Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012

2 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: 1.1 Základní údaje o škole 2011/12 Třídy oddělení ve třídách Žáci průměr třída družina Učitelé Ostatní pracovníci 1. stupeň , stupeň , Družina Jídelna Správní zaměstnanci Celkem Poznámka: Počet učitelů na II. stupni zahrnuje ředitele a zástupce ředitele 1.2 Sdružení rodičů a přátel školy Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá sdružení na dopravu, nákup výtvarných potřeb, odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní zahradu, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. 1.3 Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkem 9 členů. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce zákonných zástupců). Zástupce zákonných zástupců žáků: Libor Kučera, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: M. Šímová, Mgr. Marcela Ševelová, Pavel Kozojed 2

3 1.4 Žákovská samospráva Ve škole je zřízena žákovská samospráva, která řeší problémy, požadavky a připomínky z řad žáků přímo s vedením školy. Každá třída je v samosprávě zastoupena dvěma žáky, předsedou a místopředsedou třídy. Schůzky se konaly jednou za šest týdnů. Díky školní samosprávě mají žáci umožněno se účastnit na chodu a organizaci školy. Samospráva se podílela na řešení otázek školního stravování, zájmových kroužků, organizaci ekologických dnů, Dne matek, sportovních soutěží, Halloweenu a podobně. 1.5 Školní sportovní klub Ve škole pracuje pod vedením Miluše Šafářové Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné sdružení pro děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje nesoutěžní sportovní aktivity a vzdělávací akce pro pedagogy). Ve ŠSK pracovalo 35 žáků, kteří se zapojovali do různých pohybových aktivit a zúčastňovali se sportovních soutěží pořádaných AŠSK. 1.6 Kroužky v rámci protidrogového programu Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 22 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry 2x, Pohybové hry, Taneční aerobic 2x, Moderní tanec, Pramének, Mažoretky, Tenis, Rybářský, Keramika, Volejbal, Zábavná matematika, Čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal 2x, Modelář). Zapojeno bylo 297 žáků. Vedoucími bylo odpracováno 1380 hodin. 1.7 Zvolené vzdělávací programy Žáci I. a II. Stupně byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro život č. j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko-fyzikální seminář, Výtvarný seminář, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech probíhala výuka náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, pravidelně je školní vzdělávací program aktualizován tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám žáků a možnostem školy. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen a schválen Pedagogickou radou a Radou školy. 1.8 Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byl organizován fotbalový zápas Simcar Cup chlapců ve Fryštáku. Družební dny se ZŠ Muráň se v letošním roce nekonaly, bylo zavedeno pravidlo konat tuto akci jednou za dva roky. Družební aktivit se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí jsou nadále udržovány. Bohužel se nepodařilo uskutečnit setkání obou škol při sportovních kláních tak jako v minulém roce. 3

4 2 Pracovníci školy Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka na MD SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 1. B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 2. B VŠ Floriánová Daniela učitelka II.st. ČJ, D 8. A VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 5. A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. M, PČ VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV - VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M, Z, Inf 7. A VŠ Klapilová Marcela učitelka II. st. ČJ, AJ, VV 6. B VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Koždoňová Helena učitelka I. stupeň 3. A VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 3. B VŠ Krajčová Hana učitelka II. st. PŘ, CH VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 9. A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 2. A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV, ŠMP 7. B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. st. M, F 9. B VŠ Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, AJ 8. B VŠ Řiháková Věra učitelka I. stupeň 1. A VŠ Sovadina Libor ředitel, FY, TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV, PEK, VP - VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 4. A SŠ Šůstek Miloslav učitel II. stupeň - VŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 6. A VŠ Uhříková Helena učitelka I. stupeň 5. B VŠ Zdráhalová Petra učitelka I. stupeň 4. B VŠ 4

