Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Organizace studia 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 7. Spolupráce se sociálními partnery 8. Zapojení do projektů 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Poradenské služby 11. Řízení školy 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 13. Údaje o výsledcích kontrol 14. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Přílohy: 1. Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 a jeho plnění 2. Dotazníková šetření a testování žáků 3. Ze života školy - 1 -

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov adresa školy nám.míru Kamenický Šenov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Hana Svobodová Zástupkyně: Mgr. Ivana Novotná kontakt Tel.: Fax: www: zsks.estranky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Kamenický Šenov adresa zřizovatele Osvobození 470 kontakt Tel.: Fax : součásti školy kapacita Mateřská škola Pískovec 55 Mateřská škola Mistrovická 55 Základní škola 600 Školní družina 90 Školní jídelna MŠ výdejna 110 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola Pískovec Mateřská škola Mistrovická 1. stupeň ZŠ ,8 20,8 2. stupeň ZŠ ,6 11,1 Školní družina

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Hlavní budova ZŠ byla kompletně zrekonstruována a dostavěna již v 1.etapě v roce 2003, takže školní rok 2003/2004 byl zahájen již v nových prostorách. Nově přibyla velká sportovní hala se dvěma tělocvičnami, zvlášť pro míčové hry a menší gymnastická. Obě tělocvičny využívá i místní SUPŠS a sportovní veřejnost. Třetí budova, ve které se nachází prostory pro dvě oddělení školní družiny a moderně vybavená školní kuchyně s jídelnou, je v provozu od konce roku Kuchařky vaří obědy také pro obě mateřské školy, které jsou součástí školy, ale i pro ZŠ a MŠ v Prysku a cizí strávníky. Počet kmenových i odborných učeben se nezměnil, škola jich využívá celkem 28, v tom je zahrnuta i keramická dílna, školní knihovna, cvičná kuchyňka. Před rokem byla v prostorách bývalé kotelny vybudována školní dílna, kde se mladší žáci učí zacházet s různými typy nářadí a materiálů. Pěkná školní aula slouží k pořádání kulturních představení, školních oslav, soutěží žáků, k vítání prvňáčků a jejich rodičů, k obhajobám absolventských prací, ale též k výuce hry na klavír. V průběhu letních prázdnin 2011 byly do všech kmenových učeben nainstalovány nové tabule s interaktivními dataprojektory a počítači, které jsme pořídili z peněz projektu EUpeníze školám. Tím se po materiální stránce výrazně zvýšila hodnota vybavení školy. Jde však především o modernizaci výuky tak, aby byla pro žáky i učitele atraktivnější. Všichni učitelé mají zároveň notebooky, které si mohou brát s sebou domů pro přípravu na vyučování. K jejich práci jim slouží i multifunkční kopírka a skener. Žákům jsme letos nově umožnili používat za symbolický poplatek ve výuce vlastní notebooky, což především ti nejstarší často využívali. Mají však přístup i ke školním počítačům a internetu, a to i o přestávkách. Celá škola je bezbariérová, proto mohou školu navštěvovat i tělesně postižení žáci. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakty Petra Baštová, předsedkyně , 2 Organizace studia 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání ŠVP Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola Škola pro všechny, č.j. KŠ-330/07 RVP ročník 2.2 Vzdělávací program ŠVP pro ZV Škola pro všechny, č.j. KŠ-330/ ročník

