Získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. (vybrané informace o Německu, Austrálii, Kanadě, Spojených státech a Velké Británii) Hana Kabeleová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. (vybrané informace o Německu, Austrálii, Kanadě, Spojených státech a Velké Británii) Hana Kabeleová"

Transkript

1 Získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí (vybrané informace o Německu, Austrálii, Kanadě, Spojených státech a Velké Británii) Hana Kabeleová Většina rozvinutých zemí se v devadesátých letech začala uzavírat uprchlíkům, ale zároveň otevírat imigrantům, kteří přinášeli jistou odbornost. Některé země (např.austrálie) mají programy zjednodušeného přístupu kvalifikovaných pracovníků k pracovním vízům a pobytovým vízům již velmi dlouho, jiné (např. Německo a Velká Británie) začaly s aktivním náborem kvalifikované síly mezi cizinci teprve ve druhé polovině devadesátých let. Snadnější přístup do země pro movité nebo kvalifikované lidi není ničím novým. Jde naopak o jeden z typických znaků migrace napříč historií. Obecně existují dva modely získávání kvalifikovaných pracovníků: buď jde o programy, které zvýhodní vybrané profese, takže lidem s požadovanou kvalifikací udělí hostitelská země vízum. Vízum je časově omezené a ne vždy je možné po jeho vypršení požádat o jinou formu pobytu. Druhý model otevřeně počítá s tím, že držitel pracovního víza získá v budoucnosti jiný status - dlouhodobý nebo trvalý pobyt. V takovém případě se logicky zohledňuje také schopnost integrace konkrétního člověka. Odliv nebo cirkulace mozků? Pro odchod odborníků ze země, která tím výrazně ztrácí, se vžilo označení odliv mozků - brain drain. Ve vyspělých zemích se však hovoří spíše o brain circulation. To je stav, kdy odchod kvalifikovaných odborníků danou zemi výrazně neohrozí, ale ve vysoce specializovaných oblastech (biotechnika, genetika, IT apod.) může být ztráta citelná. Nejčastěji se zmiňuje v souvislosti s odchodem specialistů z evropských zemí a především Kanady do USA. Někdy se objevuje i termín brawn drain, a to zejména ve spojení s odchodem talentovaných sportovců do zemí, které nabízejí lepší podmínky. Méně často se toto označení používá v souvislosti s odlivem nekvalifikované síly, což je zase případ afrických států. Materiály OECD uvádí, že v zásadě neexistují data dokládající, kolik lidí se během roku zapojí do mezinárodní migrace ve snaze najít lepší práci. Obecně platí, že z mobility kvalifikovaných pracovníků plynou větší výhody bohatším zemím. Zároveň ovšem také méně rozvinuté země, které kvůli odchodu elit ztrácejí, mohou z odborníků v zahraničí dlouhodobě těžit. Podle časopisu Economist generuje každý dolar poslaný z USA další 3 až 4 dolary v Mexiku, podle údajů IMF rozvojové země získávají takto ročně kolem 60 miliard USD. Přestože je vysoce obtížné získat relevantní data, podle informace uveřejněné původně britským ministerstvem zahraničí, že populace narozená v zahraničí platí v Británii asi o deset procent více na daních a poplatcích, než kolik dostává zpět. Podle údajů Americké národní rady pro výzkum (NRC) zaplatí průměrná rodina imigrantů v USA během života na daních o 20 až 80 tisíc dolarů více než z federálních a státních rozpočtů dostane zpět.

