EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL"

Transkript

1 INSPIRAČNÍ PROGRAMU LES VE SKOLE SKOLA V LESE JAK O LESE A V LESE UČIT EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL 360 zapojených skupin Vzdělávací program Program Les ve Škole škola v lese má akreditaci MŠMT č. j /

2 Rok od roku nacházíme e v závěrečných ěji formulované zprávách škol stále precizněji cíle. Velmi užitečné je jejich rozvrstvení vrstvení podle přirozeného sledu ročních období. dobí. obých A jak si poradit s přetavením dlouhodobých cílů do krátkodobých, a následně do aktivit, které je mají naplňovat? MILÍ PŘÁTELÉ LESA A EFEKTIVNÍ VÝUKY, dostává se vám do rukou výběr toho nejlepšího, co se urodilo ve školách zapojených v programu Les ve škole škola v lese. Věříme, že pro všechny zúčastněné byl školní rok 2010/2011 spojený s tímto programem příjemný a přinesl pedagogům i žákům zajímavé chvíle. Událo se toho mnoho: co škola, to jiné nápady a jiný přístup k výuce o lese. ZŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÁ JANA PALACHA MOST Budete se moci přesvědčit o tom, že vést děti k chování, které je k přírodě šetrné, může být pro všechny zábava. Přinášíme důkazy, že se v mnoha školách daří vést děti k lásce k lesu takovému, jaký je, tedy živému, složitému a překrásnému organismu. Na jedné žákovské práci nás zaujalo a nesmírně potěšilo, že děti vidí v lese i mrtvé dřevo tedy že pro ně není jen soustavou živých statných smrků, ale že jim připadá přirozené i rozkládající se staré stromy. ČÁST TABULKY PRO 4. A UČÍME SE V PŘÍRODĚ Žák si rozvíjí estetické vnímání přírody. Žák používá základních pojmů z různých oblastí. Podle čeho jsou sepisovány a vyhodnocovány závěrečné zprávy? Žák si rozvíjí praktické dovednosti při práci s přírodními materiály. Na začátku školního roku jsme školním koordinátorům programu dali k dispozici osm oblastí kritérií, podle kterých jsme zprávy hodnotili. U každé oblasti jsou popsány čtyři stupně pokroku školy (skupiny např. třídy). Tyto popisy-indikátory, spolu se zpětnou vazbou od odborníků, kteří zprávy vyhodnocují, ukazují, na jaké úrovni zapojení programu se škola nachází, a na jejich základě tedy může plánovat, jak program dále rozvíjet. Žák spolupracuje ve skupině. Aktivita Žák pojmenuje změny v přírodě. Příroda na podzim pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, vypracování prac. listu Žák pojmenuje lesní plody a určí, ke kterému stromu patří. Žák pojmenuje části stromu. Žák nalepí části stromu na nakreslený strom. 2 2 Použitá metoda Vycházka Kdy Kdo Podzim Třídní učitelka Mgr. Hofferová Jaro Třídní učitelka Mgr. Hofferová Pozorování ČaS PŘÍLOHA 4, 7, 8 FOTO 6, 7 Zelení přátelé člověka stromy vypracování prac. listu. Vycházka ČaS FOTO 10, 11 PŘÍLOHA 5 Foto: Foto: Jana Jana Hofferová Hofferová Foto: Hana Císařová e.cz Cíl krátkodobý Když ještě nemůžeme poznávat stromy podle listů, zkusme to podle kůry! ůry! Foto: Ja Jana Hofferová Cíl dlouhodobý inspirativní čtení vám přejí koordinátorky programu Adéla Hamplová a Jana Kindlmannová Vytvořte šperky z přírodních materiálů, které si sami nasbíráte v lese! z Ne každý jsme tabulkový typ, existuje i spousta jiných systémů. Nicméně podle takovéto tabulky je nám jasné, jak jednotlivé aktivity naplňují cíle krátkodobé a ty zase cíle dlouhodobé. Pro účely závěrečné zprávy jsou doplněna čísla fotografií, které ilustrují vybrané aktivity, říká Jana Hofferová, školní koordinátorka programu Les ve škole škola v lese. Vám, kteří jste nám zaslali závěrečnou zprávu o průběhu programu u nich ve škole, velice děkujeme. Oceňujeme, že jste před koncem školního roku věnovali svůj čas a úsilí k sepsání závěrečné zpráv, ze kterých povstal tento materiál. Vážíme si toho, že nás a vaše kolegy po celé republice necháváte nahlédnout do vaší práce spojené s programem. Každé takové nahlédnutí je pro nás velice cenné můžeme tak program rozvíjet podle vašich potřeb. TIP GYMNÁZIA KAPLICE PLÁNUJEME OD CÍLŮ K PROSTŘEDKŮM Všimli jste e si někdy, že letorosty rosty lísky jsou na koncích ích chlupaté?? ěte si lupu! Ne? Vezměte 3

