725. výročí založení města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "725. výročí založení města"

Transkript

1 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou kostele s. Ja Křtitele. Setora, Nemocnice, MŠ a ZŠ připraily pro zájemce Den oteřených deří, základní škole je možné shlédnout ýstau 140 let školy Počátkách. Výstaa 725 let města je oteře galerii a kině budou promítány historické filmy. Odpolední program: Od 13:00 můžete prostoru autobusoého nádraží shlédnout ukázky IZS (hasiči - pyrotechnika, policie - ukázky zásahů, práce rychlé záchranné služby), aerobik ( hale), šermířská klání (před halou), společenské tance ( sokoloně) choatele, čelaře, služební kynologii, canisterapii, ZOO koutek, sokolníky (za sokolonou). Nebude chybět ani dětský koutek (skákací hrad, rybářské soutěže), historická ozidla, technické ybaení VTS Počátky, SCID CAR, cyklotrial, horolezecká stě (areál ICOM). V odpoledních hodinách bude připraen doproodný hudební program, který si můžete zpříjemnit bohatou bídkou občerstení, které zajištují firmy: Sport bar, Bistrot de papa, Kaár piotéka U Krobijá, Restaurace Na Sídlišti a rybáři. Přejeme Vám příjemné prožití ánočních sátků a mnoho úspěchů noém roce. Truhlářstí L. Skokan Mediální sponzor: Bolest je doktor, před kterým máme nejětší respekt. Dobrotě a moudrosti jenom slibujeme, ale bolest posloucháme. Marcel Proust Z obsahu: Sloo hejtma Kraje Vysoči Z jednání rady města Z jednání zastupitelsta města Co ás zajímá: policie Který nárh se ám líbí? Naše žákoská knížka My obyčejní a neobyčejní lidé Vydatnost pramenů saté Kateřiny a saté Ludmily Naše počátecká kuchařka, aneb dnes ařím já Ve Líčku se nenudíme Zkazky a poěsti od Jaořice Češi a Sloáci oblacích Mc Líček Kino Počátky Kniho Počátky Akce Sokolo Pozánky

2 SLOVO Podrobný HEJTMANA popis KRAJE realizace VYSOČINA akce Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve Nejstarší písemná zpráa, která je poažoá za pořádkoá jednotka, dopraní policie s technikou, eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do starožitnost města Počátky, je z období kolem roku psoodi, pyrotechnici, technika SKID-CAR pro speciální ýcik řidičů bezpečnostních složkách, hasič- eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste a z tohoto důodu letošním kalendářním roce Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních proběhnou e dnech 17. kět a 21. kět ský záchranný sbor, sbor dobroolných hasičů, rychlá záchranná služba ). Dětský koutek s atrakcemi samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou oslay 725. ýročí založení Města Počátky. pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim V sobotu 17. kět dopoledních hodinách budou organizoány dny oteřených deří jednot- ), ZOO koutek se zířátky, sokolníci. Následují cy- pro nejmenší (kolotoč, skákací hrad, lanoé centrum jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. liých zařízeních města (Mateřská škola Počátky, klokuriozity, cyklotrial, motokáry, ýstaa osobních Základní škola Otokara Březiny Počátky ) četně automobilů a autobusů znázorňující technický ýoj Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. priátních (Nemocnice Počátky s.r.o., Setora Počátky za posledních několik desetiletí až po současnost. ). V odpoledních hodinách od hodin začne V multifunkčním kulturním centru bude e sklepní prostorách multifunkčního kulturního centra, sokolony, galerii oteře ýstaa fotografií, obrazů a dalších sportoní haly, tartanoého hřiště, autobu- předmětů souisejících s historií ýoje města, e soého Z nádraží JEDNÁNÍ četně RADY nitřních MĚSTA prostor depa ČÍSLO ICOM 47 enkoním ZE DNE amfiteátru 25. LISTOPADU se uskuteční diadelní 2013 scénky amtérských ochotníků, klubonách bude ysta- Transport, nákladoé plochy před proozem PRANTL RADA Masný SCHVÁLILA průmysl s.r.o., prostorách mezi sokolonou, e ké služby expozice s.r.o., šich Počátky partnerských nemají pro daný měst typ (Lokca, panelů poskytnutí finčního příspěku sportoní halou a tartanoým hřištěm Občanskému a celé sdružení Fond ul. Tyršoa ohrožených po křižoatku dětí, Praha s ul. 1, Stodolní e ýši 1.000,- hla- grafika zajištění J. Herčíka ypracoání a budou průkazů promítány energetické krátké nároč- histo- délce Konolfingen), yužití a s prodejem ýstaa souhlasí. děl akademického malíře a úseku ní Kč program. z rezerního Slanostní fondu rady zahájení proběhne od rické nosti dokumentární budo (PENB) filmy e o lastnictí městě a města blízkém okolí, prní hodin dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne autobusoém nádraží (pódium s hledištěm etapě multifunkčním se jedná o sále budoy pro 228 městského diáků muzea, bude promítán základ- pro uzařené sedící diáky) pod č.j. 1590/2003 a následně mezi po celé Městem odpoledne Počátky až a celoečerní školy, mateřské film Postřižiny školy, sportoní a Mikola haly, tenkrát Sokolony Koločaě multifunkčního a pro čtenáře kulturního bude centra oteřená městská kniho- a do Kulturním hodiny zařízením ečer města stejném Počátky, místě kterou bude je probíhanechá hudební budoa a pěecká Sokolony produkce Počátkách složená do přeážně dočas- komisi pro ýběr zadaatele (cca sazků),. V sokoloně Komplexní se proedení uskuteční pře- z ného místních užíání skupin příspěkoé a základní organizaci; umělecké dodatkem školy. se módní ýběroého přehlídka řízení a ukázky zhotoitele jednotliých staby druhů akci tanců Staební sportoní úpray Palackého hale lezení náměstí uměle Počátky, ytořené e slože- stěně Ve uprauje shora doba uedených sjednání objektech nájmu a dobu popsaných určitou od a místech budou , prezentoat a je soji stanoeno činnost celkoé jednotlijemné spolky, za které rok 2013 celoročně e ýši ,- organizují Kč cílené aktiity odpoledne akce je fincoaná budeme prodáat z Regionálního upomínkoé operačního předměty pro- ná- a ní: přehlídka Mgr. Karel pódioých Štefl, Petr skladeb Zadák a Daid aerobiku. Brý, Po DiS.; celé e dětské kterých taneční, končí reguloané hudební a nájemné: pěecké soubory, Ludmila trot PAPA, kaár a piotéka U Krobijá, restaura- pro občany Počátek a nejbližšího okolí (choatelé, a gramu zajišťoat Jihoýchod občerstení šimi stálými prodejci (Bis- čelaři, MC Noáčkoá, Líček, Počátecká Počátky ýšit dechoka, nájemné hudební od 1.1. skupi RADA ce Na BERE Sídlišti NA a Sportbar VĚDOMÍ Škodoi). AWAL 36,- ). Kč/m Dalšími 2 /měsíc; pořadí Dagmar budou Holá, subjekty Počátky s místní ýšit nájemné (Výchoný od 1.1. ústa 32,- mládeže, Kč/m 2 /měsíc; Domo Gabri- Je- o přidělení žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila příslušností Oslay bytu mají za Domě cíl ukázat s pečoatelskou šem náštěníkům službou rozoj řabi, ela Rajčanoá, Vodotechnické Počátky služby prodloužit ) a subjekty nájemní smlouu a s přihlédnutím záchranný k ýši systém bídkoé e městě ceny (Policie nájmu ČR při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt tořící města od jeho zniku až do současné doby. Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné Integroaný přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. případě uolnění některého hodného bytu pololetí Z 2013 JEDNÁNÍ z nebytoých RADY prostor MĚSTA prním dzemním ČÍSLO 52 Oznámení ZE DNE předběžných 24. břez informací souisejících podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zahájením zadáacího řízení projektu Staební RADA projatých SCHVALUJE k ýkonu zdraotnické ambulantní péče úpray s tříměsíční Palackého ýpoědní náměstí lhůtou Počátky a s nájemným weboých e ýši MUDr. yhlášení Miloši záměru Beutloi s tím, pronájem že částka zasedací bude hraze místnosti stránkách 200,- Kč/m 2 Věstník /rok, splatném eřejných e Zakázek čtrtletních splátkách měsíčních budoě splátkách č.p. 1, Palackého od led nám. do Počátkách, prosince Harmonogram yhlášení záměru projektu pronájem Transformace pacht Ústau části předem určenému zájemci Mgr. Ea Decroix, Adokátní sociální p.p.č. 26 péče o ýměře pro mentálně 18 m 2 postižené k.ú. Počátky, Kraje předem Vyso- kancelář yhrazené DECROIX; parkoací za plochy účelem unitř poskytoá- obytné ozčení či určenému zájemci p. Jiřímu Kukloi, tr. bytem Po- zóny ní adokátní před bytoým permanence, domem která č.p.573 bude ykonáá 574 sislou čátky, dobu neurčitou s ýpoědní lhůtou 3 měsíce dopraní rozsahu zčkou jednoho pro praconího p. Jindřicha dne Tunku, týdnu Počátky; od 8:00 DOPORUČUJE za minimální cenu 2,- Kč/m 2 /rok a podmínkou RADA důodem do 16:00 je hodin; umístění pronájem dodatkoé bude tabulky sjednán s od yzčením kět ariantu č. 2 bezdlužnosti při změně oteírací doby pro eřej- ůči městu; jedná se o část pozemtele, registrační dobu zčky neurčitou, osobního s tříměsíční automobilu ýpoědní žadanosku za České poště s.p., oplocenou zahradou domu pobočka č.p. Počátky, 370 a slouží Hor- lhůtou který a s ročním je těžce nájemným zdraotně e postižený ýši 9.344,- (ozčení Kč + ní k uskladnění ul. č.p. 87, dřea; z důodu dřeo snížení nesmí praconích bránit rozhledoých úazků dou podmínkách stáajících a zaměstnců průjezdu komunikací zajišťujících ob- 01) DPH, a je splatném držitelem e průkazu čtrtletních ZTP a splátkách parkoacího průkazu; u yhlášení zpenění záměru parkoací pronájem plochy před nebytoého bytoým domem prostoru služnost yhlášení u přepážek záměru celkem pronájem o 1 hodinu bytu denně, č. 4 o tzn.: elikosti 2+1, bylo scháleno šatny usnesením č. 5 o ýměře rady 15 č. 17/2007 m 2 e sportoní ze dne bude zachoá o ýměře oteírací bytu 70,47 doba m sobotu a celkoé dopoledne ploše hale Počátkách, předem určenému zájemci Ing. 72,22m a o praconích č.p. 21 dnech Palackého bude nám. kráce Počátkách, doba pro prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek Petra Čekaloá, tr. bytem Dobrá Voda č.p. 34, za za cenu nájmu minimálně 2.500,- Kč/měsíc a zálohy služby e ýši 300,- Kč/měsíc/osoba, s mož- x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných účelem poskytoání masáží, turopatického a přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne ýžioého počtu poradenstí, 6 ks, za cenu které 250,- budou Kč/ks ykonáány č. DPH, ností pronájmu od 1.5. dobu určitou bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako p. Adolfu odpoledních Sedlákoi, a ečerních tr. bytem Počátky. hodinách; Vodotechnic- pronájem dobu současné 1 roku, době) s podmínkou bezdlužnosti zájemce bude sjednán od kět dobu neurčitou, ůči městu, předplacení nájemného 1 měsíc a 22

3 úhrady kauce e ýši trojnásobku měsíčního nájemného cí se e dnech až 6.3. účastnilo 6 firem, při podpisu nájemní smlouy; případě záěrečném kole ýběroého řízení bídly cenu Na neplacení začátku každého nájemného roku se nebo neyhneme hrubého úahám porušení o tom, co nájemní žiotě smlouy íme může o některých projímatel důležitých ukončit událostech. proná- V roce, protokolárně jehož prahu stojíme, doporučila nás čekají hodnotící troje olby. komise Na jaře olby do nás něm za zhotoení čeká. V osobním pouze žiotě 2 firmy; neíme, ýběr jen leccos zpracoatele tušíme. Ve eřejném eropského jem ýpoědí parlamentu, s ýpoědní podzim lhůtou olby senátní 1 měsíc; a do rada obecních si zastupitelste. nejýhodnější cenoou bídku oprau komunikací bilancují sé čtyřleté Počátkách období. a okolí, Starostoé předloženou a členoé místních fi. I. Ka- Zastaím yhrazuje se u těch, práo jež neybrat jsou nám žádného nejbližší. Města ze zájemců a obce už pomalu samosprá yhlášení patří záměru dlouhodobě k pronájem těm, jimž jejich bytu oliči č. 2 důěřují o e-nejícelikosti menická Myslím, staební že opráněně. a obchodní Daří se s.r.o., jim přes za jejich bídkoou nelehkou obce 4+1 a města o ýměře stále postupně 99,7 mzeleboat. 2 č.p. 442, Mimo Počátky, jiné i proto, že cenu se neěnují ,-Kč politickým hrátkám bez DPH; a půtkám, nákupní ale elektronic- ětšinou jim pozici jde ul.žironická, o společnou každodenní za cenu práci nájmu e prospěch minimálně zájmu 3.800,- občanů. ké aukce dodaatele a zhotoitele uedených Za Kč/měsíc krajskou samospráu a poplatek bych za rád ybaení zdůraznil elmi bytu dobrou 351,- spolupráci Kč/ prací měst a se obcí e s dnech ším úřadem až Zároeň doufám, účastnily že se blízké 4 měsíc budoucnosti a zálohy zlepší součinnost služby krajů e ýši s noě 700,- ustaenou Kč/měsíc/ ládou, protože firmy, šichni záěrečném íme, že ta kole nebyla ýběroého minulém období řízení ideální. bí- Obyatelům osoba, s Kraje možností Vysoči pronájmu přeji roce od 1.5. hodně zdraí dobu a přízniých dly cenu prožitků za zhotoení práci i soukromém pouze 3 žiotě. firmy; ýběr zpracoatele protokolárně doporučila hodnotící komise určitou dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti zájemce ůči městu, předplacení nájemného nejýhodnější cenoou Jiří Běhounek, bídku hejtman Kraje Záchranný Vysoči 1 měsíc a úhrady kauce e ýši trojnásobku archeologický ýzkum souislosti se stabou Sta- měsíčního Z JEDNÁNÍ nájemného RADY při podpisu MĚSTA nájemní ČÍSLO smlouy; případě neplacení nájemného nebo hrubéloženou fi. ARCHAIA Brno, o.p.s., za bídkoou 47 ební ZE DNE úpray 25. Palackého LISTOPADU náměstí Počátky, 2013 před- RADA ho porušení SCHVÁLILA nájemní smlouy může projímatel ké cenu služby ,00 s.r.o., Počátky Kč nemají č. DPH; pro ýběroé daný typ panelů řízení poskytnutí finčního příspěku ukončit pronájem ýpoědí s ýpoědní Občanskému lhůtou sdružení 1 yužití bylo zadáno a s prodejem jako eřejná souhlasí. zakázka malého rozsahu měsíc; Fond rada ohrožených si yhrazuje dětí, práo Praha neybrat 1, e ýši žádného 1.000,- zajištění e smyslu ypracoání aktuálního znění průkazů zák. energetické č. 137/2006 nároč- Sb., o Kč ze z zájemců rezerního fondu rady nosti eřejných budo zakázkách; (PENB) e k podání lastnictí bídky města bylo prní oslo- dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne rozpočtoé změny roku dle usnesení Zastupitelsta etapě eno několik se jedná odborných o budoy firem, městského účastnily muzea, se pouze základ- 2 pod města č.j. 1590/2003 Počátky mezi č.3/2010 Městem Počátky ze dne a uzařené ní firmy, školy, jejich mateřské bídky školy, byly sportoní doručeny haly, řádné Sokolony soutěž- a Kulturním zařízením bod J), kterým města Počátky, yhrazuje kterou radě je proádět přenechá multifunkčního ní lhůtě a splňoaly kulturního stanoená centrakritéria; ýběr zpraného rozpočtoá budoa opatření Sokolony souladu Počátkách s rozpočtoými do dočas- komisi pro ýběr zadaatele coatele protokolárně doporučila Komplexní hodnotící proedení komise praidly užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se ýběroého nejýhodnější řízení cenoou zhotoitele bídku staby akci Restaurátorskou Staební úpray obnou Palackého pilíře náměstí s. Ja Počátky, Nepomuckého e slože- uprauje cenoou doba kalkulaci sjednání rekonstrukci nájmu dobu chodníku určitou od 1.1. ulici 2004 Žironická do , - po leé a straně je stanoeno při ýjezdu celkoé z města, celkoé za rok 2013 délce e 175 ýši m ,- (od ul. Spojoací Kč až k ul. akce předloženou je fincoaná prof. Petrem z Regionálního Sieglem operačního ak. Sochařem, pro- nájemnní: s kašnou Mgr. Karel Štefl, Palackého Petr Zadák náměstí a Daid Brý, Počátkách, DiS.; Zahradní), předloženou fi. Vodotechnické služby gramu Praha, Jihoýchod za bídkoou cenu ,52 Kč č. s.r.o., e (VTS): kterých odstranění končí reguloané betonoé nájemné: dlažby Ludmila 30x30 DPH; ýběroé řízení bylo zadáno jako eřejná Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. cm z chodníku šíře 1,5 m a demontáž obrubníků zakázka malého rozsahu e smyslu aktuálního 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- znění zák. č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila délce 175 m, celkoá plocha chodníku 263 m o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou položení zahradních obrubníků okolo chodníku do a účastnily se ho 4 firmy, které řádné soutěžní ela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné betonoého a s přihlédnutím lože k 175 ýši m, bídkoé odstranění ceny 15 nájmu cm podkladu, uronání při době lhůtě nemá doručily město sé bídky DPS k dispozici splňující žádný stanoená olný kritéria; byt přidělení bytu ponechat pláně, podklad nájemné z této kamenia půodní tloušťky 10 cm, úhrady zádlažba nesplaceného betonoou zámkoou nájemného dlažbou za 2. případě hodnotící uolnění komise některého hodného bytu ýši a žádost ýběr tak zůstáá zpracoatele eidenci protokolárně pro další posouzení doporučila rozložení pololetí tl. 6 cm; 2013 inestiční z nebytoých akce prostor e ýši prním ,40 dzemním četně podlaží DPH budoy bude č.p. hraze 442, ul. z proozních Žironická, Počátky, nákladů se přístaby zahájením ybaení zadáacího přírodního řízení koupaliště projektu Staební Valcha, Kč rozpis Oznámení prací předběžných s položkoým informací rozpočtem souisejících ýrobu projatých VTS s.r.o. Počátky k ýkonu - kapitola zdraotnické Komunikace ambulantní péče úpray předložený Palackého firmou náměstí Truhlářstí Počátky Libor Skokan, weboých Počátky, MUDr. odolání Miloši pí. Beutloi Ey Fickoé s tím, z že funkce částka předsedy bude hraze Komise za cenu Věstník díla eřejných rozsahu Zakázek dle scháleného roz- stránkách měsíčních pro partnerskou splátkách spolupráci, od led základě do prosince last- Harmonogram počtu - e ýši ,- projektu Kč Transformace (není plátcem Ústau DPH) ní žádosti a s přihlédnutím k usnesení z jednání sociální s termínem péče dokončení pro mentálně díla postižené do 31.5.; Kraje staba Vysoči ozčení komise jmenuje yhrazené jejím parkoací noým plochy předsedou unitř p. obytné Erika zahrnuje přelékací kout, sprchu a podklad pro 2 zóny Dufka, před dosaadního bytoým domem čle komise č.p sislou mobilní WC-TOI/TOI, bude toře trámoou konstrukcí dopraní doplnění zčkou Komise pro p. partnerskou Jindřicha Tunku, spolupráci Počátky; s DOPORUČUJE s ýplněmi z palubek nebo OSB desek, RADA důodem přihlédnutím je umístění k doporučení dodatkoé dle usnesení tabulky s z yzčením komise registrační ze dne zčky 6.3. osobního a jmenuje automobilu noého žada- čle nost níky, České poště s.p., podlaha bude zabetonoá pobočka štěrkobetonem, Počátky, Hor- jednání ariantu č. 2 bude postae při změně oteírací doby pro eřej- patkách orámoaných obrubtele, komise který Mgr. je Michaelu těžce zdraotně Janákoou postižený (ozčení ní prostoru ul. č.p. 87, sprchy z důodu bude snížení rošt s tratiodem praconích směrem úazků 01) prodloužení a je držitelem pronájmu průkazu bytu ZTP a č. parkoacího 2 č.p. 442, průkazu; Počátky, u do dou lesa, stáajících kryti bude zaměstnců ze šindelu nebo zajišťujících barené IPY obslužnost zpenění ul. Žironická, parkoací paní plochy Kětě před Drechsleroé, bytoým domem s podkladní u přepážek lepenkou, celkem še oplechoáno o 1 hodinu denně, a třeno tzn.: bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro dobu určitou od 1.4. do děma nátěry s UV ochranou nejýhodnější cenoou bídku oprau uliční nájemníkoi nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek fasády budoy č.p. 32, Palackého nám., Počátky, x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků podanou fi.bonek popelnice s.r.o., TKO Pelhřimo, z lokality za Sídliště bídkoou Počátkách, bude Počátky, pouze p. MUDr. do 16:00 Miloši hodin, Beutloi, e středu tr. bytem odpoledne Jindřichů cenu ,- počtu Kč 6 ks, bez za DPH; cenu nákupní 250,- Kč/ks elektronické č. DPH, bude oteřeno Hradec až (podnikající od 13:30 hod. fyzická do 17:00 osoba), hod., zřízení jako p. aukce Adolfu Sedlákoi, dodaatele tr. a bytem zhotoitele Počátky. uedených Vodotechnic- pra- podnájmu současné - době) užíacího práa, e smyslu 2215 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, e prospěch 32 3

