Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída: , 3.A Stručná anotace: Příkazové editace Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 AutoCAD Příkazová editace Vmenu Modifikace, nebo panel nástrojů modifikace (v AutoCADu standardně vpravo) Lepší editace pomocí uzlů Všechny funkce pracují obdobně: 1) zvolíte editační příkaz 2) (případně nastavíte parametry funkce) 3) Vyberete objekty pro editaci 4) Provede se editace

3 AutoCAD Ekvidistanta Příkaz EKVID vytvoří nový rovnoběžný objekt v zadaném bodě nebo ve specifikované vzdálenosti od existujícího objektu. Odsadit lze: Úsečky Oblouky Kružnice Elipsy a eliptické oblouky (vyústí do oválné spline) 2D křivky Konstrukční čáry (přímky) a polopřímky Spline

4 AutoCAD Odsazení nového objektu mohu určit dvěma způsoby: 1) Kolmá vzdálenost nového objektu od starého 2) Bodem, kterým bude nově konstruovaný objekt procházet Ad 1) Zadání vzdálenosti Příklad Zkonstruujte rovnoběžku ke stávající úsečce ve vzdálenosti 10 nad touto úsečkou

5 AutoCAD Postup 1) Výběr funkce EKVIDISTANTA 2) zadám vzdálenost 10 3) AutoCAD požaduje zadání výchozího objektu Kurzor se změní na čtvereček. Vyberu myší úsečku 4) Musím zadat stranu (myší klik nad úsečku) LB klik

6 AutoCAD 5) AutoCAD zkonstruuje ekvidistantu 6) Chcete-li, můžete pokračovat klikáním na další objekty a AutoCAD by konstruoval ekvidistanty ve vzdálenosti 10, jinak ESC nebo ENTER

7 AutoCAD Ad 2) Bodem Místo zadání vzdálenosti AutoCAD požaduje zadání souřadnice bodu, kterým má budoucí objekt procházet. Souřadnice zadám nejspíše pomocí uchopení objektů myší.

8 AutoCAD Oříznout Zkrátí (ořízne) objekty k definovaným hranám Postup Ořízněte všechny objekty uvnitř obdélníku

9 AutoCAD 1) volba funkce OŘEŽ 2) AutoCAD vyžaduje zadání hran, podle kterých dojde k ořezání Myší vyberu obdélník (mohu však vybrat i více objektů) a potvrdím ENTER

10 AutoCAD 3) AutoCAD požaduje ukázání na objekty, které chcete ořezat Postupně myší vybírám objekty. 1) 2) 4) Po ořezání všech požadovaných objektů ENTER = hotovo Klik na vnější část kružnice

11 AutoCAD Prodloužit Prodlouží objekt k jinému objektu. Mezi objekty, které mohou být prodlouženy, patří oblouky, eliptické oblouky, úsečky, otevřené 2D a 3D křivky a polopřímky. Funguje obdobně jako ořezávání, jen místo ořezových hran zadávám hrany (objekty), ke kterým budu objekty prodlužovat

12 Literatura Šťastný J., Třeštík B. a kol.: Manuál technické dokumentace (6. přepracované vydání), Nakladatelsví KOPP, 2009 (ISBN ) M. Spielmann, J.Špaček: AutoCAD názorný průvodce pro verze 2008, 2009, Computers Press 2008 (nebo jakákoliv jiná učebnice AutoCADu)

13 Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída: , 3.A Stručná anotace: Další editace zaoblení -zkosení Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

14 AutoCAD Zaoblit vyhlazuje nebo zaobluje hrany dvou oblouků, kružnic, eliptických oblouků, úseček, křivek, spline, přímek nebo polopřímek obloukem specifikovaného poloměru Postup Zaoblete roh obdélníku poloměrem 10 1) zvolím funkce ZAOBLIT

