Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1"

Transkript

1 Manuál k aplikaci JanMap v Petr Pala Copyright 2009 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. JanMap 2. Instalace 2. Co je nového ve verzi Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Edit 1.3. View 1.4. Settings 1.5. Tools 1.6. Help 2. Nástrojová lišta 3. TOC 3.1. Záložka Layers 3.2. Záložka Selection 3.3. Pomocná TOC 4. Pracovní plocha 4. Podporovaná data 5. Funkcionalita 1. Projekt aplikace 2. Načítání vrstev do projektu 2.1. Vrstvy souborového typu 2.2. Vrstvy WMS 2.3. Vrstvy IMS 2.4. Vrstvy z JanGeodatabase 2.5. Vrstvy z MySQL a PostGIS (standard OGC) Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS pomocí SQL příkazu Vytvoření nové vrstvy v databázi MyGIS a PostGIS Smazání vybraných vrstev z databází MyGIS a PostGIS 2.6. Podpora přístrojů GPS Načtení dat z GPS přístroje Načtení dat do GPS přístroje z JanMapu 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) 4. Funkcionalita TOC 4.1. Záložka Layers 4.2. Záložka Selection 5. Vlastnosti vrstev 5.1. Vlastnosti vektorových vrstev (formát shapefile) Záložka General Záložka Display Záložka Symbology Záložka Labels Záložka Projection Záložka Graphs

2 5.2. Vlastnosti rastrových vrstev Záložka General Záložka Display Záložka Symbology 6. Funkce výběru 6.1. Prostorové výběry 6.2. Výběry v atributové tabulce 6.3. Zrušení výběru 6.4. Tlačítko Identify 7. Funkce pro měření vzdáleností a ploch 8. Práce s atributovými daty 9. Podpora projekcí - transformace souřadnic 10. Nastavení projektu a pracovní plochy Nastavení pracovní plochy Nastavení Proxy 11. Editace vektorových vrstev Založení nové vrstvy Správa editace Nastartování vrstvy k editaci Ukládání změn a ukončení editace Snapping Nastavení Editace objektů vrstev Vytvoření nového bodu Vytvoření nové linie Vytvoření nového polygonu Vytvoření nového přilehlého polygonu Modifikace existujícího objektu Odstranění objektů z vrstvy Dělení linie Dělení polygonu Prosekávání objektů Spojování objektů Vytváření multiobjektů Rušení multiobjektů 12. Kontrola topologie vrstvy Nastavení topologických pravidel Kontrola topologických pravidel 13. Výpočet geometrických hodnot (plocha, obvod, délka) do atributové tabulky 14. Výpočet souřadnic centroidů do atributové tabulky 15. Polygonizace 16. Převod polygonů na linie 17. Export vrstev 18. Export centroidů vrstev 19. Import dat do JanGeodatabase 20. Import dat do MyGIS a PostGIS (podle standardu OGC) 21. Hledání dat metaportálu 22. Přímá podpora GPS modulu HW 23. Nástroje nástrojové lišty českých služeb 24. Import tabulkových dat obsahujících souřadnice do bodové vrstvy 25. Generování kvadrátů síťového mapování 26. Generování obalových zón (bufferů) 27. Vektorové analýzy Clip Intersection Union

3 27.4. Point Inside 28. Export georeferencovaného rastru z aktuální mapové kompozice 29. Nastavení a export tiskové sestavy 30. Generování mapového souboru MapFile pro Minesota MapServer Sekce MAP Sekce WEB Sekce LEGEND Generování nastaveného Mapfile Kapitola 1. Úvod 1. JanMap JanMap je GIS nástroj systému JANITOR verze 2. O tomto systému se lze dozvědět více na stránkách JanMap slouží pro práci s prostorovými daty. Základní funkce, které aplikace poskytuje jsou: ukládání projektu mapové kompozice do otevřeného formátu JXML podpora vektorových vrstev souborového typu ve formátu shapefile a dgn podpora vrstev uložených podle standardů OGC v databázi: PostgreSQL, MySQL podpora vrstev uložených ve vlastní struktuře JanGDB v databázi MySQL podpora rastrových formátů (tiff, jpg, jp2, ecw, sid, img a bmp) široké možnosti při nastavení symbologie vrstev (definování vlastních symbolů, u rastrových formátů podpora průhlednosti a průsvitnosti) mnoho způsobů výběru entit napříč všemi vektorovými vrstvami za pomoci aplikace JanDat práce s atributovými daty (viz. JanDat) podpora základních projekcí (s-jtsk, WGS-84, s-42, UTM) - zobrazování způsobem on-the-fly + transformace mezi projekcemi editace vektorových vrstev kontroly topologie s nastavením pravidel export celé vrstvy nebo výběru do Shapefile (vč. transformace mezi projekcemi) podpora web služeb typu WMS a IMS práce s měřítkem a funkce měření v mapě generování centroidů a kvadrátů síťového mapování podpora GPS přístrojů vč. transformace souřadnic

