Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1"

Transkript

1 Manuál k aplikaci JanMap v Petr Pala Copyright 2009 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. JanMap 2. Instalace 2. Co je nového ve verzi Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Edit 1.3. View 1.4. Settings 1.5. Tools 1.6. Help 2. Nástrojová lišta 3. TOC 3.1. Záložka Layers 3.2. Záložka Selection 3.3. Pomocná TOC 4. Pracovní plocha 4. Podporovaná data 5. Funkcionalita 1. Projekt aplikace 2. Načítání vrstev do projektu 2.1. Vrstvy souborového typu 2.2. Vrstvy WMS 2.3. Vrstvy IMS 2.4. Vrstvy z JanGeodatabase 2.5. Vrstvy z MySQL a PostGIS (standard OGC) Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS pomocí SQL příkazu Vytvoření nové vrstvy v databázi MyGIS a PostGIS Smazání vybraných vrstev z databází MyGIS a PostGIS 2.6. Podpora přístrojů GPS Načtení dat z GPS přístroje Načtení dat do GPS přístroje z JanMapu 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) 4. Funkcionalita TOC 4.1. Záložka Layers 4.2. Záložka Selection 5. Vlastnosti vrstev 5.1. Vlastnosti vektorových vrstev (formát shapefile) Záložka General Záložka Display Záložka Symbology Záložka Labels Záložka Projection Záložka Graphs

2 5.2. Vlastnosti rastrových vrstev Záložka General Záložka Display Záložka Symbology 6. Funkce výběru 6.1. Prostorové výběry 6.2. Výběry v atributové tabulce 6.3. Zrušení výběru 6.4. Tlačítko Identify 7. Funkce pro měření vzdáleností a ploch 8. Práce s atributovými daty 9. Podpora projekcí - transformace souřadnic 10. Nastavení projektu a pracovní plochy Nastavení pracovní plochy Nastavení Proxy 11. Editace vektorových vrstev Založení nové vrstvy Správa editace Nastartování vrstvy k editaci Ukládání změn a ukončení editace Snapping Nastavení Editace objektů vrstev Vytvoření nového bodu Vytvoření nové linie Vytvoření nového polygonu Vytvoření nového přilehlého polygonu Modifikace existujícího objektu Odstranění objektů z vrstvy Dělení linie Dělení polygonu Prosekávání objektů Spojování objektů Vytváření multiobjektů Rušení multiobjektů 12. Kontrola topologie vrstvy Nastavení topologických pravidel Kontrola topologických pravidel 13. Výpočet geometrických hodnot (plocha, obvod, délka) do atributové tabulky 14. Výpočet souřadnic centroidů do atributové tabulky 15. Polygonizace 16. Převod polygonů na linie 17. Export vrstev 18. Export centroidů vrstev 19. Import dat do JanGeodatabase 20. Import dat do MyGIS a PostGIS (podle standardu OGC) 21. Hledání dat metaportálu 22. Přímá podpora GPS modulu HW 23. Nástroje nástrojové lišty českých služeb 24. Import tabulkových dat obsahujících souřadnice do bodové vrstvy 25. Generování kvadrátů síťového mapování 26. Generování obalových zón (bufferů) 27. Vektorové analýzy Clip Intersection Union

3 27.4. Point Inside 28. Export georeferencovaného rastru z aktuální mapové kompozice 29. Nastavení a export tiskové sestavy 30. Generování mapového souboru MapFile pro Minesota MapServer Sekce MAP Sekce WEB Sekce LEGEND Generování nastaveného Mapfile Kapitola 1. Úvod 1. JanMap JanMap je GIS nástroj systému JANITOR verze 2. O tomto systému se lze dozvědět více na stránkách JanMap slouží pro práci s prostorovými daty. Základní funkce, které aplikace poskytuje jsou: ukládání projektu mapové kompozice do otevřeného formátu JXML podpora vektorových vrstev souborového typu ve formátu shapefile a dgn podpora vrstev uložených podle standardů OGC v databázi: PostgreSQL, MySQL podpora vrstev uložených ve vlastní struktuře JanGDB v databázi MySQL podpora rastrových formátů (tiff, jpg, jp2, ecw, sid, img a bmp) široké možnosti při nastavení symbologie vrstev (definování vlastních symbolů, u rastrových formátů podpora průhlednosti a průsvitnosti) mnoho způsobů výběru entit napříč všemi vektorovými vrstvami za pomoci aplikace JanDat práce s atributovými daty (viz. JanDat) podpora základních projekcí (s-jtsk, WGS-84, s-42, UTM) - zobrazování způsobem on-the-fly + transformace mezi projekcemi editace vektorových vrstev kontroly topologie s nastavením pravidel export celé vrstvy nebo výběru do Shapefile (vč. transformace mezi projekcemi) podpora web služeb typu WMS a IMS práce s měřítkem a funkce měření v mapě generování centroidů a kvadrátů síťového mapování podpora GPS přístrojů vč. transformace souřadnic

