Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trouba FNP 612X. Návod k obsluze"

Transkript

1 Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1

2 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny o bezpečné instalaci, použití a údržbě. Uschovejte si návod pro použití v budoucnosti. Během používání spotřebiče jsou všechny přístupné části horké, nedotýkejte se těchto částí. Při prvním zapnutí z ní může vystupovat zápach, který je způsoben prvním zahřátím tmelu izolačních panelů. Jedná se o zcela běžný průvodní jev prvního spouštění. V tomto případě, je nutno před prvním vložením potravin počkat, až zápach zmizí. Truba je svou výrobní charakteristikou spotřebič, který produkuje teplo a to zvláště v oblastech skleněných dvířek. Je tedy dobré zamezit přístupu dětí k troubě, pokud je zapnuta, zvláště pokud je zapnut gril. Prohlášení o shodě Části tohoto spotřebiče, které mohou být v kontaktu s potravinářskými výrobky odpovídají předpisům EEC Směrnice 89/109. Tyto spotřebiče vyhovují Směrnicím 89/336/EEC, 73/23/EEC a následním změnám. Při vybalení se ujistěte, zda není žádným způsobem poškozena. Pokud nejste si jisti, nepoužívejte ji: kontaktujte kvalifikovaného technika. Udržujte obalové materiály jako jsou plastové pytle, polystyren nebo hřebíky mimo dosahu dětí, protože jsou pro ně nebezpečné. Bezpečnostní upozornění Trouba musí být použita pouze pro účely, ke kterým je určena: pro přípravu potravin. Jakékoliv jiné použití, př. pro ohřev místnosti, je nesprávné použití a proto nebezpečné. Výrobce neodpovídá za žádné poškození způsobené nesprávným nebo nerozumným použitím. Při použití elektrického spotřebiče se držte základních pravidel. - Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za přívodní kabel. - Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. - Nepoužívejte spotřebič, pokud jste bosi. - Nenechávejte děti nebo nezpůsobilé osoby ovládat troubu bez dohledu. - Není vhodné používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. - Pokud se trouba porouchá, vypněte ji a nedotýkejte se ji. Je-li poškozen přívodní kabel, musí být ihned vyměněn. T Při výměně přívodního kabelu postupujte podle těchto pokynů. Vyjměte přívodní kabel a nahraďte jej typem HO5RRF, H05VV-F, H05V2V2-F. Kabel musí snést elektrický proud potřebný pro troubu. Kabel může měnit pouze kvalifikovaný servisní technik. Uzemňovací kabel (žlutozelený) musí být 10 mm delší než napájecí kabel. Při případné opravě se obraťte pouze na autorizovaný servis a zajistěte použití pouze originálních částí. Při nedodržení výše uvedených pokynů výrobce neodpovídá za bezpečnost. Instalace Instalace a montáž je prováděna na náklady kupujícího a výrobce nemá povinnost ji provádět. Eventuální zákroky požadované po autorizovaném servisu, které jsou způsobeny nesprávnou montáží, nejsou součástí záruky. Je nutné dodržovat pokyny k instalaci kvalifikovaných techniků. Nesprávná instalace může způsobit poranění osob, zvířat nebo poškození majetku, za které výrobce neodpovídá. Zabudování Vložte troubu do prostoru v kuchyňské lince; může to být pod pracovní pult nebo do odpovídajícího otvoru. Upevnění je pomocí 4 šroubů a otvorů v rámu, které jsou viditelné po otevření dvířek. Proto, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem v nábytku, musí být respektovány vzdálenosti uvedené na obrázku na straně 15. 2