4 generování mapového souboru MapFile jako mapová kompozice pro Minesota Mapserver nastavení jednoduché mapové kompozice pro tisk generování georeferencovaného rastru z obrazu aktuální mapové kompozice vektorové analýzy union, clip, intersect, point inside, buffer podpora catalog services podle OGS prostorový tezaurus pro vyhledánání geografických názvů (na území ČR) 2. Instalace JanMap je ke stažení na adrese Lze jej stáhnout a nainstalovat jako součást systému JANITOR. Kapitola 2. Co je nového ve verzi zobrazování kartodiagramů nad vektorovými vrstvami klávesové zkratky pro nejčastější operace Kapitola 3. Části základního okna aplikace V této kapitole se seznámíme se základními částmi aplikace a jejich funkcionalitou Obrázek 3.1. Ukázka aplikace JanMap

5 1. Menu 1.1. File New - funkce pro vytvoření nové vrstvy formátu shapefile Open - funkce pro přidání existující vrstvy (vrstev) souborového typu do projektu Open Project - funkce pro otevření projektu aplikace JanMap (formát JXML) Close Project - funkce pro zavření aktuálního projektu Save - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu Save as... - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu do nového projektového souboru JXML Generate MapFile... - nástroj pro generování mapového souboru MapFile pro Minesota MapServer

6 Last Project - obsahuje pět naposledy uložených projektů JXML, které lze načíst Print... - nástroj pro nastavení a export mapové kompozice pro tisk GPS connection... - nástroj pro připojení GPS přístroje a stažení GPS dat do aktuálního projektu Geodatabase Connection... - načtení vrstev z podporovaných geodatabází JanGeoDb... - načítání vrstev z geodatabáze JGDB (MySQL) MySQL... - načítání vrstev z geodatabáze MySQL (podle struktury OGC) PostGIS... - načítání vrstev z geodatabáze PostGIS (podle struktury OGC) Web services WMS connection... - načtení vrstev pomocí služby Web Map Services IMS connection... - načtení vrstev pomocí služby Internet Map Server Metaportal... - hledání podle metadat v metaportálech poskytující služby CSW podle OGC Exit - ukončení aplikace JanMap 1.2. Edit Copy map to clipboard - funkce pro zkopírování aktuální mapové kompozice do schránky Tip Lze použít například při vložení aktuální mapy do dokumentu. Pokud nedojde ke změně velikosti, potom bude zachováno měřítko View Obsahuje seznam plovoucích nástrojových lišt, která lze zobrazovat. (Aktuální nastavení bude při znovu otevření aplikace zachováno) Standard Toolbar - při zatržení je hlavní nástrojová lišta viditelná Editor Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta editoru viditelná Topology Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta topologie viditelná GPS Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta GPS nástrojů viditelná Toolbar with Czech Services - při zatržení je nástrojová lišta českých služeb viditelná

7 1.4. Settings Funkce slouží k nastavení parametrů a proměnných aplikace JanMap View... - nastavení vlastností pracovní plochy Proxy... - nastavení parametrů proxy serveru 1.5. Tools Nástroje aplikace JanMap Import Table to Shape... - nástroj pro import tabulkových dat obsahující souřadnice do bodové vrstvy formátu shapefile Generate Quads... - nástroj na generování kvadrátů síťového mapování na území ČR Generate Buffers... - nástroj pro vytváření obalových zón Vector Analyses... - analytické funkce pro vektorové vrstvy Export Map... - nástroj pro vytváření georeferencovaného rastru z aktuální mapové kompozice Import to Thesaurus... - nástroj pro import vrstvy do prostorového tezauru Find in Thesaurus... - nástroj pro vyhledávání dat v prostorovém tezauru Language - nástroj pro přepínání jazykové lokalizace pro JanMap. Nativně je pro JanMap vytvořena lokalizace v angličtině. Volitelně je k dispozici lokalizace v českém jazyce. Tip Lokalizační soubory obsahující přeložené výrazy jsou uloženy v podadresáři languages, kde např. soubor JanMap.cz obsahuje českou lokalizaci. Pomocí podobného souboru lze vytvořit lokalizaci v jiném jazyce Help JanMap Help - obsahuje odkaz na nápovědu aplikace JanMap, která se otevře internetovém prohližeči GDAL Info - Zobrazuje seznam podporovaných driverů knihovny GDAL a OGR About JanMap - O aplikaci JanMap

8 2. Nástrojová lišta Obsahuje nejužívanější funkce: 1. New - funkce pro vytvoření nové vrstvy formátu shapefile 2. Open - funkce pro přidání existující vrstvy (vrstev) souborového typu do projektu 3. Save - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu 4. Zoom In - tažením nebo kliknutím v pracovní ploše je zvětšen výřez pracovní plochy (přiblížení) 5. Zoom Out - kliknutím v pracovní ploše je zmenšen výřez pracovní plochy (oddálení) 6. Pan - posunutí aktuálního výřezu v pracovní ploše tažením 7. Fit all - nastavení výřezu v rozsahu všech viditelných vrstev (zobrazit vše) 8. Refresh/Stop - překreslení aktuálního výřezu. Během vykreslování slouží k jeho zastavení 9. Previous extent - zobrazení předcházejícího výřezu 10. Next extent - zobrazení následujícího výřezu 11. Select feature - funkce pro výběr entit ve vektorových vrstvách 12. Clear selected features - funkce pro odznačení všech vybraných objektů ve vrstvách 13. Identify - funkce pro zobrazení atributových dat označených entit 14. Measure - nástroj na měření vzdálenosti a plochy v mapě 15. Editor Toolbar - nástroj pro zobrazení panelu editačních nástrojů 16. Send feature - pokud je JanMap spuštěn jako klientská aplikace systému JANITOR, je odeslána právě jedna vybraná entita do databáze 17. Číselné měřítko - rozbalovací menu pro výběr nebo ruční zadání číselného měřítka zobrazení pracovní plochy 3. TOC Jedná se o levý panel aplikace obsahující stromovou strukturu seznamu vrstev v projektu (včetně grafů a symbologie), jichž obsah se zobrazuje v pracovní ploše. Zde je možno nastavovat způsob zobrazení vrstev, vlastnosti vrstev, slučovat vrstvy do skupin a odstraňovat vrstvy z projektu. Poklepáním levým tlačítkem na položce lze vyvolat akci, pravým tlačítkem lze otevřít nabídku. V samostatné spodní části jsou předdefinovány mapové služby (CENIA a ČÚZK), které lze tažením přesouvat do projektu.

