Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o žácích... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Výsledky soutěží... 7 Závěry kontrol Školská rada Další aktivity Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2

3 3 Základní údaje o škole Název : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : Město Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing. J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 13 Bartoníčková VŠ I. st. 33 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 5 Trenér kopané Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 14 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 22 Vedoucí školní družiny Doležalová Věra ÚSO Vych. 25 Kabinet I. st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 27 Správce sbírek Z a D Helebrantová Jana VŠ M Zt 22 Zást. II.st. + vých. poradce+ vedení foto kroniky

4 4 Honsová Jana VŠ I. st. 12 Protidrog. koordinátor pro I. st. Janoušková Jana VŠ Čj 2 Kab. Vv Jeriová Libuše VŠ I. st., M 37 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 13 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 17 Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 17 Vedení školní kroniky Krásný Jan VŠ M Tv 43 Lodin Josef VŠ Tv 14 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 40 Vých. poradce, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Melicharová VŠ Čj Ov 16 Jolana Mrázová Anna VŠ I. st. 43 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 9 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 15 Pelikánová Anna VŠ I. st. 13 Pergelová Iva VŠ I. st. 3 Petrová Božena VŠ I. st., Čj 38 Důch., správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 17 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 26 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 20 Správce kabinetu Př Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. 11 ped. Řehková Ivana VŠ M Dg 19 Schickerová VŠ M Zt 14 ICT Lenka Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 42 Důch., správce kabinetu Hv Svádová Blanka VŠ Př Tv 44 Důch. Svobodová Jana VŠ I. st. 26 Metodik pro I. st. Šimčíková VŠ I. st. 19 Radana Škroníčková VŠ I. st. 29 Řed. Svatava Váchová Jana VŠ I. st. 11 Vávrová VŠ I. st., Čj 36 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 43 Důch. Dagmar Vydrová Helena VŠ M Ch 12 Správce kabinetu M Vyhnánková VŠ I. st. 20 Milada Wohlmuthová VŠ Čj Ov 16 Protidrog. koordin., KMD Jolana Žvejkalová Jana ÚSO I. st. 30 Zást. I. st. + vých. poradce

5 5 Správní zaměstnanci : Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 25 Ešnerová M. ÚSO Kuchařka 6 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 31 Ingrová I. Z Pomocná kuchařka 37 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 26 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 22 Kadeřábková M. Z Uklízečka 34 Kadlecová V. UO Uklízečka 23 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol. jídelny 34 Kovandová M. UO Uklízečka 13 Novotná G. ÚSO Kuchařka 10 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 30 Vávrová A. Z Uklízečka 29 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 31 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 19 Zahradníková Z. Z Uklízečka 46 Školní rok jsme zahájili s novou posilou pro výuku angličtiny na I. stupni Tamarou Bartkovou. Během školního roku nám vydatně vypomáhala při nemocích paní kolegyně Jana Hübnerová. Za kolegyně na mateřských dovolených zastupují paní důchodkyně A. Mrázová (I. st.), B. Petrová, Z. Stejskalová, B. Svádová, R. Vávrová, D. Vokněrová (II.st.). Pracují na částečné úvazky tak, aby byla zajištěna co nejširší aprobovanost, a aby v případě potřeby mohly suplovat za chybějící pedagogy. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy. Průměrný věk učitelského sboru je 47,4 let. Na první pohled to vypadá jako vysoký průměr, ale oproti loňskému školnímu roku jsme měli zestárnout o rok, a zatím jsme zestárli pouze o půl roku. Znamená to, že naše snaha o omlazování sboru se daří. Je také nutné vzít v úvahu fakt, že do výpočtu průměru jsou zahrnuti všichni důchodci, tedy i ti, kteří učí pouze na částečný úvazek. Učitelé a vychovatelé se dále vzdělávají. Devět učitelů je proškoleno rozšiřujícím školením projektu Škola za školou. Všechna školení počítačové gramotnosti má již 8 učitelů. Dvě učitelky prošly speciálním školením k tvorbě a správě webových prezentací, a tak od příštího školního roku budeme mít nejenom své samostatné webové stránky, ale také si je budeme sami spravovat. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Tři učitelky pokračovaly ve studiu anglického jazyka. Dvě kolegyně započaly studium vzdělávacího programu Život bez závislosti. Dvě kolegyně se zúčastnily kurzu na téma Netradiční hodiny českého jazyka. Kurzů německého jazyka, využití počítače ve výuce zeměpisu, grafomotoriky, etické výchovy, o poruchách učení a chování se zúčastnilo vždy po jedné pedagožce. Škola sama zve obzvláště zajímavé školitele mezi své pedagogy. V letošním školním roce to byl opakovaně dr. Martínek a školil nás na téma šikana a agrese. Vedoucí pracovníci školy absolvovali školení bezpečnosti a ochrany práce a zdraví. Hospodářka školy prošla 3x školením o mzdách, 1x o FKSP.

