KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care"

Transkript

1 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor akce: Petřivalského nadace, ve spolupráci s NMB Letovice. Odborný garant: prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče. Chirurgická část Koloproktologie. Stomie a stomici.

2 Pátek :30 Zahájení. Program pro sál č. 1: Všeobecná část Předsedající: Matějovská - Kubešová H. (Brno), Souček M. (Brno), Královcová D. (Letovice) Matějovská - Kubešová H. (Brno): Optimalizace pitného režimu u seniorů Souček M. (Brno): Vliv hypertenze na poškození mozku Matějovská - Kubešová H. (Brno): Co ovlivňuje kognitivní funkce ve stáří? Bartušek D., Pánek J. (Brno): Zobrazovací metody u CMP. Diagnostika, intervence Svatoň R. (Brno): Onkochirurgie u geriatrických pacientů Kolmačková M. (Blansko): Efektivita mammárního screeningu ve vyšším věku Bousek R. (Boskovice): Fraktury předloktí u seniorů Eysseltová R. (Brno): Řešení inkontinence Přestávka na oběd. Předsedající: Hoch J. (Praha), Tóth Š. (Letovice), Eysseltová R. (Brno) Koudelková I. (Letovice): Dobrovolníci v nemocnici. Definice, požadavky, praktické zkušenosti Vedra P., Skřička T., Csatár E. (Brno, Budapest): Pruritus ani, dermatitis perianalis Sedláková J., Kuncová R. (Blansko): Společně krok za krokem Bačovský F. (Letovice): Duchovní služba v nemocnici Hoch J., Blaha M. (Praha): Kolorektální karcinom ve stáří Diskuse k odpolednímu bloku Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic (doprava zajištěna). 2

3 Chirurgická část - koloproktologie Friday Programme for hall No. 2: Chairmen: Delaini GG. (Verona), Saladžinskas Ž. (Kaunas), Kala Z. (Brno) Kachlík D. (Praha): Pelvic floor anatomy Teléky B. (Wien): TME and high rectal cancer. What are the indications Prochotský A. (Bratislava): Diagnosis and Treatment of Colorectal Cancer Recurrence Saladžinskas Ž., Čěsna V. (Kaunas): Results of Colorectal Cancer Screening in Lithuania Bacchelli C. (Verona): Interdisciplinary management of FAP Creciun M. (Verona): Interdisciplinary management of IBD emergences in district hospital Mitáš L. (Brno): Colectomy for non IBD colitis Jucevičiüte R., Macas A., Saladžinskas Ž. (Kaunas): Central venous saturation as a goal in large bowel open surgery Corona D. (Verona): Rehabilitation in patients with IBD and FAP Round table discussion: Prochotský A., Delaini GG., Kala Z., Saladžinskas Ž., Breberina M. Moderator: Skřička T Lunch. Chairmen: Breberina M. (Sremska Kamenica), Örhalmi J. (Hr. Králové), Korček J. (Nitra) Grolich T., Kala Z., Skřička T., Robek O. (Brno): VAAFT our first experiences Sotona O. (Hr. Králové): Rectovaginal and rectourethral fistulas Robek O., Hrivnák R., Konečná D., Kala Z., Kysela P. (Brno): Sinus pilonidalis Breberina M., Petrovič T. (Novi Sad): Neoadjuvant therapy of locally advanced rectal cancer Radovanovič Z., Breberina M. (Novi Sad): Oncologic superiority of extralevator APR for low rectal cancer. 3