9 3.1. Záložka Layers Obsahuje zobrazení hierarchické struktury vrstev. Základní funkce pro jednotlivé vrstvy jsou dostupné v kontextovém menu Záložka Selection V této části jsou zobrazeny pouze vektorové vrstvy a lze zde zapínat a vypínat vrstvy pro výběrové funkce Pomocná TOC Je umístěna ve spodní části TOC a obsahuje předdefinované mapové služby. Tyto služby se do projektu vkládají přetažení do horního (projektového) TOC (Drag & Drop) 4. Pracovní plocha Pravá část pro zobrazování vrstev a tvorbu mapové kompozice

10 Kapitola 4. Podporovaná data JanMap dokáže pracovat s různými typy geografických dat (vrstev): Vektorové (souborového typu): Shapefile - podpora zobrazování, výběru, editace, projekce, export, analýzy dgn (verze V7) - podpora zobrazování Rastrové: Data v rastrových formátech lze v JanMap zobrazovat, nastavovat průsvitnost a u 1-8bitových rastrů i měnit barevnou paletu vč. průhlednosti bmp - Windows Bitmap tif - Tagged Image File Format (podpora komprese typu PackBits, JPEG, LZW, CITT Fax 4) jpg jp2 - JPEG 2000 ecw - Enhanced Compressed Wavelet sid - Multiresolution Seamless Image Database (MrSID) img - Erdas Imagine Web služby: WMS - Web Map Services Služba WMS umožňuje jednotný přístup Web klientů k mapovému serveru, který poskytuje mapové služby v podobě rastrových mapových kompozic z GIS vrstev IMS - Internet Map Server firmy ESRI Catalog service - vyhledávání prostorových dat podle metadat Podporované geodatabáze: JanGDB - JanGeodatabase (vlastní geodatabáze podporující MySQL) - pouze pro čtení MySQL - geodatabáze MyGIS databáze MySQL podle standardů OGC PostGIS - geodatabáze PostGIS databáze PostgreSQL - pouze pro čtení Ostatní: data z GPS přístrojů - import dat typu waypoint a tracklog z GPS přístrojů značky GARMIN aktuální poloha GPS bodu pomocí standardu NMEA zobrazení akztuální polohy bodu GPS z interního recieveru pomocí COM portu

11 Kapitola 5. Funkcionalita Tato kapitola obsahuje popis všech funkcí aplikace JanMap včetně tipů a ukázek 1. Projekt aplikace Pro uložení a znovunačtení aktuální mapové kompozice (nastavení vlastností vrstev) slouží projekt formátu JXML. Obsahuje všechna nastavení projektu pro jeho opětovné zobrazení. Kdykoli po spuštění aplikace JanMap je možné uložit změny do existujícího projektu (menu File - Save) nebo uložit aktuální mapovou kompozici do nového projektu pod jiným názvem (menu File - Save As...) Tip V menu File - Last Project lze načíst jeden z pěti naposledy otevřených projektů. Pomocí položky v menu File - Open Project lze uložený projektový soubor JXML načíst. Tip Lze nastavit asociaci na soubor JXML, potom se JXML projekt v JanMapu otevře po doubleclicku na tento JXML soubor v souborovém manageru Pomocí položky v menu File - Close Project lze aktuální projekt v aplikaci zavřít. 2. Načítání vrstev do projektu 2.1. Vrstvy souborového typu K načítání vrstev souborového typu slouží funkce Open. Lze spustit jednak z menu File-Open nebo z nástrojové lišty. Pomocí této funkce je zobrazen OpenDialog s předdefinovaným filtrem jak pro vektorové, tak pro rastrové vrstvy. Zde se vrstva nebo vrstvy označí a vloží do projektu JanMap. Tip Pomocí klávesy Shift nebo Ctrl lze vybrat více vrstev najednou Vrstvy WMS Vrstvy WMS lze načíst pomocí nástroje v menu File - Web services - WMS connection... Je zobrazen dialog, který umožňuje načíst požadovanou WMS vrstvu. Pokud je připojení k internetu realizováno prostřednictvím proxy serveru, je nutné nejprve nastavit proxy server (viz. menu Settings - Proxy...)

