ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Aktivity školy Poradenské služby B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje: Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka (pro velký zájem po dva školní roky otevíráme dvě třídy v 1. ročníku) třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2010/11 probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA, v 5. ročníku probíhala výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č. j Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část Přehled učebních plánů 5. ročník: Učební plán Základní škola, č. j.: / a ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/8 8 9/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace Matematika Počítače 1 Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/1 0/1 0/ Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * 0/0 0/1 0/0 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4. A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 7.B Sportovní hry (1hod) Regionální dějepis/praktika z přírodopisu (1hod) Praktika z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1 hod) 8.B,C Sportovní hry/společenskovědní seminář (1 hod) Matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu (1 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 9.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) 9.B Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) Jazyková praktika/matematická praktika (1 hod) Sportovní hry (1 hod) *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 2.A, 2.B Plavání 5.A Pohybové a sportovní hry A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pedagogická a odborná způsobilost Mgr. Abelová Zdenka U 1. stupeň Mgr. Burešová Dagmar U M - F Mgr. Čevorová Anna U 1. stupeň Mgr. Dražková Ivana U Čj - D - Rv Dudychová Monika VV Vedoucí vychovatelka Ing. Fuka Jan U Pč Hv - Inf Mgr. Hedvičák Jaroslav U Tv - Z Př Mgr. Hezká Martina U 1. stupeň Mgr. Hovorková Jaromíra U 1. stupeň Mgr. Jičínská Ema Ř M - Ch Mgr. Jírková Zdena U 1. stupeň Mgr. Kakosová Pavlína U 1. stupeň Kikisová Dana V vychovatelka Mgr. Klepalová Lenka U Čj On Mgr. Sobolíková Ivana U Př Hv Mgr. Kubanová Karla U M Ch Mgr. Kulichová Eva U 1. stupeň Mgr. Lacová Jana U 1. stupeň Mgr. Mivaltová Jana U Aj Mgr. Stehno Petr U D Z Mgr. Motyčková Věra U M - Vv Mgr. Netolická Markéta ZŘ M Ch Nováková Lenka U D -Tv Pč Novotná Drahuše U vychovatelka Outulná Drahomíra V vychovatelka Mgr. Paarová Zora U Tv - Z Mgr. Plíšková Petra U 1. stupeň Mgr. Secká Jana U 1. stupeň Mgr. Svobodová Kateřina U Nj Ov Mgr. Shánělová Zuzana U 1. stupeň Mgr. Sasínová Eva U Čj - D Mgr. Šindlerová Věra U F Ch Mgr. Štruncová Kateřina U Z Aj Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ 1. stupeň Mgr. Vernerová Jana U Aj - Z Zálabská Eva V vychovatelka Mgr. Žandová Lenka U 1. stupeň U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Laušmanová Zdeňka Hloušková Lenka Durchánek Miroslav Brandová Jitka Hánová Jaroslava Korbelová Vladimíra Slepčíková Magdalena Vomlelová Květa Zelingerová Hana Novotná Iveta Gregorová Naděžda Bičanová Marcela Foorová Jana Spěváková Stanislava Chalupová Květa Polívková Božena Zařazení mzdová účetní ekonomka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 5. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato 66 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 94 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2010/2011 bylo přijato 20 žáků, z toho 11 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště Ve školním roce 2010/2011 ukončilo školní docházku z 9. tříd 54 žáků a 3 žáci ukončili 9 let školní docházky v nižším ročníku. Z toho bylo přijato: na gymnázia a střední školy 48 žáků, na učební obory (bez maturity) 9 žáků. 9. ročník 7. a 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium Pardubice, Dašická Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Pardubice, Mozartova SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Obchodní akademie a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o Střední škola automobilní Holice Střední zdravotnická škola Pardubice SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební OU Hradec Králové SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SOU plynárenské Pardubice SOU technické Přelouč Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova SOŠ veterinární Hradec Králové SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové SOU stavební Pardubice s.r.o Obchodní akademie Praha Součet CELKEM Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 8 žáků a ke studiu byli přijati 2 žáci. Oba žáci nastoupí na Gymnázium Pardubice, Dašická. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen pracovníkem PPP v Pardubicích Mgr. Markétou Kotkovou Zpráva výchovné poradkyně Ve školním roce 2010/2011 měli žáci možnost podat v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky ke studiu, které obdrželi na základní škole spolu s výstupním hodnocením. Přihlášky ke studiu žáci posílali sami prostřednictvím zákonných zástupců. Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu, navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, využívali možnost navštívit vybrané školy v rámci Dne otevřených dveří. Zapojili jsme se do projektu s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků a měl podporovat zájem žáků o technicky zaměřené obory. V rámci projektu jsme uskutečnili dotované exkurze: Transform a.s. Lázně Bohdaneč a ČEZ a.s. Chvaletice. Zahájili jsme spolupráci se SOŠ a SOU stavební Rybitví v rámci projektu Podpora technického vzdělávání. Hlavním přínosem by mělo být zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce. Připravujeme zapojení do projektu Podpora manuálních dovedností v Pardubickém kraji. Žadatelem Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 P edagogická část projektu je Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Střední škola automobilní Holice uskutečnila DEN ZRUČNOSTI, pro žáky byl připraven polotovar určitého výrobku, který si podle dokumentace dokončili. SOU technické Přelouč pořádalo prezentaci s odborným zaměřením pro žáky 9. tříd. Žáci měli možnost navštívit Hotelovou školu Bohemia s.r.o. Chrudim a Labskou hotelovou střední školu a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. Ve dnech 23. a byla provedena kontrola ČŠI. Předmětem kontroly bylo plnění stanovených závazných ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání a čerpání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu za rok V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky.. 8. Aktivity školy Celý školní rok slavila škola 50 let od svého založení. Žáci všech tříd připravovali pod vedením svých třídních učitelů program pro rodiče a hosty školy. V prosinci 2010 probíhaly oslavy ve školní tělocvičně a školní jídelně nejen s rodiči, ale i s bývalými zaměstnanci školy. Akce se účastnili zástupci MmP, MO V, Pardubického kraje. Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 5x angličtina pro nejmenší, logopedie, předškolička, doučování z českého jazyka a matematiky, výtvarný kroužek a dyslexie. Školní družinu navštěvovalo 151 dětí a nabízela kroužky sportovní, dramatický, přírodovědný, výtvarný, výuku na flétnu a country tance. Po celý rok byli žáci školní družiny zapojeni do projektu Za bezpečné dětství. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do celostátní soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Nově byly přistaveny kontejnery do některých tříd, aby žáci mohli recyklovat i jiné suroviny. V ekologické výchově spolupracujeme s ekostanicí Pasíčka, kam žáci jezdí na exkurze. V souvislosti s environmentální výchovou žáci všech tříd po celý rok navštěvují ekocentrum Paleta. Škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, MRKEV, Eko škola, Pasování na čtenáře, Nejlepší prostředí ve třídě. Žáci se účastnili svými pracemi výtvarných soutěží: Evropa ve škole, Život se zvířaty, Lidice - moje město, Namaluj si koně. Po celý školní rok školu provázely české tradice formou jednodenních projektů. Učitelé a žáci 1. stupně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice a MŠ Odborářů spolupracovali na projektu Kudy chodí malý lev. Tento projekt byl zaměřen na děti se zrakovým postižením. Při oslavách velikonočních svátků v rámci dne otevřených dveří si mimo jiné mohly se svými dětmi zasportovat i rodiče. Učitelé pro ně připravili závody Sprinterská Višňovka a Velikonoční závody. V tomto školním roce proběhla sbírka pro zrakově postižené občany. Finanční prostředky byly získány formou dobrovolné sbírky, prodejem výrobků žáků na školním Velikonočním jarmarku a prodejem dětských obrázků. Celkem se utržilo Kč. Tato částka byla předána TYFLOCENTRU (středisko pro zrakově postižené). Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 P edagogická část Ve školním roce 2010/2011 škola zajistila testování žáků 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce. 9. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog Mgr. Markéta Kotková pracovník PPP Pardubice. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Úřad práce Dotace Eko Dary od rodičů a sponzorů, výhry Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy DČ tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 72 tis. Kč 177 tis. Kč 9 tis. Kč 207 tis. Kč tis. Kč 441 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 253 tis. Kč OON 25 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 244 tis. Kč Plavání žáci 0 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 830 tis. Kč Odpisy 248 tis. Kč Opravy a údržba 390 tis. Kč Ostatní náklady 674 tis. Kč Školní družina 207 tis. Kč Výdej potravin tis. Kč Výdaje DČ 393 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 E k onomická část 3. Doplňková činnost Celkové příjmy: Pronájem tělocvičen a hřiště kroužky ostatní Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky Učební pomůcky z toho: z toho: tis. Kč 344 tis. Kč 90 tis. Kč 7 tis. Kč 393 tis. Kč 135 tis. Kč 20 tis. Kč 132 tis. Kč 41 tis. Kč 65 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: + 899,14 Kč Z doplňkové činnosti: ,36 Kč Hospodářský výsledek celé organizace: ,50 Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 24,2 23,7 24 Přepočtený počet pracovníků * * 52 Počet pedagogických pracovníků * * 36,5 Počet žáků na učitele * * 14,4 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: 1. B 2. místo 1. A 3. místo 2. B 1. místo 2. A 2. místo 3. A 1. místo 4. A 1. místo 5. A 1. místo Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: Krajské kolo 8. a 9. ročník - družstvo dívek 1. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 1. místo Republikové finále atletického čtyřboje Opava 8. a 9. ročník - družstvo dívek 12. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 6. místo Pohár rozhlasu Krajské kolo 1. místo mladší žákyně 2. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo mladší žáci Kinderiáda (2. 5. třídy): 1. místo v oblastním kole V regionálním kole z 28 škol obsadili naši mladí atleti 1. místo. Avšak do celostátního finále letos nemohli postoupit, protože jsou tak nastavená pravidla, aby mělo příležitost více škol. Reprezentovali nás Jakub Mrštík, Simona Spěváková, Vendula Hooper, Martin Burian, Alice Krejčí, František Prudič, Václav Chudomel, Alžběta Levínská, Natálie Černohorská a Lukáš Kuthan Soutěž o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 1. místo štafeta (chlapci) 3x 1. místo štafeta (dívky) 2x 2. místo štafeta (chlapci) 1x 2. místo štafeta (dívky) 1x 3. místo štafeta (dívky) 3x Liga škol - Orientační běh 1. místo Přebor škol v orientačním běhu pardubického kraje 1. místo v krajském kole Mc Donald kopaná 3. místo v okresní kole (1. 3. třídy) 6. místo v okresní kole (4. 5. třídy) Olympiáda dětí a mládeže kopaná: účast v okrskovém kole (chlapci) Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh 1. místo v regionálním kole (chlapci) 2. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže basketbal 1. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže volejbal postup do okresního kola (chlapci) 3. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže gymnastika dívky účast v okrskovém kole Liga škol PAMAKO v malé kopané 2. místo v okresním kole Mikulášský turnaj v košíkové postup do okresního kola (chlapci) Nestle basket - Cup Atletický čtyřboj Florbal OH dětí a mládeže ČR 2. místo v okrskovém kole (dívky) 12. místo finále ČR (dívky) 6. místo finále ČR (chlapci) 3. místo v okresním kole (chlapci) účast 17 žáků z naší školy ve výpravě Pardubického kraje, na OH jsme měli vedoucího atletického družstva kraje Martina Skřivánka a trenérku triatlonu Zorku Paarovou. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část Vybíjená 2. místo v okresním kole 4. a 5. třídy Jednotlivci: 1. místa v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Vendula Pithartová 2.B, Vít Novák 2.C, František Prudič 4.A Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic Ročník 2000 Dívky 1.místo Alžběta Levínská 4.A 2.místo Kateřina Bartakovičová 4.A 3.místo Eliška Vetišková 4.A Chlapci 2.místo Jakub Urban 5.A Ročník 1999 Dívky 2.místo Eliška Perná 6.A Chlapci 1.místo Vojtěch Adamec 6.A 3.místo Lukáš Kuthan- 5.A Ročník 1998 Chlapci 3.místo Josef Petr 7.B Ročník 1997 Chlapci 1.místo Vojtěch Škareda 8.A Ročník 1996 Dívky 1.místo Tereza Čaladi 8.A 3.místo Pavlína Novotná 9.A Přespolní běh 1.místo - Josef Havlíček 9.A 1.místo Denisa Jahlová 9.A 1.místo