ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Mimoškolní aktivity Poradenské služby... 8 B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje: Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka opět jedna (pro velký zájem v letošním školním roce v 1. ročníku dvě třídy) třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2009/10 probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA, ve ročníku a v 9. ročníku školy probíhala výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č. j a ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy v 9. ročníku se vyučovalo podle učebního plánu základní školy pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č. j Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část 2. Přehled učebních plánů , 9. ročník: Učební plán Základní škola, č. j.: / ročník třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č. j a ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace /0 Matematika /5 Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti /1 Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/ /0 Tělesná výchova /5 Týdenní dotace povinných předmětů /32 Nepovinné předměty * 0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A,3.A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce/němčina hrou (1hod) 7.B, 7.C Volejbal/Sportovní hry/praktikum z počítačů/konverzace v anglickém jazyce/němčina hrou/výtvarné umění (3hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačové praktikum/chemické praktikum/praktikum z přírodopisu (1 hod) 8.B Volejbal/Sportovní hry (1 hod) Jazykové praktikum/matematické praktikum (1 hod) Počítačové praktikum/chemické praktikum/praktikum z přírodopisu (1 hod) 9.B Cvičení z matematiky *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 1.A, 1.B, 2.A Plavání 4.A, 5.A Pohybové a sportovní hry A Atletická příprava Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pracovní poměr Pedagogická a odborná způsobilost Vyuč. úvazek Mgr. Abelová Zdenka U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Burešová Dagmar U trvalý M - F 22 Mgr. Dražková Ivana U trvalý Čj - D - Rv 22 Dudychová Monika VV trvalý Vedoucí vychovatelka 23 Mgr. Fuka Jan U trvalý Pč Hv - Inf 6 Mgr. Hedvičák Jaroslav U trvalý Tv - Z Př 22 Mgr. Hezká Martina U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Hovorková Jaromíra U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Jičínská Ema Ř trvalý M - Ch 6 Mgr. Jírková Zdena U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Kakosová Pavlína U trvalý 1. stupeň 22 Kikisová Dana V trvalý vychovatelka 28 Mgr. Klepalová Lenka U trvalý Čj On 22 Mgr. Kremsová Ivana U do Př - Hv 22 Mgr. Kubanová Karla U trvalý M Ch 22 Kulichová Eva U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Lacová Jana U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Mivaltová Jana U trvalý Aj 22 Mgr. Musilová Zuzana U MD 1. stupeň 22 Mgr. Musílková Hedvika U do stupeň 22 Mgr. Netolická Markéta ZŘ trvalý M Ch 8 Nováková Lenka U trvalý D -Tv Pč 22 Novotná Drahuše U trvalý vychovatelka 28 Outulná Drahomíra V trvalý vychovatelka 28 Mgr. Paarová Zora U trvalý Tv - Z 22 Mgr. Plíšková Petra U do stupeň 22 Mgr. Secká Jana U zástup za MD 1. stupeň 22 Mgr. Svobodová Kateřina U do Nj - Ov 22 Mgr. Rozinková Martina U trvalý 1. stupeň 22 Mgr. Sasínová Eva U trvalý Čj - D 22 Mgr. Šindlerová Věra U trvalý F Ch 22 Mgr. Šlapáková Eva U trvalý F Ch 22 Mgr. Štruncová Kateřina U do Z - Aj 22 Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ trvalý 1. stupeň 11 Zálabská Eva U trvalý vychovatelka 28 Mgr. Žandová Lenka U trvalý 1. stupeň 22 U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Zařazení Pracovní poměr Laušmanová Zdeňka mzdová účetní do Hloušková Lenka ekonomka školy trvalý Durchánek Miroslav školník trvalý Brandová Jitka uklízečka trvalý Hánová Jaroslava uklízečka trvalý Korbelová Vladimíra uklízečka trvalý Slepčíková Magdalena uklízečka trvalý Vomlelová Květa uklízečka trvalý Zelingerová Hana