4 MUDr. Miloše JF Beutla s.r.o. (znikající pránická čátky, o yčištění okapoých žlabů, odstranění suchých ětí ze střechy projaté garáže za domem SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA osoba) k ýkonu zdraotnické ambulantní péče těchto prostorách č.p. 308 a o pokácení proschlého stromu, který je Na umístění začátku každého informačně roku se neyhneme orientačních úahám zčení o tom, co Letohrádku S. Vojtěch, U Smrčků 334, Počátky, 4 bylo zjištěno, že strom je zcela zdraý a 1. polo- nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve příčinou uedených problémů; šetřením místě eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. sloupcích instaloaných u pozemních komunikací Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují ině měsíce sé čtyřleté dub období. Starostoé budou proto a členoé odstraněny místních Počátkách; zčky budou e stejném rozměru samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. pouze Myslím, suché že opráněně. ěte Daří se jim přes jejich nelehkou pozici a bareném obce a města proedení stále postupně jako zeleboat. stáající ozčníky Mimo jiné i proto, a že posouzení se neěnují politickým spotřeby hrátkám zdrojů a půtkám, u sítidel ale ětšinou budoách Městského úřadu Počátky, Palackého nám. 1, jim jde budou o společnou pořízeny každodenní náklady práci e žadatele prospěch p. zájmu Pala občanů. Beneše, krajskou Pelhřimo samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci Počátky měst a obcí (společné s ším úřadem. prostory) Zároeň a domu doufám, č.p. že se 87 blíz- ul. Za ké záštitu budoucnosti města zlepší d součinnost noou krajů Městskou s noě ustaenou turistickou ládou, protože Horní, šichni Počátky íme, (společné že ta nebyla prostory), minulém proedené období ideální. fi. Obyatelům trasou IVV Kraje zanou Vysoči přeji MODŘÍNOVOU roce hodně ALEJÍ zdraí a K přízniých Elektroslužby prožitků práci Lubomír i soukromém Trkola, žiotě. Počátky pořízením PRAMENŮM a poolení použití zku Města Počátky propagačních materiálech a zázmníku sětelné zdroje Jiří celkoém Běhounek, nákladu hejtman ,62 Kraje Vysoči Kč noých LED žároek a jejich ýměnou za staré akce by byla zachoá stejná sítiost e společných prostorách a došlo by k ýraznému snížení spotřeby el. energie poronání Z JEDNÁNÍ daňoých RADY příjmů MĚSTA města Počátky ČÍSLO za 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 měsíce leden březen (do ) s daňoými příjmy za stejné období let 2013, 2012, žádost občanského sdružení Paprsky děje, ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- zajištění yužití Hoorany a s prodejem č.p. 161, Hodonín, souhlasí. o finční pomoc tělesně postiženým 2011 a 2010, e ztahu k upraenému rozpočtu ypracoání lidem průkazů energetické náročnosti JMENUJE budo (PENB) e lastnictí města prní Kč ýoj z rezerního daňoých fondu příjmů rady města Počátky za měsíce leden únor (do ) poronání etapě komisi se jedná pro o oteírání budoy městského obálek muzea, s bídka- základ- RADA dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené se stejným pod obdobím č.j. 1590/2003 letech mezi 2013, Městem 2012, Počátky 2011, a ní mi školy, eřejnou mateřské školy, zakázku sportoní Staební haly, Sokolony úpray Palackého náměstí kulturního Počátky, centra registrační číslo a Kulturním 2010, 2009 zařízením a 2008, e města ztahu Počátky, ke schálenému kterou je přenechánpočtu budoa Sokolony Počátkách do dočas- komisi pro ýběr zadaatele CZ.1.11/3.3.00/ , souladu Komplexní s proedení 71 odst.1 roz- multifunkčního ného informaci užíání o příspěkoé podmínkách organizaci; Smlouy dodatkem o proedení se ýběroého zák. č. 137/2006 řízení Sb., zhotoitele o eřejných staby zakázkách, akci Staební tomto úpray složení: Palackého náměstí Počátky, e slože- uprauje kulturního doba pořadu sjednání sjedné nájmu mezi Kulturním dobu určitou zařízením 2004 města do Počátky, , Palackého a je stanoeno nám. č.p. celkoé 7, Počát- ná- členoé ní: Mgr. Karel komise Štefl, - Petr Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; od 1.1. jemné ky (pořadatel) za rok 2013 a Diadelním e ýši ,- souborem Kč Pala Tráníčka, Praha (účinkující), souisející s pronájmem gramu Jihoýchod - Kristý Soukupoá akce je fincoaná - Ing. z Marti Regionálního Gabrieloá operačního pro- a rozdělením e kterých zisku končí z ybraného reguloané stupného nájemné: Ludmila Noáčkoá, zpráu o kontrole Počátky kotlů ýšit a rozodů nájemné tepelné od 1.1. energie 36,- podle Kč/m 2 /měsíc; 3 odst.1 Dagmar yhlášky Holá, č. Počátky 194/2013 ý- Sb., žádost paní Syly - Marti Mikoláškoé Kleinoáa Václaa Musila RADA náhradníci BERE NA VĚDOMÍ - Mgr. Karel Štefl šit objektech nájemné od Multifunkční 1.1. kulturní 32,- Kč/m zařízení 2 /měsíc; Počátky, Gabriela Dům Rajčanoá, s pečoatelskou Počátky službou prodloužit I., Dům nájemní s pečoatel- smlou- o přidělení bytu - Lenka Domě Fesloá s pečoatelskou službou oteírání Počátkách obálek (DPS); bude rada zahájeno konstatuje, ihned že po současné skončení lhůty pro podání bídek zasedací místnosti u skou a s službou přihlédnutím II., Městský k ýši bídkoé úřad Počátky ceny nájmu Palackého náměstí při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt přidělení bytu ponechat a Městský nájemné úřad Počátky této půodní pracoiště ýši a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení společnosti poěřené ýkonem zadaatelských rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. případě uolnění některého hodného bytu Horní č.p. 87, Počátky, zpracoanou Ing. Františkem Koukalem, energetickým specialistou. RADNY, spol.s r.o., České Budějoice činností dle mandátní smlouy - STAVEBNÍ POpololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zahájením zadáacího řízení projektu Staební Oznámení předběžných informací souisejících program osla 140. ýročí založení Mateřské projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče úpray hodnotící Palackého komisi pro náměstí eřejnou Počátky zakázku weboých Staební MUDr. školy Miloši Počátkách Beutloi s tím, že částka bude hraze stránkách úpray Palackého Věstník eřejných náměstí Zakázek Počátky, registrační zápis měsíčních z jednání splátkách Komise od pro led partnerskou do prosince spolupráci koné dne 6.3. e ěci změn členstí sociální odst. 1 záko péče pro č. 137/2006 mentálně Sb., postižené o eřejných Kraje zakáz- Vyso- Harmonogram číslo CZ.1.11/3.3.00/ , projektu Transformace souladu Ústau s 71 ozčení komisi, yhrazené plánoaných parkoací osla e plochy městě unitř a náštěy obytné či kách, k proedení posouzení a hodnocení bídek zóny zástupců před města bytoým Lokca domem Počátkách č.p.573 černu 574 sislou podle kritérií yhlášených podmínkách zadání, dopraní ýpoěď zčkou nájemní pro smlouy p. Jindřicha č.j. 1508/1995 Tunku, Počátky; ze dne RADA tomto DOPORUČUJE složení: důodem je umístění pronájem dodatkoé p.p.č. 4524/40 tabulky o s ýměře yzčením m 2 registrační k.ú. Počátky, zčky užíané osobního jako zahrádka automobilu před žada- donost České poště s.p., - Karel Šimánek pobočka Počátky, Hor- 35 ariantu č. 2 členoé komise při změně oteírací doby pro eřej- - Mgr. Karel Štefl tele, mem který č.p. 154 je těžce p. Janou zdraotně Látaloou, postižený tr. Bytem (ozčení Olomouc, a je nájemní držitelem ztah průkazu bude ZTP ukončen a parkoacího dne průka- u dou stáajících - Ing. zaměstnců Jarosla Rybář zajišťujících obní ul. č.p. 87, z - důodu Petr Zadák snížení praconích úazků 01) zu; žádost zpenění manželů parkoací Ludmily plochy a Františka před bytoým Pickoých, domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bylo tr. bytem scháleno Počátky; usnesením o sdělení rady stanoiska č. 17/2007 k záměru ze dne bude náhradníci zachoá - oteírací PharmDr. doba Otmar Krásl sobotu dopoledne a o praconích - Marie dnech Filipoá bude kráce doba pro města Počátky ohledně prodeje p.p.č. 4133/1 o ýměře 450 m 2 k.ú. Počátky, kterou o mají rozměrech součas- 300 eřejnost o půl - hodiny Daid Brý, každý den DiS (noě odpoled- prodej použitých stropních panelů x né 100 době x 12 cm, pronájmu; yjmutých nájem při likidaci byl s městem uzaíratelných sjednán ní oteírací doba: - Václa pondělí, Marek úterý, čtrtek a pátek přístřešků nájemní smlouou popelnice č.j. TKO 765/04 z lokality již roce Sídliště 2004, Počátkách, bude pouze do - 16:00 Ing. Marti hodin, e Gabrieloá středu odpoledne dobu neurčitou, počtu s 6 ks, tříměsíční za cenu ýpoědní 250,- Kč/ks lhůtou č. DPH, bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako - Ing. Ia Jaškoá p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- současné době) žádost p. Jaroslaa Skalického, tr. bytem Po- 42