3 Všeobecná upozornění Poznámka: Pro kombinované s varnou deskou musíte dodržovat pokyny obsažené v návodu k obsluze varné desky. Důležité Pokud má trouba pracovat správně, prostor v kuchyni musí být vhodný. Panely kuchyňské linky, které jsou v blízkosti, musí být vyrobeny z teplu odolného materiálu. Zajistěte, aby lepidlo částí kuchyňské linky bylo odolné teplu nejméně 120 C. Plasty nebo lepidlo, které nejsou odolné těmto teplotám, mohou roztát a deformovat spotřebič. Po umístění do linky musí být elektrické části kompletně izolovány. Toto je platný bezpečnostní požadavek. Všechny části musí být bezpečně upevněny na místě tak, že není možné je demontovat bez použití speciálních nástrojů. Pro zajištění dostatečného větrání a cirkulace vzduchu kolem odstraňte zadní panel kuchyňské linky. Za troubou musí být volný prostor nejméně 45 mm. Trouba vyhovuje bezpečnostním standardům regulačních úřadů. Trouba je bezpečna pro použití, pokud je správně uzemněna v souladu s místními požadavky o připojení. Musíte zajistit, aby byla trouba příslušně uzemněna. Výrobce neodpovídá za poškození nebo zranění osob, zvířat vyplývajících z nesprávného uzemnění. VAROVÁNÍ: napětí a napájecí frekvence je znázorněna na typovém štítku (obr. na stránce 15). Kabeláž a systém připojení musí být schopen vést maximální elektrický výkon požadovaný troubou. Toto je zobrazeno na typovém štítku. Pokud si nejste jisti, obraťte se na autorizovaný servis. Připojení k elektrické síti Připojte k elektrické síti. Zajistěte, aby byl použitý třetí kontakt, který slouží k uzemnění. Trouba musí být správně uzemněna. Pokud model není vybaven konektorem, k přívodnímu kabelu připevněte standardní konektor. Musí být schopen vést proud podle požadavků naznačených na typovém štítku. Uzemňovací vodič je zelenožlutý. Konektor musí připojit kvalifikovaný technik. Pokud jsou konektor a zástrčka nekompatibilní, zástrčku musí vyměnit kvalifikovaný technik. Technik musí také zajistit, aby přívodní kabel byl schopen vést proud potřebný pro troubu. troubu. K napájení může být také připojeno odpojovací zařízení s minimálním odstupem kontaktů 3 mm. Připojení musí poskytovat požadovaný proud a musí vyhovovat aktuálním platným předpisům. Žlutozelený uzemňovací kabel nesmí být přerušován odpojovacím zařízením. Zástrčka nebo odpojovací zařízení použitý pro připojení napájení musí být po instalaci vždy přístupný. Důležité: Během instalace umístěte přívodní kabel tak, aby aby v žádném bodě nebyl vystaven teplotám nad 50 C. Vysoké napětí Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3

4 Užitečné informace Bezpečnostní systém roštu Trouba obsahuje nový bezpečnostní systém roštů. Tento systém vám umožňuje vytáhnout rošty při kontrole potravin bezpečně, bez přelití šťávy nebo pádu roštu z. Pro vyjmutí potáhněte rošt a nadzvedněte. Grilování Grilování umožňuje dodat jídlu rychle bohatou zlatavou barvu. Pro opečení doporučujeme, abyste v závislosti od vlastností jídla umístili gril do čtvrté úrovně. Téměř všechny druhy jídel můžete připravovat pod grilem kromě velmi tenkých plátků a masových rolek. Maso a ryby pro grilování je vhodné před přípravou namočit do oleje. Čas přípravy Pro doporučené časy přípravy a teploty viz tabulky v návodu. Potom můžete měnit tyto časy a nastavení podle vašich vlastních zkušeností. Čištění a údržba Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič nebo vysokotlaký čistič. Na čištění skla dvířek nikdy nepoužívejte drsné čističe, drátěné nebo ostré předměty. Části z nerezavějící oceli a smaltovaný povrch čistěte teplou mýdlovou vodou nebo vhodným prostředkem. Nepoužívejte drsné prášky, které mohou poškodit povrch a poškodit vzhled. Je velmi důležité čistit troubu po každém použití. Rozpuštěný tuk se během použití zachytává na stěnách. Při opětovném použití může tento tuk způsobit nežádoucí zápach a může ohrozit výsledek vaření. Na čištění použijte horkou vodu a saponát; důkladně opláchněte. Pro vynechání tohoto postupu je možné spojit všechny modely s katalickými samočisticími panely: tyto jsou k dostání samostatně (viz část Samočištění pomocí katalycké vložky ). Pro mřížky z nerezavějící oceli použijte saponáty a abrazivní kovové škrabky jako brillo pads. Skleněný vrchní panel, dvířka a horký povrch dvířek musí být čištěn až po vychlazení. Na poškození vyplývající z nedodržení tohoto pravidla se nevztahuje záruka. Výměna osvětlení interiéru : přívodním kabelem vypněte napájení a odšroubujte žárovku. Vyměňte za stejnou žárovku, která je odolná vůči vysokým teplotám. Samočištění pomocí katalycké vložky Speciální samočisticí panely pokryté mikroporézním povrchem jsou dostupné jako samostatný doplněk pro všechny modely. Pokud je vložíte, troubu není nutné čistit ručně. Tuk, který se během pečení hromadí po stranách, je eliminován mikroporézním povrchem, který mění tuk katalýzou a transformuje jej na plyn. Nadměrné množství tuku může i tak zablokovat póry a proto bránit samočištění. Samočisticí kapacitu je možné obnovit zapnutím prázdné na přibližně minut. Nepoužívejte drsné prostředky, kovovou čistící houbu, ostré předměty, drsné látky nebo chemické produkty, které můžou trvale poškodit katalytický povrch. Na pečení mastných jídel je vhodné použít hluboké plechy a vložit nádobku pod gril pro zachycení přebytečného tuku. Pokud jsou stěny pokryté hrubou vrstvou tuku, která znemožňuje práci katalytického čištění, odstraňte nadbytečný tuk jemným hadříkem nebo houbou namočenou v horké vodě. Povrch musí být porézní pro efektivní samočištění. Poznámka.: Všechny katalycké povrchy dostupné nyní v prodejnách mají provozní životnost přibližně 300 hodin. Po 300 hodinách je jich nutné vyměnit. 4

