EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL"

Transkript

1 INSPIRAČNÍ PROGRAMU LES VE SKOLE SKOLA V LESE JAK O LESE A V LESE UČIT EFEKTIVNĚ A ZÁBAVNĚ? NEJLEPŠÍ NÁPADY ZE ŠKOL 360 zapojených skupin Vzdělávací program Program Les ve Škole škola v lese má akreditaci MŠMT č. j /

2 Rok od roku nacházíme e v závěrečných ěji formulované zprávách škol stále precizněji cíle. Velmi užitečné je jejich rozvrstvení vrstvení podle přirozeného sledu ročních období. dobí. obých A jak si poradit s přetavením dlouhodobých cílů do krátkodobých, a následně do aktivit, které je mají naplňovat? MILÍ PŘÁTELÉ LESA A EFEKTIVNÍ VÝUKY, dostává se vám do rukou výběr toho nejlepšího, co se urodilo ve školách zapojených v programu Les ve škole škola v lese. Věříme, že pro všechny zúčastněné byl školní rok 2010/2011 spojený s tímto programem příjemný a přinesl pedagogům i žákům zajímavé chvíle. Událo se toho mnoho: co škola, to jiné nápady a jiný přístup k výuce o lese. ZŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÁ JANA PALACHA MOST Budete se moci přesvědčit o tom, že vést děti k chování, které je k přírodě šetrné, může být pro všechny zábava. Přinášíme důkazy, že se v mnoha školách daří vést děti k lásce k lesu takovému, jaký je, tedy živému, složitému a překrásnému organismu. Na jedné žákovské práci nás zaujalo a nesmírně potěšilo, že děti vidí v lese i mrtvé dřevo tedy že pro ně není jen soustavou živých statných smrků, ale že jim připadá přirozené i rozkládající se staré stromy. ČÁST TABULKY PRO 4. A UČÍME SE V PŘÍRODĚ Žák si rozvíjí estetické vnímání přírody. Žák používá základních pojmů z různých oblastí. Podle čeho jsou sepisovány a vyhodnocovány závěrečné zprávy? Žák si rozvíjí praktické dovednosti při práci s přírodními materiály. Na začátku školního roku jsme školním koordinátorům programu dali k dispozici osm oblastí kritérií, podle kterých jsme zprávy hodnotili. U každé oblasti jsou popsány čtyři stupně pokroku školy (skupiny např. třídy). Tyto popisy-indikátory, spolu se zpětnou vazbou od odborníků, kteří zprávy vyhodnocují, ukazují, na jaké úrovni zapojení programu se škola nachází, a na jejich základě tedy může plánovat, jak program dále rozvíjet. Žák spolupracuje ve skupině. Aktivita Žák pojmenuje změny v přírodě. Příroda na podzim pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, vypracování prac. listu Žák pojmenuje lesní plody a určí, ke kterému stromu patří. Žák pojmenuje části stromu. Žák nalepí části stromu na nakreslený strom. 2 2 Použitá metoda Vycházka Kdy Kdo Podzim Třídní učitelka Mgr. Hofferová Jaro Třídní učitelka Mgr. Hofferová Pozorování ČaS PŘÍLOHA 4, 7, 8 FOTO 6, 7 Zelení přátelé člověka stromy vypracování prac. listu. Vycházka ČaS FOTO 10, 11 PŘÍLOHA 5 Foto: Foto: Jana Jana Hofferová Hofferová Foto: Hana Císařová e.cz Cíl krátkodobý Když ještě nemůžeme poznávat stromy podle listů, zkusme to podle kůry! ůry! Foto: Ja Jana Hofferová Cíl dlouhodobý inspirativní čtení vám přejí koordinátorky programu Adéla Hamplová a Jana Kindlmannová Vytvořte šperky z přírodních materiálů, které si sami nasbíráte v lese! z Ne každý jsme tabulkový typ, existuje i spousta jiných systémů. Nicméně podle takovéto tabulky je nám jasné, jak jednotlivé aktivity naplňují cíle krátkodobé a ty zase cíle dlouhodobé. Pro účely závěrečné zprávy jsou doplněna čísla fotografií, které ilustrují vybrané aktivity, říká Jana Hofferová, školní koordinátorka programu Les ve škole škola v lese. Vám, kteří