4 3 Personální zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 49 Počet učitelů ZŠ 24 Počet vychovatelů ŠD Počet učitelek MŠ 8 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 6 Počet provozních zaměstnanců MŠ 5 Počet provozních zaměstnanců ŠJ 6 Komentář: 1 učitelka dlouhodobě nemocná, není zahrnuta v celkovém počtu učitelů ZŠ. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3 (započteny i jako učitelky) Pedagogičtí Roků Stupeň vzdělání Funkce Úvazek v % pracovníci ped.praxe Aprobace Drozdová učitelka nemoc nad 32 VŠ 1.-5.r. Hekerlová učitelka VŠ 1.-5.r Hotařová učitelka 100 nad 32 VŠ 1.-5.r. Marková učitelka VŠ 1.-5.r. Pánková *) učitelka VŠ 1.-5.r. Skoková učitelka VŠ 1.-5.r. Šrédlová učitelka VŠ 1.-5.r. Toušová učitelka VŠ 1.-5.r. Veselá učitelka 100 nad 32 VŠ 1.-5.r. Bezděková učitelka 18, SŠ Karschová učitelka 13,64 do 15 SŠ Šturcová učitelka 18,18 do 15 SOŠ Bartoňová učitelka 86, VŠ Ch-P David učitel SŠ Kladivo učitel 86,36 do 15 SŠ Klefflerová učitelka 100 do 15 SŠ, studuje VŠ Novotná zást. řed VŠ Čj-Ov Pajerová učitelka 100 do 15 VŠ M-Tv Petrus učitel 100 do 15 VŠ M-Z Rajlichová učitelka 100 do 15 SŠ, studuje VŠ Střelka učitel SŠ Suchá učitelka 100 do 15 VŠ Čj-Z Svobodová ředitelka 100 nad 32 VŠ Čj-Hv Tadlíková učitelka 68,18 do 15 VŠ studuje Volná učitelka VŠ Čj-Nj Hrůzková učitelka MD do 15 VŠ Petrusová učitelka MD do 15 VŠ Nj-Z Vaňourková učitelka MD do 15 VŠ D-Z *) Pánková zástup za Drozdovou (celý rok N) - 4 -

5 Bezděková vychov. ŠD SŠ vychovatelství Karschová vychov.šd 100 do 15 SŠ vychovatelství Šturcová vychov.šd 14,28 do 15 SOŠ Jakoubková zást.řed.v MŠ MD do 15 SŠ učitelství v MŠ Jakešová učitelka MŠ SŠ učitelství v MŠ Roztočilová učitelka MŠ SŠ učitelství v MŠ Švarcová zást řed.v MŠ SŠ učitelství v MŠ Pitelková učitelka MŠ 100 do 15 VŠ Kypusová zást.řed.v MŠ 100 nad 32 SŠ učitelství v MŠ Benešová učitelka MŠ 100 nad 32 SŠ učitelství v MŠ Fleglová učitelka MŠ SŠ učitelství v MŠ Horčičková učitelka MŠ SŠ učitelství v MŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 94,12 učitelé 1. stupně 94,12 Učitelé 2. stupně 55,31 učitelé 2. stupně 55,31 Učitelky MŠ 87,5 učitelky MŠ 87,5 Vychovatelky ŠD 93,34 vychovatelky ŠD 93, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek v % Stupeň vzdělání Machová ekonomka 100 SŠ Kadavý školník 100 SOU Hajná uklízečka 100 SOU Satranská uklizečka 100 SOU Tyršová uklizečka 100 SŠ Walterová uklízečka 100 ZŠ Mladenovová Eva uklízečka MD SOU Rusová vedoucí ŠJ 100 SOU Danielová kuchařka 100 SOU Dvořáková kuchařka 100 SOU Rulíková kuchařka 100 SOU Matoušová pomocná kuchařka 100 ZŠ Mladenovová Věra uklízečka a pom.kuch.šj 100 SOU Jiřičková pradlena a pom.kuch.v MŠ 100 ZŠ Němcová školnice v MŠ 100 SOU Pavliš topič 62,5 SOU Labudová školnice v MŠ 100 ZŠ Prousková pradlena a pom.kuch.v MŠ 100 SOU - 5 -

6 3.6. Údaje o DVPP Priority: Semináře k EU peníze školám Semináře k projektu Potřeby žáků, učitelů a inkluze Supervizní výcvik Bakaláři Ekologická a enviromentální výchova Poř. Název vzdělávací akce Termín Místo Počet učitelů 1. Děti, škola, právo Odolena Voda supervize Kam.Šenov 5 3. Agrese, agresivita u dětí a mládeže Nový Bor 1 4. Práce s neukáz. a neprospívaj. žákem Liberec 2 5. Power point pro začátečníky Nový Bor 2 6. Kreslení chemických struktur Liberec 1 7. Práce s interaktivní tabulí Česká Kamenice 2 8. Microsoft Office 1.část Kam.Šenov dtto 2.část Kam.Šenov DUM - matematika Liberec Novela školského zákona Liberec Logopedický seminář Turnov Děti, škola a právo Kam.Šenov Etoped.problematika ve škol.prostředí , Česká Lípa 1 a supervize Kam.Šenov supervize Kam.Šenov Školení Excel - 1.skupina Nový Bor Autentické videoklipy a filmy v Aj Liberec Jak napsat úspěšný projekt Praha Agrese a možnosti práce s ní Kam.Šenov Novely právních předpisů Česká Lípa Excel- 2.skupina Nový Bor Excel 3.skupina Nový Bor Inovace ve vzdělávání Praha supervize Kam.Šenov Rozvoj školy a supervise - konference Kam.Šenov EU Smart - DUM Kam.Šenov Potřeby žáků - setkání ŘŠ partner.škol Praha 1 Studium k získání kvalifikace Klefflerová, Rajlichová, Tadlíková - 6 -