5 Užitečné informace Sejmutí grilu (podle modelů) Pro běžné čištění můžete sejmout horní část vyjmutím šroubu a podložky (A) ze středu grilovací části a pak jemně naklonit grilovací část směrem dolů. Po čištění vraťte grilovací část do správné pozice opačným postupem. Poznámka: O pokynech čištění si přečtěte část pojmenovanou čištění a údržba. VAROVÁNÍ: troubu je možné použít, jen když je gril ve správné pozici. Servis Dříve než zavoláte autorizované servisní středisko, zkontrolujte zda je trouba správně připojena k elektrické síti. Pokud není možné zjistit příčinu poruchy: odpojte troubu od elektrické sítě, nedotýkejte se a obraťte se na autorizované servisní středisko. Dříve než budete kontaktovat servis, poznamenejte si celé 16ti místné výrobní číslo na typovém štítku (viz obr. na stránce 15). Použití minutky Nastavení času Pro nastavení času vaření otočte ovladač o jednu celou otáčku a pak umístěte na označení na požadovaný čas. Po uplynutí času zazní na několik sekund signál. Pro nastavení času stiskněte ovladač a otočte proti směru hodinových ručiček na pozici správného času. Pro nastavení minut kontroly nastavte čas vaření otočením ovladače proti směru hodinových ručiček bez stisknutí, dokud se požadovaný čas nezobrazí v malém okýnku vlevo od hodin (max. 180 minut). Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a troubu je nutné vypnout manuálně. Pro zastavení zvukového signálu otočte ovladač, dokud se nezobrazí. Tento spotřebič vyhovuje evropské směrnici EC/2002/96 o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE). Zajištěním správné likvidace spotřebiče uživatel chrání životní prostředí a zdraví lidí. Symbol na spotřebiči nebo na obalu indikuje, že spotřebič není možné likvidovat v domovním odpadu, ale musí být doručen do recyklačního centra pro elektrické a elektronické spotřebiče. Při likvidaci dbejte místních předpisů o likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci, recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní samosprávu, správu likvidace domovního odpadu nebo prodejnu, kde jste zakoupili spotřebič. 5

6 Použití minutky - ukončení vaření Tento ovladač vám umožňuje nastavit požadovaný čas vaření (max. 120 min.), po kterém se trouba automaticky vypne. Čas se odpočítává po pozice O, tam vypne se automaticky. Pro standardní použití nastavte minutku do pozice. Pro zajištění, že minutka není aktivní, nastavte jej do pozice O. Použití elektronického programování FUNKCE JAK AKTIVOVAT JAK VYPNOUT CO DĚLÁ POUŽITÍ MINUTKA RUČNÍ NASTAVENÍ ČAS PŘÍPRAVY Stiskněte a podržte tlačítko Stisknete tlačítka nebo pro nastavení požadovaného času Uvolněte všechny tlačítka. Stiskněte tlačítko Nastavte funkci přípravy voličem funkce. Stiskněte a podržte tlačítko TIMER. Tlačítky nebo nastavte čas přípravy. Uvolněte všechny tlačítka. Nastavte funkci přípravy voličem funkce. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál (tento signál se zastaví sám, avšak můžete jej zastavit stisknutím tlačítka ). Otočte volič funkce na pozici O. Když uplyne čas, trouba se vypne automaticky. Když chcete zastavit troubu dříve, otočte volič funkcí na O, nebo nastavte čas na 0:00 (TIMER a tlačítka ). Zní zvukový signál na konci nastaveného času. Pro kontrolu, kolik času zbývá, stiskněte tlačítko. Umožňuje ovládat troubu. Umožňuje nastavit čas přípravy podle zvoleného receptu Pro kontrolu zbývajícího času stiskněte tlačítko TIMER. Pro změnu nastaveného času stiskněte TIMER a. Umožňuje použít troubu jako budík (může být aktivován během použití nebo mimo provoz ). Pro přípravu požadovaných receptů. Na konci nastaveného času se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. 6