jste nám zaslali závěrečnou zprávu o průběhu programu u nich ve škole, velice děkujeme. Oceňujeme, že jste před koncem školního roku věnovali svůj čas a úsilí k sepsání závěrečné zpráv, ze kterých povstal tento materiál. Vážíme si toho, že nás a vaše kolegy po celé republice necháváte nahlédnout do vaší práce spojené s programem. Každé takové nahlédnutí je pro nás velice cenné můžeme tak program rozvíjet podle vašich potřeb. TIP GYMNÁZIA KAPLICE PLÁNUJEME OD CÍLŮ K PROSTŘEDKŮM Všimli jste e si někdy, že letorosty rosty lísky jsou na koncích ích chlupaté?? ěte si lupu! Ne? Vezměte 3

3 ZŠ A MŠ KLADNO, VELVARSKÁ shnidousy.cz ZŠ A MŠ DEBLÍN, OKRES BRNO-VENKOV. z deblin.c JAK DOJÍT K VELKÝM M CÍLŮ CÍLŮM? Ů K CITLIVÉMU VZTAHU K LESU SKRZE INTELEKT I SMYSLY Stanovili jsme si zastřešující cíl: Posilovat sounáležitost žáků se školou i zájem o životní prostředí v jejich bezprostředním okolí, naplňovat cíle osobnostní a sociální výchovy. Pro naplňování tohoto velikého cíle jsou definovány dílčí oblasti v rámci programu Les ve škole jsme formulovali dlouhodobý cíl Formovat a prohlubovat u dětí vztah, úctu, respekt a pokoru k lesu. To je samozřejmě náročné snažíme se, aby žáci měli co největší kontakt s lesem, co nejvíce ho znali a měli tak možnost vybudovat si k němu vlastní vztah. Chceme, aby si děti vytvořily kladný vztah k jednotlivým složkám lesního ekosystému, našly mezi nimi souvislosti a pak les vnímaly jako propojený celek. Víme, že jen na základě suchých informací z učebnice nice na Musilová vá á se vztah formuje dosti obtížně, proto jsme zvolili vlastní cestu, vypráví školní koordinátorka Ivana Inspirovali jsme se vědci: zkoumáme, jak teplotu vzduchu pod sebou ovlivní slunečník a jak strom... Konkrétně na to jdeme přes tyto znalosti a dovednosti: Podl PPodle odle pra pracovního listu Sdružení TEREZA sledují žáci čtvrté třídy barv barvoměny rostlin v různých chemických prostředích. popíše lesní patra; vyjmenuje součásti lesního ekosystému; vysvětlí vliv klimatických změn na život v lese; pozoruje přírodu, poznává rostliny a živočichy; používá lupu, mikroskop; provádí pokusy a třídí informace. Foto: archiv ZŠ Líštany Foto: Jiřina Bejčková ŽÁK: Školní koordinátorka programu Les ve škole škola v lese Jiřina Bejčková Paleta metod, které používáte, je opravu pestrá, jak vyplývá z výstupů (pokusy se dřevem, rozhovory v angličtině, práce metodami Kritického myšlení apod.). Velmi oceňujeme příklad konkrétních lekcí pro devátou třídu, navíc s využitím našich pracovních listů. Pro hodiny anglického jazyka můžeme ještě doporučit pracovní list Bioenergy from wood, které jsme vám zasílali předloni em (a rádi vám je zašleme znovu). Vidíme, že se snažíte hodiny zpestřit i skupinovou prací a sledováním filmů věříme, že vaše žáky takto pestrá výuka, při níž mohou být aktivní a sami tvořit výstupy či dělat pro spolužáky výklad, baví, a odnesou si z ní tedy ta mnohem více, než kdyby měli všechny hodiny pouze poslouchat výklad učitele. Hodnotitelé ZZ m Podívejte se, jakým způsobem přistoupili k plánování aktivit při poznávání jedné ze složek lesního ekosystému stromu: STROM zkoumat konkrétní stromy/změny v ročních obdobích, klíčení semen, semenáčky vžít se do procesu růstu stromu vnímat strom jako klimatizaci zasadit strom před budovu školy (v rámci projektu Noc s Andersenem) vnímat strom všemi smysly: ZRAK porovnávat strukturu koruny, kůry HMAT druhy kůry, jemnost listů, jehličí ČICH vnímat vůni lesa CHUŤ ochutnávka čajů z léčivých listů SLUCH šumění koruny stromů a na základě výsledků vytváříme informační plakáty pro ostatní Líbí se nám, že jsou aktivity logicky rozděleny podle ročních období, divili byste se, ale ne ve všech školách je obvyklé, že například houby se berou na podzim, kdy jich je v lese nejvíc. Hodnotitelé ZZ TIP ZŠ A MŠ KLADNO Zejména nás potěšily vyplněné pracovní listy programu Les ve škole - škola v lese, ese, je to ocenění naší práce, když vidíme, že je tak často používáte ve výuce. 