Informační technologie - Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie - Test"

Transkript

1 KIN/ITT Informační technologie - Test STUDIJNÍ OPORA TOMÁŠ DOLANSKÝ verze 2013

2 Obsah 1 Základní informace Základní charakteristika Vyhodnocení a zápočet Opravný termín Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU Průběh testu Obsah testu Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory Práce s textovým editorem Tabulkový procesor Práce s grafikou Internet a elektronická komunikace Vzorové příklady testu

3 ITT Test informačních znalostí na PF JČU ITT v Základní informace Jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je vstupní branou" k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka v druhé etapě studia). Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie - test) je společný pro všechny studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním tak v letním semestru, přičemž studenti absolvují test ve stanoveném semestru dle rozdělení oborů. Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují ale pouze testují. Termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit. Termíny začínají vždy cca druhým týdnem po začátku semestru. Opravné termíny jsou vypisovány až po ukončení řádných termínů. 2 Základní charakteristika Jedná se o povinný předmět, jehož absolvováním student získá 1 kredit. Pokud student nesloží ani na čtvrtý termín úspěšně test, znamená to ukončení studia. V rámci předmětu neprobíhá žádná výuka, ale pouze testování. Testovány jsou základní znalosti používání počítače, operačního systému, kancelářských aplikací, grafiky a bezpečnosti. Pokud někdo potřebuje své znalosti doplnit, je možné všechny potřebné informace získat z běžně dostupné literatury nebo nápovědy k jednotlivým programům. Lze využít i přímých konzultací s garantem předmětu nebo si zapsat předmět s kódem KIN/PITA. Termíny testování jsou vypisovány ve STAGu v průběhu celého semestru a student je povinen se na termíny testování zapsat. V případě, že studentovi jeho termín testování nevyhovuje, musí s dostatečným předstihem z termínu odepsat. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel a termín propadá bez nároku na náhradní termín a je klasifikován jako "neuspěl". Výjimku tvoří nemoc, zpoždění spoje apod. - je nutno doložit patřičným dokladem. Počet všech vypsaných termínů je dán vzorcem (1,5 x počet studentů / počet míst v PC učebně). Nenechávejte absolvování testu na poslední chvíli - nemusí být již volná místa!! Před příchodem na termín testování je naprosto nezbytné, aby se student předem seznámil s provozem na učebně (uměl se přihlásit pod svým uživatelským jménem, znal svoje heslo apod.), orientoval se v prostředí sítě počítačových učeben (sdílené disky, vlastní diskový prostor, práva k zápisu apod.) a zkontroloval si funkčnost svého osobního či svého fakultního u (odesílání příloh) - v případě pochybností či utilitární neznalosti má student možnost konzultací s garantem předmětu či s pracovníky OIS - správci učeben (vedoucí Bc. Pavel Vacikar, J242a). 2.1 Vyhodnocení a zápočet Vyhodnocení testu proběhne do jednoho týdne (zpravidla do následujícího dne) a výsledky včetně kódového označení dohledaných chyb jsou umístěny na stránky předmětu. Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné složení testu (dosažení stanoveného počtu bodů v testu). Je výrazně doporučeno všem studentům, aby v případě neúspěchu u řádného termínu a pociťované neznalosti či nedostatečnosti testovaných oblastí informační gramotnosti, kontaktovali 2

4 pracovníky katedry informatiky, vyžádali si adekvátní konzultace k daným tématům, poctivě dostudovali a odstranili tak své neznalosti. Je zbytečné mít problémy či dokonce muset ukončit své studium na tak základních věcech, které jsou dnes v osnovách základních škol. Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího. Vytvořené výsledky (soubory) z testování, se uchovávají a mohou sloužit ke konzultaci neúspěšného adepta se zkoušejícím a zdůvodnění hodnocení testu. Výsledky řádných a opravných termínů ITT v LS 2012/2013 oscislo Iniciály předmět F Obor Datum Hodina test verze Vyhodnocení Poznámky % P12616 JA ITT P Hu Obrázek 1: Ukázka výsledkové tabulky testu ITT STAG stav k: :00 aktualizace: :35 řádný termín kódy poznámek jsou uvedeny pod tabulkou P12868 KA ITT P SZu :00 XIIM 2k3 u uspěl(a) ns, nn, fs, fn, cs, ti, vz, 65% P JA ITT P SZu :00 2k7 u uspěl(a) fn, cs, nn, ti!, ob!, 65% P12475 KA ITT P Zu :10 XIIL 2k7 n neuspěl(a) fn, cs, gv, ob, nn, xls# 35% P BB ITT :10 2k7 u uspěl(a) ns, ko, fn, ra, vz!!, fl, 55% P12110 KB ITT P SZu :00 XIIO 2k7 u uspěl(a) od, ra, vz!!, 70% P12646 SB ITT P NJu :00 2k7 u uspěl(a) fn, cs, 90% P12626 NB ITT P SZu :10 XIIP 2k7 u uspěl(a) vz 95% Pokud zkoušející musel vyhodnotit test neúspěšně z důvodu neobdržení požadovaného e- mailu či přílohy, je třeba, aby student uplatnil reklamaci a doložil, že z jeho strany byl odeslán správně - kontrolou odeslané pošty ve svém poštovním účtu (po domluvě s garantem nebo v jeho konzultačních hodinách). Tímto prokázáním technické či komunikační závady bude daná práce neprodleně vyhodnocena a výsledek testování aktualizován (netýká se případu špatně zadané ové adresy). 3