4 generování mapového souboru MapFile jako mapová kompozice pro Minesota Mapserver nastavení jednoduché mapové kompozice pro tisk generování georeferencovaného rastru z obrazu aktuální mapové kompozice vektorové analýzy union, clip, intersect, point inside, buffer podpora catalog services podle OGS prostorový tezaurus pro vyhledánání geografických názvů (na území ČR) 2. Instalace JanMap je ke stažení na adrese Lze jej stáhnout a nainstalovat jako součást systému JANITOR. Kapitola 2. Co je nového ve verzi zobrazování kartodiagramů nad vektorovými vrstvami klávesové zkratky pro nejčastější operace Kapitola 3. Části základního okna aplikace V této kapitole se seznámíme se základními částmi aplikace a jejich funkcionalitou Obrázek 3.1. Ukázka aplikace JanMap

5 1. Menu 1.1. File New - funkce pro vytvoření nové vrstvy formátu shapefile Open - funkce pro přidání existující vrstvy (vrstev) souborového typu do projektu Open Project - funkce pro otevření projektu aplikace JanMap (formát JXML) Close Project - funkce pro zavření aktuálního projektu Save - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu Save as... - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu do nového projektového souboru JXML Generate MapFile... - nástroj pro generování mapového souboru MapFile pro Minesota MapServer

6 Last Project - obsahuje pět naposledy uložených projektů JXML, které lze načíst Print... - nástroj pro nastavení a export mapové kompozice pro tisk GPS connection... - nástroj pro připojení GPS přístroje a stažení GPS dat do aktuálního projektu Geodatabase Connection... - načtení vrstev z podporovaných geodatabází JanGeoDb... - načítání vrstev z geodatabáze JGDB (MySQL) MySQL... - načítání vrstev z geodatabáze MySQL (podle struktury OGC) PostGIS... - načítání vrstev z geodatabáze PostGIS (podle struktury OGC) Web services WMS connection... - načtení vrstev pomocí služby Web Map Services IMS connection... - načtení vrstev pomocí služby Internet Map Server Metaportal... - hledání podle metadat v metaportálech poskytující služby CSW podle OGC Exit - ukončení aplikace JanMap 1.2. Edit Copy map to clipboard - funkce pro zkopírování aktuální mapové kompozice do schránky Tip Lze použít například při vložení aktuální mapy do dokumentu. Pokud nedojde ke změně velikosti, potom bude zachováno měřítko View Obsahuje seznam plovoucích nástrojových lišt, která lze zobrazovat. (Aktuální nastavení bude při znovu otevření aplikace zachováno) Standard Toolbar - při zatržení je hlavní nástrojová lišta viditelná Editor Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta editoru viditelná Topology Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta topologie viditelná GPS Toolbar - při zatržení je nástrojová lišta GPS nástrojů viditelná Toolbar with Czech Services - při zatržení je nástrojová lišta českých služeb viditelná

7 1.4. Settings Funkce slouží k nastavení parametrů a proměnných aplikace JanMap View... - nastavení vlastností pracovní plochy Proxy... - nastavení parametrů proxy serveru 1.5. Tools Nástroje aplikace JanMap Import Table to Shape... - nástroj pro import tabulkových dat obsahující souřadnice do bodové vrstvy formátu shapefile Generate Quads... - nástroj na generování kvadrátů síťového mapování na území ČR Generate Buffers... - nástroj pro vytváření obalových zón Vector Analyses... - analytické funkce pro vektorové vrstvy Export Map... - nástroj pro vytváření georeferencovaného rastru z aktuální mapové kompozice Import to Thesaurus... - nástroj pro import vrstvy do prostorového tezauru Find in Thesaurus... - nástroj pro vyhledávání dat v prostorovém tezauru Language - nástroj pro přepínání jazykové lokalizace pro JanMap. Nativně je pro JanMap vytvořena lokalizace v angličtině. Volitelně je k dispozici lokalizace v českém jazyce. Tip Lokalizační soubory obsahující přeložené výrazy jsou uloženy v podadresáři languages, kde např. soubor JanMap.cz obsahuje českou lokalizaci. Pomocí podobného souboru lze vytvořit lokalizaci v jiném jazyce Help JanMap Help - obsahuje odkaz na nápovědu aplikace JanMap, která se otevře internetovém prohližeči GDAL Info - Zobrazuje seznam podporovaných driverů knihovny GDAL a OGR About JanMap - O aplikaci JanMap

