Souhrnná zpráva o činnosti. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o činnosti. za rok 2011"

Transkript

1 Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2011.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. Svazek obcí pro hospodaření s odpady Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem

2 Představení společností Společnost s ručením omezeným.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. byla založena Zakladateli společnosti byli Svazek obcí pro hospodaření s odpady a.a.s.a. International Environmental Services GmbH. V této společnosti vlastní Svazek obcí 99,92% podíl, zbytek vlastní.a.s.a. International Environmental Services GmbH.. Společnost.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. vlastní a provozuje skládku odpadu, která je podle vyhlášky MŽP č. 294/2005 O podmínkách ukládání odpadů na skládky zařazena do skupiny S-OO. Skládka je zabezpečena podle normy ČSN Skládkování odpadů Těsnění skládek. Je tvořeno těsněním z nepropustné zeminy-jílu ve vrstvě minimálně 0,6m a těsnění z folie PE 2 mm. V současné době jsou vybudovány tři kazety skládky. I. kazeta byla postavena v roce 1994, II. kazeta v roce 1998 a III. kazeta v roce Každá z nich zaujímá plochu přibližně 1 hektar. Skládka je udržována vlastní technikou - kompaktorem COM 3010 na hutnění skládky, buldozerem T 130, vozidlem Tatra 815 s cisternovou nástavbou na odvoz průsakové vody, mulčovačem Crossjet, traktorem Zetor 4340 s příslušenstvím na udržování zelených ploch skládky. Společnost provádí sběr komunálního odpadu pro 38 obcí, což představuje téměř obyvatel. Svoz provádí společnost vlastními vozidly na svoz odpadu (2x Liaz s nástavbou BOBR PRES 15 m 3 - rok pořízení 2002, MAN s nástavbou Zoeller Medium XL o objemu 21 m 3 rok pořízení 2010, Liaz s kontejnerovou nástavbou rok pořízení 2003). Provádíme i další práce pro firmy i občany vyvážení fekálií, pronájem kontejnerů, dopravu a sečení travních porostů. Od roku 2003 provozuje.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. i zabezpečenou kompostárnu biologicky rozložitelných odpadů. V roce 2011 v rámci projektu Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Svazek obcí pro hospodaření s odpady a společnost.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. začali se svozem vytříděných složek komunálního odpadu plastů, papíru, skla a biologicky rozložitelného odpadu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění. Společnost.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za podpory IS SFŽP podle smlouvy zakoupila vozidlo

3 MAN s kontejnerovou nástavbou, které je využíváno ke svozu vytříděných složek komunálního odpadu (sklo a biologicky rozložitelný odpad). Dále bylo zakoupeno 200 kontejnerů na sklo a 6 velkoobjemových kontejnerů. Svazek obcí pro hospodaření s odpady za podpory IS SFŽP podle smlouvy zakoupila vozidlo MAN s nástavbou Zoeller, které je také využíváno ke svozu vytříděných složek komunálního odpadu (plasty, papír a biologicky rozložitelný odpad). Dále bylo zakoupeno 250 kontejnerů na plasty, 150 kontejnerů na papír a 250 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Pro činnost společnosti jsou vykupovány pozemky v okolí starých nezabezpečených zátěží skládky Cihelna I a II. V dnešní době skládka TKO se všemi manipulačními prostory, pozemky pro výstavbu dalších kazet skládky zaujímá plochu asi 15 ha. V areálu společnosti jsou staré nezabezpečené zátěže Cihelna I a II, které vznikly ukládáním odpadu v místě bývalého hliníku a okolních ploch zrušené Městské cihelny. Jejich plánované uzavření v roce 1995 bylo prvním impulzem ke vzniku svazku. Jsou v současné době rekultivovány převrstvením minerálním těsněním a ornicí. Tato rekultivace byla provedena v roce 1998 v rámci výstavby II. kazety skládky. Většinový vlastník společnosti Svazek obcí pro hospodaření s odpady je zájmové sdružení právnických osob. Byl zaregistrován u Okresního úřadu v Kroměříži dne 11. srpna Vznikl z potřeby vytvořit svozovou oblast pro svoz komunálního odpadu, založení a provozování skládky pro tuto svozovou oblast. Jeho další aktivity, jak název napovídá, se měly týkat celkového nakládání s odpady. V roce 2001 byl změněn na dobrovolný svazek obcí. Členy svazku jsou města a obce ze tří okresů. Největší zastoupení mají obce okresu Kroměříž: Bystřice pod Hostýnem, Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, Holešov, Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice Z okresu Přerov jsou členy tyto obce: Býškovice, Dolní Nětčice, Dolní Těšice, Horní Nětčice, Horní Těšice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Radkova Lhota, Radkovy, Rakov, Rouské, Všechovice, Žákovice. Z okresu Vsetín jsou členy tyto obce: Branky, Choryně, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police, Zámrsky.

4 Zpráva o činnosti společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011 Na skládce bylo zaměstnáno 14 zaměstnanců (3 THP, 2 pracovníci jako obsluha skládky, 3 řidiči vozidel, 6 pracovníků osádek vozů a údržby ploch) V době od do bylo na skládku uloženo celkem od počátku skládkování do tun odpadu, tun odpadu. Ročně ukládané množství odpadu je nižší než dlouhodobý průměr, který je tun. V době od do bylo na mezideponii předáno V době od do bylo na kompostárnu předáno V době od do bylo celkem zneškodněno 0 tun zeminy tun odpadu tun odpadů V době od do bylo svezeno 191 tun vytříděných odpadů. V roce 2011 společnost provedla: - Podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí Svazkem obcí pro hospodaření s odpady (rozšíření kompostárny, vybudování sběrného dvora a nákup techniky pro kompostárnu). V závěru roku Svazek obcí pro hospodaření s odpady obdržel zprávu o kladném vyřízení žádosti. - Pronájem svozového vozidla MAN s nástavbou ZOELLER pro svoz vytříděných složek komunálního odpadu pořízeného zakoupeného Svazkem obcí pro hospodaření s odpady za podpory IS SFŽP podle smlouvy Pronájem a rozmístění kontejnerů zakoupených Svazkem obcí pro hospodaření s odpady za podpory IS SFŽP podle smlouvy Nákup svozového vozidla MAN s kontejnerovou nástavbou pro svoz vytříděných složek komunálního odpadu za podpory IS SFŽP podle smlouvy Nákup a rozmístění kontejnerů za podpory IS SFŽP podle smlouvy Zahájení svozu bioodpadu

5 - Zahájení svozu vytříděných složek komunálního odpadu - Monitorování skládky: o , a Měření kvality povrchových a podzemních vod o Měření výskytu bioplynu o Geodetické měření pohybu skládky Pro rok 2011 plánujeme: - Vyřízení stavebního povolení stavebních objektů financovaných za podpory z Operačního programu Životní prostředí na Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí Svazkem obcí pro hospodaření s odpady - Provedení výběrových řízení na provedení stavebních objektů a techniky pro kompostárnu financovaných za podpory z Operačního programu Životní prostředí na Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí Svazkem obcí pro hospodaření s odpady - Započetí stavby stavebních objektů financovaných za podpory z Operačního programu Životní prostředí na Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí Svazkem obcí pro hospodaření s odpady - Nákup techniky pro kompostárnu financovaných za podpory z Operačního programu Životní prostředí na Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí Svazkem obcí pro hospodaření s odpady - Monitorování skládky v předepsaném rozsahu: o Měření kvality povrchových a podzemních vod o Měření výskytu bioplynu o Geodetické měření pohybu skládky Na skládce byly provedeny kontroly Krajským úřadem Zlínského kraje odborem životního prostředí a zemědělství Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem Brno.

