Pracovní listy na procvičování personálních písemností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy na procvičování personálních písemností"

Transkript

1 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vypracujte následující písemnosti podle pokynů vyučujícího. Doplňte aktuální datum a v případě potřeby vhodně doplňte případné chybějící údaje. 1. Úkol Prodejce automobilů Vypracujte strukturovaný životopis a žádost o místo s datem vystavení t. r. (doplňte aktuální rok) podle těchto dispozic: Jaroslav Kralevič, bytem Strmá 158, Rakovník, narozen v Rakovníku, státní příslušnost ČR, telefon: , je absolventem tříletého učebního oboru automechanik. Tento obor studoval ve Středním odborném učilišti v Rakovníku v letech 2000 až Po získání výučního listu studoval v době od roku 2003 do roku 2005 ve stejné škole dvouleté nástavbové studium obor provozní technika, zakončené maturitní zkouškou. Během tříletého učebního oboru získal řidičský průkaz skupiny B a C (15. března 2003) a průkaz svářeče (20. května 2003). Má aktivní znalost angličtiny, má polytechnické znalosti především v oblasti technické diagnostiky a elektrotechniky. Zvládá práci na počítači v aplikacích MS Office, práci na Internetu a se sofwarem používaným v auto-servisech. Od roku 2003 je aktivním členem Autoklubu v Rakovníku. Zajímá se o automobily světových značek studuje odbornou literaturu, odebírá časopisy zaměřené na problematiku automobilového průmyslu. Do prvního zaměstnání v pracovním zařazení automechanik nastoupil Zaměstnavatelem byl Autoservis Vondráček, Rakovník. V červnu 20.. utrpěl vážný mimopracovní úraz a z tohoto důvodu byl 12 měsíců v pracovní neschopnosti. Dne mu byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. Protože nemohl vykonávat namáhavou práci v autodílně a zaměstnavatel pro něj nenašel pracovní zařazení, které by odpovídalo jeho zdravotnímu stavu, pracovní poměr s panem Kralevičem ukončil k 31. červenci 20.. podle 52, písm. e) zákoníku práce. Od je v evidenci Úřadu práce v Rakovníku. Pan Kralevič hledá zaměstnání, které by mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat. Zaujal ho inzerát, v němž akciová společnost Centrum aut ACA, Náprstkova 458, Praha 612, přijme pracovníka do pracovního zařazení prodejce ojetých vozidel. Společnost požaduje, aby uchazeč o práci měl ukončené střední vzdělání, praxi v automobilové oblasti, znalost automobilů všech značek a řidičské oprávnění skupiny B. Zájemci o toto pracovní místo mohou poslat žádost o místo, strukturovaný životopis a kopie dokladů o vzdělání vedoucí personálního oddělení Centrum aut CAC Ing. Janě Komárkové do t. r.. 2. Úkol Kuchař do domu (přihláška ke konkurzu) Společnost s ručením omezeným COOKING STUDIO, Nademlýnská 370, Unhošť, poskytuje gastronomické služby. Nově chce zavést službu kuchař do domu. Vyhlašuje proto výběrové řízení na místo kuchaře. Uchazeč musí splňovat tyto požadavky: vyučení v oboru (SO nebo ÚSO), znalost vaření mezinárodní kuchyně, teplé i studené kuchyně, kreativní přístup při přípravě jídel, flexibilita, znalost cizích jazyků. Přihlášky mohou zájemci o místo posílat do 20. příštího měsíce t. r. (určete přesné datum) Ing. Anně Loukotkové na adresu společnosti COOKING STUDIO. Na toto výběrové řízení písemně reaguje dnes Jiří Navrátil, bytem Smetanova 700, Kladno 4. V přihlášce uvádí, že je vyučen v tříletém učebním oboru kuchař-číšník a poté vystudoval dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou ve studijním oboru Společné stravování. Plynule hovoří anglicky. Má zkušenost se