8 2. Nástrojová lišta Obsahuje nejužívanější funkce: 1. New - funkce pro vytvoření nové vrstvy formátu shapefile 2. Open - funkce pro přidání existující vrstvy (vrstev) souborového typu do projektu 3. Save - funkce pro uložení aktuálního nastavení projektu 4. Zoom In - tažením nebo kliknutím v pracovní ploše je zvětšen výřez pracovní plochy (přiblížení) 5. Zoom Out - kliknutím v pracovní ploše je zmenšen výřez pracovní plochy (oddálení) 6. Pan - posunutí aktuálního výřezu v pracovní ploše tažením 7. Fit all - nastavení výřezu v rozsahu všech viditelných vrstev (zobrazit vše) 8. Refresh/Stop - překreslení aktuálního výřezu. Během vykreslování slouží k jeho zastavení 9. Previous extent - zobrazení předcházejícího výřezu 10. Next extent - zobrazení následujícího výřezu 11. Select feature - funkce pro výběr entit ve vektorových vrstvách 12. Clear selected features - funkce pro odznačení všech vybraných objektů ve vrstvách 13. Identify - funkce pro zobrazení atributových dat označených entit 14. Measure - nástroj na měření vzdálenosti a plochy v mapě 15. Editor Toolbar - nástroj pro zobrazení panelu editačních nástrojů 16. Send feature - pokud je JanMap spuštěn jako klientská aplikace systému JANITOR, je odeslána právě jedna vybraná entita do databáze 17. Číselné měřítko - rozbalovací menu pro výběr nebo ruční zadání číselného měřítka zobrazení pracovní plochy 3. TOC Jedná se o levý panel aplikace obsahující stromovou strukturu seznamu vrstev v projektu (včetně grafů a symbologie), jichž obsah se zobrazuje v pracovní ploše. Zde je možno nastavovat způsob zobrazení vrstev, vlastnosti vrstev, slučovat vrstvy do skupin a odstraňovat vrstvy z projektu. Poklepáním levým tlačítkem na položce lze vyvolat akci, pravým tlačítkem lze otevřít nabídku. V samostatné spodní části jsou předdefinovány mapové služby (CENIA a ČÚZK), které lze tažením přesouvat do projektu.

9 3.1. Záložka Layers Obsahuje zobrazení hierarchické struktury vrstev. Základní funkce pro jednotlivé vrstvy jsou dostupné v kontextovém menu Záložka Selection V této části jsou zobrazeny pouze vektorové vrstvy a lze zde zapínat a vypínat vrstvy pro výběrové funkce Pomocná TOC Je umístěna ve spodní části TOC a obsahuje předdefinované mapové služby. Tyto služby se do projektu vkládají přetažení do horního (projektového) TOC (Drag & Drop) 4. Pracovní plocha Pravá část pro zobrazování vrstev a tvorbu mapové kompozice

10 Kapitola 4. Podporovaná data JanMap dokáže pracovat s různými typy geografických dat (vrstev): Vektorové (souborového typu): Shapefile - podpora zobrazování, výběru, editace, projekce, export, analýzy dgn (verze V7) - podpora zobrazování Rastrové: Data v rastrových formátech lze v JanMap zobrazovat, nastavovat průsvitnost a u 1-8bitových rastrů i měnit barevnou paletu vč. průhlednosti bmp - Windows Bitmap tif - Tagged Image File Format (podpora komprese typu PackBits, JPEG, LZW, CITT Fax 4) jpg jp2 - JPEG 2000 ecw - Enhanced Compressed Wavelet sid - Multiresolution Seamless Image Database (MrSID) img - Erdas Imagine Web služby: WMS - Web Map Services Služba WMS umožňuje jednotný přístup Web klientů k mapovému serveru, který poskytuje mapové služby v podobě rastrových mapových kompozic z GIS vrstev IMS - Internet Map Server firmy ESRI Catalog service - vyhledávání prostorových dat podle metadat Podporované geodatabáze: JanGDB - JanGeodatabase (vlastní geodatabáze podporující MySQL) - pouze pro čtení MySQL - geodatabáze MyGIS databáze MySQL podle standardů OGC PostGIS - geodatabáze PostGIS databáze PostgreSQL - pouze pro čtení Ostatní: data z GPS přístrojů - import dat typu waypoint a tracklog z GPS přístrojů značky GARMIN aktuální poloha GPS bodu pomocí standardu NMEA zobrazení akztuální polohy bodu GPS z interního recieveru pomocí COM portu

11 Kapitola 5. Funkcionalita Tato kapitola obsahuje popis všech funkcí aplikace JanMap včetně tipů a ukázek 1. Projekt aplikace Pro uložení a znovunačtení aktuální mapové kompozice (nastavení vlastností vrstev) slouží projekt formátu JXML. Obsahuje všechna nastavení projektu pro jeho opětovné zobrazení. Kdykoli po spuštění aplikace JanMap je možné uložit změny do existujícího projektu (menu File - Save) nebo uložit aktuální mapovou kompozici do nového projektu pod jiným názvem (menu File - Save As...) Tip V menu File - Last Project lze načíst jeden z pěti naposledy otevřených projektů. Pomocí položky v menu File - Open Project lze uložený projektový soubor JXML načíst. Tip Lze nastavit asociaci na soubor JXML, potom se JXML projekt v JanMapu otevře po doubleclicku na tento JXML soubor v souborovém manageru Pomocí položky v menu File - Close Project lze aktuální projekt v aplikaci zavřít. 2. Načítání vrstev do projektu 2.1. Vrstvy souborového typu K načítání vrstev souborového typu slouží funkce Open. Lze spustit jednak z menu File-Open nebo z nástrojové lišty. Pomocí této funkce je zobrazen OpenDialog s předdefinovaným filtrem jak pro vektorové, tak pro rastrové vrstvy. Zde se vrstva nebo vrstvy označí a vloží do projektu JanMap. Tip Pomocí klávesy Shift nebo Ctrl lze vybrat více vrstev najednou Vrstvy WMS Vrstvy WMS lze načíst pomocí nástroje v menu File - Web services - WMS connection... Je zobrazen dialog, který umožňuje načíst požadovanou WMS vrstvu. Pokud je připojení k internetu realizováno prostřednictvím proxy serveru, je nutné nejprve nastavit proxy server (viz. menu Settings - Proxy...)