4 15.30 Gačič - Štotl M. (Ljubljana): Our experience with ultrasound in proktology Örhalmi J. (Hradec Králové): IBD - Crohn s disease - early vs. later surgery - timing Ducháč V., Roušalová V. (Praha): Obstipace a psychika Horák L. (Kosmonosy): Poranění konečníku Diskussion to afternoon block. Chirurgická část - stomie a stomici Sobota Předsedající: Surá Z. (Brno), Prochotský A. (Bratislava), Tellerová O. (Brno) Ředinová M. (Praha): Postavení stomika v české společnosti Prochotský G. (Bratislava): Stomické hnutí na Slovensku Bulková M. (Břeclav): Příprava pacienta ke stomii Antonová M. (Brno): Rána komplikovaná stomií Vozdecká J. (Brno): Využití parametrické dokumentace v péči o pacienty se stomií Jauerníková Z. (Prostějov): Stomik a psychika začlenění do společnosti Antonová M., Čapka O. (Brno): Když je sebepéče problém (stáří, slepota, osamělost, stomie) Örhalmi J. (Hr. Králové): Komplikace stomií, miniinvazívní řešení parastomální kýly Hradilová V. (Přerov): Chyby a omyly v ošetřování stomií Marková M. (Brno): Urostomie známá a neznámá Symerská M. (Hodonín): Práce stomasestry v malé nemocnici Bahníková E., Zdvořilá S. (Hr. Králové): Porucha hojení při stomii po akutní operaci Hemmelová B., Kala Z. (Brno): Protektivní stomie u LAR. Proč ano Korček J. (Nitra): TME without protective ileostomy Tellerová O. (Brno): Komplikace po úpravě ileostomie Diskuse Závěr kongresu. 4

5 Všeobecná část 5

6 Optimalizace pitného režimu u seniorů Matějovská - Kubešová H. Klinika interní, geriatrie praktického lékařství LF MU a FN Brno Sdělení podává přehled o distribuci tělesné vody a jejích změnách ve starším věku, je věnována pozornost pocitu žízně jako poměrně pozdnímu signálu deficitu tekutin. Z hlediska pitného režimu u seniorů je zdůrazněna individuální odlišnost a obecná tendence seniorské populace k nízkému obratu tekutin, což má za následek neadekvátní přetížení ledvin s nutností koncentrovat moč, dále vznik zahuštění s vyšší pravděpodobností rozvoje tromboembolické nemoci. Dále je poskytnut přehled druhů vod podle míry mineralizace a pozornost je věnována obsahu iontů v jednotlivých typech vod ve vztahu k nejčastěji se vyskytujícím patologickým stavům u seniorů. U dalších druhů tekutin jako jsou ochucené, sycené vody, mléko, káva jsou vysvětleny důvody jejich nevhodnosti k zajišťování pitného režimu. 6

7 Vliv hypertenze na poškození mozku Souček M. Brno Z doporučení ESH/ESC z roku 2007 vyplývá, že je třeba zhodnotit celkové kardiovaskulární (KV) riziko u každého pacienta s ohledem na možnosti jeho léčebného ovlivnění. Mezi kritéria, kterými hodnotíme celkové KV riziko, byla zařazena i subklinická orgánová poškození. Snahou je diagnostikovat asymptomatická, již počáteční stadia orgánových poškození. V doporučeních bylo také zdůrazněno, že léčba subklinických orgánových poškození ovlivňuje KV příhody a že je potřebné během léčby sledovat jejich vývoj. Orgánová poškození se dělí do několika podtypů na ta, která lze zjistit jednoduše a levně, kam patří např. elektrokardiogram, sérová hladina kreatininu, odhadovaná glomerulární filtrace (egfr), bílkovina v moči za 24 hod., mikroalbuminurie či proteinurie. Mohou být prováděny rutinně u všech hypertoniků. A dále na ta, která vyžadují mnohem složitější či dražší vybavení (echokardiogram, sonografie karotid, zhodnocení rychlosti pulzové vlny, magnetická rezonance, atd.). Nukleární magnetická rezonance je metoda, která může zachytit již subklinická orgánová poškození mozku u pacientů s vysokým krevním tlakem. Nejčastější typy mozkových lézí jsou hyperdenzity bílé hmoty (HBH), které můžeme s různým stupněm závažnosti najít téměř u všech starších osob s hypertenzí. Dále můžeme zachytit němé infarkty, jejichž četnost kolísá v jednotlivých studiích mezi 10-30%. Dalším typem mozkové léze, který byl popsán nedávno, jsou mozkové mikrohemoragie, které lze najít asi u 5% jedinců. Stejně jako HBH a němé infarkty se mikrohemoragie vyskytují častěji u osob s hypertenzí. Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem subklinického poškození mozku. Několik studií prokázalo, že hypertenze nedostatečně léčena souvisí s větším 7

