PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0138 ze dne PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

2 Obecné předpoklady N a území Městské části Praha 1 je podle aktuální statistiky Českého statistického úřadu přihlášeno k pobytu téměř obyvatel. Z tohoto počtu připadá zhruba 17 % na seniory, tedy obyvatele ve věku nad 65 let. Procentuální zastoupení obyvatelstva v seniorském věku zůstává v průběhu let v této městské části téměř neměnné. Přesto se však Městská část Praha 1 stále snaží rozšiřovat a zlepšovat služby, které jsou seniorům na jejím území poskytovány. Počet obyvatel v kraji Hlavní město Praha a v MČ Praha 1 v 1. pololetí 2012 (předběžné výsledky ČSÚ) Stav 1. ledna 2012 Střední stav obyvatelstva Stav 30. června 2012 celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Hl. m. Praha Praha Procentuální zastoupení MČ Praha 1 v hl. m. Praha 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,2 % J ak vyplývá ze statistiky, Praha 1 se řadí k menším městským částem. Péče Městské části Praha 1 o seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří žijí na tomto území, je však příkladná. Středisko sociálních služeb, dále jen Středisko, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 1, spravuje pět Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS nebo BDPS), provozuje čtyři Kluby seniorů (dále jen KS), Denní stacionář a Systém tísňové péče. Základním posláním a veřejným závazkem Střediska sociálních služeb je poskytování kvalitních sociálních služeb. M imo základní péči však Středisko sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením nabízí také širokou škálu volnočasových aktivit. Do těch se mohou kromě klientů Střediska zapojit i všichni ostatní senioři a všechny ostatní osoby se zdravotním postižením. Na volnočasové aktivity klade Středisko velký důraz, protože sociální začlenění, kulturní a společenské vyžití, kontakt s dalšími lidmi či poznávání nových míst a věcí je pro člověka stejně důležité jako dobré jídlo, kvalitní bydlení a ostatní materiální stránky života.

3 ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4 Domy s pečovatelskou službou (DPS nebo BDPS) DPS Dlouhá 23 ( BDPS Benediktská 13 ( DPS Týnská 17 ( DPS Pštrossova 18 ( DPS U Zlaté studně 1 (

5 Kluby seniorů (KS) KS Týnská 17 ( KS Tomášská 6 ( KS Benediktská 13 ( KS Haštalka (Haštalská 7) (

6 Ostatní zařízení Systém tísňové péče ( Denní stacionář (

7 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

8 S tředisko pořádá v Domech s pečovatelskou službou besedy, přednášky, hudební představení a podobně a dále seniorům zajišťuje akce pořádané mimo DPS, jako jsou např. návštěvy divadel, to vše plně v souladu s přáními, která obyvatelé DPS projevují. Program volnočasových aktivit pořádaných přímo v Domech s pečovatelskou službou se neustále rozšiřuje. Kromě toho se obyvatelé těchto domů samozřejmě mohou účastnit, a mnoho z nich se rádo účastní, všech ostatních volnočasových aktivit pořádaných Střediskem. K luby seniorů nabízejí všem seniorům z MČ Praha 1, kteří mají zájem setkávat se s lidmi, vyslechnout přednášku, zdokonalit se v nějaké dovednosti či rozvíjet své schopnosti, bohatý pravidelný i nepravidelný program. Jedná se zejména o standardní klubová setkání seniorů, přednášky z nejrůznějších oborů, malá hudební vystoupení, kurzy práce na PC, konverzaci v cizích jazycích, rukodělné kroužky, cvičení vhodná pro seniory a podobně. Programy jednotlivých klubů se stále rozšiřují a zdokonalují, a to především dle námětů, návrhů a zájmů samotných seniorů. V elkou zálibou seniorů v Praze 1 se stala hra pétanque. Družstvo seniorů z Prahy 1 je dokonce registrovaným členem České asociace pétanque klubů (ČAPEK), má pravidelné tréninky zajišťované Střediskem, jezdí na soustředění a účastní se turnajů. Další pohybovou aktivitou je Turistická parta. Procházky s holemi na Nordic Walking jsou přitažlivé i díky tomu, že při nich senioři poznají nejrůznější zajímavá místa. O d roku 2011 Středisko pro seniory pořádá pravidelné a tematické zájezdy. Na pravidelných zájezdech je účastníkům hrazena doprava, oběd a případné vstupné. Na tematických výletech je seniorům hrazena jen doprava. Cíle tematických zájezdů se určují v závislosti na kalendáři akcí různých organizací působících po celé České republice a samozřejmě také v souladu s možnostmi a zájmy seniorů. V roce 2012 byl otevřen nově zrekonstruovaný Klub seniorů Haštalka v překrásných prostorách v Haštalské 7. Jedná se o nejmodernější klub v Městské části Praha 1. Ihned po otevření si začal svou výhodnou polohou, krásným, účelným a příjemným zázemím a stále se rozšiřující nabídkou nejrůznějších aktivit získávat oblibu. Do tohoto nového klubu byly přesunuty některé aktivity z KS Benediktská 13.

