Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013"

Transkript

1 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Projektantrag Projektová žádost Kleinprojektefonds in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Fond malých projektů v Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Sitz des Antragstellers (ggf. Lead-Partners) DE CZ Sídlo žadatele (popř. lead partnera) Ich beantrage die Gewährung einer Förderung aus dem KPF, Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik , für das im Folgenden beschriebene Projekt. Žádám tímto o poskytnutí dotace z FMP, Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro dále popsaný projekt. Durch den Antragsteller nicht auszufüllen Annahme des Projektantrages durch das Gemeinsame KPF-Projektsekretariat Eingangsdatum/Land (CZ oder D)/Ort Antragsnummer Unterschrift/Stempel Žadatel nevyplňuje Přijetí projektové žádosti Společným sekretariátem FMP Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Registrační číslo Podpis/razítko 1. Allgemeine Angaben zum Projekt Všeobecné údaje o projektu 1.1 Projekttitel Název projektu Bitte geben Sie dem Projekt einen kurzen, aussagekräftigen Titel. Uveďte prosím stručný a výstižný název projektu. "LERNEN WIR ÜBERLEBEN Učme se přežít! 1.2 Ist das vorliegende Projekt ein Folge- bzw. Anschlussprojekt? nein ja ne ano Jedná se o projekt pokračující popř. následný? wenn ja: Projekttitel des vorhergehenden Projektes když ano: název předcházejícího projektu Projektzeitraum Dotační období Seite/Strana 1

2 1.3 Wurde das vorhergehende Projekt gefördert? nein ja ne ano Byl předcházející projekt finančně podpořen? wenn ja: Förderprogramm, bewill. Stelle když ano: podpůrný program, příslušná instituce/ úřad Förderhöhe in Výše dotace v Erläutern Sie bitte, warum das vorliegende Projekt erneut gefördert werden soll. Vysvětlete prosím, proč má být předložený projekt znovu podpořen. 1.4 Zusammenfassung des Projektinhaltes Shrnutí obsahu projektu Bitte fassen Sie in kurzer Form den wesentlichen Inhalt des Projektes zusammen. Zielsetzung des Programms ist die Weiterentwicklung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bei den Besitzern der Fahrerlaubnisgruppe A bzw. A1, sowie Informationsweitergabe über Schulungsmöglichkeiten der Euroregion Neisse. Das Projekt besteht aus 3 Säulen: I. Im Laufe des Jahres 2010 sollten zwei Kurse mit dem Thema Sicheres Motorradfahren für beginnende Fahrschulabsolventen veranstaltet werden. (ca 120 beginnende Motorradfahrer) II. Ergänzung dieser Kurse durch andere Motorradfahrer (aus der Öffentlichkeit). Die Auswahl findet auf Grund eines auf den Websites veröffentlichten Fragebogens statt. Dabei werden junge und beginnende Motorradfahrer bevorzugt. III. Zweisprachige Informationskampagne über die Möglichkeiten der Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Motorradfahren (In Übereinstimmung mit der Haltbarkeit dieser Informationskampagne werden vorzugsweise Firmen mit bereits entwickelten und geeigneten Struktur angesprochen). Im Rahmen des Projektes werden Fahrschulen wegen Mitarbeit angesprochen. Diese sollten bereits in ihren Kursen über diese Popište prosím stručně podstatu projektu. Cílem projektu je nadstavba v nabytí znalostí a zkušeností čerstvích držitelů řidičského oprávnění skupiny A. resp. podskupiny A1 a dále šíření informace o výkových možnostech v Euroreginu Nisa. Projekt se sestává ze třech pilířů. I.V průběhu roku 2010 uspořádání 2 kurzů bezpečné jízdy na motocyklu pro čerstvé absolventy autoškol (cca 120 začínajících motocyklistů) II.Doplnění těchto kurzů motocyklisty (veřejností). Výběr bude probíhat mezi veřejností na základě dotazníku, který bude uveřejněn na webových stránkách projektu. Přednost bude dána zájemcům z řad mladých a začínajících motocyklistů. III.Dvoujazyčná informační kampaň o možnostech vylepšování znalostí a zkušeností jízdy na motocyklu (V souladu s udržitelností této informační kampaně budou primárně ke spolupráci vyzvány společnosti z již s existující strukturou vhodnou pro tuto kampaň). V rámci projektu budou ke spolupráci osloveny autoškoly, které by měly poskytnout již v kurzu informace o možnosti této nadstavbové výuky. Motivace autoškoly o poskytnutí této informace je v přidané hodnotě výuky poskytnuté klientovi 1.5 Welchem Förderinhalt ist das Kleinprojekt zuzuordnen? Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen und Informationsveranstaltungen Organisation und Durchführung von Begegnungen und Darbietungen, insbesondere Wettbewerben Sammlung von Informationsmaterial und Schaffung von Informationssystemen für den gemeinsamen Grenzraum Gruppenaustausche Ke které oblasti lze malý projekt přiřadit? Organizace a realizace seminářů Organizace a realizace setkávání a prezentací, především soutěží Vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí Výměny skupin Bildungsmaßnahmen inkl. Sprachmodule zur Erhöhung von Sprachkompetenzen Projekte der Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer grenzübergreifender Ziele bei gleichzeitiger Verwirklichung der Mehrsprachigkeit Studien, sofern sie von beiden Seiten der gemeinsamen Grenze finanziert werden Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykových dovedností Projekty práce s veřejností s ohledem na dosažení společných přeshraničních cílů při současné realizaci vícejazyčnosti Studie, pokud jsou financovány z obou stran hranice Seite/Strana 2

3 1.6 Projektstandort DE CZ Místo realizace projektu Geben Sie bitte den Wirkungsbereich Ihres Projektes an. Mehrere Angaben sind möglich. Euroregion Neisse Uveďte prosím územní dopad Vašeho projektu. Můžete uvést více údajů. Euroregion Nisa 1.7 Projektzeitraum Bitte geben Sie den zur Umsetzung des Projektes geplanten Zeitraum (Tag/Monat/Jahr) an. Doba realizace projektu Zadejte prosím plánovanou dobu realizace projektu (den/měsíc/rok). Beginn Zahájení Abschluss Ukončení Angaben zum Antragsteller (ggf. Lead-Partner) PP1 Name Údaje o žadateli (popř. lead partnerovi) PP1 Název Name, Vorname/Firma/Einrichtung Liberecký kraj Příjmení, jméno/firma/instituce Rechtsform CZ2 Územní samospráva a její organizační složka (kraje, obce, městské části, svazku obcí) / CZ2 Územní samospráva a její organizační složka (kraje, obce, městské části, svazku obcí) Právní forma Gründungsdatum* Datum založení* Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer Identifikační číslo Tätigkeitsfeld/Branche Všeobecné činnosti veřejné správy Obor činnosti/odvětví * Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei Einzelunternehmen) * Datum založení (u sdružení a podniků) 2.2 Anschrift/Sitz des Antragstellers Adresa sídla žadatele Straße, Hausnummer U jezu 642/2a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Liberec Místo Land Tschechische Republik / Česko Internetadresse Internetová adresa Kontoinhaber Liberecký kraj Majitel účtu Kreditinstitut Komerční banka, a.s. Peněžní ústav Kontonummer číslo účtu - IBAN Bankleitzahl KOMBCZPPXX kód banky, BIC/SWIFT-Code 2.3 Zustellungsfähige Adresse Adresa pro doručování písemností Straße, Hausnummer U jezu 642/2a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Liberec Místo 2.4 Vertretungsberechtigte Person des Antragstellers Statutární zástupce žadatele Name, Vorname Eichler, Bc. Stanislav Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position hejtman Libereckého kraje Pozice 2.5 Ansprechpartner für das Projekt Kontaktní osoba projektu Geben Sie bitte die Person an, die mit dem Projektmanagement beauftragt ist. Uveďte prosím údaje k osobě pověřené řízením projektu. Name, Vorname Mochal, Mgr. Michal Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position dopravní technik Pozice Seite/Strana 3