12 Dialog pro načítání WMS obsahuje: Name - Rozbalovací menu se seznamem uživatelských názvů URL adres WMS serverů Tip Seznam názvů a samotných URL adres je v souboru wms.cfg, kde lze seznam libovolně editovat URL - obsahuje url adresu vybrané WMS. V tomto dialogu není možné tuto adresu editovat Add New... - tlačítko volá dialog pro definování nové služby WMS. Do editačního pole Name se zadává uživatelský název WMS služby a do URL se zadá samotná URL adresa WMS služby. Po potvrzení se název nově zadané WMS služby zobrazí v rozbalovacím menu Name Edit... - tlačítko zobrazí dialog, ve kterém je možné aktuálně zobrazenou WMS službu v rozbalovacím menu Name editovat. Lze změnit jak uživatelské jméno tak i samotnou URL adresu WMS služby Delete - tlačítko slouží ke smazání vybrané URL adresy v rozbalovacím menu Get Capabilities - tlačítko pro připojení a získání metadat vybrané WMS služby Před připojením vybrané WMS služby do projektu má možnost uživatel nastavit parametry připojení: Map format - rozbalovací menu obsahující typ rastrového formátu, ve kterém bude serverem zaslána požadovaná mapová kompozice Feature info format - rozbalovací menu s formáty, ve kterém posílá server informace o entitách SRS Code - rozbalovací menu s kódy podporovaných projekcí. Ty jsou převzaty z databáze European Petroleum Survey Group (EPSG)

13 Tip V české republice jsou nejčastěji používané: WGS Pulkovo 1942/Gauss-Krüger zóna UTM zóna 33N (WGS 1984) S-JTSK_Krovak_East_North Poznámka Některé systémy mají projekci s-jtsk definovanou kódem 2065 Varování Každá WMS služba má svoji nativní projekci. Je dobré si dát pozor, zda odpovídá projekci mapové kompozice. Pokud ne, potom je v seznamu podporovaných projekcí třeba zjistit, jestli obsahuje projekci požadovanou. SRS Name - pokud je vybraná projekce podporována, potom je zde zobrazen název projekce Nodata Value - kód barvy, která bude v pracovní ploše průhledná. Lze ji přenastavit pomocí barevné palety spouštěné vedlejším tlačítkem Transparency - procentuální hodnota definující průsvitnost vrstvy. 0% - neprůsvitná, 100% absolutně průsvitná V rozbalovacím menu se vybere požadovaná WMS služba (její uživatelský název), tlačítkem Get Capabilities jsou načtena metadata (parametry), která lze přenastavit. Tlačítkem OK se daná WMS služba načte do projektu Vrstvy IMS Funkci lze najít v menu File - Web services - IMS connection... Je zobrazen dialog, který umožňuje načíst požadované IMS vrstvy. Pokud je připojení k internetu realizováno prostřednictvím proxy serveru, je nutné nejprve nastavit proxy server (menu - Settings - Proxy...)

14 Obsahuje: Rozbalovací menu se seznamem URL adres IMS serverů Tip Seznam URL adres je v souboru ims.cfg, kde lze seznam libovolně editovat Add New Address - tlačítko slouží k vložení aktuální URL adresy v rozbalovacím menu do seznamu adres na poslední místo Delete Address - tlačítko slouží ke smazání vybrané URL adresy v rozbalovacím menu Get Services - tlačítko pro připojení a získání seznamu všech IMS služeb daného serveru, který je nahrán do tabulky ve středu dialogu tabulka pro zobrazení IMS služeb daného serveru. Obsahuje vždy název a typ služby V rozbalovacím menu se vybere existující (nebo zapíše nová) adresa s IMS službou, tlačítkem Get Services se zobrazí seznam služeb v tabulce, zatrhne se požadovaná služba a potvrzením se načte do aktuálního projektu Vrstvy z JanGeodatabase JanMap dokáže pracovat i s daty geodatabáze systému JANITOR. Tato geodatabáze podporuje MySQL server. Načtení vrstev z JanGeodatabase se provádí přes menu File-Geodatabase connection-jangeodb...

15 Je otevřen dialog GeoDB Connection. Tlačítkem Connection Admin se spustí aplikace Connection Admin (viz. Manuál), kde se nastaví připojení k databázovému serveru MySQL a potvrzením jsou ve spodní tabulce zobrazeny všechny vrstvy dané geodatabáze. Zde je lze zatržením vybrat a pomocí tlačítka OK jsou vybrané vrstvy načteny do projektu JanMap Vrstvy z MySQL a PostGIS (standard OGC) JanMap dokáže pracovat i s daty standardu OGC uloženými v databázích MySQL a PostGIS databázového serveru PostgreSQL Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS Načtení vrstev z MySQL i PostGIS se provádí přes File-Geodatabase connection-mysql/postgis...

