1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města"

Transkript

1 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám, že jko kždý rok si progrmu njdete to sé. Těšit se můžete n zpěčku ELIS (Elišku Mrázoou), která se letos objeil soutěži HLAS Českosloensk TV No. Dále se ám předstí Cimbáloá muzik Vincůch, Počátecká dechok, kpel Grden Prty Bnd zjímá bude módní přehlídk GAKO z oděního slónu Gbriely Kotenoé. Nezpomeneme n trdiční ukázky řemesel. A různé dobroty Vás tké určitě přilákjí. Lí. Dne ás zou zástupci měst k eřejnému projednáání, které jsme již zžili kětnu roce 2011, kdy mezi nás zítli pržští zástupci Národní sítě zdrých měst MA 21. Tenkrát z šich řd yplynul celá škál problémů, které byly z různých oblstí sektorů. Nzli jsme je 10P ty byly následně ještě seřzeny pomocí nkety. Pro ožiení pměti Vám je připomínám: 1. Více prconích příležitostí e městě Rozoj měst Ekonomik 2. Řešení psích exkrementů n ulicích. Pokuty! Žiotní prostředí Vzhled měst 3. Chybí bezbriéroé přístupy do zubních ordincí k prktickým lékřům Sociální problemtik, Zdrotnictí 4. VEřEJNé fórum - DISKuSE Podpor drobného podnikání, podniktelské pobídky. Podnikání 5. Šptná iditelnost přechodu ulici Stodolní Bezpečnost Dopr 6. Chybí pohostinstí rychlé občerstení - BUFET Podnikání 7. Strtocí byty pro mldé rodiny Rozoj Ekonomik 8. Vyřešit yužití pozemku z školou (býlá jídeln) 9. Prkoání průjezd - Sídliště Bezpečnost Dopr 10. Určení osoby pro zprcoání, yhledáání grntů Školstí Vzděláání, Kulturní Společenský žiot Školstí zděláání, Kulturní společenský žiot Teď září budeme n eřejném fóru bilncot opět diskutot, co je u nás Počátkách nyní ktuální k řešení co y, obytelé, požujete z oprdu zážný problém. Přijďte nám to říct, pojďte si s námi o tom popoídt. Lépe se prcuje, když íme, co Vás pálí. Lí. Citát měsíce Nespredliost n jednom místě zeměkoule ohrožuje spredlnost n celém sětě. Mrtin Luther King z obshu: Sloo hejtmn Krje Vysočin Bioodpd nšem městě Co n to říkáte, pne strosto? Z jednání rdy měst Počátky Budiž slyšen i druhá strn Co ás zjímá: Policie Hospodářská komor ze My obyčejní neobyčejní lidé Centrum pro rodinu Vysočin Rekce n jeden proje Zkzky poěsti od Jořice Češi Sloáci oblcích Mteřské centrum Líček Koncert: IVO JAHELKA ZŠ zhjuje školní rok Knihon Počátky Šchoý oddíl TJ Sprtk Kino Počátky Veřejný ochránce prá

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N Už zčátku měsíc kždého nás čekjí roku noé se olby, neyhneme členům olených úhám o smosprá tom, co nás hlně něm tomu, čeká. V jk osobním to ti jiní děljí žiotě šptně neíme, jk jen by leccos to mělo tušíme. být jink. Ve eřejném měst obcí žiotě končí íme jejich o některých čtyřleté funkční důležitých období. událostech. I z tuto V dobu roce, n Jen jehož přezít prhu tu odpoědnost stojíme, nás je čekjí ochoten troje málokdo. olby. N Lépe jře je olby kritizot do zstupitelste. zpoz buku. Někdy přemýšlím o tom, kde se některých eropského jsem poznl prlmentu, řdu obětých, n podzim prcoitých olby senátní schopných do strostů, obecních Zstím místostrostů se u těch, zstupitelů. jež jsou Mohu nám nejbližší. s čistým sědomím Měst obce konsttot, už pomlu lidech bilncují bere to sé sebeědomí čtyřleté období. pohrdání Strostoé prcí jiných členoé bez místních skutečné že spolupráce ptří dlouhodobě smospráách k těm, n jimž šech jejich úroních oliči důěřují nšem nejíce. znlosti Myslím, problémů. že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou smosprá pozici krji funguje obce elmi měst dobře stále postupně rád bych zelebot. šem jejich Mimo členům jiné z i proto, tu Nyní že se jsem neěnují proto politickým chtěl ještě hrátkám jednou n půtkám, konci olebního le ětšinou období jim jde náročnou o společnou práci poděkol. kždodenní Volení práci e předstitelé prospěch zájmu nšem občnů. krji elmi srdečně poděkot strostům, místostrostům, členům Z přistupoli krjskou ke smospráu sé práci elmi bych zodpoědně. rád zdůrznil N elmi Vysočině dobrou téměř spolupráci rd měst zstupitelste obcí s nším měst úřdem. obcí z Zároeň jejich úsilí doufám, minulém že se období. blízké protože Přes obtížnost šichni íme, této práce že t nebyl mnozí jdou minulém znou období znou ideální. s kůží neznáme budoucnosti přípdy, zlepší kdy součinnost by npříkld krjů hrozil s noě krch ustenou měst či obce ládou, Obytelům kůli nezodpoědnému Krje Vysočin hospodření přeji roce nebo kdy hodně by docházelo zdrí k přízniých n trh. prožitků Obzláště práci neuolněným i soukromém strostům žiotě. zstupitelům n zážným proozním problémům e fungoání nšich sídel. mlých obcích, kteří se strli o chod sých esnic po sém Přitom dobře ím, jk je tto práce náročná čsto i neděčná. změstnání, ptří elký Jiří dík. Běhounek, Všem oličům hejtmn e městech Krje Vysočin obcích Zláště tom prním sledu n úřdech měst obcí, km bych rád popřál, by olili z sé předstitele ty, kteří budou nespokojení občné docházejí čsto i s nejrůznějšími mlichernostmi, s pocitem, že úřd musí yřešit i šechny jejich osobní prospěch. fundoně, upřímně obětě prcot pro obecný ( obecní) Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 problémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání receptu. ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů Je to už tkoý náš český obyčej, že šichni rozumí šemu poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- Kč z rezerního fondu rdy BIOODPAD V NAŠEM nosti budo MĚSTĚ (PENB) e lstnictí měst prní dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní Vážení uzřené spoluobčné, pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky měsíce školy, mteřské září školy, sportoní hly, Sokolony od dohledné Kulturním době zřízením má stoupit měst Počátky, pltnost noá kterou úpr je přenechán zákon multifunkčního budou po kulturního centr o odpdech, budo mimo Sokolony jiné týkjící Počátkách se i bioodpdů do dočs- komisiproýběrzdtele městě rozmís- n Komplexní proedení podsttně ného užíání se zýší příspěkoé i legisltiní orgnizci; tlk n třídění dodtkem biosložek se těny ýběroého kontejnery řízení n zhotoitele stby n kci Stební komunálním upruje dob odpdu. sjednání Tto složk nájmu odpdu, n dobu kterou určitou občné od úpry bry, Plckého náměstí Počátky, e slože- hnědé do , je stnoeno dáli do celkoé komunálního nájemné km ní: Mgr. budou Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; Kč odpdu, toří z rok 2013 e ýši ,- moci kce je občné finnconá z Regionálního operčního pro- část objemoé pro- nšeho grmu měst Jihoýchod e kterých končí reguloné dukce nájemné: končí Ludmil n odkládt tz. Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné skládkách. od 1.1. RADA zelený BERE odpd NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Město Počátky Počátky nýšit se ze žádost sých pní z- Syly Mikoláškoé Václ Musil nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m rozhodlo 2 /měsíc; přistoupit Gbrihrd o přidělení domácností bytu mimo Domě ětí s ze pečotelskou stromů - přesné službou instruk- el Rjčnoá, Počátky prodloužit k této nájemní problemtice smlouu ce, co Počátkách do těchto (DPS); kontejnerů rd ptří, konsttuje, budou že ylepeny součsné přímo s přihlédnutím k ýši nbídkoé komplexněji ceny nájmu řešit při n době nádobách. nemá Tyto město kontejnery DPS k budou dispozici rozmístěny žádný olný n stno- byt přidělení bytu ponecht nájemné tento této půodní problém ýši celoplošným ištích žádost pro tříděný tk zůstáá odpd eidenci u zhrádkářských pro dlší posouzení kolonií, kde nájemného sozem z 2. rozložení úhrdy nesplceného se přípdě předpokládá uolnění elká některého produkce hodného bioodpdů bytu týdenních pololetí 2013 z nebytoých prostor bioodpdu prním ndzemním nšem interlech Oznámení odáženy předběžných sozoou informcí firmou do souisejících kompostárny. podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, městě Počátky, místních Nejětší se zhájením produkce zdácího zeleného odpdu řízení projektu zniká při Stební sečení pronjtých k ýkonu zdrotnické částech. mbulntní Přesto, péče ploch úpry městské Plckého zeleně náměstí tento posečený Počátky mteriál n weboých bude po MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk že zniknou bude hrzen noé nložení stránkách odezen Věstník přímo eřejných do kompostárny, Zkázek dále ještě n měsíčních splátkách od ledn nákldy do n prosince odoz sběrném Hrmonogrm doře bude projektu umístěn Trnsformce elkoobjemoý kontejner Ústu bioodpdu, bude n sociální tento rostlinný péče pro odpd mentálně nebo dobudoán postižené mezideponie, Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy shor unitř nbízená obytné se bude tké bioodpd odážet ke zprcoání do odkud zóny před bytoým domem č.p.573 služb 574 finncoán sislou kompostárny. doprní znčkou pro p. Jindřich městem Tunku, bez Počátky; spoluúčsti RADA DOPORUČUJE tbulky s občnů. yznče- Již důodem je umístění dodtkoé rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřej- Mgr. Krel Štefl, strost měst Počátky ním registrční znčky osobního utomobilu ždtele, nost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Hor- který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- 22

3 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném V říjnu žiotě se íme budou o některých KONAT důležitých VOLBY událostech. do městského V roce, n zstupitelst. jehož prhu stojíme, nás Jké čekjí jsou troje ýsledky olby. N jře KONČícího VOLEBNího prlmentu, období n podzim jsem olby si senátní poídl do obecních se strostou zstupitelste. měst Mgr. Krlem Šteflem: olby do eropského Zstím 1. Před čtyřmi se u těch, roky jež při jsou odchodu nám nejbližší. strostky Měst ing. Mrie obce Hrnčířoé mělo město ptří dlouhodobě Počátky slušné k těm, finnční jimž jejich rezery. oliči Jk důěřují je n nejíce. předběžného Myslím, finnčního že opráněně. rozshu Dří projektu se jim bylo přes zjištěno, jejich nelehkou že eko- už pomlu č.p. bilncují 186. N sé zákldě čtyřleté zprconé období. studie, Strostoé jejíž součástí členoé je místních yčíslení smosprá pozici tom městská obce měst ks nyní? stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, nomičtější že se neěnují řešení politickým je zbourt hrátkám celý dům půtkám, n jeho le místě ětšinou ystit jim jde Finnční o společnou hospodření kždodenní roce 2013 práci bylo e elmi prospěch úspěšné, zájmu překonlo občnů. noý z použití součsných technologií. V letošním roce černu Z do krjskou té doby nejúspěšnější smospráu bych rok rád zdůrznil Bylo relizoáno elmi dobrou souldu spolupráci proběhlo měst obcí nšem s nším multifunkčním úřdem. kulturním Zároeň doufám, centru slnostní že se blízké s rozpočtem budoucnosti scháleným zlepší součinnost zstupitelstem krjů s noě měst ustenou (ZM) ze ládou, dne hlášení protože Stb šichni Vysočiny íme, že 2013 t nebyl součástí minulém progrmu období bylo ideální. i yhlá- y- Obytelům Krje Během Vysočin roku 2013 přeji bylo roce proedeno hodně 128 rozpočtoých zdrí přízniých šení nejúspěšnějšího prožitků práci projektu i soukromém zprconého žiotě. studenty středních optření. Rozpočet po proedených úprách dosáhl roce stebních škol z Krje Vysočin. Město, pořdtel celé kce, 2013 objemu: Příjmy ,58 Kč - podle pltné rozpočtoé bylo zdtelem úkolu Jiří pro Běhounek, mldé studenty hejtmn ýsledkem Krje Vysočin je zprcoání 10 projektoých dokumentcí souisejících s přestbou skldby ,40 Kč; Výdje ,00 Kč - podle pltné rozpočtoé skldby ,20 Kč. Výsledek hospodření domu č.p. 186 n zdrotní středisko městské byty. Vzájemnou Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 z rok 2013 je přebytek ,20 Kč. kombincí těch nejúspěšnějších projektů znikne finální projektoá dokumentce, kterou se bude řídit město snd již příštím Po skončení účetního období tj. k mělo město k dispozici prostředky n zákldních účtech, které předstují možné klendářním roce při lstní relizci stby. ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- zdroje finncoání e ýši ,98 Kč. To še z předpokldu, že nemělo žádný úěr ni půjčku. no Tyršo. Dočkáme se opry porchu komunikce? 6. Spoluobčné si stěžují n neklitní porch ulici Březi- Kč z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní 2. dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne z čeho se tkoá finnční rezer ytoří, jk se djí peníze uzřené yužít? Jsou pod určeny č.j. 1590/2003 k inesticím? mezi Městem Počátky Komunikce ulici Tyršo je e lstnictí měst, kdežto komunikce etpě se ulici jedná Březino o budoy je státní městského (lstníkem muze, je Krj zákldní Vysočin mjetkoým školy, mteřské sprácem školy, Krjská sportoní sprá hly, údržb Sokolony silnic). Tk Nejětší Kulturním měrou zřízením se n zisku podílí měst příjmy Počátky, z dní ( kterou roce 2013 je přenechán k nýšení budo rozpočtoého Sokolony určení Počátkách dní RUD pro do jednotlié dočs- komisiproýběrzdtele město opkoně stoupilo do jednání n s Komplexní mjetkoým proedení sprácem tké jk multifunkčního bylo slíbeno již kulturního dříějším ydání centr Počáteckého zprodje došlo obce) ného yužíání příspěkoé dotčních progrmů orgnizci; souisejících dodtkem přeážně se podřilo ýběroého se zřdit řízení rekonstrukci n zhotoitele porchu státní stby komunikce n kci Stební úpry kcí krje Plckého n rok 2015 náměstí (smozřejmě Počátky, jedná se e o slože- rekon- do inestičních s inesticemi. upruje To dob še bylo sjednání ještě umocněno nájmu n ze strny dobu edení určitou měst od účeloém nkládání do , s finnčními prostředky je stnoeno souldu celkoé s choáníjemné řádného z hospodáře. rok 2013 e ýši ,- Kč ncházejí kce je dlžební finnconá kostky četně z Regionálního krátkého úseku operčního místní komuni- pro- nástrukcní: Mgr. porchu Krel komunikce Štefl, Petr rozshu, Zdák kde Did se součsné Brýn, DiS.; době služeb e kterých pro občny končí zjištění reguloné jejich olnočsoých nájemné: Ludmil ktiit. Peníze se djí yužít zejmén n noé inestice, rozšíření zklitněnkcgrmu ul. Tyršo). Jihoýchod V letošním roce již zpočly příprné práce souisející s yprcoáním projektoé dokumentce. K jednáním 3. Noáčkoá, Ve zpráách Počátky čsto slyšíme, nýšit jk nájemné jsou měst od zdlužen, 1.1. RADA byli tké BERE přizáni NA prconíci VĚDOMÍ pmátkoé péče, kteří po odůodněné hrozí n jim 36,- bnkrot, Kč/m 2 /měsíc; musí zstot Dgmr lstní Holá, Počátky nemoitosti. nýšit Jké žádost pelci měst pní odsouhlsili Syly Mikoláškoé změnu porchu Václ rekonstruoných Musil nájemné mjí Počátky? od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- dluhy komunikcí o přidělení n žiici. bytu Domě s pečotelskou službou Město el Počátky Rjčnoá, je již od Počátky prodloužit bez dluhů. nájemní Poslední splátk smlouu částky s přihlédnutím e ýši necelých k ýši ,- nbídkoé Kč byl ceny splcen nájmu prů- při čení době bude nemá mít n město strosti DPS noé k zstupitelsto? dispozici žádný olný byt z 7. Jké Počátkách kce inestice (DPS); rd jsou konsttuje, rozprconé že jejich součsné dokon- dlužné běhu přidělení roku 2012 bytu jednlo ponecht se o dluh nájemné souisející této s proozem půodní Všeobecně rozložení eřejné nemocnice úhrdy nesplceného Počátky, který se nájemného splácel celých z deset 2. lckého přípdě náměstí, uolnění obnoy některého Sloupu Jn hodného Nepomuckého bytu s kšnou, ýši Noé žádost zstupitelsto tk zůstáá čeká dokončení eidenci rekonstrukce pro dlší posouzení porchu P- let pololetí od doby uzření 2013 z nebytoých nemocnice. prostor prním ndzemním Jká podlží finnční budoy částk č.p. z městského 442, ul. Žironická, rozpočtu byl Počátky, uply- pozemkoých se zhájením prcel zdácího zóně Z2 řízení jejich projektu následné Stební zsíťoání, zpenění Oznámení zteplení předběžných obodoých informcí zdí sportoní souisejících hly, ýkupu 4. nulém pronjtých období proinestoán, k ýkonu zdrotnické jkou část mbulntní tořily dotce péče přestby úpry domu Plckého č.p. 186 náměstí smozřejmě Počátky průběžné n rekonstrukce weboých grnty? MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen komunikcí, stránkách chodníků Věstník eřejných ploch Zkázek dle scháleného plánu V roce měsíčních 2013 byl z splátkách městského od rozpočtu ledn proinestoán do prosince částk inestičních Hrmonogrm kcí. projektu Trnsformce Ústu ,97 Kč. Výdje byly čerpány souldu s upreným sociální péče pro mentálně postižené Děkuji Krje z rozhoor. Vysočin rozpočtem. oznčení Nejětší yhrzené inestiční prkocí kcí roku plochy 2013 byly unitř kce obytné Snížení JiZ energetické zóny před náročnosti bytoým budoy domem MŠ č.p.573 Rekonstrukce 574 Plckého sislou náměstí doprní (zprcoání znčkou proáděcí p. dokumentce). Jindřich Tunku, Některé Počátky; inestiční RADA DOPORUČUJE ýdje důodem nebyly relizoány je umístění rekonstrukce dodtkoé komunikce tbulky s yznčením Heřmnči rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřej- ýkup registrční stebních znčky pozemků osobního - zón Z2 utomobilu (kce přesunuty žd- do nost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Hor- roku tele, ). který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků Dotce 01) tořily je držitelem celkem částku průkzu ,58 ZTP prkocího Kč (jednlo se průkzu; šk u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění jk neinestičního, prkocí tk plochy inestičního před chrkteru). bytoým domem Dotce o dotce služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: souisející bylo scháleno s inesticemi usnesením byly e ýši rdy ,58 č. 17/2007 Kč ze lstní dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne podíl měst byl e ýši ,39 Kč. o prconích dnech bude krácen dob pro prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek 5. Před čsem se mluilo o přestbě domu ulici Rudé x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných Armády č.p. 186 tz. Dům hrůzy n zdrotní středisko. Nájemníci byli ystěhoáni nic se neděje. Proč? přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne Není prdou, že se nic neděje. Město postupně zčlo letošním roce proádět příprné práce směřující k přestbě p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- domu 32

