Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky"

Transkript

1 Tavicí přístroje lepidla MC21 MOD pro fóliové sáčky Návod k obsluze - Czech - Vydání 07/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je autorskými právy chráněná publikace společnosti Nordson. Copyright Tento dokument nesmí být - ani částečně - publikován, kopírován, jiným způsobem rozmnožován nebo překládán do jiných jazyků bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nordson. Nordson si vyhrazuje právo na změny bez zvláštního upozornění Všechna práva vyhrazena. - Překlad původního návodu k obsluze - Ochranné známky AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, cscan+, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, LEAN CELL, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, Optimum, Package of Values, PatternView, PermaFlo, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Signature, Slautterback, Smart Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, Sure Wrap, Tela Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Ultra, UniScan, UpTime, u TAH, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. jsou registrované ochranné známky - - společnosti Nordson Corporation. Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, EquiBead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trlogy, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, 2 Rings (Design) jsou registrované ochranné známky - - společnosti Nordson Corporation. Označení a podnikové znaky v této dokumentaci mohou být známkami, jejichž používání třetími osobami k vlastním účelům může porušit vlastnická práva.

3 Obsah I Obsah Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Bezpečnostní upozornění Úvod Použití v souladu s určením Oblast použití (s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu) Provozní omezení Příklady nesprávného používání Zbytková nebezpečí K návodu k provozu Konfigurační kód Typový štítek Pracovní postup Tavení na požadavek (Melt On Demand) Nejdůležitější součásti Víko nádrže a pneumatický válec s plunžrem Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku Výklopná nádrž Obtoková destička s pojistným ventilem Mechanický pojistný ventil Pneumatický regulační ventil (volitelné) Ochranný kryt Odsávací příklop Tlakové čidlo Regulace tlaku (volitelné) Skříňový rozvaděč Světelné signální zařízení Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz a tlačítko Spustit plunžr / Zvednout plunžr Hlavní spínač Větrání skříňového rozvaděče Připojovací hadicová hrdla Rozhraní XS Rozhraníí Signálově řízený provoz Rozhraní Profibus DP (volitelné) Dveřní zámek Speciální knihvazačské komponenty

4 II Obsah Instalace Vybalení Doprava Zdvihání (vybalené zařízení) Demontáž Skladování Likvidace Instalace Přišroubování světelného signálního zařízení Odsávání výparů lepidla Elektrická přípojka Položení kabelů Napětí v síti Rozhraní XS 5 / Rozhraní XS 5.1, XS Oddělené výstupy řídicích signálů Rozhraníí XS Rozhraní Profibus DP (volitelné) Pneumatické připojení Pneumatický regulační ventil (volitelné) Signálově řízený provoz: Volba řídícího napětí nebo řídícího proudu na modulu I/O # Instalace vytápěné hadice Použití druhého otevřeného klíče Přišroubování Odšroubování Zbavení lepidla tlaku Obsluha Všeobecné informace Čísla kanálů Na ovládacím panelu Na sběrnici pole Průhledná tlačítka Tlačítka se světelnými kontrolkami nebo bez nich Význam barev Význam symbolů Standardní symboly teplotních kanálů Zadávací okno Strana Výměna měniče kmitočtu Ukazatel stavu První uvedení do provozu Propláchnutí tavicího přístroje Na ovládacím panelu nastavte Standard I/O: Při řízení hranou signálu platí (příklad) Ovládací panel Přehled Zavedení foliového sáčku Řízený zahřívací provoz Zablokování podhřátí Ochrana rozběhu motoru Potvrzení ochrany rozběhu motoru Denní zapnutí Denní vypnutí Vypnutí v případě nouze Ovládací panel průmyslového PC (IPC) Spořič obrazovky Startovací stránka Barvy poloh plunžru Barvy stavu naplnění v zásobníku

