Studie optimalizace pro internetové vyhledávání a její využití v projektu TopServis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie optimalizace pro internetové vyhledávání a její využití v projektu TopServis"

Transkript

1 Zadání práce V rešeršní části práce objasněte fungování internetových vyhledávačů a popište techniky, kterými lze optimalizovat webovou aplikaci pro její umístění na předních příčkách ve vyhledávačích. V implementační části použijte tyto znalosti pro optimalizaci existující webové aplikace Top servis a zhodnoťte přínosy této optimalizace. i

2 ii

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Studie optimalizace pro internetové vyhledávání a její využití v projektu TopServis Adam Lukeš Vedoucí práce: Ing. Jiří Mlejnek Studijní program: Softwarové technologie a management, Bakalářský Obor: Softwarové inženýrství 27. května 2010

4 iv

5 v Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval rodině za podporu a trpělivost během studia. Dále patří mé poděkování vedoucímu práce za užitečné rady a připomínky k této práci.

6 vi

7 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

8 viii

9 Abstract Nowadays SEO, alias search engine optimization, is one of elements that can highly influence success of a company s presentation or that can attract new customers to an internet shop. So that there s disposition to create a web application the way to reach the best results in the internet searching for a particular phrase. This thesis contains specification of technologies, that can be used to achieve the best results, Top Servis project analysis from the search engine optimization point of view and own implementation of optimization. Abstrakt V dnešní době je SEO, neboli optimalizace pro internetové vyhledávače, jedním z faktorů, které mohou výrazně ovlivnit úspěch firemní prezentace nebo přilákat nové zákazníky do internetového obchodu. Proto je snaha vytvářet webové aplikace tak, aby při hledání konkrétní fráze pomocí internetového vyhledávače byly ve výsledcích na předních umístěních. Tato práce zahrnuje popis technik, kterými lze dosáhnout co nejlepších výsledků, analýzu webového projektu Top Servis z pohledu optimalizace pro vyhledávače a provedení samotné optimalizace. ix

10 x

11 Obsah 1 Úvod Cíl bakalářské práce Struktura práce Internetové vyhledávání Internetové katalogy Fulltextové vyhledávání Indexace Nejdůležitější vyhledávače u nás Výsledky vyhledávání Google PageRank Seznam S-rank Jyxo Rank Techniky SEO Klíčová slova On-page optimalizace Důležité prvky na stránce Metaznačky Adresa webu a doména Text webové stránky Navigace a odkazy Přístupnost Off-page optimalizace Budování zpětných odkazů Pravidla pro vytvoření zpětného odkazu Nepřímé odkazování Zakázané techniky Podstrkávání Skrytý obsah Spam klíčovými slovy Duplicitní stránky Odkazové farmy xi

12 xii OBSAH 4 Plán optimalizace Vymezení klíčových slov Google Keyword Tool Rozbor konkurence Zjištění konkurenčních webů Hodnocení konkurenčních webů Provedení optimalizace Vytvoření stránek Adresa Titulek Metaznačky Tvorba obsahu Nadpisy Interní odkazy Výskyt klíčové fráze Indexace Internetové katalogy Závěr 33 Literatura 35 A Seznam použitých zkratek 39 B Diagramy a obrázky 41 C Tabulky 47 D Obsah přiloženého DVD 53

13 Seznam obrázků 2.1 Statistika fulltextových vyhledávačů u nás k Faktory řadícího algoritmu, zdroj:[25] Předávání Google PageRanku mezi stránkami, zdroj:[22] Zobrazení titulku stránky v okně prohlížeče Příklad registračního formuláře katalogu Toplist B.1 Statistika nejpoužívanějších internetových vyhledávačů, zdroj:[30] B.2 Statistika nejpoužívanějších internetových prohlížečů, zdroj:[30] B.3 Výsledek nástroje Google Keyword Tool při zadání klíčových slov - část obsahující zadané a související výrazy B.4 Výsledek nástroje Google Keyword Tool při zadání klíčových slov - část obsahující navržené výrazy B.5 Výsledek nástroje Google Keyword Tool při zadání webové stránky konkurenčního webu 45 xiii

14 xiv SEZNAM OBRÁZKŮ

15 Seznam tabulek 4.1 Počet zpětných odkazů na konkurenční webové prezentace Počet zaindexovaných stránek konkurenčních webů Hodnocení konkurenčních webů Tvar URL pro jednotlivá klíčová slova Tvar titulku pro jednotlivá klíčová slova Výsledek použití nástroje HTML analyzer Adresy registračních formulářů jednotlivých vyhledávačů, zdroj:[1] C.1 Důležitost výskytu klíčových slov, zdroj:[25] C.2 Výsledky konkurenčních webů při hledání vybraných klíčových slov pomocí Googlu s příkazem intitle C.3 Výsledky konkurenčních webů při hledání vybraných klíčových slov pomocí Googlu s příkazem inurl C.4 Tvar meta značek pro jednotlivá klíčová slova xv

16 xvi SEZNAM TABULEK

17 Kapitola 1 Úvod Kvalitně vytvořená webová aplikace je sama o sobě k ničemu, pokud ji na internetu nedokáže nikdo najít. Některé webové aplikace, jako například internetové obchody nebo firemní prezentace, jsou dokonce závislé na počtu aktivních uživatelů nebo obecně návštěvníků webu. Protože počet těchto aplikací v poslední době neustále stoupá, roste i jejich konkurence a je potřeba klást větší důraz na získání nových a udržení stávajících zákazníků. Existují dva hlavní způsoby, kterými lze získat nové návštěvníky (tedy potenciální zákazníky) webové aplikace: SEM - marketing ve vyhledávačích. Jde většinou o placené techniky založené na reklamě, patří do nich například přednostní výpisy ve vyhledávání nebo systémy placených odkazů (PPC 1 ). SEO - optimalizace stránek pro vyhledávače. Jedná se o metodu vytvoření webových stránek takovým způsobem, aby byly při hledání samotnými uživateli na co nejvyšším místě ve výsledcích. Věnuje se především obsahu stránek a narozdíl od internetového marketingu je neplacená, tedy vše má v rukou tvůrce webové stránky a nepotřebuje k optimalizaci žádné finance. Tato práce se zabývá druhou variantou, tedy ukazuje techniky, díky kterým bude webová aplikace co nejlépe dostupná při hledání konkrétních frází uživateli internetu. 1.1 Cíl bakalářské práce Cílem této práce je provést SEO optimalizaci webové aplikace Topenidoaut.cz 2. Tato aplikace v sobě slučuje internetový obchod společně s firemní webovou prezentací a pomocí optimalizace by se webové stránky tohoto projektu měly dostat do povědomí internetových vyhledávačů, získat reference a odkazy z jiných webových stránek a nakonec dostat se do popředí ve výsledcích internetového vyhledávání pro několik konkrétních slovních spojení, které poskytnul zadavatel projektu. 1 Zkratka anglického Pay Per Click, což je kontextová reklama, u které se platí za každé prokliknutí odkazu na naše stránky. 2 V průběhu práce na projektu byl změněn oficiální název z TopServis na Topenidoaut.cz. 1

18 2 KAPITOLA 1. ÚVOD 1.2 Struktura práce První kapitola popisuje výběr nejpoužívanějších internetových vyhledávačů u nás, jejich funkce a principy, podle kterých se sestavují výsledky hledání. Další část práce obsahuje vysvětlení metod a technik, kterými lze posunout webovou aplikace co nejvýše ve výsledcích vyhledávání. Tato kapitola zároveň porovnává váhu jednotlivých technik a vymezuje zakázané metody, kterým je důležité se při tvorbě vyhnout. Samotná implementace čerpá z poznatků prvních kapitol a provádí konkrétní kroky vedoucí k cíli bakalářské práce. Obsahuje rozbor problému, zjištění konkurenčních webů a popis provádění jednotlivých technik.

19 Kapitola 2 Internetové vyhledávání Internetové vyhledávání je služba, při které uživatel internetu zadá hledanou frázi a jako výsledek se mu vrátí seznam odkazů na různé webové stránky. Snahou internetových vyhledávačů je, aby tento seznam byl co možná nejvíce relevantní k dané hledané frázi, to znamená, aby nalezené webové stránky co nejvíce odpovídaly tomu, co uživatel hledá. Tato služba je dnes hojně využívána, protože lidé často neznají přesnou URL adresu stránek, když na internetu něco hledají. Pod pojmem internetové vyhledávání se obvykle skrývají dvě různé věci: vyhledávání v internetovém katalogu fulltextové internetové vyhledávání 2.1 Internetové katalogy Definice internetového katalogu je podle Wikipedie[35] následující: "Internetový katalog je na internetu seznam odkazů na webové stránky, které jsou setříděny do stromu kategorií a podkategorií. Internetové stránky do katalogu navrhují převážně jejich majitelé a editoři katalogu tyto návrhy kontrolují a zveřejňují, to umožňuje přesné zařazení odkazů do jednotlivých kategorií katalogu a může být snadno rozlišen jejich skutečný význam. Katalog může poskytnout kvalitní výsledky hledání, protože ho lze snadno omezit na logické skupiny - kategorie." Smyslem internetového katalogu[35][15] je tedy poskytnout návštěvníkům katalogu informace o jednotlivých odkazech a dát jim možnost procházet jeho stromovou strukturou. A jako jedna z jeho funkcí je nechat uživatele vyhledat odkazy podle konkrétní fráze. Vyhledávání v katalogu je specifické v tom, že se samotné hledání zadané fráze provádí pouze v údajích, které se vkládají při registraci stránek do katalogu. Tím, jaké prvky se při registraci vkládají, se jednotlivé internetové katalogy od sebe liší, ale obecně lze říct, že jde o popis a titulek stránky. U některých katalogů se může vložit ještě například adresa odkazu nebo nadpis. Jak se tedy s webovou aplikací dostat do výsledků hledání pomocí internetových katalogů? Prvním krokem je určitě registrace do katalogu. Každý internetový katalog obsahuje 3

20 4 KAPITOLA 2. INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ registrační formulář, pomocí kterého můžeme přidávat webové stránky do jeho databáze, která se bude při zpracování dotazů na hledání fráze procházet. Příklad takového registračního formuláře je registrace do katalogu Najisto[18]. Kromě katalogu Najisto (vzniklý spojením katalogů Centrum a Atlas) patří mezi nejdůležitější internetové katalogy u nás také katalog firem Seznamu. Ve světě mají největší význam katalogy ODP[20] a Yahoo[36]. Důležitá informace pro optimalizaci stránek vůči internetovým katalogům je, že nezáleží na celém obsahu stránek, ale na informacích v konkrétních prvcích stránky, proto je potřeba těmto prvkům věnovat maximální pozornost. Více informaci o optimalizaci těchto prvnků v kapitole [3.2.1]. 2.2 Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání[12][33] je způsob, který umožňuje vyhledat slovo, nebo slovní spojení v dokumentech (například webové stránky, textové soubory, apod.), které jsou zaindexovány v databázi vyhledávače. Fulltextový internetový vyhledávač je takový vyhledávač, který hledá v celém obsahu internetové stránky Indexace Proces fulltextového vyhledávání začíná sběrem dat a jejich indexací. K tomu se využívají automatické programy, které se označují jako roboti (jinak řečeno také pavouci). Účelem těchto robotů je projít co nejvíce internetových stránek na síti a uložit informace o nich do databáze. Jednotlivé stránky jsou procházeny pomocí hypertextových odkazů ve formě HTML značek <a>, proto se do databáze vyhledávačů mohou dostat pouze stránky, na které vede alespoň jeden přímý hypertextový odkaz. Robotů existuje několik typů, podle specifických funkcí, které provádějí. Například robot stahovač, dostane adresu webové stránky a jeho úkolem je stáhnout její obsah do databáze. Roboti typu prohlížeč dělají to, že zkoumají okolí stránky uložené v databázi a ukládají informace o obrázcích nebo o dalších typech dokumentů, které se k dané stránce vztahují (může jít například o soubory formátu PDF, DOC, TXT apod.). Kontrolor je robot, jehož úkolem je vyhledávat nefunkční odkazy nebo neexistující stránky a případně vyřazovat takové stránky z databáze. Ale asi nejdůležitějším robotem v internetovém vyhledávači je indexer - je schopný analyzovat obsah webové stránky, extrahovat z ní další odkazy, a tím získat adresy na další stránky v síti, komprimovat a dekomprimovat stránky. Během indexování stránky dochází k vytvoření seznamu všech slov, které se nachází v daném dokumentu, a ke každému slovu se přiřadí jeho váha a pozice v dokumentu. Internetový vyhledávač ale dokáže indexovat pouze informace, které jsou v textové podobě, proto se nezaindexují informace, které stránka obsahuje v JavaScriptu[14] nebo ve Flashi[11]. Toho, aby vyhledávač zaindexoval novou webovou stránku, se dá dosáhnout několika způsoby: Získáním odkazu z dobře hodnocené stránky. Vyhledávací roboti potom při procházení daného webu naleznou odkaz na naši prezentaci a v podstatě automaticky ji zaindexují, aniž bychom je na to museli upozorňovat. Tato metoda je výhodná, problémem však je získání takového kvalitního odkazu hned po zveřejnění nových webových stránek.