4 2.6 Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers Der Antragsteller (Lead-Partner) ist für sein Projekt zum Vorsteuerabzug berechtigt in vollem Maße und hat die Projektausgaben ohne MwSt. ausgewiesen teilweise berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen Oprávnění k odpočtu daně žadatele Žadatel (lead partner) je v případě svého projektu k odpočtu daně oprávněn v plném rozsahu a výdaje projektu uvedl bez DPH oprávněn v částečném rozsahu a výdaje projektu uvedl s DPH není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH 3. Angaben zu Projektpartnern Údaje o partnerech projektu Welche Projektpartner (keine Nachauftragnehmer) sind an dem Projekt beteiligt? Nennen Sie bitte den Hauptpartner im anderen Land. Kteří partneři (nikoli dodavatelé) se podílejí na projektu? Uveďte hlavního partnera v jiné zemi. 3.1 Projektpartner Projektový partner Name Název Name, Vorname/Firma/Einrichtung Mission Zero Projekt Gemeinnützige GmbH Příjmení, jméno/firma/instituce Rechtsform D2 Právnická osoba soukromého práva, zejména obecně prospěšné organizace / D2 Právnická osoba soukromého práva, zejména obecně prospěšné organizace Právní forma Gründungsdatum* Datum založení* Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer Identifikační číslo Tätigkeitsfeld/Branche BESIP Obor činnosti/odvětví * Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei Einzelunternehmen) * Datum založení (u sdružení a podniků) Anschrift/Sitz des Projektpartners Adresa sídla projektového partnera Straße, Hausnummer Strasse der Einheit 30 a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Kodersdorf Místo Land Deutschland / Německo Ansprechpartner für das Projekt Kontaktní osoba projektu Geben Sie bitte die Person an, die mit dem Projektmanagement beauftragt ist. Uveďte prosím údaje k osobě pověřené řízením projektu. Name, Vorname Liske, Iva Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position statutární zástupce Pozice Vorsteuerabzugsberechtigung des Projektpartners Der Projektpartner ist für sein Projekt zum Vorsteuerabzug berechtigt in vollem Maße und hat die Projektausgaben ohne MwSt. ausgewiesen teilweise berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen Oprávnění k odpočtu daně projektového partnera Projektový partner je v případě svého projektu k odpočtu daně oprávněn v plném rozsahu a výdaje projektu uvedl bez DPH oprávněn v částečném rozsahu a výdaje projektu uvedl s DPH není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH Seite/Strana 4

5 4. Detaillierte Projektdarstellung Detailní popis projektu 4.1 Projektinhalt Shrnutí obsahu projektu Bitte stellen Sie die Ausgangssituation für das Projekt dar und gehen Sie auf den Bedarf für das Projekt ein. Nach den im Ausland gemachten Erfahrungen zeigen sich Programme, die Seminare mit dem praktischen Motorradtraining kombinieren als höchst wirksam. Aus der angelegten Verkehrunfallanalyse aus den letzten 3 Jahren wird es klar, dass die Motorradunfälle die schlimmsten Gesundheitsschäden aufweisen. Zu der meist betroffenen und gefährdeten Gruppe gehören in diesem Zusammenhang junge und beginnende Motorradfahrer. Konkrete Verkehrsunfälle werden überwiegend auf Grund mangelnder Erfahrung und Grundfahrschulunterricht und daraus folgenden Fehlern im Beschreiben Sie bitte den Inhalt ihres Projektes (Projektbeschreibung). Fahrschulen werden wegen Zusammenarbeit angesprochen. Interessierte Fahrschulen werden dann ihre Absolventen auf die Möglichkeit eines Aufbauunterrichts auf dem Autodrom in Sosnová bei Česká Lípa aufmerksam machen und an sie Gutscheine verteilen. Die erste Schule des sicheren Motorradfahrens findet im Junifür die Absolventen der Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer) statt. Die zweite dann Ende September für Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer). Sollten die Kurse des sicheren Fahrens nicht Bitte geben Sie an, wie Sie mit dem Projekt dem Bedarf entsprechen wollen und stellen Sie die Neuerungen und den zusätzliche Nutzen dar. (Neuerungen und Mehrwert aus dem Projekt). Junge und unerfahrene Motorradfahrer besitzen nach der abgeschlossenen Fahrprüfung die Motivation endlich ihre Maschine im Straßenverkehr auszuprobieren. Nur wenige von ihnen denken in diesem Moment an eine weitere theoretische Verkehrserziehung. Einzelkurse auf einem Autodrom sind meistens sehr teuer und für junge Motorradfahrer daher meistens unvorstellbar. Wie schon gesagt, es mangelt auch an Informationen über diese Kurse im allgemeinen Bewusstsein. Dank diesem Projekt bekommen ca. 120 beginnende Motorradfahrer notwendige Erfahrung und Training. Im Laufe Bitte erläutern Sie konkret, welche Ergebnisse mit dem Projekt erreicht werden. Als Ergebnis des Prodjekts sind die 120 geschulten Motorradfahrer vorgesehen, die mit den richtigen Fahrangewohnheiten vertraut gemacht werden. Zugleich gewinnen diese Motorradfahrer Erfahrungen im Bereich effektive Erse-Hilfe-Leistung und werden auf die Möglichkeiten eines Aufbautrainings aufmerksam gemacht. Im Projekt wird es auch festgestellt, welche konkrete Art vom Training am meisten gefragt ist und welche im Rahmen des Grundtrainings gar nicht angeboten wird. Diese Endergebnisse werden veröffentlicht Bitte nennen Sie konkret, welche Zielgruppen mit dem Projekt erreicht werden. Motorradfahrer - Fahrschulabsolventen Motorradfahrer sonstige Öffentlichkeit Motorradfahrer junge und beginnende Motorradfahrer Popište prosím výchozí situaci projektu a potřebnost projektu. Z rozboru nehodovosti LK za poslední 3 roky, vyplývá skutečnost, že nehody na motocyklech vykazují nejvážnější následky na zdraví. Nejpostiženější a nejzranitelnější skupinou v této souvislosti jsou mladí a začínající motocyklisté. Konkrétní nehody jsou způsobeny zejména nezkušeností, nedostatečnou výukou v základních kurzech v autoškolách a následnými chybami v provozu. Proto je nutné dále pracovat s mladými a začínajícími motocyklisty nad rámec základního kurzu v autoškole a předávat jim relevantní informace a zkušenosti nadstavbovým programem. Jako nejúčinnější z Popište prosím obsah svého projektu (popis projektu). Proces projektu je následující Oslovení autoškol k součinnosti na tomto projektu Autoškoly budou své absolventy seznamovat s možností nadstavbové výuky jízdy motocyklu na autodromu v Sosnové a dávat jim vouchery na tuto výuku. První škola bezpečné jízdy na motocyklu proběhne v červnu pro absolventy autoškol od (max. 60 účastníků). Druhá pak na konci září pro absolventy (max. 60 účastníků). V případě volných míst v uvedených termínech bude na základě dotazníku uveřejněného na webových stránkách realizátora Uveďte prosím, jak projektem naplníte jeho uvedenou potřebnost a popiště inovace a dodatečný užitek, projektu (inovace a přidaná hodnota projektu). Argumentace pro nesamostatné pokračování ve zdokonalování svých schopností na autodromech je vysoká cena pronájmu autodromu a odborníka, který se může individuálně motocyklistům věnovat, případně nedostatek informací o možnostech takové výuky. Realizací projektu dostane potřebné školení a zkušenosti cca 120 začínajících motocyklistů. Zároveň se k cílovým skupinám prostřednictvím autoškol a dalších distribučních míst dostanou komplexní informace o možnostech takové výuky. V současné době není v Libereckém kraji projekt, který by se tímto způsobem nadstavbově staral a Uveďte prosím, jaké konkrétní výsledky budou projektem dosaženy. Výsledkem projektu je cca 120 proškolených mladých a začínajících motocyklistů, kteří si osvojí základní návyky bezpečné jízdy na motocyklu. Zároveň budou mít potřebné znalosti z poskytování efektivní první pomoci a znalosti o možnostech výuky a tréninku jízdy na motocyklu. V rámci projektu bude dále zjištěno, jaká konkrétní výuka chybí v základních kurzech při získávání řidičského oprávnění v autoškolách. Tyto závěry budou poté publikovány. Uveďte prosím, jaké cílové skupiny budou projektem dosaženy. Motocyklisté absolventi autoškol Motocyklisté ostatní veřejnost Motocyklisté mladí a začínající řidiči Seite/Strana 5

