PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS"

Transkript

1 ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.: , Fax: http: PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS OBSAH 1. PŘEDMĚT NÁVODU POPIS KONSTRUKCE POUŽITÍ PRINCIP ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORŮ S NAMONTOVANOU BRZDOU PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ KONZERVACE INSTALACE ELEKTROMOTORŮ USTAVENÍ ELEKTROMOTORŮ PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ OBSLUHA A PROVOZ ELEKTROMOTORŮ S NAMONTOVANOU BRZDOU NASTAVENÍ BRZDY ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI PERIODICKÉ PROHLÍDKY DEMONTÁŽ BRZDY ELEKTROMOTORŮ MONTÁŽ ELEKTROMOTORU A BRZDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY A ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ OPRAVY... 8 Příloha č. 1a Technická data pro usměrňovače B2-1P a B2-2P... 8 Příloha č. 1b Technická data pro usměrňovače PS Příloha č. 2 Montážní rozměry... 9 Příloha č. 3 Usměrňovač B2 1P Příloha č. 4 Usměrňovač B2 2P Příloha č. 5 Usměrňovač PS B - 001

2

3 1. PŘEDMĚT NÁVODU Předmětem tohoto návodu jsou motory s namontovanou brzdou mechanické velikosti s namontovanou stejnosměrnou brzdou typu HPS. Tento návod k obsluze slouží k zajištění bezpečnosti při práci na elektromagneticky odbrzďované pružinové brzdě typu HPS firmy EMA-ELFA Ostrzeszów. Je nedílnou součástí provozně technického návodu pro třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko. Obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutné dodržovat. Všechny osoby, které s výše uvedenými pohony pracují, musí mít při své práci tento návod k použití a musí dodržovat relevantní údaje a pokyny 2. POPIS KONSTRUKCE Elektromotory s namontovanou brzdou mechanické velikosti se skládají z asynchronního trojfázového elektromotoru s kotvou nakrátko a z namontované stejnosměrné brzdy typu HPS firmy EMA-ELFA Ostrzeszów. Provedení brzdy je s jedním štítem, pro provoz nasucho se zabudovanou elektromagnetickou kotvou a s konstantním brzdným momentem. Přívody napájení brzdy jsou připojeny ke svorkám usměrňovače umístěného ve svorkovnicové skříni elektromotoru. Elektromotory mohou mít do vinutí zabudována čidla, která slouží k zabezpečení vinutí elektromotoru před tepelným přetížením. Konstrukce elektromotoru a brzdy splňuje podmínky stupně krytí IP54 dle ČSN EN POUŽITÍ Elektromotory s namontovanou brzdou typu S(K,L)g HS jsou určeny k pohonu zařízení, která musí být zabržděna v určité poloze nebo v určitém čase, jako například obráběcí stroje, dopravníky apod., která zůstávají v zabržděném stavu až do opětovného rozběhu. Brzdy mohou pracovat v klimaticky mírném prostředí při vnější teplotě od -40 C do +45 C. V prostředí klimaticky vlhkém nebo tropickém je potřeba speciální provedení brzd. Práce brzd v jiných prostředích pouze po dohodě s výrobcem. Provozovat brzdu je možné v pozici horizontální i vertikální. 4. PRINCIP ČINNOSTI Pokud není k brzdě elektromotoru (Obr. 1) připojeno napájení, zůstane v zabržděném stavu, přičemž přítlačná deska (5) pod vlivem tlaku pružin dotlačuje obložení štítu (11) k desce (9). Takto vytvořený brzdný moment se přenáší přes ozubenou spojku na hřídel elektromotoru a znemožňuje jeho otáčení. V okamžiku připojení napětí proud procházející cívkami brzdy vytváří elektromagnetické pole, které způsobí přitažení přítlačné desky (5) k tělu elektromagnetu, což má za následek uvolnění otočného štítu (11) a s ním spojené hřídele elektromotoru, proud procházející současně vinutím statoru elektromotoru otáčí elektromotorem. V okamžiku zániku napětí nastává zabrzdění elektromotoru