12 Dialog pro načítání WMS obsahuje: Name - Rozbalovací menu se seznamem uživatelských názvů URL adres WMS serverů Tip Seznam názvů a samotných URL adres je v souboru wms.cfg, kde lze seznam libovolně editovat URL - obsahuje url adresu vybrané WMS. V tomto dialogu není možné tuto adresu editovat Add New... - tlačítko volá dialog pro definování nové služby WMS. Do editačního pole Name se zadává uživatelský název WMS služby a do URL se zadá samotná URL adresa WMS služby. Po potvrzení se název nově zadané WMS služby zobrazí v rozbalovacím menu Name Edit... - tlačítko zobrazí dialog, ve kterém je možné aktuálně zobrazenou WMS službu v rozbalovacím menu Name editovat. Lze změnit jak uživatelské jméno tak i samotnou URL adresu WMS služby Delete - tlačítko slouží ke smazání vybrané URL adresy v rozbalovacím menu Get Capabilities - tlačítko pro připojení a získání metadat vybrané WMS služby Před připojením vybrané WMS služby do projektu má možnost uživatel nastavit parametry připojení: Map format - rozbalovací menu obsahující typ rastrového formátu, ve kterém bude serverem zaslána požadovaná mapová kompozice Feature info format - rozbalovací menu s formáty, ve kterém posílá server informace o entitách SRS Code - rozbalovací menu s kódy podporovaných projekcí. Ty jsou převzaty z databáze European Petroleum Survey Group (EPSG)

13 Tip V české republice jsou nejčastěji používané: WGS Pulkovo 1942/Gauss-Krüger zóna UTM zóna 33N (WGS 1984) S-JTSK_Krovak_East_North Poznámka Některé systémy mají projekci s-jtsk definovanou kódem 2065 Varování Každá WMS služba má svoji nativní projekci. Je dobré si dát pozor, zda odpovídá projekci mapové kompozice. Pokud ne, potom je v seznamu podporovaných projekcí třeba zjistit, jestli obsahuje projekci požadovanou. SRS Name - pokud je vybraná projekce podporována, potom je zde zobrazen název projekce Nodata Value - kód barvy, která bude v pracovní ploše průhledná. Lze ji přenastavit pomocí barevné palety spouštěné vedlejším tlačítkem Transparency - procentuální hodnota definující průsvitnost vrstvy. 0% - neprůsvitná, 100% absolutně průsvitná V rozbalovacím menu se vybere požadovaná WMS služba (její uživatelský název), tlačítkem Get Capabilities jsou načtena metadata (parametry), která lze přenastavit. Tlačítkem OK se daná WMS služba načte do projektu Vrstvy IMS Funkci lze najít v menu File - Web services - IMS connection... Je zobrazen dialog, který umožňuje načíst požadované IMS vrstvy. Pokud je připojení k internetu realizováno prostřednictvím proxy serveru, je nutné nejprve nastavit proxy server (menu - Settings - Proxy...)

14 Obsahuje: Rozbalovací menu se seznamem URL adres IMS serverů Tip Seznam URL adres je v souboru ims.cfg, kde lze seznam libovolně editovat Add New Address - tlačítko slouží k vložení aktuální URL adresy v rozbalovacím menu do seznamu adres na poslední místo Delete Address - tlačítko slouží ke smazání vybrané URL adresy v rozbalovacím menu Get Services - tlačítko pro připojení a získání seznamu všech IMS služeb daného serveru, který je nahrán do tabulky ve středu dialogu tabulka pro zobrazení IMS služeb daného serveru. Obsahuje vždy název a typ služby V rozbalovacím menu se vybere existující (nebo zapíše nová) adresa s IMS službou, tlačítkem Get Services se zobrazí seznam služeb v tabulce, zatrhne se požadovaná služba a potvrzením se načte do aktuálního projektu Vrstvy z JanGeodatabase JanMap dokáže pracovat i s daty geodatabáze systému JANITOR. Tato geodatabáze podporuje MySQL server. Načtení vrstev z JanGeodatabase se provádí přes menu File-Geodatabase connection-jangeodb...

15 Je otevřen dialog GeoDB Connection. Tlačítkem Connection Admin se spustí aplikace Connection Admin (viz. Manuál), kde se nastaví připojení k databázovému serveru MySQL a potvrzením jsou ve spodní tabulce zobrazeny všechny vrstvy dané geodatabáze. Zde je lze zatržením vybrat a pomocí tlačítka OK jsou vybrané vrstvy načteny do projektu JanMap Vrstvy z MySQL a PostGIS (standard OGC) JanMap dokáže pracovat i s daty standardu OGC uloženými v databázích MySQL a PostGIS databázového serveru PostgreSQL Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS Načtení vrstev z MySQL i PostGIS se provádí přes File-Geodatabase connection-mysql/postgis...

