Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem , ,00 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje celkem , ,00 Výdaje na projekty TP , ,00 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,00 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,00 Financování 0, ,00 Celkové saldo 0,00 0,00 1

2 Příjmy rozpočtu Položka Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem , ,32 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Z ostatních prostředků ( 6310) Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,32 z toho transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,98 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,25 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z toho transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,06 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,03 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z toho dotace z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

3 6174 Položka Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje na činnost RR - hrazeno z projektů TP - celkem , ,2 Vlastní činnost RR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,2 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění změny zákona o nemocenském pojištění 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnancům na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,2 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,0 Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projetků 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,0 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura k řízení programu a realizaci "Rámcového plánu vzdělávání" (30 tis.), předplatné tiskovin (15 tis.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Technické vybavení pro kontroly na místě, doplnění vybavení úřadu v návaznosti na aktuální potřeby - tiskárny, monitory, síťové prvky apod. (260 tis.), nábytek a DDM - dovybavení v souvislosti s vybavením archivu a v návaznosti na potřeby vyplývající z chodu úřadu (90 tis.), policové archivační regály (150 tis.) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,2 Nákup materiálu - kancelářské potřeby, kancelářský papír, nákup PID, tonery a cartridge a další drobný materiál k tiskárnám a kopírkám (430 tis.), hygienické a čístící potřeby, materiál pro služební vozidla, vizitky a ostatní drobné materiální vybavení (155 tis.) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5154 Elektrická energie , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty do 5 služebních automobilů 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby (nejsou zahrnuty výdaje za používání datových schránek) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Hovorné a paušální poplatky za pevné a mobilní telefony (726 tis.), internetová konektivita - trasa ČB - Plzeň a datové služby (515 tis.), hosting sharepoint a poplatky za domény (2 tis.) 3

4 5163 Služby peněžních ústavů , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU (10 tis.), připojištění na cesty do zahraničí (5 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (130 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (120 tis.) 5164 Nájemné , ,0 Výdaje na organizaci pracovních jednání, pracovních skupin, jednání VRR (50,6 tis.), pronájem parkovacích míst (63 tis.), nájemné za prostory ÚRR v ČB a Plzni a pronájem archivačních skříní (7 003,57 tis.), pronájem datového spoje a pronájem prostředků pro automatizované zpracování dat v Plzni (72,83 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Studie a externí zpracování dokumentace pro řízení programu (250 tis.), poradenství a posudky v oblasti veřejné podpory, veřejných zakázek, rizik, externí stanoviska (590 tis.), evaluace (1 500 tis.), daňové a účetní poradenství (100 tis.), audit projektu TP (60 tis.), ostatní právní, konzultační a poradenské služby (1 000 tis.) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Inzerce mimo absorpční kapacitu (210 tis.), servisní a materiálová smlouva na provoz tiskových a kopírovacích zařízení (1 000 tis.), zákonné poplatky za rozhlas a televizi (7,1 tis.), nákup stravenek (600 tis.), překladatelské služby (100 tis.), aplikace MIS - příprava řešení, implementace, integrace v podmínkách úřadu a podpora provozu (2 000 tis.), technická podpora aplikačního software a externí dozor hardwarového a softwarového vybavení - Ginis, ASPI, Fluxpam, antivirový program, monitoring médií, automatizované zpracování dat, Metastorm, pult centralizované ochrany, Vismo, aplikace na webových stránkách RRRSJ (2 313,3 tis.), služby spojené s pronájmem prostor v ČB a Plzni (595,6 tis.), služby spojené s autodopravou (350 tis.), zdravotní prohlídky (30 tis.), grafické služby (250 tis.), úklidová služba vč. mytí oken (530 tis.), zajištění BOZP (70 tis.), revize elektroinstalace a spotřebičů (7 tis.), zřízení datových schránek (130 tis.), ostatní služby vyplývající z aktuálních potřeb úřadu - např. stěhování, přeinstalace kopírek a jiného zařízení apod. (400 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Drobné mimozáruční opravy vybavení úřadu, servisní prohlídky služebních vozidel 5172 Programové vybavení , ,0 Pořízení a upgrade počítačových programů s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR, jednání VRR a MV ROP JZ 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (40 tis.), VRR (40 tis.), pracovních skupin (40 tis.), pohoštění pro potřeby ÚRR (150 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,0 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvetiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků , ,0 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,0 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční , ,0 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , Programové vybavení , ,0 Programové vybavení pro datové schránky (83,3 tis.) a MIS (350 tis.) 4