7 4.1 Zápis k povinné školní docházce k počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 12/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 15 8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

8 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň 1.pololetí Třída Počet Prospělo Prospělo Samé 1 Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno žáků s vyznam. I.A I.B II.A II.B III IV V.A V.B Celkem stupeň 2. pololetí Třída Počet Prospělo Prospělo s Samé Neprospělo OZ/ Nehodnoceno Uvolněno žáků vyznam. 1 RZ* I.A I.B II.A II.B III IV V.A V.B Celkem stupeň 1. pololetí Třída Počet Prospělo Prospělo Samé 1 Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno žáků s vyznam. VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX Celkem

9 2. stupeň 2. pololetí Třída Počet Prospělo Prospělo 1 Neprospělo OZ/ Nehodnoceno Uvolněno žáků s vyznam. RZ* VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX Celkem Celkový přehled 1. pololetí Počet Prospělo s Samé 1 Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled 2. pololetí Počet Prospělo Samé 1 Neprospělo OZ/RZ* Opakuje Postoupí žáků s vyznam. ročník po OZ věkem 1. stupeň stupeň Celkem viz *: OZ=opravná zkouška; RZ=rozdílová zkouška (žák nemohl být klasifikován pro velkou absenci a nedostatek známek) Přehled o chování 1. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A I.B II.A II.B III IV V.A V.B Celkem

10 1. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A I.B II.A II.B III IV V.A V.B Celkem stupeň 1. pololetí Třída Počet žáků Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX Celkem stupeň 2. pololetí Třída Počet žáků Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX Celkem Celkový přehled 1. pololetí Počet Důtky Důtky 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ 1.stup stup Celkem

11 Celkový přehled 2. pololetí Počet Důtky Důtky 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ 1. stup stup Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,33 1 0,01 2. stupeň , ,96 Celkem , ,45 Komentář: K výraznému nárůstu neomluvené absence proti loňskému školnímu roku přispěli zejména 4 žáci 2.stupně, kteří z celkového počtu zameškali 98 hodin. Jejich záškoláctví bylo projednáno ve výchovné komisi. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,5 63 0,4 2. stupeň , ,1 Celkem , ,2 Komentář: další výrazné navýšení neomluvených hodin oproti 1. pololetí má na svědomí jedna žákyně z 6.A třídy (133 hod.) a několik žáků z 8.tříd. Hlavní příčinu vidím v důsledném dodržování Pokynu k řešení záškoláctví a ve velmi dobré spolupráci s dětským lékařem, který v odůvodněných případech vystavoval na žádost školy písemné omluvenky. Velmi dobrá byla i spolupráce s příslušnou komisí při MěÚ v Kam. Šenově

