Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy

2 a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 Břeclav, U Nemocnice 2 Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Školská rada: ing. Pavel Moravčík, předseda Mgr. Jana Petrjanošová, jednatelka Bc. Soňa Bejčková, členka Mgr. Leona Helešicová, členka p. Lubomír Zvonek, zástupce zřizovatele b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 4 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 6 tříd - základní školu při zdravotnickém zařízení 2 třídy - pomocnou školu 3 třídy - školní družinu 3 oddělení - školní klub 5 zájmových kroužků - školní výdejnu jídel 70 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednici, Valtice, Prušánky, Bořetice, Týnec, Rakvice.

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl využíván letos již sedmým rokem a je stále doplňován a vylepšován. Byl také výchozím programem pro předškolní vzdělávání dětí s postižením autistického spektra, pro něž vznikla při škole speciální třída. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů, jimž byla letos opět věnována pozornost, zejména v možnostech propojení třídních a individuálních vzdělávacích programů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů byla pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Základní škola speciální Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Ten jsme však v tomto školním roce nenaplňovali. Vychází se z obsahu Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září První a sedmý ročník letos poprvé pracoval podle školního vzdělávacího programu Herbenka 2 pro základní školu speciální. Ve dvou třídách pomocné školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka se žáky individuálně. V čase mimo výuku se o děti staraly pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Ve speciální třídě pro děti s autismem byl využíván inovovaný vzdělávací program, který jsme vytvářeli v rámci projektu Autitřídy v Břeclavi V 5. ročníku bylo dosud naposled postupováno podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR pod č.j /97 - dne V těchto třídách vypomáhal učitelům i jeden asistent. Jeho přínos tkví zejména v pomoci učitelům ve třídách s více odděleními, v mimoškolní činnosti a v naplňování dozorů nad žáky. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno ve dvou třídách prvního až devátého ročníku, jedna z těchto tříd pracovala jako třída kmenová, jedna třída žáků byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky.

4 c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 34 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 31,232. Z nich bylo 8,346 pedagogických pracovníků v MŠ, 15,685 v ZŠ, 1,844 úvazků ve ŠD a 0,4 v IC. Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 5,357 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byli zapojeni 2 pracovníci s celkovým úvazkem 0,4. Tito byli hrazeni z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od Města Břeclav, ze sponzorského daru firmy OTIS a.s. a z příspěvků klientů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 19 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 3 asistentky učitele mají VŠ magisterské studium spec. pedagogiky 1 asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 asistentka má SO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 1 asistentka má ÚSO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 2 vychovatelky mají SPgŠ vzdělání doplněné spec. pedagogikou Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 95,23 % Aprobovanost učitelů je na 93,00 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 21 hodin týdně tj. 8,57 % Důvodem zaměstnávání pracovníků bez kvalifikace je na jedné straně jejich kvalitní práce, na druhé straně jejich věk, vysoký pro doplňování vzdělání a také fakt, že škola nemá učitele cizích jazyků s požadovanou kvalifikací. Výuku německého jazyka zajišťujeme vyučující, která absolvovala kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Dílenské práce pracovního vyučování a chlapecký tělocvik vyučuje učitel s kvalifikací pro výuku odborných předmětů na SOU.

5 Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova je stará 30 let, montovaná stavba v poměrně dobrém technickém stavu. Kapacita budovy je celkem 10 kmenových učeben + 5 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina. Svou velikostí budova přestává stačit současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky rehabilitačních tříd, úložné prostory. Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK. Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické změnit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu a lepší vybavení zahrady. Letos se podařilo vyměnit střešní krytinu a opravit terasu, které byly již dlouho ve špatném stavu. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách dětského oddělení Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Jako nevhodné se jeví také umístění třídy pro děti s více vadami. Třída nemá samostatný vchod, uzpůsobené sociální zařízení, prostor pro kočárky. Ve své době to bylo zařízení, které vzniklo z potřeb regionu alespoň v těchto provizorních podmínkách, v současné době však již nevyhovuje potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž jsou nároky na prostor a vybavení daleko vyšší, než možnosti tohoto zařízení. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 133, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální základní škola praktická školní družina + klub Nemocnice mateřská škola základní škola školní družina Stav na konci školního roku: 134 celkem, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální 42 dětí 23 žáků 39 žáků žáků 12 dětí 17 žáků 17 dětí 42 dětí 24 žáků

