KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care"

Transkript

1 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor akce: Petřivalského nadace, ve spolupráci s NMB Letovice. Odborný garant: prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče. Chirurgická část Koloproktologie. Stomie a stomici.

2 Pátek :30 Zahájení. Program pro sál č. 1: Všeobecná část Předsedající: Matějovská - Kubešová H. (Brno), Souček M. (Brno), Královcová D. (Letovice) Matějovská - Kubešová H. (Brno): Optimalizace pitného režimu u seniorů Souček M. (Brno): Vliv hypertenze na poškození mozku Matějovská - Kubešová H. (Brno): Co ovlivňuje kognitivní funkce ve stáří? Bartušek D., Pánek J. (Brno): Zobrazovací metody u CMP. Diagnostika, intervence Svatoň R. (Brno): Onkochirurgie u geriatrických pacientů Kolmačková M. (Blansko): Efektivita mammárního screeningu ve vyšším věku Bousek R. (Boskovice): Fraktury předloktí u seniorů Eysseltová R. (Brno): Řešení inkontinence Přestávka na oběd. Předsedající: Hoch J. (Praha), Tóth Š. (Letovice), Eysseltová R. (Brno) Koudelková I. (Letovice): Dobrovolníci v nemocnici. Definice, požadavky, praktické zkušenosti Vedra P., Skřička T., Csatár E. (Brno, Budapest): Pruritus ani, dermatitis perianalis Sedláková J., Kuncová R. (Blansko): Společně krok za krokem Bačovský F. (Letovice): Duchovní služba v nemocnici Hoch J., Blaha M. (Praha): Kolorektální karcinom ve stáří Diskuse k odpolednímu bloku Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic (doprava zajištěna). 2

3 Chirurgická část - koloproktologie Friday Programme for hall No. 2: Chairmen: Delaini GG. (Verona), Saladžinskas Ž. (Kaunas), Kala Z. (Brno) Kachlík D. (Praha): Pelvic floor anatomy Teléky B. (Wien): TME and high rectal cancer. What are the indications Prochotský A. (Bratislava): Diagnosis and Treatment of Colorectal Cancer Recurrence Saladžinskas Ž., Čěsna V. (Kaunas): Results of Colorectal Cancer Screening in Lithuania Bacchelli C. (Verona): Interdisciplinary management of FAP Creciun M. (Verona): Interdisciplinary management of IBD emergences in district hospital Mitáš L. (Brno): Colectomy for non IBD colitis Jucevičiüte R., Macas A., Saladžinskas Ž. (Kaunas): Central venous saturation as a goal in large bowel open surgery Corona D. (Verona): Rehabilitation in patients with IBD and FAP Round table discussion: Prochotský A., Delaini GG., Kala Z., Saladžinskas Ž., Breberina M. Moderator: Skřička T Lunch. Chairmen: Breberina M. (Sremska Kamenica), Örhalmi J. (Hr. Králové), Korček J. (Nitra) Grolich T., Kala Z., Skřička T., Robek O. (Brno): VAAFT our first experiences Sotona O. (Hr. Králové): Rectovaginal and rectourethral fistulas Robek O., Hrivnák R., Konečná D., Kala Z., Kysela P. (Brno): Sinus pilonidalis Breberina M., Petrovič T. (Novi Sad): Neoadjuvant therapy of locally advanced rectal cancer Radovanovič Z., Breberina M. (Novi Sad): Oncologic superiority of extralevator APR for low rectal cancer. 3