David Svatý 6.A OH dětí a mládeže ČR 3.místo Marek Novotný 9.A 100m překážek 3. místo Marek Novotný 9.A 4x60m 3.místo Adéla Teclová 6.A plavání m volným způsobem 4.místo Pavlína Novotná 9.A - hod oštěpem Atletický čtyřboj 1.místo Vojtěch Netymach - 9.A dálka 1.místo Josef Havlíček - 9.A 880m 2.místo Vojtěch Netymach - 9.A 60m 3.místo Vojtěch Netymach 9.A celkové pořadí Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes Andrea Kucharová 7.A 1. místo regionální kolo postup do krajského kola Veronika Hofmannová 8.A postup do regionálního kola O pardubický pramínek žáci ročníku Alena Vašková 6.B postup do regionálního kola Andrea Kucharová 7.A postup do regionálního kola Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci 8. a 9. tříd Kristýna Vlasáková 9.A postup do okresního kola Tereza Čaladi 8.A postup do okresního kola Petra Vaňousová 8.B postup do okresního kola Finanční gramotnost žáci 9.A a 9.B - Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 1.místo -Martin Karlík 9.B postup do okresního kola. 2.místo -Barbora Číhařová 9.A - postup do okresního kola 3.místo - Marie Ditrtová 9.B - postup do okresního kola Projekt Volba povolání literární soutěž žáci 9.A, 9.B 1.místo Veronika Pavlištová 9.B 2.místo Petra Brandová 9.A Recitační soutěž ve Svitavách žáci 3.A krajské kolo účast Recitační soutěž ročníku oblastní a krajské kolo Bendová Karolína 4.A postup do krajského kola Bartakovičová Kateřina 4.A Kovačič Radek 4.B Účast v literárně-výtvarné soutěži O pardubický pramínek Výtvarná soutěž - Jakou barvu má svět Zeměpisná olympiáda 42 žáků ve školním kole Lukáš Janáček 6.C - postup do okresního kola Lukáš Lebduška 7.B - postup do okresního kola Filip Krigovský 9.A - postup do okresního kola Olympiáda z německého jazyka 5 žáků ve školním kole Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda žáci ročníku ročník Iveta Špačková 2.C Adéla Gottvaldová 2.A Nela Horáková 2.A ročník Jiří Beránek 5.A Anna Mustafina 4.B Agáta Syrová 5.B ročník Veronika Mertová 7.B Lenka Stodolová - 7.A Filip Budinský 6.C ročník Veronika Hofmannová 8.A Petr Gerlich 8.B Hana Kvapilová 9.A žáci ročníku Tomáš Kratochvíl 9.B Anežka Korečková 8.B Filip Krigovský 9.A 44 žáků ročníku 6. ročník 1.místo Simona Sabóová - 6.B postup do okresního kola 2.místo Nikola Lišková - 6.B - postup do okresního kola 3.místo David Svatý 6.A 7. ročník místo Aneta Krámová - 7.A postup do okresního kola místo Karolína Kynclová - 7.A - postup do okresního kola 8. ročník 1.místo Petra Vaňosová - 8.B postup do okresního kola 2.místo Petr Gerlich - 8.B - postup do okresního kola 3.místo Veronika Hofmannová 8.A Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Atletika výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2011 nejmladší žactvo: dvě naše družstva (žáci i žákyně) postoupila do finále krajského přeboru (dále jen KP). Finále KP se uskuteční 25. září (po uzávěrce) v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadily naše týmy první, třetí a páté místo mladší žactvo: mladší žáci obsadili 4. místo ve finále KP družstev mladší žákyně obsadily 2. místo ve finále KP družstev v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadil náš tým druhé místo starší žactvo: starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do semifinále semifinále ČR družstev se uskuteční 24. září (po uzávěrce) B. Krajský přebor-jednotlivci 2011 (hala) starší žactvo Tereza Čaladi Anna Doubravová Tomáš Maivald Denis Štěrba mladší žactvo Zuzana Novotná Lukáš Kubík 1. místo (60m překážek) 2. místo (60m) 3. místo (150m) 1. místo (skok vysoký) 2. místo (300m) 3. místo (60m překážek) 2. místo (skok daleký) 3. místo (60m) 3. místo (skok daleký) 2011 (dráha) starší žactvo Tereza Čaladi 1. místo (100m překážek) 1. místo (200mpřekážek) Marek Novotný 1. místo (100m překážek) 1. místo (skok daleký) Vojtěch Škareda 1. místo (skok o tyči) Denis Štěrba 1. místo (200m překážek) 2. místo (100m překážek) Anna Doubravová 2. místo (skok vysoký) Tereza Hloušková 2. místo (skok o tyči) 2. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 2. místo (200m překážek) Adam Bělka 2. místo (skok o tyči) Kristýna Sádecká 3. místo (skok o tyči) Pavlína Novotná 3. místo (60m) 3. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 3. místo (100m překážek) Vojtěch Škareda 3. místo (hod oštěpem) Novotná, Krupičková, Čaladi, Hrašová Doubravová, Brandová, Hagarová, Sádecká Štěrba, Novotný, Pilný, Špičák Maivald, Dunovský, Škareda, Bělka 2. místo (4x60m) 3. místo (4x60m) 1. místo (4x60m) 2. místo (4x60m) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

