Chladničky a mrazničky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladničky a mrazničky"

Transkript

1 Skupia Liebherr Široký ortiet výrobků Skupia Liebherr je jedí z ejvětších výrobců tavebích trojů a větě. Liebherr á vyoce hodoté výrobky a lužby a dobrou povět také v oha jiých oblatech. Ty zahrují širokou škálu doácích potřebičů, letectví, přepraví ytéy, obráběcí troje a áoří jeřáby. Miořádé výhody pro zákazíky Každá kupia výrobků abízí kopletí řadu odelů v oha růzých verzích. Se vojí techickou dokoalotí a uzávaou kvalitou abízejí výrobky Liebherr axiálí výhody pro zákazíka a praktické použití. Nejoderější techologie Aby Liebherr pokytoval odpovídající a vyoce kvalití výrobky, přikládá velký výza každé produktové oblati, její kopoetů a klíčové techologii. Důležité oduly a kopoety i Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela á (apříklad celý poho a řídicí prvky pro tavebí troje). Světový a ezávilý Pa Ha Liebherr založil rodiou polečot Liebherr v roce 99. Od té doby e fira potupě rozrotla a kupiu více ež 0 fire acházejících e a všech kotietech více ež zaětaci. Skupiu zatřešuje polečot Liebherr-Iteratioal AG e ídle v Bulle ve Švýcarku. Rodia Liebherr je jediý vlatíke polečoti. Chladičky a razičky 0 Zěy a tikové chyby vyhrazey. Tištěo v Něecku polečotí Raff Media Group GbH /0.0/0.0 Mc TREE a.., Hlaví 8, Lázě Toušeň, tel: , obil: e-ail:

2 0 dobrých důvodů pro ákup výrobků Liebherr 6 Zkušeoti, které e ceí BioFreh prokazatelě zdravější Jako pecialita a chladicí a razicí techiku Liebherr vyvíjí a realizuje již více ež 60 let záadě ová a úpěšá řešeí vých výrobků. Důvěra ašich zákazíků á deě povzbuzuje v aší práci. U žádého jiého výrobce v oblati elektrických potřebičů ezůtává tolik uživatelů při pořizováí ového přítroje věrých doavadí začce tak jako u začky Liebherr. Kvalita výrobků a ejvyšší úrovi Abycho zaručili polehlivot ašich výrobků, používáe ve výrobě ašich přítrojů je vyoce kvalití ateriály a kopoety. Již ve výrobě je u každého přítroje vícekrát kotrolováa kvalita a fukčot. Neutálý vývoj přítrojů, optializace veškerých kopoetů a do detailu perfektí zpracováí zaručují již přílovečou kvalitu začky Liebherr a í dlouhou životot, která e ovědčuje deě po oho let. Spojeí vyoce kvalitích ateriálů a klaických tvarů plňují chladičky a razičky Liebherr ejvyšší požadavky a deig. Kobiace vyoce kvalití erezové oceli, přeého elektroického řízeí a elegatí výbavy GlaLie zaručuje adčaovou elegaci po oho let. Klaický deig ActiveGree začíá u začky Liebherr již při vývoji chladiček a raziček. Liebherr tak používá vyoce jakotí kopoety pro dlouhodobou a bezpečou fukci a ejvyšší eergetickou účiot přítrojů. Veškeré díly z uělé hoty jou kvůli optiálí recyklaci ozačey. Také výrobí procey jou zaěřey a efektiví využití zdrojů. Například teplo, které přirozeě vziká při výrobě přítrojů, je využito jako eergie pro vytápěí. Všechy evropké výrobí závody jou certifikováy podle eziárodích ekologických ore ISO 00. Ekologie BioFreh zaručuje perfektí klia pro uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu. Při teplotě těě ad 0 C a ideálí vlhkoti vzduchu, kterou lze atavit, i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky zachovávají vé vitaíy a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. 7 profeioálí kvalita razeí Odrazováí již eí třeba: Pro bezpečou dlouhodobou čertvot abízí přítroje začky Liebherr chladicí výko v profeioálí kvalitě. Mrazeé potraviy jou razey chlazeý vzduche a vlhkot vzduchu je odváděa io razící protor. Tak zůtává razicí čát vždy bez árazy a potraviy již ejou pokryty árazou. 8 Kliatizovaé chladičky a vío abízí ideálí předpoklady pro to, aby ohlo vío v klidu zrát a rozvíjet vé chuťové vlatoti. Teperovaé chladičky a vío uožňují udržováí teplot vhodých pro ervírováí vía. Perfektí pojeí obou výhod abízí přítroje Viidor. 9 Perfektí klia pro ušlechtilá vía Zaeité Vyikající kvalita a deig potřebičů Liebherr jou eutále potvrzováy ezávilýi ititucei. Tak byla chladička KBgb 86 čerýi kleěýi dveři vybráa v outěži PluX Award - vyoká kvalita, deig a ekologie a zíkala titul «Nejlepší chladička roku 0». I v reoovaé outěži reddot Award zíkávají potřebiče Liebherr pravidelě oceěí, ezi ii i CBNe 656 jako «Bet of the Bet (Nejlepší z ejlepších)». 5 Superúporé 0 Nejširší progra Využití ejoderější elektroiky kobiovaé vyoce účiýi chladicíi ytéy uožňuje začce Liebherr abízet ve všech kupiách výrobků atraktiví a uperúporý progra přítroji v ejlepších eergetických třídách. S přítroji patřícíi do eergetické třídy A +++ je Liebherr a ejvyšší úrovi v úporách eergie. Liebherr však již abízí i potřebiče, které ají o 0% ižší potřebu ež je ezí hodota třídy A+++. Ať jde o volě tojící chladičky a razičky, podtavé ebo vetavé, ať jde o chlazeí, razeí ebo kobiaci obojího e ortiete 50 odelů abízí Liebherr perfektí řešeí uchováí potravi čertvých téěř pro každý požadavek zákazíka. ICBN 66