4 15.30 Gačič - Štotl M. (Ljubljana): Our experience with ultrasound in proktology Örhalmi J. (Hradec Králové): IBD - Crohn s disease - early vs. later surgery - timing Ducháč V., Roušalová V. (Praha): Obstipace a psychika Horák L. (Kosmonosy): Poranění konečníku Diskussion to afternoon block. Chirurgická část - stomie a stomici Sobota Předsedající: Surá Z. (Brno), Prochotský A. (Bratislava), Tellerová O. (Brno) Ředinová M. (Praha): Postavení stomika v české společnosti Prochotský G. (Bratislava): Stomické hnutí na Slovensku Bulková M. (Břeclav): Příprava pacienta ke stomii Antonová M. (Brno): Rána komplikovaná stomií Vozdecká J. (Brno): Využití parametrické dokumentace v péči o pacienty se stomií Jauerníková Z. (Prostějov): Stomik a psychika začlenění do společnosti Antonová M., Čapka O. (Brno): Když je sebepéče problém (stáří, slepota, osamělost, stomie) Örhalmi J. (Hr. Králové): Komplikace stomií, miniinvazívní řešení parastomální kýly Hradilová V. (Přerov): Chyby a omyly v ošetřování stomií Marková M. (Brno): Urostomie známá a neznámá Symerská M. (Hodonín): Práce stomasestry v malé nemocnici Bahníková E., Zdvořilá S. (Hr. Králové): Porucha hojení při stomii po akutní operaci Hemmelová B., Kala Z. (Brno): Protektivní stomie u LAR. Proč ano Korček J. (Nitra): TME without protective ileostomy Tellerová O. (Brno): Komplikace po úpravě ileostomie Diskuse Závěr kongresu. 4

5 Všeobecná část 5

6 Optimalizace pitného režimu u seniorů Matějovská - Kubešová H. Klinika interní, geriatrie praktického lékařství LF MU a FN Brno Sdělení podává přehled o distribuci tělesné vody a jejích změnách ve starším věku, je věnována pozornost pocitu žízně jako poměrně pozdnímu signálu deficitu tekutin. Z hlediska pitného režimu u seniorů je zdůrazněna individuální odlišnost a obecná tendence seniorské populace k nízkému obratu tekutin, což má za následek neadekvátní přetížení ledvin s nutností koncentrovat moč, dále vznik zahuštění s vyšší pravděpodobností rozvoje tromboembolické nemoci. Dále je poskytnut přehled druhů vod podle míry mineralizace a pozornost je věnována obsahu iontů v jednotlivých typech vod ve vztahu k nejčastěji se vyskytujícím patologickým stavům u seniorů. U dalších druhů tekutin jako jsou ochucené, sycené vody, mléko, káva jsou vysvětleny důvody jejich nevhodnosti k zajišťování pitného režimu. 6

7 Vliv hypertenze na poškození mozku Souček M. Brno Z doporučení ESH/ESC z roku 2007 vyplývá, že je třeba zhodnotit celkové kardiovaskulární (KV) riziko u každého pacienta s ohledem na možnosti jeho léčebného ovlivnění. Mezi kritéria, kterými hodnotíme celkové KV riziko, byla zařazena i subklinická orgánová poškození. Snahou je diagnostikovat asymptomatická, již počáteční stadia orgánových poškození. V doporučeních bylo také zdůrazněno, že léčba subklinických orgánových poškození ovlivňuje KV příhody a že je potřebné během léčby sledovat jejich vývoj. Orgánová poškození se dělí do několika podtypů na ta, která lze zjistit jednoduše a levně, kam patří např. elektrokardiogram, sérová hladina kreatininu, odhadovaná glomerulární filtrace (egfr), bílkovina v moči za 24 hod., mikroalbuminurie či proteinurie. Mohou být prováděny rutinně u všech hypertoniků. A dále na ta, která vyžadují mnohem složitější či dražší vybavení (echokardiogram, sonografie karotid, zhodnocení rychlosti pulzové vlny, magnetická rezonance, atd.). Nukleární magnetická rezonance je metoda, která může zachytit již subklinická orgánová poškození mozku u pacientů s vysokým krevním tlakem. Nejčastější typy mozkových lézí jsou hyperdenzity bílé hmoty (HBH), které můžeme s různým stupněm závažnosti najít téměř u všech starších osob s hypertenzí. Dále můžeme zachytit němé infarkty, jejichž četnost kolísá v jednotlivých studiích mezi 10-30%. Dalším typem mozkové léze, který byl popsán nedávno, jsou mozkové mikrohemoragie, které lze najít asi u 5% jedinců. Stejně jako HBH a němé infarkty se mikrohemoragie vyskytují častěji u osob s hypertenzí. Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem subklinického poškození mozku. Několik studií prokázalo, že hypertenze nedostatečně léčena souvisí s větším 7