9 Program Klubů seniorů Střediska sociálních služeb pro rok 2013 S tejně jako v ostatních letech, připravuje Středisko sociálních služeb i pro rok 2013 bohatý program v Klubech seniorů. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl otevřen nový Klub seniorů Haštalka, přesouvají se právě tam některé programy z jiných klubů, případně se některé aktivity pro velký zájem do tohoto nového zařízení rozšiřují. K lub seniorů Haštalka v Haštalské ulici nabízí natolik účelné, příjemné a moderní zázemí, že je zcela nepochybné, že se v průběhu roku 2013, ale pravděpodobně i v dalších letech, bude jeho program dále rozšiřovat a zdokonalovat. Již nyní tam byly přesunuty některé akce z Klubu seniorů Týnská 17, kde ovšem stále zůstává mnoho volnočasových činností. K luby seniorů Tomášská 6 a Benediktská 13 jsou ve srovnání s oběma většími Kluby seniorů využity o něco méně. Je to dáno především omezeným prostorem, který tato zařízení nabízejí. V budoucnu bychom ovšem rádi pro seniory našli i takové aktivity, které by se daly uskutečnit v těchto menších, ale tudíž také o něco intimnějších a klidnějších prostorách, jež máme k dispozici. pondělí úterý středa Klub seniorů Týnská 17 program platný od klub je pro veřejnost otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin tai chi cvičení na setkání u kávy výuka práce na PC pro pokročilé ( ) židlích konverzace AJ výuka práce na PC pro pokročilé konverzace FJ ( ) výuka práce na PC pro pokročilé konverzace NJ* cvičení paměti voskování encaustika ( ) bridž taroky setkání u kávy setkání u kávy recitační klub Týnka ( ) setkání u kávy čtvrtek výuka práce na PC pro začátečníky taroky ( ) setkání u kávy * probíhá každý 2. a 4. týden v měsíci Autorská čtení se pořádají nepravidelně, většinou v úterý, zpravidla od do 11.30, termín je vždy vyvěšen předem. Pétanque tréninky probíhají v zimním období (od listopadu do března) v hale v Týnské ulici, v letním období (od dubna do října) na hřišti v parku Lannova. Turistická parta se schází dle dohody venku. Přednášky a besedy se konají nepravidelně, termín je vždy vyvěšen předem. Klub je pro individuální aktivity (posezení, rozhovory, občerstvení apod.) otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin. Pátky jsou vyhrazeny mimořádným akcím.