5 Textový editor 1S pouze první strana dokumentu CD čistota dokumentu CS číslování stránek DOC dokument je špatně FN formát nadpisu FO formát odstavce FP formát písma FS formát stránky FT formát textu FU formální úprava GR grafika HO hypertextový odkaz NN najít-nahradit OBR obrázek OB Obsah, seznamy OD odrážky, číslované položky OE opakování Enterů OF formát obrázku OM opakování mezerníků OO obtékání objektu textem OT opakování tabulátorů PD prázdný dokument PO pole ST styl TA tabulátory TB tabulka TI titulek ZZ záhlaví, zápatí Tabulkový procesor FB formát buněk VZ NL XLS GF FG XZ PX FL RA vzorec název listu celý sešit je špatně nebo zcela chybí graf formát grafu záhlaví zápatí prázdný sešit formát listu řazení Windows, , ostatní BP JZ NA NM NS NU NZ HL NF Nové GV KO TS TH TE ZIP bez předmětu nebo bez těla dopisu jiné zadání není attachment - příloha u nepřišel žádný neuloženo do BlackBoxu nedostatečná úroveň nepochopené zadání hledání souboru název souboru velikost grafiky konce řádků/odstavců/stránky teorie software teorie hardware teorie bezpečnost (de)komprimace souborů Tabulka Chyba! Nebyla zadána posloupnost.: Kódy chyb v ITT 2.2 Opravný termín Neúspěšný student má možnost v daném semestru jednoho opravného testu. Opravné termíny budou vypsány až po dokončení všech řádných termínů. Opravné termíny mohou zasahovat až do zkouškového období. Pokud student neuspěje ani při opravném testu, nezískává zápočet. Má však pochopitelně možnost zapsat si předmět podruhé. Celkem má tedy student k dispozici maximálně čtyři termíny pro složení předmětu ITT, není-li úspěšný ani na čtvrtém a tedy posledním pokusu, pak je mu studijním oddělením PF ukončeno studium na fakultě. 2.3 Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU Ke všem počítačům v učebnách PF JU (J236, J242, J243, J247, J327, TL301, J319a a J343) se student přihlašuje shodně a to pomocí stejných přihlašovacích údajů, jaké používá pro přihlášení do systému STAG. Uživatelské jméno se skládá z prvních pěti písmen z příjmení, prvního písmene z křestního jména bez diakritiky a dvou číslic popisující pořadové číslo. Příklad: Jméno studenta je Ivan Bělohlávek. Jeho uživatelské jméno se bude skládat z prvních pěti písmen příjmení (beloh), prvního písmene z křestního jména (i), a poslední 4

