Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ Mělník - Pšovka sídlo: Blahoslavova č. 2461, Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z charakteristika školy: Blahoslavova č kmenových tříd s ročníky 5 9. ZŠ Panešova č (odloučené pracoviště) - 4 kmenové třídy s ročníky 1 4 a ŠD, která má 3 oddělení. Podmínky pro vyučování: Počet učeben 16 Z toho odborných 6 - pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna, jazyková učebna, 1x tělocvična - rozměry nevyhovující Školní hřiště: celková užitková plocha m2 (hřiště na míčové hry s umělým povrchem bylo dokončeno s téměř ročním zpožděním, předáno k užívání ) K budově v Panešově ulici patří zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. Školní knihovna Skleník pro výuku PČ Kabinet: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. zřizovatel: Město Mělník vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Kružica (konkurz , jmenován od ve funkci ŘŠ od ) Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika Štajncová (jmenována od ) Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdena Karlovcová Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Renata Plodíková adresa pro dálkový přístup: údaje o školské radě: funkční období školské rady - od 2011 do 2014 Mgr. Zuzana Jansová - zástupce zřizovatele ing. Martina Semelková - zástupce rodičů

2 Mgr. Zdena Karlovcová - zástupce učitelů Školská rada se schází dle potřeb. Dvakrát do roka pak v přítomnosti ředitele školy. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Blahoslavova 2461, Mělník 2. Panešova 1033, Mělník Druh/typ: 211 (ZŠ) Druh pro PAM: 21 (Základní školy) Kapacita: 220, Cílová kapacita: Školní družina, Panešova 1033 Druh/typ: 841 (Školní družina, škol.klub) Druh pro PAM: 21 (Školní družiny a kluby) Kapacita: 80, Cílová kapacita: 80 Organizace výuky ve školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník Pšovka, č.j.: 33/2007, poslední aktualizace - č.j.: 63/2012. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků celkem: 24 (+ 5 MD) Počet pedagogických pracovníků: 20 Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/5 1,00 II. Plodíková Renata Mgr. NŠ 12/3 1,00 III. Veselá Hana Mgr. Z-M 12/1 1,00 IV. Holečková Petra mat. 11/1 1,00 V. Šebestová Blanka Mgr. NŠ 12/3 1,00 VI. Kostelecký Vítězslav Mgr. M-F 12/3 1,00 VII. Černá Jindra Mgr. NJ-ČJ 12/2 0,55 VIII. Karlovcová Zdeňka Mgr. ČJ-D 12/5 1,00 IX. Říhová Jindřiška Mgr. OV-VV 12/3 0,77 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 13/4 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/5 0,27 Filippová Václava ing. Ch 12/3 0,55 Štajncová Monika Mgr. NŠ 12/4 1,00 Štruplová Eva mat. 11/1 1,00 Gabriš Rudolf mat. 12/1 0,77 Mgr. Judová Kateřina ČJ-D 12/1 0,77 Večerka Pavel mat. 12/1 1,00

3 Školní družina: Hendrychová Gabriela ŠD 9/3 0,75 Svobodová Jitka ŠD 9/1 0,75 Bárová Nikol mat. 8/1 0,56 Kvalifikovanost učitelů: 71,20% Kvalifikovanost výuky: 62,50% Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 /přepočtených 4,00/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin. pracovnice 7/12 1,00 Staněk Zdeněk školník 6/12 1,00 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Pátková Dana uklízečka 2/11 1,00 d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. třídy bylo zapsáno 24 žáků. Ze spádových škol bylo zapsáno 9 žáků do 6. třídy. Do ŠD pro rok 2013/2014 bylo zapsáno 80 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Ročník: Počet žáků: Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo s vyznamenáním: 113 žáků = 50,45 % Prospělo: 100 žáků = 49,55 % Neprospělo: 0 žáků = 0,00 %

