Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013"

Transkript

1 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Projektantrag Projektová žádost Kleinprojektefonds in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Fond malých projektů v Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Sitz des Antragstellers (ggf. Lead-Partners) DE CZ Sídlo žadatele (popř. lead partnera) Ich beantrage die Gewährung einer Förderung aus dem KPF, Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik , für das im Folgenden beschriebene Projekt. Žádám tímto o poskytnutí dotace z FMP, Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro dále popsaný projekt. Durch den Antragsteller nicht auszufüllen Annahme des Projektantrages durch das Gemeinsame KPF-Projektsekretariat Eingangsdatum/Land (CZ oder D)/Ort Antragsnummer Unterschrift/Stempel Žadatel nevyplňuje Přijetí projektové žádosti Společným sekretariátem FMP Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Registrační číslo Podpis/razítko 1. Allgemeine Angaben zum Projekt Všeobecné údaje o projektu 1.1 Projekttitel Název projektu Bitte geben Sie dem Projekt einen kurzen, aussagekräftigen Titel. Uveďte prosím stručný a výstižný název projektu. "LERNEN WIR ÜBERLEBEN Učme se přežít! 1.2 Ist das vorliegende Projekt ein Folge- bzw. Anschlussprojekt? nein ja ne ano Jedná se o projekt pokračující popř. následný? wenn ja: Projekttitel des vorhergehenden Projektes když ano: název předcházejícího projektu Projektzeitraum Dotační období Seite/Strana 1

2 1.3 Wurde das vorhergehende Projekt gefördert? nein ja ne ano Byl předcházející projekt finančně podpořen? wenn ja: Förderprogramm, bewill. Stelle když ano: podpůrný program, příslušná instituce/ úřad Förderhöhe in Výše dotace v Erläutern Sie bitte, warum das vorliegende Projekt erneut gefördert werden soll. Vysvětlete prosím, proč má být předložený projekt znovu podpořen. 1.4 Zusammenfassung des Projektinhaltes Shrnutí obsahu projektu Bitte fassen Sie in kurzer Form den wesentlichen Inhalt des Projektes zusammen. Zielsetzung des Programms ist die Weiterentwicklung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bei den Besitzern der Fahrerlaubnisgruppe A bzw. A1, sowie Informationsweitergabe über Schulungsmöglichkeiten der Euroregion Neisse. Das Projekt besteht aus 3 Säulen: I. Im Laufe des Jahres 2010 sollten zwei Kurse mit dem Thema Sicheres Motorradfahren für beginnende Fahrschulabsolventen veranstaltet werden. (ca 120 beginnende Motorradfahrer) II. Ergänzung dieser Kurse durch andere Motorradfahrer (aus der Öffentlichkeit). Die Auswahl findet auf Grund eines auf den Websites veröffentlichten Fragebogens statt. Dabei werden junge und beginnende Motorradfahrer bevorzugt. III. Zweisprachige Informationskampagne über die Möglichkeiten der Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Motorradfahren (In Übereinstimmung mit der Haltbarkeit dieser Informationskampagne werden vorzugsweise Firmen mit bereits entwickelten und geeigneten Struktur angesprochen). Im Rahmen des Projektes werden Fahrschulen wegen Mitarbeit angesprochen. Diese sollten bereits in ihren Kursen über diese Popište prosím stručně podstatu projektu. Cílem projektu je nadstavba v nabytí znalostí a zkušeností čerstvích držitelů řidičského oprávnění skupiny A. resp. podskupiny A1 a dále šíření informace o výkových možnostech v Euroreginu Nisa. Projekt se sestává ze třech pilířů. I.V průběhu roku 2010 uspořádání 2 kurzů bezpečné jízdy na motocyklu pro čerstvé absolventy autoškol (cca 120 začínajících motocyklistů) II.Doplnění těchto kurzů motocyklisty (veřejností). Výběr bude probíhat mezi veřejností na základě dotazníku, který bude uveřejněn na webových stránkách projektu. Přednost bude dána zájemcům z řad mladých a začínajících motocyklistů. III.Dvoujazyčná informační kampaň o možnostech vylepšování znalostí a zkušeností jízdy na motocyklu (V souladu s udržitelností této informační kampaně budou primárně ke spolupráci vyzvány společnosti z již s existující strukturou vhodnou pro tuto kampaň). V rámci projektu budou ke spolupráci osloveny autoškoly, které by měly poskytnout již v kurzu informace o možnosti této nadstavbové výuky. Motivace autoškoly o poskytnutí této informace je v přidané hodnotě výuky poskytnuté klientovi 1.5 Welchem Förderinhalt ist das Kleinprojekt zuzuordnen? Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen und Informationsveranstaltungen Organisation und Durchführung von Begegnungen und Darbietungen, insbesondere Wettbewerben Sammlung von Informationsmaterial und Schaffung von Informationssystemen für den gemeinsamen Grenzraum Gruppenaustausche Ke které oblasti lze malý projekt přiřadit? Organizace a realizace seminářů Organizace a realizace setkávání a prezentací, především soutěží Vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí Výměny skupin Bildungsmaßnahmen inkl. Sprachmodule zur Erhöhung von Sprachkompetenzen Projekte der Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer grenzübergreifender Ziele bei gleichzeitiger Verwirklichung der Mehrsprachigkeit Studien, sofern sie von beiden Seiten der gemeinsamen Grenze finanziert werden Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykových dovedností Projekty práce s veřejností s ohledem na dosažení společných přeshraničních cílů při současné realizaci vícejazyčnosti Studie, pokud jsou financovány z obou stran hranice Seite/Strana 2

