2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce"

Transkript

1 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je še orámoné poěstnými počáteckými kostkmi. A těchto záplt ještě přibylo kůli nedáným prcím, při kterých jsme měli možnost sptřit i kosterní nálezy. A díky těmto dílčím prcím souijícím s ybudoáním noé knlizce, sodu dešťoé ody, plynofikce td. nám podřilo snížit celkoé nákldy n rekonstrukci náměstí tím dokázt Úřdu Regionální rdy Jihoýchod, že nečekáme zloženým rukm n dotce, le po jednotliých krocích smi snižujeme nákldy, tedy podíl dotce už tk drhé rekonstrukce. Důkzem toho jsou příprné práce již z roku 2007 díky, kterým byl yprcoán odsouhln, občny při eřejném projednáání, ítězná rint konečného zhledu náměstí. V loňském roce 2013 edení měst podlo žádost o dotci n rekonstrukci Plckého náměstí z Regionálního operčního progrmu NUTS 2 Jihoýchod, prioritní os 3 Udržitelný rozoj měst enkoských sídel, oblst podpory 3.3. Rozoj stbilizce enkoských sídel. Projekt je progrmu ROP JV zeidoný pod registrčním číslem: CZ.1.11/3.3.00/ Regionální rd regionu soudržnosti Jihoýchod n sém zdání dne rozhodl o schálení projektu s názem: Stební úpry Plckého náměstí režimu tz. nejisté části lokce bez relokce. Přepočet lokce probíhl měsíčně projekt měst byl zřzen do jisté lokce po proedení prosincoého přepočtu. Výše přípdné dotce je 85% z nákldů n projekt, tedy dle žádosti je možné čerpt dotci ž do ýše ,-. Město musí dofinncot zbýjících 15 % nákldů, z celkoě uzntelných nákldů, které jsou předpokládné e ýši ,-. Dne strost Mgr. Krel Štefl podepsl smlouu o poskytnutí dotce z Regionálního operčního progrmu NUTS 2 Jihoýchod. Projekt obshuje celkoou rekonstrukci náměstí, zhrnuje ýměnu šech porchů četně podkldoých rste ododnění. Stájící průjezdoá komunikce mírně posune směrem od středu náměstí, zádlžby budou dotženy n celou délku jezdů, pro prkoání bude sloužit noá komunikce. Dojde zároeň k ětšímu ozelenění, noě budou jsně ymezen prkocí stání, osttní plochy kromě komunikcí budou odpočinkoé. Noě bude roněž pořízen mobiliář jednotném stylu odpoídjící historickému chrkteru náměstí, které je městskou pmátkoou rezercí. V lednu bylo ypsáno ýběroé řízení n zhotoitele stby. Po ukončení ýběroého řízení bude s firmou, která předloží nejlepší nbídku, uzřená smlou. Zhájení prcí, umožní-li to počsí, je plánoáno měsíci dubnu. Ukončení rekonstrukce předpokládáme do konce měsíce říjn. Zároeň zhájením zemních prcí bude zhájen i rcheologický průzkum. Milí obytelé, sice dočkáme noého náměstí, le uědomujeme si, že ke zdárnému dokončení projektu potřebujeme i še pochopení trpěliost. S těmito prcemi dočkáme uzírek potřebných ktorů náměstí, které budou týkt obytel bydlících n náměstí smozřejmě i podniktelů. Ale i turisté budou li chtít nštíit nši ěž, TIC či muzeum budou klopýtt po proizorních cestičkách. N náměstí tké nebudeme moci pořádt žádné kce. Obytele podniktele, kterých to nejíce týká, pozeme n plánoné tkání, kde budou informoáni o potřebných uzírkách. I y osttní, které to zjímá, jste srdečně záni. Termín tkání bude čs zeřejněn prostřednictím Počáteckého zprodje plkátů. Text: edoucí Stebního oboru Petr Zdák, strost Mgr. Krel Štefl Lí. Citát měsíce Teď, když jsme nučili létt poětří jko ptáci, potápět jko ryby, zbýá už jediné. Nučit žít n zemi jko lidé. George Bernrd Shw Z obshu: Sloo hejtmn Krje Vysočin Z jednání rdy měst Co ás zjímá: policie Co ás zjímá: popltky Výsledek třídění odpdů Příspěky z rozpočtu měst OŽÚ Pelhřimoě informuje Česká pošt Počátkách Nše žákoská knížk: Poděkoání Sponzoři plesu Akce Sokolon S humorem optimismem AJeTo! Sluh dou pánů Předánoční čs domoě Nejstrší obytelk Počátkách Knihon My obyčejní neobyčejní lidé Zemřeli jsme pro Anglii Kino

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N Ačkoli zčátku to n kždého prní pohled roku tk neyhneme neypdá, úhám historie o tom, opkuje co nás i e něm ěcech čeká. zdánliě V osobním neprděpodobných. žiotě neíme, jen Ve leccos druhé tušíme. poloině Ve eřejném 19. století, žiotě kdy íme docházelo o některých k bouřliému důležitých rozoji událostech. železniční V roce, dopry, n jehož české prhu stojíme, země stly nás pod čekjí tktokou troje olby. rkousko-uherské N jře olby do eropského lády územím prlmentu, s jednou n z nejhustších podzim olby sítí nátní kolejí Eropě. do obecních Už tehdy zstupitelste. ošem ozýly hlsy bojoných občnů i některých Zstím rdnic: Nechceme u těch, jež nší jsou krjině nám nejbližší. ohného Měst železného obce už oře pomlu soptícího bilncují oheň! sé Tm, čtyřleté kde období. ubránili, Strostoé později litoli, členoé protože místních smosprá jejich měst ptří obce dlouhodobě ocitly mimo k těm, rozoj jimž moderního jejich oliči sět. důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pozici Ve druhé obce poloině měst minulého stále postupně století zelebot. z rozhodol Mimo jiné o šem i proto, stát že téměř neěnují nikoho politickým neptl. hrátkám A nikdo půtkám, si nedoolil le ětšinou protestot jim jde proti o tomu, společnou co kždodenní jk buduje. práci Od e zčátku prospěch dedesátých zájmu občnů. let jsme pro změnu stále íce dýchli ropné ýpry z mohutných Z kmionů krjskou řítících smospráu přes bych nše rád území. zdůrznil A čstěji elmi dobrou ynořoly spolupráci z úst měst různých obcí ktiistů s nším z úřdem. jiné protesty Zároeň doufám, proč že neyužíá blízké íce budoucnosti k přírodě šetrnější zlepší součinnost železniční krjů dopr? s noě V ustenou součsné ládou, době protože snžíme šichni s elkým íme, že zpožděním t nebyl lespoň minulém přiblížit období klitě ideální. Obytelům rychlosti železniční Krje Vysočin dopry přeji e yspělých roce zemích, hodně zdrí e kterých přízniých fungují prožitků už lét ysokorychlostní práci i soukromém trtě. žiotě. Přesto, že krj není inestorem této trnropské stební kce, snží lespoň o to, by byli občné dosttečně informoáni. Výsledkem je pouze to, že opět musí čelit sttečným hlsům, které jko ohrná desk ozýjí Jiří z mnohých Běhounek, strn. hejtmn Čsto Krje míám Vysočin pocit, že chtějí být prostě jenom slyšet je jim jedno, jk prázdně yzníjí. Kdyby ti, kdo ykřikují sé prdy, uměli i nsloucht, ěděli by, že krj dosáhl oproti půodním nárhům ýznmných ylepšení. Kdybychom nezsáhli, dočkli bychom pouze záboru Z území JEDNÁNÍ koridoru širokém RADY 600 MĚSTA m od osy trtě ČÍSLO stejnou 47 stební ZE uzáěrou, DNE 25. niž LISTOPADU by rychlíky n ysokorychlostní 2013 trti n Vysočině zstily nbídly nám sé služby. RADA Osttně SCHVÁLILA je to pro horlié diskutéry odmítče šeho ždy obdobné. ké služby ZEVO (Zřízení s.r.o., n Energetické nemjí pro Využití dný Odpdu)? typ pnelů Odmítáme. Elektrárny tomoé? Odmítáme. poskytnutí finnčního příspěku Občnskému Elektrárny splující sdružení Fond neklitní yužití uhlí? s prodejem Odmítáme. souhlsí. Dálnice, ysokorychlostní trtě? Odmítáme. Pohodlí ohrožených žiot s dětí, klitní Prh doprou, 1, e ýši ším 1.000,- pohodlím zjištění moderní yprcoání ciilizce? Chceme! průkzů Jen energetické čekám, kdy někdo náročnosti žiotní budo úroeň (PENB) přitom e nic lstnictí nebudot, měst nic neměnit. prní z kritiků z šeho rezerního nrhne fondu geniální rdy řešení, jk zjistit budoucnost, rozoj, Získát dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne nic přitom neobětot to je nelogický poždek mnohých etpě dnešních jedná yoláčů. o budoy Odážných, městského protože muze, nic zákldní školy, že neexistují mteřské jednoduchá školy, sportoní řešení hly, složitých Sokolony problémů. neriskují. uzřené Je dobře, pod že č.j. kždý 1590/2003 může mezi yjádřit. Městem Ale zároeň je dobře ědět, Že Kulturním jistý pokrok zřízením nedá zstit, měst i, když přináší kterou i některé je přenechán íme. budo Otázkou Sokolony je jen způsob Počátkách mír oné citliosti do dočs- poměru komisi pro ýběr zdtele k tomu, jké podobě moderního n Komplexní sět chceme proedení žít. nepříjemnosti. multifunkčního A že je přitom kulturního nutné myslet centri n šetrnost k přírodě, šichni ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého Jiří Běhounek, náměstí hejtmn, Krje e Vysočin slože- upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné ní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; z rok 2013 e ýši ,- kce je finnconá z Regionálního operčního proní: úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO grmu 49 ZE Jihoýchod DNE 13. ledn e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil RADA Noáčkoá, BERE NA VĚDOMÍ nýšit nájemné od 1.1. RADA, BERE ponecht NA VĚDOMÍ pltnosti nájemní smlouu o pronájmu zánik n 36,- mndátu /m 2 /měsíc; člen Zstupitelst Dgmr Holá, měst nýšit pn žádost rozhodnutí pní odboru Syly žiotního Mikoláškoé prostředí Václ Městského Musil úřdu Bc.Vít nájemné Krtochíl od 1.1. ke dni n 6.1., 32,- /m n 2 zákldě /měsíc; pímné Gbri- o Pelhřimo, přidělení kterým bytu podle Domě 37 s odst. pečotelskou 6 zák. č. 289/1995 službou Sb., el rezignce Rjčnoá, n sůj mndát z důodu prodloužit změny nájemní trlého bydliště smlouu o Počátkách lesích o změně (DPS); doplnění rd konsttuje, některých zákonů, že součsné pltném s přihlédnutím ke smlouě k o ýši poskytnutí nbídkoé příspěku ceny z nájmu rozpočtu při yúčtoání době znění, nemá poěřuje město fyzickou DPS osobu k Petromil dispozici Mkoce, žádný olný tr. bytem přidělení Měst bytu e ponecht ýši ,- nájemné n činnost této půodní Zákldní umě- ýši Pelhřimo, žádost tk ýkonem zůstáá funkce eidenci odborného pro dlší lesního posouzení hospodáře rozložení lecké školy úhrdy Kmenice nesplceného nd Lipou (pobočky nájemného ) z roce 2. přípdě (OLH) m.j. uolnění ktstrálním některého území hodného Heřmneč bytu u Počátek, Léskoec, pololetí z nebytoých prostor prním ndzemním Horní Vilímeč, předběžných Prostý, Vesce informcí ; souijících funkce OLH Oznámení podlží dňoých budoy příjmů č.p. měst 442, ul. Žironická, z měsíce, leden ýoj bude zhájením ykonáán zdácího lesích o ýměře řízení menší projektu než 50 Stební h, pro kte- pronjtých prosinec 2013 k poronání ýkonu zdrotnické stejným obdobím mbulntní letech péče 2012, úpry ré není zprcoán Plckého lesní náměstí hospodářský plán lstníci n weboých si smi MUDr. 2011, 2010, Miloši 2009 Beutloi 2008, s e tím, zthu že ke částk schálenému bude hrzen rozpočtu stránkách neybrli sého Věstník OLH eřejných Zkázek poronání měsíčních dňoých splátkách příjmů od měst ledn z do měsíce prosince leden mnipulční Hrmonogrm řád schálený projektu odborem Trnsformce žiotního prostředí Ústu Městského prosinec 2013 s dňoými příjmy z stejné období let 2012, úřdu péče Pelhřimo, pro mentálně jko místně postižené příslušným Krje odopráním Vyso- sociální oznčení , yhrzené e zthu k prkocí uprenému plochy rozpočtu unitř obytné čin úřdem, Českému rybářskému szu, Jihočeský územní přehled zóny před šech bytoým společensko-kulturních domem č.p.573 sportoních 574 sislou kcí, sz České Budějoice, podle 115 odst odst. 1, doprní plánoných znčkou Počátkách pro p. měsíci Jindřich lednu Tunku, klendářním ; RADA písm. DOPORUČUJE ) odního zákon, pro odní dílo rybník Velké jezero důodem roce, je předložený umístění edoucí dodtkoé příspěkoé tbulky orgnizce s yznčeníturní Kul- rintu č. 2 n p.p. 2069/3 při změně oteírcí doby pro eřej- k.ú. zřízení registrční měst znčky osobního utomobilu žd- podmínky nost n České poště s.p., yhlášené Ministerstem pobočk kultury, pro přiznání Hor- zápis tele, z který 15. zdání je těžce Kontrolního zdrotně ýboru postižený Zstupitelst (oznčení ní příspěku ul. č.p. z 87, Progrmu z důodu regenerce snížení MPR prconích MPZ roce úzků, 01) měst je držitelem konného průkzu dne ZTP 6.1. prkocího e ěci kontroly průkzu; u ymezující dou stájících neuzntelné změstnnců nákldy, které zjišťujících nelze příspěek ob- usnení zpenění 18. zdání prkocí Zstupitelst plochy před měst bytoým domem doposlužnost rámci obnoy u přepážek kulturních pmátek celkem poskytnout; o 1 hodinu k denně, neuzntelným tzn.: bylo ručení scháleno průběžně yhledát usnením rdy sledot č. grnty 17/2007 dotce ze dne ypsné bude nákldům zchoán nelze uznt oteírcí ni poinné dob spolupodíly sobotu lstníků dopoled- ne- šemi fondy ministersty n finncoání jednotliých ne moitostí o prconích dnech bude krácen dob pro prodej použitých stropních pnelů oblstí rozoje obnoy měst, yhodnocot o rozměrech je přípdně 300 ýzu eřejnost k odstrnění o půl hodiny protipráního kždý den stu (noě předloženou odpolední dne x podát 100 x žádosti 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných oteírcí 2013 dokátem dob: JUDr. pondělí, Zdeňkem úterý, Krtochílem, čtrtek pátek síd- stební přístřešků poolení n popelnice n stbu TKO Stební z loklity úpry Sídliště plynoé Počátkáchtelny ko- bude lem Jihlě, pouze podnou do 16:00 jko hodin, nárh k e mimosoudnímu středu odpoledne yřízení ZŠ počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude ěci neopráněných oteřeno ž od záshů 13:30 do hod. lstnického do 17:00 prá hod., klient jko p. žádost p. Adolfu mnželů Sedlákoi, Ludmily tr. bytem Frntišk. Pickoých, Vodotechnic- tr. bytem Vít součsné Jnko, tr. době) bytem ; dle názoru klient jedná o neopráněné užíání pozemkoých prcel jeho lstnic- 22