3 sezónní prací v restauračních zařízeních přímořských letovisek v Itálii, Tunisku a Řecku. V současné době je zaměstnán jako kuchař v Hotelu Bellinda v Praze. Během studia a profesní praxe absolvoval několik kurzů: barmanský, vaření kávy, středozemní a judeo-arabské kuchyně, vaření makrobiotické stravy a dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny. Pan Navrátil očekává, že bude pozván k osobnímu jednání. 3. Úkol Přihláška ke konkurzu Ing. Josef Navrátil, vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima, Koudelkova 506, Cheb, vyhlásil konkurz na obsazení místa asistenta(tky) ředitele společnosti. Informace o konkurzu si přečetla v regionálním deníku Chebsko Denisa Matějková, absolventka obchodní akademie, bytem Pavlova 103, 353 Mariánské Lázně 4. Protože splňuje požadavky vyhlašovatele úplné střední vzdělání ekonomického směru, znalost práce na PC a německého jazyka hlásí se do konkurzu. Dopis odesílá dnes. 4. Úkol Pozvání ke konkurzu Vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima (adresa v úkolu č. 3) zve písemně uchazeče o místo asistenta(tky) ředitele ke konkurzu, který se uskuteční za 2 týdny (určete přesné datum) od 9:00 hodin v zasedací místnosti společnosti, č. dveří 12. Vyzývá uchazeče, aby přinesli s sebou originály dokladů o vzdělání, eventuálně další osvědčení o dosažené odbornosti. Adresátem je Denisa Matějková (adresa v úkolu č. 3). Písemnost je odeslána dnes doporučeně, pod zn. Na/256, dopis podepisuje Ing. Navrátil, tel. a fax číslo , 5. Úkol Podpis pracovní smlouvy (pozvánka) Personální ředitel společnosti s ručením omezeným Ekonomy consulting Ing. Rostislav Podrabský, tel.: , fax: , odesílá dnes doporučeně písemnost pod značkou 201/Pod, paní Kamile Morbitzerové, Pavláskova 809, Praha 911, která se přihlásila do výběrového řízení na místo asistentky jednatele společnosti, který se konal před týdnem (určete přesné datum). V dopisu se Ing. Podrabský odvolává na osobní jednání s paní Morbitzerovou a sděluje, že vyhověla všem požadavkům na místo asistentky. Zve ji proto k podpisu pracovní smlouvy na 27. t. m., t. r. (určete přesné datum), v 9:00 h. Současně žádá, aby přinesla vyplněný osobní dotazník, který je přílohou dopisu a předložila výpis z rejstříku trestů. 6. Úkol Pracovní smlouva Pan Lukáš Řešátko, narozen v Příbrami, rodné číslo /0658, číslo občanského průkazu , bytem Dlážděná 786, Příbram 5, podepisuje dnes pracovní smlouvu se zaměstnavatelem společností s ručením omezeným Poresa, Klimentská 976, Příbram 1, zastoupenou Ing. Karlem Kalivodou, jednatelem společnosti. Pracovní poměr je sjednán od 1. dne příštího měsíce (určete přesné datum) na dobu neurčitou, s tříměsíční zku-

