Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ Mělník - Pšovka sídlo: Blahoslavova č. 2461, Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z charakteristika školy: Blahoslavova č kmenových tříd s ročníky 5 9. ZŠ Panešova č (odloučené pracoviště) - 4 kmenové třídy s ročníky 1 4 a ŠD, která má 3 oddělení. Podmínky pro vyučování: Počet učeben 16 Z toho odborných 6 - pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna, jazyková učebna, 1x tělocvična - rozměry nevyhovující Školní hřiště: celková užitková plocha m2 (hřiště na míčové hry s umělým povrchem bylo dokončeno s téměř ročním zpožděním, předáno k užívání ) K budově v Panešově ulici patří zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. Školní knihovna Skleník pro výuku PČ Kabinet: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. zřizovatel: Město Mělník vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Kružica (konkurz , jmenován od ve funkci ŘŠ od ) Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika Štajncová (jmenována od ) Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdena Karlovcová Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Renata Plodíková adresa pro dálkový přístup: údaje o školské radě: funkční období školské rady - od 2011 do 2014 Mgr. Zuzana Jansová - zástupce zřizovatele ing. Martina Semelková - zástupce rodičů

2 Mgr. Zdena Karlovcová - zástupce učitelů Školská rada se schází dle potřeb. Dvakrát do roka pak v přítomnosti ředitele školy. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Blahoslavova 2461, Mělník 2. Panešova 1033, Mělník Druh/typ: 211 (ZŠ) Druh pro PAM: 21 (Základní školy) Kapacita: 220, Cílová kapacita: Školní družina, Panešova 1033 Druh/typ: 841 (Školní družina, škol.klub) Druh pro PAM: 21 (Školní družiny a kluby) Kapacita: 80, Cílová kapacita: 80 Organizace výuky ve školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník Pšovka, č.j.: 33/2007, poslední aktualizace - č.j.: 63/2012. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků celkem: 24 (+ 5 MD) Počet pedagogických pracovníků: 20 Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/5 1,00 II. Plodíková Renata Mgr. NŠ 12/3 1,00 III. Veselá Hana Mgr. Z-M 12/1 1,00 IV. Holečková Petra mat. 11/1 1,00 V. Šebestová Blanka Mgr. NŠ 12/3 1,00 VI. Kostelecký Vítězslav Mgr. M-F 12/3 1,00 VII. Černá Jindra Mgr. NJ-ČJ 12/2 0,55 VIII. Karlovcová Zdeňka Mgr. ČJ-D 12/5 1,00 IX. Říhová Jindřiška Mgr. OV-VV 12/3 0,77 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 13/4 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/5 0,27 Filippová Václava ing. Ch 12/3 0,55 Štajncová Monika Mgr. NŠ 12/4 1,00 Štruplová Eva mat. 11/1 1,00 Gabriš Rudolf mat. 12/1 0,77 Mgr. Judová Kateřina ČJ-D 12/1 0,77 Večerka Pavel mat. 12/1 1,00

3 Školní družina: Hendrychová Gabriela ŠD 9/3 0,75 Svobodová Jitka ŠD 9/1 0,75 Bárová Nikol mat. 8/1 0,56 Kvalifikovanost učitelů: 71,20% Kvalifikovanost výuky: 62,50% Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 /přepočtených 4,00/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin. pracovnice 7/12 1,00 Staněk Zdeněk školník 6/12 1,00 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Pátková Dana uklízečka 2/11 1,00 d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. třídy bylo zapsáno 24 žáků. Ze spádových škol bylo zapsáno 9 žáků do 6. třídy. Do ŠD pro rok 2013/2014 bylo zapsáno 80 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Ročník: Počet žáků: Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo s vyznamenáním: 113 žáků = 50,45 % Prospělo: 100 žáků = 49,55 % Neprospělo: 0 žáků = 0,00 %