3 tí, přes které ede eřejnosti přístupná místní komunikce nejýhodnější cenoou nbídku n Výkon technického nrhuje ýměnu uedených SLOVO prcel o celkoé HEJTMANA ýměře cc KRAJE dozoru inestor VYSOČINA při příprě, relizci, dokončení uedení stby do trlého užíání četně zjištění ýkonu 300 m 2 e lstnictí měst o ýměře cc m 2, přípdně zčátku sjednání kždého tržního roku nájmu k neyhneme uedeným úhám pozemkům, o tom, o jehož co nás něm koordinátor čeká. V osobním BOZP při žiotě příprě neíme, relizci jen leccos stby tušíme. Stební Ve N eřejném ýši je ochoten žiotě íme jednt o některých zároeň důležitých yzýá město událostech., V jko roce, n úpry jehož prhu Plckého stojíme, náměstí nás čekjí, troje olby. ybrnou N jře n olby zákldě zdání eřejných zkázek mlého rozshu podnou fi. do eropského lstník stby prlmentu, místní n komunikce, podzim olby by nátní zdrželo do záshů obecních zstupitelste. Zstím do lstnického u těch, prá, jež jsou zmezilo nám nejbližší. přístup n Měst pozemky obce odstrnilo zádný ptří st, dlouhodobě přípdně k sdělilo, těm, jimž do jké jejich doby oliči je důěřují schopno nejíce. (není Myslím, plátce že DPH); opráněně. k podání Dří nbídky jim byly přes osloeny jejich nelehkou 3 firmy, už pomlu Ing. bilncují Jrosl sé čtyřleté Rybář, období. z nbídkoou Strostoé cenu členoé ,00 místních smosprá pozici stbu obce komunikce měst stále odstrnit postupně přípdě zelebot. nepřistoupení Mimo n jiné předložené o společnou nárhy. kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. byly doručeny řádné soutěžní lhůtě splňoly kritéri i proto, že šechny neěnují zúčstnily politickým hrátkám ýběroého půtkám, řízení, le jejich ětšinou nbídky jim jde Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci stnoená měst obcí zdtelem; s nším úřdem. ýběr Zároeň ykontele doufám, protokolárně že blízké RADA budoucnosti PROHLAŠUJE zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože doporučil šichni hodnotící íme, že komi t nebyl minulém období ideální. Obytelům náhrdník Krje n uolněný Vysočin mndát přeji roce olební strny hodně ODS zdrí zstupitelstu měst, pn Václ Mtoušk ydáá bod VI, odst.2,kterým byl schálen úpr ýše nájemné- přízniých reokci prožitků části usnení práci i soukromém rdy č. 47/2013 žiotě. ze dne , osědčení o tom, že dnem 7.1. stl členem zstupitelst měst loné nájemné: Ludmil Noáčkoá bytem nho městských nájemních Jiří Běhounek, bytech, hejtmn e kterých Krje končí Vysočin reguýšit nájemné od 1.1. n 36,- /m Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2 /měsíc (předchozí RADA SCHVÁLILA reguloné nájemné bylo 30,- /m /měsíc) noě upruje rozpočtoé změny roku 2013 dle usnení Zstupitelst podmínky nájmu Ludmile Noáčkoé - prodloužit nájemní RADA měst SCHVÁLILA č.3/2010 ze dne ké smlouu služby s.r.o., ponecht regulonou nemjí cenu pro nájemného dný typ pnelů e stejné ýši tj. 30,- s prodejem /m 2 /měsíc; souhlsí. ýše nájemného tomto bytě je poskytnutí finnčního příspěku přesun příspěku n činnost Občnskému Seniorklubu sdruženčátkách Fond e ýši ohrožených 4.000,- z dětí, klendářního Prh 1, roku e ýši ,- do roku zjištění reguloán yprcoání podmínkmi dotce průkzů n rekonstrukci energetické nájemních nároč- Po- yužití z rezerního fondu rdy nosti bytů poskytnuté budo (PENB) letech e 1999 lstnictí ž 2000 podle měst Rozhodnutí o účeloém jedná určení o budoy prostředků městského státního rozpočtu muze, zákld- podle prní dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Přílohu 15 ke o dílo dne , uzře- etpě uzřené mezi společností pod č.j. 1590/2003 Vodotechnické mezi služby Městem s.r.o. ní stnoisk školy, mteřské Ministerst školy, finncí sportoní ČR nelze hly, podmínky Sokolony dotce Kulturním Městem, zřízením pro měst specifikci, cen prcí kterou služeb je přenechán scháleného budo rozpočtu Sokolony měst Počátkách n rok, do dočs- e ýši komisi pro ýběr zdtele rozhodnout o zkrácení ázcí doby n Komplexní ýše nájemného proedení zů- dle multifunkčního měnit; z toho důodu kulturního nemůže centr Ministersto pro místní rozoj ného ,- užíání četně příspěkoé DPH poěřuje orgnizci; strostu dodtkem měst jejím ýběroého stáá zchoán řízení n zhotoitele stby n kci Stební p. úpry Jn Jnů, Plckého tr. bytem náměstí Pelhřimo,, n pojmenoání e slože- upruje podpim dob sjednání nájmu n dobu určitou od nárh 1.1. působnosti 2004 do lné , hromdy společnosti je stnoeno Vodotechnické celkoé nájemnní: noých Mgr. rybníků Krel Štefl, k.ú. Léskoec, Petr Zdák které jsou Did jeho Brýn, lstnictí, DiS.; služby z s.r.o. rok 2013 e po ýši projednání ,- stnoisk dokátky kce pomístními je finnconá názy JANŮ z Regionálního HORNÍ - rybník operčního n p.p.č. 251/7 progrmu JANŮ DOLNÍ Jihoýchod - rybník n p.p. č. 244/10 s tím, že přípdné úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, komorou e přiznáá kterých roční končí odměnu reguloné jednteli nájemné: společnosti Ludmil z rok popltky spojené zápim do ktstru nemoitostí uhrdí zpsné znmu dokátů edeném Českou dokátní Noáčkoá, 2012 e ýši dle podmínek nýšit sjednných nájemné mnžerské od 1.1. smlouě, č. 36,- příslušného /m 2 /měsíc; popltku Dgmr z prodlení Holá, ný- žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil RADA nrhotel BERE NA VĚDOMÍ n Smlouu šit nájemné o poskytnutí od 1.1. dotce n 32,- z Regionálního /m 2 /měsíc; operčního progrmu Rjčnoá, NUTS 2 Jihoýchod, prodloužit n nájemní projekt Stební smlou- žádost Počátkách p. Mrkéty (DPS); Sobodoé, rd konsttuje, tr. bytem, že součsné o ýměnu Gbriel RADA o přidělení NESCHVÁLILA bytu Domě s pečotelskou službou u úpry s Plckého přihlédnutím náměstí k ýši, nbídkoé prioritní ceny os nájmu 3 Udržitelný rozoj bytu měst ponecht enkoských nájemné sídel, této oblst půodní podpory ýši netěsnosti, žádost tk čímž zůstáá by při ytápění eidenci elektrickými pro dlší přímotopy posouzení došlo při době oken nemá nájemním město bytě č. DPS 5 uedeného k dispozici domu žádný z důodu olný jejich byt přidělení rozložení 3.3 Rozoj úhrdy stbilizce nesplceného enkoských sídel, nájemného číslo projektu z 2. přípdě k ýrzné uolnění úspoře prostředků některého doporučuje hodného RK bytu Koubská s.r.o. pololetí CZ.1.11/3.3.00/ , 2013 z nebytoých uzřenou prostor mezi prním Regionální ndzemním regionu podlží soudržnosti budoy Jihoýchod, č.p. 442, ul. sídlem Žironická, Kounico, 13, 602 souzení zhájením stu těsnosti zdácího oken odborníkem řízení projektu souhlsí Stební s přípd- rdou Pelhřimo, Oznámení spráci předběžných bytoého nebytoého informcí fondu souijících měst, po- pronjtých 00 Brno, jednjícím k ýkonu MUDr. zdrotnické Jiřím Běhounkem, mbulntní předdou, péče IČ úpry ným proedením Plckého jejich náměstí utěsnění n weboých MUDr Miloši 41, poskytotelem Beutloi s tím, Městem že částk, bude jednjícím hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek Mgr. měsíčních Krlem Šteflem splátkách - příjemcem od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční V PELHŘIMOVĚ znčky osobního OTEVŘELI utomobilu SPECIÁLNÍ žd- VÝSLECHOVOU nost n České poště s.p., MÍSTNOST PRO DĚTI pobočk, Hor- rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- POLICISTÉ tele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků Speciální ýslechoá místnost (SVM) pro děti mldisté osoby je od 22. ledn připren k yužití n zdí, noé podlhy), noé elektroinstlce, osětlení, ý- stebních rekonstrukcí místností (zzdění deří, úpr 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- Územním odboru Pelhřimo. Dě noě zřízené místnosti, mlby zbudoání jednocestného zrcdl. bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro ýslechoá monitorocí, byly zřízeny ybeny díky Slnostního oteření zúčstnili předstitelé šech zinteresoných subjektů. Hosty přiítl edoucí dotcím Ministerst nitr, z finnční spoluúčsti měst Pco Policie ČR. Celkoá hodnot projektu dosáhl Územního odboru Pelhřimo plk. Mgr. Jromír Štěpánek, prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných částky ,-. Dotce z ministerst nitr činil který e sé úodní řeči sdělil zákldní informce k celému projektu zdůrznil důležitost jeho relizce. Nše přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne ,-, město Pco podílelo částkou ,-. Částk ,-, kterou do projektu ložilo Krjské ředitelstí policie Krje Vysočin, byl inestoán do ybudoání ýslechoé místnosti finnčně podílelo, poděkoání ptří předeším městu Pco, které n p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- součsné době) řekl 32 3

4 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA plk. Štěpánek. Pozání n slnostní oteření přijl tké strost Pco Bc. Lukáš Vlček, DiS. Jm přesědčen o N přínosu zčátku tkoýchto kždého projektů roku neyhneme jm elmi úhám rád, že jsme o tom, co n nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném něm mohli žiotě podílet. íme Vnímám o některých to jko důležitých pokrčoání událostech. elmi V dobře nstolené prlmentu, spolupráce n nšeho podzim měst olby nátní s Územním do obecních odbo- zstupitelste. roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského Zstím rem policie u Pelhřimoě, těch, jež jsou uedl nám nejbližší. Lukáš Vlček. Měst Náměstek obce už ředitele Krjského ptří dlouhodobě ředitelstí policie k těm, Krje jimž jejich Vysočin oliči plk. důěřují Mgr. nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá pozici Pel obce Peňáz měst zdůrznil, stále jk postupně je potřebné, zelebot. by děti Mimo mldisté jiné i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde osoby, o společnou le i dlší kždodenní zrnitelné práci oběti e trestné prospěch činnosti, zájmu byly občnů. yslýchány krjskou příjemném smospráu bych přátelském rád zdůrznil prostředí. elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blíz- Z ké V součsné budoucnosti době zlepší jsou součinnost Krji krjů Vysočin s noě speciální ustenou ýslechoé místnosti Krje již Vysočin šech přeji územních roce odborech hodně zdrí Policie přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům ČR. Od roku 2010 ji yužíjí policisté Třebíči, roce 2012 byl ybudoán Jihlě e Žďáru nd Sázou, od ledn loňského roku je k yužití Hlíčkoě Brodě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Speciální ýslechoá místnost je určen předeším dětským Z JEDNÁNÍ obětem trestných RADY činů nebo MĚSTA k ýslechům ČÍSLO mldistých, 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 roněž roli oběti či sědk. Noé prostory RADA nprosto SCHVÁLILA liší od běžné policejní knceláře. Připomínjí ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku spíše dětský pokojíček, e kterém by Občnskému dítě mělo být sdružení méně yužití s prodejem souhlsí. Fond Velkým ohrožených pomocníkem, dětí, Prh nejen 1, kriminlistům, e ýši 1.000,- je i stresoáno. zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- speciální z rezerního technik, která fondu umožní rdy šetrnější ýslech poškozených. nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Práě poškozeným by měl být poskytnut i prek etpě jedná o budoy městského muze, zákldnosti intimity, uzřené jelikož pod ýslech č.j. 1590/2003 bude proádět mezi Městem pouze jedn osob ní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Kulturním - yšetřotel. zřízením Osttní měst osoby,, které dříe kterou byly přítomny je pře- multifunkčního kulturního centr knceláři nechán společně budo Sokolony s poškozeným, Počátkách nyní mohou do dočsného sledot komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení ýslech užíání z monitorocí příspěkoé místnosti. orgnizci; Dítě dodtkem tk může být ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci St- ochráněno upruje před dob negtiními sjednání nájmu liy spojeným n dobu s určitou yšetřocím od ební úpry Plckého náměstí, e slože úkonem do Co , možná nejmenší je stnoeno počet osob celkoé místnosti nání: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; umožní jemné yšetřoteli z rok 2013 názt e ýši s ,- poškozeným lepší kontkt kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, tím i zájemnou komunikci. Jihoýchod e kterých ýslechoá končí reguloné místnost je spojen nájemné: jednocest- Ludmil Monitorocí ným Noáčkoá, zrcdlem. Díky noě pořízené nýšit nájemné udio ideo od 1.1. technice, RADA BERE NA VĚDOMÍ tk n mohou 36,- /m dlší 2 /měsíc; zúčstnění, Dgmr npříkld Holá, prconíci orgánu nýšit žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil nájemné prání od ochrny 1.1. dětí, n 32,- státní /m zástupce, 2 /měsíc; soudce, Gbri- sociálně o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou psycholog el Rjčnoá, dlší, sledot prodloužit i posloucht nájemní konkrétní smlouu ýslech, Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné do s přihlédnutím kterého mohou k ýši prostřednictím nbídkoé ceny bezdrátoého nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt zřízení přidělení tké bytu stupot ponecht pokládáním nájemné doplňkoých této půodní dotzů ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení prostřednictím rozložení úhrdy yslýchjícího. nesplceného Nedílnou nájemného součástí ybení z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu pololetí ýslechoé 2013 z místnosti nebytoých jsou prostor tké didktické prním ndzem- pomůcky, Oznámení předběžných informcí souijících mezi ním které podlží ptří budoy pnenky č.p. Jáj 442, Páj ul. Žironická, i postičky, policisty zhájením zdácího řízení projektu Stební policistky, pronjtých které k ýkonu lze yužít zdrotnické při názání mbulntní kontktu zejmén péče úpry Plckého náměstí n weboých s menšími MUDr. Miloši dětmi. Beutloi Součástí s projektu tím, že částk jsou tké bude utodčky hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek určené měsíčních k bezpečné splátkách přeprě od dětí ledn služebními do doprními prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu prostředky. sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin Místnost oznčení lze yhrzené yužít nejen prkocí k ýslechům plochy obětí unitř trestné obytné činnosti, zóny le před tké bytoým nezletilých domem pchtelů. č.p sislou V doprní loňském roce znčkou šetřili pro policisté p. Jindřich n Pelhřimosku Tunku, ; několik RADA DOPORUČUJE desítek důodem skutků, je umístění při kterých dodtkoé by bylo hodné tbulky speciální s yznčením ýslechoou rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- registrční místnost yužít. znčky V 19 osobního přípdech utomobilu byly obětí trestné ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- činnosti tele, který děti do je 17 těžce let, e zdrotně 32 přípdech postižený děti (oznčení stejné ěkoé ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) ktegorie je držitelem trestné průkzu činnosti ZTP dopustili. prkocího V přípdě průk- nezle- u dou stájících změstnnců zjišťujících obní tilých zu; pchtelů zpenění prkocí jedná ětšinou plochy před o mjetkoou bytoým trestnou domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: činnost. bylo scháleno Celkoý počet usnením dětských rdy obětí č. 17/2007 trestné činnosti ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne Krji Vysočin roce 2013 byl 143 skutků, kterých o prconích dnech bude krácen dob pro prodej použitých stropních pnelů děti dopustily, pk bylo 238. Speciální o ýslechoé rozměrech místnosti 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpoled- x 100 n jednotliých x 12 cm, yjmutých územních při odborech likidci tk uzírtelných budou zcel ní oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek jistě přístřešků elkým přínom. n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, Text: tr. por. bytem Bc. Monik. Pátkoá, Vodotechnic- komisř, foto: rchi policie součsné době) 42