6 dvě číslice představují pořadové číslo při shodě jmen (obvykle 00). Celé jméno vznikne spojením dílčích řetězců, v tomto případě belohi00. ITT v.2013 V případě nejasností si své uživatelské jméno můžete zjistit pomocí vyhledávání na této stránce (třetí formulář, Vyhledávání uživatelského jména (IDM login)) či na nástěnce u učebny J242. Výchozí heslo se skládá z druhého písmene křestního jména, druhého písmene z příjmení bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla bez lomítka. První písmeno je v heslu vždy velké. Příklad číslo 1: Student PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho rodné číslo je: /5789, uživatelské jméno: studej00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (JAn), druhého písmene z příjmení (Studený) bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla ( ) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: At Příklad číslo 2: Student FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho rodné číslo je: , uživatelské jméno: pesakc00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (ČEněk), druhého písmene z příjmení (Pešák) bez diakritiky! a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla ( ) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: Ee Průběh testu Test probíhá ve stanovené PC učebně (J242 nebo J243 - budova PF v Jeronýmově ul.) s MS Windows XP a MS Office 2003 nebo Jedná se o dovednostní test reálné samostatné práce na počítači, který trvá přesně 60 minut. Buďte na místě několik minut předem, pozdní příchod může být sice tolerován, avšak pouze na úkor Vašeho času - testování je pro všechny ukončeno 60 minut po vyhlášeném zahájení. Před zahájením testu se každý student přihlásí do sítě pod svým uživatelským jménem a připraví si doklad totožnosti s fotografií ke kontrole (OP, index, studentský průkaz, ISIC, řidičák, pas). Bez prokázání totožnosti nelze přistoupit k testování. Každý student obdrží písemné zadání testu se seznamem úkolů, které musí na počítači provést a téma, jehož se bude týkat práce v textovém editoru. K vypracování testu může student využít svých poznámek nebo dostupných elektronických popř. internetových zdrojů informací (systém nápovědy v MS Office, www stránky podpory používaných produktů, FAQ, apod.). Při jakémkoli porušení pravidel (napovídání, komunikace studentů mezi sebou, používání nepovolených prostředků apod.), zkoušející bez dalšího upozorňování odebírá zadání a pro testovaného je termín automaticky vyhodnocen jako neúspěšný (učebna je monitorována kamerovým systémem a je možné v případně dodatečně situaci posoudit dle videozáznamu). V případě potřeby je dovoleno komunikovat pouze se zkoušejícím (nejasnosti v zadání, nestandardní chování aplikací apod.). Je-li v průběhu testu vyžadována práce s elektronickou poštou ( em) je díky spolehlivosti a rychlosti doporučován fakultní ový účet, jenž má každý student automaticky zřízen a může jej využívat v průběhu celého svého studia (přihlášení je stejné jako do fakultní sítě). Samozřejmě lze k odesílání využít libovolného poštovního účtu, v tomto případě však nelze přihlížet k případným technickým závadám a nefunkčnostem ze strany poskytovatele této služby (nedostupnost, problémy s posíláním příloh, nemožnost přihlášení se apod.). 5

7 3 Obsah testu ITT v.2013 Test je zaměřen na ověření běžných znalostí, které by měl mít absolvent střední školy dle RVP (Rámcového vzdělávacího programu) gymnázií a odborných středních škol. Jedná se o následující témata: Ovládání PC a operačního systému Práce s textovým editorem Práce s tabulkovým procesorem Základní úpravy obrazových dat ová komunikace a vyhledávání informací na internetu Zásady bezpečnosti při práci s digitálními daty Těmto tématům velmi blízce odpovídají moduly 2,3,4,7 a částečně 9 konceptu ECDL (European Computer Driving Licence - V dalších textech se proto budeme odkazovat na sylaby pro tyto moduly, ze kterých budou vybrány znalosti vyžadované v testech. 3.1 Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory Do této části je zahrnuta znalost základního ovládání počítače (např. zapnout, připojit externí zařízení), orientace v operačním systému (spouštění programů, přepínání mezi nimi nebo základní nastavení OS). Samozřejmostí je práce se sobory a složkami, jako je kopírování, přesouvání nebo mazání. Rozumět pojmu hardware. Znát základní typy počítačů jako např.: stolní počítač, notebook, tablet. Znát základní typy dalších zařízení jako např.: chytrý telefon (smartphone), přenosný přehrávač, digitální fotoaparát. Znát hlavní součásti hardware jako je procesor, operační paměť RAM, datové úložiště. Chápat jejich vliv na výkon počítače/dalšího zařízení. Znát běžné typy vstupních a výstupních zařízení jako jsou: tiskárny, obrazovky, scannery, klávesnice, myši, touchpady (trackpady), webkamery, reproduktory, mikrofony, dokovací stanice. Znát běžné vstupní a výstupní porty jako jsou USB, HDMI. Rozumět pojmu software. Znát základní typy softwaru jako jsou operační systémy a aplikace. Vědět, že software může být instalován lokálně nebo může být k dispozici online. Rozumět pojmu operační systém. Znát druhy operačních systémů běžně používaných v počítačích a v dalších zařízeních. Znát běžně používané typy aplikací jako jsou kancelářské aplikace, komunikační aplikace, sociální sítě, aplikace pro zpracování multimédií, grafické aplikace, mobilní aplikace. Rozumět pojmu Licence pro koncového uživatele softwaru (EULA). Vědět, že uživatel musí mít před použitím softwaru získat potřebný typ licence. 6

