ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence"

Transkript

1 ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A 0 = f g, je to vlastne vyber prvku 1-arn operace - unarn 2-arn operace - binarn 3-arn operace - ternaln denice Necht' A je mnozina, i ; i 2 I a to i nekonecna; jsou (n i -arn) operace. Pak A( i j i 2 I) nazveme (universaln) algebrou. prklady N(+; ) Z(+; ; ) Q n f0g( ; =) <(+; ; ) <(+; ; p ) denice Necht' A je mnozina s n-arn operac a B A. Rekneme, ze B je uzavrena na operaci, pokud 8b 1 ; :::; b n 2 B plat, ze (b 1 ; :::; b n ) 2 B. Je-li A( i ; i 2 I) algebra a B A, pak rekneme, ze B je podalgebra A( i ; i 2 I), pokud je B uzavrena na vsechny i ; i 2 I prklady N(+; ) - k 2 B, potom kn = fknjn 2 Ng jsou podalgebry N(+; ) Overen: Necht' b 1 ; b 2 2 kn 1. b 1 + b 2 2 kn 2. b 1 b 2 2 kn Z(+; ; 0) ma podalgebry kz = fk rjr 2 Zg (a zadne jine). Je dulezite si rozmyslet uzavrenost na nularn operaci 0 1

2 Vektorovy prostor U(+; tjt 2 T; 0) nad telesem T t : U! U, u! u t W je podprostor U, W je podalgebra U(+; t; 0) A( i ji 2 I) je algebra, potom A je podalgebra A Pokud zadna operace algebry A nen nularn, potom ; je podalgebrou A skorodenice Je-li A( i ji 2 I) algebra a B jej podalgebra, pak i = i db ni : B ni! B - mame prirozene danou strukturu na B prklady Q(+; ), Z Q je podalgebra algebry Q(+; ) restrikce! Z(+; ) Necht' M n (T ) jsou ctvercove matice radu n nad telesem T. Vezmeme algebru M 2 (<)( ), potom diagonaln matice D(<)( ) tvor podalgebru M 2 (<)( ). poznamka Necht' A je mnozina s operac a necht' A j, j 2 J je system podmnozin A uzavrenych na. Pak T j2j A j je opet uzavrena na 2. Necht' A( i ji 2 I) je algebra a A j ; j 2 J jsou jej podalgebry. Pak T j2j A j je podalgebra 1. je n-arn operace 8j 2 j : (a 1 ; a 2 ; :::; a n ) 2 \ j2j A j A j Podle predpokladu (a 1 ; :::; a n ) 2 A j 8j ) (a 1 ; :::; a n ) 2 T A j 2. A j jsou uzavrena na i 8i 2 I; j 2 J Podle 1. je T j2j A j uzavrena na i 8i 2 I, tedy je uzavrena na vsechny operace na algebre A( i ji 2 I), a proto je T j2j A j podalgebra A( i ji 2 I) denice Necht' A a B jsou mnoziny s n-arn operac a f : A! B. Rekneme, ze f je slucitelne s, pokud 8a 1 ; a 2 ; :::; a n 2 A B (f(a 1 ); f(a 2 ); :::; f(a n )) = f ( A (a 1 ; :::; a n )) denice Rekneme, ze algebra A(i ji 2 I) a B( i ji 2 I) jsou stejneho typu pokud i na A i na B jsou stejne arity 8i 2 I 2

3 denice Necht' A( i ji 2 I) a B( i ji 2 I) jsou algebry stejneho typu. Pak zobrazen f : A! B je homorsmus, pokud je f slucitelna se vsemi i. poznamka Necht' A, B, C jsou mnoziny s n-arn operac, f : A! B, g : B! C jsou zobrazen slucitelna s. Pak g f : A! C je slucitelne s. Je-li f bijekce, potom f 1 je opet slucitelne s. 2. Necht' A( i ji 2 I), B( i ji 2 I), C( i ji 2 I) jsou algebry stejneho typu a f : A! B, g : B! C jsou homomorsmy. Pak g f : A! C je opet homomorsmus. Je-li navc f bijekce, pak f 1 je take homomorsmus. 1. Vezmeme a 1 ; ::::; a n 2 A g(f((a 1 ; :::; n ))) sluc: f s = g((f(a 1 ); :::; f(a n ))) = sluc: g s = (g(f(a 1 )); :::; g(f(a n ))) f bijekce... f 1 je zobrazen B! A, b 1 ; b 2 ; :::; b n 2 B a chceme dokazat f 1 ( B (b 1 ; :::; b n ))? = A (f 1 (b 1 ); :::; f 1 (b n )) f A Tedy vezmeme f 1 (b 1 ); :::; f 1 (b n ) def: = B f f 1 (b 1 ) ; :::; f f 1 (b n ) f 1 (b 1 ); :::; f 1 (b n ) = f 1 f A b 1 ; :::; f 1 (b n ) Podle radku pred tm se toto rovna f 1 ((b 1 ; :::; b n )) Tedy i inverzn zobrazen je slucitelne s. 2. Podle prvnho bodu je g f slucitelne s i 8i 2 I, tedy g f je homomor- smus. f 1 je podle bodu 1. slucitelne se vsemi i, a tedy je take homomorsmus. denice Jsou-li A( i ji 2 I) a B( i ji 2 I) algebry stejneho typu a f : A! B je bijektivn homomorsmus, pak mluvme o isomorsmu. A a B jsou isomorfn algebry, pokud mezi nimi existuje isomorsmus. poznamka Dve isomorfn algebry maj "stejne algebraicke vlastnosti" (tj, logicke operace, mnozinove operace a vlastnosti algeber) 3

