Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2009/2010"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2009/2010 adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Dolní Žandov č.37, Cheb příspěvková organizace ředitel:mgr. Ivana Weinzettlová zástupce ředitele:mgr. Vlasta Hrbková tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Dolní Žandov adresa zřizovatele Dolní Žandov 36 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 50 žáků Základní škola 225 žáků Školní družina 25 Školní jídelna 300 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Celkem MŠ, ZŠ oddělení na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 2. stupeň ZŠ Školní družina Komentář: Vzhledem k nízkému počtu žákú na škole bylo nutné dál spojovat jednotlivé ročníky ve výuce. Spojování se dotklo I. i II. stupně.

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Běhen prázdnin v MŠ hasiči vymalovali barevně jednu třídu v MŠ, dokoupili jsme část vybavení a celkově si učitelky třídu upravily. Dle finančních možností budeme dále vylepšovat pracovní podmínky žáků ( výměna podlahové krytiny). Odborné pracovny, knihovna, Na škole je odborná pracovna chemie fyziky, výtvarné multimediální učebna výchovy a hudební výchovy. Učebna s interaktivní tabulí je již využívána ve vyučovacích hodinách.. Knihovnu navštěvují děti dle úředních hodin. Odpočinkový areál, zahrada, Kolem vchodu do MŠ bylo vybudováno Obcí Dolní hřiště Žandov nové hřiště pro děti z MŠ. Sportovní zařízení Beze změn, hřiště si dále půjčujeme od TJ Dolní Žandov.. Dílny a pozemky Nevyužívají se. Žákovský nábytek Bude nutné v dalším školním roce naplánovat koupi Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou nového žákovského nábytku. Dle možnosti školy jsou průběžně vybavovány kabinety jednotlivých předmětů. Byly zakoupeny nové mapy s malými pracovními listy( Z,Čj,Ch,Př,AJ,VkO, Čajs), na 1. stupeň logické tabulky, které lze využít pro individuální práci. Dále probíhá výměna učebnic z nakladatelství FRAUS. Dokoupeny 2 počítače. Správce počítačové sítě vykonával Jiří Novotný. Od ČEZu jsme odkoupili 20 starších počítačů. Komentář: Byly zakoupeny žaluzie do ICT učebny, učebny Hv, učebny pro alternativní výuku. Do školy zatéká, podle BOZP technika je škola v havarijním stavu, je nutné střechy opravit. Učebna chemie fyziky je nevyhovující po stránce BZOP, žáci ji nemohou využívat, je nutná výměna lina. Revize v roce 2008/ revize výtahu , 2. revize hodinového zařízení revize tělocvičny revize hasicích přístrojů revize vah deratizace 2.11., , BOZP, prezent. požární hlídky , , ,

3 Datum zřízení Počet členů školské rady 6 členů Mgr. Daniela Hylmarová - předseda Ludmila Zábranová,Eliška Stránská, Lenka Mallá, Lenka Setničková, Marie Bratrů ( během nemoci zastoupena Mgr. Vlastou Hrbkovou) nově zvolena Markéta Poláková Kontakt Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠVP - Škola brána do života Zařazené třídy a a Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 22,287 Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD 0,733 Počet učitelek MŠ 2,968 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,75 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,2 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka 0,727 nad 32 VŠ r. 2 učitelka 1,0 do 23 VŠ r. 3 učitelka 1,0 do 3 SŠ 4 učitelka 1,0 do 15 SŠ 5 učitelka 1,0 do 15 VŠ r. 6 učitelka 1,0 do 23 VŠ 7 učitelka 1,0 do 12 VŠ Čj - HV 8 učitelka 1,0 do 15 SŠ 9 zástupce 1,0 do 23 VŠ M -Bi ředitele 10 učitelka 0,727 do 32 VŠ Ch - Pč 11 učitel do 1 SŠ