5 Obsah III Teplotní parametry Doporučené požadované hodnoty teplot Příklad: Zvýšení požadované hodnoty teploty Parametry (Stránka 1: Hodnoty poplachu) Grafické znázornění teplotních parametrů Kontrola zahřátí a ochlazení Parametry (Stránka 2: Aktivace kanálu, druh provozu, typ úsekové regulace) Parametry (Stránka 3) Tavicí přístroj Zapnutí/Vypnutí snížení teploty Zapnutí/Vypnutí všech motorů (celkové uvolnění) Zapnutí/Vypnutí topení Zapnutí/vypnutí týdenních spínacích hodin Aktivace ochrany heslem Protokol poplachů Informace (tavicí přístroj a kontrolní systém) Práce s aplikačními skupinami Konfigurace aplikačních skupin Konfigurace (Stránka 1: Týdenní spínací hodiny, snížení teploty, přizpůsobení zbývalícího objemu, změna jazyka, recepty) Při použití týdenních spínacích hodin je nutno respektovat (příklad programu) Konfigurace (Stránka 2: Např. jednotky, zpoždění připravenosti systému k provozu, heslo, interval údržby, sběrnice pole) Druhy provozu řízení Konfigurace (Stránka 3: Např. Reset na výrobní nastavení, přidělení nového tlakového čidla) Příklad: Nastavení IP adres s síti Motor Zapnutí/vypnutí motoru (jednotlivé uvolnění) Volba signálového řízení nebo ručního provozu Parametry (Stránka 1: Druh uvolnění motoru, přizpůsobení hlavnímu stroji) Parametry (Stránka 2: Signálově řízený provoz) Parametry (Stránka 3: Zpoždění vypnutí motoru, signalizační hlásič prahové hodnoty) Parametry (Stránka 4: Tlakové poplachy, přepnutí Regulace počtu otáček / Regulace tlaku) Tlakové čidlo A / tlakové čidlo B Regulace počtu otáček Ruční provoz Příklad: Zvýšení požadované hodnoty počtu otáček čerpadla Regulace počtu otáček Signálově řízený provoz Regulace tlaku - Ruční provoz Regulace tlaku Signálově řízený provoz Tlakové regulační parametry PID Nastavovací protokol Obsluha přes webový server IPC Webserver Login z operačního systému Windows 7 zákazníka Vytvoření spojení mezi serverem a zákazníkem Připojení kabelu Ethernet Vyvolání tavicího přístroje (VersaWeb) Načtení a stažení receptů zákazníků Stažení (stažení receptury z paměťové karty na PC) Načtěte (zkopírujte a načtěte recepturu z PC na novou paměťovou kartu)

6 IV Obsah Údržba Nebezpečí popálení Zbavení lepidla tlaku Pravidelná údržba Pomocné prostředky Vnější čištění Ovládací panel Vizuální kontrola na vnější poškození Bezpečnostní a funkční testy Vyprázdnění nádrže kondenzátu Likvidace kondenzátu Údržba větrání skříňového rozvaděče Nádrž Ruční čištění nádrže Tavicí deska a zásobník Deska plunžru: Zkontrolujte odvzdušňovací otvory Výměna druhu lepidla Výměna termostatu přehřátí Při použití čisticích prostředků dodržujte následující upozornění 5 6 Zubové čerpadlo Kontrola těsnosti Výměna hřídelového těsnění čerpadla Dotažení upevňovacích šroubů Protokol údržby

7 Obsah V Odstraňování poruch Několik užitečných rad Světelné signální zařízení, čísla alarmů a text alarmů Světelné signální zařízení: Provozní stavy Ovládací panel: Sběrné poruchy Spuštění a reset poplachů Grafické znázornění teplotních parametrů Podhřátí a přehřátí Výstraha Spuštění výstrahy podhřátí Spuštění výstrahy přehřátí Podhřátí a přehřátí - Porucha Spuštění poruchy podhřátí Spuštění poruchy přehřátí Přehřátí Vypnutí Spuštění softwarem Vypnutí termostaty Termostat nádrže Termostat transformátoru Podtlak Výstraha Spuštění výstrahy podtlaku Přetlak Výstraha / Přetlak Porucha Spuštění výstrahy přetlaku Spuštění poruchy přetlaku Teplotní čidlo Porucha Spuštění zkratem Spuštění poruchou čidla nebo otevřeným vstupem čidla Tabulka odstraňování poruch Tavicí přístroj nefunguje Kanál netopí Žádný řídící signál (napětí / proud / frekvence) Ovládací panel nefunguje Žádný materiál (motor se netočí) Žádný materiál (motor se točí) Příliš málo materiálu nebo nepravidelná přeprava Příliš vysoký tlak materiálu Tlak materiálu je příliš nízký Nesprávné otáčky motoru v signálově řízeném provozu Usazeniny materiálu v nádrži / Materiál vytvrzuje v nádrži Plunžr nevyjede nahoru Různé I/O Modul # Vstup frekvence Analogové vstupy Digitální vstupy/výstupy (LED diody) I/O Modul # Diody LED regulačního modulu teploty Diody LED měniče kmitočtu Diody LED IPC Kontrola vyslaných dat sběrnice pole