6 6 Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní. Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 566 žáků ve 25 třídách. Z toho vyplývá průměr 23 žáků ve třídě. Na I. stupni se jednalo o 284 žáků ve 13 třídách (průměrně 21,9 dětí ve třídě), na II. stupni 282 žáků ve 12 třídách (průměrně 23,5 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II. stupni se vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23 žáků ve třídě). 388 dětí se učilo anglicky, 64 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem opět nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 31 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 554 s českou státní příslušností, 2 s ruskou, 3 se slovenskou, 6 s ukrajinskou a 1 s italskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 337 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni jeden žák opakuje ročník, na II. stupni opakuje také jeden žák. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 78 žáků (76 z 9. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku). 12 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 39 na studijní obory s maturitou a 27 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9. ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků, především z 8.ročníku, besedy o volbě povolání. Z 5. ročníků odešlo 11 žáků studovat na osmiletá gymnázia. V rámci školního Minimálního protidrogového programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci s klubem Cesta integrace. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Spolupracujeme i nadále s dr. Kašparovou, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Protože jsme se spoluprací velmi spokojeni, děti paní doktorce důvěřují a vyhledávají její rady, rozhodli jsme se spolupráci v příštím školním roce rozšířit. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod. Výsledky žáků matematických tříd jak v soutěžích, tak především při přijímacích zkouškách nám potvrzuje smysl jejich provozování.

7 7 Sportovně nadaným dětem bychom také rádi vyšli vstříc, ale prostorové podmínky nám to stále nedovolují. Proto alespoň pokračujeme ve spolupráci s SK Umbro a chlapce (občas i děvčata) umísťujeme do jedné třídy v ročníku a umožňujeme jim účast na turnajích, kurzech a trénincích. Pokračujeme s dětmi z II. stupně v projektu Škola za školou. Práce v projektu zpestřuje běžnou školní práci, umožňuje práci doma a důležitá je i zpětná vazba a možnost další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd. V tomto školním roce jsme nabídli semináře z matematiky a zeměpisu, sportovní a společenskovědní seminář, domácnost, technické kreslení, informatiku a anglickou konverzaci. V nabídce nepovinných předmětů jsou sportovní aktivity lehká atletika a kopaná. V kroužcích, resp. zájmových útvarech pracovaly děti v přípravce na zkoušky z českého jazyka, z matematiky, dále hrály stolní tenis, zabývaly se ručními pracemi a jezdily do divadla s Klubem mladého diváka. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3. tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 33 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. I v letošním roce jsme nechali testovat ročníky, které uzavírají nějakým způsobem jednu etapu svého vzdělávání. Děti z 5. ročníku se zúčastnily testů Cermat a dá se říci, že s velmi dobrými výsledky ve všech testech se umístili v první čtvrtině. Testování se zúčastnilo 1896 škol a naši páťáci se umístili v matematice na 296. místě, v českém jazyce na 496. místě a ve všeobecném testu na 443. místě. Žáci 9. ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Testování se zúčastnilo 1586 škol a naši žáci se v matematických dovednostech umístili na 365. místě, v dovednostech v českém jazyce na 429. místě a v obecných dovednostech na 289. místě. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2006/7 Dějepis Okresní kolo 2. místo Jakub Stejskal postup do kraj. kola místo 18. místo Nicole Anteneová Okresní kolo : ml. chlapci 2. místo st. chlapci - 5. místo ml. dívky - 5. místo st. dívky - 9. místo Pohár rozhlasu v Houšťce