6 7 Ʊ ø µª º ÌÔÚÔÓÚÓÔÔ ª ß l 33 flúõúflú µ øºµø l fiß Æª ÚÆÚ±Ú ÓÍÓÓÈÁÎÁ ª ø ÔÍ fiß Æª ±º ÿ± ߪ l Ô ÈÍËÍÔ Ã»Ã ø æ Ú ÃÆÇæß ø Ʊºª æ±ç3 Ô flú?µ øºß ßø ±Çª7 ø Ʊºø7 æ±ç3 Ó ı 決3 øæçª Ú Û flú Ì Ú #µ±ß ÚÔÚ øç ÚÌÚ Ï ÚÔÚ Î ÓÚ Í ÌÚ flµ øª È fiú fiú ÔÚ Á ÓÚ Õ Çæß Ô ı Ú Ú ÔÚ º± 7?µ øºß ÔÌ ÓÚ ÔÏ ÌÚ ÔÎ ÏÚ Õ±? 3?µ øºß ÔÍ Ú ÔÈ Ú ºß º ± ±º±æ7± ª± 7± ø ± 7± øª µ ÔË Ú ÚÔÚ ÃÆÇæß Æ±ºªª º ± ±º±æ7± øª µ Ó ÓÚ ÃÆÇæß Æ±ºªª ø ªÆ? ÓÔ Ú Ú ÔÚ ÓÌ ÓÚ Æ±ºø# ø ªÆ? ÓÏ ŸÚ ÓÎ Ú ø 3 Ʊ ± 3 #±ß ÓÍ ÿú ø 3 Ʊ ± 3?µ øºß ÓÈ Ú ÓË Ú ÓÁ ˆ Ì Ô Í ÎÎ Î ÔÓ ÁÓÁ ÔÓ ÁÓÁ Ì ÎÁÍ Ô ËË Ô ÈÔÍ Á ÌÌË Ï ÈÔÈ Ì ÌÈÌ Ô ÔÌË ÓÍ ÔÎÈ Ô ÎÌ Ô ÎÓÔ ÌÓÍ ÔÌÔ Ô ÍË 7 Ó Í ÎÌ È ÔÓ ÈÓË ÔÓ ÈÓË Ó ËÌÎ Ô ÎÎÈ Ô ÓÈË Á Á Ï ÌÓÌ Ì ËÎ Ô ÏÈ ÔÁÔ ÔÈÌ Ô ÌÏË ÛÌÈÓ ÈÎ ÔÔÔ Ï ÌÁÓ

7 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ ûà ø æ Ô 7 Ó Ú ÌÔ Ú Æ±ºø7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÌÓ Ú ÓÍ ÚÔÚ ±º ø # ª ÌÏ ÌÎ ÌÍ Ú ÌÈ Ú ÌË»Ú ÌÁ Ú Ï Ú ÏÔ»Ú #±± 7 &Ʊµß ÏÓ Ú?µ øº± 7 &Ʊµß ÏÌ»Ú ÏÏ Ú ÏÎ»Ú ÏÍ Ú ÏÈ ˆ œú œú ÔÚ Û ø? Î ÓÚ Û ±º ±Çª? ÎÔ ˆˆ ÎÓ»Ú ÎÌ ŒÚ ÎÏ ÕÚ ÕÚ ÔÚ Û ø? ÎÍ ÓÚ Û ±º ±Çª? ÎÈ ˆ ÃÚ ÎÁ ˆˆˆ Í ÓÍ ÏÓ ÌÏÎ ÛÓÈÈ ÌÈ ÌÈ ÁÍÔ ÁÍÔ ÈË ÓÁÏ ÛÓÔÍ ÌÓ ÌÓ Ì ËÈÏ Ì ËÈÏ ˆˆˆˆ ÍÔ Ô ÌÌÔ Ï ÔÈÍ Õª ø ª± ºªÊ ÓÎÚÌÚÓÔÓ Õ± ª± Æ ª3 ±ª ªß l øµ øºø3 l l ±ºøºß ±º± #? øê ÆÚºªªµ øªµ l

8 7 Ʊ ø µª º ÌÔÚÔÓÚÓÔÔ ª ß l 33 ÓÍÓÓÈÁÎÁ flúõúflú µ øºµø l fiß Æª ÚÆÚ±Ú ª ø ÔÍ fiß Æª ±º ÿ± ߪ l Ô ÈÍËÍÔ fl à fl ø æ fiæ ± Ô ±Æªµª Ó ª ± Ì ª ± Ï fl à fl flú ı fiú ı Ú ı ÚÚ Ô flú ± ªº? µß ø ø#?µ øº3 µø? Ó ËÍ ÓÎ ÔÎ ÍÁÁ È ÌÓÍ ÍÈ ÍÌÌ fiú ± ±º±æ# øª ªµ fiúú ı fiúú ı fiúú Ì fiú Ú Ï ÏÈ ÁÓÁ Ó ÔÍÔ ÔÎ ÍÁÁ Ó ÔÔÈ ÌÓ ÓÌ ÏÏ ÌÓ ÁÎÍ ÏÏ fiú Ú ÔÚ Î ÓÚ ª± 7 # ªºµß # µ ø # ±ª Í ÌÚ Õ± øæª È ÏÚ ª ª? Æ? ø Ë ÎÚ Ÿ±±º Á ÍÚ # º ± ±º±æ# ª± # øª ªµ Ô Ó ÔÍÔ Ó ÔÔÈ ÏÏ ÏÏ ÈÚ ÔÔ ËÚ ±µß 7? ±ß ø º ± ±º±æ# ª± # øª ªµ ÔÓ fiú Ú ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÏÏ ÈÁÎ ÔÌ ÎËÓ ÌÔ ÓÔÌ ÌÔ ÁÌÁ fiú Ú ÔÚ ± ªµß ÔÏ È ÁÈÔ È ÁÈÔ È ÁÍÔ ÓÚ Õ ø æß ÔÎ ÓÎ ÈËÌ Í ËÁÍ ÔË ËËÈ ÔÁ ÈÏË ÌÚ Õø± ø 7 ± 7 ÔÍ ÔÔ ÏÔ Í ÍËÍ Ï ÌÎÎ Ï ÔÏ ÏÚ ÔÈ ÔË ÍÚ # º ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÔÁ ÈÚ Ó Á ËÚ ±µß 7? ±ß ø º ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÓÔ ÁÚ ÓÓ fiúú Ú øç fiúúèú ÓÌ ÁÈÌ ÁÈÌ ÁÈÌ fiúúôú ±º3 ß Û ±?ºø? ±±æø ÓÏ ÓÚ ÓÎ ÌÚ ø 3 º ± ±º±æ7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÓÍ ÁÈÌ ÁÈÌ ÁÈÌ ÏÚ ±º ø # ÓÈ ÓË ÍÚ ÓÁ ÈÚ Ì

9 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ fl à fl ø æ fiæ ± Ô ±Æªµª Ó ª ± Ì ª ± Ï ÚÚ ı ÚÚ ı ÚÚ ı Ú Ú ÌÔ ÌË ËÎ ÌË ËÎ ÌÏ ÍÍÓ Ú Ú?±æß ÚÔÚ øç ÚÚÍÚ ÌÓ ÓÈ ÓÈ ÎÌ Ú Ú ÔÚ ø ªÆ? ÌÌ ÌÏ ÌÚ #Ʊæµß ÌÎ ÌÍ ÎÚ æ±ç3 ÌÈ ÓÈ ÓÈ ÎÌ ÍÚ ±µß 7? ±ß ø?±æß ÌË Ú Ú ± ±º±æ7 ± ªº? µß ÚÚ ÔÚ øç ÚÚËÚ ÌÁ Ï ÓÚ ± ªº? µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÏÔ ÌÚ ± ªº? µß Û ±º ø # ÏÓ ÏÚ ºÆ Ǫ3 ÏÌ ÎÚ ± ±º±æ7 ±µß 7? ±ß ÏÏ ÏÎ ÈÚ 7 ± ªº? µß ÏÍ ÏÈ ÚÚ Æ? µ±º±æ7 ± ªº? µß ÚÚÔÚ øç ÚÚÁÚ ÏË ÚÚ ÔÚ ÏÁ Ó ÌÍÓ Ô ÌÎÈ Ó ÌÍÓ Ô ÌÎÈ Ô ÏÍÔ Ô ÏÓÓ ÓÚ ± ªº? µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø Î ÌÚ ± ªº? µß Û ±º ø # ÎÔ ÏÚ ºÆ Ǫ3 ÎÓ ÎÌ ÎÏ ÈÚ Æ? µ±º±æ7 ±µß 7? ±ß ÎÎ Ô Î Ô Î ÌÁ ÎÍ ÁÚ 7 ± ªº? µß ÎÈ ÎË ÌÎ ÍÁÍ ÌÎ ÍÁÍ ÌÌ ÔÏË Ú ÚÔÚ ª3 ª ÎÁ ÓÔ ÓÔ ÔÔ Í ÌÎ ÍÈÎ ÌÎ ÍÈÎ ÌÌ ÏÈ ÌÚ Æ? µ±º±æ7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÍÔ ÍÓ ÚÚÔÚ ı ÚÚÌÚ ÍÌ ÔÔ ÔÔ ÔÎ ÍÏ ÔÔ ÔÔ ÔÎ ÍÎ ÍÍ

