Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace školní rok 2012/2013 Čj.: 214/2013/MŠCH ýroční zpráva o činnosti Mateřské školy chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění Zpracovala ředitelka školy Bc. Irena Kopecká

2 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámila se základními informacemi o předškolním vzdělávání v Mateřské škole Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace (dále jen MŠCH) v uplynulém školním roce 2012/2013. Po celé městské lokalitě provozovalo předškolní vzdělávání 14 součástí školy v 64 třídách. Od jsme zahájili vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v nově zřízené třídě v součásti školy Růžová, kdy jsme navýšili kapacitu školy o dalších 15 míst. Mateřskou školu navštěvovalo 12,5 % (176) dětí mladších 3 let a 4,6 % (64) dětí šestiletých a sedmiletých, tedy dětí s odloženou povinnou školní docházkou (dále jen OŠD), 82,9 % (1166) dětí bylo ve věku 3 až 6 let, tedy zralých na předškolní vzdělávání. V MŠCH předškolní vzdělávání (PV) probíhalo podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. MŠMT od doplnilo přílohou k RVP PV konkretizované očekávané výstupy (dále jen KOVY), které zpřesňují jednotlivé výstupy v rámci vzdělávacích oblastí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. Pedagogové školy seznámili s KOVY rodičovskou veřejnost a o jejich naplňování vedly přehled v třídních knihách. Ve třídách heterogenních i homogenních jsme měli zapsáno 25 až 28 dětí, kdy nám zřizovatel schválil výjimku z nejvyššího počtu dětí a to o 4 děti na třídu. Ve 40 třídách pracovali naši pedagogové se zvýšeným počtem dětí. Od listopadu 2012 MPSV zrušilo rodičům omezení docházky dítěte do MŠ na 5 dní v měsíci a na 4 hodiny denně s ohledem na výši rodičovského příspěvku. Na základě zrušení tohoto omezení bylo u zápisu k předškolnímu vzdělávání v březnu 2013 mnoho rodičů s dětmi mladšími tří let. Změna zákona ovlivnila i průměrnou denní docházku dětí do MŠ, kdy z 55% stoupla 65%. Děti MŠ dosáhly během předškolního vzdělávání mnoha úspěchů v oblasti výtvarné, pěvecké i v oblasti sportu a tělovýchovy oslavila naše škola 10. výročí od svého vzniku. Přejeme si, aby se děti i v dalších letech cítily v naší škole šťastně a spokojeně. Irena Kopecká ředitelka školy 2

3 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Používaná označení pro jednotlivé součásti Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Alešova MŠ U sluníčka 1. MŠ Blatenská MŠ Abeceda 4. MŠ Prokopova MŠ Duhový svět 5. MŠ Třebízského MŠ Pastelka 6. MŠ Palackého MŠ Radost 13. MŠ Dostojevského MŠ Kopretinka 16. MŠ Šafaříkova MŠ Klíček 18. MŠ Kundratická MŠ Zahrádka 21. MŠ Písečná MŠ Kvítek 23. MŠ 17. listopadu MŠ Úsměv 24. MŠ Zahradní MŠ Písnička 27. MŠ Školní Pěšina MŠ Pohádka 29. MŠ Růžová MŠ Kamarád 30. MŠ Tabulka číslo 1 3