8 8 Přespolní běh v Čelákovicích ml. chlapci 1. místo postup do krajského kola v Žehušicích 1. místo ml. dívky 2. místo st. chlapci 5. místo st. dívky 3. místo Šachy Okresní kolo družstev 1. místo postup do kraj. kola v Neratovicích 13. místo Nohejbal Okresní kolo družstva chlapců 8. a 9. r. 6. a 9. místo Přehazovaná Okresní kolo smíšené družstvo 4. a 5. r. 4. místo Stolní tenis Okresní kolo družstvo chlapců IV. kat. 4. místo - dívek IV. kat místo - chlapců III. kat místo - dívek III. kat místo Florbal Okresní kolo družstvo chlapců IV. kategorie 8. místo Okresní kolo družstvo dívek 3. místo Basketbal Vybíjená Okresní kolo družstvo chlapců místo

9 9 Dopravní soutěž Okresní kolo : - mladší žáci 4. místo - starší žáci 7. místo Kopaná Coca Cola Cup 2. místo Lanové centrum 1. místo - družstvo Sport bez předsudků Ragby st. chlapci 2. místo - ml. chlapci 3. místo Kopaná ml. dívky 1. místo Atletika : 1. místo Pavel Kotýnek 600m 2. místo Michal Vančura 60m 3. místo Iva Belejová 800m - Patrik Folke dálka - Michal Janouš výška - Martin Košata dálka - štafeta st. chlapci Branné cvičení Školní kolo 2. st.: - dívky r. : 7.C (K. Sirotková, Spolková, Fejfarová) 1. 7.C (A. Sirotková, Vodičková, Zajíčková) 2. 7.B (Haspeklová, Košatová, Racková) 3. Další pořadí : 7.A, 6.C, 6.C, 6.B, 6.A, 6.A - dívky r. : 9.A (Koukolová, Medřická, Bobková, Nechybová) 1. 8.A (Váchová, Belejová, Vosátková, Portová) 2. 8.A (Haspeklová, Špitálníková, Bašná) 3. Další pořadí : 8.B, 8.B - chlapci r. : 7.C (Fejfar, Diviš, Jirák) 1. 6.C (Wahyu, Chmelíček, Semerád, M. Kubín) 2.

10 10 7.B (Marušák, Janouš, Stoch, Kocourek) 3. Další pořadí : 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 6.C, 7.B, 6.C, 6.B, 6.A - chlapci r. : 8.A (Tancibudek, Olmr, Šimoni) A (Párkař, Chmelíček, Javůrek) 2. 8.B (Šandor, Tichý, Havlíček, Jelen) 3. Další pořadí : 8.A, 8.B, 8.A, 9.A Matematika Okresní kolo : - 6. r. : Kouklík Ondřej 1. místo Casey Wahyu 14. (neúspěšný řešitel) Drešer Josef 20. ( ) - 7. r. : Wesselý Daniel 7. (neúspěšný řešitel) Okresní kolo Pythagoriáda : - 6. r. : Kouklík Ondřej Zvelebil Petr Bečvář Kamil r. : Hrabec Lukáš Jirák Jan 32. Pikomat korespondenční matematický seminář : 3. Daniel Wesselý 47. Petra Fejfarová 50. Denisa Erlichová 52. Jana Spolková Okresní kolo : Kat.D : 1. místo Veronika Řeháková 6. - Jan Mácha 8. - Václav Skořepa Kat. C :František Kuneš 7. místo Martina Lancingerová 8. místo Matyáš Olmr 9. místo Biologie

