ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Mimoškolní aktivity Poradenské služby... 8 B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje: Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka opět jedna (pro velký zájem v letošním školním roce v 1. ročníku dvě třídy) třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2009/10 probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA, ve ročníku a v 9. ročníku školy probíhala výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č. j a ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy v 9. ročníku se vyučovalo podle učebního plánu základní školy pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č. j Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část 2. Přehled učebních plánů , 9. ročník: Učební plán Základní škola, č. j.: / ročník třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č. j a ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace /0 Matematika /5 Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti /1 Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/ /0 Tělesná výchova /5 Týdenní dotace povinných předmětů /32 Nepovinné předměty * 0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A,3.A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce/němčina hrou (1hod) 7.B, 7.C Volejbal/Sportovní hry/praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce/němčina hrou/výtvarné umění (3hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačové praktikum/chemické praktikum/praktikum z přírodopisu (1 hod) 8.B Volejbal/Sportovní hry (1 hod) Jazykové praktikum/matematické praktikum (1 hod) Počítačové praktikum/chemické praktikum/praktikum z přírodopisu (1 hod) 9.B Cvičení z matematiky *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 1.A, 1.B, 2.A Plavání 4.A, 5.A Pohybové a sportovní hry A Atletická příprava Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pracovní poměr Pedagogická a odborná způsobilost Vyuč. úvazek Mgr. Abelová Zdenka U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Burešová Dagmar U trvalý M - F 22 Mgr. Dražková Ivana U trvalý Čj - D - Rv 22 Dudychová Monika VV trvalý Vedoucí vychovatelka 23 Mgr. Fuka Jan U trvalý Pč Hv - Inf 6 Mgr. Hedvičák Jaroslav U trvalý Tv - Z Př 22 Mgr. Hezká Martina U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Hovorková Jaromíra U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Jičínská Ema Ř trvalý M - Ch 6 Mgr. Jírková Zdena U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Kakosová Pavlína U trvalý 1. stupeň 22 Kikisová Dana V trvalý vychovatelka 28 Mgr. Klepalová Lenka U trvalý Čj On 22 Mgr. Kremsová Ivana U do Př - Hv 22 Mgr. Kubanová Karla U trvalý M Ch 22 Kulichová Eva U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Lacová Jana U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Mivaltová Jana U trvalý Aj 22 Mgr. Musilová Zuzana U MD 1. stupeň 22 Mgr. Musílková Hedvika U do stupeň 22 Mgr. Netolická Markéta ZŘ trvalý M Ch 8 Nováková Lenka U trvalý D -Tv Pč 22 Novotná Drahuše U trvalý vychovatelka 28 Outulná Drahomíra V trvalý vychovatelka 28 Mgr. Paarová Zora U trvalý Tv - Z 22 Mgr. Plíšková Petra U do stupeň 22 Mgr. Secká Jana U zástup za MD 1. stupeň 22 Mgr. Svobodová Kateřina U do Nj - Ov 22 Mgr. Rozinková Martina U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Sasínová Eva U trvalý Čj - D 22 Mgr. Šindlerová Věra U trvalý F Ch 22 Mgr. Šlapáková Eva U trvalý F Ch 22 Mgr. Štruncová Kateřina U do Z - Aj 22 Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ trvalý 1. stupeň 11 Zálabská Eva U trvalý vychovatelka 28 Mgr. Žandová Lenka U trvalý 1. stupeň 22 U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Zařazení Pracovní poměr Laušmanová Zdeňka mzdová účetní do Hloušková Lenka ekonomka školy trvalý Durchánek Miroslav školník trvalý Brandová Jitka uklízečka trvalý Hánová Jaroslava uklízečka trvalý Korbelová Vladimíra uklízečka trvalý Slepčíková Magdalena uklízečka trvalý Vomlelová Květa