3 1.6 Projektstandort DE CZ Místo realizace projektu Geben Sie bitte den Wirkungsbereich Ihres Projektes an. Mehrere Angaben sind möglich. Euroregion Neisse Uveďte prosím územní dopad Vašeho projektu. Můžete uvést více údajů. Euroregion Nisa 1.7 Projektzeitraum Bitte geben Sie den zur Umsetzung des Projektes geplanten Zeitraum (Tag/Monat/Jahr) an. Doba realizace projektu Zadejte prosím plánovanou dobu realizace projektu (den/měsíc/rok). Beginn Zahájení Abschluss Ukončení Angaben zum Antragsteller (ggf. Lead-Partner) PP1 Name Údaje o žadateli (popř. lead partnerovi) PP1 Název Name, Vorname/Firma/Einrichtung Liberecký kraj Příjmení, jméno/firma/instituce Rechtsform CZ2 Územní samospráva a její organizační složka (kraje, obce, městské části, svazku obcí) / CZ2 Územní samospráva a její organizační složka (kraje, obce, městské části, svazku obcí) Právní forma Gründungsdatum* Datum založení* Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer Identifikační číslo Tätigkeitsfeld/Branche Všeobecné činnosti veřejné správy Obor činnosti/odvětví * Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei Einzelunternehmen) * Datum založení (u sdružení a podniků) 2.2 Anschrift/Sitz des Antragstellers Adresa sídla žadatele Straße, Hausnummer U jezu 642/2a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Liberec Místo Land Tschechische Republik / Česko Internetadresse Internetová adresa Kontoinhaber Liberecký kraj Majitel účtu Kreditinstitut Komerční banka, a.s. Peněžní ústav Kontonummer číslo účtu - IBAN Bankleitzahl KOMBCZPPXX kód banky, BIC/SWIFT-Code 2.3 Zustellungsfähige Adresse Adresa pro doručování písemností Straße, Hausnummer U jezu 642/2a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Liberec Místo 2.4 Vertretungsberechtigte Person des Antragstellers Statutární zástupce žadatele Name, Vorname Eichler, Bc. Stanislav Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position hejtman Libereckého kraje Pozice 2.5 Ansprechpartner für das Projekt Kontaktní osoba projektu Geben Sie bitte die Person an, die mit dem Projektmanagement beauftragt ist. Uveďte prosím údaje k osobě pověřené řízením projektu. Name, Vorname Mochal, Mgr. Michal Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position dopravní technik Pozice Seite/Strana 3

4 2.6 Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers Der Antragsteller (Lead-Partner) ist für sein Projekt zum Vorsteuerabzug berechtigt in vollem Maße und hat die Projektausgaben ohne MwSt. ausgewiesen teilweise berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen Oprávnění k odpočtu daně žadatele Žadatel (lead partner) je v případě svého projektu k odpočtu daně oprávněn v plném rozsahu a výdaje projektu uvedl bez DPH oprávněn v částečném rozsahu a výdaje projektu uvedl s DPH není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH 3. Angaben zu Projektpartnern Údaje o partnerech projektu Welche Projektpartner (keine Nachauftragnehmer) sind an dem Projekt beteiligt? Nennen Sie bitte den Hauptpartner im anderen Land. Kteří partneři (nikoli dodavatelé) se podílejí na projektu? Uveďte hlavního partnera v jiné zemi. 3.1 Projektpartner Projektový partner Name Název Name, Vorname/Firma/Einrichtung Mission Zero Projekt Gemeinnützige GmbH Příjmení, jméno/firma/instituce Rechtsform D2 Právnická osoba soukromého práva, zejména obecně prospěšné organizace / D2 Právnická osoba soukromého práva, zejména obecně prospěšné organizace Právní forma Gründungsdatum* Datum založení* Handelsregister- bzw. Vereinsregisternummer Identifikační číslo Tätigkeitsfeld/Branche BESIP Obor činnosti/odvětví * Gründungsdatum (bei Vereinen und Unternehmen) bzw. Geburtsdatum (bei Einzelunternehmen) * Datum založení (u sdružení a podniků) Anschrift/Sitz des Projektpartners Adresa sídla projektového partnera Straße, Hausnummer Strasse der Einheit 30 a Ulice, číslo popisné PLZ PSČ Ort Kodersdorf Místo Land Deutschland / Německo Ansprechpartner für das Projekt Kontaktní osoba projektu Geben Sie bitte die Person an, die mit dem Projektmanagement beauftragt ist. Uveďte prosím údaje k osobě pověřené řízením projektu. Name, Vorname Liske, Iva Příjmení, jméno Telefon/Telefax / Telefon/fax Position statutární zástupce Pozice Vorsteuerabzugsberechtigung des Projektpartners Der Projektpartner ist für sein Projekt zum Vorsteuerabzug berechtigt in vollem Maße und hat die Projektausgaben ohne MwSt. ausgewiesen teilweise berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen nicht berechtigt und hat die Projektausgaben mit MwSt. ausgewiesen Oprávnění k odpočtu daně projektového partnera Projektový partner je v případě svého projektu k odpočtu daně oprávněn v plném rozsahu a výdaje projektu uvedl bez DPH oprávněn v částečném rozsahu a výdaje projektu uvedl s DPH není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH Seite/Strana 4