15 AutoCAD 2) kontrola (změna) nastavení parametru Rádius Rádius určuje poloměr zaoblení. Já požaduji hodnotu 10 3) kontrola (změna) nastavení parametru Mód.Tento parametr řídí, zda AutoCAD ořezává vybrané hrany v koncových bodech oblouku zaoblení Možnosti: Ořež ořezává vybrané hrany v koncových bodech oblouku zaoblení Neořež Neořezává vybrané hrany (jenom dokreslí oblouk) Ořež Neořež

16 AutoCAD Na příkazovém řádku volba OŘež 4) AutoCAD požaduje zadání hran pro zaoblení. 2) 1) 1) 2) Výsledek Pozn.: Zaoblení je součástí obdélníku (tvoří součást objektu, nelze to samostatně smazat) Zaoblit lze i objekty, které netvoří jeden celek, např. dvě protínající se úsečky apod. (za jistých okolností se nemusí ani protínat. Tam je pak zaoblení samostatný objekt. Je-li poloměr zaoblení větší, než upravované objekty, zaoblení se vůbec nemusí provést (AutoCAD vypíše chybové hlášení na příkazový řádek)

17 AutoCAD Zkosit Tato funkce zkosí hrany objektů. Zkosit můžete úsečky, křivky, přímky a polopřímky. Příkaz pracuje podobně jako funkce ZAOBLIT. Ovšem místo poloměru zaoblení se zde zadávají parametry zkosení AutoCAD umožňuje parametry zadat dvěma způsoby - parametr Metoda : 1) přes zadání dvou vzdáleností (volba Hrana ) 2) nebo přes jednu vzdálenost a úhel (volba úhel )

18 AutoCAD Ad 1) volba Hrana Nastaví vzdálenost zkosení od koncového bodu vybrané hrany Co je to první a druhá vzdálenost zkosení? První vzdálenost zkosení je na té hraně, na kterou při kosení kliknu jako první. Mohou tedy nastat dvě situace (pokud je 1.vzd <> 2.vzd) Př.: 1.vzd = 2, 2.vzd = 4

19 AutoCAD Ad 2) volba úhel Nastaví vzdálenosti zkosení tak, že použije vzdálenost zkosení u první úsečky a úhel u druhé úsečky To, zda mám nastavenu metodu úhel nebo hrana poznám podle informací na příkazovém řádku: pozn.: parametr ořež má stejný význam jako u ZAOBLIT Při zadání příliš velkých hodnot zkosení vůči upravovaným objektům operace neproběhne

20 Literatura Šťastný J., Třeštík B. a kol.: Manuál technické dokumentace (6. přepracované vydání), Nakladatelsví KOPP, 2009 (ISBN ) M. Spielmann, J.Špaček: AutoCAD názorný průvodce pro verze 2008, 2009, Computers Press 2008 (nebo jakákoliv jiná učebnice AutoCADu)

21 Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída: , 3.A Stručná anotace: Další editace zaoblení -zkosení Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

22 AutoCAD Zaoblit vyhlazuje nebo zaobluje hrany dvou oblouků, kružnic, eliptických oblouků, úseček, křivek, spline, přímek nebo polopřímek obloukem specifikovaného poloměru Postup Zaoblete roh obdélníku poloměrem 10 1) zvolím funkce ZAOBLIT

23 AutoCAD 2) kontrola (změna) nastavení parametru Rádius Rádius určuje poloměr zaoblení. Já požaduji hodnotu 10 3) kontrola (změna) nastavení parametru Mód.Tento parametr řídí, zda AutoCAD ořezává vybrané hrany v koncových bodech oblouku zaoblení Možnosti: Ořež ořezává vybrané hrany v koncových bodech oblouku zaoblení Neořež Neořezává vybrané hrany (jenom dokreslí oblouk) Ořež Neořež

24 AutoCAD Na příkazovém řádku volba OŘež 4) AutoCAD požaduje zadání hran pro zaoblení. 2) 1) 1) 2) Výsledek Pozn.: Zaoblení je součástí obdélníku (tvoří součást objektu, nelze to samostatně smazat) Zaoblit lze i objekty, které netvoří jeden celek, např. dvě protínající se úsečky apod. (za jistých okolností se nemusí ani protínat. Tam je pak zaoblení samostatný objekt. Je-li poloměr zaoblení větší, než upravované objekty, zaoblení se vůbec nemusí provést (AutoCAD vypíše chybové hlášení na příkazový řádek)

