DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření organizace 16 7 Kontrolní činnost 22 8 Závěr 23 2

3 1. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 byla zpracována na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo organizace: Školní 104, Javorník Statutární zástupce: Ing. Jitka Richterová, ředitelka IČO organizace: Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc K o n t a k t y Pracovní pozice telefon ředitelka Ing. Jitka Richterová ekonom Květuše Danielová mzdová účetní Petra Kubincová vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Soňa Hurtajová sociální pracovnice Mgr. Jaromíra Velikovská, DiS Karolína Vršanová vedoucí kuchařka zásobovač Jarmila Jarošová 3

4 3. PREZENTACE ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Javorník, p. o., je umístěn ve dvou budovách, v hlavní budově v ulici Školní, č. p. 104 a vedlejší - v administrativní budově v ulici Svatopluka Čecha, 45. Kapacita zařízení je 50 míst. K bylo umístěno 20 mužů a 28 žen, 2 klienti zemřeli ke konci roku. V přízemí hlavní budovy se nalézá prádelna, kuchyně, společenská místnost, centrální jídelna, kanceláře a další provozní prostory (denní místnosti, čajové kuchyňky, ošetřovna, sociální zařízení). V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje klientů. Z 19 pokojů je 8 dvoulůžkových, 10 třílůžkových a 1 čtyřlůžkový pokoj. Administrativní budova je vzdálena od hlavní cca 100 m. Patří k ní ovocná zahrada, skleníky a hospodářská přístavba. V předchozím období docházelo k průběžnému zlepšování technického stavu budov a modernizaci pracovního prostředí. Opravy a stavební činnosti byly zaměřeny především na vylepšení bydlení uživatelů, na zmodernizování pracovního prostředí a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Byla provedena rekonstrukce plynové kotelny, instalována požární signalizace, zabudovány požární hydranty, pořízeno dorozumívací zařízení - klient - pracovník, aj.. Podařilo se uskutečnit rekonstrukci osobního výtahu, rekonstrukci a modernizaci stravovacího provozu, vybudovat nová hygienická zázemí a provést stavební úpravy ubytovacích prostorů (velké sedmi lůžkové pokoje byly rozděleny sádrokartonovými příčkami, čímž vznikly pokoje menší - dvoulůžkové a třílůžkové). Byl také bezbariérově upraven areál před budovou, kde vznikl okrasný parčík s odpočívadly. V roce 2012 byla dokončena výstavba evakuačního a nákladního výtahu, což umožňuje snadný pohyb zejména imobilních uživatelů. Poslání Posláním organizace je poskytovat klientům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří. 4

5 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby: osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením senioři Věková struktura: Mladší senioři (60 80 let) Starší senioři (80 a více let) Do okruhu těchto osob je zahrnuto několik uživatelů nespadajících do cílové skupiny, kteří byli v zařízení umístěni před účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Přehled o pobytu uživatelů v zařízení za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4. Cíle Cílem poskytované služby bylo podporovat podle individuálních potřeb soběstačnost a aktivní způsob života uživatelů. Cíle pro rok 2014 Pro naplňování dlouhodobých cílů jsme si vytyčili na rok 2014 krátkodobé cíle: 1. Cíle týkající se zejména zlepšení kvality bydlení a prostředí uživatelů a) Vybavování pokojů nábytkem a zařízením určeným k běžnému bydlení (výměna skříní na pokoji č. 11, č. 14, pořízení televize do pokoje č. 11, zakoupení 4 jídelních stolků a 4 ks elektrických polohovacích postelí) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku b) Vybavování venkovních prostor zahradním nábytkem (pořízení 3 stolů a židlí včetně slunečníků) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku 5