4 1. elektromagnet 2. cívka elektromagnetu 3. nastavovací matice 4. tlačné pružiny 5. kotva 6. upevňovací šrouby s válcovou hlavou 7. krycí manžeta 8. regulační šrouby 9. mezipříruba 10. těsnění typu V-ring 11. rotor brzdy s obložením 12. ozubená spojka Obr CHARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORŮ S NAMONTOVANOU BRZDOU Technická data a vnější i připojovací rozměry elektromotorů s namontovanou brzdou jsou uvedeny na konci tohoto návodu viz. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 (str. 8-9). 6. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ Elektromotory s namontovanou brzdou musí být přepravovány krytými přepravními prostředky. Balení elektromotorů po dobu přepravy musí zajišťovat dostatečnou ochranu před mechanickým poškozením. Elektromotory musí být skladovány v suchých bezprašných místnostech, ve kterých se nevyskytují agresivní výpary a plyny a ve kterých teplota není nižší než +5 C a vyšší než +40 C. Elektromotory musí být po dobu skladování zakonzervovány. 7. KONZERVACE Konzervovat je nutno všechny vnější povrchy elektromotoru s namontovanou brzdou, které nemají žádné pokrytí nátěrem ani galvanické pokrytí. 8. INSTALACE ELEKTROMOTORŮ Před připojením elektromotoru k síti je nutno překontrolovat, zda: elektromotor nebyl poškozen po dobu přepravy nebo skladování - 2 -

5 jmenovité napětí elektromotoru odpovídá napětí sítě se nezměnil odpor izolace vinutí, který ve studeném stavu nesmí být nižší než 5 MΩ. V případě, že je odpor izolace statoru nebo brzdy nižší, je nutno elektromotor nebo brzdu vysušit. Za tímto účelem je nutno spojit všechny fáze elektromotoru do série a připojit napětí maximálně do hodnoty kolem 0,2 U n. Podobně je nutno postupovat v případě sušení brzdy. Hodnotu napětí je nutno nastavovat tak, aby se teplota kostry po dobu sušení udržovala v hranicích 80 C ± 5ºC. Sušení se provádí po dobu 8 12 hodin. Až se elektromotor ochladí na teplotu okolí, je nutno opět překontrolovat odpor izolace vinutí. Před nasazením řemenice, ozubeného kola nebo spojky na volný konec hřídele je nutno: odstranit z volného konce hřídele vrstvu ochranného laku pomocí nitrorozpouštědla odstranit z hřídele nebo pera stopy eventuálního poškození vzniklého v době přepravy nebo skladování pokrýt konec hřídele tenkou vrstvou tuku 9. USTAVENÍ ELEKTROMOTORŮ Elektromotor se musí ustavit v takové poloze, pro jakou je určen. Při montáži elektromotoru je třeba dbát na: náležité spojení patek s podložkou nebo přírubového štítu s plochou poháněného zařízení pečlivé nastavení souososti hřídelí elektromotoru a poháněného zařízení, zvláště při použití ozubeného kola nebo spojky. Nesprávné ustavení souososti má za následek kratší životnost ložisek, chvění a vyšší hladinu hluku elektromotoru důkladné dotažení šroubů upevňujících patky nebo přírubový štít elektromotoru a jejich zajištění před uvolněním 10. PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ Přívody napájení k elektromotoru se připojí ke svorkám ve svorkovnicové skříni. Konce přívodů musí být zakončeny kabelovými koncovkami. V souladu se závaznými předpisy je nutno zvolit průřez žil přívodů podle jmenovitého proudu odebíraného elektromotorem. Hustota proudu v přívodech nesmí překročit 7 A/mm 2. Elektromotory s brzdou připojenou bezprostředně ke svorkám elektromotoru jsou určeny k přímému spouštění a tudíž není možno použít přepínač hvězda-trojúhelník. Brzda může být připojena spolu s elektromotorem ke společnému zdroji, nebo může být napájena ze samostatného zdroje. Schémata zapojení brzd a používaných usměrňovačů jsou uvedeny v Přílohách č. 3, 4 a OBSLUHA A PROVOZ ELEKTROMOTORŮ S NAMONTOVANOU BRZDOU Za provozu je obsluha povinna: pravidelně kontrolovat, že proud odebíraný elektromotorem nepřekročil jmenovitou hodnotu pravidelně kontrolovat teplotu kostry a ložiskových štítů v místě umístění ložisek dbát o čistotu a pořádek v okolí elektromotoru Elektromotor je nutno vypnout v případě: zjištění dýmu nebo charakteristického zápachu spálené izolace vycházející z elektromotoru výrazného poklesu otáček nadměrného oteplení elektromotoru poškození elektrické instalace, případně přístrojů chránících elektromotor zjištění jiných příčin, které činí nebezpečným další provoz elektromotoru - 3 -

