Pracovní listy na procvičování personálních písemností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy na procvičování personálních písemností"

Transkript

1 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vypracujte následující písemnosti podle pokynů vyučujícího. Doplňte aktuální datum a v případě potřeby vhodně doplňte případné chybějící údaje. 1. Úkol Prodejce automobilů Vypracujte strukturovaný životopis a žádost o místo s datem vystavení t. r. (doplňte aktuální rok) podle těchto dispozic: Jaroslav Kralevič, bytem Strmá 158, Rakovník, narozen v Rakovníku, státní příslušnost ČR, telefon: , je absolventem tříletého učebního oboru automechanik. Tento obor studoval ve Středním odborném učilišti v Rakovníku v letech 2000 až Po získání výučního listu studoval v době od roku 2003 do roku 2005 ve stejné škole dvouleté nástavbové studium obor provozní technika, zakončené maturitní zkouškou. Během tříletého učebního oboru získal řidičský průkaz skupiny B a C (15. března 2003) a průkaz svářeče (20. května 2003). Má aktivní znalost angličtiny, má polytechnické znalosti především v oblasti technické diagnostiky a elektrotechniky. Zvládá práci na počítači v aplikacích MS Office, práci na Internetu a se sofwarem používaným v auto-servisech. Od roku 2003 je aktivním členem Autoklubu v Rakovníku. Zajímá se o automobily světových značek studuje odbornou literaturu, odebírá časopisy zaměřené na problematiku automobilového průmyslu. Do prvního zaměstnání v pracovním zařazení automechanik nastoupil Zaměstnavatelem byl Autoservis Vondráček, Rakovník. V červnu 20.. utrpěl vážný mimopracovní úraz a z tohoto důvodu byl 12 měsíců v pracovní neschopnosti. Dne mu byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. Protože nemohl vykonávat namáhavou práci v autodílně a zaměstnavatel pro něj nenašel pracovní zařazení, které by odpovídalo jeho zdravotnímu stavu, pracovní poměr s panem Kralevičem ukončil k 31. červenci 20.. podle 52, písm. e) zákoníku práce. Od je v evidenci Úřadu práce v Rakovníku. Pan Kralevič hledá zaměstnání, které by mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat. Zaujal ho inzerát, v němž akciová společnost Centrum aut ACA, Náprstkova 458, Praha 612, přijme pracovníka do pracovního zařazení prodejce ojetých vozidel. Společnost požaduje, aby uchazeč o práci měl ukončené střední vzdělání, praxi v automobilové oblasti, znalost automobilů všech značek a řidičské oprávnění skupiny B. Zájemci o toto pracovní místo mohou poslat žádost o místo, strukturovaný životopis a kopie dokladů o vzdělání vedoucí personálního oddělení Centrum aut CAC Ing. Janě Komárkové do t. r.. 2. Úkol Kuchař do domu (přihláška ke konkurzu) Společnost s ručením omezeným COOKING STUDIO, Nademlýnská 370, Unhošť, poskytuje gastronomické služby. Nově chce zavést službu kuchař do domu. Vyhlašuje proto výběrové řízení na místo kuchaře. Uchazeč musí splňovat tyto požadavky: vyučení v oboru (SO nebo ÚSO), znalost vaření mezinárodní kuchyně, teplé i studené kuchyně, kreativní přístup při přípravě jídel, flexibilita, znalost cizích jazyků. Přihlášky mohou zájemci o místo posílat do 20. příštího měsíce t. r. (určete přesné datum) Ing. Anně Loukotkové na adresu společnosti COOKING STUDIO. Na toto výběrové řízení písemně reaguje dnes Jiří Navrátil, bytem Smetanova 700, Kladno 4. V přihlášce uvádí, že je vyučen v tříletém učebním oboru kuchař-číšník a poté vystudoval dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou ve studijním oboru Společné stravování. Plynule hovoří anglicky. Má zkušenost se