uklízečka trvalý Zelingerová Hana uklízečka trvalý Novotná Iveta vedoucí školní jídelny trvalý Gregorová Naděžda vedoucí kuchařka trvalý Bičanová Marcela kuchařka trvalý Foorová Jana kuchařka trvalý Kudrnová Hana kuchařka do Paseková Žaneta kuchařka do Polívková Božena kuchařka trvalý Bartásková Růžena kuchařka do Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2009/2010 bylo přijato 69 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 95 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2009/2010 bylo přijato 23 žáků, z toho 6 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 vycházelo ze základní školy 52 žáků. Z toho: na gymnázia a střední školy 35 žáků, na víceleté gymnázium odešli 4 žáci, na učební obory (bez maturity) 13 žáků. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště: 9. ročník 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium Pardubice, Dašická Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Obchodní akademie a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o Střední zdravotnická škola Pardubice Střední škola automobilní Holice EDUCAnet - SOŠ Pardubice, s.r.o Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU, Pardubice DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. Pardubice VOŠ, SOŠ a SOU, Kostelec nad Orlicí SOŠ a SOU Hradec Králové SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SOU plynárenské Pardubice SOU technické Přelouč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim SOŠ a SOU Bohemia s.r.o Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové Střední škola elektrotechniky a strojírenství Praha Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové Střední škola obchodu a služeb Choceň SOŠ a SOU Šumperk Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice Součet CELKEM 48 Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. V budově školy byly zjištěny tyto závady: 1) v předsíních u umyvadel na hygienických zařízení žáků je pouze přívod studené pitné vody 2) omyvatelné povrchy stěn v předsíních a kabinách WC jsou poškozené 3) rozsazení žáků se neřídí jejich tělesnou výškou a uspořádání lavic je netradiční. Body 1) a 2) škola nemůže řešit bez finanční účasti MmP. Proto byl vyzván odbor majetku a investic MmP k nápravě. Zatím bez úspěchu. Bod 3) škola vyřešila neprodleně po kontrole. Lavice jsou v tradiční poloze, učitelé kontrolují rozsazení žáků. Dne byla provedena kontrola vyměřovacích základů pojistného, mzdových listů a evidence pracovních úrazů VZP. Při kontrole vyměřovacích základů a výše pojistného nebyly zjištěny nedostatky, hlášení pracovních úrazů a úrazů žáků bylo v pořádku. Při kontrole plateb pojistného bylo zjištěno, že penále z roku 2007 ve výši 1 848,- Kč bylo organizaci prominuto a přeplatek byl po kontrole vrácen. 8. Mimoškolní aktivity Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 5x angličtina pro nejmenší, logopedie, předškolička, doučování z českého jazyka a matematiky, výtvarný kroužek a dyslexie. Ve školní družině pracovaly kroužky sportovní, plavání, dramatický, přírodovědný a výtvarný. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Na prevenci sociálně patologických jevů byl zaměřen projekt Odboru komunitních služeb MmP na posílení třídních kolektivů s názvem Třídní kolektiv jsme my!, který probíhal na naší škole pro žáky 6. tříd v období od ledna do února Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole za účasti Jany Adámkové moderátorky televize Nova. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. V červnu proběhla dobročinná akce Pomocná tlapka, pod vedením paní učitelky Zory Paarové a jejich žáků. Na výstavě prací žáků si mohli rodiče zakoupit obrázek, a tím přispět na opuštěná a nemocná zvířata. Celkem se utržilo Kč. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Žáci celé školy se zapojili do oslav Dne Země, které pro ně připravili hravou formou paní učitelky Ivana Kremsová a Kateřina Štruncová. 9. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog a pracovnice oddělení sociální péče při Magistrátu města Pardubic. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 V ý ročn í zpráva školy za rok 2007/2008 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Úřad práce Dotace MmP hřiště Dary od rodičů a sponzorů Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy VHČ tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6 tis. Kč 117 tis. Kč 50 tis. Kč 45 tis. Kč 71 tis. Kč 6 tis. Kč 187 tis. Kč tis. Kč 415 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 263 tis. Kč OON 47 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 294 tis. Kč Plavání žáci 81 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 31 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 820 tis. Kč Odpisy 238 tis. Kč Opravy a údržba 416 tis. Kč Ostatní náklady tis. Kč Školní družina 187 tis. Kč Výdej potravin tis. Kč Výdaje VHČ 226 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 V ý ročn í zpráva školy za rok 2007/2008 E k onomická část 3. Doplňková činnost Celkové příjmy: Pronájem tělocvičen a hřiště kroužky ostatní Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky z toho: z toho: tis. Kč 311 tis. Kč 100 tis. Kč 4 tis. Kč 266 tis. Kč 115 tis. Kč 14 tis. Kč 118 tis. Kč 19 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: Z doplňkové činnosti: Hospodářský výsledek celé organizace: ,94 Kč ,33 Kč ,27 Kč V prosinci 2006 byla na škole zjištěna finanční zpronevěra cca Kč. Magistrát města Pardubic poskytl škole půjčku v celé výši. Na začátku roku 2007 byly zjištěny další nedoplatky ve výši cca Kč, což byl záporný hospodářský výsledek roku Bývalá ekonomka vrátila škole v červenci 2007 částku ve výši 500 tis. Kč a zbylých cca 340 tis. Kč opět poskytl škole Magistrát města Pardubic formou půjčky. Těmito dvěma částkami škola kryla záporný výsledek. Trestní řízení proti bývalé ekonomce bylo ukončeno. Policie bezpečně prokázala bývalé ekonomce zpronevěřenou částku cca Kč, kterou škole uhradila (v tom je započítáno 500 tis., které vrátila v roce 2007). Škola zakončila rok 2007 s kladným hospodářským výsledkem 178 tis. Kč, rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem 243 tis. Kč, rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem 350 tis. Kč Tímto způsobem škola snižovala záporný hospodářský výsledek z roku Částky byly převedeny do rezervního fondu a z něho se splácely půjčky Magistrátu města Pardubic. Záporný výsledek z roku 2006 byl do roku 2009 splacen. V roce 2010 zbývalo škole uhradit Magistrátu města Pardubic zbytek půjčky ve výši tis. Kč. Tato částka se stala pro školu nevymáhatelnou pohledávkou. Magistrát města Pardubic v dubnu 2010 na zasedání Rady města a zastupitelstva škole tuto nevymáhatelnou částku odpustil a škola je bez finančního závazku. Pro srozumitelnost: v roce 2007 byl kladný HV 178 tis. Kč a 22 tis. Kč se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno proti půjčce 200 tis. Kč. V roce 2008 byl kladný HV 243 tis. Kč a 39 tis se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno dalších 282 tis. Kč proti půjčkám. V roce 2009 byl kladný HV 350 tis. Kč a 8 tis se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno dalších 358 tis. Kč proti půjčkám. Celkem tedy splaceno 840 tis. Kč. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 23,5 22,2 22,9 Přepočtený počet pracovníků * * 51,5 Počet pedagogických pracovníků * * 35,5 Počet žáků na učitele * * 14,2 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VII. ročník: 1. B 1. místo 1. A 2. místo 2. A 1. místo 3. A 1. místo 4. A 2. místo 5. A 3. místo Kinderiáda (2. 5. třídy): 3. místo v celostátním kole (odměna Kč) 2. místo v krajském kole Soutěž o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 1. místo štafeta (chlapci) 2x 1. místo štafeta (dívky) 3x 2. místo štafeta (chlapci) 1x 2. místo štafeta (dívky) 1x 3. místo štafeta (chlapci) 1x 3. místo štafeta (dívky) 4x Orientační běh 1. místo v obou kolech Mc Donald kopaná 5. místo v okresní kole (1. 