5 2.1 Pracovníci školy cekem Pedagogičtí pracovníci Ostatní zaměstnanci školy Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 25 Uklízečky 5 Vychovatelky ve školní družině 2 Vedoucí školní jídelny 1 Zkrácený úvazek z celkového počtu 6 Kuchařky ve školní jídelně 7 Studující při zaměstnání 2 Zaměstnankyně na MD Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Výchovné poradenství... 1 Jazykový kurz Brána jazyků otevřená... 1 Burza nápadů pro I. stupeň - AJ... 1 Výtvarné techniky pro MŠ a ZŠ... 1 Malý labyrint češtiny... 1 Profesionalita a odbornost... 1 Anglická gramatika hrou pro II. stupeň ZŠ... 1 Výtvarné techniky pro žáky ZŠ x o alergii a astmatu... 1 SAS Brno... 1 Práce s webovou aplikací pro učitele cizích jazyků... 2 Seminář pro učitele tělesné výchovy... 2 Změny ve školské legislativě... 1 Školení pedagogů v zásadách První pomoci Word Processing a korektura textu prakticky Kariérové poradenství v ZŠ a SŠ Dnešní finanční svět Celkem

6 3 Žáci školy 3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 ze dne Zapsáni do 1. třídy Žádosti o odklad Odklad udělen Nastoupí do 1. třídy Celkový prospěch žáků za školní rok 2011/2012 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnocení Prospělo Neprospělo s vyznamen. odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Dva žáci, kteří neprospěli, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák s odloženou klasifikací byl hodnocen v náhradním termínu a postoupil do vyššího ročníku. 3.3 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2011/2012 I. stupeň II. stupeň Celkem Pochvaly Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. 6

7 3.4 Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny Průměr omluvených hodin na žáka I. stupeň ,01 II. stupeň ,09 Celkem ,23 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. 3.5 Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 3. Neomluvená a zvýšená omluvená absence 4. Kariérové poradenství profesní orientace žáků 5. Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 4.1 Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou (dále jen KPPP) a se Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC). Organizačně zabezpečovala přípravy, plnění a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP). V této oblasti vede spisovou dokumentaci, průběžně aktualizuje databázi vyšetřených žáků. Nápravy poruch učení jsou redukovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů, podle potřeby je prováděna individuální péče po vyučování. Na prvním stupni je reedukace poruch učení realizována paní učitelkou D. Švajdovou v dyslektickém kroužku. O žáky s komunikačními obtížemi je pečováno v logopedickém kroužku, který vede paní učitelka L. Minaříková. a) Krajská pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogická centra Do KPPP bylo ve školním roce 2011/12 odesláno k vyšetření 19 žáků. Zprávy s výsledky vyšetření jsou k dispozici od 14 žáků, v některých případech si rodiče zprávu z vyšetření ponechají a nedávají ji škole k dispozici. Žáci jsou na doporučení školy vyšetřeni v KPPP 7