5 Z JEDNÁNÍ SLOVO RADY MĚSTA HEJTMANA ČÍSLO KRAJE 53 ZE VYSOČINA DNE 8. DUBNA Na RADA začátku SCHVALUJE každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm zúčastněných čeká. V osobním firem žiotě byly doručeny neíme, jen leccos řádné tušíme. soutěžní Ve eřejném nejýhodnější žiotě íme cenoou o některých bídku důležitých událostech. zhotoení V projektu Staební úpray Palackého náměstí Počátky, Smlouu o dílo uzařenou podle ust a ná- roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do lhůtě a splňoaly kritéria stanoená zadaatelem eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/ , předloženou fi. SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkoská sledujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se platném neěnují politickým znění, hrátkám staební a půtkám, zakázku ale ětšinou Staební jim jde 252, o společnou každodenní Telč, celkoé práci e ceně prospěch díla ,35 zájmu občanů. úpray Palackého náměstí Počátky, registrační číslo měst CZ.1.11/3.3.00/ , a obcí s ším úřadem. Zároeň mezi doufám, Městem že se Počátky blíz- Za Kč krajskou bez DPH; samospráu ýběroé bych řízení rád zdůraznil bylo zadáno elmi jako dobrou eřejná spolupráci ké zakázka budoucnosti e zlepší smyslu součinnost aktuálního krajů znění s noě zák. ustaenou č. 137/2006 ládou, protože - objedtel šichni íme, a SATES že ta ČECHY nebyla minulém s.r.o., se období sídlem ideální. Telč, Obyatelům Sb., o eřejných Kraje Vysoči zakázkách; přeji roce kompletní hodně zadáací zdraí dokumentaci si yžádalo celkem 10 dodaatelů a z nich ,35 Kč bez DPH, s lhůtou ýstaby max. 8 a přízniých - zhotoitel; prožitků práce práci i budou soukromém proedeny žiotě. celkoé ceně podalo bídku e stanoené lhůtě k účasti e ýběroém řízení celkem 5 dodaatelů; ýběr zpracoatele dílo 12 měsíců rostlinný materiál a 60 měsíců měsíců od zahájení Jiří Běhounek, staebních hejtman prací, Kraje se zárukou Vysočio doporučila hodnotící komise předložením Protokolu ostatní části díla; projekt je spolufincoán Eropskou po Z posouzení JEDNÁNÍ a hodnocení RADY bídek; MĚSTA bídky ČÍSLO šech 47 ZE unií DNE 25. LISTOPADU 2013 ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů poskytnutí finčního příspěku Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Občanskému MĚSTA sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- zajištění ypracoání průkazů energetické nároč- yužití ČÍSLO a s prodejem 20 ZE souhlasí. DNE 8. DUBNA ZASTUPITELSTVO Kč z rezerního fondu SCHVALUJE rady nosti budo (PENB) e lastnictí města prní dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne rozdělení prostředků Ministersta kultury ČR z dotace etapě Programu se jedná regenerace o budoy MPZ městského a MPR muzea, rok, základní školy, dle doporučení mateřské školy, Komise sportoní pro městskou haly, Sokolony památkoou a e uzařené ýši kóty pod pro město č.j. 1590/2003 Počátky mezi ,- Městem Kč, Počátky připraené a akce Kulturním zónu takto: zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočas- komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení multifunkčního kulturního centra Žadatelé ného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se Celkem ýběroého Kč řízení Vlastník zhotoitele Kč Město staby Kč Dotace akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e slože- Kč Město uprauje Počátky doba Restauroání sjednání nájmu kašny a pilíře dobu s. určitou Ja Nepomuckého do I. etapa; , ceny bez a je DPH stanoeno (celkoá celkoé ce s DPH ná ,- ní: Mgr. Karel Štefl, 0,- Petr Zadák ,- a Daid Brý, ,- DiS.; od ,- jemné za rok Kč) 2013 e ýši ,- Kč akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila , , , ,- MUDr. Petr Libánský, čp. 12 opraa fasády, ýmě ýkladce truhlářské práce I. etapa Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. Celkem 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou ,- žádost paní Syly ,- Mikoláškoé ,- a Václaa ,- Musila rozpočtoé změny e scháleném rozpočtu rok, rozsahu zpracoaném edoucí finčního odboru MěÚ: ela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné termín a s přihlédnutím eřejného 21. k zasedání ýši bídkoé zastupitelsta ceny nájmu města při se bude době kot nemá úterý město DPS od k dispozici 18:00 hodin žádný zasedacím olný byt přidělení sále č.p. 87 bytu 1. ponechat poschodí, nájemné ul. Horní, Počátky této půodní ýši a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. případě uolnění některého hodného bytu ZASTUPITELLSTVO pololetí 2013 z nebytoých NEPŘIJÍMÁ prostor USNESENÍ prním dzemním přeod podlaží nemoitosti budoy č.p. z majetku 442, ul. města Žironická, k.ú. Počátky, se z řad zahájením členů zastupitelsta zadáacího řízení města projektu čle Rady Staební města ZASTUPITELSTVO Oznámení předběžných ZVOLILO informací souisejících projatých předem určenému k ýkonu zájemci zdraotnické s tím, že jako ambulantní byatel péče zaplatí daň Miloši z bytí Beutloi nemoitých s tím, že ěcí částka a náklady bude hraze spojené stránkách rady města podle Věstník ust. eřejných 100 odst.1 Zakázek cit. záko úpray Počátky Palackého p. Františka náměstí Vichra a Počátky doplňuje tak počet weboých členů MUDr. s měsíčních uzařením smlouy, splátkách č. od geometrického led do oddělení prosince pozemku a současně při přeodu části zájmoé parcely sociální zánik mandátu péče pro čle mentálně zastupitelsta postižené pa Kraje Ja Záruby Vyso- ZASTUPITELSTVO Harmonogram projektu BERE NA Transformace VĚDOMÍ Ústau ozčení nechá zřídit yhrazené služebnost parkoací kalizační plochy přípojky unitř k obytné domu či ke dni 28.2., z důodu úmrtí a ukončení mandátu zóny č.p. 385; před přeod bytoým je dále domem podmíněn č.p.573 zatížením 574 zřízení sislou práa odpoídajícímu zčkou ěcnému pro p. Jindřicha břemeni Tunku, p.p.č. Počátky; 4132/3 RADA bách DOPORUČUJE do zastupitelste obcí a stoupení náhradníka dle 55 odst. 2 písm. c) zák. č. 491/2001 Sb., o ol- dopraní důodem trase stáajícího je umístění koryta dodatkoé odtokoé tabulky stoky, s která yzčením souběžně registrační s hranicemi zčky p.p.č. osobního 4135/73 automobilu a p.p.č. 4135/17 žadanost strany České poště s.p., KSČM podle 56 odst. pobočka 1 cit. zák., Počátky, pa Petra Hor- ede ariantu č. 2 uprázdněný při změně oteírací doby pro eřej- mandát z kandidátní listiny téže olební tele, a směnou který části je těžce p.p.č. 4135/123 zdraotně o postižený ýměře 8 m(ozčení 2 (lastník ní Matuly, ul. č.p. s platností 87, z důodu 1.3. snížení, o praconích čemž bylo noému úazků 01) p. Vladisla a je držitelem Vobr) průkazu za část p.p.č. ZTP a 4135/10 parkoacího o ýměře průkazu; m 2 (lastník zpenění město parkoací Počátky); plochy geometrický před bytoým plán ěcného domem služnost složení slibu u přepážek čle zastupitelsta celkem o 1 hodinu pa denně, Petra Matu- tzn.: 16 u členu dou zastupitelsta stáajících města zaměstnců ydáno osědčení zajišťujících ob- bylo břemene scháleno odtokoé usnesením stoky bude rady hrazen č. 17/2007 městem Počátky: ze dne bude ly, náhradníka zachoá oteírací uprázdněný doba mandát sobotu olební dopoledne KSČM a o praconích dnech bude kráce doba pro strany část p.p.č. 4133/1 o ýměře cca 450 m 2 za cenu 35,-Kč/ prodej použitých stropních panelů m 2, byatel Vladisla Vobr, Počátky o rozměrech 300 eřejnost zápis z 16. o Zasedání půl hodiny Kontrolního každý den ýboru (noě Zastupitelsta oteírací města Počátky doba: koného pondělí, úterý, dne čtrtek a e pátek ěci odpolední x zrušení 100 x ýběroého 12 cm, yjmutých řízení při likidaci restauroání uzaíratelných pilíře a kašny S. Ja Nepomuckého popelnice TKO a z ypsání lokality noého Sídliště ýběro- Po- bude kontroly pouze plnění do úkolů 16:00 z 15. hodin, zasedání e středu kontrolního odpoledne ýboru přístřešků čátkách, ého řízení počtu se zachoáním 6 ks, cenu transparentnosti 250,- Kč/ks a č. ronosti DPH, bude ZM a 19. oteřeno zasedání až od Zastupitelsta 13:30 hod. města do 17:00 Počátky hod., jako p. zadáacích Adolfu Sedlákoi, podmínek tr. č. bytem specifikace Počátky. prací Vodotechnic- rozpočtoé současné změny době) roku dle usnesení Zastupitelsta města Počátky č. 3/2010 ze dne bod pilíři a kašně S. Ja Nepomuckého J 52

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném HAVLÍČKOBRODŠTÍ žiotě íme o KRIMINALISTÉ některých důležitých PROVĚŘUJÍ událostech. LETOS V roce, JIŽ NĚKOLIK jehož prahu PŘÍPADŮ stojíme, nás OTRAVY čekají OXIDEM troje olby. UHELNATÝM Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím Policisté přijali se u těch, letošním jež jsou roce nám již nejbližší. pět oznámení Města o a otraě obce už osob pomalu lených bilancují praconících. sé čtyřleté Na období. ty by Starostoé se měl obrátit a členoé každý místních užiatel, samosprá oxidem uheltým patří dlouhodobě bytech. Tři k těm, osoby jimž jejich následky oliči otray důěřují ze-nejícemřely. obce Policisté a města apelují stále postupně občany, zeleboat. aby dodržoali Mimo základní jiné i proto, uést, že se neěnují že je zapotřebí politickým proést hrátkám takoouto a půtkám, kontrolu ale ětšinou spotřebiče jim kterému Myslím, se zdá, že že opráněně. spotřebič Daří nefunguje se jim spráně. přes jejich Obecně nelehkou lze pozici jde bezpečnostní o společnou praidla každodenní při použíání práci e plynoých prospěch zájmu spotřebičů. občanů. minimálně jednou ročně. Za K pěti krajskou případům samospráu otra nebezpečným bych rád zdůraznil plynem elmi došlo dobrou Halíčkoě budoucnosti Brodě rozmezí zlepší součinnost od 9. led krajů do s 13. noě břez. ustaenou Krimi- ládou, období, protože aby šichni byl íme, zajištěn že stálý ta nebyla přísun minulém čerstého období zduchu ideální. do spolupráci Velmi měst důležité a obcí s je ším také úřadem. časté ětrání Zároeň a to doufám, každém že se ročním blízké Obyatelům listé e šech Kraje případech Vysoči zahájili přeji úkony roce trestního hodně řízení zdraí pro a přízniých domácnosti, prožitků kde je práci plynoý i soukromém spotřebič umístěn. žiotě. V domácnostech, kde došlo k ýměně oken, zateplení fasády či ýmě- podezření ze spáchání trestného činu proti žiotu a zdraí podle hlay prní zláštní části trestního zákoníku. Všechny ně chodoých deří, Jiří dochází Běhounek, ke změnám hejtman nitřní Kraje Vysoči cirkulace případy stále proěřují, zejmé zjišťují příčiny úniku oxidu zduchu a jeho nedostatku prostorách. V případech takoýchto rekonstrukcí doporučujeme proést reize spalino- uheltého a další okolnosti případů. Oxid uheltý Z JEDNÁNÍ zniká spaloáním RADY pali. MĚSTA Je bezbarý ČÍSLO a bez 47 ých ZE cest, DNE zda mají 25. dobré LISTOPADU tahoé podmínky Pozor použíání zápachu a proto je lidskými smysly elmi obtížně zjistitelný. různých entilátorů a digestoří (noé digestoře mají RADA Prními SCHVÁLILA přízky otray oxidem uheltým je bolest hlay a yšší ké služby ýkony), s.r.o., které Počátky mohou způsobit, nemají pro že spaliny daný typ ze panelů spotřebiče poskytnutí finčního příspěku neolnost. Policisté apelují občany, aby Občanskému jako preenci sdružení před yužití místo a ododu s prodejem en budou souhlasí. tahoány zpět do bytu. Velmi Fond případy ohrožených dodržoali dětí, základní Praha bezpečnostní 1, e ýši 1.000,- praidla takoými dobrou zajištění preencí ypracoání je instaloání průkazů detektoru energetické CO bytě. Jedná nároč- se pro Kč použíání z rezerního plynoých fondu spotřebičů rady bytech a rodinných o čidlo, nosti které budo měří (PENB) ýskyt oxidu e lastnictí uheltého města a případě prní zýšení domech. dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Na eškerých plynoých kotlích a karmách je nutné etapě koncentrace se jedná o to budoy obyatele městského bytu upozorní muzea, alarmem. základ- uzařené proádět praidelné pod č.j. 1590/2003 odborné reize mezi Městem dle náodu Počátky k užíání a Je ní školy, zájmu mateřské celé společnosti, školy, sportoní aby se podobné haly, Sokolony případy neo- a Kulturním spotřebiče. zařízením Vysoké hodnoty města oxidu Počátky, uheltého kterou produkují je přepakoaly multifunkčního a aby otray kulturního oxidem centra uheltým neumírali lidé. znečištěné nechá plynoé budoa spotřebiče. Sokolony Kontroloat Počátkách je třeba do dočasného užíání spaliny. příspěkoé Veškeré opray organizaci; a zásahy dodatkem plynoých se ýběroého řízení Oddělení zhotoitele mediální staby komunikace akci Sta- a PR i cesty komisi pro ýběr zadaatele Krajské ředitelstí Komplexní policie kraje proedení Vysoči odádějící spotřebičů uprauje je doba třeba sjednání nechat nájmu odborných dobu firmách určitou a yško- od ební úpray Palackého nprap. Martin náměstí Dušek, Počátky, koordinátor e preence složení: do , a je stanoeno celkoé nájemné Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; za PŘEVZAL rok 2013 e NOVÝ ýši KRAJSKÝ ,- ŘEDITEL Kč TAKTOVKU akce je fincoaná z Regionálního operačního pro- KRAJ VYSOČINA: Krajské ředitelstí policie kraje Vysoči ému gramu krajskému Jihoýchod řediteli - yjádřil soji osobní podporu při ře- plk. e Mgr. kterých Radek končí Malíř reguloané nájemné: Ludmila ede šení šech problémů, které se budou Policie České republiky Za Noáčkoá, účasti prního Počátky náměstka ýšit policejního nájemné prezidenta od 1.1. plk. Mgr. RADA Vysočině BERE týkat. NA VĚDOMÍ Bc. Tomáše 36,- Kč/m Tuhého 2 /měsíc; a edoucích Dagmar služebních Holá, Počátky funkcionářů ýšit ysočinského Plukoník žádost paní Radek Syly Malíř, Mikoláškoé který přichází a Vysočinu Václaa z Musila Pardujáneela nájemné krajského od 1.1. ředitelstí 32,- předal Kč/m plk. 2 /měsíc; Mgr. Miloš Gabri- Trobického o přidělení kraje, šechny bytu přítomné Domě s kolegy pečoatelskou pozdrail a uedl, službou že Rajčanoá, funkci krajského Počátky ředitele prodloužit sému nástupci nájemní plk. smlouu Mgr. se těší Počátkách zájemnou (DPS); spolupráci. rada konstatuje, S aší pomocí že budu současné pokra- a s Malířoi. přihlédnutím Slanostního k ýši bídkoé ceremoniálu ceny se nájmu pondělí při Radku čoat době práci nemá sého město předchůdce, DPS k dispozici dodal. žádný olný byt přidělení hodinu bytu ponechat poledni zúčastnil nájemné také této hejtman půodní Kraje ýši Vysoči V a rámci žádost slanostního tak zůstáá ceremoniálu eidenci předáání pro další funkce posouzení ředitele rozložení MUDr. úhrady Jiří Běhounek. nesplaceného Plukoník Miloš nájemného Trojánek předal za 2. přišla případě řeč také uolnění poděkoání. některého Dnes hodného již býalý bytu ředitel Krajské- sému pololetí nástupci 2013 symbolickou z nebytoých taktoku, prostor kterou prním on sám dzemním obdržel ho Oznámení ředitelstí policie předběžných kraje Vysoči informací plk. Mgr. souisejících Miloš Trojánek sého podlaží předchůdce budoy č.p. době, 442, kdy ul. se Žironická, stal roce 2010 Počátky, kraj- od připomněl, se zahájením že krajské zadáacího ředitelstí řízení stoupilo projektu letošním Staební roce do ským projatých ředitelem. k ýkonu zdraotnické ambulantní péče pátého úpray roku Palackého sého fungoání. náměstí Při Počátky této příležitosti weboých ocenil celkem Prní MUDr. náměstek Miloši Beutloi policejního s tím, prezidenta že částka osloil bude šechny hraze přítomné stránkách jedčtyřicet Věstník policistek, eřejných policistů Zakázek a občanských zaměst- měsíčních policisty a splátkách ysětlil důody, led proč dochází do ke prosince změnám nců Harmonogram medailemi ředitele projektu Krajského Transformace ředitelstí policie Ústau kraje pozicích některých krajských ředitelů. Poděkoal plukoníku Vysoči sociální I. péče II. a III. pro stupně, mentálně a to za postižené dlouhodobé Kraje a příkladné Vyso- ozčení Trojánkoi yhrazené za jeho práci parkoací čele krajského plochy ředitelstí. unitř obytné Oz- plnění či služebních a praconích poinností. čil zóny ho za před elice bytoým schopného domem mažéra, č.p.573 kterému 574 se podařilo sislou Za celý kolekti policistů a občanských zaměstnců Krajského za dopraní dobu sého zčkou působení pro dosáhnout p. Jindřicha rámci Tunku, samostatného Počátky; DOPORUČUJE ředitelstí policie kraje Vysoči poděkoal odchá- RADA krajského důodem ředitelstí je umístění Vysočině dodatkoé ynikajících tabulky ýsledků. s yzčením ariantu č. 2 zejícímu panu řediteli při změně oteírací doby pro eřej- náměstek pro ekonomiku plk. RNDr. registrační hluboce přesědčen zčky o osobního tom, že příklady automobilu dobré žada- praxe Milosla nost České poště s.p., Klodner. Poděkoal zejmé pobočka za to, Počátky, že se plukoní- Hor- Jsem pan tele, ředitel který přenese je těžce do sého zdraotně noého postižený působiště, (ozčení doplnil plk. ku ní Trojánkoi ul. č.p. 87, podařilo z důodu profesionálním snížení a praconích neobyčejně úazků lidským Mgr. 01) Tomáš a je držitelem Tuhý. Zásluhy průkazu plukoníka ZTP a parkoacího Trojánka ocenil průkazu; zpenění Kraje Vysoči parkoací MUDr. plochy Jiří Běhounek, před bytoým který domem tak tro- spolehnout. služnost Výsledkem u přepážek jejich celkem práce o je 1 stabilní hodinu a denně, žiotaschop- tzn.: také přístupem u dou stmelit stáajících tým lidí, zaměstnců kteří se sebe zajišťujících zájemně mohou ob- hejtman chu bylo s dsázkou scháleno prohlásil, usnesením že je rady rád, že č. plukoník 17/2007 Trojánek ze dne né bude krajské zachoá ředitelstí, které oteírací dosahuje doba elmi sobotu dobrých dopoledne noém a o praconích působišti přeji dnech panu řediteli, bude kráce aby měl hodně doba pra- pro ýsledků. přechází práě pozici ředitele sousedního jihočeského Na prodej použitých stropních panelů kraje tedy bydliště pa hejtma před o územní rozměrech reformou, 300 coní eřejnost energie, o mnoho půl hodiny sil, pené každý zdraí, den a také (noě potřebný odpolední oteírací uzařel plk. doba: RNDr. pondělí, Milosla Klodner. úterý, čtrtek a pátek kus neboť x 100 dříe x 12 Pelhřimo cm, yjmutých náležel územním při likidaci uspořádáním uzaíratelných do jihočeského přístřešků kraje. popelnice Noému panu TKO řediteli z lokality hejtman Sídliště popřál hodně Po- bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne štěstí, úspěchů čátkách, jeho počtu noém 6 ks, působišti za cenu a plukoníku 250,- Kč/ks Malířoi č. DPH, - no- bude oteřeno až mjr. od JUDr. 13:30 Da hod. Čírtkoá, do 17:00 tiskoá hod., mlučí jako p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- současné době) 62