8 výskytem HBH. Svoji roli hraje nejspíš i výška TK, čím vyšší TK, tím větší HBH. Studie provedená na 142 hypertonicích bez zjevného kardiovaskulárního postižení využila NMR a ukázala, že subklinické cerebrovaskulární léze jsou mnohem častější (44%) než kardiální léze (21%) či poškození ledvin (26%) a často se vyskytují izolovaně. Tyto léze se stále více dávají do souvislosti s poruchou kognitivních funkcí, což je narůstající problém díky stárnutí populace. 8

9 Co ovlivňuje kognitivní funkce ve stáří? Matějovská - Kubešová H. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno Sdělení podává přehled současné situace diagnostiky a terapie kognitivních poruch v seniorské populaci. V souvislosti se snahami o příznivé ovlivnění dalšího vývoje kognitivních poruch jsou zdůrazněny chronické choroby, jejichž důslednou terapií je možno zlepšit kognitivní stav nemocných. Dále je diskutován vliv různých lékových skupin, u nichž byl prokázán příznivý vztah ke kognitivnímu deficitu. Pozornost je věnována zvláště výživě a jejímu vlivu na vznik deficitu různých elementů, u nichž byl prokázán vztah k rozvoji kognitivních poruch zvláště vitaminů skupiny B, polynenasycených mastných kyselin apod. Další část sdělení je věnována významu fyzické a psychické aktivity pro zachování kognitivního výkonu a je diskutována deprese jako faktor významně potencující rozvoj demence. V závěru jsou předložena doporučení preventivních, profylaktických i diagnostických opatření, která by mohla vést ke zlepšení managementu kognitivních poruch v seniorské populaci. Opatření preventivní, s dlouhodobým efektem vhodná aplikovat od středního věku 1. Důsledná kompenzace doprovodných chronických chorob zvláště hypertenze, hyperlipidémie a diabetu mellitu. Přednostně využívat medikamenty s prokázaným příznivým vlivem na rozvoj kognitivních poruch. 2. Strava respektující doporučení zdravé výživy s dostatkem polynenasycených mastných kyselin, vitaminů skupiny B, zvláště B12, vitaminu D a antioxidantů. 3. Cílený kognitivní tréning počítání zpaměti, plánování a bilance denních aktivit, aktivní vybavování informací geografie, umění, historie. 4. Pravidelná fyzická aktivita s převahou aerobní zátěže 3-4x týdně minut. 9

10 Opatření preventivně profylaktická A. Pro seniory 1. Nebagatelizovat potíže ztěžující realizaci výše uvedených opatření nechutenství, biliární potíže, bolesti pocházející z pohybového systému, senzorické deficity, subjektivně pociťované poruchy paměti. 2. Cíleně vyhledávat pobyt venku, na slunci, s aerobní pohybovou aktivitou chůze, jízda na kole, plavání, běžky, tanec. 3. Cíleně vyhledávat sociální aktivity. B. Pro pečovatele a blízké 1. Zaměřit se na časné rozpoznání vznikajícího kognitivního deficitu, přikládat důležitost subjektivnímu kognitivnímu deficitu seniora, případně vyhodnotit míru rizika podle známých anamnestických dat a souběžně probíhajících chorob. 2. Zajistit odpovídající stravování seniora po stránce kvantity i kvality. 3. Podporovat fyzické aktivity, kognitivní trénink, sociální aktivity seniora. C. Pro systém zdravotní péče Zařadit testování na kognitivní funkce a depresi do komplexu vyšetření pravidelné preventivní prohlídky u seniorů nad 65 let věku. 10

