Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace školní rok 2012/2013 Čj.: 214/2013/MŠCH ýroční zpráva o činnosti Mateřské školy chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění Zpracovala ředitelka školy Bc. Irena Kopecká

2 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámila se základními informacemi o předškolním vzdělávání v Mateřské škole Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace (dále jen MŠCH) v uplynulém školním roce 2012/2013. Po celé městské lokalitě provozovalo předškolní vzdělávání 14 součástí školy v 64 třídách. Od jsme zahájili vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v nově zřízené třídě v součásti školy Růžová, kdy jsme navýšili kapacitu školy o dalších 15 míst. Mateřskou školu navštěvovalo 12,5 % (176) dětí mladších 3 let a 4,6 % (64) dětí šestiletých a sedmiletých, tedy dětí s odloženou povinnou školní docházkou (dále jen OŠD), 82,9 % (1166) dětí bylo ve věku 3 až 6 let, tedy zralých na předškolní vzdělávání. V MŠCH předškolní vzdělávání (PV) probíhalo podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. MŠMT od doplnilo přílohou k RVP PV konkretizované očekávané výstupy (dále jen KOVY), které zpřesňují jednotlivé výstupy v rámci vzdělávacích oblastí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. Pedagogové školy seznámili s KOVY rodičovskou veřejnost a o jejich naplňování vedly přehled v třídních knihách. Ve třídách heterogenních i homogenních jsme měli zapsáno 25 až 28 dětí, kdy nám zřizovatel schválil výjimku z nejvyššího počtu dětí a to o 4 děti na třídu. Ve 40 třídách pracovali naši pedagogové se zvýšeným počtem dětí. Od listopadu 2012 MPSV zrušilo rodičům omezení docházky dítěte do MŠ na 5 dní v měsíci a na 4 hodiny denně s ohledem na výši rodičovského příspěvku. Na základě zrušení tohoto omezení bylo u zápisu k předškolnímu vzdělávání v březnu 2013 mnoho rodičů s dětmi mladšími tří let. Změna zákona ovlivnila i průměrnou denní docházku dětí do MŠ, kdy z 55% stoupla 65%. Děti MŠ dosáhly během předškolního vzdělávání mnoha úspěchů v oblasti výtvarné, pěvecké i v oblasti sportu a tělovýchovy oslavila naše škola 10. výročí od svého vzniku. Přejeme si, aby se děti i v dalších letech cítily v naší škole šťastně a spokojeně. Irena Kopecká ředitelka školy 2

3 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Používaná označení pro jednotlivé součásti Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Alešova MŠ U sluníčka 1. MŠ Blatenská MŠ Abeceda 4. MŠ Prokopova MŠ Duhový svět 5. MŠ Třebízského MŠ Pastelka 6. MŠ Palackého MŠ Radost 13. MŠ Dostojevského MŠ Kopretinka 16. MŠ Šafaříkova MŠ Klíček 18. MŠ Kundratická MŠ Zahrádka 21. MŠ Písečná MŠ Kvítek 23. MŠ 17. listopadu MŠ Úsměv 24. MŠ Zahradní MŠ Písnička 27. MŠ Školní Pěšina MŠ Pohádka 29. MŠ Růžová MŠ Kamarád 30. MŠ Tabulka číslo 1 3