3 sezónní prací v restauračních zařízeních přímořských letovisek v Itálii, Tunisku a Řecku. V současné době je zaměstnán jako kuchař v Hotelu Bellinda v Praze. Během studia a profesní praxe absolvoval několik kurzů: barmanský, vaření kávy, středozemní a judeo-arabské kuchyně, vaření makrobiotické stravy a dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny. Pan Navrátil očekává, že bude pozván k osobnímu jednání. 3. Úkol Přihláška ke konkurzu Ing. Josef Navrátil, vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima, Koudelkova 506, Cheb, vyhlásil konkurz na obsazení místa asistenta(tky) ředitele společnosti. Informace o konkurzu si přečetla v regionálním deníku Chebsko Denisa Matějková, absolventka obchodní akademie, bytem Pavlova 103, 353 Mariánské Lázně 4. Protože splňuje požadavky vyhlašovatele úplné střední vzdělání ekonomického směru, znalost práce na PC a německého jazyka hlásí se do konkurzu. Dopis odesílá dnes. 4. Úkol Pozvání ke konkurzu Vedoucí personálního oddělení společnosti s ručením omezeným Optima (adresa v úkolu č. 3) zve písemně uchazeče o místo asistenta(tky) ředitele ke konkurzu, který se uskuteční za 2 týdny (určete přesné datum) od 9:00 hodin v zasedací místnosti společnosti, č. dveří 12. Vyzývá uchazeče, aby přinesli s sebou originály dokladů o vzdělání, eventuálně další osvědčení o dosažené odbornosti. Adresátem je Denisa Matějková (adresa v úkolu č. 3). Písemnost je odeslána dnes doporučeně, pod zn. Na/256, dopis podepisuje Ing. Navrátil, tel. a fax číslo , 5. Úkol Podpis pracovní smlouvy (pozvánka) Personální ředitel společnosti s ručením omezeným Ekonomy consulting Ing. Rostislav Podrabský, tel.: , fax: , odesílá dnes doporučeně písemnost pod značkou 201/Pod, paní Kamile Morbitzerové, Pavláskova 809, Praha 911, která se přihlásila do výběrového řízení na místo asistentky jednatele společnosti, který se konal před týdnem (určete přesné datum). V dopisu se Ing. Podrabský odvolává na osobní jednání s paní Morbitzerovou a sděluje, že vyhověla všem požadavkům na místo asistentky. Zve ji proto k podpisu pracovní smlouvy na 27. t. m., t. r. (určete přesné datum), v 9:00 h. Současně žádá, aby přinesla vyplněný osobní dotazník, který je přílohou dopisu a předložila výpis z rejstříku trestů. 6. Úkol Pracovní smlouva Pan Lukáš Řešátko, narozen v Příbrami, rodné číslo /0658, číslo občanského průkazu , bytem Dlážděná 786, Příbram 5, podepisuje dnes pracovní smlouvu se zaměstnavatelem společností s ručením omezeným Poresa, Klimentská 976, Příbram 1, zastoupenou Ing. Karlem Kalivodou, jednatelem společnosti. Pracovní poměr je sjednán od 1. dne příštího měsíce (určete přesné datum) na dobu neurčitou, s tříměsíční zku-

4 šební dobou. Je zařazen do funkce operátor skladování. Místem výkonu práce je logistické centrum, Na Mlíčníku 1458, Příbram 1. Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pevný základní plat, a to ve výši Kč ,-- měsíčně. Příplatek není stanoven. Pracovní doba je stanovena od 6:00 h do 14:30 h, a to ve stálé ranní směně. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. V kolonce ostatní ujednání se uvádí, že zaměstnanec se musí pravidelně jedenkrát za dva roky podrobit přezkoušení způsobilosti k řízení vysokozdvižných vozíků. 7. Úkol Dohoda o hmotné odpovědnosti V konkurzním řízení na místo pokladní ve s. r. o. Stavona, Jiráskova 32, Rychnov nad Kněžnou, uspěla paní Kamila Dolinková, která dnes nastupuje do zaměstnání. Podepisuje pracovní smlouvu, ve které je uvedeno, že bude pracovat jako pokladní, místem výkonu práce je prodejna stavebnin (adresa je shodná se sídlem firmy), pravidelný měsíční pevný základ mzdy ve výši Kč ,-- bude po zapracování zvýšen na Kč ,-- a o měsíční odměnu z prodeje stavebnin ve výši 5 % z částky prodeje. Pracovní doba je stanovena od 8:00 h do 16:30 h ve stálé směně ve dnech pondělí až pátek. Smluvní strany se dohodly na školení BOZP jednou ročně. Současně podepisuje paní Kamila Dolinková dohodu o hmotné odpovědnosti, kterou přebírá v pokladně společnosti. Hotovost, kterou přebírá je po inventarizaci uvedena ve výčetce, která je přílohou dohody. Paní Dolinková je plně odpovědná za škody (manko), které by vznikly na hotovosti v pokladně prodejny. Případné manko, které by vzniklo v pokladně, bude povinna nahradit v plné výši. 8. Úkol Potvrzení o převzetí svěřených předmětů Jan Novotný, bytem Kleinerova 1120, Kladno, byl 1. t. m. (určete přesné datum) přijat jako údržbář do Polikliniky Z, s. r. o., se sídlem v Kladně, U Stadionu 506. V den přijetí do pracovního poměru převzal pro výkon své práce toto nové nářadí: příklepovou vrtačku s odsáváním prachu FDP-850/2 v pořizovací ceně Kč 1.845,--; Aku sadu 6-IN-1 (úhlovou brusku, vrtačku, delta brusku, dláto, přímočarou pilku, halogenový reflektor) v pořizovací ceně Kč 4.900,--, měřící soupravu silnoproudých elektrických obvodů UNI-elektro za pořizovací cenu Kč 1.340,--. Podepisuje potvrzení o převzetí svěřených předmětů. V písemnosti se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec mohl svěřené předměty ukládat do skříně opatřené visacím zámkem. Zaměstnanec bude jediným držitelem klíče. V případě ztráty svěřených předmětů zaměstnanec odpovídá za škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. 9. Úkol Dohoda o provedení práce Drahoslava Červenková, rozená Přibylová, narozená v Kladně, rodné číslo /1789, číslo občanského průkazu , bytem Nová 106, Kačice, uzavírá dnes dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin na vyšití loga na 20 ks rautových sukní a 150 ks látkových ubrousků. Dohodu uzavírá s Ing. Jaromírem Břendou, jednatelem Hotelu Golem, s. r. o., Kreutova 489, Kladno 1. Pracovní úkol začne plnit zítra (určete přesné datum), práci ukončí a výšivky předá 10. dne příštího měsíce (určete přesné datum). Zhodno-