10 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Klub seniorů Tomášská 6 program platný od klub je pro veřejnost otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin výuka práce na PC posezení u kávy, přednášky, besedy výuka práce na PC výuka práce na PC výuka práce na PC výtvarný kroužek Přednášky a besedy se konají nepravidelně, termín je vždy vyvěšen předem. Klub je pro individuální aktivity (posezení, rozhovory, občerstvení apod.) otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin. V prostorách tohoto klubu mohou senioři každé odpoledne využívat počítač. Pátky jsou vyhrazeny mimořádným akcím. pondělí úterý středa čtvrtek posezení u kávy, přednášky, besedy vzdělávací akce, posezení u kávy posezení u kávy, přednášky, besedy Klub seniorů Benediktská 13 program platný od klub je pro veřejnost otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin slavnostní předávání gratulací jubilantům pánský klub sejdeme se ve středu posezení u kávy, besedy, vzdělávací akce posezení u kávy posezení u kávy Přednášky a besedy se konají nepravidelně, termín je vždy vyvěšen předem. Klub je pro individuální aktivity (posezení, rozhovory, občerstvení apod.) otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin. Pátky jsou vyhrazeny mimořádným akcím.

11 Klub seniorů Haštalka program platný od klub je pro veřejnost otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin informační setkání u kávy a besedy, pondělí divadelní kroužek hodinka* přednášky setkání u úterý výtvarný kroužek a šití kávy v případě pořeby středa taneční kroužek Meduňka recitační klub Týnka cvičení na čtvrtek setkání u kávy a besedy, přednášky židlích * každé první pondělí v měsíci V květnu a v červnu se konají módní přehlídky (termín je vždy vyvěšen předem). Přednášky a besedy se konají nepravidelně, termín je vždy vyvěšen předem. Klub je pro individuální aktivity (posezení, rozhovory, občerstvení apod.) otevřen od pondělí do čtvrtka od do hodin. Pátky jsou vyhrazeny mimořádným akcím.

12 Pravidelná činnost S tředisko sociálních služeb bude v roce 2013 při pořádání volnočasových aktivit pro seniory spolupracovat s celou řadou organizací. Především se samozřejmě jedná o Městskou část Praha 1, dále bude pokračovat spolupráce s dobrovolníky z Maltézské pomoci, se sdružením Život 90, s Českým centrem Praha 1, s Policií České republiky atd. V roce 2013 Středisko plánuje pravidelné pořádání následujících volnočasových aktivit, a to jak v prostorách Klubů seniorů, tak mimo ně: divadelní kroužek secvičení hry, veřejné vystoupení, první premiéra plánována na září nebo říjen 2013 předčítání nahlas z děl dle výběru seniorů, zpočátku v DPS, dle zájmu možno rozšířit do KS muzikoterapie zpočátku v DPS, dle zájmu možno rozšířit do KS a Denního stacionáře módní přehlídky seniorek pro seniorky v KS Haštalka klubová setkání seniorů zaštiťovaná Střediskem cvičení na židlích pořádané 2x týdně v KS Týnská 17 a KS Haštalka plavání v plaveckém bazénu Axa umožněné poskytnutím vstupenek ze strany MČ Praha 1 pétanque tréninky Senior týmu Praha 1 pod odborným vedením trenéra, soustředění, účast na turnajích cvičení tai chi pod vedením zkušených lektorů ze Sdružení taoistického tai chi konverzace v cizích jazycích angličtina, němčina, francouzština cvičení paměti výuka práce na PC pod vedením zkušeného lektora, v úrovních pro začátečníky a pro pokročilé, pomoc s konkrétními problémy Turistická parta vycházky do větších přírodních lokalit v Praze a blízkém okolí bridžový klub setkání nad partičkou karet, která vytříbí myšlení a je zárukou dobré zábavy pánský klub odpoledne věnované mužům a jejich zálibám (např. karty, šachy), besedy na témata, o něž se zajímají, v KS Benediktská 13 ruční práce pravidelné cvičení jemné motoriky (šití panenek pro UNICEF, malba horkým voskem, tematické zaměření na vánoční a velikonoční výzdobu a podobně) návštěvy divadel za zvýhodněné vstupné např. Divadlo U hasičů, Metro, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Radka Brzobohatého, Divadlo Na prádle návštěvy výstav nejen v Praze 1, pokud možno za zvýhodněné vstupné koncerty vážné hudby pořádané cca 4x 6x ročně v KS nebo DPS vystoupení profesionálních umělců nebo žáků ZUŠ návštěvy koncertů vážné hudby za zvýhodněné vstupné taneční kroužek Meduňka tréninky country tanců, vystoupení na různých akcích v kulturních zařízeních (např. Obecní dům, palác Žofín) a v zařízeních sociální péče (např. domovy pro seniory) na území celého hlavního města sejdeme se ve středu pravidelná středeční setkání pořádaná v KS Benediktská 13, určená pro dámy i pány (posezení nejen u kávy, povídání, společenské hry, nepravidelně doplněné přednáškami, besedami, promítáním, hudebními vystoupeními žáků ZUŠ apod.) klub poezie Týnka pod patronací Taťjany Medvecké secvičování programů a vystoupení na různých akcích pro seniory recitační odpoledne v divadle Viola a v Malostranské besedě pravidelně nepravidelná recitační vystoupení seniorů cca 3x ročně

