Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trouba FNP 612X. Návod k obsluze"

Transkript

1 Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1

2 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny o bezpečné instalaci, použití a údržbě. Uschovejte si návod pro použití v budoucnosti. Během používání spotřebiče jsou všechny přístupné části horké, nedotýkejte se těchto částí. Při prvním zapnutí z ní může vystupovat zápach, který je způsoben prvním zahřátím tmelu izolačních panelů. Jedná se o zcela běžný průvodní jev prvního spouštění. V tomto případě, je nutno před prvním vložením potravin počkat, až zápach zmizí. Truba je svou výrobní charakteristikou spotřebič, který produkuje teplo a to zvláště v oblastech skleněných dvířek. Je tedy dobré zamezit přístupu dětí k troubě, pokud je zapnuta, zvláště pokud je zapnut gril. Prohlášení o shodě Části tohoto spotřebiče, které mohou být v kontaktu s potravinářskými výrobky odpovídají předpisům EEC Směrnice 89/109. Tyto spotřebiče vyhovují Směrnicím 89/336/EEC, 73/23/EEC a následním změnám. Při vybalení se ujistěte, zda není žádným způsobem poškozena. Pokud nejste si jisti, nepoužívejte ji: kontaktujte kvalifikovaného technika. Udržujte obalové materiály jako jsou plastové pytle, polystyren nebo hřebíky mimo dosahu dětí, protože jsou pro ně nebezpečné. Bezpečnostní upozornění Trouba musí být použita pouze pro účely, ke kterým je určena: pro přípravu potravin. Jakékoliv jiné použití, př. pro ohřev místnosti, je nesprávné použití a proto nebezpečné. Výrobce neodpovídá za žádné poškození způsobené nesprávným nebo nerozumným použitím. Při použití elektrického spotřebiče se držte základních pravidel. - Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za přívodní kabel. - Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. - Nepoužívejte spotřebič, pokud jste bosi. - Nenechávejte děti nebo nezpůsobilé osoby ovládat troubu bez dohledu. - Není vhodné používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. - Pokud se trouba porouchá, vypněte ji a nedotýkejte se ji. Je-li poškozen přívodní kabel, musí být ihned vyměněn. T Při výměně přívodního kabelu postupujte podle těchto pokynů. Vyjměte přívodní kabel a nahraďte jej typem HO5RRF, H05VV-F, H05V2V2-F. Kabel musí snést elektrický proud potřebný pro troubu. Kabel může měnit pouze kvalifikovaný servisní technik. Uzemňovací kabel (žlutozelený) musí být 10 mm delší než napájecí kabel. Při případné opravě se obraťte pouze na autorizovaný servis a zajistěte použití pouze originálních částí. Při nedodržení výše uvedených pokynů výrobce neodpovídá za bezpečnost. Instalace Instalace a montáž je prováděna na náklady kupujícího a výrobce nemá povinnost ji provádět. Eventuální zákroky požadované po autorizovaném servisu, které jsou způsobeny nesprávnou montáží, nejsou součástí záruky. Je nutné dodržovat pokyny k instalaci kvalifikovaných techniků. Nesprávná instalace může způsobit poranění osob, zvířat nebo poškození majetku, za které výrobce neodpovídá. Zabudování Vložte troubu do prostoru v kuchyňské lince; může to být pod pracovní pult nebo do odpovídajícího otvoru. Upevnění je pomocí 4 šroubů a otvorů v rámu, které jsou viditelné po otevření dvířek. Proto, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem v nábytku, musí být respektovány vzdálenosti uvedené na obrázku na straně 15. 2

