Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ Mělník - Pšovka sídlo: Blahoslavova č. 2461, Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z charakteristika školy: Blahoslavova č kmenových tříd s ročníky 5 9. ZŠ Panešova č (odloučené pracoviště) - 4 kmenové třídy s ročníky 1 4 a ŠD, která má 3 oddělení. Podmínky pro vyučování: Počet učeben 16 Z toho odborných 6 - pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna, jazyková učebna, 1x tělocvična - rozměry nevyhovující Školní hřiště: celková užitková plocha m2 (hřiště na míčové hry s umělým povrchem bylo dokončeno s téměř ročním zpožděním, předáno k užívání ) K budově v Panešově ulici patří zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. Školní knihovna Skleník pro výuku PČ Kabinet: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. zřizovatel: Město Mělník vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Kružica (konkurz , jmenován od ve funkci ŘŠ od ) Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika Štajncová (jmenována od ) Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdena Karlovcová Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Renata Plodíková adresa pro dálkový přístup: údaje o školské radě: funkční období školské rady - od 2011 do 2014 Mgr. Zuzana Jansová - zástupce zřizovatele ing. Martina Semelková - zástupce rodičů

2 Mgr. Zdena Karlovcová - zástupce učitelů Školská rada se schází dle potřeb. Dvakrát do roka pak v přítomnosti ředitele školy. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Blahoslavova 2461, Mělník 2. Panešova 1033, Mělník Druh/typ: 211 (ZŠ) Druh pro PAM: 21 (Základní školy) Kapacita: 220, Cílová kapacita: Školní družina, Panešova 1033 Druh/typ: 841 (Školní družina, škol.klub) Druh pro PAM: 21 (Školní družiny a kluby) Kapacita: 80, Cílová kapacita: 80 Organizace výuky ve školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník Pšovka, č.j.: 33/2007, poslední aktualizace - č.j.: 63/2012. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků celkem: 24 (+ 5 MD) Počet pedagogických pracovníků: 20 Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/5 1,00 II. Plodíková Renata Mgr. NŠ 12/3 1,00 III. Veselá Hana Mgr. Z-M 12/1 1,00 IV. Holečková Petra mat. 11/1 1,00 V. Šebestová Blanka Mgr. NŠ 12/3 1,00 VI. Kostelecký Vítězslav Mgr. M-F 12/3 1,00 VII. Černá Jindra Mgr. NJ-ČJ 12/2 0,55 VIII. Karlovcová Zdeňka Mgr. ČJ-D 12/5 1,00 IX. Říhová Jindřiška Mgr. OV-VV 12/3 0,77 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 13/4 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/5 0,27 Filippová Václava ing. Ch 12/3 0,55 Štajncová Monika Mgr. NŠ 12/4 1,00 Štruplová Eva mat. 11/1 1,00 Gabriš Rudolf mat. 12/1 0,77 Mgr. Judová Kateřina ČJ-D 12/1 0,77 Večerka Pavel mat. 12/1 1,00

3 Školní družina: Hendrychová Gabriela ŠD 9/3 0,75 Svobodová Jitka ŠD 9/1 0,75 Bárová Nikol mat. 8/1 0,56 Kvalifikovanost učitelů: 71,20% Kvalifikovanost výuky: 62,50% Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 /přepočtených 4,00/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin. pracovnice 7/12 1,00 Staněk Zdeněk školník 6/12 1,00 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Pátková Dana uklízečka 2/11 1,00 d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. třídy bylo zapsáno 24 žáků. Ze spádových škol bylo zapsáno 9 žáků do 6. třídy. Do ŠD pro rok 2013/2014 bylo zapsáno 80 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Ročník: Počet žáků: Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo s vyznamenáním: 113 žáků = 50,45 % Prospělo: 100 žáků = 49,55 % Neprospělo: 0 žáků = 0,00 %