11 11 Občanská a rodinná výchova Okresní kolo Ukaž, co umíš : 1. místo (Růžička, Zita, Henik, Zimová) 2. místo (Djalavjan, Anteneová, Dvořanová, Hlavsová) Závěry kontrol I. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ( ) Předmětem kontroly bylo projednání závad a rozdílů zjištěných při provedené kontrole plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr zjištění : 1. Přeplatek pojistného za zaměstnance v kontrolovaném období od do ke dni činí Kč 976,-. Po dohodě s plátcem bude přeplatek pojistného ve výši Kč 976,- vrácen plátci na účet č / Zůstatek penále z prodlení dle 18 zákona č.592/1992 Sb. v platném znění činí ke dni Kč 0,-. 3. Závažné porušení povinnosti 10 zákona č.48/1997 Sb. nebylo zjištěno. 4. Přehledy o platbě pojistného na zdr. pojištění za zaměstnance v souladu s 25 zákona č.592/1992 Sb., ve znění zákona č.127/1998 plátce ÚP VZP předkládá. II. Okresní správa sociálního zabezpečení v Praze (20. a ) Předmětem kontroly bylo vedení podkladové evidence a evidenčních listů důchodového pojištění dle ustanovení 35a až 39a zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, sepisování a dokládání žádostí o důchody a zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost organizace. Závěr zjištění : 1. V průběhu kontroly byla organizací, v souladu s ustanovením 15 zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, poskytnuta potřebná součinnost. 2. Nápravná opatření nebylo nutno ukládat. III. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ( ) 1. Bylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IV. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje následná ( ) 1. Ve sledovaných bodech nebylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 a zákona č.258/2000 Sb.

12 12 Školská rada Školská rada se schází minimálně dvakrát ročně, případě potřeby i častěji. V srpnu 2007 schválila rámcové vzdělávací programy a zabývala se požadavkem rodičů, aby bylo možné platit obědy i-bankou. Ve spolupráci s vedením školy se podařilo problém vyřešit a plátcům obědů vyhovět. Na předchozím jednání se školská rada zabývala i tím, že se rodiče 1. ročníku rozhodli složit finanční částku na úhradu jednoho učitelského úvazku pro školní rok Rada vzala na vědomí vysvětlení ředitelky školy smyslem a cílem rodičů bylo, aby nedošlo ke spojení tříd, aby byly zachovány tři méně početné třídy. Školská rada konstatovala, že zatím její práce do povědomí rodičů příliš nepronikla. Chtěla by toto zlepšit tím, že se bude se školou podílet na přípravě stého výročí vzniku školy a svou činnost bude více prezentovat rodičům. Další aktivity Jsou akce, které se stávají na naší škole tradičními, děti o ně projevují zájem a chápou jejich smysl. Příkladem je Srdíčkový den ve prospěch dětských nemocničních zařízení, Květinový den na podporu boje proti rakovině, Ukliďme svět v rámci Dne Země nebo ekologicky laděný celoroční sběr hliníku. Ve spojitosti s hliníkem a tříděním odpadu musíme, ač neradi, konstatovat, že pokus o třídění odpadu ve třídách se nám nezdařil. Ale budeme se snažit dál. Zatím se nám daří třídit alespoň ve sborovnách (i když také ne stoprocentně). V tomto směru máme ještě do Evropy docela daleko. Akce Deváťáci předškolákům, zmiňovaná na prvních stránkách výroční zprávy, se stává také tradicí. Proběhla již potřetí na Sokolském hřišti. Cílem a smyslem je nejen připravit pro mateřinky hezký den, prezentovat naši školu, ale i dát žákům devátých tříd prostor pro fantazii, tvořivost a zkoušku schopností něco zorganizovat, vymyslet, pracovat sice pod dohledem, ale samostatně. Pro nás, pedagogy, je zajímavé vidět žáky jinak, v jiném světle, než jak je známe z vyučování. A divíme se. Tiché holčiny se najednou projevují, září, drsní pubertální kluci tlumí hlas a málem že na maličké soutěžící nešišlají. Občas se neubráníme úsměvu, chvílemi jsme dojati, ale především se ujišťujeme o tom, že nová generace není tak špatná. Mezi akce s důrazem na výchovnou stránku, kterých jsme se zúčastnili, patřily Den bez aut v rámci týdne mobility, přednášky a besedy o trestní odpovědnosti (mluvčí policie ČR), recyklace odpadu (pro 2. st.), film Síla osudu (Říčanský biograf 2. st.), boj proti AIDS (2. st), tradiční návštěva brněnského sdružení Zeyferus s předváděním dravých ptáků a besedou pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci 2. st. přiložili ruku k dílu při obnově zahrady ZUŠ, která by měla sloužit pro pohybové, výukové i relaxační činnosti žáčků z 1. stupně a žáků ZUŠ. Nelze opominout expedici Karakoram. Naše děti se jí zúčastňují opakovaně a s nadšením. Však také zájem o zařazení do reprezentačního družstva školy projevila dobrá stovka žáků z 2.st. Po bližším seznámení s náročností akce ztratilo část dětí zájem (překonávání překážek v devítimetrové výšce není vskutku pro každého), někteří zájemci se nemohli zapojit pro zdravotní problémy nebo z časových důvodů. Nakonec musela paní učitelka vybírat podle psychických a fyzických dispozic a výsledkem bylo družstvo, které pro naši školu vybojovalo 1. místo (uvedeno v kapitole soutěží).

