Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky"

Transkript

1 Tavicí přístroje lepidla MC21 MOD pro fóliové sáčky Návod k obsluze - Czech - Vydání 07/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je autorskými právy chráněná publikace společnosti Nordson. Copyright Tento dokument nesmí být - ani částečně - publikován, kopírován, jiným způsobem rozmnožován nebo překládán do jiných jazyků bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nordson. Nordson si vyhrazuje právo na změny bez zvláštního upozornění Všechna práva vyhrazena. - Překlad původního návodu k obsluze - Ochranné známky AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, cscan+, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, LEAN CELL, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, Optimum, Package of Values, PatternView, PermaFlo, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Signature, Slautterback, Smart Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, Sure Wrap, Tela Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Ultra, UniScan, UpTime, u TAH, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. jsou registrované ochranné známky - - společnosti Nordson Corporation. Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, EquiBead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trlogy, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, 2 Rings (Design) jsou registrované ochranné známky - - společnosti Nordson Corporation. Označení a podnikové znaky v této dokumentaci mohou být známkami, jejichž používání třetími osobami k vlastním účelům může porušit vlastnická práva.

3 Obsah I Obsah Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Bezpečnostní upozornění Úvod Použití v souladu s určením Oblast použití (s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu) Provozní omezení Příklady nesprávného používání Zbytková nebezpečí K návodu k provozu Konfigurační kód Typový štítek Pracovní postup Tavení na požadavek (Melt On Demand) Nejdůležitější součásti Víko nádrže a pneumatický válec s plunžrem Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku Výklopná nádrž Obtoková destička s pojistným ventilem Mechanický pojistný ventil Pneumatický regulační ventil (volitelné) Ochranný kryt Odsávací příklop Tlakové čidlo Regulace tlaku (volitelné) Skříňový rozvaděč Světelné signální zařízení Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz a tlačítko Spustit plunžr / Zvednout plunžr Hlavní spínač Větrání skříňového rozvaděče Připojovací hadicová hrdla Rozhraní XS Rozhraníí Signálově řízený provoz Rozhraní Profibus DP (volitelné) Dveřní zámek Speciální knihvazačské komponenty

4 II Obsah Instalace Vybalení Doprava Zdvihání (vybalené zařízení) Demontáž Skladování Likvidace Instalace Přišroubování světelného signálního zařízení Odsávání výparů lepidla Elektrická přípojka Položení kabelů Napětí v síti Rozhraní XS 5 / Rozhraní XS 5.1, XS Oddělené výstupy řídicích signálů Rozhraníí XS Rozhraní Profibus DP (volitelné) Pneumatické připojení Pneumatický regulační ventil (volitelné) Signálově řízený provoz: Volba řídícího napětí nebo řídícího proudu na modulu I/O # Instalace vytápěné hadice Použití druhého otevřeného klíče Přišroubování Odšroubování Zbavení lepidla tlaku Obsluha Všeobecné informace Čísla kanálů Na ovládacím panelu Na sběrnici pole Průhledná tlačítka Tlačítka se světelnými kontrolkami nebo bez nich Význam barev Význam symbolů Standardní symboly teplotních kanálů Zadávací okno Strana Výměna měniče kmitočtu Ukazatel stavu První uvedení do provozu Propláchnutí tavicího přístroje Na ovládacím panelu nastavte Standard I/O: Při řízení hranou signálu platí (příklad) Ovládací panel Přehled Zavedení foliového sáčku Řízený zahřívací provoz Zablokování podhřátí Ochrana rozběhu motoru Potvrzení ochrany rozběhu motoru Denní zapnutí Denní vypnutí Vypnutí v případě nouze Ovládací panel průmyslového PC (IPC) Spořič obrazovky Startovací stránka Barvy poloh plunžru Barvy stavu naplnění v zásobníku

