Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie"

Transkript

1 Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2015, který je k dispozici na adrese v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně. Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na v oddíle O nás. Vzorky Zadáním byly snímky kostní dřeně a periferní krve dvou pacientů (pacient A a pacient B). Pro každého pacienta byla uvedena krátká anamnéza včetně výsledků krevního obrazu a dále byly na dvou fotografiích aspirátů kostní dřeně označeny některé jaderné elementy. Úkolem účastníků bylo označené jaderné elementy popsat, provést celkový popis buněčnosti nátěrů a jednotlivých vývojových řad a dále s využitím všech fotografií nátěrů periferní krve a uvedené krátké anamnézy odhadnout možnou diagnózu. Jak hodnocené fotografie kostní dřeně, tak další (doplňující) fotografie kostní dřeně a periferní krve byly v době konání cyklu umístěny na webu. Zde si je mohli účastníci prohlédnout v podstatně lepším rozlišení, než jaké umožňuje tisk na papír (tištěné fotografie, na kterých se hodnotí objekty, dostávají účastníci jen jako zvláštní službu za příplatek a jsou určeny spíše pro archivní účely). Všechny informace, které byly součástí zadání a na které odkazuje tento komentář, jsou součástí webové verze vyhodnocení cyklu, kterou naleznete na Vztažné hodnoty Vztažné hodnoty (označené ve zprávách pro účastníky >>> a >) jsou určovány na základě konsenzu expertní skupiny (jde tedy o vztažné hodnoty typu CVE) ve složení: MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (supervizor cyklu) Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc) MUDr. Dana Mikulenková (supervizor cyklu) Seznam expertů, kteří se podílejí na určování CVE, naleznete v případě zájmu i na našem webu v oddíle EHK. Komentář supervizora Cyklu se zúčastnilo 46 pracovišť, z toho 4 ze Slovenska. Pacient A 59letá pacientka s revmatickou artritidou, léčena 3 roky metotrexátem. Vyšetřena pro dušnost, slabost, zjištěno zhoršení renálních funkcí a těžká pancytopenie. Krevní obraz (Sysmex XE-5000) v době provedení aspirační biopsie kostní dřeně: WBC 1, /l, RBC 0, /l, Hgb 33,2 g/l, Hct 0,09, MCV 105,5 fl, PLT 10, /l Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 17; ly 71; mo 2,0; eo 8,7; ba 1,2 Objektivně: bledý kolorit, perimaleolární otoky dolních končetin Krevní obraz v časovém odstupu 3 týdnů: WBC 11, /l; RBC 3, /l; Hgb 125 g/l; Hct 0,36; MCV 95,2 fl; PLT /l Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 56; ly 34; mo 6,3; eo 3,1; ba 0,68 Fotografie A1 Objekt č. 1: První buňku většina (57 %) účastníků správně označila jako monocyt, který je normální morfologie (46 %), vzhledem k trochu neobvyklé protruzi jaderného chromatinu vpravo od středu jádra jsme akceptovali i názor, že jde o monocyt atypický (8,7 %). Nejde o element z granulocytární řady (různé formy celkem cca 37 % účastníků) ani atypický granulocyt/myelomonocyt (2x). Vzhledem k zařazení buňky do monocytární řady jsme nemohli akceptovat vakuolizaci cytoplazmy granulocytů (43 %). Objekt č. 2: Tuto buňku je nezbytné přes poměrně hojnou granulaci označit jako myeloblast (8,7 % účastníků). Má totiž vysoký N/C poměr, jasná vícečetná jadérka, a navíc jí chybí jasně vyjádřená Golgiho zóna, která je zejména v případě přítomnosti dysplastických změn (viz ještě níže) rozhodujícím kritériem pro rozlišení myeloblastu a promyelocytu (Mufti GJ, et al. Haematologica 2008; 93: ). Nicméně zařazení mezi promyelocyty jsme akceptovali (67 %). Buňka má vakuolizovanou cytoplazmu (89 %) a dysgranularitu vzhledem k přítomnosti nejen azurofilně se barvících, ale taktéž velmi tmavých drobných granulí, navíc granula nejsou symetricky distribuována (15 %). Nicméně jsme akceptovali i hypergranularitu resp. granularitu toxickou (17 %), podobně jako nukleocyplazmatickou asynchronii (6,5 %). Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: Strana 1 z 5