8 Umět zapnout počítač a bezpečně se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Umět odhlásit se od počítače. Umět správným způsobem vypnout a restartovat počítač. Rozumět účelu použití pracovní plochy a hlavního panelu. Rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních programů, tiskáren, disků, zástupců a koše. Vybírat a přesouvat ikony. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat zástupce. Rozpoznat různé části okna jako je záhlaví, panel nabídek, panel nástrojů, pás karet, stavový řádek a posuvník. Otevřít, zavřít, minimalizovat, maximalizovat, obnovovat, měnit velikost a přesouvat okno. Přepínat mezi více otevřenými okny. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Připojit k počítači datové zařízení (USB flash disk, digitální fotoaparát, digitální přehrávač). Odpojit zařízení správným způsobem. Vytvořit snímek obrazovky nebo aktivního okna. Otevřít a zavřít textový editor. Otevřít a zavřít textový dokument. Vkládat text do textového dokumentu. Kopírovat a přesouvat text v rámci jednoho dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. Vložit snímek obrazovky do dokumentu. Uložit a pojmenovat textový dokument. Vytisknout textový dokument z textového editoru. Pochopit, jak operační systém organizuje disky, složky a soubory ve stromové (hierarchické) struktuře. Přecházet mezi disky, složkami, podsložkami a soubory. Umět zobrazit základní vlastnosti souborů a složek jako jsou název, velikost, umístění. Změnit druh zobrazení souborů a složek jako např.: dlaždice, ikony, seznam, podrobnosti. Rozpoznat běžné typy souborů jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace, soubory typu "pdf", obrázky, zvukové nahrávky a videoklipy, komprimované archivy a spustitelné programy. Zobrazit obsah disku, složky. Otevřít soubor. Znát užitečné návyky pro pojmenovávání složek a souborů, například používat smysluplné názvy složek a souborů pro jejich snadnější opětovné nalezení a uspořádání souborů a složek. Vytvořit složku. Přejmenovat soubor nebo složku. Vyhledávat soubory podle názvu souboru nebo jeho části, podle obsahu dokumentu nebo podle data poslední změny. Umět používat zástupné znaky. 7

9 Vybírat jednotlivé soubory a složky, souvislé a nesouvislé skupiny souborů nebo složek. Řadit soubory abecedně podle názvu, podle velikosti, podle typu a podle data poslední změny v sestupném nebo vzestupném pořadí. Kopírovat a přesouvat soubory a složky mezi dvěma složkami a mezi dvěma disky. Odstraňovat (přesouvat) soubory a složky do koše. Obnovit soubory a složky z koše do původního umístění. Znát hlavní druhy datových úložišť: interní pevný disk, externí pevný disk, síťový disk, CD, DVD, Bluray Disk, USB flash disk, paměťová karta a internetové datové úložiště (webdisk). Znát jednotky paměťové kapacity jako jsou kb, MB, GB, TB. Zjistit volnou kapacitu datového úložiště (např. pevného disku). Pochopit, co znamená a k čemu se využívá komprese (komprimace) souborů a složek. Komprimovat soubory a složky. Extrahovat komprimované soubory a složky na konkrétní místo na disku. Rozumět pojmu počítačová síť. Chápat hlavní účely využívání sítí jako je možnost sdílení dat a bezpečný přístup k datům nebo zařízením. Rozumět pojmu Internet a znát běžné využívané internetové služby jako jsou webové prezentace (WWW - World Wide Web), internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol), elektronická pošta ( ), komunikace v reálném čase (IM - Instant Messaging). Znát zásady pro volbu hesel a pro práce s hesly, jako např. nesdělování hesla, pravidelná změna hesla, přiměřená délka hesla, vhodná struktura hesla. Znát účel a zásady zálohování dat, jako je pravidelnost zálohování a používání vzdáleného datového úložiště. Používat antivirový program k antivirové kontrole počítače. 3.2 Práce s textovým editorem Pro tvorbu textového dokumentu lze používat libovolný textový editor. V učebnách je nejčastěji nainstalována sada kancelářského balíku MS Office 2007, nicméně lze variantně pracovat buď ve starší verzi MS Office 2003 nebo programech od jiného výrobce jako například OpenOffice.org nebo LibreOffice ve verzi 4. Při práce s textovým editorem musí student prokázat schopnosti vytvořit a formátovat dokument pomocí běžných editačních nástrojů, které se uplatňují u editace delších textů (jako je seminární nebo bakalářská práce). Je proto nutné znát i způsoby automatizace některých postupů, zejména číslování obrázků a nadpisů, generování obsahu nebo seznamu tabulek. Spustit a ukončit aplikaci textového editoru, otevřít a zavřít dokumenty. Uložit dokument na konkrétní místo na disku, případně uložit textový dokument pod jiným názvem. 8