10 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ flõ fl ø æ Î Í flõ fl flú ı fiú ı ÚÚ ÍÈ flú ø 3 µø? flúú ı flúú ı flúú ı flú Ú ı flú Ú ÍË flú Ú?µ øº3 µø? flúúôú ıflúúóú ıflúúìú ÍÁ flú ÚÔÚ?µ øº3 µø? È flú Ú ÓÚ ø 3 øµª ø ø 3 ±æ±º3 ±º3 ß Û ÈÔ ÌÚ flú ÚÔÚ 3?DZ ÈÏ flú Ú ÓÚ ø 3 µø? ± 7 ±ºß ÈÎ ÌÚ ÏÚ flú ÚÔÚ flú Ú flú Ú ÔÚ flú Ú flúúôú ı flúúóú ÓÚ Õ ø?æ3 ø ± ø 3 ±ºß ËÔ ÓÚ ª Æø ª? Æ? ø # ª ËÏ fiú 3 ºÆ±ª fiúú ı fiúú ı fiúú ı fiú Ú ËÍ fiú Ú fiú Ú ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ø 3 ƪ ªÆ ß ÁÔ fiú Ú ± ±º±æ7? ø µß øç fiúúôú ÁÓ fiú Ú ÔÚ ÓÚ? ø µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÁÏ ÌÚ? ø µß Û ±º ø # ÁÎ ÏÚ ÎÚ ÍÚ ßºø7 º ±ß ÁË ÈÚ ËÚ ÁÚ 7? ø µß ÔÔ ÔÚ ÈÓ ÈÌ ÈÍ ÈÈ ÈË ÈÁ Ë ËÓ ËÌ ËÎ ËË ËÁ Á ÁÌ ÁÈ ÁÁ Ô ÔÓ È ÌÓÍ ÏÈ ÁÓÌ ÓÌ ÏÁ ÓÌ ÏÁ ÈÍ ÈÎ Ô Ó ÌÎ Ó ÌÎ ÓÔ ÎÌÓ ÓÔ ÎÌÓ ÁÍÔ ÓÓ ÌÁÍ ÓÔ ÓË ÓÔ ÓË ÍÈ ÍÌÌ ÏÍ ÁÌË ÓÌ ÏÁ ÓÌ ÏÁ ÈÍ ÈÎ Ô Ó ÌÎ Ó ÌÎ ÔÈ ÍÎÈ ÔÈ ÍÎÈ Ì ËÎÔ Ó ÍÁÎ ÔÁ ÈÎÁ ÔÁ ÈÎÁ

11 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ flõ fl ø æ Î Í fiú Ú Æ? µ±º±æ7? ø µß fiú Ú ÔÚ ÔÏ ÓÚ? ø µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÔÎ ÌÚ? ø µß Û ±º ø # ÔÍ ÏÚ ÎÚ ÔË ÍÚ ÔÁ ÈÚ ÔÔ ËÚ ÔÔÔ ÁÚ ßºø7 º ±ß ÔÔÓ ÔÚ ÔÔÌ ÔÔÚ 7? ø µß ÔÔÏ fiú Ú ÔÔÎ fiú Ú ÔÚ ÔÔÍ ÓÚ ÔÔÈ ÌÚ ÔÔË Ú Ú ÚÚÔ ı ÚÚÓÚ ÔÔÁ Ú Ú ÔÚ ÔÓ ÓÚ ÔÓÔ Ô ÔÔÍ ÏÏË ÛÓ ÔÓÏ ÔÁË Ô ÌÏÈ È È ÁÌÍ ÌËÍ ÔÁ ÛÌÓ ÍÔ ÏÔÓ Õª ø ª± ºªÊ ÓÌÚÌÚÓÔÓ Õ± ª± Æ ª3 ±ª ªß l øµ øºø3 l l ±ºøºß ±º± #? øê ÆÚºªªµ øªµ l

12 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 1. strana / počet stran 5 Datum od: Střediska: Všechny do Hlavní kniha analyt. evidence - zkrácený výpis Číslo od: Zakázky: Všechny Účet Název účtu k Má dáti Dal Zůstatek Obchodní informace ,00 0,00 0, , Software - váha ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Stavby ,99 0,00 0, , *** celkem ,99 0,00 0, , Samost.mov.věci a soub.mov.v ,00 0,00 0, , Samost.mov.věci - nově pořízen , ,60 0, , Movité věci-vložené ,00 0, , , Movitý majetek - dotace 0, ,20 0, , *** celkem , , , , Pozemky , ,00 0, , *** celkem , ,00 0, , Poř. dlouhodobého hmot. majetk 0, , ,60 0, Poř. DHM - separace odpadů , , ,20 0, *** celkem , , ,80 0, Realizovatelné CP a podíly ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Oprávky k ostatnímu DNM ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Oprávky ke stavbám ,00 0, , , *** celkem ,00 0, , , Oprávky k samost.mov.věcem a , , , ,65 do 082 *** celkem , , , ,65 Účtová třída 0 celkem , , , , Kontejnery plechové 1100 l 0, , , , Popelnice plechové 110 l , , , , Popelnice plast 120 l 3 554, , , , Popelnice plast 240 l 4 509, , , , *** celkem , , , ,10 Účtová třída 1 celkem , , , , Pokladna , , , , *** celkem , , , , Ceniny , , , , *** celkem , , , , BÚ ČS , , , , Vázaný účet ČS , , , , Podúčet BÚ opravy ,00 0,00 0, , Revolving - vázaný účet 7 600, , , , Revolving - BÚ , , , , *** celkem , , , , Peníze na cestě 0, , ,80 0, *** celkem 0, , ,80 0, Nevyjasněné platby 0, , ,00 0,00

13 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 2. strana / počet stran 5 Hlavní kniha analyt. evidence - zkrácený výpis Účet Název účtu k Má dáti Dal Zůstatek 289 *** celkem 0, , ,00 0,00 Účtová třída 2 celkem , , , , Odběratelé , , , , *** celkem , , , , Poskytnuté prov.zál.-elektřina , ,99 0,00 0, Poskytnuté prov.zál.-ccs 6 000,00 0,00 0, , Poskytnuté prov.zál.- mýtné 3 100, ,00 0, , Záloha nájemné Svazek 0, , , , Zálohy energie 0, , ,00 0, *** celkem , , , , Ostatní pohledávky 0,00 800,00 800,00 0, *** celkem 0,00 800,00 800,00 0, Dodavatelé , , , , *** celkem , , , , Převedení mzdy na účet , , , , Exekuce , , , , *** celkem , , , , Zaměstnanci 0, , , , *** celkem 0, , , , Stravné 0, , ,00 0, *** celkem 0, , ,00 0, Zúčtování sociálního pojištění , , , , Zúčtování zdravotního pojištěn , , , , *** celkem , , , , Daň z příjmů 0,00 0, , , Záloha DPPO , ,00 0, , *** celkem , , , , Měsíční záloha daně z příjmu , , , , Srážková daň 0, , ,00 0, *** celkem , , , , se základní sazbou-výstup 0, , ,29 0, se sníženou sazbou-výstup 0, , ,50 0, se základní sazbou-vstup 0, , ,93 0, se sníženou sazbou-vstup 0, , ,24 0, DPH platba , , , , DPH vratka ,00 0, , , *** celkem , , , , Záloha silniční daně , , , , *** celkem , , , , Dotace ze státního rozpočtu 0, , ,15 0, *** celkem 0, , ,15 0, Ostatní dotace 0, , ,85 0, *** celkem 0, , ,85 0, Základní poplatek , , , ,00

14 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 3. strana / počet stran 5 Hlavní kniha analyt. evidence - zkrácený výpis Účet Název účtu k Má dáti Dal Zůstatek 379 *** celkem , , , , Náklady příštích období-linde 3 360,00 0, ,00 0, Náklady příštích období-inisoft 5 632, , , , Náklady příštích období-mrp 3 434, , , , Náklady příštích období-nwt 2 592,30 0,00 0, , Nákl.příš.obd.-MRP E-podání 0,00 124,00 0,00 124, *** celkem , , , , Výdaje příštích období 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , , Dohadné účty pasívní , ,00 0,00 0, Dohadné účty elektřina , ,34 0,00 0, Dohadné účty vodné -500,76 500,76 623,92-623, *** celkem , ,10 623,92-623, Vnitřní zúčtování 0, , ,00 0, *** celkem 0, , ,00 0,00 Účtová třída 3 celkem , , , , Základní kapitál ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Emisní ážio ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Ostatní kapitálové fondy -750,00 0,00 0,00-750, *** celkem -750,00 0,00 0,00-750, Zákonný rezervní fond ,00 0,00 0, , *** celkem ,00 0,00 0, , Nerozdělený zisk minulých let ,40 0, , , *** celkem ,40 0, , , Hospodářský výs. ve schval.říz , ,37 0,00 0, *** celkem , ,37 0,00 0, Rezerva - rekultivace ,11 0, , , *** celkem ,11 0, , ,41 Účtová třída 4 celkem , , , , Kanc.,čistící,hygien.prostředky 0, ,05 0, , Noviny,časop.,odbor.publik. 0, ,67 0, , Mater.na údržbu, náhr.díly 0, ,31 0, , Pracovní oděvy,obuv 0, ,40 0, , PHM-nafta 0, ,52 0, , PHM-natural 0, ,22 0, , Oleje, tuky, mazadla 0, ,00 0, , Drobný majetek-nově pořízený 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,17 0, , Spotřeba elektřina 0, ,60 0, , Spotřeba plyn 0, ,17 0, , Spotřeba voda 0, ,18 0, , *** celkem 0, ,95 0, , Nákup kontejnerů - plechové 0, ,75 0, , Nákup popelnic - plechové 0, ,25 0, ,25

