Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem , ,00 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje celkem , ,00 Výdaje na projekty TP , ,00 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,00 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,00 Financování 0, ,00 Celkové saldo 0,00 0,00 1

2 Příjmy rozpočtu Položka Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem , ,32 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Z ostatních prostředků ( 6310) Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,32 z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,98 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,25 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,06 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,03 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

3 6174 Položka Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem , ,2 Vlastní činnost RR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,2 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění změny zákona o nemocenském pojištění 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,2 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,0 Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projetků 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,0 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura k řízení programu a realizaci "Rámcového plánu vzdělávání" (30 tis.), předplatné tiskovin (15 tis.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Technické vybavení pro kontroly na místě, doplnění vybavení úřadu v návaznosti na aktuální potřeby - tiskárny, monitory, síťové prvky apod. (260 tis.), nábytek a DDM - dovybavení v souvislosti s vybavením archivu a v návaznosti na potřeby vyplývající z chodu úřadu (90 tis.), policové archivační regály (150 tis.) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,2 Nákup materiálu - kancelářské potřeby, kancelářský papír, nákup PID, tonery a cartridge a další drobný materiál k tiskárnám a kopírkám (430 tis.), hygienické a čístící potřeby, materiál pro služební vozidla, vizitky a ostatní drobné materiální vybavení (155 tis.) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5154 Elektrická energie , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty do 5 služebních automobilů 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby (nejsou zahrnuty výdaje za používání datových schránek) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Hovorné a paušální poplatky za pevné a mobilní telefony (726 tis.), internetová konektivita - trasa ČB - Plzeň a datové služby (515 tis.), hosting sharepoint a poplatky za domény (2 tis.) 3

4 5163 Služby peněžních ústavů , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (10 tis.), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (130 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (120 tis.) 5164 Nájemné , ,0 Výdaje na organizaci pracovních jednání, pracovních skupin, jednání VRR (50,6 tis.), pronájem parkovacích míst (63 tis.), nájemné za prostory ÚRR v ČB a Plzni a pronájem archivačních skříní (7 003,57 tis.), pronájem datového spoje a pronájem prostředků pro automatizované zpracování dat v Plzni (72,83 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Studie a externí zpracování dokumentace pro řízení programu (250 tis.), poradenství a posudky v oblasti veřejné podpory, veřejných zakázek, rizik, externí stanoviska (590 tis.), evaluace (1 500 tis.), daňové a účetní poradenství (100 tis.), audit projektu TP (60 tis.), ostatní právní, konzultační a poradenské služby (1 000 tis.) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Inzerce mimo absorpční kapacitu (210 tis.), servisní a materiálová smlouva na provoz tiskových a kopírovacích zařízení (1 000 tis.), zákonné poplatky za rozhlas a televizi (7,1 tis.), nákup stravenek (600 tis.), překladatelské služby (100 tis.), aplikace MIS - příprava řešení, implementace, integrace v podmínkách úřadu a podpora provozu (2 000 tis.), technická podpora aplikačního software a externí dozor hardwarového a softwarového vybavení - Ginis, ASPI, Fluxpam, antivirový program, monitoring médií, automatizované zpracování dat, Metastorm, pult centralizované ochrany, Vismo, aplikace na webových stránkách RRRSJ (2 313,3 tis.), služby spojené s pronájmem prostor v ČB a Plzni (595,6 tis.), služby spojené s autodopravou (350 tis.), zdravotní prohlídky (30 tis.), grafické služby (250 tis.), úklidová služba vč. mytí oken (530 tis.), zajištění BOZP (70 tis.), revize elektroinstalace a spotřebičů (7 tis.), zřízení datových schránek (130 tis.), ostatní služby vyplývající z aktuálních potřeb úřadu - např. stěhování, přeinstalace kopírek a jiného zařízení apod. (400 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Drobné mimozáruční opravy vybavení úřadu, servisní prohlídky služebních vozidel 5172 Programové vybavení , ,0 Pořízení a upgrade počítačových programů s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR, jednání VRR a MV ROP JZ 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (40 tis.), VRR (40 tis.), pracovních skupin (40 tis.), pohoštění pro potřeby ÚRR (150 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,0 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvetiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků , ,0 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,0 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční , ,0 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , Programové vybavení , ,0 Programové vybavení pro datové schránky (83,3 tis.) a MIS (350 tis.) 4