4 Výchovná opatření: 2. st. z chování: 1 žák 3. st. z chování: 4 žáci Celkem: 5 žáci = 2,23 % Pochvala: 96 žáků = 42,9% Celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: (průměr na žáka 56,78) z toho neomluvených: 56 (průměr na žáka 0,23) Umístění absolventů 9. třídy (21 žáků) Střední školy: přijato 7 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijato 7 žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 18 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 12x s Policií ČR - 4x s lékařem - 0x se soc. ref. - 6x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 10x Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. Do problémového 9. ročníku byla opět ke spolupráci přizvána ing. Anna Richterová, lektorka mimoškolní výchovy a vzdělávání. Zaměřením její činnosti byla intervenční práce se třídou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2013/2014 Školení vedoucích pracovníkú k programu Bakaláři - M. Kružica, M. Štajncová, V. Kostelecký, P. Večerka Inovativní metody ve výuce informatiky na ZŠ - P. Večerka Wordpress - využití redakčního systému ve školní praxi - P. Večerka NIQUES - školení k dalšímu využití - M. Kružica, P. Večerka Instruktor LVVK - B. Šebestová, R. Plodíková

5 Nový občanský zákoník - M. Štajncová, M. Kružica Nové výtvarné techniky pro ŠD - G. Hendrychová Školení k programu Bakaláři - všichni pedagogové Třídní schůzky a komunikace s rodiči - všichni pedagogové Školení měla akreditaci MŠMT ČR. Bylo nařízeno další vzdělávání Mgr. Šebestové, ing. Filippové a p.uč. Večerkovi pro výkon funkcí školních koordinátorů. Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Holečková Petra UK Praha 1. stupeň Gabriš Rudolf UJEP Ústí nad Labem - Př - Ch Na nutnost doplnit kvalifikační studium v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících byli písemně upozorněni pí. uč. Štruplová a p.uč. Večerka. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - Slavnostní zahájení školního roku 2013/ Sportovní soustředění Slapy 6. ročník - Škola v přírodě Josefův Důl ročník - Výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - Návštěva muzea výstava hub ŠD - Třídní schůzka 1. ročník - Návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - Podzim v barvách akce ŠD - Dopravní hřiště 4. ročník - Spaní ve kole 4. ročník Říjen - Školení Bakaláři - Přespolní běh DDM - Třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - Schůzka školního parlamentu - Schůzka SRPDŠ

6 - Dýňové odpoledne akce ŠD - Planetárium exkurze 5. a 6. ročník - Zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - Exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - Vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - Exkurze SPŠS 8. ročník - Beseda Trestné právo 9. ročník - Beseda Rodinné právo - 9. ročník - Exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - Výroba adventních věnců ŠD + rodiče - Čtvrtletní pedagogická rada - Třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - Vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - Exkurze městské muzeum Mělník ročník - Návštěva z partnerských škol v Polsku a Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - Dopravní hřiště BESIP 3. ročník - Doškolovací kurz lyžování - Vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - Divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - Čtvrtletní pedagogická rada - Lyžařský výcvikový kurz Benecko - Ukončení sběrové akce - Prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - Vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí

7 Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - Výstava na SPŠS exkurze pro ročník - Planetárium ročník - Karneval 2. ročník - Vyrábění s rodiči akce ŠD - Spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - Okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - Muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - Spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - Dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - Čtvrtletní klasifikační porada - Třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - Malá kopaná meziškolní turnaj - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - Přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - Návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen

8 - Školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - Výtvarná soutěž malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - Návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - Školní výlet Mšeno 7. ročník - Knihovna beseda 1. ročník - Plavoběh okresní kolo - Hasiči exkurze 1. a 2. ročník - Zahradní diskotéka akce školní družiny - Atletický čtyřboj okresní kolo - Terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzov - Škola v přírodě Benecko 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - Školní výlet Mirákulum Milovice ročník - Sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - Pedagogická rada - 4. čtvrtletí - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Fotografování celá škola - Spaní ve škole 4. ročník - Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu

9 Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I.kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelakovic Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa, Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III.kategorie Florbal 6. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci Během celého roku: zasedání školního žákovského parlamentu sběr papíru a PET víček pravidelná činnost školní knihovny program dlouhodobé prevence projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Hipoterapie, Život dětem, Vánoční strom jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola se do nich zapojuje již řadu let. Viz webové stránky školy. Žákovský parlament pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnosti v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 65% žáků.