5 4. Detaillierte Projektdarstellung Detailní popis projektu 4.1 Projektinhalt Shrnutí obsahu projektu Bitte stellen Sie die Ausgangssituation für das Projekt dar und gehen Sie auf den Bedarf für das Projekt ein. Nach den im Ausland gemachten Erfahrungen zeigen sich Programme, die Seminare mit dem praktischen Motorradtraining kombinieren als höchst wirksam. Aus der angelegten Verkehrunfallanalyse aus den letzten 3 Jahren wird es klar, dass die Motorradunfälle die schlimmsten Gesundheitsschäden aufweisen. Zu der meist betroffenen und gefährdeten Gruppe gehören in diesem Zusammenhang junge und beginnende Motorradfahrer. Konkrete Verkehrsunfälle werden überwiegend auf Grund mangelnder Erfahrung und Grundfahrschulunterricht und daraus folgenden Fehlern im Beschreiben Sie bitte den Inhalt ihres Projektes (Projektbeschreibung). Fahrschulen werden wegen Zusammenarbeit angesprochen. Interessierte Fahrschulen werden dann ihre Absolventen auf die Möglichkeit eines Aufbauunterrichts auf dem Autodrom in Sosnová bei Česká Lípa aufmerksam machen und an sie Gutscheine verteilen. Die erste Schule des sicheren Motorradfahrens findet im Junifür die Absolventen der Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer) statt. Die zweite dann Ende September für Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer). Sollten die Kurse des sicheren Fahrens nicht Bitte geben Sie an, wie Sie mit dem Projekt dem Bedarf entsprechen wollen und stellen Sie die Neuerungen und den zusätzliche Nutzen dar. (Neuerungen und Mehrwert aus dem Projekt). Junge und unerfahrene Motorradfahrer besitzen nach der abgeschlossenen Fahrprüfung die Motivation endlich ihre Maschine im Straßenverkehr auszuprobieren. Nur wenige von ihnen denken in diesem Moment an eine weitere theoretische Verkehrserziehung. Einzelkurse auf einem Autodrom sind meistens sehr teuer und für junge Motorradfahrer daher meistens unvorstellbar. Wie schon gesagt, es mangelt auch an Informationen über diese Kurse im allgemeinen Bewusstsein. Dank diesem Projekt bekommen ca. 120 beginnende Motorradfahrer notwendige Erfahrung und Training. Im Laufe Bitte erläutern Sie konkret, welche Ergebnisse mit dem Projekt erreicht werden. Als Ergebnis des Prodjekts sind die 120 geschulten Motorradfahrer vorgesehen, die mit den richtigen Fahrangewohnheiten vertraut gemacht werden. Zugleich gewinnen diese Motorradfahrer Erfahrungen im Bereich effektive Erse-Hilfe-Leistung und werden auf die Möglichkeiten eines Aufbautrainings aufmerksam gemacht. Im Projekt wird es auch festgestellt, welche konkrete Art vom Training am meisten gefragt ist und welche im Rahmen des Grundtrainings gar nicht angeboten wird. Diese Endergebnisse werden veröffentlicht Bitte nennen Sie konkret, welche Zielgruppen mit dem Projekt erreicht werden. Motorradfahrer - Fahrschulabsolventen Motorradfahrer sonstige Öffentlichkeit Motorradfahrer junge und beginnende Motorradfahrer Popište prosím výchozí situaci projektu a potřebnost projektu. Z rozboru nehodovosti LK za poslední 3 roky, vyplývá skutečnost, že nehody na motocyklech vykazují nejvážnější následky na zdraví. Nejpostiženější a nejzranitelnější skupinou v této souvislosti jsou mladí a začínající motocyklisté. Konkrétní nehody jsou způsobeny zejména nezkušeností, nedostatečnou výukou v základních kurzech v autoškolách a následnými chybami v provozu. Proto je nutné dále pracovat s mladými a začínajícími motocyklisty nad rámec základního kurzu v autoškole a předávat jim relevantní informace a zkušenosti nadstavbovým programem. Jako nejúčinnější z Popište prosím obsah svého projektu (popis projektu). Proces projektu je následující Oslovení autoškol k součinnosti na tomto projektu Autoškoly budou své absolventy seznamovat s možností nadstavbové výuky jízdy motocyklu na autodromu v Sosnové a dávat jim vouchery na tuto výuku. První škola bezpečné jízdy na motocyklu proběhne v červnu pro absolventy autoškol od (max. 60 účastníků). Druhá pak na konci září pro absolventy (max. 60 účastníků). V případě volných míst v uvedených termínech bude na základě dotazníku uveřejněného na webových stránkách realizátora Uveďte prosím, jak projektem naplníte jeho uvedenou potřebnost a popiště inovace a dodatečný užitek, projektu (inovace a přidaná hodnota projektu). Argumentace pro nesamostatné pokračování ve zdokonalování svých schopností na autodromech je vysoká cena pronájmu autodromu a odborníka, který se může individuálně motocyklistům věnovat, případně nedostatek informací o možnostech takové výuky. Realizací projektu dostane potřebné školení a zkušenosti cca 120 začínajících motocyklistů. Zároveň se k cílovým skupinám prostřednictvím autoškol a dalších distribučních míst dostanou komplexní informace o možnostech takové výuky. V současné době není v Libereckém kraji projekt, který by se tímto způsobem nadstavbově staral a Uveďte prosím, jaké konkrétní výsledky budou projektem dosaženy. Výsledkem projektu je cca 120 proškolených mladých a začínajících motocyklistů, kteří si osvojí základní návyky bezpečné jízdy na motocyklu. Zároveň budou mít potřebné znalosti z poskytování efektivní první pomoci a znalosti o možnostech výuky a tréninku jízdy na motocyklu. V rámci projektu bude dále zjištěno, jaká konkrétní výuka chybí v základních kurzech při získávání řidičského oprávnění v autoškolách. Tyto závěry budou poté publikovány. Uveďte prosím, jaké cílové skupiny budou projektem dosaženy. Motocyklisté absolventi autoškol Motocyklisté ostatní veřejnost Motocyklisté mladí a začínající řidiči Seite/Strana 5

6 4.2 Projektbeitrag zur Erreichung der messbaren Programmindikatoren Bitte machen Sie nur Angaben zu den Programmindikatoren, die das Projekt betreffen Příspěvek projektu k dosažení měřitelných indikátorů programu Údaje prosím uveďte jen u těch indikátorů programu, která se týkají projektu D CZ sonstige/ jiní Σ Anzahl der mit dem Projekt aus- und weitergebildeten Personen Anzahl der Personen, die am Projekt teilnehmen Anzahl der Einrichtungen, die am Projekt beteiligt sind Anzahl der geplanten Vernetzungen bzw. gemeinsamen Strukturen Anzahl der geplanten Konzeptionen Počet osob projektem vyškolených a proškolených Počet osob, které se účastní projektu Počet subjektů, které se se na projektu podílejí Počet plánovaných sítí, resp. společných struktur Počet plánovaných koncepcí 4.3 Ausmaß der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Bitte geben Sie das Ausmaß der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Fördergebiet an. Mindestens zwei der vier Kri- terien müssen erfüllt sein. Die dazugehörigen Aufgaben stellen Sie bitte konkret in Punkt 5 dar. Gemeinsame Planung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Planung des Projektes. Planung des Trainingsausmaß und Aufbau der einzelnen Seminare; Planung des Ausmaßes der Einübung von praktischen Fertigkeiten Rozsah přeshraniční spolupráce Zadejte prosím rozsah přeshraniční spolupráce v dotačním území. Je potřeba splnit minimálně dvě ze čtyř uvedených kritérií. Příslušné konkrétní úlohy popište prosím v bodě 5. Společné plánování Popište prosím stručně společné plánování projektu. Plánování rozsahu výuky a skladba jednotlivých seminářů, plánování rozsahu praktického nácviku dovedností, Gemeinsame Durchführung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Durchführung des Projektes. Vorbereitung einer gemeinsamen, zweisprachigen Informationskampagne; Durchführung von Seminaren; Durchführung der zweisprachigen Informationskampagne; Übergabe von Informationen über die Endergebnisse des Projektes an berechtigte Einrichtungen, die im Bereich Verkehrsicherheit in BRD tätig sind. Gemeinsame Finanzierung Bitte erläutern Sie in kurzer Form die gemeinsame Finanzierung des Projektes. Společná realizace Popište prosím stručně společnou realizaci projektu. Příprava společné dvojjazyčné informační kampaně, realizace seminářů, realizace dvojjazyčné informační kampaně, předání informací o výstupech a výsledcích projektu relevantním subjektům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v SRN Společné financování Popište prosím stručně společné financování projektu. Gemeinsames Personal Bitte erläutern Sie in kurzer Form, wie gemeinsames Personal im Projekt eingesetzt wird. Společný personál Popište prosím stručně, jak bude pracovat společný personál projektu. Seite/Strana 6