6 2. Cíle týkající se úpravy zahrady - revitalizace zahrady a) Provést úpravu stávající zahrady - její postupné přizpůsobení potřebám uživatelů (výsadba nových keřů a tújí) - odpovědná osoba: ředitelka b) Obnovení ergoterapeutické zahrádky pro uživatele a její výsadba- odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, údržbář 3. Cíle týkající se podpory kontaktů uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života a) Realizovat alespoň dvě společensko-kulturní akce ročně pro veřejnost, podporování kontaktů s rodinou a přáteli - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice b) Podpora uživatelů při vyhledávání aktivit mimo zařízení (nabídka Městského kulturního střediska) - odpovědná osoba: sociální pracovnice, aktivizační pracovnice c) Zajištění sponzorských darů na pořádané aktivizační programy a výlety pro uživatele (alespoň 2x za rok) - odpovědná osoba: ředitelka 4. Cíle týkající se podpory soběstačnosti a samostatnosti uživatelů - u více než poloviny uživatelů udržet stávající soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace, kondičního cvičení a nácviku sebeobsluhy a) Nabídnout uživatelům individuální a skupinové cvičení, poskytovat uživatelům fyzioterapii - odpovědná osoba: fyzioterapeutka b) Zajištění dostatek pomůcek pro přepravu uživatelů na cvičení a aktivizační programy (zakoupení 2 ks invalidních vozíků a 2 ks chodítek s kolečky) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku 5. Cíle týkající se aktivizace uživatelů, tj. aktivní a smysluplné prožívání času a) Poskytovat podporu při aktivizačních činnostech, zájmových a volnočasových aktivitách - odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, pracovníci přímé péče, sociální pracovnice b) Podle potřeb uživatelů rozšířit nabídku aktivizačních programů (sportovní hry, společenské hry - Bingo, taneční cvičení, pečení cukroví atd.) - odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, pracovníci přímé péče, sociální pracovnice c) Zajistit uživatelům každý měsíc aktualizovanou nabídku společenských a zájmových aktivit v zařízení i mimo zařízení - odpovědná osoba: sociální pracovnice, aktivizační pracovnice 6

7 d) Udržet poskytování canisterapie (1x za 3 měsíce) - odpovědná pracovnice: sociální pracovnice 6. Cíle týkající se poskytování služby odborně vyškolenými pracovníky Pracovníci přímé péče se budou neustále průběžně vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. a) Využívání moderních metod aktivizace a sociální práce - reminiscenční terapie - odpovědná osoba: sociální pracovnice b) Pracovníci přímé péče budou proškoleni v semináři - Individuální plánování průběhu sociální služby, Normy chování na pracovišti I, Normy chování II, Mnoho podob hněvu, Základy psychologických disciplín v sociálních službách, odborná konference v PN v Bílé Vodě - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice 4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy kvality v sociálních službách. Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťujeme nepřetržitě. Ubytování uživatelů - bylo zajištěno ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Stravování - celodenní příprava stravy včetně stravy dietní tři hlavní jídla, dvě vedlejší Zdravotně a ošetřovatelská péče - prováděna na základě indikace lékaře vlastními odbornými pracovníky (zdravotními sestrami). Lékařskou péči pro dospělé osoby zajišťují dle volby uživatelů praktičtí lékaři: MUDr. Stanislav Fritz, MUDr. Jiří Albrecht a MUDr. Lea Blahníková. Do zařízení docházejí dle potřeb uživatelů, MUDr. Stanislav Fritz pravidelně 1x týdně. Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Pavlína Danielová 1x měsíčně. V případě potřeby dalšího vyšetření jsou uživatelé v doprovodu personálu dovedeni či převezeni do ordinace lékaře. 7

8 Přímá - sociálně obslužná péče - poskytována podle individuálních potřeb uživatelů pomoc či podpora při stravování, hygieně, mobilitě, při obstarávání osobních záležitostí, při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, při využívání služeb veřejnosti, při uplatňování práv a oprávněných zájmů a dalších činnostech. Fyzioterapie - nácvik běžných sebeobslužných činností, skupinové i individuální cvičení, klasické masáže, používání terapeutických přístrojů - soluxu, bioterapie, hydroterapie, magnetoterapie aj.. Socioterapeutické činnosti - prvky muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, ergoterapie, trénování paměti, canisterapie Aktivizační a zájmové činnosti - pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit. Jednalo se o tyto akce: - 1x týdně akce Kavárnička (posezení při kávě a písničkách s doprovodem harmoniky nebo kytary) - 1x týdně Tvořivá dílna - (malování, kreslení, modelování, vystřihování s klienty, ruční práce) - 1x týdně společenské hry např. Bingo nebo procvičování paměti - 1x týdně bohoslužby - 1x týdně modlitební společenství - 1x měsíčně akce Vaření pro radost (vaření s klienty) Uživatelé se zapojili do dalších zájmových a společenských programů: luštění křížovek, účast v křížovkářských soutěžích, čtenářského kroužku, sportovních her v DD Kobylá nad Vidnavkou, vaření guláše v Prostějově, vystoupení pozvaných hostí např. hudební produkce pana Švábka na Den seniorů, Den otevřených dveří - vystoupení skupiny Daršan, taneční vystoupení Řecké obce Javorník. V měsíci září se uživatelé a zaměstnanci zúčastnili výletu a kulturního programu, který se konal v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. V měsíci prosinci jsme připravili předvánoční vystoupení souboru Zdeňka Černohouze, vánoční koncert Chrámového sboru Javorník. Při aktivizaci uživatelů využíváme místních zařízení a spolků. Spolupracujeme s mateřskou a uměleckou školou, kulturním střediskem, klubem invalidů a důchodců. Snažíme se uživatelům umožnit a zapojit do přípravy dodržování tradic a svátků např. masopust, velikonoční výzdoba, stavění a kácení máje aj.. 8

