Informační technologie - Test

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie - Test"

Transkript

1 KIN/ITT Informační technologie - Test STUDIJNÍ OPORA TOMÁŠ DOLANSKÝ verze 2013

2 Obsah 1 Základní informace Základní charakteristika Vyhodnocení a zápočet Opravný termín Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU Průběh testu Obsah testu Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory Práce s textovým editorem Tabulkový procesor Práce s grafikou Internet a elektronická komunikace Vzorové příklady testu

3 ITT Test informačních znalostí na PF JČU ITT v Základní informace Jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je vstupní branou" k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka v druhé etapě studia). Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie - test) je společný pro všechny studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním tak v letním semestru, přičemž studenti absolvují test ve stanoveném semestru dle rozdělení oborů. Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují ale pouze testují. Termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit. Termíny začínají vždy cca druhým týdnem po začátku semestru. Opravné termíny jsou vypisovány až po ukončení řádných termínů. 2 Základní charakteristika Jedná se o povinný předmět, jehož absolvováním student získá 1 kredit. Pokud student nesloží ani na čtvrtý termín úspěšně test, znamená to ukončení studia. V rámci předmětu neprobíhá žádná výuka, ale pouze testování. Testovány jsou základní znalosti používání počítače, operačního systému, kancelářských aplikací, grafiky a bezpečnosti. Pokud někdo potřebuje své znalosti doplnit, je možné všechny potřebné informace získat z běžně dostupné literatury nebo nápovědy k jednotlivým programům. Lze využít i přímých konzultací s garantem předmětu nebo si zapsat předmět s kódem KIN/PITA. Termíny testování jsou vypisovány ve STAGu v průběhu celého semestru a student je povinen se na termíny testování zapsat. V případě, že studentovi jeho termín testování nevyhovuje, musí s dostatečným předstihem z termínu odepsat. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel a termín propadá bez nároku na náhradní termín a je klasifikován jako "neuspěl". Výjimku tvoří nemoc, zpoždění spoje apod. - je nutno doložit patřičným dokladem. Počet všech vypsaných termínů je dán vzorcem (1,5 x počet studentů / počet míst v PC učebně). Nenechávejte absolvování testu na poslední chvíli - nemusí být již volná místa!! Před příchodem na termín testování je naprosto nezbytné, aby se student předem seznámil s provozem na učebně (uměl se přihlásit pod svým uživatelským jménem, znal svoje heslo apod.), orientoval se v prostředí sítě počítačových učeben (sdílené disky, vlastní diskový prostor, práva k zápisu apod.) a zkontroloval si funkčnost svého osobního či svého fakultního u (odesílání příloh) - v případě pochybností či utilitární neznalosti má student možnost konzultací s garantem předmětu či s pracovníky OIS - správci učeben (vedoucí Bc. Pavel Vacikar, J242a). 2.1 Vyhodnocení a zápočet Vyhodnocení testu proběhne do jednoho týdne (zpravidla do následujícího dne) a výsledky včetně kódového označení dohledaných chyb jsou umístěny na stránky předmětu. Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné složení testu (dosažení stanoveného počtu bodů v testu). Je výrazně doporučeno všem studentům, aby v případě neúspěchu u řádného termínu a pociťované neznalosti či nedostatečnosti testovaných oblastí informační gramotnosti, kontaktovali 2

4 pracovníky katedry informatiky, vyžádali si adekvátní konzultace k daným tématům, poctivě dostudovali a odstranili tak své neznalosti. Je zbytečné mít problémy či dokonce muset ukončit své studium na tak základních věcech, které jsou dnes v osnovách základních škol. Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího. Vytvořené výsledky (soubory) z testování, se uchovávají a mohou sloužit ke konzultaci neúspěšného adepta se zkoušejícím a zdůvodnění hodnocení testu. Výsledky řádných a opravných termínů ITT v LS 2012/2013 oscislo Iniciály předmět F Obor Datum Hodina test verze Vyhodnocení Poznámky % P12616 JA ITT P Hu Obrázek 1: Ukázka výsledkové tabulky testu ITT STAG stav k: :00 aktualizace: :35 řádný termín kódy poznámek jsou uvedeny pod tabulkou P12868 KA ITT P SZu :00 XIIM 2k3 u uspěl(a) ns, nn, fs, fn, cs, ti, vz, 65% P JA ITT P SZu :00 2k7 u uspěl(a) fn, cs, nn, ti!, ob!, 65% P12475 KA ITT P Zu :10 XIIL 2k7 n neuspěl(a) fn, cs, gv, ob, nn, xls# 35% P BB ITT :10 2k7 u uspěl(a) ns, ko, fn, ra, vz!!, fl, 55% P12110 KB ITT P SZu :00 XIIO 2k7 u uspěl(a) od, ra, vz!!, 70% P12646 SB ITT P NJu :00 2k7 u uspěl(a) fn, cs, 90% P12626 NB ITT P SZu :10 XIIP 2k7 u uspěl(a) vz 95% Pokud zkoušející musel vyhodnotit test neúspěšně z důvodu neobdržení požadovaného e- mailu či přílohy, je třeba, aby student uplatnil reklamaci a doložil, že z jeho strany byl odeslán správně - kontrolou odeslané pošty ve svém poštovním účtu (po domluvě s garantem nebo v jeho konzultačních hodinách). Tímto prokázáním technické či komunikační závady bude daná práce neprodleně vyhodnocena a výsledek testování aktualizován (netýká se případu špatně zadané ové adresy). 3