8 výskytem HBH. Svoji roli hraje nejspíš i výška TK, čím vyšší TK, tím větší HBH. Studie provedená na 142 hypertonicích bez zjevného kardiovaskulárního postižení využila NMR a ukázala, že subklinické cerebrovaskulární léze jsou mnohem častější (44%) než kardiální léze (21%) či poškození ledvin (26%) a často se vyskytují izolovaně. Tyto léze se stále více dávají do souvislosti s poruchou kognitivních funkcí, což je narůstající problém díky stárnutí populace. 8

9 Co ovlivňuje kognitivní funkce ve stáří? Matějovská - Kubešová H. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno Sdělení podává přehled současné situace diagnostiky a terapie kognitivních poruch v seniorské populaci. V souvislosti se snahami o příznivé ovlivnění dalšího vývoje kognitivních poruch jsou zdůrazněny chronické choroby, jejichž důslednou terapií je možno zlepšit kognitivní stav nemocných. Dále je diskutován vliv různých lékových skupin, u nichž byl prokázán příznivý vztah ke kognitivnímu deficitu. Pozornost je věnována zvláště výživě a jejímu vlivu na vznik deficitu různých elementů, u nichž byl prokázán vztah k rozvoji kognitivních poruch zvláště vitaminů skupiny B, polynenasycených mastných kyselin apod. Další část sdělení je věnována významu fyzické a psychické aktivity pro zachování kognitivního výkonu a je diskutována deprese jako faktor významně potencující rozvoj demence. V závěru jsou předložena doporučení preventivních, profylaktických i diagnostických opatření, která by mohla vést ke zlepšení managementu kognitivních poruch v seniorské populaci. Opatření preventivní, s dlouhodobým efektem vhodná aplikovat od středního věku 1. Důsledná kompenzace doprovodných chronických chorob zvláště hypertenze, hyperlipidémie a diabetu mellitu. Přednostně využívat medikamenty s prokázaným příznivým vlivem na rozvoj kognitivních poruch. 2. Strava respektující doporučení zdravé výživy s dostatkem polynenasycených mastných kyselin, vitaminů skupiny B, zvláště B12, vitaminu D a antioxidantů. 3. Cílený kognitivní tréning počítání zpaměti, plánování a bilance denních aktivit, aktivní vybavování informací geografie, umění, historie. 4. Pravidelná fyzická aktivita s převahou aerobní zátěže 3-4x týdně minut. 9

10 Opatření preventivně profylaktická A. Pro seniory 1. Nebagatelizovat potíže ztěžující realizaci výše uvedených opatření nechutenství, biliární potíže, bolesti pocházející z pohybového systému, senzorické deficity, subjektivně pociťované poruchy paměti. 2. Cíleně vyhledávat pobyt venku, na slunci, s aerobní pohybovou aktivitou chůze, jízda na kole, plavání, běžky, tanec. 3. Cíleně vyhledávat sociální aktivity. B. Pro pečovatele a blízké 1. Zaměřit se na časné rozpoznání vznikajícího kognitivního deficitu, přikládat důležitost subjektivnímu kognitivnímu deficitu seniora, případně vyhodnotit míru rizika podle známých anamnestických dat a souběžně probíhajících chorob. 2. Zajistit odpovídající stravování seniora po stránce kvantity i kvality. 3. Podporovat fyzické aktivity, kognitivní trénink, sociální aktivity seniora. C. Pro systém zdravotní péče Zařadit testování na kognitivní funkce a depresi do komplexu vyšetření pravidelné preventivní prohlídky u seniorů nad 65 let věku. 10