5 cení práce provede ihned po převzetí pan Pavel Rokos, provozní hotelu. Odměna za provedenou práci činí Kč ,-- a bude vyplacena v den předání provedené práce. 10. Úkol Dohoda o pracovní činnosti Střední průmyslová škola elektrotechnická, nám. Jana Palacha 906, Kladno, zastoupená ředitelem Ing. Davidem Maláskem, uzavírá podle 76 zákoníku práce dohodu o pracovní činnosti se svým zaměstnancem Ing. Vlastimilem Vondráčkem, narozeným 8. května 1963, rodné číslo /4561, bytem Helsinská 1256/II, Kladno 1. Činnost je sjednána na sofwarovou a hardwarovou údržbu počítačů v učebnách, kabinetech a kancelářích školy v rozsahu 3 hodin v týdnu. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, zaměstnanec bude vykonávat práci osobně. Sjednaná odměna činí Kč 100 za hodinu, podkladem pro odměnu bude předložený výkaz o provedené práci v příslušném kalendářním měsíci. Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatních termínech určených v organizaci pro výplatu mzdy. Smlouva je sepsána 15. října t. r., za organizaci ji podepíše ředitel školy. 11. Úkol Dohoda o rekvalifikaci Do akciové společnosti Rosana, Dlážděná 372, Příbram, která se zabývá výrobou bavlněných látek. Od příštího čtvrtletí bude společnost uvádět do provozu novou dílnu, ve které bude vyrábět ponožky. Jednou ze zaměstnankyň, kterým ředitel společnosti nabídl možnost rekvalifikace, je paní Věra Pekárková, která podle pracovní smlouvy č. 731 z pracuje po zaučení jako tkadlena (je vyučená prodavačka). Paní Pekárková, narozená v Příbrami, bytem Javorová 101, Příbram, rodné číslo /1076, číslo občanského průkazu se bude rekvalifikovat na tkadlenu ponožek ve středisku odborné výchovy ISŠ textilní Na Hrázi 821, Příbram 1. Rekvalifikace bude trvat 10 týdnů (určete přesné datum zahájení i ukončení rekvalifikace). Uchazeči musí absolvovat 30 hodin teoretické výuky a 120 hodin praktické výuky. Na závěr rekvalifikace musí paní Pekárková složit závěrečnou zkoušku teoretickou i praktickou. Zaměstnavatel se zavazuje, že po zdárném ukončení rekvalifikace bude paní Věra Pekárková zaměstnána jako tkadlena ponožek. Po dobu rekvalifikace náleží paní Pekárkové náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku. Dohodu o rekvalifikaci podepíše dnes ředitel společnosti, Ing. Pavel Červenka. 12. Úkol Změna bydliště Mgr. Ludmila Prokopová, rodné číslo /8974, bytem Na Dolinách 563, Neratovice 3, je od zaměstnána jako učitelka v Základní škole J. A. Komenského, Školní 1020, Kralupy nad Vltavou. Manžel Mgr. Prokopové přijal zajímavou nabídku zaměstnání včetně služebního bytu v Děčíně. Paní Prokopová chce svého manžela následovat, proto t. r. (určete přesné datum) písemně žádá ředitelku školy Mgr. Lenku Vaňkovou o rozvázání pracovního poměru k t. r. Ředitelka Základní školy přistoupila na žádost Mgr. Prokopové o ukončení pracovního poměru. Sepisují proto dohodu o rozvázání pracovního poměru. V písemnosti se uvádí, že obě strany se dohodly ve smyslu ustanovení 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance, který byl sjednán pracovní smlouvou, skončí dnem t. r. (určete přesné datum). Na žá-