6 4.2 Projektbeitrag zur Erreichung der messbaren Programmindikatoren Bitte machen Sie nur Angaben zu den Programmindikatoren, die das Projekt betreffen Příspěvek projektu k dosažení měřitelných indikátorů programu Údaje prosím uveďte jen u těch indikátorů programu, která se týkají projektu D CZ sonstige/ jiní Σ Anzahl der mit dem Projekt aus- und weitergebildeten Personen Anzahl der Personen, die am Projekt teilnehmen Anzahl der Einrichtungen, die am Projekt beteiligt sind Anzahl der geplanten Vernetzungen bzw. gemeinsamen Strukturen Anzahl der geplanten Konzeptionen Počet osob projektem vyškolených a proškolených Počet osob, které se účastní projektu Počet subjektů, které se se na projektu podílejí Počet plánovaných sítí, resp. společných struktur Počet plánovaných koncepcí 4.3 Ausmaß der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Bitte geben Sie das Ausmaß der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Fördergebiet an. Mindestens zwei der vier Kri- terien müssen erfüllt sein. Die dazugehörigen Aufgaben stellen Sie bitte konkret in Punkt 5 dar. Gemeinsame Planung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Planung des Projektes. Planung des Trainingsausmaß und Aufbau der einzelnen Seminare; Planung des Ausmaßes der Einübung von praktischen Fertigkeiten Rozsah přeshraniční spolupráce Zadejte prosím rozsah přeshraniční spolupráce v dotačním území. Je potřeba splnit minimálně dvě ze čtyř uvedených kritérií. Příslušné konkrétní úlohy popište prosím v bodě 5. Společné plánování Popište prosím stručně společné plánování projektu. Plánování rozsahu výuky a skladba jednotlivých seminářů, plánování rozsahu praktického nácviku dovedností, Gemeinsame Durchführung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Durchführung des Projektes. Vorbereitung einer gemeinsamen, zweisprachigen Informationskampagne; Durchführung von Seminaren; Durchführung der zweisprachigen Informationskampagne; Übergabe von Informationen über die Endergebnisse des Projektes an berechtigte Einrichtungen, die im Bereich Verkehrsicherheit in BRD tätig sind. Gemeinsame Finanzierung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Finanzierung des Projektes. Společná realizace Popište prosím stručně společnou realizaci projektu. Příprava společné dvojjazyčné informační kampaně, realizace seminářů, realizace dvojjazyčné informační kampaně, předání informací o výstupech a výsledcích projektu relevantním subjektům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v SRN Společné financování Popište prosím stručně společné financování projektu. Gemeinsames Personal Bitte erläutern Sie in kurzer Form, wie gemeinsames Personal im Projekt eingesetzt wird. Společný personál Popište prosím stručně, jak bude pracovat společný personál projektu. Seite/Strana 6