7 4.4 Grenzübergreifender Charakter des Projektes Bitte erläutern Sie für die folgenden Fragestellungen kurz die wesentlichen Auswirkungen des Projektes. Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zur Schaffung und/oder Festigung von grenzüberschreitenden Kooperationsstrukturen? (Erläuterung) Gemeinsamme Informationskampagne leistet auf Grund einer in zwei Sprachen hergestellten Druckschrifft, sowie Internetseiten Informationen über die Möglichkeiten eines Aufbautrainings innerhalb der Euroregion Neisse. Weitergegeben werden Informationen über die Möglichkeiten eines Trainings des sicheren Motorradfahrens auf einem Trainingsgelände unter Beteiligung von erfahrenen Instruktoren. Přeshraniční charakter projektu Pomocí odpovědí na níže uvedené otázky popište prosím stručně hlavní dopady projektu. Jak konkrétně přispívá projekt k tvorbě a/nebo posilování přeshraničních kooperačních struktur? (popis) Společná informační kampaň, prostřednictvím dvojjazyčné tiskoviny a dvojjazyčných internetových stránek podá informace o možnostech nadstavbové výuky v Euroregionu Nisa. Šířeny budou informace o možnostech tréninku a osvojení návyků bezpečné jízdy na motocyklu mimo veřejné pozemní komunikace pod dohledem zkušených instruktorů. Wie werden im Rahmen des Projektes grenzüberschreitende öffentlichkeitswirksame Maßnahmen inklusive Informations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß den EU-Vorgaben für den gemeinsamen Grenzraum umgesetzt? (Erläuterung) Webseits des Projektes Zweisprachige Druckschrifft über die Möglichkeiten eines Aufbautrainings Jak jsou realizována účinná opatření působící přeshraničně na veřejnost ve společném hraničním prostoru podle předpisů EU včetně informačních a publikačních opatření? (popis) Webové stránky projektu Dvojjazyčná informační tiskovina o možnostech nadstavbové výuky Wie kommen der Nutzen/die Ergebnisse des Projektes beiden Seiten der Grenze zugute und wie gestaltet sich die Fortsetzung der Zusammenarbeit nach Abschluss des Projektes? (Erläuterung) Die Ergebnisse des Projektes werden den Einrichtungen, die im Bereich Straßenverkehrsicherheit auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze tätig sind zur Verfügung gestellt. Im Falle einer weiteren Zusammenarbeit in diesem Bereich werden die im Projekt gewonnenen Ergebnisse als Unterlagen vorgesehen. Eine Informationskampagne, die sich mit Möglichkeiten eines Aufbautrainings und Erwerb von richtigen Fahrangewohnheiten innerhalb eines Trainingsgeländes beschäftigt, dient als Motivation der betreffenden Motorradfahrer aus beiden Staaten zur Teilnahme an Kursen, in den einzelne Kenntnisse Jak budou působit efekty/výsledky projektu na obou stranách společné hranice a jaké bude pokračování spolupráce po ukončení projektu? (popis) Výsledky projektu budou k dispozici subjektům působícím v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na obou stranách hranice a budou inspirací pro případné navázání na tento projekt. Informační kampaň týkající se možností tréninku a osvojení správných návyků mimo veřejné komunikace bude sloužit k motivaci motocyklistů z obou států k účasti na zdokonalování svých schopností a znalostí. Wie werden die Aspekte der Chancengleichheit und der Intergration benachteiligter Personengruppen und/oder Aspekte des Umweltschutzes bei der Durchführung des Projektes berücksichtigt? (Erläuterung) Prävenz im Bereich Verkehrsicherheit führt zur geringeren Anzahl bzw. Umfang von Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das Projekt setzt sich die Senkung der Anzahl von Verletzungen mit Dauerfolgen, die durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden, zum Ziel. Im Rahmen des Kurses wird das Thema "ökonomisches Fahren" angesprochen, wodurch die Motorradfahrer unter anderem auch zur Senkung der CO-Abgase motiviert werden können. Jak jsou zohledněny aspekty rovných šancí a integrace znevýhodněných skupin a/nebo aspekty ochrany životního prostředí při realizaci projektu? (popis) Prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vede k nižšímu počtu či rozsahu zranění při dopravních nehodách. Projekt má za cíl eliminovat počet lidí s trvalými následky zranění způsobených dopravními nehodami. Seite/Strana 7

8 5 Umsetzungskonzept des Projektes Koncept realizace projektu 5.1 Durch welche Aktivitäten und Projektschritte der Projektpartner wird das Projekt umgesetzt? Které aktivity a části projektu realizují partneři projektu? Beteiligte Partner Beginn Ende Aktivität Zúčastnění partneři Zahájení Ukončení Aktivity Planung des Ausmaßes der Einübung von praktischen Fertigkeiten Vorbereitung einer gemeinsamen, zweisprachigen Informationskampagne Planung des Trainingsausmaß und Aufbau der einzelnen Seminare Durchführung der zweisprachigen Informationskampagne. Weitergabe von Informationen in Deutschland Durchführung von Seminaren (Unterschiedliche Regelung des Verkehrsrechts in BRD und der Tschechischen Republik und Erfahrungen mit dem Motorradfahren-Training in BRD) Übergabe von Informationen über die Endergebnisse des Projektes an berechtigte Einrichtungen, die im Bereich Verkehrsicherheit in BRD tätig sind., Plánování rozsahu praktického nácviku dovedností, Příprava společné dvojjazyčné informační kampaně, Plánování rozsahu výuky a skladba jednotlivých seminářů, Realizace dvojjazyčné informační kampaně. Šíření informací na Německé straně, Realizace seminářů (část Rozdílná právní úprava v SRN a ČR a a zkušenosti s výukou řidičů motocyklistů v SRN, Předání informací o výstupech a výsledcích projektu relevantním subjektům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v SRN 6. Ausgaben- und Finanzierungsplan des Projektes Hinweis: grau unterlegte Felder sind durch den Antragsteller nicht auszufüllen. Eine detaillierte nachvollziehbare Auflistung aller Ausgaben ist als Anlage beizufügen. Plán výdajů a financování projektu Upozornění: šedá políčka žadatel nevyplňuje. Přiložte detailní a přehledný soupis veškerých nákladů jako přílohu. 6.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten Plán výdajů podle druhu výdajů Ausgabenart Druhy výdajů SOLL davon zuschussfähig PLÁN z toho způsobilé Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Ausgaben für Verpflegung (eintägige Veranstaltungen) Náklady na stravování (jednodenní akce) 960,00 960, Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft (mehrtätig) Náklady na stravování a ubytování (vícedenní akce) Transport und Fahrtkosten für Teilnehmer Dopravní náklady a cestovné pro účastníky 300,00 300, Mietausgaben für Räume und Einrichtungen Náklady na nájemné za prostory a zařízení Seite/Strana 8

