Karlovy Vary,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlovy Vary, 15. 4. 2014"

Transkript

1 Program: Zápis z 8. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Karlovy Vary, :00-10:15 Úvod, seznámení s programem (PhDr. Ilona Juhásová) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém, Koncepce kariérního systému (PhDr. Jitka Miklová) 11:00-11:30 Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm (RNDr. Jiří Kuhn) 11:30-11:50 Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému (Mgr. Pavel Škramlík) 11:50-12:10 Role profesního portfolia v kariérním systému (Mgr. Monika Šimonová) 12:10-14:00 Diskuse k jednotlivým bodům programu 1. Úvod, seznámení s programem - moderátor semináře PhDr. Ilona Juhásová - vedoucí KP NIDV Karlovy Vary. Přivítání účastníků jménem NIDV. Přivítání zástupkyně Karlovarského krajského úřadu vedoucí správního oddělení a oddělení mládeže a sportu paní Dana Martincová, zástupce karlovarského inspektorátu ČŠI ředitelka Mgr. Zdena Spalová. Představení hostů - členové projektového týmu: PhDr. Jitka Miklová gestor MŠMT, RNDr. Jiří Kuhn věcný garant KA1, Mgr. Pavel Škramlík člen řešitelské skupiny KA2, Mgr. Monika Šimonová manažerka KA3, Mgr. Věra Havlíková manažerka KA1. Záštita nad seminářem hejtman Josef Novotný. Cíl setkání představení aktuálního stavu řešení očekávaných výstupů jednotlivých klíčových aktivit. IPn Kariérní systém je projektem MŠMT, NIDV je partnerem projektu a zajišťuje zejména organizační a administrativní oblast. NIDV Karlovy Vary se podílejí organizačně na zajištění dnešního semináře. Konferenční materiály prezentace panelistů, doplňující materiály, dotazníky, dostatečný prostor pro diskusi, organizační informace. 2. Úvodní slovo p. Dana Martincová zástupkyně krajského úřadu Karlovy Vary Přivítání v prostorách KÚ Karlovy Vary Přivítání zástupců MŠMT a panelistů, poděkování za přípravu semináře KP NIDV Velká očekávání při zavedení KS 3. Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém, Koncepce kariérního systému - PhDr. Jitka Miklová, gestor MŠMT viz prezentace. 4. Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm - RNDr. Jiří Kuhn, věcný garant KA1 viz prezentace. 5. Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému - Mgr. Pavel Škramlík člen řešitelské skupiny KA2 viz prezentace. 6. Role profesního portfolia v kariérním systému - Mgr. Monika Šimonová manažerka KA3 viz prezentace. 7. Diskuse k jednotlivým bodům programu:

2 Dotaz č. 1. ZŠ, MŠ praktická Byly již vybrány pilotní školy? Odpověď na dotaz č. 1. Mgr. Šimonová: Vzorek pilotních škol je již uzavřen, pilotáž na školách již pobíhá. Dotaz č. 2. MŠ, ZŠ, Jitka Topičová Zařazení učitelů do KS na jednotlivých školách. Zda bude počet učitelů limitován na jednotlivých KS? Jaké budou finanční prostředky navyšovány? Zda to bude vázáno na konkrétního učitele? Odpověď na dotaz č. 2. Nebude limitován počet učitelů pro jednotlivé školy. Peníze formou nárokového příspěvku půjdou za konkrétním učitelem, chceme, aby výstupem projektu byly nejen legislativní, ale i finanční návrhy, jak příplatek za učitelem dostat. Již dnes existují specializační příplatky, které jsou nárokové, problém by to být neměl. Např. učitel na KS4, učitel, který již lektoruje mimo školu, tam si myslíme, že je lepší snížení úvazku. Máme to již projednáno s řediteli malotřídních škol a ani pro ně to nebude překážka, pokud budou dostatečné finanční prostředky na zastupitelnost. Dotaz č. 3. Soukromá MŠ Nepodléháme financování, zřizovatel si vše organizuje sám, dostaneme také nějakou finanční podporu, bude i pro nás platit KS? Odpověď na dotaz č. 3. Problém, jiné toky peněž, řada učitelů, kteří v těchto školách působí, by ráda podléhala zákonu o pp v plném rozsahu. Nevíme, zda se tento problém podaří vyřešit. Ekonomové to řeší, muselo by se změnit celkové financování těchto škol. Zřizovatel ale určuje smluvní plat učitele, nevíme, kde by příplatek skončil. Dotaz č. 4. Základní praktická škola Aš Předpokládáte, že účinnost KS bude od roku 2015, jak to bude se stávajícími učiteli, budou automaticky zařazeni do KS2? Odpověď na dotaz č. 4: Předpokládá se, že všichni současní učitelé, ředitelé, vých. poradci apod. půjdou do KS2. Diskutujeme, zda učitelé naplní kompetence stanovené ve standardu učitele pro KS2. Setkávám se s dotazy ředitelů, jak pozdržet současné učitele, když kompetence prokazatelně nenaplňují. Od roku 2015 některé prvky mohou platit, např. adaptační období, v září 2015 noví učitelé do systému vstoupit mohou, ale bude potřeba pro přechodové období legislativní úpravy. Jedna věc je cílový stav, ale musíme řešit i přechodové období, systém bude nabíhat postupně.