6 základní škola praktická 40 žáků školní družina + klub žáků základní škola při nemocnici 16 žáků mateřská škola při nemocnici 12 žáků školní družina při nemocnici 16 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 39 ZŠ speciální 9 rehabilitační tř. z toho s vyznamenáním neprospěli bez možnosti opravné zkoušky neprospěli, opravná zkouška byla povolena nehodnoceni komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončilo v 9. ročníku v ZŠ prakt. i ZŠ speciální 5 žáků - SOŠ 0 - do OU je zařazeno 3 - do SOU 0 - do praktické školy 0 - nezařazeni 0 - do invalid. důchodu 2 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 0 - do OU zařazeno 0 - prodloužení školní docházky 0 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v pěti kroužcích zájmového vzdělávání. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času - Pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole - Olomouc historická - Návštěva družební školy na Slovensku se společným výletem - Vánoční dílny dětí a rodičů v MŠ - Vánoční besídka dětí autistických tříd - 10 denní pobyt rodičů a dětí v Itálii Rimini Cenné byly zejména poslední aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče

7 Poslední školní rok proběhl klidně bez nutnosti řešit projevy šikany. Záškoláctví bylo řešeno u jednoho žáka, na jehož rodiče bylo podáno trestní oznámení pro neplnění povinnosti zabezpečit pravidelnou docházku dítěte do školy. I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle projevovaly. Méně agresivity a neplnění povinností u žáků je dáno jednak tím, že ubývá žáků, kteří k nám přicházejí především z důvodu problémů v chování. Máme více žáků s těžším mentálním postižením, nově také žáky s autismem. Těm je však věnována potřebná speciálně pedagogická péče, která eliminuje a předchází možným projevům patologického chování. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Typ kurzu/školení VOKS Ostrava - IPPP Praha kurz 4 pracovníci Nácvik sociál. dovedností - Apla Praha kurz 2 pracovníci Práce s programem EDU BASE školení 1 pracovnice Excel 2007 kurz 4 pracovnice Datové schránky kurz 1 pracovnice Keramika kurz 1 pracovnice Funkční školení řed. škol a školských zařízení kurz 1 pracovice Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce školení 2 pracovnice Autismus II kurz 3 pracovnice Elektronický podpis kurz 1 pracovnice Power Point pro začátečníky kurz 6 pracovníků Psychomotorické hry školení 1 pracovnice Tvorba DUM kurz 17 pracovníků Finanční gramotnost školení 1 pracovnice Práce s interaktivní technikou - program Qdraw školení 13 pracovníků celkem : 58 pracovníků h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 9 dětí v základní škole praktické, 9 dětí v ZŠ speciální a 15 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve třech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšilo šestt zájmových kroužků, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: kopaná, kroužek internetu, kroužek výtvarný, taneční, vaření, keramika.

8 V průběhu celého týdne byly po odpoledních jeden až dva kroužky, které navštěvovaly děti všech ročníků. V rámci výuky tělesné výchovy byl pro žáky základní školy v lednu organizován pro 8 žáků týdenní lyžařský kurz s pobytem v Orlických horách. V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. V dubnu proběhl kurz předplavecké přípravy 13 dětí mateřské školy v deseti výcvikových lekcích plavecké školy Delfín v krytém bazénu. Kurz plavání žáků základní školy nebyl letos pro malý počet dětí ve 3. a 4. ročnících organizován. Byl přesunut do dalšího školního roku. V květnu prošli žáci 5. a 6. ročníků kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním lesa od odpadků. Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci divadelní představení a kouzelnická vystoupení. Děti ve škole při nemocnici navštívili se svými prográmky žáci ze ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická. Den dětí byl na všech školách podpořen sponzorsky sladkostmi, soutěžemi a výlety. Škole pomáhá finančně i naše SRPŠ, které část nákladů na vstupné nebo dopravu žáků na akce snižuje svým příspěvkem. Stále častěji se projevuje nedostatek finančních prostředků v rodinách žáků s tím, že spousta dětí by bez aktivity školy nikdy nenavštívila filmová ani divadelní vystoupení, nedostala by se na výlety za poznáváním, nikdy by nebyla u moře. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků a rozvoji poznání svých žáků. Mimo uvedené akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun. V říjnu jsme byli znovu pozváni na sportovní utkání středních škol, jehož se zúčastnila i mistryně světa v hodu oštěpem, Barbora Špotáková. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka žáků s těžkým kombinovaným postižením probíhala za součinnosti školy a pečovatelské služby partnerské organizace Remedia PLUS o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy ve stacionáři pracovala vychovatelka. Kraniální masáže, canisterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech - keramiky, vaření a výrobě dárkových předmětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno

9 osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek z prodeje činil cca 9.000,- Kč a bude použit na materiál pro další činnost centra v roce 2011, kdy už s dotací Města Břeclav počítat nemůžeme, protože s rokem 2010 jeho závazek skončil. Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a po jeho skončení byl až do konce roku 2010 udržován dotacemi Města Břeclav. Pokračovala v realizaci nového projektu dotovaného ESF Autitřídy v Břeclavi, stala se partnerem v dalším projektu, který realizuje Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16. V dubnu 2011, po ukončení projektu Autitřídy v Břeclavi, jsme zahájili realizaci dalšího projektu z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Evropské unie s názvem EU pro Herbenku Tento projekt je zaměřen na zlepšení technické vybavenosti školy a využívání informačních technologií ve výuce. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy na veřejnosti Autistické třídy po roce a půl Zápis žáků do 1. ročníků Dotovaný projekt pomohl dětem Autistické třídy v Břeclavi Brožura "Autistické třídy v Břeclavi" Kalendář prací dětí z autitříd Informace o škole na webu Nemocnice Břeclav a školy Zápis žáků do 1.r. Zápis dětí DO MŠ Den Země Účast školy ve výtvarných soutěžích: Vv soutěž Lidice 2010 Vv soutěž "Děti na zahrádce", ŠZ Praha Vv soutěž " Nejmilejší hračka" / MŠ Komenského Nový život, web školy Radnice Deník.cz Deník.cz 100 výtisků 100 výtisků Radnice Radnice Břeclavsko Ocenění práce, zveřejnění v katalogu 2010

10 Vv soutěž "Mladí tvůrci pro Dunaj" Vv soutěž "Zvíře není věc" Vv soutěž "Život se zvířaty" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Zahrada v květech očima dětí" Vv soutěž "Malovaná říkadla" Vv charitativní akce "Děti pro děti" Vv soutěž "Cesta snů" Vv soutěž "Šťastné stáří očima dětí" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Plavba lodí" Ocenění práce Ocenění práce Ocenění práce Účast žáků v soutěžích, umístění Okresní kolo: Atletický čtyřboj 1 žák 2. místo ve čtyřboji Kopaná 4. místo, Bušmen 3. místo Přehazovaná 1. místo Vybíjená 1. místo Krajské kolo: Atletický čtyřboj: 1 žák 2. místo ve sprintu Celostátní kolo: xxxxx H = Herbenova, N = Nemocnice, K = Komenského

11 Spolupráce školy s rodiči, společné aktivity prosinec Zeleninový den Návštěva dětí u nemocného kamaráda Vánoční besídka Vánoční dílny MŠ K MŠ N MŠ N MŠ K + MŠ N květen Návštěva družební školy Slovenská republika ZŠ H červen Zahraniční výjezd, Itálie ZŠ H Besedy se žáky Besedy s policisty - opakované měsíčně Návštěva knihovny s besedou nad knihami ZŠ N MŠ H, ZŠS H duben Beseda s Policií ČR ZŠS H Divadelní představení říjen Radovánek ZŠ H listopad Tetiny MŠ K prosinec Sůl nad zlato - loutkové představení prosinec Vánoční koncert - A.Frič MŠ N ZŠ H červen Duhová pohádka ZŠ H, MŠ K i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole byla v letošním školním roce provedena kontrola České školní inspekce zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Tematicky byla kontrola orientována na problematiku vzdělávání v základní škole speciální. Kontrola nenašla závady ani pochybení, škole nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Protokol o kontrole je součástí příloh této výroční zprávy.