20 S tatistická část C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2010 (dráha) Vojtěch Netymach Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Josef Havlíček David Sklenář Jana Týlová Kořínek-Novotný-Kratochvíl-Netymach Novotná-Krupičková-Čaladi-Týlová 2011 (hala) Jan Dunovský Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Vojtěch Netymach Josef Havlíček Zuzana Krupičková Edita Hagarová 2011 (dráha) Marek Novotný Jan Dunovský Pavlína Novotná Zuzana Krupičková Vojtěch Škareda Martin Turek Tereza Hloušková Edita Hagarová Kristián Duha Novotná, Krupičková, Čaladi,Doubravová 4. místo (60m) 7. místo (devítiboj) 10. místo (pětiboj) 10. místo (800m) 11. místo (pětiboj) 12. místo (skok o tyči) 7. místo (4x60m) 10. místo (4x60m) 4. místo (skok o tyči) 5. místo (60m) 7. místo (skok o tyči) 7. místo (sedmiboj) 7. místo (800m) 8. místo (skok o tyči) 10. místo (skok o tyči) 7. místo (100m překážek) 7. místo (skok o tyči) 9. místo (hod oštěpem) 10. místo (skok o tyči) 11. místo (skok o tyči) 11. místo (hod kladivem) 14. místo (skok o tyči) 15. místo (skok o tyči) 15. místo (hod diskem) 14. místo (4x60m) D. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2011 Na páté LETNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE reprezentovali náš kraj Tereza Čaladi (atletika), Pavlína Novotná (atletika, házená), Zuzana Novotná (atletika), Eliška Perná (atletika), Anna Žandová (atletika), Marek Novotný (atletika), Denis Štěrba (atletika), Veronika Černohorská (basketbal), Kateřina Pilná (basketbal), Adéla Teclová (plavání), Daniel Šlor (nohejbal), Martin Stodola (triatlon), Lenka Stodolová (triatlon), Petra Branová (triatlon), Josef Havlíček (triatlon), Zora Paarová (triatlon-trenérka), Martin Skřivánek (atletika-trenér) Marek Novotný 3. místo (100m překážek) 3. místo (4x60m) Pavlína Novotná 4. místo (hod oštěpem) Tereza Čaladi 6. místo (4x60m) Denis Štěrba 9. místo (100m překážek) Adéla Teclová 3. místo (100m volný způsob) 6. místo (50m volný způsob) 6. místo (4x50m polohová štafeta) 7. místo (100m znak) F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2010 (dráha) Naši mladí atleti a atletky získali v tradičním a prestižním závodě ve sprintu na 60m čtyři tituly. Nejrychlejšími Pardubáky se ve svých kategoriích stali - Vojtěch Škareda (roč. 1997), Vojtěch Adamec Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

21 S tatistická část (roč.1999), Tereza Čaladi (roč. 1996) a Alžběta Levinská. Druhá místa vyběhali- Jakub Urban (roč. 2000), Kateřina Bartakovičová (roč. 2000), Eliška Perná (roč. 1999) Bronzové medaile- Josef Petr (roč. 1998), Lukáš Kuthan (roč. 1999), Pavlína Novotná (roč. 1996), Eliška Vetíšková (roč. 2000) 2011 (dráha) Žáci a žákyně třetích až devátých tříd se zúčastní i letošního ročníku, jehož finále proběhne G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika-Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Gabriela Váňová, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec Orientační běh-david Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport-michal Tydrych Kanoistika-Radka Valíková Tenis-Pavla Šmídová Házená-Tomáš Hes Horolezectví- Tomáš Kučera Hokejbal-Tomáš Hák Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

22 S tatistická část Další stručný komentář Ve druhé polovině roku 2010 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení školy. Do předsíní byla zavedena teplá voda. Ze školního rozpočtu byly rekonstruovány nástěnky ve vestibulu školy. Aprobovanost na škole byla 95 %. Prostory školy byly plně vytíženy. Nově byly vybaveny 2 kabinety Škola byla vybavená již čtvrtou interaktivní tabulí a čtvrtým dataprojektorem. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně studuje v zahraničí. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Ve školní družině proběhly stavební úpravy. Ze dvou malých tříd byla vybudována jedna prostorná třída. Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Ve škole pracuje Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva

Více

Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010-2011

Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010-2011 Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, Choltice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2010-2011 Základní škola Choltice, Lipoltická 245 533 61

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více