Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45."

Transkript

1 Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ Didaktický materiál Kurz : Senzorové aplikace optických vláken Autor: Ing.Stanislav Petrík, CSc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 1 Jak donutíme světlo, aby se šířilo za roh ročník SŠ A 60 min Prostředí Laboratoř SŠ Hlavní myšlenka lekce Za obvyklých podmínek se světlo šíří ve formě paprsků po přímce od zdroje. Ve vhodných strukturách (světlovodech) však může světlo téci podobně jako kapalina v potrubí. Zásadní otázky lekce Jakými zákonitostmi se řídí odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí? Můžeme zařídit, aby se světlo odrazilo úplně? Jak můžeme porušit podmínku úplného odrazu? Příprava lekce Prezentace, kousky skla, laserové ukazovátko, zrcátko, kousky optických vláken. Vstupní požadavky na žáky (volitelné) Základní znalosti o světle, barva světla, intenzita, princip geometrické optiky (odraz a lom světla). Specifické kritérium úspěchu lekce (volitelné) Schopnost slovně popsat princip vedení světla ve skle pomocí série úplných vnitřních odrazů. Vazba na jiné lekce V navazující lekci lektor iniciuje diskusi na téma jak ovlivnit podmínky totálního odrazu světla v optickém vlákně a jak to můžeme využít pro detekci vějších vlivů, tj. pro vývoj optických vláknových senzorů.

3 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 2 1) Motivace Cíl aktivity Poukázat na problémy s měřením a přenosem signálů v nebezpečném prostředí. 10 min. Tragický příběh dětí zasažených elektrickým proudem po přiblížení se k vedení vysokého napětí. Mohli byste připojit obyčejný měřicí přístroj k takovému vedení pomocí kovových kabelů? Co by se mohlo stát? Připojení pomocí skleněných vláken (izolantů) by bylo absolutně bezpečné! Máte zkušenost s kopnutím elektrického proudu? (Nebo s korozí měděných drátů v autě kolem autobaterie?) Pomůcky projektor, prezentace, kovový vodič, optické vlákno 2) Evokace Cíl aktivity Vyvolat zájem hledat řešení pomocí optických vláken. 15 min. Pomůcky Kousky plochého skla, laserové ukazovátko, mnohovidové optické vlákno. Proč je světlo skvělým prostředkem pro snímání a měření? Problémy a nebezpečí při měření fyzikálních veličin v prostředí s vysokým napětím, ve výbušném nebo v chemicky agresivním prostředí. Proč je skleněné vlákno lepší než kovový vodič? Vytvoříme pracovní skupiny a ukážeme, jak se může světlo šířit v kousku skla vnitřními odrazy. Do sklíčka žáci svítí ze strany laserovým ukazovátkem a na zdi pozorují, kudy se světlo šíří. Pokouší se světlo usměrnit. Zaznamenávají svoje zkušenosti (nakreslí jednoduché schéma).

4 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 3 3) Uvědomění Cíl aktivity Pochopit a zažít vedení světla ohebným optickým vláknem. 20 min. Pomůcky Mnohovidová optická vlákna, laserové ukazovátko. Obrázky z prezentace. Žáci ve skupinách se pokusí svítit do optických vláken. Všímají si souvislost mezi průměrem vlákna a obtížností tohoto úkolu. Proč to jde s tlustším vláknem lépe? Pokusí se svoje zkušenosti kvantifikovat oznámkovat. Výsledky zaznamenávají do pracovních listů. Nakonec se jeden člen skupiny pokusí udržet nasvícení vlákna po delší dobu a další ohýbají vlákno a pozorují zeslabení vystupujícího světla. Ohyb porušuje podmínku pro vedení světla. Co by se dalo tímto způsobem detekovat? Skupiny navrhnou a zapíší 2 nápady na vytvoření jednoduchých vláknových snímačů. 4) Reflexe Cíl aktivity Prezentovat výsledky experimentů a návrhy pro vynalézání nových senzorů. Žáci prezentují svoje výsledky a nápady. Vyhlásíme soutěž o nejzajímavější nápad. Všichni přidělí body nápadům z ostatních skupin. Pokusíme se vyvolat atmosféru soutěžení ale i vzájemného uznání a ocenění úspěchu kolegů. Po sečtení bodů vyhlásíme vítěze a odměníme malou cenou (improvizovaný diplom). 15 min. Pomůcky

5 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 4 5) Odborný výklad Prezentaci použijeme v bodech 1) a 2). Optika - úvod Co je světlo? Historie Antika Antické období se vyznačovalo velmi pestrou škálou názorů na fenomény vnímané jako světlo : Starověké Řecko převládal názor, že světlo vychází z očí (funguje jako slepecká hůl). V roce 55 př.n.l. Lucretius prohlásil: Toho druhu je sluneční světlo a teplo, protože obé se skládá z maličkých prvků, které prostorou vzduchu si chvátají chutě jak za mincí mince a strkány nárazy v týle. Objevují se úvahy o rychlosti světla například Platón používal pojem rychlost zraku při pozorování hvězd - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Středověk (11.st) Názory na původ a vlastnosti světla se dále vyvíjely ve středověku. Například Alhazen tvrdil, že vidění není výsledkem jakéhosi vnitřního světla. Pokusy s paobrazy poskytly důkaz ovlivňování očí zvenčí. Šíření světla již bylo celkem dobře popsáno a demonstrováno na zajímavých zařízeních, jako je například camera obscura. ojevily se i názory prakticky shodné s dnešním vnímáním světla: Světlo se skládá z proudu drobných částic vytvářených ve Slunci a v plamenech na Zemi. Tyto částice se šíří přímočaře a odrážejí se od těles, na která cestou narazí. Byl popsán lom světla. - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Novověk (17.st) Dvě soupeřící teorie světla 1. Světlo je proudem drobných částic, jež se šíří nepředstavitelně vysokou rychlostí (Gassendi, podporoval Newton). 2. Vesmír vyplňuje určitá látka (označovaná jako plenům ), která vyvíjí tlak na oči (Descartes, později vlnová teorie - Huygens).