4 poznamka Necht' A a B jsou mnoziny s operac a C A; D B jsou uzavrene na. Je-li f : A! B slucitelne s, pak f(c) je (opet) uzavrene na v B a f 1 (D) = fa 2 Ajf(a) 2 Dg je uzavrena na v A 2. Necht' A( i ji 2 I) a B( i ji 2 I) jsou algebry stejneho typu a C A, D B podalgebry prslusnych algeber. Je-li f : A! B homomorsmus, pak f(c) B a f 1 (D) A jsou podalgebry 1. je n-arn operace, je na ni f(c) uzavrena? b 1 ; ::; b n 2 f(c) 9a 1 ; :::; a n 2 C : f(a i ) = b i 8i 2 I (b 1 ; :::; b n ) = (f(a 1 ); :::; f(a n )) = f((a 1 ; :::; a n )) Vme, ze C je uzavrena na, tedy (a 1 ; :::; a n ) 2 C, f((a 1 ; :::; a n )) 2 f(c) Dale a 1 ; :::; a n 2 f 1 (D) f(a i ) 2 D Lez f((a 1 ; :::; a n )) v mnozine D? f((a 1 ; :::; a n )) = (f(a 1 ); :::; f(a n )) {z } 2D To mus z uzavrenosti D na lezet v D, tedy (a 1 ; :::; a n ) 2 f 1 (D) 2. stac aplikovat 1. na i 8i prklady 1. linearn zobrazen f : U! V, kde U; V jsou vektorove prostory nad telesem T, jsou homomorsmy algebry U(+; tjt 2 T ) a V (+; tjt 2 T ) 2. ctvercove matice nad telesem T - M n (T ). Determinant : M n (T )! T je homomorsmus algebry M n (T )( ) a T ( ) 3. n : Z! Z n : n (k) = k mod n. Pak n je homomorsmus algebry Z(+; ) do algebry Z n (+; ) denice Rekneme, ze je relace na mnozine A, pokud A A. Necht' je relace na A, potom = f(b; a) 2 A Aj(a; b) 2 g je opacna relace + = f(a; b) 2 A Aj9a 1 ; :::; a n 2 A : a 1 = a; a n = b; (a i ; a i+1 ) 2 i = 1; :::; n 1g je transitivn obal id = f(a; a) 2 A Aja 2 Ag je identita 4

5 denice Rekneme, ze relace je reexivn, pokud id symetricka, pokud transitivn, pokud + ekvivalence, pokud je reexivn, symetricka a transitivn relace. denice Necht' A je mnozina a je ekvivalence na A, pak mnozina A = = f[a] ja 2 Ag, kde [a] = fb 2 Aj(a; b) 2 g, nazyvame faktor A podle poznamka 1.4 rozklad. Necht' A je mnozina a je ekvivalence na A, pak A = tvor A = [ f[a] ja 2 Ag a 2 [a] - reexivita, ale ony se prekryvaj x 2 [a] \[b] ) (a; x) 2 ; (b; x) 2 g ) f(x; a) 2 ; (x; b) 2 g ) (a; b) 2 ; (b; a) 2 (a; b) 2, [b] = fy 2 Aj(b; y) 2 g 8y 2 [b] (a; y) 2 ) y 2 [a] tj. [b] [a] symetricky [a] [b], tedy [a] = [b]. Obsahuj-li 2 trdy spolecny prvek, potom splyvaj, jestlize neobsahuj ani jeden prvek, pak jsou disjunkntn poznamka 1.5 Necht' fb i ji 2 Ig je rozklad mnoziny A. Pak relace na A denovana predpisem (a; b) 2 def 9i 2 I : a; b 2 B i je ekvivalence a A = = fb i ji 2 Ig 1. je ekvivalence a 2 B i pro nejake i 2 I ) (a; a) 2 - reexivita (a; b) 2 ) 9i a; b 2 B i ) (b; a) 2 - symetrie (a; b) 2 &(b; c) 2 ) 9i; j a; b 2 B i &b; c 2 B j. Protoze to je disjunktn rozklad, B i = B j, a tedy a; c 2 B j - transitivita 5

6 2. Dokazeme A = fb i ji 2 Ig "" def: [a] a 2 B i, [a] = fb 2 Ajb 2 B i g = B i [a] B i "" B i [a] vezmu libovolny prvek a zjistm, ze to dela rozkladovou trdu denice Necht' f : A! B je zobrazen. Pak jadrem f nazveme relaci ker f danou predpisem (a 1 ; a 2 ) 2 ker f def f(a 1 ) = f(a 2 ). Je-li ekvivalence na mnozine A, pak o zobrazen : A! A = dane formul (a) = [a] rekneme, ze je to prirozena projekce podle poznamka 1.6 plat Necht' f : A! B je zobrazen a je ekvivalence na A. Pak 1. ker f je ekvivalence 2. f je proste, ker f = id 3. ker = 4. zobrazen g : A =! B s vlastnost g = f existuje prave tehdy, kdyz ker f 1. reexivita: f(a) = f(a) ) (a; a) 2 ker f symetrie: f(a 1 ) = f(a 2 ); f(a 2 ) = f(a 1 ), tj. (a 1 ; a 2 ) 2 ker f ) (a 2 ; a 1 ) 2 ker f transitivita: (a 1 ; a 2 ) 2 ker f ) f(a 1 ) = f(a 2 ) = f(a 3 ) ) (a 1 ; a 3 ) 2 ker f 2. a stejne tak opacne a 1 6= a 2 ) f(a 1 ) 6= f(a 2 ) ) (a 1 ; a 2 ) =2 ker f 6

7 3. (a 1 ; a 2 ) 2 ker, (a 1 ) {z } [a 1] = (a 2 ), (a {z } 1 ; a 2 ) 2 [a 2] Predpokladame existenci g : g = f, tj. 8a 2 A g (a) = f(a) {z } [a] ) g([a] ) = f(a) Predpokladejme a; b 2 ) [a] = [b]. Pak Tedy a, b lez v jadru f(a) = g ([a] ) = g ([b] ) = f(b) 4. ")" "(" Predpokladame ker f Denujeme Je tato denice korektn g ([a] ) = f(a) [a] = [b] ) (a; b) 2 ker f...prvky se slepuj podle denice jadra f(a) = f(b) Zrejme g = f g ([a] ) = f(a) = f(b) = g ([b] ) prklad Deterministicky algoritmus f, A je mnozina vstupnch hodnot, B je mnozina moznych vystupnch hodnot f : A f! B, Potom ker f je zcela prirozene denovana ekvivalence: ztotoznuje vstupy, ktera daj stejny vysledek denice Necht' je n-arn operace na A, je ekvivalence na A. Rekneme, ze je slucitelna s, pokud (a i ; b i ) 2 i = 1; :::; n ) (a 1 ; :::; a n )(b 1 ; :::; b n ) Je-li A( i ; i 2 I) algebra a je ekvivalence na A, pak je kongruence na A, pokud je slucitelna s i ; 8i 2 I poznamka Necht' A; B jsou mnoziny, je operace na A; B a f je zobrazen A! B slucitelne s, Pak ker f je slucitelna s 2. Necht' A; B jsou algebry stejneho typu a f je homomorsmus A! B. Potom ker f je kongruence 7