15 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 4. strana / počet stran 5 Hlavní kniha analyt. evidence - zkrácený výpis Účet Název účtu k Má dáti Dal Zůstatek Nákup popelnic - plast 120 lit 0, ,50 0, , Nákup popelnic - plast 240 lit 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,50 0, , Údržba plynovodu 0, ,20 0, , Opravy a údržba 0, ,01 0, , *** celkem 0, ,21 0, , Cestovné 0,00 698,00 0,00 698, *** celkem 0,00 698,00 0,00 698, Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Poštovné, známky 0, ,00 0, , Drobné služby 0, ,04 0, , Poradenství-ekonomické,právní 0, ,00 0, , Monitoring 0, ,00 0, , Deratizace 0, ,00 0, , Internet 0, ,67 0, , Techn.prohlídky,emise, revize 0, ,21 0, , Likvidace průsakových vod 0, ,00 0, , Software 0, ,51 0, , Školení 0, ,43 0, , Bedea 0, ,00 0, , Telefónica O2 - pevná 0, ,32 0, , Telefónica O2 - mobil 0, ,43 0, , Servisní poplatek CCS 0,00 600,00 0,00 600, Nájemné LINDE 0, ,00 0, , Garanční prohlídky 0, ,90 0, , nájemné Svazek-auto, kont. 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,51 0, , Mzdové náklady 0, ,00 0, , Nemocenské dávky 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Sociální pojištění organizace 0, ,00 0, , Zdravotní pojištění organizace 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Zák.soc.nákl.-obědy 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Daň silniční 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Daň z nemovitosti 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Nákup kolků 0, ,00 0, , Správní, soudní poplatky 0, ,00 0, , Dálniční známka 0, ,00 0, , Daň z převodu nemovitostí 0,00 300,00 0,00 300, *** celkem 0, ,00 0, , Dary 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Smluvní pokuty a úroky z prodl 0,00 216,00 0,00 216,00

16 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 5. strana / počet stran 5 Hlavní kniha analyt. evidence - zkrácený výpis Účet Název účtu k Má dáti Dal Zůstatek 544 *** celkem 0,00 216,00 0,00 216, Ostatní pokuty a penále 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, , Odpisy DHM - staré 0, ,00 0, , Odpisy DHM - nové 0, ,70 0, , *** celkem 0, ,70 0, , Tvorba zákonných rezerv 0, ,30 0, , *** celkem 0, ,30 0, , Bankovní poplatky-bú 0, ,00 0, , Bankovní poplatky rekultivace 0,00 914,00 0,00 914, Zákon.pojištění motor.vozidel 0, ,50 0, , Havarijní pojištění 0, ,50 0, , Pojištění - majetek 0, ,56 0, , Pojištění - odpovědnost 0, ,00 0, , Pojištění za zaměstnance 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,56 0, , Daň z příjmů z běž.čin-splatná 0, ,00 0, , *** celkem 0, ,00 0, ,00 Účtová třída 5 celkem 0, ,90 0, , Tržby odpad - obce 0,00 0, , , Tržby odpad - ostatní 0,00 0, , , Likvidace septiku 0,00 0, , , Tržby odpad - tříděný 0,00 0, , , Údržba ploch-sečení 0,00 0, , , Silniční doprava 0,00 0, , , Pronájem kontejnerů 0,00 0, , , Pronájem plyn. zařízení 0,00 0, , , Tržby-vážení 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , , Prodej kontejnerů l 0,00 0, , , Prodej popelnic 110 l-plechové 0,00 0, , , Prodej popelnic 120 l-plast no 0,00 0, , , Prodej popelnic 240 l-plast 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , , Ostatní provozní výnosy 0,00-1, , , *** celkem 0,00-1, , , Tržby z prodeje CP a vkladů 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , , Úroky - běžný účet 0,00 0,00 569,21-569, Úroky - rekultivační účet 0,00 0,00 274,87-274, Úroky - revolvingový účet 0,00 0, , , Úroky - revolvingový účet 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , , Ostatní mimořádné výnosy 0,00 0, , , *** celkem 0,00 0, , ,00 Účtová třída 6 celkem 0,00-1, , ,25 Suma celkem 0, , ,96 0,00 #UC110517, program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice

17 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 1. strana / počet stran 2 Datum od: do Střediska: 1 Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy Účet Název účtu Počáteční stav k Obrat Má dáti Obrat Dal Zůstatek Kanc.,čistící,hygien.prostředky 0, ,05 0, , Noviny,časop.,odbor.publik. 0, ,67 0, , Mater.na údržbu, náhr.díly 0, ,51 0, , Pracovní oděvy,obuv 0, ,40 0, , PHM-nafta 0, ,34 0, , PHM-natural 0, ,22 0, , Oleje, tuky, mazadla 0, ,00 0, , Drobný majetek-nově pořízený 0, ,00 0, , *** 0, ,19 0, , Spotřeba energie 0, ,95 0, , *** 0, ,95 0, , Nákup kontejnerů - plechové 0, ,75 0, , Nákup popelnic - plechové 0, ,25 0, , Nákup popelnic - plast 120 lit 0, ,50 0, , Nákup popelnic - plast 240 lit 0, ,00 0, , *** 0, ,50 0, , Údržba plynovodu 0, ,20 0, , Opravy a údržba 0, ,34 0, , *** 0, ,54 0, , Cestovné 0,00 698,00 0,00 698, *** 0,00 698,00 0,00 698, Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Poštovné, známky 0, ,00 0, , Drobné služby 0, ,10 0, , Poradenství-ekonomické,právní 0, ,00 0, , Monitoring 0, ,00 0, , Deratizace 0, ,00 0, , Internet 0, ,67 0, , Techn.prohlídky,emise, revize 0, ,61 0, , Likvidace průsakových vod 0, ,00 0, , Software 0, ,51 0, , Školení 0, ,15 0, , Bedea 0, ,00 0, , Telefónica O2 - pevná 0, ,32 0, , Telefónica O2 - mobil 0, ,43 0, , Servisní poplatek CCS 0,00 600,00 0,00 600, Nájemné LINDE 0, ,00 0, , nájemné Svazek-auto, kont. 0, ,00 0, , *** 0, ,79 0, , Mzdové náklady 0, ,00 0, , Nemocenské dávky 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Sociální pojištění organizace 0, ,00 0, , Zdravotní pojištění organizace 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Zák.soc.nákl.-obědy 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň silniční 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň z nemovitosti 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Nákup kolků 0, ,00 0, , Správní, soudní poplatky 0, ,00 0, , Dálniční známka 0, ,00 0, , Daň z převodu nemovitostí 0,00 300,00 0,00 300, *** 0, ,00 0, , Dary 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Smluvní pokuty a úroky z prodl 0,00 216,00 0,00 216, *** 0,00 216,00 0,00 216, Ostatní pokuty a penále 0, ,00 0, ,00

18 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 2. strana / počet stran 2 Datum od: do Střediska: 1 Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy Účet Název účtu Počáteční stav k Obrat Má dáti Obrat Dal Zůstatek 545 *** 0, ,00 0, , Odpisy DHM - staré 0, ,00 0, , Odpisy DHM - nové 0, ,70 0, , *** 0, ,70 0, , Tvorba zákonných rezerv 0, ,30 0, , *** 0, ,30 0, , Bankovní poplatky-bú 0, ,00 0, , Bankovní poplatky rekultivace 0,00 914,00 0,00 914, Zákon.pojištění motor.vozidel 0, ,50 0, , Havarijní pojištění 0, ,50 0, , Pojištění - majetek 0, ,56 0, , Pojištění - odpovědnost 0, ,00 0, , Pojištění za zaměstnance 0, ,00 0, , *** 0, ,56 0, , Daň z příjmů z běž.čin-splatná 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, ,00 Celkem za třídu 0, ,53 0, , Tržby odpad - obce 0,00 0, , , Tržby odpad - ostatní 0,00 0, , , Likvidace septiku 0,00 0, , , Údržba ploch-sečení 0,00 0, , , Silniční doprava 0,00 0, , , Pronájem kontejnerů 0,00 0, , , Pronájem plyn. zařízení 0,00 0, , , Tržby-vážení 0,00 0, , , *** 0,00 0, , , Prodej kontejnerů l 0,00 0, , , Prodej popelnic 110 l-plechové 0,00 0, , , Prodej popelnic 120 l-plast no 0,00 0, , , Prodej popelnic 240 l-plast 0,00 0, , , *** 0,00 0, , , Ostatní provozní výnosy 0, , , , *** 0, , , , Tržby z prodeje CP a vkladů 0,00 0, , , *** 0,00 0, , , Úroky - běžný účet 0,00 0,00 569,21-569, Úroky - rekultivační účet 0,00 0,00 274,87-274, Úroky - revolvingový účet 0,00 0, , , Úroky - revolvingový účet 0,00 0, , , *** 0,00 0, , ,49 Celkem za třídu 0, , , ,11 Celkem za firmu 0, , , ,58 #UC110517, program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice

19 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 1. strana / počet stran 1 Datum od: do Střediska: 2 Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy Účet Název účtu Počáteční stav k Obrat Má dáti Obrat Dal Zůstatek Kanc.,čistící,hygien.prostředky 0, ,00 0, , Noviny,časop.,odbor.publik. 0,00 167,00 0,00 167, Mater.na údržbu, náhr.díly 0, ,80 0, , Pracovní oděvy,obuv 0, ,00 0, , PHM-nafta 0, ,00 0, , Oleje, tuky, mazadla 0, ,00 0, , Drobný majetek-nově pořízený 0, ,00 0, , *** 0, ,80 0, , Spotřeba energie 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Opravy a údržba 0, ,67 0, , *** 0, ,67 0, , Poštovné, známky 0, ,00 0, , Drobné služby 0, ,94 0, , Poradenství-ekonomické,právní 0, ,00 0, , Internet 0, ,00 0, , Techn.prohlídky,emise, revize 0, ,60 0, , Software 0, ,00 0, , Školení 0, ,28 0, , Bedea 0, ,00 0, , Telefónica O2 - pevná 0, ,00 0, , Telefónica O2 - mobil 0, ,00 0, , Garanční prohlídky 0, ,90 0, , nájemné Svazek-auto, kont. 0, ,00 0, , *** 0, ,72 0, , Mzdové náklady 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Sociální pojištění organizace 0, ,00 0, , Zdravotní pojištění organizace 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Zák.soc.nákl.-obědy 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň silniční 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Správní, soudní poplatky 0,00 100,00 0,00 100, *** 0,00 100,00 0,00 100, Odpisy DHM - nové 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Zákon.pojištění motor.vozidel 0, ,00 0, , Havarijní pojištění 0, ,00 0, , Pojištění - majetek 0, ,00 0, , Pojištění - odpovědnost 0, ,00 0, , Pojištění za zaměstnance 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň z příjmů z běž.čin-splatná 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, ,00 Celkem za třídu 0, ,19 0, , Silniční doprava 0,00 0, , , *** 0,00 0, , , Ostatní provozní výnosy 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Ostatní mimořádné výnosy 0,00 0, , , *** 0,00 0, , ,00 Celkem za třídu 0, , , ,14 Celkem za firmu 0, , , ,95 #UC110517, program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice

20 Firma.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 1. strana / počet stran 1 Datum od: do Střediska: 3 Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy Účet Název účtu Počáteční stav k Obrat Má dáti Obrat Dal Zůstatek Kanc.,čistící,hygien.prostředky 0, ,00 0, , Noviny,časop.,odbor.publik. 0,00 46,00 0,00 46, Mater.na údržbu, náhr.díly 0, ,00 0, , Pracovní oděvy,obuv 0, ,00 0, , PHM-nafta 0, ,18 0, , Oleje, tuky, mazadla 0,00 88,00 0,00 88, Drobný majetek-nově pořízený 0, ,00 0, , *** 0, ,18 0, , Spotřeba energie 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Opravy a údržba 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Poštovné, známky 0, ,00 0, , Drobné služby 0,00 959,00 0,00 959, Poradenství-ekonomické,právní 0, ,00 0, , Internet 0,00 420,00 0,00 420, Techn.prohlídky,emise, revize 0, ,00 0, , Software 0,00 788,00 0,00 788, Školení 0, ,00 0, , Bedea 0, ,00 0, , Telefónica O2 - pevná 0,00 881,00 0,00 881, Telefónica O2 - mobil 0, ,00 0, , nájemné Svazek-auto, kont. 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Mzdové náklady 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Sociální pojištění organizace 0, ,00 0, , Zdravotní pojištění organizace 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Zák.soc.nákl.-obědy 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň silniční 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Odpisy DHM - nové 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Zákon.pojištění motor.vozidel 0,00 726,00 0,00 726, Havarijní pojištění 0, ,00 0, , Pojištění - majetek 0, ,00 0, , Pojištění - odpovědnost 0,00 959,00 0,00 959, Pojištění za zaměstnance 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, , Daň z příjmů z běž.čin-splatná 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, ,00 Celkem za třídu 0, ,18 0, , Tržby odpad - tříděný 0,00 0, , , *** 0,00 0, , , Ostatní provozní výnosy 0, ,00 0, , *** 0, ,00 0, ,00 Celkem za třídu 0, , , ,00 Celkem za firmu 0, , , ,82 #UC110517, program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice

21 Návrh na využití hospodářského výsledku za rok 2011 Hospodářský výsledek po zdanění ,35 Doplnění rezervního fondu 0,00 Převod zisku na účet 428 nerozdělený zisk minulých let ,35