5 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , Výpočetní technika , ,0 Databázový server a související výpočetní technika v návaznosti na nárůst dat, zajištění fungování datových schránek a nových nároků na přenos dat do Centrálního systémů účetních informací státu Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 513 Nákupy materiálu , , Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Propagační předměty, zhotovení materiálů v rámci publikační činnosti, tisk bulletinu, PPP, PPŽ, ROP, Výroční zpráva, brožury PPP projektů 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor při organizaci školení realizátorů projektů, přenos know-how úspěšných realizátorů apod. (200 tis.), pronájem prostor při organizaci výroční konference ROP JZ (100 tis.), pronájem prostor při pořádání workshopů pro žadatele a příjemce (30 tis.) 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS (250 tis.), příprava tiskových podkladů, bulletinu (150 tis.), propagace v médiích, reportáže, tiskové zprávy, tiskové konference, press day, press trip (1 550 tis.), analýza povědomí o ROP, dotazníková šetření (300 tis.) a ostatní služby spojené s pořádáním workshopů pro žadatele a příjemce, výroční konference apod. (650 tis.) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Workshopy s ostatními RR (20 tis.) a výroční konference ROP JZ (50 tis.) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 proplácené v roce 2009 Položka Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1-3 Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Výdaje na projekty celkem , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,87 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,22 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) , ,56 z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) , ,88 z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) , ,06 z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , ,72 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,65 K rozdělení pomocí rozpočtových opatření na projekty vybrané VRR k finacování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) , ,88 z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) , ,16 z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) , ,61 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok

6 Ostatní výdaje rozpočtu 6174 Položka Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Ostatní výdaje na činnost RR celkem , ,64 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,89 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění 5 000, ,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 Ostatní výdaje za zboží aslužby nespadající do technické pomoci 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,75 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a jsou zde zahrnuty i výdaje hrazené z přijatých přeplatků a pojistných náhrad 6

7 6174 Položka Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS Účel Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy pro zaměstnance vč. zohlednění změny zákona o nemocenském pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2010 a zahrnují rozpočet na předfinancování výdajů PAS i výdaje hrazené z dotace od MMR 7

8 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2010 (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Příjemce Celkem výše dotace ,25 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Starý Plzenec ,55 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Klatovy ,75 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Domažlice ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,77 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,22 CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ,56 CZ.1.14/1.1.00/ Jihočeský kraj , ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Obec Dřešín ,01 CZ.1.14/1.2.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Plzeňské městské dopravní podniky, a.s ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Dopravní podnik města České Budějovice a.s ,39 CZ.1.14/1.2.00/ Obec Tlučná ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Městys Dešenice , , , ,51 CZ.1.14/1.5.00/ Město Dačice ,08 CZ.1.14/1.5.00/ Město Strakonice ,07 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Studená ,49 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Prášily ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Švihov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Krašovice 0,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Protivín ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Tábor ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Nýrsko ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Obec Bdeněves ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Domažlice ,75 CZ.1.14/1.5.00/ Město Sušice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Město Rokycany ,01 CZ.1.14/1.5.00/ Statutární město České Budějovice ,01 CZ.1.14/1.5.00/ OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Město Domažlice , , , ,93 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dačice ,70 CZ.1.14/2.2.00/ Město Tachov ,22 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dobřany ,16 CZ.1.14/2.2.00/ Město Nýrsko ,57 CZ.1.14/2.2.00/ MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU 0,00 CZ.1.14/2.2.00/ MĚSTO SOBĚSLAV rozpočtová organizace ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Jindřichův Hradec ,08 CZ.1.14/2.2.00/ Město Milevsko ,88 CZ.1.14/2.2.00/ Město Prachatice ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Město Dačice ,00 (Kč) 8

9 CZ.1.14/2.2.00/ Město Přeštice , ,92 CZ.1.14/2.3.00/ OBEC SRUBEC ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Holýšov ,03 CZ.1.14/2.3.00/ OBEC ŽELEČ ,83 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Frymburk ,22 CZ.1.14/2.3.00/ MĚSTO MLADÁ VOŽICE ,62 CZ.1.14/2.3.00/ Město Holýšov ,40 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kašperské Hory ,44 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kasejovice ,95 CZ.1.14/2.3.00/ Město Kralovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Blovice ,42 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Jílovice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Heřmanova Huť ,99 CZ.1.14/2.3.00/ Město Nepomuk ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Město Plasy ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Boršov nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Konstantinovy Lázně ,99 CZ.1.14/2.3.00/ Městys Chodová Planá ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Koloveč ,03 CZ.1.14/2.3.00/ Obec Studená , ,42 CZ.1.14/2.4.00/ Statutární město Plzeň ,01 CZ.1.14/2.4.00/ Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II ,01 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola CZ.1.14/2.4.00/ s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Jihočeský kraj ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Horní Planá ,00 CZ.1.14/2.4.00/ České reálné gymnázium ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Nové Hrady ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,99 CZ.1.14/2.4.00/ Město Tábor ,99 CZ.1.14/2.4.00/ Základní škola Martina Luthera ,40 CZ.1.14/2.4.00/ Město Plzeň ,00 Střední odborná škola veterinární,mechanizační a zahradnická a CZ.1.14/2.4.00/ Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ,01 CZ.1.14/2.4.00/ Jihočeský kraj , ,71 CZ.1.14/2.5.00/ Baculus ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Město Domažlice ,37 CZ.1.14/2.5.00/ Město Vimperk ,55 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Boršov nad Vltavou ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Domov důchodců Horní Planá ,27 CZ.1.14/2.5.00/ Město Hluboká nad Vltavou ,04 CZ.1.14/2.5.00/ Centrum sociální pomoci Vodňany ,01 CZ.1.14/2.5.00/ Město České Budějovice ,50 CZ.1.14/2.5.00/ Obec Chrást ,47 CZ.1.14/2.5.00/ Město Jindřichův Hradec ,58 CZ.1.14/2.5.00/ Město Vimperk ,90 CZ.1.14/2.5.00/ Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod , ,79 CZ.1.14/2.6.00/ PRIVAMED a.s ,77 CZ.1.14/2.6.00/ Město Blovice ,92 CZ.1.14/2.6.00/ Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/2.6.00/ STOMAMED s.r.o ,00 9