25 AutoCAD Zkosit Tato funkce zkosí hrany objektů. Zkosit můžete úsečky, křivky, přímky a polopřímky. Příkaz pracuje podobně jako funkce ZAOBLIT. Ovšem místo poloměru zaoblení se zde zadávají parametry zkosení AutoCAD umožňuje parametry zadat dvěma způsoby - parametr Metoda : 1) přes zadání dvou vzdáleností (volba Hrana ) 2) nebo přes jednu vzdálenost a úhel (volba úhel )

26 AutoCAD Ad 1) volba Hrana Nastaví vzdálenost zkosení od koncového bodu vybrané hrany Co je to první a druhá vzdálenost zkosení? První vzdálenost zkosení je na té hraně, na kterou při kosení kliknu jako první. Mohou tedy nastat dvě situace (pokud je 1.vzd <> 2.vzd) Př.: 1.vzd = 2, 2.vzd = 4

27 AutoCAD Ad 2) volba úhel Nastaví vzdálenosti zkosení tak, že použije vzdálenost zkosení u první úsečky a úhel u druhé úsečky To, zda mám nastavenu metodu úhel nebo hrana poznám podle informací na příkazovém řádku: pozn.: parametr ořež má stejný význam jako u ZAOBLIT Při zadání příliš velkých hodnot zkosení vůči upravovaným objektům operace neproběhne

28 Literatura Šťastný J., Třeštík B. a kol.: Manuál technické dokumentace (6. přepracované vydání), Nakladatelsví KOPP, 2009 (ISBN ) M. Spielmann, J.Špaček: AutoCAD názorný průvodce pro verze 2008, 2009, Computers Press 2008 (nebo jakákoliv jiná učebnice AutoCADu)

29 Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída: , 3.B Stručná anotace: Druhy dokumentace a normy Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

30 Technická dokumentace Technická dokumentace TD = systematicky členěný a úplný soubor grafických, textových, popř. jiných dokumentů, které umožní postupně realizovat případně podpořit všechny fáze vzniku, existence i zániku technického výrobku, zařízení či systému. TD je nezbytnou podmínkou dosažení a stabilizace požadovaných vlastností výsledného díla po celou dobu jeho životnosti. Rozsah TD závisí na složitosti výrobku. Je logické, že jiný rozsah má dokumentace elektronické součástky, a jiný např. jaderná elektrárna. Promyšlená a hlavně jednotná forma i metodika technické dokumentace má nezanedbatelný ekonomický efekt.

31 Technická dokumentace Členění TD dle formy Technický výkres Na malé ploše je soustředěno obrovské množství informací o tvaru, rozměrech a vzájemných souvislostech všech částí i detailů technického díla 1 průměrný výkres = 70 stran textu Univerzita Pardubice

32 Technická dokumentace Textová forma všechny informace, které neobsahuje výkresová dokumentace (třeba i z toho důvodu, že je nelze v grafické formě vyjádřit). Nejdůležitější = technická zpráva. další typy dokumentů zprávy z laboratorních cvičení, bakalářské či diplomové práce. Mají také standardizovanou formu příklad technické zprávy

33 Technická dokumentace Členění TD dle použití (určení) výrobní dokumentace Obsahuje informace konstrukčního charakteru, které umožní opakovanou výrobu součástí, zařízení, systémů s určenými technickými parametry Provozní dokumentace Bývá převážně textového typu a definuje provozní podmínky včetně kontrolních a údržbářských prací (a to v rozsahu i v čase). Montážní dokumentace Pro případy, kdy složitost technického díla vyžaduje dodržení speciálních postupů při jeho kompletaci. Může mít výkresovou (montážní výkres s definovanými připojovacími rozměry) nebo textovou formu (postup a podmínky montáže). Obchodně technická dokumentace Seznamuje se základními parametry výrobku či zařízení. Není určená pro výrobu apod., proto nemusí být při její tvorbě dodržovány přísná pravidla platná pro výrobní dokumentaci. Naopak se klade důraz na grafické zpracování a názornost tak, aby se co nejlépe prezentovaly přednosti výrobku, či naopak skrýt jeho vady. Typickým příkladem je prospekt.

