Pracovní listy na procvičování personálních písemností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy na procvičování personálních písemností"

Transkript

1 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vypracujte následující písemnosti podle pokynů vyučujícího. Doplňte aktuální datum a v případě potřeby vhodně doplňte případné chybějící údaje. 1. Úkol Prodejce automobilů Vypracujte strukturovaný životopis a žádost o místo s datem vystavení t. r. (doplňte aktuální rok) podle těchto dispozic: Jaroslav Kralevič, bytem Strmá 158, Rakovník, narozen v Rakovníku, státní příslušnost ČR, telefon: , je absolventem tříletého učebního oboru automechanik. Tento obor studoval ve Středním odborném učilišti v Rakovníku v letech 2000 až Po získání výučního listu studoval v době od roku 2003 do roku 2005 ve stejné škole dvouleté nástavbové studium obor provozní technika, zakončené maturitní zkouškou. Během tříletého učebního oboru získal řidičský průkaz skupiny B a C (15. března 2003) a průkaz svářeče (20. května 2003). Má aktivní znalost angličtiny, má polytechnické znalosti především v oblasti technické diagnostiky a elektrotechniky. Zvládá práci na počítači v aplikacích MS Office, práci na Internetu a se sofwarem používaným v auto-servisech. Od roku 2003 je aktivním členem Autoklubu v Rakovníku. Zajímá se o automobily světových značek studuje odbornou literaturu, odebírá časopisy zaměřené na problematiku automobilového průmyslu. Do prvního zaměstnání v pracovním zařazení automechanik nastoupil Zaměstnavatelem byl Autoservis Vondráček, Rakovník. V červnu 20.. utrpěl vážný mimopracovní úraz a z tohoto důvodu byl 12 měsíců v pracovní neschopnosti. Dne mu byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. Protože nemohl vykonávat namáhavou práci v autodílně a zaměstnavatel pro něj nenašel pracovní zařazení, které by odpovídalo jeho zdravotnímu stavu, pracovní poměr s panem Kralevičem ukončil k 31. červenci 20.. podle 52, písm. e) zákoníku práce. Od je v evidenci Úřadu práce v Rakovníku. Pan Kralevič hledá zaměstnání, které by mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat. Zaujal ho inzerát, v němž akciová společnost Centrum aut ACA, Náprstkova 458, Praha 612, přijme pracovníka do pracovního zařazení prodejce ojetých vozidel. Společnost požaduje, aby uchazeč o práci měl ukončené střední vzdělání, praxi v automobilové oblasti, znalost automobilů všech značek a řidičské oprávnění skupiny B. Zájemci o toto pracovní místo mohou poslat žádost o místo, strukturovaný životopis a kopie dokladů o vzdělání vedoucí personálního oddělení Centrum aut CAC Ing. Janě Komárkové do t. r.. 2. Úkol Kuchař do domu (přihláška ke konkurzu) Společnost s ručením omezeným COOKING STUDIO, Nademlýnská 370, Unhošť, poskytuje gastronomické služby. Nově chce zavést službu kuchař do domu. Vyhlašuje proto výběrové řízení na místo kuchaře. Uchazeč musí splňovat tyto požadavky: vyučení v oboru (SO nebo ÚSO), znalost vaření mezinárodní kuchyně, teplé i studené kuchyně, kreativní přístup při přípravě jídel, flexibilita, znalost cizích jazyků. Přihlášky mohou zájemci o místo posílat do 20. příštího měsíce t. r. (určete přesné datum) Ing. Anně Loukotkové na adresu společnosti COOKING STUDIO. Na toto výběrové řízení písemně reaguje dnes Jiří Navrátil, bytem Smetanova 700, Kladno 4. V přihlášce uvádí, že je vyučen v tříletém učebním oboru kuchař-číšník a poté vystudoval dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou ve studijním oboru Společné stravování. Plynule hovoří anglicky. Má zkušenost se