7 PŘI DOPRAVNÍ KONTROLE NADÝCHAL ŘIDIČ OSM PROMILE PELHŘIMOVSKO: Na místě zkolaboal a byl přeezen začátku do nemocnice každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás minutách něm čeká. zkolaboal V osobním a žiotě policisté neíme, museli jen leccos místo tušíme. přio- Ve ly muž s policisty komunikoal, ale zhruba po daceti Na eřejném Policisté žiotě e čtrtek íme o některých důležitých po dacáté událostech. hodině V roce, lat jehož zdraotnickou prahu stojíme, záchrannou nás čekají troje službu. olby. Zdraotníci Na jaře olby pak do eropského zastaili parlamentu, Sídlišti Míru podzim Pacoě olby osobní senátní a automobil do obecních muže zastupitelste. přeezli s akutní intoxikací alkoholem do pelhřimoské bilancují nemocnice, sé čtyřleté období. kde mu Starostoé byla také a členoé odebrá místních kre Zastaím zčky Opel, se u těch, který jež předtím jsou nám yjel nejbližší. z parkoiště Města a obce u nedalekého baru. patří Vozidlo dlouhodobě řídil čtyřiatřicetiletý k těm, jimž jejich muž oliči z důěřují Paco-nejíce. ke zjištění Myslím, množstí že opráněně. alkoholu. Daří se jim přes jejich nelehkou už pomalu samosprá pozici a. Vzhledem obce a města k tomu, stále že postupně řidič byl zeleboat. iditelně Mimo pod jiné liem i proto, Policisté že se neěnují dalším politickým šetřením hrátkám zjistili, a půtkám, že muž ale není ětšinou držitelem žádného řidičského opránění. Ve ěci zahájili jim jde alkoholu, o společnou proedli každodenní u něho práci policisté e prospěch dechoou zájmu zkoušku. občanů. Za Při krajskou té muž samospráu dýchal bych 8,39 rád promile, zdůraznil což elmi bylo dobrou praděpodobně budoucnosti způsobeno zlepší součinnost tím, že alkohol krajů s noě pil bezprostředně ustaenou ládou, žení protože pod šichni liem íme, náykoé že ta nebyla látky minulém a eškeré období okolnosti ideální. spolupráci úkony měst trestního a obcí s ším řízení úřadem. pro podezření Zároeň doufám, z přečinu že se ohro- blízké Obyatelům před kontrolou. Kraje Při Vysoči opakoaných přeji roce zkouškách hodně pak zdraí dýchal a přízniých případu prožitků dále proěřují. práci i soukromém žiotě. hodnoty 4,12; 3,54 a 2,54 promile. Během kontro- por. Bc. Monika Pátkoá, komisař ŽENA SE DOPUSTILA STOVEK PODVODŮ NA INTERNETU PELHŘIMOVSKO: Z JEDNÁNÍ Způsobila RADY škodu MĚSTA za jeden ČÍSLO milion 47 Do ZE současné DNE doby 25. krimilisté LISTOPADU shromáždili 2013 téměř korun 350 poškozených z celé České republiky. Část z nich RADA Pelhřimoští SCHVÁLILA krimilisté zahájili trestní stíhání osmadacetileté se ké služby policii s.r.o., obrátila Počátky sama, nemají ětšinu pro poškozených daný typ panelů pak ženy z Humpolce, Občanskému která se dopustila sdru- poskytnutí finčního příspěku policisté yužití a zjistili s prodejem sami během souhlasí. proěřoání. Škoda, kte- stoek žení Fond pododů ohrožených při bídce dětí, prodeje Praha 1, zboží e ýši 1.000,- internetu. rou zajištění jim že ypracoání podody způsobila, průkazů se energetické yšplhala k nároč- jedno- Kč z Sým rezerního jednáním fondu způsobila rady škodu kolem jednoho mu nosti milionu budo korun. (PENB) e lastnictí města prní milionu dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne korun. Ženu etapě jsme se jedná obinili o budoy ze zločinu městského pododu muzea, a podali základní jsme Že uzařené je obiněná pod č.j. z 1590/2003 toho, že mezi období Městem od Počátky listopadu a školy, k podání mateřské nárhu školy, sportoní zetí obiněné haly, Sokolony do azby, a podnět roku Kulturním 2012 do zařízením konce letošního města Počátky, led kterou bízela je přenechá prostřednictím dodal multifunkčního npor. Petrák. kulturního Soud nárh centra akceptoal a že byla budoa různých Sokolony internetoých Počátkách portálů do dočas- prodej komisi pro ýběr zadaatele čera přeeze do českobudějoické Komplexní azební proedení ěz- zboží. ného Většinou užíání příspěkoé se jedlo o organizaci; elektroniku, dodatkem zejmé se o nice. ýběroého Vzhledem řízení k ýši způsobené zhotoitele staby škody jí akci případě Staební mobilní uprauje telefony, doba ale sjednání i o další nájmu zboží. Na dobu základě určitou inzerátů od úpray iny hrozí Palackého trest náměstí odnětí sobody Počátky, od e dou slože- do prokázání 1.1. přijímala 2004 do platby , různé a je účty, stanoeno přestože celkoé ěděla, ná- osmi ní: Mgr. let. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; že jemné zboží za nedodá rok 2013 a peníze e ýši si ,- ponechá Kč pro lastní potřebu, V akce souislosti je fincoaná s těmito případy z Regionálního policisté operačního upozorňují pro- ob- řekl npor. Ing. Martin Petrák, edoucí oddělení čany, gramu aby Jihoýchod byli při nákupech přes internetoé portály e kterých krimility. končí reguloané nájemné: Ludmila hospodářské elmi obezřetní. Při objednání zboží je dobré zjistit, Po Noáčkoá, přijetí prních Počátky oznámení ýšit od nájemné takto poškozených od 1.1. RADA jak dlouho BERE je NA prodejce VĚDOMÍ portálu zaregistroán, případně začali 36,- policisté Kč/m 2 /měsíc; případy Dagmar intenzině Holá, proěřoat. Počátky Jejich ýšit žádost si šímat paní Syly hodnocení Mikoláškoé dalších a kupujících. Václaa Musila Pe- nájemné jim obiněná od 1.1. komplikoala 32,- tím, Kč/mže 2 /měsíc; interneto- Gabriníze práci o přidělení za zboží je bytu lepší nezasílat Domě s pečoatelskou předem, ale zaplatit službou až ých ela portálech Rajčanoá, ystupoala Počátky pod prodloužit různými nájemní přezdíkami, smlouu při jeho Počátkách přezetí. (DPS); Roněž rada je konstatuje, dobré ěnoat že pozornost současné a s si přihlédnutím oé adresy k ýši bídkoé a dokonce ceny cestoala nájmu při po měnila tomu, době když nemá je město bízené DPS zboží k dispozici ýrazně žádný lenější olný než byt celé přidělení republice bytu a ponechat účty se nájemné přihlašoala této z půodní různých ýši počítačů trhu. a žádost V těchto tak případech zůstáá eidenci by lidé pro neměli další šetřit posouzení za kaž- rozložení internetoých úhrady nesplaceného kaárnách. Několikrát nájemného dokonce za 2. dou případě cenu, uolnění nemusí se některého to yplatit. hodného bytu použila pololetí doklady 2013 z jiných nebytoých osob, které prostor šla prním a skenoalním dzem- Oznámení předběžných informací souisejících k bídce. podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zahájením zadáacího por. Bc. řízení Monika projektu Pátkoá, Staební komisař projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče úpray Palackého náměstí Počátky weboých KRIMINALISTE MUDr. Miloši Beutloi OBVINILI s tím, SEDM že částka LIDÍ Z bude DISTRIBUCE hraze DROG stránkách Věstník eřejných Zakázek PELHŘIMOVSKO: měsíčních splátkách Obinění od led bízeli marihuanu do prosince a Obiněni Harmonogram jsou z toho, projektu že desítkách Transformace až stokách Ústau případů peritin sociální daroali, péče případně pro mentálně prodali postižené dalším osobám Kraje Vyso- mari- Pelhřimoští ozčení yhrazené krimilisté parkoací březnu plochy při rozsáhlé unitř obytné realizaci huanu. či Tři z nich íc několika případech daroali zóny před úseku bytoým drogoé domem krimility č.p.573 obinili 574 sedm sislou lidí. nebo prodali peritin. Tuto trestnou činnost páchali Pachatelé dopraní zčkou rozmezí pro let 2008 p. Jindřicha a 2013 Tunku, distribuoali Počátky; zejmé RADA někteří DOPORUČUJE z nich už od roku důodem marihuanu, je umístění několika dodatkoé případech tabulky také s yzče- peritin. ariantu č. 2 Muže jsme obinili při změně oteírací doby pro eřej- z trestného činu nedoolené ý- Drogy ním registrační bízeli zčky různých osobního místech automobilu pelhřimoského žadatele, roby nost a České poště s.p., jiného kládání s omamnými pobočka a Počátky, psychotrop- Hor- který zejmé je těžce šak zdraotně Kamenici postižený d Lipou. (ozčení Obiněními okresu, ul. látkami č.p. 87, a s z jedy, důodu šichni snížení obinění praconích jsou úazků stíháni no 01) bylo a je sedm držitelem mužů průkazu e ěku ZTP od daceti a parkoacího do jedčtyřicetzu; průka- u sobodě, dou stáajících řekl npor. zaměstnců Mgr. Václa zajišťujících Slabý, zástupce ob- let, zpenění jeden z parkoací nich byl plochy posledních před bytoým třech letech domem za edoucího služnost u oddělení přepážek obecné celkem krimility. o 1 hodinu denně, tzn.: drogoou bylo scháleno trestnou usnesením činnost již rady odsouzen. č. 17/2007 ze dne V bude případě zachoá prokázání oteírací iny hrozí doba obiněným sobotu dopoledne trest odnětí Případ pro krimilisty začal, když lastním operatiním sobody a o praconích až pět dnech let. Čtyřiadacetiletému bude kráce doba muži, pro šetřením zjistili, že několik osob o rozměrech Kamenici 300 d prodej použitých stropních panelů který eřejnost se činu o dopustil půl hodiny opakoaně každý den a je (noě tedy odpoled- obiněn Lipou x 100 bízí x 12 drogy. cm, yjmutých Okamžitě při začali likidaci s proěřoáním uzaíratelných a ze ní zlášť oteírací záažného doba: zločinu, pondělí, hrozí úterý, ězení čtrtek a da pátek až shromažďoáním přístřešků popelnice důkazů. TKO Vše z yrcholilo lokality Sídliště následnou Počátkách, deset bude let. pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne V poloině počtu 6 ks, břez za cenu letošního 250,- Kč/ks roku č. si sedm DPH, realizací. bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako mužů p. Adolfu přezalo Sedlákoi, usnesení tr. o bytem zahájení Počátky. trestního Vodotechnic- stíhání. současné době) por. Bc. Monika Pátkoá, komisař 72

8 který NÁVRH SE VÁM LÍbÍ? Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, Každý jehož rok prahu pořadatelé stojíme, nás soutěže zastupitelste. Staba Vysočiny Staba čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu roku bilancují Kraje sé Vysoči čtyřleté yhlašují pro Myslím, střední že staební opráněně. školy Daří se jim přes jejich nelehkou období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, soutěž že se neěnují projektoání. politickým Letošní hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. fiktiní téma je spojeno s Počátkami, měst a jelikož obcí s ším 11. čer úřadem. se Zároeň doufám, že se blíz- Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, zde protože budou šichni předáat íme, ceny že ta nebyla rámci soutěže minulém Staba období Vysočiny ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých Staba prožitků roku Kraje práci Vysoči i soukromém žiotě. 82 Studenti středních staebních Jiří Běhounek, škol hejtman měli hypotetický Kraje Vysoči úkol u Mariánského náměstí zbourat rohoý dům a jeho místo Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 rhnout íceúčeloou budou, kde budou přízemí lékařské ordice a byty prním patře. Soutěžní projekty jsou hodnoceny jak odbornou komisí, tak i laickou eřejností. Odborná komise už zasedala 17. dub RADA a ybrala SCHVÁLILA tři studenty, kterým pořadatelé soutěže - Staební sdružení ké služby Vysoči, s.r.o., Počátky Saz podnikatelů nemají pro e staebnictí daný typ panelů ČR poskytnutí finčního příspěku a společnost Pragoprojekt, rozdělí nční Občanskému odměnu sdružení e ýši 15 yužití tisíc korun. a s prodejem souhlasí. Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- zajištění ypracoání průkazů energetické nároč- Obyatelé Kč z rezerního Počátek, fondu čtenáři rady zpraodaje nebo náštěníci internetoých nosti budo stránek (PENB) soutěže e mohou lastnictí ybrat města sého ítěze prní a pomocí dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne SMS hlasoání (od ) a udělit Cenu etapě eřejnosti. se jedná Autor o projektu budoy s městského nejyšším počtem muzea, hlasů základní obdrží medaili školy, k mateřské 725. ýročí školy, založení sportoní města. haly, Sokolony a uzařené od Karla pod Štefl č.j. a, starosty 1590/2003 Počátek, mezi Městem ěcnou cenu Počátky pamětní a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočasného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 e ýši ,- Kč multifunkčního kulturního centra komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím k ýši bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením zadáacího řízení projektu Staební projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče úpray Palackého náměstí Počátky weboých MUDr. Miloši Beutloi STUDENT s tím, že 1částka bude hraze stránkách Věstník STUDENT eřejných Zakázek 2 měsíčních splátkách od led do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné Harmonogram projektu Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační zčky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdraotně postižený (ozčení 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, RADA DOPORUČUJE ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení praconích úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako p. Adolfu Sedlákoi, STUDENT tr. bytem 3Počátky. Vodotechnic- současné době) STUDENT 4

9 Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ STUDENT RADY 5MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. STUDENT LISTOPADU poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočasného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím k ýši bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze měsíčních splátkách od led do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační zčky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdraotně postižený (ozčení 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 mobilního x 100 x telefonu 12 cm, yjmutých je možné hlasoat při likidaci pouze uzaíratelných 1x. přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, a umožnit jim počtu porot 6 ks, sá za řešení cenu s 250,- nárhy Kč/ks studentů č. DPH, z jiných škol. p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnické služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů yužití a s prodejem souhlasí. zajištění ypracoání průkazů energetické náročnosti budo (PENB) e lastnictí města prní etapě se jedná o budoy městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportoní haly, Sokolony a multifunkčního kulturního centra komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod STUDENT 7 STUDENT 8 žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením zadáacího řízení projektu Staební úpray Palackého náměstí Počátky weboých stránkách Věstník eřejných Zakázek Harmonogram projektu Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči RADA DOPORUČUJE STUDENT 9 ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Hor- STUDENT 10 Jednotlié studentské projekty si můžete detailněji prohlédnout ní ul. č.p. 87, internetoých z důodu snížení stránkách praconích soutěže úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Jak hlasoat: Pošli SMS e taru: STUDENT (mezera) ČISLO bude telefonní zachoá číslo oteírací (př. doba STUDENT sobotu 1) dopoledne Technicky zajišťuje společnost MobilBonus. Ce SMS zpráy je 3 a Kč o praconích s DPH. Infolinka dnech MobilBonus bude kráce , doba pro (po-pá 08-16h) Ce eřejnost příchozí zpětné o půl SMS hodiny zpráy každý není den účtoá. (noě Z odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek jednoho Cílem soutěže STUDENTSKÝ PROJEKT - STAVBA VYSOČINY bude je aktině pouze zapojit do 16:00 studenty hodin, do řešení e středu konkrétního odpoledne místa bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako Nad 12. ročníkem přijal záštitu současné a Karel době) Štefl, starosta Počátek Martin Pertl, mažer pro Kraj Vysoči, Saz podnikatelů e staebnictí ČR