2 Objekt č. 3: Zařazení této buňky větší potíže nečinilo a 96 % účastníků ji správně označilo jako eozinofilní myelocyt. Spolu s 67 % zúčastněných pracovišť se domníváme, že jde o normální nález. Poněkud nerovnoměrná distribuce zralých eozinofilních granulí (více v cytoplazmě vlevo) a granulí proezinofilních (v cytoplazmě vpravo) mohla některé účastníky svést k závěru, že jde o dysgranulaci (11 %) nebo hypergranulaci/granulaci toxickou (20 %), což jsme také akceptovali. Objekt č. 4: Zařazení této buňky činilo účastníkům určité obtíže. Spolu s 54 % účastníků se domníváme, že jde o velmi nezralý myelocyt s nukleocytoplazmatickou asynchronií (28 %) ještě hodně bazofilní cytoplazma vpravo od jádra, nezralý chromatin a současně málo bazofilie vlevo od jádra, přítomnost nečetných specifických granulí atd. Nicméně jsme akceptovali i vyjádření normální nález (50 %), stejně jako hypergranularitu (26 %) a zařazení mezi promyelocyty (39 %). Objekt č. 5: Všichni účastníci správně poznali jaderný stín. Fotografie A2 Objekt č. 1: Tato buňka je monocyt, což si spolu s námi myslí více než polovina zúčastněných pracovišť (59 %). Z těch, kdo buňku zařadili jako monocyt, si více účastníků spolu s námi myslí, že je normální (37 %), méně účastníků se domnívá, že jde o atypický/reaktivní monocyt (24 %), což jsme vzhledem k výraznější bazofilii cytoplazmy v některých partiích akceptovali. Buňka není ani granulocyt (37 %), ani monoblast či promonocyt (obě zařazení jen 1x). Z tohoto důvodu jsme nemohli přijmout různé morfologické odchylky popisující změny v granulocytech. Objekt č. 2: Naprostá většina účastníků (96 %) buňku správně zařadila jako plazmocyt, který je normální (83 %). Od jaderných buněk erytropoezy (1x bazofilní, 1x polychromatofilní) se buňka odlišuje objemnou cytoplazmou, excentricky uloženým jádrem, jasným perinukleárním projasněním, které je v tomto případě jasně zřetelné, a zejména strukturou jaderného chromatinu. Objekt č. 3: Většina účastníků (63 %) správně poznala makrofág. Protože je cytoplazma této buňky dosti rozptýlená, akceptovali jsme i názor, že jde o holé jádro (35 %). Objekt č. 4: Všichni účastníci správně určili neutrofilní segment, který je hypersegmentovaný (98 %) a má i drobnou vakuolku v těsné blízkosti jádra na 2. hodině (80 %). Akceptovali jsme i názor, že má hypergranulaci/granulaci toxickou (37 %). Objekt č. 5: Téměř všichni účastníci (98 %) správně uvedli lymfocyt, který je normální (91 %). O mikro/megakaryocyt se nejedná (1x). Celkový popis nátěrů Celularita nátěru: Preparát je normocelulární, což uvedla většina účastníků (83 %). Granulopoeza: Elementy granulocytů jsou v rozpoznatelných jaderných buňkách na fotografiích zastoupeny necelými 69 %, což je normální nález (46 %). Vzhledem k tomu, že procentuální zastoupení je na horní hranici doporučeného rozmezí, akceptovali jsme i názor, že je granulopoeza zvýšená (52 %). Více než 10 % elementů jeví jasné dysplastické změny jde o dysplastickou granulopoezu (37 %). Akceptovali jsme i názor, že jde o granulopoezu atypickou/toxickou (taktéž 37 % účastníků) a vzhledem k tomu, že část dysplastických změn spadá jasně do kategorie změn megaloblastových (což je v daném případě pochopitelné, viz ještě níže), akceptovali jsme i názor, že je granulopoeza megaloblastová (22 %), přestože megaloblastová přestavba reprezentuje jen část přítomných dysplastických změn. Erytropoeza: Elementy erytropoezy jsou v rozpoznatelných zobrazených buňkách zastoupeny necelými 20 %, tudíž jsou zastoupeny normálně (43 % účastníků). Jsou přítomny jasné dysplastické změny, a to nejen jasná megaloblastoidie či vysloveně megaloblastová přestavba, ale i protruze jádra (foto A3), pyknotická jádra (A24, A32), vakuolizace cytoplazmy (A28). Že jde o erytropoezu megaloblastovou jsme akceptovali (43 %), stejně jako erytropoezu atypickou (2 účastníci). Lymfopoeza: Lymfocyty jsou zastoupeny necelými 6 % ze zobrazených jaderných buněk, což je normální nález (63 %) a vzhledem k tomu, že toto zastoupení představuje dolní hranici, akceptovali jsme i názor, že je lymfopoeza snížená (35 %). Lymfocyty zde nejeví žádné významné změny (89 % účastníků). Monocytopoeza: Monocyty jsou mezi zobrazenými elementy zastoupeny normálně (72 %) a jsou bez výraznějších změn (87 %). Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: Strana 2 z 5