12 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka již ve všech ročnících podle našeho ŠVP s motivačním heslem Škola pro všechny, což nám po technické stránce umožňuje i bezbariérový přístup do školní budovy a výtah pro žáky s tělesným handicapem. Žáci s vývojovými poruchami učení, příp. se zdravotním omezením mají možnost být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, kterému musí předcházet rodičovská žádost a doporučení SPC. Letos bylo takto vzděláváno celkem 8 žáků. Výchovně-vzdělávací priority: péče o žáky s vývojovými poruchami učení prováděním dyslektického nácviku a logopedické nápravy v odůvodněných případech vzdělávat žáky podle IVP provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak handicapovaných přímo ve třídách s ostatními žáky péče o nadané žáky, podporovat jejich zapojení do vědomostních soutěží volit/obměňovat každoročně nabídku volitelných předmětů s ohledem na nadání a potřeby žáků podporovat zdravý životní styl dětí (ozdravné pobyty, LVK, plavecký výcvik, sportovní aktivity, zdravé svačiny, činnost peer kroužku ) dodržování pravidel všeho druhu ochraňovat žáky před negativními projevy chování (šikana, kyberšikana, drogy, kouření, alkohol ) učit žáky vyjádřit slušnou formou svůj názor a tím posilovat jejich sebevědomí aktivně a účinně spolupracovat s rodiči žáků vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií s používáním nově instalovaných technologií ve třídách vést žáky k volbě povolání podporovat zájmovou činnost žáků s ohledem na smysluplné využití jejich volného času Výuka ve všech ročnících začíná v 8.00 hodin. Žáci I.stupně se učí v dopoledním vyučování v jednom sledu max. 5 vyučovacích hodin, žáci II. stupně 6 vyučovacích hodin. V případě odpoledního vyučování následuje po 4. nebo 5. vyučovací hodině hodinová přestávka na oběd. Spolupráce s rodiči žáků se i v tomto roce odvíjela tradičním způsobem, tj. především informovaností na třídních schůzkách, individuálními konzultacemi s učiteli, prostřednictvím žákovských knížek či webových stránek školy zde mají rodiče nově přístup k Bakalářům, dále v místním tisku (Šenovské listy), poradenskou pomocí při volbě povolání, logopedickou a dyslektickou péčí, důsledným řešením případů záškoláctví i projevů či náznaků šikany. V naléhavých případech se obracíme též na komisi pro sociálně právní ochranu dětí a Policii ČR. Minimální preventivní program školy v oblasti sociálně patologických jevů je mimo výuku zajišťován činností peer kroužku viz samostatná příloha výroční zprávy. I v tomto školním roce jsme písemně požádali rodiče žáků o písemný souhlas v případě zjištění či podezření na zneužití návykových látek u dětí. V průběhu školního roku byl po předchozím - 12-

13 souhlasu rodičů do prostoru šaten nainstalován účinnější kamerový systém, který napomáhá v prevenci krádeží, příp. šikany. V lednu se konal tradiční den otevřených dveří, uskutečnilo se též několik jednání Rady školy. Nezbytná je též úzká spolupráce s oběma mateřskými školami, zřizovatelem školy, místní SUPŠS a dětským lékařem. 6 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 škola neposkytovala žádnou z forem dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení. 7 Spolupráce se sociálními partnery Výchovná poradkyně ve spolupráci s učiteli II. stupně zajistila i v tomto školním roce pro (nejen vycházející) žáky řadu exkurzí. Pro žáky 8. ročníku pak návštěvy Úřadu práce v České Lípě. O všech těchto i dalších aktivitách najdete podrobnější informace v bodě Zapojení do projektů 8.1 mezinárodní projekty V tomto školním roce (ve dnech ) se uskutečnila další návštěva mexických žáků a učitelů v naší škole. O vzájemné česko-mexické spolupráci škol informovala česká ambasáda v Mexiku na svých webových stránkách. 8.2 účast školy v ostatních projektech partnerský projekt pěti základních škol Potřeby žáků a učitelů a inkluze financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR. Naše škola získala vybavení pro nově otevřený školní klub, nově vznikl též počítačový kroužek účast žáků v obou těchto aktivitách byla bezplatná. Projekt je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na vzdělávání učitelů při práci s těmito žáky. Cílem je začlenění těchto dětí v běžné základní škole. Z peněz projektu jsme nakoupili pomůcky pro děti a literaturu pro učitele za vice než Kč. EU-peníze školám v době letních prázdnin 2011 byla nainstalována nová IT technologie do všech kmenových tříd. Dle projektového záměru byla zahájena individualizace a inovace výuky žáků, učitelé tvořili výukové materiály (tzv. DUMy), které postupně odpilotovali v rámci vyučovacích hodin. liberecká Nadace Škola hrou opakovaně finančně pdpořila školní jarmark I. stupně tradiční účast v charitativních akcích (Fond Sidus, Kůň terapeut, Tříkrálová sbírka,aj.)