8 1. (a i ; b i ) 2 ker f ) f(a i ) = f(b i ) 8i = 1; :::; n f ((a 1 ; :::; a n )) = (f(a 1 ; :::; a n )) = = (f(b 1 ; :::; b n )) = f ((b 1 ; :::; b n )) tj. ((a 1 ; :::; a n ); (b 1 ; :::; b n )) 2 ker f Podle poznamky 1.6(1.) je ker f ekvivalence 2. plyne z 1. VETA Necht' je ekvivalence na A, je operace na A. Pak je slucitelna s prave kdyz je slucitelna s 2. Necht' je ekvivalence na algebre A. Pak je kongruence, je homomorsmus denice k 1.8 operaci na A = Necht' A ke mnozina s ekvivalenc a relac. Denujeme ([a 1 ] ; :::; [a n ] ) = [(a 1 ; :::; a n )] Na mnozine A = denujeme stejnym zpusobem algebru stejneho typu jako na A za predpokladu, ze A je algebra. Koreknost denice [a 1 ] = [b 1 ] ; :::; [a n ] = [b n ] ) (a 1 ; b 1 ). (a n ; b n )! [(a 1 ; :::; a n )] = [(b 1 ; :::; b n )] neboli je slucitelne s, pro algebry je denice korektn prave tehdy, kdyz je kongruence. Dukaz vety 1.8 je slucitelna s, potom je dobre denovana na A =.??? Je : A! A = slucitelna s??? ")" ((a 1 ; :::; a n )) def = [(a 1 ; :::; a n )] = ([a 1 ] ; :::; [a n ] ) = ( (a 1 ); :::; (a n )) tj. je slucitelne s 8

9 "(" Je-li slucitelne s... ker =, potom je korektne denovano, tedy ker je slucitelne s ) je slucitelne s... a druhy bod se dokaze pouzitm prvnho bodu na vsechny operace algebry. denice Grupoidem nazveme algebru G( ) s binarn operac. Prvek e nazveme neutralnm prvkem grupoidu G( ), pokud e g = g e = g 8g 2 G Rekneme, ze algebra M( ; e) je monoid, pokud je asociativn binarn operace a e je neutraln prvek M( ) prklady X 6= ;...mnozina znaku, M(X) mnozina slov na abecede X operace x 1 x 2 :::x n y 1 :::y m = x 1 :::x n y 1 :::y m e je prazdne slovo Potom M(X)(; e) je monoid X 6= ;, T (X) = ff : X! Xjf zobrazeng, potom T (X)(; id X ) je monoid T -telesom M n (T )-ctvercove matice nad T. M n (T )( ; I n ) je monoid det : M n (T )! T je homomorsmus monoidu M n (T )( ; I n ) a T ( ; 1) Poznamka 1.9 Necht' G( ) je grupoid. Pak na G existuje nejvyse jeden neutraln prvek. Dukaz Potom Pro spor necht' f; g 2 G jsou 2 ruzne neutraln prvky. e = e f = f poznamka 1.10 Necht' M( ; e) je monoid, necht' a; b; c 2 M tak, ze e = a b = c a, pak b = c c = c e = c (a b) asoc: = (c a)b = e b = b denice Je-li M( ; 1) monoid, potom prvek m 1 nezveme inverznm prvkem, pokud m m 1 = m 1 m = 1. Prvek je invertibiln, existuje-li j nemu inverzn prvek. 9

10 prklady M(X) obsahuje pouze jeden invertibiln prvek, a to prazdne slovo. v T (X) jsou invertibiln prave bijekce X nekonecna... 9f 2 T (X) pro nej najdeme nejake g 2 T [x] : g f 2 Id, ale f nen invertibiln naprklad f : N! N n! 2n g : N! N n! d n 2 e g(f(x)) = Id, ale f(g(x)) nen na, protoze f nen na. denice Podmonoidem nazveme podalgebru monoidu M( ; 1) poznamka 1.11 Necht' M( ; 1), pak M mnozina vsech invertibilnch prvku tvor podmonoid, navc kazdy inverzn prvek k nejakemu invertibilnmu prvku je tez invertibiln Dukaz M = fm 2 Mj9n 2 M : n m = m n = 1g 1 1 = 1, tj. 1 je inverzn sama k sobe ) 1 2 M (uzavrenost na operaci "1") Necht' a; b 2 M, tj. 9c; d 2 M Tedy a c = c a = 1 b d = d b = 1 {z} a (a b) (d c) asoc: = a (b d) c = a 1 c = a c = 1 (d c) (a b) = d (c a) b = d b = 1 Tedy (a b) 2 M a tm jsme overili uzavrenost na m 2 M 9n n m = m n = 1 neboli m je inverznm prvkem pro n denice Rekneme, ze G( ; 1 ; 1) je grupa, pokud G( ; 1) je monoid a 1 je unarn operace inverznho prvku 1 : G! G 8g 2 G : g g 1 = g 1 g = 1 10

