ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Aktivity školy Poradenské služby B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje: Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka (pro velký zájem po dva školní roky otevíráme dvě třídy v 1. ročníku) třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2010/11 probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA, v 5. ročníku probíhala výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č. j Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část Přehled učebních plánů 5. ročník: Učební plán Základní škola, č. j.: / a ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/8 8 9/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace Matematika Počítače 1 Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/1 0/1 0/ Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * 0/0 0/1 0/0 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4. A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 7.B Sportovní hry (1hod) Regionální dějepis/praktika z přírodopisu (1hod) Praktika z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1 hod) 8.B,C Sportovní hry/společenskovědní seminář (1 hod) Matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu (1 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 9.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) 9.B Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) Jazyková praktika/matematická praktika (1 hod) Sportovní hry (1 hod) *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 2.A, 2.B Plavání 5.A Pohybové a sportovní hry A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pedagogická a odborná způsobilost Mgr. Abelová Zdenka U 1. stupeň Mgr. Burešová Dagmar U M - F Mgr. Čevorová Anna U 1. stupeň Mgr. Dražková Ivana U Čj - D - Rv Dudychová Monika VV Vedoucí vychovatelka Ing. Fuka Jan U Pč Hv - Inf Mgr. Hedvičák Jaroslav U Tv - Z Př Mgr. Hezká Martina U 1. stupeň Mgr. Hovorková Jaromíra U 1. stupeň Mgr. Jičínská Ema Ř M - Ch Mgr. Jírková Zdena U 1. stupeň Mgr. Kakosová Pavlína U 1. stupeň Kikisová Dana V vychovatelka Mgr. Klepalová Lenka U Čj On Mgr. Sobolíková Ivana U Př Hv Mgr. Kubanová Karla U M Ch Mgr. Kulichová Eva U 1. stupeň Mgr. Lacová Jana U 1. stupeň Mgr. Mivaltová Jana U Aj Mgr. Stehno Petr U D Z Mgr. Motyčková Věra U M - Vv Mgr. Netolická Markéta ZŘ M Ch Nováková Lenka U D -Tv Pč Novotná Drahuše U vychovatelka Outulná Drahomíra V vychovatelka Mgr. Paarová Zora U Tv - Z Mgr. Plíšková Petra U 1. stupeň Mgr. Secká Jana U 1. stupeň Mgr. Svobodová Kateřina U Nj Ov Mgr. Shánělová Zuzana U 1. stupeň Mgr. Sasínová Eva U Čj - D Mgr. Šindlerová Věra U F Ch Mgr. Štruncová Kateřina U Z Aj Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ 1. stupeň Mgr. Vernerová Jana U Aj - Z Zálabská Eva V vychovatelka Mgr. Žandová Lenka U 1. stupeň U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Laušmanová Zdeňka Hloušková Lenka Durchánek Miroslav Brandová Jitka Hánová Jaroslava Korbelová Vladimíra Slepčíková Magdalena Vomlelová Květa Zelingerová Hana Novotná Iveta Gregorová Naděžda Bičanová Marcela Foorová Jana Spěváková Stanislava Chalupová Květa Polívková Božena Zařazení mzdová účetní ekonomka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 5. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato 66 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 94 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2010/2011 bylo přijato 20 žáků, z toho 11 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště Ve školním roce 2010/2011 ukončilo školní docházku z 9. tříd 54 žáků a 3 žáci ukončili 9 let školní docházky v nižším ročníku. Z toho bylo přijato: na gymnázia a střední školy 48 žáků, na učební obory (bez maturity) 9 žáků. 9. ročník 7. a 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium Pardubice, Dašická Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Pardubice, Mozartova SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Obchodní akademie a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o Střední škola automobilní Holice Střední zdravotnická škola Pardubice SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební OU Hradec Králové SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SOU plynárenské Pardubice SOU technické Přelouč Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova SOŠ veterinární Hradec Králové SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové SOU stavební Pardubice s.r.o Obchodní akademie Praha Součet CELKEM Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 8 žáků a ke studiu byli přijati 2 žáci. Oba žáci nastoupí na Gymnázium Pardubice, Dašická. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen pracovníkem PPP v Pardubicích Mgr. Markétou Kotkovou Zpráva výchovné poradkyně Ve školním roce 2010/2011 měli žáci možnost podat v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky ke studiu, které obdrželi na základní škole spolu s výstupním hodnocením. Přihlášky ke studiu žáci posílali sami prostřednictvím zákonných zástupců. Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu, navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, využívali možnost navštívit vybrané školy v rámci Dne otevřených dveří. Zapojili jsme se do projektu s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků a měl podporovat zájem žáků o technicky zaměřené obory. V rámci projektu jsme uskutečnili dotované exkurze: Transform a.s. Lázně Bohdaneč a ČEZ a.s. Chvaletice. Zahájili jsme spolupráci se SOŠ a SOU stavební Rybitví v rámci projektu Podpora technického vzdělávání. Hlavním přínosem by mělo být zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce. Připravujeme zapojení do projektu Podpora manuálních dovedností v Pardubickém kraji. Žadatelem Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 P edagogická část projektu je Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Střední škola automobilní Holice uskutečnila DEN ZRUČNOSTI, pro žáky byl připraven polotovar určitého výrobku, který si podle dokumentace dokončili. SOU technické Přelouč pořádalo prezentaci s odborným zaměřením pro žáky 9. tříd. Žáci měli možnost navštívit Hotelovou školu Bohemia s.r.o. Chrudim a Labskou hotelovou střední školu a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. Ve dnech 23. a byla provedena kontrola ČŠI. Předmětem kontroly bylo plnění stanovených závazných ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání a čerpání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu za rok V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky.. 8. Aktivity školy Celý školní rok slavila škola 50 let od svého založení. Žáci všech tříd připravovali pod vedením svých třídních učitelů program pro rodiče a hosty školy. V prosinci 2010 probíhaly oslavy ve školní tělocvičně a školní jídelně nejen s rodiči, ale i s bývalými zaměstnanci školy. Akce se účastnili zástupci MmP, MO V, Pardubického kraje. Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 5x angličtina pro nejmenší, logopedie, předškolička, doučování z českého jazyka a matematiky, výtvarný kroužek a dyslexie. Školní družinu navštěvovalo 151 dětí a nabízela kroužky sportovní, dramatický, přírodovědný, výtvarný, výuku na flétnu a country tance. Po celý rok byli žáci školní družiny zapojeni do projektu Za bezpečné dětství. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do celostátní soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Nově byly přistaveny kontejnery do některých tříd, aby žáci mohli recyklovat i jiné suroviny. V ekologické výchově spolupracujeme s ekostanicí Pasíčka, kam žáci jezdí na exkurze. V souvislosti s environmentální výchovou žáci všech tříd po celý rok navštěvují ekocentrum Paleta. Škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, MRKEV, Eko škola, Pasování na čtenáře, Nejlepší prostředí ve třídě. Žáci se účastnili svými pracemi výtvarných soutěží: Evropa ve škole, Život se zvířaty, Lidice - moje město, Namaluj si koně. Po celý školní rok školu provázely české tradice formou jednodenních projektů. Učitelé a žáci 1. stupně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice a MŠ Odborářů spolupracovali na projektu Kudy chodí malý lev. Tento projekt byl zaměřen na děti se zrakovým postižením. Při oslavách velikonočních svátků v rámci dne otevřených dveří si mimo jiné mohly se svými dětmi zasportovat i rodiče. Učitelé pro ně připravili závody Sprinterská Višňovka a Velikonoční závody. V tomto školním roce proběhla sbírka pro zrakově postižené občany. Finanční prostředky byly získány formou dobrovolné sbírky, prodejem výrobků žáků na školním Velikonočním jarmarku a prodejem dětských obrázků. Celkem se utržilo Kč. Tato částka byla předána TYFLOCENTRU (středisko pro zrakově postižené). Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 P edagogická část Ve školním roce 2010/2011 škola zajistila testování žáků 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce. 9. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog Mgr. Markéta Kotková pracovník PPP Pardubice. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Úřad práce Dotace Eko Dary od rodičů a sponzorů, výhry Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy DČ tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 72 tis. Kč 177 tis. Kč 9 tis. Kč 207 tis. Kč tis. Kč 441 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 253 tis. Kč OON 25 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 244 tis. Kč Plavání žáci 0 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 830 tis. Kč Odpisy 248 tis. Kč Opravy a údržba 390 tis. Kč Ostatní náklady 674 tis. Kč Školní družina 207 tis. Kč Výdej potravin tis. Kč Výdaje DČ 393 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 E k onomická část 3. Doplňková činnost Celkové příjmy: Pronájem tělocvičen a hřiště kroužky ostatní Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky Učební pomůcky z toho: z toho: tis. Kč 344 tis. Kč 90 tis. Kč 7 tis. Kč 393 tis. Kč 135 tis. Kč 20 tis. Kč 132 tis. Kč 41 tis. Kč 65 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: + 899,14 Kč Z doplňkové činnosti: ,36 Kč Hospodářský výsledek celé organizace: ,50 Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 24,2 23,7 24 Přepočtený počet pracovníků * * 52 Počet pedagogických pracovníků * * 36,5 Počet žáků na učitele * * 14,4 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: 1. B 2. místo 1. A 3. místo 2. B 1. místo 2. A 2. místo 3. A 1. místo 4. A 1. místo 5. A 1. místo Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: Krajské kolo 8. a 9. ročník - družstvo dívek 1. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 1. místo Republikové finále atletického čtyřboje Opava 8. a 9. ročník - družstvo dívek 12. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 6. místo Pohár rozhlasu Krajské kolo 1. místo mladší žákyně 2. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo mladší žáci Kinderiáda (2. 5. třídy): 1. místo v oblastním kole V regionálním kole z 28 škol obsadili naši mladí atleti 1. místo. Avšak do celostátního finále letos nemohli postoupit, protože jsou tak nastavená pravidla, aby mělo příležitost více škol. Reprezentovali nás Jakub Mrštík, Simona Spěváková, Vendula Hooper, Martin Burian, Alice Krejčí, František Prudič, Václav Chudomel, Alžběta Levínská, Natálie Černohorská a Lukáš Kuthan Soutěž o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 1. místo štafeta (chlapci) 3x 1. místo štafeta (dívky) 2x 2. místo štafeta (chlapci) 1x 2. místo štafeta (dívky) 1x 3. místo štafeta (dívky) 3x Liga škol - Orientační běh 1. místo Přebor škol v orientačním běhu pardubického kraje 1. místo v krajském kole Mc Donald kopaná 3. místo v okresní kole (1. 3. třídy) 6. místo v okresní kole (4. 5. třídy) Olympiáda dětí a mládeže kopaná: účast v okrskovém kole (chlapci) Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh 1. místo v regionálním kole (chlapci) 2. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže basketbal 1. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže volejbal postup do okresního kola (chlapci) 3. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže gymnastika dívky účast v okrskovém kole Liga škol PAMAKO v malé kopané 2. místo v okresním kole Mikulášský turnaj v košíkové postup do okresního kola (chlapci) Nestle basket - Cup Atletický čtyřboj Florbal OH dětí a mládeže ČR 2. místo v okrskovém kole (dívky) 12. místo finále ČR (dívky) 6. místo finále ČR (chlapci) 3. místo v okresním kole (chlapci) účast 17 žáků z naší školy ve výpravě Pardubického kraje, na OH jsme měli vedoucího atletického družstva kraje Martina Skřivánka a trenérku triatlonu Zorku Paarovou. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část Vybíjená 2. místo v okresním kole 4. a 5. třídy Jednotlivci: 1. místa v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Vendula Pithartová 2.B, Vít Novák 2.C, František Prudič 4.A Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic Ročník 2000 Dívky 1.místo Alžběta Levínská 4.A 2.místo Kateřina Bartakovičová 4.A 3.místo Eliška Vetišková 4.A Chlapci 2.místo Jakub Urban 5.A Ročník 1999 Dívky 2.místo Eliška Perná 6.A Chlapci 1.místo Vojtěch Adamec 6.A 3.místo Lukáš Kuthan- 5.A Ročník 1998 Chlapci 3.místo Josef Petr 7.B Ročník 1997 Chlapci 1.místo Vojtěch Škareda 8.A Ročník 1996 Dívky 1.místo Tereza Čaladi 8.A 3.místo Pavlína Novotná 9.A Přespolní běh 1.místo - Josef Havlíček 9.A 1.místo Denisa