11 Zobrazovací metody u CMP Diagnostika, intervence Pánek J., Bartušek D. Radiologická klinika FN Brno Bohunice Klíčová slova: CMP, CT, ischémie, trombolýza Úvod Cévní mozkové příhody zaujímají v České Republice nejvyšší pozice v četnosti mortality. K rizikovým faktorům patří obecně kardiovaskulární choroby, dále hypertenze i hypotenze, diabetes mellitus atd. Úspěšnost léčby CMP závisí zejména na časovém odstupu od začátku potíží. Toto klade velký důraz na časnou diagnostiku těchto stavů. Diagnostika cévních mozkových příhod se opírá o počítačovou tomografii a magnetickou rezonanci. Z těchto dvou metod je upřednostňováno CT, které je dostupnějším a časově kratším vyšetřením. Lze použít jednak nativní vyšetření mozku, eventuálně doplněné o CT angiografii mozkových tepen či perfúzní CT. CT obraz CMP závisí na časovém faktoru a etiologii příhody. Základní rozdělení je na příhody ischemické a hemoragické. Ischemické CMP tvoří % všech iktů. Zbytek představují krvácivé příhody, jejichž etiopatogeneze je rozličná. Úkolem radiologa je vyloučit nebo potvrdit známky mozkové příhody, popsat rozsah a charakter léze a detekovat možný cévní uzávěr. V nemocnicích s iktovými centry je k dispozici angiografický tým, který 24 hodin denně zajišťuje možnost provedení některého z intervenčních zákroků při ischemických příhodách. K těmto postupům patří lokální farmakologická trombolýza a mechanická trombolýza. Tedy snaha o rozpuštění trombu léčivem dodaným katetrem přímo do uzavřené tepny, nebo o odstranění trombu mechanickou cestou za použití speciálních instrumentů. 11

12 Závěr Provedení včasného diagnostického zobrazovacího vyšetření u pacientů s cévními mozkovými příhodami je nutné k rozhodnutí o další terapii. Radiologické intervenční zákroky u CMP výrazně zlepšují průběh choroby a její následky. Literatura Ferda, J., Novák, M., Kreuzberg, B.: Výpočetní tomografie. 1.vyd. Galén, ISBN Krajina, A., Peregrin, J. H.: Intervenční radiologie. 1. vyd., Olga Čermáková, ISBN Bauer, J.: Cévní mozkové příhody. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, Ročník 2, 4/2010,

13 Onkochirurgie u geriatrických pacientů Svatoň R., Kala Z., Dušek L.* Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno * Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Východiska Z důvodu stárnutí populace se v naší praxi stále častěji setkáváme s pacienty vyššího věku. Obecně lze konstatovat, že s narůstajícím věkem narůstá incidence solidních nádorů. U starších pacientů nacházíme častěji pokročilejší stádia nádorového onemocnění. S tím také souvisí častější potřeba provedení akutního chirurgického zákroku pro komplikaci onkologického onemocnění. U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů někdy přikláníme k méně radikálnímu, často paliativnímu zákroku. V posledních letech narůstá prací zabývající se problematikou onkochirurgie u geriatrického pacienta. Vesměs se jedná o retrospektivní studie srovnávající pacienty dvou věkových skupin. Závěry studií zabývajících se touto problematikou se různí, nepřináší však podstatně lepší onkochirurgické výsledky ve skupině geriatrických pacientů ve srovnání s mladými pacienty. Cíl Základem úspěšné chirurgické léčby je provedení mutiparametrického předoperačního vyšetření. Kompenzace komorbidit, úprava nutričních parametrů a psychosociální příprava je dalším logickým krokem. Velkým problémem je akutní operace. Zde nejsme schopni realizovat adekvátní přípravu, s čím souvisí také podstatně vyšší výskyt pooperačních komplikací. Samotný postup provedení operačního výkonu u geriatrického pacienta se zásadě neliší od postupu u mladého pacienta, přičemž podmínkou úspěšnosti onkochirugického zákroku je R0 resekce. U geriatrických pacientů lze onkochirurgické výkony také s výhodou provádět miniinvazivně. 13

14 Závěr Věk pacienta jako takový není kontraindikací k provedení onkochirurgického výkonu. Na volbě správného terapeutického postupu se musí podílet multidisciplinární tým. Vždy vycházíme se stagingu onemocnění a celkového stavu pacienta. U geriatrického pacienta měla být obzvlášť zohledňována pooperační kvalita života. U pacientů vyššího věku nutno počítat s vyšším výskytem pooperačních komplikací, obzvláště pokud musíme provést operaci akutně. Přesto lze, po adekvátní předoperační přípravě a díky moderním operačním postupům, včetně pooperační péče i v této věkové skupiny pacientů provést radikální resekční výkon s akceptovatelným podílem mortality a morbidity. 14