4 Výchovná opatření: 2. st. z chování: 1 žák 3. st. z chování: 4 žáci Celkem: 5 žáci = 2,23 % Pochvala: 96 žáků = 42,9% Celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: (průměr na žáka 56,78) z toho neomluvených: 56 (průměr na žáka 0,23) Umístění absolventů 9. třídy (21 žáků) Střední školy: přijato 7 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijato 7 žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 18 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 12x s Policií ČR - 4x s lékařem - 0x se soc. ref. - 6x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 10x Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. Do problémového 9. ročníku byla opět ke spolupráci přizvána ing. Anna Richterová, lektorka mimoškolní výchovy a vzdělávání. Zaměřením její činnosti byla intervenční práce se třídou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2013/2014 Školení vedoucích pracovníkú k programu Bakaláři - M. Kružica, M. Štajncová, V. Kostelecký, P. Večerka Inovativní metody ve výuce informatiky na ZŠ - P. Večerka Wordpress - využití redakčního systému ve školní praxi - P. Večerka NIQUES - školení k dalšímu využití - M. Kružica, P. Večerka Instruktor LVVK - B. Šebestová, R. Plodíková

5 Nový občanský zákoník - M. Štajncová, M. Kružica Nové výtvarné techniky pro ŠD - G. Hendrychová Školení k programu Bakaláři - všichni pedagogové Třídní schůzky a komunikace s rodiči - všichni pedagogové Školení měla akreditaci MŠMT ČR. Bylo nařízeno další vzdělávání Mgr. Šebestové, ing. Filippové a p.uč. Večerkovi pro výkon funkcí školních koordinátorů. Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Holečková Petra UK Praha 1. stupeň Gabriš Rudolf UJEP Ústí nad Labem - Př - Ch Na nutnost doplnit kvalifikační studium v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících byli písemně upozorněni pí. uč. Štruplová a p.uč. Večerka. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - Slavnostní zahájení školního roku 2013/ Sportovní soustředění Slapy 6. ročník - Škola v přírodě Josefův Důl ročník - Výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - Návštěva muzea výstava hub ŠD - Třídní schůzka 1. ročník - Návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - Podzim v barvách akce ŠD - Dopravní hřiště 4. ročník - Spaní ve kole 4. ročník Říjen - Školení Bakaláři - Přespolní běh DDM - Třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - Schůzka školního parlamentu - Schůzka SRPDŠ

6 - Dýňové odpoledne akce ŠD - Planetárium exkurze 5. a 6. ročník - Zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - Exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - Vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - Exkurze SPŠS 8. ročník - Beseda Trestné právo 9. ročník - Beseda Rodinné právo - 9. ročník - Exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - Výroba adventních věnců ŠD + rodiče - Čtvrtletní pedagogická rada - Třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - Vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - Exkurze městské muzeum Mělník ročník - Návštěva z partnerských škol v Polsku a Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - Dopravní hřiště BESIP 3. ročník - Doškolovací kurz lyžování - Vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - Divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - Čtvrtletní pedagogická rada - Lyžařský výcvikový kurz Benecko - Ukončení sběrové akce - Prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - Vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí

7 Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - Výstava na SPŠS exkurze pro ročník - Planetárium ročník - Karneval 2. ročník - Vyrábění s rodiči akce ŠD - Spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - Okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - Muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - Spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - Dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - Čtvrtletní klasifikační porada - Třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - Malá kopaná meziškolní turnaj - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - Přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - Návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen

8 - Školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - Výtvarná soutěž malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - Návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - Školní výlet Mšeno 7. ročník - Knihovna beseda 1. ročník - Plavoběh okresní kolo - Hasiči exkurze 1. a 2. ročník - Zahradní diskotéka akce školní družiny - Atletický čtyřboj okresní kolo - Terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzov - Škola v přírodě Benecko 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - Školní výlet Mirákulum Milovice ročník - Sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - Pedagogická rada - 4. čtvrtletí - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Fotografování celá škola - Spaní ve škole 4. ročník - Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu

9 Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV.kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III.kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I.kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelakovic Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa, Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III.kategorie Florbal 6. místo Regionální školní florbalová liga chlapci Čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci Během celého roku: zasedání školního žákovského parlamentu sběr papíru a PET víček pravidelná činnost školní knihovny program dlouhodobé prevence projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Hipoterapie, Život dětem, Vánoční strom jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola se do nich zapojuje již řadu let. Viz webové stránky školy. Žákovský parlament pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnosti v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 65% žáků.