6 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 5 - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Pokládá otázky, vyvolá diskusi: Jak si žáci představují světlo? Newton byl zastáncem částicové teorie. Rozpracovává se teorie barev (rozklad světla hranolem). Původní představa byla založena na vnímání bílé barvy (bílá = čistá, průchod prostředím ji znehodnotí). Experiment se dvěma hranoly ukázal, že bílá barva = směs barev. Newton sestrojil zrcadlový dalekohled. - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Novověk 3 (17.st) Spor: Vlnová vs. Korpuskulární teorie Huygens: světlo je určitý druh srážkovitého pohybu částic, jež se navzájem postrkují, a tak šíří vzruch z původního zdroje po způsobu kulovité tlakové vlny Ohromný Newtonův věhlas způsobil, že převládla částicová teorie. - Lektor promítne teze z prezentace. Novověk (18.st) Navzdory respektu k osobnosti Newtona vlnová povaha světla se nedala přehlédnout. Experimentální výzkum se rozvíjel například v těchto směrech: Young zaostřování oka, barevné vidění Interference pokus Vlnová teorie barvy (různé vlnové délky) - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Novověk ( st) Fresnel vlnová teorie (nezávisle na Youngovi) Teorie difrakce (ohybu) světla Probíhala soutěž o podstatu světla (1817) kvůli Youngovi.

7 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 6 Poissonův kroužek znamenal vítězství vlnové teorie. - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Novověk (19.st) Vývoj v oblasti elektřiny a magnetismu: Oersted, Faraday - elektromagnetismus Maxwell skládání barev, Maxwellovy rovnice popisují vše z elektromagnetizmu Konstanta c rychlost světla: Tato rychlost se do té míry blíží rychlosti světla, že nám to podle všeho poskytuje silný důvod k závěru, že samotné světlo (včetně sálajícího tepla a dalších záření, pokud existují) je elektromagnetickou poruchou ve formě vln, jež se šíří elektromagnetickým polem v souladu se zákony elektromagnetismu. - Lektor promítne teze z prezentace. Moderní éra(20.st) Planck popsal vyzařování žhavých těles (žárovka svítí na základě kmitání elektronů). Problém? Proč žárovka nezáří např. v RTG? Řešení: kvantová teorie energie se vyzařuje v balíčcích. RTG vysoké frekvence, třeba vynaložit hodně energie (v žárovce takové elektrony nejsou) k vytvoření kvantových (balíčků) Einstein vysvětlil fotoelektrický jev důkaz světelných kvant fotonů. To zahájilo obrovský rozmach moderní fyziky - Lektor promítne obrázky z prezentace (reprodukce z dobových vědeckých pojednání). Pokládá otázky, vyvolá diskusi: Jak si žáci představují záření? Co je to kvantování? Co nás čeká Elektromagnetická optika (světlo, šíření, rychlost, spektrum, index lomu) Geometrická optika (lom a odraz, zobrazování) Vlnová optika (interference, polarizace, difrakce) Vláknová optika Vláknové senzory - Lektor promítne teze z prezentace Světlo Světlo je elektromagnetické vlnění Rychlost světla ve vakuu c= km/s

8 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 7 Vlnová délka, frekvence: c= λf - Lektor promítne teze z prezentace s rovnicí pro rychlost světla. Index lomu Index lomu n=c/v Závisí na vlnové délce n(λ) Vlnová délka v prostředí λ= λ0/n Interakce světla a hmoty Světlo = elektromagnetická vlna Hmota = kladné a záporné částice Vlastní rezonance (průchod, absorbce, reflexe) - Proč jsou věci barevné? Jak funguje mikrovlnka? GO Odraz a lom Rozhraní 2 prostředí Lom světla Hustší ( n) a řidší ( n) prostředí _1 =_2 - Lektor promítne obrázek s paprsky světla na rozhraní. Vysvětlí význam symbolů v rovnicích. Proč vidíme duhu? Disperze Lze jinak rozložit světlo? Úplný odraz =90 _1 =_2 =_2 _1 - Lektor vysvětlí rovnici pro Snellův zákon. Diskuse se žáky, zkušenosti s viděním pod vodou. Aktivizace, evokace vzpomínek z prázdnin. Nastane úplný odraz při n2>n1? Pokus na hranolu Úplný odraz základ vláken

9 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 8 Typy vedení světla Čočky Zrcadla Vlákno (úplný odraz) - Lektor promítne obrázky z prezentace. Zobrazování Zobrazovací elementy Čočky Zrcadla Soustavy (dalekohled, mikroskop, ) Brýlová optika - Lektor promítne obrázky z prezentace. Vlnová optika Interference Difrakce (ohyb) Polarizace - Lektor promítne obrázky z prezentace.

10 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 9 JAK DONUTÍME SVĚTLO, ABY SE ŠÍŘILO ZA ROH? PRACOVNÍ LIST 1. Jakými zákonitostmi se řídí odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí? Popište tak, aby to pochopila vaše prababička : 2. Myslíte si, že můžeme zařídit, aby se světlo odrazilo úplně? 3. Jak můžeme porušit podmínku úplného odrazu? Pokus 1: Do sklíčka svítíme laserovým ukazovátkem. Nakreslete schéma pokusu!

11 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 10 Popište, jak se vám daří/nedaří usměrnit světlo vycházející ze sklíčka! Pokus 2: Laserovým ukazovátkem svítíme do optických vláken různých průměrů. Nakreslete schéma pokusu! Ohodnoťte známkou 1 až 5 (1 nejlepší), které vlákno přijímá světlo nejlépe:

12 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 11 Vlákno_1_(nejtenčí): Vlákno_1_(střední): Vlákno_1_(nejtlustší): Poznámky: Pokus 3: Do vlákna svítíme laserovým ukazovátkem, vlákno ohýbáme a sledujeme, co se děje s vycházejícím světlem. Nakreslete schéma pokusu! Napište 2 nápady, co by se dalo tímto způsobem detekovat/měřit!

13 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 12 Jak se změní světlo při průchodu optickým vláknem ročník SŠ A 60 min Prostředí Laboratoř SŠ Hlavní myšlenka lekce Při konverzi elektrického signálu na optický a zpět, dochází ke znehodnocování pulzu časovými konstantami přenosového systému. Zásadní otázky lekce Jak se mění tvar pulzu? Na čem je závislá maximální propustnost optického systému? Jak můžeme porušit podmínku úplného odrazu? Příprava lekce Vstupní požadavky na žáky (volitelné) Základní znalosti elektroniky a práce s měřicí technikou. Specifické kritérium úspěchu lekce (volitelné) Schopnost slovně popsat důvod zkreslení signálu. Vazba na jiné lekce Pochopení látky pomůže žákům v dalších lekcích vyhodnotit signály z vláknových senzorů. Optické vlákno, funkční generátor, řízený zdroj paprsku, přijímač, osciloskop.