13 setkání s dětmi školního a předškolního věku ve spolupráci se základními a mateřskými školami MČ Praha 1 přednášky odborníků na témata historie, cestování, výtvarné umění atd. (dle možností spojené s promítáním fotografií) pořádané cca 6x ročně v každém KS vycházky za pražskými památkami s odborným výkladem turistický vláček okružní jízdy seniorů Prahou, pořádané ve spolupráci se společností Ekoexpres, která poskytuje jízdenky pro seniory zdarma, cca 3x ročně, z toho 1x pro obyvatele DPS v Praze 1, kteří se na některá místa vinou zdravotních omezení nemohou sami dostat informační hodinka setkání seniorů s poskytovatelem sociálních služeb, pořádané v KS Haštalka, informace seniorům o sociálních službách a o dění v MČ Praha 1, náměty a návrhy seniorů přednášky o bezpečnosti pořádané ve spolupráci s Policií České republiky a zaměřené především na prevenci kriminality, jejímiž oběťmi se často stávají senioři (důraz na bezpečné chování, možnou obranu a ochranu apod.) besedy a přednášky o lécích pořádané ve spolupráci s Ústavní lékárnou IKEM přednášky na téma finance pořádané ve spolupráci s MČ Praha 1, pod patronací starosty MČ Praha 1 ing. Oldřicha Lomeckého, zaměřené především na zvýšení finanční gramotnosti seniorů pěvecké koncerty a další akce pořádané ve spolupráci se sdružením Život 90, vzájemné hostování a další společné aktivity

14 Jednorázové akce K romě volnočasových aktivit pravidelně či méně pravidelně se opakujících v průběhu celého roku připravuje Středisko sociálních služeb pro seniory z Prahy 1 také jednorázové akce. Tyto aktivity bývají organizačně náročnější, ale do života seniorů přinášejí změnu a senioři se na ně mnohdy těší dlouho dopředu. Stejně jako v ostatních případech, i při plánování aktivit, které se v daném roce konají jen jednou, Středisko postupuje v souladu se zájmy a přáními seniorů. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem, bývají velmi kladně přijímány a účast na nich je tradičně vysoká, zájem mnohdy i převyšuje možnou kapacitu. P roto se v roce 2013 budou opakovat koncepty úspěšných jednorázových akcí uspořádaných v minulých letech, jako jsou pravidelné a tematické výlety na krásná a zajímavá místa po celé České republice. Uspořádáme také druhý ročník tábora pro seniory, tentokrát rozdělený do dvou turnusů. Nebude opomenuta ani účast na celostátní soutěži Šikovné ruce seniorů. Celodenní výlety T ak jako každoročně, i v roce 2013 uspořádá MČ Praha 1 pro seniory z Prahy 1 pravidelné výlety. Jako obvykle se bude jednat o autobusové zájezdy a senioři opět budou v zájmu bezpečnosti a pohodlí vždy doprovázeni zástupcem Střediska. Výběr destinací bude jako již tradičně odpovídat celkové dlouhodobé koncepci výletů a zájmům a přáním seniorů. P ravidelné jednodenní výlety budou pořádány opět dvakrát v měsíci a směřovat budou především do zajímavých měst, na hrady, zámky a tvrze, případně také do klášterů a za dalšími církevními památkami. Bohatý celoroční program pravidelných výletů bude i tentokrát završen předvánočním zájezdem s dvojnásobnou kapacitou seniorů, jehož cílem se opět stane některé zajímavé město v jedné ze sousedních zemí. S tředisko také v roce 2013 plánuje obnovit pozapomenutou tradici tematických výletů a exkurzí. Tyto netradičně pojaté cesty za poznáním často přinášejí nečekané zážitky a senioři si z nich mnohdy přivezou i nějakou pěknou památku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce, které bývají spojeny například se svátky či s konáním různých akcí, bude se přesný program těchto výletů tvořit postupně a operativně.