11 Zobrazovací metody u CMP Diagnostika, intervence Pánek J., Bartušek D. Radiologická klinika FN Brno Bohunice Klíčová slova: CMP, CT, ischémie, trombolýza Úvod Cévní mozkové příhody zaujímají v České Republice nejvyšší pozice v četnosti mortality. K rizikovým faktorům patří obecně kardiovaskulární choroby, dále hypertenze i hypotenze, diabetes mellitus atd. Úspěšnost léčby CMP závisí zejména na časovém odstupu od začátku potíží. Toto klade velký důraz na časnou diagnostiku těchto stavů. Diagnostika cévních mozkových příhod se opírá o počítačovou tomografii a magnetickou rezonanci. Z těchto dvou metod je upřednostňováno CT, které je dostupnějším a časově kratším vyšetřením. Lze použít jednak nativní vyšetření mozku, eventuálně doplněné o CT angiografii mozkových tepen či perfúzní CT. CT obraz CMP závisí na časovém faktoru a etiologii příhody. Základní rozdělení je na příhody ischemické a hemoragické. Ischemické CMP tvoří % všech iktů. Zbytek představují krvácivé příhody, jejichž etiopatogeneze je rozličná. Úkolem radiologa je vyloučit nebo potvrdit známky mozkové příhody, popsat rozsah a charakter léze a detekovat možný cévní uzávěr. V nemocnicích s iktovými centry je k dispozici angiografický tým, který 24 hodin denně zajišťuje možnost provedení některého z intervenčních zákroků při ischemických příhodách. K těmto postupům patří lokální farmakologická trombolýza a mechanická trombolýza. Tedy snaha o rozpuštění trombu léčivem dodaným katetrem přímo do uzavřené tepny, nebo o odstranění trombu mechanickou cestou za použití speciálních instrumentů. 11

12 Závěr Provedení včasného diagnostického zobrazovacího vyšetření u pacientů s cévními mozkovými příhodami je nutné k rozhodnutí o další terapii. Radiologické intervenční zákroky u CMP výrazně zlepšují průběh choroby a její následky. Literatura Ferda, J., Novák, M., Kreuzberg, B.: Výpočetní tomografie. 1.vyd. Galén, ISBN Krajina, A., Peregrin, J. H.: Intervenční radiologie. 1. vyd., Olga Čermáková, ISBN Bauer, J.: Cévní mozkové příhody. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, Ročník 2, 4/2010,

13 Onkochirurgie u geriatrických pacientů Svatoň R., Kala Z., Dušek L.* Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno * Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Východiska Z důvodu stárnutí populace se v naší praxi stále častěji setkáváme s pacienty vyššího věku. Obecně lze konstatovat, že s narůstajícím věkem narůstá incidence solidních nádorů. U starších pacientů nacházíme častěji pokročilejší stádia nádorového onemocnění. S tím také souvisí častější potřeba provedení akutního chirurgického zákroku pro komplikaci onkologického onemocnění. U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů někdy přikláníme k méně radikálnímu, často paliativnímu zákroku. V posledních letech narůstá prací zabývající se problematikou onkochirurgie u geriatrického pacienta. Vesměs se jedná o retrospektivní studie srovnávající pacienty dvou věkových skupin. Závěry studií zabývajících se touto problematikou se různí, nepřináší však podstatně lepší onkochirurgické výsledky ve skupině geriatrických pacientů ve srovnání s mladými pacienty. Cíl Základem úspěšné chirurgické léčby je provedení mutiparametrického předoperačního vyšetření. Kompenzace komorbidit, úprava nutričních parametrů a psychosociální příprava je dalším logickým krokem. Velkým problémem je akutní operace. Zde nejsme schopni realizovat adekvátní přípravu, s čím souvisí také podstatně vyšší výskyt pooperačních komplikací. Samotný postup provedení operačního výkonu u geriatrického pacienta se zásadě neliší od postupu u mladého pacienta, přičemž podmínkou úspěšnosti onkochirugického zákroku je R0 resekce. U geriatrických pacientů lze onkochirurgické výkony také s výhodou provádět miniinvazivně. 13

14 Závěr Věk pacienta jako takový není kontraindikací k provedení onkochirurgického výkonu. Na volbě správného terapeutického postupu se musí podílet multidisciplinární tým. Vždy vycházíme se stagingu onemocnění a celkového stavu pacienta. U geriatrického pacienta měla být obzvlášť zohledňována pooperační kvalita života. U pacientů vyššího věku nutno počítat s vyšším výskytem pooperačních komplikací, obzvláště pokud musíme provést operaci akutně. Přesto lze, po adekvátní předoperační přípravě a díky moderním operačním postupům, včetně pooperační péče i v této věkové skupiny pacientů provést radikální resekční výkon s akceptovatelným podílem mortality a morbidity. 14