uklízečka trvalý Novotná Iveta vedoucí školní jídelny trvalý Gregorová Naděžda vedoucí kuchařka trvalý Bičanová Marcela kuchařka trvalý Foorová Jana kuchařka trvalý Kudrnová Hana kuchařka do Paseková Žaneta kuchařka do Polívková Božena kuchařka trvalý Bartásková Růžena kuchařka do Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2009/2010 bylo přijato 69 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 95 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2009/2010 bylo přijato 23 žáků, z toho 6 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 vycházelo ze základní školy 52 žáků. Z toho: na gymnázia a střední školy 35 žáků, na víceleté gymnázium odešli 4 žáci, na učební obory (bez maturity) 13 žáků. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště: 9. ročník 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium Pardubice, Dašická Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Obchodní akademie a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o Střední zdravotnická škola Pardubice Střední škola automobilní Holice EDUCAnet - SOŠ Pardubice, s.r.o Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU, Pardubice DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. Pardubice VOŠ, SOŠ a SOU, Kostelec nad Orlicí SOŠ a SOU Hradec Králové SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SOU plynárenské Pardubice SOU technické Přelouč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim SOŠ a SOU Bohemia s.r.o Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové Střední škola elektrotechniky a strojírenství Praha Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové Střední škola obchodu a služeb Choceň SOŠ a SOU Šumperk Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice Součet CELKEM 48 Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. V budově školy byly zjištěny tyto závady: 1) v předsíních u umyvadel na hygienických zařízení žáků je pouze přívod studené pitné vody 2) omyvatelné povrchy stěn v předsíních a kabinách WC jsou poškozené 3) rozsazení žáků se neřídí jejich tělesnou výškou a uspořádání lavic je netradiční. Body 1) a 2) škola nemůže řešit bez finanční účasti MmP. Proto byl vyzván odbor majetku a investic MmP k nápravě. Zatím bez úspěchu. Bod 3) škola vyřešila neprodleně po kontrole. Lavice jsou v tradiční poloze, učitelé kontrolují rozsazení žáků. Dne byla provedena kontrola vyměřovacích základů pojistného, mzdových listů a evidence pracovních úrazů VZP. Při kontrole vyměřovacích základů a výše pojistného nebyly zjištěny nedostatky, hlášení pracovních úrazů a úrazů žáků bylo v pořádku. Při kontrole plateb pojistného bylo zjištěno, že penále z roku 2007 ve výši 1 848,- Kč bylo organizaci prominuto a přeplatek byl po kontrole vrácen. 8. Mimoškolní aktivity Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 5x angličtina pro nejmenší, logopedie, předškolička, doučování z českého jazyka a matematiky, výtvarný kroužek a dyslexie. Ve školní družině pracovaly kroužky sportovní, plavání, dramatický, přírodovědný a výtvarný. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Na prevenci sociálně patologických jevů byl zaměřen projekt Odboru komunitních služeb MmP na posílení třídních kolektivů s názvem Třídní kolektiv jsme my!, který probíhal na naší škole pro žáky 6. tříd v období od ledna do února Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole za účasti Jany Adámkové moderátorky televize Nova. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. V červnu proběhla dobročinná akce Pomocná tlapka, pod vedením paní učitelky Zory Paarové a jejich žáků. Na výstavě prací žáků si mohli rodiče zakoupit obrázek, a tím přispět na opuštěná a nemocná zvířata. Celkem se utržilo Kč. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Žáci celé školy se zapojili do oslav Dne Země, které pro ně připravili hravou formou paní učitelky Ivana Kremsová a Kateřina Štruncová. 9. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog a pracovnice oddělení sociální péče při Magistrátu města Pardubic. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 V ý ročn í zpráva školy za rok 2007/2008 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Úřad práce Dotace MmP hřiště Dary od rodičů a sponzorů Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy VHČ tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6 tis. Kč 117 tis. Kč 50 tis. Kč 45 tis. Kč 71 tis. Kč 6 tis. Kč 187 tis. Kč tis. Kč 415 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 263 tis. Kč OON 47 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 294 tis. Kč Plavání žáci 81 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 31 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 820 tis. Kč Odpisy 238 tis. Kč Opravy a údržba 416 tis. Kč Ostatní náklady tis. Kč Školní družina 187 tis. Kč Výdej potravin tis. Kč Výdaje VHČ 226 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 V ý ročn í zpráva školy za rok 2007/2008 E k onomická část 3. Doplňková činnost Celkové příjmy: Pronájem tělocvičen a hřiště kroužky ostatní Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky z toho: z toho: tis. Kč 311 tis. Kč 100 tis. Kč 4 tis. Kč 266 tis. Kč 115 tis. Kč 14 tis. Kč 118 tis. Kč 19 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: Z doplňkové činnosti: Hospodářský výsledek celé organizace: ,94 Kč ,33 Kč ,27 Kč V prosinci 2006 byla na škole zjištěna finanční zpronevěra cca Kč. Magistrát města Pardubic poskytl škole půjčku v celé výši. Na začátku roku 2007 byly zjištěny další nedoplatky ve výši cca Kč, což byl záporný hospodářský výsledek roku Bývalá ekonomka vrátila škole v červenci 2007 částku ve výši 500 tis. Kč a zbylých cca 340 tis. Kč opět poskytl škole Magistrát města Pardubic formou půjčky. Těmito dvěma částkami škola kryla záporný výsledek. Trestní řízení proti bývalé ekonomce bylo ukončeno. Policie bezpečně prokázala bývalé ekonomce zpronevěřenou částku cca Kč, kterou škole uhradila (v tom je započítáno 500 tis., které vrátila v roce 2007). Škola zakončila rok 2007 s kladným hospodářským výsledkem 178 tis. Kč, rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem 243 tis. Kč, rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem 350 tis. Kč Tímto způsobem škola snižovala záporný hospodářský výsledek z roku Částky byly převedeny do rezervního fondu a z něho se splácely půjčky Magistrátu města Pardubic. Záporný výsledek z roku 2006 byl do roku 2009 splacen. V roce 2010 zbývalo škole uhradit Magistrátu města Pardubic zbytek půjčky ve výši tis. Kč. Tato částka se stala pro školu nevymáhatelnou pohledávkou. Magistrát města Pardubic v dubnu 2010 na zasedání Rady města a zastupitelstva škole tuto nevymáhatelnou částku odpustil a škola je bez finančního závazku. Pro srozumitelnost: v roce 2007 byl kladný HV 178 tis. Kč a 22 tis. Kč se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno proti půjčce 200 tis. Kč. V roce 2008 byl kladný HV 243 tis. Kč a 39 tis se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno dalších 282 tis. Kč proti půjčkám. V roce 2009 byl kladný HV 350 tis. Kč a 8 tis se doplatilo z rezervního fondu. Splaceno dalších 358 tis. Kč proti půjčkám. Celkem tedy splaceno 840 tis. Kč. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 23,5 22,2 22,9 Přepočtený počet pracovníků * * 51,5 Počet pedagogických pracovníků * * 35,5 Počet žáků na učitele * * 14,2 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana VII. ročník: 1. B 1. místo 1. A 2. místo 2. A 1. místo 3. A 1. místo 4. A 2. místo 5. A 3. místo Kinderiáda (2. 5. třídy): 3. místo v celostátním kole (odměna Kč) 2. místo v krajském kole Soutěž o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 1. místo štafeta (chlapci) 2x 1. místo štafeta (dívky) 3x 2. místo štafeta (chlapci) 1x 2. místo štafeta (dívky) 1x 3. místo štafeta (chlapci) 1x 3. místo štafeta (dívky) 4x Orientační běh 1. místo v obou kolech Mc Donald kopaná 5. místo v okresní kole (1. 