7 4.4 Grenzübergreifender Charakter des Projektes Bitte erläutern Sie für die folgenden Fragestellungen kurz die wesentlichen Auswirkungen des Projektes. Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zur Schaffung und/oder Festigung von grenzüberschreitenden Kooperationsstrukturen? (Erläuterung) Gemeinsamme Informationskampagne leistet auf Grund einer in zwei Sprachen hergestellten Druckschrifft, sowie Internetseiten Informationen über die Möglichkeiten eines Aufbautrainings innerhalb der Euroregion Neisse. Weitergegeben werden Informationen über die Möglichkeiten eines Trainings des sicheren Motorradfahrens auf einem Trainingsgelände unter Beteiligung von erfahrenen Instruktoren. Přeshraniční charakter projektu Pomocí odpovědí na níže uvedené otázky popište prosím stručně hlavní dopady projektu. Jak konkrétně přispívá projekt k tvorbě a/nebo posilování přeshraničních kooperačních struktur? (popis) Společná informační kampaň, prostřednictvím dvojjazyčné tiskoviny a dvojjazyčných internetových stránek podá informace o možnostech nadstavbové výuky v Euroregionu Nisa. Šířeny budou informace o možnostech tréninku a osvojení návyků bezpečné jízdy na motocyklu mimo veřejné pozemní komunikace pod dohledem zkušených instruktorů. Wie werden im Rahmen des Projektes grenzüberschreitende öffentlichkeitswirksame Maßnahmen inklusive Informations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß den EU-Vorgaben für den gemeinsamen Grenzraum umgesetzt? (Erläuterung) Webseits des Projektes Zweisprachige Druckschrifft über die Möglichkeiten eines Aufbautrainings Jak jsou realizována účinná opatření působící přeshraničně na veřejnost ve společném hraničním prostoru podle předpisů EU včetně informačních a publikačních opatření? (popis) Webové stránky projektu Dvojjazyčná informační tiskovina o možnostech nadstavbové výuky Wie kommen der Nutzen/die Ergebnisse des Projektes beiden Seiten der Grenze zugute und wie gestaltet sich die Fortsetzung der Zusammenarbeit nach Abschluss des Projektes? (Erläuterung) Die Ergebnisse des Projektes werden den Einrichtungen, die im Bereich Straßenverkehrsicherheit auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze tätig sind zur Verfügung gestellt. Im Falle einer weiteren Zusammenarbeit in diesem Bereich werden die im Projekt gewonnenen Ergebnisse als Unterlagen vorgesehen. Eine Informationskampagne, die sich mit Möglichkeiten eines Aufbautrainings und Erwerb von richtigen Fahrangewohnheiten innerhalb eines Trainingsgeländes beschäftigt, dient als Motivation der betreffenden Motorradfahrer aus beiden Staaten zur Teilnahme an Kursen, in den einzelne Kenntnisse Jak budou působit efekty/výsledky projektu na obou stranách společné hranice a jaké bude pokračování spolupráce po ukončení projektu? (popis) Výsledky projektu budou k dispozici subjektům působícím v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na obou stranách hranice a budou inspirací pro případné navázání na tento projekt. Informační kampaň týkající se možností tréninku a osvojení správných návyků mimo veřejné komunikace bude sloužit k motivaci motocyklistů z obou států k účasti na zdokonalování svých schopností a znalostí. Wie werden die Aspekte der Chancengleichheit und der Intergration benachteiligter Personengruppen und/oder Aspekte des Umweltschutzes bei der Durchführung des Projektes berücksichtigt? (Erläuterung) Prävenz im Bereich Verkehrsicherheit führt zur geringeren Anzahl bzw. Umfang von Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das Projekt setzt sich die Senkung der Anzahl von Verletzungen mit Dauerfolgen, die durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden, zum Ziel. Im Rahmen des Kurses wird das Thema "ökonomisches Fahren" angesprochen, wodurch die Motorradfahrer unter anderem auch zur Senkung der CO-Abgase motiviert werden können. Jak jsou zohledněny aspekty rovných šancí a integrace znevýhodněných skupin a/nebo aspekty ochrany životního prostředí při realizaci projektu? (popis) Prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vede k nižšímu počtu či rozsahu zranění při dopravních nehodách. Projekt má za cíl eliminovat počet lidí s trvalými následky zranění způsobených dopravními nehodami. Seite/Strana 7

8 5 Umsetzungskonzept des Projektes Koncept realizace projektu 5.1 Durch welche Aktivitäten und Projektschritte der Projektpartner wird das Projekt umgesetzt? Které aktivity a části projektu realizují partneři projektu? Beteiligte Partner Beginn Ende Aktivität Zúčastnění partneři Zahájení Ukončení Aktivity Planung des Ausmaßes der Einübung von praktischen Fertigkeiten Vorbereitung einer gemeinsamen, zweisprachigen Informationskampagne Planung des Trainingsausmaß und Aufbau der einzelnen Seminare Durchführung der zweisprachigen Informationskampagne. Weitergabe von Informationen in Deutschland Durchführung von Seminaren (Unterschiedliche Regelung des Verkehrsrechts in BRD und der Tschechischen Republik und Erfahrungen mit dem Motorradfahren-Training in BRD) Übergabe von Informationen über die Endergebnisse des Projektes an berechtigte Einrichtungen, die im Bereich Verkehrsicherheit in BRD tätig sind., Plánování rozsahu praktického nácviku dovedností, Příprava společné dvojjazyčné informační kampaně, Plánování rozsahu výuky a skladba jednotlivých seminářů, Realizace dvojjazyčné informační kampaně. Šíření informací na Německé straně, Realizace seminářů (část Rozdílná právní úprava v SRN a ČR a a zkušenosti s výukou řidičů motocyklistů v SRN, Předání informací o výstupech a výsledcích projektu relevantním subjektům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v SRN 6. Ausgaben- und Finanzierungsplan des Projektes Hinweis: grau unterlegte Felder sind durch den Antragsteller nicht auszufüllen. Eine detaillierte nachvollziehbare Auflistung aller Ausgaben ist als Anlage beizufügen. Plán výdajů a financování projektu Upozornění: šedá políčka žadatel nevyplňuje. Přiložte detailní a přehledný soupis veškerých nákladů jako přílohu. 6.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten Plán výdajů podle druhu výdajů Ausgabenart Druhy výdajů SOLL davon zuschussfähig PLÁN z toho způsobilé Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Ausgaben für Verpflegung (eintägige Veranstaltungen) Náklady na stravování (jednodenní akce) 960,00 960, Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft (mehrtätig) Náklady na stravování a ubytování (vícedenní akce) Transport und Fahrtkosten für Teilnehmer Dopravní náklady a cestovné pro účastníky 300,00 300, Mietausgaben für Räume und Einrichtungen Náklady na nájemné za prostory a zařízení Seite/Strana 8

9 Ausgabenart SOLL PLÁN davon zuschussfähig z toho způsobilé Druhy výdajů Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Aufwendung für Referenten und Fachkräfte (Honorare und Reisekosten) Výdaje na referenty a odborníky (honoráře a cestovné) Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen Náklady na překlady a tlumočení 400,00 400, Übertragungstechnik Technika Ausgaben für Pflichtversicherung von Teilnehmern bei Veranstaltungen (Veranstaltungshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung) soweit erforderlich Náklady na povinné pojištění účastníků akcí (povinné ručení pořadatele a úrazové pojištění) pokud je to nezbytné Preisgelder - Sachpreise Ceny do soutěží ve formě věcných cen Ausgaben für Erstellung von Publikationen Náklady na výrobu publikací Informations- und Ausstellungsmaterial, Ausstellungsgegenstände und Arbeitsmaterial 1.500, ,00 Informační, výstavní materiály a předměty, pracovní materiál Internetpräsentationen Internetové prezentace 600,00 600, Ausgaben für Ausstattungsgegenstände (bis max. 10 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben), die für die Durchführung des Kleinprojektes unbedingt notwendig sind Náklady na předměty vybavenosti (do 10% celkových způsobilých nákladů), které jsou pro realizaci malého projektu bezpodmínečně nutné Personalausgaben (einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen) und zusammen mit Punkt Verwaltungsausgaben insgesamt in Höhe von bis zu 15 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben unter Vorlage von Einzelnachweisen 600,00 600,00 Personální náklady (včetně sociálních a zdravotních odvodů) společně s (správní náklady) až do výše 15 % celkových způsobilých výdajů po předložení příslušných dokladů Seite/Strana 9

