Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce"

Transkript

1 Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit žáky samostatné práci na počítači, vyhledávání potřebných informací a jejich následné zpracování. Potřeby k výuce: učebna VT výukový program Terasoft Přírodověda 1 (rostliny a houby), obrazové atlasy hub, balící papír + fix, nálepky, kartičky s názvy hub, encyklopedie Organizace výuky: Žáci budou pracovat s výše uvedeným programem a pro vyhledávání dalších informací použijí obrázkové atlasy, internet či encyklopedii. Činnosti budou rozděleny do 3 vyučovacích hodin, v kterých budou děti pracovat individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. 1.hodina 2.hodina 3.hodina opakování učiva Přírodní společenstvo les Práce na počítači - výuka + test stavba a výživa hub Desatero správného houbaře společná práce Kreslení hub využití programu Malování rozhovor dělení hub vychází z dosavadních znalostí dětí výuka dělení hub - společná (plátno) hra Na houbaře rozhovor o nebezpečí otravy houbami, první pomoc opakování učiva hra Jedeme, jedeme práce ve skupinách internet (vyhledávání informací) test výukový program hra dvojic - nálepky zhodnocení práce

2 1.hodina Žáci si krátce zopakovali téma Přírodní společenstvo les (živočichové, rostliny) a byli seznámeni s novým tématem - Houby. Dále byl žákům vysvětlen postup výuky a způsob práce v následujících 3 vyučovacích hodinách. Organizace hodiny: Žáci budou seznámeni s programem, jeho strukturou a způsobem práce s ním. Poté si dle pokynů učitele spustí výukový program část výuka Stavba a výživa hub. Každé dítě se svým pracovním tempem seznamuje s novými informacemi o probíraném tématu a plní požadované úkoly dle výukového programu. Po dokončení samostatné práce následuje rozhovor s dětmi o správném houbaření a o zásadách chování v lese. Děti si zvolí jednoho zapisovatele a společně vytvoří dle jejich uvážení tzv. Desatero správného houbaře, které zapíší fixem na velký formát balícího papíru. Učitel pustí program se zvukovým výstupem, kde je Desatero dětem přečteno a vysvětleno - společná kontrola již napsaných pravidel, popř. doplnění. Práce ve dvojicích výuk..program testy část Stavba a výživa hub okamžitá kontrola na počítači, opakování a upevňování učiva. Na ukončení první části si děti zkusí nakreslit houbu, kterou znají (ostatní děti podle tvaru a barvy hádají, o kterou houbu se jedná) zdokonalování v programu Malování. Závěr hodiny: Vyhodnocení práce s programem i práce žáků v hodině. Zadání domácího úkolu - na další hodinu přinést atlas hub. 2.hodina Žáci jsou seznámeni s obsahem druhé vyučovací hodiny dělení hub. Společně s vyučujícím rozdělují obrázky na houby jedlé, nejedlé a jedovaté - všímají si jejich charakteristických znaků.

3 Organizace hodiny: Po úvodní části mají děti za úkol v malých skupinách zapsat celé názvy zástupců jednotlivých skupin hub v programu Microsoft Word (vyhledávání v atlasech hub, encyklopediích) - společná kontrola. Po dokončení práce učitel spustí výukový program část výuka Dělení hub. Jednotlivé obrázky výuky promítá na velké plátno a současně k nim využívá zvukové nahrávky. Na uvolnění pohybová hra Na houbaře (1 houbař, každé dítě představuje 1 houbu, houbař smí sbírat jen houby jedlé, ty se k němu přidávají, jedná se o pohybovou hru s honičkou využití chodby). Rozhovor s dětmi na téma nebezpečí otravy houbami a případná první pomoc diskuse, vlastní zkušenosti a zážitky dětí se sbíráním hub. Závěr hodiny: Vyučující vyhodnotí práci žáků v hodině, jejich aktivitu, splnění domácího úkolu i zručnost v práci s počítačem. 3.hodina Opakování učiva - hra Jedeme, jedeme (procvičování znalostí druhů hub jejich třídění do skupin). Organizace hodiny: Samostatná práce žáků vyhledávání informací o zadaném druhu houby na internetu (sdělení zajímavých neznámých informací ostatním). Hra Patříme k sobě (děti mají nálepku na čele s napsaným druhovým nebo rodovým jménem houby. Jejich úkolem je nalézt dvojici která k sobě patří týmová spolupráce). Závěrečný test výukový program práce jednotlivců (opakování probraného učiva). Beseda s dětmi úprava hub, recepty, vlastní zkušenosti

4 Závěr hodiny: Hodnotící část Po skončení tříhodinové výuky jsem ocenila zejména práci jednotlivců při vyhledávání informací na internetu (rychlost, pohotovost, nápaditost) i výsledky závěrečného testu. Zajímavé texty a obrázky nalezené na internetu si žáci za odměnu mohou vytisknout a prezentovat na školní nástěnce. Průběžně jsem děti chválila za samostatnost při práci, svědomitost při plnění zadaných úkolů a práci s počítačem. Na závěr jsem dětem položila 2 otázky: Která část hodin se Vám nejvíce líbila a podařila se Vám? Co by mohl každý z Vás vylepšit při práci na počítači? Odpovědí žáků jsem vyslechla a povedou mě k zamyšlení nad dalším způsobem mé práce s výukovými programy. Závěrečná hodnotící zpráva Jméno autora práce Kňavová Michaela Název práce Živá příroda - Houby Zaměření, cíle práce Osvojení učiva- Houby, zdokonalování práce na počítači Věk žáků 10 let Použité programy (SW) Terasoft Přírodověda 1 (rostlina a houby) Microsoft Word Malování Využití v předmětu Přírodověda

5 Stručný postup a průběh praktických činností se žáky Práce na počítačích probíhala bez problémů, žáci rozuměli zadaným úkolům a se zájmem je plnili. Výuka probíhala zábavnou formou, která děti zaujala a přispěla ke kvalitnímu osvojení potřebných znalostí. Vlastní hodnocení úspěšnosti a reakcí žáků Dle mého názoru je tento způsob výuky velmi dobrý, přispívá nejen k osvojení znalostí, ale také k rozvíjení samostatnosti dítěte a stále potřebnější zručnosti při práci na počítači. Dále také zpestří a obohatí stereotypní výuku, která na našich školách často převládá. Děti si bez problémů osvojili nové znalosti o živé přírodě a pracovali svědomitě a s nadšením.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko

Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko Mapování cílů kurikula Posuzovací arch Dušan Klapko 22 Mapování cílů kurikula Posuzovací arch Dušan Klapko Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více