4 šební dobou. Je zařazen do funkce operátor skladování. Místem výkonu práce je logistické centrum, Na Mlíčníku 1458, Příbram 1. Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pevný základní plat, a to ve výši Kč ,-- měsíčně. Příplatek není stanoven. Pracovní doba je stanovena od 6:00 h do 14:30 h, a to ve stálé ranní směně. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. V kolonce ostatní ujednání se uvádí, že zaměstnanec se musí pravidelně jedenkrát za dva roky podrobit přezkoušení způsobilosti k řízení vysokozdvižných vozíků. 7. Úkol Dohoda o hmotné odpovědnosti V konkurzním řízení na místo pokladní ve s. r. o. Stavona, Jiráskova 32, Rychnov nad Kněžnou, uspěla paní Kamila Dolinková, která dnes nastupuje do zaměstnání. Podepisuje pracovní smlouvu, ve které je uvedeno, že bude pracovat jako pokladní, místem výkonu práce je prodejna stavebnin (adresa je shodná se sídlem firmy), pravidelný měsíční pevný základ mzdy ve výši Kč ,-- bude po zapracování zvýšen na Kč ,-- a o měsíční odměnu z prodeje stavebnin ve výši 5 % z částky prodeje. Pracovní doba je stanovena od 8:00 h do 16:30 h ve stálé směně ve dnech pondělí až pátek. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. Současně podepisuje paní Kamila Dolinková dohodu o hmotné odpovědnosti, kterou přebírá v pokladně společnosti. Hotovost, kterou přebírá je po inventarizaci uvedena ve výčetce, která je přílohou dohody. Paní Dolinková je plně odpovědná za škody (manko), které by vznikly na hotovosti v pokladně prodejny. Případné manko, které by vzniklo v pokladně, bude povinna nahradit v plné výši. 8. Úkol Potvrzení o převzetí svěřených předmětů Jan Novotný, bytem Kleinerova 1120, Kladno, byl 1. t. m. (určete přesné datum) přijat jako údržbář do Polikliniky Z, s. r. o., se sídlem v Kladně, U Stadionu 506. V den přijetí do pracovního poměru převzal pro výkon své práce toto nové nářadí: příklepovou vrtačku s odsáváním prachu FDP-850/2 v pořizovací ceně Kč 1.845,--; Aku sadu 6-IN-1 (úhlovou brusku, vrtačku, delta brusku, dláto, přímočarou pilku, halogenový reflektor) v pořizovací ceně Kč 4.900,--, měřící soupravu silnoproudých elektrických obvodů UNI-elektro za pořizovací cenu Kč 1.340,--. Podepisuje potvrzení o převzetí svěřených předmětů. V písemnosti se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec mohl svěřené předměty ukládat do skříně opatřené visacím zámkem. Zaměstnanec bude jediným držitelem klíče. V případě ztráty svěřených předmětů zaměstnanec odpovídá za škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. 9. Úkol Dohoda o provedení práce Drahoslava Červenková, rozená Přibylová, narozená v Kladně, rodné číslo /1789, číslo občanského průkazu , bytem Nová 106, Kačice, uzavírá dnes dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin na vyšití loga na 20 ks rautových sukní a 150 ks látkových ubrousků. Dohodu uzavírá s Ing. Jaromírem Břendou, jednatelem Hotelu Golem, s. r. o., Kreutova 489, Kladno 1. Pracovní úkol začne plnit zítra (určete přesné datum), práci ukončí a výšivky předá 10. dne příštího měsíce (určete přesné datum). Zhodno-

5 cení práce provede ihned po převzetí pan Pavel Rokos, provozní hotelu. Odměna za provedenou práci činí Kč ,-- a bude vyplacena v den předání provedené práce. 10. Úkol Dohoda o pracovní činnosti Střední průmyslová škola elektrotechnická, nám. Jana Palacha 906, Kladno, zastoupená ředitelem Ing. Davidem Maláskem, uzavírá podle 76 zákoníku práce dohodu o pracovní činnosti se svým zaměstnancem Ing. Vlastimilem Vondráčkem, narozeným 8. května 1963, rodné číslo /4561, bytem Helsinská 1256/II, Kladno 1. Činnost je sjednána na sofwarovou a hardwarovou údržbu počítačů v učebnách, kabinetech a kancelářích školy v rozsahu 3 hodin v týdnu. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, zaměstnanec bude vykonávat práci osobně. Sjednaná odměna činí Kč 100 za hodinu, podkladem pro odměnu bude předložený výkaz o provedené práci v příslušném kalendářním měsíci. Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatních termínech určených v organizaci pro výplatu mzdy. Smlouva je sepsána 15. října t. r., za organizaci ji podepíše ředitel školy. 11. Úkol Dohoda o rekvalifikaci Do akciové společnosti Rosana, Dlážděná 372, Příbram, která se zabývá výrobou bavlněných látek. Od příštího čtvrtletí bude společnost uvádět do provozu novou dílnu, ve které bude vyrábět ponožky. Jednou ze zaměstnankyň, kterým ředitel společnosti nabídl možnost rekvalifikace, je paní Věra Pekárková, která podle pracovní smlouvy č. 731 z pracuje po zaučení jako tkadlena (je vyučená prodavačka). Paní Pekárková, narozená v Příbrami, bytem Javorová 101, Příbram, rodné číslo /1076, číslo občanského průkazu se bude rekvalifikovat na tkadlenu ponožek ve středisku odborné výchovy ISŠ textilní Na Hrázi 821, Příbram 1. Rekvalifikace bude trvat 10 týdnů (určete přesné datum zahájení i ukončení rekvalifikace). Uchazeči musí absolvovat 30 hodin teoretické výuky a 120 hodin praktické výuky. Na závěr rekvalifikace musí paní Pekárková složit závěrečnou zkoušku teoretickou i praktickou. Zaměstnavatel se zavazuje, že po zdárném ukončení rekvalifikace bude paní Věra Pekárková zaměstnána jako tkadlena ponožek. Po dobu rekvalifikace náleží paní Pekárkové náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku. Dohodu o rekvalifikaci podepíše dnes ředitel společnosti, Ing. Pavel Červenka. 12. Úkol Změna bydliště Mgr. Ludmila Prokopová, rodné číslo /8974, bytem Na Dolinách 563, Neratovice 3, je od zaměstnána jako učitelka v Základní škole J. A. Komenského, Školní 1020, Kralupy nad Vltavou. Manžel Mgr. Prokopové přijal zajímavou nabídku zaměstnání včetně služebního bytu v Děčíně. Paní Prokopová chce svého manžela následovat, proto t. r. (určete přesné datum) písemně žádá ředitelku školy Mgr. Lenku Vaňkovou o rozvázání pracovního poměru k t. r. Ředitelka Základní školy přistoupila na žádost Mgr. Prokopové o ukončení pracovního poměru. Sepisují proto dohodu o rozvázání pracovního poměru. V písemnosti se uvádí, že obě strany se dohodly ve smyslu ustanovení 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance, který byl sjednán pracovní smlouvou, skončí dnem t. r. (určete přesné datum). Na žá-