10 Verwaltungsausgaben Ausgabenart Druhy výdajů für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kleinprojekten zusammen mit Punkt Personalausgaben insgesamt in Höhe von bis zu 15 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben unter Vorlage von Einzelnachweisen Správní náklady na přípravu, organizaci a realizaci malých projektů společně s (personální náklady) až do výše 15 % celkových způsobilých výdajů po předložení příslušných dokladů Reisekosten des Projektträgers/Projektpartners Cestovní výlohy nositele projektu/projektového partnera Ausgaben für die Erstellung von Konzeptionen, Studien und gemeinsamen Plänen Výdaje na zhotovení koncepcí, studií a společných plánů Ausgaben für touristische und Gemeinbedarfsinvestitionen (bis max. 80 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben); trifft nur für die tschechische Seite zu Investiční náklady v oblasti občanské a turistické vybavenosti (do 80% celkových způsobilých nákladů); jenom pro českou stranu SOLL davon zuschussfähig PLÁN z toho způsobilé Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Sonstige Ausgaben Jiné výdaje , ,00 GESAMT CELKEM , , Finanzierungsdarstellung Finanční plán Hinweis: Projekteinnahmen (z. B. Teilnehmerbeiträge oder sonstige zweckgebundene Einnahmen) werden von den förderfähigen Gesamtausgaben abgezogen. Upozornění: příjmy projektu (například účastnické poplatky nebo jiné účelově vázané příjmy) se odečítají od celkových způsobilých výdajů Plan der Ausgaben in Geprüfter Ausgabenplan in Plán výdajů v Plán výdajů po kontrole v Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Σ 2010 Σ Gesamtausgaben des Projektes ,00 100,00% ,00 Übertrag aus Punkt 6 100,00% celkové výdaje projektu přenos z bodu č. 6 Σ ,00 100,00% ,00 Seite/Strana 10

11 Plan der Ausgaben in Geprüfter Ausgabenplan in Plán výdajů v Plán výdajů po kontrole v Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Σ 2010 Σ Zuschussfähige Ausgaben 100,00% abzüglich Projekteinnahmen und nicht zuschussfähige Ausgaben 100,00% Způsobilé výdaje po odečtení příjmů projektu a nezpůsobilých nákladů Fördermittel der EU Dotační prostředky EU Sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben Ostatní veřejné prostředky na spolufinancování způsobilých výdajů staatlich státní regional regionální lokal lokální Eigenmittel Vlastní prostředky Sonstige Mittel zur Finanzierung der nicht zuschussfähigen Ausgaben Ostatní prostředky na spolufinancování nezpůsobilých výdajů Nicht zuschussfähige Ausgaben Nezpůsobilé výdaje Projekteinnahmen Příjmy projektu Σ 100,00% , ,00 Σ ,00 85,00% ,00 Σ Σ Σ Σ 2.604, ,00 Σ 2.604,00 15,00% 2.604,00 Σ Σ Σ Seite/Strana 11

12 Erklärung des Antragstellers (ggf. Lead-Partner) Kenntnisnahme des Antragstellers Prohlášení žadatele (popř. lead-partner) Žadatel bere na vědomí Auf die Gewährung einer Förderung aus dem KPF in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa im Rahmen des EU-Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik besteht kein Rechtsanspruch. Na poskytnutí dotace z FMP v Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v rámci programu EU Ziel 3-Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci není právní nárok. Die Beantragung der Auszahlung der Fördermittel muss der zeitlichen Strukturierung der Projektrealisierung entsprechen. Bei zeitlichen Verschiebungen ist das KPF-Projektsekretariat vorher zu informieren. Požadavek na platbu dotačních prostředků musí odpovídat časové struktuře realizace projektu. V případě časových posunů je nutno předem informovat projektový sekretariát FMP. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nur auf Grund von nachweislich bereits getätigten Ausgaben (Erstattungsprinzip). Platba dotačních prostředků proběhne pouze na základě prokazatelně již realizovaných výdajů (princip zpětné úhrady). Ich bin damit einverstanden, dass ich in das gemäß Art. 7, Abs. 2d) Verordnung (EG) 1828/2006 veröffentlichte Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen werde. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass Berichte zur Projektumsetzung und den Ergebnissen teilweise oder vollständig veröffentlicht werden. Souhlasím s tím, že budu uveden v seznamu příjemců podle článku 7, odstavce 2d) nařízení (ES) 1828/2006. Souhlasím také s částečným či úplným zveřejněním zpráv a výsledků z realizace projektu. Der Förderung liegen Subventionen der Europäischen Gemeinschaft und des Freistaates Sachsen bzw. der Tschechischen Republik zugrunde, auf welche der 264 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) und gemäß 1 des Subventionsgesetzes des Freistaates Sachsen vom (GVBI S. 2) die 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom (BGBI I S. 2037) (BGBI. III ) geändert durch Sechstes Überleitungsgesetz vom (BGBI I S. 2106) bzw. 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung finden. Nach 3 SubvG bzw. 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, ist der Antragsteller/Lead-Partner verpflichtet, dem KPF-Projektsekretariat unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteile erheblich sind. Základem pro dotaci jsou subvence Evropského společenství a České republiky, resp. Svobodného státu Sasko, na které se uplatňují 264 německého trestního zákoníku (StGB) a podle 1 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko z (Sbírka zákonů a nařízení str. 2) 2 až 6 Zákona proti neoprávněnému využití dotace (SubvG) z (Spolková sbírka zákonů I str. 2037) (Spolková sbírka zákonů III ) změněného Šestým převáděcím zákonem z (Spolková sbírka zákonů I str. 2106), resp. 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění. Podle 3 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko, resp. podle 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění, je žadatel/lead partner povinen bezodkladně sdělit projektovému sekretariátu FMP všechny skutečnosti, které jsou v rozporu se schválením, poskytnutím, obnovením poskytnutí, čerpáním nebo zachováním subvence nebo subvenční výhody nebo které jsou podstatné pro vymáhání subvence nebo subvenční výhody. Ich bin darüber unterrichtet, dass die in diesem Formular Jsem zpraven o tom, že údaje učiněné v bodech 1 až 6 in den Ziffern 1 bis 6 sowie in den in Ziffer 8 bezeichneten tohoto formuláře jakož i údaje učiněné v přílohách, které Anlagen zu diesem Formular gemachten Angaben jsou uvedeny v bodě 8 tohoto formuláře, jsou skutečnosti subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von 264 podstatné pro poskytnutí dotace ve smyslu 264 StGB, StGB, bzw. von 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 resp. 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in České republiky v platném znění. Je mi známo, že der jeweils geltenden Fassung, sind. Mir ist die subvenční podvod je trestný podle 264 StGB, resp. že Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach 264 StGB úvěrový podvod je trestný podle 250b trestního zákona bzw. eines Kreditbetruges nach 250b des Strafgesetzes č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky v platném Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen znění. Zavazuji se, že projektovému sekretariátu FMP Republik, in der jeweils geltenden Fassung, bekannt. Ich bezodkladně sdělím každou dodatečnou změnu bin verpflichtet, dem KPF-Projektsekretariat unverzüglich uvedených údajů. eine nachträgliche Änderung der vorgenannten Angaben mitzuteilen. Seite/Strana 12

