Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o žácích... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Výsledky soutěží... 7 Závěry kontrol Školská rada Další aktivity Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2

3 3 Základní údaje o škole Název : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : Město Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing. J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 13 Bartoníčková VŠ I. st. 33 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 5 Trenér kopané Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 14 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 22 Vedoucí školní družiny Doležalová Věra ÚSO Vych. 25 Kabinet I. st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 27 Správce sbírek Z a D Helebrantová Jana VŠ M Zt 22 Zást. II.st. + vých. poradce+ vedení foto kroniky

4 4 Honsová Jana VŠ I. st. 12 Protidrog. koordinátor pro I. st. Janoušková Jana VŠ Čj 2 Kab. Vv Jeriová Libuše VŠ I. st., M 37 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 13 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 17 Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 17 Vedení školní kroniky Krásný Jan VŠ M Tv 43 Lodin Josef VŠ Tv 14 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 40 Vých. poradce, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Melicharová VŠ Čj Ov 16 Jolana Mrázová Anna VŠ I. st. 43 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 9 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 15 Pelikánová Anna VŠ I. st. 13 Pergelová Iva VŠ I. st. 3 Petrová Božena VŠ I. st., Čj 38 Důch., správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 17 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 26 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 20 Správce kabinetu Př Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. 11 ped. Řehková Ivana VŠ M Dg 19 Schickerová VŠ M Zt 14 ICT Lenka Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 42 Důch., správce kabinetu Hv Svádová Blanka VŠ Př Tv 44 Důch. Svobodová Jana VŠ I. st. 26 Metodik pro I. st. Šimčíková VŠ I. st. 19 Radana Škroníčková VŠ I. st. 29 Řed. Svatava Váchová Jana VŠ I. st. 11 Vávrová VŠ I. st., Čj 36 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 43 Důch. Dagmar Vydrová Helena VŠ M Ch 12 Správce kabinetu M Vyhnánková VŠ I. st. 20 Milada Wohlmuthová VŠ Čj Ov 16 Protidrog. koordin., KMD Jolana Žvejkalová Jana ÚSO I. st. 30 Zást. I. st. + vých. poradce

5 5 Správní zaměstnanci : Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 25 Ešnerová M. ÚSO Kuchařka 6 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 31 Ingrová I. Z Pomocná kuchařka 37 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 26 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 22 Kadeřábková M. Z Uklízečka 34 Kadlecová V. UO Uklízečka 23 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol. jídelny 34 Kovandová M. UO Uklízečka 13 Novotná G. ÚSO Kuchařka 10 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 30 Vávrová A. Z Uklízečka 29 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 31 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 19 Zahradníková Z. Z Uklízečka 46 Školní rok jsme zahájili s novou posilou pro výuku angličtiny na I. stupni Tamarou Bartkovou. Během školního roku nám vydatně vypomáhala při nemocích paní kolegyně Jana Hübnerová. Za kolegyně na mateřských dovolených zastupují paní důchodkyně A. Mrázová (I. st.), B. Petrová, Z. Stejskalová, B. Svádová, R. Vávrová, D. Vokněrová (II.st.). Pracují na částečné úvazky tak, aby byla zajištěna co nejširší aprobovanost, a aby v případě potřeby mohly suplovat za chybějící pedagogy. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy. Průměrný věk učitelského sboru je 47,4 let. Na první pohled to vypadá jako vysoký průměr, ale oproti loňskému školnímu roku jsme měli zestárnout o rok, a zatím jsme zestárli pouze o půl roku. Znamená to, že naše snaha o omlazování sboru se daří. Je také nutné vzít v úvahu fakt, že do výpočtu průměru jsou zahrnuti všichni důchodci, tedy i ti, kteří učí pouze na částečný úvazek. Učitelé a vychovatelé se dále vzdělávají. Devět učitelů je proškoleno rozšiřujícím školením projektu Škola za školou. Všechna školení počítačové gramotnosti má již 8 učitelů. Dvě učitelky prošly speciálním školením k tvorbě a správě webových prezentací, a tak od příštího školního roku budeme mít nejenom své samostatné webové stránky, ale také si je budeme sami spravovat. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Tři učitelky pokračovaly ve studiu anglického jazyka. Dvě kolegyně započaly studium vzdělávacího programu Život bez závislosti. Dvě kolegyně se zúčastnily kurzu na téma Netradiční hodiny českého jazyka. Kurzů německého jazyka, využití počítače ve výuce zeměpisu, grafomotoriky, etické výchovy, o poruchách učení a chování se zúčastnilo vždy po jedné pedagožce. Škola sama zve obzvláště zajímavé školitele mezi své pedagogy. V letošním školním roce to byl opakovaně dr. Martínek a školil nás na téma šikana a agrese. Vedoucí pracovníci školy absolvovali školení bezpečnosti a ochrany práce a zdraví. Hospodářka školy prošla 3x školením o mzdách, 1x o FKSP.