4 Budovy Mateřské školy Chomutov Alešova 2451 MŠ U sluníčka Blatenská 4879 MŠ Abeceda Prokopova 3389 MŠ Duhový svět Třebízského 3084 MŠ Pastelka Palackého 4057 a Vodních staveb 4059 Dostojevského 4154 MŠ Kopretinka MŠ Radost Šafaříkova 4334, 4335 MŠ Klíček Kundratická 4622, 4623 MŠ Zahrádka Písečná 5072 MŠ Kvítek Zahradní 5185 MŠ Písnička Školní pěšina 5212 MŠ Pohádka Růžová 5255 MŠ Kamarád 17. listopadu 4708 MŠ Úsměv 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název školy: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace 1.2. Sídlo školy: Šafaříkova 4335, Chomutov 1.3. Charakteristika školy: Mateřská škola vznikla sloučením patnácti organizačních složek města do jedné příspěvkové organizace. Budovy se nacházejí po celé městské lokalitě. Některé jsou vilového typu Alešova, Třebízského, Prokopova, ostatní jsou panelového typu. Všechna pracoviště jsou dostupná MHD i osobními automobily. V budovách se nacházejí třídy, herny, ložnice, školní kabinety, většinou na dvou podlažích. V suterénu budov najdeme školní kuchyně s provozním zázemím skladovými prostorami, sociálním zařízením, úklidovými komorami, prádelnami, sušárnami s mandlem. Některá pracoviště jsou vybavena výtvarnými ateliéry, keramickými dílnami a tělocvičnou. Součástí všech škol jsou pěkné, udržované školní zahrady s vybavením, které plně podporuje tělesný a psychický rozvoj dětí. Detailní popis jednotlivých zařízení najdete na od května 2011 je na webových stránkách možné prohlédnout si jednotlivá pracoviště virtuálně. Tabulka č. 2 Součásti MŠ Číselné označení MŠ Datum otevření MŠ Počet budov Využitá plocha školy / plocha zahrady Alešova /1673 Blatenská /7078 Prokopova jesle, MŠ 1 518/1025 Třebízského /1684 Vodních Staveb jesle, MŠ 1 427/1566 Palackého /3000 Dostojevského /2919 Šafaříkova 4334, /4006 Kundratická 4622, /3710 Písečná / listopadu /5471 Zahradní /5705 Školní Pěšina /3000 Růžová /5000 Celkem 14 MŠ Zřizovatel školy: Statutární město Chomutov Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602, Chomutov 1.5. Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Bc. Irena Kopecká Zástupce ředitele: Bc. Blanka Tilcerová Ekonom: Jiřina Tollarová, Ing. Jitka Svobodová, Emilie Kupilíková Personalista: Danuše Kalousová 1.6. Adresa pro dálkový přístup: Tel/fax: (ekonom), (personalista), (ředitel) e mail: www stránky školy: 5

6 Identifikátor právnické osoby: IČO: IZO: Zřizovací listina: č. j: /OŠ/2010 Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 Škola používá tato loga: Jednotlivá pracoviště charakterizují dílčí loga korespondující s názvy jejich Školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání: MŠ Blatenská Abeceda MŠ 17.listopadu Úsměv MŠ Třebízského Pastelka MŠ Školní pěšina Pohádka MŠ Dostojevského Kopretinka MŠ Kundratická Zahrádka MŠ Písečná Kvítek MŠ Palackého a Vodních staveb Radost MŠ Alešova U sluníčka MŠ Růžová Kamarád MŠ Prokopova Duhový svět MŠ Zahradní Písnička MŠ Šafaříkova Klíček Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace jako celek vyjadřuje společné logo: 6

7 Součásti školy a zástupkyně ředitelky zodpovídající za jejich chod. Tabulka č. 3 Adresa součásti MŠ Alešova 2451 U Sluníčka Blatenská 487 Abeceda Prokopova 3389 Duhový svět Třebízského 3084 Pastelka Vodních Staveb 4059 Radost Palackého 4057 Radost Dostojevského 4154 Kopretinka Šafaříkova 4334,4335 Klíček Kundratická 4623,4622 Zahrádka Písečná 5072 Kvítek 17. listopadu 4708 Úsměv Zahradní 5185 Písnička Školní pěšina 5212 Pohádka Růžová 5255 Kamarád Kapacita MŠ Kapacita ŠJ Počet tříd Vedoucí pracovnice Telefon Provoz MŠ 2 běžné 1 logo, 1kom běžných běžné 2 logo Bc. Ivana Vlčková Naděžda Randáčková Bc. Blanka Tilcerová běžné Bc. Petra Suchanová běžné Bc. Kamila Novotná běžné Bc. Kamila Novotná běžné Dagmar Lutovská běžných Bc. Renata Prokešová běžných Bc. Jana Pézrová běžné Gabriela Ritschelová běžných běžných talent, 2 letí Bc. Hana Vitešníková Bc. Eliška Smetanová běžné Jitka Nezbedová běžné 1 logo, 2 kom. Hana Vorlíčková Celkem MŠ školskou radu nemá 1.8. Doplňující údaje k bodu 1 Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole celkem 64 tříd. Z celkového počtu bylo běžných tříd pro děti zdravé 57 tříd. Speciální třídy Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s upraveným vzdělávacím programem bylo v provozu 7 tříd s počtem zapsaných dětí celkem 70. Z celkového počtu 7. speciálních tříd byly 4 třídy pro děti s vadami řeči a 3 třídy pro děti s kombinacemi vad a autismem. Podmínky vytvořené pro děti s urychleným vývojem máme v jedné třídě součásti Zahradní 5185, kam vřazujeme děti diagnostikované a doporučené PPP. Ve školním roce 2012/2013 nebylo v MŠ CV vzděláváno žádné dítě s urychleným vývojem. Na základě přibývajících žádostí rodičů o zařazení dětí mladších tří let do MŠ jsme na pracovišti Zahradní 5185 od zřídily 2 třídy pro tyto děti, kapacita těchto tříd je však nedostatečná, proto vřazujeme dle možností takto malé děti i do dalších tříd MŠ k celkem 108 dětí mladších tří let a v průběhu školního roku jsme na uvolněná místa přijali dalších 68, tzn., že školou prošlo celkem 176 dětí mladších tří let. 7