13 7.2 Erklärung des Antragstellers Prohlášení žadatele Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Projektantrag gemachten Angaben in beiden Sprachen wird hiermit durch den Antragsteller/Lead-Partner versichert. In Zweifelsfällen ist die Sprache des Antragstellers/Lead-Partners maßgebend. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die sofortige Kündigung der Fördervereinbarung und evtl. Rückforderungen zur Folge haben können. Žadatel/lead partner tímto potvrzuje pravdivost a kompletnost výše uvedených údajů, jakož i údajů uvedených v přílohách této žádosti, a to v obou jazycích. V případě pochybností je arbitrární jazyk žadatele/lead-partnera. Jsem obeznámen s tím, že nesprávné údaje mohou mít za následek okamžité vypovězení dohody o poskytnutí dotace a příp. vymáhání prostředků. Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung von zuschussfähigen Ausgaben des beschriebenen Projektes verwendet. Dotační prostředky budou použity výhradně na financování způsobilých výdajů popsaného projektu. Der im Projektantrag ausgewiesene Eigenanteil ist gesichert. Je zajištěn vlastní podíl uvedený v žádosti. Ich versichere, dass für dieses Projekt gleichzeitig keine Anträge auf Fördermittel aus anderen Förderprogrammen der EU, der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik gestellt wurden, sofern sie nicht im Finanzierungsplan in diesem Antrag (vgl. Punkt 6.2) enthalten sind. Lead partner potvrzuje, že pro tento projekt nepodal současně další žádosti o dotační prostředky z jiných dotačních programů EU, České republiky a Spolkové republiky Německo, pokud nejsou uvedeny v plánu financování této žádosti (viz bod 6.2). Die für den Auftraggeber geltenden Vergabevorschriften werden eingehalten. Zadavatel dodrží platné předpisy pro přidělování veřejných zakázek. 8. Anlagenverzeichnis Seznam příloh Bitte geben Sie alle beigefügten Anlagen des Projektantrages an. Bitte beachten Sie, dass bei gemeinsam finanzierten Kleinprojekten das Lead-Partner-Pinzip gilt und somit ein Kooperationsvertrag zwischen dem Antragsteller (Lead-Partner) und allen am Projekt beteiligten, im Projektantrag aufgeführten Projektpartnern als Anlage beizulegen ist. Verwenden Sie bitte zur Kennzeichnung der Projektpartner die im Antrag verwendeten Bezeichnungen bis PP... Prosím uveďte všechny přiložené přílohy projektové žádosti. Upozornění: U společně financovaných malých projektů platí Lead-partner-princip a tím je nutná příloha kooperační smlouvy mezi žadatelem (lead-partner) a veškerými účastníky projektu, partnery projektu, kteří jsou uvedeni v projektové žádosti. Použijte značení projektových partnerů dle v žádosti uvedeného značení PP1 až PP... Lfd. Nr. Blätterzahl Kopienzahl Antragsteller /Partner PP... Bezeichnung Název Pořadí Počet listů Počet kopií Žadatel /partner PP Vollständige Feldinhalte Úplné obsahy kolonek Seite/Strana 13

14 9. Unterzeichnung des Antrages Podepsání žádosti Ort, Datum Místo, datum Antragsteller (ggf. Lead-Partner) PP1 Žadatel (popř. lead-partner) Unterschrift, Stempel Podpis, razítko Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny Bei nicht gemeinsam finanzierten Projekten erklären die Projektpartner ihre Mitwirkung am Projekt wie im Projektantrag dargestellt. U projektů bez společného financování deklarují projektoví partneři svoji účast na projektu podle popisu v projektové žádosti. Ort, Datum Místo, datum Unterschrift, Stempel Podpis, razítko Projektpartner Projektový partner Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny Seite/Strana 14