10 Žáci se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ, AJ a M v projektu Kalibro. Testy potvrdily velmi dobrou úroveň žáků 5. ročníku, co ž se následně projevilo úspěšným přijetím 7. žáků na víceleté gymnázium. Naopak nízká úspěšnost žáků 9. odpovídá zjištění ČŠI o problematickém výchovně vzdělávacím procesu v této třídě. Příčinou je rodinné zázemí žáků. Rozvíjí se průběžná spolupráce s partnerskou školou v Lučenci v SR. Proběhl výměnný pobyt žáků na Slovensku. Realizoval se 5. ročník projektu Společně o Vánocích na Mělníku. V září proběhla druhá společná "terénní praktika" se školou v Chorzowě v Polsku. Akce proběhla nedaleko Mělníka na Kokořínsku. Akce byla oboustranně hodnocena jako velmi zdařilá a byl proto dohodnut další ročník. Proběhne v květnu Jarní termín byl vybrán jako vhodnější s ohledem na provozované sportovní a přírodovědné aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. Třetím rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vychází v počtu cca 70 kusů. Prodejem žákovský parlament financuje Zooadopci, částečně Adopci na dálku. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již jedenáctý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro vzdělávání Johna Magonge, který byl vybrán žákovským parlamentem za Patrika Mubene, který své vzdělávání ukončil. Škola se účastní devátým rokem projektu Zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích, žáci školy pořádají pro děti dětský den a den otevřených dveří. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce se zaměřením na kontrolu ŠVP, vzdělávacího procesu a ekonomiku byla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena ve školním roce Výsledky poslední inspekce ČŠI viz inspekční zpráva. Zpráva je k dispozici v tištěné podobě u ŘŠ nebo v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI. Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny ve školním roce 2014/2015: a) přepracování a doplnění výroční zprávy za další období b) tvorba portfolia kontrolních a srovnávacích prací, práce s jejich výsledky

11 c) individualizace výuky j) základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy za účetní rok 2013 viz. příloha č.1 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola zakončila projekt EU "Peníze školám". Kontrola FÚ proběhla bez závad. Škola ve spolupráci s o. s. Semiramis (oblast primární prevence) usiluje o schválení projektu, který by dlouholetou spolupráci subjektů rozšířil i na žáky 1. stupně. (Problematika zdravého životního stylu.) Ve spolupráci s CfME škola usiluje o získání finanční podpory pro projekt "Integrace ICT do výuky". l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se neúčastní žádného projektu v rámci celoživotního vzdělávání. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala finanční podporu zřizovatele ve výši 8000 Kč pro tradiční vánoční akci s mezinárodní účastí " Spolu na Vánoce" (účastnili se žáci partnerských škol z Polska a Slovenska). Škola získala grant ve výši Kč na financování akce "Florbal proti drogám RŠFL 5. ročník". Tuto akci škola zaštítila i organizačně. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ZŠ Mělník - Pšovka má uzavřenou a průběžně aktualizovanou kolektivní smlouvu s ČMOS na pracovišti. Ředitel školy konzultuje s odborovou organizací personální změny na pracovišti. Součástí kolektivní smlouvy jsou tyto dodatky: - informace o objemu mzdových prostředků - platový řád ZŠ Mělník - Pšovka - informace o tvorbě FKSP - zásady čerpání FKSP na pracovišti ZŠ Mělník - Pšovka - plán DVPP s vyznačením priorit vzdělávání - určení pracovní doby zaměstnanců - upřesnění 52 odst. g - sumarizace nároků na placená volna zaměstnance

12 Dodatek č.1 - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2013/2014 Září - slavnostní zahájení školního roku 2013/ sportovní soustředění Slapy 6. ročník - škola v přírodě Josefův Důl ročník - výlet lodí po Labi výtvarný kroužek - návštěva muzea výstava hub ŠD - třídní schůzka 1. ročník - návštěva partnerské školy v Polsku výběr žáků - podzim v barvách akce ŠD - dopravní hřiště 4. ročník - spaní ve škole 4. ročník Říjen - školení Bakaláři - přespolní běh DDM - třídní schůzka 5. ročník - Drakiáda s RC klubem akce s rodiči - ZOO Praha exkurze 1. a 2. ročník - schůzka školního parlamentu - schůzka SRPDŠ - dýňové odpoledne akce ŠD - planetárium exkurze 5. a 6. ročník - zahájení sběru kaštanů a žaludů celoškolní soutěž - exkurze Praha Staré Město 4. ročník Listopad - Semiramis ročník - Semiramis ročník - florbal dívky - RŠFL florbal chlapci - Orion cup chlapci ročník - Svíčkárna Šestajovice ročník - vánoční tvoření výroba vánočních zvonků ŠD - exkurze SPŠS 8. ročník - beseda Trestné právo 9. ročník