6 Elektromotor je možno uvést zpět do provozu teprve po odstranění závady. U elektromotoru s ručním odbrzděním brzdy existuje možnost odbrzdění zatažením páky ve směru od volného konce hřídele. Vrácení páky zpět do původní polohy způsobí opětovné zabrzdění elektromotoru. 12. NASTAVENÍ BRZDY Standardně u nových brzd je mezera a nastavena na nominální hodnotu viz Tab. 1. Takto seřízená brzda dosahuje nominální brzdný moment. Zvětšením mezery až na a max. dle Tab. 1 se dosáhne zmenšení brzdného momentu. Překročením velikosti mezery Slo max a přivedením proudu do brzdy se zhorší parametry odbrždění, což může způsobit zablokování brzdy. Tabulka 1 Parametr HPS 04 HPS 06 HPS 08 HPS 10 HPS 12 HPS 14 HPS 16 HPS 18 HPS 20 HPS 25 a nom. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 a max. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,80 1,00 1,20 1,20 1,40 V případě vadné práce brzdy je nutno provést její nastavení. Za tímto účelem je nutno odpojit elektromotor od zdroje napájení. Nastavení se provede podle Obr. 2 a 3 a následujícího postupu: odšroubovat a sejmout kryt ventilátoru a brzdy sejmout z brzdy gumovou pásku povolit šrouby upevňující brzdu (10) pomocí stranového klíče pootáčením upravit délku vyčnívající části dutých šroubů (9) při příliš velkém zdvihu kotvy zašroubovat do elektromagnetu (7) při příliš malém zdvihu kotvy vyšroubovat z elektromagnetu (7) dotáhnout šrouby (10) opakovat kontrolu zdvihu kotvy a pokud je třeba, provést znovu nastavení. nasadit gumovou pásku nasadit a přišroubovat kryt ventilátoru a brzdy Obr. 2 Obr

7 13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI Obsluha elektromotoru musí znát předpisy bezpečnosti při práci v rozsahu elektrických zařízení a podrobné předpisy pro práci v daném místě. Není dovolena práce bez zajištěného nulování nebo uzemnění a bez krytů zakrývajících rotující části. V době provádění oprav nebo údržby elektromotoru či brzdy je nutno bezpodmínečně odpojit napájení. 14. PERIODICKÉ PROHLÍDKY Základní prohlídku je nutno provádět minimálně jedenkrát za tři měsíce a podrobnou prohlídku minimálně jednou až dvakrát za dva roky. Při provádění základní prohlídky je nutno: překontrolovat odpor izolace a dotažení matic na svorkovnicové desce a na ochranné svorce očistit vnější části elektromotoru překontrolovat činnost brzdy při jmenovitém napětí překontrolovat velikost vzduchové mezery a nejméně jednou za rok překontrolovat stav ložisek otáčením hřídele při odbržděné brzdě V případě, že se potvrdí poškození nebo vada ložisek, je nutno je vyměnit. Při provádění podrobné prohlídky je nutno navíc: vyměnit ložiska v případě zjištění nadměrného hluku, případně poškození překontrolovat stav obložení brzdy (min. tloušťka obložení - 0,2 mm) překontrolovat správnost funkce ozubené spojky a stav jejího opotřebení provést nastavení brzdy dle bodu 12 po uvedení elektromotoru do provozu překontrolovat velikost odebíraného proudu překontrolovat teplotu vinutí, kostry a ložiskových štítů 15. DEMONTÁŽ BRZDY ELEKTROMOTORŮ Demontáž brzdy z elektromotoru (Obr. 1) se provede v následujícím pořadí: odpojit elektromotor od sítě sejmout kryt ventilátoru sejmout svorkovnicový kryt elektromotoru, odpojit svorky brzdy od svorkovnicové desky a vytáhnout přívod napájení brzdy sejmout ventilátor odšroubovat šrouby (6) upevňující brzdu k elektromotoru sejmout těleso brzdy vyjmout segrovku zajišťující ozubenou spojku pomocí stahováku stáhnout ozubenou spojku (12) 16. MONTÁŽ ELEKTROMOTORU A BRZDY Montáž brzdy se provede v opačném pořadí než demontáž. Při montáži brzdy je nutno provést nastavení brzdy dle bodu

