Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o žácích... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Výsledky soutěží... 7 Závěry kontrol Školská rada Další aktivity Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2

3 3 Základní údaje o škole Název : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : Město Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing. J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 13 Bartoníčková VŠ I. st. 33 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 5 Trenér kopané Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 14 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 22 Vedoucí školní družiny Doležalová Věra ÚSO Vych. 25 Kabinet I. st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 27 Správce sbírek Z a D Helebrantová Jana VŠ M Zt 22 Zást. II.st. + vých. poradce+ vedení foto kroniky

4 4 Honsová Jana VŠ I. st. 12 Protidrog. koordinátor pro I. st. Janoušková Jana VŠ Čj 2 Kab. Vv Jeriová Libuše VŠ I. st., M 37 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 13 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 17 Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 17 Vedení školní kroniky Krásný Jan VŠ M Tv 43 Lodin Josef VŠ Tv 14 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 40 Vých. poradce, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Melicharová VŠ Čj Ov 16 Jolana Mrázová Anna VŠ I. st. 43 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 9 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 15 Pelikánová Anna VŠ I. st. 13 Pergelová Iva VŠ I. st. 3 Petrová Božena VŠ I. st., Čj 38 Důch., správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 17 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 26 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 20 Správce kabinetu Př Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. 11 ped. Řehková Ivana VŠ M Dg 19 Schickerová VŠ M Zt 14 ICT Lenka Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 42 Důch., správce kabinetu Hv Svádová Blanka VŠ Př Tv 44 Důch. Svobodová Jana VŠ I. st. 26 Metodik pro I. st. Šimčíková VŠ I. st. 19 Radana Škroníčková VŠ I. st. 29 Řed. Svatava Váchová Jana VŠ I. st. 11 Vávrová VŠ I. st., Čj 36 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 43 Důch. Dagmar Vydrová Helena VŠ M Ch 12 Správce kabinetu M Vyhnánková VŠ I. st. 20 Milada Wohlmuthová VŠ Čj Ov 16 Protidrog. koordin., KMD Jolana Žvejkalová Jana ÚSO I. st. 30 Zást. I. st. + vých. poradce

5 5 Správní zaměstnanci : Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 25 Ešnerová M. ÚSO Kuchařka 6 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 31 Ingrová I. Z Pomocná kuchařka 37 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 26 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 22 Kadeřábková M. Z Uklízečka 34 Kadlecová V. UO Uklízečka 23 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol. jídelny 34 Kovandová M. UO Uklízečka 13 Novotná G. ÚSO Kuchařka 10 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 30 Vávrová A. Z Uklízečka 29 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 31 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 19 Zahradníková Z. Z Uklízečka 46 Školní rok jsme zahájili s novou posilou pro výuku angličtiny na I. stupni Tamarou Bartkovou. Během školního roku nám vydatně vypomáhala při nemocích paní kolegyně Jana Hübnerová. Za kolegyně na mateřských dovolených zastupují paní důchodkyně A. Mrázová (I. st.), B. Petrová, Z. Stejskalová, B. Svádová, R. Vávrová, D. Vokněrová (II.st.). Pracují na částečné úvazky tak, aby byla zajištěna co nejširší aprobovanost, a aby v případě potřeby mohly suplovat za chybějící pedagogy. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy. Průměrný věk učitelského sboru je 47,4 let. Na první pohled to vypadá jako vysoký průměr, ale oproti loňskému školnímu roku jsme měli zestárnout o rok, a zatím jsme zestárli pouze o půl roku. Znamená to, že naše snaha o omlazování sboru se daří. Je také nutné vzít v úvahu fakt, že do výpočtu průměru jsou zahrnuti všichni důchodci, tedy i ti, kteří učí pouze na částečný úvazek. Učitelé a vychovatelé se dále vzdělávají. Devět učitelů je proškoleno rozšiřujícím školením projektu Škola za školou. Všechna školení počítačové gramotnosti má již 8 učitelů. Dvě učitelky prošly speciálním školením k tvorbě a správě webových prezentací, a tak od příštího školního roku budeme mít nejenom své samostatné webové stránky, ale také si je budeme sami spravovat. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Tři učitelky pokračovaly ve studiu anglického jazyka. Dvě kolegyně započaly studium vzdělávacího programu Život bez závislosti. Dvě kolegyně se zúčastnily kurzu na téma Netradiční hodiny českého jazyka. Kurzů německého jazyka, využití počítače ve výuce zeměpisu, grafomotoriky, etické výchovy, o poruchách učení a chování se zúčastnilo vždy po jedné pedagožce. Škola sama zve obzvláště zajímavé školitele mezi své pedagogy. V letošním školním roce to byl opakovaně dr. Martínek a školil nás na téma šikana a agrese. Vedoucí pracovníci školy absolvovali školení bezpečnosti a ochrany práce a zdraví. Hospodářka školy prošla 3x školením o mzdách, 1x o FKSP.