4 Z JEDNÁNÍ RADY SLOVO MĚSTA HEJTMANA ČÍSLO KRAJE 58 ZE DNE VYSOČINA 14. ČERVENCE N RADA zčátku SCHVALUJE kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm 1/2013 čeká. - Požární V osobním řád obce žiotě dlouhodobě neíme, plní jen předpokld leccos tušíme. pro proedení Ve jehož prhu rychlého stojíme, účinného nás čekjí záshu troje jednotky olby. HZS N Měst jře olby Počátky do eřejném zrušení žiotě usnesení íme č. o 57/ některých o yhlášení důležitých záměru událostech. n pronájem V roce, n eropského p.p.č. 95/2 prlmentu, o ýměře 79 mn 2 podzim k.ú. Počátky, olby předem senátní určenému do obecních zájemci se fi. RICC u těch, s.r.o. jež jsou jedntel nám Mrtin nejbližší. Dořák, Měst z účelem obce reit- už pomlu bilncují uspořádání sé chrittiního čtyřleté období. koncertu Strostoé KAROLÍNCE členoé A místních TOMÁŠ- zstupitelste. režimu JPO II Zstím smosprá lizce pozemku ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. KOVI, Myslím, který že se opráněně. uskuteční sobotu Dří se jim přes od jejich 15:00 nelehkou hodin pozici yhlášení obce záměru měst stále n pronájem postupně části zelebot. st.p.č. Mimo 95/2 o jiné ýměře o 79 společnou m 2 k.ú. kždodenní Počátky, předem práci určenému e prospěch zájemci zájmu fi. občnů. RICC bude Město Počátky e spolupráci s příspěkoou orgnizcí Kul- i proto, že prostoru se neěnují utobusoého politickým nádrží hrátkám Počátkách; půtkám, orgnizátorem le ětšinou kce jim jde Z s.r.o. krjskou jedntel smospráu Mrtin Dořák, bych rád z zdůrznil účelem reitlizce elmi dobrou pozemku spolupráci turní měst zřízení obcí s měst nším Počátky úřdem. Zároeň doufám, že se blízké (umístění budoucnosti okrsné zlepší zeleně), součinnost z minimální krjů s noě cenu ustenou nájmu 2,-Kč/m ládou, / protože smlouu šichni o smlouě íme, že budoucí t nebyl n zřízení minulém ěcného období břemene ideální. n Obytelům rok s tím, že Krje umístění Vysočin zeleně přeji i její údržbu roce bude firm hodně proádět zdrí n přízniých p.p.č. prožitků 4119/4 p.p. práci č. i 4526/11 soukromém k.ú. Počátky, žiotě. která je e lstnictí Měst Počátky, uzřenou mezi Městem Počátky E.ON lstní nákldy, pozemek nebude uzřen oplocením; přípdě rekonstrukce budoy č.p. 186 yhoí firm poždkům měst, Distribuce,.s., se sídlem Jiří Běhounek, České Budějoice, hejtmn - Krje inestor Vysočin stby, přípdě ukončení nájmu bude pozemek ueden do půodního n uložení kbeloého edení NN, kbeloého pilíře, pro stbu stu; zájmoý pozemek bezprostředně sousedí s objektem firmy, Z součsné JEDNÁNÍ době je znehodnocoán RADY MĚSTA prkujícími ozidly, ČÍSLO pů- 47 smlouu ZE DNE o smlouě 25. budoucí LISTOPADU n zřízení ěcného 2013 břemene n Počátky, V Cihelnách obno NN odně byl užíán jko příjezdoá komunikce k zdní části domu p.p.č. 4474/10 k.ú. Počátky, která je e lstnictí Měst Počátky, RADA č.p. 186 SCHVÁLILA je něm uložen i knlizční přípojk k tomuto domu ké uzřenou služby mezi s.r.o., Městem Počátky Počátky nemjí E.ON pro Distribuce, dný typ.s., pnelů se sídlem České s Budějoice prodejem - inestor souhlsí. stby, n uložení kbeloého poskytnutífinnčníhopříspěku yhlášení záměru n pronájem části st.p.č. Občnskému 95/2 o ýměře sdružení m 2 k.ú. Fond Počátky, ohrožených předem určeným dětí, Prh zájemcům, 1, e mnželům ýši 1.000,- Mrii zjištění edení NN, yprcoání pro stbu Počátky, průkzů ul. Žižko energetické 395 přeložk nároč- NN 30 yužití Kč Jroslu z rezerního Houškoým, fondu bytem rdy Počátky, Štítného nám. č.p. 504, nosti krj budo (PENB) e lstnictí měst prní dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne z minimální cenu 2,-Kč/m 2 /rok, z účelem zchoání jediného přístupu pod n č.j. pozemek 1590/2003 p.p.č. mezi 4545 Městem těsné blízkosti Počátky domu ní ky, školy, o elikosti mteřské 2+1, s ýměrou školy, sportoní 60,92 m 2, pní hly, Michele Sokolony Poolné, etpě pronájem se bytu jedná č. 1 o budoy přízemí č.p. městského 21 n Plckého muze, nám, zákld- Počát- uzřené Kulturním č.p. 504; pronájem zřízením bude sjednán měst n Počátky, dobu neurčitou, kterou s tříměsíční je přenechán multifunkčního t.č. bytem Počátky, kulturního z cenu nájmu centr 2.800,- Kč/měsíc dle předložené nbídky zálohy n služby e ýpoědní lhůtou; budo pronjtý Sokolony pozemek Počátkách nebude oplocen do dočsného komisiproýběrzdtele n ýši Komplexní 200,- Kč/osob/měsíc, proedení rozpočtoé užíání změny příspěkoé roku dle orgnizci; usnesení Zstupitelst dodtkem měst Počátky č.3/2010 se ýběroého s možností pronájmu řízení n od 1.8. zhotoitele n dobu stby určitou n kci n Stební dobu upruje dob sjednání ze dne nájmu n bod dobu J), kterým určitou yhrzuje rdě od jednoho úpry roku s ýpoědní Plckého lhůtou náměstí 3 měsíce Počátky, podmínkou e předplcení složení: proádět do , rozpočtoá optření je stnoeno souldu s celkoé rozpočtoými nájemné Mgr. nájemného Krel n Štefl, 1 měsíc Petr Zdák úhrdy kuce Did e ýši Brýn, trojnásobku DiS.; pridly z rok 2013 e ýši ,- Kč měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouy kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod konání eřejné sbírky e prospěch hndicponých dětí pronájem nebytoého prostoru klubony, části budoy e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil (5,4x4,7 m) pře- Krolínky Kyseloé Tomášk Flídr; sbírk bude sproán n st.p. č. 37 k.ú. Prostý, o ýměře 25,38 m městem Počátky bude pro ni zložen smosttný bnkoní dem určenému zájemci p. Plu Veselému, tr. bytem Horní Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ účet Žďár, z účelem prodeje lhoého pi blené limonády, z n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil poskytnutí mimořádného finnčního příspěku pro Dniel cenu pronájmu dle předložené nbídky 1.400,- Kč/rok, n dobu Skořepu, bytem Počátky e ýši 1.000,- Kč n účet Občnského sdružení OKNA, Jindřichů Hrdec, s yužitím n částečnou pronájem nebytoého prostoru zsedcí místnosti budoě neurčitou s ýpoědní lhůtou 3 měsíce el Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné úhrdu s nákldů přihlédnutím spojených k ýši s integroným nbídkoé letním ceny táborem nájmu Cest kolem sět při době č.p.1, Plckého nemá město nám. DPS Počátkách, k dispozici předem žádný určenému olný zájemci byt přidělení bytu pro ponecht děti dospělé nájemné se zdrotním této půodní hndicpem ýši Mgr. žádost Eě Decroix, tk zůstáá Adokátní eidenci kncelář DECROIX, pro dlší posouzení z účelem poskytoání rozložení e dnech 3.- úhrdy 9.8., nesplceného bezbriéroém penzionu nájemného LESÁK z 2. přípdě uolnění dokátní permnence, některého hodného která bude ykonáán bytu rozshu jednoho prconího pololetí Chlumu u 2013 Třeboně; z nebytoých příspěek bude prostor poukázán prním z finnční ndzemním rdy podlží měst budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se 13:30 zhájením hodin), cenu zdácího pronájmu 8.000,- řízení Kč/rok projektu + DPH, Stební n dobu rezery Oznámení předběžných dne týdnu informcí (kždý pátek souisejících od 8:00 do pronjtých změnu podpisoých k ýkonu zorů zdrotnické prconíků odpoědných mbulntní z péče ěcné přezkoušení Miloši účetních Beutloi dokldů s tím, že spráců částk rozpočtů bude dle hrzen rozpoč- stránkách příkzní smlouu Věstník n eřejných zjištění ýkonu Zkázek činnosti spráce re- úpry neurčitou, Plckého s ýpoědní lhůtou náměstí 3 měsíce Počátky n weboých MUDr. toé měsíčních skldby; n splátkách zákldě rozhodnutí od ledn edoucí orgnizční do prosince složky Hrmonogrm kreční klidoé zóny projektu Vlchoská, Trnsformce přírodního koupliště Ústu Vlch, Pečotelská služb Počátky bude k zrušen podpisoý zor prconice yhrzené p. Hny prkocí Vňkoé plochy nhrzen unitř podpisoým obytné čin počáteckých, uzřenou mezi Městem Počátky,(příkzce) z- sociální leje nučných péče pro stezek mentálně Cestou strých postižené soukenických Krje Vyso- mistrů oznčení zóny zorem před p. Leony bytoým Nootnédomem č.p sislou stoupenou strostou Mgr. Krlem Šteflem Liborem Skoknem doprní souislosti znčkou se zákonným pro p. postupem Jindřich do Tunku, yššího Počátky; pltoého RADA (příkzník), DOPORUČUJE n období od 1.4. do , z dohodnutou odměnu: přizměněoteírcídobyproeřej- důodem stupně, ponecht je umístění u prconice dodtkoé poěřené tbulky edením s příspěkoé yznčením rintuč.2 orgnizce registrční Kulturní znčky zřízení měst osobního Počátky utomobilu od 1.7. nároko- ždnost - nčesképoštěs.p., sečení s trktorem 390,- Kč/hod. pobočk Počátky, Hor- tele, ý přípltek který z je edení těžce osobní zdrotně přípltek postižený jko nenárokoou (oznčení složku ní ul. - sečení č.p. 87, křoinořezem z důodu 280,- snížení Kč/hod. prconích úzků pltu, je držitelem dosud zedené průkzu ýšiztp prkocího průk- 01) u dou - osttní stájících práce 210,- změstnnců Kč/hod.; příkzník zjišťujících není plátcem DPH obní zu; poskytnutí zpenění nenárokoé prkocí složky plochy pltu před mimořádné bytoým jednorázoé domem služnost nákup montáž u přepážek elektronických celkem měřidel o 1 hodinu tepl pro denně, domy tzn.: s pečotelskou bylo odměny scháleno ředitelce Mteřské usnesením školy rdy Počátky, č. 17/2007 souldu se ze zláštními dne zchoán službou oteírcí DPS I., ul. Tyršo dob DPS sobotu II., ul. dopoled- Nádržní, bude předpisy, z plnění úkolů I. pololetí roku, z neinestiční ne podle nbídky o prconích zprconé dnech sprácem bude bytoého krácen nebytoého dob pro fon- prodejpoužitýchstropníchpnelů účeloé dotce Krjského úřdu Krje Vysočin o rozměrech n úhrdu 300 přímých eřejnost du měst RK o Koubská půl hodiny s.r.o. Pelhřimo; kždý den jedná (noě se o 94 odpoled- ks měřidel 100 ýdjů x 12 n cm, zděláání, yjmutých určené při likidci pro pedgogické uzírtelných prconíky x ní umožňujících oteírcí dálkoý dob: odečet, pondělí, celkoé úterý, ýši čtrtek nákldů ,50 pátek přístřešků soláání jednotky n popelnice Sboru dobroolných TKO z loklity hsičů Sídliště Počátkách Počátkách, bude Kč č. DPH; pouze ybit do nitřní 16:00 tepelné hodin, zřízení e středu budo přístroji odpoledne regulu- přípdě mimořádných počtu 6 ks, událostí z cenu způsobem 250,- Kč/ks do této č. doby DPH, ob- bude jícími oteřeno registrujícími ž dodáku 13:30 tepelné hod. energie do 17:00 hod., jko p. yklým, Adolfu tj. sirénou, Sedlákoi, sms tr. zprámi bytem n Počátky. mobilní telefony; Vodotechnic- uedený proedení součsné ýměny době) 4 ks střešních oken bytě č. 2 domě č.p. způsob je zkotený e schálené obecně zázné yhlášce č. 442, ul. Žironická, Počátky, z důodu netěsnosti celkoého po- 42