8 17. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY A ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 1) Po připojení napětí se rotor elektromotoru neotáčí velké zatížení překontrolovat odběr proudu ze sítě a zmenšit zatížení nízké napětí napájecí sítě po zapnutí elektromotoru změřit napětí sítě přerušení elektroinstalace nebo vinutí statoru odstranit přerušení v elektroinstalaci, případně ve vinutí statoru brzda se neodbrzdí překontrolovat připojení brzdy k síti a nastavení brzdy 2) Nadměrné chvění elektromotoru nesprávné spojení s poháněným zařízením upravit ustavení elektromotoru, případně poháněného zařízení v souladu s tímto návodem poškození poháněného zařízení odstranit poškození poháněného zařízení nedostatečné vyvážení rotačních částí překontrolovat vyvážení těchto částí uvolněné šrouby upevňující elektromotor dotáhnout šrouby nebo matice upevňující elektromotor 3) Z elektromotoru nebo z brzdy vychází dým elektromotor je přetížený zmenšit zatížení zkrat ve vinutí statoru nebo brzdy převinout vinutí (odstranit zkrat) brzda se neodbrzdila zkontrolovat nastavení brzdy, zjistit, zda nebylo poškozeno vinutí nebo napájení brzdy 4) Elektromotor se nadměrně přehřívá elektromotor je přetížený zmenšit zatížení zkrat ve vinutí statoru převinout vinutí (odstranit zkrat) vysoká teplota okolí elektromotor je určen pro teplotu okolí do +40 C, provoz při vyšší teplotě okolí je nutno konzultovat s výrobcem nízké nebo vysoké napětí napájecí sítě (rozdíl napětí je vyšší než 5%) změnit napájení přerušení v jedné fázi elektromotoru odstranit přerušení 5) Ložiska se nadměrně přehřívají poškozená ložiska vyměnit ložiska za nová velký tah řemenů zmenšit tah řemenů 6) Značný pokles otáček nízké napětí sítě změnit napájení (vypnout elektromotor) elektromotor je přetížený zmenšit zatížení přerušení jedné fáze zkontrolovat instalaci a odstranit přerušení brzda se neodbrzdila nebo dře provést nastavení brzdy podle bodu 12, překontrolovat napájení brzdy 7) Po zapnutí elektromotoru je slyšet nepřerušovaný hluk brzdy přerušení v jedné fázi brzdy - překontrolovat napájení brzdy zkrat v cívce brzdy - vyměnit brzdu 8) Po připojení napětí brzda neodbrzďuje brzda není připojena k napájecí síti - překontrolovat připojení brzdy nízké napájecí napětí - zkontrolovat hodnotu napájecího napětí špatně nastavená brzda - nastavit mezeru dle bodu 12 9) Po zapnutí elektromotoru brzda příliš málo brzdí obložení brzdy je znečištěno tukem - demontovat brzdu dle bodu 15 a umýt obložení benzínem - 6 -

