U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů"

Transkript

1 U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA

2 Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje lepší ochranu pro připojená zařízení. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití! Tento návod k použití poskytuje bezpečnostní, instalační a operační instrukce, které Vám poradí, jak zajistit maximální výkon a dlouhou životnost tohoto zařízení. Prosíme, uschovejte tento návod k použití! Tento návod obsahuje důležité instrukce pro bezpečné používání UPS. Prosíme, uschovejte nebo recyklujte obalový materiál! Obalové materiály, použité pro ochranu UPS během transportu, nevyhazujte. Použijte je pro případné doručení UPS do servisního střediska. Jakékoli poškození během transportu není zahrnuto do záručních podmínek. Obsah 1. Úvod Bezpečnost Popis Čelní panel. 4 Zadní panel Instalace Obsluha Alarmy Možnosti softwaru Interface port Výměna baterií Poruchy a jejich odstranění Skladování Specifikace. 12 2

3 1. Úvod Tento výrobek je UPS typu LINE INTERACTIVE a je určen pro zálohování. Správná funkce UPS je zajištěna v rozsahu vstupního napětí 230V ± 55V. Je to ideální ochrana pro připojená zařízení. UPS je založena na mikroprocesorovém ovládání a je dodávána s obslužným programem pro spojení s PC. Nabíjení baterií probíhá při provozu. UPS není potřeba přepínat na zálohovací režim. UPS se automaticky vypne, jestliže žádné z připojených zařízení nepracuje a tím šetří baterie. Indikátor signalizuje stav, kdy je potřeba vyměnit baterie, a pravidelnou samotestovací funkci ověřující funkčnost UPS i samotných baterií. Kromě toho tato UPS poskytuje přepěťovou ochranu i telefonní lince nebo modemu přes konektor umístěný na zadním panelu UPS. UPS a monitorovací software (UPSMON - volitelná sada) umožňuje Vašemu počítači komunikaci s UPS. Poznámka: Záruka se nevztahuje na případy, kdy provoz UPS může narušovat radio/tv vysílání. Jestliže je toto rušení prokazatelně způsobeno záložním zdrojem UPS, což zjistíte zapnutím a vypnutím UPS, pokuste se nežádoucí vlivy odstranit pomocí jednoho z následujících opatření: zapojte UPS do zásuvky jiného okruhu než jsou zapojeny rušené spotřebiče zvětšete vzdálenost mezi UPS a rušenými spotřebiči přesměrujte antény rušených spotřebičů 2. Bezpečnost UPOZORNĚNÍ! Před instalováním počítačového interface kabelu vždy odpojte UPS od zdroje el. proudu. Tím zabráníte případnému úrazu el. proudem. Opětovné připojení proveďte až po propojení s interface. Vlastní energie (bateriová) nemůže být uživatelsky vybita. Výstup z UPS je pod napětím i při odpojení UPS ze zásuvky el. energie. Správný postup, jak odpojit energii z UPS v případě nouze, je přepnout síťový vypínač do polohy OFF (vypnuto) a odpojit přívod el. energie ze zásuvky do UPS. Zásuvka el. proudu by měla být poblíž záložního zdroje UPS a být lehce přístupná. Pozor, nebezpečí úrazu el. proudem! Při odpojování UPS hrozí nebezpečí úrazu proudem, který zůstává v bateriích. Proto musí být baterie odpojena na plusu a mínusu v případě jakékoli údržby nebo opravy vnitřních částí UPS. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat. 3