5 škození oken stájících, s rintou ýměny z plstoá střešní přehled hospodření měst Počátky k , předložený okn celkoé ýši nákldů ,00 SLOVO Kč bez HEJTMANA DPH (demontáž KRAJE edoucí finnčního VYSOČINA odboru MěÚ Počátky strých oken, pořízení montáž noých oken, lemoání, rolet), poronání dňoých příjmů měst Počátky z měsíce leden N dle zčátku cenoě kždého nejýhodnější roku se nbídky neyhneme podné úhám firmou POKRÝVAČ- o tom, co nás něm čeren čeká., V osobním s dňoými žiotě příjmy neíme, z stejné jen leccos období tušíme. let 2013, Ve eřejném STVÍ - KLEMPÍŘSTVÍ, žiotě íme o některých Mrtin Jnko, důležitých Počátky; událostech. spráce bytoého V roce, n 2012, jehož 2011 prhu stojíme, 2010, e zthu nás čekjí k uprenému troje olby. rozpočtu N jře olby do eropského nebytoého prlmentu, fondu měst n RK podzim Koubská olby s.r.o. senátní Pelhřimo do osloil obecních k zstupitelste. ýoj dňoých příjmů měst Počátky z měsíce leden čeren bilncují sé poronání čtyřleté se období. stejným Strostoé obdobím letech členoé 2013, místních 2012, Zstím předložení se u nbídek těch, jež 3 specilizoné jsou nám nejbližší. firmy; Měst dílo bude obce hrzeno už pomlu z smosprá rozpočtu bytoého ptří dlouhodobě hospodářstí k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. 2011, Myslím, 2010, 2009 že opráněně. 2008, e Dří zthu se ke jim schálenému přes jejich rozpočtu nelehkou pozici proedení obce stebních měst stále úpr postupně ke spojení zelebot. dou jednopokojoých Mimo jiné i proto, že oznámení se neěnují edoucí politickým orgnizční hrátkám složky půtkám, Pečotelská le ětšinou služb jim jde bytů o společnou č. 2 3 Domě kždodenní s Pečotelskou práci e službou prospěch I., Tyršo, zájmu z občnů. důodu Počátky o změně poěřoání zstupoáním edoucí době Z poždoného krjskou smospráu nýšení bych podlhoých rád zdůrznil ploch elmi poěřuje dobrou spráce spolupráci její měst nepřítomnosti; obcí s nším noým úřdem. zástupcem Zároeň bude doufám, od že se p.leon blízké bytoého budoucnosti nebytoého zlepší součinnost fondu měst krjů RK s Koubská noě ustenou s.r.o. Pelhřimo ládou, protože Nootná, šichni pečotelk íme, orgnizční že t nebyl složky minulém období ideální. Obytelům zjištěním potřebných Krje Vysočin prcí; přeji mlé jednopokojoé roce hodně byty jsou zdrí zájemci o pronájem odmítány zůstájí tk dlouhodobě neobszeny sportoních kcí, plánoných Počátkách čerenci sr- přízniých přehled prožitků šech prodejních, práci i soukromém kluboých, žiotě. ýstních, kulturních RADA NESCHVALUJE pnu, předložený Jiří edoucí Běhounek, příspěkoé hejtmn orgnizce Krje Vysočin Kulturní yhlášení záměru n pronájem části st.p.č. 95/2 o ýměře 4 zřízení měst Počátky m 2 k.ú. Počátky, předem určenému zájemci, pnu Luďkoi Nootnému, Z JEDNÁNÍ bytem Počátky, Štítného RADY nám. MĚSTA č.p. 188, z účelem ČÍSLO skl- 47 ZE e DNE ěci přípry 25. podrobného LISTOPADU progrmu n 2013 průběh celého Zápis z jednání Komise pro prtnerskou spolupráci ze dne 9.6. doání plioého dře pobytu přátel z prtnerského měst Lokc době od čtrtk RADA SOUHLASÍ SCHVÁLILA ké do neděle služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů poskytnutífinnčníhopříspěku s dofinncoáním projektu B.2 Rekonstrukce Občnskému otopné sousty zdroje Fond tepl ohrožených budoě, z dětí, progrmu Prh EFEKT 1, e, ýši rozhodnutí 1.000,- zjištění pry silničního yprcoání hospodářstí průkzů Krjského energetické úřdu Krje Vysočin nároč- sdružení yužití zápis z jednání s prodejem č. 1 ze dne souhlsí , solného odborem do- Kč č. 122D14200 z rezerního 4312 fondu ( celkoé rdy ceně díl dle ýběroého řízení nosti do Kmenice budo nd (PENB) Lipou z důodu e lstnictí informčního měst setkání s obcemi prní dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne ,- Kč bez DPH), e ýši ýdjů nd rámec poskytnuté etpě e ěci doprní se jedná obslužnosti o budoy Krji městského Vysočin od muze, roku 2020 zákldní oznámení školy, mteřské Oblstní chrity školy, Pelhřimo, sportoní Pelhřimo, hly, Sokolony o rozšíření uzřené inestiční dotce, pod č.j. z prostředků 1590/2003 schálených mezi Městem rozpočtu Počátky měst n Kulturním rok e ýši zřízením ,- měst Kč Počátky, kterou je přenechán BERE budo NA VĚDOMÍ Sokolony Počátkách do dočs- komisiproýběrzdtele Centrum rodinu n Komplexní proedení multifunkčního sociálních služeb n kulturního službu pro centr rodiny s dětmi e středisku KLÍČ RADA ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební 59 ZE úpry DNE Plckého 11. SRPNA náměstí Počátky, e slože- upruje Z dob JEDNÁNÍ sjednání nájmu RADY n MĚSTA dobu určitou ČÍSLO od do , je stnoeno celkoé nájemné SCHVALUJE z rok 2013 e ýši ,- Kč kce coání je zápisů finnconá pro Kroniku z 2013, Regionálního které předložil operčního k posouzení pro- ní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; RADA 8 m 2 k.ú. e kterých Počátky (z končí jezdoými reguloné rty dor nájemné: u budoy Ludmil č.p. 186) doložen Zápise z jednání Letopisecké komise ze dne yhlášení záměru n pronájem části st.p. č. 95/1 o ýměře cc grmu připomínkoání; Jihoýchod st kompletce připrenosti kronik měst je Noáčkoá, z cenu minimálně Počátky 2,- Kč/m 2 nýšit, předem nájemné určenému zájemci od 1.1. pnu RADA změnu BERE rámci NA rozpočtu VĚDOMÍměst určeného n činnost Vodotechnických pní služeb Syly s.r.o. Počátky Mikoláškoé pro rok ; Václ jedná se o Musil přesun n Luďkoi 36,- Nootnému, Kč/m 2 /měsíc; tr. bytem Dgmr Počátky, Holá, z Počátky účelem skldoání nýšit plioého nájemné dře; od 1.1. přípdě rekonstrukce n 32,- Kč/m budoy 2 /měsíc; č.p. 186 Gbri- bude o finnčních přidělení prostředků bytu z Domě kpitoly Komunikce s pečotelskou do kpitoly službou Vzhled žádost el pronájem Rjčnoá, ukončen Počátky (3 měsíční ýpoědní prodloužit lhůt) nájemní smlouu rozpočtoé s přihlédnutím změny roku k ýši dle nbídkoé usnesení Zstupitelst ceny nájmu měs- při době ný nástup nemá jr město s tím spojené DPS k delší dispozici egetční žádný období olný způsobi- byt měst Počátkách - údržb (DPS); zeleně e rd ýši konsttuje, ,- Kč; že mírná součsné zim, čs- přidělení t Počátky č.3/2010 bytu ponecht ze dne nájemné bod této J), kterým půodní yhrzuje rdě proádět úhrdy rozpočtoá nesplceného optření souldu nájemného s rozpočtoými z 2. přípdě zim bez sněhoé uolnění pokrýky některého ušetřil hodného nákldy n bytu zimní údržbu ko- ýši ly žádost nýšení tk nákldů zůstáá n údržbu eidenci zeleně pro e městě, dlší posouzení nopk mírná rozložení pololetí pridly 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním ýměnu podlží 19 otopných budoy těles č.p. 442, budoách ul. Žironická, Zákldní školy Počátky, Oto- se chodníků, zhájením doprního zdácího znčení, zůstájí řízení projektu kpitole Komunikce Stební munikcí Oznámení i po předběžných proedení plánoných informcí neplánoných souisejících opr pronjtých kr Březiny Počátky k ýkonu z důodu zdrotnické rozsáhlé mbulntní koroze plechoých péče úpry finnční prostředky Plckého dosttečné náměstí ýši Počátky (celkem ,- n weboých Kč n MUDr. článků; dlším Miloši důodem Beutloi je s relizce tím, že částk projektu bude Stební hrzen úpry stránkách období srpen Věstník prosinec); eřejných n zimní Zkázek údržbu měsíci listopd plynoé měsíčních kotelny splátkách ZŠ, jehož od součástí ledn je ýměn do tlkoých prosince expnzních nádrží, které zýší tlk celém systému prděpo- sociální čení opr péče chodníků pro komunikcí mentálně je postižené předpokld nákldů Krje Vyso- e ýši Hrmonogrm prosinec stčí rezer projektu e ýši cc ,- Trnsformce Kč, n úklid, Ústu dokon- oznčení dobnost poškození yhrzené dlších prkocí článků je reálná; plochy finnční unitř nákldy obytné e čin cc ,- Kč zóny ýši ,- před Kč bytoým bez DPH domem budou pokryty č.p.573 z rezerního 574 fondu sislou ZŠ Přílohu č. 1 ke Smlouě o ýkonu funkce jedntele uzřenou doprní Přílohu Smlouy znčkou o prtnerstí pro p. Jindřich s finnčním Tunku, příspěkem, Počátky; jko RADA dne DOPORUČUJE mezi fi.vodotechnické služby s.r.o. Počátky (společnost) Zdeňkem přizměněoteírcídobyproeřej- Kopeckým (smluní strny) souisející s důodem doložku osědčující je umístění souhls dodtkoé zřizotele tbulky - Měst Počátky s yznčením by se registrční pránická osob znčky - příspěkoá osobního orgnizce utomobilu Zákldní žd- škol nost proplácením nčesképoštěs.p., nákldů jednteli dopru pobočk dle pltné Počátky, yhlášky Hor- o s tím, rintuč.2 tele, Otokr který Březiny je Počátky, těžce mohl zdrotně stát prtnerem postižený projektu (oznčení Dotkně- cestoních ul. č.p. náhrdách, 87, z důodu s proplácením snížení nákldů prconích z činnost úzků jedntele dou e ýši stájících 250,- Kč/hod. změstnnců s proplácením osttních zjišťujících nákldů ob- dle 01) me se je budoucnosti držitelem č. průkzu CZ. 1.07/1.3.00/ ZTP prkocího (příjemce průkzu; Prdubice zpenění s.r.o.) prkocí se schálenou plochy ýší před finnční bytoým podpory domem rámci služnost skutečné ýše u přepážek doložených celkem nákldů; o jedná 1 hodinu se o rozšířené denně, znění tzn.: T-E-V u bylo projektu scháleno pro prtner usnesením ,- Kč; rdy cílem č. projektu 17/2007 je zjistit ze dne prostřednictím odborného týmu lektorů dlší zděláání prconíků ne ukončení o prconích nájemní smlouy dnech o dočsném bude krácen užíání pozemku dob pro č.j. bude (upřesnění) zchoán obecného oteírcí ýkldu bodě dob 4.3- Odměn sobotu jedntele dopoled- prodejpoužitýchstropníchpnelů prtnerských škol školských zřízení přispět o rozměrech tk ke zlepšení 300 eřejnost 204/2007.st uzřenou o půl hodiny s p. Monikou kždý Hronkoou, den (noě tr. odpolednčátky oteírcí n část p.p.č. dob: 4104 pondělí, k.ú. Počátky úterý, k čtrtek (město pátek bytem Po- x kompetencí 100 x 12 pedgogických cm, yjmutých nepedgogických při likidci uzírtelných prconíků těchto škol oblsti n popelnice yužití ICT e TKO ýuce z loklity dále připrit Sídliště e školách Po- bude podá ýpoěď pouze do měsíci 16:00 září hodin, ) s e tím, středu že nájemce odpoledne porušuje přístřešků čátkách, dosttečné technické počtu 6 zázemí ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude poinnost oteřeno yplýjící ž z od nájemní 13:30 smlouy hod. do udržot 17:00 hod., pozemek jko p. proplcení Adolfu Sedlákoi, zálohy kronikářce tr. bytem měst Počátky. pní Mgr. Vodotechnic- Blnce Lhodné, souldu s uzřenou dohodou o proedení práce, z zpr- před ukončením nájemní smlouy do půodního stu; řádném součsné stu; době) součsný nájemník je poinen uést pozemek Zstupi- 52 5

6 telsto měst Počátky n 21. zsedání dne schálilo byl dokončen opr komunikcí uedených loklitách, ulice záměr n přeod části p.p.č SLOVO k.ú. Počátky HEJTMANA předem určenému zájemci p. Lubomíru Vichroi, tr. bytem Počátky (pozemek je mi rstmi n plné ztížení je připren, příjezdoé cesty ke KRAJE Spojocí byl VYSOČINA opren kompletně i s jednotliými podkldoý- N zčátku těsném sousedstí kždého roku s jeho se nemoitostí) neyhneme úhám o tom, co nás něm grážím čeká. pod V Nádržní osobním ul. žiotě jsou zrekonstruoány neíme, jen leccos položením tušíme. škrbného jehož prhu sfltu stojíme, štěrku nás (še čekjí uálcoáno), troje olby. tto úpr N jře je olby postču- do Ve eřejném pronájem žiotě části íme st.p.č. o některých 95/2 o ýměře důležitých 79 m 2 událostech. k.ú. Počátky V předem určenému prlmentu, zájemci n fi. RICC podzim s.r.o., olby Počátky senátní - jedntel do obecních Mrtin zstupitelste. jící pouze pro průjezd osobních ozidel, která grážují uedené roce, n eropského Zstím Dořák, se z u účelem těch, jež reitlizce jsou nám pozemku nejbližší. (umístění Měst okrsné obce už zeleně), z cenu ptří pronájmu dlouhodobě 2,- Kč/m k těm, 2 /rok, jimž n jejich dobu oliči neurčitou, důěřují s tří-nejíce. hmotností Myslím, pod že 3,5 opráněně. t) Dří se jim přes jejich nelehkou pomlu bilncují loklitě (gráže sé čtyřleté jsou yprojektoány období. Strostoé pouze k prkoání členoé místních ozidel s smosprá pozici měsíční obce ýpoědní měst stále lhůtou; postupně eškerou zelebot. údržbu pozemku Mimo i umístění jiné i proto, RADA že se neěnují BERE NA politickým VĚDOMÍ hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde zeleně o společnou bude firm kždodenní proádět n práci lstní e prospěch nákldy; zájmu přípdě občnů. rekonstrukce přehled hospodření měst Počátky k 31.7., předložený Z krjskou budoy smospráu č.p. 186 yhoí bych rád firm zdůrznil poždkům elmi měst dobrou spolupráci edoucí měst obcí finnčního s nším odboru úřdem. MěÚ Zároeň Počátky doufám, že se blízké pronájem budoucnosti části zlepší st.p.č. součinnost 95/2 o ýměře krjů 30 s noě m 2 k.ú. ustenou Počátky ládou, předem určeným protože poronání šichni dňoých íme, že příjmů t nebyl měst minulém Počátky z období měsíce ideální. leden Obytelům Krje zájemcům Vysočin mnželům přeji roce Mrii Jroslu hodně zdrí Houškoým, tr. bytem Počátky, z účelem zchoání jediného přístupu 2012, , e zthu k uprenému rozpočtu přízniých čerenec prožitků, práci s dňoými i soukromém příjmy z žiotě. stejné období let 2013, n pozemek p.p.č. 4545, který je od jejich domu přilehlé prcely ýoj dňoých příjmů Jiří měst Běhounek, Počátky hejtmn z měsíce Krje leden Vysočin čerenec poronání se stejným obdobím letech 2013, 2012, oddělen souislou zdí, z cenu pronájmu 2,- Kč/m 2 /rok, n dobu neurčitou, s tříměsíční ýpoědní lhůtou; pronjtý pozemek nebude Z oplocen JEDNÁNÍ nebude sloužit RADY jko skldocí MĚSTA - úložná ČÍSLO ploch; 47 informci ZE DNE o personálním 25. LISTOPADU zjištění proozu překldiště 2013odpdů přípdě rekonstrukce budoy č.p. 186 yhoí nájemci požd- Počátkách; býlý stálý změstnnec rozázl n lstní žádost 2011, 2010, , e zthu ke schálenému rozpočtu RADA kům měst SCHVÁLILA ké prconí služby poměr s.r.o., ýkon Počátky prcí nemjí byl zjištěn pro uzřením dný typ dohody pnelů o poskytnutífinnčníhopříspěku Dodtek č. 1 ke Smlouě o Občnskému dotce z Regionálního sdružení operčního Fond progrmu ohrožených NUTS dětí, 2 Jihoýchod Prh 1, týkjící e ýši se 1.000,- projek- zjištění sh práce mx. yprcoání 300 hodin průkzů klendářním energetické roce bude yčerpán nároč- již yužití proedení práce s prodejem s jiným změstnncem, souhlsí. přičemž omezený roz- Kč tu Stební z rezerního úpry fondu Plckého rdy náměstí Počátky, prioritní os nosti koncem budo srpn (PENB) od září e lstnictí bude nutné měst stbilizot prní personální situci se jedná n prcoišti o budoy uzřením městského prconí muze, smlouy zákld- s noým dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne Udržitelný rozoj měst enkoských sídel, oblst podpory Rozoj pod č.j. stbilizce 1590/2003 enkoských mezi Městem sídel, číslo Počátky projektu ní hodným školy, změstnncem mteřské školy, sportoní hly, Sokolony etpě uzřené Kulturním CZ.1.11/3.3.00/ , zřízením uzřený měst Počátky, mezi Regionální kterou rdou je regionu soudržnosti přenechán multifunkčního mimořádné rozhodnutí kulturního e ěci centr poolení ke kácení stromů budo Jihoýchod Sokolony (poskytotel) Počátkách Městem do Počátky dočsného (příjemce) komisiproýběrzdtele rostoucích mimo les, ydné prconíkem n Komplexní úseku žiotního proedení prostředí Městského užíání z důodu příspěkoé změny termínu ukončení orgnizci; projektu dodtkem z se ýběroého řízení úřdu n Počátky, zhotoitele kterým stby pooluje n pránické kci Stební osobě - Městu upruje n dob (iz sjednání Protokol o nájmu proedení n změny dobu určitou souhls od se úpry Počátky, Plckého pokácet náměstí 1ks topol osik, Počátky, stáří e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; let, z 1.1. změnou) 2004 do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč kce je finnconá z Regionálního operčního pro- důodu poškozené kořenoé sousty spdu ětších kosterních ětí ze stromu liem ětru, přičemž již došlo ke škodě n poěřuje spráce bytoého nebytoého fondu měst RK Koubská s.r.o. Pelhřimo zjištěním proedení snční omítky n hmotném mjetku n zprkoných ozidlech e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil grmu Jihoýchod nitřní strně obodoého zdi bytu č. 6 elikosti 2+1 zdní Zápis z kontrolního dne při proádění prcí n Obnoě sochřské ýzdoby rchitektury sloupu s. Jn Nepomuckého části domu č.p. 21 n Plckého náměstí, užíném pní Nikolou Neuberoou; před rekonstrukcí bytů roce 2011 byly tomto kšny, proedeného dne z přítomnosti zástupce Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil domě odizoloány enkoní stěny stup lhkosti z okolních prostor byl zmezen, součsné době liem nedosttečné izolci doucího resturátor resturátor NPÚ Telč, zástupců měst Počátky zástupců zprcotele - eel půodních Rjčnoá, zákldů Počátky zlíná lhkost prodloužit obodoou nájemní zdí n smlouu stěnách žádost Počátkách občnského (DPS); sdružení rd konsttuje, STŘED -Třebíč že o poskytnutí součsné finnčního bytu se s toří přihlédnutím plíseň; zniklá k ýši situce nbídkoé nebude řešen ceny snížením nájmu při nájemného, le době nemá příspěku město (1,- Kč DPS z kždého k dispozici občn žádný obce-měst) olný byt pro přidělení bytu uedenou ponecht stební nájemné úprou; opr této půodní bude finncoán z fondu ýši podpoření žádost Linky tk zůstáá důěry STŘED eidenci z rozpočtu pro dlší měst posouzení (prooz služby rozložení úhrdy opr nesplceného nájemného z 2. přípdě je finncoán uolnění ze státní některého dotce - resortu hodného MPSV bytu ČR z rozpočtu pololetí poěřuje 2013 spráce z nebytoých bytoého prostor nebytoého prním fondu ndzemním Koubská podlží s.r.o. budoy Pelhřimo č.p. zjištěním 442, ul. ýměny Žironická, 4 ks poškozených Počátky, se žádost zhájením stcionáře zdácího STONOŽKA - řízení Ostr projektu o poskytnutí Stební finnční- měst RK Oznámení Krje Vysočin předběžných e ýši 85%, chybí informcí dofinncot 15%) souisejících pronjtých deří nájemním k ýkonu bytě přízemí zdrotnické domu č.p. 49 mbulntní ul. Horní, péče užíném pní Miloši Alenou Beutloi Bednářoou s tím, (deře že částk do kuchyně, bude pokoje, hrzen kou- stránkách Díčím Hrdě Věstník u Osoblhy eřejných Zkázek úpry ho příspěku Plckého n dostění náměstí rehbilitčního Počátky centr n n weboých Jesenicku MUDr. pelny měsíčních n WC) splátkách dále opry chodoých ledn deří před do stupem prosince do RADA Hrmonogrm ZMOCŇUJE projektu Trnsformce Ústu chodby bytu; opr bude finncoán z fondu opr sociální e funkci péče lné pro hromdy mentálně strostu postižené měst Mgr. Krje Krl Vysočin k zstoupení n lné hromdě obchodní firmy Vodotechnické Štefl oznčení ponecht olný yhrzené průjezd prkocí ulicí Spojocí plochy šem unitř motoroý obytné ozidlům bez před omezení bytoým celkoé domem hmotnosti č.p.573 loklitě 574 okolo sislou gráží služby, s.r.o., se sídlem Počátky, k zdání, sepsání podpisu zóny doprní pod Nádržní znčkou ulicí omezit pro jezd p. Jindřich šem ozidlům Tunku, s hmotností Počátky; nd RADA notářského DOPORUČUJE zápisu potřebných listin, k podání nárhu n zápis důodem 3,5 t (žádost je o umístění doprní znčení dodtkoé bude předložen tbulky s k yznčením Policii registrční ČR odboru znčky dopry osobního MěÚ Pelhřimo); utomobilu dne žd- nost ny zkldtelské nčesképoštěs.p., listiny pobočk Počátky, Hor- posouzení rintuč.2 změn do OR edeného přizměněoteírcídobyproeřej- KS Českých Budějoicích e ěci změtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost Z JEDNÁNÍ prkocí plochy RADY před MĚSTA bytoým domem ČÍSLO 60 ZE u DNE přepážek 20. celkem SRPNA o 1 hodinu denně, tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne hodnotící o prconích komise protokolem dnech ze dne bude krácen dob pro RADA SCHVALUJE prodejpoužitýchstropníchpnelů nejýhodnější cenoou nbídku n dodtele o rozměrech n kci 300 Zteplení 100 x sportoní 12 cm, hly yjmutých Počátkách, při likidci předloženou uzírtelných e ýběroém ní protokol oteírcí o oteírání dob: obálek pondělí, kontrole úterý, úplnosti čtrtek nbídek pátek pod- RADA eřejnost BERE o NA půl VĚDOMÍ hodiny kždý den (noě odpoled- x přístřešků řízení nákupní n elektronickou popelnice TKO ukcí fi. z Bčin loklity stební Sídliště firm Počátkách,.s., bude ných při pouze ýzě n do kci 16:00 Zteplení hodin, sportoní e středu hly odpoledne Počátkách ; Pelhřimo, celkoé počtu 6 ceně ks, díl z ,-Kč cenu 250,- Kč/ks bez DPH; č. ýběroého DPH, bude posouzení oteřeno nbídek ž proedl od 13:30 sídle hod. zdtele do 17:00 dne hod., jko od p. Adolfu řízení Sedlákoi, se od 8:00 hod. tr. dne bytem Počátky. ž do Vodotechnic- 11:10 hod. dne 10:30 součsné hod. hodnotící době) komise e složení Mgr. Krel Štefl, Did účstnilo celkem 5 firem; ýběr dodtele doporučil Brýn DiS. Petr Zdák, souldu se zákonem č. 137/2006 Sb., 62

