Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou Tel , fax Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 13. května Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 27. dubna 2015 Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

2 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,44 111,18 105,69 Nedaňové příjmy , , ,23 110,85 104,67 Přijaté transfery (dotace) 20, , ,59 x 102,20 Kapitálové příjmy 0,00 325,00 574,59 x x Převody z HČ 0, , ,00 x 115,88 Převody z rozp. účtu SF 2 387, , ,00 100,00 100,00 Příjmy celkem , , ,85 148,17 105,60 Příjmy po konsolidaci , , ,85 148,61 105,63 Běžné výdaje , , ,48 113,38 87,89 Kapitálové výdaje , , ,02 132,33 77,77 Převody z rozp. účtu SF 2 387, , ,00 100,00 100,00 Výdaje celkem , , ,50 119,35 84,07 Výdaje po konsolidaci , , ,50 119,48 83,99 Financování - příjmy , , ,10 Financování - výdaje 5 139, , ,45 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci , , , , , ,65 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1

3 2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů vyúčtování elektřiny, topení, vody, úklidu, odvozu odpadu za rok 2013 nájemcům Palackého čp. 6 vyúčtování elektřiny za rok 2013 nájemcům na Strachově objekt v Husově ulici čp. 710 nebyl zahrnut do plánu na rok 2014 (koupě ke konci roku 2013) Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 77,65 %. Výnosy byly plněny na 121,20 %. Výsledek hospodaření k činil tis. Kč. 2

4 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k ,03 Kč Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky ,84 + úroky ,91) Přeúčtování z účtu (sloučení účtů) Připsaný úrok příjmy ,75 Kč ,56 Kč 2 286,27 Kč ,58 Kč Výdaje fondu: Poplatky Převod fin.prostř. na výdajový účet k financování potřeb města výdaje Konečný stav k Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k Příjmy: Pěstouni Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Jistina Stavron Nálezné v úschově Dar pro DPS příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Převod daru do DPS Jistina Stavron ve prospěch města Vrácení kauce Vrácení úroků z kauce Poplatky u banky za vedení účtu výdaje Konečný stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,38 Kč 6 665,00 Kč ,09 Kč ,00 Kč 743,25 Kč ,25 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč 238,15 Kč 2 213,30 Kč ,70 Kč ,27 Kč

5 Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu příjmy Výdaje fondu: Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky výdaje Konečný stav k ,91 Kč ,30 Kč ,00 Kč 5,94 Kč ,24 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,00 Kč 591,00 Kč ,28 Kč ,87 Kč Vyúčtování úvěru DEZA Stav účtu k Splátka úvěru s úrokem Připsaný úrok bankou Převod částky do rozpočtu města V roce 2014 použito na : Provoz DPS ,00 Nové dětské hřiště ,00 Sportoviště ZŠ Třebízského ,00 Konečný stav k ,26 Kč ,07 Kč 716,86 Kč ,00 Kč ,19 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k Příjmy: přijaté finanční dary úroky příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet výdaje Konečný stav k ,65 Kč ,00 Kč 334,39 Kč ,39 Kč ,45 Kč 260,30 Kč 412,00 Kč ,75 Kč ,29 Kč 4

