REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI"

Transkript

1 REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM FNO, primář : Doc.MUDr.Leopold Pleva, CSc. Vrchní sestra : Bc. Berková Miroslava, staniční sestra : Bc. Šnajdarová Petra, Dis. Autor : Lenka Válková

2 KOGNITIVNÍ FUNKCE - kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme vyšší kognitivní tzv. exekutivní funkce schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku, a tak poranění mozku může poškodit všechny nebo jen některé z nich (1) REHABILITACE - rehabilitace je dle slovníku cizích slov tzv. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení či lékařství. Cílem kognitivní rehabilitace je navrácení porušené funkce -(1) Sdružení Cerebrum, Kognitivni funkce [online], datum publikace neznámé, dostupné z

3 REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU - Traumatologické centrum FNO má dvě standardní oddělení a jednu JIP - od roku 2003 aplikujeme na JIP v praxi koncept Bazální stimulace jeho úspěchy nás postavily před otázku je možné pro naše pacienty vykonávat ještě něco navíc? Existuje něco, co můžeme zařadit do běžné praxe a bude přínosem pro všechny zúčastněné? - v květnu roku 2013 jsme našli odpověď v rámci kurzu Kognitivního centra FNO s názvem Kognitivní rehabilitace u pacientů s neurologickým typem deficitu -kurz byl pro nás odrazovým můstkem. Poskytl odkazy na literaturu, která se zabývá neuropsychologií, psychologií, kognitivním tréninkem a neurologií, nastínil, jakým způsobem by měla rehabilitace probíhat, co od ní lze očekávat a jak asi postupovat. Kognitivní rehabilitace je směr, ve kterém se přední čeští psychiatři a neuropsychologové shodnou v několika postupech, ale z literatury se prozatím nedovíte pevný vzorec. Rehabilitace kognitivních funkcí je záležitostí posledních pár let a je v rozpuku. Na základě odborné literatury, praxe, empatie a intuice jsme vytvořili a sepsali praktickou příručku pro nás, sestry (recenzováno). Rehabilitace kognitivních funkcí je v naší režii a s povědomím o nich i v naší kompetenci. Je důležité si uvědomit, že rehabilitace není kognitivní trénink a pacienta postiženého deficitem nevyučujume, ale pomáháme mu najít a obnovit ztracené funkce

4 REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU - pro kognitivní rehabilitaci jsem vytvořila záznamové formuláře, příručku pro pravidla a stereotyp péče, rozdělila kognitivní rehabilitaci na obecnou a cílenou, vytvořili jsme cvičení přizpůsobené pacientům a našim potřebám. Rehabilitaci vykonáváme na JIP, v současné době se snažíme o rozšíření na standardní oddělení, které jsme měli pokryto pouze částečně -příručka Rehabilitace kognitivních funkcí v běžné praxi obsahuje informace o základních pojmech souvisejících s kognitivní rehabilitací, zabývá se okrajově příčinami vzniku deficitu, smyslu rehabilitace, názory k zahájení. Praktická část se zabývá konkrétně rehabilitací v Traumacentru. Zabývá se tím, koho lze rehabilitovat a především jakým způsobem. Je v ní popsáno, jaký by měl být terapeut a postup jeho práce. - obsahuje již zmíněné rozdělení kognitivní rehabilitace na obecnou a cílenou, postupy. Vysvětluje jak pracovat s testy k posouzení deficitu, jak je předkládat, komu a jakým způsobem je vyhodnocovat (zatím nejsou dané tabulky). Kromě běžně užívaného testu ACE- CZ připojujeme k testování i MOCA-CZ, test který není obecně rozšířený, ale během pár let by se tato situace měla změnit.

5 REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU -poslední část příručky obsahuje praktická cvičení, které jsou rozdělena podle typu deficitu -každý z daných deficitů obsahuje nejméně 10 úloh, se kterými pracujeme. Výsledky úloh zaznamenáváme do formuláře pacienta pro Cílenou rehabilitaci kognitivních funkcí. Díky tomu máme přehled, která cvičení a jakým způsobem pacient zvládl.

6 REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI -smysl a účinnost rehabilitace kognitivních funkcí je ověřována praxí. Úspěchy aplikované rehabilitace lze doložit kazuistikami našich pacientů. REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U PACIENTKY PO NÁHLÉ ZTRÁTĚ VĚDOMÍ BĚHEM HOSPITALIZACE V TRAUMACENTRU -Pacientka Dagmar K. (1935) byla přivrtulena do FNO s dg.polytrauma jako chodkyně sražená automobilem -dg. Fr.metaphysis prox.cruris l.dx os. zevním fixátorem k susp.contusio lienis - Fr.costae III V et VII VIII l.dx - Fr.pelvis - Fr.proc.trans.vert. L5 - Commotio cerebri - Compartment syndrom LDK - Akutní respirační insuficience s UPV od do TCHST somnolentní stav k