5 Textový editor 1S pouze první strana dokumentu CD čistota dokumentu CS číslování stránek DOC dokument je špatně FN formát nadpisu FO formát odstavce FP formát písma FS formát stránky FT formát textu FU formální úprava GR grafika HO hypertextový odkaz NN najít-nahradit OBR obrázek OB Obsah, seznamy OD odrážky, číslované položky OE opakování Enterů OF formát obrázku OM opakování mezerníků OO obtékání objektu textem OT opakování tabulátorů PD prázdný dokument PO pole ST styl TA tabulátory TB tabulka TI titulek ZZ záhlaví, zápatí Tabulkový procesor FB formát buněk VZ NL XLS GF FG XZ PX FL RA vzorec název listu celý sešit je špatně nebo zcela chybí graf formát grafu záhlaví zápatí prázdný sešit formát listu řazení Windows, , ostatní BP JZ NA NM NS NU NZ HL NF Nové GV KO TS TH TE ZIP bez předmětu nebo bez těla dopisu jiné zadání není attachment - příloha u nepřišel žádný neuloženo do BlackBoxu nedostatečná úroveň nepochopené zadání hledání souboru název souboru velikost grafiky konce řádků/odstavců/stránky teorie software teorie hardware teorie bezpečnost (de)komprimace souborů Tabulka Chyba! Nebyla zadána posloupnost.: Kódy chyb v ITT 2.2 Opravný termín Neúspěšný student má možnost v daném semestru jednoho opravného testu. Opravné termíny budou vypsány až po dokončení všech řádných termínů. Opravné termíny mohou zasahovat až do zkouškového období. Pokud student neuspěje ani při opravném testu, nezískává zápočet. Má však pochopitelně možnost zapsat si předmět podruhé. Celkem má tedy student k dispozici maximálně čtyři termíny pro složení předmětu ITT, není-li úspěšný ani na čtvrtém a tedy posledním pokusu, pak je mu studijním oddělením PF ukončeno studium na fakultě. 2.3 Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU Ke všem počítačům v učebnách PF JU (J236, J242, J243, J247, J327, TL301, J319a a J343) se student přihlašuje shodně a to pomocí stejných přihlašovacích údajů, jaké používá pro přihlášení do systému STAG. Uživatelské jméno se skládá z prvních pěti písmen z příjmení, prvního písmene z křestního jména bez diakritiky a dvou číslic popisující pořadové číslo. Příklad: Jméno studenta je Ivan Bělohlávek. Jeho uživatelské jméno se bude skládat z prvních pěti písmen příjmení (beloh), prvního písmene z křestního jména (i), a poslední 4