13 - beseda Rodinné právo - 9. ročník - exkurze Praha Klasicismus (výstava výtvarného umění) výtvarný kroužek - výroba adventních věnců ŠD + rodiče - čtvrtletní pedagogická rada - třídní schůzky + prezentace středních škol Prosinec - vánoční charitativní akce v Mountfieldu (dárky dětem z DD) - exkurze městské muzeum Mělník ročník - návštěva z partnerských škol v Polsku a na Slovensku - Tradiční vánoční setkání na Pšovce mezinárodní akce - Mikuláš akce pro 1. stupeň - dopravní hřiště BESIP 3. ročník - doškolovací kurz lyžování - vánoční vyrábění akce ŠD výroba vánoční dekorace dětí a rodičů Leden - divadelní představení Mauglí ročník - Den otevřených dveří akce 1. stupně - čtvrtletní pedagogická rada - lyžařský výcvikový kurz v Benecku - ukončení sběrové akce - prevence soc. patologických jevů (Policie ČR) 9. ročník - vydání výpisů vysvědčení, ukončení 1. pololetí Únor - Zápis do 1. třídy - Olympiáda v Čj okresní kolo - Prevence soc. patologických jevů školení pro učitele - Planeta Země zeměpisný naučný pořad ročník - Den s kočkou projekt 1. ročník - Pythagoriáda - Testování Kalbiro ( ročník) - Knihovna exkurze 3. ročník Březen - výstava na SPŠS exkurze pro ročník - planetárium ročník - karneval 2. ročník

14 - vyrábění s rodiči akce ŠD - spaní ve škole ŠD 1. oddělení - Semiramis ročník - Semiramis ročník - Galerie LTM Praha, exkurze výtvarného kroužku - okresní kolo ve vybíjené ročník - Matematická soutěž KLOKAN - Pythagoriáda školní kolo Duben - ZOO Ústí nad Labem exkurze ročník - muzeum velikonoční výstava 3. ročník - Noc s Andersenem 2. ročník - spaní ve škole 2. ročník - RFŠL chlapci - IPS volba povolání 8. ročník - dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Perníčkové odpoledne akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ŠD - Den Země výsadba stromků - čtvrtletní klasifikační porada - třídní schůzky - Tajemství stříbrného plátna naučný pořad pro 7. a 8. ročník - malá kopaná turnaj mezi školami - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. ročník - přijímací řízení na střední školy a učiliště 9. ročník - návštěva psího útulku 1. stupeň - Čarodějnice akce ŠD Květen - školení Třídní schůzky a komunikace s rodiči všichni ped. pracovníci - výtvarná soutěž Malované svátky vyhodnocení v Praze - Pohár rozhlasu sport. soutěž - návštěva Policie ČR beseda 4. ročník - školní výlet Mšeno 7. ročník - knihovna beseda 1. ročník - plavoběh okresní kolo - hasiči exkurze 1. a 2. ročník - zahradní diskotéka akce školní družiny - atletický čtyřboj okresní kolo - terénní praktika Lhotka + partnerská škola Chorzow - škola v přírodě v Benecku 2. a 4. ročník - RŠFL finálový turnaj Červen - Den dětí program pro děti 1. stupně

15 - ŠvP Lhotka ročník - Střelecká olympiáda 8. ročník - školní výlet Mirákulum Milovice ročník - sportovní soustředění Slapy 8. ročník + výběr ze 7. a 6. ročníku - pedagogická rada - 4. čtvrtletí - schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - fotografování celá škola - spaní ve škole 4. ročník - slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Přespolní běh okresní kolo pořadatel DDM Mělník 2. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 6. místo III. kategorie dívky 6. a 7. ročník 7. místo III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 5. místo Mělnická dívčí florbalová liga kategorie dívky 6. až 9. ročník Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 1. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Florbal 3. místo regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize postup do čtvrtfinále ročník pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Plavecko běžecký pohár okresní kolo pořadatel DDM Mělník 9. místo Miloslav Vilda IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 11. místo Jakub Šnajdr IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník 9. místo Petr Kvída III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 14. místo Šimon Šnajdr III. kategorie chlapci 6. a 7. ročník 19. místo Václav Košvanec II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 4. místo Antonín Řezáč II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 5. místo Pavel Beneš II. kategorie chlapci 4. a 5. ročník 6. místo Dorota Burdová II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 10. místo Markéta Plodíková II. kategorie dívky 4. a 5. ročník 3. místo Matěj Šnajdr I. kategorie chlapci 1. a 3. ročník postup do Středočeského kraje do Čelákovic