5 Obsah III Teplotní parametry Doporučené požadované hodnoty teplot Příklad: Zvýšení požadované hodnoty teploty Parametry (Stránka 1: Hodnoty poplachu) Grafické znázornění teplotních parametrů Kontrola zahřátí a ochlazení Parametry (Stránka 2: Aktivace kanálu, druh provozu, typ úsekové regulace) Parametry (Stránka 3) Tavicí přístroj Zapnutí/Vypnutí snížení teploty Zapnutí/Vypnutí všech motorů (celkové uvolnění) Zapnutí/Vypnutí topení Zapnutí/vypnutí týdenních spínacích hodin Aktivace ochrany heslem Protokol poplachů Informace (tavicí přístroj a kontrolní systém) Práce s aplikačními skupinami Konfigurace aplikačních skupin Konfigurace (Stránka 1: Týdenní spínací hodiny, snížení teploty, přizpůsobení zbývalícího objemu, změna jazyka, recepty) Při použití týdenních spínacích hodin je nutno respektovat (příklad programu) Konfigurace (Stránka 2: Např. jednotky, zpoždění připravenosti systému k provozu, heslo, interval údržby, sběrnice pole) Druhy provozu řízení Konfigurace (Stránka 3: Např. Reset na výrobní nastavení, přidělení nového tlakového čidla) Příklad: Nastavení IP adres s síti Motor Zapnutí/vypnutí motoru (jednotlivé uvolnění) Volba signálového řízení nebo ručního provozu Parametry (Stránka 1: Druh uvolnění motoru, přizpůsobení hlavnímu stroji) Parametry (Stránka 2: Signálově řízený provoz) Parametry (Stránka 3: Zpoždění vypnutí motoru, signalizační hlásič prahové hodnoty) Parametry (Stránka 4: Tlakové poplachy, přepnutí Regulace počtu otáček / Regulace tlaku) Tlakové čidlo A / tlakové čidlo B Regulace počtu otáček Ruční provoz Příklad: Zvýšení požadované hodnoty počtu otáček čerpadla Regulace počtu otáček Signálově řízený provoz Regulace tlaku - Ruční provoz Regulace tlaku Signálově řízený provoz Tlakové regulační parametry PID Nastavovací protokol Obsluha přes webový server IPC Webserver Login z operačního systému Windows 7 zákazníka Vytvoření spojení mezi serverem a zákazníkem Připojení kabelu Ethernet Vyvolání tavicího přístroje (VersaWeb) Načtení a stažení receptů zákazníků Stažení (stažení receptury z paměťové karty na PC) Načtěte (zkopírujte a načtěte recepturu z PC na novou paměťovou kartu)

6 IV Obsah Údržba Nebezpečí popálení Zbavení lepidla tlaku Pravidelná údržba Pomocné prostředky Vnější čištění Ovládací panel Vizuální kontrola na vnější poškození Bezpečnostní a funkční testy Vyprázdnění nádrže kondenzátu Likvidace kondenzátu Údržba větrání skříňového rozvaděče Nádrž Ruční čištění nádrže Tavicí deska a zásobník Deska plunžru: Zkontrolujte odvzdušňovací otvory Výměna druhu lepidla Výměna termostatu přehřátí Při použití čisticích prostředků dodržujte následující upozornění 5 6 Zubové čerpadlo Kontrola těsnosti Výměna hřídelového těsnění čerpadla Dotažení upevňovacích šroubů Protokol údržby

7 Obsah V Odstraňování poruch Několik užitečných rad Světelné signální zařízení, čísla alarmů a text alarmů Světelné signální zařízení: Provozní stavy Ovládací panel: Sběrné poruchy Spuštění a reset poplachů Grafické znázornění teplotních parametrů Podhřátí a přehřátí Výstraha Spuštění výstrahy podhřátí Spuštění výstrahy přehřátí Podhřátí a přehřátí - Porucha Spuštění poruchy podhřátí Spuštění poruchy přehřátí Přehřátí Vypnutí Spuštění softwarem Vypnutí termostaty Termostat nádrže Termostat transformátoru Podtlak Výstraha Spuštění výstrahy podtlaku Přetlak Výstraha / Přetlak Porucha Spuštění výstrahy přetlaku Spuštění poruchy přetlaku Teplotní čidlo Porucha Spuštění zkratem Spuštění poruchou čidla nebo otevřeným vstupem čidla Tabulka odstraňování poruch Tavicí přístroj nefunguje Kanál netopí Žádný řídící signál (napětí / proud / frekvence) Ovládací panel nefunguje Žádný materiál (motor se netočí) Žádný materiál (motor se točí) Příliš málo materiálu nebo nepravidelná přeprava Příliš vysoký tlak materiálu Tlak materiálu je příliš nízký Nesprávné otáčky motoru v signálově řízeném provozu Usazeniny materiálu v nádrži / Materiál vytvrzuje v nádrži Plunžr nevyjede nahoru Různé I/O Modul # Vstup frekvence Analogové vstupy Digitální vstupy/výstupy (LED diody) I/O Modul # Diody LED regulačního modulu teploty Diody LED měniče kmitočtu Diody LED IPC Kontrola vyslaných dat sběrnice pole