22 Množství odpadu v popelnicích z obcí (v tunách) Celkem Blazice 48,22 42,73 33,90 26,31 43,97 23,63 35,24 41,69 45,34 43,57 45,35 45,28 44,77 40,78 44,31 46,76 605,10 Bořenovice 50,16 45,53 43,09 23,29 26,10 33,48 42,94 40,71 39,89 45,67 56,08 56,62 40,53 42,24 48,95 586,33 Branky 161,09 171,83 121,61 91,38 170,52 185,43 199,82 228,08 200,25 197,12 211,52 205,89 228,21 214,13 203,55 198, ,44 Brusné 29,29 34,75 28,47 33,72 27,32 19,18 26,03 23,40 19,94 22,30 23,75 26,42 30,73 24,07 21,85 21,22 391,21 Bystřice p.h , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Byškovice 41,18 44,80 25,57 20,88 39,35 54,94 78,96 105,52 106,17 105,12 92,39 90,45 92,63 85,52 89,40 88, ,64 D.Nětčice 42,86 24,68 21,91 18,49 17,10 37,16 45,86 55,26 51,69 50,59 51,81 53,85 56,49 48,71 48,14 52,81 677,40 D.Těšice 12,40 12,34 6,40 4,31 3,35 8,46 9,61 10,76 10,83 11,71 13,44 13,48 15,91 16,58 17,81 16,64 184,02 Holešov 2 358, , , , , , , , , , , , , , , , ,81 H. Lapač 47,93 44,47 45,16 42,07 34,38 39,58 42,12 48,10 51,17 47,89 54,67 56,37 64,76 57,39 57,16 50,80 733,22 H. Nětčice 18,75 11,85 10,20 7,33 7,62 8,87 27,72 33,96 33,01 32,78 36,1 39,15 42,36 43,35 40,91 42,93 393,96 H. Těšice 47,74 32,14 28,90 19,81 9,98 11,32 38,34 43,52 43,82 37,18 39,61 39,81 43,53 38,96 40,57 37,06 515,23 H. Újezd 68,35 71,36 66,67 43,21 83,58 91,19 110,23 98,94 96,55 90,45 80,06 80,93 82,10 73,01 79,75 81, ,38 Chomýž 30,92 38,29 32,89 34,04 41,90 18,43 23,43 23,61 20,48 20,03 22,98 24,17 27,24 22,94 21,86 24,26 403,20 Choryně 155,27 120,60 86,72 115,35 129,75 131,61 138,28 159,25 131,48 136,51 143,38 138,61 141,12 128,85 143,21 140, ,99 Chvalčov 265,52 226,53 193,78 181,22 161,20 140,90 256,33 280,07 294,49 297,81 330,9 331,54 358,25 330,42 311,62 307, ,58 Jankovice 54,53 56,60 43,66 43,65 33,27 41,00 48,95 51,68 52,08 53,69 59,96 64,06 61,04 62,27 64,20 67,01 790,64 Kladeruby 62,62 60,16 52,24 59,17 121,39 145,32 140,84 140,70 119,03 128,14 123,29 115,48 125,48 115,17 112,88 105, ,91 Komárno 93,35 92,89 83,55 66,83 56,66 50,60 51,74 55,63 68,16 64,81 65,75 64,54 68,36 71,73 67,06 66, ,65 Kostelec 150,07 141,55 144,70 147,33 150,20 151,49 178,34 194,00 201,38 203,43 206,7 198,2 204,96 216,74 212,57 205, ,66 Kunovice 164,85 157,75 134,86 105,10 92,33 85,77 146,60 150,18 154,83 144,59 142,62 137,65 146,10 133,31 131,12 123, ,66 Kurovice 73,48 51,25 38,71 38,27 23,80 25,90 50,20 52,12 54,72 46,86 52,43 56,33 57,57 56,73 56,56 57,13 734,93 Lechotice 48,00 59,76 64,55 53,34 55,88 55,49 77,24 78,33 81,95 82,90 84,28 85,31 92,10 99,88 103,87 102, ,88 Lešná 733,60 607,17 412,01 335,17 344,88 394,25 425,63 459,90 431,36 415,66 433,22 438,51 463,91 437,07 467,01 463, ,36 Loučka 165,95 154,04 125,74 108,76 105,67 105,43 160,50 162,19 156,78 164,69 184,41 173,38 184,40 161,20 163,83 168, ,98 Loukov 370,88 399,52 129,48 75,25 76,08 114,26 141,18 155,42 162,37 177,48 185,52 176,06 186,24 160,66 161,51 172, ,92 Ludslavice 75,02 70,07 71,51 66,80 71,33 77,88 89,12 92,07 90,79 102,77 107,67 102,09 107,12 106,24 111,16 103, ,64 Malhotice 41,62 20,68 17,30 39,99 49,59 57,73 59,39 73,57 72,03 76,72 82,31 80,12 94,61 78,48 80,08 89,10 924,23 Martinice 100,02 103,74 105,75 102,02 96,37 99,25 109,30 123,70 126,57 129,37 137,83 130,56 138,90 152,64 143,41 149, ,43 Míškovice 85,41 77,62 40,66 64,66 71,78 72,24 88,30 84,42 92,07 90,73 94,99 100,75 114,05 109,86 114,14 123, ,68 Mrlínek 90,58 94,13 89,79 75,99 69,42 44,47 46,05 57,22 63,73 76,42 68,49 65,46 69,48 67,98 65,91 66, ,11 Němčice 58,28 61,52 56,06 55,73 56,91 57,03 65,15 78,31 78,75 80,43 82,36 85,19 87,24 90,65 88,24 89, ,85 Opatovice 89,52 72,55 68,75 58,57 84,38 104,54 131,64 150,96 138,18 143,80 156,44 156,71 154,45 142,93 144,41 142, ,83 Osíčko 73,51 90,19 75,78 82,88 83,83 77,56 82,01 83,72 81,93 84,15 86,59 89,98 93,37 88,41 79,17 82, ,08 Pacetluky 47,73 43,54 23,20 40,18 59,10 47,53 48,68 51,34 46,48 42,79 44,09 45,19 48,76 48,70 46,80 52,04 684,11 Paršovice 47,01 37,13 29,19 30,22 22,69 26,22 50,20 57,79 63,26 65,75 70,82 71,64 78,96 76,24 75,32 83,15 802,43 Podh. Lhota 55,22 62,80 56,25 57,71 39,63 28,21 71,83 88,22 86,74 82,72 100,63 99,89 94,20 96,94 94,39 95, ,38 Podolí 31,55 30,30 23,26 23,46 23,53 26,21 46,46 49,53 51,40 56,13 57,45 55,57 57,32 55,75 53,34 54,95 641,26 Police 92,23 95,17 118,72 143,71 139,01 145,50 143,58 138,26 133,10 131,90 109,93 106,81 124,09 122,02 118,04 117, ,05 Provodovice 24,69 25,70 21,19 13,70 10,76 11,93 24,36 30,95 32,84 29,48 31,75 34,8 39,28 37,37 38,01 37,02 406,81 Prusinovice 252,35 254,12 214,47 203,07 185,48 185,58 299,25 300,55 322,55 337,43 327,58 324,36 338,85 327,59 313,38 337, ,61 Radk. Lhota 18,42 8,67 5,85 4,47 4,87 4,68 8,98 11,18 11,90 13,01 15,37 14,69 15,04 13,86 15,17 16,72 166,15 Radkovy 22,39 10,30 8,50 7,14 9,66 9,56 14,42 21,72 26,26 29,77 31,9 28,13 31,12 34,38 28,71 34,54 313,95 Rajnochovice 199,50 193,38 222,63 217,25 199,51 64,30 70,94 72,58 89,94 98,65 90,17 96,65 94,96 84,03 78,14 78, ,65 Rakov 36,48 25,29 16,24 14,27 15,12 36,44 58,32 67,29 67,62 69,20 71,98 73,7 78,36 75,83 76,73 78,90 782,87 Roštění 93,75 87,46 97,04 143,57 114,47 118,53 138,82 140,95 137,39 138,09 146,57 149,37 152,59 153,75 153,18 154, ,53 Rouské 27,84 26,53 12,96 15,10 40,47 46,88 47,82 59,40 60,02 59,21 61,36 60,62 70,44 62,29 57,70 59,72 708,65 Rusava 244,66 281,68 253,03 224,34 219,56 158,06 175,46 182,53 181,96 162,32 169,76 171,34 188,65 155,05 141,57 142, ,96 Rymice 127,05 85,01 66,99 102,33 85,62 83,68 102,00 103,39 111,32 117,53 107,48 110,39 123,72 129,00 126,61 123, ,12 Slavkov p.h. 63,45 82,48 54,74 58,47 49,19 36,00 81,75 99,01 113,66 121,09 128,06 123,03 137,51 140,12 145,89 151, ,43 Třebětice 44,99 43,24 56,03 69,75 45,74 46,48 57,99 57,39 49,74 52,98 53,46 50,57 58,56 55,58 57,05 60,03 799,55 Vitonice 52,06 25,81 32,36 30,34 33,74 27,23 64,43 82,33 88,68 84,14 91,78 90,79 100,29 91,13 92,60 93,33 987,70 Všechovice 175,89 161,62 116,68 100,76 90,97 158,21 187,89 203,62 206,72 199,74 196,87 187,13 208,16 197,07 195,38 197, ,70 Zahnašovice 92,05 69,76 64,12 59,78 59,33 59,65 71,18 77,55 74,04 69,09 71,2 70,11 78,00 72,84 68,57 69, ,27 Zámrsky 27,86 26,57 22,65 16,70 11,70 33,12 41,90 39,95 40,12 39,39 44,67 43,74 49,06 40,94 45,05 44,78 523,41 Žákovice 39,77 32,70 17,33 10,58 5,61 4,68 23,87 34,92 39,83 38,78 43,49 45,23 45,64 45,90 47,17 48,98 475,50 Celkem tun , , , , , , , , , , , , , , , , ,11

23 Množství odpadu podle druhů odpadů zneškodněných na skládce v roce 2011 kód název hmotnost [t] % Odpady z kompozitních tkanin 0,68 0, Beton 161,72 0, Tašky a keramické výrobky 9,54 0, Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ,50 0, Zemina a kamení neuvedené pod číslem ,57 16, Izolační materiály 145,05 0, Směsné stavební a demoliční odpady 1 232,72 6, Shrabky z česlí 21,27 0, Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 4,53 0, Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu 4,00 0, Jiný biologicky nerozložitelný odpad 76,14 0, Směsný komunální odpad 9 794,23 53, Uliční smetky 130,64 0, Objemný odpad 3 617,92 19,907 Celkem ,51 100,000 Množství odpadu podle druhů odpadů využitých v kompostárně v roce 2011 kód název hmotnost (t) % Piliny, hobliny, 0,58 0, Kaly z čištění komunálních vod 4,00 0, Biologicky rozložitelný odpad 780,03 76, Kal ze septiků a žump 241,5 23,535 Celkem 1 026,11 100,000

24 Celkové množství zneškodněného odpadu na skládce rok Celkové množství odpadu/t/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,510 Celkem , Celkové množství odpadu/t/

25 Celkové množství využitého odpadu v kompostárně rok Celkové množství odpadu/t/ , , , , , , , ,110 Celkem 5 129, Celkové množství odpadu/t/

26 Množství komunálního odpadu v popelnicích dovezených jednotlivými dopravci (v tunách) Rok.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. TS Holešov, s.r.o. TS Bystřice pod Hostýnem, s.r.o. Akord Kelč TESO Lešná Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,215 0,000 0, , , , ,450 0,000 0, , , , ,880 0,000 0, , , , ,790 0,000 0, , , , ,770 0,000 0, , , , ,870 0,000 0, , , , ,740 0,000 0, , , , ,710 0,000 0, , , , ,770 0,000 0, , A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. TS Bystřice pod Hostýnem, s.r.o. TESO Lešná TS Holešov, s.r.o. Akord Kelč