8 Tabulka č. 4 Zdravotní postižení dětí ve školním roce 2012/2013 Druh postižení MŠ Třídy VŘ K z toho A z toho Z z toho S Alešova Blatenská 4879 Prokopova Třebízského 3084 Palackého 4057 Dostojevského 4154 Šafaříkova 4334, 4335 Kundratická 4623 Písečná listopadu 4708 Zahradní 5185 Školní pěšina 5212 Růžová Celkem Legenda: VŘ = vada řeči K = kombinace vad A = autismus Z = zrakové postižení S = sluchová vada Ve výkonovém výkazu S1 01 k jsme vykázali celkem 1406 dětí, zapsáno bylo však 1408, kdy jsme využili možnosti vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2, odstavce 4. Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 3 se započítává vždy pouze 1 dítě. Byla 100% naplněná kapacita školy (rozdíl 13 míst ke kapacitě 1419 je ovlivněn nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných ve speciální třídě v MŠ Růžová). Z celkového počtu 1408 bylo zapsáno 1338 dětí zdravých, 48 dětí s vadami řeči a 22 dětí s kombinacemi vad, 0 dítě s urychleným vývojem. V průběhu školního roku prošlo školou celkem 1515 dětí, tzn., že 107 dětí ukončilo docházku a další děti byly na jejich místa přijaty. Počet strávníků ve školní jídelně celkem: 1555 Dětí: 1408 Zaměstnanců školy: 147 Výjimky z počtu dětí U zvýšeného počtu dětí výjimka udělena odborem školství Chomutov: MCH/86013/2012/skol/ad Souhlas s pokračováním činnosti stávajících 6 tříd a se zřízením 1 třídy pro děti s upraveným vzdělávacím programem udělen KÚ čj: 3893/SMT/2012 Z celkového počtu 64 tříd jsme žádali o výjimku pro 40 tříd nárůst dětí ve třídách činil 70 dětí. 8

9 Tabulka č. 5 Děti z jiných obcí přijaté ve školním roce 2012/2013 od do obce, které MŠ nemají obce, které MŠ mají dítě je zařazeno ve speciální třídě Jirkov Vysoká Pec Údlice Krásná Lípa Spořice Březno Černovice Perštejn Žatec Praha Blatno Kálek Místo Křímov Boleboř Celkem Alešova Blatenská Prokopova Třebízského Palackého Dostojevského Šafaříkova 4334, Kundratická Písečná listopadu Zahradní Školní pěšina Růžová Celkem Tabulka č. 6 Děti podle státního občanství, které prošly školou ve školním roce 2012/2013 celkem 1515 dětí od do ČR VIE RUM UKR NSR SLO MONG 2012 Alešova Blatenská Prokopova Třebízského Palackého Dostojevského Šafaříkova 4334, Kundratická Písečná listopadu Zahradní Školní pěšina Růžová Celkem Ve školním roce prošlo školou celkem 19 dětí cizinců. V mnohých případech není komunikace s dětmi snadná. Často nerealizovatelná je domluva s jejich rodiči, kteří česky nehovoří vůbec. Problémy se objevují již při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a jakákoliv další spolupráce během roku je prakticky nemožná, složitě jim předáváme informace o schůzkách, besídkách, výletech, lékařských vyšetřeních, kulturních a sportovních akcích, a to nám práci komplikuje. Úkolem pedagogů je pomoci při adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti. Děti v předškolním věku nemají předsudky, neuvědomují si své odlišnosti, proto je velmi důležité začínat s multikulturní výchovou již v MŠ. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských vztahů mezi dětmi dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Pokud se bude počet dětí cizinců zvyšovat, uvažujeme o soustředění těchto dětí do jedné MŠ, kde by pracovali další pedagogové, asistenti, pro podporu individuální péče dětí a v případě potřeby i tlumočník, který by pomáhal rodičům orientovat se v českém systému školství. 9

