WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne , odd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd."

Transkript

1 WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne , odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Koncepce řešení revitalizace zdroje vytápění pro objekt Skálova ul., čp. 600, Turnov K v ě t e n Vypracoval: Odborný zpracovatel: Josef Chalupa Ing. Josef Medek, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb ČKAIT:

2 Zadavatel: Zhotovitel: Město Turnov se sídlem: Antonína Dvořáka 335, Turnov IČ: WARMNIS, spol. s r.o. se sídlem: Ovocná 157/2, Liberec 6 Odpovědný zástupce: Ing.Jiří Lenkvík, jednatel Obsah 1 Úvod str. 3 2 Výchozí podklady str. 3 3 Zhodnocení součastného stavu str Popis součastného stavu str Rizika str. 8 4 Návrh řešení opravy kotelny - koncepce str Oprava stávajícího zdroje tepla výměna kotlů str. 8 5 Základní ekonomické údaje str Úspora paliva po opravě zdroje tepla str Závěrečné shrnutí str Přílohy str. 12 2/12

3 1 Úvod Účelem této zprávy je řešení havarijního stavu stávajícího zdroje tepla, kterým jsou plynové kotle. Na základě požadavku zadavatele byly zpracovány dvě varianty řešení- Zadavatel si vybral variantu s výměnou stávajících kotlů v plynové kotelně v hlavní budově. Tato zpráva má za úkol popsat stávající stav a řešení opravy modernizace a rekonstrukce zdroje tepla, který je technicky i morálně zastaralý. Tento dokument může sloužit též jako zadání pro zpracování projektové dokumentace revitalizace zdroje tepla. 2 Výchozí podklady - osobní prohlídka kotelny - přehled spotřeb zemního plynu pro potřeby vytápění objektu - informace od zástupců provozovatele - projektová dokumentace Plynofikace kotelny I.ZŠ Skálova 600 Turnov z roku 1996 neodpovídá skutečnému stavu - Revizní zprávy OPZ z roku Odborná prohlídka kotelny z roku Zhodnocení současného stavu 3.1 Popis současného stavu Technologická část Stávající plynová kotelna II. kategorie dodává teplo do hlavní budovy, pro tělocvičnu a pro kuchyňský blok, ve kterém se nacházejí také učebny. Vyráběné teplo je určenou pouze pro vytápění a VZT. Výroba teplé vody se uskutečňuje samostatně, mimo tuto kotelnu. Je řešena samostatnými plynovými ohřívači, které jsou umístěny v budově školy a v kuchyňském bloku. Projekt stávající kotelny by zpracován v roce 1996 v tehdy dostupných možnostech komponentů a technologií. Následovala výstavba a uvedení do provozu v roce Od té doby byly prováděny pouze opravy technologie a výměny oběhových čerpadel. Technologie, elektroinstalace a MaR je tedy původní, ve stavu odpovídající svému stáří a pravidelné údržbě. V kotelně jsou instalovány celkem dva kotle od výrobce Stiebel Eltron, typ Hydrotherm Multitemp EV 162/270, každý o jmenovitém zatížení 270 kw, konstrukční přetlak 4 bar, rok výroby 1997 (Obr.1). Měření účinnosti kotlů zde není prováděno. Výrobce uvádí 90%. Vzhledem k jejich stáří je předpoklad, že jejich účinnost je okolo 87%. Kotle jsou v provedení B. Přívod spalovacího vzduchu a větrání kotelny je zajištěn vzduchotechnickým potrubím. Odvod spalin je z každého kotle veden kouřovodem do samostatného komínového tělesa. Na kotlích jsou prováděny pravidelné roční servisy oprávněnou organizací. I přes pravidelnou údržbu a výměnu vadných dílů jsou kotle již na hranicí životnosti. Hlavním problémem je nedostupnost náhradních dílů. Je zde riziko, že v případě poruchy automatiky kotle či hořáku, nebude možno zajistit opravu. Tyto informace poskytla servisní organizace Světlo Turnov s.r.o., na jejíž podnět provozovatel kotelny je nucen řešit revitalizaci zdroje. Toto je hlavní důvodem k plánování nového zdroje vytápění. 3/12