27 1 200 rok Vývoj ceny za uložení komunálního odpadu (v Kč) základní cena rekultivační rezerva DPH místní poplatek celkem ,00 0,00 19,75 0,00 414, ,00 0,00 19,75 0,00 414, ,00 0,00 19,75 0,00 414, ,00 60,00 19,00 20,00 419, ,00 60,00 19,00 30,00 429, ,00 60,00 19,00 30,00 429, ,00 60,00 21,50 50,00 501, ,00 100,00 24,50 200,00 714, ,00 100,00 24,50 200,00 714, ,00 100,00 93,10 200,00 783, ,00 100,00 93,10 300,00 883, ,00 100,00 93,10 300,00 883, ,00 100,00 95,00 400,00 995, ,00 100,00 95,00 400,00 995, ,00 100,00 45,00 500, , ,00 100,00 50,00 500, , ,00 100,00 50,00 500, , ,00 100,00 70,00 500, , základní cena rekultivační rezerva DPH místní poplatek

Souhrnná zpráva o činnosti. za rok 2012

Souhrnná zpráva o činnosti. za rok 2012 Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2012.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. Svazek obcí pro hospodaření s odpady Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Představení společností Společnost s ručením omezeným.a.s.a.

Více

Stavíme reproduktorové

Stavíme reproduktorové Í ª3³»» ±¼«µ ± ±ª7 ±«ª ø ÎÒÜ ò Þ± «³ Í#µ± Î ¼ ± ³ 7 µ7 µ ª ª ±¾ ± (»¾²3 8?¾ ª²3»»µ ±² ó µ ±«ª» ² 8²7³ & «³«ò Ö» ± ½» ±½ ±» ²7 ª»¼»³ µ ¼± «²± (3 «²7 ± ¾± 3 ª ±¾½ ±¼²3 3 ò X ª¾ «²»ó '» ±«(»¼4²±»µ ª ±«²»²?ª

Více

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ÔÚ Ã»Ã Õà S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ø &ºø ª ± ±æ ± 3 ª 3 ƪ ø 3 ±? õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõúúúõú ÆÚÓ b) vyhodnocení koordinace využívání ªÜª 7 ± ß ªº µø Ü ÆÜ3 & ª 3 ø Ù ª ß ±º ± ª 3 ± øº

Více

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Odsávací stoly se systémem od firmy KEMPER

Odsávací stoly se systémem od firmy KEMPER i ʃ»±¾»½²7 ²º± ³ ½» òòòòòòòòòòòòòò èë ó èê i Ѽ?ª ½3 ±» 7³»³ èé ó èè i Õ±² «µ½»ô ª± ¾ ª» µ± òòòòòò èç ó çð i»½ ² µ ª òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çï i i Í ± ± ¾ ±«ƒ»²3 ±¼?ª?²3³ òòòòò çí i i i Í ± Ì

Více

3. ROZVRŽENÍ A SOU _ÍÌÕÇ. panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò. Maximální zatížení motoru Maximální zatížení

3. ROZVRŽENÍ A SOU _ÍÌÕÇ. panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò. Maximální zatížení motoru Maximální zatížení ï ïò ËÐÑÆÑÎÒ ÒS Ü ležité: P»¼ ±ª?¼ ²3³ µ#½ µ± ½3 ² 3¼3½3³ panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò ó ͳ»³ ± ±«¼«7³«² ¼»µª? ²3³»³ ª 3²?²3ò ó Ð ±» µ ¾» ³² ²3 µ 3 «²#³ ª± µ?³ ² µ±²»µ ± «3»²3 Öí øª ±¾?»µ

Více

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop vizuální hodnocení IIFT hodnocení obvykle dělá vizuálně mikroskopicky a výsledky jsou poznamenány na list papíru. Tento proces je uživatelsky nepohodlný,

Více

SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN V EVROPĚ A V ASII

SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN V EVROPĚ A V ASII VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN

Více

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na íò ËÎÞßÒ ÍÌ ÝÕW Æ_ÍßÜÇ ÐÎÑ ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ ÐÎÑ ÞÇÜÔÛÒS ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ Òß ÐÑÆÛÓÕË Š ¼» ª ª«ª ±ª#½ ²ô ±ª ²± ²3½ ±¼³3²»µô ¼± ²#½ 3¼» ²3½ º±»³ Sídla byla zakládána vždy s ohledem na maximální pr±º 3 ±¼²3½

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2012. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2012

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2012. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2012 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2012 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PŘEDSLAVICE Zastupitelstvo obce Předslavice Obecně závazná vyhláška obce Předslavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

í ú í čí č í í í í ů í í č í Í Ť í í Č Ž ů ž ú Ží í í ž ú Č í í í Š í í í í ň í ň č Š ň ň ň í í í í í ň ú Š í čč č í í ů Ž ú í č ůč ů č í í č í í č Ž Š č Ž í í í Š č í č č Žč í í í č ů Í č í í č ů íč í

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu

Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu i i i Ü» ²3 ± ±¼?ª ½3½ i Í ª¾ ½»²? ²3½ 7³ èððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë 7³ çððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éê i i i 7³ ª ò ò èð i i é𠪻¾²3 µ±² «µ½3ò Ì ± µ±² «µ½» µ±³ ±²»² ± ½ ½»²3

Více

II. Zařazení odpadů dle Katalogu odpadů a doporučené způsoby nakládání s odpady

II. Zařazení odpadů dle Katalogu odpadů a doporučené způsoby nakládání s odpady Doporučení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje pro nakládání s odpady vznikajícími při záchranných a likvidačních pracích po povodni I. Odpovědnost za odstranění

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

Znakovníček. Uvozovky

Znakovníček. Uvozovky Znakovníček Tento dokument je součástí TEXové podpory fontů ze Střešovické písmolijny. Najdete zde seznam maker, která můžete použít po zavedení OFS se Štormovými fonty. U OFS pro plain (od verze Feb.

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

řá á ů ř č ů á á á Í řá á ěž ů ěž á š á č č Č č š ě č č á š č š š č š ě č ř á š č č č č š ě ě ů č č š ě ř ě á č š ě ě č š ě á ř ď á Č č š ě ř ě č š ě ě č š ě ř č á č š ě ě ř ě á č š ě ě ó ř ě á č č č š

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

ř č š ř ů č Ú ř č š Úč ú ř ř Š ř Ž č ú ú š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Í Ů Ž ř ů š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Ů ž ř š Ž ř č š Ž č ů ř Ž š ř ř ř čú ř š Ž č č ú š Š š č ň ů Ř Ě ř ů ž č ř ú č š Ž č ř ů ů ů ř ř č š č Ž Ž ř č

Více

Á Ó ú Ň ú ú Č Č ú Č ú ú Ó ď ú ú ú Č Č ď ú Ě Ů Ň Á Ň Ď Ď Ň Č Ů Č ú ď Č Č Ě Ě Č Ď ď ď ú Á ú ď Ř ú ú Č ú ú ú ú Ě Ř Ď Ě Á Á ú Á Ů Ř ď Č Ó Č Č ú ú ú ú ú Ď Ď ú Č ú Ě Č ú ú Á Č Á Č Ó Č ú ď ú ď ď ú ú Ó Ó Č Č Č

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata účetní dokumentace 5 Bez účetního

Více

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1.2013 Doplňková činnost : - AVIA - malé kontej. auto/přeprava/ 22,00 /km 4,60 26,60 manipulace 20,00 /0.15 hod 4,20 24,20 zápůjčka kontejneru 40,00

Více

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č Ňú Á ě úř ú Ú é ě Č ř ř ě ě ú ř Í č ě ť ř ú č ú ě Č é é ť ě č é ě ě ž Č Ž ď ě úř ú úř ř č ú ř é ě ě ř ů ě é ě ř ě é č ů ě ř ě č é ě ě é ř ř ř ě č ř ř ě ř ž Ž ě ť č ě é ě ě ď ř Č é ř ě é ř ě ě č Á Í Ú ú

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 15.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015

U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 15.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015 V Soběšovicích dne 16.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

Návrh - Rozpočet VHČ 2016

Návrh - Rozpočet VHČ 2016 Návrh - VHČ 2016 Správa VHČ : 01 Výdaje : DHIM 45 000 Materiál ke spotřebě 17 000 programové vybavení - aktualizace 2 000 Energie 30 000 voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) 52 000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ číslo 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2011 Provoz odpadového hospodářství Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany OBEC HRADČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis.

