Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy. Workshop čtvrtek 24. března 2005, hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy. Workshop čtvrtek 24. března 2005, 9.00 16.00 hod."

Transkript

1 Odborná konference IIR Corporate Social Zapojte principy CSR do celofiremní strategie! Hotel Crowne Plaza, Praha března 2005 Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy Referují: Mgr. Andrea Cocherová Orange Slovensko, a.s., Bratislava Ing. Beáta Hlavčáková Orange Slovensko, a.s., Bratislava Ing. Michal Kačena Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň Mgr. Pavlína Kalousová Fórum dárců, Praha RNDr. Soňa Křítková, Ph.D. ČEZ a.s., Praha Mgr. Stanislav Kužel Appian Group a.s., Praha Ing. Miloš Mach Siemens s.r.o., Praha Konkrétní možnosti prosazování principů CSR Úvodní analýza a vytváření strategie Finanční plán firmy a CSR aktivity Vyhodnocení a měřitelnost CSR aktivit Komunikace společenské zodpovědnosti Ing. Jiří Wald MUCOS Pharma CZ, s.r.o. Ing. Tomáš Nejedlo Business Leaders Forum, Praha PhDr.Danica Siváková, CSc. Philip Morris ČR a.s., Praha Ing. Radek Stavěl Appian Group a.s., Praha Workshop čtvrtek 24. března 2005, hod. Vaše cesta ke strategii v oblasti CSR Vytváření strategie CSR krok za krokem Odborné vedení Marek Hlavica, nezávislý konzultant, Praha Mgr. Pavel Šafránek Mediální partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Přihláška: Telefax: Přihlaste se on-line:

2 Vážené dámy, vážení pánové, Praha, leden 2005 jistě i Vy jste se již setkali s pojmem Corporate Social (CSR), neboli společenská zodpovědnost firem. Co si však máme za tímto abstraktním pojmem přesně představit? Jak se v praxi co nejefektivněji přihlásit k zodpovědnosti za stav společnosti, ve které firmy rozvíjejí svou podnikatelskou činnost, a zároveň maximální možnou měrou přispět k zvýšení hodnoty samotné firmy? Odpovědi na řadu otázek, které se s tímto stále častěji skloňovaným pojmem pojí, Vám nabídne IIR na konferenci Corporate Social. Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy ve dnech března 2005 v hotelu Crowne Plaza v Praze. I tentokrát přinášíme zejména úspěšné příklady z praxe. Věříme, že v období probíhajících osvětových informačních kampaní přivítáte prezentace konkrétních přínosů CSR pro firmy v České republice i na Slovensku. Jaká specifika se pojí s prosazováním principů CSR v těchto zemích a kde jsou případná bílá místa ve společenských potřebách, kde by se mohla angažovat právě Vaše firma? Jak konkrétně naplánovat a začlenit aktivity CSR do podnikatelské strategie Vaší firmy na úrovni nejvyššího vedení a do celofiremních financí? Kdo jsou vůbec Vaši tzv. stakeholders a jak s nimi navážete oboustranně výhodný dialog? Jak maximálně využít CSR aktivity ve vnitřním a vnějším prostředí firmy? Jaké se nabízejí metody pro jejich vyhodnocení a měření? Nenechte si ujít příležitost k setkání s kolegy z jiných společností a k výměně zkušeností! Přihlašte se Fax Hotline: či em: Těšíme se na setkání s Vámi! Mgr. Hedvika Máchová Conference Producer Institute for International Research P.S. Využijte příležitosti k pracovnímu setkání se zkušeným konzultantem Markem Hlavicou přihlašte se na workshop Vaše cesta ke strategii v oblasti CSR, pořádaný 24. března 2005! Konference IIR jsou vynikající příležitostí pro cílený marketing Vaší firmy! PARTNERSTVÍ & VÝSTAVNICTVÍ Naše publikum je Vaše cílová skupina! V případě zájmu o partnerství & výstavnictví Vám ráda poradí: Ing. Yvetta Olejníková: tel.: Institute for International Research, partnerství & výstavnictví, Rumunská 1, Praha 2 Přihláška: Telefax: Přihlaste se on-line:

3 Úterý 22. března 2005 Předsednictví: Mgr. Pavel Šafránek Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů k semináři 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research a předsedy dne 9.10 hod. CSR v kostce Co se vlastně přesně skrývá za pojmem CSR? 3 pilíře CSR osvojte si základní termíny! Specifika CSR v ČR a SR v porovnání se světem jak vnímá CSR aktivity veřejnost a zákazníci? Jsou pro ně podstatné? Vjaké oblasti společenských potřeb v ČR a SR se může Vaše firma angažovat jako první? Hranice marketing/pr/csr Role státu v prosazování principů CSR Ing. Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel, Business Leaders Forum, Praha hod. Přestávka na kávu hod. Proč být společensky zodpovědnou firmou? Využijte maximálně možných přínosů! Jak přispívají principy CSR k dlouhodobé udržitelnosti Vaší firmy? Nakolik prosazování CSR principů pomůže k růstu hodnoty značky, budování její reputace a důvěryhodnosti? Posilte transparentnost Vaší společnosti a zlepšete dodavatelsko-odběratelské vztahy! Jaké zisky můžete očekávat v oblasti rozvoje lidského kapitálu? oblast péče o zaměstnance vzdělávání zaměstnanců personální marketing CSR jako cesta k získání konkurenční výhody a upevnění postavení v regionu Ing. Beáta Hlavčáková, Orange Group Relations Manager, Orange Slovensko, a.s., Bratislava Mgr. Andrea Cocherová, ředitelka Communication and Brand úseku, Orange Slovensko, a.s., Bratislava hod. Kdy se z daru stává investice? Pohled investora z oblasti těžby paliv, energetiky a strojírenství Pojetí CSR jako investice Data podmínkou úspěšnosti investice do CSR Dopady a přínosy firmy z hlediska udržitelného rozvoje Klíčové slovo stakeholders! kdo jsou Vaši stakeholders uvnitř i vně firmy? Monitoring dopadů a přínosů v regionu jako nástroj investice do CSR regionální politika: efektivní způsoby vedení dialogu se stakeholdery Ing. Radek Stavěl, ředitel odboru Public Relations, Appian Group a.s., Praha Mgr. Stanislav Kužel, specialista úseku pro vědu a výzkum, Appian Group a.s., Praha hod. Společný oběd hod. Úvodní strategická analýza situace Cena Via Bona 2003 (udělila Nadace Via) Mezinárodní cena ASRIA za společenskou odpovědnost podniku 2004 (Penang, Malajsie) Kdy uzrála doba pro budování strategie v oblasti CSR? Jaké oblasti budou předmětem úvodní analýzy? Potřebné interní vstupy a kdo je poskytne? Jak si přesně zmapujete aktuální společenské potřeby a potřeby jednotlivých stakeholders? V jakých společenských oblastech se angažovat? Vyjděte z předmětu činnosti Vaší firmy! Ing. Jiří Wald, jednatel a spolumajitel, MUCOS Pharma, a.s., Praha hod. Přestávka na kávu hod. Vytváření strategie CSR krok za krokem Průvodce jednotlivými fázemi utváření strategie 1. místo v žebříčku TOP firemní filantrop 2004" (uděluje Fórum dárců se sdružením Czech TOP 100) Cesta ad hoc aktivit k vytvoření strategie CSR Jak vyjít z filozofie korporace, a přesto vytvořit vlastní strategii CSR? do jaké míry jsou specifické společenské potřeby a podmínky v ČR a SR? Organizace CSR ve společnosti rozdělení kompetencí, úkolů a zodpovědností Jak zpracovat etický kodex? Sestavte efektivní grantovou politiku! RNDr. Soňa Křítková, PhD., vedoucí oddělení komunikace, ČEZ, a.s., Praha hod. Může principy CSR rozvíjet skutečně každá firma? Odpovídá Philip Morris! Kontroverzní předmět podnikání a přesto společensky zodpovědná firma? Jak vytvořit vlastní strategii CSR? Pro kterou oblast podpory se rozhodnout? Prezentace konkrétních projektů Jak komunikuje tabáková firma své CSR aktivity? PhDr. Danica Siváková, CSc., ředitelka oddělení pro vnější vztahy, Philip Morris ČR a.s., Praha Vítěz hlavní ceny Via Bona 2002 (uděluje Nadace Via) Ocenění Život hod. Začlenění CSR aktivit do celofiremních financí Podle jakých hledisek určit výši rozpočtu? Sjakými výdaji a položkami v rámci rozpočtu je nutné počítat? Výdaje v oblasti CSR a daňová optimalizace Recept na optimalizaci nákladů spojených soblastí prosazování CSR: využívejte i možnosti poskytování služeb, hmotných dodávek, sdílení prostor atd. Existuje vzorec pro určení návratnosti nákladů na oblast CSR? Referent kontaktován hod. Zavěrečné shrnutí prvního dne konference předsedou hod. Následuje koktejl Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. Přihláška:

4 Středa 23. března 2005 Předsednictví: Mgr. Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka, Fórum dárců, Praha 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy 9.10 hod. Dárcovství: jeden ze stavebních kamenů společenské zodpovědnosti firem Představení možných modelů sami, prostřednictvím vlastní nadace, či ve spolupráci s dalšími partnery? Za jakých podmínek jsou jednotlivé modely vhodné? Jak vytipovat vhodného partnera pro spolupráci? (NGO, municipality, školy) jaká jsou určující hlediska, zdroj referencí jak spolupráci prakticky zajistit? Ing. Miloš Mach, ředitel marketingu, Siemens, s.r.o., Praha hod. Přestávka na kávu hod. Pro Vaši inspiraci! Úspěšné projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi Prezentaci 3 případových studií zajišťuje Fórum dárců, Praha hod. Jak lze změřit aktivity CSR? Dobrovolné nebo povinné reporty? Jaké existují osvědčené metody měření? Které ukazatele jsou pro Vaši společnost relevantní a jak je sledovat? Společensky zodpovědné investování SRI Benchmark firemní filantropie Referent kontaktován hod. Společný oběd hod. Dopad realizované podpory: jak vyhodnocovat? V kterých oblastech byste měli dopad Vašich CSR aktivit sledovat? 3. místo v žebříčku TOP firemní filantrop 2004 (uděluje Fórum dárců se sdružením Czech TOP 100) Reporting co by mělo být jeho předmětem? jak efektivně nastavit systém? Jak vyhodnocovat změnu postoje veřejnosti a zákazníků ke značce? Jak se odrazí CSR do oblasti dodavatelskoodběratelských vztahů a do vnímání veřejnosti? Vyhodnocování jako cesta k stanovení/korekci dlouhodobého plánu Zástupci společnosti Eurotel Praha spol. s r.o., Praha hod. Komunikace CSR navenek Jak zpracovat zprávu o společenské zodpovědnosti firmy, eventuelně jak komunikovat tyto aktivity ve výroční zprávě? Efektivní způsoby Poskytuje CSR společnosti příležitost k lobbingu? Jak spolupracovat úspěšně s novináři? Tzv. kontroverzní témata jako možná oblast CSR aktivit společnosti jsou nevýhodou? a jak je komunikovat? Ing. Michal Kačena, Corporate Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň hod. Závěrečné shrnutí konference předsedou hod. Závěr konference S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI sgenerálními řediteli smarketingovými řediteli sřediteli pro strategii sřediteli pro komunikaci spr managery smanagery pro Corporate Affairs Z NABÍDKY ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ IIR Rizika a ručení manažerů a členů statutárních orgánů února 2005, Praha Ručení managementu v oblasti ochrany citlivých informací 24. února 2005, Praha Riziká a ručenia manažérov a členov štatutárnych orgánov marca 2005, Bratislava (seminář) MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE Business Leaders Forum je společnost představitelů českého a mezinárodního průmyslu a obchodu a dalších významných institucí v ČR. Usiluje o identifikaci problémů, které ovlivňují změny ve společnosti, způsob života a s tím spojená rizika. Klade si za cíl rozšiřování společensky zodpovědné řídící praxe v duchu Corporate Social v ČR i ve světovém měřítku. Prostřednictvím partnerství mezi podniky, vládou, školami, nevládními organizacemi a místním společenstvím se snaží dosahovat lepšího sociálního, hospodářského a obecně životního prostředí. Mezi hlavní činnosti BLF v této oblasti patří podpora tzv. triple bottom line tzn. podpora podnikatelské strategie od samého začátku v oblasti ekonomické, sociální a ekologické. BLF je členem sítě CSR Europe. Fórum dárců je občanské sdružení usilující o rozvoj filantropie v ČR. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací, Asociace nadačních fondů aklub firemních dárců DONATOR. Všichni členové se přihlásili k pravidlům etického chování a aktivně se podílejí na rozvoji nadačního sektoru a firemního dárcovství v ČR. Fórum dárců je členem prestižního nadnárodního uskupení Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS). Telefax:

5 Čtvrtek 24. března 2005, hod. WORKSHOP Vaše cesta ke strategii v oblasti CSR Vytváření strategie CSR krok za krokem Analyzujte situaci Vaší společnosti na českém/slovenském trhu a v regionu! Identifikujte své stakeholders a navrhněte způsob práce s nimi! Vytipujte oblasti, ve kterých by se Vaše společnost měla angažovat! Určete základní body Vašeho etického kodexu! Navrhněte konkrétní aktivity v jednotlivých oblastech! Identifikujte možné způsoby měření a vyhodnocování! Odborné vedení: Marek Hlavica, nezávislý konzultant, Praha Zástupce klienta NA KONFERENCI REFERUJÍ: Mgr. Andrea Cocherová V oblasti marketingové a korporátní komunikace pracuje od roku Od roku 1997 působí ve společnosti Orange Slovensko, podílela se na vzniku a realizaci komunikační strategie firmy pod značkou Globtel a v současnosti Orange. Je ředitelkou Úseku komunikace a značky a členkou vedení společnosti. Zodpovídá za strategii společnosti v oblasti budování a řízení značky, nadlinkové a podlinkové reklamy, řízení vztahů s externí a interní veřejností a médii, sponzoringu, filantropie a řízených událostí. Ing. Beáta Hlavčáková Zodpovídá za vedení a řízení Programu Spoločenskej zodpovednosti v Orange Slovensko, a.s.. Má zkušenosti ve vedoucí pozici a v oblasti marketingu a brandingu. Řídila změnu společnosti Globtel na Orange Slovensko, a.s. Marek Hlavica Původně novinář, později ředitel vydavatelství Mladý svět V 2. polovině 90. let byl partnerem a ředitelem agentury Impact. V letech působil jako manažer komunikací ve Philip Morris ČR, v letech jako Public Affairs Officer v Citibank, a.s. Podílel se na řadě CRS projektů jako např. Majáky (portál pro dlouhodobě nemocné děti), Money for Living (finanční vzdělávání dětí z dětských domovů), Dona (projekt boje proti domácímu násilí, oceněný cenou Via Bona) a další. Přednáší pro neziskový a komerční sektor. Je předsedou PR klubu, asociace odborníků na PR a komunikaci. V současné době působí jako nezávislý konzultant. Ing. Michal Kačena Vystudoval Fakultu jaderného inženýrství na ČVUT v Praze, dvouleté studium na Fakultě žurnalistiky UK a postgraduální studium managementu. Pracoval nejdříve v Ústavu jaderných informací, pak jako manažer pro vztahy s veřejností ve společnostech ČEZ, a.s. a Philip Morris ČR a.s., kde působil též jako konzultant oddělení lidských zdrojů. V současné době zastává funkci manažera firemních vztahů ve skupině Plzeňského Prazdroje. Mgr. Pavlína Kalousová Výkonná ředitelka, Fórum dárců, Praha Mgr. Stanislav Kužel Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor hydrobiologie, FSV UK v Praze, specializace: sociální antropologie. Působí jako specialista úseku pro vědu a výzkum společnosti Appian Group a.s. Věnuje se aplikovaným sociálním výzkumům v podnikové praxi, dále transformačním, migračním a sociálním problémům střední Evropy. Pracoval v projektech Monitoring, analýza a reporting vnějších a vnitřních faktorů udržitelného rozvoje společnosti AG a.s., Sociální a znalostní deskripce firemního prostředí z hlediska knowledge managementu Průzkum možností sociální revitalizace v severozápadních Čechách. RNDr. Soňa Křítková, Ph.D. Vystudovala UK, Fakultu přírodovědeckou, Univerzitu v Pardubicích, Fakultu chemicko-technologickou a Univerzitu v Lipsku, Institut pro komunikaci a média. Je uznávanou specialistkou na firemní komunikaci a vnější vztahy. Ve společnosti ČEZ pracuje od roku 1999, zpočátku jako specialista komunikace a nyní na pozici vedoucí oddělení komunikace. Ing. Miloš Mach V letech působil ve společnosti Siemens komunikační systémy s.r.o. jako Product Manager, od roku 1999 ve společnosti Siemens s.r.o. postupně jako marketingový analytik, vedoucí marketingu, od roku 2002 jako ředitel marketingu a komunikace. Ing. Tomáš Nejedlo Vystudoval FSI ČVUT, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby. Pracoval jako marketingový ředitel v Intercontactu Praha a jako vedoucí projektant v Investičním rozvoji v Závodech průmyslové automatizace Čakovice a.s. Od roku 1997 je výkonným ředitelem Business Leaders Fora. Je odpovědný mj. za vedení projektů ve spolupráci s partnerskými organizacemi v PWIBLF, CSR Europe, Evropskou unií, UNICEF, Světovou bankou atd. Organizuje Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí, je členem pracovního výboru evropské Ceny pro udržitelný rozvoj vyhlašované Evropskou komisí a předsedou dozorčí rady Media Development Loan Fund. PhDr. Danica Siváková, CSc. Po studiu sociologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě pracovala ve výzkumu.v letech pracovala jako poradkyně kanceláře Národní rady Slovenské republiky, poté do roku 1998 jako ředitelka odboru zahraničních vztahů a protokolu Národní rady Slovenské republiky. V období působila jako manažerka vnějších vztahů ve společnosti Philip Morris Slovenská republika, od roku 2002 je ředitelkou vnějších vztahů, Philip Morris Česká republika, a členka představenstva. Ing. Radek Stavěl V roce 1995 absolvoval inženýrské studium na VŠE v Praze a v roce 2001 odborný kurz na London School of Public Relations. Od roku 2002 je externím doktorandem komunikace na FAMU, kde studoval scenáristiku a dramaturgii. Od roku 1994 má praxi z médií, pracoval například v TV Nova, pro Českou televizi či Respekt, zástával v médiích pozice dramaturga, scénaristy, redaktora. V letech pracoval v komunikační agentuře Donath-Burson-Marsteller jako Key Account Manager, kde vedl zakázky v oblasti vztahů s médii a CSR. Od října 2003 pracuje ve společnosti Appian Group a.s., holdingové centrále skupiny pro ČR, jako ředitel odboru Public Relations. V náplni práce má mimo jiné činnost v projektových týmech aktivit udržitelného rozvoje a CSR. Mgr. Pavel Šafránek Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, oboru sociální geografie a regionální rozvoj. V letech působil jako vedoucí vydání moravskoslezského týdeníku Region, v období byl vedoucím oddělení územních aktivit referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Opavě. Od roku 2000 do ledna 2005 působil jako specialista PR ve společnosti B.I.G. Prague. Přihlaste se on-line:

6 Přihláška Telefax Přihláška Adresa Přihláška on-line Institute for International Research GmbH. org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 P r o s í m e, v y p l ň t e ú d a j e p r o r e g i s t r a c i Ano, závazně se přihlašuji na konferenci workshop příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax: Ano, závazně se přihlašuji na konferenci workshop příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax: Ano, závazně se přihlašuji na konferenci workshop příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... 5 % sleva pro 3 úãastníky telefon:... fax: firma:... IČO:... DIČ:... ulice/poštovní přihrádka:... město:... PSČ:... počet zaměstnanců v podniku:... oblast podnikání:... datum:... podpis:... Přeji si informace em z oblasti general managementu Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: Public Private Partnership (10/2004), cena Kč + DPH V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: 5 % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci Kdo povolil Vaši účast na této konferenci? jméno... TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Corporate Social Úterý 22. března 2005, hod., následuje koktejl Středa 23. března 2005, hod. Workshop: Vaše cesta ke strategii v oblasti CSR Čtvrtek 24. března 2005, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR: Hotel Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6, tel.: , fax: IIR příjmení... pozice... oddělení... Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno... příjmení... pozice... oddělení... ODSTOUPENÍ WEBC0465 Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. (C0465) ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: konferenci , Kč + DPH workshop , Kč + DPH konferenci a workshop , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0465. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Mgr. Hedvika Máchová Změny adresy/marketing: Mgr. Andrea Cibulcová Partnerství & výstavnictví: Ing. Yvetta Olejníková