6 dvě číslice představují pořadové číslo při shodě jmen (obvykle 00). Celé jméno vznikne spojením dílčích řetězců, v tomto případě belohi00. ITT v.2013 V případě nejasností si své uživatelské jméno můžete zjistit pomocí vyhledávání na této stránce https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr (třetí formulář, Vyhledávání uživatelského jména (IDM login)) či na nástěnce u učebny J242. Výchozí heslo se skládá z druhého písmene křestního jména, druhého písmene z příjmení bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla bez lomítka. První písmeno je v heslu vždy velké. Příklad číslo 1: Student PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho rodné číslo je: /5789, uživatelské jméno: studej00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (JAn), druhého písmene z příjmení (Studený) bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla ( ) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: At Příklad číslo 2: Student FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho rodné číslo je: , uživatelské jméno: pesakc00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (ČEněk), druhého písmene z příjmení (Pešák) bez diakritiky! a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla ( ) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: Ee Průběh testu Test probíhá ve stanovené PC učebně (J242 nebo J243 - budova PF v Jeronýmově ul.) s MS Windows XP a MS Office 2003 nebo Jedná se o dovednostní test reálné samostatné práce na počítači, který trvá přesně 60 minut. Buďte na místě několik minut předem, pozdní příchod může být sice tolerován, avšak pouze na úkor Vašeho času - testování je pro všechny ukončeno 60 minut po vyhlášeném zahájení. Před zahájením testu se každý student přihlásí do sítě pod svým uživatelským jménem a připraví si doklad totožnosti s fotografií ke kontrole (OP, index, studentský průkaz, ISIC, řidičák, pas). Bez prokázání totožnosti nelze přistoupit k testování. Každý student obdrží písemné zadání testu se seznamem úkolů, které musí na počítači provést a téma, jehož se bude týkat práce v textovém editoru. K vypracování testu může student využít svých poznámek nebo dostupných elektronických popř. internetových zdrojů informací (systém nápovědy v MS Office, www stránky podpory používaných produktů, FAQ, apod.). Při jakémkoli porušení pravidel (napovídání, komunikace studentů mezi sebou, používání nepovolených prostředků apod.), zkoušející bez dalšího upozorňování odebírá zadání a pro testovaného je termín automaticky vyhodnocen jako neúspěšný (učebna je monitorována kamerovým systémem a je možné v případně dodatečně situaci posoudit dle videozáznamu). V případě potřeby je dovoleno komunikovat pouze se zkoušejícím (nejasnosti v zadání, nestandardní chování aplikací apod.). Je-li v průběhu testu vyžadována práce s elektronickou poštou ( em) je díky spolehlivosti a rychlosti doporučován fakultní ový účet, jenž má každý student automaticky zřízen a může jej využívat v průběhu celého svého studia (přihlášení je stejné jako do fakultní sítě). Samozřejmě lze k odesílání využít libovolného poštovního účtu, v tomto případě však nelze přihlížet k případným technickým závadám a nefunkčnostem ze strany poskytovatele této služby (nedostupnost, problémy s posíláním příloh, nemožnost přihlášení se apod.). 5

7 3 Obsah testu ITT v.2013 Test je zaměřen na ověření běžných znalostí, které by měl mít absolvent střední školy dle RVP (Rámcového vzdělávacího programu) gymnázií a odborných středních škol. Jedná se o následující témata: Ovládání PC a operačního systému Práce s textovým editorem Práce s tabulkovým procesorem Základní úpravy obrazových dat ová komunikace a vyhledávání informací na internetu Zásady bezpečnosti při práci s digitálními daty Těmto tématům velmi blízce odpovídají moduly 2,3,4,7 a částečně 9 konceptu ECDL (European Computer Driving Licence - V dalších textech se proto budeme odkazovat na sylaby pro tyto moduly, ze kterých budou vybrány znalosti vyžadované v testech. 3.1 Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory Do této části je zahrnuta znalost základního ovládání počítače (např. zapnout, připojit externí zařízení), orientace v operačním systému (spouštění programů, přepínání mezi nimi nebo základní nastavení OS). Samozřejmostí je práce se sobory a složkami, jako je kopírování, přesouvání nebo mazání. Rozumět pojmu hardware. Znát základní typy počítačů jako např.: stolní počítač, notebook, tablet. Znát základní typy dalších zařízení jako např.: chytrý telefon (smartphone), přenosný přehrávač, digitální fotoaparát. Znát hlavní součásti hardware jako je procesor, operační paměť RAM, datové úložiště. Chápat jejich vliv na výkon počítače/dalšího zařízení. Znát běžné typy vstupních a výstupních zařízení jako jsou: tiskárny, obrazovky, scannery, klávesnice, myši, touchpady (trackpady), webkamery, reproduktory, mikrofony, dokovací stanice. Znát běžné vstupní a výstupní porty jako jsou USB, HDMI. Rozumět pojmu software. Znát základní typy softwaru jako jsou operační systémy a aplikace. Vědět, že software může být instalován lokálně nebo může být k dispozici online. Rozumět pojmu operační systém. Znát druhy operačních systémů běžně používaných v počítačích a v dalších zařízeních. Znát běžně používané typy aplikací jako jsou kancelářské aplikace, komunikační aplikace, sociální sítě, aplikace pro zpracování multimédií, grafické aplikace, mobilní aplikace. Rozumět pojmu Licence pro koncového uživatele softwaru (EULA). Vědět, že uživatel musí mít před použitím softwaru získat potřebný typ licence. 6