10 Vánoční přerušení provozu MŠ provoz MŠ byl přerušen na základě dotazníkového šetření a dlouhodobé analýzy potřebnosti zajištění vánočního provozu v MŠ. Z tohoto šetření vyplývá, že jej rodiče nežádají, proto v období od do byl provoz přerušen. Prázdninový provoz červenec, srpen 2013 Provoz na všech součástech školy byl do Prázdninový provoz byl zahájen od 1. 7., ukončen na těchto součástech školy: pro střed města součást Palackého 4057 a součást Šafaříkova 4335 pro sídliště Březenecká, Kamenná součást Kundratická 4623,4622 pro sídliště Zahradní, Písečná součást Růžová 5255 Souhrnná tabulka Tabulka č. 7 Otevřené provozy 2013 Průměrná docházka v červenci Průměrná docházka v srpnu Palackého kapacita 160 míst Kundratická kapacita 124 míst Růžová kapacita 108 míst Šafaříkova kapacita 150 míst Děti oběd Děti svač Děti oběd Děti svač Průměrný počet pedagogů na počet dětí Tabulka č. 8 Počet přihlášených dětí na prázdninový provoz MŠ Chomutov ve školním roce 2012/ MŠ , 4. MŠ MŠ MŠ MŠ , 21. MŠ , 30. MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem MŠ MŠ MŠ MŠ , 13. MŠ , 21. MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem

11 Počet přihlášených dětí na prázdninový provoz MŠ Chomutov ve školním roce 2012/ MŠ ,4.MŠ ,6.MŠ ,16.MŠ , 30. MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem MŠ , 4. MŠ ,6.MŠ ,16.MŠ , 21. MŠ MŠ , 29. MŠ MŠ Celkem Celkem Tabulka č. 9 Prázdninový provoz 2013 Průměr na 1 den Červenec 22 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky + ved.šj Domovnice Průměr na 1 den Srpen 17 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky Domovnice Průměr na 1 den Červenec, srpen 39 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky Domovnice Během prázdninového provozu jsme umožnili docházku dětem z jiných právnických subjektů, jejichž MŠ byly během měsíce července a srpna uzavřeny. 11

12 Tabulka č. 10 Prázdninový provoz děti z jiných právních subjektů MŠ Palachova MŠ Droužkovice MŠ Duhová cesta Celkem Blatenská Palackého Kundratická Zahradní Celkem Převody dětí mezi součástmi, které jsme uskutečnili ve školním roce 2012/2013 tak, abychom vyšli vstříc potřebám rodičů. Tabulka č. 11 Žádosti o převod dětí ze sídlištních školek do centra CV ve školním roce 2012/2013 Kam Počet dětí Odkud Počet dětí do MŠ Alešova 10 z MŠ Alešova 0 do MŠ Blatenská 7 z MŠ Blatenská 2 do MŠ Prokopova 7 z MŠ Prokopova 1 do MŠ Třebízského 3 z MŠ Třebízského 1 do MŠ Palackého 6 z MŠ Palackého 4 do MŠ Dostojevského 8 z MŠ Dostojevského 1 do MŠ Šafaříkova: 10 z MŠ Šafaříkova 1 do MŠ Kundratická 6 z MŠ Kundratická 2 do MŠ Písečná 0 z MŠ Písečná 2 do MŠ 17. listopadu 0 z MŠ 17. listopadu 8 do MŠ Zahradní 2 z MŠ Zahradní 13 do MŠ Školní pěšina 0 z MŠ Školní pěšina 21 do MŠ Růžová 2 z MŠ Růžová 5 Celkem 61 Celkem 61 12