8 VI Obsah Oprava Nebezpečí popálení Před opravami dodržujte následující upozornění Zbavení tlaku Ovládací panel Sejmutí ovládacího panelu Výměna paměťové karty Zasunutí / Výměna komunikační konstrukční skupiny Vezměte na vědomí! Výměna měniče kmitočtu Výměna modulu CAN měniče kmitočtu Zakončovací odpor sběrnice CAN Na ovládacím panelu: Přiřazení vyměněných měničů kmitočtu (MK) jejich motorům. 7 6 Výměna tlakového čidla Zakončovací odpor sběrnice CAN Postup Zubové čerpadlo Výměna těsnění Variseal Použití montážního nástroje U spojky PowerGrip vezměte na vědomí Pokud se vyměňuje zubové čerpadlo nebo motor Výměna modulu I/O, regulačního modulu teploty Modul I/O Nastavení adresy CAN Regulační modul teploty Nastavení adresy CAN Nastavení Ni120 nebo Pt Zapnutí/vypnutí zakončovacího odporu sběrnice Nastavení spínače DIP S Výměna vyhodnocovací jednotky stavu hladiny Důležité pokyny Při výměně čidla stavu naplnění vezměte na vědomí Fiktivní vyrovnání Požadavky Technické údaje Všeobecné údaje Teploty Hodnoty elektrického připojení Jištění tavicího přístroje Rozměry a hmotnosti Odsávací příklop Heslo... A 1

9 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_Q_1012_MX

10 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_Q_1012_MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

11 Bezpečnostní upozornění 1 1 Část 1 Bezpečnostní upozornění Řiďte se prosím bezpečnostními upozorněními dodanými jako samostatnýý dokument a příslušnými bezpečnostní upozorněními uvedenými v celé dokumentaci.

12 1 2 Bezpečnostní upozornění

13 Úvod 2 1 Použití v souladu s určením Část 2 Úvod Tavicí zařízení konstrukční řady MC21 MOD se smějí používat pouze k roztavení a čerpání polyuretanových tavných lepidel (PUR) z foliových sáčků. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením, při kterém společnost Nordson za vzniklá zranění osob a/nebo poškození majetku neručí. K používání v souladu s určením patří také dodržení bezpečnostních upozornění Nordson. Nordson doporučuje, aby se uživatel přesně informoval o vlastnostech materiálů, které hodlá použít. Oblast použití (s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu) S ohledem na svoji elektromagnetickou snášenlivost je tavicí přístroj určen pro použití v průmyslové oblasti. Provozní omezení Při použití v bytových, obchodních, podnikatelských nebo malých provozech si uvědomte, že tento přístroj může rušit jiné přístroje, např. rádia. Příklady nesprávného používání Přístroj se nesmí používat za následujících podmínek: Není-li v bezvadném stavu Bez tepelné izolace a ochranných krytů S otevřenými dveřmi skříňového rozvaděče ve výbušné atmosféře Při nedodržení hodnot uvedených v části Technické údaje. V tavicím přístroji se nesmí zpracovávat následující materiály: Výbušné a požárně nebezpečné materiály Lepidla/Čisticí prostředky ve formě granulátu, svíčky nebo s odstraněným foliovým sáčkem Erozivní a korozívní materiály Potraviny.

14 2 2 Úvod Zbytková nebezpečí K návodu k provozu Z hlediska konstrukce bylo učiněno vše pro rozsáhlou ochranu pracovníků před možným ohrožením. Některým zbytkovým nebezpečím však nelze zabránit: Nebezpečí rozdrcení při zavírání víka nádrže Nebezpečí popálení horkým materiálem Nebezpečí popálení při činnostech údržby a opravách, při kterých musí být tavicí přístroj zahřátý. Nebezpečí popálení při našroubování a odšroubování vytápěných hadic. Výpary z materiálů mohou být zdraví škodlivé. Zabraňte jejich vdechování. Poškození kabelů/vedení připojených zákazníkem, jestliže tyto kabely/vedení byly položeny tak, se dotýkají horkých nebo otáčivých dílů. Pojistný ventil může být vytvrzeným nebo prasklým materiálem vyřazen z provozu. V části Obsluha se popisují i funkce, ke kterým zákazník podle konfigurace tavicího zařízení nemá přístup. V tomto případě nejsou na ovládacím panelu průmyslového PC (IPC) viditelné. Nanášecí hlava = Aplikátor Nanášecí hlava je v literatuře Nordson označována také jako aplikátor. Pojistný ventil = Tlakový regulační ventil (v tomto provozním návodu) V plní pojistný ventil obě funkce. Symboly Ovládací strana (= přední strana) Stav při dodávce Nastavení z výroby Nordson Stav při dodávce parametrů nastavitelných zpět, které je možné tlačítkem nastavit zpět na nastavení z výroby. Reset (zrušení, nulování)