5 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA MUŽ POŠKODIL ZAŘÍZENÍ KNIHOVNY smosttně stojící stodoly. Z té pk odcizil motocykl V pátek odpoledních hodinách přijli policisté zčátku oznámení kždého o roku incidentu neyhneme městské úhám knihoně o tom, co nás ní něm znčkou čeká. V PE osobním 74-73, žiotě historický neíme, heer jen leccos znčky tušíme. Prg, Ve znčky Jw Pionýr s upreným motorem registrč- N eřejném Pelhřimoě. žiotě Krátce íme o před některých půl pátou důležitých e událostech. studoně V ncházeli d prlmentu, mldíci, kteří n podzim choli olby nátní nehodně. do Jeden obecních číslil zstupitelste. celkoou škodu n nejméně dcet tisíc korun. roce, n hydrulický jehož prhu heer stojíme, dlší nás čekjí ěci. troje Poškozený olby. N jře mjitel olby y- do eropského Zstím z nich poté u úmyslně těch, jež jsou přerátil nám nejbližší. stůl s počítčem. Měst obce Přitom už pomlu Policisté bilncují místo sé čtyřleté loupání období. ohledli Strostoé přípd členoé zdokumentoli. Myslím, Ve ěci že zhájili opráněně. úkony Dří trestního jim přes řízení jejich pro nelehkou pode- místních smosprá došlo k poškození ptří dlouhodobě stolu k tké těm, kláesnice jimž jejich oliči monitoru důěřují nejíce. pozici počítče. obce Celkem měst stále znikl postupně škod zelebot. z bezmál Mimo tři jiné tisíce i proto, zření že z neěnují přečinu politickým krádeže hrátkám po pchteli půtkám, le odcizených ětšinou jim jde korun. o společnou Detenáctiletý kždodenní mldík práci e je prospěch nyní podezřelý zájmu občnů. z přestupku krjskou proti smospráu mjetku, bych z který rád zdůrznil mu hrozí elmi ž dobrou ptnáctiti- spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blíz- ěcech pátrjí. Z ké sícoá budoucnosti pokut. Texty: por. Bc. Monik Pátkoá, komisř zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. POLICISTÉ VYKÁZALI Z DOMU JAK SNÍŽIT RIZIKO VLOUPÁNÍ DO DOMŮ A BYTŮ AGRESIVNÍHO MUŽE Policisté Krji Vysočin Jiří Běhounek, šetřili hejtmn od zčátku Krje loňského Vysočin V noci ze soboty n neděli řešili policisté roku do konce listopdu 61 přípdů loupání do bytů incident rodinném domě obci n Pelhřimosku. 182 loupání do rodinných domů. U loupání do bytů Dčtyřicetiletý Z JEDNÁNÍ muž nejpre RADY sloně MĚSTA poté ČÍSLO i fyzicky 47 jim ZE podřilo DNE objsnit 25. LISTOPADU íce jk 30 procent 2013 přípdů npdl soji mnželku to i přítomnosti jejich nezletilého dítěte. u rodinných domů objsnili téměř 20 procent těchto RADA SCHVÁLILA Muž ženě ulgárně ndál, bil ji do táře loupání. ké služby Z s.r.o., uedené období nemjí pchtelé pro dný způsobili typ pnelů mjitelům yužití škodu s prodejem z téměř souhlsí. 14,5 milionu korun. poskytnutí finnčního příspěku thl ji z lsy. Vzhledem k tomu, že Občnskému muž násilí sdružení Fond n mnželce dopouští ohrožených delší dětí, dobu Prh opkoně, 1, e ýši ykázli 1.000,- Vzhledem zjištění k yprcoání tomu, že n průkzů ndcházející energetické období náročnosti lidé budo zimní (PENB) doolenou, e lstnictí chtěli bychom měst pelot prní plánují ho policisté z rezerního n det fondu dní rdy ze společného obydlí. Muž je někteří níc dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne podezřelý z přestupku proti občnskému soužití. n etpě jejich ětší jedná optrnost o budoy důslednost městského při muze, zbezpečení zákldní školy, domů mteřské před odjezdem. školy, sportoní hly, Sokolony uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem bytů ŽENA Kulturním NECHALA zřízením KABELKU měst NA, NÁKUPNÍM kterou VOZÍKU je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele CO JE DŮLEŽITÉ PŘED ODJEZDEM n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr Humpolečtí ného užíání policisté příspěkoé proěřují orgnizci; přípd krádeže dodtkem peněženky, NA ýběroého DOVOLENOU řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e slože- upruje ke které dob došlo sjednání nájmu dopoledne n dobu určitou supermrketu od Hálkoě do , ulici Humpolci. je stnoeno Zákznice celkoé si nájemné zěsil Není hodné sdělot termín odjezdu n doolenou ní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kbelku z rok n 2013 nákupní e ýši ozík ,- ěnol nákupu. předčsně bezdůodně někomu říkt sé mjetkoé kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Její nepozornosti yužil dosud neznámý pchtel, který z kbelky odcizil peněženku s dokldy, finnční hodu n doolenou n sociálních sítích, km má přístup poměry. Zláště riskntní je zeřejňot dobu odjeztoostí pltební krtou. Poškozené způsobil škodu elké množstí lidí. Zejmén n Fcebooku má mnoho osob elmi konkrétní informce o místě bydliště Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ z 2400 korun. n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil V této souislosti opětoně upozorňujeme občny, by o sém mjetku. V kombinci s informcí o přesném nenecháli sé kbelky, tšky btohy poěšené n termínu odjezdu riziko loupání do bytu nebo domu el Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné nákupních ozících. Zloději jednoduše yužijí i krátké ýrzně zyšuje. Pozornost nutné ěnot tké dětem, kterým by rodiče měli ysětlit, že nesmějí údje nepozornosti nkupujících, když třeb jen otočí k přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení prodejnímu regálu. Peněženky kbelky jsou pk pro o bydlišti termín odjezdu n doolenou zeřejňot rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu ně sndnou kořistí. n sociálních sítích nebo tyto informce komukoli bezdůodně Oznámení sdělot. předběžných Je tké hodné informcí jim souijících důod řádně pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, zhájením zdácího řízení projektu Stební POKUSIL SE PODVÉST OBSLUHU BARU ysětlit, tk by si děti uědomily přípdné důsledky. pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče Po úpry dobu nepřítomnosti Plckého náměstí místě bydliště by n si weboých měli občné stránkách sé dokldy, Věstník peníze eřejných cenné Zkázek ěci, zejmén šper MUDr. Miloši podečerních Beutloi s tím, hodinách že částk byli policisté bude hrzen přioláni k měsíčních incidentu splátkách do bru Komenského od ledn ulici do prosince Humpolci. N místě zjistili, že čtyřičtyřicetiletý muž pokusil ky, Hrmonogrm uschot nejlépe projektu do bezpečnostní Trnsformce schránky Ústu nebo do sociální domácího péče trezorku pro mentálně peně zbudoného postižené Krje e zdi. Vysočin je zkontrolot pečliě šechn okn deře, oklmt oznčení obsluhu yhrzené bru. prkocí Do ýherního plochy utomtu unitř obytné hodil Důležité část zóny reklmního před bytoým letáku, domem n kterém č.p.573 byl yobrzen 574 sislou tisícikorunoá doprní bnkok. znčkou pro Tím p. způsobil Jindřich zknutí Tunku, počítdl ; RADA telé rodinných DOPORUČUJE domů by neměli zpomínt ni n okn zd jsou dobře zjištěné, přípdně zmčené. Oby- utomtu. důodem Následně je umístění po dodtkoé brmnce tbulky yždol, s yznčením registrční tisíc korun, znčky které osobního podle něho utomobilu zůstly žd- uto- by mu rintu č. 2 e sklepních půdních při změně oteírcí doby pro eřejnost nepřítomnosti n České poště s.p., bytě oknech pobočk ztžené, záěsy Hor- prostorách. Není dobré mít po ypltil dobu mtu. tele, Brmnk který je společně těžce zdrotně s přiolným postižený technikem (oznčení jeho nebo ní ul. stžené č.p. 87, rolety z důodu žluzie. snížení prconích úzků pokus 01) o je podod držitelem odhlil průkzu přioll ZTP prkocího policisty. Ti průkzu; zpenění prkocí šetří ho plochy jko přestupek před bytoým proti domem mjet- přípd V u okolí dou předeším stájících rodinného změstnnců domu je zjišťujících dobré uschot obslužnost jiné u přepážek nástroje, celkem které by o 1 pchtel hodinu denně, mohl použít tzn.: zdokumentoli žebříky ku. bylo Podezřelému scháleno hrozí usnením pokut rdy ž ptnáct č. 17/2007 tisíc korun. ze dne při bude loupání zchoán do domu. oteírcí dob sobotu dopoledne klíče o prconích od bytu je hodné dnech bude spolehliému krácen soudoi dob pro Sěřit prodej použitých stropních pnelů VLOUPÁNÍ DO STODOLY o rozměrech 300 nebo eřejnost příbuznému, o půl který hodiny bude kždý byt nebo den (noě dům pridelně odpolední oteírcí ybírt dob: poštoní pondělí, schránku. úterý, čtrtek pátek Humpolečtí x 100 x 12 policisté cm, yjmutých proěřují při přípd likidci loupání uzírtelných do stodoly, přístřešků ke kterému n popelnice došlo od TKO pátečního z loklity 3.1. Sídliště odpo- Po- bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne kontrolot ledne čátkách, do 6.1. počtu 6 dopoledne ks, z cenu 250,- obci Kejžlice. /ks č. Dosud DPH, bude oteřeno ž Krjské od 13:30 ředitelstí hod. policie do 17:00 krje hod., Vysočin, jko neznámý p. Adolfu pchtel Sedlákoi, překonl tr. bytem iscí. zámek Vodotechnic- nikl součsné době) Oddělení mediální komunikce PR nprp. Mrtin Dušek, koordinátor preence 52

6 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA CO VÁS ZAJÍMÁ: POPLATKY N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve Zstupitelsto měst schálilo roce 2012 z důodu eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n b) z jehož druhého prhu stojíme, kždého nás dlšího čekjí ps troje zyšuje olby. N szb jře olby popltku noely zákon o místních popltcích dě noé obecně zázné do o 50 %, n smotě o 100,- eropského yhlášky: prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. c) z ps, jehož držitelem je požitel inlidního, strobního, Zstím 1. Obecně záznou u těch, jež yhlášku jsou nám č. 2/2012 nejbližší. o místních Měst popltcích obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních doského doeckého důchodu, který je jeho jediným smosprá 2. Obecně záznou ptří dlouhodobě yhlášku k č. těm, 3/2012 jimž o jejich místním oliči popltku důěřují z nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou zdrojem příjmu nebo požitel sirotčího důchodu pozici prooz obce systému měst shromžďoání, stále postupně sběru, zelebot. přepry, Mimo třídění, jiné i yužíání o společnou odstrňoání kždodenní komunálních práci e prospěch odpdů. zájmu občnů. proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim - 200,- - nájemním domě e městě jde - 100,- - rodinném domě e městě Z Tyto krjskou obecně smospráu zázné yhlášky bych rád jsou zdůrznil pltné i pro elmi ýběr dobrou místních spolupráci - měst 50,- obcí - RD s nším nájemních úřdem. domech Zároeň doufám, místních že částech blízké popltků budoucnosti roce. zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože - 0,- šichni - n smotách íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých d) z druhého prožitků kždého práci i dlšího soukromém ps, jehož žiotě. držitelem je osob POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY uedená písm. c) zyšuje szb popltku o 50 %, n Szb popltku činí 540,-. smotě o 50,-. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Popltek z komunální odpd pltí: ) fyzická osob, Popltek je možné opět uhrdit hotoosti n finnčním 1. která Z má JEDNÁNÍ obci trlý pobyt RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 odboru městského úřdu kždé pondělí středu ždy době 2. které byl podle zákon uprujícího pobyt cizinců n území od 8 do 11 hodin od 13 do 16 hodin nebo po dohodě s prconicemi RADA ČR poolen SCHVÁLILA trlý pobyt nebo přechodný pobyt n dobu delší ké služby finnčního s.r.o., odboru přeodem nemjí n pro účet dný nebo typ složenkou. pnelů poskytnutí finnčního příspěku než 90 dnů Občnskému sdružení která Fond podle zákon ohrožených uprujícího dětí, pobyt Prh cizinců 1, e n ýši území 1.000,- ČR Finnční zjištění odbor yprcoání MěÚ upozorňuje, průkzů že kždý energetické držitel ps nároč- má po- Popltek yužití je n s letošní prodejem rok spltný souhlsí. nejpozději do 31. březn. 3. pobýá z rezerního n území ČR fondu přechodně rdy po dobu delší 3 měsíců innost nosti držení budo ps (PENB) ohlásit MěÚ e lstnictí zároeň má měst poinnost ohlásit prní 4. dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne které byl udělen mezinárodní ochrn podle zákon uprujícího zyl pod č.j. 1590/2003 mezi Městem droání, školy, prodej mteřské ps. školy, sportoní hly, Sokolony přípdný etpě zánik jedná sé popltkoé o budoy poinnosti, městského tj npř. muze, úhyn, zákld- ztrát, uzřené b) Kulturním fyzická osob, zřízením která má měst e lstnictí, stbu kterou určenou je přenechándiiduální budo rekreci, Sokolony byt nebo rodinný Počátkách dům, e kterých do dočs- není komisi pro ýběr zdtele V přípdě, že popltky nejsou n uhrzeny Komplexní čs proedení nebo ného hlášen užíání k pobytu příspěkoé žádná fyzická orgnizci; osob, to e dodtkem ýši popltku spráné ýběroého ýši, přistupuje řízení n městský zhotoitele úřd stby k ymáhání n kci poplt- St- k in- multifunkčního kulturního centr upruje z jednu fyzickou dob sjednání osobu. nájmu n dobu určitou od ků ební souldu úpry zákonem Plckého Dňoý náměstí řád., Popltky nezplcenní: čs Mgr. může Krel obec Štefl, zýšit Petr ž Zdák n trojnásobek Did Brýn, jejich ymá- DiS.; e slože- Popltek je n do letošní , rok spltný: je stnoeno celkoé nájemné nejpozději z do rok březn e ýši ,- fyzická osob s trlým pohání kce může je finnconá být ukončeno z exekucí. Regionálního operčního pro- ) úpru ýše nájemného městských nájemních bytechbytem cizinci Obecně grmu záznou Jihoýchod yhlášku č. 2/2012, o místních popltcích nleznete n weboých stránkách měst. Zde dozíte b) nejpozději e kterých do 30. září končí reguloné fyzická osob, nájemné: která má Ludmil e lstnictí stbu určenou Noáčkoá, k indiiduální nýšit rekreci, nájemné byt od nebo 1.1. rodinný RADA i ýši osttních BERE NA popltků, VĚDOMÍ které Město zedlo ybírá: n dům, 36,- e /m kterých 2 /měsíc; není hlášen Dgmr k pobytu Holá, žádná fyzická osob nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o - b) přidělení popltek z bytu lázeňský Domě nebo s rekreční pečotelskou pobyt službou žádost - ) popltek pní ze Syly psů Mikoláškoé Václ Musil Popltek můžete uhrdit hotoosti n finnčním odboru MěÚ kždé pondělí středu době od 8 do 11 hodin od 13 el Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době - c) Počátkách popltek z (DPS); užíání rd eřejného konsttuje, prostrnstí že součsné do 16 hodin nebo po dohodě s prconicemi finnčního odboru - d) popltek nemá z město ubytocí DPS kpcity k dispozici žádný olný byt přeodem n účet nebo složenkou. Kždá přidělení fyzická bytu osob ponecht má poinnost nájemné městskému této půodní úřdu ohlásit ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení 5. znik rozložení sé popltkoé úhrdy poinnosti nesplceného trlý pobyt, nájemného stbu určenou z 2. k přípdě Dodtek uolnění č některého ke Smlouě hodného o podmínkách bytu sběru, přepry likidce komunálních odpdů pro rok uzřené mezi SOMPO,.s., dílem Stoítské nám. 126, Pel- rekreci. pololetí Tktéž 2013 má z poinnost nebytoých oznámit prostor ukončení prním sé popltkoé ndzemním podlží Děti nrozené budoy č.p. roce 442, ul. jsou Žironická, pro tento rok, od po- zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souijících poinnosti. hřimo Městem, sídlem, Plckého pltku pronjtých osobozeni! k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí n weboých nám. 1; předmětem dodtku je stnoení ceny z poskytnuté Upozorňujeme MUDr. Miloši občny, Beutloi kteří s tím, jsou že lstníky částk bude bytu hrzen nebo rodinného měsíčních domu, e splátkách kterých od není ledn hlášen k pobytu do prosince žádná Hrmonogrm stránkách služby - n jednoho Věstník trle eřejných hlášeného Zkázek obytele: -zálohoý popltek ze projektu zákon n Trnsformce 1 obytele 119 Ústu fyzická osob, n poinnost ohlásit n finnční odbor sociální -penou částkou péče pro n 1 mentálně obytele postižené Krje 386 Vysočin -pltné DPH z pené částky 58 kč městského oznčení úřdu yhrzené znik prkocí sé popltkoé plochy poinnosti, unitř obytné údje o nemoitosti zóny před bytoým nebo bytu domem n poinnost č.p.573 hrdit 574 popltek sislou z tj. 563 /obytele komunální doprní odpdy znčkou e ýši pro 540,- p. Jindřich. Tunku, ; RADA V přípdě DOPORUČUJE změny ýše DPH bude rozdíl obci zúčtoán; st Obecně důodem zázná je umístění yhlášk č. dodtkoé 3/2012 o místním tbulky popltku s yznčením systému registrční shromžďoání, znčky sběru, osobního přepry, utomobilu třídění, yužíání ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- z prooz rintu č. 2 obytel obce k 1. při změně oteírcí doby pro eřej dle eidence ČSÚ = 2592 odstrňoání tele, který je komunálních těžce zdrotně odpdů je postižený ueřejněn (oznčení weboých 01) stránkách je držitelem měst. průkzu ZTP prkocího průk- které u dou likiduje stájících počátecký odpd. změstnnců zjišťujících ob- Výňtek ní ul. č.p. ze smlouy 87, z mezi důodu Městem snížení prconích Sompem, úzků.s., POPLATEK zu; zpenění ZE PSŮ prkocí plochy před bytoým domem Při služnost součtu šech u přepážek položek zjišťujeme, celkem o že 1 hodinu Město denně, z tzn.: jednoho bude obytele zchoán odádí oteírcí 563,-, tedy dob n jednoho sobotu obytele dopoled- do- Popltku bylo scháleno podléhjí psi usnením strší tří měsíců. rdy č. Popltek 17/2007 hrdí ze držitel dne ps podle míst trlého pobytu. plácí ne Sompu, o prconích.s. částkou dnech 23,-, bude protože krácen Počátkách dob pro z prodej použitých stropních pnelů Szb popltku činí z klendářní rok: o rozměrech 300 odpd eřejnost ročně pltí o půl 540,- hodiny z jednoho kždý obytele. den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek ) x z 100 jednoho x 12 ps: cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků ,- n - popelnice nájemním domě TKO e z loklity městě Sídliště Počátkách, bude pouze do Z 16:00 MěÚ edoucí hodin, finnčního e středu odboru odpoledne I. Hůšoá - 400,- - počtu rodinném 6 ks, domě z cenu e městě 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p ,- Adolfu Sedlákoi, - RD nájemních tr. bytem domech. místních Vodotechnic- částech součsné době) - 100,- - n smotách 62