14 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 13 1) Motivace Cíl aktivity Poukázat na potřebu použití optických vláken i mimo oblast senzorů a výhody optického přenosu nad metalickým. Žáci jsou upozorněni na neustále zvyšující potřebu rychlých datových přenosů. Žákům je připomenuta doba vytáčeného připojení k internetu. S žáky je probraná jejich činnost na internetu z hlediska náročnosti na datové přenosy. Dále je s žáky probrána problematika dlouhého metalického vedení vysokofrekvenčních signálů. 10 min. Pomůcky tabule, křídy 2) Evokace Cíl aktivity Vyvolat zájem hledat řešení pomocí optických vláken. Žákům budou dány konkrétní příklady na základě kterých budou vysvětleny jednotlivé negativní jevy provázející přenosy informací na delší vzdálenosti. Dále budou obeznámeni se situacemi vyžadující galvanické oddělení obvodů. 15 min. Pomůcky Tabule, křídy.

15 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 14 3) Uvědomění Cíl aktivity Změřit si svépomocí vlastnosti přenosového systému. Žáci ve skupinách se pokusí vytvořit jednoduchý přenosový systém. Jejich úkolem bude změřit zkreslení a případné zpoždění signálu odeslaného optickou cestou, vůči signálu odeslaného na přímo do osciloskopu. Tato činnost pomůže žákům pochopit limitace prvků v optickém obvodu. 20 min. Pomůcky Optické vlákno, generátor, zdroj paprsku, přijímač, osciloskop. 4) Reflexe Cíl aktivity Prezentovat výsledky experimentů a návrhy pro vynalézání nových senzorů. Žáci se samostatně pokusí formulovat svá zjištění aby tak poskytli vyučujícímu zpětnou vazbu. Rovněž si tak procvičí schopnost pozorováním výsledků pokusu vyvodit závěry. To donutí žáky přemýšlet samostatně nad úkolem a podpoří tak přípravu na samostatnou technicky zaměřenou práci. 15 min. Pomůcky

16 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 15 5) Odborný výklad Prezentaci použijeme v bodech 1) a 2). Světlovody Přenos optického signálu Princip vedení světla byl demonstrován v devatenáctém století: Daniel Colladon (19. st.) Světlo lapené v proudu vody (pokus ;) viz obrázek z prezentace) Využití na dekorativní účely (pařížská Opera) Za vynález optických vláken byla udělena Nobelova cena (2009, Charles Kao) Překážkou rozšíření byly nedostatečné vlastnosti a neexistence vhodné produktivní technologie. V roce 1988 byl položen první optický kabel mezi Evropou a USA. V současnosti lidstvo provozuje přes miliardu kilometrů optických kabelů. Aplikační oblasti optických vláken jsou: Komunikace Osvětlení Estetika Medicína - Lektor promítne několik ilustrativních obrázků z prezentace. Komunikace Hlavní výhody optických vláken pro komunikační účely jsou: Menší útlum Větší objem dat EMC (eleoktromagnetická kompatibilita) přenosový limit 111 Gb/s (v aplikovaných systémech jsou typické rychlosti 10 nebo 40 Gb/s) - Lektor diskutuje s žáky o nutnosti zvyšovat přenosovou kapacitu vedení. Zeptá se na jejich aktuální rychlost připojení k internetu doma. Bylo by to možné bez optických vláken??? Další aplikace jsou: Inženýrské aplikace Osvětlení Vědecké aplikace Senzory - Teploty

17 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 16 - Tlaku - Deformací a mnoho dalších. Typická vláknová experimentální uspořádání jsou uvedena na obrázcích z prezentace. - Lektor promítne obrázky s uspořádáním pokusu. Aplikace v medicíně jsou nejvýznamnější jako: Osvětlovače (chirurgie) Laparoskopie Endoskopie - Lektor promítne nechutné obrázky z chirurgie. Diskutuje výhody laparoskopie pro pacienty (malá dírka namísto rozřezaného břicha ). Textilní optická vlákna V poslední době se uplatňují aplikace v textilním průmyslu (chytré smart oděvy). Význam: Estetický Bezpečnostní hračky - Lektor promítne ilustrativní obrázky z prezentace. Světlovody Vedení světla: - je možné několika způsoby: Čočkami Zrcadly Úplným odrazem - vlákna Rozhodující parametry pro jejich uplatnění jsou: ztráty (útlum), cena, a další, - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Lom světla Opticky hustší ( n) a řidší ( n) prostředí vztah mezi úhly paprsků a indexy lomu: _1 =_2 Úplný odraz nastává, když: =90

18 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 17 _1 =_2 =_2 _1 Nastane úplný odraz při n2>n1? Na obrázku z prezentace je pokus na optickém hranolu. Optické vlákno Optické vlákno je kanál pro vedení světla. Tvoří ho 2 soustředné válce (sklo, plast, křemík). Funkční části jsou jádro a plášť. Paprsky se šíří jádrem (úplný odraz) Do pláště zasahují světelné obalové vlny. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Samostatným problémem je navádění světla do optického vlákna. Numerická apertura (NA) je maximální úhel, při kterém může vstoupit paprsek do vlnovodu (schopnost přijmout a vést). Světlo se v optickém vlákně šíří ve formě vidů. Vlákna dělíme na: Vícevidová vlákna Širší jádro více vidů Počet vidů ~ lambda Používají se na krátké vzdálenosti. Jsou levnější. Přenesou více světla - větší výkon. Pro komunikační účely jsou použitelné pro pomalejší přenosové rychlosti, negativní roli hraje disperze. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Jednovidová vlákna Používají se na přenosy signálů na dlouhé vzdálenosti. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Vícevidová vlákna se konstruují jako: - Skokový index lomu nebo - Gradientní vlákna

19 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 18 Zkreslní signálu na výstupu způsobuje disperze a ztráty. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Ztráty Útlum v optickém vlákně je způsoben: - Nečistotami - Rozptylem - Mikro ohyby - Makro ohyby - Spoji Disperze Existuje několik mechanizmů optické disperze: - Barevná disperze - Spektrální šířka zdroje - Vidová disperze Gradientní vlákna odstraňují takzvanou mezividovou disperzi. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Materiály a výroba Požadavky jsou: malé ztráty a a pokud možno nulová disperze. Germanátová a křemičitá skla mají nejlepší vlastnosti při vlnové délce 1300nm. Chalkogenní skla IR 4000nm. Plastová vlákna jsou použitelná na velmi krátké vzdálenosti. Výroba optických vláken (skleněných) se uskutečňuje tažením z preformy (viz obrázky z prezentace). Preforma: usazování celé preformy z chloridů křemíku, germánia (příměsí) na kovovou tyčinku. Délka vlákna souvisí s velikostí preformy, může dosahovat až 100 km. - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury Spojování Cíl: - Mechanicky stabilní spojení odolné proti ohybu - Minimalizace ztrát - Mechanické spojky, optické konektory a adaptory Ztráty vznikají vytékáním paprsků, odrazem a podélným a laterálním nesrovnáním. Nesrovnání jader (geometrie, index lomu) Rozdílné NA - Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury

20 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 19 Typy konektorů FC PC APC Lektor promítne odpovídající obrázky z literatury

21 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 20 JAK SE ZMĚNÍ SVĚTLO PŘI PRŮCHODU OPTICKÝM VLÁKNEM PRACOVNÍ LIST 4. Jaký vliv má optické vlákno na světlo, které se jim šíří? Popište a nakreslete svoje představy: 5. Jak a proč se změní barva přenášeného světla? Popište! 1. Jak a proč se změní šířka přenášeného světelného impulzu? Popište! Pokus 1: Vytvoříme jednoduchý přenosový systém se zdrojem impulzů, optickým kabelem a osciloskopem. Nakreslete schéma pokusu!

22 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 21 Lektor vám pomůže zobrazit na osciloskopu impulzy, které vysílá zdroj. Nakreslete a popište!

23 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 22 Kolik impulzů za jednu sekundu je schopen vyslat zdroj? Proč je tento počet omezen? Co to znamená pro rychlost vašeho připojení k internetu? Nakreslete a popište!

24 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 23 Optické vlákno náš šestý smysl? ročník SŠ A 2x60 min Prostředí Laboratoř SŠ Hlavní myšlenka lekce Už víme, že světlo se může šířit ve světlovodech tenkých jako vlas v optických vláknech. Pro vedení světla musí být splněny určité podmínky. Úmyslným porušením těchto podmínek můžeme ovlivnit intenzitu ( sílu ) světla a naučit optické vlákno vnímat okolní prostředí. To je základ optických vláknových senzorů Zásadní otázky lekce Jak můžeme ovlivnit odraz a lom světla na okraji optického vlákna? Můžeme zařídit, aby světlo z vlákna uniklo? Jak můžeme porušit podmínku úplného odrazu? Příprava lekce Prezentace, kousky optických vláken, písemný návod na experimentování s optickými vlákny, zdroj světla, fotodetektor, kapaliny s různými indexy lomu (voda, alkohol, glycerín, jedlý olej. Vstupní požadavky na žáky (volitelné) Základní znalosti o světle, barva světla, intenzita, princip geometrické optiky (odraz a lom světla). Znalost prvků vláknové optiky (vlákno, zdroj světla, fotodetektor). Specifické kritérium úspěchu lekce (volitelné) Schopnost slovně popsat princip amplitudových optických vláknových senzorů s porušením podmínky úplného vnitřního odrazu světla.

25 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 24 Vazba na jiné lekce V navazující lekci lektor iniciuje diskusi na téma jak ovlivnit další vlastnosti vedeného světla, například šířku světelného impulzu.

26 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 25 1) Motivace Cíl aktivity Poukázat na problémy s měřením některých životně důležitých veličin v nebezpečném prostředí. Život námořníků v ponorce závisí na nabití elektrických baterií. Kdyby se vybily pod určitou úroveň, ponorka se již nikdy nevynoří Je velmi důležité znát aktuální stav nabití akumulátorů. Index lomu elektrolytu akumulátoru závisí na stavu nabití. Index lomu je optická veličina. Optické vlákno je citlivé na změnu indexu lomu. Pomůžeme zachránit námořníky? 10 min. Pomůcky projektor, prezentace, optické vlákno, zdroj světla, fotodetektor 2) Evokace Cíl aktivity Vyvolat zájem hledat řešení pomocí optických vláken. 2x15 min. Pomůcky mnohovidové optické vlákno, optické vlákno, zdroj světla, fotodetektor. Proč je světlo vedené optickým vláknem skvělým prostředkem pro snímání a měření? Problémy a nebezpečí při měření fyzikálních veličin v prostředí s vysokým napětím, ve výbušném nebo v chemicky agresivním prostředí. Proč je skleněné vlákno lepší než kovový vodič? Vytvoříme pracovní skupiny a ukážeme, jak můžeme ovlivnit intenzitu světla změnou indexu lomu okolí optického vlákna. Žáci svítí speciálním zdrojem do optického vlákna a měří fotodetektorem výstupní intenzitu světla. manipulací s povrchem vlákna zjišťují, že intenzita světla se dá ovlivnit. Zaznamenávají svoje zkušenosti (nakreslí jednoduché schéma).

27 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 26 3) Uvědomění Cíl aktivity Pochopit a zažít možnosti ovlivňovat intenzitu světla v optickém vlákně vnějším působením. Žáci ve skupinách svítí speciálním zdrojem do optického vlákna a měří fotodetektorem výstupní intenzitu světla, vlákno ohýbají a sledují výstupní napětí na fotodetektoru. Výsledky zaznamenávají do pracovních listů. Ohyb porušuje podmínku pro vedení světla. Co by se dalo tímto způsobem detekovat? Skupiny navrhnou a zapíší 2 nápady na vytvoření jednoduchých vláknových snímačů. 2x20 min. Pomůcky Mnohovidová optická vlákna, zdroj a detektor světla. Obrázky z prezentace. 4) Reflexe Cíl aktivity Prezentovat výsledky experimentů a návrhy pro vynalézání nových senzorů. Žáci prezentují svoje výsledky a nápady. Vyhlásíme soutěž o nejzajímavější nápad. Všichni přidělí body nápadům z ostatních skupin. Pokusíme se vyvolat atmosféru soutěžení ale i vzájemného uznání a ocenění úspěchu kolegů. Po sečtení bodů vyhlásíme vítěze a odměníme malou cenou (improvizovaný diplom). 2x15 min. Pomůcky

28 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 27 5) Odborný výklad Prezentaci a text použijeme v bodech 2) a 3). Trochu povídání Optické vláknové senzory (OVS) Výhody OVS: Citlivost Dielektrická konstrukce Chemická/biologická odolnost Odolnost proti elektromagnetickému rušení Miniaturní rozměry - Lektor vysvětlí výhody optických vláknových senzorů ve srovnání s klasickými senzory. Použije metodu diskuse se žáky (využije vědomostí a vlastnoručních zkušeností žáků z předchozích lekcí). Podle použitého optického vlákna OVS rozdělujeme na: Vlastní senzory: V tomto případě optické vlákno pracuje jako citlivý prvek, v němž dochází ke změně intenzity, fáze, frekvence a polarizačního stavu. - Lektor promítne obrázek z prezentace. Nevlastní senzory: U nichž vlákno představuje prvek vstupu výstupu signálu. Modulace se neuskutečňuje ve vlákně. - Lektor promítne obrázek z prezentace. Podle druhu konstrukce: Vláknově optická konstrukce: Optické vlákno je citlivý prvek. - Lektor promítne obrázek z prezentace. Optická konstrukce: Využívá nevlastní senzory. - Lektor promítne obrázek z prezentace. Neoptická konstrukce: Signál prochází skrz optické vlákno, využívá se neoptického fyzikálního jevu - Lektor promítne obrázek z prezentace.