3 Obah Moderí ápady, špičková kvalita a vrcholý deig Liebherr jako pecialita a chladičky a razičky vyvíjí a ukutečňuje ová, důledá a převědčivá řešeí ještě větší koforte, azší obluhou a úporou eergie. Vyoce kvalití ateriály, do detailu perfektí zpracováí, kofortí a přeé elektroické řízeí a ejoderější výrobí procey zaručují již povětou kvalitu Liebherr. V oblati eergeticky úporých přítrojů abízí Liebherr široký ortiet v ejlepších eergetických třídách, také v ově defiovaé eergetické třídě A +++. Jediečý progra BioFreh zaručuje perfektí klia uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu a tí i více požitku při jejich kozuaci. Pro bezpečé a dlouhodobé kladováí potravi dipoují přítroje Liebherr razicí výkoe v profeioálí kvalitě. Pro dokoalé kladováí a teperováí vía á Liebherr ve vé ortietu oho přítrojů. BioFreh 8 0 SartFrot Chladičky a tolí chladičky Cetru čertvých potravi Side-by-Side 6 Mrazičky 56 Mezí hodota A +++ * Truhlicové razičky 6 Vetavé přítroje 70 Super úporá hledika: Kobiovaé chladičky CBP 0 a CBPef 0 jou v ejlepší eergetické třídě A +++ a ještě k tou jou ai o 0% úporější ež je ezí hodota této třídy. S ii atavuje Liebherr ová ěřítka. Kliatizovaé a Teperovaé chladičky a vío a Huidor a doutíky 9 CBPef 0 * o 0% eší idex eergetické efektivoti (EEI 7,6) ež je ezí hodota (EEI ) eergetické třídy A+++ podle ařízeí EU 00/060 Přílušetví 0 5

4 Pokrokové yšleky, špičková kvalita a Top-Deig Pokrokové ápady od Liebherru Jako pecialita a chladičky a razičky vyvíjí a realizuje Liebherr záadě ová a výzaá řešeí pro ještě více kofortu, optiálí ovládáí a úpory eergie. BioFreh od Liebherru prokazatelě zdravější Záuvky BioFreh zaručují perfektí kliatické podíky pro veli dlouhé udržeí potravi čertvých. Při teplotě těě ad 0 C a ideálí atavitelé vlhkoti vzduchu i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky udržují vé vitaiy, jeou vůi a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. profeioálí kvalita chlazeí Profeioálí techologie Liebherr Vá ušetří práci odrazováí přítrojů. Mioto jou přítroje od Liebherra obzvlášť eergeticky úporé a ají uperkofortí výbavu. Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré ražeí potravi. Vitaíy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Po ukočeí razícího proceu e přítroj autoaticky přepe zpět a orálí provoz. Jak dokládají ezávilé tudie, apříklad u oha potavi obah vitaiu C při kladováí v záuvce BioFreh dokoce ještě arůtá. Je zatelě ížeo přirozeé vyycháí ovoce a zeleiy. Ekologické a úporé Pro áročé ilovíky vía Superúporé ve potřebě eergie Eergetická účiot byla a je u Liebherra hlaví hledike, které ělo rozhodující vliv již při kotruováí přítrojů. Precizí elektroická řízeí ve pojeí optializovaýi chladícíi kopoety, využití izolačích ateriálů velkou tluící chopotí a použití veli účiých kopreorů zaručují tu ejlepší eergetickou účiot. Tí také Liebherr ve vé aktuálí prograu chladiček a raziček opět určuje ěřítka a abízí atraktiví ortiet v ejlepších třídách eergetické účioti A ++ a A +++. Je za perfektích podíek e ůže kvalití vío vyviout do exceletího ápoje a je zajištěo dlouhodobé udržováí jeho hodoty. Perfektí řešeí předtavují kliatizovaé a teperovaé chladičky a vío od firy Liebherr. Za pooci ejoderější techiky abízí Liebherr ideálí předpoklady pro klidé zráí a rozvoj chuťové dokoaloti ví. 6 7

5 BioFreh BioFreh pro aktiví ilovíky chutí Pro oderí zdravou kuchyi jou ejlepšíi recepty čertvot, bohattví vitaiů a rozaitot. Čí jou potraviy čertvější, tí jou ceější pro zdravé travováí. Dobrý důvod rozhodout e pro BioFreh od Liebherru. Záuvky BioFreh zaručují totiž perfektí klia pro uchováí potravi čertvých po veli dlouhou dobu. Při teplotě těě ad 0 C a atavitelé ideálí vlhkoti vzduchu i ovoce a zeleia, ao, ryby a léčé výrobky zachovávají vé vitaiy a chutý vzhled výrazě déle ež v klaické chladicí čáti. Záuvky BioFreh a telekopických kolejičkách jou při úhlu otevřeí dveří od 90 výuvé a vyjíatelé. BioFreh od Liebherru abízí trvalivot a íru: Záuvka DrySafe ižší vlhkotí je ideálí pro ukládáí aa, ryb a léčých výrobků. Zeleia a ovoce e optiálě uchovávají v záuvce HydroSafe vyšší vlhkotí vzduchu. Vlhkot vzduchu lze atavit. V záviloti a odelu ohou být podle potřeby atavey jeda ebo dvě záuvky jako DrySafe ebo HydroSafe (záuvky vlhký ebo uchý protředí). Ovětleí BioFreh poocí techiky diod optiálě ovětluje záuvky BioFreh u odelů PreiuPlu. ovětleí je vkuě itegrováo do bočí těy. BioFreh důraz a čertvot V záuvkách BioFreh zůtávají potraviy výrazě déle čertvé ež v klaických záuvkách a zeleiu. Záuvky BioFreh regulací vlhkoti vzduchu ohou být použity podle potřeby jako HydroSafe ebo DrySafe (záuvky vlhký ebo uchý protředí). DrySafe, ízkou úroví vlhkoti je ideálí pro uchováváí aa, ryb a léčých výrobků. Hlávkový alát + 8 dí Krevety + de Maliy + dy Artyčoky + 7 dí HydroSafe vyokou úroví vlhkoti abízí perfektí klia pro uchováváí ovoce a zeleiy. Pokud je to uté, lze HydroSafe použít také jako DrySafe poocí regulace vlhkoti itegrovaé do dělící těy. Hrozové vío + 7 dí Mrkev + 0 dí Chřet + 8 dí Jablka + 0 dí 8 9