3. třídy) 2. místo v okresní kole (4. 5. třídy) Olympiáda dětí a mládeže plavání: 2. místo v okresním kole (dívky) 6. místo v okresním kole (chlapci) Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh 1. místo v regionálním kole (chlapci) 2. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže vybíjená: 2. místo v regionálním kole (chlapci) 5. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže košíková 4. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže softbal 1. místo v regionálním kole (chlapci) 3. místo v okresním kole (chlapci) Liga škol PAMAKO v malé kopané 4. místo v okresním kole Mikulášský turnaj v košíkové 5. místo Košíková Nestle Cup 2. místo v okresním kole (dívky) 4. místo v okresním kole (chlapci) Kopaná 1. místo v okresním kole (dívky) Atletický čtyřboj 3. místo v regionálním kole (dívky) 2. místo v regionálním kole (chlapci) Turnaj ve florbale PCE-HK 6. místo Jednotlivci: 1.místo v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Vendula Pithartová 1.B, Čeněk Pithart 1.B, Vendula M. Hooper 2.A, Alžběta Levinská 3.A, František Prudič 3.A, Ondřej Skalický -5. B Pavlína Novotná - 8.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Vojtěch Netymach - 8.A 1. místo O nejrychlejšího chlapce Pardubic Jana Týlová 9.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Tereza Piskačová 6.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Aneta Krámová -6.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Vojtěch Škareda -7.A 1. místo O nejrychlejšího chlapce Pardubic Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes Andrea Kucharová 6.A postup do regionálního kola Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 S tatistická část Dominika Láníková 8.B postup do regionálního kola O pardubický pramínek žáci 3.B Evropa ve škole žáci ročníku a 3.B Olympiáda v českém jazyce 23 žáků ve školním kole Martin Tilgner 9.A postup do okresního kola Mistr slov Barbora Číhařová 8.A Veronika Bibrová 7.C Recitační soutěž ve Svitavách žáci 2.A krajské kolo bez umístění Recitační soutěž ročníku účast v literárně-výtvarné soutěži Jakou barvu má svět Zeměpisná olympiáda Olympiáda z anglického jazyka 83 žáků ve školním kole Petr Langr 9.A Olympiáda z německého jazyka 10 žáků ve školním kole Tomáš Sura 8.B Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda 33 žáků ve školním kole Lukáš Lejhanec 6.B - postup do okresního kola Petra Vaňousová 7.B - postup do okresního kola Filip Krigovský 8.A - postup do okresního kola žáci ročníku Olga Hloušková 3.A Anna Mustafina 3.B Šimon Luptovský 4.A Karolína Kynclová 6.A Martin Tilgner - 9.A žáci ročníku Hana Kvapilová 8.A Petra Brandová 8. A Martin Sýkora 9.A žáci ročníku Veronika Mertová 6. C Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 S tatistická část Atletika výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo nám. Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2009 (podzim) nejmladší žactvo: tři ze čtyř družstev postoupili do finále krajského přeboru (dále jen KP). V krajském finále zvítězilo družstvo žáků i žákyň. Naše druhé družstvo žáků obsadilo 6. místo. mladší žactvo: mladší žáci obsadili 2. místo ve finále KP družstev mladší žákyně obsadily 3. místo ve finále KP družstev starší žactvo: starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev starší žákyně obsadily 3. místo v KP družstev semifinále ČR družstev se uskuteční 25. září (po uzávěrce) B. Krajský přebor-jednotlivci 2010 (hala) Vojtěch Netymach- 1. místo (skok daleký), 1. místo (60m), 1. místo (60mpřekážek), 1. místo (150m) Josef Havlíček- 1. místo (800m), 3. místo (skok daleký) Adam Krupa- 3. místo (skok vysoký) Pavlína Novotná- 3. místo (150m) Kristýna Vlasáková- 3. místo (800) 2009 (dráha) Josef Havlíček- 1. místo (800m) Jana Týlová- 1. místo (skok o tyči), 2. místo (200mpřekážek). 