16 Je otevřen dialog OGR Connection. Tlačítkem Connection Admin se spustí aplikace Connection Admin (viz. Manuál), kde se nastaví připojení k databázovému serveru MySQL nebo PostgreSql obsahující geodata. Potvrzením jsou ve spodní tabulce zobrazeny všechny vrstvy dané geodatabáze. Do projektu JanMap jsou načteny označené vrstvy Připojení vrstev z MyGIS a PostGIS pomocí SQL příkazu Každou vrstvu lze načíst do projektu i pomocí SQL příkazu. Tento způsob je výhodný, pokud má být například součástí atributových dat relovaná tabulka. Definovat SQL příkaz pro konkrétní vrstvu seznamu lze v dialogu "SQL Statement". Ten lze zavolat jednak poklepáním na vrstvu nebo označit vrstvu a použít tlačítko SQL Statement. V dialogu "SQL Statement" se zadává SQL příkaz, který definuje obsah vrstvy (atributové tabulky)

17 Varování Pokud je tímto způsobem vrstva načtena z databáze PostGIS, potom ji není možné editovat. (klasickým načtením je PostGIS vrstva editovatelná) Vytvoření nové vrstvy v databázi MyGIS a PostGIS V dialogu "OGR Connection" lze pomocí tlačítka zavolat dialog pro definování nové vrstvy. Je třeba zadat název vrstvy a jeho typ Smazání vybraných vrstev z databází MyGIS a PostGIS V dialogu "OGR Connection" lze pomocí tlačítka smazat z připojené databáze vrstvy, které jsou v seznamu vrstev vybrané 2.6. Podpora přístrojů GPS JanMap obsahuje přímou podporu dat GPS přístrojů. Aktuální verze dokáže načíst GPS data v podobě waypointů a tracklogů jak z GPS přístroje do aplikace, tak z aplikace do GPS přístroje. Funkce se spouští z menu File - GPS connection... Je otevřen dialog GPS Connector. Do TOC jsou přidány dvě vrstvy - jedna bodová (waypointy), druhá liniová (tracklogy). Poznámka Obě vrstvy mají definovanou projekci WGS-84

18 Načtení dat z GPS přístroje 1. Nastaví se port, ke kterému je GPS přístroj připojen (k dispozici je USB a COM1-8) 2. Tlačítkem Test lze ověřit, zda je připojení funkční 3. Nastaví se rozsah načítaných dat (Waypoints, Tracks) 4. Tlačítkem Get data je zavolán SaveDialog pro uložení nové bodové vrstvy určené pro waypointy a nové liniové vrstvy pro tracklogy a následně jsou data stažena do PC a jako vrstvy typu shapefile načtena do projektu JanMap. Varování Těmto vrstvám je automaticky nastavena projekce WGS Načtení dat do GPS přístroje z JanMapu 1. Nastaví se port, ke kterému je GPS přístroj připojen (k dispozici je USB a COM1-4) 2. Tlačítkem Test lze ověřit, zda je připojení funkční

19 3. Pomocí zatrhávacích polí se vybere, který typ dat se bude posílat 4. Vybere se konkrétní vrstva, jejíž data se budou zasílat a v rozbalovacím menu Field pole, které obsahuje ID prvků 5. Tlačítkem Send data jsou všechny prvky vybrané vrstvy zaslány do připojeného GPS přístroje. 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) JanMap nabízí zoomovací funkce uprostřed nástrojové lišty 1. Funkce pro ovládání mapy Zoom In - tažením nebo kliknutím v pracovní ploše přibližuje entity vrstev Zoom Out - kliknutím v pracovní ploše oddaluje entity vrstev Pan - posouvá mapu tažením Fit all - zobrazuje v pracovní ploše všechny entity všech vrstev Refresh/Stop - překreslí aktuální výřez. Během vykreslování slouží k jeho zastavení Previous extent - vrací zobrazení mapové kompozice o jeden pohled zpět Next extent - posouvá zobrazení mapové kompozice o jeden pohled dopředu 2. Měřítko Je tvořené rozbalovacím polem. Při práci s mapu zobrazuje aktuální měřítko pohledu. Při kliknutí do pole lze definovat vlastní, při kliknutí na rozbalovací šipku lze použít jedno z předdefinovaných a často užívaných měřítek 4. Funkcionalita TOC Jedná se o levou část aplikace obsahující hierarchickou strukturu vrstev, kde je většina funkcí soustředěna v kontextovém menu nad jednotlivými vrstvami Záložka Layers Slouží k základním a často užívaným funkcím s vrstvami.

20 Obsahuje dvě stromové struktury TOC: 1. Hlavní TOC - obsahuje aktuální seznam vrstev projektu. Slouží k zobrazování hierarchické stromové struktury vrstev. Vrstvy lze označovat kliknutím a pomocí klávesy Shift nebo Ctrl lze provádět i multivýběry. Základní vlastnosti: zatrhávací pole - zajišťuje zapínání/vypínání viditelnosti vrstev v pracovní ploše řazení vrstev v seznamu tažením - slouží k nastavení pořadí vrstev v projektu - nejvýše položená vrstva překrývá vrstvy nižší Nástroje pro jednotlivou vrstvu: Funkce pro práci s jednotlivou vrstvou jsou umístěny v kontextovém menu (zobrazí se při kliknutí pravým tlačítkem myši).