3 Megakaryopoeza: Je velmi potěšující, že 96 % účastníků rozpoznalo na fotografii A24 malý dysplastický megakaryocyt se separovaným jádrem, a tak uvedli normálně zastoupenou megakaryopoezu. Jako dysplastickou spolu s námi tuto hemopoetickou řadu na základě této jediné buňky vyhodnotilo 54 % zúčastněných pracovišť; akceptovali jsme i názor, že jde o atypickou megakaryopoezu (17 %). Odhad diagnózy Naším záměrem bylo poukázat na skutečnost, že ne každá pancytopenie provázená rozvojem dysplastických změn v kostní dřeni a případně i zmnožením buněk nezralých (zde myeloblasty > 5 % zobrazených buněk) musí nutně znamenat myelodysplastický syndrom (tedy klonální onemocnění krvetvorby, které je provázeno chronickou cytopenií). K tomu měl navést popis případu, kdy se periferní krevní obraz v krátkém čase zcela normalizoval a příčina pancytopenie i navozených změn byla vlastně již v údajích o nemocné jednoznačně stanovena. Správnou odpovědí je tedy označení polékové změny, což správně uvedlo 67 % účastníků. Nejde o anémii megaloblastovou (13 %), i když právě metotrexát megaloblastovou přestavbu díky svému typu působení jako antagonista folátů nepochybně způsobí, ale změny jím zde při předávkování navozené jsou komplexnějšího charakteru, včetně posunu k nezralým formám v granulopoeze a přítomnosti jiných změn než je pouhá megaloblastová přestavba. Stejně tak nelze považovat za správné označení dřeňový útlum/aplastická anémie (11 %), protože jsou navíc přítomny změny dysplastické, které u pouhého dřeňového útlumu nebývají takto vyjádřeny. Protože jsme chápali jisté rozpaky některých účastníků označit myelodysplázii navozenou metotrexátem jako dysplázii, když nejde o MDS, tak jsme při popisu jednotlivých hemopoetických řad akceptovali i pojem atypická/toxická. Pacient B 53letá pacientka, 28. den indukční terapie (Daunoblastin 165 mg v den Alexan 185 mg v den 1-7) pro akutní myeloidní leukémii s mutací NPM (typ A). Krevní obraz (Sysmex XE-5000): WBC 0, /l, RBC 2, /l, Hgb 85 g/l, Hct 0,255, MCV 91,4 fl, PLT /l, Ret /l, IPF 1,20 % Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 30; ly 66; mo 4,1; eo 0; ba 0 Objektivně: normální nález Subjektivně: bez potíží Fotografie B1 Objekt č. 1: 48 % zúčastněných ve shodě s experty označilo tuto buňku jako neutrofilní tyč. Potřebné zeštíhlení objemu jádra pro to, abychom tuto buňku popsali jako segment, bylo málo zřetelné, nicméně jsme tento nález přijali jako akceptovatelný (52 %). Morfologie jádra i cytoplazmy byla normální (30 %), pro suspektní a ne tak zcela zřetelnou modravou inkluzi při č. 9 na periferii buňky jsme akceptovali též Döhleho inkluzi (37 %). Jako možný výsledek jsme uznali ještě hyposegmentaci jádra (20 %) jádro má lehce hutnější strukturu chromatinu. Vakuolizace byla jen naznačená (u dolního pólu horního zakřivení jádra akceptováno). Porucha v granularitě (dys- či hypo, či hypergranularita) nebyla přítomna. Objekt č. 2: Zařazení této buňky jako myeloblast (63 %) či blast nezařaditelný (26 %, akceptováno) nedělalo problém vysoký N/C poměr, jemný chromatin jádra nepravidelné kontury s protruzí, jadérko v dolní polovině buňky, jemně až nezřetelně azurofilní granulace v cytoplazmě. V pěti chybných odpovědích byl lymfocyt, monocyt a promonocyt - srovnejte si s ostatními obrázky (B12 a B13), na kterých jsou další blastické elementy. Objekt č. 3: 87 % účastníků označilo tuto buňku jako promyelocyt, což byl očekávaný výsledek. Je hraničně hypo- či dysgranulární (nahloučení granul při levém okraji - akceptováno). Blast pro velikost buňky, pro poměr jádra a cytoplazmy a projasnění Golgiho zóny na č. 10 při okraji jádra nelze akceptovat (13 % chybných odpovědí). Objekt č. 4: Dle velikosti buňky, charakteru jádra a zbarvení cytoplazmy se jistě jedná o ortochromní erytroblast (87 %). Polychromatofilní erytroblast je chybná odpověď (13 %). Má atypicky tvarované jádro (stopkatost v horní polovině jádra) hraničně se jedná o lobulizaci (61 %) a karyorexi (43 %) - oba nálezy jsme akceptovali. Taktéž porucha struktury v cytoplazmě by se dala hraničně označit jako porucha barvitelnosti a zároveň naznačená vakuolizace obě možnosti jsme taktéž akceptovali. Buňka není dvoujaderná, nemá pyknotické jádro, ani není vidět internukleární můstek (ojedinělé chybné odpovědi). Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: Strana 3 z 5

