Téma: Cesta na planetu Hula hula

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Cesta na planetu Hula hula"

Transkript

1 Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat různé překážky a plnit spoustu úkolů, které nám přichystají obyvatelé různých planet, na kterých učiníme mezipřistání. V tomto projektu jsou využity mezipředmětové vztahy (je zde propojen český jazyk s vlastivědou, přírodovědou, výtvarnou výchovou,pracovními činnostmi a informatikou). Cíl: zavést ve škole moderní způsob vzdělávání zaměřit výuku na vytváření a upevňování schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, ty potom prezentovat před spolužáky využití výukových programů na pc k procvičování učiva žáky naučit týmové spolupráci prohloubení poznání a spolupráce mezi žáky třídy a třídním učitelem Kromě již zmíněných cílů, děti prožijí docela spoustu legrace a zkušeností. O tom, jak se během projektu pracovalo, ale i bavilo, Vám nejlépe prozradí fotodokumentace pořízená během projektu. Kromě fotografií naleznete v dokumentu i zhotovené výtvory žáků, které udělali během projektu. Popis hodiny pracovní činnosti (2 hodiny): Úvod: seznámit žáky s obsahem, cílem a úkoly cesty na planetu Hula hula Úkoly: žáci pracují v hodině pracovních činností ve dvou skupinách: První úkol: splnit pilotní zkoušky a stát se pilotem (25-30 min) Poznámka: pilotní zkoušky test všeobecných znalostí (inspiraci můžete najít v příloze mph01.pdf), test trvá 20min, pokud žák nemá správně alespoň 75% testu musí provést

2 opravu. Jestliže se mu nepodaří ani oprava, učitel stanoví nějaký speciální úkol (záleží pouze na učiteli), který žák musí splnit. Ahoj milý cestovateli, jestliže se chceš zúčastnit expedice: Cesta na Hula hula, musíš se nejdříve stát pilotem. To znamená, že musíš složit pilotní zkoušky. Pilotní zkoušky se skládají ze všeobecných znalostí. Pokud uspěješ v testu alespoň na 75%, získáš průkaz a můžeš se svoji raketkou vycestovat na planetu. Po složení pilotních zkoušek (pokud se stane, že některý žák v testu neuspěje má ještě 2.šanci, může si odpovědi vyhledat pomocí internetu), se žáci rozdělí do 2 skupin a začínají plnit 2. úkol. Druhý úkol: zhotovení své vlastní raketky na pc (25-30min) Třetí úkol: výroba vlastního pilotního průkazu (se jménem, fotkou, přezdívkou, zvláštním znamením) (30min) Jedna polovina žáků píše pilotní zkoušky a druhá část vytváří modely raket a raketoplánů v programu kreslení na počítači. Ukázky vytvořených modelů raket najdete v příloze mph02.zip.) Pokud žáci splní oba dva úkoly, čeká je 3. úkol tvorba pilotního průkazu na pc (inspiraci můžete najít v příloze mph03.pdf). Poznámka: Pokud někteří žáci dokončí práci rychleji než ostatní spolužáci, mohou si vyhledat na internetu nějaké obrázky na svůj průkaz. Ty si po vytisknutí mohou nalepit. Popis hodiny český jazyk: Úvod: žákům učitel před hodinou rozešle na jejich plán cesty (první mezipřistání na planetku BFLM) Poznámka: V tomto plánu objeví žáci úkoly, které musí splnit, aby mohli pokračovat ve své cestě na planetu Hula hula. výuka probíhá v pc učebně, žáci jsou seznámeni s tématem a s úkoly, které budou plnit