3 sezónní prací v restauračních zařízeních přímořských letovisek v Itálii, Tunisku a Řecku. V současné době je zaměstnán jako kuchař v Hotelu Bellinda v Praze. Během studia a profesní praxe absolvoval několik kurzů: barmanský, vaření kávy, středozemní a judeo-arabské kuchyně, vaření makrobiotické stravy a dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny. Pan Navrátil očekává, že bude pozván k osobnímu jednání. 3. Úkol Přihláška ke konkurzu Ing. Josef Navrátil, vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima, Koudelkova 506, Cheb, vyhlásil konkurz na obsazení místa asistenta(tky) ředitele společnosti. Informace o konkurzu si přečetla v regionálním deníku Chebsko Denisa Matějková, absolventka obchodní akademie, bytem Pavlova 103, 353 Mariánské Lázně 4. Protože splňuje požadavky vyhlašovatele úplné střední vzdělání ekonomického směru, znalost práce na PC a německého jazyka hlásí se do konkurzu. Dopis odesílá dnes. 4. Úkol Pozvání ke konkurzu Vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima (adresa v úkolu č. 3) zve písemně uchazeče o místo asistenta(tky) ředitele ke konkurzu, který se uskuteční za 2 týdny (určete přesné datum) od 9:00 hodin v zasedací místnosti společnosti, č. dveří 12. Vyzývá uchazeče, aby přinesli s sebou originály dokladů o vzdělání, eventuálně další osvědčení o dosažené odbornosti. Adresátem je Denisa Matějková (adresa v úkolu č. 3). Písemnost je odeslána dnes doporučeně, pod zn. Na/256, dopis podepisuje Ing. Navrátil, tel. a fax číslo , 5. Úkol Podpis pracovní smlouvy (pozvánka) Personální ředitel společnosti s ručením omezeným Ekonomy consulting Ing. Rostislav Podrabský, tel.: , fax: , odesílá dnes doporučeně písemnost pod značkou 201/Pod, paní Kamile Morbitzerové, Pavláskova 809, Praha 911, která se přihlásila do výběrového řízení na místo asistentky jednatele společnosti, který se konal před týdnem (určete přesné datum). V dopisu se Ing. Podrabský odvolává na osobní jednání s paní Morbitzerovou a sděluje, že vyhověla všem požadavkům na místo asistentky. Zve ji proto k podpisu pracovní smlouvy na 27. t. m., t. r. (určete přesné datum), v 9:00 h. Současně žádá, aby přinesla vyplněný osobní dotazník, který je přílohou dopisu a předložila výpis z rejstříku trestů. 6. Úkol Pracovní smlouva Pan Lukáš Řešátko, narozen v Příbrami, rodné číslo /0658, číslo občanského průkazu , bytem Dlážděná 786, Příbram 5, podepisuje dnes pracovní smlouvu se zaměstnavatelem společností s ručením omezeným Poresa, Klimentská 976, Příbram 1, zastoupenou Ing. Karlem Kalivodou, jednatelem společnosti. Pracovní poměr je sjednán od 1. dne příštího měsíce (určete přesné datum) na dobu neurčitou, s tříměsíční zku-