21 2.2. FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ 5 Procházení nově registrovaných domén. Některé české vyhledávače deklarují, že pravidelně procházejí nově registrované domény z příponou.cz. Tato metoda tedy není vhodná pro české weby s jinou doménou než.cz a další nevýhodou může být fakt, že může trvat dlouho, než robot naše stránky nalezne. Ruční registrace do vyhledávačů. Toto je spolehlivý způsob, který funguje i v případě, kdy předchozí dvě možnosti nemají požadovaný efekt. Každý vyhledávač má totiž speciální stránku, na které lze roboty upozornit na nově vytvořené webové stránky, a tím je popohnat v návštěvě a indexaci stránek. Konkrétní příklady těchto registračních formulářů jsou uvedeny přímo u provádění registrace v kapitole [5.3]. Problémem nově vytvořených webových stránek je, že na ně zkraje obvykle nevede žádný odkaz. Proto má každý fulltextový vyhledávač speciální stránku, na které lze vyhledávací roboty upozornit na nové webové stránky, a tím je popohnat v návštěvě a indexaci stránek. Příkladem může být přidávací formulář na Google[6] Nejdůležitější vyhledávače u nás Webový projekt Topenidoaut.cz bude své zákazníky a uživatele hledat především u nás, v České republice. Proto je vhodné při optimalizaci takovéto aplikace zjistit, které vyhledávače mají u nás největší oblíbenost mezi uživateli a které jsou nejčastěji používané, abych mohl webovou aplikaci co nejvíce přizpůsobit požadavkům těchto vyhledávačů. Obrázek 2.1: Statistika fulltextových vyhledávačů u nás k Pro zjištění nejpoužívanějších internetových vyhledávačů v České republice jsem použil statistiky serveru TOPlist[30]. Získané informace o oblíbenosti jednotlivých vyhledávačů se sice mohou od skutečnosti lišit, ale v této fázi mi jde především o rámcové určení, které vyhledávací stroje jsou používané, a nezáleží proto tolik na jejich pořadí. Abych mohl odhadnout

22 6 KAPITOLA 2. INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ další vývoj této statistiky, použil jsem data z posledních 12 měsíců. Graf lze nalézt v příloze [B.1]. Z grafu [B.1] jsem vzal aktuální hodnoty z posledního týdne měření a sloučil jsem ty vyhledávače, které pracují na stejném principu hledání. Vznikl z toho graf [2.1] zobrazující porovnání různých vyhledávacích systémů, jenž se u nás používají Výsledky vyhledávání Algoritmus na řazení výsledků vyhledávání má každý fulltextový vyhledávač vlastní a jeho podoba není veřejně známá. Každý vyhledávač totiž může některým prvkům přikládat větší důraz než konkurence. Velmi dobré informace o faktorech, které ovlivňují výslednou pozici webových stránek při vyhledávání pomocí fulltextových vyhledávačů, se dají najít na stránkách SEOmoz[25]. Na tomto serveru probíhají každé dva roky průzkumy, během nichž se ptají SEO odborníků z několika zemí světa na prvky určující výsledky hledání. Na studii vzniklé v roce 2009 mě zaujal především následující graf, který zobrazuje celkové faktory ovlivňující zobrazení výsledku vyhledávání a jejich procentuální důležitost. Obrázek 2.2: Faktory řadícího algoritmu, zdroj:[25] Na grafu [2.2] je vidět, že správně zvolené texty odkazů na webovou stránku mohou ovlivnit výsledky tohoto webu při vyhledávání více než napřiklad výskyt klíčových slov na stránce. Právě výskytem klíčových slov se zabývá tabulka [C.1], opět pochází ze studie SEOmoz. Jednotlivé záznamy v tabulce procentuálně udávají důležitost výskytu klíčových slov v obsahu stránky a jejich vliv na SERP 1. Další informace o používání klíčových slov lze 1 Zkratka anglického Search Engine Results Page. Označuje stránku se seznamem výsledků hledání pomocí internetového vyhledávače.

23 2.2. FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ 7 najít v kapitole [3.1]. Podstatné zjištění vyplývající z grafu [2.2] je, že studie SEOmoz přisuzuje největší důležitost důvěryhodné doméně a popularitě stránky. Volba domény je věc, která se během chodu webové aplikace již měnit nebude, proto je potřeba důkladně vybírat, nicméně po jejím výběru se tento faktor stane konstantním. Mnohem zajímavějším je popularita stránky, neboli rank. Tuto hodnotu si každý vyhledávač počítá po svém, ale pro všechny společně platí, že se dá tuto hodnotu neustále zlepšovat Google PageRank U největšího světového vyhledávače se popularitě stránky říká PageRank[13] (dále jen GPR) a sám Google[8] toto hodnocení deklaruje následovně: "Technologie PageRank umožňuje objektivní měření důležitosti webových stránek řešením rovnice s více než 500 miliony proměnných a 2 miliardami termínů. Místo počítání přímých odkazů interpretuje technologie PageRank odkaz ze stránky A na stránku B jako hlas pro stránku B od stránky A. Technologie PageRank poté vyhodnotí důležitost stránky podle počtu získaných hlasů." GPR je tedy hodnota, která se týká pouze odkazové sítě spojené s danou stránkou a vůbec se při jejím výpočtu nebere v úvahu obsah stránky. Může nabývat hodnot mezi 0 a 1 a není možné ji přesně zjistit. Lze ji ovšem zhruba odhadnout. Nejjednodušší je přečíst tuto hodnotu pomocí programu Google Toolbar[7]. Tato aplikace se dá nainstalovat jako plugin do internetového prohlížeče a kromě jiných funkcí umožňuje zobrazit hodnotu aktuální stránky. Tato hodnota se ovšem může od skutečnosti značně lišit, mimo jiné proto, že se pohybuje mezi 0 a 10, protože je od skutečné pouze odvozena (pravděpodobně logaritmicky). Na obrázku [2.3] je vidět, jakým způsobem se GPR předává[22] mezi jednotlivými stránkami. Každá stránka získává hodnocení součtem odkazů, jenž vedou na danou stránku, a to samé hodnocení potom rozděluje mezi další stránky, na které sama odkazuje Seznam S-rank Stejně jako Google i Seznam používá pro zobrazení popularity stránky vlastní hodnotu, v tomto případě je to S-rank[29]. Je to velmi podobná veličina jako GPR a měla by opět vyjádřit váhu dané stránky na webu. Seznam uvádí, že algoritmus výpočtu je variací algoritmu Hubs and Authorities[34], pro nás bude ale podstatné, že je výpočet závislý na počtu odkazů vedoucích z dané stránky a na počtu odkazů na tuto stránku. Hodnota S-ranku se pohybuje mezi 0 a 100 a podobně jako u GPR ji lze orientačně zjistit pomocí různých nástrojů, jeden z nich je přímo od Seznamu s názvem Lištička[26]. Opět tu ale platí, že tato hodnota je pouze orientační, a proto by její význam neměl být zbytečně zveličován Jyxo Rank Český vyhledávač Jyxo používá také vlastní hodnocení stránek a nazývá ho Jyxo Rank[17]. Znovu by mělo platit, že elementem s největším vlivem na tuto hodnotu je počet zpětných odkazů. Naproti předešlým dvěma rankům se jeho stav pohybuje mezi čísly 0 a 220.

24 8 KAPITOLA 2. INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ Obrázek 2.3: Předávání Google PageRanku mezi stránkami, zdroj:[22]

25 Kapitola 3 Techniky SEO 3.1 Klíčová slova Předpokladem úspěšné optimalizace pro internetové vyhledávače jsou bezpochyby klíčová slova a jejich pečlivý výběr, protože právě na konkrétní klíčové slovo nebo frázi se optimalizace provádí. Těžko můžeme chtít, aby nám vyhledávač umístil webovou stránku do popředí výsledků v případě, že se na ní dané slova ani nevyskytují. Proto je třeba na počátku veškeré optimalizační činnosti určit množinu slov, na které bychom chtěli mít stránky v popředí výsledků. Množina klíčových frází platí by měla obsahovat následující: Název firmy, organizace nebo webu Jméno produktu, který nabízíme Slova co nejlépe vystihující problematiku, kterou se web zabývá (včetně odborných či slangových slov) Řešení problému, které nabízíme Synonyma nebo podobná slova k výše uvedeným Zkratky, které se pojí s výše uvedenými Varianty slov s i bez diakritiky Výběr těchto slov se měl zaměřit na to, jakým způsobem budou asi potenciální zákazníci hledat webovou aplikaci. Je užitečné použít při hledání vhodných frází pomocný nástroj, kterým může být například desktopová aplikace SEO Administrator[23], anebo výborný webový nástroj Google Keyword Tool[5]. Trochu více se zaměřím na funkce, jenž umožňuje aplikace od Googlu. První velmi významná funkce dovolí uživateli vložit seznam klíčových slov a výsledkem je rozšířený seznam obsahující navržená synonyma nebo slovní spojení, která se vážou k daným klíčovým slovům. Můžeme tak zdokonalit množinu klíčových slov, anebo k ní přidat některá další spojení. Další užitečnou funkcí je, že Google u každé navržené fráze zobrazuje počet, kolikrát byla daná 9

26 10 KAPITOLA 3. TECHNIKY SEO fráze vyhledávaná. Není tedy problém zvolit z nabídky ta klíčová slova, která jsou uživateli internetu nejvíce hledána, a tím zvýšit možnost, že nám optimalizace přiláká více zákazníků. V neposlední řadě tento nástroj umožňuje zadat adresu webové stránky, kterou chceme analyzovat, a zobrazit seznam klíčových slov vyskytujících se na dané stránce. To je vhodné použít pro analýzu konkurence, zjištění jejich klíčových frází a inspiraci při tvorbě vlastních slovních spojení. Praktické využití nástroje najdeme v kapitole [4.1.1]. 3.2 On-page optimalizace On-page optimalizace se zabývá úpravou zdrojového kódu samotných stránek s cílem být v SERP co nejvýše. Řeší se v ní především správné umístění zvolených klíčových slov a formát některých prvků na webové stránce Důležité prvky na stránce Zdrojový kód HTML stránky se skládá z mnoha do sebe různě vnořených elementů a v této části budou popsány elementy s největším význam pro umístění ve výsledcích vyhledávání. Jsou to následující HTML značky: Titulek - v HTML kódu reprezentován elementem <title>. Jde o nejdůležitější element v celém obsahu stránky a o část hlavičky, která by měla ve stručnosti shrnout obsah celé stránky. Právě tento text je uživateli dost na očích, protože se zobrazí jako název okna internetového prohlížeče (Obrázek [3.1]). Do elementu <title> se doporučuje vkládat ty nejpodstatnější klíčové fráze korespondující s obsahem celé stránky, ovšem do maximální velikosti přibližně 70 znaků. Proto je podstatné rozmyslet text titulku dobře a efektivně do něj vkládat klíčová slova. Obecná spojení jako "tato internetová stránka obsahuje..."nebo "zde najdete..."se vyplatí z titulku úplně vynechat. Jak bylo zmíněno v kapitole [2.1], hraje titulek velkou roli při přidávání stránek do internetových katalogů. Obrázek 3.1: Zobrazení titulku stránky v okně prohlížeče Nadpisy - značky <h1> až <h6>. Opět to jsou elementy, kterým je připisována větší váha, protože obsahují název nebo popis textu, který je následuje ve formě odstavce. Přestože jejich váha směrem k h6 klesá, jedná se o velmi vhodné místo pro použití klíčových frází. Zvýrazněný text - značky <b> a <strong>. Tyto elementy obalují určitou část textu uvnitř odstavce a měly by tím dávat najevo, že má daná část větší důležitost než zbytek odstavce. Standardně se takový text na webové stránce zobrazuje tučným fontem a vyhledávače by mu měly přikládat větší váhu než obyčejnému obsahu odstavce.