7 CO VÁS ZAJÍMÁ: PŘÍSPĚVKY SLOVO HEJTMANA Z ROZPOČTU KRAJE MĚSTA VYSOČINA POČÁTKY NA ROK N Výz zčátku k předkládání kždého roku projektů neyhneme n poskytnutí úhám příspěku o tom, co nás z rozpočtu něm čeká. měst V osobním žiotě n rok neíme, jen n leccos podporu tušíme. ktiit Ve eřejném pořádných žiotě pro íme eřejnost o některých propgujících důležitých událostech. město V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského Cíl projektu: prlmentu, n podzim olby nátní do obecních Zákldní zstupitelste. kritéri pro posuzoání Zstím Zlepšení u podpor těch, jež ktiit jsou nám místních nejbližší. spolků Měst s obce prioritním už pomlu projektů: bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá změřením ptří n mládež dlouhodobě snhou k těm, jimž o zýšení jejich oliči přitžliosti důěřují nejíce. sould Myslím, žádosti že opráněně. s cílem projektu Dří jim přes jejich nelehkou pozici náštěnosti obce měst měst stále. postupně Aktiitou zelebot. pro Mimo potřeby jiné i tohoto o společnou projektu rozumí kždodenní pořádání práci kcí e prospěch (turnjů, zájmu pridelných občnů. propgci měst proto, že chrkter neěnují kce politickým její hrátkám přínos pro půtkám, le ětšinou jim jde Z soutěží krjskou zápsů, smospráu předstení, bych rád ýst, zdůrznil přehlídek) elmi dobrou z ktiní i budoucnosti psiní účsti zlepší eřejnosti. součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože průběžná šichni informce íme, že t o nebyl činnosti minulém období ideální. spolupráci trdice měst obcí kces nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké Obytelům Popis rozsh Krje projektu: Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých spolků prožitků Počáteckém práci i zprodji soukromém žiotě. Účelem poskytoných finnčních prostředků je zjistit stručný popis projektu/ů, n který byl poskytnut finnční podíl obce n spolufinncoání ktiit n území měst příspěek n kci nebo Jiří Běhounek, jednotlié hejtmn kce předešlém Krje Vysočin roce, předeším oblsti kultury, sportu těloýchoy, Minimální ýše příspěku: škol neziskoých orgnizcí. Finnční podpor je určen předeším n kce celoměstského yššího ýznmu Čsoý hrmonogrm relizce projektu: Minimální ýše příspěku n jeden projekt je 500,- Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 s ýjimkou kcí chrkteru tnečních záb, plesů diskoték. Finnční podpor není určen n mzdy. Příjemce RADA SCHVÁLILA Finnční ké služby dotce s.r.o., musí být čerpán nemjí od pro dt dný podpisu typ smlouy pnelů poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Pltební zjištění podmínky: yprcoání průkzů energetické nároč- do yužití s prodejem souhlsí. příspěku nemůže žádt město o dlší zýhodnění při pořádání kce (npř. snížení nájmu). z rezerního fondu rdy Finnční nosti příspěek budo (PENB) bude poskytnut e lstnictí n zákldě měst smlouy prní o poskytnutí etpě podpory, jedná o níž budoy budou městského stnoeny podmínky muze, zákld- čerpání Příjemci dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne podpory: Neziskoé uzřené orgnizce pod č.j. 1590/2003 působící podle mezi zákon Městem 83/1990 Sb. finnčních ní školy, prostředků, mteřské způsob školy, sportoní termín záěrečného hly, Sokolony yúčtoání, multifunkčního snkce z nedodržení kulturního prmetru centr projektu z neoprá- O Kulturním sdružoání zřízením občnů nebo měst podle, zákon kterou 248/1995 je přenechán Sb. O obecně prospěšných budo Sokolony společnostech. Počátkách do dočsného užíání komisi pro ýběr zdtele něné yužití finnčních prostředků. n Komplexní proedení Loklizce projektu: příspěkoé Město orgnizci; dodtkem Termíny ýběroého podmínky řízení podání n zhotoitele projektů: stby n kci Stební úpry o podporu Plckého projektů musí náměstí předložit, kompletně e yplně- slože- Přijtelné upruje dob nepřijtelné sjednání ýdje: nájmu n dobu určitou od Ždtelé 1.1. ynložené 2004 do ýdje , musí být nezbytné je stnoeno pro relizci celkoé projektu nájemnnoní: žádost Mgr. Krel o poskytnutí Štefl, podpory Petr Zdák n předepsném Did Brýn, formuláři. DiS.; z musí rok odpoídt 2013 e ýši zásdám ,- zdrého finnčního Formulář kce je finnconá žádosti je k z dispozici Regionálního n Městském operčního úřdě pro- úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, ýdje e musí kterých být prokztelně končí reguloné ynloženy nájemné: během Ludmil proconé žádosti přijímjí prostřednictím kretriátu řízení, zláště efektinosti hospodárnosti, grmu Jihoýchod Horní 87, stební odbor, pí. Doležloá. Zpr- Noáčkoá, ádění projektu, zneny nýšit účetnictí nájemné ždtele od 1.1. musí RADA MěÚ BERE stebního NA VĚDOMÍ odboru MěÚ nebo poštou do n být 36,- doloženy /m 2 protními /měsíc; Dgmr dokldy Holá, nýšit rámci nájemné projektu od 1.1. mohou být n finncoány 32,- /m 2 /měsíc; pouze tyto Gbri- netosti, o přidělení bude z hodnocení bytu Domě yřzen. s pečotelskou Jednotlié projekty službou bu žádost pní Žádost, Syly která Mikoláškoé nebude splňot Václ šechny Musil náleži- el inestiční Rjčnoá, nákldy prokztelně prodloužit souijící nájemní s projektem: smlouu nákup s mteriálu přihlédnutím služeb, k ýši tiskoé nbídkoé mteriály, ceny propgce, nájmu při n době zákldě nemá jejich město posouzení DPS k rozhodne dispozici o žádný přiznání olný podpo- byt dou Počátkách posouzeny komisí (DPS); pro rd zděláání konsttuje, spolkoou že součsné činnost přidělení ceny pro ítěze bytu ponecht nákldy nájemné n dopru této půodní ýši ry jednotliým žádost tk ždtelům zůstáá rd eidenci měst. pro dlší posouzení rozložení osttní ýdje úhrdy neuedené nesplceného předchozím nájemného bodě z není 2. S přípdě ýsledkem uolnění tohoto některého procesu budou hodného ždtelé bytuznámeni pololetí možné finncot 2013 z nebytoých z přiděleného prostor příspěku, prním nákldy ndzem- pímně. Oznámení předběžných informcí souijících ním mzdy podlží není možno budoy zhrnout č.p. 442, do lstního ul. Žironická, podílu, ždtele zhájením zdácího řízení Vldimír projektu Doležloá Stební pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejtele, registrční znčky osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- součsné době) 72

8 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. Zstím u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z rezerního fondu rdy dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši KONZUMNÍHO rozložení úhrdy LIHU A nesplceného LIHOVIN nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné 82 ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Upozornění Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt OKRESNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V PELHŘIMOVĚ UPOZORŇUJE žádost PODNIKATELE tk zůstáá - PRODEJCE eidenci KVASNÉHO pro dlší posouzení LIHU, přípdě uolnění některého hodného bytu Podniktelé, kteří jsou držitelé žinostenského opránění Výrob, Oznámení obchod služby předběžných neuedené informcí přílohách souijících 1 3 žinostenského zákon s oborem činnosti Velkoobchod zhájením mloobchod zdácího (popř. řízení Koupě projektu zboží Stební z účelem jeho dlšího prodeje prodej) nebo řemeslné úpry žinosti Plckého Hostinská náměstí činnost prodájí n weboých ksný líh, konzumní líh lihoiny dosud nepožádli stránkách žinostenský Věstník úřd o eřejných ydání koncesní Zkázek listiny pro žinost Prodej ksného lihu, konzumního lihu lihoin, Hrmonogrm mjí k bezpltné projektu yřízení Trnsformce sé žádosti lhůtu Ústu do 17. dubn. Po této lhůtě podniktelům jejich sociální opránění péče pro k prodeji mentálně lihu znikne postižené přípdná Krje Vysočin 500,-. Vyzýáme tímto dotčené podniktele, by žádost o ydání konce bude zpopltněn částkou zóny před bytoým sou domem žádost č.p.573 o koncesi pro 574 prodej sislou lihu podli dohledné době. doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE Z OŽÚ Pelhřimo -zídůodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení OZNÁMENÍ ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění POŠTA V prkocí POČÁTKÁCH plochy před ZMĚNA bytoým OTEVÍRACÍ domem DOBYslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- ČESKÁ Historie bylo scháleno pošty n českém usnením území rdy shá č. do 17/ století. ze Česká dne pošt, bude státní zchoán podnik ještě oteírcí nedáno dob sobotu dopoledne obyčejné o prconích dopisy pohledy. dnech O bude krácen dob pro lstnil monopol n zásilky do pdesáti grmů, tedy zejmén n prodej použitých stropních pnelů toto monopolní postení šk koncem roku o 2013 rozměrech přišl. Rozhodl 300 o eřejnost tom n zčátku o půl roku hodiny 2008 Eropský x 100 prlment, x 12 cm, který yjmutých schálil při liberlizci likidci poštoního uzírtelných trhu celé Eropské ní oteírcí unii. Pošt dob: kromě pondělí, ro- úterý, čtrtek pátek kždý den (noě odpoledzesílání přístřešků korespondence n popelnice zprostředkoáá TKO z loklity yplácení Sídliště npříkld Po-strobnícčátkách, pošt tké počtu zprooznil 6 ks, z tkzné cenu 250,- dtoé /ks schránky. č. Ty DPH, musí mít bude ze zákon oteřeno kždá ž firm. od Úřdy 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude důchodů. pouze do Od 16:00 1.listopdu hodin, e středu odpoledne 2009 totiž p. nebudou Adolfu Sedlákoi, posílt klsické tr. bytem dopisy,. le pouze Vodotechnic- elektronické zpráy práě součsné do dtoých době) schránek.

9 Neím, jestli tto eropská nřízení nějk oliní chod českých pošt, le Počátkách, mlém městě již nyní odráží SLOVO HEJTMANA KRAJE Pondělí VYSOČINA 8:00 11:00 12:30 16:00 optření směřující od edení firmy směrem dolů. Z důodu Úterý 8:00 11:00 12:30 16:00 N snížení zčátku prconích kždého úzků roku u neyhneme dou stájících úhám změstnnců o tom, co nás Střed něm čeká. V osobním 8:00 žiotě 11:00 neíme, jen 13:30 leccos tušíme. 17:00 Ve eřejném zjišťujících žiotě obslužnost íme o některých u počáteckých důležitých přepážek událostech. celkem V o roce, 1 n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. Čtrtek 8:00 11:00 12:30 16:00 hodinu denně došlo ke změně oteírcí doby n nší poště Zstím následoně: u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu Pátek bilncují sé čtyřleté 8:00 období. 11:00 Strostoé 12:30 členoé 16:00 místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, Lí Sobot 8:00 10: že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou s humorem smospráu bych rád optimismem zdůrznil elmi dobrou spolupráci knihon měst obcí s nším počátky úřdem. Zároeň - noé doufám, že knihy blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. VÝBĚR PELHŘIMOVSKÝCH NEJ ROKU 2013 Pro dospělé: Nečekný nárt Gyle Jiří Běhounek, Cllen hejtmn Krje Vysočin Úlet roku: ypěnění kšny Horní Cereki (iz snímek Schirmeroi zbijáci Leo Kessler popik) Sám čtyřmi oceány Nonstop sóloá plb kolem sět Strom Z roku: JEDNÁNÍ okrsný stromek RADY e Služátkách, MĚSTA kde ČÍSLO yrostl 47 Petr ZE Ondráček DNE 25. LISTOPADU 2013 skutečná jblk Doktore, to je le kotrmelec! Ptric Tylor RADA Přestupy SCHVÁLILA roku: Jof Kott (ZZN > sněmon), Tomáš Píň ké služby slunečné s.r.o., země Julie nemjí Peters pro dný typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku Dufek (rdnice > domo niorů) Občnskému sdružení Fond roku: ohrožených Klábosilů noční dětí, přesun Prh 1, e ýši 1.000,- Hříšný zjištění éod yprcoání Adele Ashworth průkzů energetické nároč- Poslední yužití pád s Mistr prodejem Mterny souhlsí. Václ Erben Pochod Borec z roku: rezerního policist fondu Pel rdy Gottwld, který i z cenu zrnění dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne zkusil zstit opilého řidiče Slepičí nosti polék budo pro (PENB) duši O e ndělech lstnictí mezi měst námi Jck prní Cnfield, etpě Mrk jedná Victor o budoy Hnn, městského Amy Newmrkoá muze, zákldní školy, ženy mteřské mlčí Kteřin školy, Tučkoá, sportoní Petr hly, Šbch, Sokolony Petr Ochotník uzřené roku: pod Jof č.j. 1590/2003 KRÁTKÝ (Sluh mezi Městem dou pánů, soubor O čem AJeTo! Kulturním ) zřízením měst, kterou je přenechán roku: frmáři budo Sokolony mysliecké sdružení Počátkách Lidmň, do dočs- spor o komisi pro ýběr zdtele Rozhoory n konci sět Mrtin n Seer Komplexní proedení Soukupoá multifunkčního kulturního centr Spor jsn ného Pošenské užíání příspěkoé ulici Pcoěorgnizci; dodtkem Složk ýběroého 64 Adler řízení Oln n zhotoitele stby n kci Stební úpry Bertrice Plckého Smll náměstí, e slože- Disku upruje roku: dob o projektu sjednání rozhledny nájmu n Orlíku dobu určitou od Frncesc Koncert roku: do Ktpult, , letní prket je stnoeno Hořepníku celkoé nájemné roku: z rozšířená rok 2013 ulice e ýši u hsičárny ,- Pelhřimoě Záhdy ní: Mgr. Orientu Krel Štefl, Arnošt Petr Všíček Zdák Did Brýn, DiS.; Ulice Jiří kce Brtošk je finnconá Ženy, filmy, z cigár. Regionálního Jn operčního Brdličk progrmu Jihoýchod úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Jednosměrk roku: DVAKRÁT zjednosměrněná Horní ulice, Opr Noáčkoá, kulturního objektu: nýšit syngog nájemné Noé od Cereki 1.1. RADA Pro děti: BERE NA VĚDOMÍ Inestice n 36,- roku: /m 2 čistírn /měsíc; odpdních Dgmr Holá, od Pelhřimoě nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- C. o Brezin přidělení bytu Domě s pečotelskou službou (200 Přípd žádost pro pní Tebe Syly klub Tygrů Mikoláškoé Žrločí penost Václ Thoms Musil milionů) Soukromý el Rjčnoá, inestor roku: Agrostroj prodloužit Pelhřimo nájemní smlouu s přihlédnutím roku: Obří židle k ýši n nbídkoé kruhoém ceny objezdu nájmu Pel- při Děsié době dějiny nemá město Črodějnice DPS k Terry dispozici Deryžádný olný byt Dojí Počátkách tář Young (DPS); Adultsrd konsttuje, že součsné Kuriozit hřimoě přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši Kouzelný žádost hrd tk zůstáá Čerený drk eidenci Thoms pro dlší C. Brezin posouzení rozložení úhrdy nesplceného Foto: nájemného Archi J. Andrleho z 2. Dkrát přípdě dospělá uolnění Lenk některého Lnczoá hodného bytu pololetí Zdroj: Pelhřimoský 2013 z nebytoých deník , prostor utor prním Jn ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, Přírodoědné zhájením hry zdácího Jitk Mecenueroá řízení projektu Stební Mznec Ledoé Oznámení králostí předběžných Wlt Disneyinformcí souijících pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek Výpůjční dob: měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin Střed: 7:15 11:30 12:00 15:45 oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné Čtrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 zóny před bytoým domem č.p sislou Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- Knihonice: registrční znčky osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., Pl Kolářoá, Tel.: 561 pobočk , Hor- tele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní e-mil: ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů Neídný úkz zžili 10. říjn o obytelé rozměrech 300 x 100 Horní x 12 Cereke cm, yjmutých i ti, kdo při městem likidci projížděli. uzírtelných Z přístřešků kšny n popelnice náměstí TKO stl z loklity kmenná Sídliště n. Počátkách, Neznámý počtu tipálek 6 ks, z nlil cenu do 250,- kšny /ks chemický č. DPH, p. Adolfu prostředek, Sedlákoi, který tr. odu bytem npěnil. tk, Vodotechnic- že připomínl u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko součsné době) spíše koupelnu. 92