7 -přes nutnost UPV s podílem farmakoterapie, která trvala 16 dní, nebylo nutné při prvotním přijetí pacientky na JIP ( ) kognitivní funkce rehabilitovat - během překladu z ARK byl u pacientky stanoven bradypsychismus, ale se v krátké době sžila s prostředím a režimem TC JIP a její stav se zlepšil - i když byla bezdětná, často ji navštěvovala neteř a kamarádky, byla podporována její orientace v realitě, probíhal u ní každodenní proces ošetřovatelské péče, podpora hojení ran, aseptický přístup k defektům - z důvodu občasné plačtivosti, depresivnímu ladění ji byly poskytovány abreaktivní rozhovory, byla zajištěna psychofarmaky, s efektem - pacientka byla následně přeložena na standardní oddělení Traumatologie B, kde došlo k k somnolentnímu stavu a byl nutný překlad zpět na JIP - pacientce byla zajištěna potřebná vyšetření (vyloučena CMP ), probíhala úprava vnitřního prostředí, úprava farmakoterapie - následkem této příhody došlo k poruše kognitivních funkcí pacientky : - neschopna psaného projevu - pomalé psychomotorické tempo - dezorientace prostředím - porucha krátkodobé paměti - jednoslovné odpovědi, neschopnost tvořit dlouhé věty - neschopnost porozumět mluvenému slovu ve smyslu reakce na pokyn - neschopnost vést souvislou komunikaci s neteří, kamarádkami, personálem - porucha dlouhodobé paměti - oslabení pozornosti, zrakově-prostorových schopností

8 -po úpravě celkového stavu pacientky jsme dne s jejím svolením zajistili testování jejích kognitivních funkcí pomocí 2. testů : - Addenbrookského kognitivního testu ACE CZ - Montrealského kognitivního testu MOCA CZ - testy jsme prováděli dva z důvodu pacientčiných pocitů a upřednostňování jednoho z testů pro další pacienty (ACE-CZ je dostupný volně pro celou ČR a běžně se používá, MOCA CZ je přeložen autory české verze ACE CZ, snaha o zařazení do běžné praxe) - po výsledcích testování bylo zřejmé oslabení kognitivních funkcí ve všech oblastech, pacientce byla odebrána anamnéza pro cílenou kognitivní rehabilitaci, která byla ještě téhož dne zahájena - v cílené kognitivní rehabilitaci se soustředíme přímo na oslabenou funkci, v případě paní Dagmar K. bylo nutné rehabilitovat veškeré funkce - rehabilitace kognitivních funkcí probíhala od do

9 UKÁZKA CVIČENÍ KOGNITIVNÍ REHABILITACE PANÍ DAGMAR K.

10 UKÁZKA CVIČENÍ KOGNITIVNÍ REHABILITACE PANÍ DAGMAR K.

11 UKÁZKA CVIČENÍ KOGNITIVNÍ REHABILITACE PANÍ DAGMAR K. - paní Dagmar K. byla celý život povoláním fotografka, cvičení spojené s vizuální projekcí ji těšily, po celou dobu probíhající kognitivní rehabilitace byla spolupracující

12 -po stabilizaci stavu a úpravě vědomí byla pacientka přeložena zpět na standardní oddělení, kde nadále probíhala rehabilitace kognitivních funkcí - pacientka byla velmi snaživá, trápila ji ztráta schopností, cítila, že není v pořádku. Cvičení si sama vyžadovala, do spolupráce byly zahrnuty i její návštěvy - s každým cvičením se její kognitivní funkce zlepšovaly, byla poučena o nutnosti cvičit i v rehabilitačním zařízení, kam byla přeložena. - dne proběhlo po 16 dnech kognitivní rehabilitace retestování, z důvodu časové tísně pouze ACE CZ v neúplné podobě, přesto je ve výsledcích znát pokrok

13 SHRNUTÍ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ PANÍ DAGMAR K. - v oblasti Pozornosti a orientace došlo ke zlepšení o 39 % - v oblasti Paměti došlo ke zlepšení o 4 % - v oblasti Slovní produkce došlo ke zlepšení o 28 % - v oblasti Jazyka (řečových schopnostech) došlo ke zlepšení o 16 % - pacientka byla natolik vděčná za pomoc a čas, který ji byl smysluplně věnován, že dovolila i užití fotografií se svojí osobou a přála nám mnoho úspěchů při plnění této činnosti a řadu dalších spokojených pacientů

14 Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl - Galileo Galilei - DĚKUJI ZA POZORNOST

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

Senioři s Alzheimerovou chorobou

Senioři s Alzheimerovou chorobou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Senioři s Alzheimerovou chorobou Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Marešová Ladislava Vypracovala: Jandová

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010

Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010 Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

WILLIAMSŮV SYNDROM. Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

WILLIAMSŮV SYNDROM. Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem WILLIAMSŮV SYNDROM Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Praha 2010 OBSAH ÚVOD Úvod... 3 Pro rodiče... 7 Z pohledu genetiky Zdravotní problémy Mentální postižení a vzdělávání

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Legislativní změny ve speciálním školství Marta Teplá

Legislativní změny ve speciálním školství Marta Teplá 1. Proč legislativní změny? Legislativní změny ve speciálním školství Marta Teplá Školství v České republice prochází v současné době procesem transformace. Cílem změn je vytvoření demokratické a humánní

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více