4 Chcete-li žáky vytáhnout ze školní budovy a nemáte-li blízko les, můžete zvolit řešení jako v základní škole v Kladně, kde si zbudovali venkovní učebnu. Tu už mají i v ZŠ A MŠ Úprkova a na jejím vytvoření nyní pracují i v ZŠ Vítkov Opavská. Postavte domeček pro lesního skřítka (použijte mech, klacíky, větvičky, m žaludy, kaštany, ). ža Stojí to za to, užijete si St spoustu zábavy v lese! spo 5 5

4 ZŠ LÍŠŤANY kovkomen ZŠ VÍTKOV KOMENSKÉHO POUŽÍVÁME METODY AKTIVNÍHO UČENÍ Hodně pedagogů chodí v zimě mě se žáky pozorovat stopy zvěře. Tato aktivita se dá ještě zpestřit: v Líšťanech se vypravili po stopách Yettiho. Úkolem bylo s pomocí mapy, kde byla zakreslená trasa a smyšlené historky o. Úko o výskytu bájného muže v okolí o obce, najít poklad. Nejprve si žáci přečetli několik informací o Yettim a prohlédli si jeho údajné fotky. Prvním úkolem bylo zorientovat se v mapě a vyrazit po stopách Yettiho. Dalším úkolem bylo y sledovat a určovat stopy ve sněhu. Poznali stopy zajíce, srny a divočáka. Cestou k pokladu u ještě žáci plnili úkoly, které byly pověšeny na stromech. Byly to především otázky probíraného učiva v prvouce. Po splnění všech těchto úkolů došli žáci až k pokladu, z pr právě probírané né kterého velkou radost. ze kte terého měli li ve Žáci si zapisovali informace, které si vybavili o stromech obecně, i o jednotlivých druzích. Žáci se rozdělili do skupin pomoci rozstříhaných obrázků listů stromů každá skupina dostala materiály ke svému (podle listu) druhu stromu. Žáci ve skupinách četli texty a pro dobré porozumění používali metodu I.N.S.E.R.T. čtené informace rozdělovali na již známé, nové, informace, které jsou v rozporu s tím, co si mysleli a informace, kterým nerozumí a potřebují je dovysvětlit. Jednotlivé skupiny předaly ostatním informace, které se o svých stromech dozvěděly. Nakonec žáci vyplnili pracovní listy o všech probraných druzích a doplnili si tak své prvotní nápady ze začátku hodiny. ZŠ Vítkov Komenského, pracovní listy Jehličnaté stromy TEREZA RADÍ: Z popisů jednotlivých aktivit je zře zřejmé, ejmé, é že rádi pracujete se žáky aktivizujícími ují jícími metodami. Potěšilo nás, že některé er lekce eré sami sestavujete podle modelu E-U-R. R Krásným příkladem aktivity, rozvíjející víjející oje citlivost dětí (a tedy možné postoje k přírodě) a rozvíjející schopnostt spolupráce, je společná tvorba pohádky na téma Les-strom žáků druhé třídy. Oceňujeme také, že si mají žáci možnost vybrat témata, na kterých chtějí p pracovat. Hodnotitelé ZZ Foto: Štěpánka Hanzlíková Metoda I.N.S.E.R.T. (vyvinuta v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, slouží k rozvíjení čtenářských dovedností žáků, pomůže jim porozumět bez problémů i rozsáhlejším textům. Její vysvětlení najdete v pracovních listech Léto a podzim v lese (Sdružení TEREZA, 2008), na straně 24, v lekci Jak žijí houby v lese. ZŠ CHYŠKY ˇ ZŠ RYCHVALD rychva ld.cz Foto: Anna Palarčíková NEJVÍC SE NAUČÍME, KDYŽ SI HRAJEME 6 