6 dost Mgr. Prokopové bude v písemnosti uveden i důvod, pro který pracovní poměr ukončila. Písemnost je vystavena t. r. (určete přesné datum) a podepsaly ji obě strany - zaměstnanec i zástupce zaměstnavatele (ředitelka školy). 13. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Václav Janota, bytem Jiráskova 271, Brno, pracuje podle pracovní smlouvy č. 308 z 1. června 2009 jako brusič kovů v akciové společnosti BONITA, Veletržní 610, Brno. Vedení společnosti rozhodlo o postupné modernizaci výrobního zařízení. Z tohoto důvodu omezuje počet pracovníků v jednotlivých provozech. Těmto pracovníkům nabídla společnost možnost převedení na pracoviště do závodu v Boskovicích. Vzhledem k dopravnímu spojení pan Janota tuto možnost odmítl, proto s ním zaměstnavatel ukončí pracovní poměr výpovědí. V písemnosti, kterou odesíláte dnes, je potřeba přesně uvést důvod výpovědi. Určete, jestli má pan Janota nárok na odstupné a v jaké výši, pokud ano, uveďte termín jeho vyplacení. Stanovte datum ukončení pracovního poměru pana Janoty. Dopis odesíláte pod značkou PO/207, vyřizujete vy, podepíše ho ředitel společností Ing. Kamil Zavadil. 14. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnanec) Paní Alena Frolíková, bytem Tyršova 101, Velká Dobrá, pracuje podle pracovní smlouvy ze dne 15. října 2010 jako prodavačka obuvi v obchodním centru Meteor, Praha 6. Zaměstnavatel snížil v oddělení obuvi počet prodavaček a z tohoto důvodu musí paní Frolíková pracovat častěji i v soboru a v neděli. S touto situací není spokojena, a proto požádala zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru dohodou. Zaměstnavatel žádosti nevyhověl, proto musí paní Frolíková volit jinou formu ukončení pracovního poměru, aby její zaměstnanecký poměr skončil k 31. květnu t. r. Dopis odesílá doporučeně (určete vhodné datum) na adresu sídla společnosti Meteor, s. r. o., Pavláskova 650, Praha 619, vedoucí personálního oddělení je Mgr. Klára Zajíčková. 15. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnavatel) Mgr. František Tichý, personální náměstek akciové společnosti Sopra, Jilemnického 78, Týn nad Vltavou, sepsal dne 30. prosince 20.. pracovní smlouvu č. 812 s paní Annou Kubátovou, bytem U Lesíka 12, Týn nad Vltavou. Den nástupu do zaměstnání byl stanoven na 3. ledna t. r. Pracovní poměr byl sjednán, podle zákoníku práce, na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Ve funkci mzdové účetní se paní Kubátová neosvědčila, proto s ní zaměstnavatel ve smyslu 66 ruší pracovní poměr ve zkušební době ke dni 31. března t. r. Dopis pod značkou PO/301, vyřizujete vy, podepíše Mgr. František Tichý. 16. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnanec) Paní Marcela Kozelková, bytem Milady Horákové 105, Petrovice u Sedlčan, nastoupila podle pracovní smlouvy ze dne 4. ledna 20.. do reklamní a marketingové společnosti MCCA, s. r. o., Saskova 435, Sedlčany, jako referentka zákaznického centra. Pracovní