13 13 Vrcholem spolupráce s SK Umbro je každým rokem fotbalová show, nazvaná Umbro Cup. Opět se uskutečnila v tradičním termínu o víkendu na rozhraní ledna a února. Ve sportovní hale se sešli fotbaloví fandové, rodiče a žáci, učitelé i populární osobnosti uměleckého, politického, sportovního a mediálního světa a proběhl turnaj v sálové kopané plný nelítostného, ale férového boje. Máme pocit, že se rodiny s dětmi věnují málo divadelní kultuře. Pokusili jsme se částečně suplovat úlohu rodiny i s vědomím, že nelze nahradit zážitek dítěte, které navštíví stánek umění s maminkou a tatínkem. Divadelní společnosti a jednotliví herci vystupovali v MěKS nebo ve škole, tato představení byla určena především malým dětem (kontaktní divadelní představení Otesánek, Matějova smlouva, Mikuláš určitě přijde, vánoční pořady ZUŠ a 4. MŠ a vystoupení souboru pana Bardy), starší žáci navštěvovali kamenná divadla v Praze s Klubem mladého diváka (Sluha dvou pánů v ND, muzikál Golem ). Součástí kulturního vzdělávání jsou přednášky a besedy v říčanské knihovně. Také jsme zakoupili vypalovací pec na keramiku a děti i učitelky se těší na práci nejen při výtvarné výchově, ale i ve výtvarných kroužcích. Zmiňujeme-li se o nových školních pomůckách, moderním přírůstkem je na 2. stupni sestava interaktivní tabule dataprojektor počítač. Nejstarším žákům se snažíme pomáhat při obtížném rozhodování kam ze základní školy. Nejdříve navštíví se svými třídními úřad práce v Praze a besedují, ptají se, zjišťují. Následují profesní testy, které mohou zájemci vypracovat zdarma v naší škole s pracovnicí OPPP a následně jsou zákonní zástupci žáků pozvaní na vyhodnocení testu a konzultaci. A v neposlední řadě je v pravidelných konzultačních hodinách přítomen ve škole výchovný poradce, který má dostatek informačních materiálů ze středních škol a učilišť. Aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na nástěnce. Vycházejícím žákům při jejich volbě pomohou i srovnávací testy 5. a 9. ročníky. Pátým rokem proběhl projekt První třída nanečisto, kterému předcházel Den otevřených dveří v 1. třídách. V samotném projektu se jedná o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do života. Během dubna a května se scházejí jednou týdně ve své budoucí třídě se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou. Jednak se seznámí s novým prostředím a nemají obavy z nástupu do školy a také se odstraní drobné nedostatky. Snažíme se dětem učení zpříjemnit, a tak někteří pedagogové s třídami vyjíždějí na školy v přírodě a ozdravné a poznávací zájezdy. Školu v přírodě si prožili žáci 3., 6., 7., 8. ročníku v Růžené a v Trhové Kamenici. Do Caorle v Itálii jeli starší žáci. Pro děti i výuku jsou důležité jednodenní exkurze zaměřené k právě probírané látce. V letošním roce využívali pedagogové k exkurzím ve většině případů nejbližší okolí Říčan a občas jsme byli překvapeni, jaká zajímavá místa máme nedaleko, aniž o nich víme. A tak děti jely do svíčkárny v Šestajovicích, do skanzenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem, navštěvovaly Toulcův dvůr v Praze a Botanicus v Ostré nad Labem, byly v Ondřejově na hvězdárně, v Průhonickém parku, v Českém Šternberku. Vyjely i dále do Lidic, Terezína, na Říp, do skláren v Nižboru, pivovaru v Krušovicích a do ZOO v Plzni a Dvoře Králové. Tradičním cílem je Praha Senát a Parlament, muzea Národní, Náprstkovo, Židovské, Muzeum hudby a Muzeum hlavního města Prahy, Betlémská kaple, Městská knihovna, ZOO, botanická zahrada, IMAX, hvězdárna Petřín, výstava S. Dalí a současní umělci, paroplavba, vánoční Praha. V říčanském kině shlédli žáci několik zajímavých pořadů, např. o Africe, tučňácích Během roku připravili tělocvikáři při příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku ) několik turnajů ve fotbalu, florbalu a přehazované.

