Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave"

Transkript

1 Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave 1 Uvod Reakce globalnchrdcchsystemu.nezpristoupmekezkoumanvyjimecnychstavuvdoprave,vymezme rdcho systemu na nastale vyjimecne stavy v doprave je velice dulezitou soucast vsech nejdrve to, co v teto praci budeme povazovat za vyjimecny stav. Vyjimecnymstavemvdopraverozummemimoradnoudopravnsituaci,jejzdopad se podstatnym zpusobem odraz v merenych dopravnch datech. oblasti, Poznamka: apriorn znalosti Metody, o chovan ktere pouzvame, automobilu jsou v dane zalozeny oblasti na a informaci zejmena na o strukture on-line merenych zkoumane dopravnch dopravn datech. realna data Struktura nesou oblasti informaci je dana, o okamzitem apriorn informace den v oblasti. vypovda Vsechny o"prumernych" dopravn udalosti, vlastnostech ktere oblasti se v merenych a pouze datech mysli,ze neodraz, bychom jsou potrebovali pro nas prmo nedosazitelne, nastalou poruchu a nelze merit! je detekovat Pozadujeme ani rdit. pouze, Tm aby samozrejme se porucha nemame v nekterych na datech projevila, abychom ji mohli na zaklade techto velicin predpovedet. V prpade vyjimecneho stavu je situace odlisna od"beznych situac". Rozdlu je nekolik vyjimecna dobu trvan, situace nastava vetsinou ve velmi kratkem casovem intervalu a ma prechodnou dopad nastale vyjimecne situace na stav dopravnho systemu je vetsinou dosti podstatny, jednotlivychskupinpodobnychvyjimecnychstavu(alesponcododopadunastavdopravnho systemu) byva konecny pocet. Vyjimecne mens mnozstv stavy udalost, lze samozrejme majcch(vetsinou klasikovat negativn) podle rady vliv hledisek na dopravn a zahrnovat system pod a vymykajcch ne vets nebo beznym dopravnm podmnkam. My se pridrzme vyctu provedeneho v praci [1]. Zde je uvedena se pomerne pro jejich siroka detekci. skala ruznych vyjimecnych dopravnch stavu vcetne jejich vyhodnocen a navodu V urovnrozpoznavanvyjimecnychstavuvubecajejichprpadnouklasikac,tj.urcenmkdeajaky teto zprave se vsak nebudeme ani tak zabyvat klasikac jednotlivych stavu jako obecnou vyjimecny stavu, a to stav prekazky nastal. ve Budeme vozovce. se Jako pritom jednotlive drzet jedineho, vyjimecne nejpodstatnejsho stavy budeme uvazovat druhu z ruzna vyjimecnych kdektetoblokadedoslo.otazkoubude:(i)poznamevubec,zenekdevoblastidoslokzablokovan msta, jzdnho pri techto pruhu? experimentech (II) pozname, jsou (i) na za kterem jak dlouho mste jsme k tomuto schopni zablokovan vyjimecny doslo? stav zaregistrovat, Zajmave okolnosti (ii) s 1

2 jakou abychom jistotou si jej jsme vubec schopni vsimli,(iv) vyjimecny jak silny stav dopad detekovat,(iii) mus mt vyjimecny jak dlouho stav, mus abychom vyjimecny jej stav zachytili. trvat, stavu Resen by vyjimecnych nastoupilo urcite stavu expertnrzen, zde nechavame bud' stranou jiz existujc a predpokladame, nebo navrzene ze po dopravnmi detekci vyjimecneho operatory. 2 Formulace ulohy Pro a Svornosti. testovan Detailn byla vybrana planek liniova teto mikrooblast oblasti, konkretne sectyrmi jejch krizovatkami, ctyrech rzenych konkretne krizovatek, ulice Zborovska Obrazku 1. je na Obrazek 1: Realna oblast jejz model byl pouzit pro testovan 2