10 Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů poskytnutí finčního příspěku DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ OTOKARA Občanskému BŘEZINY sdru-počátkžení jako Fond každý ohrožených rok se i letos dětí, ší Praha škole 1, e kol ýši DEN 1.000,- OTEVŘENÝCH zajištění DVEŘÍ. ypracoání Náštěníci průkazů si mohli energetické době od 8 nároč- do 16 yužití a s prodejem souhlasí. Tak hodin Kč z prohlédnout rezerního šechny fondu rady učebny prním i druhém stupni, nosti roněž budo jídelnu, (PENB) kde se ši e lastnictí žáci straují, města školní družinu, prní kde dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne tráí olný čas, tělocičnu i sportoní halu. Mnoho dětí etapě ši školu se jedná dojíždí o budoy z okolních městského esnic, proto muzea, i ony základní dalších školy, ročnících mateřské štěoat. školy, sportoní haly, Sokolony a uítaly, že uzařené mohly do pod školy č.j. hlédnout 1590/2003 a rozhodnout mezi Městem se, Počátky zda ji budou a Jak Kulturním si mohli příchozí zařízením pošimnout, města Počátky, mnoho kterou učeben je je přenechá Ti, budoa kteří měli Sokolony zájem, zůstali Počátkách e třídách do i během dočas-yučoání. komisi pro ýběr zadaatele Velká účast byla zejmé Komplexní nižších ročnících, proedení kde již ybaeno multifunkčního interaktiními kulturního tabulemi, centra což přináší do ýuky noé možnosti. rodiče ného a užíání prarodiče příspěkoé iděli, co se organizaci; jejich malí žáčci dodatkem již učili se a jaké ýběroého udělali pokroky. řízení Děkujeme zhotoitele šem, kteří staby yužili akci možnosti Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e slože- se uprauje do školy podíat, doba sjednání a doufáme, nájmu že se jim dobu u nás určitou líbilo. od do , a je stanoeno celkoé nájemné ní: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Mgr. Daid Ha Brý, Rudišaroá DiS.; za rok 2013 e ýši ,- Kč akce je fincoaná z Regionálního operačního proní: Základní škola Počátky pořádá při příležitosti gramu ýročí Jihoýchod 725 let města Počátky e kterých končí reguloané nájemné: DEN Ludmila OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. Srdečně zeme šechny zájemce sobotu 17. kět od 9:00 do 12:00 hodin. Těšíme se 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila aši náštěu. ela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a Čistá s přihlédnutím Vysoči k ýši bídkoé ceny nájmu při Akce přidělení bytu ponechat nájemné V úterý této půodní 8.4. ýši se rozložení úhrady nesplaceného žáci nájemného pátých tříd za zapojili prním do akce dzem- Čistá 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor ním podlaží budoy č.p. 442, ul. Vysoči Žironická,, Počátky, kterou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt né a PET žádost lahe tak zůstáá a další eidenci pro další posouzení odpadky případě po uolnění občerstení Oznámení během cesty předběžných se ni- informací souisejících některého hodného bytu kam se neztratí, zahájením ale zadáacího hyzdí řízení projektu Staební ambulantní již několik péče let projatých k ýkonu zdraotnické ši úpray krásnou Palackého krajinu. náměstí Počátky weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka yhlašuje bude Kraj hraze Vysoči. Nejsmutnější stránkách Věstník je, že eřejných Zakázek Žáci do prosince se pod podstatě Harmonogram okamžitě projektu po Transformace Ústau měsíčních splátkách od led edením třídních proedeném sociální péče úklidu pro mentálně se postižené Kraje Vysoči začnou objeoat ozčení yhrazené parkoací plochy učitelek unitř ydali obytné do opět zóny před bytoým domem č.p.573 okolí Počátek, 574 sislou aby noé odpadky. sbírali dopraní odpadky zčkou z pro míst, p. Jindřicha kam určitě Tunku, nepatří. Počátky; Mezi RADA Myšlenka, DOPORUČUJE kterou si asi každý žák odnesl domů, zněla: Než odhodím při změně oteírací doby pro eřej- nějaký odpadek přírody, tak si nimi důodem byly: plastoé je umístění i skleněné dodatkoé láhe, tabulky papíry, s yzčením registrační igelitoé zčky tašky, plastoé osobního kbelíky, automobilu rohožky, žada- zpomenu nost České poště s.p., tento den a konec pobočka ho Počátky, raději strčím Hor- obaly od ariantu č. 2 sušenek, Bylo tele, by který potřeba, je těžce aby si zdraotně každý uědomil, postižený že (ozčení odhoze- do ní kapsy ul. č.p. a poté 87, z yhodím důodu do snížení koše. praconích A to asi také úazků byla 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako současné době) 10 2

11 podstata tohoto dne. Zejmé SLOVO u žáků HEJTMANA základní školy KRAJE VYSOČINA tato akce působí ýchoným způsobem, a třeba po těchto bytých zkušenostech budou děti působit i Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve sé rodiče. eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do Je důležité zamyslet se eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. d tím, že práě my Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních máme jednu z mála čistých krajin ší republi- samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim ce. Tak udělejme co nejíce pro to, aby nám čistá jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. zůstala! Obyatelům Mgr. Kraje Marie Vysoči Blechoá přeji a roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Blanka Voprailoá Byli jsme Dnu Země Pelhřimoé Z JEDNÁNÍ RADY Nejrozsáhlejší MĚSTA mezinárod- ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 ní kampaní zaměřenou ochranu žiotního prostředí 11 2 poskytnutí finčního příspěku je Den Země. Občanskému Ve sětě se sdružení Fond ohrožených dětí, slaí íce Praha než čtyřicet 1, e ýši let ,- Zdraé Kč z rezerního fondu rady město Pelhřimo se konání dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne těchto osla také zúčastňuje uzařené pod č.j. 1590/2003 a k mezi této kampani Městem se Počátky připojilo a již Kulturním po16. Zdraé zařízením město Pelhřimo města Počátky, si e spolupráci kterou se je sými přenechá partnery, předeším budoa pak Sokolony se Střediskem Počátkách ekologické do dočasného ýchoy MRAVENEC, užíání Technickými příspěkoé službami organizaci; města dodatkem Pelhřimoa, se p.o., uprauje Kulturními doba zařízeními sjednání města nájmu Pelhřimoa, dobu p.o., určitou Muze- od do , a je stanoeno celkoé nájemné jsme za si rok užili 2013 Den e ýši Země ,- Kč Jak e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím k ýši bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze měsíčních splátkách od led do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační zčky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdraotně postižený (ozčení 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- em Vysočiny Pelhřimo, p.o. a LESY ČR, s.p. připrailo pro šechny občany města čtrtek 24. dub den plný zajímaých akcí a soutěží s ekologickou tématikou. V Děkanskké služby zahradě s.r.o., Pelhřimoě Počátky nemají bylo od pro 9.00 daný do typ panelů hodin připraeno yužití a 30 s prodejem stanoišť, souhlasí. kde si šichni náštěníci mohli yzkoušet, zajištění jak ypracoání zjí přírodu, průkazů zda umí energetické spráně třídit náročnosti také si budo mohli (PENB) yrobit něco e lastnictí památku. města Na pokrytí prní čás- odpad, ale ti etapě nákladů se spojených jedná o budoy s realizací městského této akce muzea, podalo základní školy, Pelhřimo mateřské žádost školy, o dotaci sportoní z rozpočtu haly, Kraje Sokolony Vysoči- a Zdraé město multifunkčního rámci projektu kulturního Realizace centra MA21 e Zdraém městě komisi pro ýběr zadaatele Pelhřimo roce. Počátečtí žáčci Komplexní ší školy proedení se této akce ýběroého zúčastnili. řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; Lí. akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením zadáacího řízení projektu Staební úpray Palackého náměstí Počátky weboých stránkách Věstník eřejných Zakázek Harmonogram projektu Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči RADA DOPORUČUJE ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení praconích úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako současné době)

12 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném Seriál ze žiotě žiota, íme ypráění, o některých z dokumentů, důležitých událostech. pro osětu, V zapamatoání roce, jehož prahu i pro zasmání stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Doma byly přípray noý stát plném proudu. Ministr fincí Vznik noého státu 1. led 1993 Pražském hradě historických prostorách Vladislaského sálu byla nezapomenutelná a Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních rhl ybudoat České národní bance clearingoé oddělení samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou yronáající platby a celkoé účetnictí mezi oddělenými státy. mimořádná událost. Dělení státu šak pokračoalo dále. V České národní bance se připraoalo oddělení měny, četně přípra pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim Samotné počítačoé centrum bylo neídané. Ministr odcestoal jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Sloensko projedt detaily. Nás několik poslanců z Rozpočtoého ýboru něho čekalo jeho praconě dlouho do noci, zejmé když nám USA už jako sobodné zemi racelo zlatý zniku noých bankoek. Rozdělit bylo potřeba i měnoé zlato, Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. abychom spolupracoali přípraě státního rozpočtu. S federálním ministrem fincí jsme hned další den reidoali prání Popré žiotě jsem se zúčastnil uzařeného jednání sněmony. poklad. I něj byl trezoroém prostoru ČNB zajímaý pohled. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. normy z oblasti fincí použitelných noě znikajícím státě. Uzamčeným, hlídaným prostorem bez mikrofonů, bez proudu a Tak se praděpodobně dělo i jiných odborných ýborech jen s denním osětlením z oken jsme projedli dělení měny jejich specifických záležitostech. Každý jeden z nás obdržel problematických několik hodin, kdy hrozilo nebezpečí finčních úkol připrait Z JEDNÁNÍ legislatiu RADY noou daňoou MĚSTA reformu. ČÍSLO K 1. lednu 47 spekulací. ZE DNE Výsledek 25. známe. LISTOPADU Excelentní práce odborníků I clearingoý ( čistící ) účet mezi oběma noě zniklými státy pracoal 1993 znikl noý stát, ale i noá daňoá soustaa. Už dříe jsem RADA uedl, že SCHVÁLILA určitým zorem byly tomto směru zkušenosti Kadské lády. Protože dosud noý stát práně Občanskému neexistoal, nemohl sdruďoaly yužití některé a s prodejem důležité detaily. souhlasí. Asi nejznámější byla lidsky citli- bezproblémoě. ké služby s.r.o., Ještě Počátky několik měsíců nemají se pro procesu daný typ dělení panelů dola- poskytnutí finčního příspěku současný žení Fond ministr ohrožených jeho zákony předkládat. dětí, Praha Proto 1, e jsme ýši to 1.000,- za ládu á zajištění otázka konečné ypracoání podoby státní průkazů hranice energetické některých osadách, náročnosti ochra budo této (PENB) hranice po e šem lastnictí stupu města do Šengenského prní dělali Kč z sami. rezerního Já měl fondu starosti rady zákon o spráě daní a poplatků. nebo Ten dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne byl stejně jako mnoho dalších daňoých zákonů mnohokrát prostoru etapě EU. se jedná Složité o bylo budoy též řešení městského sociálních muzea, otázek základní školy, obou mateřské státech a školy, s ní souisející sportoní problematika haly, Sokolony důchodů, a př. noelizoán, uzařené ale pod ze č.j. šech 1590/2003 zákonů ydržel mezi platit Městem nejdéle- Počátky téměř 20 a práce let. Kulturním Na rozdělení zařízením státu jsme pracoali města Počátky, i o sobotách. kterou Náš ýbor je přenechá projednáat budoa šechny Sokolony nárhy zákonů, Počátkách které do měly dočas- dopad komisi pro ýběr zadaatele byl občanstí I multifunkčního přes různé kulturního problémy centra tak, či ok jsou Sloáci stále poěřen šimi nejbližšími lidmi a mělo by to tak Komplexní být i dále. proedení do ného rozpočtu. užíání Tak jsme příspěkoé př. dělili státní organizaci; podniky přejmenoáním, dodatkem se A tak ýběroého se racím řízení k čloěku, zhotoitele se kterým jsem staby popré sdílel akci poslaneckou Staební ale uprauje při ponechání doba půodních sjednání zkratech, nájmu př. dobu aerolinie Ponechali 1.1. jsme 2004 si sou do , lajku i s modrým a je klínem, stanoeno část české celkoé hymny ná- skostným určitou od laici úpray a který Palackého má mou úctu náměstí dodnes. Počátky, Pan Jan e Stráský složení: Mgr. se dělením Karel Štefl, státu osědčil Petr Zadák jako krizoý a Daid mager. Brý, Později DiS.; to jemné še se za dělo rok noě 2013 schaloaným e ýši ,- zákonem. Kč Ušetřili jsme tak hasil akce problémy je fincoaná zdraotnictí, z Regionálního dopray, jako šéf operačního úřadu Ústeckého programu Jihoýchod i začátcích noého státu př. jen za oficiální tiskopisy, různé Jihočeského kraje (to kraje byly ještě bez problémů s dotačními nápisy e majetku, kterých agónech končí reguloané apod. nájemné: Ludmila penězi z EU). S jeho jménem se mi pojí racionální jednání, široký rozhled, Jak Noáčkoá, tomu už občas Počátky býá, ne každý ýšit pilně nájemné pracoal. od Stresoé 1.1. hektické RADA BERE slušné NA choání, VĚDOMÍ jednozčné yjadřoání, stručné a situace 36,- Kč/m se sžili 2 /měsíc; yužít Dagmar někteří Holá, poslanci Počátky Moraané. ýšit Prý ýstižné žádost popsání paní řešeného Syly Mikoláškoé problému. Byl i a bez Václaa elkých nitřních Musila by bylo nájemné hodné od rozdělit 1.1. republiku hned 32,- Kč/m tři 2 /měsíc; díly. Vzpomínám Gabriela Rajčanoá, ambicí o přidělení sou solidností bytu ždy Domě respektoanou s pečoatelskou osobou i službou jeho miloané s odstupem doby Počátky yslooaná prodloužit moudra i nájemní humorné smlouu a s scénky. Počátkách turistice. (DPS); rada konstatuje, že současné Poslanec z přihlédnutím Jihlay kladl u k řečnického ýši bídkoé pultíku otázku, ceny nájmu co lastně při Tepre době později nemá jsem město se dozěděl, DPS k že dispozici p. Stráský žádný je miloníkem olný byt přírody, on přidělení je, když hranice bytu ponechat Čech a Moray nájemné prochází této středem půodní jeho ýši rodného a žádost dšeným tak turistou zůstáá ještě eidenci z dob nesobody pro další a oni posouzení si ho zolili rozložení města. Odpoědí úhrady Moraa nesplaceného mu bylo trzení, nájemného že pak za musí 2. za případě sého předsedu uolnění organizace. některého Pád hodného špendlíku bytu podlahu by být pololetí Němec, 2013 protože z Jihlaa nebytoých nebyla prostor ani česká, prním ani moraská, dzemním podlaží ale bylo Oznámení slyšet, když nás předběžných sezmoal s informací tragickou událostí souisejících úmrtí mladého přeážně německá. budoy I takoé č.p. 442, skosty ul. tam Žironická, byly ke slyšení. Počátky, Můj se turisty zahájením Tatrách. zadáacího Záěr sé praconí řízení projektu kariéry už Staební e yšším zákon projatých byl schaloán k ýkonu jako souhrnný zdraotnické a poslední ambulantní ekonomický péče nárh ěku úpray prožil Palackého neděčné funkci náměstí šéfa národního Počátky parku Šumaa. weboých MUDr. záko Miloši projednáaný Beutloi s můj tím, sátek že částka mezi Vánoci bude hraze a Noým stránkách Věstník eřejných Zakázek rokem. měsíčních V poslední splátkách chíli do něho od bylo led loženo několik do prosince přílepků Příště: Harmonogram Příběhy o starých projektu a stáří Transformace Ústau prostě šeho, co jiní a jiných nárzích dříe zapomněli. J. Třebický sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před VYDATNOST bytoým domem PRAMENŮ č.p SVATÉ sislou KATEŘINY A SVATÉ LUDMILY dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE V poslední důodem době je umístění jsme sědky dodatkoé kolísající tabulky ydatnosti s yzčením registrační porch ůbec. zčky Na tuto osobního zcela jistě automobilu neobyklou žada- skutečnost jsme České poště s.p., se zeptali pa Marti pobočka Palíčka Počátky, ředitele Hor- pramenů ariantu č. 2 s. kateřiny při změně oteírací doby pro eřej- a s. Ludmily. Někdy dokonce neyěrají Resortu tele, který Satá je Kateři těžce zdraotně a pa Zdeňka postižený Kopeckého (ozčení jedtele ní Vodotechnických ul. č.p. 87, z důodu služeb snížení a proozoatele praconích počáteckého 01) odoodu. a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průka- u dou stáajících zaměstnců zajišťujících ob- úazků Martin zu; zpenění Palíček parkoací ředitel plochy RSK před bytoým domem zmným služnost oliňujícím u přepážek faktorem celkem ydatnosti o 1 hodinu přepadu denně, tzn.: ody Já bylo se samozřejmě scháleno usnesením mohu yjádřit rady pouze č. k 17/2007 pramenu ze s. dne Kateřiny. je bude tralý zachoá odběr ody oteírací přímo z kaple doba s. Kateřiny sobotu dopoled- odoodne Počátky. a o praconích To je ěc, dnech kterou bude řada lidí kráce neí, ale doba pramen pro Pramen s. Kateřiny je a minulosti ždy byl hlaním zdrojem pitné ody celého areálu Saté prodej použitých stropních panelů o rozměrech Kateřiny. 300 To s. eřejnost Kateřiny je o také půl jeden hodiny ze zdrojů každý pitné den ody (noě pro odpolední oteírací s. Kateřiny doba: má docela pondělí, elkou úterý, ydatnost, čtrtek a ale pátek le- Počátky. zmená, x 100 x že 12 ytékající cm, yjmutých oda z při kaple likidaci s. Kateřiny uzaíratelných je lastně Pramen přepadem přístřešků zbylé popelnice nespotřeboané TKO z ody lokality samotného Sídliště pramene. Počátkáchtošním bude suchém pouze období 16:00 bohužel hodin, elmi často středu nestačí odpoledne zásoboat bude pitnou oteřeno odou až Resort od 13:30 Satá hod. Kateři, do 17:00 město hod., Počátky jako Jeho ydatnost počtu (přepadu 6 ks, za pramene) cenu 250,- je tedy Kč/ks oliňoá č. DPH, momentální p. Adolfu Sedlákoi, spotřebou tr. ody bytem celém Počátky. areálu. Vodotechnic- Dalším ý- a ještě současné olně ytékat době) porch a osěžoat uené turisty. 12 2