11 poznamka 1.12 Necht' M( ; 1) je monoid, M mnozina vsech invertibilnch prvku, d M : M M! M m d M n = m n m; n 2 M a 1 prirad kazdemu prvku z M inverz. Potom M ( d M ; 1 ; 1) je grupa. z denice grupy a poznamky 1.11 prklady T (x)(; Id) - monoid, podle 1.12, (T (x)) = S(x) vsechny bijekce, pak S(x)(; 1 ; Id) je grupa, specielne S(f1; :::; ng) jsou permutace na f1; :::; ng M n (T )( ; I n ) GL n (T )( ; 1 ; I n ) je grupa, kde GL n (T ) jsou invertibiln matice nad telesem T denice Necht' G( ; 1 ; 1) je grupa. Rekneme, ze H G je podgrupa grupy G( ; 1 ; 1), pokud H je podalgebra algebry G( ; 1 ; 1) Rekneme, ze podgrupa H je normaln, plat-li 8g 2 G 8h 2 H : g h g 1 2 H Rekneme, ze grupa je komutativn, je-li jej binarn operace komutativn poznamka 1.13 Vsechny podgrupy komutativn grupy jsou normaln Necht' G( ; 1 ; 1) je komutativn grupa, H je podgrupa G, g 2 G, h 2 H prklad g h g 1 komut: = g g 1 h = 1 h = h 2 H S (f1; 2; 3g) ( ; 1 ; Id) fid; (12)g je podgrupa... (13) (12) (13) {z } 1 = (23) =2 H, tj. H nen normaln (31) VETA 1.14 Necht' G( ; 1 ; 1) je grupa. Pak je kongruence na grupe G( ; 1 ; 1) prave tehdy, kdyz [1] je normaln podgrupa (g; h) 2, g 1 h 2 [1] 11

12 ")" [1] je podgrupa { (1; 1) 2 - reexivita ) 1 2 [1] - uzavrenost na 1. { h 2 [1] tzn. (1; h) 2, a protoze je slucitelna s 1 - uzavrenost na ; h 1 {z} 1 A 2 ) h 1 2 [1] { h 1 ; h 2 2 [1] tzn. (1; h 1 ) 2 a (1; h 2 ) 2, a protoze je slucitelna s, tedy ; h 1 h 2 A 2 ) h1 h 2 2 [1] - uzavrenost na {z} 1 [1] je normaln Necht' g 2 G, h 2 [1], tedy (1; h) 2. je ekvivalence, tedy (g; g) 2 a (g 1 ; g 1 ) 2 Vme, ze je slucitelna s, takze Tedy (g 1; g h) 2 &(g 1 g 1 ; g h g 1 ) 2 {z } 1 g h g 1 2 [1] (g; h) 2, (g 1 ; g 1 ). Protoze je slucitelne s (g 1 g {z } =1 ; g 1 h) 2 ) g 1 h 2 [1] g 1 h 2 [1] tj. (1; g 1 h) 2, ale je kongruence, takze (g; g) 2, a protoze je slucitelna s (g 1; g g 1 h) = (g; h) 2 H je normaln podgrupa : (g; h) 2 def tedy 1 2 H? ekvivalevnce? "(" g 1 h 2 H, kazda podgrupa je uzavrena na 0-arn operaci, 12

13 { (reexivita) g 1 g = 1 2 H ) (g; g) 2 ) g 1 h 2 H, pak (g 1 h) 1 2 H, kvuli uzavrenosti na 1. (g 1 h) 1 = h 1 (g 1 ) 1 = h 1 g def ) (h; g) 2 { (symertie) (g; h) 2 def { (transitivita) (g; h) 2 ; (h; r) 2 def ) g 1 h 2 H; h 1 r 2 H, a protoze H je uzavrena g 1 r = (g 1 h) (h 1 r) 2 H def ) (g; r) 2?slucitelnost se vsemi operacemi? 1 2 H { (1; 1) 2, nebot' je reexivn { (g; h) 2 {z } 1 def ) g 1 h 2 H H normaln{ ) g (g 1 h) g 1 = hg 1 = (h 1 ) 1 g 1 2 H Tedy je slucitelne s 1 { (g 1 ; h 1 ); (g 2 ; h 2 ) 2 ) (h 1 ; g 1 ) 2 ) (g 1 ; h 1 ) 2 def ) g 1 1 h 1 ; g 1 2 h 2 2 H H normaln{ ) h 2 g 1 2 = g 2 g 1 2 h 2 g H ) g 1 2 g 1 H normaln{ 1 h 1 h 2 g 1 2 g 2 2 H {z } ) (g 1 g 2 ) 1 (h 1 h 2 ) 2 H ) (g 1 g 2 ; h 1 h 2 ) 2 [1] = h 2 Hj(1; h) 2 (tj: h = 1 1 h 2 H) 1 znacen Necht' G( ; 1 ; 1) je grupa, H je kongruence, H = [1] H (toto jednoznacne denuje tu kongruenci). G = ( ; 1 ; [1] H ) se obvykle znac G =H ( ; 1 ; [1] H ) Prklady Z(+; ; 0) je komutativn grupa. nz...nsechny celocselne nasobky n! podgrupy Z(+; ; 0), ktere jsou podle 1.13 normaln. Regularn matice GL n (T )( ; 1 ; I n ) Normaln podgrupou jsou naprklad konstantne diagonaln matice (vsechny prvky na diagonale jsou stejne) nebo matice se stejnym determinantem S n...permutace na f1; :::; ng A n - sude permutace tvor normaln grupu G( ; 1 ; 1) je grupa, pak [1], G jsou trivialn normaln grupy. 13

14 2 Uzaverove systemy na algebre denice Rekneme, ze C P(A) je uzaverovy system na mnozine A, pokud (1) A 2 C (2) B C ) T B = T B2B B 2 C denice Je-li C uzaverovy system, pak je uzaver mnoziny B A cl C (B) = \ fc 2 CjB Cg denice Zobrazen : P(A)! P(A) nazveme uzaverovym operatorem, pokud (1) B (B) 8B A (2) ((B)) = (B) (3) B C A! (B) (C) (monotonie) prklad V...vektorovy prostor, V...vsechny podprostory V. V je uzaverovy system: X V cl V (X) = L poznamka Necht' A je mnozina s operac. Pak vsechny podmnoziny uzavrene na tvor uzaverovy system na A 2. Necht' A( i ji 2 I) je algebra. Potom vsechny podalgebry tvor uzaverovy system na A. 1. viz. poznamka 1.1, (2) z denice 2. vlastnost (1), A je trivialne uzavrena na VETA Necht' C je uzaverovy system na A. Pak uzaver cl C je uzaverovy operator. 2. Necht' : P(A)! P(A) je uzaverovy operator na mnozine A. Potom C = fc 2 P(A)j(C) = Cg je uzaverovy system a cl C = 14