10 Uložit dokument v souboru jiného typu, například jako je textový soubor, v souboru typu "rtf" nebo jako šablonu. Uložit dokument ve starší verzi souboru a v souboru jiného textového editoru. Přepínat mezi dvěma otevřenými dokumenty. Zjistit základní možnosti a předvolby textového editoru jako je jméno autora dokumentu a počet slov a znaků v dokumentu. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Používat různá měřítka zobrazení dokumentu. Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás karet, ). Přepínat mezi dvěma zobrazeními stránky (rozloženími stránky ). Zadávat text do textového dokumentu. Vkládat do textového dokumentu symboly nebo speciální znaky jako je (copyright), (registered), (trade mark). Zobrazit a skrýt netisknutelné formátovací značky jako jsou mezery, konce odstavců a zarážky tabulátoru. Vybírat znak, slovo, řádek, větu, odstavec a celý text dokumentu. Upravovat obsah zadáváním a mazáním znaků a slov uvnitř již vytvořeného textu a přepsáním existujícího textu. Používat nástroj (příkaz, ) pro vyhledání a nahrazování určitých slov a textových frází v textovém dokumentu. Kopírovat a přesouvat text uvnitř textového dokumentu a mezi dvěma otevřenými textovými dokumenty. Mazat text. Používat příkazy Zpět a Znovu. Změnit velikost písma a vzhled (typ) písma. Používat formátování textu: tučné, kurzíva, podtržení. Používat formátování textu: dolní index, horní index. Používat různé barvy textu. Měnit velká a malá písmena. Znát užitečné návyky pro zarovnávání textu, například používat nástroje pro zarovnávání a odsazování textu a tabulátory namísto vkládání mezer. Zarovnat text odstavce vlevo, vpravo, na střed a do bloku. Odsazovat odstavce: zleva, zprava a odsazovat první řádek. Nastavit, smazat a používat zarážky tabulátoru: levá, pravá, na střed a desetinná zarážka. 9

11 Znát užitečné návyky pro oddělování odstavců, například používat mezery mezi dvěma odstavci namísto vkládání prázdných řádků. Používat mezery před a za odstavcem, používat jednoduché či dvojité řádkování uvnitř odstavce. Vkládat a odstraňovat odrážky do/z jednoduchého seznamu a číslovat položky jednoduchého seznamu. Přepínat mezi různými předdefinovanými styly odrážek a formáty číslování jednoduchého seznamu. Vložit rámeček, stínovat (podbarvit) odstavce. Používat existující styly písma pro vybraný text. Používat existující styly odstavce pro jeden nebo více odstavců. Používat nástroj pro kopírování formátu. Vytvářet tabulky připravené pro vkládání dat. Vkládat a upravovat data v tabulce. Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky. Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce. Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce. Upravovat styl ohraničení buněk tabulky, šířku a barvu čáry. Volit stínování (barvu pozadí) buněk tabulky. Vkládat objekty (obrázky, kliparty, symboly, grafy, kreslené objekty) na konkrétní místa v dokumentu. Vybírat objekty. Kopírovat a přesouvat objekty uvnitř dokumentu a mezi dvěma otevřenými dokumenty. Měnit velikost objektů a odstraňovat objekty. Změnit orientaci dokumentu: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru. Změnit okraje celého dokumentu: horní, spodní, levý a pravý okraj. Znát užitečné návyky pro odstránkování, například vložit konec stránky namísto vkládání prázdných řádků. Vložit a odstranit konec stránky do/z textového dokumentu. Vložit a upravit text v záhlaví a zápatí dokumentu. Vkládat pole do záhlaví a zápatí, jako je datum, číslo stránky a název souboru. Používat automatické číslování stránek v dokumentu. Kontrolovat pravopis, opravovat pravopisné chyby a odstraňovat opakující se slova. Zobrazit náhled dokumentu před tiskem. Tisknout dokument na instalované tiskárně s použitím možností nastavení tisku jako je tisk celého dokumentu, tisk vybraných stran a tisk více kopií. 10

12 Používat volby obtékání textu pro grafické objekty (obrázky, fotografie, grafy, diagramy, schémata) a tabulky. Používat rozšířené možností vkládání dat ze schránky jako jsou formátovaný a neformátovaný text. Používat a upravovat číslování víceúrovňových seznamů. Používat automatický formát nebo styl tabulky. Slučovat a rozdělovat buňky v tabulce. Změnit okraje v buňce, změnit zarovnání a směr textu v buňkách. Převádět text oddělený speciálním znakem (oddělovačem) na tabulku. Přidávat titulky nad a pod grafický objekt nebo tabulku. Přidávat a odstraňovat nové titulky (jmenovky). Změnit formát číslování titulků. Vkládat a aktualizovat obsah dokumentu založený na předdefinovaných nadpisových stylech a použít předdefinované formáty obsahu. Vkládat a aktualizovat seznamy obrázků založené na předdefinovaných stylech a použít předdefinované formáty seznamu. Vkládat a odstraňovat pole jako jsou autor, jméno souboru a cesta k souboru, velikost souboru, pole s výzvou pro vyplnění (fill-in). 3.3 Tabulkový procesor Tabulkový procesor slouží zejména jako kalkulačka a i proto se test zaměřuje na použití této aplikace k výpočtům a k efektivní práci s daty. Mezi základní znalosti tak patří nastavení formátu buněk (čísel), vkládání vzorců, používání relativních a absolutního odkazování na buňky ve vzorcích, řazení a filtrace dat, tvorba grafů a úprava vlastností listu. Spustit a ukončit aplikaci tabulkového procesoru. Otevřít a uzavřít tabulky. Vytvořit novou tabulku založenou na výchozí šabloně. Uložit tabulku na konkrétní místo na disku a uložit tabulku pod jiným názvem na konkrétní místo na disku. Uložit tabulku v souboru jiného typu, jako je šablona a textový soubor. Uložit tabulku ve starší verzi souboru a v souboru jiného tabulkového procesoru. Importovat z textového souboru data oddělená speciálním znakem (oddělovačem). Přepínat mezi dvěma otevřenými tabulkami. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Používat různá měřítka zobrazení tabulky. Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás karet,...). 11