8 Umět zapnout počítač a bezpečně se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Umět odhlásit se od počítače. Umět správným způsobem vypnout a restartovat počítač. Rozumět účelu použití pracovní plochy a hlavního panelu. Rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních programů, tiskáren, disků, zástupců a koše. Vybírat a přesouvat ikony. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat zástupce. Rozpoznat různé části okna jako je záhlaví, panel nabídek, panel nástrojů, pás karet, stavový řádek a posuvník. Otevřít, zavřít, minimalizovat, maximalizovat, obnovovat, měnit velikost a přesouvat okno. Přepínat mezi více otevřenými okny. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Připojit k počítači datové zařízení (USB flash disk, digitální fotoaparát, digitální přehrávač). Odpojit zařízení správným způsobem. Vytvořit snímek obrazovky nebo aktivního okna. Otevřít a zavřít textový editor. Otevřít a zavřít textový dokument. Vkládat text do textového dokumentu. Kopírovat a přesouvat text v rámci jednoho dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. Vložit snímek obrazovky do dokumentu. Uložit a pojmenovat textový dokument. Vytisknout textový dokument z textového editoru. Pochopit, jak operační systém organizuje disky, složky a soubory ve stromové (hierarchické) struktuře. Přecházet mezi disky, složkami, podsložkami a soubory. Umět zobrazit základní vlastnosti souborů a složek jako jsou název, velikost, umístění. Změnit druh zobrazení souborů a složek jako např.: dlaždice, ikony, seznam, podrobnosti. Rozpoznat běžné typy souborů jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace, soubory typu "pdf", obrázky, zvukové nahrávky a videoklipy, komprimované archivy a spustitelné programy. Zobrazit obsah disku, složky. Otevřít soubor. Znát užitečné návyky pro pojmenovávání složek a souborů, například používat smysluplné názvy složek a souborů pro jejich snadnější opětovné nalezení a uspořádání souborů a složek. Vytvořit složku. Přejmenovat soubor nebo složku. Vyhledávat soubory podle názvu souboru nebo jeho části, podle obsahu dokumentu nebo podle data poslední změny. Umět používat zástupné znaky. 7

9 Vybírat jednotlivé soubory a složky, souvislé a nesouvislé skupiny souborů nebo složek. Řadit soubory abecedně podle názvu, podle velikosti, podle typu a podle data poslední změny v sestupném nebo vzestupném pořadí. Kopírovat a přesouvat soubory a složky mezi dvěma složkami a mezi dvěma disky. Odstraňovat (přesouvat) soubory a složky do koše. Obnovit soubory a složky z koše do původního umístění. Znát hlavní druhy datových úložišť: interní pevný disk, externí pevný disk, síťový disk, CD, DVD, Bluray Disk, USB flash disk, paměťová karta a internetové datové úložiště (webdisk). Znát jednotky paměťové kapacity jako jsou kb, MB, GB, TB. Zjistit volnou kapacitu datového úložiště (např. pevného disku). Pochopit, co znamená a k čemu se využívá komprese (komprimace) souborů a složek. Komprimovat soubory a složky. Extrahovat komprimované soubory a složky na konkrétní místo na disku. Rozumět pojmu počítačová síť. Chápat hlavní účely využívání sítí jako je možnost sdílení dat a bezpečný přístup k datům nebo zařízením. Rozumět pojmu Internet a znát běžné využívané internetové služby jako jsou webové prezentace (WWW - World Wide Web), internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol), elektronická pošta ( ), komunikace v reálném čase (IM - Instant Messaging). Znát zásady pro volbu hesel a pro práce s hesly, jako např. nesdělování hesla, pravidelná změna hesla, přiměřená délka hesla, vhodná struktura hesla. Znát účel a zásady zálohování dat, jako je pravidelnost zálohování a používání vzdáleného datového úložiště. Používat antivirový program k antivirové kontrole počítače. 3.2 Práce s textovým editorem Pro tvorbu textového dokumentu lze používat libovolný textový editor. V učebnách je nejčastěji nainstalována sada kancelářského balíku MS Office 2007, nicméně lze variantně pracovat buď ve starší verzi MS Office 2003 nebo programech od jiného výrobce jako například OpenOffice.org nebo LibreOffice ve verzi 4. Při práce s textovým editorem musí student prokázat schopnosti vytvořit a formátovat dokument pomocí běžných editačních nástrojů, které se uplatňují u editace delších textů (jako je seminární nebo bakalářská práce). Je proto nutné znát i způsoby automatizace některých postupů, zejména číslování obrázků a nadpisů, generování obsahu nebo seznamu tabulek. Spustit a ukončit aplikaci textového editoru, otevřít a zavřít dokumenty. Uložit dokument na konkrétní místo na disku, případně uložit textový dokument pod jiným názvem. 8