3 Všeobecná upozornění Poznámka: Pro kombinované s varnou deskou musíte dodržovat pokyny obsažené v návodu k obsluze varné desky. Důležité Pokud má trouba pracovat správně, prostor v kuchyni musí být vhodný. Panely kuchyňské linky, které jsou v blízkosti, musí být vyrobeny z teplu odolného materiálu. Zajistěte, aby lepidlo částí kuchyňské linky bylo odolné teplu nejméně 120 C. Plasty nebo lepidlo, které nejsou odolné těmto teplotám, mohou roztát a deformovat spotřebič. Po umístění do linky musí být elektrické části kompletně izolovány. Toto je platný bezpečnostní požadavek. Všechny části musí být bezpečně upevněny na místě tak, že není možné je demontovat bez použití speciálních nástrojů. Pro zajištění dostatečného větrání a cirkulace vzduchu kolem odstraňte zadní panel kuchyňské linky. Za troubou musí být volný prostor nejméně 45 mm. Trouba vyhovuje bezpečnostním standardům regulačních úřadů. Trouba je bezpečna pro použití, pokud je správně uzemněna v souladu s místními požadavky o připojení. Musíte zajistit, aby byla trouba příslušně uzemněna. Výrobce neodpovídá za poškození nebo zranění osob, zvířat vyplývajících z nesprávného uzemnění. VAROVÁNÍ: napětí a napájecí frekvence je znázorněna na typovém štítku (obr. na stránce 15). Kabeláž a systém připojení musí být schopen vést maximální elektrický výkon požadovaný troubou. Toto je zobrazeno na typovém štítku. Pokud si nejste jisti, obraťte se na autorizovaný servis. Připojení k elektrické síti Připojte k elektrické síti. Zajistěte, aby byl použitý třetí kontakt, který slouží k uzemnění. Trouba musí být správně uzemněna. Pokud model není vybaven konektorem, k přívodnímu kabelu připevněte standardní konektor. Musí být schopen vést proud podle požadavků naznačených na typovém štítku. Uzemňovací vodič je zelenožlutý. Konektor musí připojit kvalifikovaný technik. Pokud jsou konektor a zástrčka nekompatibilní, zástrčku musí vyměnit kvalifikovaný technik. Technik musí také zajistit, aby přívodní kabel byl schopen vést proud potřebný pro troubu. troubu. K napájení může být také připojeno odpojovací zařízení s minimálním odstupem kontaktů 3 mm. Připojení musí poskytovat požadovaný proud a musí vyhovovat aktuálním platným předpisům. Žlutozelený uzemňovací kabel nesmí být přerušován odpojovacím zařízením. Zástrčka nebo odpojovací zařízení použitý pro připojení napájení musí být po instalaci vždy přístupný. Důležité: Během instalace umístěte přívodní kabel tak, aby aby v žádném bodě nebyl vystaven teplotám nad 50 C. Vysoké napětí Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3

4 Užitečné informace Bezpečnostní systém roštu Trouba obsahuje nový bezpečnostní systém roštů. Tento systém vám umožňuje vytáhnout rošty při kontrole potravin bezpečně, bez přelití šťávy nebo pádu roštu z. Pro vyjmutí potáhněte rošt a nadzvedněte. Grilování Grilování umožňuje dodat jídlu rychle bohatou zlatavou barvu. Pro opečení doporučujeme, abyste v závislosti od vlastností jídla umístili gril do čtvrté úrovně. Téměř všechny druhy jídel můžete připravovat pod grilem kromě velmi tenkých plátků a masových rolek. Maso a ryby pro grilování je vhodné před přípravou namočit do oleje. Čas přípravy Pro doporučené časy přípravy a teploty viz tabulky v návodu. Potom můžete měnit tyto časy a nastavení podle vašich vlastních zkušeností. Čištění a údržba Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič nebo vysokotlaký čistič. Na čištění skla dvířek nikdy nepoužívejte drsné čističe, drátěné nebo ostré předměty. Části z nerezavějící oceli a smaltovaný povrch čistěte teplou mýdlovou vodou nebo vhodným prostředkem. Nepoužívejte drsné prášky, které mohou poškodit povrch a poškodit vzhled. Je velmi důležité čistit troubu po každém použití. Rozpuštěný tuk se během použití zachytává na stěnách. Při opětovném použití může tento tuk způsobit nežádoucí zápach a může ohrozit výsledek vaření. Na čištění použijte horkou vodu a saponát; důkladně opláchněte. Pro vynechání tohoto postupu je možné spojit všechny modely s katalickými samočisticími panely: tyto jsou k dostání samostatně (viz část Samočištění pomocí katalycké vložky ). Pro mřížky z nerezavějící oceli použijte saponáty a abrazivní kovové škrabky jako brillo pads. Skleněný vrchní panel, dvířka a horký povrch dvířek musí být čištěn až po vychlazení. Na poškození vyplývající z nedodržení tohoto pravidla se nevztahuje záruka. Výměna osvětlení interiéru : přívodním kabelem vypněte napájení a odšroubujte žárovku. Vyměňte za stejnou žárovku, která je odolná vůči vysokým teplotám. Samočištění pomocí katalycké vložky Speciální samočisticí panely pokryté mikroporézním povrchem jsou dostupné jako samostatný doplněk pro všechny modely. Pokud je vložíte, troubu není nutné čistit ručně. Tuk, který se během pečení hromadí po stranách, je eliminován mikroporézním povrchem, který mění tuk katalýzou a transformuje jej na plyn. Nadměrné množství tuku může i tak zablokovat póry a proto bránit samočištění. Samočisticí kapacitu je možné obnovit zapnutím prázdné na přibližně minut. Nepoužívejte drsné prostředky, kovovou čistící houbu, ostré předměty, drsné látky nebo chemické produkty, které můžou trvale poškodit katalytický povrch. Na pečení mastných jídel je vhodné použít hluboké plechy a vložit nádobku pod gril pro zachycení přebytečného tuku. Pokud jsou stěny pokryté hrubou vrstvou tuku, která znemožňuje práci katalytického čištění, odstraňte nadbytečný tuk jemným hadříkem nebo houbou namočenou v horké vodě. Povrch musí být porézní pro efektivní samočištění. Poznámka.: Všechny katalycké povrchy dostupné nyní v prodejnách mají provozní životnost přibližně 300 hodin. Po 300 hodinách je jich nutné vyměnit. 4