6 dost Mgr. Prokopové bude v písemnosti uveden i důvod, pro který pracovní poměr ukončila. Písemnost je vystavena t. r. (určete přesné datum) a podepsaly ji obě strany - zaměstnanec i zástupce zaměstnavatele (ředitelka školy). 13. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Václav Janota, bytem Jiráskova 271, Brno, pracuje podle pracovní smlouvy č. 308 z 1. června 2009 jako brusič kovů v akciové společnosti BONITA, Veletržní 610, Brno. Vedení společnosti rozhodlo o postupné modernizaci výrobního zařízení. Z tohoto důvodu omezuje počet pracovníků v jednotlivých provozech. Těmto pracovníkům nabídla společnost možnost převedení na pracoviště do závodu v Boskovicích. Vzhledem k dopravnímu spojení pan Janota tuto možnost odmítl, proto s ním zaměstnavatel ukončí pracovní poměr výpovědí. V písemnosti, kterou odesíláte dnes, je potřeba přesně uvést důvod výpovědi. Určete, jestli má pan Janota nárok na odstupné a v jaké výši, pokud ano, uveďte termín jeho vyplacení. Stanovte datum ukončení pracovního poměru pana Janoty. Dopis odesíláte pod značkou PO/207, vyřizujete vy, podepíše ho ředitel společností Ing. Kamil Zavadil. 14. Úkol Výpověď z pracovního poměru (zaměstnanec) Paní Alena Frolíková, bytem Tyršova 101, Velká Dobrá, pracuje podle pracovní smlouvy ze dne 15. října 2010 jako prodavačka obuvi v obchodním centru Meteor, Praha 6. Zaměstnavatel snížil v oddělení obuvi počet prodavaček a z tohoto důvodu musí paní Frolíková pracovat častěji i v soboru a v neděli. S touto situací není spokojena, a proto požádala zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru dohodou. Zaměstnavatel žádosti nevyhověl, proto musí paní Frolíková volit jinou formu ukončení pracovního poměru, aby její zaměstnanecký poměr skončil k 31. květnu t. r. Dopis odesílá doporučeně (určete vhodné datum) na adresu sídla společnosti Meteor, s. r. o., Pavláskova 650, Praha 619, vedoucí personálního oddělení je Mgr. Klára Zajíčková. 15. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnavatel) Mgr. František Tichý, personální náměstek akciové společnosti Sopra, Jilemnického 78, Týn nad Vltavou, sepsal dne 30. prosince 20.. pracovní smlouvu č. 812 s paní Annou Kubátovou, bytem U Lesíka 12, Týn nad Vltavou. Den nástupu do zaměstnání byl stanoven na 3. ledna t. r. Pracovní poměr byl sjednán, podle zákoníku práce, na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Ve funkci mzdové účetní se paní Kubátová neosvědčila, proto s ní zaměstnavatel ve smyslu 66 ruší pracovní poměr ve zkušební době ke dni 31. března t. r. Dopis pod značkou PO/301, vyřizujete vy, podepíše Mgr. František Tichý. 16. Úkol Ukončení pracovního poměru ve zkušební době (zaměstnanec) Paní Marcela Kozelková, bytem Milady Horákové 105, Petrovice u Sedlčan, nastoupila podle pracovní smlouvy ze dne 4. ledna 20.. do reklamní a marketingové společnosti MCCA, s. r. o., Saskova 435, Sedlčany, jako referentka zákaznického centra. Pracovní

