ICT plán školy ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán"

Transkript

1 ICT plán školy ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů

2 1. Základní údaje o škole 2013/ adresa: 9. května 2, Horní Police zřizovatel: OÚ Horní Police IČ: kontakt: webové stránky: e- mail: počet žáků: 148 počet učitelů:11 ICT koordinátor (správa sítě), ICT metodik (sdílení, komunikace): Mgr. Miloslav Vítů ICT koordinátor (rozvrhy, učebny, software), ICT metodik (výukové materiály): Mgr. Leona Ježková 1.2. Základní údaje o elektronických agendách matrika: DM Evidence spisová služba: Gordic účetnictví: Gordic extranet: provider Rio Media CZ evidence majetku: Gordic datové schránky: ID: k2pmmih úřední deska. výukové zdroje: pro vnitřní potřeby školy na serveru, pro informace veřejnosti ve formátu pdf na webu školy 1.3. Základní technologické parametry počet žáků na počítač: 5,8 počet IWB: 2 projektorů: 6 (5 interaktivní + 1) rychlost sítě: vnitřní síť 100Mb/s, Internetové připojení: 2Mb/s 2. Podklady pro stanovení plánu 2.1. Interní předpisy školy, směrnice a předpisy organizační řád školy 2.2. Závazné dokumenty Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 1

3 3. ICT procesy 3.1. Procesy s podporou ICT Stávající stav (k ) Škola má: 148 žáků, 11 pedagogických pracovníků 6 nepedagogických zaměstnanců Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice ICT učebna (výuka Inf a dalších předmětů, kde úkoly zadávány a vypracovávány elektronicky, případně procvičování učiva ve výuk. programech+ projektor) 20 1 učitelská 19 Celkem 20 ITA I (odborná učebna s interaktivní tabulí-výuka jazyků) I. (kmenová třída 1. st.s interaktivní tabulí) II. (kmenová třída 1. st. s interaktivním dataprojektorem) III. (kmenová třída 1. st. s interaktivním dataprojektorem) MA (odborná učebna s interaktivním dataprojektorem, výuka Ma, Z, Vko, Př) FY (odborná učebna s interaktivním dataprojektorem a interaktivní tabulí, výuka Fy, Ma, Ch, Př) 4+1 běžné třídy bez vybavení kabinety (místnosti) bez vybavení knihovna 0 0 místnost hospodářky (2 PC, tiskárna, příslušný software) 2 2 sborovna(2pc, příslušný software, tiskárna, kopírka, scanner) 4 2 místnost zástupce řed. (1 PC, tiskárna-multif.), příslušný software) ředitelna (PC, tiskárna, multif., kopírka, příslušný software) Proškolení ICT počet Celkem pedagogů 12 Absolvent Z 12 Absolvent P0 12 Absolvent P1 Absolvent P komplet 2 ICT správce 1 ITA(IWB) 10 2

4 Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Možnost tisku žák/učitel Textový editor MS Word MS Word Ano/Ano Tabulkový editor MS Excel MS Excel Ano/Ano Grafický editor Corel Draw Corel Draw Ano/Ano Databáze - MS Access Ano/Ano Prezentace MS PowerPoint MS PowerPoint Ano/Ano Prezentace Smart Notebook Smart Notebook Ano/Ano Ukládání dat Server DVD ROM, USB disc, externí HDD, server, paměťová karta Ano/Ano Webový prohlížeč IE9, Opera IE 9, Opera Ano/Ano Klient elektronic. pošty MS Outlook Outlook Express, Ano/Ano MS Outlook Výukové programové vybavení Ano/Ano Terasoft ČJ, NJ, dějepis, všeobecný přehled, matematika Didakta fyzika, chemie, biologie, zeměpis Vlastík, Matik Terasoft Didakta Vlastík Matik CH-interaktivní učebnice Dobrodružná angličtina Informační zdroje Internet Internet Ano/Ano Informační zdroje administrativa kdo hardware software přístup k e- mail/twitter- web stránky ŘŠ Notebook MS Office datová schránka ano/ano tiskárna CLP DM Evidence+vysvědčení el. podpis kopírkaricoh Adobe Reader evidence žáků multif. Kyocera 602 form- filler dokumenty školy zástupce ŘŠ PC+monitor MS Office datová schránka ano/ano tiskárna ink. DM Evidence+vysvědčení dokumenty školy Adobe Reader evidence žáků 602 form- filler účetní PC+monitor vema- plat ano/ne tiskárna- ink. Gordic- účetnictví MS Office hospodářka PC+monitor Gordic- evidence majetku datová schránka ano/ano tiskárna- laser spisová služba el. podpis MS Office učitelé 8 x PC+monitor MS Office evidence žáků ano/ano tiskárna laser Smart Notebook scanner DM software dig. fotoaparát Adobe Reader žáci 19x PC+monitor MS Office ano/ano tiskárna Adobe Reader dig. fotoap. Corel Draw Výukové programy 3