3 Úkoly: 1. Úkol: proniknout do tajů obyvatel na planetě BFLM 2. Úkol: naučit se vyjmenovaná slova Cíl: vyhledávání informací, zpracování informací práce s výukovým programem Do hodiny jsou zařazeny k vzhledem věku žáků takové činnosti, při kterých žáci kombinují práci na počítači s pohybovou aktivitou ve třídě. Při plnění většiny úkolů děti pracovaly ve dvojicích, pouze při vyplňování pracovního listu pracují jednotlivě - každý sám za sebe. Pracovní listy je možno vyplňovat přímo v počítači nebo je vytisknout a žáci s nimi mohou pracovat v lavici (záleží na počtu žáků a počítačů v učebně). Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích (záleží na počtu počítačů v počítačové učebně): práce s výukovým programem čj vyjmenovaná slova. Výsledek svého zkoušení si vytisknou a ohodnotí známkou. (15-20 min) Poznámka: planeta BFLM VYJMENOVANÝCH SLOV- starosta vyhlásil vesmírnou soutěž o největšího experta vyjmenovaných slov (práce s výukovým programem) Žáci pracují ve dvojicích (soutěž dvojic): ve své poště si přečtou s zadáním úkolu jako např.: na stránkách najdi článek o Mlhovinách. (10-15 min) Např.:V prvním odstavci najdi všechna slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po v. Z druhého odstavce vypiš všechna podstatná jména. doplňková činnost (10 15 min.): Pokud někteří žáci dokončí práci rychleji než ostatní spolužáci: hledají informace a zajímavosti o vesmíru z internetu (k tomu jim může posloužit pracovní list, inspiraci můžete najít v příloze mph04.zip), ty si ve wordu ukládají a ve výsledné fázi během několika vyučovacích hodin z těchto dokumentů žáci vytvoří svůj vesmírný časopis. Poznámka: Na závěr hodiny zopakujeme, co nového jsme se dozvěděli. Získané informace zpracuje každý žák v průběhu další hodiny českého jazyka (sloh) ve formě cestovatelského deníku na počítači.

4 Popis hodiny český jazyk (sloh): Úvod: výuka probíhá v pc učebně, žáci jsou seznámeni s tématem a s úkoly, které budou plnit Úkoly: Opakování vyjmenovaných slov Sloh: zápisky do deníku Cíl: zpracování svého příběhu, vyhledávání informací na internetu úkol (15 min.): Učitel společně s žáky navazuje na minulou hodinu českého jazyka. Připomene žákům téma a základní pilíře minulé hodiny, zopakuje s nimi důležité informace a poznatky. úkol (10-30 min.): Žáci zpracovávají informace a zážitky z předešlé hodiny ve formě cestovatelského deníku na počítači v programu Word. poznámka: Všechny parametry deníku jsou plně v pravomoci dítěte jako např.:velikost písma, barvu a množství vložených obrázků Hotový zápis si dítě uloží do své složky pod názvem planeta BFLM.doc. Tuto uloženou zprávu o cestě odešle jako přílohu u svému učiteli. Ukázky zpráv naleznete v příloze mph05.zip. doplňková činnost (10 15 min.): Pokud někteří žáci dokončí práci rychleji než ostatní spolužáci: hledají informace a zajímavosti o vesmíru z internetu (může jim pomoci pracovní list, inspiraci můžete najít v příloze mph04.zip), ty si ve wordu ukládají a ve výsledné fázi během několika vyučovacích hodin z těchto dokumentů žáci vytvoří svůj vesmírný časopis. Popis hodiny český jazyk (čtení, psaní): Úvod: úvodní motivační sezení, seznámení s cílem hodiny vysvětlení úkolů a zadání práce žákům samostatná práce na PC žáků za průběžné kontroly učitele Cíl: opakování učiva literatury Psaní dopisu a jeho správná úprava

5 Úkoly: splnit test na planetě Literatus napsat dopis z planety domů Poznámka: Opět jsi blíže ke svému cíli. Zbývá ti pouze pár zastávek a ocitneš se na své vysněné planetě jménem Hula hula. Tvoje další mezipřistání je na planetce Literatus, kde musíš složit další zkoušky. Pokud uspěješ v testu alespoň na 80%, můžeš opustit planetu a pokračovat v cestě. Jestliže se ti nepovede zkoušku splnit, budeš muset vykonat zvláštní úkol, který ti stanoví starosta planety Literatus. Po zhotovení testu tě čeká ještě jeden nelehký úkol, musíš napsat dopis své rodině (např. rodiče, babička a dědeček, bratr, sestra ) (10-15 min.): Samostatná práce žáků: pracovní list (učitel připraví v programu MS Word pracovní list s otázkami) týkající se učiva literatury (pokud je v učebně dostatek počítačů mohou pracovní list vyplňovat přímo na pc, pokud ne pracují samostatně v lavicích). Ukázku testu najdete v příloze mph06.pdf. (15-20 min.): každý žák napíše na počítači dopis z planety někomu blízkému na svoji rodnou planetu (vše probíhá za průběžné kontroly učitele). Dopis by měl obsahovat datum, oslovení, alespoň 2 odstavečky textu, pozdrav a podpis. doplňková činnost (10 15 min.): Pokud někteří žáci dokončí práci rychleji než ostatní spolužáci: hledají informace a zajímavosti o vesmíru z internetu (může jim pomoci pracovní list, inspiraci můžete najít v příloze mph04.zip), ty si ve wordu ukládají a ve výsledné fázi během několika vyučovacích hodin z těchto dokumentů žáci vytvoří svůj vesmírný časopis. Popis hodiny tv a informatika Úvod: V této hodině budou děti zpracovávat data ze svého vesmírného čtyřboje, který proběhl předešlou hodinu v tělesné výchově (viz. poznámka).