7 poměr sjednala se zaměstnavatelem na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Práce, kterou vykonává, ji neuspokojuje, proto chce se zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr k 13. březnu 20.. Písemnost adresuje doporučeně jednateli společnosti Ing. Romanu Lounovi. Datum vystavení písemnosti zvolte tak, abyste splnili podmínku doručení písemnosti zaměstnavateli podle ustanovení 66 zákoníku práce. 17. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru (zaměstnavatel) Pan Jaroslav Šíma, ředitel společnosti s ručením omezeným, Stavprav, Plachého 5, Plzeň, zasílá dnes okamžité zrušení pracovního poměru pani Jiřímu Šedivému, bytem Nýřany, Polní 25, PSČ Pan Šedivý pracuje u společnosti jako skladník podle pracovní smlouvy č. 24/99 ze dne 25. srpna S panem Šedivým ruší společnost pracovní poměr podle 55 zákoníku práce, protože spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů, čímž porušil hrubým způsobem pracovní kázeň a pracovní řád. Pan Šedivý byl pravomocně odsouzen Okresním soudem Plzeň-Sever k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 10 měsíců. Okamžité zrušení pracovního poměru projednal ředitel společnosti s odborovým orgánem podle 61 odst. 1 zákoníku práce před týdnem (uveďte konkrétní datum). Pracovní poměr pana Šedivého končí dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Dopis posíláte pod značkou PO/206, podepíše ho ředitel společnosti. Určete způsob odeslání dopisu. 18. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru zdravotní stav Paní Marie Pečínková, bytem Jarní 45, Žižice, Slaný, pracuje v lakovně, ve společnosti Best, k. s., Potoční 897, Velvary. Má chronické problémy s dýchacími cestami. Dne t. r. (určete přesné datum) předložila zaměstnavateli lékařský posudek, v němž je uvedeno, že nemůže konat práci v lakovně, protože toto prostředí jí vážně ohrožuje zdraví. Písemně proto požádala vedení společnosti o přeřazení na jinou práci. Zaměstnavatel ji však do 15 dnů od předložení lékařské zprávy jinou práci neumožnil, proto paní Pečínková okamžitě ruší pracovní poměr podle 56, písm. a), a to ke dni t. r. Dopis odesílá t. r. a adresuje ho jednateli společnosti Ing. Karlu Novákovi. Paní Pečínková má podle 67, odst. 1, nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu. Určete způsob odeslání dopisu. 19. Úkol Okamžité zrušení pracovního poměru nevyplacená mzda Jarmila Zelenková, bytem V Úžlabině 458, Kostelec nad Labem, pracuje jako soustružnice u soukromého podnikatele Radoslava Adamovského kovovýroba, Neratovická 119, Brandýs nad Labem. Podle pracovní smlouvy sjednané dne 20. února 2005 je stanoven výplatní termín na 15, dne v měsíci. Kontrolou výpisu z účtu paní Zelenková zjistila, že nemá připsány výplaty ve sjednaném termínu za měsíce prosinec 20.. a leden 20.. Na nesrovnalosti ve výplatě mezd paní Zelenková písemně upozornila svého zaměstnavatele 6. března t. r. žádala také písemné vyjádření. V odpovědi ze dne 10. března t. r. pan Adamovský vysvětlil důvody, pro které nepřevedl mzdu na účet ve sjednaném termínu, a ujistil paní Zelenkovou, že dlužnou částku uhradí na účet zaměstnance do 15. března t. r. Termín pro převod dlužné částky pan Adamovský opět nedodržel, proto paní Zelenková rozhodla k 18. březnu