9 V rámci ergoterapie se pro uživatele upravila zahrada, někteří uživatelé se účastnili prací na zahradě, zapojili se do vyhrabování trávy, výsadby květin a zeleniny, převzali starost o vytvořenou ergoterapeutickou zahrádku. Každý pracovní den probíhalo pro uživatele skupinové a individuální cvičení, kterého se zúčastnilo více než polovina uživatelů. Tabulka č. 1: Další akce Mimo plánované týdenní akce jsme uspořádali: Datum Název akce Oslava 80. narozenin paní Marie Malé Oslava 90. narozenin paní Verony Zbyňovcové Masopust hudební produkce pana Weisera Oslava Mezinárodního dne žen vystoupení souboru Písklata Žulová Canisterapie pro uživatele Účast na Velikonočním jarmarku v budově RCO v Olomouci Účast Domova pro seniory Javorník, p. o., na Velikonoční výstavě v Městském kulturním středisku v Javorníku Cestopisná přednáška Toulky divočinou Kanady a Aljašky Postavení májky Účast na vernisáži 20 let Charity Javorník v MěKS Javorník Den matek zpívání lidových písní za doprovodu kytary Vystoupení MŠ Javorník, ul. Míru Kácení máje s opékáním Den otevřených dveří s programem vystoupení uživatelů lidové písně s doprovodem Orfeových nástrojů, county tance, vystoupení dětí z MŠ Javorník, ul. Míru, vystoupení hudební skupiny Daršan, taneční skupiny Řecké obce Javorník, hudební produkce pana Švábka Gulášení v Prostějově Výlet s uživateli v Račím údolí Individuální canisterapie Vycházka s klienty Vaření s klienty Skupinové cvičení Sportovní turnaj v DD Kobylá nad Vidnavkou Olympiáda sportovní hry pro klienty Olympiáda II. ročník sportovní hry pro klienty nadregionální akce - účast 7 týmů ze zařízení soc. služeb Oslava 90. narozenin pana Zerinose Výlet s klienty a jejich vystoupení v Divadle Petra Bezruče Senioři baví seniory Prezentace sociálních služeb na náměstí v Jeseníku Oslava Dne seniorů hudební produkce pana Švábka Návštěva Dne otevřených dveří v DD Kobylá nad Vidnavkou Výstava v kulturním domě v Javorníku Rozkvetlá sezóna 9

10 Vaření pro radost Individuální canisterapie Společenská hra - Bingo Tvořivá dílna výroba adventních věnců Vystoupení souboru Zdeňka Černohouze K Mikuláši s písničkou Účast na Vánočním jarmarku v budově RCO v Olomouci Skupinová canesterapie Vystoupení ZUŠ Javorník Vánoční kavárnička zpívání koled Bohoslužba Slavnostní společná večeře a poslech koled Vánoční koncert Chrámového sboru Javorník Bingo společenská hra Úhrada za poskytované služby Úhrada za ubytování, stravování, úkony péče a další činnosti byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (viz. tabulka č. 2) Tabulka č. 2: Výše úhrady za poskytované služby v roce 2014 Pokoj pro Ubytování Celodenní Úhrada za den strava za den za den 2 uživatele 170,- Kč 150,- Kč 320,- Kč 3 a více uživatele 160,- Kč 150,- Kč 310,- Kč Plnou úhradu za poskytované služby zaplatilo v roce 2014 jen 23 uživatelů. Ostatní uživatelé vzhledem k nízkým příjmům (důchodům) zaplatili za poskytované služby sníženou úhradu. Ve sledovaném období bylo 21 uživatelů hospitalizováno ve zdravotních zařízení celkem dnů za rok a 12 uživatelů pobývalo mimo zařízení na dovolené - 51 dnů za rok. Těmto uživatelům byly vráceny finanční prostředky za neposkytované služby ve výši ,-Kč. Součástí plateb za služby byly příspěvky na péči přiznané uživatelům podle 73, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na péči pobíralo ke konci sledovaného období celkem 42 uživatelů (viz. tabulka č. 3). 10