3. třídy) 2. místo v okresní kole (4. 5. třídy) Olympiáda dětí a mládeže plavání: 2. místo v okresním kole (dívky) 6. místo v okresním kole (chlapci) Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh 1. místo v regionálním kole (chlapci) 2. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže vybíjená: 2. místo v regionálním kole (chlapci) 5. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže košíková 4. místo v regionálním kole (dívky) Olympiáda dětí a mládeže softbal 1. místo v regionálním kole (chlapci) 3. místo v okresním kole (chlapci) Liga škol PAMAKO v malé kopané 4. místo v okresním kole Mikulášský turnaj v košíkové 5. místo Košíková Nestle Cup 2. místo v okresním kole (dívky) 4. místo v okresním kole (chlapci) Kopaná 1. místo v okresním kole (dívky) Atletický čtyřboj 3. místo v regionálním kole (dívky) 2. místo v regionálním kole (chlapci) Turnaj ve florbale PCE-HK 6. místo Jednotlivci: 1.místo v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Vendula Pithartová 1.B, Čeněk Pithart 1.B, Vendula M. Hooper 2.A, Alžběta Levinská 3.A, František Prudič 3.A, Ondřej Skalický -5. B Pavlína Novotná - 8.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Vojtěch Netymach - 8.A 1. místo O nejrychlejšího chlapce Pardubic Jana Týlová 9.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Tereza Piskačová 6.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Aneta Krámová -6.A 1. místo O nejrychlejší dívku Pardubic Vojtěch Škareda -7.A 1. místo O nejrychlejšího chlapce Pardubic Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes Andrea Kucharová 6.A postup do regionálního kola Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 S tatistická část Dominika Láníková 8.B postup do regionálního kola O pardubický pramínek žáci 3.B Evropa ve škole žáci ročníku a 3.B Olympiáda v českém jazyce 23 žáků ve školním kole Martin Tilgner 9.A postup do okresního kola Mistr slov Barbora Číhařová 8.A Veronika Bibrová 7.C Recitační soutěž ve Svitavách žáci 2.A krajské kolo bez umístění Recitační soutěž ročníku účast v literárně-výtvarné soutěži Jakou barvu má svět Zeměpisná olympiáda Olympiáda z anglického jazyka 83 žáků ve školním kole Petr Langr 9.A Olympiáda z německého jazyka 10 žáků ve školním kole Tomáš Sura 8.B Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda 33 žáků ve školním kole Lukáš Lejhanec 6.B - postup do okresního kola Petra Vaňousová 7.B - postup do okresního kola Filip Krigovský 8.A - postup do okresního kola žáci ročníku Olga Hloušková 3.A Anna Mustafina 3.B Šimon Luptovský 4.A Karolína Kynclová 6.A Martin Tilgner - 9.A žáci ročníku Hana Kvapilová 8.A Petra Brandová 8. A Martin Sýkora 9.A žáci ročníku Veronika Mertová 6. C Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 S tatistická část Atletika výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo nám. Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2009 (podzim) nejmladší žactvo: tři ze čtyř družstev postoupili do finále krajského přeboru (dále jen KP). V krajském finále zvítězilo družstvo žáků i žákyň. Naše druhé družstvo žáků obsadilo 6. místo. mladší žactvo: mladší žáci obsadili 2. místo ve finále KP družstev mladší žákyně obsadily 3. místo ve finále KP družstev starší žactvo: starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev starší žákyně obsadily 3. místo v KP družstev semifinále ČR družstev se uskuteční 25. září (po uzávěrce) B. Krajský přebor-jednotlivci 2010 (hala) Vojtěch Netymach- 1. místo (skok daleký), 1. místo (60m), 1. místo (60mpřekážek), 1. místo (150m) Josef Havlíček- 1. místo (800m), 3. místo (skok daleký) Adam Krupa- 3. místo (skok vysoký) Pavlína Novotná- 3. místo (150m) Kristýna Vlasáková- 3. místo (800) 2009 (dráha) Josef Havlíček- 1. místo (800m) Jana Týlová- 1. místo (skok o tyči), 2. místo (200mpřekážek). 