16 Je otevřen dialog OGR Connection. Tlačítkem Connection Admin se spustí aplikace Connection Admin (viz. Manuál), kde se nastaví připojení k databázovému serveru MySQL nebo PostgreSql obsahující geodata. Potvrzením jsou ve spodní tabulce zobrazeny všechny vrstvy dané geodatabáze. Do projektu JanMap jsou načteny označené vrstvy Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS pomocí SQL příkazu Každou vrstvu lze načíst do projektu i pomocí SQL příkazu. Tento způsob je výhodný, pokud má být například součástí atributových dat relovaná tabulka. Definovat SQL příkaz pro konkrétní vrstvu seznamu lze v dialogu "SQL Statement". Ten lze zavolat jednak poklepáním na vrstvu nebo označit vrstvu a použít tlačítko SQL Statement. V dialogu "SQL Statement" se zadává SQL příkaz, který definuje obsah vrstvy (atributové tabulky)

17 Varování Pokud je tímto způsobem vrstva načtena z databáze PostGIS, potom ji není možné editovat. (klasickým načtením je PostGIS vrstva editovatelná) Vytvoření nové vrstvy v databázi MyGIS a PostGIS V dialogu "OGR Connection" lze pomocí tlačítka zavolat dialog pro definování nové vrstvy. Je třeba zadat název vrstvy a jeho typ Smazání vybraných vrstev z databází MyGIS a PostGIS V dialogu "OGR Connection" lze pomocí tlačítka smazat z připojené databáze vrstvy, které jsou v seznamu vrstev vybrané 2.6. Podpora přístrojů GPS JanMap obsahuje přímou podporu dat GPS přístrojů. Aktuální verze dokáže načíst GPS data v podobě waypointů a tracklogů jak z GPS přístroje do aplikace, tak z aplikace do GPS přístroje. Funkce se spouští z menu File - GPS connection... Je otevřen dialog GPS Connector. Do TOC jsou přidány dvě vrstvy - jedna bodová (waypointy), druhá liniová (tracklogy). Poznámka Obě vrstvy mají definovanou projekci WGS-84

18 Načtení dat z GPS přístroje 1. Nastaví se port, ke kterému je GPS přístroj připojen (k dispozici je USB a COM1-8) 2. Tlačítkem Test lze ověřit, zda je připojení funkční 3. Nastaví se rozsah načítaných dat (Waypoints, Tracks) 4. Tlačítkem Get data je zavolán SaveDialog pro uložení nové bodové vrstvy určené pro waypointy a nové liniové vrstvy pro tracklogy a následně jsou data stažena do PC a jako vrstvy typu shapefile načtena do projektu JanMap. Varování Těmto vrstvám je automaticky nastavena projekce WGS Načtení dat do GPS přístroje z JanMapu 1. Nastaví se port, ke kterému je GPS přístroj připojen (k dispozici je USB a COM1-4) 2. Tlačítkem Test lze ověřit, zda je připojení funkční

19 3. Pomocí zatrhávacích polí se vybere, který typ dat se bude posílat 4. Vybere se konkrétní vrstva, jejíž data se budou zasílat a v rozbalovacím menu Field pole, které obsahuje ID prvků 5. Tlačítkem Send data jsou všechny prvky vybrané vrstvy zaslány do připojeného GPS přístroje. 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) JanMap nabízí zoomovací funkce uprostřed nástrojové lišty 1. Funkce pro ovládání mapy Zoom In - tažením nebo kliknutím v pracovní ploše přibližuje entity vrstev Zoom Out - kliknutím v pracovní ploše oddaluje entity vrstev Pan - posouvá mapu tažením Fit all - zobrazuje v pracovní ploše všechny entity všech vrstev Refresh/Stop - překreslí aktuální výřez. Během vykreslování slouží k jeho zastavení Previous extent - vrací zobrazení mapové kompozice o jeden pohled zpět Next extent - posouvá zobrazení mapové kompozice o jeden pohled dopředu 2. Měřítko Je tvořené rozbalovacím polem. Při práci s mapu zobrazuje aktuální měřítko pohledu. Při kliknutí do pole lze definovat vlastní, při kliknutí na rozbalovací šipku lze použít jedno z předdefinovaných a často užívaných měřítek 4. Funkcionalita TOC Jedná se o levou část aplikace obsahující hierarchickou strukturu vrstev, kde je většina funkcí soustředěna v kontextovém menu nad jednotlivými vrstvami Záložka Layers Slouží k základním a často užívaným funkcím s vrstvami.

20 Obsahuje dvě stromové struktury TOC: 1. Hlavní TOC - obsahuje aktuální seznam vrstev projektu. Slouží k zobrazování hierarchické stromové struktury vrstev. Vrstvy lze označovat kliknutím a pomocí klávesy Shift nebo Ctrl lze provádět i multivýběry. Základní vlastnosti: zatrhávací pole - zajišťuje zapínání/vypínání viditelnosti vrstev v pracovní ploše řazení vrstev v seznamu tažením - slouží k nastavení pořadí vrstev v projektu - nejvýše položená vrstva překrývá vrstvy nižší Nástroje pro jednotlivou vrstvu: Funkce pro práci s jednotlivou vrstvou jsou umístěny v kontextovém menu (zobrazí se při kliknutí pravým tlačítkem myši).