10 Uložit dokument v souboru jiného typu, například jako je textový soubor, v souboru typu "rtf" nebo jako šablonu. Uložit dokument ve starší verzi souboru a v souboru jiného textového editoru. Přepínat mezi dvěma otevřenými dokumenty. Zjistit základní možnosti a předvolby textového editoru jako je jméno autora dokumentu a počet slov a znaků v dokumentu. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Používat různá měřítka zobrazení dokumentu. Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás karet, ). Přepínat mezi dvěma zobrazeními stránky (rozloženími stránky ). Zadávat text do textového dokumentu. Vkládat do textového dokumentu symboly nebo speciální znaky jako je (copyright), (registered), (trade mark). Zobrazit a skrýt netisknutelné formátovací značky jako jsou mezery, konce odstavců a zarážky tabulátoru. Vybírat znak, slovo, řádek, větu, odstavec a celý text dokumentu. Upravovat obsah zadáváním a mazáním znaků a slov uvnitř již vytvořeného textu a přepsáním existujícího textu. Používat nástroj (příkaz, ) pro vyhledání a nahrazování určitých slov a textových frází v textovém dokumentu. Kopírovat a přesouvat text uvnitř textového dokumentu a mezi dvěma otevřenými textovými dokumenty. Mazat text. Používat příkazy Zpět a Znovu. Změnit velikost písma a vzhled (typ) písma. Používat formátování textu: tučné, kurzíva, podtržení. Používat formátování textu: dolní index, horní index. Používat různé barvy textu. Měnit velká a malá písmena. Znát užitečné návyky pro zarovnávání textu, například používat nástroje pro zarovnávání a odsazování textu a tabulátory namísto vkládání mezer. Zarovnat text odstavce vlevo, vpravo, na střed a do bloku. Odsazovat odstavce: zleva, zprava a odsazovat první řádek. Nastavit, smazat a používat zarážky tabulátoru: levá, pravá, na střed a desetinná zarážka. 9

11 Znát užitečné návyky pro oddělování odstavců, například používat mezery mezi dvěma odstavci namísto vkládání prázdných řádků. Používat mezery před a za odstavcem, používat jednoduché či dvojité řádkování uvnitř odstavce. Vkládat a odstraňovat odrážky do/z jednoduchého seznamu a číslovat položky jednoduchého seznamu. Přepínat mezi různými předdefinovanými styly odrážek a formáty číslování jednoduchého seznamu. Vložit rámeček, stínovat (podbarvit) odstavce. Používat existující styly písma pro vybraný text. Používat existující styly odstavce pro jeden nebo více odstavců. Používat nástroj pro kopírování formátu. Vytvářet tabulky připravené pro vkládání dat. Vkládat a upravovat data v tabulce. Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky. Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce. Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce. Upravovat styl ohraničení buněk tabulky, šířku a barvu čáry. Volit stínování (barvu pozadí) buněk tabulky. Vkládat objekty (obrázky, kliparty, symboly, grafy, kreslené objekty) na konkrétní místa v dokumentu. Vybírat objekty. Kopírovat a přesouvat objekty uvnitř dokumentu a mezi dvěma otevřenými dokumenty. Měnit velikost objektů a odstraňovat objekty. Změnit orientaci dokumentu: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru. Změnit okraje celého dokumentu: horní, spodní, levý a pravý okraj. Znát užitečné návyky pro odstránkování, například vložit konec stránky namísto vkládání prázdných řádků. Vložit a odstranit konec stránky do/z textového dokumentu. Vložit a upravit text v záhlaví a zápatí dokumentu. Vkládat pole do záhlaví a zápatí, jako je datum, číslo stránky a název souboru. Používat automatické číslování stránek v dokumentu. Kontrolovat pravopis, opravovat pravopisné chyby a odstraňovat opakující se slova. Zobrazit náhled dokumentu před tiskem. Tisknout dokument na instalované tiskárně s použitím možností nastavení tisku jako je tisk celého dokumentu, tisk vybraných stran a tisk více kopií. 10

12 Používat volby obtékání textu pro grafické objekty (obrázky, fotografie, grafy, diagramy, schémata) a tabulky. Používat rozšířené možností vkládání dat ze schránky jako jsou formátovaný a neformátovaný text. Používat a upravovat číslování víceúrovňových seznamů. Používat automatický formát nebo styl tabulky. Slučovat a rozdělovat buňky v tabulce. Změnit okraje v buňce, změnit zarovnání a směr textu v buňkách. Převádět text oddělený speciálním znakem (oddělovačem) na tabulku. Přidávat titulky nad a pod grafický objekt nebo tabulku. Přidávat a odstraňovat nové titulky (jmenovky). Změnit formát číslování titulků. Vkládat a aktualizovat obsah dokumentu založený na předdefinovaných nadpisových stylech a použít předdefinované formáty obsahu. Vkládat a aktualizovat seznamy obrázků založené na předdefinovaných stylech a použít předdefinované formáty seznamu. Vkládat a odstraňovat pole jako jsou autor, jméno souboru a cesta k souboru, velikost souboru, pole s výzvou pro vyplnění (fill-in). 3.3 Tabulkový procesor Tabulkový procesor slouží zejména jako kalkulačka a i proto se test zaměřuje na použití této aplikace k výpočtům a k efektivní práci s daty. Mezi základní znalosti tak patří nastavení formátu buněk (čísel), vkládání vzorců, používání relativních a absolutního odkazování na buňky ve vzorcích, řazení a filtrace dat, tvorba grafů a úprava vlastností listu. Spustit a ukončit aplikaci tabulkového procesoru. Otevřít a uzavřít tabulky. Vytvořit novou tabulku založenou na výchozí šabloně. Uložit tabulku na konkrétní místo na disku a uložit tabulku pod jiným názvem na konkrétní místo na disku. Uložit tabulku v souboru jiného typu, jako je šablona a textový soubor. Uložit tabulku ve starší verzi souboru a v souboru jiného tabulkového procesoru. Importovat z textového souboru data oddělená speciálním znakem (oddělovačem). Přepínat mezi dvěma otevřenými tabulkami. Používat dostupné funkce programové nápovědy. Používat různá měřítka zobrazení tabulky. Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás karet,...). 11