6 Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2014 DARY ROK 2014 účel datum částka Středočeský kraj My třídíme nejlépe ,00 Ledvina Jiří DPS - péče o seniory ,00 Čepek Josef DPS - péče o seniory ,00 BIDVEST CZECH REP.s.r.o. Sportovec roku ,00 Holeček Jaroslav Sportovec roku ,00 Cinertová Miroslava DPS - péče o seniory ,00 Pekařová Kornelie DPS - péče o seniory ,00 Středočeské vodárny a.s. Kulturní a vzdělávací akce ,00 Kochmantrans, s.r.o. MěPO - Střelecký turnaj ,00 Ing. Jiří Lněníček MěPO - Bezpečně s MP ,00 Hekšová Jarmila (Míková) DPS - péče o seniory ,00 Ing. Václav Kohout Dny Kralup ,00 Divišová Marie DPS - péče o seniory ,00 Šnejdarová Věra DPS - péče o seniory ,00 Kuntová Růžena DPS - péče o seniory ,00 Hermanová Miroslava DPS - péče o seniory ,00 Litoš Bedřich DPS - péče o seniory ,00 Podrabská Bohumila DPS - péče o seniory ,00 Merková Marie DPS - péče o seniory ,00 Jindáčková Marie DPS - péče o seniory ,00 Česká Rafinérská, a.s. podpora aktivit města ,00 Framberk Radim DPS - vrácení části daru ,00 Jiroušková Marie DPS - péče o seniory ,00 SLAaKOU - Slapnička Dny Kralup ,00 Černá Eva DPS - péče o seniory ,00 Balabán Antonín DPS - péče o seniory ,00 Tůmová Věra DPS - péče o seniory ,00 Boháčová Anna DPS - péče o seniory ,00 Rosiol Natalia ŽP - dar - výsadba zeleně ,00 Středočeský kraj My třídíme nejlépe , ,00 5

7 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které byly určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k Výdaje: Adaptace OD Máj na MěÚ zaplacené faktury leden únor 2014 Stav finančních prostředků k ,17 Kč ,17 Kč 0 Kč 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí ,75 Neinv. dotace na výkon pěstounské péče ,00 Neinv. dotace na volby do Evropského parlamentu ,00 Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu ,12 Neinv. dotace na výdaje do zastupitelstev obcí ,00 Vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí ,29 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na ,00 výkon státní správy Invest. dotace od SFŽP Strachov ,75 Neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ,00 Neinv. dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Neinv. dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Neinv. dotace na podporu standardizace výkonu sociálně-právní ,65 ochrany dětí Neinv. dar za umístění v soutěži My třídíme nejlépe ,00 Neinv. transfery od obcí na boj proti letišti ,00 Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol ,18 Neinv. transfery od obcí za přestupky ,00 Neinv. dotace Středočeský taneční pohár pro DDM ,00 Neinv. dotace Středočeská in-line 2013 pro ZŠ Komenského ,00 Neinv. dotace na úhradu nákladů jednotky SDH ,00 Invest. dotace Zateplení ZŠ 28. října ,86 Invest. dotace Zateplení TSM ,49 Invest. dotace Rozšíření sběrového dvora ,89 Invest. dotace Aktualizace digitálního a povodňového plánu ,20 Invest. dotace Zateplení vila u ZŠ Třebízského ,03 Invest. dotace Zateplení hasičské zbrojnice Minice ,91 Invest. dotace Zateplení ZŠ Praktická ,10 Invest. dotace Zateplení MěBP a MP ,00 Invest. dotace Modernizace místních komunikací lokalita ,42 Lobeček 6

8 Invest. dotace Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu ,38 Invest. dotace Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy ,60 celkem ,80 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do Evropského parlamentu vratka ,12 Kč odeslána dne Dotace na volby do zastupitelstev obcí vratka ve výši ,29 Kč odeslána dne Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2014 Žadatel Název projektu Schválená částka v Kč Ladislav Vosáhlo Letecká show modelářů ,00 Tomáš Strunecký 9. ročník hokejového turnaje ,00 Jan Bartoš Portál pro návštěvníky a turisty města 1 954,00 Jaroslav Melich Činnost městského klubu důchodců I ,00 Kruh přátel Prahy Činnost 20000,00 Jaroslav Zavoral Činnost ZO ČSBS 6800,00 TJ Kralupy, oddíl MTB Soustředění MTB 30000,00 TJ Kralupy, oddíl KČT Hostibejcké schody 10000,00 TOM Vltavský paprsek 3511 Táborové aktivity 25000,00 Ladislav Durdoň Romský ples 40000,00 Farní charita Kralupy Klub "Rep sun" 50000,00 Farní charita Kralupy Kralupské vinnobraní 15000,00 MO ČRS Kralupy Činnost mládeže 20000,00 Arcidiecezní charita Praha Podpora volnočasových aktivit ,00 TJ Kralupy, oddíl volejbal Memoriál Simony Machanové ,00 Taneční a pohybové studio Taneční koncert Zuzany Štarkové 20000,00 Klub rodičů a přátel MŠ Olympiáda pro nejmenší 5600,00 TJ Sokol Kralupy Mapa pro orientační běh 16000,00 Jiřina Staňková Činnost městského klubu důchodců II ,00 SD ČR Kralupy Činnost 20000,00 DS Scéna Festival Za vodou 49000,00 DS Scéna Tyjátjátra 30000,00 ČSCH ZO Činnost 15000,00 7