10 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice České Budějovice ,17 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice Strakonice ,01 CZ.1.14/2.6.00/ Rokycanská nemocnice ,01 CZ.1.14/2.6.00/ Nemocnice Písek , , ,43 CZ.1.14/3.1.00/ Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Město Kdyně ,63 CZ.1.14/3.1.00/ GNOSIS spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stanislav Prajer ,71 CZ.1.14/3.1.00/ ES, spol. s r.o ,44 CZ.1.14/3.1.00/ Město Sušice ,64 CZ.1.14/3.1.00/ KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,74 CZ.1.14/3.1.00/ STINGO s.r.o ,62 CZ.1.14/3.1.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Petr Oukropec ,49 CZ.1.14/3.1.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Production Brothers s.r.o ,16 CZ.1.14/3.1.00/ Město Planá nad Lužnicí ,66 CZ.1.14/3.1.00/ VT Development, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Kristina Hronová ,95 CZ.1.14/3.1.00/ Město Strakonice ,99 CZ.1.14/3.1.00/ MĚSTO VIMPERK ,18 CZ.1.14/3.1.00/ Alena Skamenová ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ POL PRODUCTION s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CENTRAL Klatovy spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Obec Strašice ,91 CZ.1.14/3.1.00/ Město Spálené Poříčí , ,28 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum Jindřichohradecka ,69 CZ.1.14/3.2.00/ Město Soběslav ,99 CZ.1.14/3.2.00/ Město Strakonice ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Město Vodňany ,21 CZ.1.14/3.2.00/ Město Borovany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o ,56 CZ.1.14/3.2.00/ Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Prachatice ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Město Protivín ,47 CZ.1.14/3.2.00/ Bohemia Regent a.s ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Římskokatolická farnost Plasy ,17 CZ.1.14/3.2.00/ Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ,61 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum a galerie severního Plzeňska ,53 CZ.1.14/3.2.00/ INTERTOUR, spol. s r.o ,45 CZ.1.14/3.2.00/ Biskupství plzeňské ,92 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,99 CZ.1.14/3.2.00/ GASTRO - ŽOFÍN s.r.o ,12 CZ.1.14/3.2.00/ Regionální technické muzeum o.p.s ,16 CZ.1.14/3.2.00/ "Hrady na Malši, o.s." ,00 CZ.1.14/3.2.00/ MĚSTO TÁBOR ,99 CZ.1.14/3.2.00/ AGRIPOD CZ a.s ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Město Český Krumlov ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Zdeněk Kutil ,58 CZ.1.14/3.2.00/ Regionální muzeum v Českém Krumlově , ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,62 CZ.1.14/3.3.00/ Statutární město Plzeň ,38 CZ.1.14/3.3.00/ Ing. Miloš Kačenka - BUILDING ,00 10

11 CZ.1.14/3.3.00/ Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,99 CZ.1.14/3.3.00/ CENTRAL Klatovy spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Snowhill a.s ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj ,01 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj ,75 CZ.1.14/3.3.00/ ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Regionální technické muzeum ,25 CZ.1.14/3.3.00/ Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Jihočeský kraj , , ,00 RRRSJ , ,00 RRRSJ , ,00 ROP JZ ,63 11

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 17 18 V této kapitole je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ 3. VÝZVY PRO ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 4/11/2008)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ 3. VÝZVY PRO ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 4/11/2008) AGENTURA J.S., s.r.o. 3.1 Agentura Třeboňsko o.p.s. 3.3 AGRIPROD CZ a.s. 3.1 AGRIPROD CZ a.s. 3.2 AHProfi s.r.o. 3.1 Multifunkční sportovně-relaxační centrum Černé údolí - II. etapa 2008/2009 Podpora cestovního

Více

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest Seznam příjemců podpory ROP Jihozápad / List of beneficiars for ROP Southwest 1. - 14. výzva ROP NUTS II Jihozápad / 1. - 14. application call of ROP NUTS II Southwest Aktualizováno/Last updated 1. 11.

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více