Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006"

Transkript

1 Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006 Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem v roklince doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Nebylo koho se bát, široko daleko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než seskočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Přečetli jste si úvod pohádky Tři veteráni z knihy Fimfárum. Z tohoto textu vycházejí úkoly v oddílech I. a II. I.1.Kdo je autorem knihy Fimfárum? I.2.Vysvětlete rozdíl mezi lidovou a umělou pohádkou: Vysvětlete rozdíl mezi pohádkou a pověstí: Vysvětlete rozdíl mezi pohádkou a baladou: Napište, co mají tyto literární žánry (literární útvary) společného - uveďte alespoň dva znaky: I.3.Co znamenají slova: veterán držet vartu je ve vojácké krvi I.4. K čemu (ke komu) autor přirovnává plamínek?

2 Najděte v textu jiný příklad tohoto obrazného přirovnání: I.5. Zamyslete se nad slovy široko daleko nebylo člověka ani jiné šelmy. Vyberte ze tří možností Větu, která nejvíce vystihuje autorovu myšlenku:, co chtěl autor vyjádřit: a) Noční les je plný divoké zvěře. b) Člověk může být nebezpečný jako dravé zvíře. c) Voják se bál úplně všeho. I.6. Přečtěte si tři následující texty. Který z nich je pokračováním pohádky, a tedy bezprostředně navazuje na úvodní text? a) Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mne vystřídá Servác, k ránu to vezme Bimbác, počítal v duchu. Pak půjdeme dál. b) Z důvodu střídání stráží stanovil voják toto pořadí:1.servác, 2.Bimbác. c) Slunce zašimralo vojáka na nose. Sakra, pomyslel si, musím vzbudit kamarády, nebo se v tom poledním žáru úplně upečou! II. Mluvnické úkoly II.1. Vypište z textu příslovce: II.2. Vytvořte větu, v níž slovo uprostřed bude jiným slovním druhem než v textu: II.3. Určete pád a vzor jmen: noci krvi -

3 popela žhavédalší II.4. Vyhledejte v textu slova ní a ji. Určete jejich slovní druh: Napište tato slova v 1.pádě: Vytvořte věty, v nichž se ( v souladu s pravidly ) vyskytují tvary ni a jí. II.5. Vyskloňujte ve všech pádech slova dva páry. II.6. Vysvětlete pravidlo, podle kterého autor ( správně ) použil tvar nohama. II.7. Vyhledejte v textu následující slova a přiřaďte k nim správné písmeno z této nabídky: A-zájmeno tázací, B-přídavné jméno tvrdé, C-zájmeno vztažné, D-předložka, E-spojka, F-částice u - kterých než - mezi do ani II.8. Slovesný tvar doutnal převeďte a) do tvaru 1.osoby čísla množného způsobu podmiňovacího času přítomného b) do tvaru 2.osoby čísla jednotného způsobu rozkazovacího II.9. Vyhledejte v textu slova prošlapané a podrážky. U obou slov oddělte předponu-kořen-příponukoncovku:

4 II.10. Podtrhněte v následující řadě slova příbuzná ke slovu prošlapané: prošláplý ušlapaný ušlý šlapací šle sešlost sešlápnout zašleme prošlý šlépěj II.11. Přečtěte si úryvek ze Slovníku spisovného jazyka českého: Voják,-a (6.mn.-cích) příslušník armády, voj.osoba bez ohledu na hodnost ( x civilista): prostý v. vojín,v.základní služby, v. z povolání,-yně,-ě (2.mn.-yň,-yní ), hovor. vojačka,- y ž Jaké údaje úryvek obsahuje-uveďte alespoň tři : Podtrhněte antonymum. Je slovo vojačka spisovné? III. Přečtěte si pozorně jiné úryvky ze stejné pohádky. Obsahují pravopisné chyby. Vaším úkolem je chyby najít a opravit text v souladu s pravidly českého pravopisu. Dál ale kam dál? Dokud jemu a jeho kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy umněly celý den běhat s kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, to byli časy! Tenkrát flašinetáři na roscestích jen tu slávu zlomislně kazili. Ukazovali jim svoje metáli a vyprávěly že se také probíjeli celou evropou. Až po mě! vpadl Servác sčerstva To nic není proti mě! křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si dořeči, strkali do sebe a smáli se jako klucy. Potom začali skoušet kouzelnou moc dárků. Vytřepali ze Servácovi tobolky každému po deseti dukátech. Nejmladčí, čtvrtá se menovala Bosana a byla nehesčí. A také nejvíc po tatínkovy, coš znamená že byla těško k uhlídání. IV. I následující věty jsou vybrány z pohádky Tři veteráni. Pro snazší orientaci jsou očíslované. 1. Vstávali mlčky. 2. Když se rozkoukali,šli se umýt do tůňky plné žíhaných čolků. 3. Naplnili si čutory z praménku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. 4. Šli rychle, aby se zahřáli. IV.1. Uveďte,zda se jedná o větu jednoduchou, souvětí podřadné,souvětí souřadné:

5 IV.2. Z textu č.1 vypište základní skladební dvojici : IV.3. Vypište ze všech čtyř celků věty vedlejší a určete jejich druh: IV.4. Určete větné členy : do tůňky - plné čolků žhavé rychle IV.5. Spojte věty číslo 1 a 2 tak, že větu číslo 1 změníte na větný člen. IV.6. Přečtěte si věty: Naplnili si čutory z praménku. Naplnili si čutory z plechu. Naplnili si čutory vodou. ( Upozornění : čutora je nádoba na vodu ) Určete větné členy : z praménku z plechu vodou -

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné: Přijímací zkouška z českého jazyka 2010/2011 Milí studenti, než začnete pracovat, přečtěte si toto upozornění: Vaším úkolem často bude zaškrtnout správnou odpověď. Takových odpovědí může být více, nikoliv

Více

organizátor režisér herec. Dovedl kolem sebe schromáždit skupinu natšených, ale

organizátor režisér herec. Dovedl kolem sebe schromáždit skupinu natšených, ale Přijímací zkoušky z českého jazyka 2008 I. Tanečních zábav jsme se už nezůčastnili, z divadelních přetstavení jsme však nevinechali jediné. V Želarech sídlil proslulý umnělecký spolek. Vládl mu vípomocný

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

POČET BODŮ. 4. Podrhněte výrazové formy p ř í s u d k u (pokud to jde): Chtěl jsem odejít domů. Popadla panenku a prásk s ní o zem! Mladost radost.

POČET BODŮ. 4. Podrhněte výrazové formy p ř í s u d k u (pokud to jde): Chtěl jsem odejít domů. Popadla panenku a prásk s ní o zem! Mladost radost. ŘEŠE Í 5A POČET BODŮ 1. Podtrhněte odpověď a), b) nebo c) na otázku, v jakém s l o v e s n é m z p ů s o b u je p ř í s u d e k (predikát, P) následující věty: Co by se mu mohlo stát? a) způsob oznamovací,

Více

1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou?

1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou? 1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Zatemnění tohoto sálu je zcela postačující. B) Když z toho kopce shlédli, uviděli jen temnou propast. C) Musíš pochopit, že tamnější zvyky jsou odlišné.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více