ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Aktivity školy Poradenské služby B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje: Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka (pro velký zájem po dva školní roky otevíráme dvě třídy v 1. ročníku) třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2010/11 probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA, v 5. ročníku probíhala výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č. j Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část Přehled učebních plánů 5. ročník: Učební plán Základní škola, č. j.: / a ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/8 8 9/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace Matematika Počítače 1 Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/1 0/1 0/ Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * 0/0 0/1 0/0 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4. A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 7.B Sportovní hry (1hod) Regionální dějepis/praktika z přírodopisu (1hod) Praktika z počítačů/konverzace v anglickém jazyce (1hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1 hod) 8.B,C Sportovní hry/společenskovědní seminář (1 hod) Matematická praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/jazyková praktika (1hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu (1 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 9.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) 9.B Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/chemická praktika (1 hod) Jazyková praktika/matematická praktika (1 hod) Sportovní hry (1 hod) *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 2.A, 2.B Plavání 5.A Pohybové a sportovní hry A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pedagogická a odborná způsobilost Mgr. Abelová Zdenka U 1. stupeň Mgr. Burešová Dagmar U M - F Mgr. Čevorová Anna U 1. stupeň Mgr. Dražková Ivana U Čj - D - Rv Dudychová Monika VV Vedoucí vychovatelka Ing. Fuka Jan U Pč Hv - Inf Mgr. Hedvičák Jaroslav U Tv - Z Př Mgr. Hezká Martina U 1. stupeň Mgr. Hovorková Jaromíra U 1. stupeň Mgr. Jičínská Ema Ř M - Ch Mgr. Jírková Zdena U 1. stupeň Mgr. Kakosová Pavlína U 1. stupeň Kikisová Dana V vychovatelka Mgr. Klepalová Lenka U Čj On Mgr. Sobolíková Ivana U Př Hv Mgr. Kubanová Karla U M Ch Mgr. Kulichová Eva U 1. stupeň Mgr. Lacová Jana U 1. stupeň Mgr. Mivaltová Jana U Aj Mgr. Stehno Petr U D Z Mgr. Motyčková Věra U M - Vv Mgr. Netolická Markéta ZŘ M Ch Nováková Lenka U D -Tv Pč Novotná Drahuše U vychovatelka Outulná Drahomíra V vychovatelka Mgr. Paarová Zora U Tv - Z Mgr. Plíšková Petra U 1. stupeň Mgr. Secká Jana U 1. stupeň Mgr. Svobodová Kateřina U Nj Ov Mgr. Shánělová Zuzana U 1. stupeň Mgr. Sasínová Eva U Čj - D Mgr. Šindlerová Věra U F Ch Mgr. Štruncová Kateřina U Z Aj Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ 1. stupeň Mgr. Vernerová Jana U Aj - Z Zálabská Eva V vychovatelka Mgr. Žandová Lenka U 1. stupeň U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Laušmanová Zdeňka Hloušková Lenka Durchánek Miroslav Brandová Jitka Hánová Jaroslava Korbelová Vladimíra Slepčíková Magdalena Vomlelová Květa Zelingerová Hana Novotná Iveta Gregorová Naděžda Bičanová Marcela Foorová Jana Spěváková Stanislava Chalupová Květa Polívková Božena Zařazení mzdová účetní ekonomka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 5. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato 66 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 94 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2010/2011 bylo přijato 20 žáků, z toho 11 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště Ve školním roce 2010/2011 ukončilo školní docházku z 9. tříd 54 žáků a 3 žáci ukončili 9 let školní docházky v nižším ročníku. Z toho bylo přijato: na gymnázia a střední školy 48 žáků, na učební obory (bez maturity) 9 žáků. 9. ročník 7. a 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium Pardubice, Dašická Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Pardubice, Mozartova SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Obchodní akademie a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o Střední škola automobilní Holice Střední zdravotnická škola Pardubice SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební OU Hradec Králové SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SOU plynárenské Pardubice SOU technické Přelouč Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova SOŠ veterinární Hradec Králové SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové SOU stavební Pardubice s.r.o Obchodní akademie Praha Součet CELKEM Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 8 žáků a ke studiu byli přijati 2 žáci. Oba žáci nastoupí na Gymnázium Pardubice, Dašická. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen pracovníkem PPP v Pardubicích Mgr. Markétou Kotkovou Zpráva výchovné poradkyně Ve školním roce 2010/2011 měli žáci možnost podat v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky ke studiu, které obdrželi na základní škole spolu s výstupním hodnocením. Přihlášky ke studiu žáci posílali sami prostřednictvím zákonných zástupců. Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu, navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, využívali možnost navštívit vybrané školy v rámci Dne otevřených dveří. Zapojili jsme se do projektu s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků a měl podporovat zájem žáků o technicky zaměřené obory. V rámci projektu jsme uskutečnili dotované exkurze: Transform a.s. Lázně Bohdaneč a ČEZ a.s. Chvaletice. Zahájili jsme spolupráci se SOŠ a SOU stavební Rybitví v rámci projektu Podpora technického vzdělávání. Hlavním přínosem by mělo být zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce. Připravujeme zapojení do projektu Podpora manuálních dovedností v Pardubickém kraji. Žadatelem Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 P edagogická část projektu je Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Střední škola automobilní Holice uskutečnila DEN ZRUČNOSTI, pro žáky byl připraven polotovar určitého výrobku, který si podle dokumentace dokončili. SOU technické Přelouč pořádalo prezentaci s odborným zaměřením pro žáky 9. tříd. Žáci měli možnost navštívit Hotelovou školu Bohemia s.r.o. Chrudim a Labskou hotelovou střední školu a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. Ve dnech 23. a byla provedena kontrola ČŠI. Předmětem kontroly bylo plnění stanovených závazných ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání a čerpání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu za rok V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky.. 8. Aktivity školy Celý školní rok slavila škola 50 let od svého založení. Žáci všech tříd připravovali pod vedením svých třídních učitelů program pro rodiče a hosty školy. V prosinci 2010 probíhaly oslavy ve školní tělocvičně a školní jídelně nejen s rodiči, ale i s bývalými zaměstnanci školy. Akce se účastnili zástupci MmP, MO V, Pardubického kraje. Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 5x angličtina pro nejmenší, logopedie, předškolička, doučování z českého jazyka a matematiky, výtvarný kroužek a dyslexie. Školní družinu navštěvovalo 151 dětí a nabízela kroužky sportovní, dramatický, přírodovědný, výtvarný, výuku na flétnu a country tance. Po celý rok byli žáci školní družiny zapojeni do projektu Za bezpečné dětství. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do celostátní soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Nově byly přistaveny kontejnery do některých tříd, aby žáci mohli recyklovat i jiné suroviny. V ekologické výchově spolupracujeme s ekostanicí Pasíčka, kam žáci jezdí na exkurze. V souvislosti s environmentální výchovou žáci všech tříd po celý rok navštěvují ekocentrum Paleta. Škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, MRKEV, Eko škola, Pasování na čtenáře, Nejlepší prostředí ve třídě. Žáci se účastnili svými pracemi výtvarných soutěží: Evropa ve škole, Život se zvířaty, Lidice - moje město, Namaluj si koně. Po celý školní rok školu provázely české tradice formou jednodenních projektů. Učitelé a žáci 1. stupně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice a MŠ Odborářů spolupracovali na projektu Kudy chodí malý lev. Tento projekt byl zaměřen na děti se zrakovým postižením. Při oslavách velikonočních svátků v rámci dne otevřených dveří si mimo jiné mohly se svými dětmi zasportovat i rodiče. Učitelé pro ně připravili závody Sprinterská Višňovka a Velikonoční závody. V tomto školním roce proběhla sbírka pro zrakově postižené občany. Finanční prostředky byly získány formou dobrovolné sbírky, prodejem výrobků žáků na školním Velikonočním jarmarku a prodejem dětských obrázků. Celkem se utržilo Kč. Tato částka byla předána TYFLOCENTRU (středisko pro zrakově postižené). Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 P edagogická část Ve školním roce 2010/2011 škola zajistila testování žáků 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce. 9. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog Mgr. Markéta Kotková pracovník PPP Pardubice. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Úřad práce Dotace Eko Dary od rodičů a sponzorů, výhry Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy DČ tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 72 tis. Kč 177 tis. Kč 9 tis. Kč 207 tis. Kč tis. Kč 441 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 253 tis. Kč OON 25 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 244 tis. Kč Plavání žáci 0 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 830 tis. Kč Odpisy 248 tis. Kč Opravy a údržba 390 tis. Kč Ostatní náklady 674 tis. Kč Školní družina 207 tis. Kč Výdej potravin tis. Kč Výdaje DČ 393 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 E k onomická část 3. Doplňková činnost Celkové příjmy: Pronájem tělocvičen a hřiště kroužky ostatní Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky Učební pomůcky z toho: z toho: tis. Kč 344 tis. Kč 90 tis. Kč 7 tis. Kč 393 tis. Kč 135 tis. Kč 20 tis. Kč 132 tis. Kč 41 tis. Kč 65 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: + 899,14 Kč Z doplňkové činnosti: ,36 Kč Hospodářský výsledek celé organizace: ,50 Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 24,2 23,7 24 Přepočtený počet pracovníků * * 52 Počet pedagogických pracovníků * * 36,5 Počet žáků na učitele * * 14,4 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: 1. B 2. místo 1. A 3. místo 2. B 1. místo 2. A 2. místo 3. A 1. místo 4. A 1. místo 5. A 1. místo Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VIII. ročník: Krajské kolo 8. a 9. ročník - družstvo dívek 1. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 1. místo Republikové finále atletického čtyřboje Opava 8. a 9. ročník - družstvo dívek 12. místo 8. a 9. ročník - družstvo chlapců 6. místo Pohár rozhlasu Krajské kolo 1. místo mladší žákyně 2. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo mladší žáci Kinderiáda (2. 5. třídy): 1. místo v oblastním kole V regionálním kole z 28 škol obsadili naši mladí atleti 1. místo. Avšak do celostátního finále letos nemohli postoupit, protože jsou tak nastavená pravidla, aby mělo příležitost více škol. Reprezentovali nás Jakub Mrštík, Simona Spěváková, Vendula Hooper, Martin Burian, Alice Krejčí, František Prudič, Václav Chudomel, Alžběta Levínská, Natálie Černohorská a Lukáš Kuthan Soutěž o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 1. místo štafeta (chlapci) 3x 1. místo štafeta (dívky) 2x 2. místo štafeta (chlapci) 1x 2. místo štafeta (dívky) 1x 3. místo štafeta (dívky) 3x Liga škol - Orientační běh 1. místo Přebor škol v orientačním běhu pardubického kraje 1. místo v krajském kole Mc Donald kopaná 3. místo v okresní kole (1. 3. třídy) 6. místo v okresní kole (4. 5. třídy) Olympiáda dětí a mládeže kopaná: účast v okrskovém kole (chlapci) Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh 1. místo v regionálním kole (chlapci) 2. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže basketbal 1. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže volejbal postup do okresního kola (chlapci) 3. místo v krajském kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže gymnastika dívky účast v okrskovém kole Liga škol PAMAKO v malé kopané 2. místo v okresním kole Mikulášský turnaj v košíkové postup do okresního kola (chlapci) Nestle basket - Cup Atletický čtyřboj Florbal OH dětí a mládeže ČR 2. místo v okrskovém kole (dívky) 12. místo finále ČR (dívky) 6. místo finále ČR (chlapci) 3. místo v okresním kole (chlapci) účast 17 žáků z naší školy ve výpravě Pardubického kraje, na OH jsme měli vedoucího atletického družstva kraje Martina Skřivánka a trenérku triatlonu Zorku Paarovou. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část Vybíjená 2. místo v okresním kole 4. a 5. třídy Jednotlivci: 1. místa v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Vendula Pithartová 2.B, Vít Novák 2.C, František Prudič 4.A Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic Ročník 2000 Dívky 1.místo Alžběta Levínská 4.A 2.místo Kateřina Bartakovičová 4.A 3.místo Eliška Vetišková 4.A Chlapci 2.místo Jakub Urban 5.A Ročník 1999 Dívky 2.místo Eliška Perná 6.A Chlapci 1.místo Vojtěch Adamec 6.A 3.místo Lukáš Kuthan- 5.A Ročník 1998 Chlapci 3.místo Josef Petr 7.B Ročník 1997 Chlapci 1.místo Vojtěch Škareda 8.A Ročník 1996 Dívky 1.místo Tereza Čaladi 8.A 3.místo Pavlína Novotná 9.A Přespolní běh 1.místo - Josef Havlíček 9.A 1.místo Denisa Jahlová 9.A 1.místo David Svatý 6.A OH dětí a mládeže ČR 3.místo Marek Novotný 9.A 100m překážek 3. místo Marek Novotný 9.A 4x60m 3.místo Adéla Teclová 6.A plavání m volným způsobem 4.místo Pavlína Novotná 9.A - hod oštěpem Atletický čtyřboj 1.místo Vojtěch Netymach - 9.A dálka 1.místo Josef Havlíček - 9.A 880m 2.místo Vojtěch Netymach - 9.A 60m 3.místo Vojtěch Netymach 9.A celkové pořadí Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes Andrea Kucharová 7.A 1. místo regionální kolo postup do krajského kola Veronika Hofmannová 8.A postup do regionálního kola O pardubický pramínek žáci ročníku Alena Vašková 6.B postup do regionálního kola Andrea Kucharová 7.A postup do regionálního kola Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci 8. a 9. tříd Kristýna Vlasáková 9.A postup do okresního kola Tereza Čaladi 8.A postup do okresního kola Petra Vaňousová 8.B postup do okresního kola Finanční gramotnost žáci 9.A a 9.B - Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 1.místo -Martin Karlík 9.B postup do okresního kola. 2.místo -Barbora Číhařová 9.A - postup do okresního kola 3.místo - Marie Ditrtová 9.B - postup do okresního kola Projekt Volba povolání literární soutěž žáci 9.A, 9.B 1.místo Veronika Pavlištová 9.B 2.místo Petra Brandová 9.A Recitační soutěž ve Svitavách žáci 3.A krajské kolo účast Recitační soutěž ročníku oblastní a krajské kolo Bendová Karolína 4.A postup do krajského kola Bartakovičová Kateřina 4.A Kovačič Radek 4.B Účast v literárně-výtvarné soutěži O pardubický pramínek Výtvarná soutěž - Jakou barvu má svět Zeměpisná olympiáda 42 žáků ve školním kole Lukáš Janáček 6.C - postup do okresního kola Lukáš Lebduška 7.B - postup do okresního kola Filip Krigovský 9.A - postup do okresního kola Olympiáda z německého jazyka 5 žáků ve školním kole Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda žáci ročníku ročník Iveta Špačková 2.C Adéla Gottvaldová 2.A Nela Horáková 2.A ročník Jiří Beránek 5.A Anna Mustafina 4.B Agáta Syrová 5.B ročník Veronika Mertová 7.B Lenka Stodolová - 7.A Filip Budinský 6.C ročník Veronika Hofmannová 8.A Petr Gerlich 8.B Hana Kvapilová 9.A žáci ročníku Tomáš Kratochvíl 9.B Anežka Korečková 8.B Filip Krigovský 9.A 44 žáků ročníku 6. ročník 1.místo Simona Sabóová - 6.B postup do okresního kola 2.místo Nikola Lišková - 6.B - postup do okresního kola 3.místo David Svatý 6.A 7. ročník místo Aneta Krámová - 7.A postup do okresního kola místo Karolína Kynclová - 7.A - postup do okresního kola 8. ročník 1.místo Petra Vaňosová - 8.B postup do okresního kola 2.místo Petr Gerlich - 8.B - postup do okresního kola 3.místo Veronika Hofmannová 8.A Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Atletika výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2011 nejmladší žactvo: dvě naše družstva (žáci i žákyně) postoupila do finále krajského přeboru (dále jen KP). Finále KP se uskuteční 25. září (po uzávěrce) v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadily naše týmy první, třetí a páté místo mladší žactvo: mladší žáci obsadili 4. místo ve finále KP družstev mladší žákyně obsadily 2. místo ve finále KP družstev v zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadil náš tým druhé místo starší žactvo: starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do semifinále semifinále ČR družstev se uskuteční 24. září (po uzávěrce) B. Krajský přebor-jednotlivci 2011 (hala) starší žactvo Tereza Čaladi Anna Doubravová Tomáš Maivald Denis Štěrba mladší žactvo Zuzana Novotná Lukáš Kubík 1. místo (60m překážek) 2. místo (60m) 3. místo (150m) 1. místo (skok vysoký) 2. místo (300m) 3. místo (60m překážek) 2. místo (skok daleký) 3. místo (60m) 3. místo (skok daleký) 2011 (dráha) starší žactvo Tereza Čaladi 1. místo (100m překážek) 1. místo (200mpřekážek) Marek Novotný 1. místo (100m překážek) 1. místo (skok daleký) Vojtěch Škareda 1. místo (skok o tyči) Denis Štěrba 1. místo (200m překážek) 2. místo (100m překážek) Anna Doubravová 2. místo (skok vysoký) Tereza Hloušková 2. místo (skok o tyči) 2. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 2. místo (200m překážek) Adam Bělka 2. místo (skok o tyči) Kristýna Sádecká 3. místo (skok o tyči) Pavlína Novotná 3. místo (60m) 3. místo (hod oštěpem) Matěj Hrbek 3. místo (100m překážek) Vojtěch Škareda 3. místo (hod oštěpem) Novotná, Krupičková, Čaladi, Hrašová Doubravová, Brandová, Hagarová, Sádecká Štěrba, Novotný, Pilný, Špičák Maivald, Dunovský, Škareda, Bělka 2. místo (4x60m) 3. místo (4x60m) 1. místo (4x60m) 2. místo (4x60m) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