15 1. C...uzaverovy system Nejdrve overme axiom (1) \ cl C (B) = fc 2 CjB Cg 8C:BC ) B cl C (B) (2) prvn inkluze je trivialn druha je jiz trosku tezs cl C (cl C (B)) (1) cl C (B) 2 C cl C (B) 2 fc 2 Cjcl C (B) Cg cl C (B) \ fc 2 Cjcl C (B) Cg = cl C (cl C (B)) B 1 B 2 A fc 2 CjB 1 Cg fc 2 CjB 2 Cg cl C (B 1 ) = \ fc 2 CjB 1 Cg \ fc 2 CjB 2 Cg = cl C (B 2 ) 2....uzaverovy operator Je C = fc 2 P(A)j(C) = Cg uzaverovy system? A (A) A ) A = (A) ) A 2 C C i 2 C i 2 I (C i ) = C i \ i2i C i \ i2i \ i2i C i! C i C j j 2 I ) \ i2i C i! (C j ) = C j 8j 2 I \ i2i \ i2i C i! C i! \ j2i C j = [ i2i ) \ C i 2 C tj. C je uzaverovy system 15

16 3. = cl C, dokazeme 8B (B) = cl C (B) 4.?(B) cl C (B)? ((B)) = (B) ) (B) 2 C B (B) ) cl C (B) cl C (B) = \ fc 2 PjC = (C) & B Cg B C ) (B) (C) = C ) (B) vsech takovych mnozin, tedy je i v jejich pruniku, a tedy (B) cl C (B) To jest (B) = cl C (B) 8B 2 A prklad Z(+; ; 0), n i 2 N, n i Z = fn i zjz 2 Zg. Potom \ i2z n i Z = gcd(n 1 ; :::; n k )Z Neboli lez v uzaverovem systemu vsech podgrup poznamka 2.3 P Vsechny uzaverove systemy na A tvor uzaverovy system na P(A) je trivialne uzaverovy system. C i - uzaverove systemy na A, i 2 I B \ C i ) B C i 8i 2 I Ci uz: system ) \ B 2 Ci 8i 2 I ) \ B 2 \ i2i C i poznamka 2.4 Necht' A B jsou uzaverove systemy na A a C D A. Pak cl B (C) cl A (D) 16

17 fb 2 BjC Bg fa 2 AjC Ag (tato inkluze plyne z velikosti mnozin) ) cl B (C) = \ fb 2 BjC Bg \ fa 2 AjC Ag = cl A (C) z denice a (2.2) ) cl A (C) cl A (D) cl B (C) cl A (C) cl A (D) poznamka 2.5 Vsechny reexivn (symetricke, transitivn) relace i ekvivalence na mnozine A tvor uzaverove systemy na A A R... vsechny reexivn relace na A S... vsechny symetricke relace na A T... vsechny transitivn relace na A E... vsechny ekvivalence na A E = R \ S \ E A A 2 E(R; S; T ), tm je overena prvn podmnka uzaveroveho systemu i 2 R i 2 S (a; b) 2 \ i2i i 2 T id i 8i 2 I ) id \ i2i i 2 R i ) (a; b) 2 i 8i symetrie ) (b; a) 2 i 8i 2 I ) (b; a) 2 \ i 2 S (a; b); (b; c) 2 \ i ) (a; b); (b; c) i 8i 2 I ) (a; c) 2 i ) (a; b) 2 \ i ) \ i 2 T E je prunik uzaverovych systemu a vsechny uzaverove systemy na mnozine tvor uzaverovy system. Proto E mus byt tez uzaverovy system. 17

18 poznamka Necht' je operace na A. Pak vsechny ekvivalence slucitelne s tvor uzaverovy system na A A 2. Necht' A( i ji 2 I) je algebra. Potom vsechny kongruence na A tvor uzaverovy system na A A 1. A A je trivialne slucitelne s Necht' i je ekvivalence slucitelne s, i 2 I. Potom T i je podle poznamky 2.5 tez ekvivalence Necht' a 1 ; :::; a n ; b 1 ; :::; b n 2 A a (a j ; b j ) 2 T i2i i 8j = 1; :::; n ) (a j ; b j ) 2 i 8i 2 I 8j = 1; :::; n ((a 1 ; :::; a n ); (b 1 ; :::; b n )) 2 i 8i 2 I ) ((a 1 ; :::; a n ); (b 1 ; :::; b n )) 2 \ i2i i neboli je slusitelna s ekvivelenc vzniklou prunikem ekvivalenc slucitelnych s 2. E i...mnozina vsech ekvivalenc slucitelnych s i tvor uzaverovy system. KOngruence je podle denice slucitelna se vsemi operacemi kongruence= T i2i E i - tedy dle poznamky 2.3 uzaverovy system Necht' je relace na A. Pokud je reexivn (resp. symet-, + je opet reexivn (resp. symetricka) poznamka 2.7 ricka), tak [ Necht' je reexivn id [ id + = f(a; b) 2 A Aja 0 ; :::; a n 2 A; a 0 = a; a n = b; (a i 1 ; a i ) 2 8i 2 1; :::; ng Necht' je symetricka = [ 1 (a; b) 2 + z denice a 0 ; :::; a n 2 A tz. a 0 = a, a n = b, (a i 1 ; a i ) ) ) (a i ; a i 1 ) 2 ) (a n ; a 0 )