7 Použití elektronického programování KONEC PŘÍPRAVY Stiskněte a podržte tlačítko END. Tlačítky nebo nastavte čas, kdy chcete vypnout troubu. Uvolněte tlačítka. Nastavte funkci vaření voličem funkcí. V nastaveném čase se trouba vypne. Pro manuální vypnutí otočte volič funkce do pozice O. Umožňuje vám nastavit čas ukončení přípravy. Pro kontrolu nastaveného času stiskněte tlačítko END. Pro úpravu nastaveného času stiskněte tlačítka END + Tato funkce se typicky používá s funkcí čas vaření. Příklad: pokud má být jídlo připravované 45 minut a musí být hotovo o 12:30, jednoduše zvolte požadovanou funkci, nastavte čas přípravy na 45 minut a konec přípravy na 12:30. Vaření se spustí automaticky ve 11:45 (12:30 mínus 45 min.) a pokračuje do času ukončení přípravy, když se trouba vypne automaticky. VAROVÁNÍ. Pokud zvolíte END vaření bez volby délky času přípravy, trouba spustí přípravu okamžitě a zastaví se na konci nastaveného času. Nastavení správného času VAROVÁNÍ: první operace po instalaci nebo po přerušení dodávky proudu (rozeznáte to podle blikajícího displeje a zobrazování : ) je nastavení přesného času. Toho dosáhnete následovně Stiskněte a podržte TIMER a END tlačítka ( a TIMER na některých modelech. Nastavte pomocí tlačítek. Uvolněte tlačítka. UPOZORNĚNÍ: trouba pracuje pouze v režimu manuální funkce nebo s nastaveným časem. Poznámka: na některých modelech jsou symboly nahrazeny + a -. 7

8 Použití analogových hodin (F) (E) Nastavení přesného času Pro nastavení přesného času stiskněte a otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, dokud hodiny nezobrazí přesný čas. Po nastavení uvolněte ovladač. UPOZORNĚNÍ: trouba pracuje pouze v režimu manuální funkce nebo s nastaveným časem. FUNKCE JAK AKTIVOVAT JAK VYPNOUT CO DĚLÁ POUŽITÍ RUČNÍ NASTAVENÍ Otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, bez stisknutí, dokud se nezobrazí symbol okně (E) v Otočte volič funkce do pozice O. Umožňuje vám ovládat troubu. Pro přípravu požadovaných receptů. ČAS PŘÍPRAVY Zvolte funkci přípravy a požadovanou teplotu. Nastavte čas přípravy otočením ovladače proti směru hodinových ručiček, dokud čas neodpovídá času zobrazenému v okně (E). Trouba se ihned spustí a automaticky se vypne na konci nastaveného času. Max. čas 180 minut (3 hodiny). Na konci nastaveného času se trouba vypne automaticky, toto je indikováno zvukovým signálem. Pro zrušení nastavení otočte ovladač, dokud se nezobrazí v okně (E). Umožňuje vám nastavit čas přípravy potřebný pro zvolený recept. Na konci nastaveného času přípravy se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. 8

9 KONEC PŘÍPRAVY (NENÍ U MODELU 2D 364.) Nejdříve zvolte funkci přípravy a požadovanou teplotu. Pro nastavení času spuštění přípravy stiskněte a otočte ovladač prosti směru hodinových ručiček, dokud ruka F není v pozici indikující požadovaný počáteční čas. Pro nastavení délky přípravy otočte ovladač prosti směru hodinových ručiček bez jeho stisknutí, dokud se nezobrazí požadovaný čas v okně (E). Na konci nastaveného času přípravy se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. Pro zrušení nastavené funkce otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, dokud se symbol nezobrazí v okně (E). Zvukový signál zastavíte otočením ovladače, dokud se nezobrazí symbol v okně (E) Umožňuje vám naprogramovat troubu podle požadovaného receptu. Příklad: pokud je nutné potravinu připravovat 45 minut a musí být hotova ve 12:30; - Zvolte požadovanou funkci - Nastavte požadovaný čas spuštění v 11:45 (12:30 mínus 45 minut) - Nastavte čas přípravy na 45 minut. Na konci přípravy se trouba vypne automaticky. Pokyny k použití Naše modelová řada obsahuje mnoho odlišných stylů a barev. Pro vyhledání technických specifikací a funkcí pro vámi zakoupený model si prostudujte nákresy níže. Některé modely obsahují zapuštěné ovladače, před použitím je musíte vysunout. Během provozu je interní osvětlení zapnuto. Statická trouba - multifunkční trouba Volič funkcí (příklad) Volič teploty (příklad) Kombinovaný ovladač funkce a teploty (pouze konvekční trouba) C MAX 50 MAX