3. místo (3x300m) Kristián Duha- 2. místo (100mpřekážek) Adam Krupa- 2. místo (skok o tyči) Denis Štěrba- 2. místo (200mpřekážek) Tomáš Maivald- 3. místo (800m) Ondřej Kopecký- 3. místo (skok vysoký) Zuzana Krupičková- 3. místo (skok o tyči) Adéla Kettnerová- 3. místo (hod diskem), 3. místo (vrh koulí) Lukáš Pilný - 3. místo (skok daleký) Hana Hrašová- 3. místo (3x300m) Petra Brandová- 3. místo (3x300m) C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2009 (dráha) Tomáš Němec - 2. místo (skok o tyči) Jana Týlová místo (skok o tyči) Filip Matějka - 7. místo (devítiboj) 2010 (hala) Vojtěch Netymach - 3. místo (60m) Vojtěch Netymach - 3. místo (150m) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 S tatistická část Vojtěch Netymach - 4. místo (sedmiboj) Jana Týlová - 5. místo (skok o tyči) Josef Havlíček - 6. místo (800m) 2010 (dráha) Vojtěch Netymach - 4. místo (60m) Vojtěch Netymach - 7. místo (devítiboj) Vojtěch Škareda místo (pětiboj) Josef Havlíček místo (800m) David Sklenář místo (pětiboj) Jana Týlová místo (skok o tyči) Kořínek-Novotný-Kratochvíl-Netymach - 7. místo (4x60m) Novotná-Krupičková-Čaladi-Týlová místo (4x60m) D. Mezistátní utkání-reprezentace ČR 2009 (dráha) Tomáš Němec - 4. místo (skok o tyči) 2010 (dráha) Vojtěch Netymach - 3. místo (60m) E. KINDERIÁDA V regionálním kole z 33 škol obsadili naši mladí atleti 2. místo a postoupili tak do celostátního finále. V něm ze 42 postupujících škol skončili na 3. místě. Reprezentovali nás - Vendula Hooper, Alžběta Levínská, Natálie Černohorská, Natálie Pátková, Eliška Perná, Martin Burian, František Prudič, Jiří Sokol, Lukáš Kuthan, a Vojtěch Adamec. F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2009 (dráha) Naši mladí atleti a atletky získali v tradičním a prestižním závodě ve sprintu na 60m šest titulů. Nejrychlejšími Pardubáky se ve svých kategoriích stali - Vojtěch Škareda (roč. 1997), Vojtěch Netymach (roč. 1995), Tereza Piskačová (roč. 1998), Aneta Krámová (roč. 1997), Pavlína Novotná (roč. 1996), Jana Týlová (roč. 1995). G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika-Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Gabriela Váňová, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec, Orientační běh-david Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport-michal Tydrych Kanoistika-Radka Valíková Tenis-Pavla Šmídová Házená-Tomáš Hes Horolezectví- Tomáš Kučera Nikola Řehounková byla první atletickou účastnicí z Pardubic na Olympiádě mládeže v Singapuru. Představila se na ní v běhu na 400m překážek a v celosvětové konkurenci vyběhala 10. místo. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část Další stručný komentář V první polovině roku 2009 proběhla částečná rekonstrukce školy. Z dotací EU byla zateplená škola a byla vyměněná stávající okna za plastová. Ze školního rozpočtu byl rekonstruován vestibul školy. Aprobovanost na škole byla 95 %. Prostory školy byly plně vytíženy. Škola byla vybavená již třetí interaktivní tabulí a čtvrtým dataprojektorem. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně studuje v zahraničí. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Školní družina vybavila své hřiště horolezeckou stěnou k nové prolézačce. Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 2x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Škola se zapojila do projektu Dětství bez úrazu ve spolupráci s VZP a Českou pojišťovnou. Společně s ostatními školami v obvodu žáci 6. ročníku přivítali na stadionu Světový běh harmonie. Ve škole pracuje Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 5. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 byla na DVPP vyčleněna a využita částka Kč z rozpočtu školy. Kurzy, které pedagogové absolvovali: Příjmení a jméno Název školení Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 4 hodiny Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana Úvod do první pomoci při šikanování 8 hodin * DUDYCHOVÁ Monika Kázeň ve třídě a autorita učitele 4 hodiny Ing. FUKA Jan Bakaláři - Co by měl znát správce 4 hodiny Mgr. HEDVIČÁK Jaroslav Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky 30 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku 15 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Enviromentální výchova na prvním stupni ZŠ 6 hodin Mgr. HOVORKOVÁ Jaromíra Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku 16 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Motivace a motivační výukové systémy v CH 5 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd I.