4 Obr.1 Kotel Hydrotherm EV 162/270 Kotlový okruh je osazen oběhovým čerpadlem WILO P 65/125 r, DN65, které zajišťuje cirkulaci topné vody ze sběrače do obou kotlů. Dalším zařízením kotelny je expanzní systém sestávající se z dvou expanzních nádrží výrobce CIMM (Obr.2). Každá je o objemu 750 litrů. Nádrže jsou z roku rok výroby Expanzní potrubí je napojeno z kotelny na sběrač umístěný v prostoru před kotelnou. Je osazeno manostaty pro hlídání provozních a havarijních tlaků. Obr.2 Expanzomaty 4/12

5 Doplňování systému topné vody je z řádu pitné vody automatické, pomocí solenoidového ventilu přes katexovou úpravnu vody pro změkčení doplňovací vody (Obr.3). Doplňování je z řádu pitné vody měřeno podružným vodoměrem. V potrubí není umístěn předepsaný potrubní oddělovač. Kotelna není opatřena dávkovací nádobou na chemikálie pro úpravu topné vody. Obr.3 Úpravna vody, dopouštění do systému Obr.4 Rozdělovač a sběrač 5/12

6 Rozdělovač a sběrač je osazen oběhovými čerpadly typu WILO. Tři větve mají typ E 50/1-7, rok výroby Jedna větev má čerpadlo vyměněno za typ Stratos 50/1-9, v roce Instalovány jsou přírubové litinové armaturami. Směšování topné vody pro jednotlivé větve je pomocí přírubových armatur ESBE s různými pohony. Odvzdušňovací automatické ventily pro odvzdušněné větví nesou známky úniku. Izolace potrubí, rozdělovače a sběrače jsou bez větších poškození. Elektro a MaR Napájení elektro pro kotelnu je z plastového rozvaděče, který je umístěn vedle rozvaděče MaR. Před kotelnou je elektro skříň, z níchž jsou napájeny oběhová čerpadla jednotlivých topných větví. Tento rozvaděč je využíván částečně, ostatní vybavení je již odpojeno a je nefunkční. Dále je kotelně umístěn samostatný silový rozvaděč pro možnost napojení 380V a 230V. Osvětlení a zásuvkový obvod je funkční a vyhovující. MaR kotelny pomocí ekviterní regulace a detekce poruchových stavů je umístěna v rozvaděči RGS-D (Obr.5.). Výrobek je rovněž z roku 1997 a nelze již upravit či rozšířit. Poruchová signalizace dnes indikuje: - odpojení napájení kotelny STOP tlačítkem, - minimální tlak v systému, - překročení max.teploty v prostoru, - výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace, - zaplavení prostoru kotelny. Na tyto poruchy reaguje bezpečnostní uzávěr plynu, který odstaví plyn do kotelny. Obr.5 Rozvaděč MaR Plynovod pro kotelnu je rovněž z roku Venkovní HUP s měřením plynu je napojen na STL přípojku 300 kpa. Z něj je vedeno potrubí zemí do objektu školy. Před kotelnou je instalován bezpečnostní ventil BAP, výrobce Armagas Třinec. Potrubí je dále vedeno do kotelny do akumulačního potrubí, z nějž jsou napojeny dva kotle. Rozvody plynu jsou v dobré kondici. Je vhodné je v některých místech odrezit a opatřit novým nátěrem. Prostupy utěsnit a případně opatřit chráničky protipožárními ucpávkami. 6/12