29 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 28 Podle způsobu modulace světla: Amplitudová (intenzitní) modulace - Lektor promítne obrázek z prezentace. Fázová modulace - Lektor promítne obrázek z prezentace. Připomene pojem fáze vlny. Modulace (výběru) vlnové délky - Lektor promítne obrázek z prezentace. Zeptá se žáků, co si představují pod pojmem vlnová délka. Frekvenční modulace - Lektor promítne obrázek z prezentace. Polarizační modulace - Lektor promítne obrázek z prezentace. Zopakuje definici polarizačního stavu světla. Amplitudová modulace: Změnou útlumu: Přímé zeslabení světla je způsobené změnou koeficientu tlumení v optickém prostředí. - Lektor vysvětlí princip s použitím obrázku z prezentace. Se změnou indexu lomu: Tato změna je způsobena například indukovaným dvojlomem. - Lektor vysvětlí princip s použitím obrázku z prezentace. Porušením okrajových podmínek šíření světla - Lektor vysvětlí princip s použitím obrázku z prezentace. (Co jsou okrajové podmínky pro vedení světla?) Změna vzájemné vazby světlovodů - Lektor vysvětlí princip s použitím obrázku z prezentace. Generace záření Dle konstrukce lze fázové optické vláknové senzory či optické vláknové interferometry dělit:

30 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 29 Senzory s Machovým-Zehnderovým interferometrem Senzory se Sagnacovým interferometrem Senzory s Michelsonovým interferometrem Senzory s mezividovým interferometrem Senzory s Fabry-Perotovým interferometrem - Lektor vysvětlí principy jednotlivých typů senzorů s použitím obrázků z prezentace. Pojďme si to vlastnoručně vyzkoušet Cíle pokusů: 1. Získat praktické zkušenosti s manipulací s optickými vlákny. 2. Vyzkoušet vliv ohybů na útlum vlákna. 3. Vyzkoušet vliv mikroohybů na útlum vlákna. 4. Vyzkoušet reflexní senzor. 5. Vyzkoušet senzor hladiny kapaliny. Cílem měření je demonstrovat citlivost optického vlákna na ohyby. Postup: a) Zapojíme napájení pro optický přijímač a optický vysílač. Propojíme modul optického vysilače. b) Propojíme pomocí optického vlákna vysílač s přijímačem. c) Připojíme voltmetr a změříme napětí pomocí voltmetru, které odpovídá optickému výkonu (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). d) Na váleček natočíme 1 a poté 3 závity a odečteme napětí. Postupně změříme všechny 3 válečky. Naměřená data zapíšeme do tabulky. Váleček Optický výkon U (V) Dále si ověříme vliv mikroohybů na útlum vlákna - princip mikroohybového vláknového senzoru. Postup: a) Využijeme zapojení z předchozího měření. (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením).

31 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 30 b) Optické vlákno vložíme mezi mikroohybové podložky. c) Změříme sílu prstů jednotlivých žáků ve vaší skupině tlačíme na mikroohybové podložky postupně ukazováčkem. Údaje zapíšeme do tabulky. Tlak prstů Optický výkon U (V) Žák 1 Žák 2 Žák 3 Žák 4 Vyzkoušíme i princip a funkci reflexního senzoru. Postup: a) Propojíme optický vysílač a přijímač pomocí reflexního senzoru (optické vlákno se třemi konektory). (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). b) závislost optického výkonu (napětí) na vzdálenosti sondy od reflektoru (rovného povrchu) a naměřená data zapisujte do tabulky. c) Sledujte odraz od různých typů povrchů. Vzdálenost senzoru od povrchu (mm) Optický výkon U (V) Povrch Optický výkon U (V) Papír Kov Plast Vyzkoušíme princip senzorů kapalin Postup:

32 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 31 d) Připojíme oholené vlákno tvaru U jedním koncem k optickému vysílači a druhým koncem k optickému přijímači. (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). e) U-sondu ponoříme do nádoby s měřenou kapalinou. f) Odečteme hodnoty z měřicího přístroje a hodnoty zaznamenáme do tabulky Prostředí Index lomu n vzduch etylalkohol glycerin voda Optický výkon U (V) Literatura: [1] Turán,J. - Petrík,S.: Optické vláknové senzory. Alfa, Bratislava, 1991 (ISBN ). [2] M. Kucharski, J. Brouček: Optická vlákna a senzory, (pracovní sešit), 1992 Elcom-Štolba, ISBN

33 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 32 OPTICKÉ VLÁKNO NÁŠ ŠESTÝ SMYSL? PRACOVNÍ LIST 6. Jak můžeme ovlivnit odraz a lom světla na okraji optického vlákna? Popište a nakreslete svoje představy: 7. Můžeme zařídit, aby světlo z vlákna uniklo? Jak? Popište a nakreslete:

34 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 33 Pokus 1: Svítíme speciálním zdrojem do optického vlákna a měříme fotodetektorem výstupní intenzitu světla. Manipulací s povrchem vlákna zjišťujeme, jak se dá ovlivnit intenzita světla. Zaznamenejte svoje zkušenosti! Nakreslete jednoduché schéma pokusu! Popište, co se děje s intenzitou světla!

35 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 34 Ohyb optického vlákna porušuje podmínku pro vedení světla. Co by se dalo tímto způsobem detekovat? Navrhněte a zapište 2 nápady na vytvoření jednoduchých vláknových snímačů

36 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 35 Pokus 2.: Postup: e) Zapojte napájení pro optický přijímač a optický vysílač. f) Propojte pomocí optického vlákna vysílač s přijímačem. g) Připojte voltmetr a změřte napětí pomocí voltmetru (které odpovídá optickému výkonu). h) Na váleček natočíme 1 a poté 3 závity a odečteme napětí. Postupně změříme všechny 3 válečky. Nakreslete jednoduché schéma pokusu! Naměřená data zapíšeme do tabulky. Váleček Optický výkon U (V) Pokus 3.: Postup: d) Využijte zapojení z předchozího měření. e) Optické vlákno vložíme mezi mikroohybové podložky.