9 Ausgabenart SOLL PLÁN davon zuschussfähig z toho způsobilé Druhy výdajů Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Aufwendung für Referenten und Fachkräfte (Honorare und Reisekosten) Výdaje na referenty a odborníky (honoráře a cestovné) Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen Náklady na překlady a tlumočení 400,00 400, Übertragungstechnik Technika Ausgaben für Pflichtversicherung von Teilnehmern bei Veranstaltungen (Veranstaltungshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung) soweit erforderlich Náklady na povinné pojištění účastníků akcí (povinné ručení pořadatele a úrazové pojištění) pokud je to nezbytné Preisgelder - Sachpreise Ceny do soutěží ve formě věcných cen Ausgaben für Erstellung von Publikationen Náklady na výrobu publikací Informations- und Ausstellungsmaterial, Ausstellungsgegenstände und Arbeitsmaterial 1.500, ,00 Informační, výstavní materiály a předměty, pracovní materiál Internetpräsentationen Internetové prezentace 600,00 600, Ausgaben für Ausstattungsgegenstände (bis max. 10 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben), die für die Durchführung des Kleinprojektes unbedingt notwendig sind Náklady na předměty vybavenosti (do 10% celkových způsobilých nákladů), které jsou pro realizaci malého projektu bezpodmínečně nutné Personalausgaben (einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen) und zusammen mit Punkt Verwaltungsausgaben insgesamt in Höhe von bis zu 15 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben unter Vorlage von Einzelnachweisen 600,00 600,00 Personální náklady (včetně sociálních a zdravotních odvodů) společně s (správní náklady) až do výše 15 % celkových způsobilých výdajů po předložení příslušných dokladů Seite/Strana 9

10 Verwaltungsausgaben Ausgabenart Druhy výdajů für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kleinprojekten zusammen mit Punkt Personalausgaben insgesamt in Höhe von bis zu 15 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben unter Vorlage von Einzelnachweisen Správní náklady na přípravu, organizaci a realizaci malých projektů společně s (personální náklady) až do výše 15 % celkových způsobilých výdajů po předložení příslušných dokladů Reisekosten des Projektträgers/Projektpartners Cestovní výlohy nositele projektu/projektového partnera Ausgaben für die Erstellung von Konzeptionen, Studien und gemeinsamen Plänen Výdaje na zhotovení koncepcí, studií a společných plánů Ausgaben für touristische und Gemeinbedarfsinvestitionen (bis max. 80 v. H. der förderfähigen Gesamtausgaben); trifft nur für die tschechische Seite zu Investiční náklady v oblasti občanské a turistické vybavenosti (do 80% celkových způsobilých nákladů); jenom pro českou stranu SOLL davon zuschussfähig PLÁN z toho způsobilé Betrag gesamt Betrag gesamt Částka Celkem Částka Celkem Sonstige Ausgaben Jiné výdaje , ,00 GESAMT CELKEM , , Finanzierungsdarstellung Finanční plán Hinweis: Projekteinnahmen (z. B. Teilnehmerbeiträge oder sonstige zweckgebundene Einnahmen) werden von den förderfähigen Gesamtausgaben abgezogen. Upozornění: příjmy projektu (například účastnické poplatky nebo jiné účelově vázané příjmy) se odečítají od celkových způsobilých výdajů Plan der Ausgaben in Geprüfter Ausgabenplan in Plán výdajů v Plán výdajů po kontrole v Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Σ 2010 Σ Gesamtausgaben des Projektes ,00 100,00% ,00 Übertrag aus Punkt 6 100,00% celkové výdaje projektu přenos z bodu č. 6 Σ ,00 100,00% ,00 Seite/Strana 10

11 Plan der Ausgaben in Geprüfter Ausgabenplan in Plán výdajů v Plán výdajů po kontrole v Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz gesamt % Mitteleinsatz im Jahr Mitteleinsatz im Jahr Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Náklady celkem Náklady v roce Náklady v roce Σ 2010 Σ Zuschussfähige Ausgaben 100,00% abzüglich Projekteinnahmen und nicht zuschussfähige Ausgaben 100,00% Způsobilé výdaje po odečtení příjmů projektu a nezpůsobilých nákladů Fördermittel der EU Dotační prostředky EU Sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben Ostatní veřejné prostředky na spolufinancování způsobilých výdajů staatlich státní regional regionální lokal lokální Eigenmittel Vlastní prostředky Sonstige Mittel zur Finanzierung der nicht zuschussfähigen Ausgaben Ostatní prostředky na spolufinancování nezpůsobilých výdajů Nicht zuschussfähige Ausgaben Nezpůsobilé výdaje Projekteinnahmen Příjmy projektu Σ 100,00% , ,00 Σ ,00 85,00% ,00 Σ Σ Σ Σ 2.604, ,00 Σ 2.604,00 15,00% 2.604,00 Σ Σ Σ Seite/Strana 11