15 Úvod 2 3 Konfigurační kód Box Kód Popis 1 M Moisture (vlhkost) Curing (tuhnutí nebo vytvrzování) 2 C 3 M 4 O 5 D Melt On Demand (tavení na požadavek) 6 - E Standardní Engineered *) *) Vybavení se odlišuje od kódu konfigurace. Tyto zvláštnosti jsou podle potřeby popsány v dodatku, který je potom doplňkem tohoto provozního návodu. 7 K Průměr foliového sáčku: 280 mm (Evropa) N Průměr foliového sáčku: 286 mm (sev. Amerika) 8 4 Provozní napětí: 400 V AC, 3 fáze WYE 5 Provozní napětí: 400 V AC, 3 fáze Delta 6 Provozní napětí: 480 V AC, 3 fáze Delta 9 D Čerpadlo: SN0093 / PR 6m1 + E Čerpadlo: SN0186 / PR 12m1 10 F Čerpadlo: SN0371 / PR 12m2 G Čerpadlo: SN0773 / PR 25m2 H Čerpadlo: SN1710 / PR 100 (při této velikosti čerpadla je možné jen jedno čerpadlo) X Žádná Počet hadic / párů nanášecích hlav 6 12 L 150 C / 300 F M 180 C / 350 F H 230 C / 450 F 13 / Od tohoto místa začínají volitelné možnosti 14 M Manuální pneumatická regulace tlaku (pneumatický pojistný ventil) X Standard (mechanický pojistný ventil) C Regulace tlaku a ukazatel tlaku (only, if Box 10:X) F Obtoková regulace (pneumatický pojistný ventil) 15 A Ukazatel tlaku 1 tlakové čidlo na čerpadlo. Výstupní tlak tavicího přístroje je zobrazován a kontrolován. Jsou zobrazeny poplachy podtlaku a přetlaku. 16 D Sběrnice pole komunikace Profibus-DP 17 K Řídicí napětí pro motor (oddělené vstupy řídicího signálu) X Řídicí signál pro oba motory (jeden vstup řídicího signálu) 18 X Rezervováno 19 X Rezervováno

16 2 4 Úvod Typový štítek Typový štítek existuje ve dvou provedeních. Jeden se nachází na vnější straně tavicího přístroje, druhý ve skříňovém rozvaděči. 1 2 ADHESIVE MELTER 3 4 Serial No: 5 Year 6 U L C US LISTED Nordson Engineering GmbH Lilienthalstr. 6 D Lüneburg - Germany Obr. 2 1 Příklad 1 Označení tavicího přístroje 2 Objednací číslo 3 Konfigurační kód 4 Elektrická přípojka, provozní napětí, frekvence síťového napětí, jištění tavicího přístroje 5 Sériové číslo Rok LU10J01234 Měsíc... G červenec H srpen J záříí K říjen... UPOZORNĚNÍ: Rok výroby a měsíc výroby jsou udány v rámci sériového čísla. 6 Rok výroby Pracovní postup Otevřený fóliový sáček nasaďte do hopperu. V hopperu je tavící deska (1, obr. 2 2). Zde se lepidlo taví a plní zásobník (2). Ze zásobníku teče lepidlo k zubovému čerpadlu (12). Zubové čerpadlo čerpá lepidlo k přípojce hadice (7).

17 Úvod 2 5 Tavení na požadavek (Melt On Demand) Tavicí přístroj taví automaticky množství lepidla z foliového sáčku, které je zapotřebí, aby zásobník zůstal plný. 2 bodové čidlo kontroluje stav naplnění. Poklesne-li stav naplnění pod horní spínací bod, je tavící deska aktivována a pneumaticky ovládaný plunžr zajišťuje nutný přítlak foliového sáčku k tavící desce, v souladu s nastavením regulátoru stlačeného vzduchu. Dosáhne-li stav naplnění horní spínací bod, je tavící deska deaktivována a přítlak vypnut. Zásobní objem zásobníku (2,1 l) umožňuje plynulou dodávku lepidla i při výměně foliového sáčku. Klesne-li stav naplnění pod spodní spínací bod, je čerpadlo ještě dále v chodu pouze o interně spočtený počet otáček. Pokud nebylo doplněno žádné lepidlo, je potom provedeno automatické odstavení motoru/čerpadla. 1 2 Pneumaticky ovládaný plunžr (nevyhřívaná deska plunžru) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Foliový sáček ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Čidlo stavu naplnění Obr. 2 2 Zobrazení principu provozu 1 Tavicí deska (předtavba) 2 Zásobník (hlavní tavení) 3 Motor 4 Spojka 5 Obtoková destička 6 Pojistný ventil 7 Přípojka hadice 8 Vytápěná hadice (příslušenství) 9 Sací kanál 10 Tlakový kanál 11 Obtokový kanál 12 Zubové čerpadlo