14 9 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti V přehledu uvádím měsíční akce školy : září: přivítání prvňáčků a rodičů úvodní třídní schůzky v 1.,6. a 9. ročníku dopravní hřiště pro 5. ročník říjen: 1. exkurze k volbě povolání zahájení činnosti Školního klubu azájmových kroužků účast roztleskávaček na mezinárodním festivalu ve Španělsku divadelní představení pro I. a II.stupeň návštěva vedení školy ze ZŠ Odolena Voda návštěva z Rheinbachu s ukázkovými hodinami Nj a M peer program pro 2.A EDUCA Liberec veletrh vzdělávání pro 8.a 9. ročník listopad: Burza SŠ v České Lípě 2. exkurze k volbě povolání 1. supervize peer program pro 2.B soutěž peer krouků v Novém Boru třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada Superstar akce ŠD účast na zahájení adventu ve městě prosinec: vánoční koncert pro I.a II.stupeň filmová pohádka pro 1. stupeň Mikulášské besídky pro MŠ a I.stupeň vánoční besídky beseda s promítáním na téma Afrika pro ročník florbalový turnaj dívek 8.a 9.roč. vyhodnocení výtvarné soutěže PF nejkrásnější vánoční park Nadace Proměny peer program pro 1.A

15 leden: Tříkrálová sbírka akce Charity Česká Kamenice 2. supervize LVK Den otevřených dveří a malá burza středních škol peer program pro 1.B zápis do 1.tříd pololetní pedagogická rada únor: ozdravný pobyt žáků v Benecku během jarních prázdnin maškarní karneval akce ŠD IQ park Liberec workshop pro skupinu žáků 8.tříd peer program pro 3.tř. březen: peer program pro 4.tř. workshop pro 8.a 9.roč. v Novém Boru okresní kolo olympiády v českém jazyce v České Lípě školní a okresní kolo recitační soutěže návštěva Úřadu práce pro 8. ročník zdobení velikonočních perníčků akce ŠD kytarový koncert pro I. a II.stupeň duben: návštěva učitelů a žáků z Mexika testování SCIO v 7. roč. beseda s Městskou policií Děčín peer program pro 5.B Den Země projektový den EVVO školní kolo pevěcké soutěže pro I.stupeň třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada zahájení plaveckého výcviku 2. a 3.tříd 1. kolo přijímacího řízení na SŠ Rej čarodějnic akce ŠD

16 květen: další kola přijímacího řízení supervize plošné testování 5.a 9.roč. exkurze vybraných žáků II. stupně školní jarmark I. stupně konzultace k absolventským pracem přednáška p.frömmela pro roč. na téma A co naši ptáčci? celostátní conference na téma Rozvoj školy a supervize ozdravný pobyt áků v Itálii červen: obhajoby absolventských prací přednáška p.frömmela pro roč. na téma A co naši ptáčci? školní akademie 2.stupně školní výlety a olympiáda peer program pro 3.třídu dopravní soutěž pro roč. kulturní vystoupení v rámci oslav 660. výročí města závěrečná pedagogická rada loučení se žáky 9.tříd červenec: 14-ti denní příměstský tábor organizovaný ŠD Průběžné celoroční akce: průběžná celoroční práce s programem Bakaláři EU peníze školám seminář, tvorba a pilotování DUM (= digitální učební materiály) tématicky zaměřené ukázkové hodiny peer kroužku ve třídách pravidelná účast áků I.a II.stupně v mezinárodním matematickém semináři TAKTIK pravidelné třídnické hodiny 2. stupně pravidelné ranní porady učitelů pravidelné porady provozních zaměstnanců individuální konzultační hodiny pro rodiče třídění odpadů celoškolní ekologická akce účast žáků v turnajích, soutěžích a olympiádách dle nabídky a možností plavecký výcvik 2.a 3.tříd