4 Fotografie B2 Objekt č. 1: Domníváme se společně 67 % účastníků, že tato buňka je časný neutrofilní myelocyt, který je dosti velký, má ale co se týče objemu jádra a cytoplazmy téměř stejný poměr. Dle mladosti jádra je naznačená nukleocytoplazmatická asynchronie (28 %), má dvě drobné vakuoly při dolním pólu, je hraničně hypo- či dysgranulární (vše akceptováno), a jako možnou odpověď pro tyto minimální změny jsme přijali i to, že je morfologicky normální. Jako chybné určení typu buňky jsme zaznamenali abnormální promyelocyt (2 odpovědi) a přítomnost Auerových tyčí (2 odpovědi). Objekt č. 2: Tato buňka je pozdní neutrofilní myelocyt (46 %), který je přiměřeně velký, má přiměřený objem jádra a cytoplazmy. Hraničně má vyjádřenou nukleocytoplazmatickou asynchronii (jádro se zdá o trochu starší než cytoplazma) a je opět hraničně hypo- či dysgranulární. Pro mírné vpáčení jádra jsme akceptovali jako možnou odpověď i neutrofilní metamyelocyt (52 %). Objekt č. 3: Tento element patří do erytropoezy a pro zbarvení cytoplazmy a strukturu jádra se jedná o polychromatofilní erytroblast (43 %). Podobná buňka je vpravo od něj a pod buňkou č. 4. Je morfologicky beze změn. Nukleocytoplazmatická asynchronie je mírně vyjádřená ve zralejší struktuře jádra. Nemá na rozdíl od erytroblastu vpravo od něj porušenou strukturu cytoplazmy, ani fragmentované jádro, ani vakuolizovanou cytoplazmu (chybné odpovědi). Objekt č. 4: Tato buňka patří také do erytropoezy, ale je o stupeň mladší a pro modravé zbarvení cytoplazmy se jedná o bazofilní erytroblast (22 %). Bohužel většina popsala tuto buňku jako polychromatofilní erytroblast (akceptováno), i když je zřejmá bazofilie cytoplazmy a má zcela jinou strukturu jádra než buňka č. 4, či ta vpravo pod ní. Má zřetelně porušenou strukturu cytoplazmy (vlevo, uvedlo 89 % účastníků). Akceptovali jsme i vakuolizaci, i když byla jen naznačená. Jeden účastník tuto buňku popsal jako patologický lymfocyt, i když v konečných diagnózách lymfoproliferativní onemocnění pak ale nezaškrtl. Objekt č. 5: Tuto buňku téměř všichni označili jako neutrofilní myelocyt, který je beze změn. Akceptovali jsme vakuolizaci a dysgranularitu. Celkový popis nátěrů Celularita nátěru: Nátěry jsou hypocelulární (98 %). Granulopoeza je početně snížená (83 %). Jistě je tato řada atypická a má rysy toxického poškození po chemoterapii (24 %) nukleocytoplazmatická asynchronie, atypická granularita, vakuolizace, anizocytóza buněk, hyposegmentované neutrofily. Pro snadnou zaměnitelnost v terminologii jsme akceptovali obě označení pro celkové morfologické změny atypická/toxická granulopoeza a dysplastická granulopoeza. Nelze akceptovat, že je bez výraznějších změn, jak chybně uvedlo 35 % zúčastněných. Erytropoeza je naopak navýšená (80 %) a nelze ji popsat jako normální erytropoezu. Stejně jako granulopoeza má změny vyplývající z poškození po chemoterapii a dle pokynů pro zápis výsledků je dysplastická (74 %). Pro atypickou červenou řadu tedy dle pokynů nic nenasvědčuje (viz pokyny pro zápis výsledků). Lymfocytopoeza je spíše ve fyziologických mezích (74 %) než snížená (hraničně cca 5-6 % lymfocytů z celkového počtu). A je beze změn (91 %). Odhad diagnózy Většina (80 %) klasifikovala morfologické změny a stanovila diagnózu bez problémů - polékové změny. Zcela chybné jsou diagnózy typu akutní myeloidní leukémie, pro které chybí více než 20 % blastických buněk v rozpočtu. Nález bychom nepopsali jako myelodysplastické onemocnění (1x chybná odpověď), ani se nejedná o dřeňový útlum (1x chybná odpověď), ani o akutní promyelocytární leukémii (chybí leukemické promyelocyty!), i když i u těchto diagnóz je typická pancytopenie. Závěr Oba pacienti měli dle hodnot KO různě vyjádřenou pancytopenii, která má v diferenciální diagnostice mnoho příčin. U prvního pacienta se pancytopenie vyvinula po podání metotrexátu, po 3 týdnech došlo k normalizaci hodnot KO. Druhý pacient vyvinul pancytopenii po podání chemoterapie v rámci AML. Morfologické nálezy u obou pacientů byly podobné (polékové změny). Účastníci měli možnost si porovnat nálezy v aspirátu kostní dřeně po léčbě u nehematologického a hematoonkologického onemocnění. Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: Strana 4 z 5