9 18. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Označení Název 3 Rotor 7 Elektromagnet úplný 3+4 Kotouč se zubovou spojkou 10 Sada šroubů 13 Krycí manžeta 14 Ruční odbrždění 6 Mezipříruba 12 Třecí plech Obr

10 19. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ OPRAVY Výrobce a dodavatel poskytují záruku v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruka je vázána na dodržení provozního předpisu a návodu pro obsluhu motorů s namontovanou brzdou a platných norem zákazníkem. Výrobce a dodavatel neručí za provoz motorů a příslušenství v provozech a podmínkách, pro které motory nebyly potvrzeny a objednány. Při reklamaci (objednávce náhradních dílů, opravách) je třeba uvést alespoň výrobní číslo motoru, případně ještě ostatní štítková data. Rozebírá-li odběratel motor, na nějž chce uplatňovat záruku, respektive garanční opravu, vystavuje se nebezpečí, že mu nebude přiznána, nezajistí-li si souhlas dodavatele. Příloha č. 1a Technická data pro usměrňovače B2-1P a B2-2P Parametry Jedn. Typ brzdy HPS04 HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25 Napájecí napětí V Výkon W Maximální otáčky min Brzdný moment Nm Hmotnost kg 0,5 0,7 1,8 3,2 6,6 7,5 11, ,8 29 Na straně ss Na straně st čas zapnutí 1) ms čas vypnutí 2) ms čas zapnutí 1) ms čas vypnutí 2) ms Tyto časy jsou asi pětkrát větší než časy vypnutí na straně stejnosměrného proudu. Příloha č. 1b Technická data pro usměrňovače PS-2 Parametry Jedn. Typ brzdy HPS04 HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25 Napájecí napětí V Výkon W Maximální otáčky min Brzdný moment Nm Hmotnost kg 0,6 0,7 1,8 3,2 6,6 7,5 11, ,8 29 PS-2 čas zapnutí 1) ms čas vypnutí 2) ms ) - čas zapnutí (od připojení napětí do poklesu brzdného momentu na 10% jmenovitého momentu) 2) - čas vypnutí (od odpojení napětí do dosažení 90% jmenovitého momentu) Hodnoty časů zapnutí a vypnutí jsou pouze orientační, protože jsou závislé na způsobu instalace, teplotě prostředí, způsobu elektrického napájení apod

11 - 9 - Příloha č. 2 Montážní rozměry L H D D D6 M4x3 M4x3 M5x3 M6x3 M6x3 M8x3 M8x3 M8x6 M10x6 M10x6 H K 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 T 16,8 17,3 17,3 27,3 28,3 28,3 38,3 43,3 45,3 45,3 B d L L2 1,8 1,8 2,5 3, ,5 5 6 L ,5 L D 5 4,3x3 4,5x3 5,5x3 6,4x3 6,4x3 8,4x3 8,4x3 9,0x3 11x6 11x6 D D D D D Typ HPS04 HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25