3. místo (3x300m) Kristián Duha- 2. místo (100mpřekážek) Adam Krupa- 2. místo (skok o tyči) Denis Štěrba- 2. místo (200mpřekážek) Tomáš Maivald- 3. místo (800m) Ondřej Kopecký- 3. místo (skok vysoký) Zuzana Krupičková- 3. místo (skok o tyči) Adéla Kettnerová- 3. místo (hod diskem), 3. místo (vrh koulí) Lukáš Pilný - 3. místo (skok daleký) Hana Hrašová- 3. místo (3x300m) Petra Brandová- 3. místo (3x300m) C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2009 (dráha) Tomáš Němec - 2. místo (skok o tyči) Jana Týlová místo (skok o tyči) Filip Matějka - 7. místo (devítiboj) 2010 (hala) Vojtěch Netymach - 3. místo (60m) Vojtěch Netymach - 3. místo (150m) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 S tatistická část Vojtěch Netymach - 4. místo (sedmiboj) Jana Týlová - 5. místo (skok o tyči) Josef Havlíček - 6. místo (800m) 2010 (dráha) Vojtěch Netymach - 4. místo (60m) Vojtěch Netymach - 7. místo (devítiboj) Vojtěch Škareda místo (pětiboj) Josef Havlíček místo (800m) David Sklenář místo (pětiboj) Jana Týlová místo (skok o tyči) Kořínek-Novotný-Kratochvíl-Netymach - 7. místo (4x60m) Novotná-Krupičková-Čaladi-Týlová místo (4x60m) D. Mezistátní utkání-reprezentace ČR 2009 (dráha) Tomáš Němec - 4. místo (skok o tyči) 2010 (dráha) Vojtěch Netymach - 3. místo (60m) E. KINDERIÁDA V regionálním kole z 33 škol obsadili naši mladí atleti 2. místo a postoupili tak do celostátního finále. V něm ze 42 postupujících škol skončili na 3. místě. Reprezentovali nás - Vendula Hooper, Alžběta Levínská, Natálie Černohorská, Natálie Pátková, Eliška Perná, Martin Burian, František Prudič, Jiří Sokol, Lukáš Kuthan, a Vojtěch Adamec. F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2009 (dráha) Naši mladí atleti a atletky získali v tradičním a prestižním závodě ve sprintu na 60m šest titulů. Nejrychlejšími Pardubáky se ve svých kategoriích stali - Vojtěch Škareda (roč. 1997), Vojtěch Netymach (roč. 1995), Tereza Piskačová (roč. 1998), Aneta Krámová (roč. 1997), Pavlína Novotná (roč. 1996), Jana Týlová (roč. 1995). G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika-Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Gabriela Váňová, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec, Orientační běh-david Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport-michal Tydrych Kanoistika-Radka Valíková Tenis-Pavla Šmídová Házená-Tomáš Hes Horolezectví- Tomáš Kučera Nikola Řehounková byla první atletickou účastnicí z Pardubic na Olympiádě mládeže v Singapuru. Představila se na ní v běhu na 400m překážek a v celosvětové konkurenci vyběhala 10. místo. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část Další stručný komentář V první polovině roku 2009 proběhla částečná rekonstrukce školy. Z dotací EU byla zateplená škola a byla vyměněná stávající okna za plastová. Ze školního rozpočtu byl rekonstruován vestibul školy. Aprobovanost na škole byla 95 %. Prostory školy byly plně vytíženy. Škola byla vybavená již třetí interaktivní tabulí a čtvrtým dataprojektorem. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně studuje v zahraničí. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Školní družina vybavila své hřiště horolezeckou stěnou k nové prolézačce. Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 2x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Škola se zapojila do projektu Dětství bez úrazu ve spolupráci s VZP a Českou pojišťovnou. Společně s ostatními školami v obvodu žáci 6. ročníku přivítali na stadionu Světový běh harmonie. Ve škole pracuje Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 5. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 byla na DVPP vyčleněna a využita částka Kč z rozpočtu školy. Kurzy, které pedagogové absolvovali: Příjmení a jméno Název školení Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 4 hodiny Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana Úvod do první pomoci při šikanování 8 hodin * DUDYCHOVÁ Monika Kázeň ve třídě a autorita učitele 4 hodiny Ing. FUKA Jan Bakaláři - Co by měl znát správce 4 hodiny Mgr. HEDVIČÁK Jaroslav Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky 30 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku 15 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Enviromentální výchova na prvním stupni ZŠ 6 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku 16 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Motivace a motivační výukové systémy v CH 5 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd I.