11 Tabulka č. 3: Stupeň závislosti na pomoci Stupeň závislosti na pomoci Příspěvek na péči Počet uživatelů I. stupeň lehká závislost 800,- Kč 9 II. stupeň středně těžká závislost 4 000,- Kč 11 III. stupeň těžká závislost 8 000,- Kč 15 IV. stupeň úplná závislost ,- Kč 7 Tabulka č. 4: Přehled o pobytu uživatelů za rok 2014 Druh pohybu Počet klientů Kapacita 50 Obložnost v roce ,86 % Skutečný stav uživatelů k Skutečný stav uživatelů k Počet uživatelů vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči 22 Počet přijatých uživatelů 4 Počet uživatelů, kteří ukončili pobyt v zařízení 0 Počet uživatelů, kteří během roku zemřeli 8 Průměrný věk uživatelů 77,7 Věková struktura uživatelů let let nad 85 let

12 5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V rámci optimalizace řízení nákladů v oblasti personální došlo v roce 2014 ke snížení počtu zaměstnanců o 1, tj. odchodem vedoucího pracovníka provozáře do starobního důchodu. Náplň práce tohoto pracovníka byla rozdělena mezi vedoucí kuchařku a zásobovače. Nepřetržitý provoz zajišťovalo celkem 32 zaměstnanců (31 stálých, 1 zaměstnanec byl přijat po dobu zástupu za dlouhodobou nemoc). V průběhu roku byli přijati 2 zaměstnanci z ÚP na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Do přímé péče o klienty bylo zařazeno celkem 19 pracovníků (4 všeobecné zdravotní sestry, 1 fyzioterapeut, 13 pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovnice). Ostatních 13 zaměstnanců zabezpečovalo hospodářsko-správní provoz. Pravidelně chodili za našimi uživateli 3 dobrovolníci z řad občanů města (modlitební společenství, hraní na harmoniku se zpěvem). Organizační členění pracovníků Management - prováděl aktivity v rozhodovacím procesu v souladu s organizačním řádem, zásadami řízení, nařízeními zřizovatele, obecně závaznými předpisy a odbornými požadavky na zjištění kvality sociálních služeb. Personální zajištění: ředitelka Ředitelka stojí v čele organizace a je statutárním orgánem. Jsou jí přímo podřízeni vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. Hospodářsko správní úsek byl rozdělen na úsek ekonomický a personální. Zpracovával ekonomickou agendu, finanční a mzdové účetnictví, evidenci, inventarizaci, převody majetku, personální agendu, pokladní a statistickou agendu, spisovou a archivní službu. Personální zajištění: ekonomka, mzdová účetní Sociálně ošetřovatelský úsek - prováděl ošetřovatelskou a rehabilitační péči, obslužnou činnost, individuální a kolektivní aktivity, terapie v oblasti uspokojování společenských a sociálně psychologických potřeb uživatelů. 12

13 Personální zajištění: 5 odborných pracovníků (4 všeobecných sester, 1 fyzioterapeut, 13 pracovníků v sociálních službách) Sociální úsek - zajišťoval agendu příjmu a ukončení pobytů uživatelů, agendu úhrad za služby, poskytoval základní sociální poradenství, pomoc a podporu při řešení osobních záležitostí uživatelů, vykonával dohled nad obhospodařováním finančních prostředků uživatelů a dbal o naplňování standardů kvality sociálních služeb. Personální zajištění: 1 sociální pracovník Provozně technický úsek - zabezpečoval provoz prádelny, provoz úklidu, stravovací provoz, zásobování a skladování materiálu, údržbu a opravy materiálně technického vybavení. Personální zajištění: 4 kuchařky, 3 uklízečky, 1 údržbář, 1 zásobovač, 1 pradlena Graf č. 1: Organizační struktura 13

