Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou Tel , fax Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 13. května Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 27. dubna 2015 Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

2 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,44 111,18 105,69 Nedaňové příjmy , , ,23 110,85 104,67 Přijaté transfery (dotace) 20, , ,59 x 102,20 Kapitálové příjmy 0,00 325,00 574,59 x x Převody z HČ 0, , ,00 x 115,88 Převody z rozp. účtu SF 2 387, , ,00 100,00 100,00 Příjmy celkem , , ,85 148,17 105,60 Příjmy po konsolidaci , , ,85 148,61 105,63 Běžné výdaje , , ,48 113,38 87,89 Kapitálové výdaje , , ,02 132,33 77,77 Převody z rozp. účtu SF 2 387, , ,00 100,00 100,00 Výdaje celkem , , ,50 119,35 84,07 Výdaje po konsolidaci , , ,50 119,48 83,99 Financování - příjmy , , ,10 Financování - výdaje 5 139, , ,45 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci , , , , , ,65 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1

3 2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů vyúčtování elektřiny, topení, vody, úklidu, odvozu odpadu za rok 2013 nájemcům Palackého čp. 6 vyúčtování elektřiny za rok 2013 nájemcům na Strachově objekt v Husově ulici čp. 710 nebyl zahrnut do plánu na rok 2014 (koupě ke konci roku 2013) Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 77,65 %. Výnosy byly plněny na 121,20 %. Výsledek hospodaření k činil tis. Kč. 2

4 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k ,03 Kč Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky ,84 + úroky ,91) Přeúčtování z účtu (sloučení účtů) Připsaný úrok příjmy ,75 Kč ,56 Kč 2 286,27 Kč ,58 Kč Výdaje fondu: Poplatky Převod fin.prostř. na výdajový účet k financování potřeb města výdaje Konečný stav k Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k Příjmy: Pěstouni Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Jistina Stavron Nálezné v úschově Dar pro DPS příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Převod daru do DPS Jistina Stavron ve prospěch města Vrácení kauce Vrácení úroků z kauce Poplatky u banky za vedení účtu výdaje Konečný stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,38 Kč 6 665,00 Kč ,09 Kč ,00 Kč 743,25 Kč ,25 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč 238,15 Kč 2 213,30 Kč ,70 Kč ,27 Kč

5 Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu příjmy Výdaje fondu: Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky výdaje Konečný stav k ,91 Kč ,30 Kč ,00 Kč 5,94 Kč ,24 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,00 Kč 591,00 Kč ,28 Kč ,87 Kč Vyúčtování úvěru DEZA Stav účtu k Splátka úvěru s úrokem Připsaný úrok bankou Převod částky do rozpočtu města V roce 2014 použito na : Provoz DPS ,00 Nové dětské hřiště ,00 Sportoviště ZŠ Třebízského ,00 Konečný stav k ,26 Kč ,07 Kč 716,86 Kč ,00 Kč ,19 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k Příjmy: přijaté finanční dary úroky příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet výdaje Konečný stav k ,65 Kč ,00 Kč 334,39 Kč ,39 Kč ,45 Kč 260,30 Kč 412,00 Kč ,75 Kč ,29 Kč 4

6 Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2014 DARY ROK 2014 účel datum částka Středočeský kraj My třídíme nejlépe ,00 Ledvina Jiří DPS - péče o seniory ,00 Čepek Josef DPS - péče o seniory ,00 BIDVEST CZECH REP.s.r.o. Sportovec roku ,00 Holeček Jaroslav Sportovec roku ,00 Cinertová Miroslava DPS - péče o seniory ,00 Pekařová Kornelie DPS - péče o seniory ,00 Středočeské vodárny a.s. Kulturní a vzdělávací akce ,00 Kochmantrans, s.r.o. MěPO - Střelecký turnaj ,00 Ing. Jiří Lněníček MěPO - Bezpečně s MP ,00 Hekšová Jarmila (Míková) DPS - péče o seniory ,00 Ing. Václav Kohout Dny Kralup ,00 Divišová Marie DPS - péče o seniory ,00 Šnejdarová Věra DPS - péče o seniory ,00 Kuntová Růžena DPS - péče o seniory ,00 Hermanová Miroslava DPS - péče o seniory ,00 Litoš Bedřich DPS - péče o seniory ,00 Podrabská Bohumila DPS - péče o seniory ,00 Merková Marie DPS - péče o seniory ,00 Jindáčková Marie DPS - péče o seniory ,00 Česká Rafinérská, a.s. podpora aktivit města ,00 Framberk Radim DPS - vrácení části daru ,00 Jiroušková Marie DPS - péče o seniory ,00 SLAaKOU - Slapnička Dny Kralup ,00 Černá Eva DPS - péče o seniory ,00 Balabán Antonín DPS - péče o seniory ,00 Tůmová Věra DPS - péče o seniory ,00 Boháčová Anna DPS - péče o seniory ,00 Rosiol Natalia ŽP - dar - výsadba zeleně ,00 Středočeský kraj My třídíme nejlépe , ,00 5