2 Německo: V roce 2000 bylo v Německu legálně 7,3 milionů cizinců, což je celých devět procent celkové populace. Oněch devět procent se vztahuje na ty, kteří nemají německé občanství. Německo, na rozdíl od USA nebo Kanady, uznává ius sanguinis, tedy nárok na občanství na základě německé krve. Narození na německém území rodičům, kteří nejsou Němci, proto nezaručuje nárok na občanství. Proto jsou v Německu i přistěhovalci druhé generace vedeni jako cizinci. V roce 2000 pobývalo kolem 40 procent cizinců v Německu déle než 15 let. Naopak narození v USA nebo Kanadě zaručuje občanství bez ohledu na to, jaké národnosti byli rodiče, případně, zda byli v zemi legálně. Každý rok přichází do země asi lidí v rámci sloučení rodiny, kolem 80 tisíc žadatelů o azyl a asi etnických Němců. V srpnu 2000 představila německá vláda program tzv. zelených karet pro zahraniční softwarové a IT specialisty. V té době se odhadovalo, že je v této oblasti asi 25 % neobsazených míst. Vláda předpokládala, že projekt poběží dva roky, nakonec jej prodloužila na 3 roky. Program počítal s rozdělením asi pracovních povolení a pětiletých pobytů pro neevropské zájemce. Během prvního roku bylo vydáno přes karet (respektive razítek v pasu), ale v následujících letech se počty žadatelů snížily, takže celkově bylo k červnu 2003 vydáno něco přes zelených karet. Karty bylo možné vyřídit během 10 pracovních dní, zatímco vyřízení normálního víza může trvat až dva měsíce. Německá vláda chystala další program, který by na zelené karty navazoval, ale protože jeho spuštění letos v létě se opozdilo, zůstávají zelené karty platným programem až do Austrálie: Přes imigrantů ( v ), kteří získávají v Austrálii každoročně trvalý pobyt, spadá do jedné ze dvou imigračních kategorií. Asi polovina získá různá víza v rámci schématu Programu kvalifikovaných migrantů nebo Programu obchodních migrantů. Tato víza jsou navázána na získání trvalého pobytu. Druhá polovina připadá na sloučení rodin a přesídlení nebo návraty bývalých občanů nebo rodiny Novozélanďanů. Bodový systém, typický právě pro Austrálii, hodnotí způsobilost k získání víza trvalého pobytu na základě doloženého vzdělání (odbornosti), zdravotního stavu, věku, finančních prostředků, znalostí angličtiny a příbuzných nebo obchodních kontaktů v zemi. Austrálie nabízí řadu typů víz, v rámci Skill Matching Scheme mohou zájemci od roku 1999 vložit údaje o odbornosti do databáze, z níž čerpají zaměstnavatelé nebo vládní agentury, pokud si přejí takového člověka navrhnout k udělení víza. V roce 2003 zavedla Austrálie ještě zvýhodněná opatření pro ty, kteří v zemi žili na dočasné obchodní vízum. V případě, že je firma nebo společnost úspěšná a její majitel nebo ředitel žije v Austrálii více než dva roky na dočasné vízum, může zažádat o vízum trvalého pobytu pro kvalifikované pracovníky.

3 Kanada: Kanada přijímá relativně vysoké procento imigrantů, jako stát nabízí štědrý sociální systém a imigrace je obecně vnímána převážně pozitivně. To vyplývá z toho, že přijímacím procesem projdou jen ti, kteří získají dostatečný počet bodů v přistěhovaleckých testech. Cílem testů je ověřit, zda jsou žadatelé pro zemi ekonomickým přínosem. Dalším důvodem pozitivního vnímání migrace v Kanadě je minimální ilegální migrace. To je dáno prostou geografickou polohou, Kanada sousedí pouze s velkým státem, který je jasně imigrační. Pokud jde o uprchlíky, považuje Kanada Spojené státy za bezpečnou zemi, takže také neuděluje azyl nikomu, kdo do země přicestoval skrze USA. Kanada je jednou z mála zemí, které utrácejí více za integraci imigrantů, než za výkon imigrační a azylové politiky. S přispěním organizace, která od roku 1992 sdružuje kanadské softwarové odborníky a společnosti a zaměřuje se na mapování lidských zdrojů v této oblasti na území Kanady (Software Human Resource Council), byl v roce 1997 spuštěn Software Development Worker Pilot Program (SDWPP). Kanada nabídla snazší možnost získat pracovní povolení kvalifikovaným IT pracovníkům. V říjnu 1998 byl navíc zahájen doprovodný projekt pro manžele/ky odborníků, kteří přicházejí do země v rámci uvedeného programu. Doprovodný program umožnil partnerům vstup do země a snazší přístup na kanadský pracovní trh. Evaluace pilotního projektu SDWPP vyhodnotila program jako nejefektivnější vzhledem k vynaloženým nákladům. Délka pracovního povolení se pohybovala kolem 15 měsíců, přičemž udělené vízum nebylo předstupněm k získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Zaměstnávání cizinců je v Kanadě možné i v jiných profesích, ale v tom případě je nutné mít záruku budoucího kanadského zaměstnavatele, že vyčerpal možnosti najmout na dané místo kanadského občana a že zaměstnání cizince umožní udržet nebo rozšířit nabídku pracovních míst. Pro hodnocení kvalifikace zvolila Kanada také bodový systém. V poslední době se právě bodový systém stal terčem veřejné kritiky, protože v dotazníku se započítává i kvalifikace manžela nebo manželky. (Médii navíc proběhl případ kvalifikovaného biochemika s PhD. a osmi lety praxe na německé prestižní univerzitě, který získal pouze 72 bodů v bodovacím systému, protože jeho paní měla jen střední školu a žádnou praxi). Dalším problémem je skutečnost, že za přihlášku do systému se platí. Jenže těm, kteří se přihlásili podle starých pravidel, ale neodpovídají novým, nebyly peníze vráceny, což vyvolalo u veřejnosti další nevoli. Nová pravidla byla pravděpodobně vytvořeno proto, aby se využilo práce cizinců, kteří již v Kanadě žijí. V době mezi červnem 2002 a únorem 2003 se v rámci programu přihlásilo lidí, což představuje pokles o 75 procent oproti stejnému období předcházející rok. V současnosti se čeká, že letos bude naplněno asi míst, což je výrazně méně než se na tento rok plánovalo ( ). Není ovšem jasné, zda nakonec místa nebudou obsazena těmi, kteří se přihlásili v předcházejících letech. Vzhledem ke geografické a demografické situaci v Kanadě je možné získat více bodů v hodnocení, pokud žadatelé souhlasí s tím, že budou žít v odlehlejších částech země, které se potýkají s nedostatkem odborníků. Zatím žije 52% imigrantů v Torontu, 15% ve Vancouveru a 11% v Montrealu.