5 Bodové hodnocení výsledků Popis algoritmu bodování naleznete na v oddíle Infoservis v sekci NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Supervizor: MUDr. Alena Buliková, Ph.D. FN Brno - pracoviště Bohunice Oddělení klinické hematologie Jihlavská 20, Brno MUDr. Dana Mikulenková ÚHKT, Morfologicko - cytochemická laboratoř U Nemocnice Praha 2 Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese v oddíle EHK. Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto účastníka. Přílohy Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: Název přílohy Poznámka Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. Výsledkový list Dostávají účastníci, kteří uvedli výsledky. (s bodovým hodnocením) Poznámka k výsledkovým listům Ve svých výsledkových listech naleznete v závěrečné tabulce, která shrnuje počty dosažených bodů, i pořadí vašeho pracoviště podle počtu dosažených bodů. Pracoviště, která dosáhla shodného počtu bodů s jinými pracovišti, mají pořadí označeno jako interval. Například zápis znamená, že 12 pracovišť dosáhlo shodného počtu bodů a společně se umístila na 42. až 53. místě z pohledu počtu dosažených bodů. Pořadí není kritérium, je to doplňující informace. Poznámky: Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese v oddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: Strana 5 z 5

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 02.10.2015 Odborná garance: Legenda: >>> > SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii... označuje správný (očekávaný)

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 24.11.2016 Odborná garance: Legenda: >>> > SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii... označuje správný (očekávaný)

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 14.03.2014 Odborná garance: SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii Legenda: >>> >... označuje správný (očekávaný)

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/13 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/13 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 20.09.2013 Odborná garance: SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii Legenda: >>> >... označuje správný (očekávaný)

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

Myelodysplastický syndrom. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Myelodysplastický syndrom. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Myelodysplastický syndrom MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Myelodysplázie Myelodysplázie- přítomnost morfologicky abnormální krvetvorby, má mnoho příčin ( deficit B 12, folátu,