8 zejména po depistáži v 1. a 2. třídě. Kontrolní vyšetření se realizují podle doporučení KPPP, při trvání výukových a výchovných obtíží, při prodloužení integrace a v souvislosti s přihláškou na střední školy. Rodiče požádali o vyšetření v KPPP i bez doporučení školy. Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v KPPP, SPC a žáků integrovaných. Databáze se doplňovala v průběhu celého školního roku a byla na základě souhlasu rodičů k dispozici všem vyučujícím. Je zdrojem základních informací o výsledcích vyšetření a doporučeních KPPP a SPC pro práci s dětmi. b) Integrace Počet integrovaných žáků se v průběhu školního roku měnil. V září jsme měli šest integrovaných žáků, z toho 2 žáci na l. stupni a 4 na druhém. Důvody integrace: o vývojové poruchy učení 4 žáci o sluchové postižení 1 žák o zrakové postižení 1 žák Pro všechny integrované žáky byly během měsíce září vypracovány individuální vzdělávací plány a následně byly projednány s rodiči i se žáky. Všichni integrovaní žáci využívali pomůcky pomáhající kompenzovat zdravotní postižení a v průběhu roku jim byla poskytována individuální nebo skupinová reedukace. Při práci s integrovanými žáky nebylo nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. K byli integrováni pouze tři žáci, ostatním byla na základě přešetření v KPPP integrace ukončena a žáci byli přeřazeni do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním. c) Žáci zdravotně znevýhodnění Jedná se o žáky se speciálními potřebami, zák. č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhláška č. 147/20111 Sb. (kterou se mění vyhl. č. 73/2005 Sb.), u kterých je nutné zohlednění a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. O zařazení žáka mezi žáky zdravotně znevýhodněné rozhoduje KPPP na základě odborného vyšetření. Ve školním roce 2011/12 bylo zařazeno mezi žáky zdravotně znevýhodněné celkem 20 žáků. 4.2 Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem Každá škola má povinnost zajistit péči o nadané žáky. Mezi žáky mimořádně nadané jsou děti zařazovány na základě vyšetření v KPPP. Pokud je potvrzeno mimořádné nadání, žáci jsou integrováni a vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školním roce 2011/12 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné školní legislativy, a pokud žák neprospíval, na konci čtvrtletí vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem za přítomnosti vyučujícího daného předmětu. Při něm jsme dohodli podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu žáka. Ve školním roce 2011/12 bylo řešeno na l. stupni 6 případů neprospěchu a na 2. stupni 16 případů neprospěchu. V závěru školního roku byli nedostatečně hodnoceni 2 žáci z 1. stupně a 1 žák z 2. stupně. Stejně jako v minulých letech se často potvrdil předpoklad, že za neprospěchem žáků většinou není slabé nadání, ale spíše neochota připravovat se na 8

9 výuku a plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí neprospěchu je osobní společné jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce. 4.3 Problémy spojené se školní docházkou Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti neomluvená absence a zvýšená omluvená absence. a) Neomluvená absence. V letošním školním roce jsme řešili neomluvenou absenci u 3 žáků. Celkový počet neomluvených hodin činil 12 hodin. Případy neomluvené absence se řešily na druhém stupni. Ve všech případech bylo postupováno podle platného metodického pokynu MŠMT o prevenci a postizích záškoláctví. O všech řešených případech informovala škola kurátora Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). b) Zvýšená omluvená absence V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva jsme více sledovali žáky, kteří měli vysokou omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí). Žáků, kteří měli zameškáno více jak 100 vyučovacích hodin, bylo v tomto školním roce celkem 14 v prvním pololetí a 19 ve druhém poletí. S absencí nad 200 omluvených hodin byl v prvním i ve druhém pololetí 1 žák. Při jednání s rodiči a žáky (proběhlo celkem 5 x) se hledaly nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva. Ve většině případů došlo po projednání k bezproblémovému doplnění učiva a zvýšená absence se na zhoršení prospěchu neprojevila. 4.4 Kariérové poradenství profesní orientace žáků Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní činnosti výchovné poradkyně. Ve vztahu k volbě povolání se věnovala především informační činnosti týkající se výběru dalšího studia po ukončení docházky do ZŠ, poskytovala informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí. Prováděla administrativní činnosti s tím související předání a kontrola přihlášek, zápisových lístků ke studiu, organizovala odborné přednášky, besedy a individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče. S cílem zvýšit kvalitu kariérového poradenství absolvovala výchovná poradkyně v rámci projektu Zlínského kraje dvouletý vzdělávací kurz zaměřený především na práci s diagnostickými testy pro výběr střední školy. 4.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Na základě novely Školského zákona účinné od nastaly změny v přijímacím řízení na střední školy. Zrušila se povinnost vydávat žákovi výstupní hodnocení, změnil se počet přihlášek v 1. kole přijímacího řízení do denní formy studia uchazeč může podat 2 přihlášky (dříve mohl podat 3 přihlášky). Úmysl nastoupit na SŠ uchazeč potvrzuje odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je přijetí na odvolání. Přijímací zkoušky na SŠ proběhly ve dnech dubna 2012 formou Scio testů z Ma, Čj a obecných studijních předpokladů (nařízení Odboru školství Zlínského kraje). Celkem 33 žáků (ze 46) vykonalo písemné přijímací zkoušky. Převážná většina žáků byla přijata v 1. kole 9