7 Větrání kotelny je pomocí vzduchotechnického potrubí. Přívod vzduchu pro spalování je 600x600 mm vyústěný nad podlahou. Odvod vzduchu je potrubím 400x400m pod stropem kotelny. Potrubí funkční bez závad. Pouze nutné vyčistit. Odvod spalin je od každého kotle samostatně do komínové vložky o průměru 250 mm. Tyto komíny nejsou vhodné pro provoz kondenzačních kotlů. Tepelná izolace rozvodů v kotelně a jsou částečně nové. Měření tepla: v kotelně není instalován měřič tepla. Výroba je počítána ze spotřeby plynu. Prostor kotelny - stěny jsou částečně poškozené, nutné oškrábat a opatřit novým nátěrem. Obklady a dlažbu není třeba opravovat. V kotelně nebylo povinné vybavení dle platných předpisů. Ke kotlům nebyla předložena pravidelná kontrola seřízení spalování a dále kontrola kotlů dle zákona č.406/2000 ve znění pozdějších předpisů. Samostatný ohřev teplé vody a plynové topidla hlavní budova Ohřev teplé vody pro hlavní budovu je pomocí 3 ks plynových ohřívačů, výrobce Vaillant. Jeden je o objemu 190 litrů a dva o objemu 220 (Obr.6.). Spotřebiče jsou typu B. Z každého z nich je odvod spalin do samostatného komínového tělesa. Rozvod plynu je ze samostatné přípojky. Plynovod a plynoměr, který je umístěn na chodbě 1PP školy je společný pro plynové podokenní topidla GAMAT 6ks a pro 1 ks plynový ohřívač teplé vody Protherm. Provozovatel předpokládá zrušení GAMAT a jejich nahrazení otopnými tělesy, které budou napojeny na stávající topný systém. Rovněž plynový ohřívač Protherm, instalovaný pro školní kuchyňky, bude zrušen. Rozvod plynu je třeba opravit dle požadavků provozní revize. Obr.6 Ohřívače Vaillant hlavní budova 7/12

8 Ohřev teplé vody kuchyně Pro objekt kuchyňského bloku je ohřev teplé vody zajištěn 2 ks plynovými ohřívači Junkers, které jsou umístěny na chodbě 1PP. Pro tento objekt je samostatný pilířek se STL přípojkou. Měření je v HUP vedle objektu. Ohřívače jsou opět typu B. Na plynovod jsou dále napojeno kuchyňské spotřebiče. Zde je nutné provézt opravu a kontrolu zařízení dle požadavku provozní revize. Dále provézt utěsnění úniků. VZT větrání a vytápění kuchyňský blok V 1PP je umístěna strojovna VZT, kde jsou umístěny dvě teplovzdušné vzduchotechnické jednotky. Jedna jednotka WOLF KGxD 180, s výkonem m 3 /hod., s topným příkonem 90kW. Druhá jednotka WOLF typ KG 40-F s výkonem m 3 /hod., s topným příkonem 35 kw. VZT slouží pro větrání a vytápění prostoru kuchyně. VZT je vybaveno zpětným získáváním tepla. Instalace byla provedena v roce Topná voda pro vytápění je připravována v hlavní kotelně odkud vede do rozdělovače a sběrače. Tento je společný pro VZT a pro vytápění kuchyňského bloku. Ovládání MaR VZT je pomocí systému Sauter s místní řídící jednotkou. Vytápění otopná tělesa kuchyňský blok Kanceláře, šatny, sociální zázemí a jídelna v 1NP jsou vytápěny litinovými otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Rovněž v 1PP, kde se nacházejí sklady, technické prostory a dílny, je vytápění prostřednictvím otopných těles. Na společném rozdělovači s VZT je umístěno směšování s elektrickým pohonem. Řízeno je opět pomocí systému Sauter ze strojovny VZT. Na potrubí osazeno oběhové, elektronické čerpadlo WILO. Tělocvična Budova tělocvičny je v současnosti po provedeném zateplení. Je zde instalováno 6 ks litinových těles Kalor 33/900/160 o celkovém výkonu 28 kw. Vytápění tělocvičny je ekvitermně z hlavní kotelny. Není uvažováno se změnou. 3.2 Rizika Bezprostřední technická rizika kotelna hlavní budova: - V případě poruchy řízení automatiky či hořáku kotle nebude možno zajistit náhradní díl z důvodu ukončení jejich výroby. Ostatní rizika: - Stávající nízkoteplotní kotle zhoršují účinnost výroby tepla a tím zvyšuje náklady na energie. Vyšší náklady na opravy z důvodu stáři další technologie. 4 Návrh řešení opravy kotelny koncepce 4.1 Oprava stávajícího zdroje tepla výměna kotlů a příslušné technologie v hlavní budově Jak již bylo v základním popisu uvedeno, jmenovitá účinnost původních kotlů je cca 90%, roční stupeň využití je pak na úrovni max. 85% v závislosti na způsobu provozování, reálně spíše méně. To je dáno technickým provedením kotlů, kdy se jedná o kotle s atmosférickým spalováním. Zejména z vysokého počtu startů s následně relativně krátkou dobou provozu můžeme usuzovat, 8/12