Více

Myeloproliferativní neoplazie. L. Bourková, OKH FN Brno

Myeloproliferativní neoplazie. L. Bourková, OKH FN Brno Myeloproliferativní neoplazie L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloidní leukémie - CML chronická fáze Periferní krev (PK): leukocytóza, neutrofilie - myelocyty, bazofílie, eozinofílie, blasty < 2% bývá

Více

Zajímavé kazuistiky z laboratoře

Zajímavé kazuistiky z laboratoře Zajímavé kazuistiky z laboratoře Kamila Kutějová a kol. Spadia Lab Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter květen 2016, Mikulov Myelom biklonální Pacientka 80 let, hematoonkol.ambulance

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: DIF1/18 - Hodnocení nátěru periferní krve

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: DIF1/18 - Hodnocení nátěru periferní krve Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2018, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto

Více

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př.... 5 Erytrocyty př.... 6 Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem

Více

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně Buliková A, Mikulenková D dle doporučení laboratorní sekce ČHS JEP s akceptováním doporučení mezinárodních s platností od 1.2.2016 Příprava materiálu Odběr aspirátu

Více

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie (CML) s t(9;22), gen BCR/ABL pozitivní (Chronická granulocytární

Více

SEKK Divize EHK Cyklus: DIF2/15 - Hodnocení nátěru periferní krve. Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu

SEKK Divize EHK Cyklus: DIF2/15 - Hodnocení nátěru periferní krve. Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2015, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Zpracovaly: D. Pospíšilová, J. Blatný a členové Pracovní skupiny dětské hematologie

Více

Abnormality bílých krvinek. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Abnormality bílých krvinek. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Abnormality bílých krvinek MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Abnormality bílých krvinek Kvantitativní poruchy leukocytů - reaktivní změny - choroby monocyto-makrofágového makrofágového

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky

Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky Kateřina Pilátová, Lenka Zdražilová Dubská Oddělení laboratorní medicíny

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků Zpracovaly: MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., MUDr. Dana Mikulenková, supervizorky programu DIF Poslední aktualizace: 23.2.2015 Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Program periferní krve (DIF)

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace:

Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace: Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace: 2.12.2017 Program Hodnocení nátěru periferní krve (DIF) slouží, stejně jako ostatní programy EHK, k hodnocení rutinní práce účastníka.

Více

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Zpracoval: Buliková A., Mikulenková D. Recenzent: Faber E., Smolej. L. Schváleno Laboratorní sekcí ČHS ČLS JEP: 12.6.2015 Schváleno

Více

(základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno

(základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno Lymfoproliferativní onemocnění (základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno fyziologické LY reaktivní lymfocyty Základní rozdělení neoplazie ze zralých B buněk malignity ze zralých T a

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky. Bourková L., OKH FN Brno

Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky. Bourková L., OKH FN Brno Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky Bourková L., OKH FN Brno Parametry krevního obrazu WBC - leukocyty White Blood Cells (bílé krvinky) RBC - erytrocyty Red Blood Cells

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

<1% blastů, nepřít. Auerovy tyče <5% bl., nepřít. Auerovy tyče

<1% blastů, nepřít. Auerovy tyče <5% bl., nepřít. Auerovy tyče Myelodysplastický syndrom MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Myelodysplázie Myelodysplázie- přítomnost morfologicky abnormální krvetvorby, má mnoho příčin ( deficit B 12, folátu,

Více

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Hemopoéza Hierarchie kmenových bun k Erytropoéza http://www.noblesmedart.com/morph.mov Vyzrávání erytrocyt erytropoetin, Fe, kys. listová,

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Sledování vyšetření Sledovat: hloubku anémie v KO morfologické změny erytrocytů v periferní krvi (barevné, tvarové, inkluze) morfologické a množstevní změny erytrocytární

Více

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Zpracovaly: Buliková A., Mikulenková D. Spoluautoři: Faber E., Smolej L. Revize: Buliková A., Faber E., Mikulenková D. Schváleno Laboratorní

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Krev. Krevní buňky (formované elementy)

Krev. Krevní buňky (formované elementy) Krev Krevní buňky (formované elementy) Red blood cells /RBC/ erytrocyty - 4 6 milionů/ 1 l White blood cells /WBC/ leukocyty - 5,000 9,000/ 1 l Platelets /PLT/ trombocyty - 150,000 300,000/ 1 l ERYTROCYTY

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Vyšetření retikulocytů Barvení RNA v erytrocytech: mikroskopicky supravitální barvení (bez fixace preparátu) analyzátorem analýza prošlého světla analýza fluorescence Mikroskopické