12 Příloha č. 3 Usměrňovač B2 1P Usměrňovač B2-1P je kompletní přístroj připravený k bezprostřední montáži. Vybavení připojovací lištou usnadňuje montáž a připojení ke spolupracujícímu obvodu. Usměrňovač umožňuje připojit vstupní napětí max. 600V AC a po usměrnění dovoluje získat stejnosměrné napětí o hodnotě, která je 2,22 krát menší než hodnota vstupního napětí. Např.: napětí 380V AC připojené ke svorkám usměrňovače umožňuje na výstupu usměrňovače získat stejnosměrné napětí 170V DC - 380V AC : 2,22 = 170V DC napětí 220V AC připojené ke svorkám usměrňovače umožňuje na výstupu usměrňovače získat stejnosměrné napětí 96V DC - 220V AC : 2,22 = 96V DC SPÍNÁNÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ NA STRANĚ STŘÍDAVÉHO PROUDU Při odpojení napětí magnetické pole způsobí, že proud cívky teče dále přes usměrňovací diody a klesá pomalu. Magnetické pole se redukuje postupně, což způsobuje prodloužený čas, než brzda začne působit, a opožděný nárůst brzdného momentu. Pokud příliš nezáleží na době zapnutí a vypnutí brzdy, je lépe spínat brzdu na straně střídavého proudu. SPÍNÁNÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ NA STRANĚ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Proud cívky elektromagnetu se přerušuje mezi cívkou a usměrňovačem. Magnetické pole se redukuje velmi rychle, což způsobuje krátký čas zapůsobení brzdy a rychlý nárůst brzdného momentu. Při spínání na straně stejnosměrného napětí vznikne v cívce vysoké špičkové napětí, které způsobuje rychlejší opotřebení kontaktů následkem jiskření. K ochraně cívky před špičkami napětí a k ochraně kontaktů před nadměrným opotřebením jsou usměrňovače vybaveny ochrannými prostředky, které umožňují spínání brzdy na straně stejnosměrného proudu

13 Příloha č. 4 Usměrňovač B2 2P Usměrňovač B2-2P je kompletní přístroj připravený k bezprostřední montáži. Vybavení připojovací lištou usnadňuje montáž a připojení ke spolupracujícímu obvodu. Usměrňovač umožňuje připojit vstupní napětí max. 400V AC a po usměrnění dovoluje získat stejnosměrné napětí o hodnotě, která je 1,11 krát menší než hodnota vstupního napětí. Např.: napětí 220V AC připojené ke svorkám usměrňovače umožňuje na výstupu usměrňovače získat stejnosměrné napětí 190V DC - 220V AC : 1,11 = 190V DC SPÍNÁNÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ NA STRANĚ STŘÍDAVÉHO PROUDU Při odpojení napětí magnetické pole způsobí, že proud cívky teče dále přes usměrňovací diody a klesá pomalu. Magnetické pole se redukuje postupně, což způsobuje prodloužený čas, než brzda začne působit, a opožděný nárůst brzdného momentu. Pokud příliš nezáleží na době zapnutí a vypnutí brzdy, je lépe spínat brzdu na straně střídavého proudu. SPÍNÁNÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ NA STRANĚ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Proud cívky elektromagnetu se přerušuje mezi cívkou a usměrňovačem. Magnetické pole se redukuje velmi rychle, což způsobuje krátký čas zapůsobení brzdy a rychlý nárůst brzdného momentu. Při spínání na straně stejnosměrného napětí vznikne v cívce vysoké špičkové napětí, které způsobuje rychlejší opotřebení kontaktů následkem jiskření. K ochraně cívky před špičkami napětí a k ochraně kontaktů před nadměrným opotřebením jsou usměrňovače vybaveny ochrannými prostředky, které umožňují spínání brzdy na straně stejnosměrného proudu

14 Příloha č. 5 Usměrňovač PS 2 Usměrňovač PS-2 je kompletní přístroj připravený k bezprostřední montáži. Vybavení připojovací lištou usnadňuje montáž a připojení ke spolupracujícímu obvodu. Usměrňovač umožňuje připojit vstupní napětí max. 250V AC a po usměrnění dovoluje získat stejnosměrné napětí o hodnotě, která je 1,11 krát menší než hodnota vstupního napětí. Např.: napětí 220V AC připojené ke svorkám usměrňovače umožňuje na výstupu usměrňovače získat stejnosměrné napětí 190V DC - 220V AC : 1,11 = 190V DC. U tohoto typu usměrňovače se spínání napájecích obvodů provádí na straně střídavého proudu. Magnetické pole se redukuje rychleji než u usměrňovačů B2-2P, což způsobuje zkrácení času zapůsobení brzdy a rychlý nárůst brzdného momentu

15 POZNÁMKY:

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu H

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu H ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458-

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- BA 14.0168 462 430 CZ Návod k obsluze KL458-004-a Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- Kódové označení výrobku B FK 458 - skupina výrobků -brzdy podskupina výrobků - pružinové brzdy

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno, Česká republika www.embrno.cz OBSAH 1. Všeobecně 2 1.1 Stručný popis konstrukce 2 1.2 Technický popis 3 1.3 Typové označování

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 41001010, fax 41001090 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Potrubní axiální ventilátory modelové řady TTT s řemenovým náhonem pro zvláštní použití

Více

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární.