4 Budovy Mateřské školy Chomutov Alešova 2451 MŠ U sluníčka Blatenská 4879 MŠ Abeceda Prokopova 3389 MŠ Duhový svět Třebízského 3084 MŠ Pastelka Palackého 4057 a Vodních staveb 4059 Dostojevského 4154 MŠ Kopretinka MŠ Radost Šafaříkova 4334, 4335 MŠ Klíček Kundratická 4622, 4623 MŠ Zahrádka Písečná 5072 MŠ Kvítek Zahradní 5185 MŠ Písnička Školní pěšina 5212 MŠ Pohádka Růžová 5255 MŠ Kamarád 17. listopadu 4708 MŠ Úsměv 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název školy: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace 1.2. Sídlo školy: Šafaříkova 4335, Chomutov 1.3. Charakteristika školy: Mateřská škola vznikla sloučením patnácti organizačních složek města do jedné příspěvkové organizace. Budovy se nacházejí po celé městské lokalitě. Některé jsou vilového typu Alešova, Třebízského, Prokopova, ostatní jsou panelového typu. Všechna pracoviště jsou dostupná MHD i osobními automobily. V budovách se nacházejí třídy, herny, ložnice, školní kabinety, většinou na dvou podlažích. V suterénu budov najdeme školní kuchyně s provozním zázemím skladovými prostorami, sociálním zařízením, úklidovými komorami, prádelnami, sušárnami s mandlem. Některá pracoviště jsou vybavena výtvarnými ateliéry, keramickými dílnami a tělocvičnou. Součástí všech škol jsou pěkné, udržované školní zahrady s vybavením, které plně podporuje tělesný a psychický rozvoj dětí. Detailní popis jednotlivých zařízení najdete na od května 2011 je na webových stránkách možné prohlédnout si jednotlivá pracoviště virtuálně. Tabulka č. 2 Součásti MŠ Číselné označení MŠ Datum otevření MŠ Počet budov Využitá plocha školy / plocha zahrady Alešova /1673 Blatenská /7078 Prokopova jesle, MŠ 1 518/1025 Třebízského /1684 Vodních Staveb jesle, MŠ 1 427/1566 Palackého /3000 Dostojevského /2919 Šafaříkova 4334, /4006 Kundratická 4622, /3710 Písečná / listopadu /5471 Zahradní /5705 Školní Pěšina /3000 Růžová /5000 Celkem 14 MŠ Zřizovatel školy: Statutární město Chomutov Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602, Chomutov 1.5. Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Bc. Irena Kopecká Zástupce ředitele: Bc. Blanka Tilcerová Ekonom: Jiřina Tollarová, Ing. Jitka Svobodová, Emilie Kupilíková Personalista: Danuše Kalousová 1.6. Adresa pro dálkový přístup: Tel/fax: (ekonom), (personalista), (ředitel) e mail: www stránky školy: 5

6 Identifikátor právnické osoby: IČO: IZO: Zřizovací listina: č. j: /OŠ/2010 Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 Škola používá tato loga: Jednotlivá pracoviště charakterizují dílčí loga korespondující s názvy jejich Školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání: MŠ Blatenská Abeceda MŠ 17.listopadu Úsměv MŠ Třebízského Pastelka MŠ Školní pěšina Pohádka MŠ Dostojevského Kopretinka MŠ Kundratická Zahrádka MŠ Písečná Kvítek MŠ Palackého a Vodních staveb Radost MŠ Alešova U sluníčka MŠ Růžová Kamarád MŠ Prokopova Duhový svět MŠ Zahradní Písnička MŠ Šafaříkova Klíček Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace jako celek vyjadřuje společné logo: 6

7 Součásti školy a zástupkyně ředitelky zodpovídající za jejich chod. Tabulka č. 3 Adresa součásti MŠ Alešova 2451 U Sluníčka Blatenská 487 Abeceda Prokopova 3389 Duhový svět Třebízského 3084 Pastelka Vodních Staveb 4059 Radost Palackého 4057 Radost Dostojevského 4154 Kopretinka Šafaříkova 4334,4335 Klíček Kundratická 4623,4622 Zahrádka Písečná 5072 Kvítek 17. listopadu 4708 Úsměv Zahradní 5185 Písnička Školní pěšina 5212 Pohádka Růžová 5255 Kamarád Kapacita MŠ Kapacita ŠJ Počet tříd Vedoucí pracovnice Telefon Provoz MŠ 2 běžné 1 logo, 1kom běžných běžné 2 logo Bc. Ivana Vlčková Naděžda Randáčková Bc. Blanka Tilcerová běžné Bc. Petra Suchanová běžné Bc. Kamila Novotná běžné Bc. Kamila Novotná běžné Dagmar Lutovská běžných Bc. Renata Prokešová běžných Bc. Jana Pézrová běžné Gabriela Ritschelová běžných běžných talent, 2 letí Bc. Hana Vitešníková Bc. Eliška Smetanová běžné Jitka Nezbedová běžné 1 logo, 2 kom. Hana Vorlíčková Celkem MŠ školskou radu nemá 1.8. Doplňující údaje k bodu 1 Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole celkem 64 tříd. Z celkového počtu bylo běžných tříd pro děti zdravé 57 tříd. Speciální třídy Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s upraveným vzdělávacím programem bylo v provozu 7 tříd s počtem zapsaných dětí celkem 70. Z celkového počtu 7. speciálních tříd byly 4 třídy pro děti s vadami řeči a 3 třídy pro děti s kombinacemi vad a autismem. Podmínky vytvořené pro děti s urychleným vývojem máme v jedné třídě součásti Zahradní 5185, kam vřazujeme děti diagnostikované a doporučené PPP. Ve školním roce 2012/2013 nebylo v MŠ CV vzděláváno žádné dítě s urychleným vývojem. Na základě přibývajících žádostí rodičů o zařazení dětí mladších tří let do MŠ jsme na pracovišti Zahradní 5185 od zřídily 2 třídy pro tyto děti, kapacita těchto tříd je však nedostatečná, proto vřazujeme dle možností takto malé děti i do dalších tříd MŠ k celkem 108 dětí mladších tří let a v průběhu školního roku jsme na uvolněná místa přijali dalších 68, tzn., že školou prošlo celkem 176 dětí mladších tří let. 7