19 VETA 2.8 Necht' je relace na A. Potom ( [ id) [ ( [ id) + = ( [ [ id) + je nejmens ekvivalence obsahujc relaci (E-ekvivalence na A, cl E () = ( [ [ id) + ) [ id je reexivn ( [ id) S ( [ id) je reexivn a symetricka relace := (( [ id) S ( [ id) ) + je ekvivalence Dale je treba dokazat jej minimalitu cl E () ( [ id) cl E [ id = cl E () ( [ [ id) ( [ id) 1 cl E () [ cl E ( ) = cl E () + cle () + = cl E () ( [ id) [ ( [ id) denice Necht' A je algebra, A je system vsech podalgeber, X A. Rekneme, ze X generuje (podalgebru) cl A (X) poznamka 2.9 Necht' A( i ji 2 I), B( i ji 2 I) jsou algebry stejneho typu. Necht' f; g : A! B jsou homomorsmy. Pokud X generuje A a f(x) = g(x) 8x 2 X, pak f = g Y = fy 2 Ajf(y) = g(y)g = X A( i ) f ( i (y 1 ; ::; y n )) = i (f(y 1 ); :::; f(y n ))) = i (g(y 1 ); :::; g(y n )) = g ( i (y 1 ; :::; y n )) ) Y je uzavrena na i 8i 2 I, tj. Y je podalgebra, X Y a X dle predpokladu generuje A, tedy Y = A 19

20 prklady Necht' Z(+; ; 0) je grupa a G(+; ; 0) algebra, obe jsou stejneho typu. Necht' f; g : Z! G jsou homomorsmy {z } n < f1g >= f1 + ::: + 1 jn 2 Ng [ f0g [ f( 1) + ::: + ( 1)jn 2 Ng = Z {z } n M(X) - vsechna slova nad psmeny z X, M(X)( ; e) G( ; e) je nejaky monoid Y G tak, ze < Y >= G < X >= M(X) f; g : M(X)! G( ; e) f(x) = g(x) 8x 2 X 2:9 ) f = g M(Y )( ; e) 9!' : M(Y )! G ' je homomorsmus ker ' - kongruence na M(Y ), '(y) 8y 2 Y 3 Isomorsmy algeber denice Necht' A, B jsou algebry stejneho typu. A ' B (A je isomorfn B), pokud 9f : A! B vzajemne jednoznacny homomorsmus (isomorsmus). poznamka 3.1 Necht' M je mnozina algebra, pak ' tvor ekvivalenci na M. z (1:2) Id : A! A je isomorsmus ) reexivita ', symetrie a transitivita denice Necht' je dvojice ekvivalenc na A. Pak = je relace na A = dana predpisem ([a] ; [b] ) 2 = (a; b) 2 poznamka 3.2 na A = Necht' jsou ekvivalence na A. Pak = je ekvivalence plyne okamzite z reexivity, symetrie a transitivity relace. poznamka 3.3 Necht' A je algebra, bud' kongruence na A obsahujc. Pak je kongruence na A prave tehdy, kdyz = je kongruence na algebre A = 20

21 ")" dle 3.1 = je ekvivalence na A = Necht' je libovolna n-arn operace na A a na A = a 1 ; :::; a n ; b 1 ; :::; b n 2 A ([a i ] ; [b i ] ) 2 = ([a 1 ] ; :::; [a n ] ) = [(a 1 ; :::; a n )] ([b 1 ] ; :::; [b n ] ) = [(b 1 ; :::; b n )] Vme, ze ((a 1 ; :::; a n ); (b 1 ; :::; b n )) 2 a podle denice = (([a 1 ] ; :::; [a n ] ); ([b 1 ] ; :::; [b n ] )) 2 = "(" = je kongruence, je ekvivalence ma A. Dokazujeme, ze je slucitelna s Predpokladam a 1 ; :::; a n ; b 1 ; :::; b n (a i ; b i ) 2 ) ([a i ] ; [b i ] ) 2 = dale ( ([a 1 ] ; :::; [a n ] ) ; ([b 1 ] ; :::; [b n ] )) 2 = tedy dle denice ((a 1 ; :::; a n ); (b 1 ; :::; b n )) 2 poznamka Necht' f : A! B je zobrazen slucitelne s operac, kde je operace na A a B stejne arity. Necht' je ekvivalence na A slucitelna s. Pak existuje zobrazen g : A =! B slucitelna s. Pak existuje zobrazen g : A =! B slucitelne s splnujc podmnku g = f, ker f Navc g je bijekce prave tehdy kdyz = ker f 2. Necht' f : A! B je homomorsmus algeber A, B stejneho typu a je kongruence na A. Pak existuje homomorsmus g : A =! B takovy, ze g = f, ker f Navc g je isomorsmus prave tehdy kdyz g je na a = ker f (veta o homomorsmu) 21

22 1. Podle poznamky zobrazen g : A =! B : g = f ) ker f, chceme dokazeme, ze g ([a] ) = g (a) = f(a) 8a 2 A ")" prmo z poznamky 1.6(4)) ker f "(" vme, ze 9g - zobrazen a chceme dokazat, ze je slucitelne s VETA veta o isomorsmu Necht' f : A! B je homomorsmus algeber stejneho typu. Pak f(a) je podalgebra B (tzn. je stejneho typu) a A =ker f ' f(a) f : A! f(a) je podalgebra B (viz poznamka 1.3) podle poznamky 3.3(2.) je = ker f 9g : A =ker f! f(a) podle 3.3(2) ker f = a f je na f(a), potom g je isomorsmus VETA 3.7 Necht' jsou dve kongruence na algebre A. Pak A === ' A = A! A = A! A = Vme, ze, ker = Z poznamky 3.3 9g : A =! A = g([a] ) = [a] je homomorsmus dle 3.3 ker g = f([a] ; [b] )j[a] = [b] g to je podle denice = g je na, a tedy dle 1. vety o isomorsmu A ==ker g ' A = a z toho hned plyne tvrzen 22