15 Novinky v roce 2013 T ak jako každoročně, i v roce 2013 připravuje Středisko sociálních služeb pro seniory celou řadu novinek. Při výběru nových akcí se vždy řídíme především možnostmi, schopnostmi, zájmy a přáními seniorů, jimž jsou jednotlivé aktivity určeny. Spokojení senioři se pak rádi znovu účastní akcí podobného typu a zaměření a vyhledávají jak stávající, tak také nový program Střediska. Programy se budou operativně, dle ohlasů a zájmu, rozšiřovat nebo pozměňovat, aby uspokojily co největší počet zájemců. M ezi nejvýznamnější novinky zaváděné v roce 2013 patří založení divadelního kroužku seniorů, občanů MČ Praha 1, pro který plánujeme do konce roku alespoň jednu, ale raději dvě premiéry nastudovaných her. Rádi bychom také rozvíjeli informovanost seniorů o důležitých aspektech života, proto plánujeme rozšíření přednáškového programu o nová témata. Senioři se již těší také na venkovní akce, tedy výlety a exkurze na zajímavá místa po celé České republice. Seznam nejdůležitějších novinek zaváděných do programu volnočasových aktivit v roce 2013: 2. ročník tábora pro seniory pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 1, tentokrát rozdělený na dva turnusy ( a ), s tématy Let balonem a Plavba lodí; pobytový zájezd do přírody, spojený s táborovým programem koncerty Milana Drobného 3 koncerty uspořádané ve spolupráci s MČ Praha 1 v Klubu Lávka celopražská liga v pétanque pod patronací MČ Praha 1 dva jazzové koncerty v Malostranské besedě, uspořádané ve spolupráci s MČ Praha 1 exkurze na zajímavá místa např. Letiště Václava Havla, výroba svíček, výroba destilátů, Česká televize, pivovar, cukrovar, lihovar, sklárna nebo rodinná farma divadelní kroužek secvičení hry, veřejné vystoupení, první premiéra plánována na září nebo říjen 2013 předčítání nahlas z děl dle výběru seniorů, zpočátku v DPS, dle zájmu možno rozšířit do KS tematické zájezdy po celé České republice, např. keramické trhy v Berouně, Velikonoce v hornickém domku v Příbrami muzikoterapie zpočátku v DPS, dle zájmu možno rozšířit do KS a Denního stacionáře taneční terapie pro seniory v KS módní přehlídky seniorek pro seniorky v KS Haštalka prodloužený víkend Turistické party pobytový zájezd do přírody pro všechny seniory, kteří mají zájem o turistiku, s kapacitou cca 20 osob degustace různých pochutin (např. kávy) přednáška na téma získávání informací zdroje informací a jejich důvěryhodnost, aktuálnost podávaných informací apod. přednáška na téma bezpečné chování na internetu které stránky raději nenavštěvovat, jak bezpečně nakoupit, kdy být ostražitý apod. realizace venkovního hřiště pro seniory cvičební, posilovací a rehabilitační stroje umístěné v areálu parku Lannova výlety po celé České republice zcela nové výlety na neokoukaná místa naší vlasti

