Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy

2 a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 Břeclav, U Nemocnice 2 Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Školská rada: ing. Pavel Moravčík, předseda Mgr. Jana Petrjanošová, jednatelka Bc. Soňa Bejčková, členka Mgr. Leona Helešicová, členka p. Lubomír Zvonek, zástupce zřizovatele b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 4 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 6 tříd - základní školu při zdravotnickém zařízení 2 třídy - pomocnou školu 3 třídy - školní družinu 3 oddělení - školní klub 5 zájmových kroužků - školní výdejnu jídel 70 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednici, Valtice, Prušánky, Bořetice, Týnec, Rakvice.

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl využíván letos již sedmým rokem a je stále doplňován a vylepšován. Byl také výchozím programem pro předškolní vzdělávání dětí s postižením autistického spektra, pro něž vznikla při škole speciální třída. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů, jimž byla letos opět věnována pozornost, zejména v možnostech propojení třídních a individuálních vzdělávacích programů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů byla pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Základní škola speciální Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Ten jsme však v tomto školním roce nenaplňovali. Vychází se z obsahu Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září První a sedmý ročník letos poprvé pracoval podle školního vzdělávacího programu Herbenka 2 pro základní školu speciální. Ve dvou třídách pomocné školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka se žáky individuálně. V čase mimo výuku se o děti staraly pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Ve speciální třídě pro děti s autismem byl využíván inovovaný vzdělávací program, který jsme vytvářeli v rámci projektu Autitřídy v Břeclavi V 5. ročníku bylo dosud naposled postupováno podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR pod č.j /97 - dne V těchto třídách vypomáhal učitelům i jeden asistent. Jeho přínos tkví zejména v pomoci učitelům ve třídách s více odděleními, v mimoškolní činnosti a v naplňování dozorů nad žáky. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno ve dvou třídách prvního až devátého ročníku, jedna z těchto tříd pracovala jako třída kmenová, jedna třída žáků byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky.

4 c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 34 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 31,232. Z nich bylo 8,346 pedagogických pracovníků v MŠ, 15,685 v ZŠ, 1,844 úvazků ve ŠD a 0,4 v IC. Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 5,357 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byli zapojeni 2 pracovníci s celkovým úvazkem 0,4. Tito byli hrazeni z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od Města Břeclav, ze sponzorského daru firmy OTIS a.s. a z příspěvků klientů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 19 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 3 asistentky učitele mají VŠ magisterské studium spec. pedagogiky 1 asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 asistentka má SO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 1 asistentka má ÚSO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 2 vychovatelky mají SPgŠ vzdělání doplněné spec. pedagogikou Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 95,23 % Aprobovanost učitelů je na 93,00 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 21 hodin týdně tj. 8,57 % Důvodem zaměstnávání pracovníků bez kvalifikace je na jedné straně jejich kvalitní práce, na druhé straně jejich věk, vysoký pro doplňování vzdělání a také fakt, že škola nemá učitele cizích jazyků s požadovanou kvalifikací. Výuku německého jazyka zajišťujeme vyučující, která absolvovala kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Dílenské práce pracovního vyučování a chlapecký tělocvik vyučuje učitel s kvalifikací pro výuku odborných předmětů na SOU.

5 Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova je stará 30 let, montovaná stavba v poměrně dobrém technickém stavu. Kapacita budovy je celkem 10 kmenových učeben + 5 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina. Svou velikostí budova přestává stačit současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky rehabilitačních tříd, úložné prostory. Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK. Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické změnit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu a lepší vybavení zahrady. Letos se podařilo vyměnit střešní krytinu a opravit terasu, které byly již dlouho ve špatném stavu. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách dětského oddělení Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Jako nevhodné se jeví také umístění třídy pro děti s více vadami. Třída nemá samostatný vchod, uzpůsobené sociální zařízení, prostor pro kočárky. Ve své době to bylo zařízení, které vzniklo z potřeb regionu alespoň v těchto provizorních podmínkách, v současné době však již nevyhovuje potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž jsou nároky na prostor a vybavení daleko vyšší, než možnosti tohoto zařízení. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 133, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální základní škola praktická školní družina + klub Nemocnice mateřská škola základní škola školní družina Stav na konci školního roku: 134 celkem, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální 42 dětí 23 žáků 39 žáků žáků 12 dětí 17 žáků 17 dětí 42 dětí 24 žáků