Jahlová 9.A 1.místo David Svatý 6.A OH dětí a mládeže ČR 3.místo Marek Novotný 9.A 100m překážek 3. místo Marek Novotný 9.A 4x60m 3.místo Adéla Teclová 6.A plavání m volným způsobem 4.místo Pavlína Novotná 9.A - hod oštěpem Atletický čtyřboj 1.místo Vojtěch Netymach - 9.A dálka 1.místo Josef Havlíček - 9.A 880m 2.místo Vojtěch Netymach - 9.A 60m 3.místo Vojtěch Netymach 9.A celkové pořadí Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes Andrea Kucharová 7.A 1. místo regionální kolo postup do krajského kola Veronika Hofmannová 8.A postup do regionálního kola O pardubický pramínek žáci ročníku Alena Vašková 6.B postup do regionálního kola Andrea Kucharová 7.A postup do regionálního kola Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci 8. a 9. tříd Kristýna Vlasáková 9.A postup do okresního kola Tereza Čaladi 8.A postup do okresního kola Petra Vaňousová 8.B postup do okresního kola Finanční gramotnost žáci 9.A a 9.B - Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 1.místo -Martin Karlík 9.B postup do okresního kola. 2.místo -Barbora Číhařová 9.A - postup do okresního kola 3.místo - Marie Ditrtová 9.B - postup do okresního kola Projekt Volba povolání literární soutěž žáci 9.A, 9.B 1.místo Veronika Pavlištová 9.B 2.místo Petra Brandová 9.A Recitační soutěž ve Svitavách žáci 3.A krajské kolo účast Recitační soutěž ročníku oblastní a krajské kolo Bendová Karolína 4.A postup do krajského kola Bartakovičová Kateřina 4.A Kovačič Radek 4.B Účast v literárně-výtvarné soutěži O pardubický pramínek Výtvarná soutěž - Jakou barvu má svět Zeměpisná olympiáda 42 žáků ve školním kole Lukáš Janáček 6.C - postup do okresního kola Lukáš Lebduška 7.B - postup do okresního kola Filip Krigovský 9.A - postup do okresního kola Olympiáda z německého jazyka 5 žáků ve školním kole Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda žáci ročníku ročník Iveta Špačková 2.C Adéla Gottvaldová 2.A Nela Horáková 2.A ročník Jiří Beránek 5.A Anna Mustafina 4.B Agáta Syrová 5.B ročník Veronika Mertová 7.B Lenka Stodolová - 7.A Filip Budinský 6.C ročník Veronika Hofmannová 8.A Petr Gerlich 8.B Hana Kvapilová 9.A žáci ročníku Tomáš Kratochvíl 9.B Anežka Korečková 8.B Filip Krigovský 9.A 44 žáků ročníku 6. ročník 1.místo Simona Sabóová - 6.B postup do okresního kola 2.místo Nikola Lišková - 6.B - postup do okresního kola 3.místo David Svatý 6.A 7. ročník místo Aneta Krámová - 7.A postup do okresního kola místo Karolína Kynclová - 7.A - postup do okresního kola 8. ročník 1.místo Petra Vaňosová - 8.B postup do okresního kola 2.místo Petr Gerlich - 8.B - postup do okresního kola 3.místo Veronika Hofmannová 8.A Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Atletika výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2011 nejmladší žactvo: dvě naše družstva (žáci i žákyně) postoupila do finále krajského přeboru (dále jen KP). Finále KP se uskuteční 25. září (po uzávěrce) v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadily naše týmy první, třetí a páté místo mladší žactvo: mladší žáci obsadili 4. místo ve finále KP družstev mladší žákyně obsadily 2. místo ve finále KP družstev v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadil náš tým druhé místo starší žactvo: starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do semifinále semifinále ČR družstev se uskuteční 24. září (po uzávěrce) B. Krajský přebor-jednotlivci 2011 (hala) starší žactvo Tereza Čaladi Anna Doubravová Tomáš Maivald Denis Štěrba mladší žactvo Zuzana Novotná Lukáš Kubík 1. místo (60m překážek) 2. místo (60m) 3. místo (150m) 1. místo (skok vysoký) 2. místo (300m) 3. místo (60m překážek) 2. místo (skok daleký) 3. místo (60m) 3. místo (skok daleký) 2011 (dráha) starší žactvo Tereza Čaladi 1. místo (100m překážek) 1. místo (200mpřekážek) Marek Novotný 1. místo (100m překážek) 1. místo (skok daleký) Vojtěch Škareda 1. místo (skok o tyči) Denis Štěrba 1. místo (200m překážek) 2. místo (100m překážek) Anna Doubravová 2. místo (skok vysoký) Tereza Hloušková 2. místo (skok o tyči) 2. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 2. místo (200m překážek) Adam Bělka 2. místo (skok o tyči) Kristýna Sádecká 3. místo (skok o tyči) Pavlína Novotná 3. místo (60m) 3. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 3. místo (100m překážek) Vojtěch Škareda 3. místo (hod oštěpem) Novotná, Krupičková, Čaladi, Hrašová Doubravová, Brandová, Hagarová, Sádecká Štěrba, Novotný, Pilný, Špičák Maivald, Dunovský, Škareda, Bělka 2. místo (4x60m) 3. místo (4x60m) 1. místo (4x60m) 2. místo (4x60m) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