4 12 vychovatelka 0,733 do 27 SŠ 13 ředitelka 1,0 do 27 VŠ Čj - On 14 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ 15 učitelka MŠ 1,0 do 1 SŠ 16 učitelka MŠ 0,242 do 27 SŠ 17 Učitelka MŠ 0,726 do 1 SŠ Komentář: Ředitelka školy Mgr. Ivan Weinzettlová 1.třída Marie Bratrů ( Marie Heřmanová) 6.třída Mgr. Monika Kudláčová 2.třída Mgr. Anna Niebauerová 7. třída Irena Ziemnioková 3. třída Mgr. Daniela Hylmarová 8. třída Mgr. Vlasta Mayerová 4. třída Markéta Poláková 9. třída Mgr. Vlasta Hrbková 5. třída Mgr. Václav Kotoun Ostatní vyučující Mgr. Milada Kejíková, Jiří Novotný Vychovatelka Věra Košková Učitelky MŠ Eva Strejcová Vendula Setničková ( Alena Žižková) Věra Košková Jana Dundová 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 57 Učitelky MŠ 25 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

5 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ved. školní jídelny ZŠ 0,6 SŠ kuchařka 0,4 2 kuchařka 1,1 SOU 3 kuchařka 1,1 SOU 4 mzdová účetní 0,5 SŠ 5 účetní 0,5 SŠ 6 domovnice 1,0 ZŠ 7 uklízečka 1,0 ZŠ 8 uklízečka 1,0 SOU 9 uklízečka v MŠ 1,0 ZŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2009/ Výsledky přijímacího řízení Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 14 2 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 2

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I II Nehodnoceno III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Komentář : Základní cíle zůstávají i v tomto roce. Ze základních cílů vzdělávání je třeba se zaměřit především : a) respektovat práci a úspěchy druhých ( vandalismus v obci) b) vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem ( vztah k autoritě) c)chránit fyzické, duševní a sociální zdraví (problémy s kouřením) d) plnit si své povinnosti ( časté zapomínání úkolů a pomůcek) V září 2010 budou schváleny pedagogickou radou hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Bude se vycházet z vlastního hodnocení předcházejícího období. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Celkem na 1 žáka 97,75 Počet neomluvených hodin 182 na 1 žáka 1,5 h. Komentář: 108 hodin měl jeden žák již při přestupu na naši školu.

7 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 3 Komentář: Škola spolupracuje s PPP, kde jsou žáci vyšetřeni a na žádost rodičů je povolen individuální plán vzdělávání. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy rok 2009/2010 DATUM NÁZEV cena MÍSTO Pedagog Základní pojmy a legisl.v obl.drog 0 Karlovy Vary Hrbková Kázeň ve třídě a autorita učitele 490 Karlovy Vary Kotoun Projekt a výuka 550 Karlovy Vary Poláková Využití mezipředmětových vztahů 0 Cheb Mayerová,Hrbková,Weinzettl Program rozvoje venkova 0 Kobylí Hrbková, Weinzettlová Prevence,diagnostika a vyšetř.šk.šik. 0 Mar.Lázně Hrbková Hádanky a psychodiagn.hry pro děti 690 Karlovy Vary Hrbková Jak na matem. v 5. a 6.ročníku 0 Cheb Hrbková Čeština nemusí být nudná 0 Cheb Weinzettlová, Kudláčová Reálie Rakousko 0 Cheb Mayerová Prevence,diagnostika a vyšetř.šk.šik. 730 Karlovy Vary Hrbková Role učitele při ovlivňování vztahů 0 Karlovy Vary Hrbková Zeměpis a průřez.téma enviroment. 0 Mar.Lázně Ziemnioková Hradec 12.2.,12.3.,9.4. Jak úspěšně pracovat s dětmi 0 Králové Hrbková Enviroment.výchova Člověk a prostř. I 0 Cheb Kejíková Odměny a tresty ve šk.třídě 0 Mar.Lázně Hylmarová, Kotoun Jazyk a metodika zajímavě 0 Karlovy Vary Poláková Školní násilí 800 Karlovy Vary Kudláčová Školní preventivní program a jeho tvor 720 Karlovy Vary Hrbková Jak již na počátku 1.tř.rozpoznat dysl 0 Karlovy Vary Hylmarová 2250