6 6 Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní. Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 566 žáků ve 25 třídách. Z toho vyplývá průměr 23 žáků ve třídě. Na I. stupni se jednalo o 284 žáků ve 13 třídách (průměrně 21,9 dětí ve třídě), na II. stupni 282 žáků ve 12 třídách (průměrně 23,5 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II. stupni se vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23 žáků ve třídě). 388 dětí se učilo anglicky, 64 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem opět nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 31 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 554 s českou státní příslušností, 2 s ruskou, 3 se slovenskou, 6 s ukrajinskou a 1 s italskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 337 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni jeden žák opakuje ročník, na II. stupni opakuje také jeden žák. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 78 žáků (76 z 9. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku). 12 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 39 na studijní obory s maturitou a 27 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9. ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků, především z 8.ročníku, besedy o volbě povolání. Z 5. ročníků odešlo 11 žáků studovat na osmiletá gymnázia. V rámci školního Minimálního protidrogového programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci s klubem Cesta integrace. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Spolupracujeme i nadále s dr. Kašparovou, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Protože jsme se spoluprací velmi spokojeni, děti paní doktorce důvěřují a vyhledávají její rady, rozhodli jsme se spolupráci v příštím školním roce rozšířit. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod. Výsledky žáků matematických tříd jak v soutěžích, tak především při přijímacích zkouškách nám potvrzuje smysl jejich provozování.

7 7 Sportovně nadaným dětem bychom také rádi vyšli vstříc, ale prostorové podmínky nám to stále nedovolují. Proto alespoň pokračujeme ve spolupráci s SK Umbro a chlapce (občas i děvčata) umísťujeme do jedné třídy v ročníku a umožňujeme jim účast na turnajích, kurzech a trénincích. Pokračujeme s dětmi z II. stupně v projektu Škola za školou. Práce v projektu zpestřuje běžnou školní práci, umožňuje práci doma a důležitá je i zpětná vazba a možnost další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd. V tomto školním roce jsme nabídli semináře z matematiky a zeměpisu, sportovní a společenskovědní seminář, domácnost, technické kreslení, informatiku a anglickou konverzaci. V nabídce nepovinných předmětů jsou sportovní aktivity lehká atletika a kopaná. V kroužcích, resp. zájmových útvarech pracovaly děti v přípravce na zkoušky z českého jazyka, z matematiky, dále hrály stolní tenis, zabývaly se ručními pracemi a jezdily do divadla s Klubem mladého diváka. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3. tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 33 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. I v letošním roce jsme nechali testovat ročníky, které uzavírají nějakým způsobem jednu etapu svého vzdělávání. Děti z 5. ročníku se zúčastnily testů Cermat a dá se říci, že s velmi dobrými výsledky ve všech testech se umístili v první čtvrtině. Testování se zúčastnilo 1896 škol a naši páťáci se umístili v matematice na 296. místě, v českém jazyce na 496. místě a ve všeobecném testu na 443. místě. Žáci 9. ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Testování se zúčastnilo 1586 škol a naši žáci se v matematických dovednostech umístili na 365. místě, v dovednostech v českém jazyce na 429. místě a v obecných dovednostech na 289. místě. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2006/7 Dějepis Okresní kolo 2. místo Jakub Stejskal postup do kraj. kola místo 18. místo Nicole Anteneová Okresní kolo : ml. chlapci 2. místo st. chlapci - 5. místo ml. dívky - 5. místo st. dívky - 9. místo Pohár rozhlasu v Houšťce