3 ZŠ A MŠ KLADNO, VELVARSKÁ shnidousy.cz ZŠ A MŠ DEBLÍN, OKRES BRNO-VENKOV. z deblin.c JAK DOJÍT K VELKÝM M CÍLŮ CÍLŮM? Ů K CITLIVÉMU VZTAHU K LESU SKRZE INTELEKT I SMYSLY Stanovili jsme si zastřešující cíl: Posilovat sounáležitost žáků se školou i zájem o životní prostředí v jejich bezprostředním okolí, naplňovat cíle osobnostní a sociální výchovy. Pro naplňování tohoto velikého cíle jsou definovány dílčí oblasti v rámci programu Les ve škole jsme formulovali dlouhodobý cíl Formovat a prohlubovat u dětí vztah, úctu, respekt a pokoru k lesu. To je samozřejmě náročné snažíme se, aby žáci měli co největší kontakt s lesem, co nejvíce ho znali a měli tak možnost vybudovat si k němu vlastní vztah. Chceme, aby si děti vytvořily kladný vztah k jednotlivým složkám lesního ekosystému, našly mezi nimi souvislosti a pak les vnímaly jako propojený celek. Víme, že jen na základě suchých informací z učebnice nice na Musilová vá á se vztah formuje dosti obtížně, proto jsme zvolili vlastní cestu, vypráví školní koordinátorka Ivana Inspirovali jsme se vědci: zkoumáme, jak teplotu vzduchu pod sebou ovlivní slunečník a jak strom... Konkrétně na to jdeme přes tyto znalosti a dovednosti: Podl PPodle odle pra pracovního listu Sdružení TEREZA sledují žáci čtvrté třídy barv barvoměny rostlin v různých chemických prostředích. popíše lesní patra; vyjmenuje součásti lesního ekosystému; vysvětlí vliv klimatických změn na život v lese; pozoruje přírodu, poznává rostliny a živočichy; používá lupu, mikroskop; provádí pokusy a třídí informace. Foto: archiv ZŠ Líštany Foto: Jiřina Bejčková ŽÁK: Školní koordinátorka programu Les ve škole škola v lese Jiřina Bejčková Paleta metod, které používáte, je opravu pestrá, jak vyplývá z výstupů (pokusy se dřevem, rozhovory v angličtině, práce metodami Kritického myšlení apod.). Velmi oceňujeme příklad konkrétních lekcí pro devátou třídu, navíc s využitím našich pracovních listů. Pro hodiny anglického jazyka můžeme ještě doporučit pracovní list Bioenergy from wood, které jsme vám zasílali předloni em (a rádi vám je zašleme znovu). Vidíme, že se snažíte hodiny zpestřit i skupinovou prací a sledováním filmů věříme, že vaše žáky takto pestrá výuka, při níž mohou být aktivní a sami tvořit výstupy či dělat pro spolužáky výklad, baví, a odnesou si z ní tedy ta mnohem více, než kdyby měli všechny hodiny pouze poslouchat výklad učitele. Hodnotitelé ZZ m Podívejte se, jakým způsobem přistoupili k plánování aktivit při poznávání jedné ze složek lesního ekosystému stromu: STROM zkoumat konkrétní stromy/změny v ročních obdobích, klíčení semen, semenáčky vžít se do procesu růstu stromu vnímat strom jako klimatizaci zasadit strom před budovu školy (v rámci projektu Noc s Andersenem) vnímat strom všemi smysly: ZRAK porovnávat strukturu koruny, kůry HMAT druhy kůry, jemnost listů, jehličí ČICH vnímat vůni lesa CHUŤ ochutnávka čajů z léčivých listů SLUCH šumění koruny stromů a na základě výsledků vytváříme informační plakáty pro ostatní Líbí se nám, že jsou aktivity logicky rozděleny podle ročních období, divili byste se, ale ne ve všech školách je obvyklé, že například houby se berou na podzim, kdy jich je v lese nejvíc. Hodnotitelé ZZ TIP ZŠ A MŠ KLADNO Zejména nás potěšily vyplněné pracovní listy programu Les ve škole - škola v lese, ese, je to ocenění naší práce, když vidíme, že je tak často používáte ve výuce. 4 Chcete-li žáky vytáhnout ze školní budovy a nemáte-li blízko les, můžete zvolit řešení jako v základní škole v Kladně, kde si zbudovali venkovní učebnu. Tu už mají i v ZŠ A MŠ Úprkova a na jejím vytvoření nyní pracují i v ZŠ Vítkov Opavská. Postavte domeček pro lesního skřítka (použijte mech, klacíky, větvičky, m žaludy, kaštany, ). ža Stojí to za to, užijete si St spoustu zábavy v lese! spo 5 5