7 o eřejných zkázkách; komise přezl celkem 5 nbídek, které byly podány řádné soutěžní SLOVO lhůtě splňoly HEJTMANA kritéri stnoená KRAJE VYSOČINA zdtelem; jednlo se o firmy: N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve HORA s.r.o., Tržní 274, Tábor WANDEL CZECH s.r.o., Husoo náměstí 63, eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do Bčin stební firm.s., U Agrostroje 920, Ledeč nd Sázou eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste Pelhřimo Kmenická stební obchodní firm s.r.o., U Kulturního Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních EKISYS spol. s r.o., Hězdná 35/V, domu 770, Kmenice nd Lipou smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou Jindřichů Hrdec pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych BUDIŽ rád zdůrznil SLYŠENA elmi dobrou spolupráci I DRUHÁ měst obcí STRANA s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Klsická zásd Krje Vysočin římského přeji prá, roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i dělení soukromém resturátorského žiotě. záshu n která se stl principem ětšiny jednotlié smosttné části podsttně Běhounek, zdržuje, hejtmn nehledě Krje Vysočin pk Podobná zásd pltí i žurnlis- tu skutečnost, že již nbídk firmy práních systémů. Jiří tice články reportážích zpráách, které se týkjí nějkého spo- resturátorského průzkumu, kte- Arkád striktně ychází z posudků Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 ru mezi strnmi. rý je konstruoán jednoznčně z ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů Bohužel musím konsttot, že účelem zisku. poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- tto zásd byl hrubě porušen, Je s podiem, že firm Arkád jk ze strny poskytotele informcí pro článek pn Jrosl r Akdemického sochře Petr Petr Tům npdá sého profeso- Kč z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Šnjdr ueřejněném MF DNES Siegl z nedblosti, potžmo ze uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Vysočin dne zkresloání ýsledků ýběroého Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr , tk ze strny utor. řízení. Oby nší spoluobčnky pní Konlinkoé, že Rád bych se jménem Rdy měst Počátky k tomuto kritickému článku yjádřil, již z toho důodu, že uedeném tické úpry, požuji z osobní inektiu ůči osobě pn renomoným odborníkem budou proedeny jen kosmeného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e slože- upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od článku jsou uáděny zkreslené neprdié informce. profesor Siegl nechám n jeho zážení, zd upltní do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč kce je finnconá z Regionálního operčního proní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; Je prdou, že proběhlo ýběroé řízení n obnou Sloupu Jn Nepomuckého s kšnou nšem městě. Rdni- edení rdnice zžuje podání trestního oznámení z ůči její osobě žlobu n ochrnu sé osobnosti. Tktéž e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil grmu Jihoýchod ce e sém zdání poždol nbídky n celkoou rekonstrukci. Do ýběroého řízení se přihlásili 4 uchzeči. politické mchince kontextu s blížícími se olbmi. pomluu ze strny lžiého obinění pní Konlinkoé n Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ Výběroá komise doporučil rdě měst ítěze s nejnižší Domníám se, že resturoání tk ýznčné pmátky n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil nbídkou to žironickou společnost Arkád z důodu jko je sloup Jn Nepomuckého, si yžduje komplexní nejnižší ceny. Rd toto doporučení nekceptol z následujících důodů: Můj osobní názor je, že meritum ěci získání této zkáz- odborný zásh. el Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné Zde mi doolte mlou rekpitulci lstníkem společnosti Arkád je pn MgA. Petr Tům který mimo jiné odbornou. Nekldu žádné překážky pnu MgA.Tůmoky firmou Arkád je otázkou ryze ekonomickou, nikoli přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu yprcol Zpráu o resturátorském průzkumu nárh resturátorského záshu, zcel nehodné, by etpoé rozčlenění i, by npdl nše ýběroé řízení. Je pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souisejících jk se ukázlo, předložená zprá o resturátorském průzkumu byl ýznmně firm, která se zúčstňuje i ýběroého resturátorského průzkumu proáděl pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí Počátky n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek nedosttečná. Ve sých informcích pro řízení. Já sám to pk požuji z krjně měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu uedený článek opomněl uést jednu zásdní skutečnost, že e sé nbídce uedl mickou. neetické, nehledě pk n otázku ekono- sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné členění jednotliých částí resturátorského procesu. Je prdou, že jeho nbídk průzkum z něj yplýjící resturátor- Z toho yplýá jediné resturátorský zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE byl finnčně nejnižší, jk yplynulo z ský záměr byl účeloě konstruoán tk, důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Hor- rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřej- předložených mteriálů šech uchzečů. by byl ytořen nutnost komercionlizce jednotliých částí resturátorské- Je nutné si šk uědomit, že ze strny tele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků firmy Arkád se jednlo ne o celkoou ho procesu, který by rámci etpizce 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- rekonstrukci, le pouze o prní etpu, yždol finnční plnění bez ohledu n jk konec konců nrhl e sé zpráě o reálný st pmátky. bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro nárhu n resturoání předmětné pmátky. Tké je prdou, že tto nbídk byl o sto tisíc podání žloby n náhrdu škody z předložený nedopr- V této ěci edení rdnice bude zžot prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek nižší, šk je nutné si uědomit, že se jednlo pouze o coný projekt. Je tedy jsné, že došlo k pochybení z odborného hledisk který opět yprcol P. Tům potžmo x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných prní etpu. Druhým uchzečem pořdí byl kdemický přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne sochř profesor Siegl, který nbídl druhou nejnižší cenu, firm Arkád. šk z celkoé resturoání. Nepochybně došlo z odborného hledisk k pochybení p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- Můj názor je, že etpizoání celkoou rekonstrukci roz- části připroného projektu, to předeším nedost- 72

8 tečností zákldního resturátorského průzkumu. Součsný rozbor jednotliých rtefktů SLOVO jejich HEJTMANA dokumentce KRAJE důkzů je i VYSOČINA zpojení studentů do resturátorských prcí, ník e sém oboru s íce než 40-ti letou prxí. Jedním z poskytl dosttečný mteriál k přijetí dodtečných odborných ť n místě smém, tk teliéru resturátorské sochř- zčátku postupů, kždého které roku umožnily se neyhneme konkretizot úhám doprcot o tom, nás ské něm školy čeká. AVU, V osobním kde jsou žiotě sochy neíme, z nšeho jen leccos sloupu tušíme. resturo- Ve N eřejném resturátorský žiotě íme záměr, o některých následně důležitých pmátkoým událostech. orgánem V roce, n ány jehož n prhu ysoké stojíme, technologické nás čekjí troje umělecké olby. N úroni. jře olby do eropského doplnit odpoídjící prlmentu, zázné n podzim stnoisko. olby senátní do obecních Sám zstupitelste. sobě pokládám otázku, kdo má zájem zdiskreditot Zstím Doolte mi se ještě u těch, několik jež jsou poznámek nejbližší. k osobě Měst profesor obce už k. pomlu edení bilncují obce, sé ť čtyřleté je jkékoli období. Strostoé tktéž si pokládám členoé otázku, místních smosprá soch. Petr ptří Siegl dlouhodobě odborného k těm, resturátor jimž jejich oliči soudního důěřují nejíce. čí prospěch Myslím, to že bude opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici znlce. obce Jde o měst eropsky stále postupně uznáného zelebot. pedgog Mimo jiné odbor- i proto, že se neěnují Mgr. politickým Krel Štefl, hrátkám strost půtkám, měst Počátky, le ětšinou foto: jim Lí. jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost CO krjů s VÁS noě ustenou ZAJÍMÁ: ládou, POLICIE protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. NEBEZPEČÍ PŘI HOUBAŘENÍ Ke konci prázdnin zčátkem Těmto přípdům lze předcházet Jiří Běhounek, dodržením hejtmn několik Krje Vysočin zásd: školního roku elice čsto řeší 1. Houby sbírám pouze n místech, která znám. Pokud policisté přípdy, které mjí souislost RADY s houbřením. MĚSTA Češi ČÍSLO jsou 47 tční ZE body, DNE podle 25. kterých LISTOPADU njdu cestu zpět jsem neznámém lese, snžím si zpmtot orien- Z JEDNÁNÍ ášnií houbři, tk tomto období lze u lesů idět zprkoná ké Pokud služby se ztrtím s.r.o., Počátky nebo zrním, nemjí mohu pro jím dný přiolt typ pnelů pomoc. 2. Vždy mám u sebe plně funkční nbitý mobilní telefon. poskytnutífinnčníhopříspěku ozidl, jejichž Občnskému mjitelé sbírjí sdružení Houbři Fond le ohrožených musejí mít n dětí, pměti Prh několik 1, e zásd, ýši 1.000,- kterými zjištění tom, že jdu yprcoání n houby kde průkzů je přibližně energetické budu sbírt. nároč- houby. yužití 3. Vždy informuji s prodejem rodinu, souhlsí. sé kmrády nebo známé o by Kč se z měli rezerního řídit. Řidiči fondu si musí rdy uědomit, že jezd prkoání nosti 4. Pokud budo trpím (PENB) ážnou nemocí e lstnictí nebo lergií, měst musím prní mít ozidel dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne lese je podle lesního zákon zkázáno. Pokud již etpě u sebe se potřebné jedná o léky. budoy městského muze, zákldní Při školy, dodržoání mteřské těchto školy, několik sportoní zákldních hly, Sokolony pridel bu- řidič uzřené zprkuje pod sé č.j. ozidlo 1590/2003 n hodném mezi Městem bezpečném Počátky místě u les, Kulturním musí si zřízením ho řádně zbezpečit. měst Počátky, To znmená kterou zkontrolotnechán zd je ozidlo budo řádně Sokolony zmčeno Počátkách má uzřen do šechn dočs- komisiproýběrzdtele dy, která ás při houbření může n Komplexní potkt, se proedení ám čs je pře- multifunkčního dete mít jistotu, kulturního že přípdě centr nějké nepříjemné přího- okn. ného Zprkoné užíání příspěkoé utomobily jsou orgnizci; čstým terčem dodtkem zlodějů, se ýběroého dostne potřebné řízení pomoci. n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e slože- upruje tk unitř nesmí dob zůstt sjednání žádné nájmu cennosti. n dobu Pro zloděje, určitou který od z 1.1. oknem 2004 uidí do kbelku , nebo fotoprát, je stnoeno je dílem celkoé okmžiku nájemné okno z rok ěci 2013 ukrást. e ýši ,- Kč rozbít ní: Mgr. Krel Štefl, Krjské Petr ředitelstí Zdák policie Did krje Brýn, Vysočin DiS.; kce je finnconá Oddělení tisku z Regionálního preence nprp. operčního Mrtin Dušek, progrmu Policisté tké čsto pátrjí po houbřích, kteří se lese ztrtí. Jihoýchod koordinátor preence e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil NA Noáčkoá, PELHŘIMOVSKU Počátky V PRVNÍM nýšit POLOLETÍ nájemné od POKLESLA 1.1. KRIMINALITA RADA BERE NA VĚDOMÍ V n prním 36,- pololetí Kč/m 2 /měsíc; roku Dgmr došlo Holá, n Pelhřimosku Počátky nýšit nájemné 701 trestným od 1.1. činům, z n toho 32,- 57,92 Kč/m% 2 /měsíc; se policistům Gbri- k celkem podřilo el Rjčnoá, objsnit. Ve Počátky stejném prodloužit období roku nájemní 2013 došlo smlouu s 784 přihlédnutím trestným činům k ýši nbídkoé z tohoto počtu ceny jich nájmu policis- při k celkem té přidělení objsnili 53,57 bytu ponecht %. V letošním nájemné roce se této tk půodní poronání ýši s rozložení rokem 2013 úhrdy kriminlit nesplceného snížil zároeň nájemného se policistům z 2. podřilo pololetí zýšit 2013 objsněnost. z nebytoých prostor prním ndzemním 1. pololetí podlží letošního budoy č.p. roku 442, bylo ul. trestně Žironická, stíháno Počátky, celkem V 277 pronjtých osob ( roce k ýkonu 2013 jich zdrotnické bylo 269). Z mbulntní tohoto počtu péče bylo 142 MUDr. recidiistů, Miloši 36 Beutloi žen s 20 tím, osob že mldších částk bude 18 let hrzen ( roce 2013 měsíčních bylo trestně splátkách stíháno od 121 ledn recidiistů, 27 do žen prosince 18 osob mldších 18 let). U 69 trestných činů spáchných od oznčení zčátku yhrzené roku do konce prkocí čern plochy policisté unitř zjistili, obytné že se jich zóny pchtel před dopustil bytoým pod domem liem č.p.573 lkoholu nebo 574 jiné sislou náykoé doprní látky ( znčkou roce 2012 pro jich p. bylo Jindřich 61). Osoby Tunku, mldší Počátky; 18 let trestné žádost činy, pní kriminlisté Syly Mikoláškoé objsnili 83,33 Václ %. (V roce Musil 2013 to o bylo přidělení 6 mrnostních bytu Domě trestných s pečotelskou činů). službou Mjetkoá Počátkách trestná (DPS); činnost rd konsttuje, že součsné V době 1. pololetí nemá roku město došlo DPS k n dispozici Pelhřimosku žádný k olný 311 mjetkoým žádost trestným tk zůstáá činům. eidenci Objsnit pro se dlší jich podřilo posouzení přes byt 32,15 přípdě %. (V uolnění roce 2013 některého bylo spácháno hodného 399 bytu mjetkoých trestných Oznámení činů s předběžných objsněností přes informcí 30 %). Ve souisejících 100 přípdech se zhájením se jednlo o zdácího krádeže loupáním, řízení projektu 176 o Stební krádeže prosté úpry 35 Plckého skutků jsou náměstí zbýjící Počátky mjetkoé n trestné weboých činy. Z ktegorie stránkách krádeží Věstník loupáním eřejných se pchtelé Zkázeknejčstěji loupli Hrmonogrm do rekrečních cht projektu (21 přípdů), Trnsformce rodinných Ústu domků (9 sociální přípdů) péče obchodů pro mentálně (5 přípdů). postižené Odcizeno Krje bylo 14 Vysočin ozidel. motoroých V souislosti s objsněnými mjetkoými trestnými činy RADA zhájili DOPORUČUJE policisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchly důodem celkem je umístění 25 trestných dodtkoé činů. tbulky s yznčením registrční trestná činnost znčky osobního utomobilu žd- Hospodářská nost nčesképoštěs.p., trestná činnost pobočk Počátky, Hor- rintuč.2 spáchání trestného přizměněoteírcídobyproeřej- činu celkem 65 pchtelům. Násilná V tele, 1. pololetí který letošního je těžce roku zdrotně došlo n Pelhřimosku postižený (oznčení k 27 násilným 01) trestným je držitelem činům, průkzu z nichž ZTP kriminlisté prkocího objsnili průk- 62,96 91 u hospodářským dou stájících trestným změstnnců činům. Objsnit zjišťujících se policistům ob- V ní období ul. č.p. od 87, zčátku z důodu roku do snížení konce čern prconích letos úzků došlo k %. zu; (Ve zpenění stejném období prkocí roku plochy 2013 před došlo bytoým k 49 násilným domem podřilo služnost 69,23 u přepážek %. (V roce celkem 2013 o došlo 1 hodinu k 110 denně, hospodářským bude trestným zchoán činům, oteírcí z nichž se dob podřilo sobotu objsnit dopoled- 65,45 tzn.: trestným bylo scháleno činům, objsnit usnesením se podřilo rdy č. 69,39 17/2007 %). V ze 5 přípdech policisté zjistili, že skutek spáchl osob mldší 18 %). ne V souislosti o prconích se spácháním dnech bude hospodářského krácen dob trestného pro dne prodejpoužitýchstropníchpnelů let, 9 se ho dopustil recidiist. U 5 násilných o rozměrech trestných 300 činu eřejnost zhájili kriminlisté o půl hodiny trestní kždý stíhání den celkem (noě 22 odpolední oteírcí počtu je dob: 7 recidiisté pondělí, 3 ženy. úterý, čtrtek pátek osob, z činů x 100 kriminlisté x 12 cm, zjistili, yjmutých že je pchtel při likidci spáchl uzírtelných pod liem tohoto lkoholu. přístřešků V souislosti n popelnice s objsněnými TKO z loklity násilnými Sídliště trestnými Počátkách, zhájili kriminlisté počtu 6 ks, trestní z cenu stíhání 250,- celkem Kč/ks 18 č. osob. DPH, podod bude oteřeno (27 přípdů), ž od úěroý 13:30 podod hod. do (22 17:00 přípdů), hod., jko ne- Z bude hospodářských pouze do trestných 16:00 hodin, činů e ptří středu mezi odpoledne nejčstější činy Mrnostní p. Adolfu Sedlákoi, trestná činnost tr. bytem Počátky. Vodotechnicopráněné součsné držení době) pltebního prostředku (10 přípdů) V 18 přípdech se 1.pololetí roku jednlo o mrnostní dále trestné činy oblsti ochrny měny. 82