7 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které byly určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k Výdaje: Adaptace OD Máj na MěÚ zaplacené faktury leden únor 2014 Stav finančních prostředků k ,17 Kč ,17 Kč 0 Kč 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí ,75 Neinv. dotace na výkon pěstounské péče ,00 Neinv. dotace na volby do Evropského parlamentu ,00 Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu ,12 Neinv. dotace na výdaje do zastupitelstev obcí ,00 Vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí ,29 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na ,00 výkon státní správy Invest. dotace od SFŽP Strachov ,75 Neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ,00 Neinv. dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Neinv. dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Neinv. dotace na podporu standardizace výkonu sociálně-právní ,65 ochrany dětí Neinv. dar za umístění v soutěži My třídíme nejlépe ,00 Neinv. transfery od obcí na boj proti letišti ,00 Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol ,18 Neinv. transfery od obcí za přestupky ,00 Neinv. dotace Středočeský taneční pohár pro DDM ,00 Neinv. dotace Středočeská in-line 2013 pro ZŠ Komenského ,00 Neinv. dotace na úhradu nákladů jednotky SDH ,00 Invest. dotace Zateplení ZŠ 28. října ,86 Invest. dotace Zateplení TSM ,49 Invest. dotace Rozšíření sběrového dvora ,89 Invest. dotace Aktualizace digitálního a povodňového plánu ,20 Invest. dotace Zateplení vila u ZŠ Třebízského ,03 Invest. dotace Zateplení hasičské zbrojnice Minice ,91 Invest. dotace Zateplení ZŠ Praktická ,10 Invest. dotace Zateplení MěBP a MP ,00 Invest. dotace Modernizace místních komunikací lokalita ,42 Lobeček 6

8 Invest. dotace Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu ,38 Invest. dotace Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy ,60 celkem ,80 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do Evropského parlamentu vratka ,12 Kč odeslána dne Dotace na volby do zastupitelstev obcí vratka ve výši ,29 Kč odeslána dne Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2014 Žadatel Název projektu Schválená částka v Kč Ladislav Vosáhlo Letecká show modelářů ,00 Tomáš Strunecký 9. ročník hokejového turnaje ,00 Jan Bartoš Portál pro návštěvníky a turisty města 1 954,00 Jaroslav Melich Činnost městského klubu důchodců I ,00 Kruh přátel Prahy Činnost 20000,00 Jaroslav Zavoral Činnost ZO ČSBS 6800,00 TJ Kralupy, oddíl MTB Soustředění MTB 30000,00 TJ Kralupy, oddíl KČT Hostibejcké schody 10000,00 TOM Vltavský paprsek 3511 Táborové aktivity 25000,00 Ladislav Durdoň Romský ples 40000,00 Farní charita Kralupy Klub "Rep sun" 50000,00 Farní charita Kralupy Kralupské vinnobraní 15000,00 MO ČRS Kralupy Činnost mládeže 20000,00 Arcidiecezní charita Praha Podpora volnočasových aktivit ,00 TJ Kralupy, oddíl volejbal Memoriál Simony Machanové ,00 Taneční a pohybové studio Taneční koncert Zuzany Štarkové 20000,00 Klub rodičů a přátel MŠ Olympiáda pro nejmenší 5600,00 TJ Sokol Kralupy Mapa pro orientační běh 16000,00 Jiřina Staňková Činnost městského klubu důchodců II ,00 SD ČR Kralupy Činnost 20000,00 DS Scéna Festival Za vodou 49000,00 DS Scéna Tyjátjátra 30000,00 ČSCH ZO Činnost 15000,00 7