4 ZŠ LÍŠŤANY kovkomen ZŠ VÍTKOV KOMENSKÉHO POUŽÍVÁME METODY AKTIVNÍHO UČENÍ Hodně pedagogů chodí v zimě mě se žáky pozorovat stopy zvěře. Tato aktivita se dá ještě zpestřit: v Líšťanech se vypravili po stopách Yettiho. Úkolem bylo s pomocí mapy, kde byla zakreslená trasa a smyšlené historky o. Úko o výskytu bájného muže v okolí o obce, najít poklad. Nejprve si žáci přečetli několik informací o Yettim a prohlédli si jeho údajné fotky. Prvním úkolem bylo zorientovat se v mapě a vyrazit po stopách Yettiho. Dalším úkolem bylo y sledovat a určovat stopy ve sněhu. Poznali stopy zajíce, srny a divočáka. Cestou k pokladu u ještě žáci plnili úkoly, které byly pověšeny na stromech. Byly to především otázky probíraného učiva v prvouce. Po splnění všech těchto úkolů došli žáci až k pokladu, z pr právě probírané né kterého velkou radost. ze kte terého měli li ve Žáci si zapisovali informace, které si vybavili o stromech obecně, i o jednotlivých druzích. Žáci se rozdělili do skupin pomoci rozstříhaných obrázků listů stromů každá skupina dostala materiály ke svému (podle listu) druhu stromu. Žáci ve skupinách četli texty a pro dobré porozumění používali metodu I.N.S.E.R.T. čtené informace rozdělovali na již známé, nové, informace, které jsou v rozporu s tím, co si mysleli a informace, kterým nerozumí a potřebují je dovysvětlit. Jednotlivé skupiny předaly ostatním informace, které se o svých stromech dozvěděly. Nakonec žáci vyplnili pracovní listy o všech probraných druzích a doplnili si tak své prvotní nápady ze začátku hodiny. ZŠ Vítkov Komenského, pracovní listy Jehličnaté stromy TEREZA RADÍ: Z popisů jednotlivých aktivit je zře zřejmé, ejmé, é že rádi pracujete se žáky aktivizujícími ují jícími metodami. Potěšilo nás, že některé er lekce eré sami sestavujete podle modelu E-U-R. R Krásným příkladem aktivity, rozvíjející víjející oje citlivost dětí (a tedy možné postoje k přírodě) a rozvíjející schopnostt spolupráce, je společná tvorba pohádky na téma Les-strom žáků druhé třídy. Oceňujeme také, že si mají žáci možnost vybrat témata, na kterých chtějí p pracovat. Hodnotitelé ZZ Foto: Štěpánka Hanzlíková Metoda I.N.S.E.R.T. (vyvinuta v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, slouží k rozvíjení čtenářských dovedností žáků, pomůže jim porozumět bez problémů i rozsáhlejším textům. Její vysvětlení najdete v pracovních listech Léto a podzim v lese (Sdružení TEREZA, 2008), na straně 24, v lekci Jak žijí houby v lese. ZŠ CHYŠKY ˇ ZŠ RYCHVALD rychva ld.cz Foto: Anna Palarčíková NEJVÍC SE NAUČÍME, KDYŽ SI HRAJEME 6 6 ysky.cz ODBORNÍCI POMÁHAJÍ UČIT NEJEN TEORII, ALE I PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI Po zimních Po z výletech do lesa tento plakát děti vyrobily v hodinách českého jazyka a čtení. FFoto: Fo oto: B Blanka Št Štolfová NEJVÍCE Í SE DĚT DĚTI ĚTI NAUČÍ Ě ČÍ ZÁŽITKEM y.cz skeho.cz Deváťáci využili toho, že spousta pohádkových bytostí má něco společného s lesem. Přestrojeni za trpaslíky, víly, ježibaby či lišku a Budulínka a mnohé jiné postavy připravili pro předškoláky v lese devět stanovišť. Děti v lese sbíraly s Jeníčkem a Mařenkou jedlé plody i houby, s pracovitými trpaslíky uklízely odpadky z lesa, s vílami navlékaly korálky z jeřabin, s myslivci poznávaly lesní zvěř, s Křemílkem a Vochomůrkou, kterým obr rozšlápnul jejich pařezovou chaloupku, stavěly novou chaloupku ze stébel a klacíků. Schválně, napadá vás, jaké úkoly mohli mít pro děti připraveny Karkulka s vlkem a Manka s Rumcajsem? Od zaměstnanců ČSOP Sezimovo Ústí se žáci dozvěděli o významu ptáků v ekosystémech. Mohli pak sledovat odchyt ptáků do sítí, které jsme umístili u krmítka před školu, a viděli i základy kroužkování ptáků. V praxi teď ví, jak správně postavit hnízdní budku. Proběhla i beseda s mykologem; ten poradil dětem, které houby sbírat a které ne, jaké lokality jsou na hledání nejvhodnější a spoustu jiných zajímavostí. Poohlédněte se po někom takto zajímavém i ve Vašem okolí, pak už bude jen zbývat s dětmi vyhledat recepty, napnout kulinářské sily a potěšit chuťové buňky., radí školní koordinátorka EVVO Martina Řehořová. EXKURZE V KORUNÁCH STROMŮ K Mezinárodnímu roku lesů 2011 se ZŠ Chyšky zapojila do mezinárodního projektu Život v korunách a pod korunami stromů kolem nás. V rámci tohoto projektu uskutečnili ve čtvrtek 2. června 2011 žáci a žákyně zmíněné školy exkurzi do německého Národního parku Bavorský les. Po dvouhodinové cestě autobusem se ocitají v Neuschonau, místě jejich exkurze. V této lokalitě Bavorského lesa se nachází i nejdelší Stezka korunami stromů na světě. Je dlouhá 1300 m a v horském smíšeném lese je ve výšce 8-25 m skrze koruny buků, jedlí a smrků. Na šesti didaktických stanicích byly dětem názorně a živě prezentovány životní formy lesní fauny a flóry. 7

