Chladničky a mrazničky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladničky a mrazničky"

Transkript

1 Skupia Liebherr Široký ortiet výrobků Skupia Liebherr je jedí z ejvětších výrobců tavebích trojů a větě. Liebherr á vyoce hodoté výrobky a lužby a dobrou povět také v oha jiých oblatech. Ty zahrují širokou škálu doácích potřebičů, letectví, přepraví ytéy, obráběcí troje a áoří jeřáby. Miořádé výhody pro zákazíky Každá kupia výrobků abízí kopletí řadu odelů v oha růzých verzích. Se vojí techickou dokoalotí a uzávaou kvalitou abízejí výrobky Liebherr axiálí výhody pro zákazíka a praktické použití. Nejoderější techologie Aby Liebherr pokytoval odpovídající a vyoce kvalití výrobky, přikládá velký výza každé produktové oblati, její kopoetů a klíčové techologii. Důležité oduly a kopoety i Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela á (apříklad celý poho a řídicí prvky pro tavebí troje). Světový a ezávilý Pa Ha Liebherr založil rodiou polečot Liebherr v roce 99. Od té doby e fira potupě rozrotla a kupiu více ež 0 fire acházejících e a všech kotietech více ež zaětaci. Skupiu zatřešuje polečot Liebherr-Iteratioal AG e ídle v Bulle ve Švýcarku. Rodia Liebherr je jediý vlatíke polečoti. Chladičky a razičky 0 Zěy a tikové chyby vyhrazey. Tištěo v Něecku polečotí Raff Media Group GbH /0.0/0.0 Mc TREE a.., Hlaví 8, Lázě Toušeň, tel: , obil: e-ail:

2 0 dobrých důvodů pro ákup výrobků Liebherr 6 Zkušeoti, které e ceí BioFreh prokazatelě zdravější Jako pecialita a chladicí a razicí techiku Liebherr vyvíjí a realizuje již více ež 60 let záadě ová a úpěšá řešeí vých výrobků. Důvěra ašich zákazíků á deě povzbuzuje v aší práci. U žádého jiého výrobce v oblati elektrických potřebičů ezůtává tolik uživatelů při pořizováí ového přítroje věrých doavadí začce tak jako u začky Liebherr. Kvalita výrobků a ejvyšší úrovi Abycho zaručili polehlivot ašich výrobků, používáe ve výrobě ašich přítrojů je vyoce kvalití ateriály a kopoety. Již ve výrobě je u každého přítroje vícekrát kotrolováa kvalita a fukčot. Neutálý vývoj přítrojů, optializace veškerých kopoetů a do detailu perfektí zpracováí zaručují již přílovečou kvalitu začky Liebherr a í dlouhou životot, která e ovědčuje deě po oho let. Spojeí vyoce kvalitích ateriálů a klaických tvarů plňují chladičky a razičky Liebherr ejvyšší požadavky a deig. Kobiace vyoce kvalití erezové oceli, přeého elektroického řízeí a elegatí výbavy GlaLie zaručuje adčaovou elegaci po oho let. Klaický deig ActiveGree začíá u začky Liebherr již při vývoji chladiček a raziček. Liebherr tak používá vyoce jakotí kopoety pro dlouhodobou a bezpečou fukci a ejvyšší eergetickou účiot přítrojů. Veškeré díly z uělé hoty jou kvůli optiálí recyklaci ozačey. Také výrobí procey jou zaěřey a efektiví využití zdrojů. Například teplo, které přirozeě vziká při výrobě přítrojů, je využito jako eergie pro vytápěí. Všechy evropké výrobí závody jou certifikováy podle eziárodích ekologických ore ISO 00. Ekologie BioFreh zaručuje perfektí klia pro uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu. Při teplotě těě ad 0 C a ideálí vlhkoti vzduchu, kterou lze atavit, i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky zachovávají vé vitaíy a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. 7 profeioálí kvalita razeí Odrazováí již eí třeba: Pro bezpečou dlouhodobou čertvot abízí přítroje začky Liebherr chladicí výko v profeioálí kvalitě. Mrazeé potraviy jou razey chlazeý vzduche a vlhkot vzduchu je odváděa io razící protor. Tak zůtává razicí čát vždy bez árazy a potraviy již ejou pokryty árazou. 8 Kliatizovaé chladičky a vío abízí ideálí předpoklady pro to, aby ohlo vío v klidu zrát a rozvíjet vé chuťové vlatoti. Teperovaé chladičky a vío uožňují udržováí teplot vhodých pro ervírováí vía. Perfektí pojeí obou výhod abízí přítroje Viidor. 9 Perfektí klia pro ušlechtilá vía Zaeité Vyikající kvalita a deig potřebičů Liebherr jou eutále potvrzováy ezávilýi ititucei. Tak byla chladička KBgb 86 čerýi kleěýi dveři vybráa v outěži PluX Award - vyoká kvalita, deig a ekologie a zíkala titul «Nejlepší chladička roku 0». I v reoovaé outěži reddot Award zíkávají potřebiče Liebherr pravidelě oceěí, ezi ii i CBNe 656 jako «Bet of the Bet (Nejlepší z ejlepších)». 5 Superúporé 0 Nejširší progra Využití ejoderější elektroiky kobiovaé vyoce účiýi chladicíi ytéy uožňuje začce Liebherr abízet ve všech kupiách výrobků atraktiví a uperúporý progra přítroji v ejlepších eergetických třídách. S přítroji patřícíi do eergetické třídy A +++ je Liebherr a ejvyšší úrovi v úporách eergie. Liebherr však již abízí i potřebiče, které ají o 0% ižší potřebu ež je ezí hodota třídy A+++. Ať jde o volě tojící chladičky a razičky, podtavé ebo vetavé, ať jde o chlazeí, razeí ebo kobiaci obojího e ortiete 50 odelů abízí Liebherr perfektí řešeí uchováí potravi čertvých téěř pro každý požadavek zákazíka. ICBN 66