10 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. Zstím u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA PODĚKOVÁNÍ SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Chtěl bych ohlédnout Občnskému sdružení lednoým Fond ohrožených kulturním í- dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z kendem, z rezerního kdy SRPDŠ fondu pořádlo dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne rodičoský ples rdy dětský uzřené krnel. pod č.j. Z 1590/2003 pozice mezi Městem pokldník Kulturním byly zřízením obě kce měst, kterou je přenechán podotýkám, budo Sokolony že Počátkách do dočs- úspěšné, eškerý ného užíání zisk bude příspěkoé použit orgnizci; dodtkem n upruje školní potřeby dob sjednání ktiity nájmu n dobu určitou od žáků Ale 2004 hlně do , nám šlo o je stnoeno celkoé nájemné by z šichni rok 2013 pobili e ýši ,- to, ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů me ples, energetické k ránu uklízíme, náročnosti budo (PENB) e po lstnictí pár hodinách měst spánku prní etpě jedná o budoy jdeme městského chystt muze, krnel zákldní školy, mteřské školy, sportoní domů odcházíme hly, Sokolony z ž multifunkčního kulturního ečer, centr kdy ze sálu plného n konfetů, Komplexní flitrů proedení blon- komisi pro ýběr zdtele ýběroého řízení n zhotoitele ků kouzlíme stby n sokolonu kci Stební úpry Plckého náměstí do půodního, stu. e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák elký dík Did ptří Brýn, Mgr. DiS.; Eě Dále kce je finnconá z Regionálního Vichroé operčního jejím šikoným progrmu úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e nám kterých opět končí potr- reguloné nájemné: Ludmil hlně děti sobotu n krnelu dily, Noáčkoá, že to celé stojí z nýšit to. nájemné od 1.1. Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žákům, kteří letos ujli krneloé ýzdoby pomohli nám dotořit cirkusoou Tentokrát n 36,- /m krnel 2 /měsíc; probíhšit nájemné duchu cirkusu od 1.1. náštěnost n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- Dgmr Holá, ný- byl el oproti Rjčnoá, loňsku dojnásobná. prodloužit nájemní smlouu tm s přihlédnutím byl, tk snd k potrdí, ýši nbídkoé že ceny nájmu při Kdo bylo přidělení elo, bytu záb ponecht byl nájemné připren rozložení pro mlinké úhrdy děti nesplceného le nájemného z 2. této půodní ýši tmosféru, Václ Musil Mgr. žádost pní Syly Mikoláškoé o přidělení bytu Domě Blnce s pečotelskou Vopriloé, službou která Počátkách (DPS); rd stl konsttuje, sobotu že DJkou, součsné Lídě době nemá město Noáčkoé DPS k dispozici Iloně žádný Sejrkoé, olný které několik eidenci měsíců pro dlší ncičoly posouzení s byt žádost tk zůstáá přípdě uolnění některého dětmi hodného 9. ročníků bytu ZŠ předtnčení, informcí což je souijících bezesporu i ty pololetí ětší, 2013 některé z nebytoých soutěže prostor prním ndzemním podlží i íckrát, budoy by č.p. 442, ul. Žironická,, zhájením zdácího zákld řízení projektu ozdob Stební rodičo- Oznámení předběžných probíhly mohli pronjtých zúčstnit k ýkonu šichni, zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí ského plesu. n weboých kdo MUDr. měli Miloši zájem. Beutloi A to nás s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných V neposlední Zkázek řdě z nás těší. měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu šechny Trnsformce děkuji sponzorům. postižené Krje Vyso- Ústu Rád bych le tento článek sociální péče pro mentálně pojl oznčení jko yhrzené elké poděkoání!! zóny před bytoým domem č.p sislou nel roku zároeň prkocí plochy unitř obytné čin Tímto uzírám ples kr- A doprní to předeším znčkou členům pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE ás zu n příští plesání SRPDŠ, důodem kteří je umístění n orgnizcním podíleli registrční ěřte, znčky že je osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., lednu pobočk 2015!, Hor- dodtkoé tbulky s yznče- rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- krneloé bláznění to tele, náročný který týden je těžce smotný 01) íkend, je držitelem kdy připruje- průkzu ZTP prkocího průk- u dou stájících změstnnců Z SRPDŠ zjišťujících Hn Hejdoá ob- zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků zu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: SPONZOŘI bylo scháleno PLESU SRPDŠ usnením rdy č. 17/2007 AUTOKOMPLET ze dne M.IŽOVSKÝ bude zchoán, oteírcí BULÍČKOVÁ dob Lucie ORIFLAME, sobotu dopoledne Václ o, prconích CUKRÁRNA dnech bude ŠÁRKA krácen, dob pro ADÉLKA.s. Pelhřimo, AUTOSERVIS KADLEC prodej použitých stropních pnelů ADLERBERG,.s. Host. penz. o rozměrech AUTOSERVIS 300 POVOLNÝ eřejnost, o půl hodiny CZECH kždý PEMAS den Hříběcí, (noě odpolední oteírcí dob: Drogerie pondělí, BEZDĚKOVSKÝ úterý, čtrtek Jn Žironice, pátek U x Krásků 100 x 12, cm, yjmutých při likidci BAPON uzírtelných ŠTEPON, AGRODRUŽSTVO přístřešků n popelnice, TKO z loklity BAREKOL Sídliště Čejko, Počátkách, s.r.o. počtu Pelhřimo, 6 ks, z cenu 250,- /ks Bistrot č. DE DPH, PAPA, bude oteřeno ž od EDEROVÁ 13:30 hod. Bohumil do 17:00 Žironice, hod., jko bude pouze do 16:00 Drogerie hodin, Hernoá e středu, odpoledne Agro-PKN ALNITAK p. Adolfu Kunžk, Sedlákoi, tr. bytem. BUDÍN Vodotechnic- Jromír Horní Olešná, součsné době) ELEKTRA A ž Z Jn Jnků, 10 2

11 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ELEKTRO BOUZEK, Žironice, SKANSKA.s., ELEKTRO SKOKAN Hříběcí, Kosmetik Kyboá, SLAVÍČEK Krel - fotogrfické služby N ELZY zčátku kždého spol. roku s r.o., neyhneme úhám Kosmetik o tom, Šříčkoá co nás něm, čeká. V osobním, žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném EŠNEROVÁ žiotě Jn íme Popelín, o některých důležitých událostech. KUDRNOVÁ V E roce,, n jehož prhu stojíme, nás SLUNOVRAT čekjí troje MATOUŠKOVÁ olby. N jře olby Lenk do eropského EURO OIL prlmentu,, n podzim olby nátní KUCHYŇKA do obecních VÁŇOVÁ zstupitelste.,, Zstím FLOP, u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst KUKLA obce - PONOŽKY už pomlu, bilncují sé čtyřleté období. SOME Strostoé JINDŘICHŮV členoé HRADEC, místních smosprá FORD FOPO ptří, dlouhodobě k těm, jimž jejich KULTURNÍ oliči důěřují ZAŘÍZENÍ nejíce., Myslím, že opráněně. SPOJENÉ Dří KARTÁČOVNY jim přes jejich Pelhřimo, nelehkou pozici G MÓDA obce Žironice, měst stále postupně zelebot. KYSELA Mimo jiné DAVID i proto, POČÁTKY že neěnují řeznictí, politickým STUDIO hrátkám M BUCHTOVÁ půtkám, le Mrkét, ětšinou jim jde GASKOM-ris o společnou kždodenní s.r.o., práci e prospěch KYSELA zájmu občnů. Miln POČÁTKY, ŠIKOTVAR Voko, Z Hotel krjskou PERLA smospráu Žironice, bych rád zdůrznil elmi Lékrn dobrou Pod spolupráci Jořicí, měst obcí s nším úřdem. TESAŘOVÁ Zároeň Leon doufám, POČÁTKY, že blízké CHRPA budoucnosti Dniel zlepší -prodejce součinnost st.chemie krjů s noě Lékrn ustenou U s.kteřiny ládou, protože, šichni íme, že TEXTIL t nebyl ENA minulém PELHŘIMOV, období ideální. Obytelům Kmenice n.l., Krje Vysočin přeji roce hodně Město Žironice, zdrí přízniých prožitků práci i TITAN soukromém s.r.o. Pelhřimo, žiotě. I.Kmenická stební obchodní firm, MOSER LEGNO s.r.o. Pelhřimo, TRUHLÁŘSTVÍ Šuhájek Žironice, s.r.o., NEHTOVÉ STUDIO KOLÁŘOVÁ J. Jiří TRUHLÁŘSTVÍ Běhounek, hejtmn HRIC Krje VESCE, Vysočin IZOLAČNÍ SYSTÉMY Rdek Poláček, Žironice, TRUHLÁŘSTVÍ SMEJKAL VESCE, JAVOS, OBEC Čstro, UZENÁŘSTVÍ VOJTA, JEDNOTA Z JEDNÁNÍ, RADY MĚSTA OBEC ČÍSLO Popelín, 47 ZE DNE 25. LISTOPADU VÁVROVÁ Simon, 2013 JELÍNKOVÁ Pl, OPTIK ŽABKOVÁ s.r.o. Jindřichů Hrdec, VANĚK s.r.o. ýrob nábytku Plo, RADA JOPRA SCHVÁLILA PREISINGER Jof, pn KALÁŠEK Kliště, ké služby s.r.o., VICHROVÁ nemjí Věr pro, dný typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku KADEŘNICTVÍ HRUBÁ Andre, Občnskému pní DRÁPALOVÁ sdružení Plín yužití Jnštejn, s prodejem VICHROVI souhlsí., Fond ohrožených PŘECHOVÁ dětí,, Prh 1, e pní ýši Noáčkoá 1.000,-, zjištění yprcoání VINOTÉKA průkzů PŘECH energetické Kmil, nároč- KADEŘNICTVÍ KADEŘNICTVÍ z rezerního ZEMANOVÁ fondu rdy Růžen, PETRŮ Libor Andre nosti Hříběcí, budo (PENB) VRÁBEL e lstnictí Jrosl měst syn, prní dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne KBNK Žironice, PEVNÝ A SPOL. ŽIROVNICE, etpě jedná o budoy ZD Čstro, městského muze, zákldní školy, Kytleroá mteřské školy, ZD Sedlejo, sportoní hly, Sokolony KLENOTY uzřené BROŽ pod č.j., 1590/2003 mezi Městem Potriny - lhůdky Mrie Knoflíkřský Kulturním zřízením průmysl Žironice měst.s.,, kterou Žironice, je přenechán multifunkčního kulturního ZELENINA centr SMRČKA, budo Mrtin Sokolony Voko, Počátkách PRODUKTION do dočs- SITO s.r.o. komisi pro ýběr zdtele Strý Pelhřimo, ZEPA,podlhoé n Komplexní krytiny Žironice, proedení KOKTÁNOVÁ KOLÁŘOVÁ ného užíání Mrcel příspěkoé Žironice, orgnizci; RESORT dodtkem SVATÁ KATEŘINA, ýběroého řízení n ZUŠ zhotoitele Žironice stby n kci Stební, úpry Plckého náměstí, e slože- KOLÁŘOVÁ upruje dob Rdk sjednání Žironice, nájmu n dobu Resturce určitou NA od SÍDLIŠTI Kosmetické do studio , Mitsoá Lucie je stnoeno SETORA celkoé, nájemné ní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Z OŽÚ Brýn, Pelhřimo DiS.; -zí- z rok 2013 e ýši ,- kce je finnconá z Regionálního operčního proní: úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Vzpomínk grmu Jihoýchod Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o Byl přidělení jsi plná bytu žiot, Domě tá mysl s plná pečotelskou snění nikdo službou el Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu z Počátkách nás nendál, (DPS); jk rychle rd konsttuje, to změní. že součsné s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost Dne 7. únor tk zůstáá uplyne eidenci prní pro smutný dlší rok, posouzení kdy rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě nás nždy uolnění opustil některého nše hodného miloná mnželk, bytu pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním Oznámení předběžných mmink str informcí pní souijících podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, zhájením zdácího řízení projektu Stební pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého HANA náměstí HOUDKOVÁ n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm Čloěk ze žiot odchází projektu jenom Trnsformce jednou, le bolest Ústu sociální péče pro mentálně srdci zůstáá. postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou S láskou úctou zpomíná rodin. doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejtele, registrční znčky osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, Vzpomínk z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne bude Dne zchoán oteírcí uplyne 15 dob let od úmrtí sobotu pn dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných KARLA pondělí, CHADIMA úterý, čtrtek pátek přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne učitele od 13:30 e ýslužbě. hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- součsné době) Vzpomínjí děti s rodinou. 11 2