13 nost šech pramenů, tedy i pramene s. Kateřiny. Nižší ydatnost je patrná SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA i jiných přírodních pramenech. Například pramen s. Ludmily, kde není odebírá žádná oda, Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás je něm sém čeká. minimu. V osobním Proto žiotě nelze neíme, omezit jen odběr leccos ody tušíme. z pramene jehož s. prahu Kateřiny stojíme, a tím nás ohrozit čekají prooz troje olby. odoodu Na jaře Počátky olby do a Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních nechat zastupitelste. trale část kapacity pramene olně ytékat. I přesto Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu může bilancují stat sé situace, čtyřleté období. pokud nedojde Starostoé k a posílení členoé podzemních zdrojů Myslím, ody že opráněně. dostatečným Daří množstím se jim přes srážek, jejich nelehkou že dojde místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, k že omezení se neěnují dodáky politickým ody hrátkám eřejným a půtkám, odoodem ale ětšinou pro nedostatečnou ydatnost zdrojů pramenů. Věřím, že chápete jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci še měst prořadé a obcí s poinnosti ším úřadem. zajištění Zároeň proozu doufám, eřejného že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, doodu protože i šichni za těchto íme, podmínek. že ta nebyla minulém období ideální. o- Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Pokud nebudou nejbližším období ydatné dešťoé srážky, tak mám obau, že nás letních měsících bude čekat ještě horší sta. Bohužel. Je to samozřejmě také otázka VTS proozoatele odoodu, jestli si dokáže dočasně předstait Z JEDNÁNÍ prooz odoodu RADY Počátky MĚSTA bez pramene ČÍSLO s.kateřiny, 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 který pokud ím, je jedním z deseti zdrojů pitné ody. RADA Jestliže SCHVÁLILA ano, tak potom tento pramen bude i dále olně ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů poskytnutí finčního příspěku přepadat do okolní krajiny pro osěžení Občanskému šem. sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- zajištění ypracoání průkazů energetické nároč- yužití a s prodejem souhlasí. Kč z rezerního fondu rady nosti budo (PENB) e lastnictí města prní Zdeněk Kopecký jedtel VTS dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etapě se jedná o budoy městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportoní haly, Sokolony a Pramen s. Kateřiny je ydatný, kalitní a pro prooz odoodu Počátky zásadním zdrojem ody. Naším prořadým uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočas- multifunkčního kulturního centra úkolem je zajistit dostatek kalitní pitné ody pro obyatele Počátek a Vesce. Počasí s nižším množstím dešťoých komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se srážek uplynulém roce a zima bez sněhu snížila ydat- ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e slože- uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné ní: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; za rok 2013 e ýši ,- Kč akce je fincoaná z Regionálního operačního proní: NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, gramu ANEB Jihoýchod DNES VAŘÍM JÁ e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila GUGLA Noáčkoá, - lepší Počátky než bramborák ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- SUROVINY: Na ela 1 plný Rajčanoá, plech (asi Počátky 8 porcí) potřebujete: prodloužit nájemní smlouu kg a brambor s přihlédnutím k ýši bídkoé 1,5 dl oleje ceny nájmu při 1,5 400 přidělení g uzeného bytu masa ponechat nájemné 4 stroužky této půodní česneku ýši 1,5 rozložení dl mléka úhrady nesplaceného 3 4 nájemného lžíce hladké za mouky 2. žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu sůl, pololetí pepř, majoránku 2013 z nebytoých prostor tuk prním ymazání dzemním plechu Oznámení předběžných informací souisejících podlaží okurku budoy k podáání č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, kyselou se zahájením zadáacího řízení projektu Staební Ingredience projatých jsou k podobné ýkonu zdraotnické těm bramboráky. ambulantní péče úpray Palackého náměstí Počátky weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze stránkách Věstník eřejných Zakázek POSTUP: měsíčních splátkách od led do prosince Harmonogram projektu Transformace Ústau Nejdříe si připraíme elkou mísu do které hrubo strouháme šechny sociální oloupané péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči množstí, brambory. ozčení Uzené yhrazené maso (kolik parkoací ho tam dáte, plochy záleží unitř aší obytné chuti, uedené ale zóny minimálně před 400 bytoým g) krájejte domem č.p.573 kostičky a přidejte 574 sislou k bramborám. Dále do směsi postupně dopraní míchejte: zčkou olej, pro prolisoaný p. Jindřicha česnek, Tunku, sůl, pepř Počátky; a majoránku RADA (tou DOPORUČUJE rozhodně nešetřete) důodem a še je umístění důkladně promíchejte. dodatkoé V tabulky případě, s že yzčením jsou brambory ariantu č. 2 hodně mokré, při změně oteírací doby pro eřej- ody registrační z nich slijte. zčky Nakonec osobního přidáme mléko automobilu a mouku a žada- še ještě jednou nost České poště s.p., promíchá- pobočka Počátky, Hor- část me. tele, Poradíme který ám je zdarma!hluboký těžce zdraotně plech postižený ymažeme (ozčení olejem nebo sádlem ní ul. a č.p. šechno 87, z důodu snížení praconích úazků bramboroé 01) a je držitelem těsto do něj průkazu uronáme. ZTP Můžeme a parkoacího použít i zapékací průka-miskuzu; u z dou té ale nebude stáajících zaměstnců zajišťujících ob- lahodná zpenění GUGLA parkoací tak křupaé plochy dno. před Připraený bytoým plech domem ložíme do trouby služnost yhřáté u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: mít 220 bylo stupňů scháleno Celsia a usnesením dáme péct zhruba rady č /2007 minut. Když ze začne dne mít bude GUGLA zachoá růžoou oteírací doba sobotu dopoledne asi a 30 o minut. praconích Po dnech bude kráce doba pro křupaou kůrku, teplotu stáhněte 200 stupňů a pečte ještě dalších prodej použitých stropních panelů yndání z trouby se pokuste plech s touto lahůdkou o rozměrech asi minut uchránit eřejnost před nedočkaými o půl hodiny každý den (noě odpoled- x 100 stráníky, x 12 cm, aby yjmutých GUGLA trochu při likidaci zchladla uzaíratelných a dala se lépe krájet, ní horká oteírací se totiž doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek rozpadá. přístřešků Podáejte popelnice s kyselou TKO okurkou. z lokality Vzhledem Sídliště k tomu, jak Počátkách, moc je bude toto jídlo pouze dobré, do 16:00 hodin, e středu odpoledne s počtu plechem 6 ks, nepočítat za cenu pro 250,- íc než Kč/ks 4 lidi. č. Zmizí DPH, totiž rychlostí bude blesku. oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako doporučujeme p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- současné době) Za zaslaný recept em děkujeme Aleně a Karlu Jandoým. 13 2

14 VE LVÍČKU SE NENUDÍME Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočasného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit DIVIZE nájemné Jč. ŠACHOVÉHO od 1.1. SVAZU 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- 3. ela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím k ýši bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. KONEČNÁ pololetí 2013 TABULKA z nebytoých 3. Jč. DIVIZE prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze měsíčních splátkách od led do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační tabulka podle zčky pořadí osobního automobilu žada- Křížoá tele, který je těžce zdraotně postižený (ozčení Ještě 01) a bychom je držitelem chtěli průkazu poděkoat ZTP šim a parkoacího sponzorůmzu; zpenění a to Městu parkoací Počátky, plochy jehož před finční bytoým domem průka- podpora bylo scháleno nám umožňuje usnesením cestoat rady k utkáním č. 17/2007 ze dne za šimi soupeři. Dík patří též šemu druhému sponzoroi, kterým je pan Stanisla o rozměrech 300 prodej použitých stropních panelů Štefl x 100 majitel x 12 cm, trafiky yjmutých U Kloka při likidaci za kalitní uzaíratelných zeřejňoání přístřešků šachoých popelnice zprá. TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Za Adolfu ŠO TJ Sedlákoi, Spartak Počátky tr. bytem Mirosla Počátky. Jelínek. Vodotechnic- 9. ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů yužití a s prodejem souhlasí. zajištění ypracoání průkazů energetické náročnosti budo (PENB) e lastnictí města prní etapě se jedná o budoy městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportoní haly, Sokolony a multifunkčního kulturního centra komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod NAŠI ŠACHISTÉHODNOTÍ HERNÍ ROČNÍK 2013 žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné Náš šachoý oddíl TJ Spartak Počátky se zúčastnil soutěže 3. diizi pořádané Jihočeským šachoým sazem. V celé soutěži, která byla zaháje sobotu 5. říj 2013 a zakonče sobotu 15. době břez nemá, město jsme sehráli DPS k 8 dispozici utkání. V žádný 7 zápasech olný jsme byt zítězili a 1 utkání skončilo remízou, což zmelo celkoě 1. místo a e žádost 3. diizi, tak a zůstáá tím postup eidenci do 2. diize pro Jč. další šachoého posouzení sazu. případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících Poř. Družsto V R se zahájením P zadáacího Body řízení Skóre projektu Partie Staební 1. Spartak Počátky 7 1 úpray Palackého 0 náměstí 22 Počátky weboých 2. Spartak Soběsla B 5 1 stránkách 2 Věstník eřejných 16 Zakázek Sloan Jindřichů Hradec C 5 0 Harmonogram 3 projektu 15 Transformace Ústau 4. Sokol Tábor D 4 1 sociální 3péče pro mentálně 13 postižené 20.0 Kraje 17 Vysoči 5. Silon Sezimoo Ústí B ŠACHklub SIMOPT Tábor A RADA DOPORUČUJE 7. ŠK Veselí d Lužnicí C ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost Pořadí 1. České poště s.p., pobočka 4 5 6Počátky, 7 8 Hor- 9 Náze družsta Spartak ní Počátky ul. č.p. 87, z důodu 3½ snížení 4 4½ praconích 4½ 3 2½ úazků 3 3½ 2. Spartak u Soběsla dou B stáajících 1½ zaměstnců 1½ 3½ 4 zajišťujících 4½ 4 3 obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: 2½ 3. Sloan Jindřichů Hradec C 1 3½ 1½ 1½ 3 4 3½ 4½ bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro 4. Sokol Tábor D ½ 1½ 3½ 3 ½ 2½ 3½ 5 5. Silon Sezimoo Ústí B ½ 1 3½ 2 3½ 3 3 2½ eřejnost o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací doba: pondělí, úterý, čtrtek a pátek 6. ŠACHklub SIMOPT Tábor A 2 ½ 2 4½ 1½ 4 4½ ŠK Veselí bude d Lužnicí pouze C do 16:00 2½ 1 hodin, 1 2½ e 2středu 1 odpoledne 3 3 Reality Horňák bude oteřeno Bechyně C až 2od 13:30 2 1½hod. do 2 17:00 ½ 2 hod., jako 3 ŠACHklub současné SIMOPT Tábor době) 1½ Lady 2½ ½ 0 2½ 1 2 2

15 ZKAZKY A POVĚSTI OD JAVOŘICE Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném Milí čtenáři, žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského postupně Vám parlamentu, toto formou podzim předáme olby prní senátní sešit a Ludíka do obecních Sadílka zastupitelste. ZKAZEKY A POVĚSTÍ OD JAVOŘICE, které je pokračoání Výběru se u těch, lidoých jež jsou poěstí nám nejbližší. ze Studenska, Města a ydaného obce už pomalu jako Sborníček bilancují sé prací čtyřleté členů období. Národopisného Starostoé a kroužku členoé místních při Jiho- Zastaím samosprá českém muzeu. patří dlouhodobě Některé z poěstí k těm, yšly jimž jejich noinách oliči důěřují jindřichohradeckého nejíce. Myslím, a jihlaského že opráněně. okresu. Daří se V noých jim přes podmínkách jejich nelehkou po pozici něžné obce reoluci a města jsou stále šak postupně i jiné praconí zeleboat. a materiáloé Mimo jiné možnosti. i proto, že se Tento neěnují sešit politickým ydalo Nakladatelstí hrátkám a půtkám, Třebíči. ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Úod k domou, kraji, lasti. Sd tento spisek yloudí úsmě, ale Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Hodně čtenářů asi zná Výběr lidoých poěstí ze Studenska, i ážné zamyšlení. Ať se Vám dobře e ašich domoech čte. ydaná Jihočeským muzeem a tedy také jeho úod. Je tam Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. zmínka o Jaořici a Vysočině dáných stoletích pralesa pomezního králoského hozdu, loech něm a osidloání. Tepr- V dáných dobách, když tepre začalo osidloání, neprostup- JAK ČERT STAVĚL ROŠTEJN e začátcích rozkětu Velkomoraské říše, objeoané troskách lastně až za šich dob, protíly prales obchodní stezky Uprostřed lesů ční od pradá k nebi hláska loeckého hranými lesy. Ještě dnes jdeme lesy kolem Jaořice několik hodin. i Vysočinou. Z JEDNÁNÍ Haberská Prahu RADY z Podují MĚSTA mířila nejdří ČÍSLO podél 47 du Roštej. ZE DNE V nedáné 25. LISTOPADU době byl opraen, takže 2013 se zaskěl řek a dále přes rcholy Vysočiny od Jihlay Čásla k Libici noé kráse. Za álek husitských byl dobýán, ale ubránil se, i RADA a Praze, SCHVÁLILA dou sídel edoucích rodů. Vitorazská cesta edla když ké zčně služby poškozen. s.r.o., Počátky Jeho majitel nemají Zachariáš pro daný z Hradce typ panelů a poskytnutí finčního příspěku Noé Hrady a Třeboň. Rakouská cesta šla Občanskému ze Slaonic sdružení O té Fond se zmiňují ohrožených zápisy Fuldy dětí, (Baorsko), Praha 1, že e tudy ýši přecházel 1.000,- bě. zajištění Ale jaké základy! ypracoání Samá skála, průkazů balan, energetické ba i ysoko nároč- patře Kunžak. Telči yužití jej později a s prodejem oprail. Základy souhlasí. šak zůstaly půodní podo- průod Kč z ezoucí rezerního neěstu fondu Velkomoraskému rady knížeti Satoplukoi je nosti kus skály. budo Lidská (PENB) síla nemohla e lastnictí ty balany města ukládat! Nezbýá prní a dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne byl přepaden a oloupen, jen holé žioty byly zachráněny. V než etapě uěřit, se že jedná to byl sám o budoy čert, kdo městského Roštejn staěl. muzea, Měl prý základní školy, duši mateřské mladého školy, staitele. sportoní Než prní haly, kohout Sokolony Telči za- a za to dalších uzařené stoletích pod růstaly č.j. 1590/2003 cesty hustěji, mezi od Městem hradu k Počátky hradu, cesty hospodářské, Kulturním zařízením trhoé a konečně města i mezi Počátky, sídlišti, kterou když se je dostal překokrhá multifunkčního před noým kulturního sítáním, musí centra hrad stát. Jik čert duší a slíbenou rozoj nechá žiota budoa i tak drsného Sokolony kraje Českomoraské Počátkách do ysočiny. dočasného každé užíání zkazce či příspěkoé poěsti si ětšinou organizaci; musíte domyslet dodatkem docela se obroské ýběroého balany řízení až z kopce zhotoitele Voslednic u staby Telče, kde akci jich dosud Sta- komisi pro ýběr zadaatele staitele nedostane. Tak zněl úpis. Čert Komplexní se tedy činil. proedení Přinášel Ke jiné uprauje dříější poměry, doba sjednání jiné ztahy nájmu lidí a také jiné dobu stay určitou přírody. od můžeme ební úpray hodně idět. Palackého Co skok, náměstí to jeden Počátky, balan! Nad e Telčí složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák sištělo. a Daid Staitel, Brý, který DiS.; sta- jen Stezky tenkrát do lastně , byly a je stanoeno celkoé nájemné za jen rok častým 2013 uží- e ýši ,- Kč akce je fincoaná z Regionálního bu hlídal, operačního se nestačil diit pro- té udržoané či e těžkými kterých poozy končí reguloané nájemné: Ludmila Nikde ani čloíčka, okenice áním, dusáním jízdou gramu Jihoýchod rychlosti. Byla hluboká noc. koních se Noáčkoá, zbožím, chráněné Počátky lastními i 36,- sproodnými Kč/m 2 /měsíc; oddíly Dagmar Holá, Počátky ý- žádost paní Syly Mikoláškoé spalo. a Jen Václaa domku Musila edle ýšit nájemné od 1.1. zařeny, šude tma, še od šit hradu nájemné ke hradu. od 1.1. Takoá 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, cesta je Počátky ještě prodloužit nájemní smlou- Počátkách (DPS); rada konstatuje, za. Zro že cestě, současné kudy o přidělení bytu Domě s hřbitoa pečoatelskou bděla pan službou Zu- hradská poědomí u a s přihlédnutím lidí od Roštej k ýši bídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici lítal čert žádný s balany. olný Už byt jen přidělení Štamberk. bytu Podobných ponechat nájemné této půodní ýši a žádost tak zůstáá eidenci poslední pro další balan posouzení nesl, aby názů rozložení se zachoalo úhrady íce. nesplaceného nájemného za 2. případě uolnění některého hodného splnil úkol bytu a yhrál duši, Kobylí pololetí pasta 2013 (prý z nebytoých Žižkoaním u Domaší podlaží budoy k Doubra- č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zahájením zadáacího řízení sítilo projektu sětlo, které Staební probu- prostor prním dzem- Oznámení předběžných informací když se edle souisejících hřbitoa rozě, projatých nebo Trhoka k ýkonu ( trhy zdraotnické ambulantní péče úpray Palackého náměstí Počátky dilo kohouta, a weboých ten mocně Telči) MUDr. u Miloši Horního Beutloi Pole u s tím, že částka bude hraze stránkách Věstník eřejných zakokrhal. ZakázekČert se rozzuřil, Sětlé, měsíčních Robotní splátkách ke Studenské rychtě robotu. sociální péče pro mentálně li. postižené Obroský Kraje balan, Vyso- který od led do prosince Harmonogram projektu Transformace že prohrál poslední Ústau chí- Rekonstrukce hradu Rotštejn podle R. Vojkoského. c- kresba Jan Heřman Dokonce ozčení se yhrazené udržuje elmi parkoací plochy unitř obytné či práě nesl, mrštil ke Staroměstskému rybníku, kde dosud trčí. Zařičel zlostí, až se město často zóny poěstech před bytoým poědomí domem o úkrytech č.p.573 a podzemních 574 sislou chodbách dopraní mezi hrady zčkou a zámky, pro městy p. Jindřicha Znojemská Tunku, rotunda, Počátky; Jihlaské důodem podzemí, je Brněnské umístění kasematy dodatkoé a řada tabulky jiných. s Sědčí yzče- to o ariantu č. 2 zahřměním zmizel. při změně oteírací doby pro eřej- Na balanu je ještě dnes patrno čertoo RADA rázem probudilo. DOPORUČUJE Odrazil se kopytem od balanu a s pekelným bojích, ním přepadech registrační zčky cestách osobního a nelehkém automobilu žiotě pradánu. žadatele, se, který zapomíjí je těžce jmé zdraotně takoých postižený míst, často (ozčení ozče- Malé ní sětýlko ul. č.p. 87, zachránilo z důodu duši mladého snížení staitele. praconích To pan úazků Zu- kopyto. nost České poště s.p., pobočka Počátky, Hor- Ztrácejí ných 01) alespoň a je držitelem kamennými průkazu mezníky, ZTP kopečky a parkoacího suti, mohylami, průkazu; a daty zpenění Božích parkoací muk. Bylo tomu plochy tak před také bytoým př. domem Šambat- spát, služnost zda čert u přepážek dokončí stabu. celkem Čertoi o 1 hodinu čloěk těžko denně, odolá. tzn.: V za, u dou jeho snoubenka, stáajících které zaměstnců se sěřil, nemohla zajišťujících úzkostech ob- kříži ce bylo u Sětlé, scháleno kde datum usnesením (1792) a rady francouzské č. 17/2007 zachoané ze dne pojmenoání sědčí o nějaké šarátce z dob Francouzské reolunne otřáslo a o celým praconích krajem. To dnech čert e bude zlosti kráce si posled doba zařádil pro a slzách bude rozsítila zachoá a hle oteírací kohout sousedstí doba sobotu zakokrhal dopoled- a hřmě- prodej použitých stropních panelů ce. Tato krásná Boží muka se loni (1989) ztratila o rozměrech úplně. Je 300 to zmizel eřejnost za stáajícího o půl hodiny rozbřesku každý dne. den (noě odpolední jeho oteírací zůstalo doba: nedokončeno, pondělí, ale lidská úterý, ruka čtrtek dostaěla a pátek mo- době x 100 ymírání x 12 esniček cm, yjmutých a i enkoské při likidaci lásky k půdě, uzaíratelných dědictí po Dílo předcích, přístřešků době útěků, popelnice stěhoání TKO do z lokality měst. Kdo Sídliště zná, nezapomněčátkách, dějiny národa, počtu jde, 6 ks, ybaí za cenu si lehčeji 250,- zrnko Kč/ks prady č. DPH, e Příště: bude Kraý oteřeno rybník až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako Pohutnou bude a pouze neobyklou do stabu, 16:00 které hodin, se e dosud středu podiujeme. odpoledne zkazce, p. Adolfu poěsti, Sedlákoi, ypraoané tr. bytem běhu Počátky. žiota po řadu Vodotechnic- let a bude současné době) Sazek nám do redakce donesl hájit, bránit ničení a zániku! Vždyť nich je zachoá lásky p. Záodský z Veselé, kterému moc děkujeme! 15 2