16 Závěr: Pět P P ro to, aby se člověk cítil v životě spokojený, potřebuje nejen dobré jídlo, kvalitní bydlení a další materiální potřeby, ale také jiné vyžití. Nikdo z nás, ať mladý nebo starý, se neobejde bez lidské společnosti, bez slova prohozeného s někým blízkým, bez kontaktu s vrstevníky a bez zážitků, které si může s radostí připomínat. Nejsou důležité schopnosti jedince nebo jeho možnosti, podstatný je zájem, chuť a potřeba zažít něco nového, něco se dovědět a být v kontaktu s dalšími lidmi. P rávě z těchto důvodů se Středisko sociálních služeb zaměřuje nejen na poskytování sociálních služeb, ale mnoho času, energie a prostředků věnuje také volnočasovým aktivitám. Jak pravidelné programy pořádané v Domech s pečovatelskou službou, v Klubech seniorů a v Denním stacionáři, tak nepravidelné, jednorázové akce se snažíme stále rozšiřovat a zdokonalovat, a to zejména s přihlédnutím k zájmům, přáním a potřebám seniorů. P odle ohlasů samotných seniorů se dá soudit, že péče, kterou jim Středisko sociálních služeb na základě podpory MČ Praha 1, v této oblasti poskytuje, je vítána a vyhledávána. Všechny nabízené aktivity se setkávají s úspěchem mezi klienty i ostatními obyvateli MČ Praha 1 v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. P ohybové, kulturní a vzdělávací akce jsou zaměřeny na přesnou cílovou skupinu a v úzké spolupráci s MČ Praha 1 se jejich nabídka každoročně rozrůstá. Aktivity, které se setkávají s největší oblibou, jsou podporovány jak organizačně ze strany Střediska, tak i finančně ze strany MČ Praha 1 (buď přímo, nebo prostřednictvím Střediska) a neustále zlepšovány a modernizovány. P ozitivní ohlasy zaznívají i z řad seniorů z ostatních městských částí. I oni vědí, že nabídka volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, obyvatele MČ Praha 1, je široká a různorodá. Je obecně známo, že senioři z Prahy 1 se mohou účastnit mimořádně vysokého počtu výletů a dalších velmi oblíbených aktivit, že jsou pro ně pořádány pravidelné akce, které jejich životu mimo jiné dodávají řád, že jednorázové akce, které pro ně MČ Praha 1 a Středisko sociálních služeb připravují, jsou zajímavé a že si z nich odnášejí překrásné zážitky, na něž rádi vzpomínají po dlouhou dobu. Středisko sociálních služeb může seniorům MČ Praha 1 nabízet takové množství různorodých volnočasových aktivit jen díky svému zřizovateli MČ Praha 1.

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_0292 ze dne 09.03.2015 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Obsah Pravidelná činnost 3 Jednorázové

Více

Aktivizace seniorů MČ Praha 1

Aktivizace seniorů MČ Praha 1 Aktivizace seniorů MČ Praha 1 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRAHA 1 pečovatelská služba pět domů s pečovatelskou službou denní stacionář systém tísňové péče čtyři kluby seniorů AKTIVIZACE SENIORŮ sebe-obsluha,

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_0246 ze dne 08.03.2016 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1 RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011 Závěrečná zpráva o realizaci služby Osnova: 1. Příjemce dotace 1.1. Název, IČ Sdružení pěstounských rodin,

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ BOUDA A.NZDM Bouda sociální služba ambulantní 1. Popis realizace poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda, (dále jen NZDM Bouda),

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR09_0252 ze dne 16.3.2009: Středisko sociálních služeb Dlouhá 23, Praha 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Identifikační údaje: název: Středisko sociálních služeb právní

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013.

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2012/2013 připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. Na následujících stránkách najdete zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV PRVNÍ PŘEDSTAVY každá škola, která se věnuje mimovyučovacím zájmovým a vzdělávacím aktivitám škola, která vzdělává a připravuje programy pro romskou komunitu škola, která spolupracuje

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Základní škola a Mateřská škola Vejprty MěÚ Vejprty Tylova 6, 431 91 Vejprty Věc: Zahajovací zpráva 2015/16 Termínová organizace školního roku: Zahájení školního roku v pondělí 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010 39. týden Pá 1.10. So 2.10. 40. týden Po 4.10. Út 5.10. St 6.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen - listopad 2010 10:00 12:00 Muzikoterapie. Přihlášky u Marie Švejdové. 10:00 16:00