5 ZŠ KARLA IV. ÚSTÍ NAD LABEM iv.cz a l r a.zsk www LES ŽIVÁ UČEBNA TIP ZŠ HOLUBOV Při využívání pracovních listů Les a klimatické změny (ať už pro mladší či starší žáky) jste možná narazili na to, že žáci nevědí, na jakém principu funguje skleníkový efekt. Nemusíte jim nic vysvětlovat před tabulí zahrajte si s nimi hru! Během podzimních dnů jsme se sedmáky uskutečnili spoustu expedičních vycházek do blízkého (cca 50 m od školy) smíšeného lesa. Pak jsme byli požádáni třídní učitelkou druhé třídy o přírodopisnou vycházku. Děti ze 7. B si rozdělily děti z 2. třídy do skupin, ve kterých pak pracovaly. HRA SKLENÍKOVÝ EFEKT Rozdělíme žáky na dvě skupiny. První skupina hráčů představuje Slunce, které září. Na zemský povrch dopadají infračervené paprsky v podobě papírových koulí. Druhá skupina hráčů představuje zemský povrch, který toto záření po jeho proměně v teplo odráží zpátky do atmosféry (hráči házejí koule zpátky) za normálních okolností na povrchu zůstává malé množství koulí (přirozený skleníkový efekt díky kterému jsou na Zemi podmínky vhodné pro život). Pak do hry vstoupí třetí skupina, postaví mezi oba předchozí týmy a postupně se zvětšuje. Zatímco Slunce vhazuje koule obloukem přes tuto skupinu (symbolizuje to, že záření proniká na zemský povrch), zemský povrch hází koule skrz skupinu skleníkových plynů tím pádem velká část koulí nepronikne zpět a zůstane při zemském povrchu. Čím více koulí zůstane, tím více se zemský povrch otepluje hra může být zastavena v různých fázích a vyhodnocována, důležitá je závěrečná diskuse! Úkol byl jednoduchý, ukázat a pojmenovat co nejvíce přírodnin v lese, všimnout si zvláštností a toho, co do lesa nepatří. Vše jsme zakončili drobnou společnou zkouškou a ukázkami toho, co jsme přehlédli. Nasbírali jsme trochu přírodnin na vytvoření lesních skřítků na školní zahradě. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další společné aktivity. ZA TERE RADÍ: Na hru můžete navázat některou lekcí z pracovních listů Les a klimatické změny pro mladší žáky: NěCO2 je ve vzduchu a strom to potřebuje či Les živá pumpa CO2 (k ní lze využít také stejnojmenný film, který je zdarma ke stažení na Ze stejnojmenných pracovních listů pro druhý stupeň vyzkoušejte lekci Les a CO2 během ní si žáci například názorně připomenou, jak funguje fotosyntéza. Můžete pracovat i s plakáty Koloběh uhlíku a les či NěCO2 je ve vzduchu. Velmi důležitá je vaše snaha přenést co největší část výuky přímo do lesa Doporučujeme postupně přidávat aktivity, které budou směřovat k hlubšímu pochopení fungování lesa a také různým pohledům na využití a vzhled lesa (hospodářský, ochranářský, pohled turisty apod.). Hodnotitelé ZZ TIPY NA KNIHY CO TO JE PŘIROZENÁ OBNOVA LESA? CO JE TO FSC DŘEVO? Ve vzdělávacích cílech programu Les ve škole škola v lese hovoříme o upřednostňování dřeva před jinými materiály, zejména pak dřeva z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů. Co si pod tímto pojmem představit? Kdo takové hospodaření zaručuje? Co to může znamenat pro lesního hospodáře? Jedním z tržních nástrojů pro podporu principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, zlepšení veřejného mínění o lesním hospodářství i pro lepší využívání dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny, můžou být certifikace. 8 8 O dvou, které se v českém lesnictví využívají (FCS a PEFC), pojednává následující článek: O certifikaci FSC si můžete další informace vyhledat na Šumava a kácení. V dnešní době dvě nerozlučně spjatá slova. Jak si ale utvořit vlastní názor o něčem, co je tak složité a co je navíc každou chvíli vláčeno médii? Chcete-li se o Šumavě, smrkových lesích a historii onoho místa dozvědět víc, rozhodně můžeme doporučit tento pohled autorů spjatých s lesnictvím i historií Šumavy (je dokonce možné si ji přečíst na internetu stáhněte si ji ze stránek Katedry biologie ekosystémů přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity: V sedmi kapitolách (čili v sedmi dnech, které můžete strávit v šumavské divočině na dovolené) se dozvíte vše o ekologii horských smrčin, o vývoji osídlení Šumavy, o tom, proč je nejspíš dobré ponechat tamější lesy přirozenému vývoji. V neposlední řadě se můžete nechat zlákat tipy na výlety, kde vám příroda ilustruje vše, co se v knize dočtete. Hana Šantrůčková, Jaroslava Vrba a kolektiv autorů: Co vyprávějí šumavské smrčiny JAK JSOU NA TOM ČESKÉ LESY? Chcete se orientovat v problémech spojených se stavem vem našich lesů? Autor knihy srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi přirozeným ozeným a umělým lesem, seznamuje čtenáře s historií vývoje lesa na našem území, popisuje dnešní stav lesních společenstev. Vše ukazuje kazuje prakticky na třech příkladech příkladech: dech ch: h: Krušné a Jizerské hory a Šumava. Kniha a končí návrhem konkrétních étních kroků, krok k kterými je možno našim lesům pomoci... Richard Višňák: Les v hodině dvanácté cté 9 9