13 Pochopit, že buňka tabulky by měla obsahovat pouze jeden druh dat (například jméno v jedné buňce, příjmení ve vedlejší buňce). Znát užitečné návyky pro vytváření tabulek, například vyvarovat se prázdných řádků a sloupců v těle tabulky nebo vkládání prázdného řádku před řádek se součtem a ukládání dat mimo tabulku. Zadávat do buněk čísla, datum a text. Vybrat buňku, oblast sousedících buněk, oblast nesousedících buněk a celý list tabulky. Upravovat obsah buněk. Používat příkazy Zpět a Znovu. Používat vyhledávací nástroje pro hledání určitého obsahu v tabulce. Používat vyhledávací nástroje pro hledání a nahrazení určitého obsahu v tabulce. Řadit oblast buněk podle jednoho kritéria vzestupně nebo sestupně v abecedním pořadí, vzestupně nebo sestupně v číselném pořadí. Řazení dat podle více kritérií ve více sloupcích současně. Automaticky filtrovat data v seznamech. Kopírovat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, kopírovat obsah buněk mezi dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami. Používat nástroj pro automatické vyplňování a kopírování dat, používat úchyt buněk pro kopírování a vkládání řad čísel nebo dat. Přesouvat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, přesouvat obsah buněk mezi dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami. Mazat obsah buněk. Vybrat řádek, oblast sousedících řádků a oblast nesousedících řádků. Vybrat sloupec, oblast sousedících sloupců a oblast nesousedících sloupců. Vložit a odstranit řádky a sloupce. Nastavit šířku sloupců a výšku řádků na konkrétní hodnotu, přizpůsobit šířku sloupců a výšku řádků šířce, resp. výšce obsahu. Ukotvit a/nebo uvolnit řádky a sloupce (příčky). Přepínat mezi dvěma listy tabulky. Vložit nový list tabulky a odstranit list tabulky. Znát užitečné návyky pro pojmenování listů tabulek, například používání smysluplných názvů namísto výchozích názvů. Kopírovat, přesouvat a přejmenovávat listy tabulky. Znát užitečné návyky pro vytváření vzorců, například vytvářet odkazy na buňky s číselnými hodnotami namísto zadávání čísel do vzorců. 12

14 Vytvářet vzorce s odkazy na buňky a se základními aritmetickými operacemi (sčítání, odečítání, násobení, dělení). Rozpoznat a pochopit standardní chybová hlášení související s použitím vzorců jako je #NÁZEV, #REF!, #DIV/0!. Rozumět relativním a absolutním odkazům ve vzorcích a používat je. Používat funkce jako je SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, POČET2, ZAOKROUHLIT. Používat logickou funkci KDYŽ (pro vracení dvou určitých hodnot) s porovnávacími operátory: =, <, >. Formátovat buňky tak, aby se zobrazila čísla na určitý počet desetinných míst a tak, aby se zobrazila čísla s oddělovačem řádů nebo bez něj. Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly datum různým stylem a aby zobrazovaly čísla se symbolem měny. Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly čísla jako procenta. Měnit vzhled obsahu buněk, například velikost písma a druhy (typy) písem. Používat formátování obsahu buněk: tučný, kurzíva, podtržení, dvojité podtržení. Používat různé barvy pro obsah a pozadí buněk. Kopírovat formát buňky nebo oblasti buněk do jiné buňky nebo oblasti buněk. Zalomit textový obsah buňky uvnitř buňky nebo oblasti buněk. Zarovnat obsah buňky vodorovně a svisle. Nastavit orientaci textového obsahu buňky. Sloučit buňky a zarovnat textový obsah sloučených buněk na střed. Používat různá ohraničení buňky nebo oblasti buněk, například styl a barvu čáry. Vytvářet různé typy grafů na základě dat, například sloupcový graf, pruhový graf, spojnicový graf a výsečový graf. Vybírat graf. Měnit typ grafu. Přesouvat, měnit velikost grafu a odstranit graf. Zadávat, mazat a upravovat název grafu. Přidat popisky dat do grafu jako jsou hodnoty/čísla a procenta. Měnit barvu pozadí grafu a legendy. Měnit barvy sloupců, pruhů, čar a výsečí grafů. Měnit velikost písma a barvu názvu grafu, názvů os a legendy. Měnit okraje listu s tabulkou: horní, dolní, levý, pravý. Změnit orientaci listu s tabulkou: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru pro tisk. Přizpůsobit obsah listu s tabulkou určitému počtu tiskových stran. 13