6 ysky.cz ODBORNÍCI POMÁHAJÍ UČIT NEJEN TEORII, ALE I PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI Po zimních Po z výletech do lesa tento plakát děti vyrobily v hodinách českého jazyka a čtení. FFoto: Fo oto: B Blanka Št Štolfová NEJVÍCE Í SE DĚT DĚTI ĚTI NAUČÍ Ě ČÍ ZÁŽITKEM y.cz skeho.cz Deváťáci využili toho, že spousta pohádkových bytostí má něco společného s lesem. Přestrojeni za trpaslíky, víly, ježibaby či lišku a Budulínka a mnohé jiné postavy připravili pro předškoláky v lese devět stanovišť. Děti v lese sbíraly s Jeníčkem a Mařenkou jedlé plody i houby, s pracovitými trpaslíky uklízely odpadky z lesa, s vílami navlékaly korálky z jeřabin, s myslivci poznávaly lesní zvěř, s Křemílkem a Vochomůrkou, kterým obr rozšlápnul jejich pařezovou chaloupku, stavěly novou chaloupku ze stébel a klacíků. Schválně, napadá vás, jaké úkoly mohli mít pro děti připraveny Karkulka s vlkem a Manka s Rumcajsem? Od zaměstnanců ČSOP Sezimovo Ústí se žáci dozvěděli o významu ptáků v ekosystémech. Mohli pak sledovat odchyt ptáků do sítí, které jsme umístili u krmítka před školu, a viděli i základy kroužkování ptáků. V praxi teď ví, jak správně postavit hnízdní budku. Proběhla i beseda s mykologem; ten poradil dětem, které houby sbírat a které ne, jaké lokality jsou na hledání nejvhodnější a spoustu jiných zajímavostí. Poohlédněte se po někom takto zajímavém i ve Vašem okolí, pak už bude jen zbývat s dětmi vyhledat recepty, napnout kulinářské sily a potěšit chuťové buňky., radí školní koordinátorka EVVO Martina Řehořová. EXKURZE V KORUNÁCH STROMŮ K Mezinárodnímu roku lesů 2011 se ZŠ Chyšky zapojila do mezinárodního projektu Život v korunách a pod korunami stromů kolem nás. V rámci tohoto projektu uskutečnili ve čtvrtek 2. června 2011 žáci a žákyně zmíněné školy exkurzi do německého Národního parku Bavorský les. Po dvouhodinové cestě autobusem se ocitají v Neuschonau, místě jejich exkurze. V této lokalitě Bavorského lesa se nachází i nejdelší Stezka korunami stromů na světě. Je dlouhá 1300 m a v horském smíšeném lese je ve výšce 8-25 m skrze koruny buků, jedlí a smrků. Na šesti didaktických stanicích byly dětem názorně a živě prezentovány životní formy lesní fauny a flóry. 7

5 ZŠ KARLA IV. ÚSTÍ NAD LABEM iv.cz a l r a.zsk www LES ŽIVÁ UČEBNA TIP ZŠ HOLUBOV Při využívání pracovních listů Les a klimatické změny (ať už pro mladší či starší žáky) jste možná narazili na to, že žáci nevědí, na jakém principu funguje skleníkový efekt. Nemusíte jim nic vysvětlovat před tabulí zahrajte si s nimi hru! Během podzimních dnů jsme se sedmáky uskutečnili spoustu expedičních vycházek do blízkého (cca 50 m od školy) smíšeného lesa. Pak jsme byli požádáni třídní učitelkou druhé třídy o přírodopisnou vycházku. Děti ze 7. B si rozdělily děti z 2. třídy do skupin, ve kterých pak pracovaly. HRA SKLENÍKOVÝ EFEKT Rozdělíme žáky na dvě skupiny. První skupina hráčů představuje Slunce, které září. Na zemský povrch dopadají infračervené paprsky v podobě papírových koulí. Druhá skupina hráčů představuje zemský povrch, který toto záření po jeho proměně v teplo odráží zpátky do atmosféry (hráči házejí koule zpátky) za normálních okolností na povrchu zůstává malé množství koulí (přirozený skleníkový efekt díky kterému jsou na Zemi podmínky vhodné pro život). Pak do hry vstoupí třetí skupina, postaví mezi oba předchozí týmy a postupně se zvětšuje. Zatímco Slunce vhazuje koule obloukem přes tuto skupinu (symbolizuje to, že záření