4 Výchovná opatření: 2. st. z chování: 1 žák 3. st. z chování: 4 žáci Celkem: 5 žáci = 2,23 % Pochvala: 96 žáků = 42,9% Celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: (průměr na žáka 56,78) z toho neomluvených: 56 (průměr na žáka 0,23) Umístění absolventů 9. třídy (21 žáků) Střední školy: přijato 7 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijato 7 žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 18 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 12x s Policií ČR - 4x s lékařem - 0x se soc. ref. - 6x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 10x Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. Do problémového 9. ročníku byla opět ke spolupráci přizvána ing. Anna Richterová, lektorka mimoškolní výchovy a vzdělávání. Zaměřením její činnosti byla intervenční práce se třídou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2013/2014 Školení vedoucích pracovníkú k programu Bakaláři - M. Kružica, M. Štajncová, V. Kostelecký, P. Večerka Inovativní metody ve výuce informatiky na ZŠ - P. Večerka Wordpress - využití redakčního systému ve školní praxi - P. Večerka NIQUES - školení k dalšímu využití - M. Kružica, P. Večerka Instruktor LVVK - B. Šebestová, R. Plodíková

5 Nový občanský zákoník - M. Štajncová, M. Kružica Nové výtvarné techniky pro ŠD - G. Hendrychová Školení k programu Bakaláři - všichni pedagogové Třídní schůzky a komunikace s rodiči - všichni pedagogové Školení měla akreditaci MŠMT ČR. Bylo nařízeno další vzdělávání Mgr. Šebestové, ing. Filippové a p.uč. Večerkovi pro výkon funkcí školních koordinátorů. Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Holečková Petra UK Praha 1. stupeň Gabriš Rudolf UJEP Ústí nad Labem - Př - Ch Na nutnost doplnit kvalifikační studium v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících byli písemně upozorněni pí. uč. Štruplová a p.uč. Večerka. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - Slavnostní zahájení školního roku 2013/ Sportovní soustředění Slapy 6. ročník - Škola v přírodě Josefův Důl ročník - Výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - Návštěva muzea výstava hub ŠD - Třídní schůzka 1. ročník - Návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - Podzim v barvách akce ŠD - Dopravní hřiště 4. ročník - Spaní ve kole 4. ročník Říjen - Školení Bakaláři - Přespolní běh DDM - Třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - Schůzka školního parlamentu - Schůzka SRPDŠ

6 - Dýňové odpoledne akce ŠD - Planetárium exkurze 5. a 6. ročník - Zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - Exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - Vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - Exkurze SPŠS 8. ročník - Beseda Trestné právo 9. ročník - Beseda Rodinné právo - 9. ročník - Exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - Výroba adventních věnců ŠD + rodiče - Čtvrtletní pedagogická rada - Třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - Vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - Exkurze městské muzeum Mělník ročník - Návštěva z partnerských škol v Polsku a Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - Dopravní hřiště BESIP 3. ročník - Doškolovací kurz lyžování - Vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - Divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - Čtvrtletní pedagogická rada - Lyžařský výcvikový kurz Benecko - Ukončení sběrové akce - Prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - Vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí

7 Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - Výstava na SPŠS exkurze pro ročník - Planetárium ročník - Karneval 2. ročník - Vyrábění s rodiči akce ŠD - Spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - Okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - Muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - Spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - Dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - Čtvrtletní klasifikační porada - Třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - Malá kopaná meziškolní turnaj - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - Přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - Návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen

8 - Školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - Výtvarná soutěž malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - Návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - Školní výlet Mšeno 7. ročník - Knihovna beseda 1. ročník - Plavoběh okresní kolo - Hasiči exkurze 1. a 2. ročník - Zahradní diskotéka akce školní družiny - Atletický čtyřboj okresní kolo - Terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzov - Škola v přírodě Benecko 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - Školní výlet Mirákulum Milovice ročník - Sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - Pedagogická rada - 4. čtvrtletí - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Fotografování celá škola - Spaní ve škole 4. ročník - Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu

9 Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I.kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelakovic Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa, Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III.kategorie Florbal 6. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci Během celého roku: zasedání školního žákovského parlamentu sběr papíru a PET víček pravidelná činnost školní knihovny program dlouhodobé prevence projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Hipoterapie, Život dětem, Vánoční strom jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola se do nich zapojuje již řadu let. Viz webové stránky školy. Žákovský parlament pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnosti v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 65% žáků.