34 Normalizace Normalizace = specifická disciplína, jejímž úkolem je pro opakující technické úkoly stanovit optimální řešení. Kritéria optimálnosti jsou hospodárnost, jakost, bezpečnost a úroveň technického řešení. Výsledkem normalizační činnosti je technická norma. Co je to technická norma? Norma přesně stanoví požadované vlastnosti, tvar, nebo uspořádání opakujících se předmětů a nebo způsobů a postupů práce vymezuje všeobecně ožívané technické pojmy. Představuje tedy zevšeobecnění nabytých praktických, technických či jiných zkušeností a výsledků a je výsledkem společného úsilí o co nejúčelnější řešení daného problému. Norma je souhrn ustanovení, doporoučení či nařízení, vydaný ve formě dokumentu Je vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

35 Normalizace Usnadňuje volný pohyb zboží v mezinárodním obchodu, snaží se, aby výroba byla racionální, aby se ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost vzájemně podporovaly, aby na vnitřním trhu byli spotřebitelé dostatečně chráněni. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Norma je veřejně dostupný dokument, to znamená, že je přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi. Její distribuce je však přísně regulována. Nesmí se kopírovat, můžete si ji pouze koupit (dnes i v elektronické podobě) v autorizovaných prodejnách Je to dokument založený na souhlasu všech zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení. Tím se norma liší od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání a souhlasu všech, jichž se týkají.

36 Normalizace Normy podle obsahu obsah je určující pro účel jejich použití: Terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů/služeb, řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti Norem existuje obrovské množství: normy platné v ČR viz. CSNI_normy.xls? mezinárodních norem ISO bylo k vydáno

37 Normalizace Normalizace v ČR normalizační autorita = Orgán, který se na daném území stará o normalizaci, v ČR je to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Historický vývoj Před rokem 1989 měly normy závazný charakter, byly ze zákona povinné. Uzavření asociační dohody nejprve ČSFR a posléze České republiky s EU znamenalo obrat v zaměření technické normalizace po roce Vyplynul z ní závazek přebírat evropské normy do národní soustavy za současného rušení konfliktních ustanovení národních norem. Kromě evropských norem jsou do české soustavy přejímány i navazující mezinárodní normy. Tvorba národních norem je přitom omezena na nezbytné minimum. Cílem normalizace se stává podpora tržního hospodářství a harmonizace národní legislativy s evropskou, odstraňování technických překážek obchodu.

38 Normalizace Normalizace ve světě Rozšiřování mezinárodní spolupráce si si vynutilo sjednocování technických norem ISO a IEC = Dvě nejdůležitější světové normalizační instituce International Organization for Standardization (ISO) ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě, založena v roce Zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů. ISO je federací národních normalizačních organizací, v současnosti má 146 členů. Za Českou republiku je členem ISO Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

39 Normalizace Vydávání a označování norem mezinárodní normy ISO nebo IEC Vydávají organizace ISO a IEC označují se ISO nebo IEC a pořadovým číslem (např. ISO 6341, IEC ) Zavedení těchto norem je v členských státech ISO dobrovolné Evropské normy EN Vydávají organizace CEN a CELENEC označují se EN a číslem (např. EN 354) Zavedení těchto norem je v členských státech EU povinné. Pokud např. existuje vdané oblasti národní norma, musí se zrušit. Příklad: převzetím EN 1888 Výrobky pro péči o dítě Dětské kočárky Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení se zrušila ČSN Dětské kočárky a brašny pro přenášení kojenců Technické požadavky, bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

