Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Vyhláška č.15/2005sb 7 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 a) základní údaje o škole název školy Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace adresa školy Dolní Žandov č.37, Cheb právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Ivana Weinzettlová zástupce ředitele:mgr. Vlasta Hrbková kontakt tel.: fax: Zřizovatel název zřizovatele Obec Dolní Žandov adresa zřizovatele Dolní Žandov 36 kontakt tel.: fax: Kapacita školy Mateřská škola 50 žáků Základní škola 225 žáků Školní družina 25 Školní jídelna 300 jídel

2 Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Celkem MŠ, ZŠ oddělení na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 2. stupeň ZŠ ,5 111 Školní družina Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 členů Mgr. Daniela Hylmarová - předseda Ludmila Zábranová, Eliška Stránská, Lucie Vojtaššáková, Lenka Hadariová, Markéta Poláková Kontakt materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny V tomto školním roce se opravila střecha na všech pavilonech školy. Běhen prázdnin se vyměnily šatní kóje za dřevěné uzamykatelné skříňky. V MŠ byl v jedné třídě položen nový koberec. Do druhé třídy byly pořízeny žaluzie. Odborné pracovny, knihovna, Na škole je odborná pracovna chemie s interaktivní tabulí, multimediální učebna učebna HV, kuchyňka. Žákovský parlament si vybavil jednu místnost, kde se schází. Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Knihovnu navštěvují děti dle úředních hodin. ŠD využívá prostor mezi jídelnou a školou, děti z MŠ si hrají na hřišti před školou i na zahradě za školou. Připravuje se projekt na vybudování hřiště v těchto prostorách. Sportovní zařízení Beze změn, hřiště si dále půjčujeme od TJ Dolní Žandov.. Dílny a pozemky Nevyužívají se. Žákovský nábytek Nebyl nakoupen žádný nový školní nábytek. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Dle možnosti školy jsou průběžně vybavovány kabinety jednotlivých předmětů. apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dále probíhá výměna učebnic na 2. stupni z nakladatelství FRAUS, 1. stupeň používá učebnice ALTER. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Z projektu Návrat k technickým oborům bylo zakoupeno 20 PC s monitory, 10 notebooků pro žáky, 6 notebooků pro učitele, server, videokamera, fotoaparát, multimediální PC. Komentář: Šatní skříňky byly pořízeny ze sponzorských darů.

3 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života, vydán dne Zařazené třídy c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 22,301 Počet učitelů ZŠ 10,77 Počet vychovatelů ŠD 0,733 Počet učitelek MŠ 3,042 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,75 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,2 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Stupeň vzdělání 1 učitelka 1,0 VŠ 2 učitelka 0,82 VŠ 3 učitel 1,0 VŠ 4 učitelka 0,82 VŠ 5 učitelka 1,0 SŠ 6 učitelka 1,0 SŠ 7 učitelka 1,0 SŠ 8 učitelka 1,0 VŠ 9 zástupce 1,0 VŠ ředitele 10 učitelka 1 VŠ 11 učitel SŠ 12 vychovatelka 0,733 SŠ 13 ředitelka 1,0 VŠ 14 učitelka MŠ 1,0 SŠ 15 učitelka MŠ 1,0 SŠ 16 učitelka MŠ 0,242 SŠ 17 učitelka MŠ 0,726 SŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace %

4 Učitelé 1. stupně 80 Učitelé 2. stupně 42 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD 100 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 ved. školní jídelny ZŠ kuchařka 0,6 0,4 2 kuchařka 1,1 3 kuchařka 1,1 4 mzdová účetní 0,4 5 účetní 0,2 6 domovnice 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka v MŠ 1,0 d) údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce Údaje o přijímacím řízení Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 11 2 Zápis k povinné školní docházce

5 počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I II Nehodnoceno III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Komentář : Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č.3 Údaje o zameškaných hodinách Celkem Počet omluvených hodin Na 1 žáka je průměrně 59,61 hodin. Počet neomluvených hodin 376