6 základní škola praktická 40 žáků školní družina + klub žáků základní škola při nemocnici 16 žáků mateřská škola při nemocnici 12 žáků školní družina při nemocnici 16 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 39 ZŠ speciální 9 rehabilitační tř. z toho s vyznamenáním neprospěli bez možnosti opravné zkoušky neprospěli, opravná zkouška byla povolena nehodnoceni komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončilo v 9. ročníku v ZŠ prakt. i ZŠ speciální 5 žáků - SOŠ 0 - do OU je zařazeno 3 - do SOU 0 - do praktické školy 0 - nezařazeni 0 - do invalid. důchodu 2 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 0 - do OU zařazeno 0 - prodloužení školní docházky 0 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v pěti kroužcích zájmového vzdělávání. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času - Pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole - Olomouc historická - Návštěva družební školy na Slovensku se společným výletem - Vánoční dílny dětí a rodičů v MŠ - Vánoční besídka dětí autistických tříd - 10 denní pobyt rodičů a dětí v Itálii Rimini Cenné byly zejména poslední aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče

7 Poslední školní rok proběhl klidně bez nutnosti řešit projevy šikany. Záškoláctví bylo řešeno u jednoho žáka, na jehož rodiče bylo podáno trestní oznámení pro neplnění povinnosti zabezpečit pravidelnou docházku dítěte do školy. I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle projevovaly. Méně agresivity a neplnění povinností u žáků je dáno jednak tím, že ubývá žáků, kteří k nám přicházejí především z důvodu problémů v chování. Máme více žáků s těžším mentálním postižením, nově také žáky s autismem. Těm je však věnována potřebná speciálně pedagogická péče, která eliminuje a předchází možným projevům patologického chování. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Typ kurzu/školení VOKS Ostrava - IPPP Praha kurz 4 pracovníci Nácvik sociál. dovedností - Apla Praha kurz 2 pracovníci Práce s programem EDU BASE školení 1 pracovnice Excel 2007 kurz 4 pracovnice Datové schránky kurz 1 pracovnice Keramika kurz 1 pracovnice Funkční školení řed. škol a školských zařízení kurz 1 pracovice Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce školení 2 pracovnice Autismus II kurz 3 pracovnice Elektronický podpis kurz 1 pracovnice Power Point pro začátečníky kurz 6 pracovníků Psychomotorické hry školení 1 pracovnice Tvorba DUM kurz 17 pracovníků Finanční gramotnost školení 1 pracovnice Práce s interaktivní technikou - program Qdraw školení 13 pracovníků celkem : 58 pracovníků h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 9 dětí v základní škole praktické, 9 dětí v ZŠ speciální a 15 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve třech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšilo šestt zájmových kroužků, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: kopaná, kroužek internetu, kroužek výtvarný, taneční, vaření, keramika.

8 V průběhu celého týdne byly po odpoledních jeden až dva kroužky, které navštěvovaly děti všech ročníků. V rámci výuky tělesné výchovy byl pro žáky základní školy v lednu organizován pro 8 žáků týdenní lyžařský kurz s pobytem v Orlických horách. V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. V dubnu proběhl kurz předplavecké přípravy 13 dětí mateřské školy v deseti výcvikových lekcích plavecké školy Delfín v krytém bazénu. Kurz plavání žáků základní školy nebyl letos pro malý počet dětí ve 3. a 4. ročnících organizován. Byl přesunut do dalšího školního roku. V květnu prošli žáci 5. a 6. ročníků kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním lesa od odpadků. Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci divadelní představení a kouzelnická vystoupení. Děti ve škole při nemocnici navštívili se svými prográmky žáci ze ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická. Den dětí byl na všech školách podpořen sponzorsky sladkostmi, soutěžemi a výlety. Škole pomáhá finančně i naše SRPŠ, které část nákladů na vstupné nebo dopravu žáků na akce snižuje svým příspěvkem. Stále častěji se projevuje nedostatek finančních prostředků v rodinách žáků s tím, že spousta dětí by bez aktivity školy nikdy nenavštívila filmová ani divadelní vystoupení, nedostala by se na výlety za poznáváním, nikdy by nebyla u moře. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků a rozvoji poznání svých žáků. Mimo uvedené akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun. V říjnu jsme byli znovu pozváni na sportovní utkání středních škol, jehož se zúčastnila i mistryně světa v hodu oštěpem, Barbora Špotáková. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka žáků s těžkým kombinovaným postižením probíhala za součinnosti školy a pečovatelské služby partnerské organizace Remedia PLUS o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy ve stacionáři pracovala vychovatelka. Kraniální masáže, canisterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech - keramiky, vaření a výrobě dárkových předmětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno

9 osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek z prodeje činil cca 9.000,- Kč a bude použit na materiál pro další činnost centra v roce 2011, kdy už s dotací Města Břeclav počítat nemůžeme, protože s rokem 2010 jeho závazek skončil. Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a po jeho skončení byl až do konce roku 2010 udržován dotacemi Města Břeclav. Pokračovala v realizaci nového projektu dotovaného ESF Autitřídy v Břeclavi, stala se partnerem v dalším projektu, který realizuje Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16. V dubnu 2011, po ukončení projektu Autitřídy v Břeclavi, jsme zahájili realizaci dalšího projektu z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Evropské unie s názvem EU pro Herbenku Tento projekt je zaměřen na zlepšení technické vybavenosti školy a využívání informačních technologií ve výuce. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy na veřejnosti Autistické třídy po roce a půl Zápis žáků do 1. ročníků Dotovaný projekt pomohl dětem Autistické třídy v Břeclavi Brožura "Autistické třídy v Břeclavi" Kalendář prací dětí z autitříd Informace o škole na webu Nemocnice Břeclav a školy Zápis žáků do 1.r. Zápis dětí DO MŠ Den Země Účast školy ve výtvarných soutěžích: Vv soutěž Lidice 2010 Vv soutěž "Děti na zahrádce", ŠZ Praha Vv soutěž " Nejmilejší hračka" / MŠ Komenského Nový život, web školy Radnice Deník.cz Deník.cz 100 výtisků 100 výtisků Radnice Radnice Břeclavsko Ocenění práce, zveřejnění v katalogu 2010

10 Vv soutěž "Mladí tvůrci pro Dunaj" Vv soutěž "Zvíře není věc" Vv soutěž "Život se zvířaty" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Zahrada v květech očima dětí" Vv soutěž "Malovaná říkadla" Vv charitativní akce "Děti pro děti" Vv soutěž "Cesta snů" Vv soutěž "Šťastné stáří očima dětí" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Plavba lodí" Ocenění práce Ocenění práce Ocenění práce Účast žáků v soutěžích, umístění Okresní kolo: Atletický čtyřboj 1 žák 2. místo ve čtyřboji Kopaná 4. místo, Bušmen 3. místo Přehazovaná 1. místo Vybíjená 1. místo Krajské kolo: Atletický čtyřboj: 1 žák 2. místo ve sprintu Celostátní kolo: xxxxx H = Herbenova, N = Nemocnice, K = Komenského

11 Spolupráce školy s rodiči, společné aktivity prosinec Zeleninový den Návštěva dětí u nemocného kamaráda Vánoční besídka Vánoční dílny MŠ K MŠ N MŠ N MŠ K + MŠ N květen Návštěva družební školy Slovenská republika ZŠ H červen Zahraniční výjezd, Itálie ZŠ H Besedy se žáky Besedy s policisty - opakované měsíčně Návštěva knihovny s besedou nad knihami ZŠ N MŠ H, ZŠS H duben Beseda s Policií ČR ZŠS H Divadelní představení říjen Radovánek ZŠ H listopad Tetiny MŠ K prosinec Sůl nad zlato - loutkové představení prosinec Vánoční koncert - A.Frič MŠ N ZŠ H červen Duhová pohádka ZŠ H, MŠ K i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole byla v letošním školním roce provedena kontrola České školní inspekce zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Tematicky byla kontrola orientována na problematiku vzdělávání v základní škole speciální. Kontrola nenašla závady ani pochybení, škole nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Protokol o kontrole je součástí příloh této výroční zprávy.