5 Užitečné informace Sejmutí grilu (podle modelů) Pro běžné čištění můžete sejmout horní část vyjmutím šroubu a podložky (A) ze středu grilovací části a pak jemně naklonit grilovací část směrem dolů. Po čištění vraťte grilovací část do správné pozice opačným postupem. Poznámka: O pokynech čištění si přečtěte část pojmenovanou čištění a údržba. VAROVÁNÍ: troubu je možné použít, jen když je gril ve správné pozici. Servis Dříve než zavoláte autorizované servisní středisko, zkontrolujte zda je trouba správně připojena k elektrické síti. Pokud není možné zjistit příčinu poruchy: odpojte troubu od elektrické sítě, nedotýkejte se a obraťte se na autorizované servisní středisko. Dříve než budete kontaktovat servis, poznamenejte si celé 16ti místné výrobní číslo na typovém štítku (viz obr. na stránce 15). Použití minutky Nastavení času Pro nastavení času vaření otočte ovladač o jednu celou otáčku a pak umístěte na označení na požadovaný čas. Po uplynutí času zazní na několik sekund signál. Pro nastavení času stiskněte ovladač a otočte proti směru hodinových ručiček na pozici správného času. Pro nastavení minut kontroly nastavte čas vaření otočením ovladače proti směru hodinových ručiček bez stisknutí, dokud se požadovaný čas nezobrazí v malém okýnku vlevo od hodin (max. 180 minut). Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a troubu je nutné vypnout manuálně. Pro zastavení zvukového signálu otočte ovladač, dokud se nezobrazí. Tento spotřebič vyhovuje evropské směrnici EC/2002/96 o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE). Zajištěním správné likvidace spotřebiče uživatel chrání životní prostředí a zdraví lidí. Symbol na spotřebiči nebo na obalu indikuje, že spotřebič není možné likvidovat v domovním odpadu, ale musí být doručen do recyklačního centra pro elektrické a elektronické spotřebiče. Při likvidaci dbejte místních předpisů o likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci, recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní samosprávu, správu likvidace domovního odpadu nebo prodejnu, kde jste zakoupili spotřebič. 5