13 Přehled naplněnosti a výdeje jídel v Mateřské škole Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace ve školním roce 2012/2013 Celkem Přesníd. Oběd Přepoč.děti V % oběd Svačina Přepoč. děti V % svačina Dospělí Str. dětí V % celkem Prac.dny Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem % *Komentář ke grafu: Graf vyjadřuje naplněnost MŠ Chomutov dětmi v poledních hodinách (na oběd) a v odpoledních hodinách (na svačinu). Nejvyšší počet dětí je sledován v měsíci dubnu 2013, kdy na oběd bylo přítomno 69% všech zapsaných dětí (960 dětí z celkových zapsaných 1398) a na svačinu 45 % dětí (633 z celkových zapsaných 1398). Celkový pohled ukazuje, že v průměru je v poledních hodinách přítomno zhruba 64 % dětí ((přepočteno na děti 888) a v odpoledních hodinách je přítomno 40 % dětí ((přepočteno na děti 560)). Průměr je počítán jen na deset měsíců školního roku ,bez prázdnin. Nejlépe kapacitně využívaný objekt organizace ve školním roce je 6. MŠ, která má v dopoledních naplněnost 72 % a 45 % v odpoledních hodinách. Tabulka č

14 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Mateřská škola Chomutov vytváří vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu v míře a kvalitě, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Vycházíme z pedagogické analýzy z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Jen tak je možné zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí. Dítě tak může dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jeho možnostem a samo se může cítit úspěšné, svým okolím uznávané a přijímané. Informace o vzdělávacích programech Všechny součásti školy postupují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV viz tabulka 2. 1.) jsou k nahlédnutí u zástupkyň ředitelky školy v jednotlivých součástech školy a třídní vzdělávací programy (TVP) jsou k dispozici u třídních učitelek. Průběžné informace o vzdělávání dětí najdete na nástěnkách v MŠ a Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V MŠ Chomutov probíhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění, a v souladu se vzdělávacími potřebami konkrétního dítěte a s požadavky 14

15 zákonného zástupce. Jejich vzdělávání rovněž vychází z RVP PV a probíhá podle ŠVP PV a TVP. Pro děti s logopedickými vadami jsou otevřeny třídy v součásti Alešova, Prokopova a Růžová. Pro děti s kombinacemi vad jsou otevřeny třídy v součásti Alešova a Růžová. Ve školním roce 2011/2012 byly proškoleny učitelky MŠ v oblasti logopedické prevence v rámci vzdělávacího programu Základní logopedické školy v Měcholupech. S touto školou úzce spolupracujeme. Ve školním roce 2012/2013 byly v rámci projektu Kornout proškoleny další učitelky v oblasti logopedické prevence. V každé škole pracuje několik učitelek, které provádějí logopedickou prevenci. Pro zaznamenávání logopedické prevence jsme si vytvořily třídní knihu. Na základě úzké spolupráce s logopedickou školou máme mobilního logopeda Mgr. Hanu Tvrzovou a Mgr. Alenu Bajerovou, které pracují s našimi logopedickými preventisty a provádí činnosti s dětmi za přítomnosti jejich rodičů. Touto činností chceme pomoci v odstraňování vad řeči a umožnit dítěti snadnější vstup do ZŠ. Pro práci s dětmi, které jsou vřazeny do speciálních tříd, využíváme kvalifikovaných a zkušených pedagogů, které pravidelně vysíláme na další vzdělávání. Od jsme na pracovišti Růžová zahájili provoz ve třídě pro děti s kombinacemi vad. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vytváříme podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Děti s urychleným vývojem = talentované, zařazujeme po provedené diagnostice Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) v Chomutově do součásti MŠ Zahradní. V této MŠ jsou speciálně proškolené učitelky a je vybavena speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 nebylo diagnostikováno žádné dítě s urychleným vývojem. Inkluzívní vzdělávání Inkluzívní vzdělávání v MŠ Chomutov je zaměřeno tak, aby byly v hlavním vzdělávacím proudu vytvořeny podmínky pro všechny děti, tedy také pro vzdělávání dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. Děti jsou zařazeny v běžných heterogenních třídách. Ve školním roce 2012/2013 nebylo žádné dítě takto vzděláváno. Předškolní vzdělávání cizinců v ČR Děti osob se státní příslušností jiného členského státu EU mají přístup k PV za stejných podmínek jako občané ČR. Děti cizinců z nečlenských zemí EU mají také přístup k PV pokud mají oprávnění k pobytu v ČR delší než 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Ve školním roce 2012/2013 bylo v MŠ CV zapsáno 19 dětí cizinců viz tabulka č. 5. Poradenství v MŠ Pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra poskytují MŠ Chomutov poradenské služby. Zástupkyně ředitelky následně po provedeném šetření těchto poraden v MŠ, informují ředitelku školy a společně závěry a doporučení přijmou jako podklad pro další vzdělávání dětí v MŠ. Od pracuje v MŠ CV druhý mobilní logoped, usilujeme o získání mobilního poradenství v oblasti vývojové psychologie. Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena v ŠVP MŠ. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme program "Zdravá abeceda" roční plán (PDF 325kB) a programu nechcikazy.cz a program Škola zdravé pětky. Tento program je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cíl projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. V dubnu 2013 byly děti, pedagogové i rodiče proškoleni v oblasti správné péče o chrup dětem byly zdarma předány zubní kartáčky. 15