12 Erklärung des Antragstellers (ggf. Lead-Partner) Kenntnisnahme des Antragstellers Prohlášení žadatele (popř. lead-partner) Žadatel bere na vědomí Auf die Gewährung einer Förderung aus dem KPF in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa im Rahmen des EU-Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik besteht kein Rechtsanspruch. Na poskytnutí dotace z FMP v Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v rámci programu EU Ziel 3-Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci není právní nárok. Die Beantragung der Auszahlung der Fördermittel muss der zeitlichen Strukturierung der Projektrealisierung entsprechen. Bei zeitlichen Verschiebungen ist das KPF-Projektsekretariat vorher zu informieren. Požadavek na platbu dotačních prostředků musí odpovídat časové struktuře realizace projektu. V případě časových posunů je nutno předem informovat projektový sekretariát FMP. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nur auf Grund von nachweislich bereits getätigten Ausgaben (Erstattungsprinzip). Platba dotačních prostředků proběhne pouze na základě prokazatelně již realizovaných výdajů (princip zpětné úhrady). Ich bin damit einverstanden, dass ich in das gemäß Art. 7, Abs. 2d) Verordnung (EG) 1828/2006 veröffentlichte Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen werde. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass Berichte zur Projektumsetzung und den Ergebnissen teilweise oder vollständig veröffentlicht werden. Souhlasím s tím, že budu uveden v seznamu příjemců podle článku 7, odstavce 2d) nařízení (ES) 1828/2006. Souhlasím také s částečným či úplným zveřejněním zpráv a výsledků z realizace projektu. Der Förderung liegen Subventionen der Europäischen Gemeinschaft und des Freistaates Sachsen bzw. der Tschechischen Republik zugrunde, auf welche der 264 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) und gemäß 1 des Subventionsgesetzes des Freistaates Sachsen vom (GVBI S. 2) die 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom (BGBI I S. 2037) (BGBI. III ) geändert durch Sechstes Überleitungsgesetz vom (BGBI I S. 2106) bzw. 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung finden. Nach 3 SubvG bzw. 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, ist der Antragsteller/Lead-Partner verpflichtet, dem KPF-Projektsekretariat unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteile erheblich sind. Základem pro dotaci jsou subvence Evropského společenství a České republiky, resp. Svobodného státu Sasko, na které se uplatňují 264 německého trestního zákoníku (StGB) a podle 1 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko z (Sbírka zákonů a nařízení str. 2) 2 až 6 Zákona proti neoprávněnému využití dotace (SubvG) z (Spolková sbírka zákonů I str. 2037) (Spolková sbírka zákonů III ) změněného Šestým převáděcím zákonem z (Spolková sbírka zákonů I str. 2106), resp. 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění. Podle 3 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko, resp. podle 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění, je žadatel/lead partner povinen bezodkladně sdělit projektovému sekretariátu FMP všechny skutečnosti, které jsou v rozporu se schválením, poskytnutím, obnovením poskytnutí, čerpáním nebo zachováním subvence nebo subvenční výhody nebo které jsou podstatné pro vymáhání subvence nebo subvenční výhody. Ich bin darüber unterrichtet, dass die in diesem Formular Jsem zpraven o tom, že údaje učiněné v bodech 1 až 6 in den Ziffern 1 bis 6 sowie in den in Ziffer 8 bezeichneten tohoto formuláře jakož i údaje učiněné v přílohách, které Anlagen zu diesem Formular gemachten Angaben jsou uvedeny v bodě 8 tohoto formuláře, jsou skutečnosti subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von 264 podstatné pro poskytnutí dotace ve smyslu 264 StGB, StGB, bzw. von 250b des Strafgesetzes Nr. 140/1961 resp. 250b trestního zákona č. 140/1961 Sbírky zákonů Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in České republiky v platném znění. Je mi známo, že der jeweils geltenden Fassung, sind. Mir ist die subvenční podvod je trestný podle 264 StGB, resp. že Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach 264 StGB úvěrový podvod je trestný podle 250b trestního zákona bzw. eines Kreditbetruges nach 250b des Strafgesetzes č. 140/1961 Sbírky zákonů České republiky v platném Nr. 140/1961 Sammlung der Gesetze der Tschechischen znění. Zavazuji se, že projektovému sekretariátu FMP Republik, in der jeweils geltenden Fassung, bekannt. Ich bezodkladně sdělím každou dodatečnou změnu bin verpflichtet, dem KPF-Projektsekretariat unverzüglich uvedených údajů. eine nachträgliche Änderung der vorgenannten Angaben mitzuteilen. Seite/Strana 12

13 7.2 Erklärung des Antragstellers Prohlášení žadatele Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Projektantrag gemachten Angaben in beiden Sprachen wird hiermit durch den Antragsteller/Lead-Partner versichert. In Zweifelsfällen ist die Sprache des Antragstellers/Lead-Partners maßgebend. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die sofortige Kündigung der Fördervereinbarung und evtl. Rückforderungen zur Folge haben können. Žadatel/lead partner tímto potvrzuje pravdivost a kompletnost výše uvedených údajů, jakož i údajů uvedených v přílohách této žádosti, a to v obou jazycích. V případě pochybností je arbitrární jazyk žadatele/lead-partnera. Jsem obeznámen s tím, že nesprávné údaje mohou mít za následek okamžité vypovězení dohody o poskytnutí dotace a příp. vymáhání prostředků. Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung von zuschussfähigen Ausgaben des beschriebenen Projektes verwendet. Dotační prostředky budou použity výhradně na financování způsobilých výdajů popsaného projektu. Der im Projektantrag ausgewiesene Eigenanteil ist gesichert. Je zajištěn vlastní podíl uvedený v žádosti. Ich versichere, dass für dieses Projekt gleichzeitig keine Anträge auf Fördermittel aus anderen Förderprogrammen der EU, der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik gestellt wurden, sofern sie nicht im Finanzierungsplan in diesem Antrag (vgl. Punkt 6.2) enthalten sind. Lead partner potvrzuje, že pro tento projekt nepodal současně další žádosti o dotační prostředky z jiných dotačních programů EU, České republiky a Spolkové republiky Německo, pokud nejsou uvedeny v plánu financování této žádosti (viz bod 6.2). Die für den Auftraggeber geltenden Vergabevorschriften werden eingehalten. Zadavatel dodrží platné předpisy pro přidělování veřejných zakázek. 8. Anlagenverzeichnis Seznam příloh Bitte geben Sie alle beigefügten Anlagen des Projektantrages an. Bitte beachten Sie, dass bei gemeinsam finanzierten Kleinprojekten das Lead-Partner-Pinzip gilt und somit ein Kooperationsvertrag zwischen dem Antragsteller (Lead-Partner) und allen am Projekt beteiligten, im Projektantrag aufgeführten Projektpartnern als Anlage beizulegen ist. Verwenden Sie bitte zur Kennzeichnung der Projektpartner die im Antrag verwendeten Bezeichnungen bis PP... Prosím uveďte všechny přiložené přílohy projektové žádosti. Upozornění: U společně financovaných malých projektů platí Lead-partner-princip a tím je nutná příloha kooperační smlouvy mezi žadatelem (lead-partner) a veškerými účastníky projektu, partnery projektu, kteří jsou uvedeni v projektové žádosti. Použijte značení projektových partnerů dle v žádosti uvedeného značení PP1 až PP... Lfd. Nr. Blätterzahl Kopienzahl Antragsteller /Partner PP... Bezeichnung Název Pořadí Počet listů Počet kopií Žadatel /partner PP Vollständige Feldinhalte Úplné obsahy kolonek Seite/Strana 13