6 Použití minutky - ukončení vaření Tento ovladač vám umožňuje nastavit požadovaný čas vaření (max. 120 min.), po kterém se trouba automaticky vypne. Čas se odpočítává po pozice O, tam vypne se automaticky. Pro standardní použití nastavte minutku do pozice. Pro zajištění, že minutka není aktivní, nastavte jej do pozice O. Použití elektronického programování FUNKCE JAK AKTIVOVAT JAK VYPNOUT CO DĚLÁ POUŽITÍ MINUTKA RUČNÍ NASTAVENÍ ČAS PŘÍPRAVY Stiskněte a podržte tlačítko Stisknete tlačítka nebo pro nastavení požadovaného času Uvolněte všechny tlačítka. Stiskněte tlačítko Nastavte funkci přípravy voličem funkce. Stiskněte a podržte tlačítko TIMER. Tlačítky nebo nastavte čas přípravy. Uvolněte všechny tlačítka. Nastavte funkci přípravy voličem funkce. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál (tento signál se zastaví sám, avšak můžete jej zastavit stisknutím tlačítka ). Otočte volič funkce na pozici O. Když uplyne čas, trouba se vypne automaticky. Když chcete zastavit troubu dříve, otočte volič funkcí na O, nebo nastavte čas na 0:00 (TIMER a tlačítka ). Zní zvukový signál na konci nastaveného času. Pro kontrolu, kolik času zbývá, stiskněte tlačítko. Umožňuje ovládat troubu. Umožňuje nastavit čas přípravy podle zvoleného receptu Pro kontrolu zbývajícího času stiskněte tlačítko TIMER. Pro změnu nastaveného času stiskněte TIMER a. Umožňuje použít troubu jako budík (může být aktivován během použití nebo mimo provoz ). Pro přípravu požadovaných receptů. Na konci nastaveného času se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. 6

7 Použití elektronického programování KONEC PŘÍPRAVY Stiskněte a podržte tlačítko END. Tlačítky nebo nastavte čas, kdy chcete vypnout troubu. Uvolněte tlačítka. Nastavte funkci vaření voličem funkcí. V nastaveném čase se trouba vypne. Pro manuální vypnutí otočte volič funkce do pozice O. Umožňuje vám nastavit čas ukončení přípravy. Pro kontrolu nastaveného času stiskněte tlačítko END. Pro úpravu nastaveného času stiskněte tlačítka END + Tato funkce se typicky používá s funkcí čas vaření. Příklad: pokud má být jídlo připravované 45 minut a musí být hotovo o 12:30, jednoduše zvolte požadovanou funkci, nastavte čas přípravy na 45 minut a konec přípravy na 12:30. Vaření se spustí automaticky ve 11:45 (12:30 mínus 45 min.) a pokračuje do času ukončení přípravy, když se trouba vypne automaticky. VAROVÁNÍ. Pokud zvolíte END vaření bez volby délky času přípravy, trouba spustí přípravu okamžitě a zastaví se na konci nastaveného času. Nastavení správného času VAROVÁNÍ: první operace po instalaci nebo po přerušení dodávky proudu (rozeznáte to podle blikajícího displeje a zobrazování : ) je nastavení přesného času. Toho dosáhnete následovně Stiskněte a podržte TIMER a END tlačítka ( a TIMER na některých modelech. Nastavte pomocí tlačítek. Uvolněte tlačítka. UPOZORNĚNÍ: trouba pracuje pouze v režimu manuální funkce nebo s nastaveným časem. Poznámka: na některých modelech jsou symboly nahrazeny + a -. 7

8 Použití analogových hodin (F) (E) Nastavení přesného času Pro nastavení přesného času stiskněte a otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, dokud hodiny nezobrazí přesný čas. Po nastavení uvolněte ovladač. UPOZORNĚNÍ: trouba pracuje pouze v režimu manuální funkce nebo s nastaveným časem. FUNKCE JAK AKTIVOVAT JAK VYPNOUT CO DĚLÁ POUŽITÍ RUČNÍ NASTAVENÍ Otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, bez stisknutí, dokud se nezobrazí symbol okně (E) v Otočte volič funkce do pozice O. Umožňuje vám ovládat troubu. Pro přípravu požadovaných receptů. ČAS PŘÍPRAVY Zvolte funkci přípravy a požadovanou teplotu. Nastavte čas přípravy otočením ovladače proti směru hodinových ručiček, dokud čas neodpovídá času zobrazenému v okně (E). Trouba se ihned spustí a automaticky se vypne na konci nastaveného času. Max. čas 180 minut (3 hodiny). Na konci nastaveného času se trouba vypne automaticky, toto je indikováno zvukovým signálem. Pro zrušení nastavení otočte ovladač, dokud se nezobrazí v okně (E). Umožňuje vám nastavit čas přípravy potřebný pro zvolený recept. Na konci nastaveného času přípravy se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. 8