7 poměr sjednala se zaměstnavatelem na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Práce, kterou vykonává, ji neuspokojuje, proto chce se zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr k 13. březnu 20.. Písemnost adresuje doporučeně jednateli společnosti Ing. Romanu Lounovi. Datum vystavení písemnosti zvolte tak, abyste splnili podmínku doručení písemnosti zaměstnavateli podle ustanovení 66 zákoníku práce. 17. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Jaroslav Šíma, ředitel společnosti s ručením omezeným, Stavprav, Plachého 5, Plzeň, zasílá dnes okamžité zrušení pracovního poměru pani Jiřímu Šedivému, bytem Nýřany, Polní 25, PSČ Pan Šedivý pracuje u společnosti jako skladník podle pracovní smlouvy č. 24/99 ze dne 25. srpna S panem Šedivým ruší společnost pracovní poměr podle 55 zákoníku práce, protože spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů, čímž porušil hrubým způsobem pracovní kázeň a pracovní řád. Pan Šedivý byl pravomocně odsouzen Okresním soudem Plzeň-Sever k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 10 měsíců. Okamžité zrušení pracovního poměru projednal ředitel společnosti s odborovým orgánem podle 61 odst. 1 zákoníku práce před týdnem (uveďte konkrétní datum). Pracovní poměr pana Šedivého končí dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Dopis posíláte pod značkou PO/206, podepíše ho ředitel společnosti. Určete způsob odeslání dopisu. 18. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru zdravotní stav Paní Marie Pečínková, bytem Jarní 45, Žižice, Slaný, pracuje v lakovně, ve společnosti Best, k. s., Potoční 897, Velvary. Má chronické problémy s dýchacími cestami. Dne t. r. (určete přesné datum) předložila zaměstnavateli lékařský posudek, v němž je uvedeno, že nemůže konat práci v lakovně, protože toto prostředí jí vážně ohrožuje zdraví. Písemně proto požádala vedení společnosti o přeřazení na jinou práci. Zaměstnavatel ji však do 15 dnů od předložení lékařské zprávy jinou práci neumožnil, proto paní Pečínková okamžitě ruší pracovní poměr podle 56, písm. a), a to ke dni t. r. Dopis odesílá t. r. a adresuje ho jednateli společnosti Ing. Karlu Novákovi. Paní Pečínková má podle 67, odst. 1, nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu. Určete způsob odeslání dopisu. 19. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru nevyplacená mzda Jarmila Zelenková, bytem V Úžlabině 458, Kostelec nad Labem, pracuje jako soustružnice u soukromého podnikatele Radoslava Adamovského kovovýroba, Neratovická 119, Brandýs nad Labem. Podle pracovní smlouvy sjednané dne 20. února 2005 je stanoven výplatní termín na 15, dne v měsíci. Kontrolou výpisu z účtu paní Zelenková zjistila, že nemá připsány výplaty ve sjednaném termínu za měsíce prosinec 20.. a leden 20.. Na nesrovnalosti ve výplatě mezd paní Zelenková písemně upozornila svého zaměstnavatele 6. března t. r. žádala také písemné vyjádření. V odpovědi ze dne 10. března t. r. pan Adamovský vysvětlil důvody, pro které nepřevedl mzdu na účet ve sjednaném termínu, a ujistil paní Zelenkovou, že dlužnou částku uhradí na účet zaměstnance do 15. března t. r. Termín pro převod dlužné částky pan Adamovský opět nedodržel, proto paní Zelenková rozhodla k 18. březnu