4 Nikdy nerozebírejte nebo neničte baterie, použitý elektrolyt je nebezpečný pro pokožku a oči. Baterie mohou zapříčinit úraz el. proudem, případně zkrat. Pokud pracujete s bateriemi, sundejte si veškeré kovové prvky (řetízky, prsteny, hodinky,..) a používejte pouze nástroje s izolovanou rukojetí. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Vnitřní části UPS jsou napájeny z baterie, i když je UPS odpojená od hlavního přívodu el. energie. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Neotvírejte kryt UPS. Uvnitř nejsou žádné součástky, které lze uživatelsky opravit. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko. Varování: Vždy používejte jen shodný typ pojistky, která v přístroji byla od výrobce. Předejdete tak případnému požáru. Varování: Záložní zdroj UPS instalujte ve vnitřním prostředí tam, kde je vhodná a stálá teplota a vlhkost okolí. Tím předejdete případnému úrazu el. proudem nebo požáru. 3. Popis ČELNÍ PANEL 3.1 Indikátor Výměna baterií (červená LED) LED se rozsvítí, jestliže už není možné používat baterii a je ji potřeba vyměnit. 3.2 Indikátor Zvýšení napětí funkce AVR (žlutá LED) LED se rozsvítí, jestliže UPS vyrovnává zvýšení napětí, do zařízení jde normální proud. 3.3 Indikátor Zálohování (žlutá LED) Led se rozsvítí, jestliže UPS zálohuje zařízení z vlastních baterií. 3.4 Indikátor Snížení napětí funkce AVR (žlutá LED) LED se rozsvítí, jestliže UPS vyrovnává pokles napětí, do zařízení jde normální proud. 3.5 Indikátor Normální stav (zelená LED) 3.6 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto/Test/Vypínač alarmu Stisknete-li tlačítko na více než 2 sekundy, zapnete nebo vypnete UPS. Stisknete-li vypínač na méně než 1 sekundu, spustíte auto-test UPS nebo vypnete alarm oznamující výpadek proudu a zálohování z baterie. 4

5 ZADNÍ PANEL 3.10 Hlavní vypínač 3.11 Remote Port rozhraní pro počítače Zajišťuje připojení počítače přes RS-232 nebo stavový signál pro NOVELL, UNIX, DOS, WINDOWS a další operační systémy Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem k zajištění zcela bezpečného připojení na internet Indikátor chybné sítě (červená LED) LED se rozsvítí, pokud je UPS zapojena do jiného typu sítě Přepěťový chráněný výstup Přepěťový chráněný výstup zajišťuje ochranu před přepětím vzniklým bleskem nebo zařízením, které má vysoký počáteční proud. Do tohoto výstupu připojte zařízení, které nevyžaduje napájení během výpadku proudu jako tiskárna, skener, fax, audio zařízení Konektor pro připojení externí baterie (volitelný) 5

6 Varování: K připojení externí baterie používejte pouze kabely dodávané výrobcem! 3.16 Výstupní napájecí konektory 3.17 Vstupní napájecí konektor 3.18 Pojistka Pojistka odpojí napájení UPS, pokud zařízení má větší odběr proudu. 4. Instalace 4.0 Kontrola Zkontrolujte obsah dodávky. Obal je recyklovatelný, uschovejte ho však pro případ reklamace, převozu do servisu, atd. 4.1 Umístění Umístěte UPS na chráněném místě s odpovídajícími okolními podmínkami (vzdušnost, bezprašnost). Nepoužívejte UPS, jestliže teplota a vlhkost přesahují uvedené limity. 4.2 Připojení počítačového rozhraní (volitelné) Ke komunikaci UPS s počítačem lze použít UPSMON nebo jiný software typu power manager. Doporučujeme používat originální software. V případě použití tohoto software, zapojte kabel rozhraní do 9-pinového počítačového vstupu na zadním panelu UPS. 6