18 2 6 Úvod Nejdůležitější součásti Obr Pneumatický válec s plunžrem 2 Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku 3 Přípojka stlačeného vzduchu (max. 6 bar) 4 Víko nádrže 5 Ovládací panel (IPC) 6 Odsávací příklop 7 Ochranný kryt 8 Skříňový rozvaděč 9 Přípojka hadice 10 Převodový motor 11 Spojka 12 Zubové čerpadlo 13 Obtoková destička s pojistným ventilem* 14 Nádrž Upozornění: Pro součásti označené * jsou k dispozici samostatné návody k provozu.

19 Úvod 2 7 Víko nádrže a pneumatický válec s plunžrem Víko nádrže je upevněno pomocí závěsu tak, že může být odsunuto spolu s pneumatickým válcem. Bezdotykový spínač na víku nádrže slouží k identifikaci, zda je víko zavřené. Jazýčkové kontakty (1) na pneumatickém válci zachycují polohu pneumaticky aktivovaného plunžru a tedy stav naplnění fóliového sáčku. Signály jazýčkových kontaktů jsou zpracovávány v IPC. Víko je možné otevřít jen tehdy, jestliže plunžr uvolní horní jazýčkový kontakt. 1 Spodní jazýčkový kontakt slouží ke spuštění hlášení Foliový sáček prázdnýý; jeho výška je nastavená z výroby na úplné vyprázdnění běžného fóliového sáčku, je ale možné ji změnit. Střední jazýčkový kontakt slouží ke spuštění hlášení Foliový sáček skoro prázdnýý. Poté, co plunžr dosáhne své dolní polohy (prázdný fóliový sáček), vyjede automaticky nahoru. Pak je možné fóliový sáček vyměnit. Polohy plunžru jsou na ovládacím panelu znázorněny v různých barvách. Viz část Obsluha.. Jednotka zpracování vzduchu s regulátorem tlaku Regulátor tlaku (2, obr. 2 3) slouží k nastavení pneumatického tlaku působícího na pneumatický válec. Podle zpracovávaného materiálu a provozního výkonu je nutné změnit nastavení (2,5 až 6 bar / 36,5 až 87 psi).

20 2 8 Úvod Výklopná nádrž Nádrž je rozdělena na hopper, do kterého se vkládá foliový sáček, tavnou desku a zásobník. Pro vyčištění tavicí desky a zásobníku lze nádrž odklopit (viz část Údržba, nádrž). Hopper Tavicí deska Zásobník

21 Úvod 2 9 Obtoková destička s pojistným ventilem Mechanický pojistný ventil Mechanický pojistný ventil omezuje tlak lepidla vytvářený zubovým čerpadlem a udržuje jeho stálou hodnotu. Při překročení nastaveného tlaku se otevře pojistný ventil a lepidlo obíhá uvnitř obtokové destičky. Pneumatický regulační ventil (volitelné) Viz samostatný provozní návod pro pneumatický pojistný ventil a řízení pneumatických pojistných ventilů. 1 2 Manuální regulace tlaku Pneumatický pojistný ventil (1) slouží k nastavení tlaku lepidla prostřednictvím pneumatického ovládacího tlaku. Ovládací tlak lze nastavit ručně v samostatném řízení (2). Obtoková regulace Pneumatický pojistný ventil (1) slouží k nastavení tlaku lepidla prostřednictvím pneumatického ovládacího tlaku. Ovládací tlak je nastavován elektrickým signálem, který dostává magnetický ventil samostatného řízení (2). Jakmile se nanášecí hlava zavírá, začíná lepidlo cirkulovat obtokovou destičkou. Ochranný kryt VAROVÁNÍ: Zařízení nepoužívejte bez ochranného krytu. Při instalaci, údržbě apod. je možné ochranný kryt odstranit.