9 Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost 60000,00 Vlasta Brixová Senior Minichor 18500,00 Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka 10000,00 Dvořákův komorní sbor Rok české hudby 50000,00 Sdružení rodáků a příznivců města Činnost 17000,00 SDH Minice Mladý hasič 23545,00 Centrum volného času Palouček Kralupský talent 34000,00 Pes pro tebe Soustředění nevidomých při výcviku psů 15000,00 BK Kralupy Letní sportovní kempy 85000,00 Radek Jícha Sportovní vybavení pro mládež - horolezecký oddíl 14624,00 Kruh přátel hudby 42. ročník hudebních slavnostní A. Dvořáka 67000,00 Mgr. Petra Klozová Činnost studia Atak 15000,00 FBC Kralupy Nákup nových mantinelů 40000,00 Floorball events RŠFL 24905,00 Junák Skautské tábory Střela 40000,00 Společnost pro rozvoj DG Lednový Underground 79000,00 Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v závodě horských kol 20000,00 TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje Šermířské vybavení 48000,00 TJ Kralupy, silový trojboj Strongman Kralupy ,00 Ivana Slabá Činnost souboru Rolnička 16000,00 Jindřich Kohm Magická noc trubadůrů ,00 TJ Sokol Zeměchy Dětský den 20000,00 Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent 50000,00 David Malík Airback jam ,00 Ing. Klára Kloučková Činnost Galerie VK ,00 MS Kralupy, Nelahozeves Zazvěření honitby 22610,00 Jindřich Havlík Evropský týden mobility 19975,00 TS Naděje Činnost 49800,00 Ing. Tereza Kaňková Akce pivovar 14025,00 Ekologické centrum Kralupy Kralupy - čisté město 49980,00 HK Kralupy Kralupská bruslařská školka ,00 TJ Kralupy, oddíl judo 45. výročí založení juda 7700,00 Radomír Dvořák, PhDr. Kralupští žesťoví sólisté 24000,00 Tiger Jiu Jitsu Činnost mládeže 28000,00 Turistický klub Havran Vybavení lesní mateřské školky Kulíšek ,00 8

10 BK Kralupy Junior Letní soustředění - minižačky ,00 TJ Kralupy, oddíl kanoistika Jarní soustředění ,00 Asociace hudebních redaktorů Asociace hudebních redaktorů Zubrnická muzeální železnice Jazz a soul večer ,00 Next fest open air ,00 Historický motoráček ,00 Artuš Vybavení swingové orchestru 40000,00 KVS Kralupy Kotva na fest 35000,00 KVS Kralupy Kralupská míle 50000,00 SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů 40000,00 Natura farma Minice Volnočasové aktivity na farmě 24437,00 Petr Šebesta Slunovrat ,00 celkem ,00 Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2014 Finanční příspěvky na činnost Oddíl FK Čechie Taekwon Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj 9 Příspěvek na činnost ,-Kč 5.500,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 4.000,-Kč 7.200,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

11 Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu Horolezecký oddíl Kralupy 1901 Rugby ,-Kč 7.200,-Kč ,-Kč ,-Kč 3.850,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička ,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod ,-Kč Judo Klasifikace na ČP 7.000,-Kč Florbal Kralupy Open ,-Kč KVS MČR Formula Future ,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 6.000,-Kč Judo Kralupy Cap ,-Kč Volejbal Turnaj v šestkovém volejbalu 5.000,-Kč MTB Orientační závody dvojic okolím Kralup ,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka 8.000,-Kč Plavání Středočeský pohár nejmladšího žactva 5.500,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji ,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu ,-Kč Judo Miniliga žáků Střed.kraje a Prahy ,-Kč Rugby Regionální turnaj 7.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 5.000,-Kč Hokej Turnaj přípravek ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK 1901 Fotbalový stadion ,-Kč FK Čechie Kralupy Čechie stadion ,-Kč Sokol TJ Sokol Jodlova ,-Kč KČT Turist. základna, Ke Koupališti ,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova ,-Kč JUDO Tělocvična Tomáškova ,-Kč SKI Chata Roudnice ,-Kč Rugby Club Stadion Mikovice 7.513,-Kč Kanoistika Loděnice Veltrusy 8.800,-Kč ,-Kč Tenis Kurty úprava antuky ,-Kč 10

12 Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce HK Kralupy Vánoční turnaj ,-Kč Rugby Regionální turnaj žactva ,-Kč Sokol Krtečkovy závody 3.280,-Kč KČT Uzlařská regata 4.000,-Kč KČT Do Okoře bez oře ,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.280,-Kč Šachy Náborový turnaj pro mládež 480,-Kč Sokol Letní tábor v Sokole ,-Kč Rugby Dětský den s rugby ,-Kč KČT Dvořákova Nelahozeves 6.400,-Kč KČT Hostibejcký kros 1.000,-Kč MTB Tréninková MTB tour ,-Kč Florbal Turnaj - veřejnost 5.900,-Kč MTB MTB Kralupské kolo ,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu ,-Kč KVS Nábor mládeže ,-Kč ,-Kč Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Moderní pětiboj Mezinárodní turnaj Německo ,-Kč KVS MS + ME Německo ,-Kč KČT Evropský pohár - Slovensko ,-Kč Volejbal Mezinárodní turnaj - Polsko ,-Kč Volejbal Komárno - Slovensko ,-Kč ,-Kč Grantová podpora KČT Běhání smutky zahání 9.000,-Kč KČT Podpora činnosti outdoor running ,-Kč ,-Kč Nadstavbová část Volejbal Kvalifikace o extraligu 8.000,-Kč BK Junior Národní finále ,-Kč TJ Kralupy Podpora účetnictví ,-Kč FK Čechie Krajské finále ,-Kč ,-Kč 11