6 Kobiovaá chladička BioFreh-Plu U obou záuvek BioFreh ůže být při teplotě těě ad 0 C atavea vlhkot podle potřeby. Tí zíkáe ataveí DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot). Záuvka DrySafe ižší vlhkotí je ideálí pro ukládáí aa, ryb a léčých výrobků. Ovoce a zeleia e optiálě udržují v záuvce HydroSafe vyšší vlhkotí vzduchu. Moderí ovětleí razící čáti zajišťuje axiálí přehled: U kobiovaé chladičky CBNPe 567 je ve dveřích chladičky itegrováa větelá lišta diodai, která zaručuje optiálí ovětleí vyuutých záuvek razičky. Ve větelých loupcích a obou těách chladící čáti je použito velké ožtví diod, které zaručují rovoěré ovětleí chladícího protoru. Speciálí atiováí krytu větla vytváří příjeé ovětleí. Štíhlý a oblý tvar obou větelých loupků haroicky zapadá do vitřího protoru. Světelé loupky avíc uožňují variabilí ataveí výšky kleěých odkládacích ploch. Syté tlueého uzavíráí dveří SoftSyte je oderí yté pro více bezpečí a kofortu. Na dveřích uítěý SoftSyte tluí pohyb při uzavíráí dveří. I při plé aložeí poliček uvitř dveří zaručuje teto SoftSyte obzvlášť jeé zavíráí. Navíc e dveře otevřeé v úhlu ai 5 autoaticky zavřou ay. Nová fukce BioFreh-Plu e aotatou elektroikou abízí ještě více flexibility pro idividuálí uchováí potravi: Tak lze teplotu v horí záuvce ížit pro kladováí ryb až a - C. Společě ataveí DrySafe (ízká vlhkot) zůtávají ryby ještě déle čertvé. Jiží ovoce ůže být ideálě kladováo v horí záuvce při teplotě +6 C a vyšší vlhkoti vzduchu. Elektroický LCD diplej ve dveřích vyiká vý oderí deige, přehledý eu a kocepcí dotykového ovládáí. Ovládáí fukcí HoeDialog uožňuje zobrazeí a cetrálí ovládáí dalších přítrojů, jako razičky ebo chladičky a vío. 0 Elektroické ovládáí LCD diplej ve dveřích dotykovou elektroikou Touch DuoCoolig: odděleá regulace teploty pro chladicí a razicí čát ( chladicí okruhy) Autoatika SuperCool Autoatika SuperFrot řízeá ožtví potravi Varový optický a akutický igál Akutický dveří alar Syté HoeDialog Kotrolky provozu, alaru, SuperCool, SuperFrot, FrotCotrol, dětké pojitky, ataveí a dovoleou, výpadku ítě Chladicí čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček větelé loupky a obou traách pro rovoěré, vyoce kvalití ovětleí vitřího protoru Itegrovaá variabilí využitelá polička a láhve Vyjíatelé VarioBoxy ožotí ataveí, vhodé pro ervírováí Podo a vejce Čát BioFreh Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore BioFreh-Plu, atavitelý rozah teploty ovětleí itegrováo do bočí těy Záuvky BioFreh, výuvé a telekopických kolejičkách, regulací vlhkoti vzduchu pro použití jako DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot) pro delší udržeí čertvoti ovoce, zeleiy, aa a léčých výrobků : odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe dokola uzavřeýi záuvkai průhledýi čely ovětleí pro optiálí ovětleí vytažeých záuvek Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi policei Plě autoatický IceMaker přípojeí k vodovodu / Výhody vybaveí SwigLie-Deig Nerezové tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí SoftSyte tlueí zavíráí dveří Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ožky vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaá chladička BioFreh-Plu Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. CBNPe 567 PreiuPlu 6 / 99 l / 99 l / l 0 / 0,8 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové

7 Kobiovaé chladičky BioFreh Elektroické ovládáí LCD diplej ve dveřích dotykovou elektroikou (kroě CBNPgb 956 a CBNPgw 956) MagicEye, LCD a digitálí ukazatel teploty (u CBNPgb 956 a CBNPgw 956) DuoCoolig: odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Autoatika SuperCool Autoatika SuperFrot řízeá ožtví potravi Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Syté HoeDialog Kotrolí ukazatel provozu, alaru, SuperCool, SuperFrot, FrotCotrol, dětké pojitky, ataveí a dovoleou, výpadku ítě U razáků vybaveých ytée HoeDialog ůže být apř. přítroj tojící ve klepě ovládá poocí dipleje kobiovaé chladičky e ytée HoeDialog. Zapojeí až šeti dalších přítrojů Liebherr do ítě e přito provádí výhradě poocí odulu doácí běrice PLC, který lze zíkat jako přílušetví. Nákladé pokládáí kabelů eí uté Elektroika Preiu uítěá ve dveřích. Elegatí a přeé řízeí MagicEye oderí dotykovou kocepcí ovládáí zaručuje a tupeň přeé dodržeí ataveých teplot. Jeýi doteky ovládací dotykové plochy lze jedoduše a veli kofortě atavit všechy fukce. Vyoce jakotí ovětleí chladícího protoru zajišťuje -tropí ovětleí. Pěkě tvarovaé těleo je uítěo uprotřed tropu a zajišťuje tak úporou íta rovoěré kvalití ovětleí. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Itegrovatelé variabilě využitelé poličky a láhve Vyjíatelé VarioBoxy (kroě CBNPe 756) Podo a vejce BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh, výuvé a telekopických kolejičkách, flexibilí regulací vlhkoti vzduchu pro použití jako DrySafe (ízká vlhkot) ebo HydroSafe (vyoká vlhkot) pro delší uchováí ovoce, zeleiy, aa a léčých výrobků čertvých. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe kopletě uzavřeýi průhledýi záuvkai Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí Deig SwigLie (io CBNPgb 956 a CBNPgw 956) Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CBNPgb 956 a CBNPgw 956) SoftSyte tlueí zavíráí dveří (u CBNPgb 956 a CBNPgw 956) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky BioFreh Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: CBNPe 556 Preiu 6 / 06 l / l / 5 l 05 / 0,85 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové CBNPe 956 Preiu 7 / 8 l 9 / 86 l / 89 l 70 / 0,78 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové CBNP 956 CBNPgw 956 Preiu 7 / 8 l 9 / 86 l / 89 l 70 / 0,78 kwh 0, / 60 / 65 - DuoCoolig kleěé CBNPgb 956 kleěé čeré / tříbré CBNPe 756 Preiu 0 / 08 l 7 / 67 l / 89 l 7 / 0,66 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

8 Kobiovaé chladičky BioFreh Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Podo a vejce elektroika zaručuje dodržeí ataveé teploty. V agické oku - MagicEye je poocí diod zobrazea teplota v chladící čáti. Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v co ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré zrazeí čertvě vložeých potravi. Vitaiy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Děleé a podouvatelé kleěé poličky zajišťují ještě více flexibility při uchováváí potravi a při vyokých ádobách. Všechy odkládací plochy z bezpečotího kla ohou být aazey v růzých výškách podle potřeby. Modely ají díky GlaLie kvalití kleěé vybaveí vitřích dveří. Charakteritický zake GlaLie jou atiovaá kleěá da z bezpečotího kla a platová obruba atraktiví tvare. Pro bezpečé uchováváí potravi ve vitřích dveřích jou poličky pro kozervy a láhve vybavey variabilě atavitelý držáke. BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh výuvé a telekopických kolejičkách Záuvka ižší vlhkotí vzduchu DrySafe pro ryby, ao a léčé produkty Záuvka vyšší vlhkotí vzduchu - HydroSafe pro ovoce a zeleiu (při ataveí vyšší vlhkotí vzduchu) : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe kopletě uzavřeýi průhledýi záuvkai Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíraí dveří Kobiovaé chladičky BioFreh CBNef 5 CBNef 7 CBNef 9 CBN 9 Brutto / užitý obje chladicí čát 6 / 06 l 0 / 05 l 7 / 6 l 7 / 6 l z toho čát BioFreh / l 7 / 67 l 9 / 86 l 9 / 86 l razicí čát / 5 l / 89 l / 89 l / 89 l Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h 05 / 0,85 kwh 70 / 0,65 kwh 59 / 0,98 kwh 59 / 0,98 kwh Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy 0 / 75 / 6 0, / 60 / 6 0, / 60 / 6 0, / 60 / 6 Regulovatelé chladící okruhy - DuoCoolig - DuoCoolig - DuoCoolig - DuoCoolig Dveře/ bočí těy erezové SartSteel / tříbré erezové SartSteel / tříbré erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

9 Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh Elektroické ovládáí u odelů CBP MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleé regulace a zobrazeí teplot pro chladící a razící čát ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Kotrolí ukazatel provozu, alaru, SuperFrot Ovládáí u odelů KB MagicEye dotykovou elektroikou, LCD diplej digitálí ukazatele teploty Autoatika SuperCool Čaově řízeá autoatika SuperFrot (io KB(e) 60) Akutický dveří alar HoeDialog-ready-Syte: lze dovybavit adou přílušetví Kotrolí ukazatele provozu, alaru, fukce SuperCool a dětké pojitky Kotrolí ukazatele fukce SuperFrot (io KB(e) 60) Záuvka ižší vlhkotí vzduchu DrySafe - pro ryby, ao a léčé produkty Záuvka vyšší vlhkotí vzduchu HydroSafe - a ovoce a zeleiu, regulovatelá vlhkot vzduchu Mrazící čát u odelů CBP SartFrot: Hladké a ado čititelé vitří těy uadňují odrazováí Syté FrotSafe dokola uzavřeýi záuvkai průhledýi čely Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi poličkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí Deig SwigLie (io odely KBgb/gw 86) SoftSyté tlueí zavíráí (u odelů KBgb/gw 86) Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (io odely KBgb/gw 86) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Elegatí a precizí elektroika MagicEye oderí kofortí dotykový ovládáí zaručuje a tupeň přeé dodržeí teploty ataveé v chladičce i v razičce. Jeýi dotyky ovládací dotykové plochy lze jedoduše a veli pohodlě řídit všechy fukce. Skleěé dveře v chladé bílé ebo elegatí čeré barvě - potřebiče řady GlaEditio jou třede pozoroti každé kuchyě. Rukojeť je itegrováa do bočí těy pro erušeý doje ze kleěých dveří a pro vytvořeí jedotého deigu kuchyě: bez adel. Sklo je odolé proti poškrábáí a veli ado e udržuje. Moderí a jediečý detaile výbavy u všech odelů BioFreh je variabilí polička pro ukládáí láhví. Alterativě ůže být využita kleěá polička acházející e pod poličkou a láhve. Podle zvyklotí při používáí jou itegrovaé kleěé poličky použity pro kladováí pohárů ebo iek. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky Preiu GlaLie držáky a láhve a kozervy (u odelů KB) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy (u odelů CBP) Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček vitří ovětleí (u odelů KB(P) 86) tropí ovětleí (io odelů KB(P) 86) Itegrovatelá variabilě využitelá polička a láhve Vyjíatelé VarioBoxy ožotí ataveí vhodé pro ervírováí (u odelů KB) Podo a vejce BioFreh čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Záuvky BioFreh výuvé a telekopických kolejičkách Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh CBPef 0 CBPef 0 KBPe 86 Preiu KBgb 86 Preiu KBe 60 Preiu Brutto / užitý obje chladicí čát z toho čát BioFreh razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l 0 / 0,55 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l 6 / 0, kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré CBP 0 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 57 / 0,0 kwh 85, / 60 / 6 erezové SartSteel / erezové 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 kleěé čeré / tříbré KBgw 86 kleěé / bílé 0 / 58 l 6 / 7 l / 0,6 kwh 85, / 60 / 6 erezové SartSteel / erezové KB 60 6 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 7