21 Obsahuje tyto funkce: Properties... - zobrazuje dialog pro nastavení vlastností vrstvy - viz. Vlastnosti vrstev Attribute Table... - pokud se jedná o vektorovou vrstvu, funkce zobrazuje atributová data dané vrstvy Zoom - obsahuje seznam zoomovacích funkcí Zoom to Layer - zoomovací funkce, která nastaví výřez pohledu na celou vrstvu Zoom to Selected Features - zoomovací funkce pro vektorové vrstvy, která nastaví výřez pohledu na všechny vybrané entity dané vrstvy Selection - obsahuje seznam výběrových funkcí Clear Selected Features - zruší výběr všem entitám dané vrstvy Move up - danou vrstvu posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - danou vrstvu posune na nejnižší pozici ve stromě Tools - podporované nástroje pro danou vrstvu Calculate Geometry Fields - do atributové tabulky vypočítá pro liniovou vrstvu délky jednotlivých linií a pro polygonovou vrstvu plochu a obvod jednotlivých polygonů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Calculate Centroids - do atributové tabulky vypočítá pro jednotlivé objekty souřadnice centroidu Varování Daná vrstva nesmí být právě editována

22 Polygonize - funkce polygonizace přístupná pro liniovou vrstvu. Vytváří z dané liniové vrstvy novou polygonovou. Pokud liniová vrstva není topologicky korektní (např. obsahuje visící linie), potom tyto linie nebudou do polygonizace zahrnuty. Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Convert Polygons to Lines - funkce depolygonizace přístupná pro polygonovou vrstvu. Vytváří z dané polygonové vrstvy novou liniovou. Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Remove - danou vrstvu odstraní z projektu Create Group - tato funkce vybrané vrstvy sdruží do skupiny Export - obsahuje seznam exportních funkcí pro vektorové vrstvy: Export Features... - funkce pro exportování vrstvy do formátu shapefile podle nastavených parametrů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Export Centroids... - funkce pro exportování centroidů vrstvy do formátu shapefile podle nastavených parametrů Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Load - obsahuje seznam importních funkcí pro vektorové vrstvy: Load into JanGDB... - funkce pro import vrstvy do geodatabáze JanGDB Varování Daná vrstva nesmí být právě editována Load into Mygis/Postgis... - funkce pro import vrstvy do geodatabáze MyGIS (databáze MySQL) nebo PostGIS (databáze PostgreSQL) Varování Daná vrstva nesmí být právě editována

23 Nástroje pro více vybraných vrstev: Remove - vybrané vrstvy odstraní z projektu Group - vybrané vrstvy sdruží do skupiny Move up - vybrané vrstvy posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - vybrané vrstvy posune na nejnižší pozici ve stromě Turn On - vybraným vrstvám zapne viditelnost Turn Off - vybraným vrstvám vypne viditelnost Nástroje pro skupinu vrstev: Add... - do dané skupiny vrstev přidá pomocí OpenDialogu novou vrstvu Properties... - zobrazuje dialog pro nastavení vlastností skupiny vrstev - viz. Vlastnosti vrstev Zoom to Layer - zoomovací funkce, která nastaví výřez pohledu na skupinu vrstev Remove - skupinu vrstev včetně vrstev v ní obsažených odstraní z projektu Ungroup - skupinu vrstev zruší a vrstvy v ní obsažené rozpustí do projektu Move up - skupinu vrstev posune na nejvyšší pozici ve stromě Move down - skupinu vrstev posune na nejnižší pozici ve stromě 2. Pomocná TOC - ta je vyhrazena předdefinovaným mapovým službám Dvojklikem na položku je daná mapová služba rozbalena a jsou načteny základní služby daného mapového serveru. Označením a přetažením (Drag & Drop) do horní TOC je daná služba vložena do projektu JanMap.

24 Varování Pro korektní fungování je nutné mít připojení k internetu a při existenci proxy serveru mít nastaveny jeho parametry v menu Settings - Proxy...) 4.2. Záložka Selection Slouží k zobrazování vektorových vrstev, kde lze zapínat a vypínat vrstvy pro výběrové funkce. Základní vlastnosti: zatrhávací pole - při zatržení bude daná vektorová vrstva zahrnuta pro výběrové funkce. V závorce za názvem vrstvy je aktuální počet vybraných entit / počet všech entit vrstvy 5. Vlastnosti vrstev Každý typ vrstvy má své specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti lze nastavovat v dialogu Layer properties, který je zobrazen pomocí nabídky kontextového menu Properties z TOC

25 5.1. Vlastnosti vektorových vrstev (formát shapefile) Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě. Obsahuje: Layer Name - pole pro název vrstvy v projektu - lze jej přenastavit Source - informační pole s cestou a názvem vrstvy na disku Extent - souřadnice obálky vrstvy ListBox - obsahuje metadata dané vrstvy

26 Záložka Display Obsahuje nastavení pro omezení zobrazení dané vrstvy pomocí měřítka: Maximum Scale - pole pro maximální měřítko, kdy se vrstva bude zobrazovat (hodnota "-1" znamená bez limitu) Minimum Scale - pole pro minimální měřítko, kdy se vrstva bude zobrazovat (hodnota "-1" znamená bez limitu)