21 Obsahuje tyto funkce: Properties... - zobrazuje dialog pro nastavení vlastností vrstvy - viz. Vlastnosti vrstev Attribute Table... - pokud se jedná o vektorovou vrstvu, funkce zobrazuje atributová data dané vrstvy Zoom - obsahuje seznam zoomovacích funkcí Zoom to Layer - zoomovací funkce, která nastaví výřez pohledu na celou vrstvu Zoom to Selected Features - zoomovací funkce pro vektorové vrstvy, která nastaví výřez pohledu na všechny vybrané entity dané vrstvy Selection - obsahuje seznam výběrových funkcí Clear Selected Features - zruší výběr všem entitám dané vrstvy Move up - danou vrstvu posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - danou vrstvu posune na nejnižší pozici ve stromě Tools - podporované nástroje pro danou vrstvu Calculate Geometry Fields - do atributové tabulky vypočítá pro liniovou vrstvu délky jednotlivých linií a pro polygonovou vrstvu plochu a obvod jednotlivých polygonů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Calculate Centroids - do atributové tabulky vypočítá pro jednotlivé objekty souřadnice centroidu Varování Daná vrstva nesmí být právě editována

22 Polygonize - funkce polygonizace přístupná pro liniovou vrstvu. Vytváří z dané liniové vrstvy novou polygonovou. Pokud liniová vrstva není topologicky korektní (např. obsahuje visící linie), potom tyto linie nebudou do polygonizace zahrnuty. Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Convert Polygons to Lines - funkce depolygonizace přístupná pro polygonovou vrstvu. Vytváří z dané polygonové vrstvy novou liniovou. Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Remove - danou vrstvu odstraní z projektu Create Group - tato funkce vybrané vrstvy sdruží do skupiny Export - obsahuje seznam exportních funkcí pro vektorové vrstvy: Export Features... - funkce pro exportování vrstvy do formátu shapefile podle nastavených parametrů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Export Centroids... - funkce pro exportování centroidů vrstvy do formátu shapefile podle nastavených parametrů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Load - obsahuje seznam importních funkcí pro vektorové vrstvy: Load into JanGDB... - funkce pro import vrstvy do geodatabáze JanGDB Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Load into Mygis/Postgis... - funkce pro import vrstvy do geodatabáze MyGIS (databáze MySQL) nebo PostGIS (databáze PostgreSQL) Varování Daná vrstva nesmí být právě editována

23 Nástroje pro více vybraných vrstev: Remove - vybrané vrstvy odstraní z projektu Group - vybrané vrstvy sdruží do skupiny Move up - vybrané vrstvy posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - vybrané vrstvy posune na nejnižší pozici ve stromě Turn On - vybraným vrstvám zapne viditelnost Turn Off - vybraným vrstvám vypne viditelnost Nástroje pro skupinu vrstev: Add... - do dané skupiny vrstev přidá pomocí OpenDialogu novou vrstvu Properties... - zobrazuje dialog pro nastavení vlastností skupiny vrstev - viz. Vlastnosti vrstev Zoom to Layer - zoomovací funkce, která nastaví výřez pohledu na skupinu vrstev Remove - skupinu vrstev včetně vrstev v ní obsažených odstraní z projektu Ungroup - skupinu vrstev zruší a vrstvy v ní obsažené rozpustí do projektu Move up - skupinu vrstev posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - skupinu vrstev posune na nejnižší pozici ve stromě 2. Pomocná TOC - ta je vyhrazena předdefinovaným mapovým službám Dvojklikem na položku je daná mapová služba rozbalena a jsou načteny základní služby daného mapového serveru. Označením a přetažením (Drag & Drop) do horní TOC je daná služba vložena do projektu JanMap.

24 Varování Pro korektní fungování je nutné mít připojení k internetu a při existenci proxy serveru mít nastaveny jeho parametry v menu Settings - Proxy...) 4.2. Záložka Selection Slouží k zobrazování vektorových vrstev, kde lze zapínat a vypínat vrstvy pro výběrové funkce. Základní vlastnosti: zatrhávací pole - při zatržení bude daná vektorová vrstva zahrnuta pro výběrové funkce. V závorce za názvem vrstvy je aktuální počet vybraných entit / počet všech entit vrstvy 5. Vlastnosti vrstev Každý typ vrstvy má své specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti lze nastavovat v dialogu Layer properties, který je zobrazen pomocí nabídky kontextového menu Properties z TOC

25 5.1. Vlastnosti vektorových vrstev (formát shapefile) Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě. Obsahuje: Layer Name - pole pro název vrstvy v projektu - lze jej přenastavit Source - informační pole s cestou a názvem vrstvy na disku Extent - souřadnice obálky vrstvy ListBox - obsahuje metadata dané vrstvy

26 Záložka Display Obsahuje nastavení pro omezení zobrazení dané vrstvy pomocí měřítka: Maximum Scale - pole pro maximální měřítko, kdy se vrstva bude zobrazovat (hodnota "-1" znamená bez limitu) Minimum Scale - pole pro minimální měřítko, kdy se vrstva bude zobrazovat (hodnota "-1" znamená bez limitu)