40 Normalizace Národní normy ČSN (české normy) DIN (německé normy) BS (britské normy) STN (slovenské normy) Původní normy ČSN jsou dnes vydávány jen do oblastí, kde dosud nejsou evropské či mezinárodní normy dosud schváleny. Tyto normy tvoří pouze cca 10% z celkové roční produkce technických norem v České republice. Označení původních českých norem se skládá s písemné značky ČSN a šestimístného čísla Např. ČSN Dříve také existovaly normy podnikové (PN) a oborové (ON). Platnost těchto norem byla v r zrušena

41 Normalizace Dnes se většina českých norem odvozuje od norem mezinárodních = Evropské či mezinárodní normy se stávají normami českými. Takto se dnes tvoří cca 90 % z celkové roční produkce technických norem v ČR Označení přejaté normy = značka české technické normy a značka přejímané normy ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS příklady: ČSN EN 115, ČSN ISO 1735, ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS ) Technické normy jsou přejímány do soustavy ČSN: překladem (cca 60% z celkového objemu přejatých norem) převzetím originálu schválením k přímému používání nejsou přeložené!!!

42 Normalizace Grafická úprava norem Sešit formátu : Nové A4 (210x297), staré A5 (149x210)

43 Literatura Šťastný J., Třeštík B. a kol.: Manuál technické dokumentace (6. přepracované vydání), Nakladatelsví KOPP, 2009 (ISBN ) M. Spielmann, J.Špaček: AutoCAD názorný průvodce pro verze 2008, 2009, Computers Press 2008 (nebo jakákoliv jiná učebnice AutoCADu)

44 Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída: , 3.A Stručná anotace: Měřítka a typy čar Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

45 Kreslení technických výkresů Měřítko předměty větší než je velikost papíru je třeba zmenšit (malé naopak zvětšit zřetelnost zobrazení) M = rozměr na výkrese / skutečný rozměr Skutečné měřítko 1:1, zvětšení X:1, zmenšení 1:X Volba měřítka závislá na složitosti zobrazovaného předmětu a účelu výkresu (podrobněji později) Normalizovaná měřítka zvětšení zmenšení 2 : 1 10 : 1 1 : 2 1 : 20 1 : : : 1 20 : 1 1 : 5 1 : 50 1 : : : 1 1 : 10 1 : : : Lze i jiná měřítka Mx10 n n =, -2, -1, 1, 2, Výjimečně i mimo řadu

46 Kreslení technických výkresů Čáry na technických výkresech Různé typy, tloušťky čar = lepší orientace na výkresech Dle tloušťky tenké tlusté (velmi tlusté) normalizované tloušťky (geometrická řada q = SQRT(2)): 0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 mm nutno dodržovat vzájemné poměry tlouštěk čar skupiny čar skupina čar Tenká 0,25 0,35 0,5 Tlustá 0,5 0,7 1,0 velmi tlustá 1,0 1,4 2,0 (poměr 1:2:4)

47 Kreslení technických výkresů Dle typu plné přerušované o Čárkované o Čerchované otečkované o Čáry ISO Norma ČSN EN ISO definuje celkem 15 základních typů čar ISO xx, xx = 01 až 15 typ čáry ISOxx délka Tečky 04 až 07, 10 až 15 0,5d Mezery 02 a 04 až 15 3d krátké čárky 08 a 09 6d Čárky 02, 03 a 10 až 15 12d dlouhé čárky 04 až 06, 08 a 09 24d velké mezery 03 18d Délka segmentů je odvislá od tloušťky čáry!!!

48 Kreslení technických výkresů Základní typy přerušovaných čar ISO čárkovaná ISO 02 čerchovaná ISO 08 (ISO 04) čerchovaná se 2 tečkami ISO 09 (ISO 05) tečkovaná ISO 07 preferované

49 Kreslení technických výkresů Navazování a křížení čar musí se křížit vždy čáry (ne tečky nebo mezery spojení čar nesmí být v mezerách VAutoCADu to nelze rozumně automaticky zajistit!!!