12 j/ Základní údaje o hospodaření školy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období: fyzické osoby - počet celkem: 35 z toho: žen - 32 osob se ZPS - 2 na další MD - 1 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Přírůstky: do naší organizace nepřišel v r žádný nový pracovník Úbytky: Barkociová Lenka -asistentka rozvázání prac. poměru dohodou Průměrné platové třídy všichni pracovníci: 9,52 pedagog. pracovníci: 10,52 ostatní pracovníci: 4,93 Průměrný platový stupeň: pedagog. pracovníci: 10,07 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ bez.ved. prac. učitelé ZŠ bez ved. prac. vychovatelé asistenti nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2010 Plán 2010 Skutečnost Skutečnost % plnění Dotace MŠMT Dotace zřizovatele Dotace MŠMT asistenti

13 Dotace MŠMT ÚZ Zvýšení nenárok.složek PP Dotace MŠMT ÚZ Posílení odměň.np Dotace MŠMT ÚZ Vybavení žáků 1.tř. Dotace MŠMT ÚZ Hustota a spec. Dotace Město Břeclav Přeshraniční spolupráce Dotace ÚP asistent žáka Dotace Město Břeclav-IC Úroky bank. účtů ,3 Příspěvek na SHM Jiné výnosy+ energie Remedia ,5 100 Nájem Remedia reklama KOVI DČ Úplata za předškol.,záj.vzděl.šd,mš ,8 Čerpání FRIM +RF ,2 ESF Projekt Autitřídy v Břeclavi ,2 celkem ,7 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané. 2. Rozpis čerpání výdajů podle jednotlivých položek

14 Celkové náklady 2010 Rozpočet 2010 Skutečnost 2010 Skutečnost 2009 % plnění plán/skut materiál pro provoz ,2 učebnice + bezpl.up ,6 učební pomůcky ,8 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,9 spotřeba el.energie ,7 spotřeba top.plynu ,1 vodné, stočné ,2 opravy, udržování revize cestovné vzdělávání ped. prac ,1 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení služby pošt ,2 telefon. poplatky ,3 nájem V.Bílovice služby zprac.dat ,3 počítač. programy ,8 ostatní služby ,2 příspěvek na strav ,6 poradenské služby služby bank pojištění majetku ostat. soc. pojištění náhrada nemoc ,4 odpisy DHM dotace Města Břeclav ONIV celkem ,9 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, pouze náklady na poč. programy byly vyšší než rozpočtované, ale hrazeny z projektu Autitřídy v Břeclavi.

15 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvoj školy a získávání nových kompetencí pracovníků je již léta podporován prostředky získanými z projektových dotací. Pro období roku byla zpracována úspěšná žádost o podporu rovných příležitostí vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. S realizací projektu s názvem Autitřídy v Břeclavi se započalo 1. dubnem Realizace byla ukončena v březnu Od tohoto data je projekt ve škole udržován. Současně figurujeme jako partner v projektu Učení nás baví, jehož realizátorem je naopak SPC Štolcova. Oba projekty získaly dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost hrazeného Evropským sociálním fondem. Ze stejného programu Evropského sociálního fondu je i nově realizovaný projekt EU pro Herbenku, který jsme zahájili v dubnu Ke konci školního roku byly zpracovány a odevzdány dvě další žádosti o dotaci z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jedna žádost je zaměřena na zintenzivnění a vyšší efektivitu metod práce se žáky s poruchami řeči. Další ze žádostí se zaměřuje na zefektivnění práce asistentů učitele a nové metody práce s těžce zdravotně postiženými dětmi. l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Ve škole vzniklo v rámci projektu dotovaného Evropským sociálním fondem již v roce 2005 Integrační centrum. Jeho činnost byla zaměřena na vzdělávání a sociální integraci dospělých absolventů školy, kteří se nemohou umístit na pracovním trhu. Centrum bylo do konce září 2007 dotováno Evropským sociálním fondem v programu OP RLZ 3.1. Do konce roku 2010 bylo udržováno dotací Města Břeclav. V současné době využíváme k financování integračního centra prostředků od sponzorů, výtěžků z prodeje výrobků klientů a jejich příspěvků na činnost kurzů. Centrum u nás již pevně zakotvilo a je místem, kde své společenské potřeby naplňují naši absolventi, kteří by jinak trávili život v izolaci nebo společensky odsuzovanými činnostmi. m/ Projekty realizované školou s financováním z cizích zdrojů Ostatní rozvojové programy, jejichž přispěním jsme získali dotace, se jako přispěvatele týkaly především Města Břeclav, od něhož jsme získali dotaci na udržení projektu Žijeme s vámi "ze sociálního programu na rok celkem 129 tisíc korun a na realizaci projektu přeshraniční spolupráce jsme navíc obdrželi dalších 4,2 tisíce korun. Mezinárodní spolupráci škola dlouhodobě rozvíjí ve spolupráci se speciální školou v Malackách, Slovenské republice. 15