27 3.2. ON-PAGE OPTIMALIZACE Metaznačky Dříve byly metaznačky, tedy elementy vyskytující se v hlavičce HTML stránky, velmi užitečné a důležité prvky, jenž mohly zásadně měnit postavení stránek ve výsledcích hledání. Ovšem s přibývajícími tvůrci webu, kteří se snažili do těchto elementů pokud možno napsat co nejvíce informací a klíčových slov, význam těchto značek neustále upadá a dnes se dá říci, že je minimální. Přesto nemůžu opomenout dvě značky, úzce se pojící s optimalizací pro vyhledávače - jsou to elementy meta description (popisek stránky) a meta keywords (klíčová slova). Popisek stránky dnes nemá valný efekt ve smyslu posunutí se výše ve výsledcích, ale dává nám jednu zajímavou možnost - právě tento popis se totiž zobrazuje ve výsledcích hledání Googlu (tudíž i Atlasu a Centra) pod odkazem na stránku, proto může mít zajímavá forma tohoto popisku přímý vliv na počet návštěvníků, kteří na stránku přijdou po jeho přečtení. Pro popisek platí, by neměl překročit 200 znaků. Asi největším paradoxem SEO je metaznačka keywords. Atributu, jenž by se už jen podle názvu měl zabývat klíčovými slovy a proto silně ovlivňovat optimalizaci webu, se dnes nepřikládá velká váha. Například z tabulky [C.1] vyplývá, že je to dokonce nejméně významné místo pro umístění klíčových slov podle Googlu. Na druhou stranu je možné, že u některých vyhledávačů (jako u vyhledávače Jyxo[17]) role metaznačky keywords není úplně zanedbatelná a proto se vyplatí tuto značku na stránky vložit. Opět platí nepsané pravidlo, že maximum je přibližně 200 znaků Adresa webu a doména Jedno z poměrně účinných míst pro umístění klíčových slov je URL webové aplikace. Pravděpodobně největší váhu má klíčové slovo uvnitř domény druhého řádu, následuje klíčová fráze v doméně třetího řádu a v cestě k souboru stránky. Pro vytváření url je potřeba dávat pozor především na oddělování slov, protože pokud se v URL objeví slovní spojení (například vyhledávač bude tato dvě slova brát jako jedno. Jako korektní oddělovač funguje pro celou adresu webu znak pomlčky. Naopak nemělo by se dělit slova podtržítkem nebo tečkou. S adresou webu úzce souvisí jedna důležitá skutečnost - jak snadno se bude pamatovat uživatelům? Vyhledávače určitě potěší klíčové slovo v URL a možná ohodnotí web lépe, než kdyby se tam klíčové slovo nevyskytovalo, ale všeho moc škodí, a proto by se mělo myslet i na uživatele a vytvořit adresu krátkou a jednoduchou. S tím souvisí i proměnné, jenž se za adresou webu někdy vyskytují, protože jí dělají nesrozumitelnou jak uživatelům, tak vyhledávačům. Taková adresa může vypadat následovně: Řešením, jak se těchto parametrů v URL zbavit, může být třeba převedení parametrů do adresářové struktury použití mod_rewrite. Jedná se o modul pro server Apache, který umožňuje pomocí souboru.htaccess změnit celou adresu stránky. Jednoduchý návod jak použít mod_rewrite je na stránkách Sovy v síti[28] nebo lze použít dokumentaci od Apache[3]. Velkou výhodou je, že se do výsledné adresy dá namísto proměnné vložit třeba klíčové slovo. Přijatelný tvar adresy může vypadat takto:

28 12 KAPITOLA 3. TECHNIKY SEO Text webové stránky Jak jsem se zmínil v kapitole o internetových vyhledávačích, jejich primárním cílem je poskytnout maximálně relevantní výsledky hledání. Tedy doporučit uživateli takovou stránku, která opravdu odpovídá jeho hledané frázi nebo se zabývá hledanou problematikou. Proto je nejlepším předpokladem úspěchu u vyhledávačů kvalitní a zajímavý obsah webové prezentace. Tvorbě takového obsahu se říká copywriting[9][27]. Vymyslet účelný a nápaditý text webové stránky není úplně snadná záležitost, což může potvrdit cena takovýchto textů napsaných specializovanými firmami. Nicméně v následujících odstavcích bude popis alespoň základních pravidel, která by obsah webové prezentace měl splňovat. Při pohledu na text jako na celek, by mělo platit, že v jednoduchosti je síla, a měl by obsahovat minimum složitých souvětí nebo spojení. U uživatelů je prioritou pochopení problematiky, nejlépe když je vysvětlena čistě a jasně. Další podstatnou věcí je, aby začátek (tedy nadpis a k tomu několik prvních vět) dokázal čtenáře nějakým způsobem zaujmout a tím ho donutil k pokračování v četbě. Přeci jen webová prezentace je určitou formou reklamy a její snahou je získat z příchozích návštěvníků budoucí zákazníky. A proto by se zcela jistě nemělo stávat, že návštěvníci po několika sekundách opustí stránku s pocitem nudy nebo nezáživnosti. Je vhodné, aby se každá stránka zabývala jedním konkrétním tématem a nemíchalo se v ní několik zcela odlišných myšlenek. I z pohledu optimalizace je proto cílem vytvořit jednu stránku, která se plně věnuje určité tematice, a tuto stránku potom s maximálním úsilím optimalizovat na daný námět. Vyhledávače během indexace získají informace (pozice, četnost a další) o každém slovu vyskytujícím se na stránce a tyto okolnosti se potom projevují při vytváření výsledků. Samozřejmě platí, že čím větší je na stránce četnost klíčových slov, tím spíše bude stránka relevantnější k hledanému spojení, ale v tomto směru existuje jedno omezení - frekvence těchto klíčových slov by neměla překračovat 15 procent celkového počtu slov na stránce. V takovém případě by vyhledávač stránku akorát penalizoval a výsledek by tedy nebyl žádný. Je to důsledek snahy některých tvůrců webových aplikací přeplňovat web klíčovými slovy na úkor kvality a vyhledávače se uchylují k těmto postihům proto, aby podaly co nejkvalitnější seznam výsledků. Dalším faktorem, který se u klíčových slov sleduje, je jejich rovnoměrný výskyt v celém textu Navigace a odkazy Navigace je jedna z nezbytných součástí webové aplikace. Obsahuje v přehledné struktuře seznam odkazů, kterými umožňuje uživatelům snadno a rychle navštívit i ostatní stránky webu. Důležitý prvek při tvorbě navigace webové aplikace je přehlednost. Uživatelé jsou totiž zvyklí hledat navigační oblast na standardních místech (horizontální menu v horní částí stránky anebo vertikální menu u kraje stránky) a proto není příliš vhodné umisťovat ji jinam. Existují další věci, které mohou menu dělat nepřehledným - špatně vyřešené obrázkové odkazy, nejednotný vzhled jednotlivých položek nebo dokonce schovávající se menu, které se objevuje pouze při najetí kurzoru myši. Z hlediska SEO je potom jasnou chybou navigace vytvořená pomocí nejrůznějších skriptů, apletů nebo pomocí Flashe. Důvodem je neschopnost internetových vyhledávačů procházet

29 3.2. ON-PAGE OPTIMALIZACE 13 takový zdrojový kód. A pokud vyhledávač nemůže přečíst odkazy vedoucí na další stránky, nemůže tyto stránky ani zaindexovat, a tím pádem taková navigace neplní svůj primární účel rozcestníku. Jak je vidět na grafu [2.2] nebo na tabulce [C.1], text názvu odkazu, a to jak externího, tak interního, má poměrně velkou váhu v porovnání s jinými prvky na stránce, a proto je důležité dbát na správné použití klíčových slov. Mezi navigační prvky můžeme řadit i lokální odkazy, tak zvané kotvy. Kotvy obsahují obyčejný odkaz na stránku, navíc mají však oproti klasickým odkazům parametr začínající znakem #, díky kterému dokáží uživatele navigovat na konkrétní místa na odkazované stránce. Odkazováním pomocí kotvy teda vzniká další prostor pro vložení klíčového slova do názvu odkazů, což je oblíbená optimalizační technika. O odkazech se dále zmiňuje kapitola [3.3]. Kromě odkazů, na které si uživatel sám klikne, existuje i jiný způsob přechodu mezi stránkami - automatické přesměrování[16]. Obecně lze říci, že vyhledávače (podobně jako samotní uživatelé) nemají rády, když jim někdo samovolně mění cílovou adresu a radši si sami zvolí, kam bude směřovat jejich další krok na síti. Proto se může stát, že budou techniky automatického přesměrování některými prohlížeči ignorovány. Přesto ale může nastat situace, kdy je potřeba web přesměrovat na jinou stránku (například je potřeba změnit adresu stránky anebo když se stránka přesouvá), a to pokud možno bez zásahu uživatele. V takovém případě máme hned několik možností přesměrování: HTML značku meta s http-equiv parametrem nastaveným na refresh - je to způsob, který nevyžaduje podporu na straně serveru a umožňuje zadat adresu i relativně. Ačkoli například Seznam tento způsob přesměrování akceptuje, obecně se nebere jako nejvhodnější a je lepší se mu vyhnout. Formát metaznačky: <meta http-equiv="refresh" content="1,url= /> JavaScript - jde o skript na straně klienta. Tato metoda má ale nevýhody v tom, že uživatel může mít podporu JavaScriptu v internetovém prohlížeči vypnutou, může během vykonání skriptu nastat chyba a konečně ani z pohledu vyhledávačů se nejedná o vhodný způsob. Proto se používá jen tehdy, když adresa, na kterou chceme přesměrovat, není dopředu známá. Formát přesměrování v Javascriptu: <script> window.location.href=" </script> Skripty na serverové straně - asi nejspolehlivější metoda přesměrování. Pro vyhledávací roboty je podstatné, aby server na požadavek odpovídal kódem anebo V takovém případě je požadavek zpracován korektně a nedojde ke ztrátě hodnocení původní stránky, respektive hodnocení se částečně přesouvá na novou stránku. 1 Moved permanently - přesunuto trvale 2 Moved temporarily - přesunuto dočasně