8 VI Obsah Oprava Nebezpečí popálení Před opravami dodržujte následující upozornění Zbavení tlaku Ovládací panel Sejmutí ovládacího panelu Výměna paměťové karty Zasunutí / Výměna komunikační konstrukční skupiny Vezměte na vědomí! Výměna měniče kmitočtu Výměna modulu CAN měniče kmitočtu Zakončovací odpor sběrnice CAN Na ovládacím panelu: Přiřazení vyměněných měničů kmitočtu (MK) jejich motorům. 7 6 Výměna tlakového čidla Zakončovací odpor sběrnice CAN Postup Zubové čerpadlo Výměna těsnění Variseal Použití montážního nástroje U spojky PowerGrip vezměte na vědomí Pokud se vyměňuje zubové čerpadlo nebo motor Výměna modulu I/O, regulačního modulu teploty Modul I/O Nastavení adresy CAN Regulační modul teploty Nastavení adresy CAN Nastavení Ni120 nebo Pt Zapnutí/vypnutí zakončovacího odporu sběrnice Nastavení spínače DIP S Výměna vyhodnocovací jednotky stavu hladiny Důležité pokyny Při výměně čidla stavu naplnění vezměte na vědomí Fiktivní vyrovnání Požadavky Technické údaje Všeobecné údaje Teploty Hodnoty elektrického připojení Jištění tavicího přístroje Rozměry a hmotnosti Odsávací příklop Heslo... A 1

9 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_Q_1012_MX

10 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_Q_1012_MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

11 Bezpečnostní upozornění 1 1 Část 1 Bezpečnostní upozornění Řiďte se prosím bezpečnostními upozorněními dodanými jako samostatnýý dokument a příslušnými bezpečnostní upozorněními uvedenými v celé dokumentaci.

12 1 2 Bezpečnostní upozornění

13 Úvod 2 1 Použití v souladu s určením Část 2 Úvod Tavicí zařízení konstrukční řady MC21 MOD se smějí používat pouze k roztavení a čerpání polyuretanových tavných lepidel (PUR) z foliových sáčků. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením, při kterém společnost Nordson za vzniklá zranění osob a/nebo poškození majetku neručí. K používání v souladu s určením patří také dodržení bezpečnostních upozornění Nordson. Nordson doporučuje, aby se uživatel přesně informoval o vlastnostech materiálů, které hodlá použít. Oblast použití (s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu) S ohledem na svoji elektromagnetickou snášenlivost je tavicí přístroj určen pro použití v průmyslové oblasti. Provozní omezení Při použití v bytových, obchodních, podnikatelských nebo malých provozech si uvědomte, že tento přístroj může rušit jiné přístroje, např. rádia. Příklady nesprávného používání Přístroj se nesmí používat za následujících podmínek: Není-li v bezvadném stavu Bez tepelné izolace a ochranných krytů S otevřenými dveřmi skříňového rozvaděče ve výbušné atmosféře Při nedodržení hodnot uvedených v části Technické údaje. V tavicím přístroji se nesmí zpracovávat následující materiály: Výbušné a požárně nebezpečné materiály Lepidla/Čisticí prostředky ve formě granulátu, svíčky nebo s odstraněným foliovým sáčkem Erozivní a korozívní materiály Potraviny.