10 Kobiovaé a volě tojící chladičky BioFreh Prodejí ozačeí CBNPe 567 PreiuPlu CBNPe 556 Preiu CBNPe 956 Preiu CBNPgb 956 Preiu CBNPe 756 Preiu CBNef 5 CBNef 7 CBNef 9 CBPef 0 CBPef 0 KBPe 86 Preiu KBgb 86 Preiu KBe 60 Preiu K dipozici i v bílé jako: Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát z toho čát BioFreh razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí / příko Chladící čát Odrazováí Ovětleí Záuvky BioFreh Regulovatelý BioFreh-Plu Ovětleí BioFreh Polička a láhve GlaLie-klo VarioBox /SartFrot Odrazováí Ovětleí Akuulátor chladu Výrobík ledu IceMaker 6 Výroba ledových kotek / h Max. záoba ledových kotek Mika a ledové kotky Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy Předoti vybaveí Rozhraí SartSteel dveře SoftSyte tlueí zavíráí dveří Deig Přílušetví viz. traa / 0,8 kwh l 99 l 99 l l h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A větelé loupky a obou traách variabilí polička a láhve Preiu připojeí k vodovodu / kg,5 kg 0 x 75 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 85, x 60 c 85, x 60 c 85, x 60 c 6 c 6 c 6 c 65 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 6 c 65 c 6 c HoeDialog SwigLie 0, 06, 7, 8, / 0,85 kwh l 06 l l 5 l h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06, 7, 8, 0 CBNP 956 CBNPgw 956 CBN 9 CBP 0 KBgw 86 KB / 0,78 kwh 7 l 8 l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06,, 7, 8, / 0,78 kwh 7 l 8 l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog GlaEditio 0, 06,, / 0,66 kwh 97 l 08 l 67 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve Preiu HoeDialog SwigLie 0, 06,, 7, 8, / 0,85 kwh l 06 l l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A tropí ovětleí SwigLie 0, / 0,65 kwh 9 l 05 l 67 l 89 l 5 h kg db (A) 59 / 0,98 kwh 5 l 6 l 86 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0 / 0,55 kwh 9 l 05 l 67 l 87 l 6 h kg 8 db (A) 6 / 0, kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A 0-0 V~ /, A tropí ovětleí tropí ovětleí tropí ovětleí tropí ovětleí SwigLie 0, 06, SwigLie 0, 06, variabilí polička a láhve variabilí polička a láhve SartFrot ručí SwigLie 0, 06 SartFrot ručí SwigLie 0, / 0,0 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 8 db (A) 0-0 V~ /, A variabilí polička a láhve Preiu ručí HoeDialog-ready SwigLie 0, 7, 8, / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg db (A) 0-0 V~ /, A 0 / 0,6 kwh 58 l 58 l 7 l db (A) 0-0 V~ /, A tropí ovětleí variabilí polička a láhve variabilí polička a láhve Preiu Preiu ručí HoeDialog-ready GlaEditio 0, 0 HoeDialog-ready SwigLie 0, 7, 8, 0 Typ přítroje - klaifikace 0: Kobiovaé a volě tojící chladičky fukcí BioFreh Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 6 IceMaker vypíatelý, autoatická výroba ledových kotek připojeí k vodovodu / 8 9