10 Ovladač funkcí * Volič teploty FUNKCE Zapnutí osvětlení Toto automaticky aktivuje chlazení (pouze na modelech s ventilátorem) Rozmrazování Při nastavení ovladače do této pozice. Ventilátor rozhání vzduch pokojové teploty kolem potravin, tak že se rozmrazí za několik minut bez změny obsahu proteinů. 50 MAX Ventilátor Ohřátý vzduch je rozháněn ventilátorem do všech úrovní. Je to ideální pro přípravu různých typů potravin současně (př. maso a ryby) bez smíchání chutí a vůní. Příprava je velmi jemná a ideální pro piškoty, moučníky, atd Gril s ventilátorem při uzavřených dvířkách Vzduch je ohříván grilem a ventilátor jej rozhání na potravinu v požadované teplotě. Rozsah je od 50 C do 200 C. Gril/ventilátor je vhodný pro pečení na jehlicích. Ideální pro pečení velkých kusů drůbeže, klobás a červeného masa. 50 MAX Ventilátor plus spodní ohřev Tato funkce je ideální pro delikátní potraviny (koláče-sufflé). Statická trouba Multifunkční trouba ** MAX Ohřev Toto se doporučuje pro ohřev předvařených potravin, umístěte rošt na druhou úroveň shora, nebo rozmrazování pizzy nebo pečiva umístěním roštu na nižší úroveň. 50 MAX Standardní proudění Používá se dolní a horní ohřev. Toto je tradiční forma pečení a opékání. Ideální pro pečení kusů masa, pečení sušenek a jablk a dělá jídlo hezkým a křupavým. 50 MAX Grilování při uzavřených dvířkách Nastavení této funkce zapne infračervený gril. Tato funkce je ideální pro přípravu masa nebo středně silných plátků (klobás a slaniny). 50 MAX Funkce Pizza Tato funkce s horkým vzduchem cirkulujícím v troubě zajišťuje perfektní výsledek potravin jako je pizza nebo focaccia. 10

11 Gril/jehly. Slouží k opékání na grilovacích jehlách. * Testováno v souladu s CENELEC EN ** Testováno v souladu s CENELEC EN použitými pro definici energetické třídy. Poznámka: Všechny modely Pouze některé modely Tabulky časů přípravy Celkový čas popsaný níže slouží pouze jako příručka. Může se lišit v závislosti od kvality, čerstvosti, velikosti a tloušťky potravin a forma a vzhled jídla je pouze na vaší chuti. Před podáváním nechte potraviny chvíli odstát, protože ingredience se dále připravují i po vyjmutí z. Užitečná rada: Snižte teplotu tak, abyste se vyhnuli vysušení povrchu potravin. Pozice roštu Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Těstoviny Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Lasagne Kg 3, Vložte lasagne do nepředehřáté. Cannelloni Kg 1, Vložte cannelloni do nepředehřáté. Zapékané těstoviny Pečení (ne koláče) Chléb Kg 1 těsta Kg 2, Vložte zapékané těstoviny do nepředehřáté (předehřátí) (předehřátí) 180 Vyformujte těsto na bochník a nožem udělejte na vrchní straně kříž a nechte bochník kynout 2 hod. Vymastěte plech na pečení a vložte těsto doprostřed. Pizza Kg Předhřejte troubu 15 minut a vložte pizzu na vymaštěný plech. Uložte rajčata, mozzarellu, šunku, olej, sůl a oregano. Moučník (zmražený) pirohy n Vložte 24 pirohů do a pečte. 11