14 9. Unterzeichnung des Antrages Podepsání žádosti Ort, Datum Místo, datum Antragsteller (ggf. Lead-Partner) PP1 Žadatel (popř. lead-partner) Unterschrift, Stempel Podpis, razítko Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny Bei nicht gemeinsam finanzierten Projekten erklären die Projektpartner ihre Mitwirkung am Projekt wie im Projektantrag dargestellt. U projektů bez společného financování deklarují projektoví partneři svoji účast na projektu podle popisu v projektové žádosti. Ort, Datum Místo, datum Unterschrift, Stempel Podpis, razítko Projektpartner Projektový partner Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny Seite/Strana 14

15 Anhang/Příloha 1 Vollständige Feldinhalte/Úplné obsahy kolonek Seite/Strana 2, Punkt/Bod 1.4: Zusammenfassung des Projektinhaltes Zielsetzung des Programms ist die Weiterentwicklung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bei den Besitzern der Fahrerlaubnisgruppe A bzw. A1, sowie Informationsweitergabe über Schulungsmöglichkeiten der Euroregion Neisse. Das Projekt besteht aus 3 Säulen: I. Im Laufe des Jahres 2010 sollten zwei Kurse mit dem Thema Sicheres Motorradfahren für beginnende Fahrschulabsolventen veranstaltet werden. (ca 120 beginnende Motorradfahrer) II. Ergänzung dieser Kurse durch andere Motorradfahrer (aus der Öffentlichkeit). Die Auswahl findet auf Grund eines auf den Websites veröffentlichten Fragebogens statt. Dabei werden junge und beginnende Motorradfahrer bevorzugt. III. Zweisprachige Informationskampagne über die Möglichkeiten der Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Motorradfahren (In Übereinstimmung mit der Haltbarkeit dieser Informationskampagne werden vorzugsweise Firmen mit bereits entwickelten und geeigneten Struktur angesprochen). Im Rahmen des Projektes werden Fahrschulen wegen Mitarbeit angesprochen. Diese sollten bereits in ihren Kursen über diese Aufbaumöglichkeit informieren. Ihre Motivation diese Auskunft anzubieten hängt mit der Qualitätssteigerung von ihnen angebotenem Service. Seite/Strana 2, Punkt/Bod 1.4: Shrnutí obsahu projektu Cílem projektu je nadstavba v nabytí znalostí a zkušeností čerstvích držitelů řidičského oprávnění skupiny A. resp. podskupiny A1 a dále šíření informace o výkových možnostech v Euroreginu Nisa. Projekt se sestává ze třech pilířů. I.V průběhu roku 2010 uspořádání 2 kurzů bezpečné jízdy na motocyklu pro čerstvé absolventy autoškol (cca 120 začínajících motocyklistů) II.Doplnění těchto kurzů motocyklisty (veřejností). Výběr bude probíhat mezi veřejností na základě dotazníku, který bude uveřejněn na webových stránkách projektu. Přednost bude dána zájemcům z řad mladých a začínajících motocyklistů. III.Dvoujazyčná informační kampaň o možnostech vylepšování znalostí a zkušeností jízdy na motocyklu (V souladu s udržitelností této informační kampaně budou primárně ke spolupráci vyzvány společnosti z již s existující strukturou vhodnou pro tuto kampaň). V rámci projektu budou ke spolupráci osloveny autoškoly, které by měly poskytnout již v kurzu informace o možnosti této nadstavbové výuky. Motivace autoškoly o poskytnutí této informace je v přidané hodnotě výuky poskytnuté klientovi dané autoškoly. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Ausgangssituation/Bedarf Nach den im Ausland gemachten Erfahrungen zeigen sich Programme, die Seminare mit dem praktischen Motorradtraining kombinieren als höchst wirksam. Aus der angelegten Verkehrunfallanalyse aus den letzten 3 Jahren wird es klar, dass die Motorradunfälle die schlimmsten Gesundheitsschäden aufweisen. Zu der meist betroffenen und gefährdeten Gruppe gehören in diesem Zusammenhang junge und beginnende Motorradfahrer. Konkrete Verkehrsunfälle werden überwiegend auf Grund mangelnder Erfahrung und Grundfahrschulunterricht und daraus folgenden Fehlern im Verkehr verursacht. Aus diesen Gründen zeigt es sich als höchst notwendig, mit diesen jungen und beginnenden Motorradfahrern über den Rahmen dieser Fahrschulgrundkurse zusammenzuarbeiten und ihnen, auf Grund des vorbereiteten Aufbauprogramms, relevante Auskunft und Erfahrungen weiterzugeben. Aufgrund der ausländischen Erfahrungen haben sich Programme, die Seminare und den praktischen Unterricht kombinieren, als höchst wirksam erwiesen. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Výchozí situace/poptávka/požadavek Z rozboru nehodovosti LK za poslední 3 roky, vyplývá skutečnost, že nehody na motocyklech vykazují nejvážnější následky na zdraví. Nejpostiženější a nejzranitelnější skupinou v této souvislosti jsou mladí a začínající motocyklisté. Konkrétní nehody jsou způsobeny zejména nezkušeností, nedostatečnou výukou v základních kurzech v autoškolách a následnými chybami v provozu. Proto je nutné dále pracovat s mladými a začínajícími motocyklisty nad rámec základního kurzu v autoškole a předávat jim relevantní informace a zkušenosti nadstavbovým programem. Jako nejúčinnější z pohledu zahraničních zkušeností je program spojující semináře a praktickou výuku na motocyklech. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Inhalt Fahrschulen werden wegen Zusammenarbeit angesprochen. Interessierte Fahrschulen werden dann ihre Absolventen auf die Möglichkeit eines Aufbauunterrichts auf dem Autodrom in Sosnová bei Česká Lípa aufmerksam machen und an sie Gutscheine verteilen. Die erste Schule des sicheren Motorradfahrens findet im Junifür die Absolventen der Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer) statt. Die zweite dann Ende September für Fahrschulkurse von bis (höchstens 60 Teilnehmer). Sollten die Kurse des sicheren Seite/Strana 15