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. Vydání: 2. ze dne 25. 5. 2009 Nahrazuje vydání: 1. ze dne 30. 11. 2007 09102009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2.

Více

LABOPORT Laboratorní vývěvy

LABOPORT Laboratorní vývěvy Provozní návod LABOPORT Laboratorní vývěvy Typové řady N 820 AN.18 N 820.3 AN.18 N 820 AT.18 N 820.3 AT.18 Obr.1 N 820 AN.18 Obr.2 N 820.3 AN.18 Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN. IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN. IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db ZAM-SERVIS, Křišťanova 1116 / 14, Ostrava - Přívoz, 702 00 NEVÝBUŠNÁ SVORKOVÁ SKŘÍŇ TYP STN IM2/II2G/II3D T50 C E xe I/II T4/Mb/Gb/Db NÁVOD K OBSLUZE Číslo dokumentace 20117 Vypracoval: Ing.Ševčík František

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Stříhací strojek na ovce Clipper F7

Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno tel: 733 533 332, 732 238 188 E-mail: driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz Návod k použití Tento návod k používání je

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV TES VSETÍN s.r.o. Tel.: 571 812 111 info@tes.cz Jiráskova 691 Fax: 571 812 842 www.tes.cz 755 01 VSETÍN OBSAH 1. Základní parametry a aplikace... 3 1.1. Typové označení...

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií 5 Popis stroje Příslušenství a spotřební materiál Předpis pro použití akumulátorových baterií Před uvedením stroje do provozu věnujte pozornost těmto pokynům! Pokud doba použití akumulátorových baterií

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV GA410000 Vydání 07/2004 11292369

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313 Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení 1MJ7 (příklad) Obsah Všeobecně A

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis. ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE Elektrické akustické zařízení NEVÝBUŠNÝ RÁZOVÝ ZVON typ RZ 01

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových změn (dilatací) způsobených změnou teploty.

Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových změn (dilatací) způsobených změnou teploty. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0381a KOMPENZÁTORY KRUHOVÉ Vydání: 3/96 pro potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 2 Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Profil společnosti... 4-5. Sortiment... 6-7. Popis vakuových stykačů... 8. Vakuové stykače 3,3kV... 9-10. Vakuové stykače 400А, 315A...

Profil společnosti... 4-5. Sortiment... 6-7. Popis vakuových stykačů... 8. Vakuové stykače 3,3kV... 9-10. Vakuové stykače 400А, 315A... 2 3 Profil společnosti...... 4-5 Sortiment... 6-7 Popis vakuových stykačů...... 8 Vakuové stykače 3,3kV...... 9-10 Vakuové stykače 400А, 315A........ 11-13 Vakuové stykače 450А......... 14-15 Vakuové stykače

Více

NÁVOD K OBSLUZE A PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU GENERÁTORY ŘADY BC. pro elektrocentrálu ENDRESS ESE 40 DL B

NÁVOD K OBSLUZE A PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU GENERÁTORY ŘADY BC. pro elektrocentrálu ENDRESS ESE 40 DL B NÁVOD K OBSLUZE A PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU GENERÁTORY ŘADY BC pro elektrocentrálu ENDRESS ESE 40 DL B NorWit s.r.o. Na kopečku 81 290 01 Poděbrady tel.: 325 615 901, fax: 325 615 210 e-mail: podpora@norwit.cz

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) 1 Ukázka antropomorfního a kartézského robota od firmy ABB (IRB 3200 a IRB

