Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Poranění a zlomeniny axiálního skeletu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Fraktury lebky 1 Fissury x impresivní zlomeniny Fissura: Není-li současné poranění mozku = fissura nevyžaduje zvláštní léčbu Fissura + paranasální dutiny s porušením kožního krytu riziko kontaminace nitrolebního prostoru profylakticky ATB Fissura v oblasti větví a.meningica media možnost epidurálního krvácení

3 Fraktury lebky 2 Impresivní zlomeniny: Elevace pouze není-li v místě žilních splavů nebezpečí masivní hemoragie Fraktury baze lební: Nepřímé násilí, často závažné + těžké poranění mozku a) Přední jáma lební: Brýlový hematom + možná rhinorrhea, krvácení z nosu

4 Fraktury lebky 3 b) Střední jáma lební Hematom v temporální krajině, možná otorrhea (zlomenina skalní kosti) c) Zadní jáma lební Hematom retroaurikulárně, provázeno selháváním životních funkcí Kontaminací subarachnoideálního prostoru poúrazová meningitida Odtoku mozkomíšního moku nebráníme, pouze sterilní krytí nosu, ucha, ATB

5 Poranění páteře 1 Nejčastějším mechanismem poškození obratlů je komprese s ohnutím páteře dopředu Krční páteř častější subluxace a luxace než v hrudní a lumbální páteři Palpační bolestivost nad poraněným obratlem, spazmus paravertebrálního svalstva, omezení hybnosti v daném úseku páteře Dg. - RTG Poranění krční páteře nárazem hlavy na překážku (skok po hlavě do vody) nebo prudkým pohybem hlavy nebo trupu naopak hlava nemá oporu - auta

6 Poranění páteře 2 Fraktury nebo luxace atlasu: V polovině případů smrtelné Luxace = odlomí-li se a posune s luxací také dens epistrophei nedojde k porušení míchy. Jinak je rozdrcena Th. - přežije-li N tahem Crutschfieldovou svorkou Poranění hrudních a lumbálních obratlů: Kompresivní zlomeniny těl obratlů Stabilní zlomeniny komprese těla do 1/3 výšky těla a není roztržený vazový aparát fixující obratel se sousedními)

7 Poranění páteře 3 Th. - funkčním způsobem 2-3 týdny klid na lůžku + RHB Nestabilní zlomeniny vleže 12 týdnů nebo 12 týdnů korzet Zlomeniny spinálních a postranních výběžků: Nezávažné, analgetická léčba a několikadenní klid

8 Crutchfieldova trakce

9 Crutchfieldova trakce

10 Crutchfieldova trakce

11 Poranění míchy 1 1) Otřes míchy (comotio) Bez makroskopických změn, vodivost je porušena na několik dní vyhaslá reflexní činnost Spontánně se upraví, není třeba operační intervence 2) Zhmoždění míchy (contusio) Anatomické změny drobné intramedulární krvácení a destrukce buněk 3) Rozdrcení míchy (compressio) Současně porušená pia mater

12 Poranění míchy 2 Rozdrcení nad C4 = smrtelné Poranění míchy pod C4: Přežije, ohrožen dekubity, ascendentní uroinfekcí Úplné přerušení míchy = quadruplegie s vyhaslým čitím, poruchou análního reflexu a mikce Th.: Úplné přerušení není indikace k operaci Vždy na indikaci neurochirurga Důkladná oš. péče péče náročná

13 Fraktury pánve 1 Při pádu přímým nárazem některé z pánevních kostí na podložku ze strany nebo předozadně Izolované zlomeniny (stydké, sedací, lopaty kosti kyčelní) nárazem ze strany N se nepostaví pro bolest na DK, vleže ji neuzvedne nad podložku Th.: Klid na lůžku + postupná RHB Za 2-3 týdny o berlích, postupné zatěžování DK