8 8 Přespolní běh v Čelákovicích ml. chlapci 1. místo postup do krajského kola v Žehušicích 1. místo ml. dívky 2. místo st. chlapci 5. místo st. dívky 3. místo Šachy Okresní kolo družstev 1. místo postup do kraj. kola v Neratovicích 13. místo Nohejbal Okresní kolo družstva chlapců 8. a 9. r. 6. a 9. místo Přehazovaná Okresní kolo smíšené družstvo 4. a 5. r. 4. místo Stolní tenis Okresní kolo družstvo chlapců IV. kat. 4. místo - dívek IV. kat místo - chlapců III. kat místo - dívek III. kat místo Florbal Okresní kolo družstvo chlapců IV. kategorie 8. místo Okresní kolo družstvo dívek 3. místo Basketbal Vybíjená Okresní kolo družstvo chlapců místo

9 9 Dopravní soutěž Okresní kolo : - mladší žáci 4. místo - starší žáci 7. místo Kopaná Coca Cola Cup 2. místo Lanové centrum 1. místo - družstvo Sport bez předsudků Ragby st. chlapci 2. místo - ml. chlapci 3. místo Kopaná ml. dívky 1. místo Atletika : 1. místo Pavel Kotýnek 600m 2. místo Michal Vančura 60m 3. místo Iva Belejová 800m - Patrik Folke dálka - Michal Janouš výška - Martin Košata dálka - štafeta st. chlapci Branné cvičení Školní kolo 2. st.: - dívky r. : 7.C (K. Sirotková, Spolková, Fejfarová) 1. 7.C (A. Sirotková, Vodičková, Zajíčková) 2. 7.B (Haspeklová, Košatová, Racková) 3. Další pořadí : 7.A, 6.C, 6.C, 6.B, 6.A, 6.A - dívky r. : 9.A (Koukolová, Medřická, Bobková, Nechybová) 1. 8.A (Váchová, Belejová, Vosátková, Portová) 2. 8.A (Haspeklová, Špitálníková, Bašná) 3. Další pořadí : 8.B, 8.B - chlapci r. : 7.C (Fejfar, Diviš, Jirák) 1. 6.C (Wahyu, Chmelíček, Semerád, M. Kubín) 2.

10 10 7.B (Marušák, Janouš, Stoch, Kocourek) 3. Další pořadí : 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 6.C, 7.B, 6.C, 6.B, 6.A - chlapci r. : 8.A (Tancibudek, Olmr, Šimoni) A (Párkař, Chmelíček, Javůrek) 2. 8.B (Šandor, Tichý, Havlíček, Jelen) 3. Další pořadí : 8.A, 8.B, 8.A, 9.A Matematika Okresní kolo : - 6. r. : Kouklík Ondřej 1. místo Casey Wahyu 14. (neúspěšný řešitel) Drešer Josef 20. ( ) - 7. r. : Wesselý Daniel 7. (neúspěšný řešitel) Okresní kolo Pythagoriáda : - 6. r. : Kouklík Ondřej Zvelebil Petr Bečvář Kamil r. : Hrabec Lukáš Jirák Jan 32. Pikomat korespondenční matematický seminář : 3. Daniel Wesselý 47. Petra Fejfarová 50. Denisa Erlichová 52. Jana Spolková Okresní kolo : Kat.D : 1. místo Veronika Řeháková 6. - Jan Mácha 8. - Václav Skořepa Kat. C :František Kuneš 7. místo Martina Lancingerová 8. místo Matyáš Olmr 9. místo Biologie

