ESKÁ REPUBLIKA (od 1993)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKÁ REPUBLIKA (od 1993)"

Transkript

1 ESKÁ REPUBLIKA (od 1993) 1993 MEMORIÁL AIR SHOW ROUDNICE Datum: 26. a 27. ervna Stylizované oznaení letoun RAF (barevná kokarda). Supermarine Spitfire - silueta : viz R runí 1996 Memorial Air Show 93: Záštitu pevzal V. Havel. Byla pedvedena ada historických letadel nap. PBY 5 Catalina,TBM-3E Avenger, P-51D Mustang, Spitfire Mk.IX, B-25 Mitchell aj ARNOŠT VALENTA Datum: bezna Arnošt Valenta: (1912 Svébohov Sagan). Vojenský letec, píslušník 311. s. bombardovací perut ve V.B. Padl do nmeckého zajetí a byl vznn v zajateckém táboe Stalag Luft III v Saganu. Po hromadném útku byl Valenta (spolu s dalšími) zastelen a je pohben v polské Poznani. R. A. F. (Royal Air Force): Britské vojenské letectvo ( Královské vzdušné síly ). Bylo ustaveno Proslavilo se zejména za 2.sv. války. V té dob byly jeho píslušníky stovky s. letc a úastnily se jeho operací vetn bitvy o Británii a vylodní v Normandii VÝROÍ VYLODNÍ V NORMANDII Datum: ervna Vylodní v Normandii: tzv. den D a následující období. Aktivn se ho úastnili píslušníci 310., 312. a 313. s. stíhací perut ve V.B., kteí kryli operace pozemních jednotek a blokovali písun nmeckých posil MEMORIAL AIR SHOW - ROUDNICE Datum: ervna Viz. R 1993 Supermarine Spitfire: viz. R runí 1996 Memorial Air Show 95: Návštva pes Záštitu opt pevzal prezident V. Havel. Pedvedeny byly stroje B-17G, Westland Lysander Mk.III, Polikarpov Po-2, TigerMoth,General Dynanics F-16, Fairchild A-10 aj. str. 61

2 VÝROÍ LET. POŠTY PRAHA - PAÍŽ Datum: 5. íjna Historický dvojplošník: podobající se svým vzhledem dopravnímu stroji Šmolík Šm-1a z roku Letecká pošta: viz. SR runí VÝROÍ LETU PRAHA - CURYCH Datum: 1. bezna Douglas DC - 3: viz. strojová píl. razítka VÝROÍ LETU PRAHA - NEW YORK Datum: 17. ervna Lockheed L 049 Constellation: viz. SR runí 1946 (L 149) PAA: viz. SR runí SPITFIRE MEET PARDUBICE Datum: 31. srpna a 1. záí Supermarine Spitfire - silueta: Supermarine Spitfire je jedním z nejslavnjších stíhacích letoun. Vznikl ve Velké Británii (konstruktér Mitchel), a to v r Postupn byla zkonstruována celá ada verzí (Mk.I, II, III a další). Naši letci bojovali za 2. sv. války na strojích verzí I, II, V, VI a IX. Verze L.F.Mk.IXE byla po skonení války i ve výzbroji S armády (S-89). Tyto stroje pohánl motor Rolls Royce "Merlin" 66 a dosahovaly až 645 km/hod. Byly vyzbrojeny dvna kanóny a dvma kulomety. Spitfire Meet 1996: Konal se 31.8 a 1.9. u píležitosti 1. vzletu letounu Spitfire. Celkem se zúastnilo 201 letadel rzných typ, z toho cca 1/2 ultralehkých. Mj. vzlétla replika kašparova Blériotu KONFERENCE MINISTR DOPRAVY ST. EVROPY Datum: 21.bezna str. 62

3 VÝROÍ LETU PRAHA-ÍM-ATÉNY-KÁHIRA Datum: 19. dubna Douglas DC-3: viz. strojová píl. razítka 1947 SA: viz. SR runí MEMORIAL AIR SHOW - ROUDNICE Datum: 28. a 29. ervna Memorial Air Show: Již 4. roník této let. pehlídky starých, starších i nových stroj. Úastnily se nap. Grumman Avenger, B 25 Mitchell, Vought F4U-4 Corsair, N.A. T-28B, Jet Provost aj. Hawker Hurricane (JU-B): Britský stíhací letoun. Vzlétl poprvé v r Konstruktérem byl S. Camm. Vyrábn byl ve verzích Mk.I a II. Max. rychlost 508 km/hod (Mk.IA).Vyobrazený stroj létal u 111. stíhací perut u níž létali na strojích Mk.I a Mk.IIA i s. stíhai. (Vykoukal, Hrubý, Kestler, Kopecký, Kuera, Mansfeld, Zadrobílek, Zouhar) peru obdržela stroje Hurricane jako 1. peru u RAF. Na stroji Hurricane sestelil v bitv o Británii Josef František (303. peru) 17 nmeckých letadel. Motor Rolls Royce "Merlin" II, výzbroj 8 kulomet, max. rychlost 518 km/hod (Hurricane I) LET LETU PRAHA - TEL AVIV Datum: 6. kvtna Linka Praha - Tel Aviv: Od létaly SA oficiáln do Lyddy. V období po zahájení vojenských akcí konily lety stroj DC-3 na mstském letišti v Tel Avivu. (Fil. motivy 98 uvádí jako datum zahájení ). K výroí se konal jubilejní let dne Pepraveny byly i poštovní zásilky. Douglas DC-3/C47: viz. strojová razítka BALÓNOVÝ LET PRAGA 98 Datum: 12. záí Stylizovaný balon. Balonový let Praga 98: uskutenil se v rámci Mezinárodní výstavy poštovních známek Praga 98. Balón vzlétl z Letenské plán a pepravil velké množství filatelistických zásilek. str. 63