15 Zlomeniny předloktí u seniorů Bousek R. Boskovice Zlomeniny předloktí a zápěstí patří mezi nejčastější zlomeniny v dospělém věku s převahou u seniorů, incidence 8-10/1000 rok. V přednášce jednak hodnotíme vývoj léčebných metod u těchto zlomenin na našem chirurgickém oddělení. Dále se podrobně zaměřujeme na operační léčbu těchto poranění v rozmezí let 2008 až Z celkového počtu 304 ošetřených pacientů v uvedeném období je k operaci indikováno 26 %. Hodnotíme věk pacientů, pohlaví a lateralizaci. V souboru téměř 80 odoperovaných pacientů, kdy průměrný věk v době úrazu je u žen 67 let a u mužů 55 let. Procentuelní zastoupení žen je více než 80. Snažíme se poukázat na výhody a nevýhody jak konzervativní tak operační léčby a na naše terapeutické úspěchy i neúspěchy. 15

16 Řešení inkontinence Eysseltová R. Brno Inkontinence je problém, který snižuje kvalitu života mnohým lidem v populaci. Má společenský, psychický i ekonomický dopad. Lidé se často za potíže s kontinencí moči nebo stolice stydí a problém neřeší. Starší lidé potíže s udržením moči nebo stolice přičítají věku. Přitom příčinou může být i závažné onemocnění. Inkontinence moči, obzvláště u žen, je alespoň v povědomí zdravotníků a také laické veřejnosti. O inkontinenci stolice bohužel mnoho publikovaných informací nezískáte. Příčinou močové inkontinence mohou být například neurologická onemocnění, ochabnutí svalů dna pánevního, operace v malé pánvi, užívání některých léků, záněty, vytažení katetru. Příčinou inkontinence stolice může být například ochabnutí svalů dna pánevního, ochabnutí svěračů, paraplegie, píštěle a jiná onemocnění oblasti anorekta. 16

17 Dobrovolníci v nemocnici Definice, požadavky, praktické zkušenosti Koudelková I. Letovice Dobrovolník je člověk, který je ochoten zasvětit své ruce, mysl a především srdce službě ostatním. Dobrovolnost a bezplatnost jsou klíčové pro udržení smyslu dobrovolnictví. Principem dobrovolnické činnosti je orientace na zdraví, přítomnost a činnost. Dobrovolnictví má přínos pro pacienta, nemocnici a rodinu pacienta. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné. Dobrovolník se nezabývá diagnosou, ale podporuje pacienta v činnostech, které může aktuálně zvládnout. Dobrovolník je ve zdravotnickém zařízení veden koordinátorem, který mu zprostředkovává kontakt s pacientem i personálem a pomáhá mu v orientaci ve všech situacích. Způsobilost dobrovolníka určuje akceptovatelnost nastavených pravidel programu - tzn. dodržení pravidel stanovených ve smlouvě. 17

18 Perianální dermatitida, pruritus ani Vedra P. (1), Skřička T. (1), Csatár E. (2) 1 - Proktologická poradna NCA Kephas, Brno 2 - Proktologická ambulance, Budapest Onemocnění kůže v okolí anusu nejsou jistě životu nebezpečná ani závažně zdraví poškozující, ale přinášejí velmi nepříjemné pocity a zhoršují kvalitu života zvláště u pacientů onkologických, polymorbidních či pacientů s poruchou hybnosti. Na našich pracovištích je ročně vyšetřeno nejméně 300 nových pacientů s příznaky perianální dermatitidy. Pečlivou anamnézou, klinickým a laboratorním vyšetřením lze většinu těchto stavů správně diagnostikovat a adekvátně léčit. V klinické praxi bohužel nejsou často tyto afekce léčeny vůbec. Setkáváme se téměř denně s tím, že pacienti používají samoléčitelství s pomocí rad svých známých, nebo narážíme na prvosignální schematičnost v terapii. V našem sdělení chceme nabídnout celou škálu klinických projevů a praktický, k dobrým výsledkům vedoucí přístup. 18