4 Do Kanady přichází ročně pracovat asi lidí, z nichž asi deset procent připadá na IT profese. Jedním z důvodů, proč Kanada také potřebuje softwarové specialisty, je odchod samotných kanadských odborníků do USA. K červenci 2000 odešlo do USA přes Kanaďanů, dvakrát více než pět let předtím. Spojené státy americké: USA nabízejí celou škálu nejrůznějších typů víz, obecně je lze dělit do dvou skupin: na ne-imigrační víza, což jsou víza dočasná, víza imigrační, což jsou víza trvalého pobytu. Imigrační víza mohou být udělena na základě: 1) sloučení rodiny, včetně uznaného uprchlíka (2) 3) výhry v imigrační loterii (asi 50 tisíc ročně) 4) mezinárodní adopce 5) zákona na ochranu proti násilí na ženách 6) registrace (vychází z imigračního zákona a týká se těch, kteří přišli do země před rokem 1972, nemají jinak nárok na americké občanství, ale chtějí svůj status zlegalizovat). Dvě cesty k získání trvalého pobytu vedou přes: (7) zaměstnanecké vízum a (8) vízum pro investory. Kvóty na imigrační víza (pracovní zelené karty) jsou v současnosti stanoveny na ročně. Pod ne-imigrační víza umožňující pouze krátkodobý pobyt v zemi spadají obchodní a turistická víza, studentská víza, časově omezená pracovní víza, víza pro občany zemí NAFTA a další. Na neimigrační víza nejsou celkově žádné kvóty, ale existují omezení v jednotlivých typech víz. Největší kategorií příchozích do USA (přes 70%) tvoří rodinní příslušníci amerických občanů, kteří zažádají vládu o umožnění vstupu. Druhou skupinou jsou držitelé imigračních zaměstnaneckých a pracovních neimigračních víz a členové jejich rodin (12 procent), asi 7-9 procent připadá na uprchlíky. Odborné profese, zejména specialisté IT, mají nárok na vízum typu H-1B, což je neimigrační typ víza. Kongres už v roce 1990 stanovil na tato víza roční kvóty na ročně. V té době byl ovšem ještě daleko boom softwarových společností. V polovině devadesátých se však už stanovená kvóta vyčerpávala během prvních pěti měsíců roku. Imigranti sice tvoří asi 10 procent americké populace, ovšem ve vysoce odborných oborech (vývojoví inženýři a vědci s tituly PhD.) je jejich podíl asi 30 procent. Uvádí se, že více než jedna třetina inženýrů v Sillicon Valley se narodila v zahraničí. Kvóty na víza pro kvalifikované pracovníky byly nakonec v roce 1998