8 Tabulka č. 4 Zdravotní postižení dětí ve školním roce 2012/2013 Druh postižení MŠ Třídy VŘ K z toho A z toho Z z toho S Alešova Blatenská 4879 Prokopova Třebízského 3084 Palackého 4057 Dostojevského 4154 Šafaříkova 4334, 4335 Kundratická 4623 Písečná listopadu 4708 Zahradní 5185 Školní pěšina 5212 Růžová Celkem Legenda: VŘ = vada řeči K = kombinace vad A = autismus Z = zrakové postižení S = sluchová vada Ve výkonovém výkazu S1 01 k jsme vykázali celkem 1406 dětí, zapsáno bylo však 1408, kdy jsme využili možnosti vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2, odstavce 4. Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 3 se započítává vždy pouze 1 dítě. Byla 100% naplněná kapacita školy (rozdíl 13 míst ke kapacitě 1419 je ovlivněn nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných ve speciální třídě v MŠ Růžová). Z celkového počtu 1408 bylo zapsáno 1338 dětí zdravých, 48 dětí s vadami řeči a 22 dětí s kombinacemi vad, 0 dítě s urychleným vývojem. V průběhu školního roku prošlo školou celkem 1515 dětí, tzn., že 107 dětí ukončilo docházku a další děti byly na jejich místa přijaty. Počet strávníků ve školní jídelně celkem: 1555 Dětí: 1408 Zaměstnanců školy: 147 Výjimky z počtu dětí U zvýšeného počtu dětí výjimka udělena odborem školství Chomutov: MCH/86013/2012/skol/ad Souhlas s pokračováním činnosti stávajících 6 tříd a se zřízením 1 třídy pro děti s upraveným vzdělávacím programem udělen KÚ čj: 3893/SMT/2012 Z celkového počtu 64 tříd jsme žádali o výjimku pro 40 tříd nárůst dětí ve třídách činil 70 dětí. 8

9 Tabulka č. 5 Děti z jiných obcí přijaté ve školním roce 2012/2013 od do obce, které MŠ nemají obce, které MŠ mají dítě je zařazeno ve speciální třídě Jirkov Vysoká Pec Údlice Krásná Lípa Spořice Březno Černovice Perštejn Žatec Praha Blatno Kálek Místo Křímov Boleboř Celkem Alešova Blatenská Prokopova Třebízského Palackého Dostojevského Šafaříkova 4334, Kundratická Písečná listopadu Zahradní Školní pěšina Růžová Celkem Tabulka č. 6 Děti podle státního občanství, které prošly školou ve školním roce 2012/2013 celkem 1515 dětí od do ČR VIE RUM UKR NSR SLO MONG 2012 Alešova Blatenská Prokopova Třebízského Palackého Dostojevského Šafaříkova 4334, Kundratická Písečná listopadu Zahradní Školní pěšina Růžová Celkem Ve školním roce prošlo školou celkem 19 dětí cizinců. V mnohých případech není komunikace s dětmi snadná. Často nerealizovatelná je domluva s jejich rodiči, kteří česky nehovoří vůbec. Problémy se objevují již při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a jakákoliv další spolupráce během roku je prakticky nemožná, složitě jim předáváme informace o schůzkách, besídkách, výletech, lékařských vyšetřeních, kulturních a sportovních akcích, a to nám práci komplikuje. Úkolem pedagogů je pomoci při adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti. Děti v předškolním věku nemají předsudky, neuvědomují si své odlišnosti, proto je velmi důležité začínat s multikulturní výchovou již v MŠ. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských vztahů mezi dětmi dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Pokud se bude počet dětí cizinců zvyšovat, uvažujeme o soustředění těchto dětí do jedné MŠ, kde by pracovali další pedagogové, asistenti, pro podporu individuální péče dětí a v případě potřeby i tlumočník, který by pomáhal rodičům orientovat se v českém systému školství. 9