proniká na zemský povrch), zemský povrch hází koule skrz skupinu skleníkových plynů tím pádem velká část koulí nepronikne zpět a zůstane při zemském povrchu. Čím více koulí zůstane, tím více se zemský povrch otepluje hra může být zastavena v různých fázích a vyhodnocována, důležitá je závěrečná diskuse! Úkol byl jednoduchý, ukázat a pojmenovat co nejvíce přírodnin v lese, všimnout si zvláštností a toho, co do lesa nepatří. Vše jsme zakončili drobnou společnou zkouškou a ukázkami toho, co jsme přehlédli. Nasbírali jsme trochu přírodnin na vytvoření lesních skřítků na školní zahradě. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další společné aktivity. ZA TERE RADÍ: Na hru můžete navázat některou lekcí z pracovních listů Les a klimatické změny pro mladší žáky: NěCO2 je ve vzduchu a strom to potřebuje či Les živá pumpa CO2 (k ní lze využít také stejnojmenný film, který je zdarma ke stažení na Ze stejnojmenných pracovních listů pro druhý stupeň vyzkoušejte lekci Les a CO2 během ní si žáci například názorně připomenou, jak funguje fotosyntéza. Můžete pracovat i s plakáty Koloběh uhlíku a les či NěCO2 je ve vzduchu. Velmi důležitá je vaše snaha přenést co největší část výuky přímo do lesa Doporučujeme postupně přidávat aktivity, které budou směřovat k hlubšímu pochopení fungování lesa a také různým pohledům na využití a vzhled lesa (hospodářský, ochranářský, pohled turisty apod.). Hodnotitelé ZZ TIPY NA KNIHY CO TO JE PŘIROZENÁ OBNOVA LESA? CO JE TO FSC DŘEVO? Ve vzdělávacích cílech programu Les ve škole škola v lese hovoříme o upřednostňování dřeva před jinými materiály, zejména pak dřeva z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů. Co si pod tímto pojmem představit? Kdo takové hospodaření zaručuje? Co to může znamenat pro lesního hospodáře? Jedním z tržních nástrojů pro podporu principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, zlepšení veřejného mínění o lesním hospodářství i pro lepší využívání dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny, můžou být certifikace. 8 8 O dvou, které se v českém lesnictví využívají (FCS a PEFC), pojednává následující článek: O certifikaci FSC si můžete další informace vyhledat na Šumava a kácení. V dnešní době dvě nerozlučně spjatá slova. Jak si ale utvořit vlastní názor o něčem, co je tak složité a co je navíc každou chvíli vláčeno médii? Chcete-li se o Šumavě, smrkových lesích a historii onoho místa dozvědět víc, rozhodně můžeme doporučit tento pohled autorů spjatých s lesnictvím i historií Šumavy (je dokonce možné si ji přečíst na internetu stáhněte si ji ze stránek Katedry biologie ekosystémů přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity: V sedmi kapitolách (čili v sedmi dnech, které můžete strávit v šumavské divočině na dovolené) se dozvíte vše o ekologii horských smrčin, o vývoji osídlení Šumavy, o tom, proč je nejspíš dobré ponechat tamější lesy přirozenému vývoji. V neposlední řadě se můžete nechat zlákat tipy na výlety, kde vám příroda ilustruje vše, co se v knize dočtete. Hana Šantrůčková, Jaroslava Vrba a kolektiv autorů: Co vyprávějí šumavské smrčiny JAK JSOU NA TOM ČESKÉ LESY? Chcete se orientovat v problémech spojených se stavem vem našich lesů? Autor knihy srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi přirozeným ozeným a umělým lesem, seznamuje čtenáře s historií vývoje lesa na našem území, popisuje dnešní stav lesních společenstev. Vše ukazuje kazuje prakticky na třech příkladech příkladech: dech ch: h: Krušné a Jizerské hory a Šumava. Kniha a končí návrhem konkrétních étních kroků, krok k kterými je možno našim lesům pomoci... Richard Višňák: Les v hodině dvanácté cté 9 9