14 Tabulka č. 4: Přehled o platovém zařazení a platech zaměstnanců Pracovní pozice Průměrná platová třída Počet pracovníků v tis. Kč k Pracovníci v sociálních službách 5, ,00 Sociální pracovník ,50 Fyzioterapeut ,30 Všeobecné sestry ,40 Hospodářsko správní a provozní zaměstnanci 9, ,10 Zaměstnanci převážně manuálně pracující 3, ,00 Zaměstnanci celkem: 6, ,30 Úřad práce na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytl příspěvek na platy 2 zaměstnanců ve výši ,- Kč. Jednalo se o: 1 pracovníka v sociálních službách v přímé obslužné péči a 1 uklízeče vnitřního prostranství. Porady zaměstnanců Porady zaměstnanců se uskutečňovaly na základě plánu porad každý měsíc, porady vedoucích pracovníků jedenkrát týdně a denně malé porady (schůzky) pracovníků jednotlivých provozů. Probíhaly také porady klíčových pracovníků. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se vzdělávacím plánem organizace a podle potřeb poskytovaných služeb. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice absolvovali povinné vzdělávání formou akreditovaných seminářů i interního vzdělávání na pracovišti. Seminář: Individuální plánování - 1 den - 12 pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovnice, 4 zdravotní sestry, 1 fyzioterapeut, 1 ředitelka 14

15 Konference: Asociace vrchních sester - 1 den - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Setkání poskytovatelů sociálních služeb - 1 den - ředitelka Seminář: Nová typologie sociálních služeb - 1 den - ředitelka Školení topičů a obsluhy tlakových nádob stabilních a plynových zařízení - 1 den - ředitelka, údržbář Seminář: Praktické dopady nového občanského zákoníku - 1 den - ředitelka Seminář: Základy psychologických disciplín v sociálních službách - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Seminář: Normy chování na pracovišti I - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Školení: CMS - vytváření webových stránek - 1 den - sociální pracovnice, mzdová účetní Kurz enkaustiky - 1 den - ředitelka, 1 pracovník v sociálních službách Seminář: Mnoho podob hněvu - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Školení první pomoci - 1 den - všichni zaměstnanci Pracovní setkání poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb ČR - 2 dny - ředitelka Konference: Asociace vrchních sester - 2 dny - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Vzdělávací seminář pro ředitele - 2 dny - ředitelka Seminář: Legislativní změny v systému odměňování zaměstnanců - 1 den - ředitelka, mzdová účetní IV. Mezinárodní teatroterapeutická konference - 1 den - sociální pracovnice Školení řidičů - 1 den - ředitelka, údržbář, sociální pracovnice, 2 pracovnice v sociálních službách, mzdová účetní Školení: Seznámení se Standardem kvality č den - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice, ředitelka, 1 pracovník v sociálních službách, 1 zdravotní sestra Vzdělávací program: Zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesí - 1 den - ředitelka, 5 pracovníků v sociálních službách Seminář: Normy chování na pracovišti II - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Kurz: Mzdová a personální agenda - 2 dny - mzdová účetní Vzdělávací program: Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách - 1 den - ředitelka Seminář: Roční zúčtování, zdaňování mezd - 1 den - mzdová účetní 15

16 Seminář: Nemocenské pojištění - 1 den - mzdová účetní Seminář: Gordic Mohelnice - 1 den - ekonomka Jednání 3 regionů - setkání pro ředitele, členy APSS ČR - 2 dny - ředitelka Supervizní činnost za rok 2014 V roce 2014 byla zajišťována skupinová supervizní činnost supervizorem PhDr. Markétou Greplovou. Projednávána témata se většinou týkala klientů. Přehled uskutečněných supervizních činností: Jak pracovat s klientkou, která je omezena ve svéprávnosti - 9 pracovníků v sociálních službách Efektivní komunikace v týmu - 8 pracovníků v sociálních službách Případová supervize, aktivizace uživatelů, práce s IP 8 pracovníků v sociálních službách Případové supervize, podpora bezkonfliktního soužití klientů, podpora sebereflexe v procesu hodnocení - 7 pracovníků v sociálních službách 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE Organizace hospodařila v roce 2014 s celkovým objemem finančních prostředků ve výši tis. Kč. Státní dotace z MPSV byla poskytnuta ve výši tis. Kč, tj. 29,1 % z celkového objemu finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 14,3 %, byl poskytnut ve výši tis. Kč. Podrobný přehled o celkovém hospodaření organizace udávají tabulky. 16