10 Vánoční přerušení provozu MŠ provoz MŠ byl přerušen na základě dotazníkového šetření a dlouhodobé analýzy potřebnosti zajištění vánočního provozu v MŠ. Z tohoto šetření vyplývá, že jej rodiče nežádají, proto v období od do byl provoz přerušen. Prázdninový provoz červenec, srpen 2013 Provoz na všech součástech školy byl do Prázdninový provoz byl zahájen od 1. 7., ukončen na těchto součástech školy: pro střed města součást Palackého 4057 a součást Šafaříkova 4335 pro sídliště Březenecká, Kamenná součást Kundratická 4623,4622 pro sídliště Zahradní, Písečná součást Růžová 5255 Souhrnná tabulka Tabulka č. 7 Otevřené provozy 2013 Průměrná docházka v červenci Průměrná docházka v srpnu Palackého kapacita 160 míst Kundratická kapacita 124 míst Růžová kapacita 108 míst Šafaříkova kapacita 150 míst Děti oběd Děti svač Děti oběd Děti svač Průměrný počet pedagogů na počet dětí Tabulka č. 8 Počet přihlášených dětí na prázdninový provoz MŠ Chomutov ve školním roce 2012/ MŠ , 4. MŠ MŠ MŠ MŠ , 21. MŠ , 30. MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem MŠ MŠ MŠ MŠ , 13. MŠ , 21. MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem

11 Počet přihlášených dětí na prázdninový provoz MŠ Chomutov ve školním roce 2012/ MŠ ,4.MŠ ,6.MŠ ,16.MŠ , 30. MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ Celkem MŠ , 4. MŠ ,6.MŠ ,16.MŠ , 21. MŠ MŠ , 29. MŠ MŠ Celkem Celkem Tabulka č. 9 Prázdninový provoz 2013 Průměr na 1 den Červenec 22 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky + ved.šj Domovnice Průměr na 1 den Srpen 17 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky Domovnice Průměr na 1 den Červenec, srpen 39 dní Celkem Celkem Celkem Děti oběd Děti svač Učitelky Kuchařky Domovnice Během prázdninového provozu jsme umožnili docházku dětem z jiných právnických subjektů, jejichž MŠ byly během měsíce července a srpna uzavřeny. 11

12 Tabulka č. 10 Prázdninový provoz děti z jiných právních subjektů MŠ Palachova MŠ Droužkovice MŠ Duhová cesta Celkem Blatenská Palackého Kundratická Zahradní Celkem Převody dětí mezi součástmi, které jsme uskutečnili ve školním roce 2012/2013 tak, abychom vyšli vstříc potřebám rodičů. Tabulka č. 11 Žádosti o převod dětí ze sídlištních školek do centra CV ve školním roce 2012/2013 Kam Počet dětí Odkud Počet dětí do MŠ Alešova 10 z MŠ Alešova 0 do MŠ Blatenská 7 z MŠ Blatenská 2 do MŠ Prokopova 7 z MŠ Prokopova 1 do MŠ Třebízského 3 z MŠ Třebízského 1 do MŠ Palackého 6 z MŠ Palackého 4 do MŠ Dostojevského 8 z MŠ Dostojevského 1 do MŠ Šafaříkova: 10 z MŠ Šafaříkova 1 do MŠ Kundratická 6 z MŠ Kundratická 2 do MŠ Písečná 0 z MŠ Písečná 2 do MŠ 17. listopadu 0 z MŠ 17. listopadu 8 do MŠ Zahradní 2 z MŠ Zahradní 13 do MŠ Školní pěšina 0 z MŠ Školní pěšina 21 do MŠ Růžová 2 z MŠ Růžová 5 Celkem 61 Celkem 61 12

