3. UNESCO je organizací spadající pod: a) EU b) OECD c) žádnou ze tří uvedených organizací, protože je na nich nezávislé d) OSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. UNESCO je organizací spadající pod: a) EU b) OECD c) žádnou ze tří uvedených organizací, protože je na nich nezávislé d) OSN"

Transkript

1 verze [3 A] 1. K-centrum znamená: a) kulturní centrum b) komunikační centrum c) klinické centrum d) kontaktní centrum 2. Státní občanství ČR je možné pozbýt. Mezi důvody pozbytí nepatří: a) úmrtí b) trvalý pobyt v zahraničí přesahující délku dvacet let c) nabytí cizího státního občanství člověk, který se na vlastní žádost stal cizím státním občanem, pozbývá občanství ČR d) prohlášení člověk, který žije v cizině a má současně cizí státní občanství, se může občanství ČR vzdát 3. UNESCO je organizací spadající pod: a) EU b) OECD c) žádnou ze tří uvedených organizací, protože je na nich nezávislé d) OSN 4. Hledat za běžnými projevy lidského prožívání, usilování a jednání hlubší vrstvu působících činitelů, která tyto projevy ovlivňuje, příp. ovládá, je hlavním znakem psychologického směru: a) hlubinná psychologie b) behaviorismus c) neobehaviorismus d) humanistická psychologie 5. Červená krvetvorba je stimulována: a) angiotenzinem vznikajícím ve střevech b) reninem vznikajícím v ledvinách c) erytropoetinem vznikajícím v ledvinách d) gastrinem vznikajícím v žaludku 6. Petr Bezruč se narodil v Opavě a jeho vrcholným dílem je sbírka básní s názvem: a) Písně z Ostravy b) Slezské písně c) Maryčka Magdónova d) Ostravice 7. Altruismus je:

2 a) schopnost vcítění b) chování, pro které je typický nepřátelský postoj k lidem c) chování, které poškozuje druhou osobu d) chování, při kterém člověk dělá určité činy pro druhé, aniž by očekával odměnu 8. Rozdělení Československa a vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky se uskutečnil v roce: a) 1995 b) 1993 c) 1991 d) V Chlumci nad Cidlinou se narodil v roce 1792 předchůdce J. K. Tyla, a to: a) V. Hanka b) F. L. Čelakovský c) K. J. Erben d) V. K. Klicpera 10. Každý právní vztah má následující prvky, mezi které nepatří: a) obsah b) subjekty (účastníci) c) forma d) objekt (předmět) 11. Mezi poruchy příjmu potravy patří: a) mentální anorexie, bulimie b) mentální anorexie, bulimie, obezita c) bulimie, obezita d) mentální anorexie 12. Gamblerství je: a) závislost na práci b) závislost na hracích automatech c) závislost na návykových látkách d) závislost na nakupování 13. Zakladatel teorie vyšší nervové činnosti I. P. Pavlov na základě tří vlastností nervové soustavy charakterizoval melancholika jako typ: a) silný, vyrovnaný, živý b) silný, vyrovnaný, klidný c) silný, nevyrovnaný, živý

3 d) slabý, vyrovnaný, klidný 14. Lipany, místo posledního dějství husitského období, se nachází nedaleko: a) Tábora b) Plzně c) Českého Brodu d) Hradce Králové 15. Někteří lidé si nejlépe zapamatují a vybavují myšlenky, pojmy a úsudky získané např. na přednášce nebo obsažené v odborném článku. Převažuje u nich typ paměti: a) zrakový, vizuální b) slovně logický c) sluchový, auditivní d) pohybově motorický 16. Mezi halucinogenní drogy patří: a) marihuana b) kokain c) LSD d) hašiš 17. Známá rakousko-uherská císařovna Marie Terezie vládla v letech: a) b) c) d) Představa se od vjemu liší tím, že: a) je přesnější než vjem b) jsou totožné, pojmy se ničím neliší c) zobrazuje předměty nebo jevy, které v daném okamžiku působí na smysly člověka d) je méně jasná, útržkovitá, nestálá 19. Mezi vnější funkce státu nepatří: a) zajištění vztahu s dalšími státy (diplomacie) b) ekonomická c) obrana území před případným napadením, zapojení se do boje za světový mír d) regulace zahraničního obchodu 20. Hlavním městem Rumunska je: a) Bělehrad