17 Tabulka č. 5: Výnosy organizace Výnosy: v tis. Kč úhrady za služby od uživatelů 4 846,00 příspěvky na péči 3 077,00 úhrady od zdravotních pojišťoven 82,00 dotace od zřizovatele (provoz + odpisy) 2 156,00 dotace ze státního rozpočtu MPSV 4 373,00 dotace z ÚP - veřejně prospěšné práce 100,00 použití rezervního fondu (dary) 54,00 ostatní výnosy (úroky, strava zaměstnanců, propagace apod.) 341,00 Výnosy celkem: ,00 Tabulka č. 6: Náklady organizace Náklady: v tis. Kč spotřeba materiálu (nákup potravin, DDHM, drogistické zboží, kancelářské potřeby) 2 107,00 spotřeba energie (plyn, el. energie, vodné, stočné) 848,00 opravy a udržování 153,00 cestovní náklady 10,00 ostatní služby nevýrobní povahy (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, užívání software Cygnus, praní prádla, telekomunikační a poštovní poplatky, odstranění závad z revizí) 657,00 mzdové náklady 7 747,00 náhrada mzdy - dočasná pracovní neschopnost 29,00 odměny z OON 25,00 zákonné sociální a zdravotní pojištění (odvody z mezd) 2 634,00 17

18 jiné sociální pojištění (Kooperativa) 33,00 zákonné soc. náklady (školení, OOPP, příděl FKSP) 143,00 odpisy dlouhodobého majetku 445,00 náklady na nákup DHM 146,00 ostatní náklady z činnosti (odvod ÚP) 52,00 Náklady celkem: ,00 Pohledávky ve výši 39 tis. Kč se týkaly úhrad za výkony od zdravotních pojišťoven a stravy zaměstnanců za prosinec Závazky organizace ve výši tis. Kč tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd, vrácení úhrad za stravu uživatelům, kteří byli v prosinci 2014 mimo zařízení a závazky k dodavatelům. Dary - organizace obdržela v roce 2014 finanční a věcné dary v celkové výši ,- Kč. Dary poskytlo: Město Javorník, Obec Skorošice, Obec Uhelná, Jiřina Stehlíková Javorník, Kimberly - Clark s.r.o. Praha 9, Kamil Krátký Orlová, Moravská pohřební služba Šumperk a Martek Medical a.s. Prostějov. Z darů bylo pořízeno: zahradní nábytek, vysavače, varné konvice, mikrovlnná trouba, dále byly použity finanční prostředky na organizaci Mikulášské a vánoční besídky, na nákup materiálu pro aktivizační činnost. Věcné dary tvořily zdravotnické pomůcky a zdravotnický materiál, televize Orava. Organizace obdržela od firmy CAMPA-NET a.s., Jeseník, 100 tis. Kč na propagaci. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup vybavení pro klienty (4 elektrické polohovací postele a 2 mechanické vozíky). 18

19 Tabulka č. 7: Hospodaření s fondy Tvorba fondů: v tis. Kč fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z hrubých mezd zaměstnanců) 105,10 fond rezervní (příděl ze zlepšeného VH, dary od jiných subjektů) 63,60 fond odměn (zůstatek k ) 48,60 fond reprodukce (zůstatek k odpisy dlouhodobého majetku) Čerpání fondů: v tis. Kč 616,60 fond kulturních a sociálních potřeb: 71,90 z toho: - příspěvky na stravu zaměstnanců 0,00 - odměny k životnímu jubileu 8,50 - příspěvky na penzijní připojištění 63,40 - sociální výpomoci 0,00 fond odměn 0,00 fond rezervní (čerpání darů) 53,99 fond reprodukce: - odvod PO KÚ (odpisy) - pořízení myčky nádobí 329,00 46,24 Tabulka č. 8: Opravy a údržba Druh oprav: v tis. Kč opravy strojů a zařízení (pračky, myčky, výtahu, biolampy apod.) 102,00 oprava střechy a místnosti na odpady 34,00 oprava signalizace, vodoinstalace, HP apod. 17,00 Tabulka č. 9: Pořízení DDHM (3 tis tis. Kč) Druh: v tis. Kč notebook, tiskárny, počítač, monitory 39,80 polohovací postele ANTEO 69,10 mechanický vozík, vozíky úklidové 36,50 19