13 Přehled naplněnosti a výdeje jídel v Mateřské škole Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace ve školním roce 2012/2013 Celkem Přesníd. Oběd Přepoč.děti V % oběd Svačina Přepoč. děti V % svačina Dospělí Str. dětí V % celkem Prac.dny Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem % *Komentář ke grafu: Graf vyjadřuje naplněnost MŠ Chomutov dětmi v poledních hodinách (na oběd) a v odpoledních hodinách (na svačinu). Nejvyšší počet dětí je sledován v měsíci dubnu 2013, kdy na oběd bylo přítomno 69% všech zapsaných dětí (960 dětí z celkových zapsaných 1398) a na svačinu 45 % dětí (633 z celkových zapsaných 1398). Celkový pohled ukazuje, že v průměru je v poledních hodinách přítomno zhruba 64 % dětí ((přepočteno na děti 888) a v odpoledních hodinách je přítomno 40 % dětí ((přepočteno na děti 560)). Průměr je počítán jen na deset měsíců školního roku ,bez prázdnin. Nejlépe kapacitně využívaný objekt organizace ve školním roce je 6. MŠ, která má v dopoledních naplněnost 72 % a 45 % v odpoledních hodinách. Tabulka č

14 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Mateřská škola Chomutov vytváří vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu v míře a kvalitě, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Vycházíme z pedagogické analýzy z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Jen tak je možné zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí. Dítě tak může dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jeho možnostem a samo se může cítit úspěšné, svým okolím uznávané a přijímané. Informace o vzdělávacích programech Všechny součásti školy postupují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV viz tabulka 2. 1.) jsou k nahlédnutí u zástupkyň ředitelky školy v jednotlivých součástech školy a třídní vzdělávací programy (TVP) jsou k dispozici u třídních učitelek. Průběžné informace o vzdělávání dětí najdete na nástěnkách v MŠ a Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V MŠ Chomutov probíhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění, a v souladu se vzdělávacími potřebami konkrétního dítěte a s požadavky 14

15 zákonného zástupce. Jejich vzdělávání rovněž vychází z RVP PV a probíhá podle ŠVP PV a TVP. Pro děti s logopedickými vadami jsou otevřeny třídy v součásti Alešova, Prokopova a Růžová. Pro děti s kombinacemi vad jsou otevřeny třídy v součásti Alešova a Růžová. Ve školním roce 2011/2012 byly proškoleny učitelky MŠ v oblasti logopedické prevence v rámci vzdělávacího programu Základní logopedické školy v Měcholupech. S touto školou úzce spolupracujeme. Ve školním roce 2012/2013 byly v rámci projektu Kornout proškoleny další učitelky v oblasti logopedické prevence. V každé škole pracuje několik učitelek, které provádějí logopedickou prevenci. Pro zaznamenávání logopedické prevence jsme si vytvořily třídní knihu. Na základě úzké spolupráce s logopedickou školou máme mobilního logopeda Mgr. Hanu Tvrzovou a Mgr. Alenu Bajerovou, které pracují s našimi logopedickými preventisty a provádí činnosti s dětmi za přítomnosti jejich rodičů. Touto činností chceme pomoci v odstraňování vad řeči a umožnit dítěti snadnější vstup do ZŠ. Pro práci s dětmi, které jsou vřazeny do speciálních tříd, využíváme kvalifikovaných a zkušených pedagogů, které pravidelně vysíláme na další vzdělávání. Od jsme na pracovišti Růžová zahájili provoz ve třídě pro děti s kombinacemi vad. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vytváříme podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Děti s urychleným vývojem = talentované, zařazujeme po provedené diagnostice Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) v Chomutově do součásti MŠ Zahradní. V této MŠ jsou speciálně proškolené učitelky a je vybavena speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 nebylo diagnostikováno žádné dítě s urychleným vývojem. Inkluzívní vzdělávání Inkluzívní vzdělávání v MŠ Chomutov je zaměřeno tak, aby byly v hlavním vzdělávacím proudu vytvořeny podmínky pro všechny děti, tedy také pro vzdělávání dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. Děti jsou zařazeny v běžných heterogenních třídách. Ve školním roce 2012/2013 nebylo žádné dítě takto vzděláváno. Předškolní vzdělávání cizinců v ČR Děti osob se státní příslušností jiného členského státu EU mají přístup k PV za stejných podmínek jako občané ČR. Děti cizinců z nečlenských zemí EU mají také přístup k PV pokud mají oprávnění k pobytu v ČR delší než 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Ve školním roce 2012/2013 bylo v MŠ CV zapsáno 19 dětí cizinců viz tabulka č. 5. Poradenství v MŠ Pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra poskytují MŠ Chomutov poradenské služby. Zástupkyně ředitelky následně po provedeném šetření těchto poraden v MŠ, informují ředitelku školy a společně závěry a doporučení přijmou jako podklad pro další vzdělávání dětí v MŠ. Od pracuje v MŠ CV druhý mobilní logoped, usilujeme o získání mobilního poradenství v oblasti vývojové psychologie. Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena v ŠVP MŠ. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme program "Zdravá abeceda" roční plán (PDF 325kB) a programu nechcikazy.cz a program Škola zdravé pětky. Tento program je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cíl projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. V dubnu 2013 byly děti, pedagogové i rodiče proškoleni v oblasti správné péče o chrup dětem byly zdarma předány zubní kartáčky. 15