14 14 Tradičně jsme v předsálí MěKS uspořádali Vánoční výstavu, která sklízí každoročně obdiv návštěvníků a také se velmi líbily výstavky výtvarných prací žáků I. stupně v přízemí radnice. Správa budov Škola stále pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov a do dalších dvou naši žáci docházejí. Ve dvou budovách je nevyhovující elektroinstalace. Pro budovu čp. 71 jsme nechali vypracovat projekt rekonstrukce el. instalace a pro budovu čp tak necháme učinit v roce Zaskočila nás havárie v čp. 82 u soudu. Upadlo část ozdoby z fasády a při snaze opravit defekt bylo zjištěno, že celý problém je daleko větší, než jsme tušili. Protože nutná oprava bude dost rozsáhlá, vypracovávají se ještě nyní posudky a iniciativu převzal majitel budovy, městský úřad. Problémem jsou divocí holubi, kteří nejen zanášejí trusem okapy (zatékání pod střechu), ale jejich výkaly jsou natolik agresivní, že narušují i střešní krytinu. Tento problém máme především na obou vysokých budovách na náměstí, kam se v zimě uchylují. Různá sítka a stříšky řeší vše jen okrajově. Plně funkční řešení (pokrytí povrchu střechy speciální sítí) je nad rámec našich finančních možností. Po opravě střechy se pokusíme ještě využít tzv. plašiče ptáků. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje a schůze. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Co říci na závěr? Optimisticky vidíme práci většiny učitelů a žáků, vybavenost školy v rámci prostorových a finančních možností, atmosféru školy, spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi. Méně optimističtí jsme, vzhledem k mnohaletým zkušenostem, v očekávání výstavby nové školy. Pokud jde o správu budov, obáváme se budoucnosti, protože jejich technický stav není dobrý a náklady na opravy jsou vysoké (elektroinstalace, odpady, rozvody vody ).

15 15

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více