30 14 KAPITOLA 3. TECHNIKY SEO Pomocí mod_rewrite. Pro vyhledávače podobně příjemná metoda jako serverové skripty, avšak pro tvůrce webu je o něco složitější a pracnější Přístupnost Přístupnost webové stránky[19] můžeme brát jako měřítko, které určuje, do jaké míry ji mohou uživatelé ovládat. Termín přístupnost se často spojuje s hendikepovanými uživateli, ale není to úplně přesné spojení, protože jde o jeden ze základních prvků, jenž byl měl web umožňovat nehledě na uživatele. Jde o soubor atributů, které když stránka splňuje, nazýváme ji přístupnou. V následujících odstavcích budou některá důležitá pravidla přístupnosti vysvětlena. Zobrazení. Hlavním kritériem přístupnosti je to, že jsme schopni stránky zobrazit v libovolném internetovém prohlížeči a v nejlepším případě i na mobilních telefonech nebo PDA přístrojích. Aktuální verze internetových prohlížečů se sice mezi sebou neliší tolik, jako se lišily jejich předchůdci, nicméně stále mezi nimi jsou rozdíly a také se stále používají i staré verze těchto programů. Na grafu [B.2] je vidět, kolik procent uživatelů stále používá staré verze prohlížeče Microsoft Internet Explorer - není to zanedbatelný počet a proto je třeba při tvorbě webové aplikace s tímto faktem počítat. Zajímavým nástrojem na kontrolu zobrazení stránek v jednotlivých prohlížečích je Browsershots[4], který dokáže otestovat stránku ve více než 30 různých verzích internetových prohlížečů a dokonce i v různých operačních systémech. Textová forma grafických prvků. Každý obrázek nebo video vyskytující se na stránce obsahuje svoji textovou formu pro případ, že by někteří uživatelé nemohli obrázky či videa zobrazit. Podobně jsou na tom internetové vyhledávače, protože jsou schopné procházet výhradně textový obsah stránky a co je obsahem obrázků je jim tedy skryto. A právě abychom dali uživatelům a vyhledávačům informaci o tom, jaký je význam grafického prvku, existuje parametr alt. Příklad jeho použití u značky obrázku vypadá následovně: <img src="obrazek1.png" alt="vyznam-obrazku"> Vkládání těchto parametrů do obrázků je výhodné i z pohledu SEO, protože klíčové slovo v obsahu parametru alt má relativně o něco větší váhu než stejné slovo v samotném textu stránky. Barvy. Veškeré barevné schéma webové prezentace by mělo být viditelné a především čitelné i při černobílém zobrazení a při libovolném rozlišení monitoru. Do této oblasti spadá i kontrast barvy textu s barvou pozadí, protože text by měl být k přečtení i osobám se sníženou zrakovou schopností. Validita. Webová stránka by měla splňovat požadavky validního kódu podle specifikace W3C[32]. Nevalidní kód může způsobovat kromě špatného zobrazení v prohlížeči také určitou penalizaci u internetových vyhledávačů, pro které jsou důvěryhodnější webové stránky, které splňují standardy W3C. Velikost. Když se na webovou stránku podíváme z pohledu uživatele, jedna z velmi nepříjemných situací je, když se načítá příliš dlouho. V dnešní době, kdy se rychlost připojení k internetu pohybuje řádově v MB za sekundu, už tento problém není tak častý, ale přesto bychom se měli snažit při tvorbě webu držet velikost jedné stránky pod 150kB[10]. Při

31 3.3. OFF-PAGE OPTIMALIZACE 15 zásadním překročení této hranice se může dokonce stát, že internetový vyhledávač nenačte stránku celou a že nebude zaindexována. 3.3 Off-page optimalizace Do tzv. off-page optimalizace patří takové SEO techniky, které se netýkají zdrojového kódu samotných stránek. Jedná se především o výměnu odkazů s jinými weby Budování zpětných odkazů Budování zpětných odkazů 3 je při optimalizaci srovnatelně podstatné jako SEO techniky použité přímo uvnitř zdrojového kódů. Proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá, internetový vyhledávač totiž zohledňuje i faktor popularity stránek - chce podat uživatelům co nejlepší výsledky, a proto chce do výsledků hledání dosadit co nejoblíbenější webové stránky. A získání zpětného odkazu na naše stránky je přesně to, co popularitu naší webové prezentace zvedá. Jako by tím odkazující stránka říkala: "Tento web má v sobě cosi zajímavého, na co stojí za to odkázat". Mimo to je na obrázku [2.3] vidět, že odkazováním v podstatě věnujeme dané stránce část svého ranku (v tomto případě Google PageRanku, ale má se za to, že podobně systém funguje i u ranků ostatních vyhledávačů). Příklad, který jsem tu uvedl, by se dal brát jako samovolné získání zpětného odkazu. Někdo na naše stránky odkáže, protože mu přijde jejich obsah dostatečně kvalitní. Problém mají v tomto ohledu nové webové prezentace. Je to způsobené tím, že nový web nemá dostatek zpětných odkazů a má nízké hodnocení na to, aby se dostal ve výsledcích vysoko. Tím pádem si jeho obsah mnoho lidí nepřečte a nezjistí, jestli je kvalitní nebo ne. Pro přirozené dosažení zpětného odkazu nám tak vzniká začarovaný kruh. Způsobů, jak získat zpětné odkazy jinak než samovolně, je ale celá řada: Koupě odkazu. Na internetu je nespočet stránek, které nabízejí odkaz na naše stránky za určitou částku. Otázkou zůstává, na kolik je tato metoda výhodná, protože skrývá některá úskalí. Například Google považuje kupování odkazů za nekorektní a tak se může v budoucnu stát, že takové odkazy (pokud na ně přijde) bude zanedbávat nebo dokonce penalizovat. Registrace do katalogů. Výhody registrace do internetových katalogů jsem popsal v kapitole [2.1], ale nezmínil jsem se o jednom důležitém vedlejším efektu. Každým vložením webu do katalogu získá naše prezentace jeden zpětný odkaz (jeho váha závisí na kvalitě katalogu), za který nemusíme platit. A to je zásadní rozdíl v porovnání s kupováním odkazů. Výměna odkazů. Spolu s registrací do katalogů nejlepší metoda, jak odkazy získat. Obvykle se provádí tak, že se ve webové prezentaci vytvoří stránka s označením "Partnerské weby"či "Oblíbené stránky". Na tuto stránku se potom vkládají odkazy na cizí webové stránky výměnou za to, že se na jejich stránkách objeví odkaz na naši prezentaci. Výměna tedy popírá tvrzení z počátku kapitoly, že odkaz na stránku svědčí o její kvalitě a oblíbenosti, a v podstatě může za určité zkreslení, které se takto dostane do výsledků vyhledávání. Nicméně šíření odkazů je v tomto případě dobrovolné a neplacené, tudíž se proti němu nedá nic namítnout a je to velmi oblíbená technika získání popularity stránek. 3 V angličtině se nazývá linkbuilding

32 16 KAPITOLA 3. TECHNIKY SEO Publikování. Do popularity webu se počítá každý odkaz, který se na dané stránky na internetu objeví. Může se jednat i o odkazy na veřejném fóru, na blogu anebo v internetové diskuzi. V tomto směru však platí, že méně je někdy více, a musíme brát na vědomí, že jakékoliv nadměrné zveřejňování odkazů na webovou stránku je bráno jako nekorektní jednání a spam. Proto bych tuto metodu nepočítal jako regulérní způsob získávání odkazů. Vložení webové adresy na internetové fórum by se mělo především vázat k nějaké relevantní diskusi a ne pouze ke zlepšení hodnocení stránky Pravidla pro vytvoření zpětného odkazu Při shánění odkazů bychom se měli řídit dvěma atributy - kvalitou a obsahem odkazující stránky. Kvalita by se v tomto případě dala vyjádřit hodnocením webu nebo rankem. Platí, že čím vyšší je rank odkazující stránky, tím větší hodnocení předá odkazované stránce, můžeme to vidět na obrázku [2.3]. Druhou podstatnou věcí je, co obsahuje odkazující stránka. Příkladem může být webová prezentace autobazaru, na který odkazuje web květinářství. Tak jako u každého odkazu dojde k určitému předání hodnocení, ale kolik zákazníků tímto odkazem skutečně projde? Většina lidí, která přijde ze stránky s květinami asi nehledá auta na prodej, proto se na webu nezdrží. Vyplatí se tedy shánět odkazy hlavně od tematicky příbuzných webových stránek, odkud je větší šance, že budou přicházet potenciální zákazníci. Získali jsme zpětný odkaz na naši webovou prezentaci, jak s ním tedy naložit, aby byl co nejefektivnější? Text obsažený uvnitř HTML elementu <a> je z hlediska SEO velmi důležitý a proto by měl obsahovat některá naše klíčová slova. Je škoda nevyužít této možnost a dát do těla odkazu třeba jen název firmy. Správně vytvořený zpětný odkaz by mohl mít tvar: <a href=" Nezávislé topení do auta, Čimbora servis s.r.o </a> Nepřímé odkazování Specifickým způsobem získávání hodnocení pomocí odkazů je nepřímé odkazování. Z obrázku [2.3] je vidět, že každá stránka určité hodnocení přijímá i předává dál. A tímto procesem je svázána celá síť internetových odkazů. Do našeho hodnocení se tedy promítnou nejen stránky přímo odkazující na náš web, ale také reference na tyto odkazující stránky a tak dále - těm říkáme nepřímo odkazující stránky. Samozřejmě váha takového nepřímého odkazu nedosahuje váhy přímého linku, nicméně při dostatečném počtu těchto odkazů dokáží ovlivnit hodnocení. Zajímavé informace o nepřímém odkazování jsou na serveru Vyhledávače.info [31]. 3.4 Zakázané techniky Následující odstavce se zabývají praktikami, které by se neměly při optimalizaci používat, slouží tedy spíše jako návod, čeho se v SEO vyvarovat. Informace o těchto technikách jsem čerpal z knihy Optimalizace pro vyhledávače[2]. Nepovolené optimalizační metody 4 mají 4 Souhrnně se označují jako Black Hat SEO

33 3.4. ZAKÁZANÉ TECHNIKY 17 obvykle za následek úplné vyškrtnutí stránek z databáze vyhledávačů a nedůvěryhodnost. Pokud se chceme tomuto potrestání stránek vyhnout, je dobré vědět, co vyhledávače nemají rády Podstrkávání K podstrkávání 5 dochází v situaci, kdy vyhledávač při návštěvě stránky dostane jiný obsah než když navštíví stránku uživatel. Účelem je samozřejmě ovlivnit výsledky vyhledávání a roboti jsou na tuto nepovolenou metodu poměrně přísní. Ke cloakingu však může dojít i v případě, kdy je webová prezentace vytvořená technologií Flash a existuje textová verze stránek pro vyhledávače. Speciálním případem je pak klamavé přesměrování, při kterém je uživatel automaticky přesměrován na úplně jinou stránku, než na kterou měl původně namířeno. Takové přesměrování se většinou provádí pomocí JavaScriptu Skrytý obsah Metoda skrytého obsahu se opět snaží ukázat návštěvníkům a vyhledávačům při požadavku na jednu stránku dvě různé verze. Tentokrát toho dosahuje pomocí úpravy zdrojového kódu společně s kaskádovými styly. Nejčastějším cílem této techniky je schovávání textu pomocí stejné barvy písma i pozadí, nulové velikosti písma nebo překrytí obrázkem. Podobně jako lze skrývat text, lze skrýt i odkaz pomocí CSS, takže ho vidí jen vyhledávač když stránku indexuje. Všechny tyto praktiky se berou jako snaha o podvedení vyhledávače a výsledkem je penalizace stránek, proto je třeba dávat si pozor na jakékoliv skrývaní textů Spam klíčovými slovy Za spam se označuje evidentní přeplnění určitých prvků stránky klíčovými slovy. Příkladem může být několikanásobné opakování stejných klíčových slov anebo hrubé překročení maximálního počtu slov 6 v rámci HTML prvků jako jsou titulek, nadpisy nebo meta značky keywords a description. Do této skupiny by patřilo i umělé přidávání klíčových slov 7, které sice patří na internetu k nejvyhledávanějším, ale na stránkách samotných se nevyskytují Duplicitní stránky Může nastat situace, kdy se na síti objeví dvě stránky s úplně stejným obsahem. Vyhledavače tento fakt při indexaci samozřejmě odhalí a zareagují na to obvykle tak, že jednu z těchto stránek vyškrtnou z indexace a ignoruje ji. O tom, kterou stránku vyhledávač ponechá, rozhoduje především stáří její domény, počet zpětných odkazů a důvěryhodnost domény. Jinými slovy vyhledávač používá algoritmus, jímž se snaží vyhledat původní zdroj textu a následné kopie potrestat. Pravidlo týkající se kopírování obsahu zní jasně - přebírat text z cizích stránek co možná nejméně a v případě, kdy je to nutné, raději na stránku odkázat, než ji zkopírovat a riskovat penalizaci. 5 V anglickém jazyce cloaking. 6 Proto je v odstavci popisujícím tyto prvky vždy uvedena přibližná maximální hranice. 7 Jsou to slova jako zdarma, mp3, hry a podobně.