16 Datum Mš Počet tříd Počet dětí Školení rodičů Školení pedagogů Kartáčky Tabulka č. 13 Certifikát Ano/Ne 2., MŠ Kopretinka 3 84 Rodiče + pedagogové 84 Ano 2.4. MŠ Kvítek 3 75 Rodiče 2. skupiny 75 Ano 3.4. MŠ U sluníčka 4 62 Rodiče + pedagogové 62 Ano 4., 5.4. MŠ Abeceda Rodiče + pedagogové 120 Ano 8., MŠ Kamarád Rodiče 2 skupiny 108 Ano 9.4. MŠ Pohádka Rodiče 2 skupiny 100 Ano 10., MŠ Zahrádka Rodiče 1. skupina 123 Ano MŠ Duhový svět 5 75 Rodiče + pedagogové 75 Ano MŠ Klíček Rodiče 2. skupiny 150 Ano MŠ Radost Rodiče 1. skupina 160 Ano 11., MŠ Pastelka 2 40 Rodiče 1. skupina 40 Ano MŠ Úsměv Rodiče + pedagogové 153 Ano 18., MŠ Písnička Rodiče + pedagogové 155 Ano V měsících dubnu a květnu 2013 se uskutečnil projekt Koukají na nás správně?, který jako preventivní vyšetření zraku předškolních dětí na území města Chomutov realizovalo nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s. Cílem projektu je včasné odhalení případných dioptrických vad u dětí, zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. Zrak byl kontrolován u 303 dětí. Oční dioptrická vada byla přístrojem zjištěna celkem u 25 dětí. Tyto děti byly následně doporučeny k podrobnému vyšetření očním specialistou, který tak může ihned zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěte. Prevence rizikových projevů chování MŠ pracuje podle minimálního programu prevence sociálně patologických jevů s názvem Semafor zdravého života, který je součástí ŠVP PV. Environmentální výchova MŠ pracuje podle programu Opatruj Zemi jako květ, který je součástí ŠVP PV. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Sportovní aktivity MŠ pracuje podle programu Ve zdravém těle, zdravý duch, který je součástí ŠVP PV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí MŠ pracuje podle směrnic a pravidel vycházejících ze školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006, a č. 14/2005 Sb., Metodického pokynu MŠMT č. j