11 Kobiovaé chladičky fukcí Elegatí a přeé ovládáí elektroiky Preiu oderí kocepcí ovládáí dotyke je itegrováo ve dveřích, kde je vždy viditelé. Zaručuje a tupeň přeé udržováí zvoleé teploty. Jeýi doteky a ovládací ploše LCD dipleje ohou být ado a kofortě atavey všechy fukce. Vyoce jakotí ovětleí chladícího protoru zajišťuje -tropí ovětleí. Pěkě tvarovaé těleo je uítěo uprotřed tropu a zajišťuje tak úporou íta rovoěré kvalití ovětleí. Potraviy jou uchováváy v chladičce ve dvou vyjíatelých VarioBoxech ve tavu připraveé k ervírováí. Víko je íatelé a box lze potavit přío a protřeý tůl. Ve vitří traě dveří jou poličky, které lze výškově atavit. Kobiovaá chladička CNPe 056 Preiu Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / erezové Průhledé záuvky a zeleiu a kolečkách jou avržey tak aby haroicky ladili iteriére chladičky a pokytovaly jaý výhled a kladovaé potraviy - lehce vyuutelé Téěř všechy erezové dveře jou vybavey povrche SartSteel. Povrch SartSteel zřetelě redukuje viditelot otiků prtů, vzhlede k vyoce kvalitíu zušlechtěí ho lze obzvláště ado čitit a avíc a ě ejou tak zřetelé případé škrábace. Pro bezpečou dlouhodobou čertvot potravi abízí přítroje chladicí výko v profeioálí kvalitě. Mrazeé produkty jou razey cirkulací chlazeého vzduchu a vlhkot vzduchu je odváděa io razicí čát. Tak zůtává razicí čát vždy bez árazy a potraviy eohou arzat. S koforte již eí třeba ikdy odrazovat. K dipozici i jako: CNP Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

12 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot S výrobíke ledu IceMaker ádržkou a vodu jou k dipozici ledové kotky ejvyšší kvality pro každou příležitot. S kapacitou, litru je vodí ádržka progreiví řešeí při ekvalití vodě z vodovodu ebo pokud eí k dipozici připojeí k vodovodu. Nové průhledé záuvky a zeleiu pohybující e po dece kolečky zapadají vý deige haroicky do vitřího protoru a abízejí axiálí přehled o uložeých potraviách. S ový kolečkový výuve lze přihrádkai a zeleiu kofortě vyjíždět. ražeé potraviy. Všechy kleěé poličky a záuvky lze pohodlě vyjout. Tak lze celý vitří protor VarioSpace použít volě i pro objeé Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěá polička GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá (kroě CNPef 6) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Výuvé záuvky a ovoce a zeleiu a kolečkách (kroě CNPef 6) Police a láhve Podo a vejce : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Plě autoatický výrobík ledu IceMaker ádrží a vodu (u CNef 5) Mika a ledové kotky (kroě CNef 5) Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky CNef 5 CNef 5 CN 5 CNPef 6 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 58 / 6 l / l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 58 / 8 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 58 / 8 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig 58 / 8 l 00 / 8 l 65 / 0,76 kwh 86 / 75 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

13 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá (kroě CN(ef) 00 a CNl 00) Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí (u odelů šířkou 60 c) Vitří ovětleí (u CN 0 a CNl 0) Záuvky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CN 0) Ergooická tyčová adla (u CN 0) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Tak apříklad autoatika SuperFrot íží teplotu ve vitří protoru a - C v co ejkratší čae. To uožňuje obzvlášť šetré zrazeí potravi. Vitaiy, chuť a vzhled zůtávají optiálě zachováy. Po ukočeí razicího proceu e přítroj autoaticky přepe zpět a orálí provoz. Díky techologii DuoCoolig e dvěa zcela aotatě regulovatelýi chladicíi okruhy lze teplotu chladicího a razicího oddílu kobiovaých přítrojů regulovat přeě a ezávile. Mezi chladicí a razicí oddíle eatává ai žádá výěa vzduchu, což bráí šířeí pachů a vyycháí uložeých potravi. Efektiví chlazeí cirkulací vzduchu v chladící čáti zaručuje výkoý yté PowerCoolig. Dveří kotakty vypíají vetilátor při otevřeí dveří. To poří ceou eergii a zabraňuje proikáí teplého vějšího vzduchu dovitř. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai a plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Kobiovaé chladičky CNef 00 CNl 00 CNPl 50 CNl 0 CN 0 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 87 / 8 l / 89 l / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig tříbré / tříbré 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig tříbré / tříbré 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig tříbré / tříbré 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig K dipozici i jako: CN 00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

14 Kobiovaé chladičky Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při poruše výtražý optický a akutický igál Akutický alar dveří Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí (u odelů šířkou 60 c) Vitří ovětleí (u CUN 0) Záuvky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce Přítroje firy Liebherr pokytují profeioálí kvalitu chlazeí pro dlouhodobé uchováí čertvoti. Potraviy e zrazí půobeí tudeého vzduchu a vzdušá vlhkot e odvede pryč. Mrazicí protor zůtává eutále bez árazy a a potraviách eůže vzikout vrtva ledu. Díky už ikdy ebudete uet odrazovat. í elektroika zaručuje přeé dodržeí zvoleé teploty. V agické oku MagicEye e zobrazuje teplota v chladící čáti poocí diod. Poocí autoatiky SuperFrot e potraviy zrazují způobe obzvláště šetřící vitaíy. Modely ají díky GlaLie kvalití kleěé vybaveí vitřích dveří. Charakteritický zake GlaLie jou atiovaá kleěá da z bezpečotího kla a platová obruba atraktiví tvare. Pro bezpečé uchováváí potravi ve vitřích dveřích jou poličky pro kozervy a láhve vybavey variabilě atavitelý držáke. : Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí (io CUN 0) Ergooická tyčová adla (u CUN 0) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky CUN 0 CUNef 9 CUN 9 CUNef 5 CUN 0 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 69 / 0,75 kwh 0, / 60 / 6 erezové SartSteel / tříbré 7 / l 50 / l 59 / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 erezové SartSteel / tříbré 0 / 99 l 87 / 79 l 85 / 0,779 kwh 80 / 55 / 6,9 K dipozici i jako: CUN 5 6 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 7