10 Žáci se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ, AJ a M v projektu Kalibro. Testy potvrdily velmi dobrou úroveň žáků 5. ročníku, co ž se následně projevilo úspěšným přijetím 7. žáků na víceleté gymnázium. Naopak nízká úspěšnost žáků 9. odpovídá zjištění ČŠI o problematickém výchovně vzdělávacím procesu v této třídě. Příčinou je rodinné zázemí žáků. Rozvíjí se průběžná spolupráce s partnerskou školou v Lučenci v SR. Proběhl výměnný pobyt žáků na Slovensku. Realizoval se 5. ročník projektu Společně o Vánocích na Mělníku. V září proběhla druhá společná "terénní praktika" se školou v Chorzowě v Polsku. Akce proběhla nedaleko Mělníka na Kokořínsku. Akce byla oboustranně hodnocena jako velmi zdařilá a byl proto dohodnut další ročník. Proběhne v květnu Jarní termín byl vybrán jako vhodnější s ohledem na provozované sportovní a přírodovědné aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. Třetím rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vychází v počtu cca 70 kusů. Prodejem žákovský parlament financuje Zooadopci, částečně Adopci na dálku. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již jedenáctý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro vzdělávání Johna Magonge, který byl vybrán žákovským parlamentem za Patrika Mubene, který své vzdělávání ukončil. Škola se účastní devátým rokem projektu Zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích, žáci školy pořádají pro děti dětský den a den otevřených dveří. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce se zaměřením na kontrolu ŠVP, vzdělávacího procesu a ekonomiku byla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena ve školním roce Výsledky poslední inspekce ČŠI viz inspekční zpráva. Zpráva je k dispozici v tištěné podobě u ŘŠ nebo v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI. Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny ve školním roce 2014/2015: a) přepracování a doplnění výroční zprávy za další období b) tvorba portfolia kontrolních a srovnávacích prací, práce s jejich výsledky

11 c) individualizace výuky j) základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy za účetní rok 2013 viz. příloha č.1 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola zakončila projekt EU "Peníze školám". Kontrola FÚ proběhla bez závad. Škola ve spolupráci s o. s. Semiramis (oblast primární prevence) usiluje o schválení projektu, který by dlouholetou spolupráci subjektů rozšířil i na žáky 1. stupně. (Problematika zdravého životního stylu.) Ve spolupráci s CfME škola usiluje o získání finanční podpory pro projekt "Integrace ICT do výuky". l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se neúčastní žádného projektu v rámci celoživotního vzdělávání. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala finanční podporu zřizovatele ve výši 8000 Kč pro tradiční vánoční akci s mezinárodní účastí " Spolu na Vánoce" (účastnili se žáci partnerských škol z Polska a Slovenska). Škola získala grant ve výši Kč na financování akce "Florbal proti drogám RŠFL 5. ročník". Tuto akci škola zaštítila i organizačně. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ZŠ Mělník - Pšovka má uzavřenou a průběžně aktualizovanou kolektivní smlouvu s ČMOS na pracovišti. Ředitel školy konzultuje s odborovou organizací personální změny na pracovišti. Součástí kolektivní smlouvy jsou tyto dodatky: - informace o objemu mzdových prostředků - platový řád ZŠ Mělník - Pšovka - informace o tvorbě FKSP - zásady čerpání FKSP na pracovišti ZŠ Mělník - Pšovka - plán DVPP s vyznačením priorit vzdělávání - určení pracovní doby zaměstnanců - upřesnění 52 odst. g - sumarizace nároků na placená volna zaměstnance

12 Dodatek č.1 - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - slavnostní zahájení školního roku 2013/ sportovní soustředění Slapy 6. ročník - škola v přírodě Josefův Důl ročník - výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - návštěva muzea výstava hub ŠD - třídní schůzka 1. ročník - návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - podzim v barvách akce ŠD - dopravní hřiště 4. ročník - spaní ve škole 4. ročník Říjen - školení Bakaláři - přespolní běh DDM - třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - schůzka školního parlamentu - schůzka SRPDŠ - dýňové odpoledne akce ŠD - planetárium exkurze 5. a 6. ročník - zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - exkurze SPŠS 8. ročník - beseda Trestné právo 9. ročník

13 - beseda Rodinné právo - 9. ročník - exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - výroba adventních věnců ŠD + rodiče - čtvrtletní pedagogická rada - třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - exkurze městské muzeum Mělník ročník - návštěva z partnerských škol v Polsku a na Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - dopravní hřiště BESIP 3. ročník - doškolovací kurz lyžování - vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - čtvrtletní pedagogická rada - lyžařský výcvikový kurz v Benecku - ukončení sběrové akce - prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - výstava na SPŠS exkurze pro ročník - planetárium ročník - karneval 2. ročník