6 6 Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní. Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 566 žáků ve 25 třídách. Z toho vyplývá průměr 23 žáků ve třídě. Na I. stupni se jednalo o 284 žáků ve 13 třídách (průměrně 21,9 dětí ve třídě), na II. stupni 282 žáků ve 12 třídách (průměrně 23,5 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II. stupni se vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23 žáků ve třídě). 388 dětí se učilo anglicky, 64 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem opět nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 31 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 554 s českou státní příslušností, 2 s ruskou, 3 se slovenskou, 6 s ukrajinskou a 1 s italskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 337 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni jeden žák opakuje ročník, na II. stupni opakuje také jeden žák. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 78 žáků (76 z 9. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku). 12 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 39 na studijní obory s maturitou a 27 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9. ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků, především z 8.ročníku, besedy o volbě povolání. Z 5. ročníků odešlo 11 žáků studovat na osmiletá gymnázia. V rámci školního Minimálního protidrogového programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci s klubem Cesta integrace. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Spolupracujeme i nadále s dr. Kašparovou, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Protože jsme se spoluprací velmi spokojeni, děti paní doktorce důvěřují a vyhledávají její rady, rozhodli jsme se spolupráci v příštím školním roce rozšířit. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod. Výsledky žáků matematických tříd jak v soutěžích, tak především při přijímacích zkouškách nám potvrzuje smysl jejich provozování.

7 7 Sportovně nadaným dětem bychom také rádi vyšli vstříc, ale prostorové podmínky nám to stále nedovolují. Proto alespoň pokračujeme ve spolupráci s SK Umbro a chlapce (občas i děvčata) umísťujeme do jedné třídy v ročníku a umožňujeme jim účast na turnajích, kurzech a trénincích. Pokračujeme s dětmi z II. stupně v projektu Škola za školou. Práce v projektu zpestřuje běžnou školní práci, umožňuje práci doma a důležitá je i zpětná vazba a možnost další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd. V tomto školním roce jsme nabídli semináře z matematiky a zeměpisu, sportovní a společenskovědní seminář, domácnost, technické kreslení, informatiku a anglickou konverzaci. V nabídce nepovinných předmětů jsou sportovní aktivity lehká atletika a kopaná. V kroužcích, resp. zájmových útvarech pracovaly děti v přípravce na zkoušky z českého jazyka, z matematiky, dále hrály stolní tenis, zabývaly se ručními pracemi a jezdily do divadla s Klubem mladého diváka. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3. tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 33 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. I v letošním roce jsme nechali testovat ročníky, které uzavírají nějakým způsobem jednu etapu svého vzdělávání. Děti z 5. ročníku se zúčastnily testů Cermat a dá se říci, že s velmi dobrými výsledky ve všech testech se umístili v první čtvrtině. Testování se zúčastnilo 1896 škol a naši páťáci se umístili v matematice na 296. místě, v českém jazyce na 496. místě a ve všeobecném testu na 443. místě. Žáci 9. ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Testování se zúčastnilo 1586 škol a naši žáci se v matematických dovednostech umístili na 365. místě, v dovednostech v českém jazyce na 429. místě a v obecných dovednostech na 289. místě. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2006/7 Dějepis Okresní kolo 2. místo Jakub Stejskal postup do kraj. kola místo 18. místo Nicole Anteneová Okresní kolo : ml. chlapci 2. místo st. chlapci - 5. místo ml. dívky - 5. místo st. dívky - 9. místo Pohár rozhlasu v Houšťce