6 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 4 Komentář: Škola spolupracuje s PPP, kde jsou žáci vyšetřeni a na žádost rodičů je povolen individuální plán vzdělávání. e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MPP šk. rok 2011/2012 a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - Přednášky KOTEC ( sebevědomí, komunikace, sekty, mezilidské vztahy, příčiny užívání drog a postoj k nim, předsudky a tolerance, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek ( konzumace a distribuce OPL ve škole nezjištěna - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) prevence plněna v rámci osnov - Přednáška Láska ano, děti ještě ne b) nezjištěny žádné případy : - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie c) nahlášen 1 případ záškoláctví na OSPOD M. Lázně a Policii ČR g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení DVPP rok 2011/2012 DATUM NÁZEV cena MÍSTO Pedagog Hrátky s hudbou 400 Cheb Kyzmanová 23.- Řízení lidských zdrojů ve školách 0 Mostov Hrbková,Weinzettlová Ředitelův nápovědník 0 Žinkovy Weinzettlová Školení MIŠ 0 Beroun všichni pedagogové Informační a komunikační technologie 0 Mar.Lázně Hrbková, Weinzettlová Zvyšování znalostí IKT 0 Mar.Lázně Hrbková, Weinzettlová

7 Zvyšování odborných kompetencí 0 Mar.Lázně Marketing a projekt.řízení školy 0 Mar.Lázně 400 Hrbková, Weinzettlová,Krejč. Hrbková, Weinzettlová,Krejč Práce na interaktivní tabuli ve škole 0 Mar.Lázně Hrbk.,Krejč.,Wein.,Fict.,Pol Řízení projektů 0 Karlovy Vary Hrbková Využití technologií při výuce geometr 0 Sokolov Hrbková Mariánské Hry ve výuce NJ 998 Láz Fictumová Hudební výchova v MŠ 420 Karlovy Vary Žižková Finanční gramotnost 420 Karlovy Vary Dúcka Školení OLAT 9600 Dolní Žandov všichni pedagogové Syndrom vyhoření 0 Dolní Žandov všichni pedagogové Začínáme s učením na míru 0 Praha Hrbková Poznáváme učební styly žáků 0 Praha Hrbková Učební styly v praxi 0 Praha Hrbková Kdy je učení efektivní 0 Praha Hrbková h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy Září Divadlo Klokánek, pohádka Červík Ervík Přespolní běh kolem Medvědího pramene výběr Říjen Minikopaná Vývoj světové rockové hudby Prožitkový kurz Čápata Ekodepon Listopad Návštěva parlamentu v Ústí nad Labem Prezentace ŽP pro rodiče, ped. sbor Prezentace ŽP pro zastupitele ŽP Prosinec Zpátky do pohádky (Muzeum M. Lázně) Slavnostní oběd v hotelové škole Koncert v kostele sv. Michala ŽP Návštěva Parlamentu ČR v Praze

8 Pouštění balónků s přáním Ježíškovi Čína- říše mocného draka 9. Návštěva Úřadu práce v Chebu 8. Návštěva úpravny vody v M. Lázních Vystoupení pro důchodce Pěvecké vystoupení tria -půlnoční mše Mikulášká nadílka Vánoční besídka Leden Sledge hokej Ostrovnad Ohří ŽP Multikulturní projekt Žijeme tu společně Únor Projekt - Koncovka Březen Návštěva Galerie v Chebu Lyžařský výcvik Vysroupení k MDŽ Projekt Veselé zoubky 1. Duben Velká velikonoční soutěž Exkurze Kamnářství 9. Exkurze ISŠ v Chebu - obor elektro 9. Láska, ano, děti ještě ne (přednáška) 8. Soutěž Velikonoční pohlednice Květen Projekt Zdravé zuby 1. Návštěva chebské knihovny 1. Návštěva ŽP Ústí nad Labem ŽP Prezentace ŽP pro okolní školy ŽP Olympiáda Mariánskolázeňsko Nocování v Sadově Exkurze ve sklárně v Salajně 9. Exkurze ve v truhlárně 9. Exkurze ISŠ v Chebu - obor automechanik 9. Kinderiáda Divadlo Pernštejn - Gladiátoři Matematický koníček - soutěž Školička pro budoucí prňáčky ( 10 schůzek) Červen Nocování ve škole 6. Správná devítka 1.-9.