4 šební dobou. Je zařazen do funkce operátor skladování. Místem výkonu práce je logistické centrum, Na Mlíčníku 1458, Příbram 1. Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pevný základní plat, a to ve výši Kč ,-- měsíčně. Příplatek není stanoven. Pracovní doba je stanovena od 6:00 h do 14:30 h, a to ve stálé ranní směně. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. V kolonce ostatní ujednání se uvádí, že zaměstnanec se musí pravidelně jedenkrát za dva roky podrobit přezkoušení způsobilosti k řízení vysokozdvižných vozíků. 7. Úkol Dohoda o hmotné odpovědnosti V konkurzním řízení na místo pokladní ve s. r. o. Stavona, Jiráskova 32, Rychnov nad Kněžnou, uspěla paní Kamila Dolinková, která dnes nastupuje do zaměstnání. Podepisuje pracovní smlouvu, ve které je uvedeno, že bude pracovat jako pokladní, místem výkonu práce je prodejna stavebnin (adresa je shodná se sídlem firmy), pravidelný měsíční pevný základ mzdy ve výši Kč ,-- bude po zapracování zvýšen na Kč ,-- a o měsíční odměnu z prodeje stavebnin ve výši 5 % z částky prodeje. Pracovní doba je stanovena od 8:00 h do 16:30 h ve stálé směně ve dnech pondělí až pátek. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. Současně podepisuje paní Kamila Dolinková dohodu o hmotné odpovědnosti, kterou přebírá v pokladně společnosti. Hotovost, kterou přebírá je po inventarizaci uvedena ve výčetce, která je přílohou dohody. Paní Dolinková je plně odpovědná za škody (manko), které by vznikly na hotovosti v pokladně prodejny. Případné manko, které by vzniklo v pokladně, bude povinna nahradit v plné výši. 8. Úkol Potvrzení o převzetí svěřených předmětů Jan Novotný, bytem Kleinerova 1120, Kladno, byl 1. t. m. (určete přesné datum) přijat jako údržbář do Polikliniky Z, s. r. o., se sídlem v Kladně, U Stadionu 506. V den přijetí do pracovního poměru převzal pro výkon své práce toto nové nářadí: příklepovou vrtačku s odsáváním prachu FDP-850/2 v pořizovací ceně Kč 1.845,--; Aku sadu 6-IN-1 (úhlovou brusku, vrtačku, delta brusku, dláto, přímočarou pilku, halogenový reflektor) v pořizovací ceně Kč 4.900,--, měřící soupravu silnoproudých elektrických obvodů UNI-elektro za pořizovací cenu Kč 1.340,--. Podepisuje potvrzení o převzetí svěřených předmětů. V písemnosti se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec mohl svěřené předměty ukládat do skříně opatřené visacím zámkem. Zaměstnanec bude jediným držitelem klíče. V případě ztráty svěřených předmětů zaměstnanec odpovídá za škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. 9. Úkol Dohoda o provedení práce Drahoslava Červenková, rozená Přibylová, narozená v Kladně, rodné číslo /1789, číslo občanského průkazu , bytem Nová 106, Kačice, uzavírá dnes dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin na vyšití loga na 20 ks rautových sukní a 150 ks látkových ubrousků. Dohodu uzavírá s Ing. Jaromírem Břendou, jednatelem Hotelu Golem, s. r. o., Kreutova 489, Kladno 1. Pracovní úkol začne plnit zítra (určete přesné datum), práci ukončí a výšivky předá 10. dne příštího měsíce (určete přesné datum). Zhodno-

5 cení práce provede ihned po převzetí pan Pavel Rokos, provozní hotelu. Odměna za provedenou práci činí Kč ,-- a bude vyplacena v den předání provedené práce. 10. Úkol Dohoda o pracovní činnosti Střední průmyslová škola elektrotechnická, nám. Jana Palacha 906, Kladno, zastoupená ředitelem Ing. Davidem Maláskem, uzavírá podle 76 zákoníku práce dohodu o pracovní činnosti se svým zaměstnancem Ing. Vlastimilem Vondráčkem, narozeným 8. května 1963, rodné číslo /4561, bytem Helsinská 1256/II, Kladno 1. Činnost je sjednána na sofwarovou a hardwarovou údržbu počítačů v učebnách, kabinetech a kancelářích školy v rozsahu 3 hodin v týdnu. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, zaměstnanec bude vykonávat práci osobně. Sjednaná odměna činí Kč 100 za hodinu, podkladem pro odměnu bude předložený výkaz o provedené práci v příslušném kalendářním měsíci. Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatních termínech určených v organizaci pro výplatu mzdy. Smlouva je sepsána 15. října t. r., za organizaci ji podepíše ředitel školy. 11. Úkol Dohoda o rekvalifikaci Do akciové společnosti Rosana, Dlážděná 372, Příbram, která se zabývá výrobou bavlněných látek. Od příštího čtvrtletí bude společnost uvádět do provozu novou dílnu, ve které bude vyrábět ponožky. Jednou ze zaměstnankyň, kterým ředitel společnosti nabídl možnost rekvalifikace, je paní Věra Pekárková, která podle pracovní smlouvy č. 731 z pracuje po zaučení jako tkadlena (je vyučená prodavačka). Paní Pekárková, narozená v Příbrami, bytem Javorová 101, Příbram, rodné číslo /1076, číslo občanského průkazu se bude rekvalifikovat na tkadlenu ponožek ve středisku odborné výchovy ISŠ textilní Na Hrázi 821, Příbram 1. Rekvalifikace bude trvat 10 týdnů (určete přesné datum zahájení i ukončení rekvalifikace). Uchazeči musí absolvovat 30 hodin teoretické výuky a 120 hodin praktické výuky. Na závěr rekvalifikace musí paní Pekárková složit závěrečnou zkoušku teoretickou i praktickou. Zaměstnavatel se zavazuje, že po zdárném ukončení rekvalifikace bude paní Věra Pekárková zaměstnána jako tkadlena ponožek. Po dobu rekvalifikace náleží paní Pekárkové náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku. Dohodu o rekvalifikaci podepíše dnes ředitel společnosti, Ing. Pavel Červenka. 12. Úkol Změna bydliště Mgr. Ludmila Prokopová, rodné číslo /8974, bytem Na Dolinách 563, Neratovice 3, je od zaměstnána jako učitelka v Základní škole J. A. Komenského, Školní 1020, Kralupy nad Vltavou. Manžel Mgr. Prokopové přijal zajímavou nabídku zaměstnání včetně služebního bytu v Děčíně. Paní Prokopová chce svého manžela následovat, proto t. r. (určete přesné datum) písemně žádá ředitelku školy Mgr. Lenku Vaňkovou o rozvázání pracovního poměru k t. r. Ředitelka Základní školy přistoupila na žádost Mgr. Prokopové o ukončení pracovního poměru. Sepisují proto dohodu o rozvázání pracovního poměru. V písemnosti se uvádí, že obě strany se dohodly ve smyslu ustanovení 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance, který byl sjednán pracovní smlouvou, skončí dnem t. r. (určete přesné datum). Na žá-