8 8 Přespolní běh v Čelákovicích ml. chlapci 1. místo postup do krajského kola v Žehušicích 1. místo ml. dívky 2. místo st. chlapci 5. místo st. dívky 3. místo Šachy Okresní kolo družstev 1. místo postup do kraj. kola v Neratovicích 13. místo Nohejbal Okresní kolo družstva chlapců 8. a 9. r. 6. a 9. místo Přehazovaná Okresní kolo smíšené družstvo 4. a 5. r. 4. místo Stolní tenis Okresní kolo družstvo chlapců IV. kat. 4. místo - dívek IV. kat místo - chlapců III. kat místo - dívek III. kat místo Florbal Okresní kolo družstvo chlapců IV. kategorie 8. místo Okresní kolo družstvo dívek 3. místo Basketbal Vybíjená Okresní kolo družstvo chlapců místo

9 9 Dopravní soutěž Okresní kolo : - mladší žáci 4. místo - starší žáci 7. místo Kopaná Coca Cola Cup 2. místo Lanové centrum 1. místo - družstvo Sport bez předsudků Ragby st. chlapci 2. místo - ml. chlapci 3. místo Kopaná ml. dívky 1. místo Atletika : 1. místo Pavel Kotýnek 600m 2. místo Michal Vančura 60m 3. místo Iva Belejová 800m - Patrik Folke dálka - Michal Janouš výška - Martin Košata dálka - štafeta st. chlapci Branné cvičení Školní kolo 2. st.: - dívky r. : 7.C (K. Sirotková, Spolková, Fejfarová) 1. 7.C (A. Sirotková, Vodičková, Zajíčková) 2. 7.B (Haspeklová, Košatová, Racková) 3. Další pořadí : 7.A, 6.C, 6.C, 6.B, 6.A, 6.A - dívky r. : 9.A (Koukolová, Medřická, Bobková, Nechybová) 1. 8.A (Váchová, Belejová, Vosátková, Portová) 2. 8.A (Haspeklová, Špitálníková, Bašná) 3. Další pořadí : 8.B, 8.B - chlapci r. : 7.C (Fejfar, Diviš, Jirák) 1. 6.C (Wahyu, Chmelíček, Semerád, M. Kubín) 2.

10 10 7.B (Marušák, Janouš, Stoch, Kocourek) 3. Další pořadí : 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 6.C, 7.B, 6.C, 6.B, 6.A - chlapci r. : 8.A (Tancibudek, Olmr, Šimoni) A (Párkař, Chmelíček, Javůrek) 2. 8.B (Šandor, Tichý, Havlíček, Jelen) 3. Další pořadí : 8.A, 8.B, 8.A, 9.A Matematika Okresní kolo : - 6. r. : Kouklík Ondřej 1. místo Casey Wahyu 14. (neúspěšný řešitel) Drešer Josef 20. ( ) - 7. r. : Wesselý Daniel 7. (neúspěšný řešitel) Okresní kolo Pythagoriáda : - 6. r. : Kouklík Ondřej Zvelebil Petr Bečvář Kamil r. : Hrabec Lukáš Jirák Jan 32. Pikomat korespondenční matematický seminář : 3. Daniel Wesselý 47. Petra Fejfarová 50. Denisa Erlichová 52. Jana Spolková Okresní kolo : Kat.D : 1. místo Veronika Řeháková 6. - Jan Mácha 8. - Václav Skořepa Kat. C :František Kuneš 7. místo Martina Lancingerová 8. místo Matyáš Olmr 9. místo Biologie