9 že ztráty opakovaným ochlazováním a ohříváním těles kotlů spolu s vyšším objemem vody v nich budou značné. Naproti tomu moderní kondenzační kotle se jmenovitou účinností % (vztaženo k výhřevnosti) při provozování plně v kondenzačním režimu mají reálný stupeň využití i při provozu částečně ve vysokoteplotním režimu min. 95%. Z tohoto pohledu se pak jedná o nezanedbatelný nárůst účinnosti, resp. stupně využití paliva (ZP), kterého lze spolu se novou technologií (regulace, nová elektronická oběhová čerpadla) dosáhnout. Návrh oprav této varianty představuje: 1. Plynové kotle s kondenzační technikou spalování- hlavní kotelna Spotřeba paliva MWh zemního plynu Počet otopných dní v roce dní (zdroj MTT) Průměrná vnitřní teplota 20 C (zdroj MTT) Průměrná teplota v otopných dnech 6,48 C (zdroj MTT) Výpočtová venkovní teplota - 15 C Dle vzorce pro výpočet potřeby tepla pro vytápění (Tab.1) vychází celková tepelná ztráta objektu ze spotřeby paliva okolo 460 kw. Podle požadavku ČSN je požadováno, k zajištění spolehlivosti provozu teplené soustavy, volit při poruše jednoho kotle přiměřenou zálohu 60% maximálního výkonu zařízení. V tomto případě 275 kw. Proto navrhujeme instalace 2 ks kondenzačních kotlů s výkonem jednoho kotle okolo 275 kw při teplotním spádu 80/60 C. Účinnost nových kotlů ve vztahu k výhřevnosti je okolo 107%, účinnost ke spalnému teplu je okolo 97%, modulační schopnost výkonu je v rozmezí minimálně 1:5. Protože se jedná o instalaci do stávajícího systému, požaduje zadavatel instalaci kotlů s tělesem z ušlechtilé oceli na straně topné vody. Před kotle doporučujeme instalovat lapač nečistot, například sáčkový filtr. 2. Expanzní systém V souvislosti s výměnou kotlů není nutné provézt výměnu stávajících expanzních nádob. Investice do jejich výměny se pohybuje okolo 70 tis. V případě, že by investor jejich výměnu požadoval, lze je v rámci opravy kotelny vyměnit. Doporučujeme pouze vyměnit uzavírací armatury před expanzomaty a instalovat nové vypouštění a tlakoměry dle požadavků ČSN Expanzní potrubí zůstane napojeno do sběrače. 3. Doplňování systému a úprava doplňovací vody, úprava topné vody v systému Doplňování systému bude zachováno z řádu pitné vody. Typ a druh úpravny vody bude zvolen s ohledem na zvolený typ kotle a na požadavky výrobce. Toto bude určeno v projektové dokumentaci. Doporučujeme vézt deník kontroly jakosti otopné vody. Pro možnost doplňování chemikálií do systému doporučujeme instalovat dávkovač chemikálií. 4. Rozdělovač a sběrač, směšování jednotlivých větví Těleso rozdělovače a sběrače bude zachováno. Od výstupních přírub budou nainstalovány nové uzávěry. Do dimenze DN50 to budou kulové kohouty s ucpávkou. Na dimenze větší než DN50 budou instalovány bezpřírubové uzavírací klapky. Směšovací armatury s elektropohony budou nahrazeny novými, dle požadované hodnoty kv. Oběhová čerpadla Wilo TOP E budou nahrazeny 9/12