3 Dotaz č. 5. Šlechtová, Keramická škola Karlovy Vary Ředitel bude muset být učitelem ve 3KS. Znamená to, že už to nemůže být někdo, kdo předtím nebyl pedagogem? Odpověď na dotaz č. 5. Přesně tak jsme o tomto přemýšleli. Ředitel je jednak dobrým učitelem, odborníkem a ještě k tomu má manažerské dovednosti, umí komunikovat s kolegy a on jim poradí. Ten ředitel, který se z dobrého učitele stane ředitelem, bude mít daleko lepší startovací pozici. KS ředitele předpokládá se, že se některé kompetence přesunou do studia ředitele, než nastoupí do funkce. Odpovídá zástupce ČŠI: V přihlášce pro funkci stačí zkušenost z řídící pozice i mimo pedagogické vzdělání, nemusí být učitelem. Vycházíme z toho, že ředitel řídí pedagogický proces a měl by mu rozumět. Děkujeme za upozornění, podíváme se na to. Může se stát, pokud se vyhlásí konkurz, že se do něj žádný pedagog na KS3 nepřihlásí, může být pověřen na přechodnou dobu někdo jiný. Dotaz č. 6. ČŠI Zda jste uvažovali o souvislosti s šestiletým funkčním obdobím ředitele školy. Souvisí to nějak s dočasností nebo trvalostí atestačního stupně. Bude se 6leté období v souvislosti s KS upravovat nebo rušit? Odpověď na dotaz č. 6. KS ředitele původně měl být samostatný projekt, za ministra Dobeše byl KS ředitele zrušen a včleněn do KS učitele. Už tak je projekt výrazně podfinancován, v současném projektu se věnujeme pouze základním tezím, jak má být ředitel vzdělán, než nastoupí do funkce apod. V pracovní skupině, která se věnovala tezím KS ředitele se směřovalo k tomu, že by byl 6 letý cyklus opuštěn a byl by jiný rytmus, lépe mapující praxi začínající ředitel, ředitel v praxi a prokazování, že i dále na svou pozici ředitel patří. Jeden ze závěru našeho projektu je i doporučení na vytvoření KS ředitele. Dotaz č. 7. ZŠ Na 2KS by mělo zůstat asi 70 procent učitelů. Zajímalo by mě, zda se napraví stav, který nastavil ministr Dobeš v platových tabulkách, kdy rozdíl mezi jednotlivými platovými třídami 11 a 12 je 300 Kč, a mezi 9 12 třídou je to 600 Kč. Není to motivační pro setrvání v profesi. Rozdíl mezi platovými třídami je malý. Dříve rozdíl mezi platovými třídami byl větší.