15 Zlomeniny předloktí u seniorů Bousek R. Boskovice Zlomeniny předloktí a zápěstí patří mezi nejčastější zlomeniny v dospělém věku s převahou u seniorů, incidence 8-10/1000 rok. V přednášce jednak hodnotíme vývoj léčebných metod u těchto zlomenin na našem chirurgickém oddělení. Dále se podrobně zaměřujeme na operační léčbu těchto poranění v rozmezí let 2008 až Z celkového počtu 304 ošetřených pacientů v uvedeném období je k operaci indikováno 26 %. Hodnotíme věk pacientů, pohlaví a lateralizaci. V souboru téměř 80 odoperovaných pacientů, kdy průměrný věk v době úrazu je u žen 67 let a u mužů 55 let. Procentuelní zastoupení žen je více než 80. Snažíme se poukázat na výhody a nevýhody jak konzervativní tak operační léčby a na naše terapeutické úspěchy i neúspěchy. 15

16 Řešení inkontinence Eysseltová R. Brno Inkontinence je problém, který snižuje kvalitu života mnohým lidem v populaci. Má společenský, psychický i ekonomický dopad. Lidé se často za potíže s kontinencí moči nebo stolice stydí a problém neřeší. Starší lidé potíže s udržením moči nebo stolice přičítají věku. Přitom příčinou může být i závažné onemocnění. Inkontinence moči, obzvláště u žen, je alespoň v povědomí zdravotníků a také laické veřejnosti. O inkontinenci stolice bohužel mnoho publikovaných informací nezískáte. Příčinou močové inkontinence mohou být například neurologická onemocnění, ochabnutí svalů dna pánevního, operace v malé pánvi, užívání některých léků, záněty, vytažení katetru. Příčinou inkontinence stolice může být například ochabnutí svalů dna pánevního, ochabnutí svěračů, paraplegie, píštěle a jiná onemocnění oblasti anorekta. 16

17 Dobrovolníci v nemocnici Definice, požadavky, praktické zkušenosti Koudelková I. Letovice Dobrovolník je člověk, který je ochoten zasvětit své ruce, mysl a především srdce službě ostatním. Dobrovolnost a bezplatnost jsou klíčové pro udržení smyslu dobrovolnictví. Principem dobrovolnické činnosti je orientace na zdraví, přítomnost a činnost. Dobrovolnictví má přínos pro pacienta, nemocnici a rodinu pacienta. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné. Dobrovolník se nezabývá diagnosou, ale podporuje pacienta v činnostech, které může aktuálně zvládnout. Dobrovolník je ve zdravotnickém zařízení veden koordinátorem, který mu zprostředkovává kontakt s pacientem i personálem a pomáhá mu v orientaci ve všech situacích. Způsobilost dobrovolníka určuje akceptovatelnost nastavených pravidel programu - tzn. dodržení pravidel stanovených ve smlouvě. 17

18 Perianální dermatitida, pruritus ani Vedra P. (1), Skřička T. (1), Csatár E. (2) 1 - Proktologická poradna NCA Kephas, Brno 2 - Proktologická ambulance, Budapest Onemocnění kůže v okolí anusu nejsou jistě životu nebezpečná ani závažně zdraví poškozující, ale přinášejí velmi nepříjemné pocity a zhoršují kvalitu života zvláště u pacientů onkologických, polymorbidních či pacientů s poruchou hybnosti. Na našich pracovištích je ročně vyšetřeno nejméně 300 nových pacientů s příznaky perianální dermatitidy. Pečlivou anamnézou, klinickým a laboratorním vyšetřením lze většinu těchto stavů správně diagnostikovat a adekvátně léčit. V klinické praxi bohužel nejsou často tyto afekce léčeny vůbec. Setkáváme se téměř denně s tím, že pacienti používají samoléčitelství s pomocí rad svých známých, nebo narážíme na prvosignální schematičnost v terapii. V našem sdělení chceme nabídnout celou škálu klinických projevů a praktický, k dobrým výsledkům vedoucí přístup. 18