15 Kobiovaé chladičky Prodejí ozačeí CNef 5 CNef 5 CNPef 6 CNPe 056 Preiu CNef 00 CNPl 50 CNl 0 CUN 0 CUNef 9 CUN 9 CUNef 5 CUN 0 K dipozici i v bílé jako: K dipozici i v tříbré jako: CN 5 CNP 056 CN 00 CN 0 CUN 5 CNl 00 Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí / příko 8 /,050 kwh 8 l 6 l l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 8 /,050 kwh 5 l 8 l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 65 / 0,76 kwh 0 l 8 l 8 l 0 h 8 kg db (A) 0-0 V~ /,5 A 57 / 0,70 kwh 70 l 8 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,98 kwh 70 l 8 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,66 kwh 0 l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 8 / 0,777 kwh 76 l 97 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V~ /,0 A 57 / 0,70 kwh 7 l 8 l 89 l 5 h 6 kg 0 db (A) 0-0 V~ /, A 69 / 0,75 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V~ /, A 85 / 0,779 kwh 78 l 99 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V~ /,0 A Chladící čát Odrazováí Ovětleí Polička a láhve Nádoba a vejce GlaLie-klo VarioBox tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve Preiu tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve /SartFrot Odrazováí Akuulátor chladu Mika a ledové kotky Výrobík ledu IceMaker 6 Výroba ledových kotek / h Max. záoba ledových kotek Nádržka a vodu kg,5 kg Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy 0 x 75 c 6 c 0 x 75 c 6 c 86 x 75 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Předoti vybaveí Rozhraí SartSteel dveře Deig SwigLie SwigLie SwigLie HoeDialog-ready SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie Přílušetví viz. traa 0-0, 06 0, 06 0, 06 0, 06,, 7, 8, 0 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06 Typ přítroje - klaifikace : Kobiovaá chladička (-hvězdičková razicí čát) Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 6 IceMaker lze vypout 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 8 9

16 Kobiovaé chladičky e SartFrot ActiveGree techologií Již při vývoji a také výrobě chladiček a raziček Liebherr uíťuje ekologii do cetra všech proceů. Povědoí o životí protředí patří v Liebherru k dlouholetý tradicí. Ať už v deigu ebo při výrobě chladiček a raziček, dopad životího protředí ve všech proceech je základí záje. V roce 99 byl Liebherr byl prví výrobce, který zěil veškeré volě tojící potřebiče a bezfreoové přítroje. Kovové čáti jou povrchově upravey práškovou etodou, která je šetrá k životíu protředí. Teplo, které je vyprodukováo běhe výrobího proceu je recyklováo jako tepelá eergie. Všechy platové čáti jou ozačey tak, aby byly řádě recyklováy. Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace teploty pro chladící a razící čáti ( chladicí okruhy) Čaově řízeá autoatika SuperFrot Při výpadku proudu výtražý optický a akutický igál Kotrolí ukazatel provozu, alaru a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Police a láhve Podo a vejce S fukcí SartFrot je začě redukováa áraza vitřího protoru a ražeých potravi. Tí je odrazováí uté ohe éě čato. Vitří těy jou hladké a lze je tak ado čitit. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey byly tak uchováy vitaíy. Přeé a avzáje ezávilé ataveí teploty v chladící a razící čáti kobiovaé chladičky je doažeo techologií DuoCoolig: dvěa aproto ezávilýi regulovatelýi chladícíi okruhy. A co více, techologií DuoCoolig edochází k žádé cirkulaci vzduchu ezi chladící a razící čátí a tí je zabráěo přeou pachů, vyoušeí a arzáí potravi v chladící čáti uchý a ledový vzduche z razící čáti. Iovativí chladičky a razičky Liebherr dávají ový rozěr úporá eergie: potřebiče v ově defiovaé eergetické třídě A +++ potřebují o 50% éě eergie ež ty v horí hraici eergetické třídy A +. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Úpora eergie = úpora peěz Po celá deetiletí Liebherr přiáší a trh řadu eergeticky úporých chladiček a raziček. Nyí dále rozvíjí vůj ortiet vybaveý precizí elektroické řízeí ve pojeí optializovaýi chladicíi kopoety. Liebherr pokytuje oho ových potřebičů v ejvyšší eergetické třídě, A +++. Spotřeba eergie za rok Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (u CPef 8 a CPef ) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Srováí ejovějších odelů v ejvyšší A ++ a A +++ eergetické třídě jejich 5ti letýi předchůdci, kteří e tále ještě používají v řadě doácotí, zdůrazňuje eorí úpory, kterých bylo doažeo a to pokud jde o elektrickou eergii a poěré áklady. Kobiovaé chladičky e SartFrot CPef 8 CP Srováí ezi oučaýi odely a 5ti letýi předchůdci. Úpory za 5 let (,95 Kč/kWh):.998,50 Kč Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy K dipozici i jako: 9 / l 9 / 9 l 55 / 0, kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré CP 8 97 / 9 l 9 / 9 l 6 / 0,99 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig CPef erezové SartSteel / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. 0 Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