20 S tatistická část C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2010 (dráha) Vojtěch Netymach Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Josef Havlíček David Sklenář Jana Týlová Kořínek-Novotný-Kratochvíl-Netymach Novotná-Krupičková-Čaladi-Týlová 2011 (hala) Jan Dunovský Vojtěch Netymach Vojtěch Škareda Vojtěch Netymach Josef Havlíček Zuzana Krupičková Edita Hagarová 2011 (dráha) Marek Novotný Jan Dunovský Pavlína Novotná Zuzana Krupičková Vojtěch Škareda Martin Turek Tereza Hloušková Edita Hagarová Kristián Duha Novotná, Krupičková, Čaladi,Doubravová 4. místo (60m) 7. místo (devítiboj) 10. místo (pětiboj) 10. místo (800m) 11. místo (pětiboj) 12. místo (skok o tyči) 7. místo (4x60m) 10. místo (4x60m) 4. místo (skok o tyči) 5. místo (60m) 7. místo (skok o tyči) 7. místo (sedmiboj) 7. místo (800m) 8. místo (skok o tyči) 10. místo (skok o tyči) 7. místo (100m překážek) 7. místo (skok o tyči) 9. místo (hod oštěpem) 10. místo (skok o tyči) 11. místo (skok o tyči) 11. místo (hod kladivem) 14. místo (skok o tyči) 15. místo (skok o tyči) 15. místo (hod diskem) 14. místo (4x60m) D. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2011 Na páté LETNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE reprezentovali náš kraj Tereza Čaladi (atletika), Pavlína Novotná (atletika, házená), Zuzana Novotná (atletika), Eliška Perná (atletika), Anna Žandová (atletika), Marek Novotný (atletika), Denis Štěrba (atletika), Veronika Černohorská (basketbal), Kateřina Pilná (basketbal), Adéla Teclová (plavání), Daniel Šlor (nohejbal), Martin Stodola (triatlon), Lenka Stodolová (triatlon), Petra Branová (triatlon), Josef Havlíček (triatlon), Zora Paarová (triatlon-trenérka), Martin Skřivánek (atletika-trenér) Marek Novotný 3. místo (100m překážek) 3. místo (4x60m) Pavlína Novotná 4. místo (hod oštěpem) Tereza Čaladi 6. místo (4x60m) Denis Štěrba 9. místo (100m překážek) Adéla Teclová 3. místo (100m volný způsob) 6. místo (50m volný způsob) 6. místo (4x50m polohová štafeta) 7. místo (100m znak) F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2010 (dráha) Naši mladí atleti a atletky získali v tradičním a prestižním závodě ve sprintu na 60m čtyři tituly. Nejrychlejšími Pardubáky se ve svých kategoriích stali - Vojtěch Škareda (roč. 1997), Vojtěch Adamec Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

21 S tatistická část (roč.1999), Tereza Čaladi (roč. 1996) a Alžběta Levinská. Druhá místa vyběhali- Jakub Urban (roč. 2000), Kateřina Bartakovičová (roč. 2000), Eliška Perná (roč. 1999) Bronzové medaile- Josef Petr (roč. 1998), Lukáš Kuthan (roč. 1999), Pavlína Novotná (roč. 1996), Eliška Vetíšková (roč. 2000) 2011 (dráha) Žáci a žákyně třetích až devátých tříd se zúčastní i letošního ročníku, jehož finále proběhne G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika-Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Gabriela Váňová, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec Orientační běh-david Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport-michal Tydrych Kanoistika-Radka Valíková Tenis-Pavla Šmídová Házená-Tomáš Hes Horolezectví- Tomáš Kučera Hokejbal-Tomáš Hák Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

22 S tatistická část Další stručný komentář Ve druhé polovině roku 2010 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení školy. Do předsíní byla zavedena teplá voda. Ze školního rozpočtu byly rekonstruovány nástěnky ve vestibulu školy. Aprobovanost na škole byla 95 %. Prostory školy byly plně vytíženy. Nově byly vybaveny 2 kabinety Škola byla vybavená již čtvrtou interaktivní tabulí a čtvrtým dataprojektorem. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně studuje v zahraničí. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Ve školní družině proběhly stavební úpravy. Ze dvou malých tříd byla vybudována jedna prostorná třída. Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Ve škole pracuje Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Výroční zpráva Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Obsah: I. ČINNOST ŠKOLY - 2013/2014 a/ Základní údaje o škole b/ Učební plány c/ Přehled pracovníků školy d/ Údaje o přijímání

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více