17 Úspěšní žáci naší školy : a/ vědomostní soutěže a testy: Anna Beránková (7.A) vynikající výsledky v celostátním testování SCIO, modulu STONOŽKA-KEA v českém jazyce a matematice (99% úspěšnost) a v obecných studijních předpokladech (98%) Vojtěch John (7.A) v témže testování Čj (91%), M (92%) a OSP (93%) dramatický kroužek s p.uč. J.Střelkou 3. místo za videoklip na téma Tolerance a rozmanitost v naší škole/třídě v soutěži Zaostřeno na toleranci Ligy lidských práv Praha Sára Fleglová (5.A) 3. místo v okresním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek Jan Doubrava (7.A) 2. místo v tée soutěži a 1. místo v národní soutěži ZUŠ České republiky Ota Šik (2.B) 2. místo v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí Anna Růžičková (3.tř.) 2.místo ve výtvarné soutěži Tříkrálové sbírky František Štraub (5.B) 1.místo a Šárka Formánková (4.tř.) 3.místo v literární soutěži Tříkrálové sbírky b/ sport: Florbalové úspěchy ZŠ Kamenický Šenov V letošní sezoně 2011/2012 došlo ke spolupráci mezi ZŠ Kamenický Šenov a florbalovým klubem FBC Česká Lípa. Díky této spolupráci jsme měli možnost se potkávat s nejlepšími týmy v kraji. Měli jsme možnost hrát jak v mladší, tak ve starší kategorii. Ve starší kategorii naši hráči ani jednou nevyhráli, i díky tomu, že jsme v této kategorii neměli dostatek starších žáků a vše odehráli podstatně mladší hráči. V mladší kategorii jsme zaznamenali nemalé úspěchy. Z šesti turnajů jsme si přivezli třikrát stříbro a třikrát bronz. Vždy se podařilo uspět na stupních vítězů, což v konkurenci velkých měst (Liberec, Ústí nad Labem, Jablonec, Teplice, Chomutov ) byl velký úspěch. Např. Ústí nad Labem mělo tak početný kádr, že proti nám mohlo postavit pět stejně silných týmů. Díky těmto kvalitním zápasům získali chlapci velké zkušenosti, které by měli zúročit v příštím roce. Dále jsme se zúčastnili již tradičních turnajů. V okresní florbalové lize skončili chlapci v kategorii 8.-9.tř. na čtvrtém místě a na stejném místě skončily i dívky, které hrály v kategorii 6.-7.tř., v které uspěli nejlépe chlapci, kteří skončili na druhém místě. V turnaji Orion cup pořádané AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů), chlapci v kategorii 6.-7.tř. bohužel skončili na třetím nepostupovém místě v základní skupině, kde o postupu rozhodovalo při bodové shodě třech týmů skóre. Většího úspěchu zaznamenala, děvčata v kategorii 8.-9.tř., která vyhrála jednoznačně základní skupinu a postoupila zaslouženě do finále, které se hrálo v Zákupech. Tam nestačila jen na domácí celek a skončila v okresním kole na pěkném druhém místě. Přihlásili jsme se též do nově vzniklé florbalové soutěže pod názvem O pohár ministra školství

18 Okresní finále se hrálo v nové městské hale v České Lípě, kde jsme s úspěchem postoupili ze základní skupiny, a v semifinále na nás čekal tradiční soupeř ze Zákup, na kterého jsme se dobře takticky připravili a oplatili jsme mu porážku z turnaje AŠSK a tím postoupili do finále. Tam jsme se potkali s velmi houževnatým týmem ze ZŠ Pátova, se kterým jsme prohráli až na nájezdy. Každopádně děvčata opět získala krásné druhé místo a postoupila do krajského kola. Kateřina Jeřábková byla vyhodnocena jako nejlepší střelkyně turnaje. Stejného úspěchu zaznamenali i chlapci, takže jsme byla jediná škola, která měla v krajském kole zastoupení v obou kategoriích. Krajské kolo bylo již velmi těžké. Chlapci se umístili na sedmém místě a děvčata skončila na pěkném pátém místě, kdy se postarala o nejlepší výsledek v historii ZŠ K. Šenov. V neposlední řadě jsme se zúčastnili již tradičního turnaje na konci dubna pořádaném v Kamenickém Šenově. V kategorii 4.-5.tř. skončili chlapci na krásném prvním místě, kdy bez porážky vyhráli celou skupinu. Druhé místo získali v kategorii 6.-7.tř. chlapci, kde ve finále prohráli s odvěkým rivalem z Nového Boru. A v nejstarší kategorii tř. chlapci ukořistili bronz a děvčata zcela zaslouženě získala zlato, kdy neprohrála ani jeden zápas a neobdržela ani jednu branku. Dívky konečně prolomily smolná druhá místa a završily svoji dvouletou snahu v posledním turnaji sezóny prvenstvím. Úspěšně reprezentovali po celý rok: Chlapci: Friese Lukáš Dirigl Filip, Mladenov Marek, Šott Jiří, Pergl Petr - Havlas Dominik, Doubrava Jan, Jeřábek Miloslav, Štraub František. Děvčata: Hašková Klára Panoušková Tereza, Jasanská Michaela, Divišová Barbora, Wolfová Denisa, Tůmová Natálie Jeřábková Kateřina, Hofmanová Nikola, Váňová Nikola, Riedlová Karolína, Nyplová Tereza. Úspěchy: Orion Cup základní skupina chlapci 6.-7.tř. 3.místo dívky 8.-9.tř. 1.místo finále okresní kolo dívky 8.-9.tř. 2.místo O pohár ministra školství okresní kolo chlapci 8.-9.tř. 2.místo postup do krajského kola dívky 8.-9.tř. 2.místo postup do krajského kola krajské kolo chlapci 8.-9.tř. 7.místo dívky 8.-9.tř. 5.místo