20 S tatistická část C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2010 (dráha) Vojtěch Netymach Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Josef Havlíček David Sklenář Jana Týlová Kořínek-Novotný-Kratochvíl-Netymach Novotná-Krupičková-Čaladi-Týlová 2011 (hala) Jan Dunovský Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Vojtěch Netymach Josef Havlíček Zuzana Krupičková Edita Hagarová 2011 (dráha) Marek Novotný Jan Dunovský Pavlína Novotná Zuzana Krupičková Vojtěch Škareda Martin Turek Tereza Hloušková Edita Hagarová Kristián Duha Novotná, Krupičková, Čaladi,Doubravová 4. místo (60m) 7. místo (devítiboj) 10. místo (pětiboj) 10. místo (800m) 11. místo (pětiboj) 12. místo (skok o tyči) 7. místo (4x60m) 10. místo (4x60m) 4. místo (skok o tyči) 5. místo (60m) 7. místo (skok o tyči) 7. místo (sedmiboj) 7. místo (800m) 8. místo (skok o tyči) 10. místo (skok o tyči) 7. místo (100m překážek) 7. místo (skok o tyči) 9. místo (hod oštěpem) 10. místo (skok o tyči) 11. místo (skok o tyči) 11. místo (hod kladivem) 14. místo (skok o tyči) 15. místo (skok o tyči) 15. místo (hod diskem) 14. místo (4x60m) D. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2011 Na páté LETNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE reprezentovali náš kraj Tereza Čaladi (atletika), Pavlína Novotná (atletika, házená), Zuzana Novotná (atletika), Eliška Perná (atletika), Anna Žandová (atletika), Marek Novotný (atletika), Denis Štěrba (atletika), Veronika Černohorská (basketbal), Kateřina Pilná (basketbal), Adéla Teclová (plavání), Daniel Šlor (nohejbal), Martin Stodola (triatlon), Lenka Stodolová (triatlon), Petra Branová (triatlon), Josef Havlíček (triatlon), Zora Paarová (triatlon-trenérka), Martin Skřivánek (atletika-trenér) Marek Novotný 3. místo (100m překážek) 3. místo (4x60m) Pavlína Novotná 4. místo (hod oštěpem) Tereza Čaladi 6. místo (4x60m) Denis Štěrba 9. místo (100m překážek) Adéla Teclová 3. místo (100m volný způsob) 6. místo (50m volný způsob) 6. místo (4x50m polohová štafeta) 7. místo (100m znak) F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2010 (dráha) Naši mladí atleti a atletky získali v tradičním a prestižním závodě ve sprintu na 60m čtyři tituly. Nejrychlejšími Pardubáky se ve svých kategoriích stali - Vojtěch Škareda (roč. 1997), Vojtěch Adamec Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

21 S tatistická část (roč.1999), Tereza Čaladi (roč. 1996) a Alžběta Levinská. Druhá místa vyběhali- Jakub Urban (roč. 2000), Kateřina Bartakovičová (roč. 2000), Eliška Perná (roč. 1999) Bronzové medaile- Josef Petr (roč. 1998), Lukáš Kuthan (roč. 1999), Pavlína Novotná (roč. 1996), Eliška Vetíšková (roč. 2000) 2011 (dráha) Žáci a žákyně třetích až devátých tříd se zúčastní i letošního ročníku, jehož finále proběhne G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika-Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Gabriela Váňová, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec Orientační běh-david Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport-michal Tydrych Kanoistika-Radka Valíková Tenis-Pavla Šmídová Házená-Tomáš Hes Horolezectví- Tomáš Kučera Hokejbal-Tomáš Hák Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

22 S tatistická část Další stručný komentář Ve druhé polovině roku 2010 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení školy. Do předsíní byla zavedena teplá voda. Ze školního rozpočtu byly rekonstruovány nástěnky ve vestibulu školy. Aprobovanost na škole byla 95 %. Prostory školy byly plně vytíženy. Nově byly vybaveny 2 kabinety Škola byla vybavená již čtvrtou interaktivní tabulí a čtvrtým dataprojektorem. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně studuje v zahraničí. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Ve školní družině proběhly stavební úpravy. Ze dvou malých tříd byla vybudována jedna prostorná třída. Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Ve škole pracuje Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT V Ý S L E D K Y XIII. ročníku ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE pro žáky a žákyně 1. - 5. ročníku ZŠ Vítězné třídy převezmou POHÁRY HEJTMANA JUDr. Martina Netolického Ph.D. Medaile získávají

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2008-2009 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více