4 Odpověď na dotaz č. 7. Uniká mi smysl současného věkového automatu, který je velmi zploštělý. Potom jsou tam nenárokové složky platu odměny pro ocenění kvality práce učitele a měla by tu být třetí cesta pro profesní rozvoj. KS nesměřuje k plošnému zvýšení platů učitelů. Odkaz na jednání s odbory úkol zajistit peníze nejen pro KS, ale celkově pro všechny učitele. Směřujeme k podpoře, kvalitě a sdílení, podpora růstu kvality uvnitř školy. Pedf viděly kariérní růst jako profesní rozvoj, to ale není posun v kariéře. Pan ministr chce podpořit i to plošné přidání profesi, změna financování regionálního školství větší balík peněz pro ředitele na nenárokové složky. Dotaz č. 8. SOŠ Unikla mi myšlenka, všichni učitelé naskočí automaticky do KS2. Jak absolventa do školství dostanete, aby se vzdělával a za nějakých 5 let by mohl mít Kč? Proč by to dělal? KS je asi jen pro absolventy, pro nás ne? Jak bude vypadat atestační komise? Podoba profesního portfolia. Někde musíme začít, musíme říct, co bude se současnými učiteli. Nastupující již budou postupovat podle standardu a postupu po KS. Stávajícím učitelům nic nebrání, aby se zapojili do KS. Vy narážíte na to, že cílový stav bude asi za 5 let, v roce 2015 to začne pouze pro absolventy. Bude náběhové období, musí se sestavit členové atestačních komisí, MŠMT bude garantovat, že v atestačních komisích budou kvalitní lidé, budeme spolupracovat s odbornými asociacemi. Mgr. Šimonová: Naplnění profesního portfolia trvá učitelům minimálně 2 roky, je to časově náročné. Zvolili jsme typ dokladového výběrového portfolia a je navázán na kompetence ve standardu učitele. Nedokážeme si představit, že by se učitel po absolvování adaptačního období hned přihlásil k atestačnímu řízení do 3KS. Za ok by nedokázal doložit kvalitu své práce dle kompetencí v SU. Role zpravodaje. Dotaz č. 9. Doplňující dotaz paní ředitelka z keramické školy, je ekonomka, vy v KS máte, že ředitel má být pedagog. Je to v rozporu s tím, že si současní zřizovatelé z ředitelů udělali inteligentnější školníky. Musí řešit různá výběrová řízení apod., když má ředitelka ekonomické vzdělání je to pro současný stav nepopsatelně lepší výchozí pozice, než kdyby byla tělocvikář.

5 Odpověď na dotaz č. 9. Paní ředitelka jako původně ne pedagog má stejné povinnosti jako ostatní ředitelé hodnotí, plánuje pedagogický proces. Pokud to nedělá ona sama, tak tam na to má zástupce pro pedagogické otázky. Na SOŠ nebo na větších školách je to běžný jev. Někde řídí pedagogický proces zástupce. Je to ale nový podnět a podíváme se na to, jak je to v zákoně ošetřeno, aby se řediteli stávali vedoucí pracovníci, pokud je to v zájmu školství. Dotaz č. 10. Šlechtová, Keramická škola Karlovy Vary Zarazilo mě, že by z KS1 prošlo 100 procent adeptů do KS2. Připadá mi to, že každý, kdo do systému přijde je schopný a způsobilý učit? Mám pocit, že je to moc. Někdy adepti sami odcházejí ve zkušební době. Odpověď na dotaz č. 10. Vycházeli jsme z toho, že těch učitelů, kteří nejsou schopni učit, není tolik. Ale přechod z KS1 do KS2 je právě proto, abychom ty, kteří opravdu nejsou schopni učit, ze systému odfiltrovali. dr. Miklová: Poděkování, že jste přišli a zajímáte se o KS. Děkujeme také za dotazy, které jsme ještě neslyšeli, zpětná vazba je pro nás důležitá. Děkujeme krajskému pracovišti NIDV Karlovy Vary a zástupkyni KÚ za úvodní slova a celému KÚ za poskytnutí prostor pro konání semináře. Závěr: Dr. Juhásová: Poděkování za účast a dotazy, pozvání na další akce pořádané NIDV.

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program: Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, 25. 3. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace

Více

Jihlava, 15. 5. 2014

Jihlava, 15. 5. 2014 Zápis z 12. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Jihlava, 15. 5. 2014 Program: 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Miloslav Vyskočil) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k IPn

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků

Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků Kvalita práce pedagogických pracovníků je nejvýznamnějším faktorem pro dosažení lepších výsledků a posunu žáků v učení. HATTIE,

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č.

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č. Zpravodaj Pospolu Podpora spolupráce škol a firem č. 3/2014 Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více