16 Datum Mš Počet tříd Počet dětí Školení rodičů Školení pedagogů Kartáčky Tabulka č. 13 Certifikát Ano/Ne 2., MŠ Kopretinka 3 84 Rodiče + pedagogové 84 Ano 2.4. MŠ Kvítek 3 75 Rodiče 2. skupiny 75 Ano 3.4. MŠ U sluníčka 4 62 Rodiče + pedagogové 62 Ano 4., 5.4. MŠ Abeceda Rodiče + pedagogové 120 Ano 8., MŠ Kamarád Rodiče 2 skupiny 108 Ano 9.4. MŠ Pohádka Rodiče 2 skupiny 100 Ano 10., MŠ Zahrádka Rodiče 1. skupina 123 Ano MŠ Duhový svět 5 75 Rodiče + pedagogové 75 Ano MŠ Klíček Rodiče 2. skupiny 150 Ano MŠ Radost Rodiče 1. skupina 160 Ano 11., MŠ Pastelka 2 40 Rodiče 1. skupina 40 Ano MŠ Úsměv Rodiče + pedagogové 153 Ano 18., MŠ Písnička Rodiče + pedagogové 155 Ano V měsících dubnu a květnu 2013 se uskutečnil projekt Koukají na nás správně?, který jako preventivní vyšetření zraku předškolních dětí na území města Chomutov realizovalo nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s. Cílem projektu je včasné odhalení případných dioptrických vad u dětí, zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. Zrak byl kontrolován u 303 dětí. Oční dioptrická vada byla přístrojem zjištěna celkem u 25 dětí. Tyto děti byly následně doporučeny k podrobnému vyšetření očním specialistou, který tak může ihned zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěte. Prevence rizikových projevů chování MŠ pracuje podle minimálního programu prevence sociálně patologických jevů s názvem Semafor zdravého života, který je součástí ŠVP PV. Environmentální výchova MŠ pracuje podle programu Opatruj Zemi jako květ, který je součástí ŠVP PV. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Sportovní aktivity MŠ pracuje podle programu Ve zdravém těle, zdravý duch, který je součástí ŠVP PV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí MŠ pracuje podle směrnic a pravidel vycházejících ze školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006, a č. 14/2005 Sb., Metodického pokynu MŠMT č. j