3 Oblast skutecnosti se naleza krizovatek, v mste z nichz maleho zbylych smchovskeho sest je nerzenych okruhu. a Tato intenzita oblast provozu obsahuje v nich ve nen velka. Proto jsme brali v uvahu jen uvedene ctyri svetelne rzene krizovatky. Model modelujenaobrazku2. teto mikroblasti byl vytvoren pomoc dopravnho simulatoru simulovan AIMSUN. Schema jj 3jj 44 5jjj jjjj j Obrazek 2: Mikrooblast se zkoumanymi vyjimecnymi stavy Mikrooblast Obr. 1. Je zde je tvorena vyznaceno ctyrmi csel krizovatkami v krouzku, serazenymi ktera oznacuj v jedne msta, linii kde - podrobnosti byla postupne viz csly. umst'ovana blokada. Silnejs svisle usecky oznacuj meric detektory, oznacene rovnez Na tektorech vyznacenych v oblasti mstech (viz obr. 1-2) byla byla simulovana merena data porucha (obsazenosti ve forme dopravnho stojcho proudu) automobilu. pro stav Na bez de- poruchy(zadne i; i=1;2:::;).prostavbezporuchyakazdyporuchovystav(urcitadobastanautomobiluna stojc auto) a poruchovych stavu(porucha i odpovda autu stojcmu v pozici zvolene pozici) je tedy k dispozici 13 datovych souboru, charakterizujcch stav oblasti. Otazka porucha je:(i) skutecne lze vubec existuje tmto jako zpusobem pravdiva?(iii) poruchu jak detekovat?(ii) dlouhe je treba s meren jakou jistotou jak pro lze o-line, tvrdit,ze tak i tato on-line identikaci, aby zskana informace o poruse byla dostatecna? pro 3

4 3 Model smesi distribuc a jeho odhad VtetokapitolenaznacmezakladyteorieodhadusmesovehomodelumetodouQuasi-Bayes.Protoze zmnena velmi ucinne teorie odmocninove je znacne obtzna algoritmy, a jej zustaneme programova jen u realizace odvozen vyuzva zakladnch dosti vztahu neprehledne aniz bychom ale zato prevadeli do podoby algoritmu. Ten zpracovan v systemu MIXTOOLS vytvorenem v AS UTIA je AV CR-viz[2]. Uplnateorieodhadusmesovychmodelujepopsanav[3]. Komponenty modelu Predpokladame dt; t2t. Modely n modelu, jsou popsany indexovanych svymi podmnenymi prirozenymicsly hustotami c2f1;2;:::;ng=c pravdepodobnosti a modelovana hp data f(dtjd(t 1);c; c): Dale smesoveho predpokladame, modelu, tj. ze ze v prave kazdem jen casovem tato komponenta okamziku odraz je aktivn skutecny pouze stav jeden sledovaneho model- komponenta systemu. Ukazatel Aktivity ct=cznamena,zevokamzikutjeaktivnkomponentac. jednotlivych komponent oznacuje ukazatel- nahodna velicina ct s hodnotami 1;2;:::;n. Pravdepodobnosti predpokladame konstantn aktivity a rovny jednotlivych c, tedy komponent c, bez znalosti aktualnch dat dt, f(ct =cjd(t 1);)=f(ct =cj)=c Poznamka: Vyrazem f(ct=c) myslme fct(c)=p(ct=c) kde P(:) oznacuje pravdepodobnost. V jadrujc okamziku, tento kdy stav namerme je data dt, mame dals informaci o skutecnem aktualnm stavu. Hp vy- f(ctjd(t)): Nahodna posloupnost ct je neznama a jej hodnoty nelze merit a je treba je odhadovat. 4 Odhad modelu smesi distribuc 4.1 Vnitrn popis smesi Sdruzena hp dat a ukazatele Tatohppopisujejakdata,takiukazatele f(dt;ctjd(t 1); ;): (1) ze Je data to sdruzena dt pochaz hp, z parametrizovana komponenty ct. vektorem parametru[ ;]. Tato hp urcuje pravdepodobnost, 4