3 Obah Moderí ápady, špičková kvalita a vrcholý deig Liebherr jako pecialita a chladičky a razičky vyvíjí a ukutečňuje ová, důledá a převědčivá řešeí ještě větší koforte, azší obluhou a úporou eergie. Vyoce kvalití ateriály, do detailu perfektí zpracováí, kofortí a přeé elektroické řízeí a ejoderější výrobí procey zaručují již povětou kvalitu Liebherr. V oblati eergeticky úporých přítrojů abízí Liebherr široký ortiet v ejlepších eergetických třídách, také v ově defiovaé eergetické třídě A +++. Jediečý progra BioFreh zaručuje perfektí klia uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu a tí i více požitku při jejich kozuaci. Pro bezpečé a dlouhodobé kladováí potravi dipoují přítroje Liebherr razicí výkoe v profeioálí kvalitě. Pro dokoalé kladováí a teperováí vía á Liebherr ve vé ortietu oho přítrojů. BioFreh 8 0 SartFrot Chladičky a tolí chladičky Cetru čertvých potravi Side-by-Side 6 Mrazičky 56 Mezí hodota A +++ * Truhlicové razičky 6 Vetavé přítroje 70 Super úporá hledika: Kobiovaé chladičky CBP 0 a CBPef 0 jou v ejlepší eergetické třídě A +++ a ještě k tou jou ai o 0% úporější ež je ezí hodota této třídy. S ii atavuje Liebherr ová ěřítka. Kliatizovaé a Teperovaé chladičky a vío a Huidor a doutíky 9 CBPef 0 * o 0% eší idex eergetické efektivoti (EEI 7,6) ež je ezí hodota (EEI ) eergetické třídy A+++ podle ařízeí EU 00/060 Přílušetví 0 5

4 Pokrokové yšleky, špičková kvalita a Top-Deig Pokrokové ápady od Liebherru Jako pecialita a chladičky a razičky vyvíjí a realizuje Liebherr záadě ová a výzaá řešeí pro ještě více kofortu, optiálí ovládáí a úpory eergie. BioFreh od Liebherru prokazatelě zdravější Záuvky BioFreh zaručují perfektí kliatické podíky pro veli dlouhé udržeí potravi čertvých. Při teplotě těě ad 0 C a ideálí atavitelé vlhkoti vzduchu i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky udržují vé vitaiy, jeou vůi a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. profeioálí kvalita chlazeí Profeioálí techologie Liebherr Vá ušetří práci odrazováí přítrojů. Mioto jou přítroje od Liebherra obzvlášť eergeticky úporé a ají uperkofortí výbavu. Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré ražeí potravi. Vitaíy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Po ukočeí razícího proceu e přítroj autoaticky přepe zpět a orálí provoz. Jak dokládají ezávilé tudie, apříklad u oha potavi obah vitaiu C při kladováí v záuvce BioFreh dokoce ještě arůtá. Je zatelě ížeo přirozeé vyycháí ovoce a zeleiy. Ekologické a úporé Pro áročé ilovíky vía Superúporé ve potřebě eergie Eergetická účiot byla a je u Liebherra hlaví hledike, které ělo rozhodující vliv již při kotruováí přítrojů. Precizí elektroická řízeí ve pojeí optializovaýi chladícíi kopoety, využití izolačích ateriálů velkou tluící chopotí a použití veli účiých kopreorů zaručují tu ejlepší eergetickou účiot. Tí také Liebherr ve vé aktuálí prograu chladiček a raziček opět určuje ěřítka a abízí atraktiví ortiet v ejlepších třídách eergetické účioti A ++ a A +++. Je za perfektích podíek e ůže kvalití vío vyviout do exceletího ápoje a je zajištěo dlouhodobé udržováí jeho hodoty. Perfektí řešeí předtavují kliatizovaé a teperovaé chladičky a vío od firy Liebherr. Za pooci ejoderější techiky abízí Liebherr ideálí předpoklady pro klidé zráí a rozvoj chuťové dokoaloti ví. 6 7

5 BioFreh BioFreh pro aktiví ilovíky chutí Pro oderí zdravou kuchyi jou ejlepšíi recepty čertvot, bohattví vitaiů a rozaitot. Čí jou potraviy čertvější, tí jou ceější pro zdravé travováí. Dobrý důvod rozhodout e pro BioFreh od Liebherru. Záuvky BioFreh zaručují totiž perfektí klia pro uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu. Při teplotě těě ad 0 C a atavitelé ideálí vlhkoti vzduchu i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky zachovávají vé vitaiy a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. Záuvky BioFreh a telekopických kolejičkách jou při úhlu otevřeí dveří od 90 výuvé a vyjíatelé. BioFreh od Liebherru abízí trvalivot a íru: Záuvka DrySafe ižší vlhkotí je ideálí pro ukládáí aa, ryb a léčých výrobků. Zeleia a ovoce e optiálě uchovávají v záuvce HydroSafe vyšší vlhkotí vzduchu. Vlhkot vzduchu lze atavit. V záviloti a odelu ohou být podle potřeby atavey jeda ebo dvě záuvky jako DrySafe ebo HydroSafe (záuvky vlhký ebo uchý protředí). Ovětleí BioFreh poocí techiky diod optiálě ovětluje záuvky BioFreh u odelů PreiuPlu. ovětleí je vkuě itegrováo do bočí těy. BioFreh důraz a čertvot V záuvkách BioFreh zůtávají potraviy výrazě déle čertvé ež v klaických záuvkách a zeleiu. Záuvky BioFreh regulací vlhkoti vzduchu ohou být použity podle potřeby jako HydroSafe ebo DrySafe (záuvky vlhký ebo uchý protředí). DrySafe, ízkou úroví vlhkoti je ideálí pro uchováváí aa, ryb a léčých výrobků. Hlávkový alát + 8 dí Krevety + de Maliy + dy Artyčoky + 7 dí HydroSafe vyokou úroví vlhkoti abízí perfektí klia pro uchováváí ovoce a zeleiy. Pokud je to uté, lze HydroSafe použít také jako DrySafe poocí regulace vlhkoti itegrovaé do dělící těy. Hrozové vío + 7 dí Mrkev + 0 dí Chřet + 8 dí Jablka + 0 dí 8 9