5 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (počítačová síť, bezdrátová, ) LAN 10/100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb MS Windows Server 2008, síťové připojení do serverové domény je pouze u stanic počítačové učebny. Způsob zajištění připojení do internetu Bezdrátové připojení Rio Media-8Mbps. Projekční technika Vizualizér 1 ks Další příslušenství Digitální fotoaparát 3 ks Tiskárna o počítačová učebna 1 ks o místnosti zaměstnanců 5ks Skener o počítačová učebna 1 ks o sborovna 1 ks Multifunkční kopírky- 2 ks 3.2. Parametry změn těchto procesů Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice ICT učebna 20 1 učitelská 19 Celkem 20 ICT učebna- 1. stupeň (vytvoří se z počítačů, které byly v bývalé učebně PC- převážně 20 9 výukové programy, SPUCH) ITA I I. II. III. JA (Přestavění ITA z učebny FY- výuka jazyků, výukové programy) MA FY chodba 1. patro(počítač přístupný žákům o přestávkách- připojení k I, výukové programy) (Linux) 5 běžných tříd bez vybavení kabinety (místnosti) bez vybavení knihovna 0 0 místnost hospodářky 2 2 sborovna 4 2 místnost zástupce řed. ředitelna Proškolení ICT Celkem pedagogů 12 počet interní školení průběžné dle potřeb učitelů a admin. zaměstnanců 12 4

6 Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Možnost tisku žák/učitel Textový editor MS Word MS Word Ano/Ano Tabulkový editor MS Excel MS Excel Ano/Ano Grafický editor Corel Draw Corel Draw Ano/Ano Databáze - MS Access Ano/Ano Prezentace MS PowerPoint MS PowerPoint Ano/Ano Prezentace Smart Notebook Smart Notebook Ano/Ano Ukládání dat Server DVD ROM, USB disc, Ano/Ano externí HDD, server, paměťová karta Webový prohlížeč IE9, Opera IE 9, Opera Ano/Ano Klient elektronic. pošty MS Outlook Outlook Express, MS Outlook Ano/Ano Výukové programové vybavení Terasoft ČJ, NJ, dějepis, všeobecný přehled, matematika Didakta fyzika, chemie, biologie, zeměpis Vlastík, Matik Terasoft Didakta Vlastík Matik CH-interaktivní učebnice Dobrodružná angličtina Ano/Ano IS pro rodiče ano ano Ano/Ano Redakční systém ano ano Informační zdroje Internet Internet Ano/Ano Informační zdroje administrativa kdo hardware software přístup k e- mail/twitter- web stránky ŘŠ Notebook MS Office datová schránka ano/ano tiskárna CLP DM Evidence+vysvědčení el. podpis kopírkaricoh Adobe Reader evidence žáků multif. Kyocera 602 form- filler dokumenty školy redakční systém zástupce ŘŠ PC+monitor MS Office datová schránka ano/ano tiskárna ink. DM Evidence+vysvědčení dokumenty školy Adobe Reader evidence žáků 602 form- filler redakční systém účetní PC+monitor vema- plat ano/ne tiskárna- ink. Gordic- účetnictví MS Office hospodářka PC+monitor Gordic- evidence majetku datová schránka ano/ano tiskárna- laser spisová služba el. podpis MS Office učitelé 8 x PC+monitor MS Office evidence žáků ano/ano tiskárna laser Smart Notebook scanner DM software redakční systém dig. fotoaparát Adobe Reader žáci 19x PC+monitor MS Office ano/ano tiskárna Adobe Reader dig. fotoap. Corel Draw Výukové programy 5

7 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (počítačová síť, bezdrátová, ) LAN 10/100 Mbps zavedení WIFI Způsob zajištění serverových služeb MS Windows Server 2008, síťové připojení do serverové domény je pouze u stanic počítačové učebny. Pro stanice mimo počítačové učebny zřídit sdílené úložiště u serveru. Způsob zajištění připojení do internetu Bezdrátové připojení Rio Media-2Mbps. Projekční technika Vizualizér 1 ks Další příslušenství Digitální fotoaparát 3 ks Tiskárna o počítačová učebna 1 ks o místnosti zaměstnanců 5ks Skener o počítačová učebna 1 ks o sborovna 1 ks Multifunkční kopírky- 2 ks Cíl, finanční náklady nákup wifi routeru o 1100,- Kč úložiště dat, záloha dat: Synology disc station+ 2x HDD 1,5 Tb mirorr o 7 200,- Kč o 4 000,- Kč nákup síťové barevné multifunkce o ,- Kč 4. ICT a ochrana osobních údajů 4.1. Ochrana dat a prostředků, bezpečnostní analýza a nastavení ochranných prvků v síti server: firewall, program MS Forefront TMG 2010 a MS Forefront Endpoint Protektion, 2 síťové karty (1 pro učebny- stanice v doméně, 1 pro administrativní stanice) Stanice v učebně: MS Forefront Endpoint Protektion Administrativní stanice: Eset Not Zajištění dostupnosti, autentizace dat, zajištění bezpečného přístupu i dálkovým přístupem dálkový přístup k serveru pouze pro účely administrace serveru (jméno, heslo) 6