13 Podpora sportovců Stránský Vojtěch Horská kola ,-Kč Truhlář Luboš Triatlon ,-Kč Kolc Lukáš Ledové koryto ,-Kč Šupolík Pavel Kanoistika ,-Kč Kolbencová Anna Kanoistika ,-Kč Štěpán Martin Ski klub ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky z loterií Horolezci BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal AFC Kralupy FK Čechie Tiger Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení KVS Moderní pětiboj MTB Ski klub Plavání Sokol Šachy Rugby Volejbal Tenis Hokej 2.773,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 5.546,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši ,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 12

14 6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč) Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno Neinvestiční transfery 8 753, , ,00 Investiční transfery 0,00 165,19 165,19 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ tis. Kč Výnosy HČ tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno (v tis. Kč) MŠ Beneše 1 987, , ,00 MŠ G. Klapálka 2 550, , ,00 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260, , ,00 ZŠ G. Klapálka 4 435, , ,00 ZŠ Komenského 2 762, , ,00 ZŠ Václava Havla 2 670, , ,00 ZŠ 28. října 1 049, , ,00 ZŠ Praktická 1 201, , ,00 Základní umělecká škola 455,50 494,22 494,22 Dům dětí a mládeže 3 293, , ,50 Kulturní a společenské středisko 6 531, , ,00 Městské muzeum 3 463, , ,00 Městský bytový podnik 5 603, , ,60 Technické služby , , ,94 13

15 Stavy fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku (v tis. Kč) Fondy celkem MŠ Beneše 70,09 48,88 0,00 94,24 213,21 MŠ Gen. Klapálka 60,00 46,89 308,52 408,28 823,69 ZŠ a MŠ Třebízského 166,44 77,92 124,06 434,55 802,97 ZŠ Komenského nám. 66,35 92,32 375,26 403,10 937,03 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 134,04 557,58 293, ,44 ZŠ Václava Havla 149,24 204,17 226,23 482, ,43 ZŠ 28. října 19,94 79,74 133,77 0,00 233,45 ZŠ Praktická 46,59 144,34 91,45 0,00 282,38 Základní umělecká škola 189,34 57,07 243,09 458,09 947,59 Dům dětí a mládeže 79,70 61,89 344,33 143,76 629,68 Kulturní a společenské středisko 0,00 58,86 0, , ,76 Městské muzeum 206,84 0,00 448,40 96,60 751,84 Městský bytový podnik 395,27 115, ,30 598, ,89 Technické služby 1 022,03 184, , , ,65 14

16 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp. čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp. čin. HV celkem HV hlav. čin. HV hosp. čin. MŠ Dr. E. Beneše , ,67 0, , ,68 0,00 194,01 194,01 0,00 MŠ Gen. Klapálka , ,74 6, , ,65 6,30 167,91 167,91 0,00 ZŠ a MŠ Třebízského , ,59 351, , ,63 544,38 547,94 355,04 192,90 ZŠ Komenského nám , , , , , ,90 270,80 181,68 89,12 ZŠ Gen. Klapálka , ,06 41, , ,94 214,28 393,59 220,88 172,71 ZŠ Václava Havla , ,12 22, , ,48 149,09 201,40 74,36 127,04 ZŠ 28.října 6 117, ,51 5, , ,17 18,30 167,47 154,66 12,81 Základní škola praktická 7 886, ,21 0, , ,95 0,00 89,74 89,74 0,00 Základní umělecká škola , ,82 0, , ,70 0,00 483,88 483,88 0,00 Dům dětí a mládeže 8 491, ,27 25, , ,58 73,79 326,27 278,31 47,96 Městské muzeum 3 401, ,00 2, , ,23 7,75 336,70 331,23 5,47 Kulturní a spol. středisko , , , , , ,98 279,58 106,27 173,31 Městský bytový podnik , , , , , ,37 231, , ,84 Technické služby města , , , , , , , ,32 382,20 15

17 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 20. dubna 2015 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře. 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2014 včetně komentáře. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 16

Program Žadatel Název projektu Schválená částka

Program Žadatel Název projektu Schválená částka Výsledky grantů 2014 Číslo Program Žadatel Název projektu Schválená částka 1 II Ladislav Vosáhlo Letecká show medelářů 21 000,00 Kč 2 II Ladislav Vosáhlo Kralupská drakiáda 3 II Tomáš Strunecký 9. ročník

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7)

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:10/07/1/01 - Schválení programu RM č.

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více