9 Návštěva Nagelu Odpoledne s Čápaty Kino Svět - Probudím se včera Třídní projekt Odpady 5. Projket Dolní Žandov - obec, ve které bydlím 1. Bruslení inline dráha Habartov 6. Návštěva rodinného statku 6. Projekt - finanční gramotnost 8. Nocování ve škole 7. Akademie Exkurze -pokrývačství 9. Exkurze Agrokombinátu D. Žandov Exkurze Eutitu Stará Voda 9. Školní výlety Plzeň 1. Mariánské Lázně 2. Plzeň 3. Plzeň 4. Boží Dar 5. Blatná 6. Mariánské Lázně 7. Horní hrad 8. Rokycany 9. Testování Comdi 8.r Scio Školní zralost 1. Celoplošné testování 5.9. Zapojení do projektů MIŠ Kotec - 2 bloky Inkluzivní vzdělávání Rodiče vítáni Ovoce do škol Projekt Veselé zoubky EU - peníze školám Projekt OPVK Návrat k technickým oborům AKCE MŠ Bruslení Mikulášská besídka Spolupráce s obcí : Vítání občánků Vánoční strom

10 Posezení s rodiči u kávy Vánoční dílna s rodiči Vánoční výstava prací dětí a učitelek Vánoční besídka pro rodiče Maškarní karneval Velikonoční dílna s rodiči Velikonoční strom Besídka pro maminky Oslava MDD sportovní odpoledne Pohádkový les s táborákem ( společně s rodiči) Divadelní představení 4x Školní akademie Slavnostní rozloučení s předškoláky Kouzelná noc s předškoláky Školní výlet Zájmové kroužky ve školním roce 2011/ Sportovní kroužek - Václav Kotoun 2. Sportovní gymnastika - Irena Zemnioková 3. Školní časopis - Ivana Weinzettlová 5. Náprava VPU - Daniela Hylmarová 6. Zájmová matematika - Vlasta Hrbková (1. Pololetí) 7. Pěvecký kroužek - Monika Kudláčová i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI neprovedla na škole inspekční činnost. j) základní údaje o hospodaření školy Rozpočet přímých výdajů na rok 2012 KÚ Karlovarského kraje ,- Kč Limit normativního počtu zaměstnanců 21,848 Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov ,- Kč na provoz školy a ,- Kč na mzdy. k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Škola se zapojila do programu Bylinné zahrady, který je připravován ve spolupráci s německou školu v Nagelu. Naši žáci navštívili jednou žáky partnerské školy v Nagelu. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Celý pedagogický sbor absolvoval projekt Minimalizace šikany, byli proškoleni v této problematice, psycholožka navštívila školu 3x, pedagogové prošli přednáškami o problematice šikany. V projektu Inkluzivního vzdělávání se zúčastnili učitelé přednášky Syndrom vyhoření a Jak pracovat s integrovanými žáky.

11 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola je zapojena do projektu EU- školám, dále do projektu OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji pod názvem Návrat k technickým oborům. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Partnery pro školu dále zůstávají členové tělovýchovné jednoty a hasičského sboru. Žáci školy navštěvují jejich kroužek, navzájem si půjčujeme prostory tělocvičnu a hřiště. Žáci školy vystupují při akcích, které pořádá Obec Dolní Žandov. Schváleno pedagogickou radou : Schváleno školskou radou : Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.zsblatenska.horazdovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více