- management školní třídy 7 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd II.- hry s psycholog. obsahem 7 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd III. - probl. situace ve výuce 6 hodin Mgr. KAKOSOVÁ Pavlína Projekt a výuka 8 hodin Mgr. KAKOSOVÁ Pavlína Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ 4 hodiny Mgr. KLEPALOVÁ Lenka Kurz efektivního učení a rozvoje paměti 2. část 10 hodin Mgr. KREMSOVÁ Ivana Konference EVVO v Pardubickém kraji 7 hodin Mgr. KUBANOVÁ Karla Bakalář - Zápis známek a tiskové sestavy s klasifikací Mgr. KUBANOVÁ Karla Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4 hodiny Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku 15 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku 16 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. r. 3 hodiny Mgr. MIVALTOVÁ Jana Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách Mgr. NETOLICKÁ Markéta Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Stud. pro kval. vých. poradce bez spec. pedagog. vzdělání 63 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Kázeň ve třídě a autorita učitele 4 hodiny NOVÁKOVÁ Lenka Instruktor lyžování NOVOTNÁ Drahuše Country tance II. 8 hodin NOVOTNÁ Drahuše Country tance III. 8 hodin Mgr. PAAROVÁ Zora Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy 4 hodiny Mgr. PAAROVÁ Zora Interaktivní tabule pro pokročilé Mgr. SASÍNOVÁ Eva 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 4 hodiny Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Fyzika s interaktivní tabulí 1 - zajímavá fyzika Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Osvědčení vyhl. 50, platnost 3 roky Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Fyzika s interaktivní tabulí 2 - zajímavá fyzika Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Mgr. ŠLAPÁKOVÁ Eva Osvědčení vyhl. 50, platnost 3 roky Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina Instruktor snowboardingu Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 144 hodin ZÁLABSKÁ Eva Průkaz rozhodčího - 2 třída Mgr. ŽANDOVÁ Lenka Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ 4 hodiny Mgr. HEZKÁ Martina Interaktivní tabule pro pokročilé Mgr. HEZKÁ Martina Interaktivní výuka - Interaktivní tabule Mgr. SVOBODOVÁ Kateřina Alles Klar -Prasentation Mgr. SECKÁ Jana Projekt a výuka 8 hodin Trend vývoje: udržení a zlepšení práce sportovních tříd podpora činnosti ŠAK zdokonalování výuky výpočetní techniky renovace stávajícího vybavení, internet do výuky využívání dvou interaktivních tabulí umístěných v učebně jazyků a přírodopisu budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí (multimediální knihovna, sportovní areál, sportovní, vědomostní a dovednostní kroužky atd.) zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce s problémovými žáky prevence šikany zkulturnění prostředí ve třídách recyklace papíru a plastů ve větší míře vyzdvihovat vzorné žáky 2x ročně probíhá odměňování žáků důraz i na prevenci patologických jevů ve společnosti zvyšování kvality výuky jazyků 3 až 4 hodiny týdně ve 3. až 9. ročníku důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s ŠVP hlavním úkolem ve školním roce 2009/2010 bylo pokračovat v realizaci Školního vzdělávacího programu 6. Školní jídelna (podle stavu k ) Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet. Počet Kapacita jídelny 630 Počet strávníků 450 Přepočtený počet pracovníků 7 V Pardubicích dne 24. září 2010 Schváleno Školskou radou 11. října 2010 Mgr. Ema Jičínská ředitel školy Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více