9 Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost 60000,00 Vlasta Brixová Senior Minichor 18500,00 Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka 10000,00 Dvořákův komorní sbor Rok české hudby 50000,00 Sdružení rodáků a příznivců města Činnost 17000,00 SDH Minice Mladý hasič 23545,00 Centrum volného času Palouček Kralupský talent 34000,00 Pes pro tebe Soustředění nevidomých při výcviku psů 15000,00 BK Kralupy Letní sportovní kempy 85000,00 Radek Jícha Sportovní vybavení pro mládež - horolezecký oddíl 14624,00 Kruh přátel hudby 42. ročník hudebních slavnostní A. Dvořáka 67000,00 Mgr. Petra Klozová Činnost studia Atak 15000,00 FBC Kralupy Nákup nových mantinelů 40000,00 Floorball events RŠFL 24905,00 Junák Skautské tábory Střela 40000,00 Společnost pro rozvoj DG Lednový Underground 79000,00 Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v závodě horských kol 20000,00 TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje Šermířské vybavení 48000,00 TJ Kralupy, silový trojboj Strongman Kralupy ,00 Ivana Slabá Činnost souboru Rolnička 16000,00 Jindřich Kohm Magická noc trubadůrů ,00 TJ Sokol Zeměchy Dětský den 20000,00 Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent 50000,00 David Malík Airback jam ,00 Ing. Klára Kloučková Činnost Galerie VK ,00 MS Kralupy, Nelahozeves Zazvěření honitby 22610,00 Jindřich Havlík Evropský týden mobility 19975,00 TS Naděje Činnost 49800,00 Ing. Tereza Kaňková Akce pivovar 14025,00 Ekologické centrum Kralupy Kralupy - čisté město 49980,00 HK Kralupy Kralupská bruslařská školka ,00 TJ Kralupy, oddíl judo 45. výročí založení juda 7700,00 Radomír Dvořák, PhDr. Kralupští žesťoví sólisté 24000,00 Tiger Jiu Jitsu Činnost mládeže 28000,00 Turistický klub Havran Vybavení lesní mateřské školky Kulíšek ,00 8

10 BK Kralupy Junior Letní soustředění - minižačky ,00 TJ Kralupy, oddíl kanoistika Jarní soustředění ,00 Asociace hudebních redaktorů Asociace hudebních redaktorů Zubrnická muzeální železnice Jazz a soul večer ,00 Next fest open air ,00 Historický motoráček ,00 Artuš Vybavení swingové orchestru 40000,00 KVS Kralupy Kotva na fest 35000,00 KVS Kralupy Kralupská míle 50000,00 SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů 40000,00 Natura farma Minice Volnočasové aktivity na farmě 24437,00 Petr Šebesta Slunovrat ,00 celkem ,00 Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2014 Finanční příspěvky na činnost Oddíl FK Čechie Taekwon Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj 9 Příspěvek na činnost ,-Kč 5.500,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 4.000,-Kč 7.200,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