27 Záložka Symbology Obsahuje nástroje pro nastavení symbologie dané vrstvy. Obsahuje Type - rozbalovací menu s možnými typy symbologie vrstvy. Lze vybrat: Single symbol - všechny entity budou zobrazeny stejnou symbologií Unique value - symbologie entit bude definována podle unikátních hodnot vybraného atributového pole tabulky Graduated Colors - symbologie barvy entit bude definována podle počtu tříd a podle intervalů hodnot definovaných vybraným polem atributové tabulky Graduated Symbols - symbologie velikosti symbolů bodových entit bude definována podle počtu tříd a podle intervalů hodnot definovaných vybraným polem atributové tabulky Field - rozbalovací menu je viditelné při použití typu Unique Value a Graduated Colors. Obsahuje seznam polí atributové tabulky pro definování symbologie dané vrstvy. Color Ramp - rozbalovací menu je viditelné při použití typu Graduated Colors. Obsahuje seznam barevných škál, které definují barvu symbologie pro jednotlivé intervaly Classes - editační pole je viditelné při použití typu Graduated Colors. Definuje počet tříd (počet intervalů) symbologie Tabulka - obsahuje aktuální podobu entit. Symbol - pole s podobou zobrazení entity Value - hodnoty pole z atributové tabulky

28 Label - hodnoty pole převzaté z Value, které lze přepisovat a které se zobrazují v TOC Dvojklikem na podobu zobrazení entity je otevřen dialog Symbology. Zde se nastavuje konkrétní podoba entity. Obsahuje: Pole s aktuální podobou entity Outline Color - tlačítko se paletou barev pro definování barvy hranice nebo linie (pro všechny typy vrstev) Pen Style - rozbalovací menu se seznamem typů linií (pro všechny typy vrstev) Outline Width - pole pro šířku hranice nebo linie v zobrazovacích bodech (pro všechny typy vrstev) Fill Color - tlačítko s paletou barev pro definování výplně (pro bodový a polygonový typ) Fill Type - rozbalovací menu se seznamem možných výplní (pro bodový a polygonový typ) Symbol Size - velikost bodového symbolu v zobrazovacích bodech (pouze pro bodový typ) Tip Symboly pro bodové vrstvy jsou definovány v souboru "symbols.txt" v adresáři symbols Záložka Labels Obsahuje nástroje pro nastavení popisků vrstvy.

29 Obsahuje: Display - zatrhávací pole pro zobrazování popisků dané vrstvy v pracovní ploše Rozbalovací pole - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Z vybraného pole jsou hodnoty použity jako popisky v mapové kompozici Display label centroids - zatrhávací pole pro zobrazování centroidů daných entit Font - tlačítko, které spouští systémový dialog s nastavením fontu pro zobrazení popisků Position towards Centroid - možnost nastavit definiční bod popisků Záložka Projection Obsahuje nastavení pro podporu projekcí.

30 Vrstvě typu shapefile a databázovým vrstvám MyGIS a PostGIS lze definovat projekci z rozbalovacího menu. Pokud je již projekce vrstvy definována, je daná projekce v rozbalovacím poli automaticky vybrána. Projekce je pro vrstvu typu shapefile definována souborem prj, který obsahuje parametry dané projekce. Jsou podporovány následující projekce: Pulkovo_1942 (zona 3 a 4) - projekce vojenských map České republiky S-JTSK_Krovak_East_North - projekce většiny mapových děl České republiky UTM nad elipsoidem WGS-1984 (všechny zóny) - Universal Transverse Mercator WGS zeměpisný systém, který využívá navigační systém GPS LKS_1992_Latvia_TM_0 - zeměpisná projekce používaná na území Lotyšska LKS_1992_Latvia_TM - zeměpisná projekce používaná na území Lotyšska Tip Seznam projekcí je uložen v prj souborech v podadresáři SourSys. Navíc obsahuje soubor tran.trj obsahující parametry 7-prvkové prostorové transformace, které slouží k převodu mezi projekcemi. Na hodnotách těchto parametrů závisí přesnost transformací Záložka Graphs Obsahuje nastavení pro generování grafů jednotlivých objektů.

31 Obsahuje: Visible (Zapnout) - podmínka viditelnosti. Zatrhne se automaticky, při výběru prvního pole (field) grafu. Pokud se odtrhne, nic se nemění, pouze grafy a jejich legenda nebudou viditelné. Graph type (Typ grafu) - jsou podporovány tyto typy grafů: Collumn vertical (Sloupcový svislý) Collumn horizontal (Sloupcový vodorovný) Composed vertical (Skládaný svislý) Composed horizontal (Skládaný vodorovný)