12 NEJSTARŠÍ OBYVATELKA SLOVO HEJTMANA POČÁTEK KRAJE VYSOČINA Sokolon N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve Přesně n Štědrý den oslil pní Mrie Procházkoá, Akce únor eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do nejstrší obytelk měst zároeň nejstrší eropského prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. klientk Domo zláštním režimem Nemocnice, s.r.o., krásné stoprní nrozeniny. P.. (zkrtk) prodejní kce Zstím u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce Myslím, že opráněně. P.. f. OPATEX Dří jim Secondhnd přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým Vlentýnský hrátkám ples půtkám, KZM le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů P.. f. MELITEX Spotřební zboží Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální P.. f. ETCIMEX Secondhnd P.. f. MAICHNÁR Spotřební zboží Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 MC Líček - únor RADA SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z rezerního fondu rdy dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem 12 2 Kromě Kulturním rodiny zřízením personálu měst Domo,, jí přišl kterou blhopřát je přenechán ředitelk budo Nemocnice Sokolony, Počátkách s.r.o., Ing. Mrie do dočs- Hrnčí- jk pní řoá, ného tk užíání i pn strost příspěkoé Počátek, orgnizci; Mgr. Krel dodtkem Štefl. Pní upruje Procházkoá dob sjednání měl z přání nájmu obroskou n dobu rdost určitou šem od moc 1.1. děkol do I , když je nyní upoután je stnoeno n lůžko, celkoé energie nájemné optimismus z rok 2013 má e n ýši rozdáání ,- Stále o be pečuje, žiotní úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, jí to e sluší. kterých Má končí rád ketoucí reguloné kětiny, nájemné: rád Ludmil díá sm n lůžku cičí, rád díá do zrcátk, by iděl jestli poslouchá Noáčkoá, dechoky, rdost nýšit jí udělá nájemné i úplná od mličkost, 1.1. je z n še 36,- moc /m děčná, 2 /měsíc; dokonce Dgmr si Holá, i s chutí dá stopečku nýšit nájemné likéru. od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- ječného Při el grtulci Rjčnoá, nám n oplátku s prodloužit elikou chutí nájemní rdostí smlouu s soji přihlédnutím nejoblíbenější k ýši písničku: nbídkoé Šel ceny dráteník nájmu při po zzpíl ulici, přidělení prý by bytu byl ponecht srnd. nájemné Tuto písničku této zpíá půodní pní ýši Procházkoá rozložení čsto úhrdy s elkou nesplceného rdostí. Vždy nájemného nám tím yloudí z 2. úsmě pololetí n 2013 táři, z protože nebytoých jí zpíá prostor peprnější prním erzi ndzemním z toho podlží obroskou budoy rdost. č.p. 442, ul. Žironická,, sm má Srnd pronjtých musí bejt, k ýkonu říká 101letá zdrotnické pní Procházkoá. mbulntní péče A to je MUDr. možná Miloši i tjemstí Beutloi jejího s ysokého tím, že částk ěku. bude A co jí hrzen popřát? Určitě měsíčních hodně zdrí splátkách stále od tolik ledn rdosti optimismu. do prosince oznčení yhrzené Foto prkocí i text: z Nemocnici plochy unitř, obytné s.r.o. zóny před bytoým sociální domem prconice č.p.573 Mgr. Kteřin 574 Lodínoá sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnické služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů ždy od 9 11 hodin yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) 4.2. e lstnictí měst prní etpě jedná Tém: o budoy Tučňáci městského muze, zákldní Zim školy, je mteřské tu plné školy, síle sportoní nás do Líčk hly, Sokolony přijdou multifunkčního nštíit yloženě kulturního zimní zířátk centr tučňáci. Nučí komisi pro ýběr zdtele nás sojí kolébou chůzi, básničku n Komplexní jednoho proedení ýběroého tučňáčk řízení n si zhotoitele tké ytoříme. stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod Tém: S. Vlentýn I my e Líčku oslíme sátek RADA BERE zmiloných NA VĚDOMÍ s. Vlentýn. žádost Vyrobíme pní Syly si přáníčko Mikoláškoé e tru srdíčk. Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Tém: žádost Nrozeninoá tk zůstáá eidenci osl pro dlší pro Líčk posouzení přípdě uolnění Mteřské některého centrum hodného Líčekbytu Oznámení slí sé 3. předběžných nrozeniny proto informcí nemůže souijících chybět zhájením nrozeninoá zdácího osl řízení s dortem, projektu Stební úpry Plckého blónky náměstí speciálním tořením. n weboých stránkách Těšíme Věstník n eřejných šechny stré Zkázek známé Hrmonogrm i noé projektu grtulnty. Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin POZOR!!! je pro šechny, RADA kteří DOPORUČUJE si chtějí pohrát oslit nrozeniny, rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejnost n České poště s.p., pobočk, Hor- oteřeno tké odpoledne od 15 do 17 hod.!!! ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán Tém: Bgry oteírcí dob trktory sobotu dopoledne Tentokrát o prconích budou při dnech nšem bude hrcím krácen dopoledne dob pro eřejnost hrát o půl hlní hodiny roli bgry kždý den trktory. (noě odpolední Schálně, oteírcí kolik dob: jich pondělí, u nás úterý, e Líčku čtrtek njde? pátek bude Bgrům pouze trktorům do 16:00 bude hodin, ptřit e i středu nše toření. odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko součsné době)

13 PŘEDVÁNOČNÍ SLOVO ČAS HEJTMANA V DOMOVĚ KRAJE A SOCIÁLNÍCH VYSOČINA LŮŽKÁCH N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném Vánoční sátky žiotě jsou íme již o z některých námi, je tu důležitých noý rok událostech., le i přesto V roce, n níčků, jehož le prhu tké s stojíme, ktiizcí nás některých čekjí troje nšich olby. klientů, N jře z olby což jim do eropského sáteční náld prlmentu, přípry n n podzim Vánoce olby jsou nátní u nás Domoě do obecních moc zstupitelste. děkujeme. Perníčky nám moc poedly. Zstím Sociálních lůžkách u těch, jež duchu jsou nám stále nejbližší. žié díky Měst řdě kcím, obce už které pomlu Když bilncují blíží sé dentní čtyřleté čs, období. obchody Strostoé jsou plné dentních členoé místních klendářů s Myslím, nejrůznějšími že opráněně. obrázky Dří cukroinkmi, jim přes jejich děti tk nelehkou mohou smosprá nši klienti ptří tomto dlouhodobě období prožili. k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z rezerního fondu rdy dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Rádi Kulturním bychom zřízením Vám chtěli tímto měst pochlubitnechán že i u nás budo to žije, je Sokolony u nás elo Počátkách do dočs-, kterou je pře- čloěk ného zžije užíání něco, příspěkoé co by žiotě nezžil. orgnizci; dodtkem Nšim upruje klientům dob zuby sjednání už dáno nájmu doslou-nžily 1.1. nebo 2004 to už do není , tk jk býlo, je tk stnoeno celkoé ná- dobu určitou od jsme jemné s příprmi z rok 2013 n ánoční e ýši sátky ,- zčli již 21. listopdu pečením ánočních úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e by kterých byly n Vánoce končí reguloné hezky mě- nájemné: Ludmil perníčků, koučké. Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. Protože n 36,- ruce /m klientů 2 /měsíc; už nemjí Dgmr tkoou Holá, nýšit jk nájemné z mld, od elice 1.1. jsme uítli n 32,- po-/m 2 /měsíc; Gbri- sílu moc el šikoných Rjčnoá, děčt z místního prodloužit VÚD- nájemní smlouu jejich s přihlédnutím pní ychotelky. k ýši Nši nbídkoé kli- ceny nájmu při DŠ enti přidělení do toho bytu pustili ponecht s tkoou nájemné chutí, že této půodní ýši kdyby rozložení nedošlo úhrdy těsto, ykrjoli nesplceného by ž do nájemného z 2. ečer. pololetí Dokonce 2013 z i mužské nebytoých oszensto prostor prním ndzemním činilo, podlží protože budoy nechtělo č.p. zůstt 442, poz- ul. Žironická,, du pronjtých kůli mldým k ýkonu hezkým zdrotnické děčtům mbulntní péče si dlo MUDr. s ykrjoáním Miloši Beutloi záležet. s tím, Děčt že částk bude hrzen nám měsíčních tk pomohl splátkách nejen s pečením od ledn per- do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnické služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního odpočítát centr dny do příchodu Ježíšk. komisi pro ýběr zdtele Minulý rok jsme n s Komplexní klienty yráběli proedení dentní n ěnečky zhotoitele letos stby jsme si n řekli, kci že St- si d- ýběroého řízení ební úpry Plckého entní klendáře náměstí uděláme, lstní. e složení: Mgr. Krel Štefl, ou Petr jsme Zdák do toho Did tedy pustili. Brýn, DiS.; S er- kce je finnconá Kždý z Regionálního klient si ybrl operčního tr klendáře, progrmu Jihoýchodobril si přilepil okénk, obrázek si ozdobil měl hotoo. N nás pk bylo dát RADA BERE NA VĚDOMÍ do okénk nějké dobroty zkrýt je, by žádost pní Syly to bylo Mikoláškoé překpení. Od Václ 1. prosince Musil pk o přidělení bytu klienti Domě oteírli s pečotelskou postupně jedno okénko službou z Počátkách (DPS); druhým rd konsttuje, ždy těšili že n dobroty, součsné které době nemá město je tm DPS čekly. k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá Nše eidenci domácí dentní pro dlší klendáře posouzení měly přípdě uolnění některého úspěch nejen hodného u nšich bytu klientů, le elký Oznámení předběžných ohls byl i u informcí jejich rodin. souijících zhájením zdácího Zčl dent řízení blížící projektu příchod Stební ánočních náměstí sátků nám přišli připomenout n weboých žáci úpry Plckého stránkách Věstník místní eřejných ZUŠ pod Zkázek edením pní učitelky Hrmonogrm Věry projektu Pikloé, Trnsformce osttních učitelů Ústu pn ře- sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin RADA DOPORUČUJE rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejnost n České poště s.p., pobočk, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko součsné době) 13 2

14 ditele Mrtin Verky, DiS. nás klienty niorského ěku, překpené rozzářené oči mjí SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Koncert byl moc hezký. Řd krásných melodií nám připomněl stejně jko mlé děti. známé i méně známé písně u nšich klientů bylo očích idět, Stý Mikuláš nepřišel ni letos s prázdnou šichni klienti od N že jim zčátku řd melodií kždého připomíná roku písničky, neyhneme které úhám zpíli už o tom, z mld co nás něj něm dostli čeká. blíčky V osobním s dobrotmi. žiotě Někteří neíme, to jen nemohli leccos ni tušíme. ydržet Ve eřejném mjí n žiotě ně krásné íme zpomínky. o některých důležitých událostech. V roce, n muli jehož hned prhu nějké stojíme, dobroty nás čekjí ochutnt. troje Letošní olby. N rok jře jsme olby nšim do eropského Děti byly moc prlmentu, šikoné byly n podzim to elice olby hezky nátní prožité chíle do obecních plné klientům zstupitelste. n s. Mikuláše udělli ještě jednu rdost. N sčinu Zstím dojetí. Moc jim u těch, z to jež šem jsou děkujeme. nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují jsme jim sé udělli čtyřleté chleby období. e jíčku, Strostoé které si členoé pk dle místních sé chuti smosprá Jko kždý rok, ptří tk dlouhodobě i letos chodil k těm, u nás jimž stý jejich Mikuláš oliči s důěřují ndělem nejíce. potírli Myslím, hořčicí že zdobili opráněně. zeleninou. Dří Ani jsme jim přes netušili, jejich jk nelehkou elký to pozici děm obce čerty. měst Vždy stále je po postupně celém oddělení zelebot. elo, Mimo protože jiné čerti i proto, bude že mít neěnují úspěch. politickým Čloěk by hrátkám si řekl, že půtkám, tkoé obyčejné le ětšinou jídlo; jim jde ohlšují o společnou sůj příchod kždodenní elkým zonem práci e prospěch šichni jsou zájmu npjtí, občnů. kdy jk si nši klienti pochutnáli. Někteří z nich dokonce přiznli, Z už krjskou s. Mikuláš smospráu přijde co bych dobrého rád zdůrznil jim přine. elmi I když dobrou máme spolupráci u že to měst nposledy obcí s jedli nším jko úřdem. mlé děti. Zároeň Pro elký doufám, ohls že to musíme blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z rezerního fondu rdy dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnické služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informcí souijících zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin RADA DOPORUČUJE rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejnost n České poště s.p., pobočk, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko součsné době) 14 2

15 určitě brzo zopkot. SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Letošní rok měli nši klienti unikátní příležitost zžít jednom roce dkrát příchod stého Mikuláše s čerty nděly. Popré N podání zčátku personálu kždého nemocnice roku neyhneme podruhé úhám podání o tom, děčt co z nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož únor prhu stojíme, nás čekjí Plckého troje olby. náměstí N jře 7 místního VÚDDŠ jejich ychotelů. olby do eropského I druhý s. Mikuláš prlmentu, byl štědrý. n Donesl podzim nšim olby klientům nátní nejen do obecních drobné dárečky, zstupitelste. Zstím le u těch, i spolu jež s jsou děčty nám nám nejbližší. zzpíl Měst hezké obce písně, už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních NĚŽNÉ VLNY smosprá kterými jsme ptří si opět dlouhodobě připomněli k těm, příchod jimž Vánoc. jejich oliči Chtěli důěřují bychom nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou 1.2. sobot 19:00 hodin 120 pozici jim proto obce moc měst poděkot. stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že 96 minut neěnují ČR politickým české hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde Protože o společnou nši klienti kždodenní mjí rádi dechoky, práci e prospěch děčt nám zájmu slíbil, občnů. že Komedie Z nějké krjskou ncičí. smospráu Necháme bych rád tedy zdůrznil překpit elmi už dobrou teď spolupráci těšíme Přístupný měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti n jejich dlší zlepší náštěu. součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Blížil třetí Krje dentní Vysočin neděle přeji my roce jsme si připroli hodně zdrí ozdoby přízniých 47 RÓNINŮ prožitků práci i soukromém žiotě. n ánoční stromeček. Z předešlých let jsme měli ručně dělné 2.2. neděle 19:00 hodin 100 Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin ozdoby od žáků místní ZŠ OB, z které ještě jednou moc děkujeme. Zjistili jsme šk, že nám i přesto chybí dě důležité ěci; Akční, drm, fntsy, dobrodružný 119 minut USA český dbing ánoční Z řetěz JEDNÁNÍ hězd. A tk RADY jsme pustili MĚSTA směle do ČÍSLO toho. 47 Přístupný ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 Jeden den si nši klienti udělli krásné brené hězdy s Mgr. RADA Krpíškoou SCHVÁLILA rámci kognitiního tréninku. Zpočátku nemohli uěřit, že z kusu ppíru jde udělt tkoá ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku Občnskému hezká hězd. sdružení S 3.2. pondělí 9:30 hodin 20 yužití s prodejem souhlsí. elikou zědostí Fond ohrožených proto pustili dětí, do Prh toho 1, jk e ýši říká: 1.000,- dílo 90 minut ČR české zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní bylo hotoo. z rezerního Smi byli fondu pk n rdy be pyšni, jk jim to hezky Rodinný, komedie poedlo. Přístupný dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Jiný uzřené den jsme pod z č.j. 1590/2003 pustili do ýroby mezi ánočního Městem řetězu. Šlo nám Kulturním to od ruky, zřízením zpílo měst dost jsme, u toho kterou nsmáli, je přenechán protože VEJŠKA multifunkčního kulturního centr někteří klienti budo dělli Sokolony ánoční řetěz Počátkách z ppíru nposledy do dočsného n 8.2. sobot 19:00 hodin 120 komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení zákldní škole. užíání Jeden příspěkoé náš klient dokonce orgnizci; prohlásil: dodtkem Kdyby mě 85 minut ČR české ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e slože- iděl upruje moje dcer, dob tk sjednání by si koukl. nájmu Vždyť n dobu já jm určitou to neděll Komedie od ni, 1.1. když 2004 byly do děti , mlé. A stršně je stnoeno tomu smál celkoé my s ním. Nehodné do 12-ti let nájemnní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; Nkonec jsme z rok společnými 2013 e silmi ýši udělli ,- pořádně dlouhý brený ánoční řetěz. LEGO PŘÍBĚH kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, Dom už e zčínlo kterých onět končí npečené reguloné cukroí, nájemné: tk ni Ludmil my jsme 9.2. neděle 17:00 hodin 100 nemohli Noáčkoá, zůstt pozdu jedno nýšit odpoledne nájemné jsme od do 1.1. toho pustili. 95 minut Austrálie, USA český dbing RADA BERE NA VĚDOMÍ n Když 36,- nše /m mužské 2 /měsíc; oszensto Dgmr zjistilo, Holá, že nám opět pomůžou Animoný, kční, komedie nýšit žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil děčt nájemné z místního od 1.1. VÚDDŠ n i s 32,- pní ychotelkou, /m 2 /měsíc; nemohli Přístupný Gbriel Rjčnoá, o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou u toho chybět. Chlpi si zli n prodloužit strosti linecké, nájemní osttní smlouu s dělli KRÁSNO Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné nilkoé rohlíčky přihlédnutím prcny. k ýši Všechny nbídkoé to moc ceny bilo nájmu zláště při době nemá město sobot DPS 19:00 k dispozici hodin 110 žádný olný byt ženy přidělení zpomínly bytu n ponecht to, co še nájemné dom n Vánoce této půodní pekly ýši jké 119 žádost minut tk ČR zůstáá české eidenci pro dlší posouzení měly rozložení dom zyky. úhrdy nesplceného nájemného z 2. Krimi, přípdě komedie uolnění některého hodného bytu Vůně pololetí ánočního 2013 cukroí z nebytoých inul po prostor celém zřízení prním ndzemním z odměnu Nehodné Oznámení do předběžných 12-ti let informcí souijících si pk podlží klienti i budoy děčt, č.p. kterým 442, z ul. pomoc Žironická, tímto moc, děkujeme, zhájením zdácího řízení projektu Stební pronjtých mohli sé ýrobky k ýkonu s chutí zdrotnické ochutnt. mbulntní péče ZIMNÍ úpry PŘÍBĚH Plckého náměstí n weboých Před MUDr. ánočními Miloši sátky Beutloi nás nštíily s tím, že děti částk z místní bude ZŠ OB hrzen pod stránkách Věstník neděle eřejných 19:00 hodin Zkázek 100 edením měsíčních pní učitelky splátkách Mgr. Blnky od ledn Lhodné pní do učitelky prosince Mgr. 128 Hrmonogrm minut USA projektu české titulky Trnsformce Ústu Blnky Vopriloé si pro nás připrily pásmo ánočních básní Fntsy, sociální drm, péče pro romntický mentálně postižené Krje Vysočin písní. Pásmo bylo moc hezky připrené. oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné Přístupné Nkonec jsme si šichni společně zzpíli nejznámější ánoční koledy jko bonus n záěr nám pní učitelk Lhodná z- zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DĚDICTVÍ DOPORUČUJE neb Kur neříká recitol jednu soji oblíbenou báň jedn nše klientk důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu žd- 106 nost minut n České poště s.p., ČR české pobočk, Hor- rintu č sobot při změně oteírcí doby pro eřej- 19:00 hodin 120 k ní dokonce přidl. Všem z tuto krásnou ánoční tmosféru děkujeme. tele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení Komedie ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků Přípry n ánoční sátky skončily, nstl Štědrý den, Boží hod 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Nehodné u dou stájících do 12-ti let změstnnců zjišťujících ob- ánoční, Štěpán. Někteří klienti stráili ánoční sátky u sých rodin, někteří je stráili u nás. Všichni jsme pk tento ánoční bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne ŠPINAVÝ bude zchoán TRIK oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích neděle dnech 19:00 hodin bude krácen 100 dob pro čs oslili mší stou. Tímto bychom chtěli tké poděkot místnímu pnu fráři jeho děm pomocnicím z pridelné prodej použitých stropních pnelů o rozměrech eřejnost minut o USA půl hodiny české kždý titulky den (noě odpolední oteírcí drm dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek mše sté nšem zřízení. x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných Krimi, Přejeme nám šem krásný pohodoý rok, plný zdrí, přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko Nepřístupné bude pouze do do 15-ti 16:00 lethodin, e středu odpoledne štěstí, lásky, rdosti osobních úspěchů. p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- součsné době) Foto i text: z Nemocnici, s.r.o. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! sociální prconice Mgr. Kteřin Lodínoá 15 2 KINO POČÁTKY