11 Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu Horolezecký oddíl Kralupy 1901 Rugby ,-Kč 7.200,-Kč ,-Kč ,-Kč 3.850,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička ,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod ,-Kč Judo Klasifikace na ČP 7.000,-Kč Florbal Kralupy Open ,-Kč KVS MČR Formula Future ,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 6.000,-Kč Judo Kralupy Cap ,-Kč Volejbal Turnaj v šestkovém volejbalu 5.000,-Kč MTB Orientační závody dvojic okolím Kralup ,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka 8.000,-Kč Plavání Středočeský pohár nejmladšího žactva 5.500,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji ,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu ,-Kč Judo Miniliga žáků Střed.kraje a Prahy ,-Kč Rugby Regionální turnaj 7.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 5.000,-Kč Hokej Turnaj přípravek ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK 1901 Fotbalový stadion ,-Kč FK Čechie Kralupy Čechie stadion ,-Kč Sokol TJ Sokol Jodlova ,-Kč KČT Turist. základna, Ke Koupališti ,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova ,-Kč JUDO Tělocvična Tomáškova ,-Kč SKI Chata Roudnice ,-Kč Rugby Club Stadion Mikovice 7.513,-Kč Kanoistika Loděnice Veltrusy 8.800,-Kč ,-Kč Tenis Kurty úprava antuky ,-Kč 10

12 Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce HK Kralupy Vánoční turnaj ,-Kč Rugby Regionální turnaj žactva ,-Kč Sokol Krtečkovy závody 3.280,-Kč KČT Uzlařská regata 4.000,-Kč KČT Do Okoře bez oře ,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.280,-Kč Šachy Náborový turnaj pro mládež 480,-Kč Sokol Letní tábor v Sokole ,-Kč Rugby Dětský den s rugby ,-Kč KČT Dvořákova Nelahozeves 6.400,-Kč KČT Hostibejcký kros 1.000,-Kč MTB Tréninková MTB tour ,-Kč Florbal Turnaj - veřejnost 5.900,-Kč MTB MTB Kralupské kolo ,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu ,-Kč KVS Nábor mládeže ,-Kč ,-Kč Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Moderní pětiboj Mezinárodní turnaj Německo ,-Kč KVS MS + ME Německo ,-Kč KČT Evropský pohár - Slovensko ,-Kč Volejbal Mezinárodní turnaj - Polsko ,-Kč Volejbal Komárno - Slovensko ,-Kč ,-Kč Grantová podpora KČT Běhání smutky zahání 9.000,-Kč KČT Podpora činnosti outdoor running ,-Kč ,-Kč Nadstavbová část Volejbal Kvalifikace o extraligu 8.000,-Kč BK Junior Národní finále ,-Kč TJ Kralupy Podpora účetnictví ,-Kč FK Čechie Krajské finále ,-Kč ,-Kč 11

13 Podpora sportovců Stránský Vojtěch Horská kola ,-Kč Truhlář Luboš Triatlon ,-Kč Kolc Lukáš Ledové koryto ,-Kč Šupolík Pavel Kanoistika ,-Kč Kolbencová Anna Kanoistika ,-Kč Štěpán Martin Ski klub ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky z loterií Horolezci BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal AFC Kralupy FK Čechie Tiger Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení KVS Moderní pětiboj MTB Ski klub Plavání Sokol Šachy Rugby Volejbal Tenis Hokej 2.773,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 5.546,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši ,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 12

14 6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč) Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno Neinvestiční transfery 8 753, , ,00 Investiční transfery 0,00 165,19 165,19 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ tis. Kč Výnosy HČ tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno (v tis. Kč) MŠ Beneše 1 987, , ,00 MŠ G. Klapálka 2 550, , ,00 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260, , ,00 ZŠ G. Klapálka 4 435, , ,00 ZŠ Komenského 2 762, , ,00 ZŠ Václava Havla 2 670, , ,00 ZŠ 28. října 1 049, , ,00 ZŠ Praktická 1 201, , ,00 Základní umělecká škola 455,50 494,22 494,22 Dům dětí a mládeže 3 293, , ,50 Kulturní a společenské středisko 6 531, , ,00 Městské muzeum 3 463, , ,00 Městský bytový podnik 5 603, , ,60 Technické služby , , ,94 13