14 2 2 Úvod Zbytková nebezpečí K návodu k provozu Z hlediska konstrukce bylo učiněno vše pro rozsáhlou ochranu pracovníků před možným ohrožením. Některým zbytkovým nebezpečím však nelze zabránit: Nebezpečí rozdrcení při zavírání víka nádrže Nebezpečí popálení horkým materiálem Nebezpečí popálení při činnostech údržby a opravách, při kterých musí být tavicí přístroj zahřátý. Nebezpečí popálení při našroubování a odšroubování vytápěných hadic. Výpary z materiálů mohou být zdraví škodlivé. Zabraňte jejich vdechování. Poškození kabelů/vedení připojených zákazníkem, jestliže tyto kabely/vedení byly položeny tak, se dotýkají horkých nebo otáčivých dílů. Pojistný ventil může být vytvrzeným nebo prasklým materiálem vyřazen z provozu. V části Obsluha se popisují i funkce, ke kterým zákazník podle konfigurace tavicího zařízení nemá přístup. V tomto případě nejsou na ovládacím panelu průmyslového PC (IPC) viditelné. Nanášecí hlava = Aplikátor Nanášecí hlava je v literatuře Nordson označována také jako aplikátor. Pojistný ventil = Tlakový regulační ventil (v tomto provozním návodu) V plní pojistný ventil obě funkce. Symboly Ovládací strana (= přední strana) Stav při dodávce Nastavení z výroby Nordson Stav při dodávce parametrů nastavitelných zpět, které je možné tlačítkem nastavit zpět na nastavení z výroby. Reset (zrušení, nulování)

15 Úvod 2 3 Konfigurační kód Box Kód Popis 1 M Moisture (vlhkost) Curing (tuhnutí nebo vytvrzování) 2 C 3 M 4 O 5 D Melt On Demand (tavení na požadavek) 6 - E Standardní Engineered *) *) Vybavení se odlišuje od kódu konfigurace. Tyto zvláštnosti jsou podle potřeby popsány v dodatku, který je potom doplňkem tohoto provozního návodu. 7 K Průměr foliového sáčku: 280 mm (Evropa) N Průměr foliového sáčku: 286 mm (sev. Amerika) 8 4 Provozní napětí: 400 V AC, 3 fáze WYE 5 Provozní napětí: 400 V AC, 3 fáze Delta 6 Provozní napětí: 480 V AC, 3 fáze Delta 9 D Čerpadlo: SN0093 / PR 6m1 + E Čerpadlo: SN0186 / PR 12m1 10 F Čerpadlo: SN0371 / PR 12m2 G Čerpadlo: SN0773 / PR 25m2 H Čerpadlo: SN1710 / PR 100 (při této velikosti čerpadla je možné jen jedno čerpadlo) X Žádná Počet hadic / párů nanášecích hlav 6 12 L 150 C / 300 F M 180 C / 350 F H 230 C / 450 F 13 / Od tohoto místa začínají volitelné možnosti 14 M Manuální pneumatická regulace tlaku (pneumatický pojistný ventil) X Standard (mechanický pojistný ventil) C Regulace tlaku a ukazatel tlaku (only, if Box 10:X) F Obtoková regulace (pneumatický pojistný ventil) 15 A Ukazatel tlaku 1 tlakové čidlo na čerpadlo. Výstupní tlak tavicího přístroje je zobrazován a kontrolován. Jsou zobrazeny poplachy podtlaku a přetlaku. 16 D Sběrnice pole komunikace Profibus-DP 17 K Řídicí napětí pro motor (oddělené vstupy řídicího signálu) X Řídicí signál pro oba motory (jeden vstup řídicího signálu) 18 X Rezervováno 19 X Rezervováno