37 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 36 f) Změřte sílu prstů jednotlivých žáků ve vaší skupině tlačíme na mikroohybové podložky postupně ukazováčkem. Údaje zapíšeme do tabulky. Nakreslete jednoduché schéma pokusu! Tlak prstů Optický výkon U (V) Žák 1 Žák 2 Žák 3 Žák 4 Popište svoje poznatky! Pokus 4.: Postup: g) Propojte optický vysílač a přijímač pomocí reflexního senzoru (optické vlákno se třemi konektory). h) Změřte závislost optického výkonu (napětí) na vzdálenosti sondy od reflektoru (rovného povrchu) a naměřená data zapisujte do tabulky. i) Sledujte odraz od různých typů povrchů.

38 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 37 Nakreslete jednoduché schéma pokusu! Vzdálenost senzoru od povrhu (mm) Optický výkon U (V) Povrch Optický výkon U (V) Papír Kov Plast Popište svoje poznatky!

39 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 38 Pokus 5.: Postup: a) Připojíme oholené vlákno tvaru U jedním koncem k optickému vysílači a druhým koncem k optickému přijímači. (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). b) U-sondu ponoříme do nádoby s měřenou kapalinou. c) Odečteme hodnoty z měřicího přístroje a hodnoty zaznamenáme do tabulky Nakreslete jednoduché schéma pokusu! Prostředí vzduch ethylalkohol glycerin voda Index lomu n Optický výkon U (V) Popište svoje poznatky!

40 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 39 Literatura: [1] Turán,J. - Petrík,S.: Optické vláknové senzory. Alfa, Bratislava, 1991 (ISBN ). [2] M. Kucharski, J. Brouček: Optická vlákna a senzory, (pracovní sešit), 1992 Elcom-Štolba, ISBN

41 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 40 Ohnuté vlákno ochutnává kapaliny ročník SŠ A 60 min Prostředí Laboratoř SŠ Hlavní myšlenka lekce Při ponoření oholeného optického vlákna do kapalin se mění index lomu mezi vláknem a okolím. Tím dochází k dalším útlumům a lze tak měřit index lomu kapalin. Zásadní otázky lekce Jak se mění úroveň přijatého signálu v závislosti na indexu lomu kapaliny? Jaký typ vlákna je pro tuto aplikaci vhodný? Vstupní požadavky na žáky (volitelné) Základní znalosti elektroniky a práce s měřicí technikou, znalost paprskové optiky. Specifické kritérium úspěchu lekce (volitelné) Schopnost slovně popsat důvod poklesu úrovně signálu. Vazba na jiné lekce Lekce staví na teoretické přípravě z předchozích lekcí. Příprava lekce Optické vlákno, zdroj paprsku, přijímač, voltmetr, ampérmetr, laboratorní zdroj, vzorky kapalin.

42 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 41 1) Motivace Cíl aktivity Poukázat na možnosti použití optických senzorů a jejich přednosti oproti jiným možnostem detekce složení látek. Žáci jsou postaveni před problém odlišení různých kapalin. Dostanou za úkol vymyslet, jakým způsobem lze takovéto měření provést. Pracují ve skupinách a své nápady zapisují na papír. 10 min. Pomůcky papír a psací potřeby

43 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 42 2) Evokace Cíl aktivity Vyvolat zájem o princip senzoru a umožnit žákům dovození principu funkce a návrhu senzoru včetně volby použitých vláken. 15 min. Žákům je v krátkosti zopakován výklad paprskové optiky, kde je kladen důraz hlavně na chování paprsků na rozhraní dvou materiálů s odlišnými indexy lomu. Poté je žákům rozdán pracovní list za účelem zopakování nabytých vědomostí nutných k provedení experimentu. Před postupem do další části je výstup pracovních listů zkontrolován a doplněn vyučujícím. Tím je zajištěno, že budou žáci schopni sestavit samostatně měřící soustavu pro experiment. Pomůcky Pracovní list, psací potřeby. 3) Uvědomění Cíl aktivity Sestavit měřící soustavu a změřit si svépomocí vlastnosti vzorků kapalin. 20 min. Pomůcky Optické vlákno, laboratorní zdroj, zdroj paprsku, přijímač, voltmetr, ampérmetr, vzorky kapalin. Žáci ve skupinách se pokusí vytvořit jednoduchý měřící systém. Ten se sestává z laboratorního zdroje napájecího přes ampérmetr zdroj paprsku, který je přes oholené optické vlákno připojen do přijímače. Na přijímači je pak připojen voltmetr. Posledním krokem přípravy je tvorba měřící smyčky na oholené části vlákna. Žáci nejprve nastaví pracovní bod vysílače (proud 20 ma) a zaznamenají výstupní hodnotu napětí pro vzduch. Následně ponoří vytvořenou smyčku na vlákně do jednotlivých vzorků kapalin a zapisují hodnoty z voltmetru spolu s názvem kapaliny.

44 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 43 4) Reflexe Cíl aktivity Prezentovat výsledky experimentů. 15 min. Pomůcky Počítač s internetem, tabulkový procesor. Žáci si dohledají indexy lomu jednotlivých vzorků kapalin a na jejich základě vytvoří graf závislosti napětí na indexu lomu. Zpětnou vazbou žákům i učiteli je onen graf, který určí použitelnost daných součástek/vlákna (strmostí grafu), správné provedení měření (shoda typu závislosti a absence významnějších výkyvů v grafu). Další možnost reflexe poskytuje slovní zhodnocení výsledku měření zástupcem žáků.