10 přijímacího řízení, ostatní žáci byli přijati na základě odvolání. Závěr - všichni žáci 9. ročníků byli přijati na vybranou školu. 4.6 Počty přijatých žáků na střední školu Obor studia podle dosaženého vzdělání Třída 9. A 9. B 5. A 5. B Celkem žáků přijatých Gymnázium 4leté (K) Gymnázium 8leté (K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M) Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L) Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) Konzervatoř (N) Žádná střední škola Celkem žáků přijatých V letošním roce se výrazně zvýšil zájem o technické obory, především o studium na SPŠ ve Zlíně, kde bylo přijato 13 žáků (27 % žáků 9. r.). Počet žáků vstupujících na čtyřleté gymnázium nezaznamenal již několik let téměř žádné změny, i letos se pro všeobecné vzdělání rozhodlo 12 žáků, tj. 26 % žáků devátých ročníků. Ke studiu na osmiletém gymnáziu byli přihlášeni 4 žáci pátých ročníků, přijati byli 3 žáci. Zájem o učební obory se mírně zvýšil. Loni bylo přijato do odborného vzdělání s výučním listem 20 % žáků devátých ročníků, letos 26 %. Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu středních odborných škol s maturitou, celkem 22, tj. 48 % žáků devátých ročníků. Snížil se zájem o studium ekonomických a podnikatelských škol. Pokles byl i u počtu přihlášek na střední soukromé školy. Celkem 3 žáci byli přijati ke studiu na soukromých středních školách. 10

11 4.7 Přehled středních škol a přijatých žáků Školy poskytující úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M) Střední škola Obor Počet žáků SPŠ Zlín Elektrotechnika 6 SPŠ Zlín Stavebnictví 3 SPŠ Zlín Technické lyceum 3 SPŠ Zlín Strojírenství 1 SŠ pedagogická Zlín s.r.o. Předškol. a mimoškol. pedagogika 2 Obchodní akademie T. Bati Zlín Obchodní akademie 1 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Veterinářství 1 Policejní škola MV v Holešově Bezpečnostně právní činnost 1 SŠ zdravotnická Kroměříž Zdravotnický asistent 1 SŠ hotelová a služeb Kroměříž Hotelnictví 1 SOŠ ochrany osob a majetku s.r.o. Zlín Bezpečnostně právní činnost 1 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh na M. Dopravní prostředky 1 Učební obory (H) a počty přijatých žáků: cukrářka, zedník, elektrikář 2, kadeřník 2, strojní mechanik, puškař, montér suchých staveb, kuchařka-servírka, automechanik, obráběč kovů 4.8 Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní. 4.9 Přehled aktivit výchovného poradce v oblasti prevence Ve dnech proběhly seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním středisku na Rusavě. Pobytu se ve dvou skupinách zúčastnilo celkem 46 žáků. Program organizovala paní učitelka L. Truhlářová a výchovná poradkyně. Hlavním cílem těchto pobytů je poznání se navzájem a vytvoření kvalitního třídního kolektivu, navázání spolupráce s novými žáky z Lukova a s novým třídním učitelem. Nejčastější formou práce s žáky je zážitková pedagogika a skupinová práce. Tyto pobyty byly stejně jako v předcházejících letech velmi pozitivně hodnoceny nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů. Spolupráce při vyšetřování a mapování vztahů ve třídách a přípravě na jednání s rodiči Úzký kontakt s kurátorem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (odeslány 4 odpovědi na žádanky ze strany OSPOD), při řešení problémových žáků bylo ve 3 případech požádáno o spolupráci účast VP společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji se řešilo porušování školního řádu 11