19 Jarní pohár (Kamenický Šenov) chlapci 4.-5.tř. 1.místo chlapci 6.-7.tř. 2.místo chlapci 8.-9.tř. 3.místo dívky 8.-9.tř. 1.místo Vladimír Hrebíček, trenér Další sportovní úspěchy: Adéla Ježková (5.A) pravidelné vynikající výsledky v řecko-římském zápase a volném stylu sourozenci Klára a Ondřej Zelení (6.B a 2.B) nejlepší fotbaloví brankáři v turnajích tzv. přípravek a v Poháru Kam.Šenova žáci 5.tříd 3.a 4. míste v okresním kole ve vybíjené Michal Seňko (3.tř.) 2.místo v závodě čtyřkolek v kategorii mladších junior a 3. místo v Poháru ČR Junioři II. Nikola Majcherová (7.A) 1. místo v přspolním běhu a 1. místo v okresním kole klasického lyžování Milan Vašák (8.B) 1. místo v okresním kole běhu na lyžích Kryštof Hofman (1.A.) 3. místo v krajském šachovém přeboru Petr Oliver Korp (3.tř.) 3. místo ve stolním tenise turnaj Modřanská minipálka mladší žáci 3. místo ve fotbalové lize mladších žáků 10 Poradenské služby VOLBA POVOLÁNÍ SHRNUTÍ ( ŠKOLNÍ ROK ) - 28 žáků z 9. ročníku - 9 žáků z nižších ročníků ( pouze II.stupeň ) informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků ( 9.třída ) informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (nižší ročníky) EXKURZE IQ park Centrum Babylon Liberec Soukromá střední podnikatelská škola Česká Lípa Obchodní akademie Česká Lípa Střední škola řemesel a služeb Děčín Obchodní akademie Děčín Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

20 Hřebčín Favory Chrášťany Vojenské muzeum Lešany Stanice záchranářů Česká Lípa prezentace středních škol přímo pro žáky naší školy : SUPŠS Kamenický Šenov VOŠ a SŠ Varnsdorf NÁVŠTĚVA NA ÚŘADU PRÁCE obě 8.třídy navštívily pobočku Úřadu práce v České Lípě BURZY EDUCA veletrh vzdělávání v Liberci burza škol v České Lípě malá burza škol ve školní jídelně v rámci Dne otevřených dveří ( 15 škol ) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou kola přijímacího řízení na ostatních školách květen 2012 další kola přijímacího řízení VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na studijní obory bylo přijato 13 žáků z 9.třídy a 1 žákyně ze 7.ročníku 1 žákyně na gymnázium 3 žákyně na obchodní akademie 1 žák na umělecky zaměřenou střední školu 6 žáků na školy průmyslové 1 žákyně na střední školu řemesel a služeb 2 žákyně na soukromé školy - do učebních oborů nastoupí 23 žáků ( z toho 8 z nižšího ročníku ) SHRNUTÍ Ve školním roce 2011/2012 nastaly zásadní změny v problematice přijímacího řízení na střední školy. Došlo ke snížení počtu podávaných přihlášek ze tří na dvě. Změny se týkaly i způsobu vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Přijatí uchazeči už nemuseli čekat na písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitelé škol odesílali rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s příslušným paragrafem školského zákona

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2010-11 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Školská rada schválila dne 19.10.2011 1 Obsah Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více