34 18 KAPITOLA 3. TECHNIKY SEO Odkazové farmy Základem odkazových farem jsou typicky stovky stránek libovolného obsahu propojených zpětnými odkazy. Tím vznikne síť s relativně silným hodnocením a odkaz z takovéto sítě pak umožní předat na stránku vysoké hodnocení. Běžně takovéto sítě vznikají na subdoménách nějaké domény, která se jednoduše vymění ve chvíli, kdy se na farmu přijde. V tomto případě není nijak závadný odkaz z farmy na naše stránky, protože žádný externí odkaz nemůže způsobit penalizaci našich stránek. Ale odkazování na takovou farmu může způsobit vyřazení webu z databáze. Podobný efekt jako odkazové farmy mohou mít ale i registrace v katalogu, u něhož není vložení stránek ničím podmíněno. Proto je potřeba dávat pozor především na to, kam odkazujeme z naších stránek, a pečlivě vybírat zdroj našich zpětných odkazů.

35 Kapitola 4 Plán optimalizace Jednotlivé techniky optimalizace byly vysvětleny a teď přijde na řadu samotná úprava projektu Topenidoaut.cz. Celý projekt včetně optimalizace začíná od nuly, to znamená, že ani internetové vyhledávače neobsahují u naší domény žádný záznam. Neexistují zpětné odkazy ani hodnocení. Při tvorbě plánu optimalizace jsem se inspiroval v publikaci Velký průvodce SEO[1]. Prvním krokem samotné optimalizace bude vytvoření jednotlivých stránek webové prezentace podle pravidel, probraných v první části práce. Zahrnuje to navržení textů stránek (neboli Copywriting[9][27]) s použitím vybraných klíčových slov, korektní využití všech důležitých prvků na stránce a validní syntaxi kódu. Po vytvoření stránek přijde na řadu indexace - je potřeba dát vyhledávačům vědět o nové webové prezentaci a přilákat tak vyhledávací roboty. Po zaindexování stránek bude nutné zaregistrovat prezentaci do vybraných internetových katalogů, aby bylo o firmě, kterou web představuje, vědět. Optimalizace je v podstatě nikdy nekončící proces. Je třeba neustále shánět další zpětné odkazy a získávat reference pro udržení dobrých pozic ve výsledcích, stávajících uživatelů a především pro přilákání nových zákazníků. I v případě, že se povede dostat stránky do povědomí vyhledávačů, může jít pouze o jev dočasný a jakoukoliv změnou algoritmů vyhledávačů nebo aktualizací konkurenčních stránek se může postavení webové prezentace ve výsledcích změnit. Proto je velmi dobré mít plán, podle něhož se bude postupovat v rámci provádění úprav. Důkladné zmapování konkurence nám potom dává možnost reagovat na průběžné změny ve vyhodnocení. Ani v případě, kdy budou výsledky podle našich představ, není SEO u konce, protože stále existuje nespočet dalších slov a frází, na které by bylo možné dále optimalizovat a tím přilákat na stránky další návštěvníky. 4.1 Vymezení klíčových slov Určení nejdůležitějších slov by mělo být jádrem každé optimalizace, protože to jsou právě ta slova, u kterých budeme požadovat maximální úspěch. Proto bychom jejich výběr měli provádět s rozmyslem a věnovat této činnosti dostatek času. V případě našeho projektu byla na začátku určena klíčová slova, která zadavatel chtěl zahrnout do optimalizace 1 : 1 Klíčová slova jsou řazena sestupně podle důležitosti. 19

36 20 KAPITOLA 4. PLÁN OPTIMALIZACE webasto nezávislé topení topení do auta thermo top airtronic hydronic Projekt Topenidoaut.cz se skládá z webové prezentace a elektronického obchodu a zabývá se nabídkou a prodejem nezávislých topení do automobilů. Tato informace by měla vysvětlit, proč seznam klíčových slov vypadá právě takto. Na prvním místě se nám objevuje název konkrétního výrobce topení, jehož produkty jsou v e-shopu nabízeny, a je zřejmé, že jeho propagace má nejvyšší prioritu. Na dalších místech se objevují fráze obecně popisující, čím se projekt zabývá. Zbývající slova označují jednotlivé produkty, které jsou v daném odvětví nejpodstatnější a nejčastěji hledané, a proto je vhodné optimalizovat i na ně Google Keyword Tool První provedená úprava se týkala vybraných klíčových slov. Použil jsem nástroj od Googlu - Keyword Tool External. Po jejich vložení a spuštění nástroje jsem dostal jako výsledek dvě tabulky. První tabulka je zobrazena na obrázku [B.3] a obsahuje seznam mnou vložených slov a souvisejících výrazů. Důležité jsou ale ostatní informace v tabulce, druhý sloupec ukazuje, jak moc je dané slovo konkurenční 2, a na dalších sloupcích je vidět objem vyhledávání daného slova. Z tabulky je patrné, že slova určená zadavatelem téměř úplně pokrývají nejvyhledávanější fráze. Jedinou smysluplnou změno by bylo připojení názvu výrobce ke každému klíčovému slovu, jenž se týká konkrétního produktu, aby byl tento produkt k nalezení i jako jedno sousloví. Příkladem by bylo vyměnit frázi "thermo top"za "webasto thermo top", tím pádem po optimalizaci o nic nepřijdeme, protože spojení "thermo top"zůstane ve frázi obsaženo, ale získáme možnost být ve výsledcích i na celé spojení. Až na tyto změny tedy není třeba množinu klíčových frází výrazně měnit. Tabulka [B.4] je druhou částí výsledku a radí nám související fráze. Vyčnívá tu především slovo "eberspächer" 3. Pokud se podíváme na objem vyhledávání tohoto slova za poslední měsíc, zařadilo by se na třetí místo hned za "webasto"a "nezávislé topení", a tak je tu možnost relativně velkého zvýšení návštěvnosti v případě optimalizace i na toto slovo, proto jsem o slovo "eberspächer"rozšířil množinu klíčových slov. Zajímavostí je, že se ve výsledcích toto slovo objevuje hned dvakrát - jednou obsahuje znak ä a jednou je místo něj pouze a. Správný název by se měl samozřejmě psát s přehlasováním, ale je vidět, že ten nesprávný název v našich podmínkách hledá šestinásobně víc lidí. Nicméně je šikovné u těchto slov použít při optimalizaci obě varianty, tedy typicky jednu s diakritikou a druhou bez ní. Výsledný seznam nejdůležitějších spojení má tedy následující tvar: 2 Platí, že čím více je slovo konkurenční, tím těžší je ho optimalizovat, ale zároveň tím více návštěvníků může získat. 3 Jedná o dalšího výrobce nezávislých topení.

37 4.2. ROZBOR KONKURENCE 21 webasto nezávislé topení topení do auta eberspächer webasto thermo top eberspächer airtronic eberspächer hydronic 4.2 Rozbor konkurence Nyní, když máme přesnou představu o klíčových frázích prezentace, by mělo přijít na řadu vyhledání konkurenčních webových stránek, což budou stránky, se kterými bychom měli soupeřit o umístění ve výsledcích vyhledávání. Až budeme znát adresy těchto stránek, bude nás zajímat jejich návštěvnost, oblíbenost, hodnocení vyhledávači nebo počet zpětných odkazů. Obecně, budu se snažit poznat jejich stránky. Inspirovat se v tom, co je vytvořené dobře, a naopak poučit se z jejich chyb. Cílem je vytvořit prezentaci, která bude o něco lepší a která se o to "něco"posune ve výsledcích výše Zjištění konkurenčních webů Několik typů na konkurenční stránky vzešlo přímo od zadavatele projektu, ale pro přesné informace bylo potřeba hledat déle. Velmi dobré místo, kde začít hledat konkurenci je katalog firem 4. Při vyhledání fráze "nezávislé topení" přímo v interním hledání katalogu se mi zobrazil seznam jednotlivých firem, které v tomto oboru prezentují své podnikání na internetu. Pro jistotu jsem prošel jednotlivé stránky, abych zjistil, jestli se skutečně zabývají výhradně nabídkou nezávislých topení - některé nalezené záznamy totiž směřovaly spíše na servisy nebo dílny, které měly nabídku topení jen jako dílčí službu. Následující seznam zobrazuje nejbližší konkurenci našeho projektu: - internetový obchod, podle poskytovaných služeb blízký konkurent. - samotný výrobce topných systému, který bude náš projekt nabízet, mimo to vyrábí výfukové systémy, ochlazovací techniku a další. - další výrobce topných systémů a dalších zařízení shodně internetové obchody, nabízející mimo jiné produkty i nezávislá topení. 4 Při hledání jsem využil katalog Seznamu -

38 22 KAPITOLA 4. PLÁN OPTIMALIZACE Hodnocení konkurenčních webů V této sekci podle několika kritérií zhodnotím, jak dobře jsou konkurenční webové prezentace optimalizovány. Důležité prvky na stránkách. V tuto chvíli by nám mohl pomoci Google, protože jeho vyhledávač umožňuje jednu zajímavou funkci - zobrazit seznam stránek, které obsahují zadané klíčové slovo v titulku 5 anebo v url 6 adrese webu. Jak víme, tato dvě umístění jsou z pohledu SEO velmi důležitá a dobře hodnocená. Proto o webu, který bude ve svém titulku nebo adrese obsahovat naše klíčové fráze, můžeme tvrdit, že je na danou frázi optimalizovaný a představuje pro nás konkurenci. Jak často se objevují námi vybraná slova v hlavních částech stránky můžeme vidět v tabulkách [C.2] a [C.3]. Konkurenční klíčová slova. Při tvorbě našich klíčových frází se počítá každý zdroj inspirace. Už se nám povedlo rozšířit počet těchto slov pomocí Google Keyword Tool External nástroje, kde jsme sledovali, jak často je dané slovo hledáno uživateli Googlu. Nyní nám tato aplikace pomůže při analýze konkurence - můžeme jí totiž dát na vstup také adresu jakékoli webové stránky na síti a získáme seznam slov, který Google vidí jako klíčový na dané stránce. Pro příklad jsem tento nástroj použil pro zjištění klíčových slov webové stránky Protože je sortiment nabízený na tomto webu docela široký, nástroj Googlu navrhl celkem přes 80 klíčových slov. Mě ale zajímala především slova, která se pojí s topením, proto jsem použil filtr na slovo "topení" a výsledek se zúžil na 8 slov - jsou zobrazena na obrázku [B.5]. Po shlédnutí těchto výsledků bych naši množinu klíčových slov ponechal ve stejném stavu, je tu prostor pro pozdější rozšíření optimalizace projektu Topenidoaut.cz především pomocí spojení "teplovzdušné topení"a "teplovodní topení". Podobným způsobem jsem provedl analýzu klíčových slov i u zbylých konkurenčních webů, ale nenarazil jsem na spojení, které by v našem seznamu frází zásadně chybělo. Počet odkazujících webů. Toto kritérium by se dalo chápat jako oblíbenost stránky a zajímá nás u něj kromě počtu zpětných odkazů na konkurenční stránky také souvislost stránek. Samozřejmě odkaz ze souvisejícího nebo podobného webu má daleko vyšší váhu než ze stránky, která je "z jiného soudku", protože se dá předpokládat, že uživatel příchozí z takovéto stránky bude hledat podobné informace. webová stránka počet odkazů počet relevantních odkazů Tabulka 4.1: Počet zpětných odkazů na konkurenční webové prezentace. 5 Přímo do vyhledávacího pole Googlu se vloží: "intitle:klicove slovo". 6 Pracuje stejně jako intitle, jen s předponou inurl.