19 Krok za krokem spolu Sedláková J., Kuncová R. Blansko Domácí hospicová péče je poskytována prostřednictvím ošetřovatelské služby, která je dostupná na celém okrese Blansko. Službu si může sjednat sám klient, jeho rodina nebo ošetřující lékař. Většinou předává klienty do péče MOÚ Žlutý Kopec, kde probíhá dobrá spolupráce. Doprovázející, nejčastěji zdravotní sestra, monitoruje potřeby klientů a rodinných příslušníků a prostřednictvím svých kolegů či navazujících institucí potřeby naplňuje tak, aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Návštěvy v rodině jsou zdarma, v případě provedení zdravotního výkonu se na úhradě podílí zdravotní pojišťovna. Pravidelně se konají akce pro pozůstalé, formou bohoslužeb nebo individuálního setkání. Nově zařazujeme do nabídky i profesionální vedení pozůstalých. K tomuto účelu prošlo úspěšně několik pracovníků výcvikem v koučinku, v současné době jsou prvky koučování uplatňovány při doprovázení pozůstalých společně s psychologickou pomocí. Při poskytování služby je nutné spolupracovat s více poskytovateli různých služeb, jak je z kazuistiky patrné, mnohdy se zapojuje nejen zdravotní a sociální služby, ale i škola, církev, veřejnost. Příklad kazuistiky klientky s CA mammy. Kontakty, kde je možné si sjednat službu: Charitní ošetřovatelská služba Blansko, Sadová 2, Blansko Vedoucí služby: Radka Kuncová Tel.: ,

20 Duchovní služba v nemocnici Bačovský F. Letovice Duchovní službou se rozumí pastorační péče o nemocné a trpící. V širším slova smyslu takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry. Na prvním místě jde o kontakt s nemocným, o jeho potřeby ke zvládnutí situace s vyvarováním se nebezpečí manipulace s nemocným, o posílení jeho vědomí, že není v nemoci sám. Na druhém místě se jedná o respektování jeho jedinečnosti a osobní důstojnosti, jeho svobody v rozhodování, společného obohacení a vzájemné pomoci při řešení palčivých otázek. Na třetím místě je pomoci nemocnému v jistotě, že je milován i v situaci pro něho bezvýchodné. Dále se nemocnému nabízí asistence při zvládání přijetí nové životní situace, v jeho často dlouhém boji s jejím vyrovnáním. Pomoc při zařazení pacientovy nemoci do jeho nynějšího stavu víry, jenž je nutno plně respektovat. Služba se tak stává službou člověka naslouchajícího a chápajícího, který nemusí znát na každou otázku hned odpověď. Člověka schopného doprovázení s upřímnou láskou a vírou. V praxi se velmi často jedná více o službu doprovázení a hledání odpovědí na otázky nemocného, které má na srdci, které ho trápí a málo to jsou otázky náboženské. Mnohokrát se jedná i o setkání s člověkem, který má o nemocného zájem, neboť péči zdravotního personálu bere pacient jako samozřejmost. 20

21 Kolorektální karcinom a stáří Hoch J., Blaha M. Chirurgická klinika 2.LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno Ačkoli ze statistik je známo, jaký je průměrný věk nemocných s nově diagnostikovaný nádorem tlustého střeva a konečníku, podrobnější údaje o věkové distribuci nebyly v ČR dosud publikovány. Věk a související choroby přitom významně ovlivňují možnosti léčby a její výsledky. Cíl práce Ověřit, jaká je v České republice věková distribuce nemocných s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem a jak se věk promítá do stadií choroby, vedení léčby a užití léčebných modalit. Metody Byla hodnocena sestava za pětileté údobí let Do sestavy byli zařazeni nemocní s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, jejichž anonymizovaná data byla soustředěna v databázi NOR a se souhlasem správce dat a jeho pomocí vyhodnocena. Byl zaznamenán věk nemocných, lokalizace nádoru, stadia onemocnění a operační a další léčba. Výsledky Během sledovaného údobí byly získány údaje o nemocných. Počet nemocných do 70 let a nad 70 let byl téměř identický. Významné rozdíly byly zaznamenány především ve vedení léčby, zejména v užití a využití více nebo všech léčebných modalit. Ve skupině nad 70 let je více než dvojnásobný počet nemocných, kteří nebyli vůbec léčeni. Závěr Nemocní ve věku nad 70 let jsou počtem polovinou všech pacientů s kolorektálním karcinomem. Jejich léčba se však liší od skupiny nemocných mladších než 70 let a vyžaduje proto zvláštní pozornost. 21