6 dost Mgr. Prokopové bude v písemnosti uveden i důvod, pro který pracovní poměr ukončila. Písemnost je vystavena t. r. (určete přesné datum) a podepsaly ji obě strany - zaměstnanec i zástupce zaměstnavatele (ředitelka školy). 13. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Václav Janota, bytem Jiráskova 271, Brno, pracuje podle pracovní smlouvy č. 308 z 1. června 2009 jako brusič kovů v akciové společnosti BONITA, Veletržní 610, Brno. Vedení společnosti rozhodlo o postupné modernizaci výrobního zařízení. Z tohoto důvodu omezuje počet pracovníků v jednotlivých provozech. Těmto pracovníkům nabídla společnost možnost převedení na pracoviště do závodu v Boskovicích. Vzhledem k dopravnímu spojení pan Janota tuto možnost odmítl, proto s ním zaměstnavatel ukončí pracovní poměr výpovědí. V písemnosti, kterou odesíláte dnes, je potřeba přesně uvést důvod výpovědi. Určete, jestli má pan Janota nárok na odstupné a v jaké výši, pokud ano, uveďte termín jeho vyplacení. Stanovte datum ukončení pracovního poměru pana Janoty. Dopis odesíláte pod značkou PO/207, vyřizujete vy, podepíše ho ředitel společností Ing. Kamil Zavadil. 14. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnanec) Paní Alena Frolíková, bytem Tyršova 101, Velká Dobrá, pracuje podle pracovní smlouvy ze dne 15. října 2010 jako prodavačka obuvi v obchodním centru Meteor, Praha 6. Zaměstnavatel snížil v oddělení obuvi počet prodavaček a z tohoto důvodu musí paní Frolíková pracovat častěji i v soboru a v neděli. S touto situací není spokojena, a proto požádala zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru dohodou. Zaměstnavatel žádosti nevyhověl, proto musí paní Frolíková volit jinou formu ukončení pracovního poměru, aby její zaměstnanecký poměr skončil k 31. květnu t. r. Dopis odesílá doporučeně (určete vhodné datum) na adresu sídla společnosti Meteor, s. r. o., Pavláskova 650, Praha 619, vedoucí personálního oddělení je Mgr. Klára Zajíčková. 15. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnavatel) Mgr. František Tichý, personální náměstek akciové společnosti Sopra, Jilemnického 78, Týn nad Vltavou, sepsal dne 30. prosince 20.. pracovní smlouvu č. 812 s paní Annou Kubátovou, bytem U Lesíka 12, Týn nad Vltavou. Den nástupu do zaměstnání byl stanoven na 3. ledna t. r. Pracovní poměr byl sjednán, podle zákoníku práce, na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Ve funkci mzdové účetní se paní Kubátová neosvědčila, proto s ní zaměstnavatel ve smyslu 66 ruší pracovní poměr ve zkušební době ke dni 31. března t. r. Dopis pod značkou PO/301, vyřizujete vy, podepíše Mgr. František Tichý. 16. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnanec) Paní Marcela Kozelková, bytem Milady Horákové 105, Petrovice u Sedlčan, nastoupila podle pracovní smlouvy ze dne 4. ledna 20.. do reklamní a marketingové společnosti MCCA, s. r. o., Saskova 435, Sedlčany, jako referentka zákaznického centra. Pracovní