17 014/ , vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2005 Sb., vyhlášky 64/2005 sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Název zastřešujícího ŠVP PV MŠ CV: Já a svět, který mě obklopuje je zpracován podle RVP PV. V souladu se zastřešujícím ŠVP PV MŠ CV mají jednotlivé součásti vypracovaný svůj ŠVP, vycházející ze specifických podmínek daného zařízení (dle tabulky). Součástí každého ŠVP jsou tyto programy: Program podporující zdravý životní styl Zdravá abeceda Preventivní program Nechci kazy Program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Program environmentální výchovy Opatruj Zemi jako květ Program pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů Semafor zdravého života Program zaměřený na podporu hudebních aktivit Zpívání pro radost Program tvořivé dramatiky Kdo si hraje, nezlobí Program podporující výtvarné schopnosti dětí Kreslím, kreslíš, kreslíme Program podporující sportovní aktivity Ve zdravém těle, zdravý duch Tabulka č. 14 Školní vzdělávací programy jednotlivých součástí školy Součást školy Název programu Č. j. ŠVP Alešova 2451 U Sluníčka Blatenská 4879 Abeceda Prokopova 3389 Duhový svět Třebízského 3084 Pastelka Palackého 4057 a Vodních Staveb 4059, Radost Dostojevského 4154 Kopretinka Šafaříkova 4334,4335 Klíček Kundratická 4623,4622 Zahrádka Písečná 5072 Kvítek 17. listopadu 4708 Úsměv Zahradní 5185 Písnička Školní pěšina 5212 Pohádka Růžová 5255 Kamarád Cesta kolem světa program vychází z tradic české předškolní výchovy Poznáváme svět komplexní příprava na život Barevný svět kolem nás citová a společenská výchova, estetické vnímání Barevný rok s Pastelkou rodinná výchova, zaměření na sport a tělovýchovu Radostná cesta, za velkým poznáním, od září do léta, ukáže, co umím dětská tvořivá dílna tvořivost, fantazie a kreativita Čarování s kouzelníkem Barvínkem zaměření na výtvarnou výchovu Se zvířátky do světa poznáváme svět prostřednictvím světa zvířat a přírody Ze zahrádky do světa environmentální výchova Skřítek Kvítek, ten to ví, kdo si hraje, nezlobí citová a mravní výchova Volám Tě přírodo, Škola podporující zdraví, se zaměřením na environmentální výchovu Dětský svět s písničkou se zaměřením na hudbu a zpěv S kamarády za pohádkou Prostřednictvím pohádky se děti seznamují se světem, který je obklopuje Kamarád se nenudí, ukáže Vám, co umí vzájemné vztahy, komunikace, respektování odlišnosti, ohleduplnost, pomoc 8/2008/1 5/2007/4 1/2008/5 14/2006/6 7/2008/13 8/ /16 1/2007/18 5/2008/21 26/2007/23 9/2008/24 6/2007/27 7/2008/29 8/2008/30 17

18 Upravené vzdělávací programy používáme pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami, zařazené ve speciálních třídách. Pro zkvalitnění práce na těchto třídách jsme získali finanční dotaci na asistenta pedagoga v MŠ Alešova a Růžová. Tabulka č. 15 Adresa součásti školy Typ speciální třídy Počet dětí Asistent pedagoga Alešova třída pro děti s kombinacemi vad 6 0,5 úvazku, převeden na pedagoga 1 třída pro děti s vadami řeči 12 Prokopova třídy pro děti s vadami řeči Růžová třída pro děti s vadami řeči 14 2 třídy pro děti s kombinacemi vad ,5 úvazku, převeden na pedagoga Celkem 70 1,5 Máme vypracované individuální vzdělávací plány ve spolupráci s odborníky a pravidelně vedenou pedagogickou diagnostiku dětí s hodnocením dosažených výsledků. 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Personální podmínky školy vzhledem k rozpočtu přímých nákladů MŠ Norm. P Skut. P Rozdíl Norm.O Skut. O Rozdíl Norm ŠJ Skut. ŠJ Rozdíl 1 6,11 6,31 0,2 2,26 1,88 0,38 1,92 1,81 0,11 4 9,01 8,43 0,58 2,83 2 0,83 3,2 2 1,2 5 6,84 6,5 0,34 2,5 2 0,50 2,26 2 0,26 6 3,53 2,62 0,91 1,24 1 0,24 1,28 1 0, ,68 10,75 1,93 4,44 3,5 0,94 4,67 4,5 0, ,70 5 1,70 2,38 1,75 0,63 2,47 2 0, ,97 9,63 1,34 3,32 3,5 0,18 3,71 3,5 0, ,21 7,63 1,58 2,9 3 0,1 3,27 2,00 1, ,03 5 1,03 2,20 1,75 0,45 2,28 2 0, , ,26 3,40 3 0,40 3,76 3,5 0, , ,08 3,35 3,75 0,4 3,76 3 0, ,56 6 1,56 2,64 2 0,64 2,81 1,75 1, ,43 9,31 1,12 3,5 2,5 1 2,93 2 0, ,41 98,18 13,23 36,96 35,63 1,33 38,32 31,07 7,25 Vedoucí stravování úvazek1 se započítává v 13, 18, 24, 27 MŠ, Asistent pedagoga úvazek 0,5 se započítává v 1, 30 MŠ 18