16 Pedagogové si vyměňují vytvořené materiály a zkušenosti, využívají nabídek na společné rekreace, děti navazují nová kamarádství. Aktivit se rádi zúčastňují i rodiče žáků, což je přínosné pro všechny strany. Další školní aktivity: Vnitřní život školy byl i letos orientován na rozvoj demokracie a spolupráce žáků i pedagogů. Volba nového školního žákovského parlamentu a jeho pravidelná měsíční zasedání letos pokračovaly v tradičním pojetí. I letos se konala páteční setkání se žáky, na nichž bylo hodnoceno uplynulé období, byl vyhodnocen jeden ze žáků jako "Borec měsíce" za příkladné chování a jubilantům bylo veřejně předáno blahopřání k narozeninám. Vztah ke škole upevňujeme také schránkami důvěry, do nichž děti vhazují své výtky a přání. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo zřetelně menší množství a týkaly se vesměs osobních neshod mezi dětmi, které jsme pak pomáhali řešit. Změny v materiálním zabezpečení školy: Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově ZŠ Herbenova Rekonstrukce střechy budovy MŠ Komenského Oprava terasy budovy MŠ Komenského Vybavení všech učeben ZŠ Herbenova novými IT dataprojektory a keramickými tabulemi Obměna počítačového vybavení na všech školních pracovištích n/ Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Patrně nejvýznamnějšími spolupracovníky školy jsou partneři ve společných projektech, Remedia Plus, o.p.s. a SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Cenná je naše spolupráce s Městem Břeclav a Úřadem práce Břeclav, kteří pomáhají naše projekty udržovat. Úzce spolupracujeme rovněž s Policií ČR, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, s odbornými pracovišti speciálně pedagogických center pro děti s mentální retardací, se zrakovými, sluchovými, tělesnými a řečovými poruchami v Hodoníně, Brně a Kyjově. Zkušenosti ze vzdělávání si škola vyměňuje i se zahraničními partnery speciálními školami v Matzenu/Rakousko/ a Malackách /Slovenská republika/. Každoročně navštěvujeme obdobná zařízení u nás i za hranicemi. Letos jsme získávali zkušenosti v Rakouském Mistelbachu. Škola se rovněž neobejde bez spolupráce se sponzory. Našimi pravidelnými dárci, kterých si moc vážíme, a bez jejichž pomoci bychom spoustu akcí nemohli uskutečnit, jsou firmy Otis a.s. Břeclav, Ramico Velké Bílovice, Passvilan Lanžhot Pomáhají nám však také společnosti, Kucín Břeclav, Fosfa Poštorná, KOVI Břeclav, Pařenica Valtice, Přispívají škole finančně nebo v podobě hraček, pomůcek pro žáky, stavebním materiálem, úhradou vstupného a podobně. 16

17 Zaměření práce školy ve školním roce 2011 / / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - ověřit školní vzdělávací program základní školy v 5. ročníku ZŠ praktické - zahájit výuku ve 2. a 8. ročníku základní školy speciální podle nově zpracovaného ŠVP - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím tisku 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - opravit podezdívku budovy ZŠ Herbenova - vytvořit bezbariérový vstup do pavilonu C budovy ZŠ Herbenova - rekonstruovat další sociální vybavení budovy Herbenova - vytvořit v suterénu MŠ Komenského prostory pro relaxaci dětí 3/ v oblasti řízení školy - Vytvářet podmínky pro další odborný růst pracovníků - Pokračovat v realizaci projektu EU pro Herbenku programu Vzdělání pro konkurence schopnost Evropské peníze školám,který zlepší vybavenost školy, posílí týmovou spolupráci pracovníků a celkově přinese škole nový rozměr a progresívní rozvoj - Rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - Práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - Zapojit do tvorby projektů i ostatní pracoviště školy - Dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - Vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - V práci mateřských škol uplatňovat podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů, a jiných zajímavých profesí - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - úzce spolupracovat s rodiči a odbornými pracovišti na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích a edukačních plánů dětí 17

18 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne :... Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: ing. Pavel Moravčík.. 18

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 --------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2011 / 2012 bude

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 --------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 -------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 -------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2014 / 2015 bude

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více