12 konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech spolupráce s Domem Ignáce Stuchlého při tvorbě programů pro školy zaměřených na rozvíjení klíčových kompetencí žáků 2. stupně v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova Na základě Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zahájila výchovná poradkyně ve školním roce 2011/12 dvouleté studium pro výchovné poradce na Masarykově univerzitě v Brně. Toto studium zaměřené na pedagogiku, speciální pedagogiku a psychologii je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce. 5 Prevence sociálně patologických jevů Ve škole byly pro žáky uskutečněny preventivní programy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Osvědčila se několikaletá spolupráce se studenty Gymnázia Holešov. Také v tomto školním roce byly uspořádány dva peer programy. Při těchto dvoudenních programech pro 7. ročníky proškolení studenti předávají zajímavou formou informace o nebezpečných sociálně patologických jevech a tím preventivně působí na téměř stejně staré vrstevníky. 5.1 Spolupráce s odbornými institucemi odbornými institucemi Při zajišťování prevence a současně při řešení sociálně patologických jevů spolupracujeme s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, se Středisky výchovné péče (SVP), s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a s Policií ČR. 6 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, dějepisná, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme, se našim žákům dařilo. V atletice naši mladší žáci dosáhli pěkných úspěchů. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Velmi krásná byla výstava prací žáků I. Stupně Mořská fauna ve školní jídelně. Obrovským úspěchem byla účast našeho žáka Jana Hřebačky a žákyně Zuzanay Hanačíkové v celostátní soutěži Mladý Demosthenes, ve které se probojovali oba účastníci až do krajského kola. Poté se Jan Hřebačka probojoval do celostátního kola, kde obsadil 4. místo. 7 Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě 12

13 - Projekt EU Peníze do škol Šablony, zlepšení podmínek vzdělávání žáků v ZŠ - Projekt VČELE v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech - Projekt Proškoly testování rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. - Plošné testování ČŠI žáků 5. a 9. tříd z matematiky, Českého jazyka a Angličtiny 8 Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: 8.1 Sportovní akce I. stupeň McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd Atletický trojboj školní kolo Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd (první tři místa jednotlivci a první místo štafeta dívek) Kinderiáda atletické závody I. stupně Kašavský běh okrskové kolo Trnavský běh okrskové kolo Vánoční zvonek soutěž v komerčním aerobiku 8.2 Sportovní akce II. Stupeň Školní přebory Přebor v přespolním běhu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Přebor ve florbalu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Přebor v basketbalu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Okrskové, okresní a krajské přebory Okresní přebor v přespolním běhu (pořadatel ZŠ Trnava), účast ve všech kategoriích (DML, HML, DST, HST) Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 6. a 7. tříd postup do okresního přeboru, chlapci 8. a 9. tříd nepostoupili Okresní přebor ve florbalu chlapci 6. a 7. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice) 3. místo Okresní přebor ve florbalu děvčata 6. a 7. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice) zvítězila a postoupila do krajského kola Okresní přebor ve florbalu děvčata 8. a 9. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice) 5. místo Krajský přebor ve florbalu Orion florbal Cup, pořadatel ZŠ Uherský Brod, děvčata 6. a 7. tříd obsadila 2. místo Okresní přebor v nohejbalu, pořadatel ZŠ Štípa, naši chlapci 3. místo 13