5 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , Výpočetní technika , ,0 Databázový server a související výpočetní technika v návaznosti na nárůst dat, zajištění fungování datových schránek a nových nároků na přenos dat do Centrálního systémů účetních informací státu Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 513 Nákupy materiálu , , Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu, PPP, PPŽ, ROP, Výroční zpráva, brožury PPP projektů 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor při organizaci školení realizátorů projektů, přenos know-how úspěšných realizátorů apod. (200 tis.), pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ (100 tis.), pronájem prostor při pořádání workshopů pro žadatele a příjemce (30 tis.) 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS (250 tis.), příprava tiskových podkladů, bulletinu (150 tis.), propagace v médiích, reportáže, tiskové zprávy, tiskové konference, press day, press trip (1 550 tis.), analýza povědomí o ROP, dotazníková šetření (300 tis.) a ostatní služby spojené s pořádáním workshopů pro žadatele a příjemce, výroční konference apod. (650 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Workshopy s ostatními RR (20 tis.) a výroční konference ROP JZ (50 tis.) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 proplácené v roce 2009 Položka Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1-3 Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje na projekty celkem , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,87 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,22 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) , ,56 z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) , ,88 z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) , ,06 z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , ,72 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,65 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) , ,88 z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) , ,16 z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) , ,61 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

6 Ostatní výdaje rozpočtu 6174 Položka Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Ostatní výdaje na činnost RR celkem , ,64 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,89 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění 5 000, ,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 Ostatní výdaje za zboží aslužby nespadající do technické pomoci 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,75 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a jsou zde zahrnuty i výdaje hrazené z přijatých přeplatků a pojistných náhrad 6

7 6174 Položka Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění změny zákona o nemocenském pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a zahrnují rozpočet na předfinancování výdajů PAS i výdaje hrazené z dotace od MMR 7

8 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2010 (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Celkem výše dotace ,25 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Starý Plzenec ,55 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Klatovy ,75 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Domažlice ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,77 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,22 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,56 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj , ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Obec Dřešín ,01 CZ.1.14/1.2.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Plzeňské městské dopravní podniky, a.s ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Dopravní podnik města České Budějovice a.s ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Obec Tlučná ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Městys Dešenice , , , ,51 CZ.1.14/1.5.00/ Město Dačice ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Město Strakonice ,07 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Studená ,49 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Prášily ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Švihov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Krašovice 0,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Protivín ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Tábor ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Nýrsko ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Bdeněves ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Domažlice ,75 CZ.1.14/1.5.00/ Město Sušice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Rokycany ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Domažlice , , , ,93 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dačice ,70 CZ.1.14/2.2.00/ Město Tachov ,22 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dobřany ,16 CZ.1.14/2.2.00/ Město Nýrsko ,57 CZ.1.14/2.2.00/ MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU 0,00 CZ.1.14/2.2.00/ MĚSTO SOBĚSLAV rozpočtová organizace ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Jindřichův Hradec ,08 CZ.1.14/2.2.00/ Město Milevsko ,88 CZ.1.14/2.2.00/ Město Prachatice ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dačice ,00 (Kč) 8

9 CZ.1.14/2.2.00/ Město Přeštice , ,92 CZ.1.14/2.3.00/ OBEC SRUBEC ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Holýšov ,03 CZ.1.14/2.3.00/ OBEC ŽELEČ ,83 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Frymburk ,22 CZ.1.14/2.3.00/ MĚSTO MLADÁ VOŽICE ,62 CZ.1.14/2.3.00/ Město Holýšov ,40 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kašperské Hory ,44 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kasejovice ,95 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kralovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Blovice ,42 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Jílovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Heřmanova Huť ,99 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nepomuk ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Plasy ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Boršov nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Konstantinovy Lázně ,99 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Chodová Planá ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Koloveč ,03 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Studená , ,42 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,01 CZ.1.14/2.4.00/ Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II ,01 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola CZ.1.14/2.4.00/ s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Horní Planá ,00 CZ.1.14/2.4.00/ České reálné gymnázium ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Nové Hrady ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,99 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,99 CZ.1.14/2.4.00/ Základní škola Martina Luthera ,40 CZ.1.14/2.4.00/ Město Plzeň ,00 Střední odborná škola veterinární,mechanizační a zahradnická a CZ.1.14/2.4.00/ Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ,01 CZ.1.14/2.4.00/ Jihočeský kraj , ,71 CZ.1.14/2.5.00/ Baculus ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Město Domažlice ,37 CZ.1.14/2.5.00/ Město Vimperk ,55 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Boršov nad Vltavou ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Domov důchodců Horní Planá ,27 CZ.1.14/2.5.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,04 CZ.1.14/2.5.00/ Centrum sociální pomoci Vodňany ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Město České Budějovice ,50 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Chrást ,47 CZ.1.14/2.5.00/ Město Jindřichův Hradec ,58 CZ.1.14/2.5.00/ Město Vimperk ,90 CZ.1.14/2.5.00/ Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod , ,79 CZ.1.14/2.6.00/ PRIVAMED a.s ,77 CZ.1.14/2.6.00/ Město Blovice ,92 CZ.1.14/2.6.00/ Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/2.6.00/ STOMAMED s.r.o ,00 9