10 Žáci se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ, AJ a M v projektu Kalibro. Testy potvrdily velmi dobrou úroveň žáků 5. ročníku, co ž se následně projevilo úspěšným přijetím 7. žáků na víceleté gymnázium. Naopak nízká úspěšnost žáků 9. odpovídá zjištění ČŠI o problematickém výchovně vzdělávacím procesu v této třídě. Příčinou je rodinné zázemí žáků. Rozvíjí se průběžná spolupráce s partnerskou školou v Lučenci v SR. Proběhl výměnný pobyt žáků na Slovensku. Realizoval se 5. ročník projektu Společně o Vánocích na Mělníku. V září proběhla druhá společná "terénní praktika" se školou v Chorzowě v Polsku. Akce proběhla nedaleko Mělníka na Kokořínsku. Akce byla oboustranně hodnocena jako velmi zdařilá a byl proto dohodnut další ročník. Proběhne v květnu Jarní termín byl vybrán jako vhodnější s ohledem na provozované sportovní a přírodovědné aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. Třetím rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vychází v počtu cca 70 kusů. Prodejem žákovský parlament financuje Zooadopci, částečně Adopci na dálku. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již jedenáctý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro vzdělávání Johna Magonge, který byl vybrán žákovským parlamentem za Patrika Mubene, který své vzdělávání ukončil. Škola se účastní devátým rokem projektu Zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích, žáci školy pořádají pro děti dětský den a den otevřených dveří. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce se zaměřením na kontrolu ŠVP, vzdělávacího procesu a ekonomiku byla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena ve školním roce Výsledky poslední inspekce ČŠI viz inspekční zpráva. Zpráva je k dispozici v tištěné podobě u ŘŠ nebo v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI. Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny ve školním roce 2014/2015: a) přepracování a doplnění výroční zprávy za další období b) tvorba portfolia kontrolních a srovnávacích prací, práce s jejich výsledky

11 c) individualizace výuky j) základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy za účetní rok 2013 viz. příloha č.1 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola zakončila projekt EU "Peníze školám". Kontrola FÚ proběhla bez závad. Škola ve spolupráci s o. s. Semiramis (oblast primární prevence) usiluje o schválení projektu, který by dlouholetou spolupráci subjektů rozšířil i na žáky 1. stupně. (Problematika zdravého životního stylu.) Ve spolupráci s CfME škola usiluje o získání finanční podpory pro projekt "Integrace ICT do výuky". l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se neúčastní žádného projektu v rámci celoživotního vzdělávání. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala finanční podporu zřizovatele ve výši 8000 Kč pro tradiční vánoční akci s mezinárodní účastí " Spolu na Vánoce" (účastnili se žáci partnerských škol z Polska a Slovenska). Škola získala grant ve výši Kč na financování akce "Florbal proti drogám RŠFL 5. ročník". Tuto akci škola zaštítila i organizačně. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ZŠ Mělník - Pšovka má uzavřenou a průběžně aktualizovanou kolektivní smlouvu s ČMOS na pracovišti. Ředitel školy konzultuje s odborovou organizací personální změny na pracovišti. Součástí kolektivní smlouvy jsou tyto dodatky: - informace o objemu mzdových prostředků - platový řád ZŠ Mělník - Pšovka - informace o tvorbě FKSP - zásady čerpání FKSP na pracovišti ZŠ Mělník - Pšovka - plán DVPP s vyznačením priorit vzdělávání - určení pracovní doby zaměstnanců - upřesnění 52 odst. g - sumarizace nároků na placená volna zaměstnance

12 Dodatek č.1 - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - slavnostní zahájení školního roku 2013/ sportovní soustředění Slapy 6. ročník - škola v přírodě Josefův Důl ročník - výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - návštěva muzea výstava hub ŠD - třídní schůzka 1. ročník - návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - podzim v barvách akce ŠD - dopravní hřiště 4. ročník - spaní ve škole 4. ročník Říjen - školení Bakaláři - přespolní běh DDM - třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - schůzka školního parlamentu - schůzka SRPDŠ - dýňové odpoledne akce ŠD - planetárium exkurze 5. a 6. ročník - zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - exkurze SPŠS 8. ročník - beseda Trestné právo 9. ročník