39 4.2. ROZBOR KONKURENCE 23 K určení počtu zpětných odkazů jsem použil opět vyhledávač Google a jeho funkci link 7, nicméně tuto funkci podporuje většina vyhledávačů - kromě Googlu i Centrum, Yahoo nebo Jyxo. Výsledkem je tabulka, která zobrazuje pro každý konkurenční web jak celkový počet zpětných odkazů vedoucích na stránky, tak počet relevantních zpětných odkazů 8. Na tabulce [4.1] je hezky vidět, že velký počet zpětných odkazů má pouze web který s celkovým počtem 68 odkazů má asi nejlepší off-page optimalizaci ze všech. Pro náš projekt je podstatný fakt, že se počet zpětných odkazů ostatních konkurentů pohybuje v průměru kolem deseti, takže je tu poměrně dobrá šance posunout naši optimalizaci před ně, pokud by se podařilo získat přibližně odkazů. Počet zaindexovaných stránek. U tohoto parametru naprosto nezáleží na kvalitě, ukazuje nám pouze kvantitu, tedy jak je webová prezentace rozsáhlá. Prezentace s větším počtem zaindexovaných stránek bude zřejmě obsahovat více informací a bude mít potenciál nalákat na ně více návštěvníků. Tabulka [4.2] ukazuje velikosti jednotlivých konkurenčních prezentací. V tomto parametru je opět nejlepší prezentace autosip.cz, která je s více než 1000 zaindexovaných stránek opravdu velkým projektem. Další relativně obsáhlé projekty jsou adusservis.cz a bostuning.cz mající přes 300 stránek. Tyto informace naznačují, kdo patří k hlavním hráčům na internetovém trhu v nabídce nezávislých topení. Počty stránek konkurence jsem zjistil pomocí příkazu site 9 a vyhledávače Google, tento příkaz by však měly opět podporovat všechny hlavní internetové vyhledávače. webová stránka počet zaindexovaných stránek Tabulka 4.2: Počet zaindexovaných stránek konkurenčních webů. Ranky. Jako orientační ukazatel úspěšnosti stránky u vyhledávačů můžeme brát hodnoty ranků. Nelze jim přikládat příliš velkou váhu, ale dá se podle nich alespoň porovnávat - stránka s vyšším rankem bude pravděpodobně v některém ohledu lépe optimalizovaná než stránka s nižším rankem a naopak. Orientační hodnocení konkurence je naznačeno v tabulce [4.3]. Pro zjištění těchto hodnot jsem použil server ranky[21], kde se dá lehce a spolehlivě přijít na to, jak si stojí testovaný web. Výsledky přibližně odpovídají očekávání, tedy weby s více zpětnými odkazy a zaindexovanými stránkami získaly o něco vyšší hodnocení než ostatní. Zajímavostí je, že všechny konkurenční prezentace mají v relativním poměru lepší S-rank a Jyxo rank (tedy hodnocení českých vyhledávačů) než Google PageRank, což by 7 link: 8 Mezi relevantní odkazy jsou počítány odkazy ze stránek zabývajících se auty - jsou to například servisy, e-shopy s náhradními díly, stránky o tuningu, autobazary a podobně. 9 site:

40 24 KAPITOLA 4. PLÁN OPTIMALIZACE mohlo značit jejich lepší optimalizaci na domácí vyhledávače. webová stránka PageRank S-Rank Jyxo Rank Tabulka 4.3: Hodnocení konkurenčních webů.

41 Kapitola 5 Provedení optimalizace 5.1 Vytvoření stránek Při tvorbě jednotlivých stránek jsem se řídil pravidlem, že každá z klíčových frází by měla být optimalizovaná na vlastní stránce. Důvod je logický, nemá význam podrobně pojednávat o jedné klíčové věci na několika různých stránkách 1 a naopak pokud má být jedna stránka opravdu maximálně optimalizována, těžko se toho dá dosáhnout pro více než jednu frázi. Proto jsem vytvořil pro jednotlivá klíčová slova vlastní stránky, jedinou výjimku tvoří fráze "nezávislé topení" a "topení do aut". Jsou totiž tematicky tak podobné, že by se mezi takovými dvěma stránkami těžko dělaly jakékoli rozdíly. Proto budou tyto dvě fráze optimalizovány na jednom místě. K vytváření samotných stránek jsem použil administrátorské rozhraní našeho projektu Topenidoaut.cz, které je tomu přizpůsobeno. V sekci, kde se edituje webová prezentace, se nachází formulář, který celou akci obsluhuje - obsahuje textová pole pro zadání URL stránky, titluku, názvu odkazu, metaznaček a dál má grafický editor pro vložení textového obsahu stránky Adresa Pokud bychom chtěli optimalizovat čistě jen na fráze vytvořené v předchozí kapitole, stačilo by je pouze vzít, mezery v nich nahradit znakem pomlčky a v tomto tvaru je dát do URL. Ale byla by to škoda, protože adresa stránky poskytuje více možností pro vložení klíčových slov. Uvedu přiklad na klíčovém slově s nejvyšší prioritou - "webasto". Pokud bychom ho v tomto tvaru dali do URL, zcela jistě by stránka v optimalizaci na toto slovo získala výhodu. Ale například díky frázi "webasto-nezavisle-topeni"dostaneme do stránky celé slovní spojení, které se s klíčovým slovem nejčastěji váže. Zlepšíme tak naše hodnocení na celou frázi a zároveň neztratíme nic z hodnocení samotného slova. Obecně tak kromě množiny klíčových slov, která je pro nás prioritou, dokážeme alespoň částečně optimalizovat i různé kombinace těchto slov ve spojení. Dalším argumentem pro takovéto použití klíčových slov v URL může být fakt, že poměrně dost uživatelů vyhledává fráze bez diakritiky (viz obrázky [B.3] a [B.4]). Takové fráze se ale 1 V extrémním případe by mohla hrozit penalizace za duplicitní obsah. 25

42 26 KAPITOLA 5. PROVEDENÍ OPTIMALIZACE klíčové slovo webasto nezávislé topení topení do auta eberspächer webasto thermo top eberspächer airtronic eberspächer hydronic URL stránky webasto-nezavisle-topeni nezavisle-topeni-do-auta eberspacher-nezavisle-topeni webasto-thermo-top eberspacher-airtronic eberspacher-hydronic Tabulka 5.1: Tvar URL pro jednotlivá klíčová slova. špatně optimalizují, protože je nelze dát přímo do textu stránky - uživatelé by si potom díky chybějící diakritice mohli myslet, že má tvůrce webu na stránkách chyby, a nepůsobilo by to moc důvěryhodně. Adresa stránky je v tomto ohledu ideální pro optimalizaci frází bez diakritiky, protože uvnitř URL by se typicky znaky s diakritikou neměly vyskytovat. Kompletní seznam URL pro každou stránku je vidět v tabulce [5.1] Titulek Pro titulek platí podobná situace jako pro URL - byla by škoda nevyužít tento prostor a nechat v něm pouze klíčové slovo. Může tedy úplně stejně rozšířit klíčovou frázi o slova, se kterými se nejčastěji spojuje. U adresy stránky to není tak podstatné, ale u titulku je určitě dobré, když se klíčové slovo objevuje co nejblíže k začátku jeho textu. Ideální je, když s ním titulek úplně začíná. Je totiž velká pravděpodobnost, že takové slovo může být zvýhodněno oproti ostatním slovům v tomto prvku. Na konec titulku jsem se rozhodl vložit ještě název firmy. Tento jev nebude mít žádný kladný vliv ve smyslu SEO, protože mnoho uživatelů nebude vyhledávat podle názvu firmy. Ale uživatel takto alespoň uvidí jméno firmy na okně prohlížeče a bude tedy pořád vědět, o kterou firmu se jedná. Seznam vytvořených titulků je v následující tabulce [5.2]. klíčové slovo webasto nezávislé topení topení do auta eberspächer webasto thermo top eberspächer airtronic eberspächer hydronic titulek stránky Webasto nezávislé topení - Čimbora servis s.r.o Nezávislé topení do auta - Čimbora servis s.r.o Eberspächer nezávislé topení - Čimbora servis s.r.o Webasto Thermo Top - Čimbora servis s.r.o Eberspächer Airtronic - Čimbora servis s.r.o Eberspächer Hydronic - Čimbora servis s.r.o Tabulka 5.2: Tvar titulku pro jednotlivá klíčová slova.

43 5.2. TVORBA OBSAHU Metaznačky Přestože je význam těchto prvků diskutabilní, nebudu ho vynechávat - tvoří součást hlavičky stránky a ta by už z principu měla obsahovat všechny podstatné informace o dané stránce. Ve chvíli, kdy si chce uživatel zobrazit podrobnosti o stránce, se mu ukážou právě hodnoty z hlavičky a atributy popisek a keywords jsou asi nejdůležitější. V parametru keywords jsem použil pouze taková klíčová slova z naší množiny, která se v textu dané stránky budou vyskytovat - byla by škoda, kvůli tomuto prvku získat penalizaci za to, že keywords parametr obsahuje slova, která na stránce nikde nejsou. Oproti keywords atributu jsem do popisku stránky jsem vložil souvislý text. Mým cílem bylo vytvořit jednotlivé popisky co nejrozdílnější, aby byla opravdu každá stránka optimalizována specificky na jednu věc, o které pojednává. Snahou bylo vložit do textu popisu co nejvíce klíčových slov, ovšem ne na úkor kvality a relevance textu. Proto se u stránek optimalizujících výrobce produktu zveličuje to, že obchod nabízí jejich výrobky, a na stránkách konkrétních výrobků se objevuje vyjmenování některých jejich vlastností. Seznam všech použitých textů v metaznačkách je v tabulce [C.4]. 5.2 Tvorba obsahu Při tvorbě textu stránek, jsem dbal na správné naplnění klíčových slov především do nadpisů, odkazů a dalších speciálních prvků v těle HTML stránky. Všechny příklady mého řešení budu ukazovat na stránce optimalizující klíčové spojení "nezávislé topení do aut", jde o nejobecnější stránku webové prezentace a také jednu z nejdůležitějších z pohledu zadavatele, protože v podstatě vysvětluje, o čem celý projekt pojednává. U všech ostatních stránek jsem se snažil dodržet stejné optimalizační techniky použité v příkladech v následujících podsekcích. Pro přehlednost uvádím obsah vzorové stránky, na které budu jednotlivé příklady ukazovat: <body> <h1>nezávislé topení do auta</h1> <p>nezávislé topení je zařízení, které umožňuje nezávisle na motoru ohřát vzduch v automobilu nebo dokonce předehřát motor před startem v zimě. Jedná se o jeden ze způsobů, jak se komfortně vypořádat se zimou. Před startem v mrazivém počasí lze nastavit <strong>nezávislé topení </strong> tak, aby určitý čas před výjezdem začalo ohřívat motor a interiér vozidla. Takto zahřátý vůz má potom menší sklony k poškození součástek vlivem studeného startu a přináší pohodlí svému řidiči, který nastupuje do příjemně ohřátého vozu a který nemusí řešit zamrzlé zámky, zapocená okna a studený volant. Tato topení do auta fungují na dvou rozdílných principech - jedním typem je <a href="#teplovzdusne-nezavisle-topeni" title="teplovzdušné nezávislé topení">teplovzdušné nezávislé topení </a> a druhým <a href="#teplovodni-nezavisle-topeni"