5 zvýšeny na s tím, že se v roce 2003 zase vrátí na původních Obecně je možné přecházet mezi různými typy ne-imigračních víz a je možné přejít z ne-imigračního do imigračního statutu. Velká Británie: Migranti mohou přijíždět do Velké Británie legálně na základě jedné z pěti možností: 1) systému pracovních povolení 2) různých kategorií pracovně-profesních schémat jako jsou například sezónní práce, podnikové stáže, konzultantské smlouvy 3) jako studenti 4) v rámci azylového systému 5) sloučení rodiny Systém pracovních povolení byl v říjnu 2000 novelizován. Byla například prodloužena doba některých typů povolení až na dobu pěti let. Nyní fungují ve Velké Británii čtyři programy pro pracovní migranty. Dva jsou zaměřené na kvalifikované pracovníky a dva na nekvalifikované. Britský zaměstnavatel může zažádat o pracovní povolení pro člověka, který není občanem EU, skrze organizaci Work Permits UK. Jde o vládní agenturu napojenou na Ministerstvo pro vzdělávání a zaměstnanost. Každý rok je podáno asi žádostí, z nichž asi 90 procentům je vyhověno. Druhý program (Highly Skilled Migrant Programme) představilo v lednu 2002 britské Ministerstvo vnitra. Před zahájením programu nebylo pro cizince, který by neměl britské příbuzné nebo předky, možné přijít do země a až tam hledat práci. To nyní program, jehož pilotní část trvala dvanáct měsíců, umožnil. Program měl ulehčit mobilitu kvalifikovaných lidí, ale nebyl přitom součástí schématu udělovaných pracovních míst a nespadal ani do programu jiných obchodních kategorií víz (nevyžaduje se investiční plán nebo strategický rozvojový plán společnosti). Programu se může účastnit neomezený počet cizinců, kteří získají alespoň 75 z celkových 100 bodů v testu. Platnost víza je jeden rok. Bodový systém zvýhodňuje žadatele podle dosaženého vzdělání, let praxe, úspěchů v oboru a předchozích příjmů. Zvláštní zvýhodněnou kategorii tvoří navíc praktičtí lékaři a sestry, kterých je v Británii citelný nedostatek. V kategorii dosaženého vzdělání mohl získat žadatel maximálně 30 bodů za PhD., 25 za magisterský titul a 15 za středoškolské vzdělání. V kategorii lze obdržet 15 bodů za minimálně pět let pracovní zkušenosti v oboru (3 roky pro držitele PhD.) Dalších 10 bodů dostane žadatel s minimálně dvěma lety praxe ve vyšší (senior) pozici anebo ve specializované funkci v daném oboru. Dosažené finanční ohodnocení se klasifikuje s ohledem na minimální a průměrné mzdy v různých zemích. V roce 2002 bylo do programu zařazeno žádostí. Programu se mohou účastnit cizinci uvnitř státu i mimo území Velké Británie. Lidé, kteří na základě programu přijdou do VB, nemají nárok na veřejné fondy. Rodinní příslušníci (manželé, manželky a děti do 18 let), mohou také zažádat o vstup do země spolu s uchazeči. Pokud je vyhověno i jejich žádosti, mohou v zemi pracovat. Od ledna 2003 funguje v Británii revidovaný program, který na pilotní program navazuje.

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Dočasná a cirkulární migrace: empirické poznatky, aktuální nastavení politik a praxe a budoucí perspektivy v členských státech

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Drahomíra Fischlová Danica Čerňanská VÚPSV prosinec 2001 Obsah: 1. Úvod 3 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění

Více

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv Hostis 4 Ročník I 2008 Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv OBSAH: EU otevřelo migrační centrum v Africe... 3 Cizinci u přijímacích zkoušek

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Soubor příspěvků projektu Vzdělávání podporuje začleňování komunit s registračním číslem CZ 0327 realizovaném

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA Shrnující zpráva Migranti na trhu práce ve vybraných evropských zemích: právní kontext a organizační podpora Shrnující

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Migrace v České Republice, její klady a zápory

Migrace v České Republice, její klady a zápory Migrace v České Republice, její klady a zápory Zpracovala: Bc. Tamara Richtermocová 2010 1 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů..3 2. Migrace v ČR popis aktuálního vývoje...4 3. Faktory a příčiny migrace.5 4. Zaměstnání

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Autor: Václav Gráf Vedoucí práce: Ing. Ivana Ryvolová Rok: 2007 Prohlašuji na svou čest, že jsem

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření

Více

Pohledem migrantů: hledání slušné práce

Pohledem migrantů: hledání slušné práce Pohledem migrantů: hledání slušné práce decent work decent life Obsah 03_ Předmluva 04_ O případových studiích 05_ Případové studie 23_ Konejme, i migranti mají svá práva! 06. Andské státy Obětování rodiny

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více