6 Kobiovaá chladička BioFreh-Plu U obou záuvek BioFreh ůže být při teplotě těě ad 0 C atavea vlhkot podle potřeby. Tí zíkáe ataveí DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot). Záuvka DrySafe ižší vlhkotí je ideálí pro ukládáí aa, ryb a léčých výrobků. Ovoce a zeleia e optiálě udržují v záuvce HydroSafe vyšší vlhkotí vzduchu. Moderí ovětleí razící čáti zajišťuje axiálí přehled: U kobiovaé chladičky CBNPe 567 je ve dveřích chladičky itegrováa větelá lišta diodai, která zaručuje optiálí ovětleí vyuutých záuvek razičky. Ve větelých loupcích a obou těách chladící čáti je použito velké ožtví diod, které zaručují rovoěré ovětleí chladícího protoru. Speciálí atiováí krytu větla vytváří příjeé ovětleí. Štíhlý a oblý tvar obou větelých loupků haroicky zapadá do vitřího protoru. Světelé loupky avíc uožňují variabilí ataveí výšky kleěých odkládacích ploch. Syté tlueého uzavíráí dveří SoftSyte je oderí yté pro více bezpečí a kofortu. Na dveřích uítěý SoftSyte tluí pohyb při uzavíráí dveří. I při plé aložeí poliček uvitř dveří zaručuje teto SoftSyte obzvlášť jeé zavíráí. Navíc e dveře otevřeé v úhlu ai 5 autoaticky zavřou ay. Nová fukce BioFreh-Plu e aotatou elektroikou abízí ještě více flexibility pro idividuálí uchováí potravi: Tak lze teplotu v horí záuvce ížit pro kladováí ryb až a - C. Společě ataveí DrySafe (ízká vlhkot) zůtávají ryby ještě déle čertvé. Jiží ovoce ůže být ideálě kladováo v horí záuvce při teplotě +6 C a vyšší vlhkoti vzduchu. Elektroický LCD diplej ve dveřích vyiká vý oderí deige, přehledý eu a kocepcí dotykového ovládáí. Ovládáí fukcí HoeDialog uožňuje zobrazeí a cetrálí ovládáí dalších přítrojů, jako razičky ebo chladičky a vío. 0 Elektroické ovládáí LCD diplej ve dveřích dotykovou elektroikou Touch DuoCoolig: odděleá regulace teploty pro chladicí a razicí čát ( chladicí okruhy) Autoatika SuperCool Autoatika SuperFrot řízeá ožtví potravi Varový optický a akutický igál Akutický dveří alar Syté HoeDialog Kotrolky provozu, alaru, SuperCool, SuperFrot, FrotCotrol, dětké pojitky, ataveí a dovoleou, výpadku ítě Chladicí čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček větelé loupky a obou traách pro rovoěré, vyoce kvalití ovětleí vitřího protoru Itegrovaá variabilí využitelá polička a láhve Vyjíatelé VarioBoxy ožotí ataveí, vhodé pro ervírováí Podo a vejce Čát BioFreh Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore BioFreh-Plu, atavitelý rozah teploty ovětleí itegrováo do bočí těy Záuvky BioFreh, výuvé a telekopických kolejičkách, regulací vlhkoti vzduchu pro použití jako DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot) pro delší udržeí čertvoti ovoce, zeleiy, aa a léčých výrobků : odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe dokola uzavřeýi záuvkai průhledýi čely ovětleí pro optiálí ovětleí vytažeých záuvek Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi policei Plě autoatický IceMaker přípojeí k vodovodu / Výhody vybaveí SwigLie-Deig Nerezové tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí SoftSyte tlueí zavíráí dveří Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ožky vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaá chladička BioFreh-Plu Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. CBNPe 567 PreiuPlu 6 / 99 l / 99 l / l 0 / 0,8 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové

7 Kobiovaé chladičky BioFreh Elektroické ovládáí LCD diplej ve dveřích dotykovou elektroikou (kroě CBNPgb 956 a CBNPgw 956) MagicEye, LCD a digitálí ukazatel teploty (u CBNPgb 956 a CBNPgw 956) DuoCoolig: odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Autoatika SuperCool Autoatika SuperFrot řízeá ožtví potravi Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Syté HoeDialog Kotrolí ukazatel provozu, alaru, SuperCool, SuperFrot, FrotCotrol, dětké pojitky, ataveí a dovoleou, výpadku ítě U razáků vybaveých ytée HoeDialog ůže být apř. přítroj tojící ve klepě ovládá poocí dipleje kobiovaé chladičky e ytée HoeDialog. Zapojeí až šeti dalších přítrojů Liebherr do ítě e přito provádí výhradě poocí odulu doácí běrice PLC, který lze zíkat jako přílušetví. Nákladé pokládáí kabelů eí uté Elektroika Preiu uítěá ve dveřích. Elegatí a přeé řízeí MagicEye oderí dotykovou kocepcí ovládáí zaručuje a tupeň přeé dodržeí ataveých teplot. Jeýi doteky ovládací dotykové plochy lze jedoduše a veli kofortě atavit všechy fukce. Vyoce jakotí ovětleí chladícího protoru zajišťuje -tropí ovětleí. Pěkě tvarovaé těleo je uítěo uprotřed tropu a zajišťuje tak úporou íta rovoěré kvalití ovětleí. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Itegrovatelé variabilě využitelé poličky a láhve Vyjíatelé VarioBoxy (kroě CBNPe 756) Podo a vejce BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh, výuvé a telekopických kolejičkách, flexibilí regulací vlhkoti vzduchu pro použití jako DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot) pro delší uchováí ovoce, zeleiy, aa a léčých výrobků čertvých. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe kopletě uzavřeýi průhledýi záuvkai Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí Deig SwigLie (io CBNPgb 956 a CBNPgw 956) Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CBNPgb 956 a CBNPgw 956) SoftSyte tlueí zavíráí dveří (u CBNPgb 956 a CBNPgw 956) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky BioFreh Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: CBNPe 556 Preiu 6 / 06 l / l / 5 l 05 / 0,85 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové CBNPe 956 Preiu 7 / 8 l 9 / 86 l / 89 l 70 / 0,78 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové CBNP 956 CBNPgw 956 Preiu 7 / 8 l 9 / 86 l / 89 l 70 / 0,78 kwh 0, / 60 / 65 - DuoCoolig kleěé CBNPgb 956 kleěé čeré / tříbré CBNPe 756 Preiu 0 / 08 l 7 / 67 l / 89 l 7 / 0,66 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