7 Poznámka: Připojení rozhraní je volitelné. UPS funguje i bez tohoto připojení. Varování: Použijte pouze kabel schválený výrobcem! 4.3 Připojení externí baterie (volitelné) Před zapojením se přesvědčete, že externí baterie a kabel je plně kompatibilní s UPS. Poznámka: Připojení externí baterie není nezbytné. UPS funguje i bez tohoto připojení. Varování: Použijte pouze externí baterii a kabel schválený výrobcem! 4.4 Připojení telefonní linky/modemu (volitelné) Připojte telefonní linku nebo modem do konektoru chráněnému proti přepětí v zadní části UPS. Jedná se o standardní konektor RJ-45/RJ-11. Pro toto propojení je dodáván telefonní kabel větší délky. Poznámka: Toto propojení není nutné, nemusíte ho používat. Varování: Dávejte pozor na správnost propojení. Kabel, který vede od zástrčky ve zdi do UPS musí být zapojen do konektoru označeného IN. Kabel, který vede od UPS do chráněného zařízení (telefon, modem, atd.) musí být zapojen do konektoru označeného OUT. Varování: Tato přepěťová ochrana je určena pouze pro vnitřní použití. Nikdy neinstalujte zařízení během bouřky. Varování: Zařízení není určeno pro připojení k JTS. 4.5 Připojení do sítě Propojte vstupní napájecí konektor ke zdroji el. proudu. 4.6 Nabíjení baterie UPS sama dobíjí baterie vždy, když je připojena ke zdroji el. energie. Abyste dosáhli plné kapacity, dobíjejte UPS minimálně 4 hodiny po každém vybití. 4.7 Připojení zálohovaných zařízení Připojte zařízení do výstupních napájecích konektorů na zadní straně UPS. V případě, že používáte UPS také jako hlavní zapínač/vypínač těchto zařízení, přesvědčete se, zda jsou tato zařízení v režimu Zapnuto. Varování: Nikdy nepřipojujte laserovou tiskárnu nebo plotr zároveň s dalšími počítačovými zařízeními. Tato zařízení mají vysokou spotřebu el. energie a mohou předčasně vybít baterii. 4.8 Kontrola pojistky Po zapojení všech zálohovaných zařízení, zkontrolujte indikátor správného připojení do sítě (bod 3.13). Kontrolka svítí červeně, pokud je UPS připojena k jinému typu sítě. 7

8 5. Obsluha 5.1 Zapnutí Pokud je UPS zapojena do zásuvky, zapněte hlavní vypínač 3.10 na zadním panelu UPS a pak stiskněte vypínač 3.6 na předním panelu na méně než 2 sekundy k zapnutí UPS. UPS provádí auto-test po každém zapnutí. Poznámka: Po vypnutí UPS stále udržuje stav baterie a provádí příkazy, které dostává přes rozhraní počítače. 5.2 Vypnutí Stiskněte a podržte vypínač 3.6 na předním panelu, dokud nepřestane svítit kontrolka 3.3 nebo 3.5. Pokud nebudete UPS používat déle jak jeden den, vypněte hlavní vypínač 3.10 na zadním panelu, abyste šetřili baterie. 5.3 Auto-test Použijte auto-test k ověření funkcí UPS a stavu baterií. Při normálním zapojení, stiskněte vypínač 3.6 na méně než jednu sekundu a UPS provede tento test. Během auto-testu UPS pracuje v zálohovacím módu. Poznámka: Během testování, UPS krátce prověří stav baterie (svící kontrolka 3.3). Po skončení testování se UPS vrátí do normálního režimu. Kontrolka 3.3 zhasne a rozsvítí se kontrolka 3.5. Pokud UPS neprojde auto-testem, vrátí se do normálního režimu a rozsvítí se kontrolka výměny baterie 3.1. Připojená zařízení budou zálohována normálně. Nechte baterie dobít přes noc a zopakujte test znova. Pokud kontrolka 3.1 stále svítí, kontaktujte svého prodejce. 5.4 Vypnutí alarmu Alarm vypnete, pokud během zálohování stisknete vypínač 3.6 na dobu kratší než 1 sekunda. (Alarm se nedá vypnout v případě, že UPS signalizuje přetížení nebo vybití baterie.) Poznámka: Během zálohování se UPS může sama vypnout v případě, že žádné z připojených zařízení není v provozu. 5.5 Studený start Pokud je UPS vypnuta a není napájena ze zásuvky, můžete dodávat proud do zařízení z baterie UPS. Stiskněte vypínač 3.6, dokud UPS nepípne. 5.6 Zastavení provozu Pokud UPS zálohuje zařízení z baterií a čeká na obnovení dodávky proudu z el. sítě, můžete z počítače, který je připojen k UPS přes interface, a nepotřebujete-li dále zálohovat, dát UPS pokyn k jejímu vypnutí. 8