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

ROZVOJ TECHNOLOGIE A LIDSKÝ FAKTOR

ROZVOJ TECHNOLOGIE A LIDSKÝ FAKTOR Společnost Jaseka si Vás dovoluje pozvat na setkání v rámci projektu STRATEGICKÁ SKUPINA na téma STRATEGICKá SKUPINa ROZVOJ TECHNOLOGIE A LIDSKÝ FAKTOR (Transformace, náročnost a turbulence trhů, vlivy

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě 23 24 4 2014 workshop

Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě 23 24 4 2014 workshop Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2014 organizuje Český institut

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ...12 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí.... 10 ÚDAJE

Více

1. den Program Metoda 08,30-08,45 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání.

1. den Program Metoda 08,30-08,45 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 1. den Program Metoda 08,30-08,45 Zahájení programu. Představení lektora. Seznámení se se zaměřením posluchačů a Formulace cílů a očekávání. formulace hlavních témat 08,45-09,30 Finanční řízení, jeho principy

Více

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu.

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. Odborný seminář Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. 18. 10. 2013 Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha Organizátor:

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ Společnost Jaseka si Vás dovoluje pozvat na setkání v rámci projektu STRATEGICKÁ SKUPINA na téma STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ LIDÉ A FIRMY VE SVĚTĚ ZMĚN 24. října 2013, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 1 Název: Personální zajištění realizace Zaměření: Cílové skupiny: Interní / externí proveditelnost projektu Podnikatelé,

Více

ZDENĚK POHLREICH VÍCE INFORMACÍ NÍŽE. stává srdeční záležitost. Když se z vaší značky SPECIAL GUEST WWW.ADCAMP.CZ 7. ROČNÍK 14. 15.

ZDENĚK POHLREICH VÍCE INFORMACÍ NÍŽE. stává srdeční záležitost. Když se z vaší značky SPECIAL GUEST WWW.ADCAMP.CZ 7. ROČNÍK 14. 15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MARKETINGU V TURISMU 7. ROČNÍK 14. 15. DUBNA 2016 ZLÍN, KONGRESOVÉ CENTRUM Když se z vaší značky stává srdeční záležitost WWW.ADCAMP.CZ SPECIAL GUEST ZDENĚK POHLREICH VÍCE INFORMACÍ

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR IT Security 2007 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Systém informační bezpečnosti stále aktuální téma! Bezpečnostní politika: inspirujte se zkušenostmi! Buďte připraveni na

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

Private Labels. aneb do svûta pod privátní znaãkou? 8. a 9. ãervna 2004 hotel Crowne Plaza, Praha

Private Labels. aneb do svûta pod privátní znaãkou? 8. a 9. ãervna 2004 hotel Crowne Plaza, Praha Odborná konference IIR www.konference.cz Trh a spotfiebitel rozhodl: Privátní znaãky! Private Labels aneb do svûta pod privátní znaãkou? Referují: ING. PETR BAUDYŠ TESCO STORES ČR A.S., PRAHA ING. EVA

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL PROGRAM KONFERENCE 8:30-9:15 Prezence, možnost prohlídky vystavených UAV BLOK I (70 min.) 9:15-9:20 Přivítání hostitele 9:20-9:30 Keynote doc. Ing. Jindřich

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Sylva Vavrušová 16. 2. 2012 1/4 Zpracoval Datum Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Kdy 21. 23. března 2012 Kde Téma setkání Přednášející

Více

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová ZAMĚŘENÍ: Finance měst a krajů, informace k přípravě rozpočtů měst a krajů na rok 2009, úpravě rozpočtových výhledů a aktuálním makroekonomickým dopadům

Více

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ Váš partner na cestì za vyššíkvalitou 2016 k o n f e r e n c e 23. 24. 3. 2016 Orea Hotel Pyramida Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 Vzdělávání a specifické VW/Škoda požadavky na kvalitu dodávek Ochrana životního

Více

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace odborná konference IIR RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace www.konference.cz/industry.cfm RFID budoucí nutné technologické vybavení Vaší společnosti! Jaké jsou přínosy a rizika