45 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 44 5) Odborný výklad Části předešlých prezentací související s chováním paprsků na rozhraní jsou použity ve druhé části této lekce. Důvodem je zopakování látky nutné k pochopení principu senzoru, které by bylo jinak jen velmi obtížné. Optickým vláknovým senzorem rozumíme optické vlákno, u kterého dochází působením vnějších podmínek k modulaci signálu. Může dojít ke změně fáze, amplitudy, polarizační nebo spektrálního složení signálu přenášeného světlovodem. Na optický senzor musí být připojen zdroj světla (laser, laserová dioda) a detektor (fotodioda, PIN dioda). Vyhodnocením změn signálu na detektoru je možné usuzovat na typ a intenzitu změny veličiny, která ji způsobila. Podle funkce, kterou optické vlákno plní u daného optického vláknového senzoru, dělíme senzory na vlastní a nevlastní. Vlastní optické vláknové senzory využívají přímého působení měřené fyzikální veličiny (tlak, ohyby, mikroohyby) na přenosové vlastnosti optického vlákna. Nevlastní optické vláknové senzory používají optického vlákna pouze k přenosu optického signálu a k vlastní modulaci signálu měřenou veličinou dochází mimo optické vlákno. Podle toho, zda optický senzor vyhodnocuje změny přímého signálu nebo odraženého, dělíme optické vláknové senzory na přenosové (transmisnítní) a odrazové (reflexní). U přenosového optického vláknového senzoru je oddělen vstup a výstup optického vlákna. Odrazový optický vláknový senzor má zpravidla totožné vstupní vlákno s výstupním. Nejčastější dělení optických vláknových senzorů je podle způsobu modulace světla. Senzory dělíme na: amplitudové fázové polarizační spektrální (změna vlnové délky). Optické vláknové senzory s amplitudovou modulací jsou založeny na změně amplitudy (intenzity záření) vyvolané působením fyzikální veličiny. K modulaci může dojít u vlastních senzorů např. změnou indexu lomu pláště optického vlákna nebo změnou koeficientu útlumu v důsledku ohybů vlákna či mikroohybů. U nevlastnich senzorů může dojít k modulaci např. vzájemným pohybem pevného a pohyblivého konce přerušeného optického vlákna, změnou polohy odrazné plochy. Optické vláknové senzory s amplitudovou modulací se používají zejména jako senzory polohy či posunutí, senzory tlaku a síly, senzory výšky hladiny, senzory koncentrace látek, senzory teploty aj. AMPLITUDOVÉ OPTICKÉ VLÁKNOVÉ SENZORY Nejjednodušší optické vláknové senzory využívají intenzitní (amplitudovou)

46 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 45 modulaci nosného snímaného optického signálu. Amplitudová modulace optického signálu se může uskutečnit jednímz následujících způsobů: a) změnou útlumu, to je přímé zeslabení světla průchodem optickým prostředím, b) změnou přechodu a odrazu světla, c) porušením okrajových podmínek šíření světelného signálu v optickém prostředí, d) změnou vzájemné vazby světlovodů, e) generací záření. Významná skupina intenzitních optických vláknových senzorů pracuje na principu porušení okrajových podmínek šíření (v optickém vlákně) vlivem snímané fyzikální veličiny. Nejčastěji se využívá porušení podmínky úplnéhovnitřního odrazu, např. na rozhraní mezi jádrem a pláštěm optického vlákna. Podmínku úplného odrazu lze porušit buď změnou zakřivení optického vlákna, nebo změnou poměru indexu lomu. - Lektor promítne obrázek a připomene výklad z předchozího modulu. Při ohybu optického vlákna pod kritický poloměr nastává průnik světla do pláště optického vlákna, to se může šířit podél optického vlákna jako plášťové módy, nebo může uniknout do okolního prostředí. Tím se snižuje intenzita světelného signálu, šířícího se jádrem optického vlákna, nebo se intenzita zvýší, průnikem světla z okolního prostředí do jádra vlákna. - Lektor promítne obrázek a připomene výklad z předchozího modulu. Mikroohybové senzory mají velké výhody: vysokou citlivost, velký dynamický rozsah a kompaktnost, vyplývající z toho, že není nutné optické vlákno přerušit. Na promítaném obrázku se pro modulaci optického signálu používá silikátová modulační destička. Při působení fyzikální veličiny na tuto destičku dochází vlivem elastooptického jevu k modulaci vstupního signálu. Tento senzor lze použít např. pro měření tlaku. Senzor s porušením okrajové podmínky ponořením vlákna do kapaliny. K porušení podmínky dochází ponořením konce vlákna nebo holého jádra do kapaliny. Na tomto principu jsou založeny senzory optické hustoty, koncentrace, úrovně kapaliny. Přesnost měření změn indexu lomu je velmi velká, což umožňuje použití senzorů například na měření koncentrace oleje ve vodě. - Lektor promítne a popíše obrázky z literatury. aktivuje diskusi se žáky, snaží se vyvolat tvořivé nápady. Lektor v diskusi s žáky zopakuje principy amplitudových optických vláknových senzorů s důrazem na citlivost optického vlákna na hodnotu indexu lomu okolního prostředí. Promítne obrázky ilustrující únik světla z konce optického vlákna a z pláště optického vlákna ohnutého do tvaru U. Evokuje vymýšlení, jak by se to dalo využít na snímání a měření přítomnosti a vlastností různých druhů kapalin. Vyzkoušíme princip senzorů kapalin

47 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 46 - Lektor promítne obrázky z prezentace principy senzorů kapalin: - a) na bázi reflexního senzoru (vlákna spojená do tvaru Y ) - b) na bázi ohnutého oholeného vlákna (vlákno ve tvaru U ) Vyzkoušíme princip a funkci reflexního senzoru kapalin: Postup: j) Propojíme optický vysílač a přijímač pomocí optického vlákna se třemi konektory. (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). k) Změříme závislost optického výkonu (napětí) na okolním prostředí a naměřená data zapisujeme do tabulky. Prostředí Index lomu n vzduch etylalkohol glycerin voda Optický výkon U (V) Vyzkoušíme citlivost ohnutého vlákna ( U ) na index lomu okolního prostředí (kapaliny): Postup: l) Připojíme oholené vlákno tvaru U jedním koncem k optickému vysílači a druhým koncem k optickému přijímači. (lektor rozdá žákům obrázek se zapojením). m) U-sondu ponoříme do nádoby s měřenou kapalinou. n) Odečteme hodnoty z měřicího přístroje a hodnoty zaznamenáme do tabulky Prostředí Index lomu n vzduch etylalkohol glycerin voda Optický výkon U (V)

48 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 47 OPTICKÉ VLÁKNO OCHUTNÁVÁ KAPALINY PRACOVNÍ LIST 1. Jak se mění úroveň přijatého optického signálu v závislosti na indexu lomu kapaliny? Popište a nakreslete jednoduchý graf: 8. Můžeme zařídit, aby světlo z vlákna uniklo? Jak? Popište a nakreslete:

49 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 48 Pokus 1: Postup: o) Připojíme oholené vlákno tvaru U jedním koncem k optickému vysílači a druhým koncem k optickému přijímači. p) U-sondu ponoříme do nádoby s měřenou kapalinou. q) Odečteme hodnoty z měřicího přístroje a hodnoty zaznamenáme do tabulky Prostředí vzduch ethylalkohol glycerin voda Index lomu n Optický výkon U (V) Nakreslete jednoduché schéma pokusu!