13 Pochopit, že buňka tabulky by měla obsahovat pouze jeden druh dat (například jméno v jedné buňce, příjmení ve vedlejší buňce). Znát užitečné návyky pro vytváření tabulek, například vyvarovat se prázdných řádků a sloupců v těle tabulky nebo vkládání prázdného řádku před řádek se součtem a ukládání dat mimo tabulku. Zadávat do buněk čísla, datum a text. Vybrat buňku, oblast sousedících buněk, oblast nesousedících buněk a celý list tabulky. Upravovat obsah buněk. Používat příkazy Zpět a Znovu. Používat vyhledávací nástroje pro hledání určitého obsahu v tabulce. Používat vyhledávací nástroje pro hledání a nahrazení určitého obsahu v tabulce. Řadit oblast buněk podle jednoho kritéria vzestupně nebo sestupně v abecedním pořadí, vzestupně nebo sestupně v číselném pořadí. Řazení dat podle více kritérií ve více sloupcích současně. Automaticky filtrovat data v seznamech. Kopírovat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, kopírovat obsah buněk mezi dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami. Používat nástroj pro automatické vyplňování a kopírování dat, používat úchyt buněk pro kopírování a vkládání řad čísel nebo dat. Přesouvat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, přesouvat obsah buněk mezi dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami. Mazat obsah buněk. Vybrat řádek, oblast sousedících řádků a oblast nesousedících řádků. Vybrat sloupec, oblast sousedících sloupců a oblast nesousedících sloupců. Vložit a odstranit řádky a sloupce. Nastavit šířku sloupců a výšku řádků na konkrétní hodnotu, přizpůsobit šířku sloupců a výšku řádků šířce, resp. výšce obsahu. Ukotvit a/nebo uvolnit řádky a sloupce (příčky). Přepínat mezi dvěma listy tabulky. Vložit nový list tabulky a odstranit list tabulky. Znát užitečné návyky pro pojmenování listů tabulek, například používání smysluplných názvů namísto výchozích názvů. Kopírovat, přesouvat a přejmenovávat listy tabulky. Znát užitečné návyky pro vytváření vzorců, například vytvářet odkazy na buňky s číselnými hodnotami namísto zadávání čísel do vzorců. 12

14 Vytvářet vzorce s odkazy na buňky a se základními aritmetickými operacemi (sčítání, odečítání, násobení, dělení). Rozpoznat a pochopit standardní chybová hlášení související s použitím vzorců jako je #NÁZEV, #REF!, #DIV/0!. Rozumět relativním a absolutním odkazům ve vzorcích a používat je. Používat funkce jako je SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, POČET2, ZAOKROUHLIT. Používat logickou funkci KDYŽ (pro vracení dvou určitých hodnot) s porovnávacími operátory: =, <, >. Formátovat buňky tak, aby se zobrazila čísla na určitý počet desetinných míst a tak, aby se zobrazila čísla s oddělovačem řádů nebo bez něj. Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly datum různým stylem a aby zobrazovaly čísla se symbolem měny. Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly čísla jako procenta. Měnit vzhled obsahu buněk, například velikost písma a druhy (typy) písem. Používat formátování obsahu buněk: tučný, kurzíva, podtržení, dvojité podtržení. Používat různé barvy pro obsah a pozadí buněk. Kopírovat formát buňky nebo oblasti buněk do jiné buňky nebo oblasti buněk. Zalomit textový obsah buňky uvnitř buňky nebo oblasti buněk. Zarovnat obsah buňky vodorovně a svisle. Nastavit orientaci textového obsahu buňky. Sloučit buňky a zarovnat textový obsah sloučených buněk na střed. Používat různá ohraničení buňky nebo oblasti buněk, například styl a barvu čáry. Vytvářet různé typy grafů na základě dat, například sloupcový graf, pruhový graf, spojnicový graf a výsečový graf. Vybírat graf. Měnit typ grafu. Přesouvat, měnit velikost grafu a odstranit graf. Zadávat, mazat a upravovat název grafu. Přidat popisky dat do grafu jako jsou hodnoty/čísla a procenta. Měnit barvu pozadí grafu a legendy. Měnit barvy sloupců, pruhů, čar a výsečí grafů. Měnit velikost písma a barvu názvu grafu, názvů os a legendy. Měnit okraje listu s tabulkou: horní, dolní, levý, pravý. Změnit orientaci listu s tabulkou: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru pro tisk. Přizpůsobit obsah listu s tabulkou určitému počtu tiskových stran. 13