8 Kobiovaé chladičky BioFreh Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Podo a vejce elektroika zaručuje dodržeí ataveé teploty. V agické oku - MagicEye je poocí diod zobrazea teplota v chladící čáti. Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v co ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré zrazeí čertvě vložeých potravi. Vitaiy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Děleé a podouvatelé kleěé poličky zajišťují ještě více flexibility při uchováváí potravi a při vyokých ádobách. Všechy odkládací plochy z bezpečotího kla ohou být aazey v růzých výškách podle potřeby. Modely ají díky GlaLie kvalití kleěé vybaveí vitřích dveří. Charakteritický zake GlaLie jou atiovaá kleěá da z bezpečotího kla a platová obruba atraktiví tvare. Pro bezpečé uchováváí potravi ve vitřích dveřích jou poličky pro kozervy a láhve vybavey variabilě atavitelý držáke. BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh výuvé a telekopických kolejičkách Záuvka ižší vlhkotí vzduchu DrySafe pro ryby, ao a léčé produkty Záuvka vyšší vlhkotí vzduchu - HydroSafe pro ovoce a zeleiu (při ataveí vyšší vlhkotí vzduchu) : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe kopletě uzavřeýi průhledýi záuvkai Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíraí dveří Kobiovaé chladičky BioFreh CBNef 5 CBNef 7 CBNef 9 CBN 9 Brutto / užitý obje chladicí čát 6 / 06 l 0 / 05 l 7 / 6 l 7 / 6 l z toho čát BioFreh / l 7 / 67 l 9 / 86 l 9 / 86 l razicí čát / 5 l / 89 l / 89 l / 89 l Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h 05 / 0,85 kwh 70 / 0,65 kwh 59 / 0,98 kwh 59 / 0,98 kwh Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy 0 / 75 / 6 0, / 60 / 6 0, / 60 / 6 0, / 60 / 6 Regulovatelé chladící okruhy - DuoCoolig - DuoCoolig - DuoCoolig - DuoCoolig Dveře/ bočí těy erezové SartSteel / tříbré erezové SartSteel / tříbré erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

9 Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh Elektroické ovládáí u odelů CBP MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleé regulace a zobrazeí teplot pro chladící a razící čát ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Kotrolí ukazatel provozu, alaru, SuperFrot Ovládáí u odelů KB MagicEye dotykovou elektroikou, LCD diplej digitálí ukazatele teploty Autoatika SuperCool Čaově řízeá autoatika SuperFrot (io KB(e) 60) Akutický dveří alar HoeDialog-ready-Syte: lze dovybavit adou přílušetví Kotrolí ukazatele provozu, alaru, fukce SuperCool a dětké pojitky Kotrolí ukazatele fukce SuperFrot (io KB(e) 60) Záuvka ižší vlhkotí vzduchu DrySafe - pro ryby, ao a léčé produkty Záuvka vyšší vlhkotí vzduchu HydroSafe - a ovoce a zeleiu, regulovatelá vlhkot vzduchu Mrazící čát u odelů CBP SartFrot: Hladké a ado čititelé vitří těy uadňují odrazováí Syté FrotSafe dokola uzavřeýi záuvkai průhledýi čely Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi poličkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí Deig SwigLie (io odely KBgb/gw 86) SoftSyté tlueí zavíráí (u odelů KBgb/gw 86) Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (io odely KBgb/gw 86) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Elegatí a precizí elektroika MagicEye oderí kofortí dotykový ovládáí zaručuje a tupeň přeé dodržeí teploty ataveé v chladičce i v razičce. Jeýi dotyky ovládací dotykové plochy lze jedoduše a veli pohodlě řídit všechy fukce. Skleěé dveře v chladé bílé ebo elegatí čeré barvě - potřebiče řady GlaEditio jou třede pozoroti každé kuchyě. Rukojeť je itegrováa do bočí těy pro erušeý doje ze kleěých dveří a pro vytvořeí jedotého deigu kuchyě: bez adel. Sklo je odolé proti poškrábáí a veli ado e udržuje. Moderí a jediečý detaile výbavy u všech odelů BioFreh je variabilí polička pro ukládáí láhví. Alterativě ůže být využita kleěá polička acházející e pod poličkou a láhve. Podle zvyklotí při používáí jou itegrovaé kleěé poličky použity pro kladováí pohárů ebo iek. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy (u odelů KB) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy (u odelů CBP) Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček vitří ovětleí (u odelů KB(P) 86) tropí ovětleí (io odelů KB(P) 86) Itegrovatelá variabilě využitelá polička a láhve Vyjíatelé VarioBoxy ožotí ataveí vhodé pro ervírováí (u odelů KB) Podo a vejce BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh výuvé a telekopických kolejičkách Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh CBPef 0 CBPef 0 KBPe 86 Preiu KBgb 86 Preiu KBe 60 Preiu Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l 0 / 0,55 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l 6 / 0, kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré CBP 0 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 57 / 0,0 kwh 85, / 60 / 6 erezové SartSteel / erezové 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 kleěé čeré / tříbré KBgw 86 kleěé / bílé 0 / 58 l 6 / 7 l / 0,6 kwh 85, / 60 / 6 erezové SartSteel / erezové KB 60 6 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 7