4 1998 BALÓNOVÝ LET 500 LET SOBOTKY Datum: 10. kvtna Plynový balon: viz. SR runí 1988 Balonový let: uskutenil se na poest 500. výroí založení msta Sobotky. Let poádal Klub pátel msta Sobotky LETECTVÍ A LETECKÁ POŠTA VE FOTOGRAFII Datum: 2. ervence Výstava letectví a letecká pošta ve fotografii: Výstava se konala v Poštovním muzeu v Praze. Konala se od do Vystavené snímky z Fondu Heinricha Sandera (Víde) doplnného Aloisem Lustigem (od r editel Poštovního muzea) a z fondu Antonína Olmera zachycovaly letecké dní od r do r Fotografie byly doplnny známkami, celistvostmi a trojrozmrnými exponáty Poštovního muzea. Airspeed AS-6 Envoy (OK-BAL): Ve své dob moderní dvoumotorový stroj s hvzdicovými motory a zatahovacím podvozkem. Prototyp vzlétl v r ve Velké Británii.U SA sloužily AS-6 od r Celkem se jednalo o 4 stroje. Dva z nich mly domácí motory Walter Castor II a další úpravy a byly ureny pro 2+6 osob. Nasazovány byly na lince Praha - Moskva. Konstrukce letadla byla devná, potahy smíšené. Zbarvení u SA - všechny plochy stíbrné, na trupu modré doplky. Rozptí = 15,94m, délka = 10,53m, max. rychl. = 298 km/hod., dolet = 1022km. Zobrazený OK-BAL byl stroj s pvodními britskými motory AS Lynx IV C a jako první byl zapsán do rejstíku Vyazen naopak jako poslední PRAGA 98 ZDRAVÍ NITRAFILU Datum: 3. až 7. ervna Stylizovaný balon VUT BRNO - 5 LET FAKULTY PODNIKATELSKÉ Datum: 3. záí VUT Brno: Navázalo na Vysokou školu technickou v Brn. Na té se od r vyuovaly let. disciplíny. V letech zde byly tyi letecké ústavy. Škola byla v r pemnna na Voj. technickou akademii a v r obnovena pod názvem VUT. Pi fakult strojní byla výnosem z zízena katedra letadel. V r byl pro poteby výuky zakoupen L 13SW. V r byla katedra letadel transformována na letecký ústav FS VUT. str. 64

5 LET NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Datum: 28. íjna Národní technické muzeun (NTM): Bylo ustaveno v r pod názvem Technické muzeum království eského.vedeno a financováno bylo Spolkem tech. muzea. První sbírky byly zpístupnny r V letech byla postavena dnešní budova NTM na Letné. V r bylo muzeum zestátnno a dostalo dnešní název. NTM má ve svém majetku adu leteckých exponát. Po leteckém muzeu ve Kbelích má druhou nejvtší sbírku u nás. Jedná se o letadla, let. motory, jednotl. díly, dokumenty a j. Od letadel prkopník (kašparv Blériot, Ettrich Wels Zanonia I, Taube E VII) pes letadla amatérská (HM - 14 Nebeská blecha), až po vojenská nebo sportovní (letouny BH, vtro Racek 3, Knoller CII) je možno sledovat vývoj letecké techniky. Zastoupeny jsou i vrtulníky a balony VÝROÍ ZRODU S. LETECTVÍ Datum: 29. íjna Vznik s. letectví: Se vznikem SR se rodilo i s. letectvo. Již se píslušníci letectva (pedevším RU leteckých a balonových oddíl) sešli v Praze na Žofin byl ustaven Letecký sbor pod velením setníka Jindicha Kostrby. V zaátcích ml sbor ti stroje byl založen Svaz letc SR a v prosinci 1918 byl zízen letecký referát pi technickém odboru MNO. První letišt bylo ve Strašnicích, ale zaaly se budovat další ve Kbelích, Vysoanech, Pardubicích a doasné u Uh. Hradišt. V ledni 1919 byl zízena Letecká škola v Praze-Letné a v r v Chebu. V kvasu rodících se státních hranic bylo vojenské letectvo nasazeno již v r nasazeno na Tšínsku a na jižním Slovensku. Nejprve to byla " letecká setnina Brandenburg No 1" (pozdji 1. polní letecká setnina) z Uherského Hradišt (od pemísována do Košic). V lednu 1919 byla v Kunicích ustavena 2. polní letecká setnina. Na Slovensku bojovala také francouzská eskadrila " Breguet str ", která od ervna 1919 psobila na novém letišti Vajnory u Bratislavy. (další údaje - lit. 26) s aeroklub zahájil svoji innost rovnž koncem roku str. 65

6 Poznámky-doplky: str. 66

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Vickers Supermarine Spitfire byl britský jednomístný stíhací letoun sloužící v RAF a v

Vickers Supermarine Spitfire byl britský jednomístný stíhací letoun sloužící v RAF a v 1 Spitfire Vickers Supermarine Spitfire byl britský jednomístný stíhací letoun sloužící v RAF a v letectvech dalších spojeneckých armád během druhé světové války. Letoun tvořil spolu s Hurricany základ

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více