10 novými, typ WILO Stratos 50/1-9. Větve budou opatřeny novými teploměry a tlakoměry. Tělesa a rozvody nově opatřit základním nátěrem a zaisolovat dle vyhlášky č.193/2007 Sb. 5. Plynovod Stávající plynovod bude v prostoru kotelny upraven pro napojení nových kotlů. Ostatní plynovod bude opatřen novým nátěrem, včetně odfuku mimo kotelnu. Před nové spotřebiče nutno instalovat plynové filtry. Bezpečnostní uzávěr plynu výrobce Armagas, instalovaný před kotelnou, je nutné 1x za 2 roky kontrolovat servisní organizací od výrobce. Při výměně kotlů doporučujeme provézt tento zásah. Prostupy potrubí stěnami je nutno utěsnit. V případě prostupu požárními úseky, musí být opatřeny PP utěsněním. 6. Stavební úpravy Stavební práce budou pouze v rozsahu opravy maleb v prostoru kotelny a místnosti před kotelnou. Dále zazdění případných prostupů. 7. MaR a elektroinstalace v kotelně V kotelně musí být instalováno zabezpečovací zařízení podle ČSN a ČSN EN a dále provozní regulace teploty a přetlaku vody. Signál o poruchových stavech musí být ihned zaslán obsluze, například GSM zprávou. Rozvaděč MaR bude vybaven řízením plynové kotelny II. kategorie s řízením dle ekvitermní teploty. Doporučujeme použít pro řízení systém, který by byl možný do budoucna doplňovat. Např. pro možnost řízení VZT či otopných těles. Je to například systém DOMAT či AMIT. V kotelně bude zachován rozvaděč na 230V a 380V, který je umístěný pod plošinou. Napájení, oběhových čerpadel aj. bude nově instalováno v rozvaděči MaR. Stávající rozvaděč před kotelnou bude zrušen. 8. Ohřev teplé vody Stávající plynové ohřívače v hlavní budově a v kuchyňském bloku budou zachovány. Doporučujeme jednou ročně provézt pravidelný servis a čištění servisní organizací, včetně kontroly magneziových anod, které prodlužují životnost a účinnost ohřívačů. S výměnou ohřívačů se nepočítá. Výměna nákladově vychází okolo 35 tis.kč/ks. Rozvody teplé vody jsou většinou z plastového potrubí. Doporučujeme je opatřit kvalitní izolací dle platné vyhlášky, neboť zde dochází k celoročním ztrátám. 9. Gamaty a plynová karma Investor požaduje zrušit stávajících 6 ks Gamat 461. Ty budou demontovány, plynovod v jednotlivých místnostech zaslepen a otvory na fasádu objektu zazděny. Podle potřeby každé místnosti budou instalovány otopné deskové, případně litinové tělesa. Zrušena bude rovněž karma v kuchyňkách. Stávající rozvody lze napojit na rozvod teplé vody a cirkulace na chodbě. 10. Vytápění a VZT kuchyňský blok Vytápění a větrání bude bez velké změny. Doporučujeme pouze provézt revitalizaci rozdělovače a sběrače. Tj. výměna armatur, čerpadel a nové izolace. Do řídícího systému MaR není nutné zasahovat. Doporučujeme nechat prověřit jeho funkčnost. Dále doporučujeme v rámci pravidelné roční údržby provézt servis jednotek VZT, včetně výměny kapsových filtrů a kontroly. 10/12