12 j/ Základní údaje o hospodaření školy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období: fyzické osoby - počet celkem: 35 z toho: žen - 32 osob se ZPS - 2 na další MD - 1 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Přírůstky: do naší organizace nepřišel v r žádný nový pracovník Úbytky: Barkociová Lenka -asistentka rozvázání prac. poměru dohodou Průměrné platové třídy všichni pracovníci: 9,52 pedagog. pracovníci: 10,52 ostatní pracovníci: 4,93 Průměrný platový stupeň: pedagog. pracovníci: 10,07 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ bez.ved. prac. učitelé ZŠ bez ved. prac. vychovatelé asistenti nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2010 Plán 2010 Skutečnost Skutečnost % plnění Dotace MŠMT Dotace zřizovatele Dotace MŠMT asistenti

13 Dotace MŠMT ÚZ Zvýšení nenárok.složek PP Dotace MŠMT ÚZ Posílení odměň.np Dotace MŠMT ÚZ Vybavení žáků 1.tř. Dotace MŠMT ÚZ Hustota a spec. Dotace Město Břeclav Přeshraniční spolupráce Dotace ÚP asistent žáka Dotace Město Břeclav-IC Úroky bank. účtů ,3 Příspěvek na SHM Jiné výnosy+ energie Remedia ,5 100 Nájem Remedia reklama KOVI DČ Úplata za předškol.,záj.vzděl.šd,mš ,8 Čerpání FRIM +RF ,2 ESF Projekt Autitřídy v Břeclavi ,2 celkem ,7 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané. 2. Rozpis čerpání výdajů podle jednotlivých položek

14 Celkové náklady 2010 Rozpočet 2010 Skutečnost 2010 Skutečnost 2009 % plnění plán/skut materiál pro provoz ,2 učebnice + bezpl.up ,6 učební pomůcky ,8 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,9 spotřeba el.energie ,7 spotřeba top.plynu ,1 vodné, stočné ,2 opravy, udržování revize cestovné vzdělávání ped. prac ,1 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení služby pošt ,2 telefon. poplatky ,3 nájem V.Bílovice služby zprac.dat ,3 počítač. programy ,8 ostatní služby ,2 příspěvek na strav ,6 poradenské služby služby bank pojištění majetku ostat. soc. pojištění náhrada nemoc ,4 odpisy DHM dotace Města Břeclav ONIV celkem ,9 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, pouze náklady na poč. programy byly vyšší než rozpočtované, ale hrazeny z projektu Autitřídy v Břeclavi.

15 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvoj školy a získávání nových kompetencí pracovníků je již léta podporován prostředky získanými z projektových dotací. Pro období roku byla zpracována úspěšná žádost o podporu rovných příležitostí vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. S realizací projektu s názvem Autitřídy v Břeclavi se započalo 1. dubnem Realizace byla ukončena v březnu Od tohoto data je projekt ve škole udržován. Současně figurujeme jako partner v projektu Učení nás baví, jehož realizátorem je naopak SPC Štolcova. Oba projekty získaly dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost hrazeného Evropským sociálním fondem. Ze stejného programu Evropského sociálního fondu je i nově realizovaný projekt EU pro Herbenku, který jsme zahájili v dubnu Ke konci školního roku byly zpracovány a odevzdány dvě další žádosti o dotaci z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jedna žádost je zaměřena na zintenzivnění a vyšší efektivitu metod práce se žáky s poruchami řeči. Další ze žádostí se zaměřuje na zefektivnění práce asistentů učitele a nové metody práce s těžce zdravotně postiženými dětmi. l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Ve škole vzniklo v rámci projektu dotovaného Evropským sociálním fondem již v roce 2005 Integrační centrum. Jeho činnost byla zaměřena na vzdělávání a sociální integraci dospělých absolventů školy, kteří se nemohou umístit na pracovním trhu. Centrum bylo do konce září 2007 dotováno Evropským sociálním fondem v programu OP RLZ 3.1. Do konce roku 2010 bylo udržováno dotací Města Břeclav. V současné době využíváme k financování integračního centra prostředků od sponzorů, výtěžků z prodeje výrobků klientů a jejich příspěvků na činnost kurzů. Centrum u nás již pevně zakotvilo a je místem, kde své společenské potřeby naplňují naši absolventi, kteří by jinak trávili život v izolaci nebo společensky odsuzovanými činnostmi. m/ Projekty realizované školou s financováním z cizích zdrojů Ostatní rozvojové programy, jejichž přispěním jsme získali dotace, se jako přispěvatele týkaly především Města Břeclav, od něhož jsme získali dotaci na udržení projektu Žijeme s vámi "ze sociálního programu na rok celkem 129 tisíc korun a na realizaci projektu přeshraniční spolupráce jsme navíc obdrželi dalších 4,2 tisíce korun. Mezinárodní spolupráci škola dlouhodobě rozvíjí ve spolupráci se speciální školou v Malackách, Slovenské republice. 15