17 014/ , vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2005 Sb., vyhlášky 64/2005 sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Název zastřešujícího ŠVP PV MŠ CV: Já a svět, který mě obklopuje je zpracován podle RVP PV. V souladu se zastřešujícím ŠVP PV MŠ CV mají jednotlivé součásti vypracovaný svůj ŠVP, vycházející ze specifických podmínek daného zařízení (dle tabulky). Součástí každého ŠVP jsou tyto programy: Program podporující zdravý životní styl Zdravá abeceda Preventivní program Nechci kazy Program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Program environmentální výchovy Opatruj Zemi jako květ Program pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů Semafor zdravého života Program zaměřený na podporu hudebních aktivit Zpívání pro radost Program tvořivé dramatiky Kdo si hraje, nezlobí Program podporující výtvarné schopnosti dětí Kreslím, kreslíš, kreslíme Program podporující sportovní aktivity Ve zdravém těle, zdravý duch Tabulka č. 14 Školní vzdělávací programy jednotlivých součástí školy Součást školy Název programu Č. j. ŠVP Alešova 2451 U Sluníčka Blatenská 4879 Abeceda Prokopova 3389 Duhový svět Třebízského 3084 Pastelka Palackého 4057 a Vodních Staveb 4059, Radost Dostojevského 4154 Kopretinka Šafaříkova 4334,4335 Klíček Kundratická 4623,4622 Zahrádka Písečná 5072 Kvítek 17. listopadu 4708 Úsměv Zahradní 5185 Písnička Školní pěšina 5212 Pohádka Růžová 5255 Kamarád Cesta kolem světa program vychází z tradic české předškolní výchovy Poznáváme svět komplexní příprava na život Barevný svět kolem nás citová a společenská výchova, estetické vnímání Barevný rok s Pastelkou rodinná výchova, zaměření na sport a tělovýchovu Radostná cesta, za velkým poznáním, od září do léta, ukáže, co umím dětská tvořivá dílna tvořivost, fantazie a kreativita Čarování s kouzelníkem Barvínkem zaměření na výtvarnou výchovu Se zvířátky do světa poznáváme svět prostřednictvím světa zvířat a přírody Ze zahrádky do světa environmentální výchova Skřítek Kvítek, ten to ví, kdo si hraje, nezlobí citová a mravní výchova Volám Tě přírodo, Škola podporující zdraví, se zaměřením na environmentální výchovu Dětský svět s písničkou se zaměřením na hudbu a zpěv S kamarády za pohádkou Prostřednictvím pohádky se děti seznamují se světem, který je obklopuje Kamarád se nenudí, ukáže Vám, co umí vzájemné vztahy, komunikace, respektování odlišnosti, ohleduplnost, pomoc 8/2008/1 5/2007/4 1/2008/5 14/2006/6 7/2008/13 8/ /16 1/2007/18 5/2008/21 26/2007/23 9/2008/24 6/2007/27 7/2008/29 8/2008/30 17

18 Upravené vzdělávací programy používáme pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami, zařazené ve speciálních třídách. Pro zkvalitnění práce na těchto třídách jsme získali finanční dotaci na asistenta pedagoga v MŠ Alešova a Růžová. Tabulka č. 15 Adresa součásti školy Typ speciální třídy Počet dětí Asistent pedagoga Alešova třída pro děti s kombinacemi vad 6 0,5 úvazku, převeden na pedagoga 1 třída pro děti s vadami řeči 12 Prokopova třídy pro děti s vadami řeči Růžová třída pro děti s vadami řeči 14 2 třídy pro děti s kombinacemi vad ,5 úvazku, převeden na pedagoga Celkem 70 1,5 Máme vypracované individuální vzdělávací plány ve spolupráci s odborníky a pravidelně vedenou pedagogickou diagnostiku dětí s hodnocením dosažených výsledků. 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Personální podmínky školy vzhledem k rozpočtu přímých nákladů MŠ Norm. P Skut. P Rozdíl Norm.O Skut. O Rozdíl Norm ŠJ Skut. ŠJ Rozdíl 1 6,11 6,31 0,2 2,26 1,88 0,38 1,92 1,81 0,11 4 9,01 8,43 0,58 2,83 2 0,83 3,2 2 1,2 5 6,84 6,5 0,34 2,5 2 0,50 2,26 2 0,26 6 3,53 2,62 0,91 1,24 1 0,24 1,28 1 0, ,68 10,75 1,93 4,44 3,5 0,94 4,67 4,5 0, ,70 5 1,70 2,38 1,75 0,63 2,47 2 0, ,97 9,63 1,34 3,32 3,5 0,18 3,71 3,5 0, ,21 7,63 1,58 2,9 3 0,1 3,27 2,00 1, ,03 5 1,03 2,20 1,75 0,45 2,28 2 0, , ,26 3,40 3 0,40 3,76 3,5 0, , ,08 3,35 3,75 0,4 3,76 3 0, ,56 6 1,56 2,64 2 0,64 2,81 1,75 1, ,43 9,31 1,12 3,5 2,5 1 2,93 2 0, ,41 98,18 13,23 36,96 35,63 1,33 38,32 31,07 7,25 Vedoucí stravování úvazek1 se započítává v 13, 18, 24, 27 MŠ, Asistent pedagoga úvazek 0,5 se započítává v 1, 30 MŠ 18