6 poznámka: VESMÍRNÝ ČTYŘBOJ Dnes se uskuteční souboj mezi všemi mimozemšťany. Tělesnou zdatnost zúčastněných prověří tyto disciplíny: rychlost letu na stanovený počet kilometrů přesnost přistání let za ztížených podmínek a schopnost vyrovnání se se zátěžovou situací (ověření pevných nervů) ověření síly a vytrvalosti Porota bude hodnotit nejen zdatnost mimozemšťana, ale také jeho celkovou způsobilost. S pozdravem šéf všech mimozemšťanů Poznámka: Disciplíny ve čtyřboji mohou být různé, záleží na podmínkách a vybavení tělocvičny. Cíl: správná tvorba tabulky seznámit se s tvorbou grafu Úkoly: seznámení s cílem hodiny vysvětlení úkolů a zadání práce žákům tvorba tabulek popřípadě grafů na počítači Žáci v hodině informatiky budou výsledky čtyřboje zadávat do tabulek, které si sami v hodině vytvoří a počítačově zdatnější a rychlejší děti se pokusí podle tabulky vytvořit i graf. doplňková činnost (10 15 min.): Pokud někteří žáci dokončí práci rychleji než ostatní spolužáci: hledají informace a zajímavosti o vesmíru z internetu (může jim pomoci pracovní list, inspiraci můžete najít v příloze mph04.zip), ty si ve wordu ukládají a ve výsledné fázi během několika vyučovacích hodin z těchto dokumentů žáci vytvoří svůj vesmírný časopis. Popis hodiny český jazyk seznámení s cílem a úkolem hodiny spuštění PC a vyhledání zadaného úkolu zhodnocení cesty, odměny a oslava (doporučuji český jazyk přesunout výjimečně na poslední vyučovací hodinu a slavnostní zakončení cesty udělat po skončení vyučování)

7 Piloti, konečně jste doletěli na planetu Hula hula. Je před Vámi poslední úkol předat zprávu svému vedoucímu o přistání na planetě Hula hula. Tímto pro Vás cesta skončí a Vás čeká jen oslava úspěšné cesty. Seznámení s cílem a úkolem hodiny (10 min) Úkol (10-15 min.): Běhací diktát: učitel žákům před hodinou pošle na jejich soubor, který si na pokyn učitele otevřou. Na monitoru žáci uvidí napsaný text, ten si zapamatují si a v lavici, která je dále od počítače, musí text zpaměti a bezchybně přepsat do sešitu (text je zaměřen na vyjmenovaná slova) Ověření správnosti (10 min): Po splnění úkolu následuje společná kontrola správnosti zapsání jednotlivých textů běhacího diktátu. Hodinu zakončíme v kruhu na židličkách nebo na koberci zhodnocením veškeré práce dětí během cesty. Po hodině (skončení výuky) následuje vyhodnocení cesty, odměny a vesmírná oslava.

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit.

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. SBORNÍK námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029

Více

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Základní informace: Projektový formulář (VME) Název projektu: Kdo, jak a co? Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Kdo,

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Platný od 01.09.2012 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je činností, kterou učitel ve

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah: 1. Úvod... 2 2. Vymezení pojmu Speciální vzdělávací potřeby... 3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

6.1. Pravidla hodnocení na Cyrilometodějském gymnáziu příloha č. 3 Školního řádu CMG

6.1. Pravidla hodnocení na Cyrilometodějském gymnáziu příloha č. 3 Školního řádu CMG Komenského 17 796 01 Prostějov Tel.: +420 582 302 541 Fax: +420 582 302 550 E-mail: cmg@cmg.prostejov.cz Web: www.cmg.prostejov.cz 6.1. Pravidla hodnocení na Cyrilometodějském gymnáziu příloha č. 3 Školního

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694

Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dovolte mi učit se Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694 Zřizovatel: Statutární město Hradec

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy

Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Metody a kriteria hodnocení ČESKÝ JAZYK 6. 9.ročník V průběžném hodnocení i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Základní učivo je vymezeno v ŠVP ŠMM Jednotná

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více