Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým"

Transkript

1 Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1

2 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na 8 koordinačních schůzkách, jejichž náplní je: - kontrola úkolů -příprava plánů dalších vzdělávacích aktivit - Řešení změn v souvislosti s Projektem Průběžná monitorovací zpráva byla připravována během měsíce května a odeslána Podstatné/nepodstatné t d t t é změnyě -Žádost o podstatnou změnu spočívající ve změně závazných verzí příruček platných v den učinění příslušného úkonu - Nepodstatné změny byly pouze věcného charakteru a týkaly se změn v harmonogramu,v realizačním týmu a změn ve výběrovém řízení. - Aktualizován rozpočet 2

3 Výběrové řízení_dokončené Jazykové vzdělávání (AJ/NJ) Prezenční jazykové kurzy - vybráni 2 dodavatelé zapojeno 48 zaměstnanců (30 z TC), další 4 od srpna/září 2011 doba realizace březen 2011 říjen 2012 předpokládaná p částka Kč E-learningová výuka vybrán 1 dodavatel dostupná na intranetu 3 úrovně znalostí testování ověření si nabytých znalostí dodání v 09/2011 předpokládaná částka Kč 3

4 Výběrové řízení_dokončené Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností - VŘ ukončeno v 05/2011 Rozpočet ,- Kč Okruhy Efektivní způsoby práce Lektorské ké dovednostid Rozvoj zaměstnanců (AC/DC, 360 ) Strategické řízení mezinárodních týmů Práce se znevýhodněnými skupinami (zam. na MD/RD a zam. nad 50 let věku) Manažerské vzdělávání, e-learning Zahájení kurzů červen

5 Publicita Externí publicita - Vyvěšení informace o Projektu na internetových stránkách -průběžně tam budou zadávány zprávy o probíhajících aktivitách - Reklamní předměty pro externí partnery Interní publicita - probíhá na jednotlivých vzdělávacích aktivitách, na začátku každého školení jsou účastníci informováni o Projektu Školení je šance - drobné reklamní předměty pro účastníky vzdělávacích aktivit v rámci Projektu - aktualizace Intranetu - Rajčatový den: informace o probíhajících aktivitách v rámci Projektu Školení je šance 5

6 Uskutečněná školení_závod Realizovaná školení podle klíčových aktivit (od ) 04/68 Audity u dodavatelů - řízení, neshoda, proces, efektivnost - Základní principy interního auditu Účast: 3 pracovníci odd. kvality 05/129 Lean Awareness Účelem kurzu bylo předat účastníkům praktickou zkušenost s programem Operations Excellence (provozní dokonalost) a hlubší pochopení mapy a nástrojů. Účast: 104 pracovníků různých oddělení firmy v 9 skupinách 03/75 SLC500 Allen Bradley Obsahem této vzdělávací aktivity byl úvod do problematiky PLC, přehled hadware (typy procesorů), možná řešení řídících systémů, praktické aplikace. Účast: 4 pracovníci údržby 6

7 Uskutečněná školení_závod 03/132 ProgeCAD Professional Cílem školení ProgeCad Professional bylo seznámit vybrané pracovníky s uživatelských prostředím a základními modifikace tohoto programu a zároveň prakticky procvičit nově získané vědomosti. Účast: 11 pracovníků TPV 03/3 Komplexní nákupčí od A-Z Právní minimum i pro prodejní praxi B2B Tato VA byla uskutečněna pro konkrétní potřeby pracovníků v oddělení nákupu: uzavírání smluv, volba partnera, rozdíly smluv, hospodářská soutěž. Účast: 2 pracovníci odd. nákupu 05/35 OPEX Dokonalost v BOZP - stručný přehled základních principů Dokonalosti v BOZP - Identifikace nebezpečí a snižování rizik -Příčiny úrazů a incidentů Účast: 14 pracovníků různých ů ýhoddělení firmy 7

8 Uskutečněná školení_výroba realizovaná aná školení podle klíčových aktivit: it (od( ) 4/8 Kvalita ve výrobě - školení určené pro výrobní dělníky a buňkaře Účast: 410 zaměstnanců ve 12 skupinách 3/14 Získání oprávnění jeřábník- vazač Účast : 7 zaměstnanců 4/11 Obsluha profiloměru Účast : 1 zaměstnanec 4/131 Obsluha a kalibrace 3 D měřícího stroje Účast : 1 zaměstnanec 1/17 Hodnocení dělníků a novinky ve školení a zaškolování školení je určeno pro buňkaře a procesní vedoucí Účast: 103 zaměstnanců v 7 skupinách 8

9 Uskutečněná školení_výroba realizovaná školení podle klíčových aktivit: it (od ) ) 3/15 Základy práce s PC - školení určené pro buňkaře a zástupce buňkařů Účast: 5 zaměstnanců v 1. skupině 1/19 Efektivní vedení týmu, komunikace - školení určené pro buňkaře, bude probíhat v pěti dvoudenních blocích,,první skupina od června do prosince 2011 Účast : 16 zaměstnanců 9