22 2 10 Úvod Odsávací příklop 1 Při zpracování polyuretanových tavných lepidel (PUR) dochází k výparům materiálu, které se musí odsávat pokud možno přímo z nádrže. K tomuto účelu je zařízení vybaveno odsávacím příklopem (1). Odsávací příklop musí být připojen k odsávacímu zařízení, které musí zajistit zákazník. Tlakové čidlo 1 Jedno tlakové čidlo (1) na čerpadlo bezprostředně u výstupu materiálu k indikaci tlaku a/nebo regulaci tlaku. Tlak je zobrazen na ovládacím panelu. Spuštění výstrahy nízký tlak a přetlak popř. porucha se nastavuje a zobrazuje na ovládacím panelu. Regulace tlaku (volitelné) Na ovládacím panelu se zadá požadovaný tlak. Pomocí tlakového čidla se tlak přemění na elektrický signál a přes sběrnici CAN se použije k regulaci. Ovládací panel Nádrž Čerpadlo + motor Tlakové čidlo Hadice Nanášecí hlava s tryskou Obr. 2 4 Fotografie podobná

23 Úvod 2 11 Skříňový rozvaděč Obr Světelné signální zařízení 2 Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz 3 Tlačítko Zdvihnout plunžr 4 Tlačítko Spustit plunžr 5 Hlavní spínač 6 Vzduchový filtr a ventilátor 7 Vzduchový filtr 8 Typový štítek 9 Vedení kabelu připojení na síť 10 Připojovací hadicová hrdla 9 11 Rozhraní Signálem řízený provoz (XS5) / Rozhraní Oddělené řídicí napětí (XS5.1/XS5.2) 12 Rozhraní XS2 13 Kabelová průchodka Profibus (volitelné) * Upozornění: Pro součásti označené * jsou k dispozici samostatné návody k provozu.

24 2 12 Úvod Světelné signální zařízení Čtyřbarevné. Signalizuje provozní stav tavicího přístroje. Viz část Vyhledávání poruch. Přepínač režimu Plunžr ruční provoz / Plunžr automatický provoz a tlačítko Spustit plunžr / Zvednout plunžr Poloha Plunžr ruční provoz: Ovládání plunžru lze provádět manuálně pomocí tlačítka Spustit / Zvednout plunžr. V této poloze máte např. možnost, vyjet s plunžrem nahoru, i když foliový sáček ještě není prázdný, např. při změně druhu lepidla. Předpoklad: Víko nádrže je zavřené. Poloha Plunžr automatický provoz: řízení plunžru probíhá automaticky v závislosti na provozním stavu zařízení. Předpoklady pro Spustit plunžr Víko nádrže je zavřené A Melt On Demand aktivováno NEBO Víko nádrže je zavřené A poloha Automatický provoz je zvolena do příštích 30 sec. Předpoklady pro Zvednout plunžr Víko nádrže je zavřené A identifikace prázdného foliového sáčku je aktivována. Objeví se výstraha Foliový sáček prázdnýý a plunžr vyjíždí automaticky nahoru. Jakmile je víko nádrže odklopeno, je výstraha automaticky zrušena. Hlavní spínač UPOZORNĚNÍ: Při použitíí týdenních spínacích hodin musí být hlavní vypínač nastaven vždy do polohy I/ON. Slouží k zapnutí/vypnutí zařízení. Poloha 0/OFF = přístroj je vypnutý. Poloha I/ON = přístroj je zapnutý. Hlavní vypínač je možné zajistit visacím zámkem proti použití neoprávněnými osobami.

25 Úvod 2 13 Větrání skříňového rozvaděče Větrání skříňového rozvaděče (větrák s filtrem) snižuje vnitřní teplotu skříňového rozvaděče. Filtry je nutné pravidelně udržovat. Připojovací hadicová hrdla Slouží k elektrickému připojení vždy po dvou topných zónách (vytápěná hadice a nanášecí hlava). Podle konfigurace je možno až šest připojovacích hadicových hrdel. Rozhraní XS 2 Slouží jako spojení mezi zařízením a externími zařízeními. Rozhraníí Signálově řízený provoz UPOZORNĚNÍ: Signálově řízený provoz se v dokumentaci firmy Nordson označuje také jako Automatický provoz nebo Key to line. V signálově řízeném provozu se počet otáček motoru/čerpadla reguluje proporcionálně k rychlosti hlavního stroje. Řídící napětí se může dodávat např. z tachogenerátoru (příslušenství), který je poháněný z hlavního stroje. Rozhraní Profibus DP (volitelné) Rozhraní PROFIBUS umožňuje provoz prostřednictvím nadřízeného řízení. Dveřní zámek VAROVÁNÍ: Nebezpečné elektrické napětí. Nedodržení pokynů může způsobit zranění, smrt a/nebo poškození zařízení a příslušenství. Při instalaci, údržbě a opravách je možné skříňový rozvaděč otevřít. Přiložený klíč uchovávejte tak, aby k němu měl přístup pouze kvalifikovaný a autorizovaný personál. S otevřeným skříňovým rozvaděčem není možné zařízení používat.