6 K ČEMU JE VLASTNĚ DOBRÝ LES? Když se vás někdo takto zeptá, co mu odpovíte? Asi se zamyslíte slíte nad naší potřebou dřeva či h hu hub, ub,, ub my nad domovem pro lesní živočichy, možná si vzpomenete dokonce na fotosyntézu, při které stromy o? ukládají oxid uhličitý a jako vedlejší produkt vyrábějí pro nás tolik potřebný kyslík... Není to ale málo? Co ještě můžete zvídavým tazatelům odpovědět? Jednou z velmi významných vlastností stromu (a lesa jako celku) je nakládání s vodou. No jen si vzpomeňte na horké léto: půjdete na procházku městem či se radši ukryjete do lesního stínu..? Abychom vám tu ale všechny informace neservírovali na zlatém podnose, doporučujeme vyzkoušet si výukovou lekci Strom jako klimatizace z pracovních listů Les a klimatické změny pro mladší žáky (můžete si ji stáhnout zde: Během ní si sami přijdete na to, že strom je nejlevnější i nejefektivnější klimatizační zařízení pro vaše okolí! Chcete-li se podívat, jak se lesní celky podílejí na zadržování vody v krajině, můžete ještě zhlédnout krátký film o hydrologickém cyklu na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/). TEREZA RADÍ: STÁHNĚTE SI ZDARMA PRVNÍ TEREZÍ FILM O LESE A KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH! Pro koho je film určen? Pro žáky druhého stupně základních škol a pro všechny ty, kdo se chtějí dozvědět o tom, jak les u nich za humny pomáhá proti klimatickým změnám. Můžete si ho pustit bez dalšího výkladu, ale le nejlépe bude navázat se žáky na jeho zhlédnutí lekcí z pracovních listů Les a klimatické změny. Výborně se hodíí jako úvod k výukovým lekcím Les a CO2 či Les, koloběh uhlíku a klimatické změny, které rozvinou a doplní témata filmem představená. Po filmu můžete navázat diskusí z lekce Les a globální klima. Film najdete na TIP ZŠ A MŠ DEBLÍN: JAK ZAUJMOUT ŽÁKY PRO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY? Zadejte jim úkoly k pozorování a vyveďte je ze školních lavic!. Odpovědi na otázky, které se týkají života mravenců, zjištovali žáci druhé třídy přímo u mraveniště. ÚKOLY: Foto: Adéla Hamplová autor: Lenka nka Čumplová Nejlépe se odpovědnosti vůči životnímu prostředí naučí žáci, kteří se do výuky aktivně zapojují, jak už několik let dokazují v základní škole Raškovice. JAK SE DÁ VÝUKA O LESNÍM EKOSYSTÉMU VE ŠKOLE POJMOUT KOMPLEXNĚ? PŘIPRAVTEPRO ŽÁKY JINÝCH TŘÍD Vzniká nová metodika programu Les ve škole škola v lese! Spojujeme nové trendy (DOV apod.) s již osvědčenými postupy (RVP, spirálovité učení, systematika a ekosystémy) proto, abychom vám usnadnili použití programu ve výuce. Tento projekt je u nás zcela ojedinělý! Staňte se součástí skupiny, která vyvíjí tuto novinku pro své kolegy po celé ČR! Odpovědi: Šumění a hukot. Ze suchého jehličí, větviček apod. Uchopí ho do předních končetin a nesou ho. Přivolá si na pomoc další mravence. Mravenci se navzájem dotýkají tykadly. Mravenci se zastaví, chvíli váhají a pak se vydají jiným směrem. Palčivou vůni. Modrá barva se změní na světle červenou. Různý odpad. strom jako klimatizace Co uslyšíš, když se octneš u mraveniště a budeš pozorně naslouchat? Z čeho si staví mravenci svoje lesní kupy? Jakým způsobem vlečou náklad? Jak se zachová mravenec, kterému na jeho náklad nestačí síly? Jak se mravenci dorozumívají mezi sebou? Mravenci se pohybují po stejných cestách, mravenčích dálnicích, kde je vytvořena pachová stopa. Co se stane při jejím přerušení? (Zkus jim položit něco voňavého do cesty či odhrabat kus hlíny, kudy dálnice vede.) Mravenci v sebeobraně vystřikují kyselinu. Poklepej lehce na mraveniště, potom nech chvíli dlaň nad mravenčí kupou. Co ucítíš? Táhni přes mraveniště modrým květem a pozoruj barvu. Co se stane? Co vynášejí mravenci z mraveniště ven? VÝSTAVKU JARNÍCH KVĚTIN S POPISKY. učit o le lese ese se ve ttřídě i v lese samotném JAK NOVÁ METODIKA VZNIKÁ? KDO JSOU JEJÍ TVŮRCI? KDY BUDE HOTOVÁ? KDO JI PODPOŘIL? MOHU SE NA NÍ NĚJAK PODÍLET? Odpověď na tyto otázky najdete na našem webu v sekci Co připravujeme. Foto: ZŠ a MŠ Deblín přírodopisu poutavou formou zdůraznit principy, na kterých živá příroda funguje předat žákům jednoduché dovednosti pro pobyt v lese umožnit žákům, aby si formovali pozitivní vztah k lesu i přírodě p jako takové provést žžáky n naukou o lese spirálovitě od prvního prvníh ho do devátého ročníku ZŠ Foto: ZŠ a MŠ Deblín snáze naplňovat témata stanovená v RVP vtáhnout děti do světa přírodovědy Foto: Adéla Hamplová Fo Metodika je nástrojem, který vám pomůže: 1 11