7 poměr sjednala se zaměstnavatelem na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Práce, kterou vykonává, ji neuspokojuje, proto chce se zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr k 13. březnu 20.. Písemnost adresuje doporučeně jednateli společnosti Ing. Romanu Lounovi. Datum vystavení písemnosti zvolte tak, abyste splnili podmínku doručení písemnosti zaměstnavateli podle ustanovení 66 zákoníku práce. 17. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Jaroslav Šíma, ředitel společnosti s ručením omezeným, Stavprav, Plachého 5, Plzeň, zasílá dnes okamžité zrušení pracovního poměru pani Jiřímu Šedivému, bytem Nýřany, Polní 25, PSČ Pan Šedivý pracuje u společnosti jako skladník podle pracovní smlouvy č. 24/99 ze dne 25. srpna S panem Šedivým ruší společnost pracovní poměr podle 55 zákoníku práce, protože spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů, čímž porušil hrubým způsobem pracovní kázeň a pracovní řád. Pan Šedivý byl pravomocně odsouzen Okresním soudem Plzeň-Sever k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 10 měsíců. Okamžité zrušení pracovního poměru projednal ředitel společnosti s odborovým orgánem podle 61 odst. 1 zákoníku práce před týdnem (uveďte konkrétní datum). Pracovní poměr pana Šedivého končí dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Dopis posíláte pod značkou PO/206, podepíše ho ředitel společnosti. Určete způsob odeslání dopisu. 18. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru zdravotní stav Paní Marie Pečínková, bytem Jarní 45, Žižice, Slaný, pracuje v lakovně, ve společnosti Best, k. s., Potoční 897, Velvary. Má chronické problémy s dýchacími cestami. Dne t. r. (určete přesné datum) předložila zaměstnavateli lékařský posudek, v němž je uvedeno, že nemůže konat práci v lakovně, protože toto prostředí jí vážně ohrožuje zdraví. Písemně proto požádala vedení společnosti o přeřazení na jinou práci. Zaměstnavatel ji však do 15 dnů od předložení lékařské zprávy jinou práci neumožnil, proto paní Pečínková okamžitě ruší pracovní poměr podle 56, písm. a), a to ke dni t. r. Dopis odesílá t. r. a adresuje ho jednateli společnosti Ing. Karlu Novákovi. Paní Pečínková má podle 67, odst. 1, nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu. Určete způsob odeslání dopisu. 19. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru nevyplacená mzda Jarmila Zelenková, bytem V Úžlabině 458, Kostelec nad Labem, pracuje jako soustružnice u soukromého podnikatele Radoslava Adamovského kovovýroba, Neratovická 119, Brandýs nad Labem. Podle pracovní smlouvy sjednané dne 20. února 2005 je stanoven výplatní termín na 15, dne v měsíci. Kontrolou výpisu z účtu paní Zelenková zjistila, že nemá připsány výplaty ve sjednaném termínu za měsíce prosinec 20.. a leden 20.. Na nesrovnalosti ve výplatě mezd paní Zelenková písemně upozornila svého zaměstnavatele 6. března t. r. žádala také písemné vyjádření. V odpovědi ze dne 10. března t. r. pan Adamovský vysvětlil důvody, pro které nepřevedl mzdu na účet ve sjednaném termínu, a ujistil paní Zelenkovou, že dlužnou částku uhradí na účet zaměstnance do 15. března t. r. Termín pro převod dlužné částky pan Adamovský opět nedodržel, proto paní Zelenková rozhodla k 18. březnu