16 Pedagogové si vyměňují vytvořené materiály a zkušenosti, využívají nabídek na společné rekreace, děti navazují nová kamarádství. Aktivit se rádi zúčastňují i rodiče žáků, což je přínosné pro všechny strany. Další školní aktivity: Vnitřní život školy byl i letos orientován na rozvoj demokracie a spolupráce žáků i pedagogů. Volba nového školního žákovského parlamentu a jeho pravidelná měsíční zasedání letos pokračovaly v tradičním pojetí. I letos se konala páteční setkání se žáky, na nichž bylo hodnoceno uplynulé období, byl vyhodnocen jeden ze žáků jako "Borec měsíce" za příkladné chování a jubilantům bylo veřejně předáno blahopřání k narozeninám. Vztah ke škole upevňujeme také schránkami důvěry, do nichž děti vhazují své výtky a přání. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo zřetelně menší množství a týkaly se vesměs osobních neshod mezi dětmi, které jsme pak pomáhali řešit. Změny v materiálním zabezpečení školy: Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově ZŠ Herbenova Rekonstrukce střechy budovy MŠ Komenského Oprava terasy budovy MŠ Komenského Vybavení všech učeben ZŠ Herbenova novými IT dataprojektory a keramickými tabulemi Obměna počítačového vybavení na všech školních pracovištích n/ Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Patrně nejvýznamnějšími spolupracovníky školy jsou partneři ve společných projektech, Remedia Plus, o.p.s. a SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Cenná je naše spolupráce s Městem Břeclav a Úřadem práce Břeclav, kteří pomáhají naše projekty udržovat. Úzce spolupracujeme rovněž s Policií ČR, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, s odbornými pracovišti speciálně pedagogických center pro děti s mentální retardací, se zrakovými, sluchovými, tělesnými a řečovými poruchami v Hodoníně, Brně a Kyjově. Zkušenosti ze vzdělávání si škola vyměňuje i se zahraničními partnery speciálními školami v Matzenu/Rakousko/ a Malackách /Slovenská republika/. Každoročně navštěvujeme obdobná zařízení u nás i za hranicemi. Letos jsme získávali zkušenosti v Rakouském Mistelbachu. Škola se rovněž neobejde bez spolupráce se sponzory. Našimi pravidelnými dárci, kterých si moc vážíme, a bez jejichž pomoci bychom spoustu akcí nemohli uskutečnit, jsou firmy Otis a.s. Břeclav, Ramico Velké Bílovice, Passvilan Lanžhot Pomáhají nám však také společnosti, Kucín Břeclav, Fosfa Poštorná, KOVI Břeclav, Pařenica Valtice, Přispívají škole finančně nebo v podobě hraček, pomůcek pro žáky, stavebním materiálem, úhradou vstupného a podobně. 16

17 Zaměření práce školy ve školním roce 2011 / / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - ověřit školní vzdělávací program základní školy v 5. ročníku ZŠ praktické - zahájit výuku ve 2. a 8. ročníku základní školy speciální podle nově zpracovaného ŠVP - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím tisku 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - opravit podezdívku budovy ZŠ Herbenova - vytvořit bezbariérový vstup do pavilonu C budovy ZŠ Herbenova - rekonstruovat další sociální vybavení budovy Herbenova - vytvořit v suterénu MŠ Komenského prostory pro relaxaci dětí 3/ v oblasti řízení školy - Vytvářet podmínky pro další odborný růst pracovníků - Pokračovat v realizaci projektu EU pro Herbenku programu Vzdělání pro konkurence schopnost Evropské peníze školám,který zlepší vybavenost školy, posílí týmovou spolupráci pracovníků a celkově přinese škole nový rozměr a progresívní rozvoj - Rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - Práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - Zapojit do tvorby projektů i ostatní pracoviště školy - Dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - Vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - V práci mateřských škol uplatňovat podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů, a jiných zajímavých profesí - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - úzce spolupracovat s rodiči a odbornými pracovišti na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích a edukačních plánů dětí 17

18 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne :... Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: ing. Pavel Moravčík.. 18

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 --------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2011 / 2012 bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více