8 t. r. okamžitě ukončit pracovní poměr. V písemnosti se odvolává na ustanovení 56 zákoníku práce, podle kterého má právo okamžitě zrušit pracovní poměr, nevyplatil-li zaměstnavatel mzdu do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti, a odkazuje se také na 141 odst. 1 zákoníku práce. V závěru dopisu uvádí, že dlužnou částku za měsíce prosinec a leden a poměrnou část za měsíc březen bude po zaměstnavateli vymáhat soudní cestou. Písemnost odesílá paní Zelenková 16. března t. r. doporučeně s dodejkou, aby měla doklad o přijetí písemnosti zaměstnavatelem jako důkaz pro soudní jednání. Paní Zelenková má podle 67 zákoníku práce nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu, které ji je zaměstnavatel povinen vyplatit společně s dlužnou částkou mzdy. 20. Úkol Pracovní hodnocení a potvrzení o zaměstnání Paní Eva Boříková se narodila 4. prosince 1977, bydlí v Benešově, K. Světlé 25. Pracovala v akciové společnosti OTEX, Šrámkova 15, Praha 8. Do společnosti nastoupila 1. dubna 1992, nejprve jako referentka v osobním oddělení, po dvou letech nastoupila do funkce asistentky ředitele. Byla vždy velmi svědomitá, aktivní a odpovědná. Ovládá velmi dobře anglický a německý jazyk, což uplatňovala při jednání se zahraničními obchodními partnery. Pracovní poměr rozvazuje dohodou a konči dnes. Paní Boříková si vyžádala pracovní hodnocení pro svého budoucího zaměstnavatele. Pan ředitel JUDr. Radek Pospíšil podepisuje dnes pracovní hodnocení, se kterým byla paní Boříková seznámená a souhlasí s jeho obsahem. Současně vystavuje paní Mgr. Jana Benešová, vedoucí personálního oddělení, potvrzení o zaměstnání pro paní Evu Boříkovou. Vypočítejte a uveďte délku zaměstnání paní Boříkové v akciové společnosti OTEX a její pracovní zařazení. 21. Úkol Pracovní hodnocení Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes pracovní hodnocení na PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. V hodnocení uvádí, že paní Doušová nastoupila do pracovního poměru v ZŠ 1. září 2000 jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů občanská nauka a dějepis. Během zaměstnání se soukromě připravovala na složení státních zkoušek z cizích jazyků. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Doušová patřila k velmi spolehlivým zaměstnancům, měla velmi dobré organizační schopnosti a pedagogický takt při jednání se žáky. Pro svou nekonfliktní a přátelskou povahu byla v kolektivu pedagogů a zaměstnanců školy velmi oblíbená. 22. Úkol Potvrzení o zaměstnání Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes potvrzení o zaměstnání pro PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. Do pracovního poměru v ZŠ nastoupila 1. září 2000 jako učitelka. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Jana Doušová skončila pracovní poměr k 30. červnu t. r. (stanovte přesné datum).

9 Vypočítejte, jak dlouhou dobu (počet roků a dnů) pracovala paní PhDr. Jana Doušová jako učitelka v ZŠ ve Vlašimi a vystavte potvrzení o zaměstnání, které podepíše ředitel školy. 23. Úkol Konkurenční doložka Ing. Ladislav Pekárek, bytem Kolodějská 1231, Brno 18, ukončil t. r. (stanovte přesné darum) pracovní poměr výpovědí ve společnosti s ručením omezeným Strojartík, Politických vězňů 913, Brno 5. Ve společnosti pracoval ve funkci hlavního technologa. Při podpisu pracovní smlouvy sjednal s jednatelem společnosti Strojartik Ing. Lukášem Mrázkem také konkurenční doložku. Touto dohodou se Ing. Pekárek zavázal, že se po dobu 5 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by se shodovala s předmětem činnosti společnosti Strojatik. Zaměstnavatel se v této dohodě zavázal, že Ing. Pekárkovi vyplatí peněžité vyrovnání ve výši ,-- Kč, které měl obdržet do 30 dnů po ukončení pracovního poměru. Protože finanční částku nedostal ve sjednané lhůtě, ani 15 dnů po uplynutí této lhůty, vypovídá Ing. Pekárek tuto dohodu podle 310, odst. 5, zákoníku práce ke dni t. r. Dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Písemnost, která je určena jednateli společnsti se odesílá t. r.

10 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence I I Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Rozhledy časopis pro písemnou elektronickou komunikaci, Zákoník práce

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Příklad na opakování písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Příklad na opakování písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Příklad na opakování písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pracujete jako asistentka (asistent) ředitele akciové

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností

Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Úloha Plná moc Panu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN 978-80-88064-02-2 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP a jejich zaměstnavatele Příručka pro OZP a jejich zaměstnavatele Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Grafické zpracování: Mgr. Marta Říhová V roce 2013 vydalo

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce?

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce? Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání Zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání Povinnosti uchazeče o zaměstnání Hmotné zabezpečení Zprostředkování zaměstnání Ukončení evidence uchazeče o zaměstnání

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více