Více

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom,

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Akutní myeloidní leukémie (AML) Jaké máme leukémie? Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Chronické leukémie, mnohočetný myelom, Někdy to není tak jednoznačné

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Doporučení ČHS ČLS JEP

Doporučení ČHS ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Doporučení ČHS ČLS JEP POSTUP PŘI HODNOCENÍ NÁTĚRU PERIFERNÍ KRVE Zpracovaly: Matýšková M., Buliková A., Kačírková P., Bourková L. Revize: Matýšková M., Mikulenková

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU. Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN

PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU. Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN ZÁKLADNÍ HODNOTY muži ženy hemoglobin 120-160 g/l 135-175 g/l hematokrit 0,35-0,46 0,38-0,46 počet erytrocytů

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu Soňa Vytisková 1 2 3 4 5 ÚVOD Programy vnitřní kontroly kvality klinických laboratoří mají sice svá obecná pravidla, ale je nutné je individuálně

Více

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno Krvetvorba představuje proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech Krvetvorba je nesmírně komplikovaný, komplexně řízený a dodnes ne

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednáška 2. paralelky 25.

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Vaskulogeneze (časná embryonální perioda od 3. týdne) krevní ostrůvky (ephrin- B2 pro arterie, ephrin-b4 pro vény) Vznik krevních cév Angiogeneze (pre

Vaskulogeneze (časná embryonální perioda od 3. týdne) krevní ostrůvky (ephrin- B2 pro arterie, ephrin-b4 pro vény) Vznik krevních cév Angiogeneze (pre Vývoj kardiovaskulárního systému Primitivní krevní oběh Vývoj srdce a cév Fetální krevní oběh Krvetvorba prenatální i postnatální Vaskulogeneze (časná embryonální perioda od 3. týdne) krevní ostrůvky (ephrin-

Více

MUDr. Renata Procházková, PhD.

MUDr. Renata Procházková, PhD. MUDr. Renata Procházková, PhD. I. Úvod do problematiky II. Krvetvorba III. Krevní buňky - funkce, morfologie IV. Růstové faktory V. Možnosti využití v praxi/výzkumu Nauka o krvi hematologie (haima krev

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Přednosta: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč Tel.: (+420) 261 082 632, Fax: (+420) 261 082 620, e-mail: jaromir.simsa@ftn.cz

Více

Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom Buliková A, Kissová J, Trnavská I, Antošová M, Antošová L, Babáčková G, Čechová G, Penka M. Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KLASIFIKACÍ

Více

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM. Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Antošová M. Oddělení klinické hematologie FN Brno

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM. Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Antošová M. Oddělení klinické hematologie FN Brno MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Antošová M. Oddělení klinické hematologie FN Brno PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KLASIFIKACÍ HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT A JEJICH REVIZÍ Akutní leukémie

Více

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát?

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Informace pro členy sdružení Diagnóza CML www.diagnoza-cml.cz Obsah Úvod...5 Jak to bylo dříve?...6 Proč se klinické studie

Více

1 Akutní myeloická leukemie

1 Akutní myeloická leukemie Hypertextový atlas patologie: Myeloproliferativní choroby 1 Josef Feit Do této kapitoly jsou zařazeny poruchy postihující bílé krevní řady: erytrocyty, granulocyty (neutrofily, eosinofily, basofily), monocyty

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Akutní leukémie. Kissová J., Buliková A. Oddělení klinické hematologie FN Brno

Akutní leukémie. Kissová J., Buliková A. Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie Kissová J., Buliková A. Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie tvoří heterogenní skupinu maligních hematologických onemocnění, v níž je možné z pohledu dnešních poznatků

Více

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce strana : 1 z 5 Název dokumentu F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště

Více

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 15.10.2013 K

Více

Automatizovaný hematologický systém. sysmex XE 5000 TM

Automatizovaný hematologický systém. sysmex XE 5000 TM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Automatizovaný hematologický systém sysmex XE 5000 TM PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Mgr. Veronika Vášová Centrální hematologické laboratoře ÚLBLD Materiálně

Více

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Krvetvorba představuje proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech Krvetvorba je nesmírně komplikovaný, komplexně řízený a dodnes ne zcela dobře