16 2 4 Úvod Typový štítek Typový štítek existuje ve dvou provedeních. Jeden se nachází na vnější straně tavicího přístroje, druhý ve skříňovém rozvaděči. 1 2 ADHESIVE MELTER 3 4 Serial No: 5 Year 6 U L C US LISTED Nordson Engineering GmbH Lilienthalstr. 6 D Lüneburg - Germany Obr. 2 1 Příklad 1 Označení tavicího přístroje 2 Objednací číslo 3 Konfigurační kód 4 Elektrická přípojka, provozní napětí, frekvence síťového napětí, jištění tavicího přístroje 5 Sériové číslo Rok LU10J01234 Měsíc... G červenec H srpen J záříí K říjen... UPOZORNĚNÍ: Rok výroby a měsíc výroby jsou udány v rámci sériového čísla. 6 Rok výroby Pracovní postup Otevřený fóliový sáček nasaďte do hopperu. V hopperu je tavící deska (1, obr. 2 2). Zde se lepidlo taví a plní zásobník (2). Ze zásobníku teče lepidlo k zubovému čerpadlu (12). Zubové čerpadlo čerpá lepidlo k přípojce hadice (7).

17 Úvod 2 5 Tavení na požadavek (Melt On Demand) Tavicí přístroj taví automaticky množství lepidla z foliového sáčku, které je zapotřebí, aby zásobník zůstal plný. 2 bodové čidlo kontroluje stav naplnění. Poklesne-li stav naplnění pod horní spínací bod, je tavící deska aktivována a pneumaticky ovládaný plunžr zajišťuje nutný přítlak foliového sáčku k tavící desce, v souladu s nastavením regulátoru stlačeného vzduchu. Dosáhne-li stav naplnění horní spínací bod, je tavící deska deaktivována a přítlak vypnut. Zásobní objem zásobníku (2,1 l) umožňuje plynulou dodávku lepidla i při výměně foliového sáčku. Klesne-li stav naplnění pod spodní spínací bod, je čerpadlo ještě dále v chodu pouze o interně spočtený počet otáček. Pokud nebylo doplněno žádné lepidlo, je potom provedeno automatické odstavení motoru/čerpadla. 1 2 Pneumaticky ovládaný plunžr (nevyhřívaná deska plunžru) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Foliový sáček ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Čidlo stavu naplnění Obr. 2 2 Zobrazení principu provozu 1 Tavicí deska (předtavba) 2 Zásobník (hlavní tavení) 3 Motor 4 Spojka 5 Obtoková destička 6 Pojistný ventil 7 Přípojka hadice 8 Vytápěná hadice (příslušenství) 9 Sací kanál 10 Tlakový kanál 11 Obtokový kanál 12 Zubové čerpadlo

18 2 6 Úvod Nejdůležitější součásti Obr Pneumatický válec s plunžrem 2 Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku 3 Přípojka stlačeného vzduchu (max. 6 bar) 4 Víko nádrže 5 Ovládací panel (IPC) 6 Odsávací příklop 7 Ochranný kryt 8 Skříňový rozvaděč 9 Přípojka hadice 10 Převodový motor 11 Spojka 12 Zubové čerpadlo 13 Obtoková destička s pojistným ventilem* 14 Nádrž Upozornění: Pro součásti označené * jsou k dispozici samostatné návody k provozu.

19 Úvod 2 7 Víko nádrže a pneumatický válec s plunžrem Víko nádrže je upevněno pomocí závěsu tak, že může být odsunuto spolu s pneumatickým válcem. Bezdotykový spínač na víku nádrže slouží k identifikaci, zda je víko zavřené. Jazýčkové kontakty (1) na pneumatickém válci zachycují polohu pneumaticky aktivovaného plunžru a tedy stav naplnění fóliového sáčku. Signály jazýčkových kontaktů jsou zpracovávány v IPC. Víko je možné otevřít jen tehdy, jestliže plunžr uvolní horní jazýčkový kontakt. 1 Spodní jazýčkový kontakt slouží ke spuštění hlášení Foliový sáček prázdnýý; jeho výška je nastavená z výroby na úplné vyprázdnění běžného fóliového sáčku, je ale možné ji změnit. Střední jazýčkový kontakt slouží ke spuštění hlášení Foliový sáček skoro prázdnýý. Poté, co plunžr dosáhne své dolní polohy (prázdný fóliový sáček), vyjede automaticky nahoru. Pak je možné fóliový sáček vyměnit. Polohy plunžru jsou na ovládacím panelu znázorněny v různých barvách. Viz část Obsluha.. Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku Regulátor tlaku (2, obr. 2 3) slouží k nastavení pneumatického tlaku působícího na pneumatický válec. Podle zpracovávaného materiálu a provozního výkonu je nutné změnit nastavení (2,5 až 6 bar / 36,5 až 87 psi).