9 6. Alarm 6.1 Zálohování (pomalý alarm) Pokud je UPS v zálohovacím módu a svítí žlutá kontrolka, vydává UPS slyšitelný alarm (pípání). Alarm se vypne, když se UPS vrátí do normálního módu. Pokud chcete vypnout tuto zvukovou signalizaci, stiskněte tlačítko Nízká úroveň baterie (rychlý alarm) V zálohovacím režimu, když rychle klesá úroveň napětí baterie, UPS začne vydávat zrychlený alarm do té doby, než se baterie úplně vybije, nebo dokud se neobnoví dodávka el. energie do UPS. 6.3 Přetížení (neustávající alarm) Pokud je UPS přetížená (připojená zařízení překračují maximální kapacitu), začne UPS vydávat varovný souvislý alarm. Odpojte zařízení, která způsobují přetížení. 6.4 Výměna baterií (neustávající alarm) Pokud baterie neprojde auto-testem a svítí kontrolka 3.1, UPS vydává souvislý alarm. Vyměňte baterii nebo kontaktujte svého prodejce. 7. Softwarové možnosti 7.1 UPSMON software Software UPSMON (nebo jiné monitorovací systémy) používá standardní rozhraní RS- 232 pro provádění monitorovacích funkcí a vypnutí počítače v případě výpadku el. proudu. Navíc UPSMON zobrazuje veškeré diagnostikované hodnoty jako napětí, frekvence, úroveň baterie, atd. na monitoru. Software je použitelný pro DOS, Windows 3.1x, 95, NT V3.5 a vyšší, Novell Netware a další. 7.2 Sada rozhraní Sada rozhraní je použitelná pro operační systém, který provádí sledování UPS. Každá sada obsahuje speciální kabely, kterých je třeba pro převod výstupních signálů z UPS do takových signálů, které vyžaduje daný operační systém. Tento kabel musí být na straně USP zapojen do REMOTE PORT, na straně počítače do portu COM1 nebo COM2. Další instalační instrukce se dozvíte v souboru READ.ME. Varování: Používejte pouze originální kabel určený pro tuto monitorovací funkci! 9

10 8. Počítačový Interface Počítačový Interface port má následující charakteristiku. 9. Výměna baterií Životnost baterií je asi 3-5 let, po této době je potřeba baterie vyměnit. Při případné výměně postupujte podle následujících instrukcí. Poznámka: Když vyměňujete baterie, odpojte UPS od zásuvky el. proudu, otevřete kryt a dejte pozor na polaritu baterií během instalování nových, abyste se vyhnuli zkratu. 1) Odpojte UPS od zdroje el. energie a odpojte veškerá zařízení. 2) Odpojte přívodní kabel el. energie. 10

11 3) Otočte UPS dnem vzhůru a odšroubujte šrouby, které drží vrchní a spodní část UPS dohromady. Šrouby uložte na bezpečné místo, abyste je mohli použít k opětovnému zašroubování. 4) Přidržte spodní a vrchní část u sebe a otočte UPS do původní polohy. 5) Opatrně sundejte vrchní kryt a dejte ho stranou. Nedotýkejte se žádných odhalených kabelů a elektroniky během výměny baterií. 6) Odpojte spojovací vodiče z baterie. 7) Nyní můžete snadno vyjmout baterii z UPS. Varování: Nevhazujte baterii do ohně. Varování: Nepokoušejte se baterii otevřít. Varování: Před výměnou baterií si odložte všechny kovové součásti hodinky, prsteny, atd. Používejte nářadí s izolovanou rukojetí. 8) Vložte novou baterii na místo staré a správně připojte vodiče k baterii červený kabel +, černý kabel -. 9) Postupujte podle kroků 5, 4 a 3 (v tomto pořadí) k zakrytí UPS. 10) K řádnému připojení UPS se řiďte instrukcemi popsanými v kapitole Poruchy a jejich odstranění Závada Příčina Odstranění UPS není zapnutá Vypínač 3.6 nezapnut Stiskněte tento vypínač na LED nesvítí nebo jen krátce. více než 1 sekundu. Napětí baterie je nižší než 10V. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Zatížení UPS je menší než 20W. Normální stav. UPS je stále Napájecí kabel odpojen. Připojte napájecí kabel. v zálohovacím Přepálená pojistka. Vyměňte pojistku za novou. režimu Vysoké, nízké nebo žádné Normální stav. napětí. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Příliš krátká Baterie nejsou plně nabité. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. doba zálohování Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Neustávající Přetížená UPS. Odpojte zařízení, která pípání způsobují přetížení UPS. Svítí červená LED Závada baterií. Výměna baterií, volejte servis. 11