44 28 KAPITOLA 5. PROVEDENÍ OPTIMALIZACE title="teplovodní nezávislé topení">teplovodní nezávislé topení </a>. Palivem těchto topení do aut může být jak benzín tak nafta, odebírání paliva je zařízeno samostatným čerpadlem přímo z nádrže vozu. </p> <h2>teplovzdušné nezávislé topení</h2> <p>teplovzdušná topení jsou o něco jednodušší než jejich teplovodní kolegové, mezi jejich výhody patří především rychlost, nízká spotřeba a nízký hluk při práci. Proto jsou velmi oblíbená hlavně v nákladních vozidlech, karavanech nebo v dodávkách. Vzduch do nezávislého topení proudí buď přímo z kabiny vozidla nebo z venku a výsledný teplý vzduch potom ohřívá interiér. Nevýhodou tohoto typu topení je, že narozdíl od teplovodních kolegů neumí předehřát agregát vozidla. Zástupci kategorie teplovzdušných topení jsou například <a href="/webasto-air-top" title="webasto Air Top">Webasto Air Top </a> nebo <a href="/eberspacher-airtronic" title="eberspächer Airtronic"> Eberspächer Airtronic </a>. </p> <h2>teplovodní nezávislé topení</h2> <p>teplovodní typ topení do auta je na rozdíl od teplovzdušného napojeno na chladící okruh motoru, proto je možné při spuštění nezávislého topení zahřívat i samotný agregát. Montuje se především do osobních automobilů, ale své uplatnění najde i v kamionech nebo pracovních strojích. Díky využití vody a jejího neustálého ohřívání však v porovnání s teplovzdušným zařízením stoupá spotřeba paliva a účinek topení není tak rychlý. Mezi top produkty v této kategorii patří <a href="/webasto-thermo-top" title="webasto Thermo Top"> Webasto Thermo Top </a> nebo <a href="/eberspacher-hydronic" title="eberspächer Hydronic"> Eberspächer Hydronic</a>. </p> </body> Nadpisy V dnešní době je minimálně jeden nadpis pro každou webovou stránku standardem. Jenže nadpisy obecně jsou důležité prvky na stránce v porovnání s jinými, a proto je vhodné jich vložit do textu více než jeden. Já jsem se snažil textový obsah rozdělit do několika logicky souvisejících celků a následně každému celku dát jednoznačný nadpis, který ale ukrývá nějakou klíčovou frázi. Příkladem může být struktura nadpisů z vzorové stránky popisující nezávislé topení:

45 5.2. TVORBA OBSAHU 29 Nadpis první úrovně (<h1>) - Nezávislé topení do auta Nadpis druhé úrovně (<h2>) - Teplovzdušné nezávislé topení Nadpis druhé úrovně (<h2>) - Teplovodní nezávislé topení Vytvořením této struktury se mi povedlo vložit hned třikrát naši klíčovou frázi do důležitých značek nadpisů a přitom nijak neutrpěla kvalita textu, protože takovéto rozdělení obsahu stránku je poměrně logické. Navíc jsou jednotlivé nadpisy v textu odděleny několika odstavci, takže použití stejné fráze v každém z nich nevypadá při čtení násilně Interní odkazy Po zjištění, jakou váhu mají v SEO odkazy, jsem přemýšlel, jak jejich potenciálu využít. Sehnat externí odkazy na jednotlivé stránky webové prezentace našeho projektu nebylo příliš reálné, ale nabízela se vcelku dobrá možnost použití interních odkazů. Jediné použití tohoto typu odkazů se na stránkách zatím vyskytovalo v podobě navigace - to je asi minimum, které by každá prezentace měla obsahovat. Ale jsou tu i jiné způsoby, jak zvednout počet interních odkazů, jako příklad bych ukázal opět na vzorovou stránku. V závěru prvního odstavce, který pojednává o nezávislém topení obecně, je rozdělení topení podle typů na teplovodní a teplovzdušné, s tím, že každý z typů je dále popsán ve vlastním odstavci. I když se to může zdát na první pohled zbytečné, místo obyčejného textu jsem toto rozdělení provedl formou odkazů, to znamená, že na každý z těchto typů lze kliknout a prohlížeč uživatele přesune přímo na začátek daného odstavce. Odkaz má následující tvar: <a href="#teplovzdusne-nezavisle-topeni" title="teplovzdušné nezávislé topení"> teplovzdušné nezávislé topení </a> Výhodou odkazu proti obyčejnému textu je, že značka odkazu má větší váhu a je možné do něj umístit klíčové slovo hned třikrát - do textu, do adresy a také to titulku odkazu. Navíc tento způsob dodatečné navigace může uživatelům velmi pomoci v orientaci na jedné stránce v případě, kdy je text delší a nevejde se na jednu obrazovku monitoru Výskyt klíčové fráze Pro zpětnou kontrolu kvality vytvořeného textu jsem použil nástroj SEO Administrator[23], konkrétně jeho část s názvem HTML analyzer. Tato aplikace je totiž schopná udělat analýzu všech slov v obsahu HTML stránky a spočítat jejich počet, hustotu nebo váhu. Hlavním smyslem jejího použití je potvrzení, že text stránky obsahuje klíčové slovo o správné hustotě. Tabulka [5.3] ukazuje seznam nejčastěji použitých slov v textu a jejich hodnoty. Jak je vidět na tabulce [5.3], první 4 místa tvoří slova z klíčové fráze "nezávislé topení do auta". To je z hlediska optimalizace téměř ideální stav. Dokonce i na dalších místech, když nepočítám slova v českém jazyce obecně často používaná, jsou pro nás důležitá slova.

46 30 KAPITOLA 5. PROVEDENÍ OPTIMALIZACE # Slovo Celkový výskyt Váha Hustota Výskyt v textu 1. topení 23 42,830 6,34% nezávislé 14 39,401 3,62% do 12 14,628 3,02% auta 8 12,712 1,81% 6 5. nebo 7 2,744 1,81% 6 6. je 6 2,924 1,81% 6 7. o 5 3,762 1,20% 4 8. na 4 2,027 1,20% 4 9. se 4 2,676 1,20% webasto 4 7,829 0,90% eberspächer 4 7,796 0,90% teplovodní 4 8,673 1,20% před 3 2,429 0,90% od 3 1,104 0,60% čimbora 3 2,430 0,60% 2 Tabulka 5.3: Výsledek použití nástroje HTML analyzer Vzhledem k tomu, že nejčastěji se vyskytující slovo "topení" tvoří 6,34% všech slov v textu, nehrozí jakákoli penalizace za přeoptimalizování. Dokonce se tato hodnota zdá být příliš nízká, pro co nejefektivnější on-page optimalizaci by bylo nejlepší přiblížit se k hustotě kolem 10%. Nicméně i tady platí, že přednost by měl dostat především srozumitelný text, proto je hodnota nad 6% přijatelná. 5.3 Indexace Ve chvíli, kdy jsou webové stránky vytvořené, zveřejněné na síti a připravené na návštěvu vyhledávacích robotů, je potřeba, aby se vyhledávače o stránkách dozvěděly. Toho se docílí pomocí registračních formulářů - jejich adresy jsou v tabulce [5.4]. Tabulku jsem použil z publikace Velká kniha SEO[1], protože obsahuje formuláře všech důležitých vyhledávačů u nás. Vyhledávač Google Seznam Centrum Jyxo Windows Live Search Adresa registračního formuláře Tabulka 5.4: Adresy registračních formulářů jednotlivých vyhledávačů, zdroj:[1]

47 5.4. INTERNETOVÉ KATALOGY Internetové katalogy Registrace do vybraných internetových katalogů je nejlepším základem off-page optimalizace. Přinese to webové prezentaci první zpětné odkazy a zveřejní informace o webu na stránkách katalogů. Při hledání internetových katalogů jsem si pomohl stránkou SEOknihy[24]. Na počátku jsem vybíral ty největší portály u nás i v zahraničí - obvykle jde o katalogy, které se váží k některému internetovému vyhledávači (je to případ vyhledávačů Centrum, Atlas, Seznam, Yahoo atd.). Následuje seznam portálu, u kterých jsem s registrací začal: - katalog vyhledávače Seznam - katalog vyhledávačů Centrum a Atlas významné světové katalogy Obrázek 5.1: Příklad registračního formuláře katalogu Toplist

48 32 KAPITOLA 5. PROVEDENÍ OPTIMALIZACE Příklad takového registračního formuláře je na obrázku [5.1] - jedná se o registraci do katalogu Obsahuje pole pro vložení základních informací o webu, jako jsou adresa, název a zařazení do kategorie. Zajímavější položkou je ale popis. V tomto případě jde o 255 znaků 2, ve kterých lze shrnout podstatu stránek. Při tvorbě popisku jsem čerpal z meta značek description jednotlivých webových stránek. Tento popis by měl být srozumitelný čtenáři a shrnutím všech informací, které webové stránky jako celek nabízí. Protože je jeho obsah omezený, je důležité se v něm příliš neopakovat a nepoužívat zbytečně obecná slova. Pro projekt Topenidoaut.cz jsem použil následující text: "Čimbora servis s.r.o. - prodáváme teplovodní a teplovzdušné nezávislé topení do auta, dále nabízíme montáž a servis. Specializujeme se na výrobky značek Webasto a Eberspächer." 2 U jiných katalogů se tato velikost může lišit.