10 Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh Prodejí ozačeí CBNPe 567 PreiuPlu CBNPe 556 Preiu CBNPe 956 Preiu CBNPgb 956 Preiu CBNPe 756 Preiu CBNef 5 CBNef 7 CBNef 9 CBPef 0 CBPef 0 KBPe 86 Preiu KBgb 86 Preiu KBe 60 Preiu K dipozici i v bílé jako: Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát z toho čát BioFreh razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí / příko Chladící čát Odrazováí Ovětleí Záuvky BioFreh Regulovatelý BioFreh-Plu Ovětleí BioFreh Polička a láhve GlaLie-klo VarioBox /SartFrot Odrazováí Ovětleí Akuulátor chladu Výrobík ledu IceMaker 6 Výroba ledových kotek / h Max. záoba ledových kotek Mika a ledové kotky Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy Předoti vybaveí Rozhraí SartSteel dveře SoftSyte tlueí zavíráí dveří Deig Přílušetví viz. traa / 0,8 kwh l 99 l 99 l l h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A větelé loupky a obou traách variabilí polička a láhve Preiu připojeí k vodovodu / kg,5 kg 0 x 75 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 85, x 60 c 85, x 60 c 85, x 60 c 6 c 6 c 6 c 65 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 65 c 6 c HoeDialog SwigLie 0, 06, 7, 8, / 0,85 kwh l 06 l l 5 l h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06, 7, 8, 0 CBNP 956 CBNPgw 956 CBN 9 CBP 0 KBgw 86 KB / 0,78 kwh 7 l 8 l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06,, 7, 8, / 0,78 kwh 7 l 8 l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog GlaEditio 0, 06,, / 0,66 kwh 97 l 08 l 67 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06,, 7, 8, / 0,85 kwh l 06 l l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A tropí ovětleí SwigLie 0, / 0,65 kwh 9 l 05 l 67 l 89 l 5 h kg db (A) 59 / 0,98 kwh 5 l 6 l 86 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0 / 0,55 kwh 9 l 05 l 67 l 87 l 6 h kg 8 db (A) 6 / 0, kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A tropí ovětleí tropí ovětleí tropí ovětleí tropí ovětleí SwigLie 0, 06, SwigLie 0, 06, variabilí polička a láhve variabilí polička a láhve SartFrot ručí SwigLie 0, 06 SartFrot ručí SwigLie 0, / 0,0 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 8 db (A) 0-0 V~ /, A variabilí polička a láhve Preiu ručí HoeDialog-ready SwigLie 0, 7, 8, / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg db (A) 0-0 V~ /, A 0 / 0,6 kwh 58 l 58 l 7 l db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve variabilí polička a láhve Preiu Preiu ručí HoeDialog-ready GlaEditio 0, 0 HoeDialog-ready SwigLie 0, 7, 8, 0 Typ přítroje - klaifikace 0: Kobiovaé a volě tojící chladičky fukcí BioFreh Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 6 IceMaker vypíatelý, autoatická výroba ledových kotek připojeí k vodovodu / 8 9

11 Kobiovaé chladičky fukcí Elegatí a přeé ovládáí elektroiky Preiu oderí kocepcí ovládáí dotyke je itegrováo ve dveřích, kde je vždy viditelé. Zaručuje a tupeň přeé udržováí zvoleé teploty. Jeýi doteky a ovládací ploše LCD dipleje ohou být ado a kofortě atavey všechy fukce. Vyoce jakotí ovětleí chladícího protoru zajišťuje -tropí ovětleí. Pěkě tvarovaé těleo je uítěo uprotřed tropu a zajišťuje tak úporou íta rovoěré kvalití ovětleí. Potraviy jou uchováváy v chladičce ve dvou vyjíatelých VarioBoxech ve tavu připraveé k ervírováí. Víko je íatelé a box lze potavit přío a protřeý tůl. Ve vitří traě dveří jou poličky, které lze výškově atavit. Kobiovaá chladička CNPe 056 Preiu Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové Průhledé záuvky a zeleiu a kolečkách jou avržey tak aby haroicky ladili iteriére chladičky a pokytovaly jaý výhled a kladovaé potraviy - lehce vyuutelé Téěř všechy erezové dveře jou vybavey povrche SartSteel. Povrch SartSteel zřetelě redukuje viditelot otiků prtů, vzhlede k vyoce kvalitíu zušlechtěí ho lze obzvláště ado čitit a avíc a ě ejou tak zřetelé případé škrábace. Pro bezpečou dlouhodobou čertvot potravi abízí přítroje chladicí výko v profeioálí kvalitě. Mrazeé produkty jou razey cirkulací chlazeého vzduchu a vlhkot vzduchu je odváděa io razicí čát. Tak zůtává razicí čát vždy bez árazy a potraviy eohou arzat. S koforte již eí třeba ikdy odrazovat. K dipozici i jako: CNP Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