19 Věková struktura zaměstnanců Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Rok MŠ Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem Ped Spr Celkem 1 41,3 44,2 42,6 33,9 44,8 37, , ,2 42, ,2 4 39,6 47,8 43,1 38,9 46,8 41,9 39,5 45,7 42,6 41,3 45,5 44,1 43,8 46,5 45,6 5 50, ,6 50,7 43,3 47, ,2 45,6 51,6 52,8 52,4 52,6 53,8 53,4 6 43, , ,6 37, , , , ,9 48,4 47,6 50, , ,8 50,9 49,9 48,8 50, ,7 44,5 46,4 43,4 50,8 46,7 44,2 47,7 45,9 40,6 44,3 43,0 40,4 45,3 43, ,2 47,1 43,5 43, ,9 41,4 43,6 42,5 45,2 45,5 45, ,5 46, ,4 43,4 47, , ,9 42,4 46,3 44,1 37,6 48,1 42,8 41,6 48,4 46,1 42,3 45,3 44, , ,2 41,2 41,7 41,4 43, ,1 41,8 47,5 45,6 41,4 48,5 46, ,8 41,4 43,2 42,7 46,3 44,1 43,6 49,6 46,6 45,5 52,5 50,2 43,5 53,5 50, ,3 45,3 46,4 40,4 46,2 42,6 41,4 45,5 43,4 38,9 47,2 44,4 41,3 47,7 45, , ,4 48,5 51, , ,9 45,8 49,3 48,1 46,8 52,8 50, , ,2 49,4 49,4 49,4 49,8 50,7 49,7 53, ,2 52,8 47,7 49,4 Celkem 622,6 640,1 629,2 555,5 607,4 576,1 551,8 612,1 581,3 585,3 629,7 614,9 592,4 639,2 623,4 Průměr 44,5 45,7 44,9 42,7 46,7 44,3 42,4 47,1 44,7 45,0 48,4 47,3 45,6 49,2 48 Komentář: Tabulka č. 17 Vývoj věkové struktury ukazuje, že v roce 2008 a 2010 došlo k výraznému omlazení pedagogů, oproti roku 2003 (vznik MŠ Chomutov), kdy jsme do pracovního poměru přijímali za odchody do starobního důchodu především absolventky ped. škol. Rok 2012 vykazuje opět postaršení, vzniklé na základě čerpání mateřských dovolených mladých učitelek, za které jsme získali na dobu určitou většinou důchodkyně, kvalifikované síly, ochotné pracovat. Rok 2013 zároveň vykazuje u všech stálých zaměstnanců zvýšení věku o 10 let od vzniku organizace. Závěr: Cílem personálního managementu je získat mladé, kvalifikované lidi do pracovního poměru. Ve spolupráci se středními i vysokými školami vybíráme během praxe v MŠ osvědčené praktikanty a oslovujeme je při výběrových řízení na obsazení pracovních míst. 19

20 Primátor Statutárního města Chomutova předal dne 26. března 2013 v prostorách Rytířského sálu starobylé radnice na slavnostním setkání zástupců škol a školských zařízení ocenění Chomutovským pedagogům za jejich vynikající práci ve vzdělávací činnosti. Za Mateřskou školu Chomutov převzala toto ocenění Marcela Kašná. Marcela Kašná je příkladnou učitelkou Mateřské školy Chomutov, je týmovým hráčem, učitelkou, kterou mají děti velice rády a jejich rodiče se na ni s důvěrou obracejí. Během své 25 leté pedagogické praxe výrazně přispívá k formování charakterů a osobností dětí. Její metody vzdělávání vzbuzují v dětech zájem o získávání nových dovedností a poznatků, přinášejí jim příjemný prožitek, zaujetí pro práci a nadšení z úspěchu. Dětský život zachraňovaly paní učitelky Irena Zetková, Michala Novotná a Edita Rudolf. Děkujeme těmto lidem za jejich příkladný postup v plnění nelehkých pedagogických povinností. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více