Více

Zlepšování firemních procesů For Business Excellence

Zlepšování firemních procesů For Business Excellence 15. 16. 4. 2015 Zlepšování firemních procesů For Business Excellence aneb odhalte tajemství fungujících firemních procesů Mám dojem, že pracuju v neustálém chaosu. O nastavení firemních procesů se u nás

Více

Aplikace požadavků doporučení ČSN EN ISO 9004:2001 při zlepšování systému managementu jakosti 3. - 4. 11. 2005

Aplikace požadavků doporučení ČSN EN ISO 9004:2001 při zlepšování systému managementu jakosti 3. - 4. 11. 2005 Aplikace požadavků doporučení ČSN EN ISO 9004:2001 při zlepšování systému managementu jakosti 3. - 4. 11. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Manageři firem, které získaly certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, mají

Více

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha odborná konference IT Security 2006 www.konference.cz/it.cfm Zorientujte se v současných ohroženích a rizicích! Seznamte se s novelizovanými bezpečnostními standardy! Zaveďte funkční systém řízení informační

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI ÚDAJE K 30. 6. 2005 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Úspory energií v podnicích

Úspory energií v podnicích Odborná konference IIR Úspory energií v podnicích 12. 13. října 2010 Hotel Diplomat, Praha Energetický management Energetická efektivnost Energetický audit a jeho praktické využití Strategie nákupu jako

Více

Činnost asociace v letech 2014 2015

Činnost asociace v letech 2014 2015 Činnost asociace v letech 2014 2015 Vize CAFIN CAFIN je přední a respektovanou autoritou v otázkách finančního řízení díky certifikaci finančních pozic a sdílení odborného know-how. Podpora výzkumu, výuky

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2009 Datum uveřejnění: 12. 5. 2009 Obchodní

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Řízení datové a informační kvality

Řízení datové a informační kvality Odborná konference IIR Řízení datové a informační kvality Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality 20. 21. března 2007 Renaissance Prague Hotel, Praha Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod ITIL, CMMI,

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

SVĚTOVÝ BETON 2002 2006. Kolokvium KONEČNÁ POZVÁNKA. impulzy 2. fib kongresu v Neapoli. 20. února 2007 Praha, Masarykova kolej ČVUT

SVĚTOVÝ BETON 2002 2006. Kolokvium KONEČNÁ POZVÁNKA. impulzy 2. fib kongresu v Neapoli. 20. února 2007 Praha, Masarykova kolej ČVUT KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002 2006 impulzy 2. fib kongresu v Neapoli 20. února 2007 Praha, Masarykova

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

RUBRIKA 1 TÉMA B4I. REPORT projektu B4I vydání č.?

RUBRIKA 1 TÉMA B4I. REPORT projektu B4I vydání č.? RUBRIKA 1 TÉMA B4I REPORT projektu B4I vydání č.? Strana 1 Projekt Bridge4Innovation (b4i) se pomalu blíží ke svému závěru, ale jeho vize a poslání přebírá začínající projekt Jihočeského Univerzitního

Více

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009 INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

22. konference REOTRIB 2016. Kvalita paliv a maziv. 25. 27. května 2016 Hotel Diana, Velké Losiny. Reo Trade, s.r.o., Opava. www.reotrib.

22. konference REOTRIB 2016. Kvalita paliv a maziv. 25. 27. května 2016 Hotel Diana, Velké Losiny. Reo Trade, s.r.o., Opava. www.reotrib. 22. konference REOTRIB 2016 Kvalita paliv a maziv 25. 27. května 2016 Hotel Diana, Velké Losiny Reo Trade, s.r.o., Opava www.reotrib.cz 22. konference REOTRIB 2016 Kvalita paliv a maziv se opět bude konat

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

17. dubna 2014, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza, Praha 6, Koulova 15

17. dubna 2014, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza, Praha 6, Koulova 15 Společnost Jaseka si Vás dovoluje pozvat na setkání v rámci projektu STRATEGICKÁ SKUPINA na téma STRATEGICKá SKUPINa člověk jako účetní položka? 17. dubna 2014, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza, Praha 6,

Více

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU odborná konference IIR LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Trendy kvalita náklady! www.konference.cz/sales.cfm Dopady globálního vývoje automobilového průmyslu na logistiku Co nás čeká při zavedení mýtného