11 11 Občanská a rodinná výchova Okresní kolo Ukaž, co umíš : 1. místo (Růžička, Zita, Henik, Zimová) 2. místo (Djalavjan, Anteneová, Dvořanová, Hlavsová) Závěry kontrol I. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ( ) Předmětem kontroly bylo projednání závad a rozdílů zjištěných při provedené kontrole plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr zjištění : 1. Přeplatek pojistného za zaměstnance v kontrolovaném období od do ke dni činí Kč 976,-. Po dohodě s plátcem bude přeplatek pojistného ve výši Kč 976,- vrácen plátci na účet č / Zůstatek penále z prodlení dle 18 zákona č.592/1992 Sb. v platném znění činí ke dni Kč 0,-. 3. Závažné porušení povinnosti 10 zákona č.48/1997 Sb. nebylo zjištěno. 4. Přehledy o platbě pojistného na zdr. pojištění za zaměstnance v souladu s 25 zákona č.592/1992 Sb., ve znění zákona č.127/1998 plátce ÚP VZP předkládá. II. Okresní správa sociálního zabezpečení v Praze (20. a ) Předmětem kontroly bylo vedení podkladové evidence a evidenčních listů důchodového pojištění dle ustanovení 35a až 39a zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, sepisování a dokládání žádostí o důchody a zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost organizace. Závěr zjištění : 1. V průběhu kontroly byla organizací, v souladu s ustanovením 15 zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, poskytnuta potřebná součinnost. 2. Nápravná opatření nebylo nutno ukládat. III. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ( ) 1. Bylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IV. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje následná ( ) 1. Ve sledovaných bodech nebylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 a zákona č.258/2000 Sb.

12 12 Školská rada Školská rada se schází minimálně dvakrát ročně, případě potřeby i častěji. V srpnu 2007 schválila rámcové vzdělávací programy a zabývala se požadavkem rodičů, aby bylo možné platit obědy i-bankou. Ve spolupráci s vedením školy se podařilo problém vyřešit a plátcům obědů vyhovět. Na předchozím jednání se školská rada zabývala i tím, že se rodiče 1. ročníku rozhodli složit finanční částku na úhradu jednoho učitelského úvazku pro školní rok Rada vzala na vědomí vysvětlení ředitelky školy smyslem a cílem rodičů bylo, aby nedošlo ke spojení tříd, aby byly zachovány tři méně početné třídy. Školská rada konstatovala, že zatím její práce do povědomí rodičů příliš nepronikla. Chtěla by toto zlepšit tím, že se bude se školou podílet na přípravě stého výročí vzniku školy a svou činnost bude více prezentovat rodičům. Další aktivity Jsou akce, které se stávají na naší škole tradičními, děti o ně projevují zájem a chápou jejich smysl. Příkladem je Srdíčkový den ve prospěch dětských nemocničních zařízení, Květinový den na podporu boje proti rakovině, Ukliďme svět v rámci Dne Země nebo ekologicky laděný celoroční sběr hliníku. Ve spojitosti s hliníkem a tříděním odpadu musíme, ač neradi, konstatovat, že pokus o třídění odpadu ve třídách se nám nezdařil. Ale budeme se snažit dál. Zatím se nám daří třídit alespoň ve sborovnách (i když také ne stoprocentně). V tomto směru máme ještě do Evropy docela daleko. Akce Deváťáci předškolákům, zmiňovaná na prvních stránkách výroční zprávy, se stává také tradicí. Proběhla již potřetí na Sokolském hřišti. Cílem a smyslem je nejen připravit pro mateřinky hezký den, prezentovat naši školu, ale i dát žákům devátých tříd prostor pro fantazii, tvořivost a zkoušku schopností něco zorganizovat, vymyslet, pracovat sice pod dohledem, ale samostatně. Pro nás, pedagogy, je zajímavé vidět žáky jinak, v jiném světle, než jak je známe z vyučování. A divíme se. Tiché holčiny se najednou projevují, září, drsní pubertální kluci tlumí hlas a málem že na maličké soutěžící nešišlají. Občas se neubráníme úsměvu, chvílemi jsme dojati, ale především se ujišťujeme o tom, že nová generace není tak špatná. Mezi akce s důrazem na výchovnou stránku, kterých jsme se zúčastnili, patřily Den bez aut v rámci týdne mobility, přednášky a besedy o trestní odpovědnosti (mluvčí policie ČR), recyklace odpadu (pro 2. st.), film Síla osudu (Říčanský biograf 2. st.), boj proti AIDS (2. st), tradiční návštěva brněnského sdružení Zeyferus s předváděním dravých ptáků a besedou pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci 2. st. přiložili ruku k dílu při obnově zahrady ZUŠ, která by měla sloužit pro pohybové, výukové i relaxační činnosti žáčků z 1. stupně a žáků ZUŠ. Nelze opominout expedici Karakoram. Naše děti se jí zúčastňují opakovaně a s nadšením. Však také zájem o zařazení do reprezentačního družstva školy projevila dobrá stovka žáků z 2.st. Po bližším seznámení s náročností akce ztratilo část dětí zájem (překonávání překážek v devítimetrové výšce není vskutku pro každého), někteří zájemci se nemohli zapojit pro zdravotní problémy nebo z časových důvodů. Nakonec musela paní učitelka vybírat podle psychických a fyzických dispozic a výsledkem bylo družstvo, které pro naši školu vybojovalo 1. místo (uvedeno v kapitole soutěží).