4 b) Sofia c) Varna d) Bukurešť 21. Elastická chrupavka tvoří základ: a) ušních boltců, hrtanu, stěn průdušek b) kloubních povrchů c) žádné tvrzení není správné d) meziobratlových plotének, spony stydké 22. Moderní termín stát (z latinského stato=status, řád) se objevil v 15. století v Itálii. V politické teorii ho začal v 16. století používat: a) Niccolo Machiavelli b) Charles de Motesquieu c) John Locke d) Thomas Hobbes 23. Novorozenecké období trvá: a) od narození do 30. dne života b) od narození do 28. dne života c) od početí do prvního roku života d) od početí do 30. dne života 24. V České republice mají pravomoc vydávat normativní akty následující orgány. Mezi ně nepatří: a) soudy b) parlament c) orgány územní samosprávy d) výkonné státní orgány 25. Které z následujícího přehledu děl nenapsal J. A. Komenský ( ): a) Velká pedagogika b) Brána jazyků otevřená c) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské d) Labyrint světa a ráj srdce 26. Zkratka BMI znamená: a) index způsobilosti procesu b) světový index míru c) index lidského rozvoje d) index tělesné hmotnosti

5 27. Nejvyšším zákonodárným orgánem v ČR je: a) ústavní soud b) vláda c) prezident d) parlament 28. Rasismus je: a) pronásledování, případně snaha o likvidaci tzv. méněcenné rasy, za kterou rasisté považují zejména etnika s odlišnou barvou pleti b) moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka c) společenství občanů žijících na území určitého stát, které se odlišuje od většiny obyvatel etnickým původem, jazykem a kulturou d) ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži 29. Průměrný objem krve u dospělého zdravého muže je: a) 4-5 litrů b) 6-7 litrů c) 3-4 litry d) 5-6 litrů 30. Naše státní hymna tvořila součást divadelního představení s názvem: a) Libuše b) Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka c) Naši furianti d) Strakonický dudák 31. Jan Ámos Komenský prožil většinu svého života: a) v 18. století b) v 16. století c) v 15. století d) v 17. století 32. Nedostatek vitamínu D způsobuje onemocnění zvané: a) rachitis b) šeroslepost c) kurděje d) beri-beri 33. Spis O společenské smlouvě měl vliv na formování moderní demokracie v 18. století a nově definuje demokracii jako přímou účast lidu na zákonodárné a výkonné moci a ztotožňuje

6 ji s právem národů na sebeurčení. Jeho autorem je: a) Imanuel Kant b) Niccolo Machiavelli c) Tomáš Akvinský d) Jean Jacques Rousseau 34. Hledání a nacházení podstatných vlastností předmětů a vztahů mezi nimi je základní charakteristikou myšlenkové operace: a) konkretizace b) generalizace c) abstrakce d) komparace 35. Somatická část periferního nervového systému ovládá: a) žádná odpověď není správná b) obě oblasti c) vegetativní oblast d) motorickou aktivitu 36. Názor na to, co je pro nás žádoucí a dobré a na to, co je nežádoucí a zlé, se vztahuje k pojmu: a) hodnota, hodnotová orientace b) zájem a zájmová orientace c) imitace d) svědomí 37. Mezi styly edukace nepatří styl: a) demokratický b) autoritativní c) liberální d) pragmatický 38. Reflexní regulace výšky krevního tlaku je řízena z vazomotorického centra, které je uloženo: a) v prodloužené míše b) v páteřní míše c) v mozečku d) v hypothalamu 39. Prameny práva jsou normy, ve kterých je obsaženo objektivní právo. Mezi ně nepatří: a) normativní právní akty b) soudní precedenty

7 c) společenské obyčeje, zvyklosti d) normativní smlouvy 40. Asertivita je: a) způsob jednání, které je vykonáno ve prospěch druhých, aniž by za to jedinec očekával protislužbu nebo odměnu b) způsob jednání, jež se vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých c) způsob jednání, které vede k prosazování sebe na úkor druhých a vyžaduje jednostranný prospěch d) způsob jednání, kterým jedinec vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své city, názory, postoje a myšlenky

4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent

4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent verze [2 B] 004 1. Prvním útvarem na našem území, který je možné označit jako ranou formu státu, je: a) Franská říše b) Velkomoravská říše c) Přemyslovský stát d) Sámova říše 2. Vlastnosti, které souvisí

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD O B S A H ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Elektronická učebnice Jana Sykalová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Člověk a hospodářství...

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002, Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Sport a právo. Jiří Kubíček

Sport a právo. Jiří Kubíček Sport a právo Jiří Kubíček Obsah 1. Obecná část sportu a práva... 9 1.1. Pojmy, společenské podmínky, funkce a definice... 9 1.2. Institucionální klasifikace sportu a rámec sportu... 18 1.3. Sport jako

Více