16 Fahrens nicht vollbesetzt werden, werden die freien Plätze auf Grund eines im Internet veröffentlichten Fragebogens interessierten Motorradfahrern angeboten. Sowohl für Absolventen als auch für die Öffentlichkeit sind diese Kurse kostenlos. Kursbeschreibung: Der Kurs besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil Der theoretische Teil umfasst: 1.Motorradfahren - Verkehrspsychologe 2.Unfallhäufigkeit und die häufigsten Fehler bei Unfällen mit schwerwiegendsten Folgen Polizei 3.Die unterschiedliche Regelung des Verkehrsrechts in BRD und der Tschechischen Republik - Erfahrungen mit dem Training von Fahrern/Motorradfahrern in der BRD 4.Technik Motorradsicherheitskomponente 5.Fahrtechnik richtige Angewohnheiten des sicheren Fahrens Der praktische Teil umfasst: 1.Effektive Erste-Hilfe-Leistung Das Tschechische Rote Kreuz Kreis Liberec 2.5 x 20 min. Fahren (jeder Teilnehmer) Die Teilnehmer werden nach Erfahrung in vier Gruppen eingeteilt. In Abhängigkeit von Struktur und Umfang des Kurses wird jeder Gruppe ein Instruktor zugeteilt. Der zweite untrennbare Bestandteil des Projektes beträgt die Vorbereitung einer zweisprachigen Informationskampagne über die Möglichkeiten eines Motorradunterrichts nicht nur innerhalb der Euroregion Neisse in Form von Webseiten und Druckschriften. Auch in dieser Hinsicht werden im Rahmen dieses Auftrags Firmen mit bereits entwickelter Struktur angesprochen. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Obsah Proces projektu je následující Oslovení autoškol k součinnosti na tomto projektu Autoškoly budou své absolventy seznamovat s možností nadstavbové výuky jízdy motocyklu na autodromu v Sosnové a dávat jim vouchery na tuto výuku. První škola bezpečné jízdy na motocyklu proběhne v červnu pro absolventy autoškol od (max. 60 účastníků). Druhá pak na konci září pro absolventy (max. 60 účastníků). V případě volných míst v uvedených termínech bude na základě dotazníku uveřejněného na webových stránkách realizátora výuky vybrán z řad motocyklistů veřejnosti (upřednostnění budou kandidáti podle přede zadaných kritérií). Pro absolventy autoškol i veřejnost jsou tyto kurzy zdarma. Popis kurzu: Kurz bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje: 1.Jízda na motocyklu - dopravní psycholog 2.Nehodovost a nejčastější chyby při nehodách se závažnými následky 3.Rozdílná právní úprava provozu na pozemních komunikacích v SRN a ČR a zkušenosti s výukou řidičů motocyklistů v SRN 4.Technika bezpečnostní prvky motocyklu 5.Technika jízdy správné návyky pro bezpečnou jízdu Praktická část zahrnuje: 1.Poskytnutí efektivní první pomoci 2.5 X 20 min. jízdy (každý účastník) Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin podle zkušeností, k nim v závislosti na potřebu rozsahu a skladby výuky bude přiřazen lektor Druhou nedílnou součástí projektu je realizace dvoujazyčné informační kampaně o možnostech výuky jízdy na motocyklu nejen v ERN a to v podobě webových stránek a dále ve formě tiskoviny. V souladu s udržitelností těchto informací budou v rámci zakázky osloveny společnosti, které již disponují vhodnou infrastrukturou. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Neuerungen/Mehrwert Junge und unerfahrene Motorradfahrer besitzen nach der abgeschlossenen Fahrprüfung die Motivation endlich ihre Maschine im Straßenverkehr auszuprobieren. Nur wenige von ihnen denken in diesem Moment an eine weitere theoretische Verkehrserziehung. Einzelkurse auf einem Autodrom sind meistens sehr teuer und für junge Motorradfahrer daher meistens unvorstellbar. Wie schon gesagt, es mangelt auch an Informationen über diese Kurse im allgemeinen Bewusstsein. Dank diesem Projekt bekommen ca. 120 beginnende Motorradfahrer notwendige Erfahrung und Training. Im Laufe Seite/Strana 16

17 der Zeit können durch Fahrschulen und andere Distributionsstellen die gewünschten Zielgruppen erreicht werden. Zurzeit gibt es im Kreis Liberec kein ähnliches Projekt, das sich mit diesem Thema befasst. Seite/Strana 5, Punkt/Bod 4.1: Inovace/Přidaná hodnota Argumentace pro nesamostatné pokračování ve zdokonalování svých schopností na autodromech je vysoká cena pronájmu autodromu a odborníka, který se může individuálně motocyklistům věnovat, případně nedostatek informací o možnostech takové výuky. Realizací projektu dostane potřebné školení a zkušenosti cca 120 začínajících motocyklistů. Zároveň se k cílovým skupinám prostřednictvím autoškol a dalších distribučních míst dostanou komplexní informace o možnostech takové výuky. V současné době není v Libereckém kraji projekt, který by se tímto způsobem nadstavbově staral a začínající a mladé motocyklisty a neexistuje kvalitní informační kanál o možnostech nadstavbové výuky nad rámec základního kurzu v autoškole. Seite/Strana 7, Punkt/Bod 4.4: Nutzen/Ergebnisse/Fortsetzung der Zusammenarbeit Die Ergebnisse des Projektes werden den Einrichtungen, die im Bereich Straßenverkehrsicherheit auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze tätig sind zur Verfügung gestellt. Im Falle einer weiteren Zusammenarbeit in diesem Bereich werden die im Projekt gewonnenen Ergebnisse als Unterlagen vorgesehen. Eine Informationskampagne, die sich mit Möglichkeiten eines Aufbautrainings und Erwerb von richtigen Fahrangewohnheiten innerhalb eines Trainingsgeländes beschäftigt, dient als Motivation der betreffenden Motorradfahrer aus beiden Staaten zur Teilnahme an Kursen, in den einzelne Kenntnisse und Fähigkeiten verbessert werden. Seite/Strana 17

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Technika v pohybu. Katalog

Technika v pohybu. Katalog Technika v pohybu TECHNIKA DIE V BEWEGT POHYBU DREH- UND OKENNÍ DK-BESCHLÄGE KOVÁNÍ Katalog Legende Legenda 0Legende Nur Pouze für pro Holzfenster dřevěná okna Verpackungseinheit Balící množství Nur Pouze

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více