5 Tato sdruzena hp muze byt rozlozena takto (1)=f(dtjd(t 1);ct; ;) f(ctjd(t 1); ;)= =f(dtj't 1;ct; ct) f(ctj)=ct f(dtj't 1;ct; ct) kde f(dtjd(t 1);ct; ;)=f(dtj't 1;ct; ct) (2) je popis jedne komponenty(konkretne s indexem ct), a f(ctjd(t 1); ;)=f(ctj)=ct (3) je Poznamka: pravdepodobnostn Z predchozho popis ukazatele plynou pozadavky ct. na model 1. kazda komponenta c=1;2;:::;n ma sve vlastn parametry c, 2. data hloubkyradu dt jsou zavisla modelu), jen na datech, obsazenych v regresnm vektoru 't 1 (tj. minulych datech az do 3. ukazatel je nezavisly na parametrech component c, 4. ukazatel je podmnene nezavisly na starych datech, je-li znam parametr ukazatele- vektor, 5. pravdepodobnosti komponent vcase t bez znalosti dt jsou stacionarn. 4.2 Vnejs popis smesi Hp dat bez ohledu na aktivitu component Tuto hp lze dostat dvema zpusoby(presne a s aproximac): Prvn zpusob je presny a je dan marginalizac hp(1) vzhledem k ukazateli ct f(dtjd(t 1); ;)= = X f(d t;ctjd(t 1); ;)= X ctf(dt;ctjd(t 1); ;): (4) ct2c ct2c kde jsme pouzili vztah(3). Druha dem.zesdruzenepravdepodobnostisepakpodosazenbodovehoodhadustanehpjedinepromenne, moznost je aproximace. Ta spocva v nahrazen ukazatele ct nejakym jeho bodovym odha- a ale to vede dt. Tak na spocitatelne dostaneme marginaln algoritmy pro hp. odhadovan. Tento postup Touto nen, cestou vzhledem dostavame k aproximaci, optimaln, zato f(dtjd(t 1); ;)/f(dt;^ctjd(t 1); ;); (5) podmnena kde ct je bodovy stredn odhad hodnota(viz poctany dale). na zaklade starych dat d(t 1). Bodovy odhad je poctan jako 5

6 4.3 Odhad [ ; ] - (Bayesuv vzorec) Bayesuv vzorec pro odhad parametru[ ;] ma tvar f( ;jd(t)) / = f(dtjd(t f( ;jdt;d(t 1); ;)f( ;jd(t 1)) 1)) (6) coz vnejsho je rekurze, popisu ktera smesi prepoctava f(dtjd(t 1); ;). hp pro jmenovany Protoze Bayesuv parametr. vztah Pro (6) jej ma pouzit soucinovy se vyzaduje tvar a znalost popissmesijedanvetvarusouctu(4),dostavamevysledekvtvarsoucinusouctu,cozjevypocetne vnejs nevhodne. se Resen,kterejespocitatelne,dostanemesvyuzitmaproximovanehovztahu(5).Tojecesta,kterou budeme dale zabyvat. 4.4 Odhad [ ; ] - (pro statistiky) Modely komponent v exponencialnm tvaru Komponenty vyjadrme pomoc hp z exponencialn trdy f(dtj't 1;c; c)=expfqc( )s('t 1)g; c2c (7) kde nentam). qc( ) je parametricka funkce c-te komponenty a s('t 1) je statistika(spolecna vsem kompo- Soucinovy tvar modelu a apriorn hp Pro soucinovemtvaru dals odvozen je vyhodne formalne vyjadrit jak model, tak i apriorn hp v nasledujcm ctf(dtj't 1;ct; ct) = ctexpfqct( )s('t Y [ 1)g cexpfqc( )s('t 1)g](c;ct) c2c = Y c(c;ct) Y c2c c2c expfq c( )s('t 1)(c;ct)g (8) a f( ;jd(t 1)) = Y c(t 1) Y c2c c2c expfq c( )S(t 1)g; (9) kde(t Poznamka: 1)aS(t (c;ct) 1)jsoustatistikyhpparametruvcaset je Diracova -funkce, denovana takto 1. (c;ct)= forc=ct 6=ct 6