20 2 8 Úvod Výklopná nádrž Nádrž je rozdělena na hopper, do kterého se vkládá foliový sáček, tavnou desku a zásobník. Pro vyčištění tavicí desky a zásobníku lze nádrž odklopit (viz část Údržba, nádrž). Hopper Tavicí deska Zásobník

21 Úvod 2 9 Obtoková destička s pojistným ventilem Mechanický pojistný ventil Mechanický pojistný ventil omezuje tlak lepidla vytvářený zubovým čerpadlem a udržuje jeho stálou hodnotu. Při překročení nastaveného tlaku se otevře pojistný ventil a lepidlo obíhá uvnitř obtokové destičky. Pneumatický regulační ventil (volitelné) Viz samostatný provozní návod pro pneumatický pojistný ventil a řízení pneumatických pojistných ventilů. 1 2 Manuální regulace tlaku Pneumatický pojistný ventil (1) slouží k nastavení tlaku lepidla prostřednictvím pneumatického ovládacího tlaku. Ovládací tlak lze nastavit ručně v samostatném řízení (2). Obtoková regulace Pneumatický pojistný ventil (1) slouží k nastavení tlaku lepidla prostřednictvím pneumatického ovládacího tlaku. Ovládací tlak je nastavován elektrickým signálem, který dostává magnetický ventil samostatného řízení (2). Jakmile se nanášecí hlava zavírá, začíná lepidlo cirkulovat obtokovou destičkou. Ochranný kryt VAROVÁNÍ: Zařízení nepoužívejte bez ochranného krytu. Při instalaci, údržbě apod. je možné ochranný kryt odstranit.

22 2 10 Úvod Odsávací příklop 1 Při zpracování polyuretanových tavných lepidel (PUR) dochází k výparům materiálu, které se musí odsávat pokud možno přímo z nádrže. K tomuto účelu je zařízení vybaveno odsávacím příklopem (1). Odsávací příklop musí být připojen k odsávacímu zařízení, které musí zajistit zákazník. Tlakové čidlo 1 Jedno tlakové čidlo (1) na čerpadlo bezprostředně u výstupu materiálu k indikaci tlaku a/nebo regulaci tlaku. Tlak je zobrazen na ovládacím panelu. Spuštění výstrahy nízký tlak a přetlak popř. porucha se nastavuje a zobrazuje na ovládacím panelu. Regulace tlaku (volitelné) Na ovládacím panelu se zadá požadovaný tlak. Pomocí tlakového čidla se tlak přemění na elektrický signál a přes sběrnici CAN se použije k regulaci. Ovládací panel Nádrž Čerpadlo + motor Tlakové čidlo Hadice Nanášecí hlava s tryskou Obr. 2 4 Fotografie podobná

23 Úvod 2 11 Skříňový rozvaděč Obr Světelné signální zařízení 2 Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz 3 Tlačítko Zdvihnout plunžr 4 Tlačítko Spustit plunžr 5 Hlavní spínač 6 Vzduchový filtr a ventilátor 7 Vzduchový filtr 8 Typový štítek 9 Vedení kabelu připojení na síť 10 Připojovací hadicová hrdla 9 11 Rozhraní Signálem řízený provoz (XS5) / Rozhraní Oddělené řídicí napětí (XS5.1/XS5.2) 12 Rozhraní XS2 13 Kabelová průchodka Profibus (volitelné) * Upozornění: Pro součásti označené * jsou k dispozici samostatné návody k provozu.