8 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce ZŠ Typ akce Název akce Účast žáků Výsledek Výuka plavání roč. ( 21) Lyžařský výcvik 20 žáků Exkurze Kotec Úřad práce Cheb 6.,7. roč. 9.roč. Divadlo, kino Přednáška Testování Divadlo o renesanci Pohádka o Kačence a Raráškovi Od praotci k tatíčkovi Od praotci k tatíčkovi Na flámu Duch Bumbula Včelí medvídci Kino Alenka v říši divů Právní vědomí ( PPP) Komunikace Respekt a tolerance Závislost Partnerské vztahy Aids, sex SCIO testy -ČJ,M,Všeob. Test Condi 9. roč. 1., 9. roč. 3.,4.. roč roč. 8.,9. roč 8.,9. roč MŠ a roč. 1.,2. roč roč roč roč. 4. roč roč. 8. roč. 9. roč. 3.,6.,9. roč. 8.. Školní výlety ZOO Plzeň 1. roč. ZOO Plzeň 2. roč. ZOO Plzeň 3. roč. Zámek Zbiroh, lanový 4. roč. + 5.roč park Bečov, Krásno 5.roč. Žákovská vystoupení Soutěže Františkovy Lázně - 7. roč. bazén F. Lázně - Amerika 8. roč. Marián. Lázně lanové 9. roč. centrum Vlkovice - paintball Vánoční strom roč. Vystoupení k MDŽ roč. Minikopaná místo Přespolní běh x 3. místo,1x 2. místo 1. místo postup do okres. kola

9 Stolní tenis M. Lázně Kopaná - výběr místo 3. místo Šplh M. Lázně Vybíjená M. Lázně Florbal Basketbal Kinderiáda Kopaná Mc Donalds Cup Silový víceboj V. Hleďsebe Jiné akce školy 1.Školní olympiáda D. Žandov, L. Kynžvart, V. Hleďsebe Mikulášská nadílka Vánoční besídka Vánoční koncert Vánoční kopaná Správná 9 Soutěže rodičů s dětmi Gastro M.Lázně - zásady stolování Školní akademie Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě Návštěva něm. školy v Nagelu Záchranný kruh a návštěva hasičů 2x 1. místo 6x 2. místo 1x 3. místo 2. místo 3.,4. místo 3. místo 2. místo 2.. místo roč roč roč roč roč roč. Projekty Zdravé zuby roč. Třídní kalendář 4. roč. Velikonoce roč. Jak třídit odpad 5. roč. Mariánskolázeňsko roč. Karlovarský kraj 6. roč. Znalostní soutěže Matematický klokan třída Přírodovědný Klokan roč. Dějepisná olympiáda roč. Konverzace v Aj 5. roč. 1. místo ( Martin Kudláč)

10 Akce MŠ Slavnosti draků Spolupráce s obcí : Vítání občánků Mikulášská besídka Vánoční strom Vánoční dílna s rodiči Vánoční posezení pro seniory Vánoční výstava prací dětí a učitelek Vánoční besídka pro rodiče Maškarní karneval Velikonoční dílna s rodiči Velikonoční strom Besídka pro maminky Oslava MDD sportovní odpoledne Sportovní odpoledne s táborákem ( společně s rodiči) Divadelní představení 4x Školní akademie Slavnostní rozloučení s předškoláky Zájmové kroužky ve školním roce 2009/10 1. Sportovní kroužek - Václav Kotoun 2. Sportovní gymnastika - Irena Zemnioková 3. Zájmová angličtina - Markéta Poláková 4. Školní časopis - Ivana Weinzettlová 5. Náprava VPU - Daniela Hylmarová 6. Německá konverzace - Vlasta Mayerová (neotevřen pro nezájem) 7. Zájmová matematika - Vlasta Hrbková 8. Pěvecký kroužek - Monika Kudláčová 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí provedla ČŠI inspekční činnost základní i mateřské škole. Celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu se zařazením do školského rejstříku. Škola podporuje zdravý psychický, fyzický a sociální vývoj dětí a žáků. Malá škola poskytuje příjemné prostředí, které příznivě působí na vytváření vstřícného a bezpečného školního klimatu, účinně umožňuje předcházet výskytu sociálně patologických jevů. Ve škole je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků. Finanční prostředky jsou pro realizaci ŠVP využívány účelně. Rizikem je nejasný budoucí vývoj personálních podmínek. Proces vlastního hodnocení zatím není pro vedení školy strategickým nástrojem podporujícím rozvoj školy. Zjištěnými nedostatky v oblasti organizace a řízení MŠ jsou chybějící zpětná vazba z hospitační činnosti, nesystematická metodická podpora učitelkám bez odborné kvalifikace, není zajištěno řádné fungování pedagogické rady jako poradního orgánu ředitelky. Nedostatky jsou odstranitelné ve stanovené lhůtě. Zjištěné nedostatky v řízení a kontrole MŠ se promítají do přímé práce s mladšími dětmi. Metody a formy práce sledované v průběhu inspekce v MŠ zpravidla rozvíjely pracovní dovednosti, kompetence k učení, řešení problémů, pozitivně ovlivňovaly sociální a personální vztahy. Některé však svou větší náročností neodpovídaly věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. Nedostatky jsou odstranitelné ve stanovené lhůtě. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělání a zohledňuje různé vzdělávací potřeby dětí a žáků. Vytváří rovné podmínky při přijímání ke vzdělávání i při jeho ukončování.