Více

FILTRY PÁSOVÉ FPC 1. POPIS

FILTRY PÁSOVÉ FPC 1. POPIS TOVÁRNÍ ULICE, 463 31 CHRASTAVA TEL.:048/514 31 14, FAX :048/5143103 1. POPIS FILTRY PÁSOVÉ FPC PC 12 5149 Základní částí pásového filtru FPC je masivní rám vyrobený z ocelových plechů, tvarované oceli

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE DOSTING, spol. s r.o. Tel: +420/ 549 522 211 Fax: +420/ 549 522 210 Košinova 19 E-mail: obchod@dosting.cz 612 00 Brno Internet: www.dosting.cz CZ MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVKE EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVKE EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motory s vnějším rotorem. Motory jsou pro

Více

Pozor: používejte ochranné brýle - nebezpečí zasažení úlomky! 01733AXX Obr. 1: Proražení otvoru pro průchod kabelu

Pozor: používejte ochranné brýle - nebezpečí zasažení úlomky! 01733AXX Obr. 1: Proražení otvoru pro průchod kabelu Tato informace nenahrazuje podrobný návod k provozu! Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný specializovaný personál, přičemž musí dbát na platné bezpečnostní předpisy i na návod k provozování! 1 Elektrická

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ List č. 1 (Počet stran 22) MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: únor 2006 O B S A H: Plášť úplný Tabulka č. 1

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE3-06 HC 4010 1/2003 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4010 3/2002 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety Elektromagnetylibovolně

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 Číslo dokumentace 201 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

ROX1-04. Popis konstrukce a funkce HC 4013 1/2003. Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče. Nahrazuje HC 4013 3/2002

ROX1-04. Popis konstrukce a funkce HC 4013 1/2003. Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče. Nahrazuje HC 4013 3/2002 Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče D n 04 p max 21 MPa Q max 40 dm 3 min -1 ROX1-04 HC 4013 1/2003 Nahrazuje HC 4013 3/2002 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Nouzové ruční ovládání Vysoký

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Vydání. Synchronní servomotory CM 01/2003. Provozní návod 10566252 / CS

Vydání. Synchronní servomotory CM 01/2003. Provozní návod 10566252 / CS Synchronní servomotory CM Vydání 01/2003 Provozní návod 10566252 / CS SEW-EURODRIVE Obsah 1 Důležité pokyny... 4 2 Bezpečnostní pokyny... 5 3 Sestava motoru... 6 3.1 Principiální sestava synchronního servomotoru

Více

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11 IV. AKUMULAČNÍ DOPRAVA Typová řada Stránka 530 Prokluzná spojka, akumulační doprava 1 2 531 Prokluzná spojka, akumulační doprava 3 530/531 Konstrukční doporučení 4 535 Jednoduché řetězové kolo z umělé

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné

Více

NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut

NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut www.driml-napajecky.cz NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut Převzetí zásilky Při převzetí zkontrolovat, zda-li Váš komplet elektrické máselnice obsahuje všechny součásti uvedené

Více

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p 6 1 61-0 - 0269 INDEX: p POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: NÁZEV: MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250 Následující všeobecné pokyny

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj YAO-HAN F-300 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516

Více

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Rotační čerpadlo Výrobek Dodavatel název: Rotační čerpadlo typ: DK 12, 22, 31, 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Výrobky

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Speciální fréza 119. Návod k použití

Speciální fréza 119. Návod k použití Speciální fréza 119 Návod k použití CE Obsah 1 Popis.. 4 2 Technické vlastnosti..5 3 Technické informace. 5 4 Obal a transport... 6 5 Instalace.. 7 6 Provoz. 7 7 Upozornění před použitím.. 8 8 Nastavení

Více

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw Katalog K15-0409 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 00 kw Katalog K 15-0308 CZ Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory s rotorem

Více

Trubkový šnekový dopravník

Trubkový šnekový dopravník Návod k používání a obsluze Trubkový šnekový dopravník Výrobek Dodavatel název: Trubkový šnekový dopravník typ: S 100, S 120, S 150 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163

Více