19 Věková struktura zaměstnanců Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Rok MŠ Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem 1 41,3 44,2 42,6 33,9 44,8 37, , ,2 42, ,2 4 39,6 47,8 43,1 38,9 46,8 41,9 39,5 45,7 42,6 41,3 45,5 44,1 43,8 46,5 45,6 5 50, ,6 50,7 43,3 47, ,2 45,6 51,6 52,8 52,4 52,6 53,8 53,4 6 43, , ,6 37, , , , ,9 48,4 47,6 50, , ,8 50,9 49,9 48,8 50, ,7 44,5 46,4 43,4 50,8 46,7 44,2 47,7 45,9 40,6 44,3 43,0 40,4 45,3 43, ,2 47,1 43,5 43, ,9 41,4 43,6 42,5 45,2 45,5 45, ,5 46, ,4 43,4 47, , ,9 42,4 46,3 44,1 37,6 48,1 42,8 41,6 48,4 46,1 42,3 45,3 44, , ,2 41,2 41,7 41,4 43, ,1 41,8 47,5 45,6 41,4 48,5 46, ,8 41,4 43,2 42,7 46,3 44,1 43,6 49,6 46,6 45,5 52,5 50,2 43,5 53,5 50, ,3 45,3 46,4 40,4 46,2 42,6 41,4 45,5 43,4 38,9 47,2 44,4 41,3 47,7 45, , ,4 48,5 51, , ,9 45,8 49,3 48,1 46,8 52,8 50, , ,2 49,4 49,4 49,4 49,8 50,7 49,7 53, ,2 52,8 47,7 49,4 Celkem 622,6 640,1 629,2 555,5 607,4 576,1 551,8 612,1 581,3 585,3 629,7 614,9 592,4 639,2 623,4 Průměr 44,5 45,7 44,9 42,7 46,7 44,3 42,4 47,1 44,7 45,0 48,4 47,3 45,6 49,2 48 Komentář: Tabulka č. 17 Vývoj věkové struktury ukazuje, že v roce 2008 a 2010 došlo k výraznému omlazení pedagogů, oproti roku 2003 (vznik MŠ Chomutov), kdy jsme do pracovního poměru přijímali za odchody do starobního důchodu především absolventky ped. škol. Rok 2012 vykazuje opět postaršení, vzniklé na základě čerpání mateřských dovolených mladých učitelek, za které jsme získali na dobu určitou většinou důchodkyně, kvalifikované síly, ochotné pracovat. Rok 2013 zároveň vykazuje u všech stálých zaměstnanců zvýšení věku o 10 let od vzniku organizace. Závěr: Cílem personálního managementu je získat mladé, kvalifikované lidi do pracovního poměru. Ve spolupráci se středními i vysokými školami vybíráme během praxe v MŠ osvědčené praktikanty a oslovujeme je při výběrových řízení na obsazení pracovních míst. 19

20 Primátor Statutárního města Chomutova předal dne 26. března 2013 v prostorách Rytířského sálu starobylé radnice na slavnostním setkání zástupců škol a školských zařízení ocenění Chomutovským pedagogům za jejich vynikající práci ve vzdělávací činnosti. Za Mateřskou školu Chomutov převzala toto ocenění Marcela Kašná. Marcela Kašná je příkladnou učitelkou Mateřské školy Chomutov, je týmovým hráčem, učitelkou, kterou mají děti velice rády a jejich rodiče se na ni s důvěrou obracejí. Během své 25 leté pedagogické praxe výrazně přispívá k formování charakterů a osobností dětí. Její metody vzdělávání vzbuzují v dětech zájem o získávání nových dovedností a poznatků, přinášejí jim příjemný prožitek, zaujetí pro práci a nadšení z úspěchu. Dětský život zachraňovaly paní učitelky Irena Zetková, Michala Novotná a Edita Rudolf. Děkujeme těmto lidem za jejich příkladný postup v plnění nelehkých pedagogických povinností. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní rok 2009/2010 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění Č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více