Více

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst Fakulta dopravní ČVUT Praha pořádá odbornou mezinárodní konferenci na téma: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst 8. vědecká mezinárodní konference Fakulty dopravní ČVUT v

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace

Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19. května 201 Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace 2 % Čechů vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech, ukázal aktuální

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS Ing. Milan Appel Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Ředitel SVČ praxe 27 let Lektor praxe 16 let Vedoucí oddílu praxe 38 let Lektor, facilitátor, konzultant,

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 13. a 14. dubna 2010 pořádaná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly zasedací místnost Krajského úřadu v Českých Budějovicích Program konference BIOPLYN 2010

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Odborná konference IIR E-mobilita Na cestě k vozům budoucnosti 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Současný stav a možný rozvoj elektromobility v České republice Výhody, nevýhody a hnací síly

Více

Jak přežít a uspět v novém světě? (Transformace společnosti, ekonomiky a podnikání)

Jak přežít a uspět v novém světě? (Transformace společnosti, ekonomiky a podnikání) Jak přežít a uspět v novém světě? (Transformace společnosti, ekonomiky a podnikání) KONFERENCE NADACE ZET, SPOLEČNOSTI ROKLEN FIN A AKADEMICKÉ ALIANCE KONAJÍCI SE V KVĚTNU 2016 1 Nadace ZET Milana Zeleného

Více

Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů

Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů Donath Business & Media MR. Think Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů Závěrečná zpráva doplňkového průzkumu k Blogbarometru 2015 Praha, prosinec 2015 Obsah Blogosféra a sociální sítě očima

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Ing. Soňa Jonášová Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. Ředitelka

Ing. Soňa Jonášová Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. Ředitelka Ing. Soňa Jonášová Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. Ředitelka Soňa je zakladatelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a je organizátorem Konference ODPAD ZDROJEM. Hlavním cílem organizace je implementace

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 31.12. 2006 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 30.6. 2007 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 659 ze dne 31.3.2015 k návrhu zřízení Komise Rady hlavního města Prahy pro rozvoj cestovního ruchu Rada hlavního města

Více

blue projects agency Ing. Pavel Duchek (1972) Profesní působení:

blue projects agency Ing. Pavel Duchek (1972) Profesní působení: Ing. Pavel Duchek (1972) Absolvent oboru Mechanik strojů a zařízení na SOU Škoda Plzeň. Po maturitě studoval na Strojnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor Průmyslové inženýrství a management,

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

Inteligentní digitální domácnost

Inteligentní digitální domácnost Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci Inteligentní digitální domácnost 23. září 2011, od 10:00 hod Velký sál konferenčního centra, Výstaviště Letňany Program 10:30 10:40 Zahájení konference

Více

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Digitalizace Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák CSc., předseda Rady Českého

Více

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Zadávací dokumentace Název zakázky Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná

Více

Service Oriented Architecture (SOA): na startu!

Service Oriented Architecture (SOA): na startu! Odborná konference IIR Service Oriented Architecture (SOA): na startu! 26. 27. března 2008 Hotel Diplomat, Praha Seznamte se detailně s koncepcí SOA! Rozhodujete se o zavedení SOA? Získejte argumenty!

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ pořádá XIX. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu SANACE 2009 13. kvìtna 2009 Slavnostní zahájení,

Více

Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení katedry podnikání

Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení katedry podnikání Datum: 1. 12. 2014 Předkládá: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan Fakulty podnikohospodářské Zpracoval: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Odborná konference IIR Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Centralizací podpůrných aktivit k vyšší efektivitě 13. 14. března 2007 Hotel Diplomat, Praha Základní koncepce, modely a fungování SSC

Více

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK inter ikea centre group NEWSLETTER Číslo 1, 2012 MILÍ PŘÁTELÉ, přinášíme vám první elektronický newsletter roku 2012 o novinkách developera Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko, který patří

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY.

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V atmosféře nedávné aktualizace strategického dokumentu ČR zvaného Státní energetická koncepce se v Praze, 21. 23. října 2012 uskutečnil již 3. ročník mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 8. 8. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Odborná konference IIR Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Malá velká revoluce 10. 11. června 2008 Corinthia Panorama Hotel, Praha Nahlédněte do nanosvěta Vývoj, výzkum a inovace vedoucí k praktickým

Více