50 Čáry v AutoCADu Práce s čarami v AutoCADu Typy čar Na všechny entity (kromě textu) lze aplikovat různé typy čar Správa čar: 1) 1) Čáry je třeba do výkresu načíst

51 Čáry v AutoCADu Čáry dle ISO se jmenují ACAD_ISOxxW100, kde xx číslo čáry ISO. 2) Nastavení měřítka čar V AutoCADu mají standardně čáry nastavenu tloušťku 1 (DU = mm) Je třeba to změnit podle skutečné tloušťky čar na výkrese Globální měřítko nastavit podle tloušťky tenkých čar Vliv měřítka (čar!!!) na proporce čar

52 Čáry v AutoCADu Práce s tloušťkou čar AutoCADy starších verzí s tloušťkou čar pracovali až při tisku. Od verze 2000 lze tloušťku čáry nastavit jako jednu z obecných vlastností každé entity. Pozn: AutoCAD Vám nabízí možnost nastavenou tloušťku čar zobrazit i na monitoru. Běžná práce = vypnout (doporučení).

53 Literatura Šťastný J., Třeštík B. a kol.: Manuál technické dokumentace (6. přepracované vydání), Nakladatelsví KOPP, 2009 (ISBN ) M. Spielmann, J.Špaček: AutoCAD názorný průvodce pro verze 2008, 2009, Computers Press 2008 (nebo jakákoliv jiná učebnice AutoCADu)

1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu

1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu 1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu Studijní cíl Seznámení práce v režimu bezpříkazové editace v AutoCADu. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium tohoto předmětu je požadovaná

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.2 Pomůcky pro přesné kreslení Mají usnadnit přesné zadávání souřadnic. Definice souřadnic z PŘ nejde vždy použít. Doporučené nastavení pro práci Nastavení příslušné

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.3

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.3 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.3 Technická dokumentace Technická dokumentace TD = systematicky členěný a úplný soubor grafických, textových, popř. jiných dokumentů, které umožní postupně realizovat

Více

Prsten, bod, konstrukční čáry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Prsten, bod, konstrukční čáry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základy textilní a oděvní výroby 2, podzim 2011

Základy textilní a oděvní výroby 2, podzim 2011 Základy textilní a oděvní výroby 2, podzim 2011 Přednáška č.3 Petr Benešovský, benesovsky@tzu.cz Témata přednášky č.2 - Technické normy použití, členění, tvorba, národní a mezinárodní normalizační instituce

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Technické kreslení Kótování Ing. Suchý Milan 7.5.2012 Základní princip kótování, prvky kót, soustavy kót,

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

VY_52_INOVACE_H 01 01

VY_52_INOVACE_H 01 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005. Modul - 1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005. Modul - 1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 1 Úvod a zásady tvorby technické dokumentace Emil Jirák Ondřej Ekrt Rozsah: 2 / 1 hodin týdně, Z + Zk Počet

Více

Sada 2 CAD2. 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří

Sada 2 CAD2. 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří S třední škola stavební Jihlava Sada 2 CAD2 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz www.unmz.cz Od inovací ke standardizaci 2013-05-15 Ing. Vincent Csirik Objasnění používaných pojmů: Inovace: Je značně obecný termín Obnovování, obnovení (právní oblast) Zavádění/zavedení něčeho nového

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation)

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Ovladaèe, sdìlovaèe Provozní grafika. Ing. David Vodrážka

Ovladaèe, sdìlovaèe Provozní grafika. Ing. David Vodrážka Ovladaèe, sdìlovaèe Provozní grafika Ing. David Vodrážka Cíle projektu: Vytvoøit ucelený pohled na problematiku informaèní grafiky Pokusit se definovat pole pùsobnosti pøi tvorbì piktogramu Stanovit ergonomické

Více

Sada 3 CAD3. 11. CADKON DT+ Schodiště

Sada 3 CAD3. 11. CADKON DT+ Schodiště S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 11. CADKON DT+ Schodiště Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty TDS-TECHNIK 12.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o nové verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK v rozsahu sady Komplet. Některé zde popisované novinky byly dostupné již dříve prostřednictvím