22 Chirurgická část koloproktologie 22

23 The clinical anatomy of pelvic and urogenital floor Kachlík D. Department of Anatomy, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic Department of Health Care Studies, College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic The lesser pelvis is caudally closed with the muscles of pelvic and urogenital floor. The diaphragma pelvis is composed of large m. levator ani, weak m. ischiococcygeus (situated internal to lig. sacrospinale) and circular m. sphincter ani externus. M. levator ani consists of m. iliococcygeus, extending from the arcus tendineus m. levatoris ani (crossing fascia obturatoria) as a thin and reduced muscular plate dorsocaudally to merge in the raphe anococcygea; of m. pubococcygeus, running dorsally and forming a sling behind the rectum; and of m. puborectalis, being caudal to the previous one and merging with the rectal muscle wall. The diaphragma urogenitale (or mm. perinei) is located in the ventral half of the aditus pelvis only (trigonum urogenitale). It is composed of membrana perinei, dense connective tissue containing smooth and striated muscle fibers (m. transversus perinei profundus), ventral circular fibers around the female urethra are called m. compressor urethrae and ventral longitudinal fibers m. sphincter urethrovaginalis. Dorsal transverse margin is caudally a bit thickened into m. transversus perinei superficialis (line of insertion of the fascia perinei superficialis Collesi). Caudally to the perineal membrane, two paired muscles (m. ischocavernosus and m. bulbospongiosus) are situated in the intimate relationship with the erectile tissue. Both diaphragms are innervated by n. pudendus and direct branches form the plexus sacralis (S3-S4). Between the diaphragms, recessus pubicus fossa ischioanalis is situated, filled with fat pad. 23

24 Diagnosis and Treatment of Colorectal Cancer Recurrence Prochotský A. 2-nd Department of Surgery of Commenius University and University Hospital Bratislava St. Cyril and Metodeus Hospital witlh Policlinics Bratislava, Slovak Republic Background. Five-year survival rate of patients with local recurrence of colorectal carcinoma (CRC) is generally only %. Therefore, early diagnosis of recurrence is equally important to the most effective management of treatment. The local recurrence (LR) means recurrence of tumor in the original field of operation, where curative surgical resection was performed. The field of operation in surgery of CRC covers: the tumor bed, anastomosis, mesenteric lymphatic system, and regional mesenterium, surgical scars and port site, perirectal fat (mesorectum), peritoneum and neighboring structures. Recurrence of CRC is most frequently presented by distant metastases in the liver (> 30 %) and lungs (20 30 %), and local recurrence (10 33 %). All intraabdominal forms of recurence of colorectal carcinoma, other than metastases in the liver, are considered locoregional failure of treatment. The probable mechanism of local recurrence of CRC include nonradical resection of tumor and lymphatic nodes, and implantation of tumor cells to the bed of the original tumor. Methodology. Maximum frequency of local recurrence of CRC occurs in the first two years following the initial potentially curative resection. Intensive follow-up in this period is therefore reasonable.it should be based on the perosonal history, the clinical examination (abdominal, vaginal, digital) end the examination of tumor markers (particulary CEA): The othe examinations (abdominal ultrasonography-usg, endorectal ultrasonography-erus, X-ray of chest, irigography, colonoscopy) are indicated only for patients with abnormal findings or during normal annual check-ups. CEA still remains to be the most important biologic serum tumor marker, and the rise thereof in a group of otherwise asymptomatic patients suggest the recurrence rate of %. 24