24 2 12 Úvod Světelné signální zařízení Čtyřbarevné. Signalizuje provozní stav tavicího přístroje. Viz část Vyhledávání poruch. Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz a tlačítko Spustit plunžr / Zvednout plunžr Poloha Plunžr ruční provoz: Ovládání plunžru lze provádět manuálně pomocí tlačítka Spustit / Zvednout plunžr. V této poloze máte např. možnost, vyjet s plunžrem nahoru, i když foliový sáček ještě není prázdný, např. při změně druhu lepidla. Předpoklad: Víko nádrže je zavřené. Poloha Plunžr automatický provoz: řízení plunžru probíhá automaticky v závislosti na provozním stavu zařízení. Předpoklady pro Spustit plunžr Víko nádrže je zavřené A Melt On Demand aktivováno NEBO Víko nádrže je zavřené A poloha Automatický provoz je zvolena do příštích 30 sec. Předpoklady pro Zvednout plunžr Víko nádrže je zavřené A identifikace prázdného foliového sáčku je aktivována. Objeví se výstraha Foliový sáček prázdnýý a plunžr vyjíždí automaticky nahoru. Jakmile je víko nádrže odklopeno, je výstraha automaticky zrušena. Hlavní spínač UPOZORNĚNÍ: Při použitíí týdenních spínacích hodin musí být hlavní vypínač nastaven vždy do polohy I/ON. Slouží k zapnutí/vypnutí zařízení. Poloha 0/OFF = přístroj je vypnutý. Poloha I/ON = přístroj je zapnutý. Hlavní vypínač je možné zajistit visacím zámkem proti použití neoprávněnými osobami.

25 Úvod 2 13 Větrání skříňového rozvaděče Větrání skříňového rozvaděče (větrák s filtrem) snižuje vnitřní teplotu skříňového rozvaděče. Filtry je nutné pravidelně udržovat. Připojovací hadicová hrdla Slouží k elektrickému připojení vždy po dvou topných zónách (vytápěná hadice a nanášecí hlava). Podle konfigurace je možno až šest připojovacích hadicových hrdel. Rozhraní XS 2 Slouží jako spojení mezi zařízením a externími zařízeními. Rozhraníí Signálově řízený provoz UPOZORNĚNÍ: Signálově řízený provoz se v dokumentaci firmy Nordson označuje také jako Automatický provoz nebo Key to line. V signálově řízeném provozu se počet otáček motoru/čerpadla reguluje proporcionálně k rychlosti hlavního stroje. Řídící napětí se může dodávat např. z tachogenerátoru (příslušenství), který je poháněný z hlavního stroje. Rozhraní Profibus DP (volitelné) Rozhraní PROFIBUS umožňuje provoz prostřednictvím nadřízeného řízení. Dveřní zámek VAROVÁNÍ: Nebezpečné elektrické napětí. Nedodržení pokynů může způsobit zranění, smrt a/nebo poškození zařízení a příslušenství. Při instalaci, údržbě a opravách je možné skříňový rozvaděč otevřít. Přiložený klíč uchovávejte tak, aby k němu měl přístup pouze kvalifikovaný a autorizovaný personál. S otevřeným skříňovým rozvaděčem není možné zařízení používat.

26 2 14 Úvod Speciální knihvazačské komponenty Řídící systém Úsekový řídící systém Eclipse (obr.) slouží k aktivaci nanášecích hlav v závislosti na poloze výrobku. Viz samostatný návod k provozu. NEBO Řídící systém LogiComm pro aktivaci vzorku nanášení a kontrolu kvality. Viz samostatný návod k provozu. 1 2 Proporcionální ventil Proporcionální ventil (1) dodává pneumatický výstupní tlak, který závisí na rychlosti knihvazačského stroje Tento výstupní tlak slouží jako ovládací tlak pro nanášecí hlavu k udržení stálé hmotnosti nanesené vrstvy. Montážní celek obsahuje regulátor tlaku (2) k nastavení vstupního tlaku. Tlakové čidlo Jedno tlakové čidlo pro regulaci tlaku na čerpadlo bezprostředně u výstupu materiálu. Tlak se nastavuje a je zobrazen na ovládacím panelu. Kabelová forma Kabelová forma tvoří spojení k nanášecí hlavě. Pomocí kabelové formy se řídí topné zóny nanášecí hlavy a filtru.

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC

Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC Provozní návod - Czech - Vydání 06/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více