27 Záložka Symbology Obsahuje nástroje pro nastavení symbologie dané vrstvy. Obsahuje Type - rozbalovací menu s možnými typy symbologie vrstvy. Lze vybrat: Single symbol - všechny entity budou zobrazeny stejnou symbologií Unique value - symbologie entit bude definována podle unikátních hodnot vybraného atributového pole tabulky Graduated Colors - symbologie barvy entit bude definována podle počtu tříd a podle intervalů hodnot definovaných vybraným polem atributové tabulky Graduated Symbols - symbologie velikosti symbolů bodových entit bude definována podle počtu tříd a podle intervalů hodnot definovaných vybraným polem atributové tabulky Field - rozbalovací menu je viditelné při použití typu Unique Value a Graduated Colors. Obsahuje seznam polí atributové tabulky pro definování symbologie dané vrstvy. Color Ramp - rozbalovací menu je viditelné při použití typu Graduated Colors. Obsahuje seznam barevných škál, které definují barvu symbologie pro jednotlivé intervaly Classes - editační pole je viditelné při použití typu Graduated Colors. Definuje počet tříd (počet intervalů) symbologie Tabulka - obsahuje aktuální podobu entit. Symbol - pole s podobou zobrazení entity Value - hodnoty pole z atributové tabulky

28 Label - hodnoty pole převzaté z Value, které lze přepisovat a které se zobrazují v TOC Dvojklikem na podobu zobrazení entity je otevřen dialog Symbology. Zde se nastavuje konkrétní podoba entity. Obsahuje: Pole s aktuální podobou entity Outline Color - tlačítko se paletou barev pro definování barvy hranice nebo linie (pro všechny typy vrstev) Pen Style - rozbalovací menu se seznamem typů linií (pro všechny typy vrstev) Outline Width - pole pro šířku hranice nebo linie v zobrazovacích bodech (pro všechny typy vrstev) Fill Color - tlačítko s paletou barev pro definování výplně (pro bodový a polygonový typ) Fill Type - rozbalovací menu se seznamem možných výplní (pro bodový a polygonový typ) Symbol Size - velikost bodového symbolu v zobrazovacích bodech (pouze pro bodový typ) Tip Symboly pro bodové vrstvy jsou definovány v souboru "symbols.txt" v adresáři symbols Záložka Labels Obsahuje nástroje pro nastavení popisků vrstvy.

29 Obsahuje: Display - zatrhávací pole pro zobrazování popisků dané vrstvy v pracovní ploše Rozbalovací pole - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Z vybraného pole jsou hodnoty použity jako popisky v mapové kompozici Display label centroids - zatrhávací pole pro zobrazování centroidů daných entit Font - tlačítko, které spouští systémový dialog s nastavením fontu pro zobrazení popisků Position towards Centroid - možnost nastavit definiční bod popisků Záložka Projection Obsahuje nastavení pro podporu projekcí.

30 Vrstvě typu shapefile a databázovým vrstvám MyGIS a PostGIS lze definovat projekci z rozbalovacího menu. Pokud je již projekce vrstvy definována, je daná projekce v rozbalovacím poli automaticky vybrána. Projekce je pro vrstvu typu shapefile definována souborem prj, který obsahuje parametry dané projekce. Jsou podporovány následující projekce: Pulkovo_1942 (zona 3 a 4) - projekce vojenských map České republiky S-JTSK_Krovak_East_North - projekce většiny mapových děl České republiky UTM nad elipsoidem WGS-1984 (všechny zóny) - Universal Transverse Mercator WGS zeměpisný systém, který využívá navigační systém GPS LKS_1992_Latvia_TM_0 - zeměpisná projekce používaná na území Lotyšska LKS_1992_Latvia_TM - zeměpisná projekce používaná na území Lotyšska Tip Seznam projekcí je uložen v prj souborech v podadresáři SourSys. Navíc obsahuje soubor tran.trj obsahující parametry 7-prvkové prostorové transformace, které slouží k převodu mezi projekcemi. Na hodnotách těchto parametrů závisí přesnost transformací Záložka Graphs Obsahuje nastavení pro generování grafů jednotlivých objektů.

31 Obsahuje: Visible (Zapnout) - podmínka viditelnosti. Zatrhne se automaticky, při výběru prvního pole (field) grafu. Pokud se odtrhne, nic se nemění, pouze grafy a jejich legenda nebudou viditelné. Graph type (Typ grafu) - jsou podporovány tyto typy grafů: Collumn vertical (Sloupcový svislý) Collumn horizontal (Sloupcový vodorovný) Composed vertical (Skládaný svislý) Composed horizontal (Skládaný vodorovný)