8 4.3. Základní požadavky na bezpečnost jednotlivých rolí (administrátor, správní pracovník, učitel, žák) pro administraci všech stanic nastaveno admin. heslo jeden správce (Mgr. M. Vítů) pro správní zaměstnance, učitele i žáky vytvořeno přístupové jméno a heslo vytvořeny bezpečnostní politiky pro jednotlivé role 4.4. Řízení datového provozu, monitoring, systém zálohování, plán obnovy provozu po výpadku zálohy zatím na HDD na serveru. V budoucnu vytvoření externího zálohového úložiště. U serveru záložní zdroj el. energie, vytvořeny zdroje pro obnovu stanic 4.5. Odpovědnost za správu sítě a zálohování dat zaměstnanec pověřený správou sítě (Mgr. M. Vítů) 4.6. Bezpečnostní pravidla a provozní řády sítí organizační řád školy řády učeben, směrnice pro práci s PC 4.7. Filtrování obsahu a ochrana nezletilých před kyberšikanou pomocí MS Forefront TMF (není 100% učinné) kyberšikana je řešena pomocí prevence- Prv, Př, VKO, VKZ + min. program prevence sociopatologických jevů 4.8. Legalizace softwaru a dodržování autorského zákona evidence softwaru- kontrola licencí fyzická kontrola stanic dle rozpisu- měsíčně- odpovídá správce organizační řád školy- směrnice pro práci s PC poučení o autorském zákonu učitelů i žáků 5. DVPP jednotlivých zaměstnanců 5.1. Vlastní proškolení zaměstnanců dle rozpisu a potřeb jednotlivých učitelů (učitelé zjistí svou digitální gramotnost formou autoevaluačního dotazníku) školitel Vítů Ježková programy digitální fotografie, video,, síť v učebně, twitter, MS Office, Smart Notebook, tvorba testů 6. Kontrola a monitoring 6.1. Posouzení strategie rozvoje jednou za dva roky s průběžnou roční aktualizací kontrola Inventarizace a pravidelné odpisy a následně každý konec kalendářního roku- zřizovatel 7

9 6.3. Aktualizace softwaru ICT koordinátor (správce) pravidelně aktualizuje software- kontrola 1x měsíčně 6.4. Kontroly směrnic ICT koordinátor, vedení školy- 1x ročně 6.5. Aktualizace dokumentace a osob odpovědných za dodržování strategie zodpovídá ředitelka školy ICT zpracován podle met. pokynu MŠMT č. j / Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy Podklady pro ICT plán Škola: ZŠ Horní Police Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. role ICT ve vizi školy Zaktivizovat všechny vyučující k zapojování ICT do výuky tak, aby se stalo samozřejmostí Ukázkové hodiny s ICT, metodická pomoc, školení Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole. Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. Proces je aktivně podporován vedením školy a akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií v celé škole. ICT plán Plán integrovat do ŠVP. Naplňování plánu učiteli. Zapojení žáků. systém kartotéky učebních materiálů využití ICT ve výuce Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých výukových aktivitách školy. Rozšířit používání ICT: nejenom podpora výuky, ale zapojení žáků Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. 8

10 Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k vytváření učebních materiálů pro mladší, ukázková zpracování informací- vlastní rozvoj žáků: forma přehlídky, soutěží akceptace přijaté strategie Škola nastavuje pravidla použití ICT včetně mobilních telefonů, přístupu do internetu atd. Např. prostřednictvím školního řádu. Upravit školní řád: doplnit o oblast používání ICT ve škole Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi. specifické vzdělávací potřeby Existují případy využití ICT jako pomocného nástroje pro výuku žáků se specifickými potřebami (nepřítomnost, špatné výsledky, dysfunkce apod.), ale nejsou koordinovány. Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. Návrh postupů pro dosahování výukových cílů pro žáky se specifickými potřebami a pro žáky se špatnými výsledky rozdílné úlohy dle náročnosti, osobní vzdělávací plány žáků 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým možnostem technologií a umí začlenit ICT do ŠVP. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumění učitelů Ukázkové hodiny pro učitele, metodická pomoc systém osobních doškolování Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců. Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit. vzdělávací plán Podpora učitelů pro plánování používání ICT: učitel by měl brát ICT jako pomoc a rozvoj, ne jako příkaz ukázky možností: www, software zkušenosti většiny učitelů Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových činností typicky formou využití hotových materiálů. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. Ne všichni tvoří vlastní materiály: dosáhnout toho, aby vytváření materiálů mělo smysl- splňovalo požadavky ŠVP odkazy, mezipředmětové vztahy zkušenosti většiny žáků Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. Zaměřit se na spolupráci žáků-komunikace podpora žáků k vytváření výukových materiálů pro ostatní, portfolií,.. 9