16 Malá kopaná oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 6. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník Atletický čtyřboj okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 3. místo IV. kategorie chlapci 8. a 9. ročník ( Miloslav Vilda, Petr Vejdělek, Josef Večeřa,Miloš Lapin, Petr Kvída) Atletika Pohár Rozhlasu okresní kolo pořadatel DDM Neratovice 8. místo mladší žáci 6. a 7. ročník III. kategorie Florbal 6. místo regionální školní florbalová liga chlapci čtvrtfinále ročník chlapci pořadatel FBC Kralupy nad Vltavou a ZŠ Mělník - Pšovka v rámci grantu Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2. místo kategorie 4. a 5. ročník chlapci

17 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy Náklady rozpoč.pol. text Schválený rozpočet 2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Skutečnost od počátku roku 2013 Zůstatek % plnění 5112 OOV , , , , , ,00 88,67% 5136 Uč. Pomůcky , , , , , ,00 93,86% 5137 DDM do , , , , , ,00 98,74% 5139 Všeob. materiál , , , , ,40 445,60 99,69% 5151 Voda , , , , , ,00 69,10% 5153 Plyn , , , , , ,33 85,48% 5154 El. Enrgie , , , , , ,00 78,19% 5156 Pohon. Hmoty 2 919, , , , ,00 752,00 89,26% 5161 Služby pošt 5 305, , , , ,00 281,00 95,32% 5162 Spoje , , , , ,17 931,83 98,59% 5163 Pojišt. a nákl.pen.ústavů , , , , ,00 294,00 98,66% 5164 Nájem , , , , ,00 0,00 100,00% 5166 Revize , , , , ,00 968,00 95,16% 5167 Školení 0, , , , ,00 227,00 94,33% 5169 Nákup služeb , , , , ,50 593,50 99,79% 5171 Opravy , , , , , ,02 98,78% 5172 Programy , , , , ,00 645,00 96,42% 5173 Cestovné , , , , ,00 309,00 98,86% 5175 Pohoštění 1 756, , , , ,00 591,00 80,30% Odpisy , , , , , ,30 91,69% Výnosy č 5000 Dotace na provoz , , , , ,00 0,00 100,00% Dotace na nebyt.p , , , , ,00 0,00 100,00% Plavání , , , , ,00 0,00 100,00% 5199 Stravné 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## Dotace zřiz. Mezisoučet (dotace zřiz.) , , , , ,00 0,00 100,00% Ostaní příjem Příspěvek družina , , , , ,00 840,00 99,24% 7002 Úroky 9 164, , , , ,39 318,61 93,63% 7002 Ost. Příjmy , , , ,00 0, ,00 0,00% použití FRIM , ,68 0,00 0,00 0,00 Mezisoučet ost. příjmů , , , , , ,61 91,07% Celkem příjem org , , , , , ,61 99,68% Přehled sestavil: Marie Švábová tel.: informace poskytne: Marie Tomášková tel.: Hospodářský výsledek roku 2013: Výnos Náklad HV , , ,97 Zřizovatel přidal na spotřebu vodného a stočné: Nevyčerpáno: na spotřebu plynu: Nevyčerpáno: , , , ,33 Celkem nevyčerpáno: ,33 Hospodářský výsledek 2013: ,97 Nevyčerpáno zvýšení pro energii: ,33 k rozdělení do fondu: ,64 Fond odměn: ,00 Fond rezervní: ,64

18 Dodatek č.2 - Základní údaje o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2010 2011 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2009 2010 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: sportovní soustředění V. a VI. ročníku na Slapech Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2008 2009 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více