16 SLOVO MY OBYČeJNÍ HEJTMANA A NEOBYČEJNÍ KRAJE VYSOČINA LIDÉ N Seriál zčátku ze žiot, kždého ypráění, roku neyhneme z dokumentů, úhám pro osětu, o tom, zpmtoání co nás něm čeká. i pro V zsmání osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského Beletristická prlmentu, díl, zejmén podzim pohádky olby ndužíjí nátní do sloních obecních to zstupitelste. mu znedlouho zřeli ministr finncí, e ládě té době Zstím spojení yjdřujících u těch, jež nekonečnost jsou nám nejbližší. (nikdy Měst nekončících obce už příběhů). Nekonečné ptří dlouhodobě písně jko k těm, Pes jimž jitrničku jejich žrl, oliči důěřují nebo nejíce. řetězu Myslím, dluhy že státu opráněně. rostly Dří nekonečně. jim přes Kdyby jejich ON nelehkou přeče- pomlu nepůsobil bilncují jediný sé čtyřleté ekonom, období. poslnci Strostoé choli členoé jk utržení místních ze smosprá pozici Pll obce sirk měst po odě, stále či postupně Zelený ljbl, zelebot. bílý ljbl Mimo předčí jiné bez i proto, tl že lespoň neěnují jednu politickým to hned hrátkám prní stránku půtkám, Bťoy le ětšinou učebnice jim jde problému o společnou Jár Cimrmn- kždodenní genius práci e n prospěch ěčné čsy. zájmu Mnoho občnů. z ekonomie, dozěděl by, že zdroje jsou celém sětě eličinou měst konečnou, obcí s nším ztím úřdem. co poždky, Zároeň nároky, doufám, potřeby že blíz- jsou Z nás krjskou by podiol, smospráu že bych elmi rád příbuzná zdůrznil sloní elmi spojení dobrou jsme spolupráci ké my budoucnosti dříe nrození zlepší poinně součinnost poslouchli krjů s při noě promájoých, ustenou ládou, či eličinou protože šichni téměř íme, nekonečnou. že t nebyl Obdobně minulém jko období příjmy ideální. státu, Obytelům nooročních Krje projeech Vysočin pokrčoání přeji roce téhož hodně bylo zdrí lepším přízniých stejně jko prožitků obcí, práci jsou i spíše soukromém přáním žiotě. ýdje ždy skutečností. Nekonečné jsou poždky některých nšich oborů přípdě ž n podzim. Úsloí n ěky ěků, trlé přátelstí n ěčné čsy mělo stejnou čsoou hodnotu jko dnes (i odborů). Ani je snd Jiří nemusím Běhounek, yjmenoát. hejtmn Krje V Vysočin hntýrce trnlié mléko, mso z mrketu, nebo pečio. Dokonce jsou hnliě nzýán nekonečně = ěčně žebrými. V poronání s jinými trdičně prcoitějšími kontinenty je ýkon- reklmní slogn o trlé klitě nbízených bot kdosi doplnil rčením, Z JEDNÁNÍ že neštěstí nechodí RADY po horách, MĚSTA le po ČÍSLO uplynutí 47 nost ZE Eropy DNE tím 25. i konkurenceschopnost LISTOPADU pořád 2013 ještě mlá. záruční lhůty. Konečně, podle žiotního moudr ni lásk k Probouzet zčínjí země, nd kterými jsme ještě nedánké RADA jedné slečně SCHVÁLILA prý netrá ěčně. z pohledu služby s.r.o., jejich produkce nemjí ohrnoli pro nos. dný A jk typ si pnelů stojíme poskytnutí finnčního příspěku Mtemtické nekonečno je yjádřené Občnskému ležtou osmičkou. sdružení dnes? yužití Odpoíme s prodejem si klidně souhlsí. smi. Tkže si pmtujme: Žili mtemtické Fond ohrožených nekonečno dětí, si ytáří Prh 1, sůj e sět ýši 1.000,- mimo Ono spolu zjištění šťstně yprcoání po šechny ěky průkzů posílám energetické tě n ěčnost nároč- relitu. z Je rezerního to jko n, fondu fikce, rdy perpetuum mobile, hrnečku ř- šechny nosti budo budoucí (PENB) billbordy e šech lstnictí strn sne měst bezproblémoě prní le dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne proboh jen přiměřeně! Jenže něco nekonečně mlé je etpě jen jen jedná ppír, o budoy nebo neupřímně městského myšlená muze, slo. zákld- Kdy- nšem uzřené žiotě pod stejná č.j. 1590/2003 fikce, jko mezi něco Městem nekonečně elké. bychom ní školy, nekonečně mteřské žili, školy, tk proč sportoní bychom hly, snžili? Sokolony Když Kulturním o něco jde- zřízením jkoby ětšin měst z, nás stl kterou nekonečně je přenechán Nekonečné multifunkčního chtěly kulturního být šechny centr říše, přinejmenším jejich množinou budo ještě Sokolony pro jistotu Počátkách přikrytá myším do dočs- kožíš- mlou komisi pro ýběr zdtele ůdcoé stby. K nekonečným n příběhům Komplexní ptří proedení neoddě- kem. ného Stát užíání čloěkem příspěkoé reálným? orgnizci; Kdepk! Někdy dodtkem nopk litelně ýběroého tjemno, řízení črodějoé, n zhotoitele tm, strch, stby někteří n kci politici, Stební žijeme, upruje jkoby dob státní sjednání ks byl nájmu nekonečně n dobu plná určitou edle od by ědci, úpry oheň, Plckého smrt konce náměstí sět., Opkem e je nděje, slože- tké ještě 1.1. pro 2004 jistotu do stál , otřásjící je oslíček. stnoeno Též o celkoé státních dluhopicjemné ná- že ní: yjde Mgr. slunce Krel (jko Štefl, Petr pohádce). Zdák I troch Did sětl Brýn, DiS.; konci si z nši rok i 2013 eropští e socilisté ýši ,- ještě nedáno REÁLNĚ pomyslného kce je finnconá tunelu je jiskřičkou z Regionálního nděje. Krás operčního je žiot sám. pro- úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, mysleli, že budou splácet n ěčné čsy, že še lehce Mysleme grmu Jihoýchod n to! e Jeden kterých z jejich končí šéfů reguloné ( tehdy bohužel nájemné: i nší Ludmil země) zládnou. Příště: Příběhy konců pronesl Noáčkoá, pmátný ýrok, že zdroje nýšit nájemné njdou ždy. od Snd 1.1. pro- RADA BERE NA VĚDOMÍ J. Třebický n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou el Rjčnoá, prodloužit ZEMŘELI nájemní smlouu JSME PRO Počátkách ANGLII (DPS); rd konsttuje, že součsné s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt STOPA přidělení MIZÍ bytu VE FRANCII ponecht Václ nájemné Tikoský této III. půodní část ýši hádk žádost zástupu tk zůstáá ciilistů, eidenci pro dlší posouzení rozložení úhrdy nesplceného N den nšeho nájemného příjezdu z do 2. který přípdě zčl uolnění ukázněně některého hodného bytu pololetí 2013 z nebytoých Gdyně prostor prním pmtuji ndzemním jko stoupt Oznámení po schůdkách předběžných informcí souijících podlží budoy č.p. 442, málokterý, ul. Žironická, ypráí, o dcet n plubu. zhájením Sbohem zdácího Pol- řízení projektu Stební pronjtých k ýkonu zdrotnické osm let později mbulntní dlší péče Frntišků sko, úpry z chíli Plckého ti zmá- náměstí n weboých že částk kmrád bude hrzen Zdeněk MUDr. Miloši Beutloi s tím, áme! stránkách Ale moc Věstník rdosti eřejných Zkázek měsíčních splátkách od Škrd. ledn Byl do to den, prosince který Hrmonogrm tom pomyšlení nebylo, projektu Trnsformce Ústu rozhodl o nšich osudech sociální protože péče kždý pro z nás mentálně postižené Krje Vyso- oznčení yhrzené prkocí n několik plochy týdnů, unitř obytné nichž myslel čin n jedno totéž: zóny před bytoým domem jsme č.p.573 stli účstníky 574 sislou onoho čeká nás legie. hrdinského Tunku, trgického ; doprní znčkou pro p. Jindřich RADA Stáli jsme DOPORUČUJE mlčky ček- důodem je umístění dodtkoé září, n tbulky které ptrně s yznčením nikdy rintu č. 2 li, ž n nás přijde při změně oteírcí doby pro eřej- řd. registrční znčky osobního nezpomeneme utomobilu žd- V nost tom jsme n České poště s.p., si šimli, že pobočk, Hor- tele, který je těžce zdrotně Ašk postižený dmdcátého (oznčení n ní molu ul. č.p. zládl 87, z jkýsi důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP čerence prkocího je září ještě průkzu; dleko, rozruch u dou stájících uiděli jsme změstnnců zjišťujících obcie. procházíme zpenění prkocí po Gdyni plochy čekáme před n bytoým odplutí domem Frn- přicházet služnost několik u přepážek Poláků. celkem Byl s nimi o 1 ciilist, hodinu denně, němž neby- tzn.: bylo Dopoledne scháleno byl usnením celní prohlídk rdy č. u nás 17/2007 elmi jednoduchá, ze dne lo bude těžké zchoán poznt oják. oteírcí Voják dob jk břitu. sobotu Znli jsme dopoled- ho z protože jsme neměli žádná zzdl. Obrátili jsme Bronowic, ne o byl prconích to plukoník dnech Sobod. bude krácen dob pro prodej použitých stropních pnelů kpsy nruby byli jsme odbeni. o rozměrech 300 Postil eřejnost před o půl nás hodiny zčl kždý k nám den mluit. (noě Hádek odpolední n Už x jsme 100 x neměli 12 cm, stání, yjmutých si půl při druhé likidci jsme uzírtelných celí nedočkí oteírcí zstil dob: ti, kteří pondělí, už byli n úterý, schůdkách, čtrtek ohlédli pátek chilku přístřešků potloukli n kolem popelnice mol, TKO u něhož z loklity kotil šédský Sídliště prník Po- přes bude rmeno. pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne Cstelholm. čátkách, Tím počtu jsme 6 ks, měli z odplout. cenu 250,- Nloďoání /ks č. zčne DPH, z bude přicházím oteřeno ám ž říct, od že 13:30 polská hod. lád do 17:00 je ochotn hod., uznt jko chíli p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- náš součsné boj, který době) přenáší n její území nbízí ám Bylo nás sto dedesát. Smí letci. Tořili jsme podiného stup do letect jko dobroolníkům Válk zčne tdy 16 2

17 jste letci, budete bojot prním Km bysme jezdili, když to zčne SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA sledu Využijme příležitosti pomstít tdy? okupci! S tím jm souhlsil, le jk rozhodnout? žiotě neíme, Teď jen tom leccos okmžiku! tušíme. Po- Ve N Mnozí zčátku z nás kždého nslouchli roku útržkům neyhneme jeho úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním eřejném řeči, kterou žiotě odnášel íme o ítr některých noucí důležitých od událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, hlédl nás čekjí jm troje mu olby. do obličeje N jře olby tkl do eropského moře, jko e prlmentu, snu. Přišlo n to podzim příliš náhle, už jsme olby nátní do obecních zstupitelste. s jeho hlubokým pohledem. Díl Zstím přiykli u těch, jež myšlence, jsou nám že nejbližší. bychom mohli Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. n mne Strostoé upřeně. členoé Pochopil místních jm, smosprá ptří bojot, dlouhodobě musíme k těm, odejít jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. že čeká. Dří Sám jim je čloěk přes jejich edle, nelehkou le e pozici z Polsk. obce A nyní měst stále polská postupně lád ám zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým dou hrátkám už dá půtkám, leccos le podnikt. ětšinou jim jde nbízí o společnou stup do kždodenní letect.. práci e prospěch zájmu občnů. Víš, co? Dostl jm z ničeho nic Z Vždyť krjskou nemjí smospráu n čem bych létt! rád Ozl zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším nápd, úřdem. ť Zároeň to rozhodne doufám, osud! že blízké budoucnosti hls ze schůdků, zlepší součinnost třebže to krjů bylo s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že V kp t nebyl jm minulém totiž nhmátl období detigroš, i soukromém poslední minci žiotě. n pmátku, tk ideální. Obytelům zolání, byl Krje něm Vysočin otázk: přeji N roce čem hodně zdrí přízniých prožitků práci bychom létli my? jm teď zeptl: Hl nebo orel? Muž před námi šk obrcí po hlsu rozhodně odpoídá: Vyzbrojení Už jm chtěl hodit, le shor ze Jiří Ále Běhounek, třeb hl, hejtmn co Krje máš z Vysočin teho... českosloenské Z JEDNÁNÍ letecké jednotky, RADY která by utořil, by nebylo strostí který nás nbádl: Kluci, neblbněte, schůdků ozl podrážděný hls, MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA lády této SCHVÁLILA země! netrhejte prtu.. jednou jsme řekli, ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku A které lády tedy? že jedeme do Frncie, tk jkýpk Občnskému sdružení Fond yužití s prodejem souhlsí. Zástupem proskočil ohrožených jiskr dětí, zájmu. štráchy! Hněte bou nezdržujte Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Kdo je z nejblíž? rezerního Kdo fondu by nám rdy dl letdl? Generál Sikorski dekoruje piloty 315. to! Podíl jm znou n Frntu, dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne Mosc! ykřikl Tomáš Motyčk, perutě zdál být zcel zujt otázkou, co etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e slože- upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- kce je finnconá z Regionálního operčního proní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil grmu Jihoýchod Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil el Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné přidělení bytu Mesrschmitt ponecht nájemné Bj 109 E, této půodní ýši D žádost snímky tk pilot zůstáá Frntišk eidenci přibližně pro dlší ze stejné posouzení doby. rozložení úhrdy nejčstější nesplceného Frntišků soupeř Prní je z doby příjezdu do Anglie. nájemného z 2. přípdě Druhý nejznámější uolnění některého zchycuje hodného Frntišk bytu ržntské pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, U druhého zhájením snímku zdácího je nápdná řízení stejnost projektu ýrzu Stební retušér- Oznámení předběžných informcí souijících Mosc, kluci, to je jsný, Mosc! Před očim nám mihl uniformě plocí estě. robustní jednoplošník s tupou, uknutou přídí. Ano, ten pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého ské záshy náměstí n obrysu hly. n weboých už honil fšouny Postál jm trochu nerozhodně MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Nelze Věstník yloučit, eřejných že jde o Zkázek fotomontáž. poslouchl šum kolem be. Vedle mě stál Frntišek. Co měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu čumíš? zeptl mne n půl úst yhlédl n mne z podelbí. Poslouchám, co poídá! Trochu pochýlil hlu, Nebo íš co? kmitl mi hlou mlá korekce. Ať je to pdne. Bude to hl? sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné ruce kpsách, široká zád chrkteristicky nhrbená, rdši orel Jsme Polsku, tk ť je to tedy ořelek polský. zóny před bytoým domem č.p sislou stejně nerozhodný jko já. Z dálky zkřičeli rckoé. Ty, doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE poídá njednou pomlu Frntišek, le on má prdu. Připril: Mirosl Skokn důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždnost n České poště s.p., pobočk, Hor- rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího PODĚKOVÁNÍ průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- Touto cestou chceme poděkot pnu Jromíru Doležloi, z zorné důstojné yprení smutečního obřdu. Poděkoání ptří tké bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne pní Monice Dořákoé, která pronášel smuteční řeč. Dne 4.1. jsme doproodili n poslední cestě nšeho drhého mnžel, o prconích ttínk, dědečk dnech prdědečk bude krácen pn dob pro prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných Antonín Zjíčk přístřešků n popelnice TKO Všem z přátelům loklity Sídliště známým upřímně Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko děkujeme bude z Vši pouze účst do kětinoé 16:00 dry. hodin, e středu odpoledne p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- Mnželk děti součsné době) 17 2