11 Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k učitel zadává vhodné úkoly, žáci se učí sebehodnocení a hodnocení Učitelé si uvědomují, že ICT může pomáhat žákům se specifickými (zvláštními) potřebami. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. specifické vzdělávací potřeby Podpora pomocí ICT -pouze na 1. stupni- rozšířit i na 2. stupeň spojení s rodiči- podpůrné ICT materiály pro žáky -webové stránky 3. profesní rozvoj Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. uvědomění a zapojení Podporovat růst učitelů v oblasti ICT-formy předání zkušeností ostatním-workshopy vymezení časového prostoru v rozvrhu Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor). Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. plánování Začlenit v přípravném týdnu do plánování osobní plány rozvoje učitelů šablona osobního rozvoje Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v souladu s jejími specifickými potřebami. zaměření Sestavit program osobního rozvoje učitelů začlenit do strategického plánu školy Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. sebedůvěra Vzájemná podpora a pomoc Ukázkové hodiny pracovní schůzky neformální způsoby profesního rozvoje Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Forma workshopů-ve škole Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online. 10

12 Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k systém informační databáze pro učitele 4. integrace ICT do života školy Učitelé i žáci pracují s ICT plánovaně a pravidelně. ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). dostupnost ICT přístupné i žákům o přestávkách- chodby pravidla používání do školního řádu ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i mimo rámec vlastní školní komunity. využití Prezentace výsledků práce žáků- web, soutěže, rodiče, zřizovatel technika pro prezentaci mimo školu Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a pomáhá jim se školní administrativou. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. metodická podpora Studium ICT koordinátora Ježková- metodika - výukové materiály Vítů - metodika užívání techniky prezentace na internetu Webová prezentace školy je vytvářena podle jasných pravidel. Obsahuje stále aktualizované platné informace a zajímavosti. Zapojit do tvory webu všechny vyučující- forma proškolení Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. zprávy pro rodiče-vlastní vkládání zprávy z akcí- předat ICT koordinátorovi Škola dává žákům některé materiály k dispozici online. Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu. elearning DUM připravovat pro www- předat koordinátorovi zatím nelze pokročit- ne všichni rodiče mají pístup k Internetu spojení s vnějším světem Ve škole převažuje pro komunikaci se světem využití u. Informovat rodiče o možnostech komunikace prostřednictvím webu Školení pro rodiče Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem apod. jsou využívány různé nástroje internetu ( , Skype, webový kontaktní formulář, textové zprávy). 11

13 Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k ne všichni mají přístup Někteří učitelé ojediněle využívají ICT při práci na výukových projektech. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. projekty Rozšířit realizaci projektů mezi vyučující Zapojení se do soutěží předání zkušeností ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. pohled žáka Zadávat žákům úlohy ke zpracování zajímavou formou Upevňovat povědomí, že využívání ICT nejsou jen hry a sociální sítě, ale nástroj potřebný pro jejich další rozvoj a činnosti ne všichni mají počítač doma 5. ICT infrastruktura plán pořizování ICT Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité souvislosti a je koordinován s výukovými cíli jednotlivých předmětů. Další posun záleží na finančních dotacích Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. nelze ovlivnit bez projektu LAN a internet Jen některé části školy jsou připojeny do lokální sítě, internet je přístupný jejím prostřednictvím. Zvážit zapojení všech počítačů do sítě Vzdálený přístup žáků Většina prostor školy a počítačů je připojena ke školní síti, jež dovoluje přístup k soukromým i společným souborům a řeší též připojení do internetu. navrhnou možnosti řešení s odborníky, cena technická podpora Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. Zajišťuje sponzor Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s ŠVP. akce, dárky pro sponzora digitální učební materiály Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a href="http://dum.rvp.cz/">dum</a>). 12

14 Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k Pokračovat ve vytváření DUM i mimo projekt EU Peníze školám systém odměňování sledovat kvalitu ICT vybavení Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Vybavit třídy 2.stupně (interaktivní dataprojektor, PC, hnízda do odborných učeben) Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. finance, chování žáků Škola se problematikou legálnosti svého softwaru zabývá a plánuje nákup licencí spolu s nákupem hardwaru. Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit. licence Softwarový audit - společně s inventarizací každoročně-prosinec Vytištěno:

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více