15 Zadávat, upravovat a mazat text v záhlaví a zápatí listu s tabulkou. Vkládat a odstraňovat pole do/ze záhlaví a zápatí, například automatické číslování stránek, datum, čas, název souboru a název listu s tabulkou. Vypnout a zapnout zobrazení mřížky a záhlaví řádků a sloupců pro účely tisku. Zobrazit náhled listu s tabulkou před tiskem. Tisknout vybranou oblast buněk tabulky, celý list s tabulkou, více kopií listu, všechny listy s tabulkami a vybraný graf. Používat podmíněné formátování založené na obsahu buněk. Skrývat a zobrazovat řádky, sloupce a listy. 3.4 Práce s grafikou Součástí testu jsou i základní operace s grafikou, které jsou nutné pro správné doplnění textů například o obrázky. Mezi tyto základní operace lze např. zařadit změnu velikosti a rozlišení fotografií, oříznutí a barevné úpravy. Použít lze k těmto operacím různé aplikace pro prohlížení obrázků jako např. IrfanView. Znát běžné činnosti s digitálními obrázky, tj. publikování na webu nebo vydávání tiskem, zasílání e- mailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu, tisk pro osobní potřeby, použití digitálních fotorámečků. Rozumět pojmům obrazový bod (pixel) a rozlišení, rozpoznat klíčové vlastnosti digitálních obrázků, tj. složení obrazu z jednotlivých bodů uložených digitálně v binárním kódu. Rozumět pojmům ztrátová a bezztrátová komprese obrazových dat. Rozumět pojmu ochrana autorských práv a jeho důsledkům na využívání digitálních obrázků. Vědět co znamená, když je možné použít obrázek bez poplatku nebo když je jeho použití zpoplatněno. Rozumět pojmům rastrová (bodová) a vektorová grafika a rozdílům mezi nimi. Rozpoznat běžné rastrové (jpeg, gif) a vektorové (svg, eps) formáty. Rozumět pojmům kontrast, jas a gama. Uložit obrázek z digitálního fotoaparátu na konkrétní místo na lokálním disku. Vytvořit snímek obrazovky zachycením celé obrazovky nebo zachycením aktivního okna. Uložit obrázek z internetové fotobanky, knihovny obrázků nebo webové stránky na konkrétní místo na lokálním disku. Spustit a ukončit grafický editor, otevřít a uzavřít soubor obsahující obrázek. Vytvořit nový obrázek s využitím dat uložených ve schránce. Přepínat mezi otevřenými soubory s obrázky. Uložit obrázek a uložit obrázek pod jiným jménem na konkrétní místo na disku. Uložit nebo exportovat obrázek do jiného formátu, například do formátu jpeg, gif, tiff nebo png. 14

16 Změnit rozměry obrázku v obrazových bodech (pixelech) a měrných jednotkách (převzorkovat obrázek). Oříznout obrázek. 3.5 Internet a elektronická komunikace Rozumět pojmům Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL), hypertextový odkaz. Rozumět struktuře adresy internetové stránky. Znát základní typy domén jako jsou národní domény (.cz,.uk,... ) nebo domény organizací (.org,.edu,.com,.gov) Vědět, co je internetový prohlížeč a znát názvy běžných internetových prohlížečů. Znát různé internetové aktivity jako např. vyhledávání informací, nakupování, vzdálená výuka (elearning), publikování informací, elektronické bankovnictví, služby státní správy, zábava, komunikace. Znát hlavní zásady bezpečnosti při používání Internetu jako je nakupování na zabezpečených internetových stránkách důvěryhodných prodejců, nesdělování osobních a finančních informací, odhlašování od internetových stránek po ukončení nebo při přerušení práce. Rozumět pojmu šifrování (encryption). Umět rozpoznat zabezpečenou internetovou stránku podle protokolu https nebo podle symbolu zámku. Znát některé možnosti omezení využívání internetu jako např. dohled, omezení prohlížených webových stránek nebo omezení stahování dat. Spustit internetový prohlížeč a ukončit práci v internetovém prohlížeči. Zapsat URL internetové stránky do adresního řádku a zobrazit stránku v prohlížeči. Aktualizovat zobrazení internetové stránky a zastavit načítání obsahu internetové stránky. Používat hypertextové odkazy. Otevřít internetovou stránku v nové záložce (panelu) nebo v novém okně internetového prohlížeče. Otevírat a zavírat další záložky (panely) nebo okna internetového prohlížeče. Přepínat mezi otevřenými záložkami (panely) nebo otevřenými okny internetového prohlížeče. Pohybovat se vpřed a vzad mezi již navštívenými internetovými stránkami. Přejít na domovskou stránku internetového prohlížeče. Zobrazit dříve navštívené stránek využitím historie navštívených stránek. Vyplňovat webové formuláře, vyprázdnit pole formuláře, odeslat vyplněný formuláře. 15