32 Pie (Koláčový) Poznámka: Ve skládaných a koláčových grafech je problematické zobrazovat záporné hodnoty a proto pokud jsou použity, jsou v nich všechny záporné hodnoty nahrazeny nulou. Pokud se to stane, je uživatel informován zprávou. Axes (Osy) - Oba typy sloupcových grafů (Collumn vertical, Collumn horizontal) mohou vypadat lépe, pokud se u nich vykreslí osy. Dává to přehled o velikosti hodnot. Borders (Rámování) - Graf může vypadat lépe, pokud sloupce orámujeme černou barvou. Values (Hodnoty) - Pro sloupcový a koláčový graf vypíše orientační číselnou velikost hodnoty pole. Snaží se použít alespoň 3 platné čísloce, ale u velkých a velmi malých čísel nelze užít všechny desetinná místa. Text se může i překrývat i se dostat mimo předpokládané hranice grafu. Font for Values (Font hodnot) - Pro výpis hodnot je možno vybrat jakýkoliv font včetně barvy. Pie exploded (Rozložený) - Koláčový graf může vypadat efektně, pokud se nakreslý rozpadlý (explodovaný) na jednotlivé výseče. Width (Šířka) - Maximální velikost grafu v ose X v pixelech (obrazovkových bodech). Height (Výška) - Maximální velikost grafu v ose Y v pixelech. Pro koláčový graf je vždy stejná jako šířka a proto ji nelze měnit. Space (Mezery) - Oba typy sloupcových grafů (Collumn vertical, Collumn horizontal) mohou vypadat lépe, pokud mezi sloupci necháme mezery. Toto číslo udává, kolik procent z celkové šířky mezery zaberou. Rozumná hodnota je 0-30%. Choise of fields (Výběr polí) - se nachází zcela vlevo dole. Nabízí všechna dostupná číselná pole, která můžeme vybrat do grafu. Pokud by nestačila, je nutno vytvořit další v atributové tabulce. Chart fields (Pole grafu) - se nachází zcela vpravo dole. Z polí v něm umístěných budou sestaveny grafy. Každé pole má barvu, která je vypočtena z vybrané barevné škály. Poklepáním se vyvolá dialog výběru barvy, kde je možno barvu změnit. Změněná barva zůstává stejná i při manipulaci se sloupcem, vypočtená se při přidávání nebo odebírání polí mění podle barevné škály. Vybráním barevné škály (i stejné) se všechny změněné barvy zruší a znovu se vypočtou. Tlačítko "šipka vpravo" - přesouvá vybraná pole z listboxu "Výběr polí" do listboxu "Pole grafu". Tlačítko "šipka vlevo" - přesouvá vybraná pole z listboxu "Pole grafu" do listboxu "Výběr polí". Tlačítko "šipka nahoru" - přesouvá vybraná pole v listboxu "Pole grafu" o jednu pozici nahoru. Mění tedy pořadí sloupců v grafu.

33 Tlačítko "šipka dolů" - přesouvá vybraná pole v listboxu "Pole grafu" o jednu pozici dolů. Mění tedy pořadí sloupců v grafu. Color transition (Barevný rozsah) - umístěný nad listboxem "Pole grafu", vybírá barevnou škálu pro tento listbox.. Size of Pie graph by data (Měnit velikost podle) - umístěný nad listboxem "Výběr polí", určuje velikost koláčového grafu. Koláčový graf může nést další informaci a to poměrnou velikost vůči ostatním grafům. Například velikost výsečí ukazuje poměr volebních výsledků jednotlivých stran a velikost grafu počet hlasů v jednotlivých krajích. Velikost koláčového grafu může být konstantní - volba Constant (Velikost konstantní) a pak je určena položkou Width (Šířka) a nebo proměnná a potom je v intervalu 10 - hodnota položky Width (Šířka). Jednou z možností jak nastavit proměnnou velikost je použít volbou Sum of selected (Velikost dle sumy položek), která sečte všechny hodnoty polí grafu a součet použije k řízení velikosti grafu. Druhou možností je volba některého z nabízených číselných polí, jehož hodnota se přímo použije k řízení velikosti grafu. Obsahuje sadu přepínacích tlačítek pro určení polohy grafu vůči centroidu (vypočtenému středu objektu): Other (Jiné) - přímo posun středu grafu vůči centroidu v pixelech (obrazovkových bodech). Hodnoty X a Y je možno měnit vpravo od tlačítka. Rohy a střed - Vhodná umístění grafu jsou rohy, středy stran a střed grafu. Automaticky se vypočítávají a zobrazují hodnoty X a Y. Pozor, centroid je pevným bodem a umísťuje se graf k centroidu. Vlevo nahoře tedy znamená, že centroid bude v pravém dolním rohu grafu Vlastnosti rastrových vrstev Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě.

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu 2.1.1. File 2.1.2. Record 2.1.3. Header 2.1.4. Tools 2.1.5. Languages 2.1.6.

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Školení GRASS GIS pro začátečníky

Školení GRASS GIS pro začátečníky Školení GRASS GIS pro začátečníky verze 1.1.0beta GISMentors srpen 2015 Obsah 1 První kroky 3 1.1 Instalace............................................ 3 1.2 Úvod do systému GRASS...................................

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

Příručka uživatele programu

Příručka uživatele programu Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1 Obsah Obsah..................................................................................... 2.......................................................................................

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii. Assess 2.0

Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii. Assess 2.0 Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii Assess 2.0 Obsah Úvod Spuštění programu Assess 2.0 Okno aplikace Hlavní lišta Nástrojová lišta Nástrojové panely Panel Classic Posuvník

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Uživatelský manuál. Program pro analýzu a návrh konstrukcí metodou konečných prvků. Inter-CAD Kft.

Uživatelský manuál. Program pro analýzu a návrh konstrukcí metodou konečných prvků. Inter-CAD Kft. Uživatelský manuál Program pro analýzu a návrh konstrukcí metodou konečných prvků Inter-CAD Kft. 2 Autorská práva Ochranná značka Vyloučení odpovědnosti Změny Verze Autorská práva 1991-2013 Inter-CAD Kft.

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem Kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Photo Studio. Tento program navazuje

Více

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2006 Miroslav Pancíř

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2006 Miroslav Pancíř Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2006 Miroslav Pancíř Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a že jsem veškerou

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více