14 - vyrábění s rodiči akce ŠD - spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - čtvrtletní klasifikační porada - třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - malá kopaná turnaj mezi školami - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen - školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - výtvarná soutěž Malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - školní výlet Mšeno 7. ročník - knihovna beseda 1. ročník - plavoběh okresní kolo - hasiči exkurze 1. a 2. ročník - zahradní diskotéka akce školní družiny - atletický čtyřboj okresní kolo - terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzow - škola v přírodě v Benecku 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně

15 - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - školní výlet Mirákulum Milovice ročník - sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - pedagogická rada - 4. čtvrtletí - schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - fotografování celá škola - spaní ve škole 4. ročník - slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I. kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelákovic

16 Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa,Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III. kategorie Florbal 6. místo regionální školní florbalová liga chlapci čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy nad Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci

17 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy Náklady rozpoč.pol. text Schválený rozpočet 2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Skutečnost od počátku roku 2013 Zůstatek % plnění 5112 OOV , , , , , ,00 88,67% 5136 Uč. Pomůcky , , , , , ,00 93,86% 5137 DDM do , , , , , ,00 98,74% 5139 Všeob. materiál , , , , ,40 445,60 99,69% 5151 Voda , , , , , ,00 69,10% 5153 Plyn , , , , , ,33 85,48% 5154 El. Enrgie , , , , , ,00 78,19% 5156 Pohon. Hmoty 2 919, , , , ,00 752,00 89,26% 5161 Služby pošt 5 305, , , , ,00 281,00 95,32% 5162 Spoje , , , , ,17 931,83 98,59% 5163 Pojišt. a nákl.pen.ústavů , , , , ,00 294,00 98,66% 5164 Nájem , , , , ,00 0,00 100,00% 5166 Revize , , , , ,00 968,00 95,16% 5167 Školení 0, , , , ,00 227,00 94,33% 5169 Nákup služeb , , , , ,50 593,50 99,79% 5171 Opravy , , , , , ,02 98,78% 5172 Programy , , , , ,00 645,00 96,42% 5173 Cestovné , , , , ,00 309,00 98,86% 5175 Pohoštění 1 756, , , , ,00 591,00 80,30% Odpisy , , , , , ,30 91,69% Výnosy č 5000 Dotace na provoz , , , , ,00 0,00 100,00% Dotace na nebyt.p , , , , ,00 0,00 100,00% Plavání , , , , ,00 0,00 100,00% 5199 Stravné 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## Dotace zřiz. Mezisoučet (dotace zřiz.) , , , , ,00 0,00 100,00% Ostaní příjem Příspěvek družina , , , , ,00 840,00 99,24% 7002 Úroky 9 164, , , , ,39 318,61 93,63% 7002 Ost. Příjmy , , , ,00 0, ,00 0,00% použití FRIM , ,68 0,00 0,00 0,00 Mezisoučet ost. příjmů , , , , , ,61 91,07% Celkem příjem org , , , , , ,61 99,68% Přehled sestavil: Marie Švábová tel.: informace poskytne: Marie Tomášková tel.: Hospodářský výsledek roku 2013: Výnos Náklad HV , , ,97 Zřizovatel přidal na spotřebu vodného a stočné: Nevyčerpáno: na spotřebu plynu: Nevyčerpáno: , , , ,33 Celkem nevyčerpáno: ,33 Hospodářský výsledek 2013: ,97 Nevyčerpáno zvýšení pro energii: ,33 k rozdělení do fondu: ,64 Fond odměn: ,00 Fond rezervní: ,64

18 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2009 2010 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2010 2011 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: sportovní soustředění V. a VI. ročníku na Slapech Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2008 2009 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2007 2008 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1.9.1993 Zařazení do sítě: 6.3.1996 IČO: 47011351 Identifikátor: Z 600

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2005 2006 Zřizovatel: MÚ Mělník Právní subjekt od 1.9.1993 Zařazení do sítě: 6.3.1996 IČO: 47011351 Identifikátor: Z 600 047

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více