11 11 Občanská a rodinná výchova Okresní kolo Ukaž, co umíš : 1. místo (Růžička, Zita, Henik, Zimová) 2. místo (Djalavjan, Anteneová, Dvořanová, Hlavsová) Závěry kontrol I. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ( ) Předmětem kontroly bylo projednání závad a rozdílů zjištěných při provedené kontrole plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr zjištění : 1. Přeplatek pojistného za zaměstnance v kontrolovaném období od do ke dni činí Kč 976,-. Po dohodě s plátcem bude přeplatek pojistného ve výši Kč 976,- vrácen plátci na účet č / Zůstatek penále z prodlení dle 18 zákona č.592/1992 Sb. v platném znění činí ke dni Kč 0,-. 3. Závažné porušení povinnosti 10 zákona č.48/1997 Sb. nebylo zjištěno. 4. Přehledy o platbě pojistného na zdr. pojištění za zaměstnance v souladu s 25 zákona č.592/1992 Sb., ve znění zákona č.127/1998 plátce ÚP VZP předkládá. II. Okresní správa sociálního zabezpečení v Praze (20. a ) Předmětem kontroly bylo vedení podkladové evidence a evidenčních listů důchodového pojištění dle ustanovení 35a až 39a zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, sepisování a dokládání žádostí o důchody a zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost organizace. Závěr zjištění : 1. V průběhu kontroly byla organizací, v souladu s ustanovením 15 zákona č.582/1991 Sb., v platném znění, poskytnuta potřebná součinnost. 2. Nápravná opatření nebylo nutno ukládat. III. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ( ) 1. Bylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IV. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje následná ( ) 1. Ve sledovaných bodech nebylo zjištěno porušení ustanovení Nařízení ES 852/2004 a zákona č.258/2000 Sb.

12 12 Školská rada Školská rada se schází minimálně dvakrát ročně, případě potřeby i častěji. V srpnu 2007 schválila rámcové vzdělávací programy a zabývala se požadavkem rodičů, aby bylo možné platit obědy i-bankou. Ve spolupráci s vedením školy se podařilo problém vyřešit a plátcům obědů vyhovět. Na předchozím jednání se školská rada zabývala i tím, že se rodiče 1. ročníku rozhodli složit finanční částku na úhradu jednoho učitelského úvazku pro školní rok Rada vzala na vědomí vysvětlení ředitelky školy smyslem a cílem rodičů bylo, aby nedošlo ke spojení tříd, aby byly zachovány tři méně početné třídy. Školská rada konstatovala, že zatím její práce do povědomí rodičů příliš nepronikla. Chtěla by toto zlepšit tím, že se bude se školou podílet na přípravě stého výročí vzniku školy a svou činnost bude více prezentovat rodičům. Další aktivity Jsou akce, které se stávají na naší škole tradičními, děti o ně projevují zájem a chápou jejich smysl. Příkladem je Srdíčkový den ve prospěch dětských nemocničních zařízení, Květinový den na podporu boje proti rakovině, Ukliďme svět v rámci Dne Země nebo ekologicky laděný celoroční sběr hliníku. Ve spojitosti s hliníkem a tříděním odpadu musíme, ač neradi, konstatovat, že pokus o třídění odpadu ve třídách se nám nezdařil. Ale budeme se snažit dál. Zatím se nám daří třídit alespoň ve sborovnách (i když také ne stoprocentně). V tomto směru máme ještě do Evropy docela daleko. Akce Deváťáci předškolákům, zmiňovaná na prvních stránkách výroční zprávy, se stává také tradicí. Proběhla již potřetí na Sokolském hřišti. Cílem a smyslem je nejen připravit pro mateřinky hezký den, prezentovat naši školu, ale i dát žákům devátých tříd prostor pro fantazii, tvořivost a zkoušku schopností něco zorganizovat, vymyslet, pracovat sice pod dohledem, ale samostatně. Pro nás, pedagogy, je zajímavé vidět žáky jinak, v jiném světle, než jak je známe z vyučování. A divíme se. Tiché holčiny se najednou projevují, září, drsní pubertální kluci tlumí hlas a málem že na maličké soutěžící nešišlají. Občas se neubráníme úsměvu, chvílemi jsme dojati, ale především se ujišťujeme o tom, že nová generace není tak špatná. Mezi akce s důrazem na výchovnou stránku, kterých jsme se zúčastnili, patřily Den bez aut v rámci týdne mobility, přednášky a besedy o trestní odpovědnosti (mluvčí policie ČR), recyklace odpadu (pro 2. st.), film Síla osudu (Říčanský biograf 2. st.), boj proti AIDS (2. st), tradiční návštěva brněnského sdružení Zeyferus s předváděním dravých ptáků a besedou pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci 2. st. přiložili ruku k dílu při obnově zahrady ZUŠ, která by měla sloužit pro pohybové, výukové i relaxační činnosti žáčků z 1. stupně a žáků ZUŠ. Nelze opominout expedici Karakoram. Naše děti se jí zúčastňují opakovaně a s nadšením. Však také zájem o zařazení do reprezentačního družstva školy projevila dobrá stovka žáků z 2.st. Po bližším seznámení s náročností akce ztratilo část dětí zájem (překonávání překážek v devítimetrové výšce není vskutku pro každého), někteří zájemci se nemohli zapojit pro zdravotní problémy nebo z časových důvodů. Nakonec musela paní učitelka vybírat podle psychických a fyzických dispozic a výsledkem bylo družstvo, které pro naši školu vybojovalo 1. místo (uvedeno v kapitole soutěží).