7 CO PROGRAM LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE NABÍZÍ? Chcete-li si vyzkoušet něco z námi vydávaných materiálů, podívejte se na našem webu do sekce Inspirace do výuky. Najdete tam ke stažení výukové lekce z našich pracovních listů a různé doplňky k tématu les a klimatické změny, které jsme zpracovávali v průběhu dvou let. TIPY ZŠ VÍTKOV KOMENSKÉHO Zapojte se do Programu péče o krajinu, který je financován ze Státního fondu pro životní prostředí. Žáci vysadili 1200 sazenic 20 druhů keřů a stromů, které se přirozeně vyskytují v naší přírodě. Součástí výsadby byla i beseda o jednotlivých druzích sazenic a o významu remízků, které z našich polí vymizely. Každý žák si označil stromek či keř visačkou se svým jménem, aby mohl sledovat, jak se dřevinám daří. Organizaci výsadby zajistil Bc. Jan Herman ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Mařatice. Tak přezimuje kůrovec. Počasí, které je nepříznivé pro studenty, lahodí alespoň stromkům. JAK HODNOTÍ UČITELÉ EFEKTIVITU PROGRAMU? V ZŠ Chyšky díky propřírodnímu naladění školy přibylo žáků, kteří do školy jezdí za příznivého počasí na kole. V Ústí nad Labem na ZŠ Karla IV. zase některé třídy závidí těm, které se zapojují do více lesních aktivit, a velmi často děti vyprovokují ke sledování a procházce i rodiče. TIP ZŠ VYSOKÝ CHLUMEC Prožijte jako my noc ve škole s programem Oči ve tmě, který je zaměřen na noční živočichy. Poznávali jsme je a poslouchali jejich zvuky. Inspirační noviny programu Les ve škole škola v lese pro školní rok 2011/12 Za použití materiálů škol sestavily Mgr. Hana Svobodová a Ing. Adéla Hamplová. Grafická úprava: VLHAdesign Anna Hlaváčková Vydalo Sdružení TEREZA, Praha Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1 Tel.: , Partnerem programu je státní podnik Lesy ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska LČR, s.p. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem je společnost Kofola a.s. Program byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR.