15 Zadávat, upravovat a mazat text v záhlaví a zápatí listu s tabulkou. Vkládat a odstraňovat pole do/ze záhlaví a zápatí, například automatické číslování stránek, datum, čas, název souboru a název listu s tabulkou. Vypnout a zapnout zobrazení mřížky a záhlaví řádků a sloupců pro účely tisku. Zobrazit náhled listu s tabulkou před tiskem. Tisknout vybranou oblast buněk tabulky, celý list s tabulkou, více kopií listu, všechny listy s tabulkami a vybraný graf. Používat podmíněné formátování založené na obsahu buněk. Skrývat a zobrazovat řádky, sloupce a listy. 3.4 Práce s grafikou Součástí testu jsou i základní operace s grafikou, které jsou nutné pro správné doplnění textů například o obrázky. Mezi tyto základní operace lze např. zařadit změnu velikosti a rozlišení fotografií, oříznutí a barevné úpravy. Použít lze k těmto operacím různé aplikace pro prohlížení obrázků jako např. IrfanView. Znát běžné činnosti s digitálními obrázky, tj. publikování na webu nebo vydávání tiskem, zasílání e- mailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu, tisk pro osobní potřeby, použití digitálních fotorámečků. Rozumět pojmům obrazový bod (pixel) a rozlišení, rozpoznat klíčové vlastnosti digitálních obrázků, tj. složení obrazu z jednotlivých bodů uložených digitálně v binárním kódu. Rozumět pojmům ztrátová a bezztrátová komprese obrazových dat. Rozumět pojmu ochrana autorských práv a jeho důsledkům na využívání digitálních obrázků. Vědět co znamená, když je možné použít obrázek bez poplatku nebo když je jeho použití zpoplatněno. Rozumět pojmům rastrová (bodová) a vektorová grafika a rozdílům mezi nimi. Rozpoznat běžné rastrové (jpeg, gif) a vektorové (svg, eps) formáty. Rozumět pojmům kontrast, jas a gama. Uložit obrázek z digitálního fotoaparátu na konkrétní místo na lokálním disku. Vytvořit snímek obrazovky zachycením celé obrazovky nebo zachycením aktivního okna. Uložit obrázek z internetové fotobanky, knihovny obrázků nebo webové stránky na konkrétní místo na lokálním disku. Spustit a ukončit grafický editor, otevřít a uzavřít soubor obsahující obrázek. Vytvořit nový obrázek s využitím dat uložených ve schránce. Přepínat mezi otevřenými soubory s obrázky. Uložit obrázek a uložit obrázek pod jiným jménem na konkrétní místo na disku. Uložit nebo exportovat obrázek do jiného formátu, například do formátu jpeg, gif, tiff nebo png. 14

16 Změnit rozměry obrázku v obrazových bodech (pixelech) a měrných jednotkách (převzorkovat obrázek). Oříznout obrázek. 3.5 Internet a elektronická komunikace Rozumět pojmům Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL), hypertextový odkaz. Rozumět struktuře adresy internetové stránky. Znát základní typy domén jako jsou národní domény (.cz,.uk,... ) nebo domény organizací (.org,.edu,.com,.gov) Vědět, co je internetový prohlížeč a znát názvy běžných internetových prohlížečů. Znát různé internetové aktivity jako např. vyhledávání informací, nakupování, vzdálená výuka (elearning), publikování informací, elektronické bankovnictví, služby státní správy, zábava, komunikace. Znát hlavní zásady bezpečnosti při používání Internetu jako je nakupování na zabezpečených internetových stránkách důvěryhodných prodejců, nesdělování osobních a finančních informací, odhlašování od internetových stránek po ukončení nebo při přerušení práce. Rozumět pojmu šifrování (encryption). Umět rozpoznat zabezpečenou internetovou stránku podle protokolu https nebo podle symbolu zámku. Znát některé možnosti omezení využívání internetu jako např. dohled, omezení prohlížených webových stránek nebo omezení stahování dat. Spustit internetový prohlížeč a ukončit práci v internetovém prohlížeči. Zapsat URL internetové stránky do adresního řádku a zobrazit stránku v prohlížeči. Aktualizovat zobrazení internetové stránky a zastavit načítání obsahu internetové stránky. Používat hypertextové odkazy. Otevřít internetovou stránku v nové záložce (panelu) nebo v novém okně internetového prohlížeče. Otevírat a zavírat další záložky (panely) nebo okna internetového prohlížeče. Přepínat mezi otevřenými záložkami (panely) nebo otevřenými okny internetového prohlížeče. Pohybovat se vpřed a vzad mezi již navštívenými internetovými stránkami. Přejít na domovskou stránku internetového prohlížeče. Zobrazit dříve navštívené stránek využitím historie navštívených stránek. Vyplňovat webové formuláře, vyprázdnit pole formuláře, odeslat vyplněný formuláře. 15