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis. Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

Výsledková listina střelecké soutěže

Výsledková listina střelecké soutěže Výsledková listina střelecké soutěže Název soutěže: Silvestrovská cena Horního Benešova 2014 Datum: 27.12.2014 Misto: Horní Benešov sportovní hala Druh soutěže: Jednorázová střelecká soutěž jednotlivců

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ž Ť č Ž ž Ž č ě Ť ě ě ž Ž Ť Ž č č č Í Ž Ť ě ě ě č Ž ě ě ě ť ž č ě ž ú Ž ú Š č ú ú ž ť Í Í ě ě ž š ž š č Ž Ž Ť ě č ě ě š ěž ť ž č ú ú š žš č ž ž ž ž č č ě Ě ě š č ě ě Ě š Ě č Ť Ě ě Ť ě č ě Ť Ť č č ě č Ť

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 Lipník nad Bečvou 5. února 2014 Popis činnosti

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Á Á Í ú ď Ž Í ď Š Ž ň ň ú Š ú Ž Á ÁŘ Á ŇÁ Ž Š ď ú Š Ú Í ú Č Š ň ú Ř Č ň Í Ř Ž Í ď Ž ň Ž Í ň ú ť ú Ž ú Č ť ó ú Ž Ž ď ň Š ň ó Ž ú ó Ž Š ú Ž Ť Ž ó ú Š Č ú Í ú Ž Č Í ó ó ú Ú ó ú Ž Í ú Í Č Ž Š ň ú Í ú ň ó ó

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 EKO-KOM, a.s. září 2015 Obsah Úvod... 3 1. Popis lokality... 3 2. Organizace provozu

Více

Á Á Ý Í Ů Ó ť Ť ť ň ň Ó Í Ť ň Ó ň Ó Ť Ť ň Ť Ó Ý ť ť Ť Ó ň Ť Ť Ó ň Ó Ť Ó Ť Ť Í Ť Ť Ó Ř Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň Ť Ř Ť Ť Ď Ť Š Ť Ó ú ú Ť ň Ť Ť ň ň Ť ň Ť ň Ť Ť ň Ť Ť Ý ť Ť ň ť Í Ť Ť Í Ť Ť ň ň Ť Ť Í Í Í ň Ť ň Ť Í Ť

Více

Ý Š Ú Í ř Í Í Á ř ř ř ř Í ř ř Í ř ř ř Ó Č Š ó Š Š Č Č ř ó Í Ž Í Í Í ž ď Ě ú Í Č Í ú Č Č Ú ř Žř ťů ů ř ř Ž ÍŽ Č Č Č ů ř ř ů ů ř Č ů ů ů ř ů Č ú Č ř ť ř Ů ú ř Í Ó ů ů ř ř ř Č Ž ť Š ú Š ř ř ř Ú ů ů Š ť ř

Více

Příl.č.1. Příkaz rektora č.110 Stránka 1 z 22

Příl.č.1. Příkaz rektora č.110 Stránka 1 z 22 012 000 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A N C N N N N A 013 000 Software A N C N N N N A 014 000 Ocenitelná práva A N C N N N N A 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek A N C N N N N A 019 000 Ostatní

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

ú ě ě Í ú ú Í ú ú ě ě ě Í ú ú ů ň Ů ě ě Í Í ě Ů ú ě Í ů Í Ů ů ě ň ů ú ě ě ů ň ň ú ě ě ů ú Í ň Í ú ě ú Í ě ň š Í ě ú ú ě ú ů ě ť ť Ů ě Í š ě ň ů ě ě š ú ší Í ú ě Ů ě ú ě ň Ú ě ó ú ě ú ú ě ě ů ů ů ú Á ě

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í

Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í ť Ť Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í ň ť Ť Ť Ť ň ň ňí Ž ň Ý ď ň Ž ň ň Í ň Í Ť ň ň ň ď Í Ř Ť Ť ň ň Ť Ť Ť ň Ť Í Ť Í ň Ť ň Ý ň ň Ť ď Ť ň ň Í Ó Ť ň ň ň ň ň ň ť ň Ď ň Ť ň ň ň Ť Ť Í Ť ť Ť ň Á Ť Ž ň ň ň Ť ď

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obec Kyselka na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.ledna 2004, vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 odst.a)

Více

tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Č á á č Č č řůč ý č ě ý í á ř ú ř í ě č á á í Ž ě í í ý ý ří á Š ě č ý Í Ť á á ěšť Ž í í á Íí í Ž á í ý áš ě í ř á š č šíř č á á í ř á í í á í í á č í š č ý í ý Č ě á á č č ří Ž ř í ú ší í ěž í ú ří í

Více

ř ň Ú ř ú ň ů ýř ý ý ř ó ó ó ž š Á ď ý ť ť ž Ó š Í Í Í ÍÝš Í š ť Ť Í Í š Ť Í š Ó Í š ť Í Í š ť Í ť Ú ť š ť Í Í Í Í Ó ž Í Š Ť Š Á š ť š ž Í š Í ž Í Š Í Í Š Ý š ší Š Í ť š ťí Í š ť Í Í ŠÍ ň Ů Í ť Í ť Á ť

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Ň ř é é Č é š ř é ř Ř ř ž Í žá žá ú ř š ř É žá žá Á ŽÁ Í Á š ž ž é š é é žá é ř é é ř ž ú Ú é ř é é Á ó é žó ž š Č ř é é š ř Ů é ž ž ž ř ř ž é ř ž ř ó ř ř žň ř ř é ř Ů ž ó Ů ž ú é é š ž ř š š š Ž Í žá

Více

ě Í ú É Á ě Ž ě ě š ů ě ě š ů ž ť ě ě ů š ž ě ě ú Š Ž ž ě ě ů ů ě ů ť ě ž ě Ů ž ž ě ě ž ž ů ť ě š ě ě ž š ě ě ů ě ů š ě ě ž ě ů ě ě ů Íš ě ú ž ě ú ž ě ě š ů ě ě š ě ň ě ě ě ě ť Š Ž Ž ě ě ť ó ť ě ů ě ť

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

Návod k obsluze DC/DC konvertoru DCC24. verze 1.2 29. května 2009

Návod k obsluze DC/DC konvertoru DCC24. verze 1.2 29. května 2009 Návod k obsluze DC/DC konvertoru. DCC24. verze 1.2 29. května 2009 Obsah 1. DC/DC konvertor... 5 1.1. Stručný popis... 5 1.2. Použití... 5 1.3. Připojení... 6 1.4. Technické parametry... 6 1.5. Normy...

Více

č ú ý Ú š ě Č Í Ú š ě ě ý ý č ň Ř ň Ú ý č ú ě ž ě ě Ú ý č ě ý ě ě ý ó ě ý ý Ř č č ě ž č ý ž ý č ú ž ý ů ú č ě ý ú š ý š š š š ě ě š šň ť Í ý ý ů Ř ůč ě č ú ž Í ž ý ě ů ý ě ó š ě ě ž ž ý ý ě ů ý ů ě ů š

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

ť š č ř ó Ý ř č š ř ď ů ř ý ý ř ř žž Č Č č ú ř ý Č ý ř ž č ůť Á Í Ě ř ř ř ž č ř ý š ř ů Ť ý ř ř ř ž ž žš ý ý ř ž ř ř č č ý ý ř ý č ř Ť ř ž ý ř ř ř č ý ř č ž ř č č č ů Ť ř č ř ř ž č ř ť ť š č ř ř č ř š

Více

ě úř á ě Č ž š ě á š Č ě úř á ě á úř š Ú ř á Ú ř á Č Žá ů ě ř š á úř á ě ě š ř ů á Žá á áš ě ě š ř ů á á Í ú á ě Ž á Ú á á ř Ž Ž ř Ž ž ů ž á ě Č ř ž ě š Ž ě Ž š ě š ř Ž á ř š ž ř Ž ě Č ř ú š Ž Ž á ě á

Více

ř ř ů ž č č Ě Á čá Á ý ý ý ř Ř Š ý č ů Ř š č ý Ř ž Ř ů ý ž Ř ůž ý ů Ř č čů Č ř Ř ř ů ř Š ř ú ý č č ř ř ž č Ň ó ť ó š ř č š ř š č ý č š ý Ř ř ř č š ř š ř ů ý ů ř ř ů š ř ř ý ý ř ýš ů ý ý ů ř š ř š š Ř š

Více

úř Ř ř ů ě ř ů ě úř ř č É ž ž ž ž ř č Ž ř ě ů é ř ů é ů ž ř č É é ů č ě Ů é č č ř ě é ě č ř É ě č Ě ř ě ě ů Ě ů é č ž ř ž ř šž ř ž é ž ř ž š ě ř šž ž č ř ů ř ě ž ě é ř ž Ě ř é č ě ě ů éž š ě ě Ě ů ě ú

Více

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,--

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,-- Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů

Více