9 KONEC PŘÍPRAVY (NENÍ U MODELU 2D 364.) Nejdříve zvolte funkci přípravy a požadovanou teplotu. Pro nastavení času spuštění přípravy stiskněte a otočte ovladač prosti směru hodinových ručiček, dokud ruka F není v pozici indikující požadovaný počáteční čas. Pro nastavení délky přípravy otočte ovladač prosti směru hodinových ručiček bez jeho stisknutí, dokud se nezobrazí požadovaný čas v okně (E). Na konci nastaveného času přípravy se trouba vypne automaticky a zazní zvukový signál. Pro zrušení nastavené funkce otočte ovladač proti směru hodinových ručiček, dokud se symbol nezobrazí v okně (E). Zvukový signál zastavíte otočením ovladače, dokud se nezobrazí symbol v okně (E) Umožňuje vám naprogramovat troubu podle požadovaného receptu. Příklad: pokud je nutné potravinu připravovat 45 minut a musí být hotova ve 12:30; - Zvolte požadovanou funkci - Nastavte požadovaný čas spuštění v 11:45 (12:30 mínus 45 minut) - Nastavte čas přípravy na 45 minut. Na konci přípravy se trouba vypne automaticky. Pokyny k použití Naše modelová řada obsahuje mnoho odlišných stylů a barev. Pro vyhledání technických specifikací a funkcí pro vámi zakoupený model si prostudujte nákresy níže. Některé modely obsahují zapuštěné ovladače, před použitím je musíte vysunout. Během provozu je interní osvětlení zapnuto. Statická trouba - multifunkční trouba Volič funkcí (příklad) Volič teploty (příklad) Kombinovaný ovladač funkce a teploty (pouze konvekční trouba) C MAX 50 MAX

10 Ovladač funkcí * Volič teploty FUNKCE Zapnutí osvětlení Toto automaticky aktivuje chlazení (pouze na modelech s ventilátorem) Rozmrazování Při nastavení ovladače do této pozice. Ventilátor rozhání vzduch pokojové teploty kolem potravin, tak že se rozmrazí za několik minut bez změny obsahu proteinů. 50 MAX Ventilátor Ohřátý vzduch je rozháněn ventilátorem do všech úrovní. Je to ideální pro přípravu různých typů potravin současně (př. maso a ryby) bez smíchání chutí a vůní. Příprava je velmi jemná a ideální pro piškoty, moučníky, atd Gril s ventilátorem při uzavřených dvířkách Vzduch je ohříván grilem a ventilátor jej rozhání na potravinu v požadované teplotě. Rozsah je od 50 C do 200 C. Gril/ventilátor je vhodný pro pečení na jehlicích. Ideální pro pečení velkých kusů drůbeže, klobás a červeného masa. 50 MAX Ventilátor plus spodní ohřev Tato funkce je ideální pro delikátní potraviny (koláče-sufflé). Statická trouba Multifunkční trouba ** MAX Ohřev Toto se doporučuje pro ohřev předvařených potravin, umístěte rošt na druhou úroveň shora, nebo rozmrazování pizzy nebo pečiva umístěním roštu na nižší úroveň. 50 MAX Standardní proudění Používá se dolní a horní ohřev. Toto je tradiční forma pečení a opékání. Ideální pro pečení kusů masa, pečení sušenek a jablk a dělá jídlo hezkým a křupavým. 50 MAX Grilování při uzavřených dvířkách Nastavení této funkce zapne infračervený gril. Tato funkce je ideální pro přípravu masa nebo středně silných plátků (klobás a slaniny). 50 MAX Funkce Pizza Tato funkce s horkým vzduchem cirkulujícím v troubě zajišťuje perfektní výsledek potravin jako je pizza nebo focaccia. 10