15 Anhang/Příloha 1 Vollständige Feldinhalte/Úplné obsahy kolonek Seite/Strana 2, Punkt/Bod 1.4: Zusammenfassung des Projektinhaltes Zielsetzung des Programms ist die Weiterentwicklung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bei den Besitzern der Fahrerlaubnisgruppe A bzw. A1, sowie Informationsweitergabe über Schulungsmöglichkeiten der Euroregion Neisse. Das Projekt besteht aus 3 Säulen: I. Im Laufe des Jahres 2010 sollten zwei Kurse mit dem Thema Sicheres Motorradfahren für beginnende Fahrschulabsolventen veranstaltet werden. (ca 120 beginnende Motorradfahrer) II. Ergänzung dieser Kurse durch andere Motorradfahrer (aus der Öffentlichkeit). Die Auswahl findet auf Grund eines auf den Websites veröffentlichten Fragebogens statt. Dabei werden junge und beginnende Motorradfahrer bevorzugt. III. Zweisprachige Informationskampagne über die Möglichkeiten der Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Motorradfahren (In Übereinstimmung mit der Haltbarkeit dieser Informationskampagne werden vorzugsweise Firmen mit bereits entwickelten und geeigneten Struktur angesprochen). Im Rahmen des Projektes werden Fahrschulen wegen Mitarbeit angesprochen. Diese sollten bereits in ihren Kursen über diese Aufbaumöglichkeit informieren. Ihre Motivation diese Auskunft anzubieten hängt mit der Qualitätssteigerung von ihnen angebotenem Service. Seite/Strana 2, Punkt/Bod 1.4: Shrnutí obsahu projektu Cílem projektu je nadstavba v nabytí znalostí a zkušeností čerstvích držitelů řidičského oprávnění skupiny A. resp. podskupiny A1 a dále šíření informace o výkových možnostech v Euroreginu Nisa. Projekt se sestává ze třech pilířů. I.V průběhu roku 2010 uspořádání 2 kurzů bezpečné jízdy na motocyklu pro čerstvé absolventy autoškol (cca 120 začínajících motocyklistů) II.Doplnění těchto kurzů motocyklisty (veřejností). Výběr bude probíhat mezi veřejností na základě dotazníku, který bude uveřejněn na webových stránkách projektu. Přednost bude dána zájemcům z řad mladých a začínajících motocyklistů. III.Dvoujazyčná informační kampaň o možnostech vylepšování znalostí a zkušeností jízdy na motocyklu (V souladu s udržitelností této informační kampaně budou primárně ke spolupráci vyzvány společnosti z již s existující strukturou vhodnou pro tuto kampaň). V rámci projektu budou ke spolupráci osloveny autoškoly, které by měly poskytnout již v kurzu informace o možnosti této nadstavbové výuky. Motivace autoškoly o poskytnutí této informace je v přidané hodnotě výuky poskytnuté klientovi dané autoškoly. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Ausgangssituation/Bedarf Nach den im Ausland gemachten Erfahrungen zeigen sich Programme, die Seminare mit dem praktischen Motorradtraining kombinieren als höchst wirksam. Aus der angelegten Verkehrunfallanalyse aus den letzten 3 Jahren wird es klar, dass die Motorradunfälle die schlimmsten Gesundheitsschäden aufweisen. Zu der meist betroffenen und gefährdeten Gruppe gehören in diesem Zusammenhang junge und beginnende Motorradfahrer. Konkrete Verkehrsunfälle werden überwiegend auf Grund mangelnder Erfahrung und Grundfahrschulunterricht und daraus folgenden Fehlern im Verkehr verursacht. Aus diesen Gründen zeigt es sich als höchst notwendig, mit diesen jungen und beginnenden Motorradfahrern über den Rahmen dieser Fahrschulgrundkurse zusammenzuarbeiten und ihnen, auf Grund des vorbereiteten Aufbauprogramms, relevante Auskunft und Erfahrungen weiterzugeben. Aufgrund der ausländischen Erfahrungen haben sich Programme, die Seminare und den praktischen Unterricht kombinieren, als höchst wirksam erwiesen. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Výchozí situace/poptávka/požadavek Z rozboru nehodovosti LK za poslední 3 roky, vyplývá skutečnost, že nehody na motocyklech vykazují nejvážnější následky na zdraví. Nejpostiženější a nejzranitelnější skupinou v této souvislosti jsou mladí a začínající motocyklisté. Konkrétní nehody jsou způsobeny zejména nezkušeností, nedostatečnou výukou v základních kurzech v autoškolách a následnými chybami v provozu. Proto je nutné dále pracovat s mladými a začínajícími motocyklisty nad rámec základního kurzu v autoškole a předávat jim relevantní informace a zkušenosti nadstavbovým programem. Jako nejúčinnější z pohledu zahraničních zkušeností je program spojující semináře a praktickou výuku na motocyklech. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Inhalt Fahrschulen werden wegen Zusammenarbeit angesprochen. Interessierte Fahrschulen werden dann ihre Absolventen auf die Möglichkeit eines Aufbauunterrichts auf dem Autodrom in Sosnová bei Česká Lípa aufmerksam machen und an sie Gutscheine verteilen. Die erste Schule des sicheren Motorradfahrens findet im Junifür die Absolventen der Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer) statt. Die zweite dann Ende September für Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer). Sollten die Kurse des sicheren Seite/Strana 15

16 Fahrens nicht vollbesetzt werden, werden die freien Plätze auf Grund eines im Internet veröffentlichten Fragebogens interessierten Motorradfahrern angeboten. Sowohl für Absolventen als auch für die Öffentlichkeit sind diese Kurse kostenlos. Kursbeschreibung: Der Kurs besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil Der theoretische Teil umfasst: 1.Motorradfahren - Verkehrspsychologe 2.Unfallhäufigkeit und die häufigsten Fehler bei Unfällen mit schwerwiegendsten Folgen Polizei 3.Die unterschiedliche Regelung des Verkehrsrechts in BRD und der Tschechischen Republik - Erfahrungen mit dem Training von Fahrern/Motorradfahrern in der BRD 4.Technik Motorradsicherheitskomponente 5.Fahrtechnik richtige Angewohnheiten des sicheren Fahrens Der praktische Teil umfasst: 1.Effektive Erste-Hilfe-Leistung Das Tschechische Rote Kreuz Kreis Liberec 2.5 x 20 min. Fahren (jeder Teilnehmer) Die Teilnehmer werden nach Erfahrung in vier Gruppen eingeteilt. In Abhängigkeit von Struktur und Umfang des Kurses wird jeder Gruppe ein Instruktor zugeteilt. Der zweite untrennbare Bestandteil des Projektes beträgt die Vorbereitung einer zweisprachigen Informationskampagne über die Möglichkeiten eines Motorradunterrichts nicht nur innerhalb der Euroregion Neisse in Form von Webseiten und Druckschriften. Auch in dieser Hinsicht werden im Rahmen dieses Auftrags Firmen mit bereits entwickelter Struktur angesprochen. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Obsah Proces projektu je následující Oslovení autoškol k součinnosti na tomto projektu Autoškoly budou své absolventy seznamovat s možností nadstavbové výuky jízdy motocyklu na autodromu v Sosnové a dávat jim vouchery na tuto výuku. První škola bezpečné jízdy na motocyklu proběhne v červnu pro absolventy autoškol od (max. 60 účastníků). Druhá pak na konci září pro absolventy (max. 60 účastníků). V případě volných míst v uvedených termínech bude na základě dotazníku uveřejněného na webových stránkách realizátora výuky vybrán z řad motocyklistů veřejnosti (upřednostnění budou kandidáti podle přede zadaných kritérií). Pro absolventy autoškol i veřejnost jsou tyto kurzy zdarma. Popis kurzu: Kurz bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje: 1.Jízda na motocyklu - dopravní psycholog 2.Nehodovost a nejčastější chyby při nehodách se závažnými následky 3.Rozdílná právní úprava provozu na pozemních komunikacích v SRN a ČR a zkušenosti s výukou řidičů motocyklistů v SRN 4.Technika bezpečnostní prvky motocyklu 5.Technika jízdy správné návyky pro bezpečnou jízdu Praktická část zahrnuje: 1.Poskytnutí efektivní první pomoci 2.5 X 20 min. jízdy (každý účastník) Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin podle zkušeností, k nim v závislosti na potřebu rozsahu a skladby výuky bude přiřazen lektor Druhou nedílnou součástí projektu je realizace dvoujazyčné informační kampaně o možnostech výuky jízdy na motocyklu nejen v ERN a to v podobě webových stránek a dále ve formě tiskoviny. V souladu s udržitelností těchto informací budou v rámci zakázky osloveny společnosti, které již disponují vhodnou infrastrukturou. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Neuerungen/Mehrwert Junge und unerfahrene Motorradfahrer besitzen nach der abgeschlossenen Fahrprüfung die Motivation endlich ihre Maschine im Straßenverkehr auszuprobieren. Nur wenige von ihnen denken in diesem Moment an eine weitere theoretische Verkehrserziehung. Einzelkurse auf einem Autodrom sind meistens sehr teuer und für junge Motorradfahrer daher meistens unvorstellbar. Wie schon gesagt, es mangelt auch an Informationen über diese Kurse im allgemeinen Bewusstsein. Dank diesem Projekt bekommen ca. 120 beginnende Motorradfahrer notwendige Erfahrung und Training. Im Laufe Seite/Strana 16