11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků jsou dodržována. Připravenost žáků základní školy při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání je na požadované úrovni. V rámci hodnocení výsledků vzdělávání dětí sleduje škola jejich úroveň školní zralosti a připravenosti na přechod k povinné školní docházce. Většina uplatňovaných metod a forem práce ve sledovaném průběhu vzdělávání vede k utváření základů klíčových kompetencí. Podrobnosti týkající se zjišťování rozvoje čtenářské gramotnosti budou uvedeny v souhrnné tematické zprávě ČŠI. 9. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet přímých výdajů na rok 2010 KÚ Karlovarského kraje ,- Kč Limit normativního počtu zaměstnanců 22,301 Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov ,- Kč Rozpočet přímých výdajů je stanoven podle počtu dětí a žáků na škole. Vzhledem ke snížení počtu žáků v září 2010 bude ještě rozpočet snížen. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Škola se zapojila do programu Bylinné zahrady, který je připravován ve spolupráci s německou školu v Nagelu. Celý program bude dotován z finančních zdrojů z EU. 11. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Partnery pro školu dále zůstávají členové tělovýchovné jednoty a hasičského sboru. Žáci školy navštěvují jejich kroužek, navzájem si půjčujeme prostory tělocvičnu a hřiště. Žáci školy vystupují při akcích, které pořádá Obec Dolní Žandov. 12. Projekty financované z cizích zdrojů V letošním školním roce škola nerealizovala žádný takovýto projekt. 13. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MPP šk. rok 2009/10 a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví ( oproti minulému roku se nám podařilo snížit počty neomluvených hodin o 47 - akce Záchranný kruh třída a návštěva hasičské zbrojnice - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek ( konzumace a distribuce OPL ve škole nezjištěna), preventivně zařazena přednáška. - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) prevence plněna v rámci osnov b) nezjištěny žádné případy : - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 2. prioritou v daném období: vztahy ve třídním kolektivu, šikana, záškoláctví (počty neoml.229 hodin za šk. rok 2008/9, počty neoml. hodin 182 za školní rok 2009/10)

12 3. využití služeb dalších organizací: a) ve školním roce 2009/2010 jsme nevyužili služeb organizací zabývajících se primární prevencí v oblasti soc. pat. jevů (Kotec) z finančních důvodů, spolupráce je naplánována na další školní rok. Žáci 6. a 7. ročníku vyjeli do Kotce v Mariánských Lázních. b) 2 žáci využívali služeb Útočiště Cheb (8. třída), d) Acet ČR o.s. přednáška Závislost - 6.,7. ročník Partnerské vztahy 8. ročník Aids, sex - 9. ročník Schváleno pedagogickou radou : Schváleno školskou radou : Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Obsah: strana Obsah 2 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více