12 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot S výrobíke ledu IceMaker ádržkou a vodu jou k dipozici ledové kotky ejvyšší kvality pro každou příležitot. S kapacitou, litru je vodí ádržka progreiví řešeí při ekvalití vodě z vodovodu ebo pokud eí k dipozici připojeí k vodovodu. Nové průhledé záuvky a zeleiu pohybující e po dece kolečky zapadají vý deige haroicky do vitřího protoru a abízejí axiálí přehled o uložeých potraviách. S ový kolečkový výuve lze přihrádkai a zeleiu kofortě vyjíždět. ražeé potraviy. Všechy kleěé poličky a záuvky lze pohodlě vyjout. Tak lze celý vitří protor VarioSpace použít volě i pro objeé Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá (kroě CNPef 6) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Výuvé záuvky a ovoce a zeleiu a kolečkách (kroě CNPef 6) Police a láhve Podo a vejce : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Plě autoatický výrobík ledu IceMaker ádrží a vodu (u CNef 5) Mika a ledové kotky (kroě CNef 5) Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky CNef 5 CNef 5 CN 5 CNPef 6 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 58 / 6 l / l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 58 / 8 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 58 / 8 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig 58 / 8 l 00 / 8 l 65 / 0,76 kwh 86 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

13 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá (kroě CN(ef) 00 a CNl 00) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí (u odelů šířkou 60 c) Vitří ovětleí (u CN 0 a CNl 0) Záuvky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CN 0) Ergooická tyčová adla (u CN 0) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v co ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré zrazeí potravi. Vitaiy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Po ukočeí razicího proceu e přítroj autoaticky přepe zpět a orálí provoz. Díky techologii DuoCoolig e dvěa zcela aotatě regulovatelýi chladicíi okruhy lze teplotu chladicího a razicího oddílu kobiovaých přítrojů regulovat přeě a ezávile. Mezi chladicí a razicí oddíle eatává ai žádá výěa vzduchu, což bráí šířeí pachů a vyycháí uložeých potravi. Efektiví chlazeí cirkulací vzduchu v chladící čáti zaručuje výkoý yté PowerCoolig. Dveří kotakty vypíají vetilátor při otevřeí dveří. To poří ceou eergii a zabraňuje proikáí teplého vějšího vzduchu dovitř. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai a plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Kobiovaé chladičky CNef 00 CNl 00 CNPl 50 CNl 0 CN 0 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 87 / 8 l / 89 l / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig tříbré / tříbré 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig tříbré / tříbré 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig tříbré / tříbré 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig K dipozici i jako: CN 00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

14 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při poruše výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí (u odelů šířkou 60 c) Vitří ovětleí (u CUN 0) Záuvky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce Přítroje firy Liebherr pokytují profeioálí kvalitu chlazeí pro dlouhodobé uchováí čertvoti. Potraviy e zrazí půobeí tudeého vzduchu a vzdušá vlhkot e odvede pryč. Mrazicí protor zůtává eutále bez árazy a a potraviách eůže vzikout vrtva ledu. Díky už ikdy ebudete uet odrazovat. í elektroika zaručuje přeé dodržeí zvoleé teploty. V agické oku MagicEye e zobrazuje teplota v chladící čáti poocí diod. Poocí autoatiky SuperFrot e potraviy zrazují způobe obzvláště šetřící vitaíy. Modely ají díky GlaLie kvalití kleěé vybaveí vitřích dveří. Charakteritický zake GlaLie jou atiovaá kleěá da z bezpečotího kla a platová obruba atraktiví tvare. Pro bezpečé uchováváí potravi ve vitřích dveřích jou poličky pro kozervy a láhve vybavey variabilě atavitelý držáke. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CUN 0) Ergooická tyčová adla (u CUN 0) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky CUN 0 CUNef 9 CUN 9 CUNef 5 CUN 0 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 69 / 0,75 kwh 0, / 60 / 6 erezové SartSteel / tříbré 7 / l 50 / l 59 / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 erezové SartSteel / tříbré 0 / 99 l 87 / 79 l 85 / 0,779 kwh 80 / 55 / 6,9 K dipozici i jako: CUN 5 6 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 7

15 Kobiovaé chladičky Prodejí ozačeí CNef 5 CNef 5 CNPef 6 CNPe 056 Preiu CNef 00 CNPl 50 CNl 0 CUN 0 CUNef 9 CUN 9 CUNef 5 CUN 0 K dipozici i v bílé jako: K dipozici i v tříbré jako: CN 5 CNP 056 CN 00 CN 0 CUN 5 CNl 00 Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí / příko 8 /,050 kwh 8 l 6 l l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 8 /,050 kwh 5 l 8 l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 65 / 0,76 kwh 0 l 8 l 8 l 0 h 8 kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 57 / 0,70 kwh 70 l 8 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,98 kwh 70 l 8 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,66 kwh 0 l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 8 / 0,777 kwh 76 l 97 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V~ /,0 A 57 / 0,70 kwh 7 l 8 l 89 l 5 h 6 kg 0 db (A) 0-0 V~ /, A 69 / 0,75 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 85 / 0,779 kwh 78 l 99 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V~ /,0 A Chladící čát Odrazováí Ovětleí Polička a láhve Nádoba a vejce GlaLie-klo VarioBox tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve Preiu tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve /SartFrot Odrazováí Akuulátor chladu Mika a ledové kotky Výrobík ledu IceMaker 6 Výroba ledových kotek / h Max. záoba ledových kotek Nádržka a vodu kg,5 kg Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy 0 x 75 c 6 c 0 x 75 c 6 c 86 x 75 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Předoti vybaveí Rozhraí SartSteel dveře Deig SwigLie SwigLie SwigLie HoeDialog-ready SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie Přílušetví viz. traa 0-0, 06 0, 06 0, 06 0, 06,, 7, 8, 0 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06 Typ přítroje - klaifikace : Kobiovaá chladička (-hvězdičková razicí čát) Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 6 IceMaker lze vypout 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 8 9