26 2 14 Úvod Speciální knihvazačské komponenty Řídící systém Úsekový řídící systém Eclipse (obr.) slouží k aktivaci nanášecích hlav v závislosti na poloze výrobku. Viz samostatný návod k provozu. NEBO Řídící systém LogiComm pro aktivaci vzorku nanášení a kontrolu kvality. Viz samostatný návod k provozu. 1 2 Proporcionální ventil Proporcionální ventil (1) dodává pneumatický výstupní tlak, který závisí na rychlosti knihvazačského stroje Tento výstupní tlak slouží jako ovládací tlak pro nanášecí hlavu k udržení stálé hmotnosti nanesené vrstvy. Montážní celek obsahuje regulátor tlaku (2) k nastavení vstupního tlaku. Tlakové čidlo Jedno tlakové čidlo pro regulaci tlaku na čerpadlo bezprostředně u výstupu materiálu. Tlak se nastavuje a je zobrazen na ovládacím panelu. Kabelová forma Kabelová forma tvoří spojení k nanášecí hlavě. Pomocí kabelové formy se řídí topné zóny nanášecí hlavy a filtru.

Hlava na naná ení fluidu EP 15

Hlava na naná ení fluidu EP 15 Hlava na naná ení fluidu Návod k provozu P/N 464 740 A Czech NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu je platný pro výrobní øady, uvedené na titulní stranì. Objednací

Více

Tavicí přístroje lepidel VersaPUR-S pro fóliové sáčky

Tavicí přístroje lepidel VersaPUR-S pro fóliové sáčky Tavicí přístroje lepidel pro fóliové sáčky Návod k obsluze - Czech - Vydání 06/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací číslo P/N

Více

Skříňový rozvaděč pro nanášecí systém TruFlow Generace II

Skříňový rozvaděč pro nanášecí systém TruFlow Generace II Skříňový rozvaděč pro nanášecí systém TruFlow Generace II Návod k obsluze - Czech - Vydání 02/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací

Více

Objemová dávkovací hlava GMG

Objemová dávkovací hlava GMG Objemová dávkovací hlava Návod k provozu - Czech - Vydání 11/10 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu je platný pro celou konstrukèní øadu. Objednací èíslo P/N = objednací

Více

Skøíòový rozvadìè pro objemovou dávkovací hlavu GMG - provedední od dubna 2008 -

Skøíòový rozvadìè pro objemovou dávkovací hlavu GMG - provedední od dubna 2008 - Skøíòový rozvadìè pro objemovou dávkovací hlavu GMG - provedední od dubna 2008 - Návod k provozu - Czech - Vydání 11/10 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento dokument se týká výrobkù

Více

TruFlow aplikátor UTA... Flow Divider a Flow Meter

TruFlow aplikátor UTA... Flow Divider a Flow Meter TruFlow aplikátor UTA... Flow Divider a Flow Meter Návod k obsluze - Czech - Vydání 12/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací

Více

Pneumatické membránové èerpadlo LA 320 / LA 320 M

Pneumatické membránové èerpadlo LA 320 / LA 320 M Pneumatické membránové èerpadlo LA 320 / LA 320 M Návod k provozu Czech NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Upozornìní Objednací èíslo P/N = objednací èíslo výrobkù Nordson Upozornìní Toto je autorskými

Více

Zaøízení pro elektrostatické potahování kabelù ECC 700

Zaøízení pro elektrostatické potahování kabelù ECC 700 Zaøízení pro elektrostatické potahování kabelù ECC 700 Návod k provozu Czech Vydání 04/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento dokument platí pro celou konstrukèní øadu. Objednací

Více

Skříňový rozvaděč GMS - Generace II - pro objemovou dávkovací hlavu GMG

Skříňový rozvaděč GMS - Generace II - pro objemovou dávkovací hlavu GMG Skříňový rozvaděč GMS - Generace II - pro objemovou dávkovací hlavu GMG Návod k obsluze - Czech - Vydání 04/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční

Více

LA 600PE Systém výhozu výrobků

LA 600PE Systém výhozu výrobků Systém výhozu výrobků Návod k obsluze - Czech - Vydání 04/02 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je autorskými právy chráněná