19 Krok za krokem spolu Sedláková J., Kuncová R. Blansko Domácí hospicová péče je poskytována prostřednictvím ošetřovatelské služby, která je dostupná na celém okrese Blansko. Službu si může sjednat sám klient, jeho rodina nebo ošetřující lékař. Většinou předává klienty do péče MOÚ Žlutý Kopec, kde probíhá dobrá spolupráce. Doprovázející, nejčastěji zdravotní sestra, monitoruje potřeby klientů a rodinných příslušníků a prostřednictvím svých kolegů či navazujících institucí potřeby naplňuje tak, aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Návštěvy v rodině jsou zdarma, v případě provedení zdravotního výkonu se na úhradě podílí zdravotní pojišťovna. Pravidelně se konají akce pro pozůstalé, formou bohoslužeb nebo individuálního setkání. Nově zařazujeme do nabídky i profesionální vedení pozůstalých. K tomuto účelu prošlo úspěšně několik pracovníků výcvikem v koučinku, v současné době jsou prvky koučování uplatňovány při doprovázení pozůstalých společně s psychologickou pomocí. Při poskytování služby je nutné spolupracovat s více poskytovateli různých služeb, jak je z kazuistiky patrné, mnohdy se zapojuje nejen zdravotní a sociální služby, ale i škola, církev, veřejnost. Příklad kazuistiky klientky s CA mammy. Kontakty, kde je možné si sjednat službu: Charitní ošetřovatelská služba Blansko, Sadová 2, Blansko Vedoucí služby: Radka Kuncová Tel.: ,

20 Duchovní služba v nemocnici Bačovský F. Letovice Duchovní službou se rozumí pastorační péče o nemocné a trpící. V širším slova smyslu takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry. Na prvním místě jde o kontakt s nemocným, o jeho potřeby ke zvládnutí situace s vyvarováním se nebezpečí manipulace s nemocným, o posílení jeho vědomí, že není v nemoci sám. Na druhém místě se jedná o respektování jeho jedinečnosti a osobní důstojnosti, jeho svobody v rozhodování, společného obohacení a vzájemné pomoci při řešení palčivých otázek. Na třetím místě je pomoci nemocnému v jistotě, že je milován i v situaci pro něho bezvýchodné. Dále se nemocnému nabízí asistence při zvládání přijetí nové životní situace, v jeho často dlouhém boji s jejím vyrovnáním. Pomoc při zařazení pacientovy nemoci do jeho nynějšího stavu víry, jenž je nutno plně respektovat. Služba se tak stává službou člověka naslouchajícího a chápajícího, který nemusí znát na každou otázku hned odpověď. Člověka schopného doprovázení s upřímnou láskou a vírou. V praxi se velmi často jedná více o službu doprovázení a hledání odpovědí na otázky nemocného, které má na srdci, které ho trápí a málo to jsou otázky náboženské. Mnohokrát se jedná i o setkání s člověkem, který má o nemocného zájem, neboť péči zdravotního personálu bere pacient jako samozřejmost. 20

21 Kolorektální karcinom a stáří Hoch J., Blaha M. Chirurgická klinika 2.LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno Ačkoli ze statistik je známo, jaký je průměrný věk nemocných s nově diagnostikovaný nádorem tlustého střeva a konečníku, podrobnější údaje o věkové distribuci nebyly v ČR dosud publikovány. Věk a související choroby přitom významně ovlivňují možnosti léčby a její výsledky. Cíl práce Ověřit, jaká je v České republice věková distribuce nemocných s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem a jak se věk promítá do stadií choroby, vedení léčby a užití léčebných modalit. Metody Byla hodnocena sestava za pětileté údobí let Do sestavy byli zařazeni nemocní s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, jejichž anonymizovaná data byla soustředěna v databázi NOR a se souhlasem správce dat a jeho pomocí vyhodnocena. Byl zaznamenán věk nemocných, lokalizace nádoru, stadia onemocnění a operační a další léčba. Výsledky Během sledovaného údobí byly získány údaje o nemocných. Počet nemocných do 70 let a nad 70 let byl téměř identický. Významné rozdíly byly zaznamenány především ve vedení léčby, zejména v užití a využití více nebo všech léčebných modalit. Ve skupině nad 70 let je více než dvojnásobný počet nemocných, kteří nebyli vůbec léčeni. Závěr Nemocní ve věku nad 70 let jsou počtem polovinou všech pacientů s kolorektálním karcinomem. Jejich léčba se však liší od skupiny nemocných mladších než 70 let a vyžaduje proto zvláštní pozornost. 21