32 Pie (Koláčový) Poznámka: Ve skládaných a koláčových grafech je problematické zobrazovat záporné hodnoty a proto pokud jsou použity, jsou v nich všechny záporné hodnoty nahrazeny nulou. Pokud se to stane, je uživatel informován zprávou. Axes (Osy) - Oba typy sloupcových grafů (Collumn vertical, Collumn horizontal) mohou vypadat lépe, pokud se u nich vykreslí osy. Dává to přehled o velikosti hodnot. Borders (Rámování) - Graf může vypadat lépe, pokud sloupce orámujeme černou barvou. Values (Hodnoty) - Pro sloupcový a koláčový graf vypíše orientační číselnou velikost hodnoty pole. Snaží se použít alespoň 3 platné čísloce, ale u velkých a velmi malých čísel nelze užít všechny desetinná místa. Text se může i překrývat i se dostat mimo předpokládané hranice grafu. Font for Values (Font hodnot) - Pro výpis hodnot je možno vybrat jakýkoliv font včetně barvy. Pie exploded (Rozložený) - Koláčový graf může vypadat efektně, pokud se nakreslý rozpadlý (explodovaný) na jednotlivé výseče. Width (Šířka) - Maximální velikost grafu v ose X v pixelech (obrazovkových bodech). Height (Výška) - Maximální velikost grafu v ose Y v pixelech. Pro koláčový graf je vždy stejná jako šířka a proto ji nelze měnit. Space (Mezery) - Oba typy sloupcových grafů (Collumn vertical, Collumn horizontal) mohou vypadat lépe, pokud mezi sloupci necháme mezery. Toto číslo udává, kolik procent z celkové šířky mezery zaberou. Rozumná hodnota je 0-30%. Choise of fields (Výběr polí) - se nachází zcela vlevo dole. Nabízí všechna dostupná číselná pole, která můžeme vybrat do grafu. Pokud by nestačila, je nutno vytvořit další v atributové tabulce. Chart fields (Pole grafu) - se nachází zcela vpravo dole. Z polí v něm umístěných budou sestaveny grafy. Každé pole má barvu, která je vypočtena z vybrané barevné škály. Poklepáním se vyvolá dialog výběru barvy, kde je možno barvu změnit. Změněná barva zůstává stejná i při manipulaci se sloupcem, vypočtená se při přidávání nebo odebírání polí mění podle barevné škály. Vybráním barevné škály (i stejné) se všechny změněné barvy zruší a znovu se vypočtou. Tlačítko "šipka vpravo" - přesouvá vybraná pole z listboxu "Výběr polí" do listboxu "Pole grafu". Tlačítko "šipka vlevo" - přesouvá vybraná pole z listboxu "Pole grafu" do listboxu "Výběr polí". Tlačítko "šipka nahoru" - přesouvá vybraná pole v listboxu "Pole grafu" o jednu pozici nahoru. Mění tedy pořadí sloupců v grafu.

33 Tlačítko "šipka dolů" - přesouvá vybraná pole v listboxu "Pole grafu" o jednu pozici dolů. Mění tedy pořadí sloupců v grafu. Color transition (Barevný rozsah) - umístěný nad listboxem "Pole grafu", vybírá barevnou škálu pro tento listbox.. Size of Pie graph by data (Měnit velikost podle) - umístěný nad listboxem "Výběr polí", určuje velikost koláčového grafu. Koláčový graf může nést další informaci a to poměrnou velikost vůči ostatním grafům. Například velikost výsečí ukazuje poměr volebních výsledků jednotlivých stran a velikost grafu počet hlasů v jednotlivých krajích. Velikost koláčového grafu může být konstantní - volba Constant (Velikost konstantní) a pak je určena položkou Width (Šířka) a nebo proměnná a potom je v intervalu 10 - hodnota položky Width (Šířka). Jednou z možností jak nastavit proměnnou velikost je použít volbou Sum of selected (Velikost dle sumy položek), která sečte všechny hodnoty polí grafu a součet použije k řízení velikosti grafu. Druhou možností je volba některého z nabízených číselných polí, jehož hodnota se přímo použije k řízení velikosti grafu. Obsahuje sadu přepínacích tlačítek pro určení polohy grafu vůči centroidu (vypočtenému středu objektu): Other (Jiné) - přímo posun středu grafu vůči centroidu v pixelech (obrazovkových bodech). Hodnoty X a Y je možno měnit vpravo od tlačítka. Rohy a střed - Vhodná umístění grafu jsou rohy, středy stran a střed grafu. Automaticky se vypočítávají a zobrazují hodnoty X a Y. Pozor, centroid je pevným bodem a umísťuje se graf k centroidu. Vlevo nahoře tedy znamená, že centroid bude v pravém dolním rohu grafu Vlastnosti rastrových vrstev Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě.

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu 2.1.1. File 2.1.2. Record 2.1.3. Header 2.1.4. Tools 2.1.5. Languages 2.1.6.

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005 Cvičení 1 Úvod do ArcGIS základní seznámení se software Toto úvodní cvičení by mělo být ukázkou práce s GIS. Seznámíte se s prostředím programu ArcGIS a naučíte se základní orientaci v programu. V některých

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1. Vizuální porovnání pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1 2. Roztřídění dle krajinného krytu Pouze úprava legendy a vytvoření

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah:

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah: Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel Úvod HWg-PDMS je aplikace pro Windows, která slouží ke sběru dat z čidel připojených k IP senzorům (Damocles, Poseidon,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tenký mapový klient HZS ČR

Tenký mapový klient HZS ČR MV GŘ HZS ČR Tenký mapový klient HZS ČR Návod plk. Ing. Jan Brothánek 23.9.2014 Obsah Základní uživatelské rozhraní aplikace... 2 Volba podkladové mapy... 2 Pohyb s mapou... 2 Zobrazení vrstev... 5 Kontextové

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více