10 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice České Budějovice ,17 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice Strakonice ,01 CZ.1.14/2.6.00/ Rokycanská nemocnice ,01 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice Písek , , ,43 CZ.1.14/3.1.00/ Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Kdyně ,63 CZ.1.14/3.1.00/ GNOSIS spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stanislav Prajer ,71 CZ.1.14/3.1.00/ ES, spol. s r.o ,44 CZ.1.14/3.1.00/ Město Sušice ,64 CZ.1.14/3.1.00/ KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,74 CZ.1.14/3.1.00/ STINGO s.r.o ,62 CZ.1.14/3.1.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Petr Oukropec ,49 CZ.1.14/3.1.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Production Brothers s.r.o ,16 CZ.1.14/3.1.00/ Město Planá nad Lužnicí ,66 CZ.1.14/3.1.00/ VT Development, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Kristina Hronová ,95 CZ.1.14/3.1.00/ Město Strakonice ,99 CZ.1.14/3.1.00/ MĚSTO VIMPERK ,18 CZ.1.14/3.1.00/ Alena Skamenová ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ POL PRODUCTION s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CENTRAL Klatovy spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Strašice ,91 CZ.1.14/3.1.00/ Město Spálené Poříčí , ,28 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum Jindřichohradecka ,69 CZ.1.14/3.2.00/ Město Soběslav ,99 CZ.1.14/3.2.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Město Vodňany ,21 CZ.1.14/3.2.00/ Město Borovany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o ,56 CZ.1.14/3.2.00/ Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Prachatice ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Město Protivín ,47 CZ.1.14/3.2.00/ Bohemia Regent a.s ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Plasy ,17 CZ.1.14/3.2.00/ Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ,61 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum a galerie severního Plzeňska ,53 CZ.1.14/3.2.00/ INTERTOUR, spol. s r.o ,45 CZ.1.14/3.2.00/ Biskupství plzeňské ,92 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,99 CZ.1.14/3.2.00/ GASTRO - ŽOFÍN s.r.o ,12 CZ.1.14/3.2.00/ Regionální technické muzeum o.p.s ,16 CZ.1.14/3.2.00/ "Hrady na Malši, o.s." ,00 CZ.1.14/3.2.00/ MĚSTO TÁBOR ,99 CZ.1.14/3.2.00/ AGRIPOD CZ a.s ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Zdeněk Kutil ,58 CZ.1.14/3.2.00/ Regionální muzeum v Českém Krumlově , ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,62 CZ.1.14/3.3.00/ Statutární město Plzeň ,38 CZ.1.14/3.3.00/ Ing. Miloš Kačenka - BUILDING ,00 10

11 CZ.1.14/3.3.00/ Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,99 CZ.1.14/3.3.00/ CENTRAL Klatovy spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj ,01 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj ,75 CZ.1.14/3.3.00/ ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Regionální technické muzeum ,25 CZ.1.14/3.3.00/ Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj , , ,00 RRRSJ , ,00 RRRSJ , ,00 ROP JZ ,63 11

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 1186/2015 ze dne 30. 11. 2015 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00 roku 2017 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 164 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU 217 - VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 2/217/VII/XX ze dne XX.2.217) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída a 6 114 119 132 136 137 2141 2143 2212 2219 2221 Položka Název položky ozdravování

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Přehled rozpočtových opatření k

Přehled rozpočtových opatření k Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Přehled rozpočtových opatření k 31.12. 2007 RO Text VRR Datum tis. Kč Poznámka 1 neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - dálniční

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více