17 der Zeit können durch Fahrschulen und andere Distributionsstellen die gewünschten Zielgruppen erreicht werden. Zurzeit gibt es im Kreis Liberec kein ähnliches Projekt, das sich mit diesem Thema befasst. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Inovace/Přidaná hodnota Argumentace pro nesamostatné pokračování ve zdokonalování svých schopností na autodromech je vysoká cena pronájmu autodromu a odborníka, který se může individuálně motocyklistům věnovat, případně nedostatek informací o možnostech takové výuky. Realizací projektu dostane potřebné školení a zkušenosti cca 120 začínajících motocyklistů. Zároveň se k cílovým skupinám prostřednictvím autoškol a dalších distribučních míst dostanou komplexní informace o možnostech takové výuky. V současné době není v Libereckém kraji projekt, který by se tímto způsobem nadstavbově staral a začínající a mladé motocyklisty a neexistuje kvalitní informační kanál o možnostech nadstavbové výuky nad rámec základního kurzu v autoškole. Seite/Strana 7, Punkt/Bod 4.4: Nutzen/Ergebnisse/Fortsetzung der Zusammenarbeit Die Ergebnisse des Projektes werden den Einrichtungen, die im Bereich Straßenverkehrsicherheit auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze tätig sind zur Verfügung gestellt. Im Falle einer weiteren Zusammenarbeit in diesem Bereich werden die im Projekt gewonnenen Ergebnisse als Unterlagen vorgesehen. Eine Informationskampagne, die sich mit Möglichkeiten eines Aufbautrainings und Erwerb von richtigen Fahrangewohnheiten innerhalb eines Trainingsgeländes beschäftigt, dient als Motivation der betreffenden Motorradfahrer aus beiden Staaten zur Teilnahme an Kursen, in den einzelne Kenntnisse und Fähigkeiten verbessert werden. Seite/Strana 17

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0839.00 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0839.00 Spisová značka Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0906.00 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-CZ-0906.00 Spisová značka Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-0224.01 Spisová značka

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Aktenzeichen ERN-0224.01 Spisová značka Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

JSDH Krásná Studánka - JSDH Herrnhut-Berthelsdorf

JSDH Krásná Studánka - JSDH Herrnhut-Berthelsdorf Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds Závěrečná zpráva k malým projektům v rámci fondu malých projektů Zielsetzung der Berichterstattung / stanovený cíl předkládané zprávy

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten Soupis veškerých nákladů / Auflistung aller Ausgaben Název žadatele/projekträger: Město Hrádek nad Nisou Název projektu/projektname: Spolupráce hasičů v Trojzemí 212 / Kooperation der Feuerwehr im Dreiländereck

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

ŽÁDOST O DOTACI. (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013.

ŽÁDOST O DOTACI. (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013. ŽÁDOST O DOTACI z Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko (pro žadatele z Kraje Vysočina) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Název projektu Zvýšení

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě.

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě. Ziel ETZ l Cíl EÚS Freistaat Bayern Tschechische Republik Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V) Europäische Union Evropská unie Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Evropský

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ABCDE. Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013

ABCDE. Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ABCDE Europäische Union. Europäischer Fond für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropskỳ fond pro regionálni rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Programm zur Förderung

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

Na základě. (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a

Na základě. (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 Kooperationsvertrag zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n Program spolupráce Česka republika - Svobodný stát Sasko

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds. Závěrečná zpráva. k malým projektům v rámci fondu malých projektů

Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds. Závěrečná zpráva. k malým projektům v rámci fondu malých projektů EUROREGION ELBE/LABE Abschlussbericht zu Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds Závěrečná zpráva k malým projektům v rámci fondu malých projektů Zielsetzung der Berichterstattung / stanovený cíl

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Příjmení a jméno žadatele Name und Vorname der antragstellenden Person č. přídavku na dítě. Kindergeld-Nr. F K Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec Stručný obsah: schválení účastí statutárního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace Žádost o poskytnutí dotace Přednášející: Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Evropský fond regionálního rozvoje - investice do Vaší budoucnosti Podání žádosti Vypracování projektové žádosti

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANTRAG AUF FÖRDERUNG/ŽÁDOST O PODPORU NR/Č.

ANTRAG AUF FÖRDERUNG/ŽÁDOST O PODPORU NR/Č. ANTRAG AUF FÖRDERUNG/ŽÁDOST O PODPORU NR/Č. im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in Tschechien" v rámci podpory Spolkového ministerstva vnitra malým a středním podnikatelům

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

mezi dále jen konečný uživatel a sdružením Seite 1 von 14 Stránka 1 z 14

mezi dále jen konečný uživatel a sdružením Seite 1 von 14 Stránka 1 z 14 F ö r d e r v e r e i n b a r u n g zwischen dem mit Sitz in: vertreten/handeln:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Hřídele a hřídelové čepy SPSN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Wellen und Wellenbolzen Charakteristik

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015 Žádost o poskytnutí dotace tréninková výzva v rámci projektu Zálabí táhne za jeden provaz z Opatření III. 4. I. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Název projektu (stručný a výstižný) 2. Žadatel

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009 Adresa: SGUN Krajinská 2 CZ 370 01 České Budějovice Tel. / Fax. : 387 415 026 Mobil: 724 503 704 Pozvánka na Výroční konferenci SGUN 2009 (třídenní vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT) na

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

ČÁST I Obecná ustanovení. ČÁST II Změny a doplnění jednotlivých ustanovení Smlouvy o státních hranicích

ČÁST I Obecná ustanovení. ČÁST II Změny a doplnění jednotlivých ustanovení Smlouvy o státních hranicích BGBl. III Ausgegeben am 14. September 2004 Nr. 112 1 von 14 SMLOUVA mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 CITROËN BERLINGO alle Modelle ab 10/96 PEUGEOT PARTNER alle Modelle ab 11/96 Inhalt:

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Žádost o dotaci v rámci tréningové výzvy

Žádost o dotaci v rámci tréningové výzvy Žádost o dotaci v rámci tréningové výzvy Registrační číslo (žadatel nevyplňuje) Název akce Úplný název Sídlo žadatele (ulice, obec, PSČ) IČ Žadatel Právní forma Bankovní spojení (název banky, číslo účtu)

Více