25 In the event of suspected recurrence of the CRC we do not hesitate to apply the available radiologic, endoscopic and also another diagnostic methods (transcutaneous USG, ERUS, CT, MRI, irigography, colonoscopy, and also FDG-PET and PET-CT) hoping to detect recurrence at the stage of resecability. All these examinations have their pros and cons. Results. Recurrence of colon cancer is less frequent than recurrence of the rectal cancer. The task and scope of surgical treatment have not been clearly determined until now. R0 resection of recurrence allows to achieve the best results in long-term survival of patients. The salvage sugery is less propable in cases of attacked mesenterial lymphatic nodes and numerous focuses of locoregional recurrence. Early diagnosis of asymptomatic recurrence of patients with colon cancer, usually based of follow-up, results in 5-yr survival rate of % patients who have undergone additional potentially curative resection. Local recurrence of rectal carcinoma is detected or suspected histologically confirmed or non-confirmed recurrence of carcinoma located in the pelvis. System recurrence (SR) of rectal carcinoma is extrapelvic recurrence. LR of rectal cancer is a great therapeutic dilemma. This applies particulary to young patients who are otherwise in a good physical condition and who have already received maximum biological dose of adjuvant radiotherapy. The non-treated patients with with local or locoregional rectal cancer recurrence have the median survival of 7 months. By applying solely the radiotherapy, this indicator is only slightly better and varies between months. Combined treatment including chemotherapy, radiotherapy,, and resection provided median survival of months. However, in the of event complete resection of recurrence may be made, the 5-year survival rate of patients may be achieved according to some authors level of almost 34 %. Conclusions. The slavage surgery for recurrence of CRC covers a large scale of surgical performances from limited local resections up to extensive surgery including pelvic exenteration and peritonectomy. However, the potentially curative resection (R0 and R1) of colorectal carcinoma is a sole confirmed factor which has direct positive influence on the overall survival of patients. 25

26 Results of Colorectal Cancer Screening in Lithuania Saladžinskas Ž., Čėsna V., Birutis J., Matukaitytė I. Lithuanian university of health sciences, Kaunas, Lithuania Introduction Colorectal cancer is the most common newly diagnosed malignant disease. It takes the second place considering mortality in the European Union (EU). Every year more than people in Europe are diagnosed with colorectal cancer and more than people die. Compared to other malignant diseases, colorectal cancer provides possibility of early screening. EU countries differentially administrate colorectal cancer (CRC) program. The biggest number of the countries use a Fecal occult blood test (FOBT) as a primary method. Such countries are: Sweden, United Kingdom, Lithuania etc. Other countries, like Germany, Slovak Republic choose colonoscopy or FOBT by themselves. Poland uses colonoscopy as a main screening method. The screening program of CRC in Lithuania was started in the year Its aim is to improve the detection of early CRC stages and to decrease mortality. CRC Screening Program in Lithuania The aim of the program is to detect the cause of the occult bleeding by using endoscopy, if the FOBT is positive. The second goal is to foster general practitioners to develop early diagnostic of CRC. The third goal is to foster application of up-to-date diagnostic methods for CRC. Members of the program are the people at age 50 to 74 (about people belong to this group). These people are examined every 2 years. If the FOBT is negative, the test is done 2 years later. If FOBT is positive, the patient is sent for a specialist physician s consultation with colonoscopy (biopsy if needed). The services of CRC screening program are paid from compulsory insurance fund. The screening program is a continuous one. During the year 2009 and 2010 over 16 thousand people were informed about CRC screening program this compiles 43% of the target group. In people, and in people were informed. According to the 26

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková

Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková Cílená léčba koncentráty koagulačních faktorů dle trombelastometrie v doporučených postupech

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE MUDr. Jana Vidunová ZZS Plzeňského kraje HISTORIE poprvé popsána již v roce 1976 název podle říčky Ebola nacházející na území dnešní Demokratické republiky Kongo od roku 1976 asi

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic MUDr. Irena Rusnoková, FN Brno (Afghánistán, Etiopie) MUDr. Vladimír Vyhnal, FN Na Bulovce, Praha (Keňa) Lékaři bez hranic - založena v roce 1971

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno VÝVOJ ANALYTICKÉHO NÁSTROJE PRO PODPORU HODNOCENÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (I-COP) DEVELOPMENT OF ANALYTICAL TOOL FOR SUPPORT OF EVALUATION OF CANCER CARE (I-COP) M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více