14 Přátelské turnaje několika škol Velikonoční turnaj ve florbalu pro chlapce 6. a 7. tř. (pořadatel ZŠ Slušovice), 2. místo Velikonoční turnaj ve florbalu pro chlapce 8. a 9. tř. (pořadatel ZŠ Slušovice), 5. místo Kašavský běh (pořadatel ZŠ Kašava), účast: Kašava, Fryšták, Lukov, Trnava, Želechovice Simcar Cup, mezinárodní turnaj v kopané, pořadatel ZŠ Fryšták, naši chlapci 1. místo, Muráň 2. místo, Štípa, Kašava, Trnava, Želechovice Ostatní sportovní akce Sportovně vzdělávací kurz pro žáky 8. tříd, přenesení teoretických znalostí do praktického života práce s mapou a buzolou, azimutový závod, stavba stanů, příprava ohniště, vaření v kotlíku, míčové hry, praktické základy první pomoci a bezpečnost silničního provozu vyučující ze SŠ policejní MV v Holešově, Soutěže v rámci českého jazyka Mladý Démosthenes rétorická soutěž, krajské a celostátní kolo Literární soutěž Hledání Krajské knihovny Fr. Bartoše 1. a 3. místo mladší žáci, 1. místo starší žáci Školní kolo, okrskové a okresní kolo recitační soutěže Olympiáda v Českém jazyce, okresní kolo Literární soutěže Brontosaurus, Dopis olympionikovi a Dopis příteli 8.4 Soutěže v rámci matematiky Matematická olympiáda školní kolo, účast 38 žáků Pythagoriáda pro 6. až 8. ročník školní kolo, účast 40 žáků Matematický klokan celoškolní soutěž, účast 283 žáků 8.5 Soutěže v rámci výtvarné výchovy Výtvarná soutěž Okno do světa téma Mikrosvět (3. místo) Na pohádkových křídlech, výtvarná soutěž DDM Astra Zlín k FF pro děti ve Zlíně (2. m.) 8.6 Soutěže v rámci dějepisu Dějepisná olympiáda, okresní a krajské kolo Exkurze, výstava fotografií Rituály normalizace ve Zlíně 8.7 Soutěže v rámci přírodopisu Biologická olympiáda, školní a okresní kolo EKO olympiáda ve Štípě 8.8 Soutěže v rámci zeměpisu Zeměpisný výukový pořad ve Velkém kině ve Zlíně s názvem Čína říše mocného draka, účast žáků 7. tříd, připravila společnost Planeta Země 14

15 Eurorébus, Otrokovice, krajské kolo, soutěž školních tříd a jednotlivců v zeměpisných znalostech, účast 6. A, 6. B, 9. A, 9. B, celkem 12 žáků, do celostátního kola nikdo nepostoupil 8.9 Soutěž v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace Talentová soutěž pro žáky ZŠ a nižšího stupně osmiletých gymnázií v psaní všemi deseti prsty na počítači. Pořadatel Obchodní akademie TB A VOŠE Zlín. Naši školu reprezentovali 4 žáci, kteří se umístili v první desítce Akce školní družiny Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba Skákání přes lano tříd Setkání s kronikářem města Čertovské odpoledne v knihovně Městská knihovna návštěvy každý měsíc DIS žonglování, hudební nástroje, malování akvarelem Aukce dětských prací v knihovně Nocování ve škole Noc s Andersenem Atletický trojboj Městská knihovna akce Knihy žeru 9 Další akce a soutěže 9.1 Ekologické vycházky Pravidelně konané dvakrát ročně na podzim a na jaře. Spojené se sběrem odpadků kolem hlavních vycházkových tras po okolí Fryštáku. 9.2 Exkurze žáků - Jelínek Vizovice - výroba destilátů - Glass atelier Morava Vizovice - Obal Print Fryšták - Koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku - Výstava fotografiíí Rituály normalizace Zlín Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz ( ) na chatě Spartak v Javorníkách. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Druhým rokem fungovalo detašované pracoviště MŠ v suterénních prostorách školy určené pro 36 dětí ve dvou třídách. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem 15

16 Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. Stupeň - Mikulášská nadílka - výstava bábovek Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 2 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková a S. Knedlová. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR 10 Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2011/2012 nekonala. V prosinci 2011 proběhla kontrola hospodaření školy městem Fryšták. Nebyly shledány vážnější nedostatky. Byly podniknuty kroky k zajištění maximálních úspor při provozu školy. V průběhu roku byli ve škole několikrát přítomni pracovníci KHS Zlín z důvodu řešení dočasného umístění MŠ v prostorách školy a rozšíření kapacity školní družiny. Při těchto návštěvách nebyly shledány žádné závady. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO 16

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová 2012/13 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více