8 t. r. okamžitě ukončit pracovní poměr. V písemnosti se odvolává na ustanovení 56 zákoníku práce, podle kterého má právo okamžitě zrušit pracovní poměr, nevyplatil-li zaměstnavatel mzdu do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti, a odkazuje se také na 141 odst. 1 zákoníku práce. V závěru dopisu uvádí, že dlužnou částku za měsíce prosinec a leden a poměrnou část za měsíc březen bude po zaměstnavateli vymáhat soudní cestou. Písemnost odesílá paní Zelenková 16. března t. r. doporučeně s dodejkou, aby měla doklad o přijetí písemnosti zaměstnavatelem jako důkaz pro soudní jednání. Paní Zelenková má podle 67 zákoníku práce nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu, které ji je zaměstnavatel povinen vyplatit společně s dlužnou částkou mzdy. 20. Úkol Pracovní hodnocení a potvrzení o zaměstnání Paní Eva Boříková se narodila 4. prosince 1977, bydlí v Benešově, K. Světlé 25. Pracovala v akciové společnosti OTEX, Šrámkova 15, Praha 8. Do společnosti nastoupila 1. dubna 1992, nejprve jako referentka v osobním oddělení, po dvou letech nastoupila do funkce asistentky ředitele. Byla vždy velmi svědomitá, aktivní a odpovědná. Ovládá velmi dobře anglický a německý jazyk, což uplatňovala při jednání se zahraničními obchodními partnery. Pracovní poměr rozvazuje dohodou a konči dnes. Paní Boříková si vyžádala pracovní hodnocení pro svého budoucího zaměstnavatele. Pan ředitel JUDr. Radek Pospíšil podepisuje dnes pracovní hodnocení, se kterým byla paní Boříková seznámená a souhlasí s jeho obsahem. Současně vystavuje paní Mgr. Jana Benešová, vedoucí personálního oddělení, potvrzení o zaměstnání pro paní Evu Boříkovou. Vypočítejte a uveďte délku zaměstnání paní Boříkové v akciové společnosti OTEX a její pracovní zařazení. 21. Úkol Pracovní hodnocení Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes pracovní hodnocení na PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. V hodnocení uvádí, že paní Doušová nastoupila do pracovního poměru v ZŠ 1. září 2000 jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů občanská nauka a dějepis. Během zaměstnání se soukromě připravovala na složení státních zkoušek z cizích jazyků. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Doušová patřila k velmi spolehlivým zaměstnancům, měla velmi dobré organizační schopnosti a pedagogický takt při jednání se žáky. Pro svou nekonfliktní a přátelskou povahu byla v kolektivu pedagogů a zaměstnanců školy velmi oblíbená. 22. Úkol Potvrzení o zaměstnání Ředitel Základní školy ve Vlašimi Mgr. Luboš Zapletal vystavuje dnes potvrzení o zaměstnání pro PhDr. Janu Doušovou, narozenou 23. března 1965 v Praze, bytem Vratislavova 113, Vlašim. Do pracovního poměru v ZŠ nastoupila 1. září 2000 jako učitelka. V roce 2002 složila státní zkoušku z anglického a v roce 2005 z německého jazyka. PhDr. Jana Doušová skončila pracovní poměr k 30. červnu t. r. (stanovte přesné datum).

9 Vypočítejte, jak dlouhou dobu (počet roků a dnů) pracovala paní PhDr. Jana Doušová jako učitelka v ZŠ ve Vlašimi a vystavte potvrzení o zaměstnání, které podepíše ředitel školy. 23. Úkol Konkurenční doložka Ing. Ladislav Pekárek, bytem Kolodějská 1231, Brno 18, ukončil t. r. (stanovte přesné darum) pracovní poměr výpovědí ve společnosti s ručením omezeným Strojartík, Politických vězňů 913, Brno 5. Ve společnosti pracoval ve funkci hlavního technologa. Při podpisu pracovní smlouvy sjednal s jednatelem společnosti Strojartik Ing. Lukášem Mrázkem také konkurenční doložku. Touto dohodou se Ing. Pekárek zavázal, že se po dobu 5 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by se shodovala s předmětem činnosti společnosti Strojatik. Zaměstnavatel se v této dohodě zavázal, že Ing. Pekárkovi vyplatí peněžité vyrovnání ve výši ,-- Kč, které měl obdržet do 30 dnů po ukončení pracovního poměru. Protože finanční částku nedostal ve sjednané lhůtě, ani 15 dnů po uplynutí této lhůty, vypovídá Ing. Pekárek tuto dohodu podle 310, odst. 5, zákoníku práce ke dni t. r. Dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Písemnost, která je určena jednateli společnsti se odesílá t. r.

10 Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence I I Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Rozhledy časopis pro písemnou elektronickou komunikaci, Zákoník práce

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti VY_32_INOVACE_ITP.3.16

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Vzory personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Václav Černý, Ph.D. Jizbice 97, 549 47 Slatina n. Úpou

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_31 Jméno

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG 8. března 2012 PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG tel.: 353 224 830 e-mail: podatelna@logistickaskola.cz Z praxe k výučnímu listu - zúčastněné subjekty Významné

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e6_personální činnost firmy druh mzdy Ekonomika P2 Anotace: Materiál lze využít jako

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací smlouva

Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací smlouva Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Právní písemnosti dlužní úpis, potvrzenka, výpůjčka, darovací

Více

Adresy Pracovní listy. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Adresy Pracovní listy. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Adresy Pracovní listy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Předtisk pro nácvik psaní adres v předtisku dopisu se svislými odvolacími

Více