13 - beseda Rodinné právo - 9. ročník - exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - výroba adventních věnců ŠD + rodiče - čtvrtletní pedagogická rada - třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - exkurze městské muzeum Mělník ročník - návštěva z partnerských škol v Polsku a na Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - dopravní hřiště BESIP 3. ročník - doškolovací kurz lyžování - vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - čtvrtletní pedagogická rada - lyžařský výcvikový kurz v Benecku - ukončení sběrové akce - prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - výstava na SPŠS exkurze pro ročník - planetárium ročník - karneval 2. ročník

14 - vyrábění s rodiči akce ŠD - spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - čtvrtletní klasifikační porada - třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - malá kopaná turnaj mezi školami - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen - školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - výtvarná soutěž Malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - školní výlet Mšeno 7. ročník - knihovna beseda 1. ročník - plavoběh okresní kolo - hasiči exkurze 1. a 2. ročník - zahradní diskotéka akce školní družiny - atletický čtyřboj okresní kolo - terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzow - škola v přírodě v Benecku 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně

15 - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - školní výlet Mirákulum Milovice ročník - sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - pedagogická rada - 4. čtvrtletí - schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - fotografování celá škola - spaní ve škole 4. ročník - slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I. kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelákovic

16 Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa,Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III. kategorie Florbal 6. místo regionální školní florbalová liga chlapci čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy nad Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci

17 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy Náklady rozpoč.pol. text Schválený rozpočet 2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Skutečnost od počátku roku 2013 Zůstatek % plnění 5112 OOV , , , , , ,00 88,67% 5136 Uč. Pomůcky , , , , , ,00 93,86% 5137 DDM do , , , , , ,00 98,74% 5139 Všeob. materiál , , , , ,40 445,60 99,69% 5151 Voda , , , , , ,00 69,10% 5153 Plyn , , , , , ,33 85,48% 5154 El. Enrgie , , , , , ,00 78,19% 5156 Pohon. Hmoty 2 919, , , , ,00 752,00 89,26% 5161 Služby pošt 5 305, , , , ,00 281,00 95,32% 5162 Spoje , , , , ,17 931,83 98,59% 5163 Pojišt. a nákl.pen.ústavů , , , , ,00 294,00 98,66% 5164 Nájem , , , , ,00 0,00 100,00% 5166 Revize , , , , ,00 968,00 95,16% 5167 Školení 0, , , , ,00 227,00 94,33% 5169 Nákup služeb , , , , ,50 593,50 99,79% 5171 Opravy , , , , , ,02 98,78% 5172 Programy , , , , ,00 645,00 96,42% 5173 Cestovné , , , , ,00 309,00 98,86% 5175 Pohoštění 1 756, , , , ,00 591,00 80,30% Odpisy , , , , , ,30 91,69% Výnosy č 5000 Dotace na provoz , , , , ,00 0,00 100,00% Dotace na nebyt.p , , , , ,00 0,00 100,00% Plavání , , , , ,00 0,00 100,00% 5199 Stravné 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## Dotace zřiz. Mezisoučet (dotace zřiz.) , , , , ,00 0,00 100,00% Ostaní příjem Příspěvek družina , , , , ,00 840,00 99,24% 7002 Úroky 9 164, , , , ,39 318,61 93,63% 7002 Ost. Příjmy , , , ,00 0, ,00 0,00% použití FRIM , ,68 0,00 0,00 0,00 Mezisoučet ost. příjmů , , , , , ,61 91,07% Celkem příjem org , , , , , ,61 99,68% Přehled sestavil: Marie Švábová tel.: informace poskytne: Marie Tomášková tel.: Hospodářský výsledek roku 2013: Výnos Náklad HV , , ,97 Zřizovatel přidal na spotřebu vodného a stočné: Nevyčerpáno: na spotřebu plynu: Nevyčerpáno: , , , ,33 Celkem nevyčerpáno: ,33 Hospodářský výsledek 2013: ,97 Nevyčerpáno zvýšení pro energii: ,33 k rozdělení do fondu: ,64 Fond odměn: ,00 Fond rezervní: ,64

18 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2006 2007 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1.9.1993 Zařazení do sítě: 6.3.1996 IČO: 47011351 Identifikátor: Z 600

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více