Les ve škole škola v lese

Les ve škole škola v lese Les ve škole škola v lese Škola: ZŠ a MŠ Deblín,okr. Brno- venkov,přísp. org. Školní rok: 2010/2011 Cíle projektu: Dlouhodobé: získat znalosti o principech fungování lesa, podle klíčů a znaků umět určovat

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

VODA ZÁKLAD LES -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŽIVOTA ROSTLIN A ZVÍŘAT DEN ZEMĚ VZDUCH, KTERÝ OCHRANA ŽIVOTNÍHO DÝCHÁME PROSTŘEDÍ ŽIVOT V PŮDĚ

VODA ZÁKLAD LES -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŽIVOTA ROSTLIN A ZVÍŘAT DEN ZEMĚ VZDUCH, KTERÝ OCHRANA ŽIVOTNÍHO DÝCHÁME PROSTŘEDÍ ŽIVOT V PŮDĚ VODA ZÁKLAD LES -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŽIVOTA ROSTLIN A ZVÍŘAT DEN ZEMĚ VZDUCH, KTERÝ OCHRANA ŽIVOTNÍHO DÝCHÁME PROSTŘEDÍ ŽIVOT V PŮDĚ POVÍDÁNÍ O VODĚ POKUSY S VODOU Koloběh vody (popis obrázku) Zapouštění

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji Trocha historie.. 2007 - první aktivity Lesní pedagogiky prováděné dvěma vyškolenými lesními pedagogy rozbíhá se spolupráce ze školami

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Nabídka výukových programů Všemi programy prolínáme hru i vážnější aktivity s důrazem na mezipředmětové vztahy, podporujeme diskusi, spolupráci Hlavním cílem

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více