10 Uskutečněná školení_technické centrum Realizovaná školení podle klíčových aktivit : 03/117 MS SQL Server - cílem školení bylo získat informace potřebné k optimalizaci nastavení databázového serveru pro lepší funkčnost a zvýšení rychlosti a výkonnosti serveru Účast : 1 zaměstnanec 03/83 CAN - školení pro systémové inženýry a techniky oddělení jízdních zkoušek, jejichž úkolem je diagnostika a práce se sběrnicí CAN. Účast : 11 zaměstnanců 03/25 LabView Intermidiate t - zefektivnìní vývoje aplikací pro měření a vyhodnocování zkoušek diskových brzd Účast : 1 zaměstnanec 03/130 Tosca Structure Basic training - školení pro Projektové inženýry CAE. Cílem bylo získání nové kompetence pro optimalizační výpočty. Optimalizační výpočty jsou stále častěji požadovány zákazníkem a CAE Jablonec tímto získalo další možnost jak efektivně podporovat vývoj produktu v předprototypové fázi. Účast : 4 zaměstnanci 10

11 Uskutečněná školení_technické centrum Realizovaná školení podle klíčových aktivit : 03/51 MS Excel Programování VBA - hlavní náplní kurzu jsou Makra a Visual Basic v Excelu. Kurzu se zúčastnili zaměstnanci, kteří pracují s Excelem a v rámci zefektivnění práce si budou moci vytvořit standardní nástroje pro opakované úkony (např, pro zpracování výsledků zkoušek). Jde o první ze 3 stejných kurzů, další jsou naplánovány na červenec a září Účast : 8 zaměstnanců 08/115 Lektorské minimum kurz pro budoucí interní lektory. Účast : 12 zaměstnanců 03/46 Oracle kurz pro IT specialistu. Účast : 1 zaměstnanec 11

12 Finance dotace /čerpání Přehled čerpání finančních prostředků v CZK Celková schválená výše dotace tis CZK, dosud čerpáno 704 tis CZK Celková částka dotace připsaná dosud na účet tis CZK Položka rozpočtu Rozpočet Dosud čerpáno Čerpáno v % 01. Osobní náklady 889,00 231,20 26,01% 02. Cestovné 91,40 11,64 12,73% 03. Zařízení a vybavení 465,70 4,20 0,90% 04. Nákup služeb 3 967,00 396,12 9,99% 05. Stavební úpravy 0,00 0,00 0,00% 06. Přímá podpora 255,97 8,77 3,42% 07. Křížové financování 24,50 0,00 0,00% 08. Přímé způsobilé náklady celkem 5 693,57 651,92 11,45% 10. Nepřímé náklady 453,53 52,15 11,50% Celkové způsobilé náklady 6 147,10 704,08 11,45% 12

13 Indikátory - k Podpořené osoby celkem: 615 z toho muži: 443 z toho ženy: 172 z toho do 24 let: 21 z toho nad 55 let: 63 Proškolené osoby celkem: 874 Celkem realizovaných kurzů: 61 13

14 Připravované akce_technické centrum FMEA specialista a moderátor vyškolení interního lektora Excel - VBA programování aplikací další 2 skupiny zaměstnanců HyperMesh Advanced CAE inženýři Assessment a Development centra pro Team Leadery a Talenty Lektorské minimum další skupina interních lektorů (listopad 2011) Projektové řízení Specialistou pro hodnocení

15 Připravované akce (1) pokračování č kurzů ů 3/15 Základy práce s PC pro buňkaře ř a zástupce buňkařů další 4 skupiny pokračování školení 1/19 Efektivní vedení týmu, komunikace pro buňkaře dokončení v prosinci 2011 pokračování školení 5/129 Lean Awareness 3 skupiny účastníků z různých oddělení a následně zahájení školení pro výrobní dělníky 8/6 Lektorské minimum- vzdělávání interních lektorů v září 2011 skupina procesních vedoucích a lektorů pro výrobu 1/20 Týmová spolupráce p pracovníků logistiky, údržby, kontroly kvality a řízení výroby - 2 denní teambuilding pro 30 zaměstnanců v říjnu /18 Efektivní vedení týmu, komunikace pro procesní vedoucí a střední management 2 denní kurz říjen / listopad /7 TWI Job Instruction- školení nových buňkařů o efektivním způsobu zaškolování na pracovišti 15

16 Připravované akce (2) Talent management října 2011 Interkulturální Management 20. října 2011 Projektové řízení 1 pro 1. skupinu 15 osob Efektivní komunikace a asertivity ypro matky na MD Ergonomie říjen 2011 Předávání zkušeností mladším pro zaměstnance

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu nastavení procesů: směrnice F20 S06 a s ní související dokumenty publicita:

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.

Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o. Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o. KOVO Koukola, s.r.o. RYCHLE, PŘESNĚ KVALITNĚ 2011 2012 1 Vážení, dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím tohoto bulletinu seznámili

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ

KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR Katalog online: www.everesta.cz/nase-sluzby/vzdelavani PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice,

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/35.01285,

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více