14 Fraktury pánve 2 Fraktury vzniklé kompresí pánve: Závažnější poranění Dislokace bez repozice porušená statika pánve a stereotyp chůze Pánevní kruh porušený na 2 místech vpředu a vzadu v následné kombinaci: a) Fraktura stydké kosti + fraktura ilické kosti b) Ruptura symfýzy + luxace sakroiliakálního kloubu c) Fraktura stydké kosti + luxace sakroiliakálního kloubu d) Ruptura syndezmózy + zlomenina ilické kosti

15 Fraktury pánve 3 Th.: Konzervativní nejprve extenze za DK a zkříženým závěsem pánve 8 týdnů Operativně cerclage ruptury syndezmózy!!! Každé poranění pánve vyšetření moče a per rectum vyloučení poranění močového měchýře, močové trubice a rekta!!!

16 Centrální luxace kyčelního kloubu 1 Závažné poranění Náraz na pánev ze strany hlavice stehenní tlakem proboří dno acetabula hlavice pronikne hluboko do pánve Th.: Repozice tahem tah ponechán 8 týdnů Následkem je vždy artróza kyčelního kloubu indikace TEP

17 Fraktura kostrče a křížové kosti Os sacrum: Vzácně pádem na záda s nepatrnou dislokací Dg. - per rectum Th. - klid Os coccygeus: Nezávažné, velmi bolestivé Bolest může přetrvávat dlouhou dobu coccygodynie úleva až po exstirpaci kostrče

18 Ošetřovatelské diagnozy 1 Nedostatečná výživa Riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin Riziko deficitu tělesných tekutin Porušené vyprazdňování moči Inkontinence stolice Riziko zácpy Porušená výměna plynů Porušený spánek Riziko imobilizačního syndromu Porušená energie Zhoršená schopnost přemístit se Zhoršená pohyblivost na lůžku Zhoršená pohyblivost Neefektivní dýchání Dysfunkční odpojování UPV Neefektivní tkáňová perfuze (cerebrální) Deficit sebepéče při koupání a hygieně Deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku Deficit sebepéče při vyprazdňování Deficit sebepéče při jídle

19 Ošetřovatelské diagnozy 2 Porucha smyslového vnímání doteku Poškozená paměť Zhoršená verbální komunikace Beznaděj Bezmocnost Riziko osamělosti Situačně snížená sebeúcta Porušený obraz těla Porušená sociální interakce Sexuální dysfunkce Posttraumatický syndrom akutní fáze Posttraumatický syndrom chronická fáze Úzkost Strach Oslabené přizpůsobení Neschopnost rodiny zvládat zátěž Snížená nitrolební adaptivní kapacita Autonomní dysreflexie Riziko duchovní nouze Riziko infekce Porušená tkáňová integrita

20 Ošetřovatelské diagnozy 3 Porušená kožní integrita Riziko aspirace Riziko perioperačního poškození Riziko nerovnováhy tělesné teploty Akutní bolest Sociální izolace

21 Ošetřovatelská péče 1 N dle stavu ARO, JIP, traumatologie Zajištění FF dle stavu UVP Sledování a hodnocení monitoring akce, D, TK, P, Sat O 2, stav vědomí, vyprazdňování moče a stolice PMK Žilní linka PŽK, CŽK Nutrice a hydratace v závislosti na stavu Per os, TPV

22 Ošetřovatelská péče 2 Péče o vyprazdňování PMK zásady!!! Stolice péče o perianální oblast Kůže, svaly, klouby PREVENCE DEKUBITŮ!!! Prevence kontraktur a svalových atrofií Prevence infekce Přísně aseptický přístup k ranám, drénům, invazivním vstupům (ET, CŽK, PŽK, čidlo pro měření ICT), zevní fixace kostí...

23 Ošetřovatelská péče 3 Pacient na ARO, JIP S přebírá veškerou péči o nemocného viz. výše Monitoring Pacient na standardním traumatologickém odd. S dopomáhá N v tom, co nezvládá sám + péče viz. výše

24 Zdroje Řehák, F. et al Obecná a speciální chirurgie pro posluchače stomatologie. Praha: SPN, 1984.

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/) Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy 137 Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více