49 Kapitola 6 Závěr Cíl bakalářské práce, tedy provedení optimalizace projektu Topenidoaut.cz, se mi podařilo splnit. Byly zpracovány požadavky zadavatele na SEO a na jejich základě byla nakonec vytvořena kolekce optimalizovaných webových stránek, které jsou korektním výstupem procesu SEO. Takto vytvořená webová prezentace má potenciál dosáhnout předních pozic při vyhledávání konkrétních slovních spojení pomocí fulltextových internetových vyhledávačů. Díky této bakalářské práci jsem získal nový pohled na webové aplikace. Doposud jsem měl možnost tyto aplikace vyvíjet a programovat - pracovat tedy především na jejich funkčnosti. Během provádění optimalizace jsem však namísto funkce upravoval pouze obsahovou část webu. Překvapilo mě, že v dnešní době je téměř stejně důležité, ne-li důležitější, klást důraz na marketing a získání internetových zákazníků než na samotnou kvalitu řešení webové aplikace. Dokonce i z pohledu finančního se dají tyto dvě činnosti směle porovnávat. Jak jsem zmínil v kapitole [4], optimalizace pro internetové vyhledávače je nikdy nekončící proces. Neustále existuje prostor pro její zlepšování a rozšiřování. Webová aplikace úspěšná u vyhledávačů dnes, nemusí být úspěšná zítra, protože i konkurence dělá pokroky a zlepšuje se. Budoucnost optimalizace projektu Topenidoaut.cz by se tedy měla skládat z následující sekvence činností: 1. Sledování statistik návštěvnosti webu a případná úprava množiny klíčových spojení 2. Rozšiřování množiny klíčových spojení a provádění optimalizace nově přidaných frází 3. Získávání nových zpětných odkazů a referencí 4. Analýza konkurence a sledování změn na konkurenčních stránkách 5. Hledání nových trendů v SEO a změn ve vyhledávacích algoritmech 6. Přizpůsobení obsahu stránek tak, aby i přes změny u konkurence nebo u vyhledávačů dosáhly na přední umístění ve výsledcích (při vyhledávání slov obsažených v množině našich klíčových spojení) 7. Zpět na 1. 33

50 34 KAPITOLA 6. ZÁVĚR

51 Literatura [1] M. Kubíček. Velký průvodce SEO, volume 1. Computer Press, a.s., Brno, 1st edition, ISBN [2] I. R. Smička. Optimalizace pro vyhledávače - SEO, volume 1. Jaroslava Smičková, Dubany, Dubany, 1st edition, ISBN [3] Apache - dokumentace mod_rewrite [online]. c2009, [cit ]. Dostupné z: < rewrite.html>. [4] Browsershots - open source webový nástroj pro testování webu v různých internetových prohlížečích [online]. c2005, [cit ]. Dostupné z: < [5] Google Keyword Tool External - nástroj pro práci s klíčovými slovy [online]. c2010, [cit ]. Dostupné z: < KeywordToolExternal>. [6] Google - přidávací formulář [online]. c2006, [cit ]. Dostupné z: < [7] Google Toolbar [online]. c2010, [cit ]. Dostupné z: < [8] Google PageRank - definice [online]. c2010, [cit ]. Dostupné z: < html>. [9] H1 - copywriting, psaní textů [online]. c2007, [cit ]. Dostupné z: < [10] Interval - velikost webových stránek [online] , [cit ]. Dostupné z: < velikost-uvodni-stranky-webu-1/>. [11] Jak psát web - Co je Flash [online]. c1998, poslední revize , [cit ]. Dostupné z: < jakpsatweb.cz/zbytecnosti.html>. 35

52 36 LITERATURA [12] Jak psát web - Fulltextové vyhledávače [online]. c1998, poslední revize [cit ]. Dostupné z: < cz/vyhledavace.html>. [13] Jak psát web - Google PageRank [online]. c1998, poslední revize [cit ]. Dostupné z: < cz/seo/pagerank.html>. [14] Jak psát web - Co je Javascript [online]. c1998, poslední revize , [cit ]. Dostupné z: < jakpsatweb.cz/javascript/javascript-uvod.html>. [15] Jak psát web - Internetové katalogy [online]. c1998, poslední revize [cit ]. Dostupné z: < cz/katalogy.html>. [16] Jak psát web - možnosti přesměrování [online]. c1998, poslední revize [cit ]. Dostupné z: < cz/seo/presmerovani-vyhledavace.html>. [17] Jyxo - SEO pravidla podle Jyxa [online]. c2002, [cit ]. Dostupné z: < [18] Internetový katalog Najisto - registrace [online]. c1999, [cit ]. Dostupné z: < [19] Nawebu.cz - přístupnost stránek [online]. c2007, [cit ]. Dostupné z: < pravidla-standardy.php>. [20] ODP - internetový katalog [online]. c1998, [cit ]. Dostupné z: < [21] Ranky.cz - nástroj pro analýzu webových stránek [online]. c2010, [cit ]. Dostupné z: < [22] Root.cz - předávání Google PageRanku [online]. c2008, [cit ]. Dostupné z: < komplexni-teoreticke-i-prakticke-vysvetleni-pageranku/>. [23] SEO Administrator - nástroj pro optimalizaci [online]. c2002, [cit ]. Dostupné z: < [24] [25] SEOmoz - faktory ovlivňující pozici ve výsledcích [online]. c1996, [cit ]. Dostupné z: < search-ranking-factors>. [26] Seznam - pomocný nástroj Lištička [online]. c1996, [cit ]. Dostupné z: <

53 LITERATURA 37 [27] Snizekweb.cz - copywriting, psaní textů [online]. c2005, [cit ]. Dostupné z: < tipy-copywriting/>. [28] Sova v síti - mod_rewrite [online] poslední revize , [cit ]. Dostupné z: < sovavsiti.cz/2003/mod_rewrite.html>. [29] Seznam.cz - vlastnosti Seznam S-ranku [online]. c1996, [cit ]. Dostupné z: < fulltext-hledani-v-internetu/>. [30] Toplist - statistiky internetových vyhledávačů [online]. c1997, [cit ]. Dostupné z: < [31] Vyhledávače.info - co je nepřímé odkazování [online]. c2004, [cit ]. Dostupné z: < neprimy-linkbuilding>. [32] W3C - specifikace HTML kódu [online]. c2009, [cit ]. Dostupné z: < [33] Wikipedia - Fulltextové vyhledávače [online] , poslední revize [cit ]. Dostupné z: < wikipedia.org/wiki/fulltext>. [34] Wikipedia - počítání Seznam S-ranku HITS algoritmem [online] , poslední revize [cit ]. Dostupné z: < wikipedia.org/wiki/hits_algorithm>. [35] Wikipedia - Internetové katalogy [online] , poslední revize [cit ]. Dostupné z: < wikipedia.org/wiki/internetový_katalog>. [36] Yahoo - internetový katalog [online]. c2010, [cit ]. Dostupné z: <

54 38 LITERATURA

55 Příloha A Seznam použitých zkratek SEM Search Engine Marketing SEO Search Engine Optimization PPC Pay Per Click URL Uniform Resource Locator ODP Open Directory Project HTML Hypertext Markup Language CSS Cascading Style Sheets GPR Google Page Rank PDA Personal Digital Assistant W3C World Wide Web Consortium 39

56 40 PŘÍLOHA A. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

57 Příloha B Diagramy a obrázky 41

58 42 PŘÍLOHA B. DIAGRAMY A OBRÁZKY Obrázek B.1: Statistika nejpoužívanějších internetových vyhledávačů, zdroj:[30]

59 Obrázek B.2: Statistika nejpoužívanějších internetových prohlížečů, zdroj:[30] 43

60 44 PŘÍLOHA B. DIAGRAMY A OBRÁZKY Obrázek B.3: Výsledek nástroje Google Keyword Tool při zadání klíčových slov - část obsahující zadané a související výrazy

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

Budování zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů Budování zpětných odkazů KAPITOLA 5 V této kapitole se dozvíte: Jak se budují odkazy Kam je vhodné umisťovat odkazy Jaké jsou typy odkazů Proč se nezabývat rankem stránek Co je nutné vědět z technického

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Placená forma (adwords, sklik)

Placená forma (adwords, sklik) SEO optimalizace pro vyhledávače Obsah přednášky I. Proč je web důležitý, pokud chcete něco prodat (výrobky, služby) Druhy vyhledávačů Souvislosti Přístupnost Použitelnost Informační architektura Obsah

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3 Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Seznámení s nejdůležitějšími

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu.

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Produktový list O službě Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Moderní design i snadné ovládání

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

SEO optimalizace Jiří Psota

SEO optimalizace Jiří Psota SEO optimalizace Jiří Psota Obsah přednášky Úvod Katalogy a vyhledávače Předpoklady pro optimalizaci Metody v SEO Temná strana SEO Na co si dávat pozor Ukázka realizace projektu Kdo se chce dozvědět více

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Daniel Srb centrum holdings dobrý sluha, špatný pán Co je to SEO? zeptal jsem se vyhledávačů na totéž: je dnes základem úspěchu webových stránek patří k moderním oborům, bez

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE SEARCH ENGINES OPTIMALIZATION

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2010 Jan Kocurek

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2010 Jan Kocurek ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2010 Jan Kocurek 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management

Více

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk Internetové sítě, sociální sítě (Twitter, Facebook) nové formy mediální komunikace a propagace Rozvoj internetových sítí umožnil zejména masové šíření informací z jiných, než centrálních

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4, IČ: 250 52 241 tel.: 775 266 778 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz Metodický pokyn k vypracování absolventské

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Na titulní straně by se rovněž měly nacházet bloky pro výběr posledních položek z rubrik Aktuality a Kalendář akcí.

Na titulní straně by se rovněž měly nacházet bloky pro výběr posledních položek z rubrik Aktuality a Kalendář akcí. Titulní stránka webu Měla by být přehledným rozcestníkem pro přesměrování na obsah, který na webu hledá a zároveň slouží k zobrazení informací z obsahu webu, které je vhodné zdůraznit. Nad záhlavím webu

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Kramár Tomáš

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Kramár Tomáš UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Kramár Tomáš Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Webová aplikace Internetový obchod - oděvy Kramár

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála)

Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála) Možnosti internetového marketingu (zpracoval: Ing. Jakub Skála) Obsah 1.1 Stručná historie Internetu... 2 1.2 Internetový marketing... 3 1.3 Rozdělení internetového marketingu pro vyhledávače... 4 1.4

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE 1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE SHEETU 1. Otevřete vzorový Google sheet pro zobrazení výsledků skriptu. 2. Vytvořte si kopii tohoto sheetu na svůj Google Drive (musíte být přihlášeni v Google účtu). Uděláte

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Cíl vyhledávání Architektura Vyhledávání Robot Údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltextu za rok 2010 Robot v3.0

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Analýza webových stránek andreaspctipps.de

Analýza webových stránek andreaspctipps.de Analýza webových stránek andreaspctipps.de Generovány na Září 17 2016 08:06 AM Skóre 40/100 SEO obsah Titulek andreaspctipps.de Délka : 17 Perfektní, váš titul obsahuje mezi 10 a 70 znaky. Popis Windows7,Windows,Excel,Pc

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál verze 3.1 duben 2014 Obsah 1. Terminologie... 3 Pracovní

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1 1. Úvod do systému 3 1.a Obecné informace 3 1.b Registrace 4 1.c Přihlášení 4 2. Administrace 5 2.a Úvod 6 2.b Změna hesla 6 3. Sekce administrace (Úvod) 7 3.a Struktura webu a plnění 7 3.b Přizpůsobení

Více

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Fáze SEO Strategie SEO Co si od SEO slibuji? Jak toho dosáhnout? Key Performance Indicator Sandbox effect Google

Více

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU vyhledávací stroje a strategie vyhledávání Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Srovnání webů vybraných e-shopů Vypracoval:

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17 Obsah ÚVODEM..............................................11 Co v této knize najdete................................... 12 Co budete v této knize potřebovat.......................... 13 Pro koho je tato

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ZVYŠOVÁNÍ OBCHODNÍ VÝKONNOSTI INTERNETOVÉHO

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

1. Základní informace o WOM

1. Základní informace o WOM 1. Základní informace o WOM 1.1 Co je to WOM 1.2 Registrace 1.3 Různé typy členství 2. SPRÁVA PROFILU 2.1 PŘIHLÁŠENÍ k účtu a navigace 2.2 Všeobecné informace o firmě (popis firmy) 2.3 Správa a uveřejňování

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací 1 Členění zakázky... 2 1.1 Webový portál... 2 1.1.1 Obecné požadavky... 2 1.1.2 Seznam databází...

Více

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz Adam Švanse Harmonogram školení #1 SEO #2 Novinky #3 Jak na to? Ukazatele výkonnosti Jak měřit SEO? Typy dotazů Navigační Informační Transakční (komerční) Statistiky hledanosti Zdroje návštěvnosti

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROPOSAL OF WEBSITE

NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROPOSAL OF WEBSITE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROPOSAL OF WEBSITE

Více

SUM U3 SUM U4 SUM U5 SUM

SUM U3 SUM U4 SUM U5 SUM Číslo soutěžícího 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 SUM U1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2, 2,7 2,8 SUM U2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3, 3,7 3,8 3,9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 SUM U3 SUM U4 SUM U5 SUM 7 8 1 1 2 18 8 3 1 0 1 3 2 24 8 2

Více