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz Školská právnická osoba zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz POSLÁNÍ STŘEDISKA Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 21.9.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 1. Název projektu: Tábor Devatero řemesel Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. Poskytovatel

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4. Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4. Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4 Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov Identifikátor

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 6. 3. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk BROŽEK, Alžběta ZAHRÁDKOVÁ,

Více

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 16. 10 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. ze dne UR18_0151 ze dne 27.02.2018 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1 RÁMCOVÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Mezigenerační centrum TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2015/2016 POHYBOVÉ AKTIVITY

Mezigenerační centrum TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2015/2016 POHYBOVÉ AKTIVITY Mezigenerační centrum TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2015/2016 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Akademie nadání ANA

Výroční zpráva za rok 2014. Akademie nadání ANA Výroční zpráva za rok 2014 Akademie nadání ANA Zpráva o činnosti za rok 2014 (dále jen ANA ) byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2009 pod č.j. VS/1-1/78058/09-R a

Více

Podpora výuky. Předškolní vzdělávání

Podpora výuky. Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání Podpora výuky HZS ČR má dobře nastavenou spolupráci s mateřskými školami v roce 2014 proškoleno 10 709 dětí v intencích platných vzdělávacích dokumentů jsou děti seznamovány se základními

Více

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz Spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze Manažer VU3V: Ing. Klára Nehodová, nehodova@pef.czu.cz, 224 382

Více

Přehled činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v roce 2013

Přehled činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v roce 2013 Přehled činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v roce 2013 Skupina prevence kriminality Činnost skupiny prevence kriminality a samotných lektorů preventivních programů byla

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 6. 2. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Alžběta ZAHRÁDKOVÁ, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků "Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016" rozpočet = 700.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace vyučování ve školním roce 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt:

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt: Tanec Praha Oblast: Účel: Kultura Profesionální umění Projekt č. 1: Tanec dětem 2016 440 000 Kč Tanec dětem 2016 je pokračováním jedné ze základních aktivit určených speciálně dětem a mládeži na Praze

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PODLE TYPU PREVENCE ZŠ -

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Přehled dotací v oblasti kultury na rok 2016 částky uvedeny v Kč Poř. č. Předkladatel Název Požadováno na Celkový rozpočet Požadovaná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

SPORT Cena za pololetí

SPORT Cena za pololetí Florbal I. Florbal II. Florbal III. akrobacie akrobacie I II Míčové hry (basketbal, volejbal & další) Fotbal Badminton I & II Zdravotní tělesná výchova Sportovní příprava Golfová škola* Klub KPC Jiří Szebinovský

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha Tematické zařazení projektu : 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce nadregionálního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů 6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 Stárnutí populace neznamená jen přibývání starých lidí a prodlužování věku dožití, ale je to komplexní proces

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Podpora volnočasových aktivit

Podpora volnočasových aktivit Podpora volnočasových aktivit na základní škole se sociálně znevýhodněnými žáky metodika ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/03.0018

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Příbram Pod šachtami 294, 261 01 Příbram IV Identifikátor školského zařízení: 600

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009

Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009 Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009 Výběrové řízení na podporu projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12 pro rok 2009 čís. předkladatel název cíl použití fin. prostředků

Více

Komise pro školství a vzdělávání Rady města Mníšek pod Brdy. Zápis z jednání č. 12, konaného dne 2.5.2014

Komise pro školství a vzdělávání Rady města Mníšek pod Brdy. Zápis z jednání č. 12, konaného dne 2.5.2014 Komise pro školství a vzdělávání Rady města Mníšek pod Brdy Zápis z jednání č. 12, konaného dne 2.5.2014 Přítomné členky Komise pro školství a vzdělávání: Petra Poučková, Michaela Pažoutová, Marcela Krákorová,

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Městská část Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš Městská část Praha-Libuš Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 2020 1. Demografický vývoj v městské části do roku 2025 s důrazem na věkové

Více

Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014 ve smyslu pokynu č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti u HZS ČR data od jednotlivých koordinátorů PVČ HZS krajů

Více