11 Gril/jehly. Slouží k opékání na grilovacích jehlách. * Testováno v souladu s CENELEC EN ** Testováno v souladu s CENELEC EN použitými pro definici energetické třídy. Poznámka: Všechny modely Pouze některé modely Tabulky časů přípravy Celkový čas popsaný níže slouží pouze jako příručka. Může se lišit v závislosti od kvality, čerstvosti, velikosti a tloušťky potravin a forma a vzhled jídla je pouze na vaší chuti. Před podáváním nechte potraviny chvíli odstát, protože ingredience se dále připravují i po vyjmutí z. Užitečná rada: Snižte teplotu tak, abyste se vyhnuli vysušení povrchu potravin. Pozice roštu Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Těstoviny Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Lasagne Kg 3, Vložte lasagne do nepředehřáté. Cannelloni Kg 1, Vložte cannelloni do nepředehřáté. Zapékané těstoviny Pečení (ne koláče) Chléb Kg 1 těsta Kg 2, Vložte zapékané těstoviny do nepředehřáté (předehřátí) (předehřátí) 180 Vyformujte těsto na bochník a nožem udělejte na vrchní straně kříž a nechte bochník kynout 2 hod. Vymastěte plech na pečení a vložte těsto doprostřed. Pizza Kg Předhřejte troubu 15 minut a vložte pizzu na vymaštěný plech. Uložte rajčata, mozzarellu, šunku, olej, sůl a oregano. Moučník (zmražený) pirohy n Vložte 24 pirohů do a pečte. 11

12 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Focaccia (n 4) Maso gr. 200 těsta každý Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Předhřívejte troubu 15 minut, vymastěte plech, dochuťte 4 focaccia olejem a solí a nechte nakynout při pokojové teplotě nejméně 2 hodiny před vložením do. Všechny druhy masa můžete péct v plytké nebo hluboké míse. Doporučujeme zakrýt mísu, abyste zabránili vystřikování šťávy. Čas pečení je stejný, když je maso zakryté nebo ne. Celý kus hovězího Kus pečínky bez kosti Kus telecího bez kosti Kg Vložte maso do hluboké skleněné mísy a ochuťte solí a kořením; otočte v polovině přípravy. Kg Pečte maso v zakryté skleněné míse s bylinkami, kořením, olejem a máslem. Kg 1, Připravujte podle postupu uvedeného výše. Hovězí filet Kg Připravujte podle postupu uvedeného výše. Ryby Pstruh Losos Solea obyčejná Marinované ryby 3 celé kusy nebo / Kg g 2,5 cm plátky Ochuťte rybu solí, olejem a cibulí a pečte v skleněné míse Pečte lososa v otevřené skleněné míse se solí, kořením a olejem. Kg Pečte soleu se solí a lžící oleje. 2 celé kusy Pečte ryby v oleji, soli a zakryté míse. 12

13 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Králík a drůbež Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Perlička Kg 1-1, Umístěte perličku do hluboké skleněné nebo keramické misky s malým množstvím oleje a ochuťte bylinkami a kořením. Kuře Kg 1,5-1, Postupujte podle přípravy perliček. Králičí kousky Koláče Kokosový koláč v plechu Kg 1-1, Vložte kousky stejné velikosti do skleněné mísy. Ochuťte bylinkami a kořením. Otočte dle potřeby Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut. Piškot Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut Mrkvový koláč v plechu Meruňkový koláč Zelenina Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut 700 g Použijte plech 22 cm hluboký. Předhřívejte 10 minut Fenykl 800 gr Nakrájejte fenykl na čtyři plátky, přidejte máslo, sůl a brambory a vložte do skleněné mísy. Zakryjte. Cuketa 800 gr Nakrájejte, vložte do skleněné mísy a přidejte máslo a sůl. Brambory 800 gr Nakrájejte brambory na stejné kousky a vložte do skleněné mísy. Ochuťte solí, oreganem a rozmarýnem Pečte v oleji. Mrkev 800 gr Nakrájejte na plátky, vložte do skleněné mísy a vařte. 13