22 Chirurgická část koloproktologie 22

23 The clinical anatomy of pelvic and urogenital floor Kachlík D. Department of Anatomy, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic Department of Health Care Studies, College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic The lesser pelvis is caudally closed with the muscles of pelvic and urogenital floor. The diaphragma pelvis is composed of large m. levator ani, weak m. ischiococcygeus (situated internal to lig. sacrospinale) and circular m. sphincter ani externus. M. levator ani consists of m. iliococcygeus, extending from the arcus tendineus m. levatoris ani (crossing fascia obturatoria) as a thin and reduced muscular plate dorsocaudally to merge in the raphe anococcygea; of m. pubococcygeus, running dorsally and forming a sling behind the rectum; and of m. puborectalis, being caudal to the previous one and merging with the rectal muscle wall. The diaphragma urogenitale (or mm. perinei) is located in the ventral half of the aditus pelvis only (trigonum urogenitale). It is composed of membrana perinei, dense connective tissue containing smooth and striated muscle fibers (m. transversus perinei profundus), ventral circular fibers around the female urethra are called m. compressor urethrae and ventral longitudinal fibers m. sphincter urethrovaginalis. Dorsal transverse margin is caudally a bit thickened into m. transversus perinei superficialis (line of insertion of the fascia perinei superficialis Collesi). Caudally to the perineal membrane, two paired muscles (m. ischocavernosus and m. bulbospongiosus) are situated in the intimate relationship with the erectile tissue. Both diaphragms are innervated by n. pudendus and direct branches form the plexus sacralis (S3-S4). Between the diaphragms, recessus pubicus fossa ischioanalis is situated, filled with fat pad. 23

24 Diagnosis and Treatment of Colorectal Cancer Recurrence Prochotský A. 2-nd Department of Surgery of Commenius University and University Hospital Bratislava St. Cyril and Metodeus Hospital witlh Policlinics Bratislava, Slovak Republic Background. Five-year survival rate of patients with local recurrence of colorectal carcinoma (CRC) is generally only %. Therefore, early diagnosis of recurrence is equally important to the most effective management of treatment. The local recurrence (LR) means recurrence of tumor in the original field of operation, where curative surgical resection was performed. The field of operation in surgery of CRC covers: the tumor bed, anastomosis, mesenteric lymphatic system, and regional mesenterium, surgical scars and port site, perirectal fat (mesorectum), peritoneum and neighboring structures. Recurrence of CRC is most frequently presented by distant metastases in the liver (> 30 %) and lungs (20 30 %), and local recurrence (10 33 %). All intraabdominal forms of recurence of colorectal carcinoma, other than metastases in the liver, are considered locoregional failure of treatment. The probable mechanism of local recurrence of CRC include nonradical resection of tumor and lymphatic nodes, and implantation of tumor cells to the bed of the original tumor. Methodology. Maximum frequency of local recurrence of CRC occurs in the first two years following the initial potentially curative resection. Intensive follow-up in this period is therefore reasonable.it should be based on the perosonal history, the clinical examination (abdominal, vaginal, digital) end the examination of tumor markers (particulary CEA): The othe examinations (abdominal ultrasonography-usg, endorectal ultrasonography-erus, X-ray of chest, irigography, colonoscopy) are indicated only for patients with abnormal findings or during normal annual check-ups. CEA still remains to be the most important biologic serum tumor marker, and the rise thereof in a group of otherwise asymptomatic patients suggest the recurrence rate of %. 24

25 In the event of suspected recurrence of the CRC we do not hesitate to apply the available radiologic, endoscopic and also another diagnostic methods (transcutaneous USG, ERUS, CT, MRI, irigography, colonoscopy, and also FDG-PET and PET-CT) hoping to detect recurrence at the stage of resecability. All these examinations have their pros and cons. Results. Recurrence of colon cancer is less frequent than recurrence of the rectal cancer. The task and scope of surgical treatment have not been clearly determined until now. R0 resection of recurrence allows to achieve the best results in long-term survival of patients. The salvage sugery is less propable in cases of attacked mesenterial lymphatic nodes and numerous focuses of locoregional recurrence. Early diagnosis of asymptomatic recurrence of patients with colon cancer, usually based of follow-up, results in 5-yr survival rate of % patients who have undergone additional potentially curative resection. Local recurrence of rectal carcinoma is detected or suspected histologically confirmed or non-confirmed recurrence of carcinoma located in the pelvis. System recurrence (SR) of rectal carcinoma is extrapelvic recurrence. LR of rectal cancer is a great therapeutic dilemma. This applies particulary to young patients who are otherwise in a good physical condition and who have already received maximum biological dose of adjuvant radiotherapy. The non-treated patients with with local or locoregional rectal cancer recurrence have the median survival of 7 months. By applying solely the radiotherapy, this indicator is only slightly better and varies between months. Combined treatment including chemotherapy, radiotherapy,, and resection provided median survival of months. However, in the of event complete resection of recurrence may be made, the 5-year survival rate of patients may be achieved according to some authors level of almost 34 %. Conclusions. The slavage surgery for recurrence of CRC covers a large scale of surgical performances from limited local resections up to extensive surgery including pelvic exenteration and peritonectomy. However, the potentially curative resection (R0 and R1) of colorectal carcinoma is a sole confirmed factor which has direct positive influence on the overall survival of patients. 25