7 Bayesuv vzorec pro soucinovy tvar hp Dosadme Y soucinove tvary hp(8) and(9) do Bayesova vzorce(6) a dostaneme c(t) expfqc( )S(t)g = Y c(c;ct) Y c2c c2c c2c expfq c( )s('t 1)(c;ct)g Y c(t 1) Y c2c c2c expfq c( )S(t 1)g = Y c[(c;ct)+(t 1)] Y c2c c2c expfq c( )[s('t 1)(c;ct)+S(t 1)]g Z teto rekurze pro hp zskame rekurzi pro statistiky S(t) (t) = (t S(t 1)+(c;ct) () 1)+(c;ct)s('t 1) (11) kterarka: prepoctej pouze tu statistiku, jejz komponenta byla v case t aktivn. ale Tato tato rekurze promenna ale nen vyskytuje prakticky pouze pouzitelna, ve funkci nebot', budeme obsahuje aproximovat neznamou celou promennou tuto funkci. ct. Protoze se 4.5 Aproximace Msto funkce (c;ct) dosadme jej stredn hodnotu (c;ct)e[(c;ct)jd(t)]wc(t): () Vypocet stredn hodnoty E[(c;ct)jd(t)]= Z (c;ct)f(ctjd(t))dct=f(cjd(t))wc(t); c2c ; coz vyzaduje znalost hp f(cjd(t)); c2c. Konstrukce hp f(cjd(t)) Potrebnou hp lze zskat takto f(cjd(t))=f(cjdt;d(t 1))/f(dt;cjd(t 1))=f(dtjc;d(t 1))f(cjd(t 1)): Posledn dve hp mohou byt parametrizovany f(dtjc;d(t 1)) f(dt; cjc;d(t 1))d c= f(dtjc;d(t 1); c)f( cjd(t 1))d c= = Z f(dtj't 1;c; c)f( cjd(t 1))d c 7

8 a f(cjd(t 1)) f(c;cjd(t 1))dc= f(cjd(t 1);c)f(cjd(t 1))dc= = Z cf(cjd(t 1))dc Tak dostavame wc(t)=f(cjd(t))= Z f(dtj't 1;c; c)f( cjd(t 1))d c Z cf(cjd(t 1))dc (13) vzavislostinaznamychhp,konkretnejsoutomodelykomponentaukazateleaapriornhpprevzata z minuleho kroku identikace. Poznamka: pravdepodobnostn ukazatel Aproximace s hp rozdeluje w(t). Situace puvodn je zachycena deterministicky na nasledujcm ukazatel ct obrazku: s"dirakovskou" hp (c;ct) na 6c (c;ct) b - wc(t) Obrazek 3. Efekt aproximace ukazovatele Zatmco ukazatel pripoust puvodn ukazovatel jako aktivn ukazuje"s i sousedn jistotou" komponenty na jedinou s prslusnymi komponentu, pravdepodobnostmi aproximovany aktivit. 8

9 5 Experimenty Pro mikrooblasti rekonstrukci ve forme stavu, smesi ktery distribuc. urcuje msto O-line simulovane odhadneme poruchy, model pouzijeme pro bezporuchovy odhad modelu vsechny poruchove poruchove stavy, a s pouzitm vsech dat, ktera mame k dispozici. Tyto modely stav a uschovame.on-linemermedatasdanouporuchouaodhadujemeprslusnymodel.porovnanmonline modelu modelu s ostatnmi s jednotlivymi a pro ktery modely model zskanymi je vzdalenost o-line minimaln, zjistme minimaln tu poruchu vzdalenost prohlasme odhadnuteho za aktualn. Experiment ma tedy dve casti: 1. Cast ucen, kdy je pouzita setrvala porucha po dobu 15 dn, 2. pri Casttestovan,kdejsoupouzitaaktualndatavdobetrvan4.5,7.5,15a22,5min.Tytocasy, periode vzorkovan 1.5 min, odpovdaj trem, peti, deseti a patnacti aktualnm vzorkum. c. Pro 5. prezentaci Vzajemnou jsme pozici vybrali detektoru poruchu 5 a c. stojcho 5 a pro vozidla test byla zpusobujcho pouzita data poruchu (obsazenost) 5 je mozno na detektoru na obrazku 2. Na nasledujcch obrazcch jsou vysledky testu aktualnch dat pri poruse 5. Kazdy nalezt z zpracovavaneho obrazku ma dvecasti. aktualnho Na vzorku, leve strane na ose je y vynesen je odhadcsla prubeh poruchy. odhadu Jako poruchy vysledny - na ose odhad x je poruchy porad bereme nejcastejs odhad z jednotlivych kroku. V smesinaucenenajednotliveporuchy.vyhravataporucha,kterajenejcastejimaximaln.videalnm prave casti kazdeho obrazku jsou vyneseny nenornovane logaritmicke likelihoody pro vsechny prpade idealn stav by mel vsak byt nenastava, jeden prubeh coz svedc s urcitym o tom, odstupem ze informace trvale o poruse maximaln nen v a datech ostatn mnoho. mens. Tento Obrazek 3:Porucha5,trivzorkydat=4.5minuty 9