Více

Rámy pro velkoobjemový přečerpávač Rhino

Rámy pro velkoobjemový přečerpávač Rhino Rámy pro velkoobjemový přečerpávač Rhino Návod k provozu P/N - Czech - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Nordson Corporation přivítá žádosti o informace, připomínky a dotazy týkající se jejích výrobků.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 se zubovým čerpadlem a IPC ovládáním

Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 se zubovým čerpadlem a IPC ovládáním Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 se zubovým čerpadlem a IPC ovládáním Provozní návod - Czech - Vydání 11/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Objednací číslo P/N = objednací

Více

Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 s pístovým čerpadlem a IPC ovládáním

Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 s pístovým čerpadlem a IPC ovládáním Sudová tavicí zařízení VersaPail VP020 VersaDrum VD200 s pístovým čerpadlem a IPC ovládáním Provozní návod - Czech - Vydání 11/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY . Objednací číslo P/N = objednací

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Sudové tavicí zařízení DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II)

Sudové tavicí zařízení DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II) Sudové tavicí zařízení DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II) Provozní návod - Czech - Vydání 12/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Elektrostatická napájecí jednotka EXP-100

Elektrostatická napájecí jednotka EXP-100 Elektrostatická napájecí jednotka EXP-00 Návod k provozu - Czech - Vydání 5/0 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Obsah Nordson International... O Vyhledávání závad... 5 Europe... O Vyhledávání pneumatických

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

LogiComm ŘÍDICÍ SYSTÉM S KONFIGURACÍ KOMBINACÍ. Návod k provozu P/N 7169152_01 - Czech -

LogiComm ŘÍDICÍ SYSTÉM S KONFIGURACÍ KOMBINACÍ. Návod k provozu P/N 7169152_01 - Czech - LogiComm ŘÍDICÍ SYSTÉM S KONFIGURACÍ KOMBINACÍ Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti Musíte si řádně prostudovat a dodržovat veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu a ve veškeré jiné

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Řídící jednotka LOGO 24RC

Řídící jednotka LOGO 24RC CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Řídící jednotka LOGO 24RC Řídící jednotka s předem nastaveným programem se používá pro řízení a sledování centrálních mazacích systémů. NASTAVITELNÉ FUNKCE - Doba mazání a doba

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Aplikátory tavného lepidla Konstrukční řada EP 48 V (UL provedení)

Aplikátory tavného lepidla Konstrukční řada EP 48 V (UL provedení) Aplikátory tavného lepidla Konstrukční řada EP 48 V (UL provedení) Návod k obsluze P/N 7156467_06 - Czech - Vydání 05/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument se týká výrobků

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Pneumatické membránové čerpadlo LA 320 / LA 320 M

Pneumatické membránové čerpadlo LA 320 / LA 320 M Pneumatické membránové čerpadlo Návod k provozu P/N 7105797 B Czech NORDSON BENELUX B.V. MAASTRICHT THE NETHERLANDS UPOZORNĚNÍ Tento návod k provozu platí pro celou konstrukční řadu. Objednací číslo P/N

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Pneumatické aplikátory MiniBlue II

Pneumatické aplikátory MiniBlue II Pneumatické aplikátory MiniBlue II Návod k provozu P/N 7169407_06 - Czech - Vydání 09/2014 Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti. Musíte si řádně prostudovat a dodržovat veškeré pokyny

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Regulace k řízení bazénu ESC

Regulace k řízení bazénu ESC Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Tavièe lepidla ProBlue Modely P4, P7 a P10

Tavièe lepidla ProBlue Modely P4, P7 a P10 Tavièe lepidla ProBlue Modely P4, P7 a P10 Návod k provozu P/N 7119036_05 Czech Vydání 9/11 This document contains important safety information Be sure to read and follow all safety information in this

Více

Systém pro aplikaci kapalin LP90

Systém pro aplikaci kapalin LP90 Systém pro aplikaci kapalin LP90 Návod k provozu - Czech - Vydání 7/07 NORDSON CORPORATION DAWSONVILLE, GEORGIA USA www.nordson.com Nordson Corporation přivítá žádosti o informace, připomínky a dotazy

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Encore HD Ruční prášková stříkací pistole

Encore HD Ruční prášková stříkací pistole Encore HD Ruční prášková stříkací pistole Návod k provozu P/N 7192399_07 - Czech - Vydání 10/15 Tento dokument podléhá změnám bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi a dostupné jazykové verze naleznete

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více