9 Osttní trestná činnost SLOVO HEJTMANA KRAJE pololetí letošního VYSOČINA roku proěřoli kriminlisté této oblsti celkem 68 trestných činů. Při potírání této trestné Ze zbýjících 254 trestných činů se policistům podřilo objsnit 83,1 %. Mezi těmito zbýjícími trestnými činy je činnosti se kriminlisté změřili n odhloání ren N 46 zčátku přípdů kždého přečinu roku mření se neyhneme ýkonu úředního úhám rozhodnutí, o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve peritinu, distributory drog, pěstoání konopí i šíření toxikománie. Ze spáchání trestného činu n úseku drog bylo eřejném 38 přípdů žiotě přečinu íme o znedbání některých důležitých poinné ýžiy událostech. 50 V přípdů ohrožení roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, pod liem n podzim náykoé olby látky. senátní Mezi do zbýjící obecních zstupitelste. obiněno celkem 26 osob. Zstím trestnou se činnost u těch, ptří jež jsou tké nám drogoá nejbližší. kriminlit, Měst obce prním už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních por. Bc. Monik Pátkoá, komisř smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán sobotu budo Město Sokolony Počátky Počátkách spolu s KZM do Počátky dočs- V relizolo ného užíání úplně příspěkoé prní chrittiní orgnizci; kci tohoto dodtkem druhu. V rekordním upruje čse dob byl sjednání poolen nájmu eřejná n sbírk dobu určitou uspořádán od se chrittiní koncert do , Krolínce je stnoeno Tomáškoi. celkoé Veřejnosti nájemné byl nbídnut z rok kulturní 2013 e zážitek ýši ,- podobě Kč koncertu se z- tk pokldniček e kterých částku, končí kterou reguloné smi uáží. nájemné: Sbírk, Ludmil která jímým progrmem s možností se podílet ěnot do ndále Noáčkoá, pokrčuje Počátky je určen nýšit děm nájemné rodinkám od s hendikeponými n 36,- dětmi Kč/m Krolínkou 2 /měsíc; Dgmr Kyseloou Holá, Tomáškem Počátky Flídrem, ný o jejichž šit nájemné osudu od jsme 1.1. již informoli, n 32,- Kč/m které 2 /měsíc; jste během Gbriel Rjčnoá, mohli poznt. Počátky Během prodloužit pár hodin nájemní konání smlou- kon- koncertu certu u se s ybrlo přihlédnutím krásných k ýši ,- nbídkoé Kč. Tto ceny částk nájmu byl při přeeden přidělení n bytu trnsprentní ponecht nájemné účet Měst této Počátky půodní číslo: ýši 53 rozložení /7940, úhrdy zřízeným nesplceného práě z nájemného účelem pomoci z 2. oběm pololetí rodinám z N nebytoých tento chrittiní prostor účet prním můžete ndzemním přispít. podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, i ndále I když pronjtých se mluí o k chrittiním ýkonu zdrotnické koncertě mbulntní my Počátky se péče tk MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení Agrodružsto yhrzené Počátky prkocí Oldřich Jelínek plochy unitř obytné zóny Auto před Nez bytoým s.r.o. Rdek domem Mreš č.p sislou doprní Bpon Štepon znčkou s.r.o. pro p. Jindřich Tunku, Počátky; důodem Cukrárn je Šárk umístění Šárk dodtkoé Pel Škodoi tbulky s yznčením Elzy registrční Počátky, spol. znčky s r.o. osobního utomobilu žd- tele, Frm který Jořice je těžce Jihlák, zdrotně spol. s r.o. postižený (oznčení 01) Ford je FOPO držitelem II Adolf průkzu Lehejček ZTP prkocího průkzu; GASKOM zpenění - seris, prkocí s. r.o. plochy před bytoým domem bylo IPC scháleno plst, spol. usnesením s r.o. rdy č. 17/2007 ze dne JOPRA Josef Preisinger prodejpoužitýchstropníchpnelů Lékárn pod Jořicí o rozměrech 300 x Lékárn 100 x 12 U cm, Sté yjmutých Kteřiny při likidci uzírtelných přístřešků Letohrádek n S. popelnice Vojtěch TKO Pel z Beneš loklity Sídliště Počátkách, Pohřební služb počtu Jromír 6 ks, z Doležl cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. PRANTL Adolfu Sedlákoi, Msný průmysl, tr. bytem s.r.o. Počátky. Vodotechnic- RAIN tiskárn, s.r.o. poděkoání 92 ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informcí souisejících se zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí Počátky n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin Resort Stá Kteřin RICC Mrtin Dořák RADA Sbor DOPORUČUJE dobroolných hsičů Počátky rintuč.2 Setor, spol. přizměněoteírcídobyproeřejnost Stební nčesképoštěs.p., firm JAVOS Jn Vohrčík pobočk Počátky, Hor- s r.o. ní STAVO ul. č.p. Počátky 87, z důodu Jrosl snížení Krejčí prconích úzků u Tegl dou spol. stájících s r.o. změstnnců zjišťujících obslužnost U Krobiján u přepážek Simon celkem Vároáo 1 hodinu denně, tzn.: bude Vinoték zchoán Kmil oteírcí Přech dob sobotu dopoledne Vldisl o prconích Vobr dnech bude krácen dob pro eřejnost Vodotechnické o půl služby hodiny s.r.o. kždý Počátky den (noě odpolední ZŠ oteírcí Otokr dob: Březiny POČÁTKY pondělí, úterý, školní čtrtek jídeln pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od Krel 13:30 Štefl hod. strost do 17:00 měst hod., Počátky jko Ludmil Mrkoá edoucí KZM Počátky Foto: Lí. měli možnost seznámit s kpelou The Tp Tp dlšími účinkujícími, neobešel se bez potřebných nákldů, které nám pomohly snížit firmy podniktelé nejen z Počátek. Doolte nám poděkot šem firmám, které přispěly pomohly nejen finnčně:

10 poděkoání SLOVO HEJTMANA z íčkobrní KRAJE VYSOČINA koncert N Děkujeme zčátku z kždého celého roku srdce se pnu neyhneme Mgr. Jroslu úhám Blžíčkoi, o tom, co nás Velký něm čeká. upřímný V osobním dík ptří žiotě Městu neíme, Počátky jen leccos z oteření tušíme. chrittiního jehož prhu trnsprentního stojíme, nás čekjí účtu, troje z olby. podporu N jře relizci olby do Ve eřejném řediteli ZŠ žiotě Otokr íme Březiny o některých Počátkách, důležitých který událostech. stál u zrodu V roce, n eropského kce "Sběr prlmentu, íček pro Krolínku n podzim olby Tom", senátní Kulturnímu do obecních zřízení měst se u Počátky, těch, jež MŠ jsou nám Počátkách nejbližší. Měst šem osttním obce už in- pomlu který bilncují mnohým sé čtyřleté npoěděl. období. Děkujeme Strostoé firmám členoé místních sponzo- krásného zstupitelste. chrittiního koncertu Krolínce Tomáškoi, Zstím smosprá stitucím, proozonám, ptří dlouhodobě firmám, k těm, podnikům, jimž jejich podniktelům, oliči důěřují nejíce. rům tohoto Myslím, koncertu, že opráněně. které jej Dří pomohly se jim přes finncot, jejich nelehkou by jste pozici prostě obce šem měst příbuzným, stále postupně přátelům, zelebot. známým, Mimo občnům, jiné i proto, Vy, že lidé, se neěnují mohli přijít politickým nímt hrátkám nás rodinky, půtkám, které le ětšinou se snžíme jim jde děkujeme o společnou z spolupráci, kždodenní pomoc, práci e z prospěch kždé sebrné zájmu občnů. íčko. žít tk jko Vy. Děkujeme Vám, z Vše finnční dry pokldničkách měst obcí s Vší nším přítomnost úřdem. Zároeň podporu doufám, koncertu. že se I přes blíz- Z Omlouáme krjskou smospráu se, že jmenoitě bych rád neuádíme zdůrznil elmi šechny, dobrou je spolupráci Vás ké oprdu budoucnosti mnoho... zlepší z Počátek, součinnost z krjů Jihláky, s noě z blízkého ustenou okolí ládou, i nepřízeň protože šichni počsí íme, Vás že bylo t dost nebyl nám minulém se nedostáá období ideální. slo, Obytelům z dlek. Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých kterými prožitků bychom yjádřili, práci i soukromém jk je to krásné, žiotě. když n to njednou nejsme smi! Děkujeme VŠEM, kždé íčko má hodnotu. Dále děkujeme pní Štefloé z firmy Bpon - Štepon pnu Liboru Skoknoi z sponzorské dry. Velice si ážíme kždé formy podpory. Toto še nstrtolo něco moc krásného, co sědčí o lidskosti Z nímosti JEDNÁNÍ nejen RADY počáteckých MĚSTA lidí. ČÍSLO 47 ZE DNE 25. rodiče LISTOPADU Tomášk - Iren 2013 Miln rodiče Krolínky - E Miln Kyseloi Flídroi ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení ze Fond žiot, ohrožených ypráění, dětí, z dokumentů, Prh 1, pro e ýši osětu, 1.000,- zpmtoání zjištění i pro yprcoání zsmání průkzů energetické nároč- Seriál Kč z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní PŘÍBĚHY O POZDRAVECH A ZDRAVENÍCH dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Zdrit mne učil, si jko kždého, mtk. S kloboukem z Ve škole, coby učitel, uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky hly dole sětem projdeš, dodál. Jká prd! Ve škole si jsem si zdrení užil tém Kulturním zdrení přisojil zřízením pn řídící měst Čpek. Počátky, Rdil nám: kterou Děti, je zdrte přenechán ž multifunkčního ž. Snžil jsem kulturního se centr dospělé strší budo osoby, Sokolony to je slušnost. Počátkách No jo, le když do oni dočsného užíání jsme příspěkoé mu žloli po orgnizci; pár dnech. Děti, dodtkem dospělí lidé se nemusel ýběroého pmtot, řízení n zhotoitele stby n kci St- nám komisiproýběrzdtele odpoídt, by nikdo n Komplexní proedení neodpoídjímjí upruje sé strosti, dob si sjednání ás neslyšeli, nájmu nebo n jen dobu přehlédli. určitou Zkuste od to kolikrát ební jsem úpry n jeho Plckého pozdrní: Mgr. neregol. Krel Jedno Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; náměstí Počátky, e slože- zno Když 2004 ám do , 3x neodpoí, tk je pk stnoeno už je zdrit celkoé nemusíte. nájemné jsem z rok si pmtol, 2013 e ýši který ,- dospělý mne Kč kolikrát neod- šk kce zůstlo- je finnconá pozdr je z Regionálního operčního pro- Perfektně znikl e kterých jko přání končí toho reguloné nejdůležitějšího nájemné: - zdrí. Ludmil Z ltiny mezilidské komunikce. poěděl n pozdr. zčátkem grmu Jihoýchod kždé slušné Pozdr Sle Noáčkoá, (Slus), hebrejského Počátky Šlom, nýšit námořnického nájemné od Ahoj Tk RADA Několik BERE let jsem NA dojížděl VĚDOMÍ do změstnání Prze utobusem z zčínl 36,- setkání Kč/m 2 /měsíc; hoor. Byl Dgmr to jen fráze, Holá, le Počátky zpridl doplněnšit různých nájemné jzycích od 1.1. Jk se dří! n 32,- pod. Kč/m 2 /měsíc; Gbrině o znli, přidělení ni nepozdrili. bytu Domě Zčl jsem s pečotelskou zdrit sám. Párkrát službou pře- ný- Nertoic. žádost Mrzelo pní Syly mne, že Mikoláškoé se n zstáce lidé, Václ kteří se Musil eident- Dobu, el kdy Rjčnoá, n mnoh Počátky deřích isel prodloužit tbulk s nápisem: nájemní Tykáme smlouu osloujeme s přihlédnutím se soudruhu, k ýši soudružko, nbídkoé rději ceny přeskočím. nájmu při T ně době strší. nemá Někteří město n pk DPS yloženě k dispozici čekli žádný jksi utomticky olný byt mýšleli, Počátkách zd jen neprookuji. (DPS); rd Pk konsttuje, jko zázrkem že se přidli, součsné hl- si tbulk přidělení nic nedoporučol, bytu ponecht jen nájemné nřizol. této půodní ýši se přidli žádost i mldí. tk zůstáá Těch pár minut eidenci čekání pro n dlší utobus posouzení uteklo jko Několikrát rozložení do rok úhrdy jsme jezdili nesplceného n náštěu nájemného do esničky- rodiště z 2. nic. přípdě Bylo příjemné, uolnění když některého půodně neznámí hodného lidé bytu ám při zpáteční mé pololetí mtky. Milol 2013 z jsem nebytoých tu pouť. Bylo prostor tm eselo, prním dospělí ndzemním my podlží děti ujídly budoy z tácu č.p. cukroinky. 442, ul. Všichni Žironická, si tm Počátky, říkli teto popoídt. se zhájením zdácího řízení projektu Stební mudroli cestě Oznámení podrželi místo, předběžných bychom si mohli informcí těch několik souisejících minut cesty strejdo pronjtých já neěděl k ýkonu přesně, zdrotnické kdo je oprdu mbulntní nším příbuzným. péče Při úpry stupu do Plckého politiky jsem náměstí osobně mimo Počátky několik n teleizně weboých známých Problémem MUDr. Miloši se situce Beutloi stl, s tím, ž když že částk jsem zčl bude nštěot hrzen stránkách onom domečku Věstník n eřejných Mlé Strně Zkázek neznl nikoho. Zdril ysokou měsíčních školu. Do splátkách té doby jsem od byl ledn šem tetám do strejdům prosince celkem jsem kždého tenkrát to tk tkto fungolo. Po šesti letech Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu fuk, le jkoby njednou mne šichni znli k mtce se tříleté odmlce jsem se rátil n pordenskou pozici. K mému sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin doneslo, že jsem oznčení si nfoukný yhrzené někoho prkocí jsem nepozdril. N překpení si mne téměř šichni pmtoli. N recepci jsem plochy unitř obytné sé pěší ýlety tm dodnes chodím nejméně jednou roce to požol z ýsledek profesionlity, le po letech, kdy jsem zóny před bytoým domem č.p sislou stále šechny tety strejdy zdrím. měl už lstní elkou kncelář s ýhledem n Pržský hrd, doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE Ve studentských letech jsme nše zdrení zdokonloli. Vrioli dbli jsme n dobrou ýslonost. Ne žádné n-den, le mi cosi zřídil, uklidil prostor knceláře z mne uzmkl. jsem chátje domů uplácel čokoládou strší uklízečku, by důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost úpltek nčesképoštěs.p., odmítl se sloy: Vy mne pobočk nemusíte Počátky, uplácet. Hor- Pr- by to znělo registrční jko oprdoé znčky osobního lidské přání. utomobilu Spolužák recesist ždtele, který On zásdně zdril: je Slm těžce leikum, zdrotně zejmén postižený u spolužček (oznčení ( n col ní ul. jsem č.p. tu 87, i před z léty důodu y jste snížení byl prní prconích poslnec, úzků kterého VŠ 01) strojní je jsme držitelem bohužel průkzu měli jen ZTP 3) yždol prkocího šmrdlání průkzu; ho stálo zpenění sobodu prkocí jednu plochy z nich si před nkonec bytoým musel domem zít. Z slo služnost mtky: u Zdr, přepážek když budeš celkem stoupt o 1 hodinu zhůru, by denně, se od tzn.: tebe nosem. si u pmtuji, dou stájících že mne ždy změstnnců zdril. Co k tomu zjišťujících dodt? Snd ob- jen To ýuky bylo cizích scháleno jzyků jsme usnesením rozšiřoli rdy sloní č. zásobu 17/2007 o pozdry ze dne lidé bude neodrceli zchoán ž budeš oteírcí klest dolů. dob Slušnost sobotu solidnost dopoled- - to nich. Poználi jsme, e které části německy mluících obytel není jen o kriéře, prconích le o žiotě dnech jko bude tkoém. krácen Je mi upřímně dob pro líto prodejpoužitýchstropníchpnelů přeážně zdrí Dobrý den, nebo Pozdr Bůh, o rozměrech že ngličtině 300 nezdrících eřejnost lidí. o půl Jkoby hodiny se zdrcli kždý do šedého den (noě průměru odpoled- s osttními žiočichy. oteírcí To dob: jejich ticho, pondělí, netořié, úterý, bez čtrtek šťáy, hrozié, pátek mi přidájí x 100 ono, x 12 jk cm, se yjmutých máš?, nebo při elice likidci mne těší, uzírtelných že ás potkáám. přístřešků To byl krásná n popelnice lét. Až jednou TKO z kráčeje loklity po Sídliště Počátkách mne Počátkách, dítko. počtu Neím, 6 ks, zd z jsem cenu překpením 250,- Kč/ks odpoěděl. č. DPH, To pozdrem bude oteřeno metnoloých ž od lkoholiků: 13:30 hod. Jsem do 17:00 rád, že hod., tě idím!!. jko připomíná bude pouze dobu normlizce, do 16:00 hodin, nebo dobu e středu součsnou odpoledne s noým pozdrilo už p. jsem Adolfu tk strý, Sedlákoi, nebo jen tr. měli bytem e škole Počátky. hodinu Vodotechnic- nbádání k Příště: součsné Příběhy zpomínání době) pozdrům? J. Třebický 10 2