17 Zobrazit a skrývat vestavěné nástrojové panely. Minimalizovat a obnovovat zobrazení nástrojových karet. Stáhnout a uložit soubor z internetové stránky na disk počítače. Zkopírovat část textu, obrázek nebo URL stránky do otevřeného textového dokumentu nebo do e- mailu. Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout internetovou stránku nebo označenou část stránky s využitím možností nastavení tisku. Rozumět pojmu internetový vyhledávač. Znát několik běžně používaných vyhledávačů. Provádět vyhledávání podle klíčových slov. Používat rozšířené možnosti vyhledávání jako vyhledávání podle přesné textové fráze, data aktualizace stránky, jazyka stránky, druhu média (text, obrázek ) Chápat důležitost kritického zhodnocení obsahu stránky. Uvědomovat si rozdíly mezi stránkami s různým účelem jako jsou informační servery, zábavné stránky, blogy, elektronické obchody. Znát faktory, podle kterých lze usoudit na důvěryhodnost stránky, jako jsou autor obsahu, reference, datum aktualizace obsahu. Umět posoudit vhodnost obsahu stránky pro různé skupiny uživatelů. Rozumět pojmům autorské právo a duševní vlastnictví. Vědět, kdy je potřeba požádat souhlas k použití osobních údajů. Získat správné návyky pro využívání elektronické komunikace jako např. krátké a stručné vyjadřování, používání jednoznačných názvů (předmětů zpráv), nezveřejňování osobních informací, nerozšiřování nevhodného obsahu, kontrola pravopisu zpráv. Rozumět pojmu a znát jeho hlavní výhody. Rozumět struktuře adresy ové schránky. Uvědomovat si možné komplikace spojené s posíláním příloh jako např. omezení maximální velikosti přílohy, omezení typu souboru přílohy. Chápat rozdíly mezi druhy adresátů Komu (To), Kopie (Copy - Cc), Skrytá kopie (Blind Copy - Bcc) a umět je správně použít. Vědět o rozesílání podvodných a nevyžádaných ů. Vědět o možnosti infekce počítače prostřednictvím u. Rozumět pojmu phishing. Umět přistoupit k ovému účtu (schránce). Znát význam standardních složek ové schránky jako jsou Doručená pošta, Odeslaná pošta, Pošta k odeslání, Odstraněná pošta (Koš), Koncepty, Nevyžádaná pošta (Spam). Vytvořit nový ovou zprávu. 16

18 Vložit jednu (nebo více) ových adres nebo distribuční seznam do adresních polí Komu, Kopie a Skrytá kopie. Zadat vhodný text do pole pro předmět, napsat nebo vložit ze schránky text do těla ové zprávy. Přidat a odebrat přílohu. Odeslat ovou zprávu bez příznaku nebo s příznakem důležitosti. Otevřít a zavřít přijatou ovou zprávu. Odpovědět na ovou zprávu pouze původnímu odesílateli nebo původním odesílatelům a ostatním. Vědět kdy kterou možnost použít. Předat ovou zprávu dál dalším adresátům. Otevřít přílohu a uložit přílohu do konkrétního umístění na disku počítače. Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout ovou zprávu s využitím možností nastavení tisku. Rozpoznat přečtenou (nepřečtenou) ovou zprávu. Umět označit ovou zprávu jako přečtenou (nepřečtenou). Přidat a odebrat příznak pro zpracování. Odstraňovat ové zprávy. Obnovovat odstraněné ové zprávy. Vyprázdnit složku Odstraněná pošta (Koš). Přesouvat zprávy do složky (ze složky) Nevyžádaná pošta (Spam). 4 Vzorové příklady testu Dále jsou uvedeny příklady testů zadaných v ak. roce 2012/13. Testy se postupně obměňují a mohou mít i velmi odlišný způsob formálního zadání. Vždy se ale bude jednat o podobnou náročnost a podobný rozsah činností, které je nutné v časovém limitu šedesáti minut zvládnout. 17

19 18 ITT v.2013

20 19 ITT v.2013

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials New SYLABUS 1.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - e-citizen SYLABUS 1.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - e-citizen SYLABUS 1.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - e-citizen SYLABUS 1.0 Upozornění: Oficiální znění e-citizen Sylabu 1.0 je publikováno na webových stránkách ECDL Foundation

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Advanced Sylabu verze 2.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Vzdělávací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více