15 Stavy fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku (v tis. Kč) Fondy celkem MŠ Beneše 70,09 48,88 0,00 94,24 213,21 MŠ Gen. Klapálka 60,00 46,89 308,52 408,28 823,69 ZŠ a MŠ Třebízského 166,44 77,92 124,06 434,55 802,97 ZŠ Komenského nám. 66,35 92,32 375,26 403,10 937,03 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 134,04 557,58 293, ,44 ZŠ Václava Havla 149,24 204,17 226,23 482, ,43 ZŠ 28. října 19,94 79,74 133,77 0,00 233,45 ZŠ Praktická 46,59 144,34 91,45 0,00 282,38 Základní umělecká škola 189,34 57,07 243,09 458,09 947,59 Dům dětí a mládeže 79,70 61,89 344,33 143,76 629,68 Kulturní a společenské středisko 0,00 58,86 0, , ,76 Městské muzeum 206,84 0,00 448,40 96,60 751,84 Městský bytový podnik 395,27 115, ,30 598, ,89 Technické služby 1 022,03 184, , , ,65 14

16 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp. čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp. čin. HV celkem HV hlav. čin. HV hosp. čin. MŠ Dr. E. Beneše , ,67 0, , ,68 0,00 194,01 194,01 0,00 MŠ Gen. Klapálka , ,74 6, , ,65 6,30 167,91 167,91 0,00 ZŠ a MŠ Třebízského , ,59 351, , ,63 544,38 547,94 355,04 192,90 ZŠ Komenského nám , , , , , ,90 270,80 181,68 89,12 ZŠ Gen. Klapálka , ,06 41, , ,94 214,28 393,59 220,88 172,71 ZŠ Václava Havla , ,12 22, , ,48 149,09 201,40 74,36 127,04 ZŠ 28.října 6 117, ,51 5, , ,17 18,30 167,47 154,66 12,81 Základní škola praktická 7 886, ,21 0, , ,95 0,00 89,74 89,74 0,00 Základní umělecká škola , ,82 0, , ,70 0,00 483,88 483,88 0,00 Dům dětí a mládeže 8 491, ,27 25, , ,58 73,79 326,27 278,31 47,96 Městské muzeum 3 401, ,00 2, , ,23 7,75 336,70 331,23 5,47 Kulturní a spol. středisko , , , , , ,98 279,58 106,27 173,31 Městský bytový podnik , , , , , ,37 231, , ,84 Technické služby města , , , , , , , ,32 382,20 15

17 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 20. dubna 2015 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře. 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2014 včetně komentáře. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 16

Program Žadatel Název projektu Schválená částka

Program Žadatel Název projektu Schválená částka Výsledky grantů 2014 Číslo Program Žadatel Název projektu Schválená částka 1 II Ladislav Vosáhlo Letecká show medelářů 21 000,00 Kč 2 II Ladislav Vosáhlo Kralupská drakiáda 3 II Tomáš Strunecký 9. ročník

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014.

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014. Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel.: 315739811 ústředna fax: 315723479 e-mail: mesto@mestokralupy.cz Město

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. února 2014 (RM č. 4)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. února 2014 (RM č. 4) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. února 2014 (RM č. 4) č.j.mukv6544/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. května 2015 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. května 2015 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. května 2015 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7)

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:10/07/1/01 - Schválení programu RM č.

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.152/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Stavebnímu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu. Města Staré Město za rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu. Města Staré Město za rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu Města Staré Město za rok 2009 Adresa: Město Staré Město, nám. Osvobození č. 166, 788 32 Staré Město Tel.: 583 239 222 Fax: 583 285

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. května 2014 (RM č. 13)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. května 2014 (RM č. 13) č.j.mukv****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. května 2014 (RM č. 13) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více