12 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Focaccia (n 4) Maso gr. 200 těsta každý Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Předhřívejte troubu 15 minut, vymastěte plech, dochuťte 4 focaccia olejem a solí a nechte nakynout při pokojové teplotě nejméně 2 hodiny před vložením do. Všechny druhy masa můžete péct v plytké nebo hluboké míse. Doporučujeme zakrýt mísu, abyste zabránili vystřikování šťávy. Čas pečení je stejný, když je maso zakryté nebo ne. Celý kus hovězího Kus pečínky bez kosti Kus telecího bez kosti Kg Vložte maso do hluboké skleněné mísy a ochuťte solí a kořením; otočte v polovině přípravy. Kg Pečte maso v zakryté skleněné míse s bylinkami, kořením, olejem a máslem. Kg 1, Připravujte podle postupu uvedeného výše. Hovězí filet Kg Připravujte podle postupu uvedeného výše. Ryby Pstruh Losos Solea obyčejná Marinované ryby 3 celé kusy nebo / Kg g 2,5 cm plátky Ochuťte rybu solí, olejem a cibulí a pečte v skleněné míse Pečte lososa v otevřené skleněné míse se solí, kořením a olejem. Kg Pečte soleu se solí a lžící oleje. 2 celé kusy Pečte ryby v oleji, soli a zakryté míse. 12

13 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Králík a drůbež Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Perlička Kg 1-1, Umístěte perličku do hluboké skleněné nebo keramické misky s malým množstvím oleje a ochuťte bylinkami a kořením. Kuře Kg 1,5-1, Postupujte podle přípravy perliček. Králičí kousky Koláče Kokosový koláč v plechu Kg 1-1, Vložte kousky stejné velikosti do skleněné mísy. Ochuťte bylinkami a kořením. Otočte dle potřeby Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut. Piškot Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut Mrkvový koláč v plechu Meruňkový koláč Zelenina Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut 700 g Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut Fenykl 800 gr Nakrájejte fenykl na čtyři plátky, přidejte máslo, sůl a brambory a vložte do skleněné mísy. Zakryjte. Cuketa 800 gr Nakrájejte, vložte do skleněné mísy a přidejte máslo a sůl. Brambory 800 gr Nakrájejte brambory na stejné kousky a vložte do skleněné mísy. Ochuťte solí, oreganem a rozmarýnem Pečte v oleji. Mrkev 800 gr Nakrájejte na plátky, vložte do skleněné mísy a vařte. 13

14 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Ovoce Celá jablka Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Kg Pečte ovoce v otevřené skleněné míse nebo hliněné míse. Nechte vychladnout v troubě. Hrušky Kg Podle postupu výše. Broskve Kg Podle postupu výše. Grilování Vložte jídlo na grilování pod infračervený gril. Varování: když je gril zapnut, získá jasnou červenou barvu. Vložte mísu pod gril pro zachycení šťávy a tuku z grilované potraviny. Čtverce chleba pro toasty Toastovaný sendvič Klobásy Hovězí žebírko Kuřecí stehna 4 kousky 4 5 ( (10 n 6 / Kg 0,9 n 4 / Kg 1,5 n 4 / Kg 1,5 4 25/30 ( (5 3 50/60 (5 gril 4 5 (10 gril 3 5/8 (10 gril 4 15/20 (10 gril 4 15/20 (10 gril 3 50/60 (10 gril gril gril gril gril Položte chléb na rošt. Když je jedna strana hotova, otočte a opečte druhou stranu. Pamatujte: nechte toast ohřívat v troubě, dokud jej nebudete servírovat. Položte chléb na grilovací rošt. Když je jedna strana sendviče opečena, otočte na druhou stranu. Rozkrojte klobásu na poloviny a položte je na gril. V polovině grilování je otočte. Pro rovnoměrné opečení je často kontrolujte. (Pokud to tak není, otočte a přemístěte kousky podle potřeby.) Zajistěte, aby bylo žebírko vystavené plnému efektu hlavního grilu. Během grilování je otočte dvakrát 14

15 Instalace Typový štítek Výrobce neodpovídá za nesprávné výsledky vyplývající z chyb tisku nebo textu v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo na změnu produktu dle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez ovlivnění vlastností týkajících se bezpečnosti nebo funkce. 15

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG PEČENĚ 800 G - 1,5 KG ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍZKÉ MŘÍŽCE OCHUŤTE a vložte do chladné trouby. FILETY (V PÁŘE) 300 G - 800 G PAŘÁK OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Přilijte 100 ml vody

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití FB 25 CZ z Perličková koupel na nohy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de IPX4 FB

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více