13 13 Vrcholem spolupráce s SK Umbro je každým rokem fotbalová show, nazvaná Umbro Cup. Opět se uskutečnila v tradičním termínu o víkendu na rozhraní ledna a února. Ve sportovní hale se sešli fotbaloví fandové, rodiče a žáci, učitelé i populární osobnosti uměleckého, politického, sportovního a mediálního světa a proběhl turnaj v sálové kopané plný nelítostného, ale férového boje. Máme pocit, že se rodiny s dětmi věnují málo divadelní kultuře. Pokusili jsme se částečně suplovat úlohu rodiny i s vědomím, že nelze nahradit zážitek dítěte, které navštíví stánek umění s maminkou a tatínkem. Divadelní společnosti a jednotliví herci vystupovali v MěKS nebo ve škole, tato představení byla určena především malým dětem (kontaktní divadelní představení Otesánek, Matějova smlouva, Mikuláš určitě přijde, vánoční pořady ZUŠ a 4. MŠ a vystoupení souboru pana Bardy), starší žáci navštěvovali kamenná divadla v Praze s Klubem mladého diváka (Sluha dvou pánů v ND, muzikál Golem ). Součástí kulturního vzdělávání jsou přednášky a besedy v říčanské knihovně. Také jsme zakoupili vypalovací pec na keramiku a děti i učitelky se těší na práci nejen při výtvarné výchově, ale i ve výtvarných kroužcích. Zmiňujeme-li se o nových školních pomůckách, moderním přírůstkem je na 2. stupni sestava interaktivní tabule dataprojektor počítač. Nejstarším žákům se snažíme pomáhat při obtížném rozhodování kam ze základní školy. Nejdříve navštíví se svými třídními úřad práce v Praze a besedují, ptají se, zjišťují. Následují profesní testy, které mohou zájemci vypracovat zdarma v naší škole s pracovnicí OPPP a následně jsou zákonní zástupci žáků pozvaní na vyhodnocení testu a konzultaci. A v neposlední řadě je v pravidelných konzultačních hodinách přítomen ve škole výchovný poradce, který má dostatek informačních materiálů ze středních škol a učilišť. Aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na nástěnce. Vycházejícím žákům při jejich volbě pomohou i srovnávací testy 5. a 9. ročníky. Pátým rokem proběhl projekt První třída nanečisto, kterému předcházel Den otevřených dveří v 1. třídách. V samotném projektu se jedná o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do života. Během dubna a května se scházejí jednou týdně ve své budoucí třídě se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou. Jednak se seznámí s novým prostředím a nemají obavy z nástupu do školy a také se odstraní drobné nedostatky. Snažíme se dětem učení zpříjemnit, a tak někteří pedagogové s třídami vyjíždějí na školy v přírodě a ozdravné a poznávací zájezdy. Školu v přírodě si prožili žáci 3., 6., 7., 8. ročníku v Růžené a v Trhové Kamenici. Do Caorle v Itálii jeli starší žáci. Pro děti i výuku jsou důležité jednodenní exkurze zaměřené k právě probírané látce. V letošním roce využívali pedagogové k exkurzím ve většině případů nejbližší okolí Říčan a občas jsme byli překvapeni, jaká zajímavá místa máme nedaleko, aniž o nich víme. A tak děti jely do svíčkárny v Šestajovicích, do skanzenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem, navštěvovaly Toulcův dvůr v Praze a Botanicus v Ostré nad Labem, byly v Ondřejově na hvězdárně, v Průhonickém parku, v Českém Šternberku. Vyjely i dále do Lidic, Terezína, na Říp, do skláren v Nižboru, pivovaru v Krušovicích a do ZOO v Plzni a Dvoře Králové. Tradičním cílem je Praha Senát a Parlament, muzea Národní, Náprstkovo, Židovské, Muzeum hudby a Muzeum hlavního města Prahy, Betlémská kaple, Městská knihovna, ZOO, botanická zahrada, IMAX, hvězdárna Petřín, výstava S. Dalí a současní umělci, paroplavba, vánoční Praha. V říčanském kině shlédli žáci několik zajímavých pořadů, např. o Africe, tučňácích Během roku připravili tělocvikáři při příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku ) několik turnajů ve fotbalu, florbalu a přehazované.