11 centrum PRO SLOVO RODINu HEJTMANA VYSOČINA, KRAJE O.S. VYSOČINA HLEDÁ NOVé zájemce O DOBROVOLNIcKOu ČINNOST N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném Pomáhejte žiotě jiným, íme pomáhejte o některých sobě! důležitých událostech. V roce, n V progrmu jehož prhu Kmrád stojíme, nás se dobroolníci čekjí troje olby. ěnují N dětem, jře olby které do eropského Jihlské Centrum prlmentu, pro n rodinu podzim Vysočin, olby senátní o.s. bude do obecních září mjí zstupitelste. problémy, zpridl ze sociálně slbších rodin. Pomáhjí bilncují jim sé zládt čtyřleté učio období. zákldní Strostoé školy, tráí členoé s nimi místních čs Zstím opět nbírt se u do těch, sých jež jsou řd noé nám nejbližší. zájemce Měst o dobroolnickou obce už pomlu smosprá činnost. Dobroolníkem ptří dlouhodobě se může k těm, stát jimž kždý, jejich oliči kdo je důěřují ochot-nejícený zdrmo obce ěnot měst stále sůj postupně čs někomu zelebot. potřebnému. Mimo jiné Kždý i proto, Posledním že se neěnují progrmem politickým dobroolnického hrátkám půtkám, centr le ětšinou je progrm jim díky sé Myslím, péči že pozornosti opráněně. n Dří ně se mohou jim přes pozitině jejich nelehkou působit. pozici jde z nás o společnou má druhým kždodenní co nbídnout práci e prospěch zájmu občnů. Toření, e kterém dobroolníci Z kždý krjskou z nás smospráu může být odměněn bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. pomáhjí Zároeň s příprou doufám, že se smotnou nebyl relizcí minulém jednorázoých období ideální. kcí blízké dobrým budoucnosti pocitem zlepší z pomoci součinnost jiným. krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t Obytelům Dobroolníci Krje se mohou Vysočin Centru přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém pro rodiny s žiotě. dětmi. pro rodinu Vysočin, o.s. zpojit Neáhejte stňte se dobroolníkem, hejtmn stňte se Krje pro Vysočin někoho do čtyř různých dobroolnických Jiří Běhounek, progrmů. Prním progrmem je čloěkem k nezplcení. Odměnou ám bude rdost, kterou služb Náštěy, rámci, které Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 dochází dobroolníci pridelně přinesete jiným i sobě. Čsoá k sociálně izoloným seniorům náročnost dobroolnické činnosti ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů nebo hndicponým lidem záleží jen n ás. poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- děljí jim společnost. Čsto jde o Zájemci o dobroolnickou činnost se sejdou n semináři, kde klienty, jejichž jedinou náštěou Kč z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní z celý týden jsou práě dobroolníci, kteří jim zpříjemňují zpestřují čs poídáním, známí blíže. Semináře se uskuteční Centru pro rodinu se s dobroolnickou činností se- dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky předčítáním nebo procházkou. Vysočin, o.s. n Chlumoě ulici 3 průběhu září říjn. Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr Dlším dobroolnickým progrmem je Služb Pohádky. Všechny, které nbídk stát se dobroolníkem zujl, srdečně zeme k náštěě semináře! Dobroolníci zpojení do tohoto progrmu dochází n dětské oddělení nemocnice Jihl, kde hrjí hospitlizo- Dniel Dokuliloá, ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e slože- upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od ným dětem mňáskoé pohádky, obchází je po pokojích, dobroolnické centrum Centr pro rodinu Vysočin, o.s., do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč kce je finnconá z Regionálního operčního proní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; poídjí si s nimi hrjí hry. Tím mlým pcientům usndňují zpříjemňují čs tráený nemocnici. e-mil: Tel.: , e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil grmu Jihoýchod Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné REAKcE od 1.1. NA JEDEN RADA BERE PROJEV NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné čtenáři, od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil Vážení n el zčátku Rjčnoá, čern způsobilo Počátky určitý prodloužit rozruch ystoupení nájemní poslnce smlouu s přihlédnutím Dotyčný sá obinění k ýši ůči nbídkoé (římsko) ktolické ceny nájmu círki při (dále ŘKC) době nijk nemá nekonkretizol město DPS nesetkl k dispozici jsem se žádný ni s žádným olný byt se- ČSSD Počátkách při projednáání (DPS); zákonné rd normy konsttuje, e zthu že k tz. součsné církením restitucím. riózním přidělení historickým bytu ponecht rozborem k nájemné tomuto projeu této n půodní půdě PSPČR. ýši Proto si žádost doolím tk uést zůstáá několik, možná eidenci i méně pro známých, dlší posouzení fktů pro složitost rozložení témtu úhrdy si ni nečiním nesplceného nárok n yčerpájící nájemného nlýzu. z 2. N zčátku přípdě bych uolnění chtěl zdůrznit, některého že ŘKC hodného není totéž bytu co Vtikán. Stát Vtikán pololetí nzuje 2013 n z Ppežský nebytoých stát prostor zniklý roce prním 1870 ndzemním Prní podlží se týkl budoy státní suerenity, č.p. 442, druhá ul. Žironická, uzákonil Itálii Počátky, ŘK jko jediné se státní zhájením náboženstí zdácího třetí se týkl řízení finncí projektu (odškodnění). Stební. z ( rámci sjednocoání Oznámení Itálie). Byl předběžných obnoen roce informcí 1929 lteránskými souisejících smloumi. těchto pronjtých smlu byl k zčleněn, ýkonu zdrotnické roce 1947 do mbulntní itlské ústy péče ( tímto je tedy úpry dodnes Plckého pltná). náměstí Počátky n weboých To, MUDr. že se stát Miloši Vtikán Beutloi stl spojencem s tím, že fšistické částk Itálie, bude nedoozuje hrzen (dle mého stránkách názoru) spojenectí Věstník eřejných s ncistickým Zkázek Německem. Jko perličku uádím, měsíčních že když splátkách dlel Hitler od Římě, ledn ždy se ppež do prosince uchýlil do enkoské Hrmonogrm rezidence nechl projektu uzmknout Trnsformce některé chrámy. Ústu Nyní se rátím do poměrů u nás. Po zániku ČSR neuznl Vtikán londýnskou sociální (Benešou) péče pro ládu mentálně udržol postižené styky se státními Krje Vysočin zniklými z ůle ncistů. Neidím jediný důod proto, by se útry oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým Sbor dobroolných domem hsičů č.p.573 měst Počátky 574 pořádá sislou někdo z předstitelů (jkékoli) círke z území dnešní ČR doprní znčkou sobotu 6.9. pro p. od Jindřich 14:00 hodin u Tunku, hsičské zbrojnice Počátky; RADA SR podiil DOPORUČUJE n pozdější pomoci ncistickým zločincům jejich důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždnost I kdyby nčesképoštěs.p., byl podíl ŘKC tomto pobočk prokázán, neidím Počátky, žádnou Hor- rintuč.2 ukrytí Jižní Americe. přizměněoteírcídobyproeřejtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní spojitost ul. č.p. s církeními 87, z důodu restitucemi snížení ČR. prconích úzků po ukončení soutěže (cc od 17:00 hodin) bude následot 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost lýz nd možnostmi u přepážek tohoto celkem článku. o 1 Omezím hodinu se denně, n několik tzn.: u Co dou se týče stájících zthu ŘKC změstnnců s ncisty Protektorátu, zjišťujících je jeho n- ob- bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude konsttoání. zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne N rozdíl o prconích od Sloensk dnech ( třeb i bude Chortsk), krácen nebyl dob zde žád- pro občerstení zjištěno prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost ný předstitel o půl jkékoli hodiny círke kždý odsouzen den jko (noě álečný odpolednnec. oteírcí Neznám přípd dob: kněze pondělí, odsouzeného úterý, (po čtrtek osobození) pátek z zloči- žiá hudb k posezení i tnci: kpel duo M & M x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity skělá Sídliště záb do rnních Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- přijďte Kč/ks se i y č. podít DPH, pobit bude Jsou doloženy oteřeno přípdy ž od 213:30 pstýřských hod. do listů 17:00 (zřejmě hod., n popud jko hodin bude kolborci pouze s ncisty. do 16:00 hodin, e středu odpoledne p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- KH. součsné Frnk), které době) odsuzoly způsob edení bojoé činnosti. Rudou rmádou bombrdoáním Německ letectem spo- 11 2

12 jenců. Vulgárně řečeno připomíná mi to st, by se lk nžrl politiku ncistů. V Přípdě Sloenského státu si nedoolím odhdnout, nkolik VYSOČINA měl politik J. Tis této oblsti áhu jeho koz zůstl celá. SLOVO HEJTMANA KRAJE Činnost kněží odboji byl rozsáhlá jejich hrdinstí též. Nepráem zčátku se lét pozpomínlo kždého roku n se osobnost neyhneme kněze úhám Lidicích o tom, doo- co nás Obecně něm čeká. možno V osobním uést, že žiotě protižidoské neíme, postoje jen leccos (ntisemitismus) tušíme. Ve odpuzujícím rozsudku z roku N eřejném lím si uést žiotě i příkld íme ze o Ctiboře některých (BN). důležitých Když jsem událostech. tm byl V roce, n byl jehož je-tu prhu skrytým, stojíme, tu oteřeným nás čekjí problémem troje olby. (nposledy N jře olby npř. do e eropského 2012 n pouti, prlmentu, n Hrádku n u podzim Vlšimi, olby byl senátní instloán do pmětní obecních Frncii) zstupitelste. řdě míst sět. V ČR menším než okolních státech. Zstím desk knězi, se u který těch, byl jež jsou odbojoé nám nejbližší. skupině Měst býlých obce důstojníků už pomlu Z historie bilncují je sé znám čtyřleté le přípd období. tz. Strostoé Hillsneriády členoé tj. protižidoské místních smosprá (!), dostl se ptří do koncentráku, dlouhodobě jež k těm, přežil, jimž le jejich dlší ězení oliči důěřují 50tých nejíce. kmpně Myslím, z konce že opráněně. 19. století (proti Dří níž se bojol jim přes npř. jejich TGM), nelehkou která pozici letech obce mu zdrotní měst st stále nedoolil postupně propuštění zelebot. mnoho Mimo let jiné žiot. i proto, posloužil že se neěnují dokonce politickým Hitleroi hrátkám jeho ideologickém půtkám, le zdůodnění ětšinou nutnosti bojot proti Židům. jim jde Možná o společnou trošku kuriózní kždodenní se může práci jeit e fkt, prospěch že nejíce zájmu obětí občnů. mezi Z duchoními krjskou ( smospráu mnichy) bylo bych období rád zdůrznil občnské elmi álky dobrou e Špnělsku. budoucnosti Nikoli le zásluhou zlepší součinnost fšistů, le krjů těch, s kteří noě proti ustenou nim bojoli. ládou, N protože požádání šichni jsem íme, připren že t sdělit, nebyl z jkých minulém zdrojů období jsem při ideální. psní spolupráci Pokud měst jste obcí dočetli s nším ž sem, úřdem. tk Vám Zároeň děkuji. doufám, že se blízké Obytelům K dlší části Krje onoho Vysočin projeu přeji musím roce uést, že hodně neznám zdrí přípd, přízniých sé stti prožitků čerpl. práci i soukromém žiotě. kdyby ŘKC oteřeně schlol ( protektorátu) protižidoskou Oldřich Vobr, Ctiboř Z JEDNÁNÍ RADY ZKAZKY MĚSTA A ČÍSLO POVĚSTI 47 ZE OD DNE JAVOŘICE 25. LISTOPADU 2013 RADA Čtení n SCHVÁLILA pokrčoání ze sešitu Ludík Sdílk Zkzky poěsti ké služby od Jořice, s.r.o., které Počátky je pokrčoáním nemjí pro dný Výběru typ lidoých pnelů poskytnutífinnčníhopříspěku poěstí ze Studensk, ydného jko Občnskému sborníček prcí sdružení členů Národopisného yužití s prodejem kroužku souhlsí. při Jihočeském muzeu. JELENU Fond S KŘÍŽEM ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- O Kč z rezerního fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti před budo 200 (PENB) lety po e Velikém lstnictí lese, měst jk říkli prní tomu Tenkrát zbytku etpě prles se jedná kolem o budoy Jořice, městského běhál muze, jelen s zákldní školy, n mteřské hlě. Zron školy, mezi sportoní sětly, hly, jk říkjí Sokolony myslici bílým křížkem očím, multifunkčního měl stříbřitou kulturního šeď srsti centr podobě kříže t se po celý komisiproýběrzdtele rok neměnil. Sítíl do dálky n Komplexní sot zedl proedení sttný jelen ýběroého hlu, ť řízení n pstě n zhotoitele nebo když stby edl stádo. n kci Snd Stební ten posátný úpry Plckého jelen, který náměstí pobýl Počátky, s mnichem e slože- u Mí- to byl choy ní: Mgr. skály Krel pod Štefl, Jořicí. Petr Když Zdák pk Did mnich Brýn, zemřel, DiS.; toulál kce se je kolem finnconá těch míst z ještě Regionálního dlouho se operčního sým stádem. progrmu les Jihoýchod kolem Jořice býl dělen n několik reí- Pnský rů. V reíru řásenském, mlé úžlbině les zného Prchoý, RADA BERE njdete NA VĚDOMÍ široký kámen, n němž je ytesán, dnes žádost již málo pní zntelný Syly Mikoláškoé jelen se znmením Václ mezi prohy. Musil Dl o prý přidělení jej tm bytu postit Domě kdysi s hjný pečotelskou n pměť službou zláštní události. Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné Kdysi době nemá hospodě město se ychloubl DPS k dispozici mldý žádný fořt sou olný nebojácností byt přidělení přesnou bytu ponecht střelbou. nájemné Líčil šemožné této půodní události, ýši že třebs žádost o půlnoci tk zůstáá půjde zstřelí eidenci jelen, pro dlší i kdyby posouzení měl kříž n rozložení hlě. Osttní úhrdy se nesplceného mu smáli neěřili nájemného moc jeho z řečem. 2. Ale přípdě oprdu uolnění příští některého ečer se hodného někteří zse bytusešli byli zědi, pololetí co 2013 udělá. z nebytoých Když se blížil prostor půlnoc, prním yzl ndzemním mldý fořt Oznámení prtu, by předběžných s ním šl do blízkého informcí les, souisejících kde zná, že nejíce podlží zěře. budoy A č.p. tm 442, jim ukáže, ul. Žironická, co doede. Počátky, Měsíc krásně se zhájením sítil, šude zdácího klid mír. Sot řízení chíli projektu čekli, Stební ynořil chodí se pronjtých z houští krásný k ýkonu jelen s zdrotnické mohutným prožím. mbulntní Už péče fořt zedl úpry pušku ke Plckého střelbě. Jelen náměstí zedl Počátky hlu šichni n weboých to uiděli: MUDr. měl mezi Miloši prožím Beutloi zářící s tím, kříž, že částk tkže se bude z jeho hrzen hly řinul stránkách podiná kouzelná Věstník eřejných záře. Les Zkázek kolem zhučel, n st sětýlek měsíčních zčlo splátkách kolem po od lese ledn tnčit. Fořt do měl prosince ruku jko z kmene. Hrmonogrm Nemohl se projektu hnout. Jelen Trnsformce se upřeně zdíl, Ústu pokynul hlou zmizel houštině. Nikdo ni nedutl. Strnule sociální hleděli péče n ten pro zje mentálně mldý postižené fořt klesl k Krje zemi. Vysočin S ytřeštěným tjemnému hlsu les, či jelen. Rchot podiné oznčení yhrzené očim, puškou prkocí u kolenou, plochy nslouchl unitř obytné nějkému hučení zóny před doznílo bytoým dálce domem n Jořici. č.p.573 Beze 574 slo sislou odešli potom domů. Mldý fořt byl nždy ze sého chlubení pohrdání doprní yléčen. znčkou Poznl, pro p. že Jindřich zěř celá Tunku, přírod Počátky; mjí sé RADA zákony, DOPORUČUJE kterým se nelze protiit ysmít beztrestně. Brzy důodem potom jelen umístění s křížem dodtkoé tké dotroubil. tbulky Bylo s yznčením to z selských rintuč.2 bouří 1770 přizměněoteírcídobyproeřej tomto krji. Tenkrát bylo registrční Jořice tolik znčky zěře, osobního že škody utomobilu n selských žd- polích k nost tuhé nčesképoštěs.p., robotě hodně přitěžoly. pobočk Proti robotě Počátky, je těžko Hor- reírech se tele, bouřit. který N Třebíčsku je těžce zdrotně páni i ojsko postižený poolli, (oznčení le škody ní zěře, ul. č.p. elký 87, st z důodu její e šech snížení reírech, prconích snd úzků by šlo si 01) stěžot. je držitelem Poslli tedy průkzu prosebný ZTP list prkocího ž k ídeňskému průkzu; doru, u dou císřoně stájících Mrii Terezii změstnnců Josefoi. zjišťujících Zdli odstřel ob- zpenění uhrzení prkocí škody. Císřská plochy před krjská bytoým komise domem oprdu několikrát služnost u přišl přepážek yšetřot celkem st o 1 škod hodinu i zěře denně, z účs- tzn.: zěře ti zástupců bylo scháleno obcí. Vrchní usnesením mysliec rdy Lošn č. 17/2007 se musel ze dne ukrýt n bude zámku, zchoán když se oteírcí rozzuření dob sedláci sobotu shromáždili dopoledne 17. že o prconích sedláci zeličují dnech škody bude úmyslným krácen spásáním dob pro kětn 1775 před lesním úřdem. Při yšetřoání Lošn trdil, prodejpoužitýchstropníchpnelů osení ytlčoáním stop useknutými o rozměrech kopýtky do 300 měkké půdy eřejnost před příchodem o půl hodiny komise. kždý Ať den tk (noě nebo tk, odpolední došlo tké oteírcí pomáhli. dob: A tenkrát pondělí, zhynul úterý, i čtrtek jelen s křížkem pátek ke x znčnému 100 x 12 cm, odstřelu yjmutých zěře. při Sedláci likidci rádi uzírtelných ndháněli pytláci mezi přístřešků prožím. n Dlouho popelnice ještě, TKO b z dodnes, loklity se Sídliště ypruje Počátkách, o činech bude pytláků, pouze o do střetnutích 16:00 hodin, s hjnými, e středu úkrytech odpoledne zěřiny. ošem zůstl počtu i ten 6 pmátný ks, z cenu kámen 250,- u Kč/ks Řásné. č. DPH, A bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- Příště: N Šmbtce 12 2