8 t. r. okamžitě ukončit pracovní poměr. V písemnosti se odvolává na ustanovení 56 zákoníku práce, podle kterého má právo okamžitě zrušit pracovní poměr, nevyplatil-li zaměstnavatel mzdu do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti, a odkazuje se také na 141 odst. 1 zákoníku práce. V závěru dopisu uvádí, že dlužnou částku za měsíce prosinec a leden a poměrnou část za měsíc březen bude po zaměstnavateli vymáhat soudní cestou. Písemnost odesílá paní Zelenková 16. března t. r. doporučeně s dodejkou, aby měla doklad o přijetí písemnosti zaměstnavatelem jako důkaz pro soudní jednání. Paní Zelenková má podle 67 zákoníku práce nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu, které ji je zaměstnavatel povinen vyplatit společně s dlužnou částkou mzdy. 20. Úkol Pracovní hodnocení a potvrzení o zaměstnání Paní Eva Boříková se narodila 4. prosince 1977, bydlí v Benešově, K. Světlé 25. Pracovala v akciové společnosti OTEX, Šrámkova 15, Praha 8. Do společnosti nastoupila 1. dubna 1992, nejprve jako referentka v osobním oddělení, po dvou letech nastoupila do funkce asistentky ředitele. Byla vždy velmi svědomitá, aktivní a odpovědná. Ovládá velmi dobře anglický a německý jazyk, což uplatňovala při jednání se zahraničními obchodními partnery. Pracovní poměr rozvazuje dohodou a konči dnes. Paní Boříková si vyžádala pracovní hodnocení pro svého budoucího zaměstnavatele. Pan ředitel JUDr. Radek Pospíšil podepisuje dnes pracovní hodnocení, se kterým byla paní Boříková seznámená a souhlasí s jeho obsahem. Současně vystavuje paní Mgr. Jana Benešová, vedoucí personálního oddělení, potvrzení o zaměstnání pro paní Evu Boříkovou. Vypočítejte a uveďte délku zaměstnání paní Boříkové v akciové společnosti OTEX a její pracovní zařazení. 21. Úkol Pracovní hodnocení Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes pracovní hodnocení na PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. V hodnocení uvádí, že paní Doušová nastoupila do pracovního poměru v ZŠ 1. září 2000 jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů občanská nauka a dějepis. Během zaměstnání se soukromě připravovala na složení státních zkoušek z cizích jazyků. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Doušová patřila k velmi spolehlivým zaměstnancům, měla velmi dobré organizační schopnosti a pedagogický takt při jednání se žáky. Pro svou nekonfliktní a přátelskou povahu byla v kolektivu pedagogů a zaměstnanců školy velmi oblíbená. 22. Úkol Potvrzení o zaměstnání Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes potvrzení o zaměstnání pro PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. Do pracovního poměru v ZŠ nastoupila 1. září 2000 jako učitelka. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Jana Doušová skončila pracovní poměr k 30. červnu t. r. (stanovte přesné datum).

9 Vypočítejte, jak dlouhou dobu (počet roků a dnů) pracovala paní PhDr. Jana Doušová jako učitelka v ZŠ ve Vlašimi a vystavte potvrzení o zaměstnání, které podepíše ředitel školy. 23. Úkol Konkurenční doložka Ing. Ladislav Pekárek, bytem Kolodějská 1231, Brno 18, ukončil t. r. (stanovte přesné darum) pracovní poměr výpovědí ve společnosti s ručením omezeným Strojartík, Politických vězňů 913, Brno 5. Ve společnosti pracoval ve funkci hlavního technologa. Při podpisu pracovní smlouvy sjednal s jednatelem společnosti Strojartik Ing. Lukášem Mrázkem také konkurenční doložku. Touto dohodou se Ing. Pekárek zavázal, že se po dobu 5 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by se shodovala s předmětem činnosti společnosti Strojatik. Zaměstnavatel se v této dohodě zavázal, že Ing. Pekárkovi vyplatí peněžité vyrovnání ve výši ,-- Kč, které měl obdržet do 30 dnů po ukončení pracovního poměru. Protože finanční částku nedostal ve sjednané lhůtě, ani 15 dnů po uplynutí této lhůty, vypovídá Ing. Pekárek tuto dohodu podle 310, odst. 5, zákoníku práce ke dni t. r. Dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Písemnost, která je určena jednateli společnsti se odesílá t. r.

10 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence I I Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Rozhledy časopis pro písemnou elektronickou komunikaci, Zákoník práce

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti VY_32_INOVACE_ITP.3.16

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce

Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy

Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1.

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Anna Janderková

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9.

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. Ž I V O T J A K O L E P O R E L O, R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O C Z. 1. 0 7 / 1. 4. 0 0 / 2 1. 3 7 6 3 Vzdělávací oblast:

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací smlouva

Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací smlouva Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_CZSŘ_4.14_ Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Střední odborná škola

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Informace ke SZZK pro akademický rok 2013/2014

Informace ke SZZK pro akademický rok 2013/2014 Informace ke SZZK pro akademický rok 2013/2014 Harmonogram září 2014 Termín vyžádaných obhajob ( v případě rozdílného hodnocení BP):15. září 2014 Termín ústních závěrečných zkoušek: 17. 18. září 2014 (bude

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více