10 Obrazek 4:Porucha5,petvzorkudat=7.5minuty Obrazek 5:Porucha5,desetvzorkudat=15minut

11 Obrazek 6: Porucha 5, patnact vzorku dat = 22.5 minuty Zuvedenychobrazkujepatrne,zeporuchac.5bylaspravnedetekovanavevsechprpadech.Odhad zetrdatjedostinejisty,aleukazujese,zepetaktualnchvzorkujeprodetekciporuchydostacujc. Prouplnostuvadmevysledkypro3,5,a15vzorkudatprovsechnytypyporuch,tj.poruchu1 az a poruchy 13. Csla 2,3,.. poruch jsou je oznaceny mozno sledovat jako 1,2,.. na obrazku 2, pricemz pripomname: 1 je bezporuchovy stav Vysledkyjsouuvedenyvtabulkach,kdevprvnmradkujeskutecnecsloporuchyvdruhemradku je cslo odhadu poruchy. skutecnaporucha odhadnutaporucha Rozhodovan po trech vzorcch = 4.5 minuty skutecnaporucha odhadnutaporucha Rozhodovan po peti vzorcch = 7.5 minuty skutecnaporucha odhadnutaporucha Rozhodovan po deseti vzorcch = 15 minut 11

12 skutecnaporucha odhadnutaporucha Rozhodovan po patnacti vzorcch = 22.5 minuty Z velmi uvedeneho dobre. je patrne, ze jiz rozhodovan s peti vzorky, tj. daty merenymi po dobu 7.5 minuty je 6 Zaver Provedene zruznychdopravnchsituac,prokazaly,zeuvedenacestajeperspektivn.vyhodoutohotoprstupu pokusy, testujc schopnost pravdepodobnostn smesi popsat a rozlisit dopravn data je,zejepostavennaglobalnmpohledunadopravnoblast,atedyjevpodstatenezavislynajejm konkretnm dostupne informace, vyberu. Zahrnut i kdyz se porucha vsech merenych na nekterych dat do detektorech odhadu rovnez neprojev. zajist'uje Cestou, maximaln ktera zde vyuzit naznacena, se bude dale pokracovat a budou se testovat dals zlepsen. Jednm z nich, napr. byla pro testy brat ne jenom merene obsazenosti, ale dvojice[obsazenost, intenzita], ktere predstavuj je elementarn stavy dopravy. Reference [1] udalost-oblastsmchova",tech.rep.,eltodo,praha4,novodvorska14,praha,17.prosince Drbohlav J. Pliska Z. Pribyl P.,TichyT., \Navrh expertnho systemuproresen mimoradnych [2] Praha, P.Nedoma,M.Karny,T.V.Guy,I.Nagy,andJ.Bohm, Mixtools.(Program), UTIAAV CR, [3] Dynamic M.Karny,J.Bohm,T.V.Guy,L.Jirsa,I.Nagy,P.Nedoma,andL.Tesar, Advising: Theory and Algorithms, Springer, London, OptimizedBayesian

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více