13 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ČEŠI A SLOVÁCI V OBLACÍCH N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých Byl to důležitých on. událostech. V roce, n zyni jehož počkli prhu stojíme, do ečer, nás čekjí kdy se troje rozjeli olby. do N okolí jře Prhy olby do eropského prlmentu, n podzim Kód 6394 olby senátní do obecních popel zstupitelste. tm rozptýlili. Zstím se u těch, jež jsou nám Tkže nejbližší. měli Měst číslo urny, obce které už pomlu Víme, bilncují km sé jeli? čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě zápětí k těm, jimž nlezli jejich n oliči Stehlíkoě důěřují nejíce. Jké to Myslím, bylo okolí, že opráněně. kterým směrem Dří se jeli, jim to přes už jejich se té nelehkou zpráě pozici obce měst stále postupně seznmu. zelebot. Ano, byl Mimo tm. jiné Brykso práci e urn prospěch ptřil zájmu mezi občnů. těch zemřel roce 1987, druhý před 8 lety. Úřd dokumentce i proto, neuádí. že se neěnují A příslušníci, politickým kteří hrátkám u toho půtkám, byli, už le nežijí. ětšinou Jeden jim jde o společnou kždodenní Z krjskou smospráu bych osmsedmdesát, rád zdůrznil elmi dobrou které spolupráci byly yšetřoání měst obcí zločinů s nším komunismu úřdem. Zároeň se snžil doufám, pátrt, že se le blízké budoucnosti zlepší součinnost roce krjů 1965 s noě uloženy ustenou tjně ládou, til protože bohužel šichni jen toto. íme, Jediný, že t nebyl kdo by o minulém tom mohl období ještě ideální. něco zjis- Obytelům Krje Vysočin přeji země roce u Kremtori hodně Motole. zdrí přízniých ědět, je prožitků jejich tehdejší práci i předstený, soukromém žiotě. který ještě žije. Ale Nšli ho. ten si už nic nepmtuje. Nemůžu tomu uěřit, řekl Trudie Bryksoá, když se před Nepmtuje? Nebo Jiří si nechce Běhounek, pmtot? hejtmn Krje Vysočin pár dny při náštěě Česk (žije trle USA) dozěděl To neím, to í jen on sám. o ýsledku pátrání. V sobotu n místo položil ěnec s Ti lidé komunistům dili i po smrti. Tkto ysětluje historik, Aleš ZE Kýr DNE mánii 25. utjot LISTOPADU hroby politických 2013 ězňů, kteří nápisem: Z JEDNÁNÍ Josefu Bryksoi RADY po 52 letech MĚSTA hledání. ČÍSLO 47 Bdtelé šk byli úspěšní nejen při hledání Brykso zemřeli e ězení či byli popreni. Kýr je ředitelem Kbinetké RADA hrobu. V SCHVÁLILA Národním rchiu se nšly stré plťáky, tedy služby dokumentce s.r.o., Počátky historie nemjí Vězeňské pro dný služby typ pnelů touto poskytnutífinnčníhopříspěku ýpltnice jáchymoských ěžňů. Občnskému sdružení problemtikou yužití s prodejem se zbýá souhlsí. dlouhodobě. V Kriminálech z Fond byly ohrožených uložené plzeňské dětí, Prh ěznici 1, e odtud ýši 1.000,- je r- Půodně celou zjištění dobu komunistické yprcoání dikttury průkzů zemřelo energetické ězňů. nároč- Z chiáři Kč z nechli rezerního přeézt fondu do rdy Prhy. Mezi nimi se ncházely toho nosti třicet budo bylo zstřeleno, (PENB) e téměř lstnictí sto jich zemřelo měst po úrzu prní i dokumenty dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne ězně číslo 868, Josef Brykse. Ukázlo se, dolech. etpě se V letech jedná o budoy umírlo městského e ězeních muze, průměrně zákldní že uzřené době, kdy pod Bryks č.j. 1590/2003 zemřel, měl mezi uloženo Městem nejméně Počátky lidí školy, ročně. mteřské Bryks zemřel školy, 11. sportoní sprn hly, Sokolony 13. srpn byl 115 tehdejších Kulturním korun. zřízením Ty jeho měst rodin nikdy Počátky, nedostl. kterou je přenechán pitán, multifunkčního o tři dny později kulturního zpopelněn centr Krloých Vrech. 9. utjoány budo šechny Sokolony hroby? Počátkách do dočs- Byly komisiproýběrzdtele říjn byl urn odezen do Ostro, n Komplexní později n proedení Pnkrác. Je ného to nprosto užíání zlomyslné příspěkoé nenáistné orgnizci; jednání. dodtkem Jim prostě se Odtud ýběroého ji spolu s řízení dlšími n 77 zhotoitele urnmi odpůrců stby režimu n kci Stební roce ti lidé upruje dili i dob po smrti. sjednání A tento nájmu postup n byl dobu později určitou leglizoán. od odezli úpry zkopli Plckého Motole, náměstí kde Počátky, je dnes čestné e slože- po V roce do , byl ydán řád je stnoeno pro náprně celkoé prconí náhřebištění: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; tábory, jemné který z rok podepsl 2013 e ministr ýši ,- nitr Rudolf Kč Brák. V tom Josef kce Bryks je finnconá - letec RAF, z který Regionálního byl roce operčního 1941 sestřelen progrmu řádu se přímo stnoí, že když někdo zemře e ýkonu do Jihoýchod zjetí, se proslil sými útěky z německého updl (to e se kterých týklo i končí poprených), reguloné tk se nájemné: tělo pozůstlým Ludmil trestu ězení. Po roce 1948 jej uěznili komunisté e ězení neydáá. Noáčkoá, O ýjimkách Počátky rozhodol nýšit nájemné náčelník krjské od 1.1. spráy RADA zemřel. BERE Bylo mu NA jen VĚDOMÍ 41 let. n ministerst 36,- Kč/m 2 nitr /měsíc; Dgmr přípdě Holá, Jáchymo Počátky náčelník ný- Dobře žádost utjení pní mrtí Desítky Syly Mikoláškoé lidí dodnes Václ neědí, kde Musil jsou krjské šit nájemné spráy táborů. od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel pochoáni o přidělení jejich bytu blízcí, kteří Domě se s stli pečotelskou minulosti oběťmi službou ko- tkoé Rjčnoá, přípdy? Počátky prodloužit nájemní smloumunistického Byly Počátkách režimu. (DPS); Předpisy rd konsttuje, nřizoly, že že těl součsné popr- Myslím, u s že přihlédnutím ne. Neím o k žádném. ýši nbídkoé ceny nájmu při ených době politických nemá město ězňů DPS zemřelých k dispozici e ěznicích žádný olný zbitých byt Kolik přidělení bylo celkem bytu ponecht tjných nájemné pohřbů? této půodní ýši žádost n železné tk zůstáá oponě mjí eidenci být pochoán pro dlší n posouzení utjených To rozložení se nedá odhdnout. úhrdy nesplceného Od roku 1948 do nájemného 1989 zemřelo z e 2. místech. přípdě uolnění některého hodného bytu ěznicích pololetí tři 2013 půl z nebytoých tisíce lidí. Z prostor nejrůznějších prním důodů. ndzemním Kolik Oznámení předběžných informcí Připril: Mirosl souisejících Skokn bylo podlží pochoáno budoy místě č.p. 442, tábor ul. Žironická, kolik šlo n Počátky, centrální se zhájením zdácího řízení projektu Stební úložiště, pronjtých to neíme. k ýkonu Ztím zdrotnické jsme objeili jen mbulntní jeden seznm. péče úpry Plckého náměstí Počátky n weboých Budeme MUDr. ndále Miloši Beutloi pátrt. s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek V Motole měsíčních jich je splátkách pohřbených od kolik? ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu Z toho seznmu, který máme, plyne že jich je 78. Jestli je sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin jich oznčení íc, neíme, yhrzené ten seznm prkocí o ničem plochy tkoém unitř neypoídá. obytné zóny Musel před by se bytoým tedy njít domem dlší č.p.573 seznm. Ale 574 yloučit sislou se to doprní nedá. znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE Dá důodem se očekát, je umístění že se mohou dodtkoé njít míst tbulky uložení s yznčením osttků rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejskýmtele, dlších registrční poprených? znčky osobního Třeb z procesu utomobilu se žd- Slánnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Hor- který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků Co 01) se týká je držitelem Slánského, průkzu tm je ZTP dokld prkocího uložen Národním průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění Prze. prkocí Jedná se plochy lstně před o hlášení bytoým příslušník domem rchiu služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: StB bylo náměstkoi scháleno tehdejšího usnesením ministr rdy Národní č. 17/2007 bezpečnosti, ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne kde se uádí, že po ykonné poprě on řidič doproodili o prconích dnech bude krácen dob pro příslušné nákldní uto Pohrniční o stráže rozměrech s rkemi 300 prodejpoužitýchstropníchpnelů eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpoled- poprených x 100 x 12 komunistů cm, yjmutých četně při likidci Slánského. uzírtelných Při kremci ní oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek příslušník přístřešků StB n stál popelnice u žároiště, TKO řidič z loklity u ýsypky Sídliště kontrololčátkách, Po- bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne tk celý průběh počtu 6 kremce. ks, z cenu Po ychldnutí 250,- Kč/ks popel č. DPH, še bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko sesypli p. Adolfu Sedlákoi, ppíroého tr. pytle bytem odezli Počátky. do ěznice Vodotechnic- Ru- 13 2

14 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA MATEŘSKÉ CENTRUM LVÍČEK OD ZÁŘÍ OPĚT S PROGRAMEM! N Mteřské zčátku centrum kždého Líček roku se bylo neyhneme i během úhám lét kždé úterní o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě dopoledne íme o oteřeno některých důležitých ěřte, scházel událostech. se V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského nás nemlý prlmentu, počet. I děti, n které podzim již chodí olby senátní do školky, do obecních zstupitelste. Zstím se o prázdninách se u těch, jež rády jsou rátily nám z nejbližší. námi Měst do Líčku obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá - pohrát si ptří kmrády, dlouhodobě oblíbenými k těm, jimž hrčkmi, jejich oliči společně důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce si zzpít. měst Ani stále se postupně nechce ěřit, zelebot. že některé Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde děti, o které společnou s mminkmi kždodenní zčli práci MC e prospěch Líček nštěot zájmu občnů. Z krjskou jko btolt, smospráu jsou bych od rád září zdůrznil předškoláky! elmi dobrou Ale spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké je budoucnosti to tk - mteřské zlepší součinnost centrum Líček krjů s noě zhjuje ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům září již Krje sou Vysočin 5. sezonu přeji fungoání. roce Těšit hodně se zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. můžeme n pestrý progrm skládjící se ze společného zpíání, ýtrného toření hrní, čekjí nás i mimořádné kce jko zářijoá exkurze do místního Z JEDNÁNÍ Agrodružst, RADY říjnoá MĚSTA Burz šeho ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 možného nebo ečerní Pokec pro mminky. RADA Z příspěek SCHVÁLILA n činnost nšeho mteřského měst děkujeme Městu Počátky, které nám ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému poskytlo finnční sdružení Fond prostředky ohrožených n pořízení dětí, hudebních Prh 1, nástrojů e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Kč obnou z rezerního několik fondu nejytíženějších rdy hrček n děti dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne tk čekjí noé bubínky, trktor kočárek pro etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony pnenky. uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Finnční Kulturním příspěek zřízením jsme yužili měst i n Počátky, pořízení kterou ýtrných je přenechán multifunkčního kulturního centr potřeb budo n kretiní Sokolony toření Počátkách díky tomu můžeme do dočsného komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení yzkoušet užíání příspěkoé nejrůznější techniky orgnizci; - mloání dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e slože- prstoými upruje brmi, dob sjednání tempermi, nájmu mloání n dobu n sklo, určitou od textil, 1.1. modeloání, 2004 do , je stnoeno celkoé nájemnní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; Přejeme dětem, z rok 2013 které mteřskému e ýši ,- centru Kč odrostly od září nstupují do školky, ť se jim noém kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod e kolektiu líbí, kterých zyknou končí si brzy reguloné noým poinnostem nájemné: Ludmil užijí Noáčkoá, si spoustu Počátky záby nýšit her. Věříme, nájemné že k od nám 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ njdou n 36,- cestu Kč/m i noé 2 /měsíc; mminky Dgmr (ttínkoé, Holá, Počátky bbičky, nýšit nájemné žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil dědoé, ) se od sými 1.1. rtolestmi n 32,- Kč/m nebojte 2 /měsíc; se Gbriel Rjčnoá, o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou přijďte se z námi Počátky podít! Vše prodloužit děťátko nájemní si yzkouší smlouu Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné jiné s přihlédnutím hrčky, pozná k ýši noé nbídkoé kmrády, ceny zzpíá nájmu si, při když mu době trochu nemá pomůžete, město DPS nmluje k dispozici nebo si žádný yrobí olný něco byt n pmátku. přidělení Těšíme bytu ponecht se n Vás nájemné kždé úterý této od půodní 9 11 hod, ýši kluboně žádost č. 1 tk budoě zůstáá Kulturního eidenci zřízení pro dlší měst posouzení n Plckého rozložení náměstí. úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu Z MC Líček Kteřin Burešoá pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním Oznámení předběžných informcí souisejících podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí Město Počátky n Kulturní weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných zřízení Zkázek měst Počátky měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu srdečně Trnsformce zou n chrittiní Ústu sociální péče pro mentálně koncert postižené ěnoný Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné Krolínce Kyseloé zóny před bytoým domem č.p sislou Tomáškoi Flídroi. doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE Vystoupí: IVO JAHELKA důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřej- Koncert se koná pátek registrční znčky osobního utomobilu ždnost nčesképoštěs.p., pobočk od 19:00 Počátky, hodin Hor- tele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení sále Kin prconích Počátky. úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; u dou stájících změstnnců Vstupné je dobroolné. zjišťujících ob- zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem Výtěžek o bude 1 hodinu přeeden denně, n tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí trnsprentní dob sobotu účet měst dopoledne o prconích dnech Počátky, bude který krácen je pro nše dob pro prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý hendikeponé den (noě děti odpolední x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných oteírcí dob: pondělí, Krolínku úterý, Tomášk. čtrtek Číslo pátek přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, chrittiního e středu účtu odpoledne je: počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 53 hod do 6300/ :00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- 14 2