18 SLOVO HEJTMANA ROK KRAJE VYSOČINA PLÁN SPOLEČENSKO KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ VE MĚSTĚ POČÁTKY N zčátku kždého roku neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského DATUM DEN prlmentu, ČAS n podzim AKCE olby POŘADATEL nátní MÍSTO do obecních KONÁNÍ zstupitelste. DATUM DEN ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ Zstím u těch, jež jsou Cesty nám z poznáním nejbližší. - Měst obce Klubon už KZM pomlu kěten bilncují sé st čtyřleté 18:00 období. Absolentský Strostoé koncert ZUŠ členoé místních Amfiteátr 6.2. čt 18:00 KZM smosprá ptří dlouhodobě ETIOPIE k těm, jimž jejich oliči důěřují č. 1 nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou 5.6. čt 18:00 Cesty z poznáním KZM Klubon KZM č. 1 pozici 8.2. obce so měst 13:00 stále postupně Mriášoý turnjzelebot. hostinský Kukl Mimo Restur. jiné N Sídlišti i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim ZŠ O. Březiny jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů pá 19:00 Školní didlo Sál kin pá 20:00 Vlentýnský ples KZM Sál Sokolony Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti pá zlepší 19:30 součinnost krjů s DS noě Domino ustenou Sál kinládou, protože šichni st íme, 13:00 že t nebyl minulém Město období ideální. DIVADLO Vrtká KV - yhlášení Sál kin + s. prkn Stby roku glerie Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Koncert pedgogů Turistický zájezd st 19:00 ZUŠ Sál kin pá - ne celodenní SPV Znojemsko ZUŠ Znojemsko Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin TJ Sprtk pá 19:00 Písničkoý pořd J.K.Tyl Sál kin únor so 07:00 Lyžřský zájezd Šum so 13:00 Pohádkoý les KZM Trs nuč. stezky 6.3. Z JEDNÁNÍ čt 18:00 Cesty RADY z poznáním MĚSTA KZM Klubon ČÍSLO KZM č ZE DNE čt 14: LISTOPADU Šipkoná SPV 2013 okolí Didlo Sluh pá 19:00 Písničkoý pořd J.K.Tyl Sál kin RADA 7.3. SCHVÁLILA pá 19:30 AJeTo! Sál kin dou pánů ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů so celodenní Trdiční pouť Město Prk. U hřbito poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- yužití s prodejem souhlsí so 8:00 Hry bez hrnic SPV Sportoní hl ne celodenní Trdiční pouť Město Prk. U hřbito Jrní žákoský z rezerního st 18:00fondu rdy ZUŠ Sál kin nosti budo (PENB) Sloenská lstnictí Lokc měst prní koncert so ne celodenní Město okolí Počátkách dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, 60.ročník sportoní tur.o Oddíl hly, kopné Sokolony Stdión TJ Vernisáž ýsty M. Sklepní glerie uzřené pá pod 18:00 č.j. 1590/2003 mezi KZM Městem Vráželoé KZM so 13:00 křišťáloý pohár Sprtku Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán březen budo 17:00 Sokolony Počátkách Město do Sál dočs- Sokolony komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení Sokolon multifunkčního kulturního centr VP st. úpr Plckého nám so 14:00 Osl 140 let ýročí SDH ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci hsič. Stební 5.9. úpry čt Plckého 18:00 Cesty z náměstí poznáním, KZM Klubon e slože- KZM č. 1 Z upruje dob sjednání Cesty z poznáním nájmu - n dobu určitou Klubon KZM 3.4. čt 18:00 KZM od do , UGANDA je stnoeno celkoé č. 1 nájemné z rok 2013 e UGANDA ýši Bwindi ,- kce je finnconá z Regionálního operčního proní: Mgr. Krel so Štefl, 6:30 Petr Turistický Zdák zájezd Did SPV Brýn, DiS.; 4.4. pá 08:00 KZM Sál kin pá 19:30 Didlo AJeTo! Sál kin úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil so 9:00 KZM Orphns o.s. grmu Jihoýchod Václské slnosti Autobusoé Didlo - SBO- Didlo P. 13. ročník nádrží 4.4. pá 19:00 Sál kin Noáčkoá, nýšit ROVNA nájemné Tráníčk od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ ne 14:30 Drkiád SPV Strážný kopec n 36,- /m 2 /měsíc; Zhájení Dgmr Městské tur. Holá, nýšit žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil nájemné so od 08: n 32,- /m SPV 2 /měsíc; TIC Gbriel Rjčnoá, prodloužit nájemní smlou- Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné pá 19:30 Didlo AJeTo! Sál kin trsy IVV o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Dýňobrní 5. Zelebení noě Město Sušený so 15:00 KZM Sokolon u s přihlédnutím so 09:00 ročník k ysázených ýši nbídkoé lejí tresky ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt pá 19:30 Didlo AjeTo! Sál kin přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení st 17:00 Pálení črodějnic SDH Z hsičskou zbroj. rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého Výst exotického hodného bytu 7.5. čt 18:00 Cesty z poznáním KZM Klubon KZM č. 1 so + ne celodenní ČSCH II Sokolon ptct pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. Oznámení předběžných informcí souijících Krjská 442, přehlídk 3.5. so 10:00 ul. Žironická, SPV Sportoní, hl zhájením so 6:30 zdácího Turistický zájezd řízení projektu SPV Stební pód. skldeb pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí Podzimní žákoský n weboých říjen st 18:00 ZUŠ Sál kin MUDr Miloši čt celodenní Beutloi s Cykloýlet tím, že částk SPV bude hrzen stránkách Věstník eřejných koncert Zkázek měsíčních splátkách od ledn TJ Sprtk do prosince Hrmonogrm čt 18:00 projektu Cesty z poznáním Trnsformce KZM Klubon Ústu KZM č so celodenní Pochod - Telč, Telč sociální péče pro mentálně Stomrtinský lm. postižené Krje TIC Vysočin průod +město oznčení ne yhrzené 13:30 prkocí Děti mminkám plochy KZM unitř Sál obytné kin ne 16:30 KZM zóny před bytoým domem Město č.p sislou st 17:00 Město Sokolon ne 15:30 Čerti Mikuláš KZM Plckého náměstí doprní znčkou pro niorům p. Jindřich Tunku, ; RADA DOPORUČUJE čt 18:00 Cesty z poznáním KZM Klubon KZM č. 1 důodem je umístění Osly dodtkoé 725 let měst tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu nád. ždnost so 8:00 Vánoční trhy KZM Sokolon MFKC utob. rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej so celodenní Město n České poště s.p., pobočk, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků prosinec so 17:00 Betlémské sětlo Sušený tresky Letní mfiteátr tele, který je těžce Výst zdrotně 725 let postižený Městské (oznčení 01) je držitelem so 13:00 průkzu měst ZTP prkocího Sklepní muzeum Poč. průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: glerie u dou stájících změstnnců Vánoční žákoský prosinec st 18:00 ZUŠ zjišťujících Sál kinob- koncert Koncert - ukončení bylo scháleno st 19:30 usnením osl 725 rdy let č. Město 17/2007 ze Sál Kin dne bude zchoán oteírcí Vánoční turnj dob Oddíl sobotu odbíjené+spv krácen Poč. dob pro dopoledne o prconích dnech odbíjenébude pá 13:00 Sportoní hl ZŠ O. Březiny prodej použitých stropních pnelů pá 19:00 Školní didlo o rozměrech Sál kin 300 eřejnost o půl hodiny Silestroský kždý ýstup den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, n Jořici úterý, čtrtek Jořice pátek st 09:30 SPV x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných ZŠ O. Březiny přístřešků so n popelnice 19:00 Školní TKO didloz loklity Sídliště Sál kinpo- čátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne p. Adolfu Sedlákoi, Termíny tr. čsy bytem. u některých Vodotechnic- pořádných kcí mohou součsné měnit době) dle nstlých podmínek. Uedená dt budou průběhu roku upřesňot. 18 2

19 SLOVO HEJTMANA ŘÁDKOVÁ KRAJE INZERCE VYSOČINA N Prodám zčátku kždého družstení roku byt neyhneme 3+1 Počátkách. úhám Byt o tom, po co celkoé rekonstrukci, nás něm styloé čeká. bytoé V osobním doplňky žiotě p. Dále neíme, jen zárukou leccos prčky, tušíme. ledničky, Ve eřejném žiotě íme o zděné některých jádro, důležitých noá kuchyň, událostech. noé V roce, rdiátory n jehož prhu mrzáky stojíme, pod. nás Oteřeno čekjí troje POUZE olby. N neděli jře olby do eropského prlmentu, podlhy. Plstoá n podzim okn, olby dům nátní zteplen. do obecních Ihned zstupitelste. hod. Tel Těšíme n Vši náštěu Zstím k nstěhoání. u těch, Více jež jsou informcí nám nejbližší. n tel. čísle: Měst 723 obce 730 už 900. pomlu bilncují Sháním sé doučoání čtyřleté období. ČJ, grmtik Strostoé - učio členoé ZŠ. místních Z Počátek smosprá Koupím ptří pole dlouhodobě nebo louku k těm, okolí jimž Počátek jejich oliči Žironice. důěřují nejíce. Myslím, okolí. že Tel.: opráněně Dří 394 jim přes jejich nelehkou pozici Dobře obce zpltím. měst Tel: stále 602 postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že Klitně neěnují přeedu politickým Vše hrátkám ideokzety půtkám, VHS le ětšinou n trnliější médium DVD. Profesionálně zprcuji do filmu jim jde Pronjmu o společnou resturci kždodenní práci Žironici e prospěch od 1. březn zájmu občnů.. Z Možnost krjskou smospráu proozoání bych TIPSPORT. rád zdůrznil Tel.: elmi 602 dobrou spolupráci Vše měst ideonhráky obcí s nším úřdem. i fotogrfie Zároeň ze steb, doufám, doolených, že blízké budoucnosti Zjistím půjčku. zlepší Tel.: součinnost krjů 177 s noě ustenou ládou, protože rodinných šichni osl, íme, ečírků, že t nebyl td. Bližší minulém info. období n tel. ideální. čísle Obytelům Bzr- nábytek Krje Vysočin z doozu přeji Litohošti roce nbízí: hodně stoly, zdrí židle, postele, dcí soupry, křesl, guče, skříně, skříň- přízniých prožitků 718 práci i soukromém žiotě. Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin ky, rustikální skleníky, komody, mtrce, koné lustry, Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 RADA SCHVÁLILA poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- z rezerního fondu rdy dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnením rdy č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnické služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem souhlsí. zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informcí souijících zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin RADA DOPORUČUJE rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejnost n České poště s.p., pobočk, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko součsné době) 19 2

20 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ N BRAMBORÁK zčátku kždého ÚPLNĚ roku JINAK neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského Suroiny: prlmentu, n podzim olby nátní do obecních zstupitelste. Zstím brmbory u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá mjoránk ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří jim přes jejich nelehkou pozici sýr obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o eidm společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou ni smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům POSTUP PŘÍPRAVY Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. N páničku si dáme olej, rozehřejeme ložíme n hrubém struhdle nstrouhné brmbory. Posypeme mjoránkou. Necháme cc 3-4 minuty smžit, po té obrátíme Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin posypeme Z JEDNÁNÍ opět mjoránkou RADY sýrem. MĚSTA Když dáme ČÍSLO niu, 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 už moc brmbory nesolíme. U eidmu brmbory posolíme. RADA Opět pečeme SCHVÁLILA tk 3-4 minuty, než sýr roztí brmbory ké služby s.r.o., nemjí pro dný typ pnelů změknou. Podááme šopským slátem. Je to mňmk poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- yužití s prodejem souhlsí. hlně rychlok n super ečeři. U nás hodně oblíbené. z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní VYNIKAJÍCÍ MASIKO V HOŘČICI, NEUVĚŘITELNÁ MŇAMKA dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Suroiny: Kulturním zřízením měst, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr msiko - jedno jké, plátky či kousky.. trošk oleje ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí, e slože- půl kelímku mlé kremžské hořčice upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od 2 elké cibule do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- kce je finnconá z Regionálního operčního proní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; 1 pličk česneku sůl pepř úpru ýše nájemného městských nájemních bytech, e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil grmu Jihoýchod POSTUP PŘÍPRAVY Noáčkoá, nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ Kdo si zolí plátky ms, tk je nklepe. Připrené mso n 36,- /m 2 /měsíc; Dgmr Holá, nýšit nájemné od 1.1. n 32,- /m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil dáme do misky, posolíme je, opepříme, zlijeme mlou hořčicí smíchnou s mlinkým množstím oleje pokldeme elkou rstou nkrájené cibule česneku. Pro elel Rjčnoá, prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné kou rodinu s elkou porcí nebojíme použít ětší kelímek přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení kremžské hořčice. Tkhle nložené msíčko nechá přes rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu noc nležet. Druhý den zprudk opeče, poté podlije dá péct zkryté do trouby potom ještě dopékáme pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická,, zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souijících odkryté. Jkmile mso změkne, je hotoo! Neuěřitelné, co dokáže jenom hořčice... pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí n weboých Z zslné recepty děkujeme Petru Dorskému MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné LENKA SEIDLOVÁ Nbízí: zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, ; důodem edení je umístění účetnictí dodtkoé dňoé tbulky eidence s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který zprcoání je těžce mezd, zdrotně dňoých postižený přiznání (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno 20 usnením let prxe rdy oboru č. 17/2007 ze dne prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 Kontkt: x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity tel.: 607 Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- /ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem. Vodotechnic- Zhrdní 601, 20 2 KZM PŮJČUJE Plckého náměstí 7, Tel: , RADA DOPORUČUJE rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřejnost n České poště s.p., ACER pobočk, 500,- Hor- CENA / 1 den Dtprojektor ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků Dtprojektor ACER u dou stájících změstnnců zjišťujících 600,- obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: + plátno smotné Výčepní bude zřízení zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob 1.000,- pro 300,- Odlhčoč eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek Aprtur 1.500,- Dřeěný bude stánek pouze i s celtou do 16:00 hodin, e středu odpoledne 250,- Altán bude skládcí oteřeno s plchtou krémoé ž od bry 13:30 hod. do 17:00 hod., 450,- jko součsné době) 1 sd (2 x lice + 1 x stůl) 50,-

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, 790 70 Jorník IČO : 70986258 tel. 584 440 347 mob. 604 243 757 e-mil: msmiru.jorník@tiscli. cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady 3. ledn 2013 Ročník 22 Číslo 1 Cen 9 Kč Události v roce 2013 Přehledný průvodce společenskými, kulturními sportovními kcemi v Poděbrdech v letošním roce. 2 Vydřená osl Poděbrdský Sz postižených civilizčními

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více