14 14 Tradičně jsme v předsálí MěKS uspořádali Vánoční výstavu, která sklízí každoročně obdiv návštěvníků a také se velmi líbily výstavky výtvarných prací žáků I. stupně v přízemí radnice. Správa budov Škola stále pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov a do dalších dvou naši žáci docházejí. Ve dvou budovách je nevyhovující elektroinstalace. Pro budovu čp. 71 jsme nechali vypracovat projekt rekonstrukce el. instalace a pro budovu čp tak necháme učinit v roce Zaskočila nás havárie v čp. 82 u soudu. Upadlo část ozdoby z fasády a při snaze opravit defekt bylo zjištěno, že celý problém je daleko větší, než jsme tušili. Protože nutná oprava bude dost rozsáhlá, vypracovávají se ještě nyní posudky a iniciativu převzal majitel budovy, městský úřad. Problémem jsou divocí holubi, kteří nejen zanášejí trusem okapy (zatékání pod střechu), ale jejich výkaly jsou natolik agresivní, že narušují i střešní krytinu. Tento problém máme především na obou vysokých budovách na náměstí, kam se v zimě uchylují. Různá sítka a stříšky řeší vše jen okrajově. Plně funkční řešení (pokrytí povrchu střechy speciální sítí) je nad rámec našich finančních možností. Po opravě střechy se pokusíme ještě využít tzv. plašiče ptáků. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje a schůze. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Co říci na závěr? Optimisticky vidíme práci většiny učitelů a žáků, vybavenost školy v rámci prostorových a finančních možností, atmosféru školy, spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi. Méně optimističtí jsme, vzhledem k mnohaletým zkušenostem, v očekávání výstavby nové školy. Pokud jde o správu budov, obáváme se budoucnosti, protože jejich technický stav není dobrý a náklady na opravy jsou vysoké (elektroinstalace, odpady, rozvody vody ).

15 15

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2013/2014 30.9.2014 PaedDr. Jana Novotná Stránka 1 Obsah Identifikační údaje:... 3 Naše škola naše vize... 3 Pracovníci ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více