15 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 KDY ZAHÁJÍME = učebn číslo B = učebn číslo 23. Zde proběhne ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů Nstájící školní rok /2015 zhájíme pondělí přesně 1. září. yučujících, prohlídk školy nstínění rozrhů. Rodiče indiiduální fotogrfoání, seznámení rodičů s poždky poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- Prňáčci mohou přihlásit sé děti do školní družiny do školní jídelny. Kč z rezerního fondu rdy nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Slnostní uítání prňáčků do školních lic bude 8:30 dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony hodin místním sále KINA. Zde si třídní učitelky noých Osttní uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky prňáčků přeberou sé děti následně se šichni odeberou do Zákldní školy Otokr Březiny Počátkách do 7:55 hodin prním školním zoněním. Žáci osttních ročníků zhájí školní rok zákldní škole Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení multifunkčního kulturního centr budoy I. stupně, kde jsou pro ně nchystné učebny 1. A Ředitel Mgr. Jrosl Blžíček ného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého 1.B náměstí Počátky, e slože- upruje dob sjednání 1.A nájmu n dobu určitou od do třídní , učitelk Blnk je stnoeno Vopriloácelkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč ní: Mgr. třídní Krel učitelk Štefl, Petr Mgr. Zdák Lenk Koukloá Did Brýn, DiS.; 1. BEDNAŘÍK Ptrik Horní Vilímeč BUZEK kce Lukáš je finnconá z Regionálního Polesí operčního progrmu Jihoýchod e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil 2. ČECH Michl Počátky PETRŮ Krolín Počátky 3. ČECHOVÁ Elišk Počátky POLÍVKOVÁ Lucie Veselá Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ 4. DUŠKOVÁ n 36,- Kč/m 2 Simon Počátky POSPÍCHAL Tomáš Počátky /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné FÁČEK Mtyáš od 1.1. n 32,- Počátky Kč/m 2 /měsíc; Gbri- POVOLNÝ o přidělení Mtěj bytu Domě s Počátky pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil el IŽOVSKÁ Rjčnoá, Brbor Počátky prodloužit Počátky nájemní smlouu PRÁŠIL Počátkách Adm (DPS); rd konsttuje, Počátky že součsné KOCIÁNOVÁ s přihlédnutím Nikol k ýši nbídkoé Počátkyceny nájmu při 7. PŘESLIČKA době nemá Did město DPS k dispozici Počátky žádný olný byt 8. přidělení KOLÁŘOVÁ bytu ponecht Simon nájemné Počátky této půodní ýši RANDLÍK žádost Did tk zůstáá eidenci Počátky pro dlší posouzení 9. rozložení KREJČÍ úhrdy Dominiknesplceného Počátky nájemného z 2. RODOVÁ přípdě Dorot uolnění některého hodného Počátky bytu 10. pololetí KREJČŮ 2013 Sětln z nebytoých prostor Ctiboř prním ndzemním SCHNIRZ Oznámení Jozefpředběžných informcí Česká Olešná souisejících KŘÍŽOVÁ podlží budoy Vendul č.p. 442, ul. Jihlák Žironická, Počátky, 11. SNÍŽKOVÁ se zhájením Simonzdácího řízení Počátky projektu Stební 12. pronjtých KUBÍK Tobiáš k ýkonu zdrotnické Počátky mbulntní péče SVOBODA úpry Plckého Stnisl náměstí Počátky n weboých 13. MUDr. KUČEROVÁ Miloši Beutloi Mrkét s tím, že Pnské částk Dubenky bude hrzen ŠAMALOVÁ stránkách Petr Věstník eřejných Počátky Zkázek 14. měsíčních KUČEROVÁ splátkách Terez od ledn Pnské Dubenky do prosince ŠKORPÍKOVÁ Hrmonogrm Šárk projektu Počátky Trnsformce Ústu 15. MAREK Michl Počátky ŠNITA sociální Kryštof péče pro mentálně Počátky postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné 16. NAVRÁTILOVÁ Gbriel Kliště VICHR Adm Polesí zóny před bytoým domem č.p sislou 17. ORAVEC Jkub Klátoec ŽÁK Lukáš Počátky doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko 15 2

16 SLOVO KNIHOVNA HEJTMANA POČÁTKY KRAJE - NOVé VYSOČINA KNIHY N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve Pro dospělé: eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského chlupáři stříbrného prlmentu, plátn podzim Výlety olby k senátní chtám do chlupám slných se u těch, českých jež jsou herců nám nejbližší. Rdek Měst Ludin obce už pomlu bilncují sé čtyřleté ždy období. od 9 Strostoé 11 hodin členoé místních obecních zstupitelste. MC Líček - září Zstím smosprá Jednou z ptří žiot dlouhodobě Simon k Monyoá těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici Žiot obce e stletích měst stále 16. postupně století zelebot. Lexikon historie Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým 2.9. hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde Vlstimil o společnou Vondrušk kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Tém: Slunečnice Z Hr krjskou o trůny smospráu George R. bych R. rád Mrtin zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Milé děti, Zároeň doufám, že se blízké Mnželský budoucnosti omyl zlepší Jennifer součinnost Probstoá krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Tjemstí plnet Krje Vysočin Hn Proškoá ítejte z prázdnin! Prní zářijoé setkání bude přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. V pekle ptáci nezpíjí Jrmil Pospíšiloá ptřit končícímu létu yrobíme si slunečnici. Šumské střípky Jiří Neumnn A by jí nebylo smutno, ozdobíme si jí motýlky, Sestr sestřičk - Mgd Váňoá beruškmi šneky Hříchy drebák Ann Rndol Top krimi Z JEDNÁNÍ Přípd znásilněných RADY žen MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU Toulky po Proence Jrosl Dořákoá Tém: Výlet do Agrodružst Počátky RADA Miloná SCHVÁLILA Bertrice Smll ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů Exkurze do místního Agrodružst Počátky. Společný yprcoání odchod 10 průkzů hod. z MC energetické Líček. nároč- poskytnutífinnčníhopříspěku Slunečnice Klár Mndusoá Občnskému sdružení Fond legie ohrožených smrti dětí, Leo Kessler Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění Schimero Kč z rezerního fondu rdy nosti budo Čekt (PENB) n nás e budou lstnictí trktory Pro děti mládež: měst prní dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne etpě se kombjn jedná o budoy dlší zemědělské městského muze, stroje Soumrk králostí Morgn Rhodesoá zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Tři uzřené ypečení pod sledi č.j. 1590/2003 Slly Grdneroá mezi Městem Počátky 3 holky Kulturním n stopě zřízením Únos měst Mj Počátky, on Vogel kterou je přenechán multifunkčního kulturního centr ztrcená brán budo Orson Sokolony Scott Crd Počátkách do dočsného komisiproýběrzdtele Tém: Hrušky n Komplexní proedení Velká knih užíání o elkých příspěkoé utech orgnizci; tké o některých dodtkem mlých se ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e slože- Tentokrát u nás e Líčku budeme ze šech sil 3 holky upruje n stopě dob Loupež sjednání zrcdloém nájmu n dobu slonu určitou Mir Sol od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč kce sfoukli je hruštičku. finnconá A by z Regionálního nebyl opuštěná, operčního zbydlí ní: foukt Mgr. Krel to bychom Štefl, Petr jko Zdák e známé Did básničce Letdl 2 záchrnáři Christopher Meyer Brýn, DiS.; zonilk Piráti Vílí dobrodružstí progrmu Jihoýchod se ní d čeríci Pohádkoý klásek Jn Semelkoá zltá knih e kterých pohádek končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil Výpůjční n dob: Tém: Tmburín pro děti 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Pondělí: Počátky 7:15 11:30 prodloužit 12:00 nájemní 15:45 Vyrobíme si noou hudební pomůcku smlouu s přihlédnutím Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné Střed: 7:15 k ýši 11:30 nbídkoé 12:00 ceny 15:45 nájmu při době nemá společně město si s tmburínmi DPS k dispozici zzpíáme. žádný olný byt přidělení Čtrtek: bytu ponecht 7:15 11:30 nájemné 12:00 této 15:45 půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení rozložení Pátek: úhrdy 9:30 nesplceného 11:30 12:00 nájemného 18:00 z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu pololetí 2013 z nebytoých Knihonice: prostor prním ndzemním Oznámení předběžných Tém: Ježečci informcí souisejících podlží Pl budoy Kolářoá, č.p. 442, Tel.: 561 ul. Žironická, Počátky, se Ve zhájením Líčku nám zdácího poslední zářijoé řízení projektu úterý budou Stební pronjtých e-mil: k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého dupt ježci. náměstí A my jim Počátky pomůžeme n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek s chystáním zásob n zimu měsíčních splátkách od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejtele, registrční znčky osobního utomobilu ždnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Hor- který je těžce zdrotně postižený (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- zpenění prkocí plochy před bytoým domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- 16 2

17 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnické služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informcí souisejících se zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí Počátky n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin RADA DOPORUČUJE rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko 17 2

18 Vzpomínk SLOVO HEJTMANA KRAJE KINO VYSOČINA POČÁTKY N zčátku Uběhlo kždého již 10 let roku Čs se neyhneme ubíhá nercí, úhám co o tom, zl, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném le lásk, žiotě úct íme o zpomínky některých důležitých srdcích událostech. žijí dál. V roce, n jehož září prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. Zstím Dne 18. se u 9. těch, jež tomu jsou bude nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních zejtra NAPOřÁD smosprá již 10 let, ptří kdy dlouhodobě nás náhle k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou 6.9. sobot 19:00 hodin 80 Kč pozici obce nečekně měst opustil stále pn postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim 98 minut 2D ČR české jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Komedie, romntický, rod moie Z krjskou PETR smospráu zboroň bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci Nehodné měst obcí do s nším 12-ti let. úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. S láskou zpomíná dcer TřI BRATřI Christink s mminkou 7.9. neděle Jiří 17:00 Běhounek, hodin hejtmn 100, 130 Krje Kč Vysočin Lenkou celou rodinou. 86 minut 2D ČR, Dánsko české Pohádk, rodinný Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 Přístupný ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 Vzpomínk 18 2 poskytnutífinnčníhopříspěku Dne uplyne Občnskému sdružení 1. Fond ýročí ohrožených od úmrtí nší dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního mminky, bbičky fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne prbbičky pní uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním Anny ŠVEJDíKOVé zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání Vzpomínjí příspěkoé dcery orgnizci; dodtkem se upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od s rodinmi do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky Vzpomínk nýšit nájemné od 1.1. n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- Dne 8.9. si připomeneme nedožité 85. nrozeniny uplyne 10 let, co nás opustil el Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při pní přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši rozložení Mrie úhrdy VOBROVÁ nesplceného nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží ze Ctiboře. budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, pronjtých Z tichou k zpomínku ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. děkuje Miloši syn Oldřich Beutloi Vobr. s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým Vzpomínk domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; důodem Těžko se s je tebou umístění loučilo, dodtkoé smutno je tbulky bez tebe s žít, yznčeník šk registrční smrtí nekončí, znčky osobního srdci tě stále utomobilu budeme mít. žd- lástele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) Dne je držitelem průkzu uplynulo ZTP prkocího průkzu; zpenění 8 let od úmrtí prkocí pn plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne Krl uxi prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, Vzpomínjí dcery p. Adolfu s Sedlákoi, rodinmi. tr. bytem Počátky. Vodotechnic- fakjů, ké služby PANE s.r.o., učiteli Počátky nemjí pro dný typ pnelů yužití s prodejem sobot 19:00 souhlsí. hodin 110 Kč zjištění 118 minut yprcoání 2D Německo průkzů český energetické dbing náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Komedie Nehodné etpě se jedná do 12-ti o budoy let. městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony POŠŤÁK multifunkčního PAT kulturního centr komisiproýběrzdtele neděle 17:00 hodin n Komplexní 100 Kč proedení 88 ýběroého minut 2D řízení Velká n Británie zhotoitele český stby dbingn kci Stební úpry rodinný Plckého náměstí Počátky, e slože- Animoný, Přístupný ní: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod MíSTA sobot 19:00 hodin 110 Kč RADA 108 minut BERE NA 2D VĚDOMÍ ČR české žádost Drm pní Syly Mikoláškoé Václ Musil Nehodné o přidělení do bytu 12-ti let. Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt ŽELVY NINJA žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení neděle 17:00 hodin 100 Kč 90 přípdě minut uolnění 2D USA některého český dbing hodného bytu Dobrodružný, Oznámení předběžných kční, fntsy, komedie, informcí sci-fi souisejících Přístupný se zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí Počátky n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek LABYRINT: ÚTĚK Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sobot 19:00 hodin 120 Kč sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin 114 minut 2D USA české titulky Akční, mysteriózní, thriller, sci-fi Nehodné do 12-ti let RADA DOPORUČUJE rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost nčesképoštěs.p., DANcE: ALL IN pobočk Počátky, Hor- LET S ní ul. č.p. 87, neděle z důodu 19:00 snížení hodin 100 prconích Kč úzků 112 minut USA české titulky u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Drm, hudební, romntický Nehodné do 12-ti let bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko změna PROgRAMu VYHRAzENA!

19 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých SOKOLOVNA končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 36,- Kč/m AKcE 2 /měsíc; Dgmr září Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlou- P.. (zkrtk) prodejní kce u s přihlédnutím P.. f. ETCIMEX k ýši nbídkoé Secondhnd ceny nájmu při přidělení Veřejné bytu ponecht fórum Měst nájemné Počátky této půodní ýši rozložení P.. úhrdy f. OPATEX nesplceného Secondhnd nájemného z 2. pololetí P.. f. z MELICHER nebytoých prostor spotřební prním zboží ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince oznčení yhrzené prkocí plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; důodem je umístění dodtkoé tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění prkocí plochy před bytoým domem bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnické služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení předběžných informcí souisejících se zhájením zdácího řízení projektu Stební úpry Plckého náměstí Počátky n weboých stránkách Věstník eřejných Zkázek Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin RADA DOPORUČUJE rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko 19 2

20 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA N zčátku kždého roku se neyhneme úhám o tom, co nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst obce už pomlu bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních smosprá ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. Myslím, že opráněně. Dří se jim přes jejich nelehkou pozici obce měst stále postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že se neěnují politickým hrátkám půtkám, le ětšinou jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. Z krjskou smospráu bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci měst obcí s nším úřdem. Zároeň doufám, že se blízké budoucnosti zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, protože šichni íme, že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 poskytnutífinnčníhopříspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- Kč z rezerního fondu rdy dodtekč.9kesmlouěonájmuzedne uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočsného užíání příspěkoé orgnizci; dodtkem se upruje dob sjednání nájmu n dobu určitou od do , je stnoeno celkoé nájemné z rok 2013 e ýši ,- Kč e kterých končí reguloné nájemné: Ludmil Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od 1.1. n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny nájmu při přidělení bytu ponecht nájemné této půodní ýši rozložení úhrdy noé kosmeticko-relxční nesplceného studio nájemného z 2. pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, pronjtých k U ýkonu nás si můžete zdrotnické odpočinout, mbulntní péče MUDr. Miloši zregenerot Beutloi s tím, pročistit že částk mysl... bude hrzen měsíčních splátkách od ledn do prosince MASÁŽE / TERAPIE / ZÁBALY oznčení yhrzené KOSMETIKA prkocí / PEELING plochy unitř obytné zóny před bytoým domem č.p sislou VIZÁŽISTIKA / TVAROVÁNÍ TĚLA doprní znčkou pro p. Jindřich Tunku, Počátky; důodem HORIZONTÁLNÍ je umístění dodtkoé SOLÁRIUM tbulky s yznčením registrční znčky osobního utomobilu ždtele, který je těžce zdrotně postižený (oznčení... Vše studio plné relxce... 01) je držitelem průkzu ZTP prkocího průkzu; zpenění OTEVÍRÁME prkocí plochy UŽ V před ŘÍJNU! bytoým domem bylo Oteírcí scháleno dob dle objednáek usnesením n telefonním rdy č. čísle 17/2007 nebo n emilu. ze dne prodejpoužitýchstropníchpnelů o rozměrech 300 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků Lenk Vlentoá n popelnice +420 TKO 607 z 566 loklity 835 Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, + z 420 cenu ,- 921Kč/ks č. DPH, Horní ulice 44, Počátky p. Adolfu Sedlákoi, tr. fb.com/elestudio bytem Počátky. Vodotechnické služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů zjištění yprcoání průkzů energetické náročnosti budo (PENB) e lstnictí měst prní etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony multifunkčního kulturního centr komisiproýběrzdtele n Komplexní proedení ýběroého řízení n zhotoitele stby n kci Stební úpry Plckého náměstí Počátky, e složení: Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; kce je finnconá z Regionálního operčního progrmu Jihoýchod RADA BERE NA VĚDOMÍ žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil o přidělení bytu KAMENICTVÍ Domě s pečotelskou službou Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné SEVERA KAREL době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt KŘEMEŠNICKÁ 1946 žádost tk zůstáá eidenci pro 393 dlší 01 PELHŘIMOV posouzení PELHŘIMOV TEL.: , přípdě uolnění některého hodného bytu Oznámení VÝROBA A předběžných MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ informcí A KRYCÍCH souisejících DESEK ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY se zhájením zdácího řízení projektu Stební PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ úpry Plckého ZHOTOVENÍ náměstí NÁPISŮ Počátky A PŘÍPISŮ n weboých stránkách Věstník eřejných PEČÍCÍ KAMENY Zkázek Hrmonogrm projektu ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTŘÍDNÍ Trnsformce KVALITA, Ústu sociální péče PRODLOUŽENÁ pro mentálně ZÁRUKA!!! postižené Krje Vysočin ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ RADA DOPORUČUJE rintuč.2 přizměněoteírcídobyproeřejnost nčesképoštěs.p., pobočk Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků u dou stájících změstnnců zjišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, 790 70 Jorník IČO : 70986258 tel. 584 440 347 mob. 604 243 757 e-mil: msmiru.jorník@tiscli. cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU 4/ JARO V DĚTSKÉM AERObIKU Sluníčko nám začíná pěkně hřát, objevují se první kvítka a děvčátka v dětském aerobiku pilně cvičují své sestavy. Při návštěvě sportovní haly můžete zhlédnout ty nejmenší jako

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více