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Tvorba technické dokumentace Fáze projektové dokumentace z hlediska stavebního řízení Průběh stavebního řízení

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy ČR Uživatelský manuál Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy byly vypracovány s podporou projektu č. 682 Mapy koroze programu ICT a strategické

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce (neuvádí se na deskách) Plzeň květen 2013 Jméno a příjmení autora

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

VÝUKA IVT na 1. stupni

VÝUKA IVT na 1. stupni VÝUKA IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 1. 10. 1. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: WordArt Anotace: Žáci se seznámí s možností zvýraznění např. nadpisu dokumentu

Více

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST Škola: Autor: Šablona: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek VY_32_INOVACE_MGV_F_SS_1S1_D02_Z_MECH_Hmotny_bod_r ychlost_pl Člověk a příroda Fyzika Mechanika

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy... 2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy... 7 3. Zobrazování na strojírenském

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1 Obsah 1. Úvod a základní údaje o programu... 3 1.1 Základní informace... 3 1.2 HW a SW konfigurace... 3 1.3 Instalace... 4 2. První seznámení s programem... 5 2.1 Pracovní prostředí... 5 2.2 Panel postupového

Více

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0 AKUSTIKA Základy práce s aplikací Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 4 2. Spuštění... 5 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 5 2.2. Z jiné aplikace... 6 3. Princip jednoho souboru... 6

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE PŘÍSTUP K NORMÁM

TECHNICKÁ NORMALIZACE PŘÍSTUP K NORMÁM TECHNICKÁ NORMALIZACE PŘÍSTUP K NORMÁM Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz Možnosti

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Standardy jsou dokumentované úmluvy obsahující technické specifikace nebo jiná podobná přesně stanovená kritéria důsledně používaná jako pravidla,

Více

4. cvičení. 15. října 2014

4. cvičení. 15. října 2014 4. cvičení 15. října 2014 Petra Hrochová petra.hrochova@fsv.cvut.cz D 1035 Konzultační hodiny: Pondělí 15:45 16:45 Po dohodě e-mailem kdykoliv jindy Obsah CAD systémy a jejich rozdělení Rastrová a vektorová

Více

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0 TEPELNÁ TECHNIKA 1D Základy práce s aplikací Verze 3.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 5 2. Spuštění aplikace... 8 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 8 2.2. Z jiné aplikace... 8 3. Princip

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4 Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

Téma cvičení. Zadání úloh. XZK Obsah cvičení: ZS 2014/15. č. cv.

Téma cvičení. Zadání úloh. XZK Obsah cvičení: ZS 2014/15. č. cv. XZK Obsah cvičení: ZS 2014/15 č. cv. Téma cvičení 1. Výkresy pozemních staveb- požadavky, způsoby kreslení. Plocha výkresového listu, orientace výkresů,měřítka, formáty Zobrazovací prostředky- druhy čar,

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

VY_32_INOVACE_E 13 16

VY_32_INOVACE_E 13 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE Určeno pro posluchače FBI: Poznámka:!!! Níže uvedené texty neobsahují změny v termínech, obsahu a ve vlastním provedení dokumentace vyvolané změnami legislativy

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Úvod

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

VY_32_INOVACE_E 13 03

VY_32_INOVACE_E 13 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace softwaru Co je nového? Verze softwaru 9.0 Datum vydání 15. října 2014 Nejdůležitější novinky Nová grafika uživatelského rozhraní Nové typy třmenů Nové typy abutmentů

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro BricsCad v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

JAK POPSAT KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

JAK POPSAT KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ Pouze pro osobní potřebu JAK POPSAT KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ Pro seminář MV konaný v květnu 2009 zpracovala Ing. Miroslava Pýchová www.miroslava.pychova.sweb.cz O B S A H: Strana 1 Druhy popisu výsledných zjištění

Více