16 ČEŠI A SLOVÁCI V OBLACÍCH Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném Z Brykse žiotě se stal íme Ricks o některých důležitých událostech. V roce, stadtu, jehož podrobili prahu stojíme, ho ýslechu nás čekají a dopraili troje zpět olby. do Na tábora jaře olby e Warburgu. zastupitelste. Měsíc se léčil táboroé ošetřoně, čes ho sadili do do eropského Její prní parlamentu, díl šak tral pouhé podzim tři týdny. olby Nadporučík senátní a do Bryks obecních se Zastaím totiž nerátil se u 17. těch, čer jež jsou 1941 nám ze nejbližší. sého zřejmě Města ůbec a obce prního už pomalu ězeňské bilancují cely, sé protože čtyřleté byly období. odhaleny Starostoé jeho opětoné a členoé přípray místních samosprá operačního patří letu. Toho dlouhodobě dne padly k těm, brtiské jimž bombardéry jejich oliči důěřují elektrár-nejícenu Choques obce a poblíž města Lille stále a při postupně letecké bitě zeleboat. přišli Spojenci Mimo jiné o třináct i proto, že 1942 se neěnují uprchl. Tentokrát politickým sám hrátkám a bez a půtkám, jídla, bez ale obui ětšinou a jakých- jim útěk. Přesto Myslím, znou že opráněně. dokázal ykopat Daří se tunel jim a přes z cely jejich noci nelehkou 17. spr- pozici jde stíhaček. o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. koli pomůcek. Za krajskou Při zpátečním samospráu letu byl bych jedním rád zdůraznil messerschittem elmi dobrou sestřelen spolupráci i měst Přes a hory obcí se s dostal ším do úřadem. Kasselu Zároeň autostrádu doufám, a že podél se ní blízké Bryks. budoucnosti Jak po álce zlepší zjistili součinnost letečtí historici, krajů s noě německý ustaenou stroj piloto- ládou, šel protože do Karlsruhe. šichni íme, Jednou že byl ta málem nebyla chycen minulém ciilní období policií ideální. při krá- do- Obyatelům al samotný Adolf Kraje Galland, Vysoči tehdejší přeji roce ůbec nejúspěšnější hodně zdraí stíhač a přízniých děži ooce, prožitků podruhé práci ho honila i soukromém policejní hlídka žiotě. i se psy letišti u Luftwaffe. Frankfurtu, když se sžil dostat do kabiny Messerschmittu 109, kterým chtěl uletět. Nakonec byl chycen 8. září 1942 ojáky protiletecké obrany během náletu Karlsruhe. Jako notorického útěkáře ho přeložili Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 do tábora ZE DNE Oflag XXIB 25. Szubin LISTOPADU území dnešního 2013 Polska. Byl i e elkém útěku ké V služby březnu 1943 s.r.o., utíká Počátky Josef Bryks nemají potřetí. pro daný Ze Szubinu typ panelů se dostal poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- yužití bečce a s prodejem močůku, souhlasí. kterou z tábora yážel jeden poslký sedlák. zajištění Venku ypracoání se setkal znou průkazů s Otakarem energetické Černým (který náročnosti uprchl Kč z rezerního fondu rady ze Szubinu budo téhož dne (PENB) tunelem) e a lastnictí společně yrazili města pěsky prní až do dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Varšay. etapě se jedná o budoy městského muzea, základní uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Tam školy, se dostali mateřské do styku školy, s sportoní edením nejětší haly, Sokolony prolondýnské a Kulturním Josef Bryks zařízením (prao) města nedatoaném Počátky, snímku kterou Německu je přenechá jako budoa álečný zajatec Sokolony se třemi Počátkách britskými druhy. podzemní armády (Armija Krajowa). Bryks pracoal měsíc jako multifunkčního kulturního centra do dočasného Lehce užíání popálený příspěkoé Bryks stačil yskočit organizaci; z hořícího dodatkem hurricanu se komisi pro ýběr zadaatele kominík a oba byli zapojeni do odbojoých Komplexní aktiit. Jeden proedení z důstojníků ýběroého jim řekl, že se řízení uažuje o zhotoitele přistání britského staby letadla, akci které Staební a úpray doprailo Palackého do Anglie. náměstí Počátky, e slože- by je padákem. uprauje Francouzi doba sjednání z blízké esnice nájmu mu dali dobu staré oblečení, určitou od ale yzedlo to 1.1. ho nezachránilo do , Němečtí ojáci a letce je stanoeno objeili stodole, celkoé přinutiljemné ho jít za schoanou rok 2013 uniformu, e ýši pak ,- ho suroě Kč zbili a poslali do jáře akce byli oba je fincoaná letci 2. čer z 1943 Regionálního zatčeni a přeezeni operačního do poěst- pro- nání: To Mgr. se šak Karel nestalo, Štefl, neboť Petr po Zadák zradě a jednoho Daid polského Brý, odbo- DiS.; ěděl, e kterých že s čechy končí se reguloané zajetí zachází nájemné: mnohem Ludmila hůř než s bit, jeden ýslýchající Ukrajinec e službách SS ho bodl dýkou zajateckého tábora. Při ýslechu se ydáal za Josepha Rickse, ného gramu ězení Jihoýchod Pawiak. Během ýslechů byl Josef Bryks strašliě protože Angličany, Noáčkoá, a také Počátky nechtěl ohrozit ýšit příbuzné nájemné protektorátu, od 1.1. kterým RADA do praé BERE slabiny NA a utrpěl VĚDOMÍ také poranění leého ušního bubínku by hrozilo 36,- zatčení. Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit Pod nájemné tímto smyšleným od 1.1. jménem 32,- psal Kč/m přes 2 /měsíc; Čerený Gabri- kříž i o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou (do žádost konce žiota paní pak Syly trpěl Mikoláškoé silnou nedoslýchaostí) a Václaa Musila dopis ela Trudie, Rajčanoá, která hned Počátky pozla, prodloužit kdo je autorem. nájemní Písmo smlouu bylo Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné a s pomíla přihlédnutím později, k ýši Dopis bídkoé byl necenzuroán ceny nájmu a ěno- při Pepoo, době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt án přidělení osobním bytu pocitům ponechat a pozemským nájemné ěcem. této půodní ýši a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení DVAkrát rozložení utekl úhrady z Warburgu nesplaceného nájemného za 2. případě uolnění některého hodného bytu pololetí S pobytem 2013 za z osttými nebytoých dráty prostor zajateckého prním tábora dzemním nikdy podlaží nesmířil. budoy Popré č.p. 442, utekl ul. noci Žironická, z Počátky, dub se zahájením zadáacího řízení projektu Staební se Josef Oznámení předběžných informací souisejících Bryks 1942 projatých z tábora Oflag k ýkonu VIB e Warburgu zdraotnické ještě ambulantní s pěti dalšími péče muži. úpray Palackého náměstí Počátky weboých Společnými MUDr. Miloši silami Beutloi yhrabali během s tím, že měsíce částka jenom bude lžícemi hraze a noži stránkách Věstník eřejných Zakázek tunel, měsíčních který ústil těsně splátkách za dráty. od Ve led dojici s jiným do letcem prosince Otakarem Černým, se Bryks ydal přes Německo směrem jih ke sociální Bryks (leo) péče i s pro Otakarem mentálně Černým postižené (druhý zpraa) Kraje utekli Vyso- Harmonogram Fotografie ze zajateckého projektu tábora Transformace Szubinu, z něhož Ústau Josef šýcarským ozčení hranicím. yhrazené parkoací plochy unitř obytné či březnu 1943 zóny Cestou před se žiili bytoým pouze řeřichou, domem která č.p.573 zro rostla 574 sislou polích. Po dou měsících byli oba čeští letci přeezeni do tábora Šli dopraní jen noci, zčkou yhýbali se pro obydleným p. Jindřicha místům. Tunku, Po osmi Počátky; dnech se RADA Stalag Luft DOPORUČUJE III poblíž hornoslezského městečka Sagan. Zde se dostali důodem k esnici je umístění hlubokém dodatkoé údolí. Nechtěli tabulky ji obcházet s yzčením a tak registrační o půlnoci riskli zčky průchod, osobního i když tušili, automobilu že e si mohou žada- sětoé nost álky, České poště s.p., který se uskutečnil noci pobočka z Počátky, břez Hor- po kopcích, ariantu č. 2 později zapojili do při změně oteírací doby pro eřej- nejětšího útěku spojeneckých letců za druhé být tele, německé který hlídky. je těžce zdraotně postižený (ozčení Bryks ní ul. se podílel č.p. 87, z kopání důodu tunelů, snížení ale při samotném praconích elkém úazků útěku u se dou en z stáajících tábora nedostal. zaměstnců zajišťujících ob- 01) Obaa a je se držitelem yplnila. průkazu Náhle uslyšeli ZTP halt a parkoacího a kdo jste? Černého průkazu; zpenění ale Bryksoi parkoací se podařilo plochy zmizet před a pokračoal bytoým celý domem další služnost Podle plánu u přepážek mělo uprchnout celkem 220 o mužů, 1 hodinu ale když denně, se jich tzn.: en zadrželi, den bylo pěšky. scháleno Na nádraží usnesením Giessennu rady pak č. ukradl 17/2007 kolo a ze posléze dne dostalo bude 76, zachoá akci odhalili oteírací strážní. V tu doba chíli se sobotu Bryks cházel dopoled- jetě unikl střelbě hlídky při přejíždění mostu e Stuttgartu. tunelu a a o stačil praconích se rátit do dnech budoy. bude Měl tak kráce lastně elké doba štěstí, pro prodej použitých stropních panelů Dopadli ho deátý den jeho útěku. Při o nedostatku rozměrech potray 300 protože eřejnost kůli brzkému o půl hodiny odhalení každý útěku bylo den 73 (noě letců odpolední oteírací příkaz samotného doba: Adolfa pondělí, Hitlera úterý, zdory čtrtek Ženeským a pátek dopadeno a x ody 100 dostal x 12 dysenterii cm, yjmutých (infekční při průjem) likidaci a uzaíratelných zcela ysíleného a jej přístřešků spícího šel popelnice lesích u Eberbachu TKO z lokality člen místní Sídliště organizace Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako konencím bude pouze 50 z do nich 16:00 zastřeleno. hodin, e středu odpoledne Hitlerjugen. p. Polomrtého Adolfu Sedlákoi, uprchlíka tr. odezli bytem do Počátky. ěznice gestapa Vodotechnic- Dram- současné době) Připrail: Mirosla Skokan 16 2

17 SLOVO HEJTMANA KRAJE kino VYSOČINA POČÁTkY Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož květen prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím MC se u Líček těch, jež jsou - nám kěten nejbližší. Města a obce už pomalu POJEDEME bilancují sé k čtyřleté MOři období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě ždy od 9 k těm, 11 hodin 3.5. sobota 19:00 hodin 100 Kč jimž jejich oliči důěřují nejíce. 90 minut Myslím, ČR že opráněně. české Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že Komedie se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Přístupný Za krajskou samospráu bych 6.5. rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci ANGELikA měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože 4.5. šichni neděle íme, 19:00 že ta hodin nebyla 100 minulém Kč období ideální. Téma: Ptáčkoé Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých 113 minut prožitků Francie, práci Belgie, i soukromém ČR, Rakousko žiotě. - český dabing Prní kětnoé úterý bude e Líčku patřit ptáčkům. Uidíme, kolik písniček a básniček o ptácích Dobrodružný, romantický Přístupný PřÍbĚH ŽRALOkA nás padne. Ptáčky si také yrobíme, ale jestli to 5.5. pondělí 9:30 hodin 20 Kč budou laštoky nebo kanárci necháme šich Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 nejmenších. poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního Téma: fondu Maminky rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Maminky oslaí sůj sátek sice už da dny předem uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a - druhou kětnoou neděli ale dáreček z lásky, o Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočas- který se tentokrát pokusíme, udělá radost každé. ného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 Téma: e ýši Hasiči ,- Kč se štíit e kterých místní končí hasičskou reguloané zbrojnici nájemné: a dozíme Ludmila se Toto úterní dopoledne bude patřit hasičům. Vydáme Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. íce o náročné a záslužné práci šich počáteckých 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit hasičů. nájemné Hasičské od 1.1. omaloánky 32,- nebudou Kč/m 2 samozřejmě /měsíc; Gabriela chybět. Rajčanoá, ( případě Počátky změny termínu prodloužit info nájemní Facebooku a s přihlédnutím MC Líček nebo k ýši bídkoé ceny nájmu při smlouu přidělení bytu ponechat estranky.cz) nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p , ul. Žironická, Počátky, projatých k Téma: ýkonu Den zdraotnické Afriky ambulantní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze Tentokrát měsíčních se splátkách u nás e Líčku od led ypraíme do do Afriky. prosince Li, sloni a papoušci nebudou chybět a možná ozčení yhrazené potkáme parkoací i krokodýla. plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky;!!! POZOR!!! důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační V úterý zčky osobního a automobilu žadatele, který je těžce je pro zdraotně šechny, postižený (ozčení 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací kteří si chtějí plochy pohrát, před bytoým domem bylo scháleno MC Líček usnesením oteřeno také rady odpoledne č. 17/2007 ze dne od 15 do 17 hod.!!! prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic minut USA český dabing Animoaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupný LÁSkA, ké služby SOUDRUHU! s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů yužití a s sobota prodejem 19:00 souhlasí. hodin 100 Kč zajištění 105 minut ypracoání Finsko, ČR, Norsko průkazů české energetické náročnosti budo (PENB) e lastnictí města prní Komedie Nehodné do 12-ti let etapě se jedná o budoy městského muzea, základní školy, AMAZiNG mateřské SPiDER-MAN školy, sportoní 2 haly, Sokolony a THE neděle 17:00 hodin 120 Kč 142 multifunkčního minut USA kulturního český dabing centra komisi pro ýběr zadaatele Akční, dobrodružný, fantasy Komplexní proedení Nehodné ýběroého do řízení 12-ti let zhotoitele staby akci Staební úpray Tenkrát Palackého koločaě náměstí Počátky, e slože- MikOLA ní: Mgr. Karel sobota Štefl, 8:30 Petr hodin Zadák 0,- a Kč Daid Brý, DiS.; 154 akce minut je fincoaná ČR české z Regionálního operačního programu Jihoýchod Pohádka, thriller Přístupný HiSTORickÉ POČÁTkY RADA BERE sobota NA VĚDOMÍ 11:30 hodin 0,- Kč žádost 11 minut paní ČR Syly české Mikoláškoé a Václaa Musila Němý, o přidělení archiníbytu Domě s pečoatelskou službou Přístupný Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné POSTřiŽiNY době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak sobota zůstáá 12:00 eidenci hodin Kč pro další posouzení 93 minut ČSR české Komedie, případě uolnění poetický některého hodného bytu Přístupné Oznámení předběžných informací souisejících HURÁ se zahájením DO PRAVĚkU! zadáacího řízení projektu Staební úpray Palackého neděle 17:00 náměstí hodin Počátky 90 Kč weboých 82 stránkách minut USA Věstník český eřejných dabing Zakázek Animoaný, Harmonogram dobrodružný, projektu komedie, Transformace rodinný Ústau Přístupné sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči A klid 2 bony sobota 19:00 hodin 110 Kč 90 minut ČR české RADA DramaDOPORUČUJE ariantu č. 2 Nehodné do 12-ti při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Hor- let khumba ní ul. č.p. 87, neděle z důodu 19:00 hodin snížení 110 praconích Kč úazků 85 u dou minut stáajících Jižní Afrika zaměstnců český dabing zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Animoaný, dobrodružný, rodinný Přístupný bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o budoucí praconích MiNULOST dnech bude kráce doba pro X-MEN: eřejnost o sobota půl hodiny 19:00 hodin každý 120 den Kč(noě odpolední oteírací fantasy, doba: sci-fi, dobrodružný pondělí, úterý, čtrtek a pátek 120 minut USA české titulky Akční, Přístupný bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako současné době) ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