13 13 Vrcholem spolupráce s SK Umbro je každým rokem fotbalová show, nazvaná Umbro Cup. Opět se uskutečnila v tradičním termínu o víkendu na rozhraní ledna a února. Ve sportovní hale se sešli fotbaloví fandové, rodiče a žáci, učitelé i populární osobnosti uměleckého, politického, sportovního a mediálního světa a proběhl turnaj v sálové kopané plný nelítostného, ale férového boje. Máme pocit, že se rodiny s dětmi věnují málo divadelní kultuře. Pokusili jsme se částečně suplovat úlohu rodiny i s vědomím, že nelze nahradit zážitek dítěte, které navštíví stánek umění s maminkou a tatínkem. Divadelní společnosti a jednotliví herci vystupovali v MěKS nebo ve škole, tato představení byla určena především malým dětem (kontaktní divadelní představení Otesánek, Matějova smlouva, Mikuláš určitě přijde, vánoční pořady ZUŠ a 4. MŠ a vystoupení souboru pana Bardy), starší žáci navštěvovali kamenná divadla v Praze s Klubem mladého diváka (Sluha dvou pánů v ND, muzikál Golem ). Součástí kulturního vzdělávání jsou přednášky a besedy v říčanské knihovně. Také jsme zakoupili vypalovací pec na keramiku a děti i učitelky se těší na práci nejen při výtvarné výchově, ale i ve výtvarných kroužcích. Zmiňujeme-li se o nových školních pomůckách, moderním přírůstkem je na 2. stupni sestava interaktivní tabule dataprojektor počítač. Nejstarším žákům se snažíme pomáhat při obtížném rozhodování kam ze základní školy. Nejdříve navštíví se svými třídními úřad práce v Praze a besedují, ptají se, zjišťují. Následují profesní testy, které mohou zájemci vypracovat zdarma v naší škole s pracovnicí OPPP a následně jsou zákonní zástupci žáků pozvaní na vyhodnocení testu a konzultaci. A v neposlední řadě je v pravidelných konzultačních hodinách přítomen ve škole výchovný poradce, který má dostatek informačních materiálů ze středních škol a učilišť. Aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na nástěnce. Vycházejícím žákům při jejich volbě pomohou i srovnávací testy 5. a 9. ročníky. Pátým rokem proběhl projekt První třída nanečisto, kterému předcházel Den otevřených dveří v 1. třídách. V samotném projektu se jedná o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do života. Během dubna a května se scházejí jednou týdně ve své budoucí třídě se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou. Jednak se seznámí s novým prostředím a nemají obavy z nástupu do školy a také se odstraní drobné nedostatky. Snažíme se dětem učení zpříjemnit, a tak někteří pedagogové s třídami vyjíždějí na školy v přírodě a ozdravné a poznávací zájezdy. Školu v přírodě si prožili žáci 3., 6., 7., 8. ročníku v Růžené a v Trhové Kamenici. Do Caorle v Itálii jeli starší žáci. Pro děti i výuku jsou důležité jednodenní exkurze zaměřené k právě probírané látce. V letošním roce využívali pedagogové k exkurzím ve většině případů nejbližší okolí Říčan a občas jsme byli překvapeni, jaká zajímavá místa máme nedaleko, aniž o nich víme. A tak děti jely do svíčkárny v Šestajovicích, do skanzenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem, navštěvovaly Toulcův dvůr v Praze a Botanicus v Ostré nad Labem, byly v Ondřejově na hvězdárně, v Průhonickém parku, v Českém Šternberku. Vyjely i dále do Lidic, Terezína, na Říp, do skláren v Nižboru, pivovaru v Krušovicích a do ZOO v Plzni a Dvoře Králové. Tradičním cílem je Praha Senát a Parlament, muzea Národní, Náprstkovo, Židovské, Muzeum hudby a Muzeum hlavního města Prahy, Betlémská kaple, Městská knihovna, ZOO, botanická zahrada, IMAX, hvězdárna Petřín, výstava S. Dalí a současní umělci, paroplavba, vánoční Praha. V říčanském kině shlédli žáci několik zajímavých pořadů, např. o Africe, tučňácích Během roku připravili tělocvikáři při příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku ) několik turnajů ve fotbalu, florbalu a přehazované.