26 Results of Colorectal Cancer Screening in Lithuania Saladžinskas Ž., Čėsna V., Birutis J., Matukaitytė I. Lithuanian university of health sciences, Kaunas, Lithuania Introduction Colorectal cancer is the most common newly diagnosed malignant disease. It takes the second place considering mortality in the European Union (EU). Every year more than people in Europe are diagnosed with colorectal cancer and more than people die. Compared to other malignant diseases, colorectal cancer provides possibility of early screening. EU countries differentially administrate colorectal cancer (CRC) program. The biggest number of the countries use a Fecal occult blood test (FOBT) as a primary method. Such countries are: Sweden, United Kingdom, Lithuania etc. Other countries, like Germany, Slovak Republic choose colonoscopy or FOBT by themselves. Poland uses colonoscopy as a main screening method. The screening program of CRC in Lithuania was started in the year Its aim is to improve the detection of early CRC stages and to decrease mortality. CRC Screening Program in Lithuania The aim of the program is to detect the cause of the occult bleeding by using endoscopy, if the FOBT is positive. The second goal is to foster general practitioners to develop early diagnostic of CRC. The third goal is to foster application of up-to-date diagnostic methods for CRC. Members of the program are the people at age 50 to 74 (about people belong to this group). These people are examined every 2 years. If the FOBT is negative, the test is done 2 years later. If FOBT is positive, the patient is sent for a specialist physician s consultation with colonoscopy (biopsy if needed). The services of CRC screening program are paid from compulsory insurance fund. The screening program is a continuous one. During the year 2009 and 2010 over 16 thousand people were informed about CRC screening program this compiles 43% of the target group. In people, and in people were informed. According to the 26

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY 2002 2007 COLONOSCOPIC FINDINGS IN PATIENTS WITH POSITIVE TEST FOR OCCULT BLEEDING IN

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy Srovnání arabských a českých dětí s DMO Rok 2003 Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy year 2003 Spektrum chorob léčebných v NL Spectrum of diseases treated at NL 29% centrální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Jan Blatný, Petra Ovesná jménem a pro Centra sdružená v Českém národním hemofilickém programu Demografie osob s hemofilií v ČR (ČNHP data) Sample size - Haemophilia

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK Dotazníky na (stresovou) inkontinenci MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK http://www.ics.org Definice inkontinence podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mottlová Alena

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mottlová Alena Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Mottlová Alena Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Výživa bariatrických pacientů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Quality control in pathology - experience from Czech Republic. Aleš Ryška Charles University Medical Faculty Hradec Králové, Czech Republic

Quality control in pathology - experience from Czech Republic. Aleš Ryška Charles University Medical Faculty Hradec Králové, Czech Republic Quality control in pathology - experience from Czech Republic Aleš Ryška Charles University Medical Faculty Hradec Králové, Czech Republic Pathology -keystone of modern medicine old times diagnosis based

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Cerebrovaskulární seminář, Kunětická Hora, 23-24.9.2011 Intravenózní trombolýza

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 10. 10. 2013 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Karolína Baloghová Oponenti: za odbornou společnost MUDr. Lumír Kantor,

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ Disertační práce v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Vedoucí disertační

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY?

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? VIVAT MEFANET! WILL MEFANET TAKE ADVANTAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR LEARNING SUPPORT? M. Vejražka, Č. Štuka, S. Štípek 1. lékařská fakulta

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více