23 4 Svazy denice Rekneme, ze relace na M je usporadan, pokud je reexivn, transitivn a slabe antisymetricka, neboli prklady a b&b a ) a = b P(X) - potence na X, pak je usporadan Z a "standardni" na N relace "j" je taktez usporadan Id na M - extremn prpad denice Necht' je usporadan na M 6= ; a A M. Rekneme, ze m 2 A je nejvets (nejmens) prvek A, pokud 8a 2 A : a m (m a) denice Rekneme, ze sup (A) (resp. inf (A) 2 M) je supremum (resp. inmum) mnoziny A, pokud sup (A) je nejmens prvek z mnoziny fm 2 Mja m 8a 2 Ag. Inmum je nejvets doln zavora denice Rekneme, ze dvojice (M; ) je svaz, pak existuje sup (fa; bg) a inf (fa; bg) pro (kazda dve) a; b 2 M denice O svazu (M; ) rekneme, ze je uplny, existuje-li supremum i inmum pro kazdou (i nekonecnou) podmnozinu M denice Zavedeme binarn operace _ a ^ na M predpisem a; b 2 M a ^ b = inf (fa; bg) a _ b = sup (fa; bg) poznamka 4.1 8a; b; c 2 M: (S1) komutativita (S2) idempotence a ^ b = b ^ a a _ b = b _ a a ^ a = a = a _ a 23

24 (S3) asociativita (S4) absorbce a ^ (b ^ c) = (a ^ b) ^ c a _ (b _ c) = (a _ b) _ c a ^ (b _ a) = a a _ (b ^ a) = a (S1) a (S2) jsou trivialn (S3) stac dokazat, ze a ^ (b ^ c) =? inf (fa; b; cg) (= c ^ (a ^ b)) {z } =:i z denice i a; i b; i c i (b ^ c) i a ^ (b ^ c) a ^ (b ^ c) a a ^ (b ^ c) (b ^ c) b a ^ (b ^ c) (b ^ c) c slaba antisymetrie a ^ (b ^ c) i ) a ^ (b ^ c) = i Pujdeme-li z druhe strany, tak to taky vyjde, cmz mame existenci (S4) a ^ (b _ a) a a a (reexivita) a b _ a (horn odhad)) a a ^ (b _ a) Tedy ze slabe antisymetrie a = a ^ (b _ a) poznamka 4.2 Necht' M(^; _) je algebra s dvojic binarnch operac splnujcch podmnky (S1)-(S4). Denujeme na M relaci predpisem a b def: a _ b = b Pak (M; ) je svaz a a ^ b = inf (fa; bg) a a _ b = sup (fa; bg) 24

25 tm je dokazana reexivita (S1)a ^ a = a (S1)a _ a = a ) a a a b b c ' b = a _ b c = b _ c c = (a _ b) _ c S3 = a _ (b _ c) = a _ c {z } =c Neboli a c a tm je hotov transitivity a b; b a ) b = a _ b S1 = b _ a = a A to je presne slaba symetrie Neboli takto denovana relace tvor usporadan na M Dale a ^ b = a ^ (a _ b) S1 = a ^ (b _ a) S4 = a Touto rovnost je dokazan vztah a b, a = a ^ b Dale budeme predpokladat (c d ) c = c ^ d) (a ^ b) ^ a S1 = a ^ (a ^ b) S3 = (a ^ a) ^ b S2 = a ^ b tj. (a ^ b) a, pro (a ^ b) ^ a dostanu podobnym postupem a ^ b b, tj. a ^ b je dolnm odhadem pro fa; bg Vezmu c a; b, c = c ^ a c ^ (a ^ b) S3 = (c ^ a) ^ b = c ^ b = c ) c (a ^ b) To znamena, ze a ^ b je nejvets v mnozine dolnch odhadu, a ^ b pak mus byt inmum fa; bg. dusledek (S; )! S(^; _)! (S; ~) )= ~ S(^; _)! (S; )! S(^; _) ) ^ = ^; _ = ^ Dky tomu mame jednoznacnou korespondenci svazu a pruseku+sloucen. Dale budeme svazem nazyvat i algebry S(^; _) splnujcm (S1)-(S4). VETA 4.3 Kazdy uzaverovy system je uplnym svazem S(C; ), B C sup B [! [ = cl C ( B) = cl C B B2B inf B \ = B \ = B B2B 25

26 plyne ihned z vlastnost uzaveroveho systemu znacen Vezmu svaz (S; ). Rekneme, ze a pokryva b, a; b 2 (a < b), pokud b 6= a, b a, b c a ) b = c _ a = c: Necht' f resp. g 2 S je nejvets resp. nejmens prvek S, potom a resp. b nazveme atomem resp. koatomem svazu S, pokud f < a resp. b < e Hasseovym diagramem svazu nazvu orientovany graf s vrcholy S. Mezi a a b bude hrana vedouc od a k b, pokud a < b poznamka 4.4 Je-li S(^; _) svaz, pak S(_; ^) je take svaz Plyne hned z 4.1 a 4.2. poznamka 4.5 Necht' (S; ) je svaz a a; b; c 2 S. Pokud a c, potom a _ (b ^ c) (a _ b) ^ c a (a _ b) a a c, tedy a (a _ b) ^ c b ^ c b a _ b a b ^ c c, tedy (b ^ c) (a _ b) ^ c Tedy a _ (b ^ c) (a _ b) ^ c denice O svazu S(^; _) rekneme, ze je modularn, pokud plat 8a; b; c 2 S a c ) a _ (b ^ c) = (a _ b) ^ c denice Necht' je usporadan na A a na B. Rekneme, ze zobrazen f : A! B je monotonn, pokud a 1 a 2 ) f(a 1 ) f(a 2 ). poznamka 4.6 Necht' f : A! B je homomorsmus svazu A(^; _) a B(^; _). Potom f je monotonn. Necht' a 1 a 2 (, a 2 = a 1 _ a 2 ). f(a 2 ) = f(a 1 _ a a2 ) homomorfismus = f(a 1 ) _ f(a 2 ) Podle denice potom f(a 1 ) f(a 2 ) poznamka 4.7 Necht' f : A! B je bijektivn zobrazen dvou svazu (A; ) a (B; ). Pak f je isomorsmus svazu, f i f 1 jsou monotonn zobrazen 26