6 K ČEMU JE VLASTNĚ DOBRÝ LES? Když se vás někdo takto zeptá, co mu odpovíte? Asi se zamyslíte slíte nad naší potřebou dřeva či h hu hub, ub,, ub my nad domovem pro lesní živočichy, možná si vzpomenete dokonce na fotosyntézu, při které stromy o? ukládají oxid uhličitý a jako vedlejší produkt vyrábějí pro nás tolik potřebný kyslík... Není to ale málo? Co ještě můžete zvídavým tazatelům odpovědět? Jednou z velmi významných vlastností stromu (a lesa jako celku) je nakládání s vodou. No jen si vzpomeňte na horké léto: půjdete na procházku městem či se radši ukryjete do lesního stínu..? Abychom vám tu ale všechny informace neservírovali na zlatém podnose, doporučujeme vyzkoušet si výukovou lekci Strom jako klimatizace z pracovních listů Les a klimatické změny pro mladší žáky (můžete si ji stáhnout zde: Během ní si sami přijdete na to, že strom je nejlevnější i nejefektivnější klimatizační zařízení pro vaše okolí! Chcete-li se podívat, jak se lesní celky podílejí na zadržování vody v krajině, můžete ještě zhlédnout krátký film o hydrologickém cyklu na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/). TEREZA RADÍ: STÁHNĚTE SI ZDARMA PRVNÍ TEREZÍ FILM O LESE A KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH! Pro koho je film určen? Pro žáky druhého stupně základních škol a pro všechny ty, kdo se chtějí dozvědět o tom, jak les u nich za humny pomáhá proti klimatickým změnám. Můžete si ho pustit bez dalšího výkladu, ale le nejlépe bude navázat se žáky na jeho zhlédnutí lekcí z pracovních listů Les a klimatické změny. Výborně se hodíí jako úvod k výukovým lekcím Les a CO2 či Les, koloběh uhlíku a klimatické změny, které rozvinou a doplní témata filmem představená. Po filmu můžete navázat diskusí z lekce Les a globální klima. Film najdete na TIP ZŠ A MŠ DEBLÍN: JAK ZAUJMOUT ŽÁKY PRO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY? Zadejte jim úkoly k pozorování a vyveďte je ze školních lavic!. Odpovědi na otázky, které se týkají života mravenců, zjištovali žáci druhé třídy přímo u mraveniště. ÚKOLY: Foto: Adéla Hamplová autor: Lenka nka Čumplová Nejlépe se odpovědnosti vůči životnímu prostředí naučí žáci, kteří se do výuky aktivně zapojují, jak už několik let dokazují v základní škole Raškovice. JAK SE DÁ VÝUKA O LESNÍM EKOSYSTÉMU VE ŠKOLE POJMOUT KOMPLEXNĚ? PŘIPRAVTEPRO ŽÁKY JINÝCH TŘÍD Vzniká nová metodika programu Les ve škole škola v lese! Spojujeme nové trendy (DOV apod.) s již osvědčenými postupy (RVP, spirálovité učení, systematika a ekosystémy) proto, abychom vám usnadnili použití programu ve výuce. Tento projekt je u nás zcela ojedinělý! Staňte se součástí skupiny, která vyvíjí tuto novinku pro své kolegy po celé ČR! Odpovědi: Šumění a hukot. Ze suchého jehličí, větviček apod. Uchopí ho do předních končetin a nesou ho. Přivolá si na pomoc další mravence. Mravenci se navzájem dotýkají tykadly. Mravenci se zastaví, chvíli váhají a pak se vydají jiným směrem. Palčivou vůni. Modrá barva se změní na světle červenou. Různý odpad. strom jako klimatizace Co uslyšíš, když se octneš u mraveniště a budeš pozorně naslouchat? Z čeho si staví mravenci svoje lesní kupy? Jakým způsobem vlečou náklad? Jak se zachová mravenec, kterému na jeho náklad nestačí síly? Jak se mravenci dorozumívají mezi sebou? Mravenci