20 Tabulka č. 10 : Investiční prostředky (nad 40 tis. Kč) Druh: v tis. Kč myčka nádobí 46,00 Tabulka č. 11: Účetní rozvaha (v tis. Kč) ROZVAHA - stav k k k STÁLÁ AKTIVA , ,63 dlouhodobý nehmotný majetek 7,90 7,90 oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku - 7,90-7,90 dlouhodobý hmotný majetek , ,05 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,75 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1 713, ,16 zásoby 157,35 189,51 krátkodobé pohledávky 64,21 33,17 krátkodobý finanční majetek 1 492, ,48 přechodné účty aktivní 0,0 0,0 AKTIVA CELKEM , ,47 VLASTNÍ kapitál , ,11 jmění účetní jednotky a upravující položky , ,31 fondy účetní jednotky 257,46 332,80 hospodářský výsledek 0,82 0,00 CIZÍ ZDROJE 1 455, ,36 dlouhodobé závazky 0,0 0,0 krátkodobé závazky 1 455, ,36 bankovní úvěry a půjčky 0,0 0,0 přechodné účty pasivní 0,0 0,0 PASIVA CELKEM , ,47 20

21 Tabulka č. 12 : Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY stav k NÁKLADY (v tis. Kč) v tis. Kč % z celku 501 Spotřeba materiálu 2 107,20 14, Spotřeba energie 847,48 5, Opravy a udržování 153,42 1, Cestovné 10,53 0, Ostatní služby 657,40 4, Mzdové náklady 7 800,83 51, Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 634,12 17, Jiné sociální pojištění 32,62 0, Zákonné sociální náklady 143,10 0, Ostatní náklady z činnosti 52,32 0, Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 445,17 2, Náklady z drobného dlouhodobého majetku 145,47 0,97 Náklady celkem ,66 VÝNOSY (v tis. Kč) 602 Výnosy z prodeje služeb 8 209,95 54, Úroky 0,93 0, Čerpání fondů 53,99 0, Ostatní výnosy z činnosti 134,96 0, Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 6 629,83 44,11 Výnosy celkem ,66 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč) 0,00 21

22 7. KONTROLNÍ ČINNOST Všechny účetní operace v roce 2014 byly uskutečněny v souladu se zavedeným systémem vnitřní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí. Uskutečňované operace byly průběžně sledovány a kontrolovány. Kontroly vedoucími zaměstnanci byly prováděny na základě plánu kontrol. Při těchto kontrolách zjištěné drobné nedostatky byly řešeny okamžitě, závažné nedostatky nebyly zjištěny. Kontroly provedené zřizovatelem a státními orgány Finanční úřad pro Olomoucký kraj - daňová kontrola dle 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve věci zjištění skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 44 a 44a zákona č. 2818/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souvislosti s poskytnutím dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Ministerstvem práce s sociálních věcí ČR. Kontrolní činností bylo zjištěno, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, sankce nebyly uděleny Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Šumperk - Inspekce poskytování sociálních služeb, kontrola povinností poskytovatelů sociálních služeb. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, opatření nebyla uložena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - kontrola dodržování ustanovení vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kontrolou nebyly shledány žádné závady, sankce nebyly uloženy Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených v kap. II čl. 4 a ES 852/2004 o hygieně potravin, dodržování hygienických požadavků na stravovací služby, provozní hygieny při činnostech a vybavení zřizovacími předměty v souladu s nařízením ES 852/04, kontrola potravin, výdeje stravy, HACCP, evidence. Nebylo zjištěno porušení, sankce nebyly uloženy Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - kontrola proočkování proti pneumokokům u fyzických osob umístěných v domovech 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA Domov pro seniory Javorník, p.o. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Domov pro seniory Javorník, p.o. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Domov pro seniory Javorník, p.o. za rok 2011 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník, p.o. V Javorníku dne 12. 03. 2012 2 OBSAH: 1. Úvod 2. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k. Domova pro seniory Javorník, p.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k. Domova pro seniory Javorník, p. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2010 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník, p. o V Javorníku

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 04, 79070 J a v o r n í k IČO: 750040 Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 Olomouc Kontakty: Ing. Jitka Richterová, zástupce

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Český Brod 7.3.2011 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více