16 Kobiovaé chladičky e SartFrot ActiveGree techologií Již při vývoji a také výrobě chladiček a raziček Liebherr uíťuje ekologii do cetra všech proceů. Povědoí o životí protředí patří v Liebherru k dlouholetý tradicí. Ať už v deigu ebo při výrobě chladiček a raziček, dopad životího protředí ve všech proceech je základí záje. V roce 99 byl Liebherr byl prví výrobce, který zěil veškeré volě tojící potřebiče a bezfreoové přítroje. Kovové čáti jou povrchově upravey práškovou etodou, která je šetrá k životíu protředí. Teplo, které je vyprodukováo běhe výrobího proceu je recyklováo jako tepelá eergie. Všechy platové čáti jou ozačey tak, aby byly řádě recyklováy. Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce S fukcí SartFrot je začě redukováa áraza vitřího protoru a ražeých potravi. Tí je odrazováí uté ohe éě čato. Vitří těy jou hladké a lze je tak ado čitit. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey byly tak uchováy vitaíy. Přeé a avzáje ezávilé ataveí teploty v chladící a razící čáti kobiovaé chladičky je doažeo techologií DuoCoolig: dvěa aproto ezávilýi regulovatelýi chladícíi okruhy. A co více, techologií DuoCoolig edochází k žádé cirkulaci vzduchu ezi chladící a razící čátí a tí je zabráěo přeou pachů, vyoušeí a arzáí potravi v chladící čáti uchý a ledový vzduche z razící čáti. Iovativí chladičky a razičky Liebherr dávají ový rozěr úporá eergie: potřebiče v ově defiovaé eergetické třídě A +++ potřebují o 50% éě eergie ež ty v horí hraici eergetické třídy A +. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Úpora eergie = úpora peěz Po celá deetiletí Liebherr přiáší a trh řadu eergeticky úporých chladiček a raziček. Nyí dále rozvíjí vůj ortiet vybaveý precizí elektroické řízeí ve pojeí optializovaýi chladicíi kopoety. Liebherr pokytuje oho ových potřebičů v ejvyšší eergetické třídě, A +++. Spotřeba eergie za rok Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (u CPef 8 a CPef ) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Srováí ejovějších odelů v ejvyšší A ++ a A +++ eergetické třídě jejich 5ti letýi předchůdci, kteří e tále ještě používají v řadě doácotí, zdůrazňuje eorí úpory, kterých bylo doažeo a to pokud jde o elektrickou eergii a poěré áklady. Kobiovaé chladičky e SartFrot CPef 8 CP Srováí ezi oučaýi odely a 5ti letýi předchůdci. Úpory za 5 let (,95 Kč/kWh):.998,50 Kč Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: 9 / l 9 / 9 l 55 / 0, kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré CP 8 97 / 9 l 9 / 9 l 6 / 0,99 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig CPef erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. 0 Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

17 Kobiovaé chladičky e SartFrot Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace a zobrazeí teploty pro chladící a razící čát (u odelů CP(ef)) Čaově řízeý autoatický yté SuperFrot Při poruše výtražý igál - optický a akutický (u odelů CP(ef)) Kotrolí ukazatele provozu, alaru, SuperFrot Téěř všechy erezové dveře jou vybavey povrche Sart Steel. Povrch SartSteel zřetelě redukuje viditelot otiků prtů, vzhlede k vyoce kvalitíu zušlechtěí ho lze obzvláště ado čitit a avíc a ě ejou tak zřetelé případé škrábace. elektroika zaručuje přeé dodržeí zvoleé teploty. V agické oku MagicEye e zobrazuje teplota v chladící čáti poocí diod. Poocí autoatiky SuperFrot e potraviy zrazují způobe obzvláště šetřící vitaíy. Pro ukládáí ápojů abízí polička a láhve tejě tak praktické jako elegatí řešeí. Zde lze úporou íta uložit až pět lahví. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore (u odelů CP(ef)) Skleěé odkládací plochy GlaLie - z toho jeda děleá a poouvatelá Skleěé dveří poličky -GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Police a láhve Nádoba a vejce SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Odvětráí zepředu uožňuje zauutí těě ke těě Natavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Oboutraé dveře Kobiovaé chladičky a autoaty fukcí SartFrot CPef 0 CP 5 CUef 0 CUPl 5 CU 50 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 88 / 8 l 9 / 9 l 7 / 0,67 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 6 / 0 l 9 / 9 l 88 / 8 l 9 / 9 l 6 / l 9 / 9 l / 0,6 kwh / 0,856 kwh / 0,60 kwh 8,7 / 60 / 6, 0, / 60 / 6, 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré tříbré / tříbré 6 / l 9 / 9 l 9 / 0,80 kwh 8,7 / 60 / 6, K dipozici i jako: CP 0 CPef 5 erezové SartSteel / tříbré CU 0 CUP 5 CUl 50 tříbré / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

18 Kobiovaé chladičky e SartFrot Mechaické ovládáí Chladící čát Autoatické odrazováí Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Držák a láhve (io CUP(l) ) Podo a vejce Všechy přítroje jou vybavey vitří ovětleí uítěý z boku přítroje. Zabudováí do roviy zaručuje více užitého objeu a větší odkládací plochu. Uítěí uprotřed vitřího protoru zajišťuje ejlepší ožé ovětleí v celé chladící protoru. Jako adčaově elegatí e prezetují odely SwigLie hraai po traách dveří. Záuvky průhledýi čely jou kocipováy prakticky: obzvlášť vyoké, dokola uzavřeé plý de a vyjíatelé. To zaručuje optiálí přehled a ejlepší ožoti při kladováí. Záuvky jou tak protoré, že do ich ohou být ražeé potraviy pohodlě ukládáy. Dokola uzavřeé záuvky ohou být kvůli čištěí ado vyjuty. Syté FrotSafe zajišťuje i při otevřeých dveřích výi dokola uzavřeýi záuvkai ochrau ražeých potravi v záuvkách. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (io CUP 0, CUP 7 a CUP ) Ergooická tyčová adla (u CUP 0, CUP 7 a CUP ) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky e SartFrot CUPl CUPl 0 CUP 90 CUPl 7 CUP Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 0 / 99 l 87 / 85 l 7 / 0,59 kwh 8,7 / 60 / 6,9 tříbré / tříbré 0 / 99 l 87 / 85 l 77 / 0,757 kwh 80 / 55 / 6,9 tříbré / tříbré 0 / 99 l 55 / 5 l 97 / 0,58 kwh 6, / 60 / 6,6 0 / 99 l 55 / 5 l 5 / 0,689 kwh 60 / 55 / 6,9 tříbré / tříbré 5 / l 55 / 5 l 0 / 0,60 kwh 6 / 55 / 6,9 K dipozici i jako: CUP CUP 0 CUPl 90 tříbré / tříbré CUP 7 CUPl tříbré / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