50 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 49 Popište, co se děje s intenzitou světla! Nakreslete graf závislosti výstupní intenzity světla na indexu lomu použité kapaliny! Popište svoje poznatky!

51 Ing.Stanislav Petrík, CSc.: Senzorové aplikace optických vláken strana 50 Připravte si tři sklenice vody. V první rozpusťte jednu kostku cukru, ve druhé dvě kostky a ve třetí tři. Zopakujte Pokus 1, výsledky zapište do tabulky: Prostředí Voda + 1 kostka cukru Voda + 2 kostky cukru Voda + 3 kostky cukru Optický výkon U (V) Umí váš optický vláknový senzor rozlišit rozdíly ve sladké chuti vody ve sklenici? Navrhněte další využití tohoto senzoru pro ochutnávání kapalin!

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění 1. Kmity soustav hmotných bodů (6 hod.) 1.1 Netlumené malé kmity kolem stabilní rovnovážné polohy: linearita pohybových rovnic, princip superpozice, obecné

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25. 3. 2013 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Termín odeslání: 12. října 2009

Termín odeslání: 12. října 2009 Milí přátelé! Vítáme vás v XXIII. ročníku Fyzikálního korespondenčního semináře Matematicko-fyzi kální fakulty Univerzity Karlovy. Všechny informace o semináři naleznete v přiloženém letáku. Zde shrneme

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla 13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla Od časů Isaaca Newtona si lidstvo láme hlavu problémem, je-li světlo vlnění nebo proud částic. Tento spor rozdělil svět vědy na dva zdánlivě nesmiřitelné

Více

Optická spektroskopie

Optická spektroskopie Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optická spektroskopie Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. Karel Lemr, Ph.D. RNDr. Dagmar Chvostová Publikace

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-3 III/2-1-3-4 III/2-1-3-5 Název DUMu Vnější a vnitřní fotoelektrický jev a jeho teorie Technické využití fotoelektrického jevu Dualismus vln a částic Ing. Stanislav

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Měření Planckovy konstanty

Měření Planckovy konstanty Měření Planckovy konstanty Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=2 Pro stanovení přibližné hodnoty Planckovy konstanty jsme vyšli myšlenkově z experimentu s LED diodami, viz např. [8], [81], nicméně

Více

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Optická vlákna Laboratoř optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Ústav fotoniky a elektroniky AVČR ZÁKLADNÍ VÝZKUM Optické biosensory (SPR Homola) Vláknové lasery

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

DUM 15 téma: Optické sítě

DUM 15 téma: Optické sítě DUM 15 téma: Optické sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY 1. Rozdělení a provedení optických vláken (OV) Prvořadým hlediskem, podle něhož jsou světlovodná vlákna rozdělena do třech skupin a které ovlivňuje jejich konstrukční

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika 7.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka, objem, hmotnost, teplota, síla, čas technika

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009. Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009. Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK Optika Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009 Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK Optika zobrazování aplikace základní fyzikální otázky např. test kvantové teorie

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení Mikrovlny * P. Spáčil, ** J. Pavelka, *** F. Jareš, **** V. Šopík Gymnázium Vídeňská Brno; ** Gymnázium tř. Kpt. Jaroše; *** Arcibiskupské gymnázium; **** Gymnázium Jeseník; pavelspacil@tiscali.cz; **

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl Fyzika pro chemiky II Jarní semestr 2014 Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek Petr Mikulík Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita,

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Ropný písek Výukové materiály Téma: Ropný písek, zdroje energie Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

1. Teorie mikroskopových metod

1. Teorie mikroskopových metod 1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie Dodávky Inovace ve výuce fyziky a biologie

Více

Specifikace dodaných pomůcek

Specifikace dodaných pomůcek Specifikace dodaných pomůcek Ve VŘ bude dodáno (uvedené ceny jsou včetně DPH): Číslo položky 1 Název zařízení Multilicence SW pro vyhodnocení měřených dat Jednotka Počet kusů Maximální přípustná cena za

Více

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Online: http://www.sclpx.eu/lab4r.php?exp=1 Tento experiment vychází svým principem z klasického experimentu měření vlnové délky světla pomocí CD disku, který

Více

Hranolový spektrometr

Hranolový spektrometr Hranolový spektrometr a vodíkové spektrum Ú k o l y 1. Okalibrujte hranolový spektro.. Určente vlnové délky spektrálních čar vodíkové výbojky. 3. Určente kvantové elektronové přechody v atomu vodíku. 4.

Více

Programová nabídka pro projekt,,dejme ženám šanci

Programová nabídka pro projekt,,dejme ženám šanci Programová nabídka pro projekt,,dejme ženám šanci Program č. 1: Nadechni se! 9.30-10.00 10.00 10.30 10.30-11.30 (Dílny) 10.30-11.30 (Bi laboratoř) Lidské tělo (Evoluce: Nic není náhoda) Tekutý dusík Vyrob

Více

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Polohovací zařízení. Počítačová myš Polohovací zařízení Polohovací zařízení jsou vstupní periferie, jejichž úkolem je umožnit snadnější ovládání programů a programových součástí operačního systému. Jedná se především o pohyb kurzoru po pracovní

Více

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozklad světla Když světlo prochází hranolem, v důsledku dvojnásobného lomu na rozhraních

Více

Vlnově částicová dualita

Vlnově částicová dualita Vlnově částicová dualita Karel Smolek Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT Vlnění Vlněním rozumíme šíření změny nějaké veličiny prostorem. Příklady: Vlny na moři šíření změny výšky hladiny Zvukové

Více

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Václav Michálek, Antonín Černoch Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.2.00/07.0018 VM, AČ (SLO/RCPTM)

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Název: Zdroje stejnosměrného napětí Výukové materiály Název: Zdroje stejnosměrného napětí Téma: Zdroje stejnosměrného elektrického napětí RVP: využití Ohmova zákona při řešení praktických problémů Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické

Více

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZI KY L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y Jméno TUREČEK Daniel Datum měření 1.11.006 Stud. rok 006/007 Ročník. Datum odevzdání 15.11.006 Stud.

Více

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více