14 Tabulky časů přípravy Statická elektrická trouba Potravina Množství Rošt Čas v Ovoce Celá jablka Elektrická trouba s ventilátorem Rošt Čas v Poznámka Kg Pečte ovoce v otevřené skleněné míse nebo hliněné míse. Nechte vychladnout v troubě. Hrušky Kg Podle postupu výše. Broskve Kg Podle postupu výše. Grilování Vložte jídlo na grilování pod infračervený gril. Varování: když je gril zapnut, získá jasnou červenou barvu. Vložte mísu pod gril pro zachycení šťávy a tuku z grilované potraviny. Čtverce chleba pro toasty Toastovaný sendvič Klobásy Hovězí žebírko Kuřecí stehna 4 kousky 4 5 ( (10 n 6 / Kg 0,9 n 4 / Kg 1,5 n 4 / Kg 1,5 4 25/30 ( (5 3 50/60 (5 gril 4 5 (10 gril 3 5/8 (10 gril 4 15/20 (10 gril 4 15/20 (10 gril 3 50/60 (10 gril gril gril gril gril Položte chléb na rošt. Když je jedna strana hotova, otočte a opečte druhou stranu. Pamatujte: nechte toast ohřívat v troubě, dokud jej nebudete servírovat. Položte chléb na grilovací rošt. Když je jedna strana sendviče opečena, otočte na druhou stranu. Rozkrojte klobásu na poloviny a položte je na gril. V polovině grilování je otočte. Pro rovnoměrné opečení je často kontrolujte. (Pokud to tak není, otočte a přemístěte kousky podle potřeby.) Zajistěte, aby bylo žebírko vystavené plnému efektu hlavního grilu. Během grilování je otočte dvakrát 14

15 Instalace Typový štítek Výrobce neodpovídá za nesprávné výsledky vyplývající z chyb tisku nebo textu v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo na změnu produktu dle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez ovlivnění vlastností týkajících se bezpečnosti nebo funkce. 15

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. S p o r á k V e s t a v n é s p o t ř e b i č e F L C 6 0 X,, F L C 2 0 X P V S 6 0 4 X p r o k o m b i n a c i s N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X IT Trouba Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X CZ GB 1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tyto pokyny pro nejlepší využití Vaší trouby. Ponechejte si prosím tento návod pro použití v budoucnosti a před

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ Sporák CIM 67PW NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obsah 1. Všeobecná upozornění...3 1.1 Symboly použité v tomto návodu... 3 1. Prohlášení o shodě... 3 1.3 Bezpečnostní pokyny... 3 1. Užitečné tipy... 1.5 Technické údaje....

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Trouba. Návod k obsluze FPP 698-1X

Trouba. Návod k obsluze FPP 698-1X Trouba Návod k obsluze FPP 698-1X 1 Všeobecná upozornění Přečtěte si pozorně tento návod k použití pro nejlepší využití funkcí trouby. Odložte si návod k použití na bezpečném místě pro případ použití v

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze FK 83 /HA FK 83 X /HA 7OFK 838J X RU/HA 7OFK 838J RU/HA 7OFK 837J X RU/HA 7OFK 837J RU/HA 7OFK 838JC X RU/HA 7OFK 838JC RU/HA FK 837J X/HA FK 837J /HA FK 93J X /HA FK 93J /HA FK 939J X

Více

Trouba. Návod k obsluze FPP 502X FPP 607X

Trouba. Návod k obsluze FPP 502X FPP 607X Trouba Návod k obsluze FPP 502X FPP 607X 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší trouby vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte poznámky v návodu: obsahují

Více

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze Elektrická trouba Návod i instalaci a obsluze FZ 61.1 FZ 61.1 IX FZ 612.2 FZ 612.1 IX FZ 62 C.1 FZ 62 C.1 IX FZ 65.1 FZ 65.1 IX FZ 65 C.1 FZ 65 C.1IX F 60.1 F 60.1 IX FQ 61.1 FQ 61.1 IX FD 61.1 Návod k

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti,

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X NÁVOD K OBSLUZE Dekorativní odsavač par AD 1079X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Návod k použití HBB 43C350

Návod k použití HBB 43C350 Návod k použití HBB 43C350 BM-350-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí trouba...8

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA FT 80. / HA Nová elektrická trouba 7 Kuchařů Návod k instalaci a obsluze FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA Nová elektrická trouba

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1 VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B60, B60.1, B70, B75, TG1, MG1, SB1 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více