27 " ) " f; f 1 jsou isomorsmy, tedy podle poznamky 4.6 jsou obe zobrazen monotonn f; f 1 stac ukazat, ze f je slucitelne s _, zbytek uz plyne ze symetri. Necht' a; b 2 A. Necht' a a _ b, b a _ b. Zobrazen f je monotonn, takze mame ) f(a) _ f(b) {z } nejmens{ horn{ odhad f(a) f(a _ b) f(b) f(a _ b) Dale necht' d = f(a) _ f(b). f(a) d a f(b) d, vme ze f 1 jsou monotonn Opet pouzijeme monotonnost f Dky slabe symetrii, (1) a (2) Neboli f je slucitelne s _ f(a _ b) {z } (1) nejaky horn{ odhad a = f 1 (f(a)) f 1 (d) b = f 1 (f(b)) f 1 (d) a _ b f 1 (d) f(a _ b) f f 1 (d) = d = f(a) _ f(b)(2) f(a _ b) = f(a) _ f(b) " ( " poznamka 4.8 Necht' C je uzaverovy system lez v mnozine vsech ekvivalenc na A. Necht' N je nejaky podsystem P(A) a e 2 A tak, ze 2 C ) [e] 2 N N 2 N ) 9ekvivalence 2 C, ze N = [e] =rho [e] [e] pro ; 2 C ) Pak N je uzaverovy system (a tudz svaz) a zobrazen ' : C! N dane predpisem '() = [e] je svazovy isomorsmus. 27

28 A = [e] A A A A 2 C, A A je ekvivalence a to ta nejets, takze lez v C. A = faj(e; a) 2 A Ag 2 N (to plat z prvnho predpokladu) Necht' N i 2 N i 2 I, potom s vyuzitm druheho predpokladu 9 i 2 C N i = [e] i VETA 4.9 Nevht' G( ; 1 ; 1) je grupa, pak svaz vsech kongruenc na G je isomorfn svazu vsech normalnch podgrup G (s usporadanm ) \ i2i = \ i2i [e] i = fa 2 Aj(e; a) 2 i 8i 2 Ig = [e]ti2i i 2 N T i 2 C, nebot' C je uzaverovy system Je ' bijekce? dobre denovane zobrazen je to na 8N 2 N prirad [e] [e] ) - a stejne pro =; Tedy ano, ' je bijekce '; ' 1 je prmo z denice monotonn 4:7 ) ' je isomorsmus svazu. Dukaz Necht' C jsou vsechny kongruence na G 2 C ) [1] 2 N kde N jsou vsechny normaln podgrupy G Z 4.8 evidentne plat [1] [1], (a; b) 2 1:14 ) a b 1 2 [1] [1], (a; b) 2 Tedy z 4:8 je N uzaverovy system a ' je isomorsmus denice Necht' A; B jsou mnoziny a : P(A)! P(B), : P(B)! (P )(A). Rekneme, ze ; tvor Galiosovu korespondenci, plat-li 8A 1 ; A 2 2 P(A); B 1 ; B 2 2 P(B) (1) A 1 A 2 ) (A 1 ) (A 2 ) B 1 B 2 ) (B 1 ) (B 2 ) (2) A 1 (A 1 ); B 1 (B 1 ) 28

29 poznamka 4.10 Necht' : P(A)! P(B) a : P(B)! P(A) je Galoisova korespondence. Pak (respektive ) je uzaverovy operator na P(A) (resp. na P(B)). Necht' A resp B je uzaverovy sysem na A resp. B prslusny resp.. Dale (A) B, (B) A. Restrikce resp. na A resp B (oznacme je 0 : A! B, 0 : B! A) jsou vzajemne inverzn bijekce nejdrve dokazme, ze je uzaverovy operator ( symetricky) (2) ) A 1 (A 1 ) A 1 A 2 ) (A 1 ) (A 2 ) ) (A 1 ) (A 2 ) Tm je dokazana monotonie?(()()) (A 1 )? = (A 1 )? (A 1 ) (2) ((A 1 )) B 1 = (A 1 ) (2) ((A 1 )) (1 ) (A 1 ) (A 1 ) Tedy mame uzaverove systemy?(a) B? (symetricky (B) A) Necht' A 1 2 A ) (A 1 ) = A 1 A = fa 1 2 P(A)j(A 1 ) = A 1 g B = fb 1 2 P(B)j(B 1 ) = B 1 g ( ((A 1 ))) = ((A 1 )) = (A 1 ) ) (A 1 2 B) 0 0 : B! B? = Id B 0 0 : A! A? = Id A Jinymi slovy to znamena, ze 0 a 0 jsou bijekce a jsou k sobe vzajemne inverzn 5 Grupy 0 0 (B) 1 ) = (B 1 ) predpoklad = B 1 ) 0 0 = Id B denice G( ; 1 ; 1) je grupa, pokud je asociativ binarn operace, 1 je unarn a a 1 = a 1 a = 1 a 1 je neutraln prvek poznamka 5.1 Je-li f zobrazen dvou grup slucitelne s binarn operac, pak f je homomorsmus 29

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace

Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace Vysoke ucen technicke v Brne Fakulta informacnch technologi Projekt v ramci predmetu TJD Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace 2005 Radek Bidlo Abstrakt Tento dokument popisuje

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Reziduovaná zobrazení

Reziduovaná zobrazení Reziduovaná zobrazení Irina Perfilieva Irina.Perfilieva@osu.cz 1. března 2015 Outline 1 Reziduované zobrazení 2 Izotónní/Antitónní zobrazení Definice Necht A, B jsou uspořádané množiny. Zobrazení f : A

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

10 Důkazové postupy pro algoritmy

10 Důkazové postupy pro algoritmy 10 Důkazové postupy pro algoritmy Nyní si ukážeme, jak formální deklarativní jazyk z Lekce 9 využít k formálně přesným induktivním důkazům vybraných algoritmů. Dá se říci, že tato lekce je vrcholem v naší

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více