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1 Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické hematologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1 Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické hematologie Strana č: 1 1700 Krevní obraz KO kvantitativní impedance, průtoková, spektrofotometrie viz jednotlivé parametry vyšetření,. viz jednotlivé parametry B1701/L KH 1701 Krevní obraz s diferenciálem KOD kvantitativní

Více

Využití flowcytometrie v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění kazuistiky

Využití flowcytometrie v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění kazuistiky Využití flowcytometrie v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění kazuistiky PAVLA BRADÁČOVÁ, ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM SETKÁNÍ UŽIVATELŮ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Vývoj krvetvorby. lení klinické hematologie FN Brno

Vývoj krvetvorby. lení klinické hematologie FN Brno Vývoj krvetvorby Dr. Kissová Jarmila Oddělen lení klinické hematologie FN Brno Krvetvorba představuje p proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech. Krvetvorba je nesmírn rně komplikovaný, komplexně

Více

Akutní leukémie Kissová J. Oddělení klinické hematologie FN Brno

Akutní leukémie Kissová J. Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie Kissová J. Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie heterogenní skupina maligních hematologických onemocnění, v níž je možné z pohledu dnešních poznatků vyčlenit řadu podskupin

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro nukleofekci buněk 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

KREV A KRVETVORBA. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

KREV A KRVETVORBA. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU KREV A KRVETVORBA Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU https://static.wixstatic.com/media/f7d5d5_556b193d57884373904c39dff4f187d6~mv2.jpg/v1/fill/w_646,h_363,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/f7d5d5_556b193d57884373904c39dff4f187d6~mv2.webp

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Systém pro kompletní vertikální elektroforézu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Systém pro kompletní vertikální elektroforézu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro kompletní vertikální elektroforézu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele:

Více

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK Záznam z jednání Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví (NTK), konaném dne 28. 5. 2012 v 10:00 hod. v prostorách Ministerstva zdravotnictví Přítomni:MUDr. P. Turek CSc., MUDr. E. Tesařová,

Více

a kdy bude zapuštěnou

a kdy bude zapuštěnou 5. září 2012 NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Systém pro buněčnou analýzu UniCel DxH 800 Coulter PN 6290299 Upozornění pro uživatele systému DxH 800: Aby společnost Beckman Coulter usnadnila vaší laboratoři

Více

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Základní hematologická vyšet etření I - anémie Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Co je to anémie? Anémie = pokles koncentrace hemoglobinu pod dolní hranici normálních hodnot Anémie je tedy definována

Více

Protilátky proti jádru buňky (ANA)

Protilátky proti jádru buňky (ANA) SEKK Marcela Drahošová podzim 2010 Protilátky proti jádru buňky (ANA) Pozitivní vzorek A byl získán od jediného pacienta opakovaným odběrem. U screeningu bylo dosaženo konsenzu bez ohledu na použitou metodu

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd. Zdravotnická bioanalytika

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd. Zdravotnická bioanalytika Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Zdravotnická bioanalytika POROVNÁNÍ DIFERENCIÁLNÍHO POČTU LEUKOCYTŮ STANOVENÉHO NA ANALYZÁTORU BECKMAN

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

Příprava krevního roztěru

Příprava krevního roztěru Příprava krevního roztěru Správně Příliš tlustý Moc krve Nerovnoměrný tah Třásla se ruka Krev se srážela Mastné sklíčko Barvení roztěrů Standardním barvením pro krevní nátěry je tzv. panoptické barvení

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum.

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

Více

Vyšetření vzorků synoviální tekutiny koní na automatickém analyzátoru

Vyšetření vzorků synoviální tekutiny koní na automatickém analyzátoru Vyšetření vzorků synoviální tekutiny koní na automatickém analyzátoru Kulhání koní Ortopedické problémy spojené s kulháním jsou nejčastějším případem medicíny koní. Vyšetření kulhání u koní se soustřeďuje

Více

ATC krev a krvetvorné orgány

ATC krev a krvetvorné orgány ATC krev a krvetvorné orgány Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Lékopis je státem vydávaný seznam léčiv.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Monika Opletalová Porovnání výsledků vyšetření krevního obrazu a diferenciálu leukocytů mezi jednotlivými analyzátory

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika

Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika Testy autoimunity Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika autoimunitních chorob II IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÉ ANÉMIE typ onemocnění primární sekundární Coombsův test IgG C3 autoimunitní hem. anémie

Více