12 11. Skladování 11.1 Skladovací podmínky UPS skladujte zabalenou na chladném, suchém místě s plně nabitými bateriemi. Před skladováním baterie nabíjejte po domu min. 4 hodin. Odpojte všechny přívodní kabely a kabely k příslušenství, aby nedocházelo k vybíjení baterie Dlouhodobé skladování Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě 15 C až +30 C (+5 až +86 F), nabíjejte baterie každých 6 měsíců. Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě +35 C až +45 C (+86 až +113 F), nabíjejte baterie každé 3 měsíce. 12. Specifikace Model 800AP 1000AP 1200AP 1500AP 2200AP Vstup Kapacita 800VA 1000VA 1200VA 1500VA 2200VA Napětí +/- 25% na vstupu Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 10% (automaticky) Výstup Napětí Simulovaná sinusová vlna na 100V/110/115V (na beterii) 120V/220V/230V/240V je +/- 5% Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 0.5% (na baterii) Regulace AVR automaticky zvýší výstupní napětí o napětí AVR 15%, jestliže vstupní napětí poklesne o 9-25%. AVR sníží výstupní napětí o 13%, jakmile se zvýší vstupní napětí o 9-25%. Doba přenosu 2/4 milisekundy, včetně detekčního času Ochrana Ochrana ve špičce 320 joulů, 2ms a EMI/RFI filtr 10dB při 15MHz, 50dB při 30MHz filtry (pouze pro modely xxxap) Ochrana proti UPS se automaticky vypne, jestliže přetížení přetížení překročí 110% nominální hodnoty na dobu 60s nebo 130% na dobu 3s. Vstupní jednotka Pojistka proti přetížení a zkratu. 10Base-T port Síťový (UTP, RJ-45) kompatibilní jack. Zkrat Okamžité odpojení výstupu, vstupní ochranná pojistka. 12

13 Model 800AP 1000AP 1200AP 1500AP 2200AP Baterie Typ Zapouzdřená, bezúdržbová baterie s 3-6 letou životností. Doba nabíjení 4 hodiny (na 90% kapacity) Ochrana Autotest, ochrana proti vybíjení, indikátor výměny baterie. Zálohovací doba minut (v závislosti na zatížení počítačů) Fyzické Skutečná hmot údaje kg (lbs) (28.6) (33.0) (33.4) (34.3) (57.6) Přepravní hmot kg (lbs) (31.2) (35.6) (36.1) (36.9) (62.0) Rozměry (mm) 130 x 382 x x448 š x h x v x227 Vstup IEC 320 napěťový vstup Alarm Zálohování Pomalé pípání (okolo 0.47Hz) z baterie Slabá baterie Rychlé pípání (okolo 1.824Hz) Přetížení Nepřerušovaný vysoký tón. Rozhraní RS-232 Oboustranný komunikační port. Normy Bezpečnost Splňuje standard IEEE 587. Odrušení cul, TUV, CE, splňuje FCC Prostředí Okolní podmínky Nadmořská výška max. 3500m, 0-95% nekondenz. Vlhkost, 0-48 C. Hlučnost Menší než 48dBA (ze vzdálenosti 1m). Skladování V nadmořské výšce max m. 13

14 14

15 15

16 Zpracoval: ABI spol. s r.o. Velkoobchodní prodej komponent výpočetní techniky. Velkoobchodní prodej periferních zařízení a doplňků. Velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačových sestav značky ASTRA. ABI spol. s r.o. Pujmanové Praha 4 Mail: 16

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS).