17 Zobrazit a skrývat vestavěné nástrojové panely. Minimalizovat a obnovovat zobrazení nástrojových karet. Stáhnout a uložit soubor z internetové stránky na disk počítače. Zkopírovat část textu, obrázek nebo URL stránky do otevřeného textového dokumentu nebo do e- mailu. Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout internetovou stránku nebo označenou část stránky s využitím možností nastavení tisku. Rozumět pojmu internetový vyhledávač. Znát několik běžně používaných vyhledávačů. Provádět vyhledávání podle klíčových slov. Používat rozšířené možnosti vyhledávání jako vyhledávání podle přesné textové fráze, data aktualizace stránky, jazyka stránky, druhu média (text, obrázek ) Chápat důležitost kritického zhodnocení obsahu stránky. Uvědomovat si rozdíly mezi stránkami s různým účelem jako jsou informační servery, zábavné stránky, blogy, elektronické obchody. Znát faktory, podle kterých lze usoudit na důvěryhodnost stránky, jako jsou autor obsahu, reference, datum aktualizace obsahu. Umět posoudit vhodnost obsahu stránky pro různé skupiny uživatelů. Rozumět pojmům autorské právo a duševní vlastnictví. Vědět, kdy je potřeba požádat souhlas k použití osobních údajů. Získat správné návyky pro využívání elektronické komunikace jako např. krátké a stručné vyjadřování, používání jednoznačných názvů (předmětů zpráv), nezveřejňování osobních informací, nerozšiřování nevhodného obsahu, kontrola pravopisu zpráv. Rozumět pojmu a znát jeho hlavní výhody. Rozumět struktuře adresy ové schránky. Uvědomovat si možné komplikace spojené s posíláním příloh jako např. omezení maximální velikosti přílohy, omezení typu souboru přílohy. Chápat rozdíly mezi druhy adresátů Komu (To), Kopie (Copy - Cc), Skrytá kopie (Blind Copy - Bcc) a umět je správně použít. Vědět o rozesílání podvodných a nevyžádaných ů. Vědět o možnosti infekce počítače prostřednictvím u. Rozumět pojmu phishing. Umět přistoupit k ovému účtu (schránce). Znát význam standardních složek ové schránky jako jsou Doručená pošta, Odeslaná pošta, Pošta k odeslání, Odstraněná pošta (Koš), Koncepty, Nevyžádaná pošta (Spam). Vytvořit nový ovou zprávu. 16

18 Vložit jednu (nebo více) ových adres nebo distribuční seznam do adresních polí Komu, Kopie a Skrytá kopie. Zadat vhodný text do pole pro předmět, napsat nebo vložit ze schránky text do těla ové zprávy. Přidat a odebrat přílohu. Odeslat ovou zprávu bez příznaku nebo s příznakem důležitosti. Otevřít a zavřít přijatou ovou zprávu. Odpovědět na ovou zprávu pouze původnímu odesílateli nebo původním odesílatelům a ostatním. Vědět kdy kterou možnost použít. Předat ovou zprávu dál dalším adresátům. Otevřít přílohu a uložit přílohu do konkrétního umístění na disku počítače. Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout ovou zprávu s využitím možností nastavení tisku. Rozpoznat přečtenou (nepřečtenou) ovou zprávu. Umět označit ovou zprávu jako přečtenou (nepřečtenou). Přidat a odebrat příznak pro zpracování. Odstraňovat ové zprávy. Obnovovat odstraněné ové zprávy. Vyprázdnit složku Odstraněná pošta (Koš). Přesouvat zprávy do složky (ze složky) Nevyžádaná pošta (Spam). 4 Vzorové příklady testu Dále jsou uvedeny příklady testů zadaných v ak. roce 2012/13. Testy se postupně obměňují a mohou mít i velmi odlišný způsob formálního zadání. Vždy se ale bude jednat o podobnou náročnost a podobný rozsah činností, které je nutné v časovém limitu šedesáti minut zvládnout. 17

19 18 ITT v.2013

20 19 ITT v.2013

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials New SYLABUS 1.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Microsoft Excel 2013 tabulkový program

Microsoft Excel 2013 tabulkový program VŠE v Praze Microsoft Excel 2013 tabulkový program Markéta Kubálková 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 1 Základní pojmy a operace... 7 1.1 Tabulkový program... 7 1.2 Firma Encián... 7 1.3 Seznámení

Více