- management školní třídy 7 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd II.- hry s psycholog. obsahem 7 hodin Mgr. JÍRKOVÁ Zdena Vedení prob. tříd III. - probl. situace ve výuce 6 hodin Mgr. KAKOSOVÁ Pavlína Projekt a výuka 8 hodin Mgr. KAKOSOVÁ Pavlína Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ 4 hodiny Mgr. KLEPALOVÁ Lenka Kurz efektivního učení a rozvoje paměti 2. část 10 hodin Mgr. KREMSOVÁ Ivana Konference EVVO v Pardubickém kraji 7 hodin Mgr. KUBANOVÁ Karla Bakalář - Zápis známek a tiskové sestavy s klasifikací Mgr. KUBANOVÁ Karla Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4 hodiny Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku 15 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku 16 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. r. 3 hodiny Mgr. MIVALTOVÁ Jana Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách Mgr. NETOLICKÁ Markéta Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Stud. pro kval. vých. poradce bez spec. pedagog. vzdělání 63 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Kázeň ve třídě a autorita učitele 4 hodiny NOVÁKOVÁ Lenka Instruktor lyžování NOVOTNÁ Drahuše Country tance II. 8 hodin NOVOTNÁ Drahuše Country tance III. 8 hodin Mgr. PAAROVÁ Zora Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy 4 hodiny Mgr. PAAROVÁ Zora Interaktivní tabule pro pokročilé Mgr. SASÍNOVÁ Eva 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 4 hodiny Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Fyzika s interaktivní tabulí 1 - zajímavá fyzika Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Osvědčení vyhl. 50, platnost 3 roky Mgr. ŠINDLEROVÁ Věra Fyzika s interaktivní tabulí 2 - zajímavá fyzika Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Mgr. ŠLAPÁKOVÁ Eva Osvědčení vyhl. 50, platnost 3 roky Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina Instruktor snowboardingu Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 12 hodin Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 144 hodin ZÁLABSKÁ Eva Průkaz rozhodčího - 2 třída Mgr. ŽANDOVÁ Lenka Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ 4 hodiny Mgr. HEZKÁ Martina Interaktivní tabule pro pokročilé Mgr. HEZKÁ Martina Interaktivní výuka - Interaktivní tabule Mgr. SVOBODOVÁ Kateřina Alles Klar -Prasentation Mgr. SECKÁ Jana Projekt a výuka 8 hodin Trend vývoje: udržení a zlepšení práce sportovních tříd podpora činnosti ŠAK zdokonalování výuky výpočetní techniky renovace stávajícího vybavení, internet do výuky využívání dvou interaktivních tabulí umístěných v učebně jazyků a přírodopisu budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí (multimediální knihovna, sportovní areál, sportovní, vědomostní a dovednostní kroužky atd.) zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce s problémovými žáky prevence šikany zkulturnění prostředí ve třídách recyklace papíru a plastů ve větší míře vyzdvihovat vzorné žáky 2x ročně probíhá odměňování žáků důraz i na prevenci patologických jevů ve společnosti zvyšování kvality výuky jazyků 3 až 4 hodiny týdně ve 3. až 9. ročníku důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s ŠVP hlavním úkolem ve školním roce 2009/2010 bylo pokračovat v realizaci Školního vzdělávacího programu 6. Školní jídelna (podle stavu k ) Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet. Počet Kapacita jídelny 630 Počet strávníků 450 Přepočtený počet pracovníků 7 V Pardubicích dne 24. září 2010 Schváleno Školskou radou 11. října 2010 Mgr. Ema Jičínská ředitel školy Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více