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku POWERCOM King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM Úvod Prosíme, přečtěte a uschovejte si tento návod k použití! Děkujeme Vám, že jste zakoupili

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod obsahuje důležité pokyny, podle kterých byste se měli řídit při instalaci a údržbě UPS

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Uživatelský manuál. Řada Enhance Series. Modely ES550C, ES800C, ES1000C, ES1500C ES1000C-RM, ES1500C-RM

Uživatelský manuál. Řada Enhance Series. Modely ES550C, ES800C, ES1000C, ES1500C ES1000C-RM, ES1500C-RM Uživatelský manuál Řada Enhance Series Modely ES550C, ES800C, ES1000C, ES1500C ES1000C-RM, ES1500C-RM I Místo pro vaše údaje Sériové číslo vaší jednotky UPS se nachází na zadním panelu. Doporučujeme,

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Česky. APC Smart-UPS. 2200 VA 120/230 Vac. 3000 VA 100/120/208/230 Vac. 2U Stojanové uspořádání Zdroj nepřetržitého napájení

Uživatelská příručka. Česky. APC Smart-UPS. 2200 VA 120/230 Vac. 3000 VA 100/120/208/230 Vac. 2U Stojanové uspořádání Zdroj nepřetržitého napájení Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS 2200 VA 120/230 Vac 3000 VA 100/120/208/230 Vac 2U Stojanové uspořádání Zdroj nepřetržitého napájení 990-1352A 10/2003 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení (UPS)

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti a uschovejte. Nabíječka baterií, speciální funkce: 1. LED indikátor stavu

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

UPS 1000-2200 VA. Uživatelská příručka. 1019297 1000 2200 VA 1 Revision A. Uživatelská příručka

UPS 1000-2200 VA. Uživatelská příručka. 1019297 1000 2200 VA 1 Revision A. Uživatelská příručka UPS 1000-2200 VA 1019297 1000 2200 VA 1 1019297 1000 2200 VA 2 UPS Powerware 5125 1000-2200 kva 1019297 OBSAH 1 Powerware 5125 Úvod... 7 2 Instalace... 8 Prohlídka zařízení... 8 Instalace UPS... 8 Zadní

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Roline UPS DesignSecure 525, 625, 825

Roline UPS DesignSecure 525, 625, 825 Roline UPS DesignSecure 525, 625, 825 Katalogové číslo: 19.40.1205, 19.40.1206, 19.40.1208 Bezpečnostní instrukce...2 Úvod...2 Balení...2 1. Představení...2 2. Instalace...4 2.1 Umístění...4 2.2 Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Záložní zdroje ESUPS xxx

Záložní zdroje ESUPS xxx Záložní zdroje ESUPS xxx Návod k instalaci a údržbě Záložní zdroje řady ESUPS xxx jsou určené k zálohování oběhových čerpadel, podavačů paliva, ventilátorů a logik kotlů, kotlů na tuhá paliva, automatických

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

RGB ovladač s dálkovým ovladačem

RGB ovladač s dálkovým ovladačem RGB ovladač s dálkovým ovladačem 1. Úvod Pro všechny občany Evropské unie. Důležité informace o životním prostředí. Tento symbol na výrobku nebo balení značí, že vyhozením výrobku do odpadu můžete poškodit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Tel.: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

SINLINE Rack 1200, 1600, 2000, 3000

SINLINE Rack 1200, 1600, 2000, 3000 K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Nová generace napájeèù SINLINE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno- a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a také malých a støedních

Více

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál Tracer - série BN Solární regulátor nabíjení Manuál Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Tento manuál vám poskytne informace a rady ohledně instalace, použití a řešení problémů. Přečtěte si jej

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více