19 Kobiovaé chladičky e SartFrot Kobiovaé chladičky e SartFrot Prodejí ozačeí K dipozici i v bílé jako: CPef 8 CPef CPef 0 CPef 5 CUef 0 CUPl 5 CUl 50 CUPl CUPl 0 CUPl 90 CUPl 7 CP 8 CP CP 0 CP 5 CU 0 CUP 5 CU 50 CUP CUP 0 CUP 90 CUP 7 CUPl CUP Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí Příko 55 / 0, kwh l l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A 6 / 0,99 kwh 8 l 9 l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A 7 / 0,67 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,6 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,856 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h 9 kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,60 kwh l l 9 l 5 h 9 kg db (A) 0-0 V ~,0 A 9 / 0,80 kwh l l 9 l 5 h 9 kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 7 / 0,59 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg db (A) 0-0 V ~,0 A 77 / 0,757 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 97 / 0,58 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 5 / 0,689 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 0 / 0,60 kwh 96 l l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A Chladící čát Odrazováí Vetilátor Ovětleí Polička a láhve GlaLie-klo tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve polička a láhve polička a láhve polička a láhve /SartFrot Odrazováí CoolPlu Mika a ledové kotky SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy 0, x 60 c 8,7 x 60 c 6 c 6 c 0, x 60 c 8,7 x 60 c 0, x 60 c 8,7 x 60 c 8,7 x 60 c 8,7 x 60 c 80 x 55 c 6, x 60 c 6, c 6, c 6, c 6, c 6, c 6,9 c 6,9 c 6,6 c 60 x 55 c 6,9 c 6 x 55 c 6,9 c Předoti vybaveí Deig Druh ovládáí SartSteel dveře SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický Přílušetví viz. traa 0-0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 Typ přítroje - klaifikace : Kobiovaá chladička (-hvězdičková razicí čát) Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 6 7

20 Kobiovaé chladičky razičkou ahoře e SartFrot Mechaické ovládáí u odelů 55c Teplotí regulace pro chladící čát Ovládáí u CT(l) 06 MagicEye, LCD diplej digitálí ukazatele teploty Teplotí regulace pro chladící čát Autoatika SuperFrot čaově řízeá Kotrolky provozu a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore (u CT(l) 06) Skleěé poličky GlaLie - z ich jeda děleá a podouvatelá (u CT(l) 06) Skleěé dveří poličky -GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých deek vitří ovětleí Mika a ovoce a zeleiu Nádoba a vejce Elegatí a přeé ovládáí MagicEye e zobrazeí teploty Vá uožňuje udržovat teplotu přeě a úrovi, kterou zvolíte. Přehledot fukčích tlačítek uožňuje adé a pohodlé používáí. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey a byly tak uchováy vitaíy. Průhledá záuvka a ovoce a zeleiu á pokytuje jaý přehled a adý přítup k uložeý potraviá. S fukcí SartFrot je začě redukováa áraza vitřího protoru a ražeých potravi. Tí je odrazováí uté ohe éě čato. Vitří těy jou hladké a lze je tak ado čitit. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey a byly tak uchováy ceé vitaíy. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Mika a ledové kotky Bezpečotí kleěé police Výhody vybaveí SwigLie deig Zapuštěá rukojeť Vetilace zepředu uožňuje zauutí do výkleku ebo liky (u CT(l) 06) Výškově atavitelé ohy vpředu Traportí kolečka a adla vzadu (u CT(l) 06) Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky razičkou ahoře e SartFrot CTl 06 CT 06 CTP 9 CTPl 5 CTPl Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy / 6 l 77 / 76 l 8 / 0,775 kwh 76, / 60 / 6 tříbré / tříbré / 6 l 77 / 76 l 8 / 0,775 kwh 76, / 60 / 6 5 / 0 l 5 / 5 l 0 / 0,55 kwh 57, / 55 / 6 95 / 9 l 5 / l 88 / 0,5 kwh 0, / 55 / 6 tříbré / tříbré 57 / 5 l 5 / l 76 / 0,8 kwh, / 55 / 6 tříbré / tříbré K dipozici i jako: CTPl 9 tříbré / tříbré CTP 5 CTP 8 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 9

5důvodů proč vsadit na

5důvodů proč vsadit na 5důvodů proč vsadit a 1 Jsme součástí velké meziárodí skupiy, působící ve více ež 85 zemích CNA Group je světovou špičkou ve světě domácích spotřebičů, s továrami ve Špaělsku, Brazílii a Číě. Toto spojeí

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl.

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ STATISTICKÁ ŠETŘENÍ Záladem aždého tattcého zoumáí jou údaje (data). Lze je zíat v záadě dvěma způoby. Buď je převzít z ějaého zdroje ebo je am zjtt. Seudárí data údaje, teré převezmeme z růzých zdrojů;

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Autopotřeby HP s.r.o.

Autopotřeby HP s.r.o. Vychází..0 DUBEN 0 č.6 A ZDARM POVINNÉ RUČENÍ Limit pojistého plěí NORMAL OPTIMAL 3/3 mil. Kč 0/0 mil. Kč 0/0 mil. Kč Základí asistece Úrazové připojištěí dětí ve vozidle Povié ručeí k přípojému vozíku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/74.00113 Oblast podpory

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více