se pohybují po stejných cestách, mravenčích dálnicích, kde je vytvořena pachová stopa. Co se stane při jejím přerušení? (Zkus jim položit něco voňavého do cesty či odhrabat kus hlíny, kudy dálnice vede.) Mravenci v sebeobraně vystřikují kyselinu. Poklepej lehce na mraveniště, potom nech chvíli dlaň nad mravenčí kupou. Co ucítíš? Táhni přes mraveniště modrým květem a pozoruj barvu. Co se stane? Co vynášejí mravenci z mraveniště ven? VÝSTAVKU JARNÍCH KVĚTIN S POPISKY. učit o le lese ese se ve ttřídě i v lese samotném JAK NOVÁ METODIKA VZNIKÁ? KDO JSOU JEJÍ TVŮRCI? KDY BUDE HOTOVÁ? KDO JI PODPOŘIL? MOHU SE NA NÍ NĚJAK PODÍLET? Odpověď na tyto otázky najdete na našem webu v sekci Co připravujeme. Foto: ZŠ a MŠ Deblín přírodopisu poutavou formou zdůraznit principy, na kterých živá příroda funguje předat žákům jednoduché dovednosti pro pobyt v lese umožnit žákům, aby si formovali pozitivní vztah k lesu i přírodě p jako takové provést žžáky n naukou o lese spirálovitě od prvního prvníh ho do devátého ročníku ZŠ Foto: ZŠ a MŠ Deblín snáze naplňovat témata stanovená v RVP vtáhnout děti do světa přírodovědy Foto: Adéla Hamplová Fo Metodika je nástrojem, který vám pomůže: 1 11

7 CO PROGRAM LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE NABÍZÍ? Chcete-li si vyzkoušet něco z námi vydávaných materiálů, podívejte se na našem webu do sekce Inspirace do výuky. Najdete tam ke stažení výukové lekce z našich pracovních listů a různé doplňky k tématu les a klimatické změny, které jsme zpracovávali v průběhu dvou let. TIPY ZŠ VÍTKOV KOMENSKÉHO Zapojte se do Programu péče o krajinu, který je financován ze Státního fondu pro životní prostředí. Žáci vysadili 1200 sazenic 20 druhů keřů a stromů, které se přirozeně vyskytují v naší přírodě. Součástí výsadby byla i beseda o jednotlivých druzích sazenic a o významu remízků, které z našich polí vymizely. Každý žák si označil stromek či keř visačkou se svým jménem, aby mohl sledovat, jak se dřevinám daří. Organizaci výsadby zajistil Bc. Jan Herman ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Mařatice. Tak přezimuje kůrovec. Počasí, které je nepříznivé pro studenty, lahodí alespoň stromkům. JAK HODNOTÍ UČITELÉ EFEKTIVITU PROGRAMU? V ZŠ Chyšky díky propřírodnímu naladění školy přibylo žáků, kteří do školy jezdí za příznivého počasí na kole. V Ústí nad Labem na ZŠ Karla IV. zase některé třídy závidí těm, které se zapojují do více lesních aktivit, a velmi často děti vyprovokují ke sledování a procházce i rodiče. TIP ZŠ VYSOKÝ CHLUMEC Prožijte jako my noc ve škole s programem Oči ve tmě, který je zaměřen na noční živočichy. Poznávali jsme je a poslouchali jejich zvuky. Inspirační noviny programu Les ve škole škola v lese pro školní rok 2011/12 Za použití materiálů škol sestavily Mgr. Hana Svobodová a Ing. Adéla Hamplová. Grafická úprava: VLHAdesign Anna Hlaváčková Vydalo Sdružení TEREZA, Praha Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1 Tel.: , Partnerem programu je státní podnik Lesy ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska LČR, s.p. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem je společnost Kofola a.s. Program byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR.

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Mariana Fendrychová ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM NEJSME TU SAMI Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2013 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více