14 14 Tradičně jsme v předsálí MěKS uspořádali Vánoční výstavu, která sklízí každoročně obdiv návštěvníků a také se velmi líbily výstavky výtvarných prací žáků I. stupně v přízemí radnice. Správa budov Škola stále pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov a do dalších dvou naši žáci docházejí. Ve dvou budovách je nevyhovující elektroinstalace. Pro budovu čp. 71 jsme nechali vypracovat projekt rekonstrukce el. instalace a pro budovu čp tak necháme učinit v roce Zaskočila nás havárie v čp. 82 u soudu. Upadlo část ozdoby z fasády a při snaze opravit defekt bylo zjištěno, že celý problém je daleko větší, než jsme tušili. Protože nutná oprava bude dost rozsáhlá, vypracovávají se ještě nyní posudky a iniciativu převzal majitel budovy, městský úřad. Problémem jsou divocí holubi, kteří nejen zanášejí trusem okapy (zatékání pod střechu), ale jejich výkaly jsou natolik agresivní, že narušují i střešní krytinu. Tento problém máme především na obou vysokých budovách na náměstí, kam se v zimě uchylují. Různá sítka a stříšky řeší vše jen okrajově. Plně funkční řešení (pokrytí povrchu střechy speciální sítí) je nad rámec našich finančních možností. Po opravě střechy se pokusíme ještě využít tzv. plašiče ptáků. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje a schůze. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Co říci na závěr? Optimisticky vidíme práci většiny učitelů a žáků, vybavenost školy v rámci prostorových a finančních možností, atmosféru školy, spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi. Méně optimističtí jsme, vzhledem k mnohaletým zkušenostem, v očekávání výstavby nové školy. Pokud jde o správu budov, obáváme se budoucnosti, protože jejich technický stav není dobrý a náklady na opravy jsou vysoké (elektroinstalace, odpady, rozvody vody ).

15 15

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://zsricanyweb.mzf.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář V Říčanech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2015 Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více