18 Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DOBROVOLNÍKY ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 pro realizaci akce poskytnutí finčního příspěku Občanskému nejen pro děti sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Z eršů Josefa Vachka KZM Počátky hledá se smyslem pro pohádku, legraci a zážitek, Pojďte a odpořte tuto akci. Kulturním zařízením města Počátky, kterou Nahlaste je se přenechá budoa Sokolony Počátkách nebo do telefonujte dočas- Infocentru Počátky, čísla: ného užíání příspěkoé organizaci; 602 dodatkem , se nebo pište : uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. Pro dospělé: 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné roční doby od Stephen 1.1. King 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gabri- Čtyři Vedra ela Rajčanoá, Lee Child Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím Manželská past Jennifer k ýši Probstoá bídkoé ceny nájmu při Hawa Abdioá Nezdáat se děje Sarah J. Robbinsoá přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši Vraždy bez pachatele Věnceslaa Dezortoá rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. Němečtí ýsadkáři Ilustroané dějiny německých ýsadkoých ojsk e 2.sětoé álce - Chris McNab pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním SS Totenkopf podlaží budoy Historie č.p. diize 442, s umrlčí ul. Žironická, lebkou e Počátky, zku 1939 projatých 45 Chris k ýkonu Mann zdraotnické ambulantní péče Velký MUDr. ilustroaný Miloši Beutloi atlas LiDSkÉHO s tím, že TĚLA částka bude hraze Zachraň měsíčních láskou splátkách Barbara od Cartland led do prosince Škola detektiů Michal Fieber Škola ozčení milostných yhrazené chutí parkoací Erica Bauermeisteroá plochy unitř obytné Na zóny cestě před po České bytoým republice domem 2 Jan č.p.573 Cézar 574 sislou Tajemstí dopraní moroé zčkou jeskyně pro p. Michael Jindřicha Byrnes Tunku, Počátky; Mlžná důodem trz Da je umístění Ruskoá dodatkoé tabulky s yzčením registrační dánoěk Středomoří zčky osobního Erich on automobilu Däniken žada- Tajemný Zířata tele, který Velká ilustroaná je těžce zdraotně encyklopedie postižený (ozčení Pro 01) děti a je a držitelem mládež: průkazu ZTP a parkoacího průkazu; Upíří internát zpenění Zámek parkoací Strašidelná plochy skála před Dagmar bytoým H. Muelleroá domem Medídci bylo scháleno jdou do školy usnesením a jiné příběhy rady č. 17/2007 ze dne katastrofa údolí Sezo 1 Krysty Kuhn prodej použitých stropních panelů Putoání odníků rybníka k rybníku o Mirosla rozměrech Krejča, 300 Tereza x 100 Jelenoá x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných kronika přístřešků Drakeoých popelnice Srdce TKO sázce z lokality Alyxandra Sídliště Hareyoá Počátkách, Neobyklá počtu 6 ks, poolání za cenu Zuza 250,- Kč/ks Poláškoá č. DPH, Archeolog Jak p. maloat Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- O mašince Tomášoi 15 W. a Ch. Awdry knihovna POČÁTkY - NOVÉ knihy ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů Základní organizace ČSCH Počátkách PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY yužití NA KUŘICE a s prodejem A KOHOUTKY. souhlasí. Kuřice jsou barě čerené, černé a bílé s černým krkem e stáří 11 týdnů. Ce za kus 90,- Kč. zajištění ypracoání průkazů energetické náročnosti Objednáky budo přijímá (PENB) pan Václa e Vyadil, lastnictí Nádražní ulice města 469, Počátky, prní tel. číslo nebo Potřebujeme Vaše jméno a telefonní etapě číslo pro se případné jedná upřesnění o budoy odebrání. městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportoní haly, Sokolony a Odběr objedných kuřic a kohoutků bude sobotu multifunkčního 10. kět od kulturního 13:00 hod. do 14:00 centra hod. Počátkách, Moraská ulice náměstíčku u křížku. komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením zadáacího řízení projektu Staební úpray Palackého náměstí Počátky weboých stránkách Věstník eřejných Zakázek Harmonogram projektu Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči RADA DOPORUČUJE ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení praconích úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek Výpůjční celkem doba: o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá Pondělí: 7:15 oteírací 11:30 doba 12:00 sobotu 15:45 dopoledne a o Středa: praconích 7:15 dnech 11:30 bude 12:00 kráce 15:45doba pro eřejnost Čtrtek: o půl hodiny 7:15 11:30 každý 12:00 den (noě 15:45 odpolední oteírací Pátek: doba: 9:30 pondělí, 11:30 úterý, 12:00 čtrtek 18:00 a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne knihonice: bude oteřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako Pala Kolářoá, Tel.: současné době)

19 Prodej ELEKTRA A až Z u JANKŮ Horní ul.50 POČÁTKY tel.: , SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ozmuje rozšíření činnosti o Dne uplynou 2 možnost platby poplatků za služby SKYLINK tj. SERVISNÍ POPLATEK, platba Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm roky, čeká. kdy V nás osobním ždy žiotě opustil programoých balíčků a registrační poplatek neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, pan ýměnu prázdných plynoých náplní nás bombiček čekají CO2 za troje plné bombičky olby. Na SODA jaře STREAM, olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních BUBLIMO, zastupitelste. Česká soda a Koma soda Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu prodej bilancují speciálních Jan sé zčkoých čtyřleté ŠVEJDÍk sirupů období. pro příprau Starostoé limonády a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. prodej ýrobníků Myslím, sody že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, zajistíme že se Kdo Vám neěnují prodloužení jste ho politickým pojištění zli a prodloužené měli hrátkám rádi, záruky a o půtkám, 1,2 a 3 roky ale ětšinou jim pojištění hodilého poškození ěci jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. zpomeňte s námi. pojištění hodilého poškození ěci a odcizení Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni Stále íme, zpomíjí že ta nebyla dcery s minulém rodimi. období ideální. možnost zdarma odezdat ysloužilá, nefunkční elektrozařízení př. elké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje, sětelné zdroje, sítidla a ýrobky spotřební Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí a přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. elektroniky a telefony Jiří Prodej Běhounek, ELEKTRA hejtman A až Kraje Z u Vysoči JANKŮ Horní ulice 50 POČÁTKY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. tel.: LISTOPADU , poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Počátkách do dočasného užíání příspěkoé organizaci; dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; OBEC Dagmar VESELÁ Holá, Počátky ýšit nájemné od 1.1. pořádá 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, 13. RYBÁŘSKÉ Počátky prodloužit ZÁVODY nájemní smlouu a s přihlédnutím rybníku k ýši Jandoec bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady dne nesplaceného nájemného za 2. Předprodej Obecním úřadu e Veselé pololetí od z nebytoých každé úterý a čtrtek prostor od do prním hodin. dzemním podlaží budoy Na rybáře č.p. čekají 442, hodnotné ul. ceny. Žironická, Počátky, Po celý den připraeno bohaté občerstení. projatých Odpoledne k ýkonu a ečer hraje zdraotnické country kapela Tymián. ambulantní péče Informace: Na obecním úřadě tel , MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze měsíčních SRDEČNĚ splátkách ZVEME I ŠIROKOU od led VEŘEJNOST do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění dodatkoé tabulky s yzčením registrační zčky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdraotně postižený (ozčení 01) a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího průkazu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních panelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO z lokality Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- Ozmuje ké služby rozšíření s.r.o., činnosti Počátky o... nemají pro daný typ panelů yužití a s prodejem souhlasí. možnost platby poplatků za služby SKYLINK tj. SERVISNÍ POPLATEK, platba zajištění ypracoání průkazů energetické náročnosti programoých balíčků a registrační poplatek ýměnu budo prázdných (PENB) plynoých náplní e bombiček lastnictí CO2 za plné města bombičky SODA prní etapě STREAM, se BUBLIMO, jedná Česká o budoy soda a Koma městského soda muzea, základní školy, prodej speciálních mateřské zčkoých školy, sirupů sportoní pro příprau limonády haly, Sokolony a multifunkčního prodej ýrobníků sody kulturního centra zajistíme Vám prodloužení pojištění prodloužené záruky o 1,2 a 3 roky komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení pojištění hodilého poškození ěci ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební pojištění hodilého poškození ěci a odcizení možnost úpray zdarma odezdat Palackého ysloužilá, náměstí nefunkční elektro Počátky, - zařízení př. e elké složení: Mgr. domácí spotřebiče, Karel Štefl, nářadí a nástroje, Petr sětelné Zadák zdroje, a Daid sítidla a ýrobky Brý, spotřební DiS.; a malé akce elektroniky je fincoaná a telefony z Regionálního operačního programu Jihoýchod žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením zadáacího řízení projektu Staební úpray Palackého náměstí Počátky weboých stránkách Věstník eřejných Zakázek Harmonogram projektu Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči NOVĚ OTEVŘENÁ RADA DOPORUČUJE ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka STANICE Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení praconích úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá oteírací doba sobotu dopoledne a o - praconích M dnech bude kráce doba pro V RYNÁRCI BENZÍN 1, M 2, N 1, N 2, N 3 NAFTA eřejnost - M o půl hodiny každý den (noě odpolední oteírací 1, M doba: 2, N 1, N 2, N pondělí, 3, T úterý, čtrtek a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až od 13:30 Po domluě hod. i do mimo 17:00 praconí hod., dobu jako současné době) 19 2

20 Noě oteřená hospůdka e Stojčíně Na začátku každého roku se neyhneme úahám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, jehož prahu stojíme, nás čekají troje olby. Na jaře olby do eropského parlamentu, podzim olby senátní a do obecních zastupitelste. štípané Zastaím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují sé čtyřleté období. Starostoé a členoé místních samosprá patří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, DŘEVO že opráněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zeleboat. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám a půtkám, ale ětšinou jim jde o společnou každodenní práci e prospěch zájmu občanů. Za krajskou samospráu bych rád zdůraznil elmi dobrou spolupráci měst a obcí s ším úřadem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s noě ustaenou ládou, protože šichni íme, že ta nebyla minulém období ideální. Obyatelům Kraje Vysoči přeji roce hodně zdraí ýroba a přízniých prožitků - prodej práci i soukromém žiotě. rozoz KOSTELNÍ Jiří Běhounek, RADOUŇ hejtman Kraje Vysoči Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 Denní menu za elmi příznié ceny s možností doozu až do domu zdarma. poskytnutí finčního příspěku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rady dodatek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzařené pod letní č.j. zahrádce 1590/2003 s dětským mezi koutkem. Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechá budoa Sokolony Prostory také hodné pro rodinné oslay, srazy a ečírky. Počátkách do dočasného užíání Oblíbené příspěkoé zčky pia: Staropramen organizaci; a Bráník. dodatkem se uprauje doba sjednání nájmu dobu určitou od do , a je stanoeno celkoé nájemné za rok 2013 Tel. e kontakt: ýši , Kč e kterých končí reguloané nájemné: Ludmila Noáčkoá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Dagmar Holá, Počátky ýšit nájemné od ,- Kč/m 2 /měsíc; Gabriela Rajčanoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu a s přihlédnutím k ýši bídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponechat nájemné této půodní ýši rozložení úhrady nesplaceného nájemného za 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním dzemním podlaží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, projatých k ýkonu zdraotnické ambulantní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částka bude hraze měsíčních splátkách od led do prosince ozčení yhrazené parkoací plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou dopraní zčkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; důodem je umístění KAMENICTVÍ dodatkoé tabulky s yzčením registrační zčky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdraotně SEVERA postižený KAREL (ozčení KŘEMEŠNICKÁ ) PELHŘIMOV a je držitelem průkazu ZTP a parkoacího PELHŘIMOVprůka- zu; zpenění parkoací plochy před bytoým domem TEL.: , VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK bylo scháleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ prodej použitých stropních panelů ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých PEČÍCÍ při KAMENY likidaci uzaíratelných přístřešků popelnice TKO ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTŘÍDNÍ z lokality KVALITA, Sídliště Počátkách, počtu PRODLOUŽENÁ 6 ks, za cenu ZÁRUKA!!! 250,- Kč/ks č. DPH, ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU p. Adolfu Sedlákoi, tr. PŘIJEDEME bytem Počátky. SJEDNAT Vodotechnic- OSOBNĚ ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů délky yužití a : s prodejem 1metr, souhlasí. cm zajištění ypracoání průkazů energetické náročnosti budo (PENB) e lastnictí města prní etapě se jedná o budoy městského muzea, základní školy, 602 mateřské školy, 435 sportoní 206 haly, Sokolony a tel: multifunkčního kulturního centra komisi pro ýběr zadaatele Komplexní proedení ýběroého řízení zhotoitele staby akci Staební úpray Palackého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a Daid Brý, DiS.; akce je fincoaná z Regionálního operačního programu Jihoýchod 20 2 Jejich text: KRBOVÉ - PALIVOVÉ dub,buk,bříza,olše,jasan,smrk Reklama byla PZ9/2012 stra 19 Nyní objednáají elikost A5 12,5 x 18 cm (nebo 10 x 13) KRBOVÉ PALIVOVÉ žádost paní Syly Mikoláškoé a Václaa Musila o přidělení bytu Domě s pečoatelskou službou Počátkách (DPS); rada štípané konstatuje, že současné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt a žádost tak zůstáá eidenci pro další posouzení DŘEVO případě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informací souisejících se zahájením ýroba zadáacího prodej řízení - projektu rozoz Staební úpray Palackého náměstí Počátky weboých stránkách Věstník eřejných Zakázek Harmonogram KOSTELNÍ projektu RADOUŇ Transformace Ústau sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysoči RADA DOPORUČUJE ariantu č. 2 při změně oteírací doby pro eřejnost České poště s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení praconích úazků u dou stáajících zaměstnců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zachoá DUB, BUK, oteírací BŘÍZA, doba OLŠE, sobotu dopoledne a o praconích dnech bude kráce doba pro eřejnost o půl JASAN, hodiny každý SMRK den (noě odpolední oteírací Délka doba: štěpiny: pondělí, 1metr, 50 úterý, čtrtek 25 cm a pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno až tel: od : hod. 206do 17:00 hod., jako současné době)

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU 4/ JARO V DĚTSKÉM AERObIKU Sluníčko nám začíná pěkně hřát, objevují se první kvítka a děvčátka v dětském aerobiku pilně cvičují své sestavy. Při návštěvě sportovní haly můžete zhlédnout ty nejmenší jako

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu Sledoanost TV pořadu 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší teleizním m zajímaé informace

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Brnenske odarny a kanalizace, a.s. Hbesoa 254/16, 657 33 Brno IC: 46347275 subjekt zapsany obchodnim rejstriku Krajskeho soudu Brne, oddil B, lozka 783 S t a n o y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Noe uplne

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE tepelná technika Dodaatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. A. Trágera 91 37010 České Budějoice Banka: Česká spořitelna, a.s. Učet: 560006339/0800 Telefon: 387310255 Fax: 387311234 E-mail:

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více