11 5 Základní ekonomické údaje 5.1 Úspora paliva po opravě zdroje tepla Jako referenční hodnoty budou pro možnost snadného porovnávání s původními úvahami použity spotřeby energie, resp. ZP specifikované v některých předchozích dokumentech, tedy: Spotřeba paliva na vstupu pro vytápění = referenční rok 2015: Q= kwh Náklad na palivo = referenční Kč/m 3 ZP: Pro průběžný propočet bez ohledu na vybraného dodavatele a možnost poskytnutí slev bude uvažována celková hodnota N=13,50 Kč/m 3 ZP včetně DPH. Hodnotit zde budeme zatím pouze úspory paliva související s výměnou kotlů. Nebudou hodnoceny úspory elektrické energie. Podle výše uvedených údajů lze uvažovat, že s novou technologií při správném způsobu provozování dosažitelnou hodnotu úspory energií (ZP) na vstupu na reálné úrovni alespoň cca 15-20%. Tato hodnota vychází z námi provozované kotelny o stejném výkonu a stejném způsobu využívání. Pro hrubé porovnání bude úspora paliva 15 % na vstupu představovat kw, tj Nm 3 ZP, což při ceně 13,5 za Nm 3 představuje cca Kč. Náklady na údržbu a opravy nových kotlů budou oproti současnosti minimální. Náklady na servis zůstanou stejné. 6 Závěrečné shrnutí Cílem této zprávy bylo poskytnout informace a údaje o stávající kotelně a návrhu řešení stávajícího nevyhovujícího stravu. Ekonomické posouzení má posloužit pro orientaci zadavatele a rozhodnutí o dalším postupu v dané věci. Tento postup má směřovat jednak k obnovení plné funkčnosti a spolehlivosti provozu 19 let staré kotelny a součastně zajistit maximální zvýšení efektivity jejího provozu snížením spotřeb paliv, energií a nákladů na provoz a údržbu. 11/12

12 7 Přílohy Příloha 1 Tabulka specifikace zařízení a výkonů pro opravu zdroje vytápění dle čl.4.1. ZŠ Skálova oprava Požadované zařízení a výkony Zdroje tepla kondenzační kotle o výkonu 2x 275 kw, včetně pojistných armatur, omezovače tlaku vody, uzavíracích armatur s pohony, řídícím modul 0,-10V, plynový filtr, komunikace WLAN Odkouření plynovýých kotlů - vyvložkování komínu, kotlová kaskáda Rozvody, armatury a směšovací uzle, izolace Oběhová čerpadla Plynovod Elektroinstalace a MaR, webserver pro komunikaci s obsluhou, GSM modul Expanzní systém - oprava Úprava vody a dopouštění Související stavební přípomoce Demontáže a likvidace zdemontovaného materiálu Projektová dokumentace opravy zdroje vytápění (ZTI, ÚT, MaR, elektro) Zkoušky těsnosti, topná zkouška, zaškolení obsluhy Montáž nových otopných těles Úpravy rozvaděče v kuchyňském bloku 12/12

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídky Název zakázky Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE NÁZEV AKCE: ČÁST: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REULACE Ing. Jan

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí SO01 Strojovna chlazení PS01 Výměna stávajícího Fe potrubí za nerez potrubí Č. paré

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Adresát adresa PSČ město Datum: Evidenční číslo: Číslo jednací: xx.xx.20xx VZ-128/2012 č.j.xxxxxx-

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro vypracování nabídky na realizaci akce: KR Dívčí Hrad, kotelna na tuhá paliva a přípojka topné V Dívčím Hradě dne: říjen 2014 1/43 Obsah: 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

Cena / ks Cena bez DPH bez DPH A PK1 Zdroj tepla Strojní část Strojní část 1. kotle (modulační) 0. Specifikace

Cena / ks Cena bez DPH bez DPH A PK1 Zdroj tepla Strojní část Strojní část 1. kotle (modulační) 0. Specifikace BYTOVKY DÍVČÍ HRAD KOTELNA č.p.14 (pro 14,13 a 12) A PK1 Zdroj tepla Strojní část Strojní část kotle (modulační) 3. Montážní práce, zapojení, odzkoušení a uvedení do provozu Demontážní práce stávající

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Předmět : Ústřední vytápění Objekt: Stavební úpravy objektu Široká 87, Chrudim. Investor : Město Chrudim,Resselovo náměstí 77, Chrudim. Stránka 1 Rekapitulace Kotelny

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více