17 Kobiovaé chladičky e SartFrot Elektroické ovládáí MagicEye ukazatele teploty DuoCoolig: Odděleá regulace a zobrazeí teploty pro chladící a razící čát (u odelů CP(ef)) Čaově řízeý autoatický yté SuperFrot Při poruše výtražý igál - optický a akutický (u odelů CP(ef)) Kotrolí ukazatele provozu, alaru, SuperFrot Téěř všechy erezové dveře jou vybavey povrche Sart Steel. Povrch SartSteel zřetelě redukuje viditelot otiků prtů, vzhlede k vyoce kvalitíu zušlechtěí ho lze obzvláště ado čitit a avíc a ě ejou tak zřetelé případé škrábace. elektroika zaručuje přeé dodržeí zvoleé teploty. V agické oku MagicEye e zobrazuje teplota v chladící čáti poocí diod. Poocí autoatiky SuperFrot e potraviy zrazují způobe obzvláště šetřící vitaíy. Pro ukládáí ápojů abízí polička a láhve tejě tak praktické jako elegatí řešeí. Zde lze úporou íta uložit až pět lahví. Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore (u odelů CP(ef)) Skleěé odkládací plochy GlaLie - z toho jeda děleá a poouvatelá Skleěé dveří poličky -GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček tropí ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Police a láhve Nádoba a vejce SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčová adla itegrovaou echaikou otevíráí Odvětráí zepředu uožňuje zauutí těě ke těě Natavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Oboutraé dveře Kobiovaé chladičky a autoaty fukcí SartFrot CPef 0 CP 5 CUef 0 CUPl 5 CU 50 Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 88 / 8 l 9 / 9 l 7 / 0,67 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré 6 / 0 l 9 / 9 l 88 / 8 l 9 / 9 l 6 / l 9 / 9 l / 0,6 kwh / 0,856 kwh / 0,60 kwh 8,7 / 60 / 6, 0, / 60 / 6, 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig erezové SartSteel / tříbré tříbré / tříbré 6 / l 9 / 9 l 9 / 0,80 kwh 8,7 / 60 / 6, K dipozici i jako: CP 0 CPef 5 erezové SartSteel / tříbré CU 0 CUP 5 CUl 50 tříbré / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie.

18 Kobiovaé chladičky e SartFrot Mechaické ovládáí Chladící čát Autoatické odrazováí Skleěé poličky GlaLie - z toho jeda děleá a podouvatelá Skleěé odkládací dveří poličky GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých poliček ovětleí Záobíky a ovoce a zeleiu Držák a láhve (io CUP(l) ) Podo a vejce Všechy přítroje jou vybavey vitří ovětleí uítěý z boku přítroje. Zabudováí do roviy zaručuje více užitého objeu a větší odkládací plochu. Uítěí uprotřed vitřího protoru zajišťuje ejlepší ožé ovětleí v celé chladící protoru. Jako adčaově elegatí e prezetují odely SwigLie hraai po traách dveří. Záuvky průhledýi čely jou kocipováy prakticky: obzvlášť vyoké, dokola uzavřeé plý de a vyjíatelé. To zaručuje optiálí přehled a ejlepší ožoti při kladováí. Záuvky jou tak protoré, že do ich ohou být ražeé potraviy pohodlě ukládáy. Dokola uzavřeé záuvky ohou být kvůli čištěí ado vyjuty. Syté FrotSafe zajišťuje i při otevřeých dveřích výi dokola uzavřeýi záuvkai ochrau ražeých potravi v záuvkách. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Syté FrotSafe průhledýi záuvkai plý de a boky Variabilí protor VarioSpace vyjíatelýi záuvkai a kleěýi přepážkai Mika a ledové kotky Výhody vybaveí SwigLie deig Tyčové adlo itegrovaou echaikou otevíráí (io CUP 0, CUP 7 a CUP ) Ergooická tyčová adla (u CUP 0, CUP 7 a CUP ) Vhodé pro italaci do kuchyňkých liek díky předí vetilaci Výškově atavitelé ohy vpředu, traportí kolečka a traportí adla vzadu Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky e SartFrot CUPl CUPl 0 CUP 90 CUPl 7 CUP Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy 0 / 99 l 87 / 85 l 7 / 0,59 kwh 8,7 / 60 / 6,9 tříbré / tříbré 0 / 99 l 87 / 85 l 77 / 0,757 kwh 80 / 55 / 6,9 tříbré / tříbré 0 / 99 l 55 / 5 l 97 / 0,58 kwh 6, / 60 / 6,6 0 / 99 l 55 / 5 l 5 / 0,689 kwh 60 / 55 / 6,9 tříbré / tříbré 5 / l 55 / 5 l 0 / 0,60 kwh 6 / 55 / 6,9 K dipozici i jako: CUP CUP 0 CUPl 90 tříbré / tříbré CUP 7 CUPl tříbré / tříbré Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 5

19 Kobiovaé chladičky e SartFrot Kobiovaé chladičky e SartFrot Prodejí ozačeí K dipozici i v bílé jako: CPef 8 CPef CPef 0 CPef 5 CUef 0 CUPl 5 CUl 50 CUPl CUPl 0 CUPl 90 CUPl 7 CP 8 CP CP 0 CP 5 CU 0 CUP 5 CU 50 CUP CUP 0 CUP 90 CUP 7 CUPl CUP Typ přítroje-klaifikace Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Užitý obje celke chladící čát razící čát Počet hvězdiček Skladovací doba při výpadku proudu Zrazovací kapacita za h. Kliatická třída 5 Hluk akutický výko re Napětí Příko 55 / 0, kwh l l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A 6 / 0,99 kwh 8 l 9 l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A 7 / 0,67 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,6 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,856 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h 9 kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A / 0,60 kwh l l 9 l 5 h 9 kg db (A) 0-0 V ~,0 A 9 / 0,80 kwh l l 9 l 5 h 9 kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 7 / 0,59 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg db (A) 0-0 V ~,0 A 77 / 0,757 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 97 / 0,58 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 5 / 0,689 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A 0 / 0,60 kwh 96 l l 5 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V ~,0 A Chladící čát Odrazováí Vetilátor Ovětleí Polička a láhve GlaLie-klo tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve tropí ovětleí polička a láhve polička a láhve polička a láhve polička a láhve polička a láhve /SartFrot Odrazováí CoolPlu Mika a ledové kotky SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí SartFrot ručí Rozěry Výška x Šířka Hloubka včetě odtupu od těy 0, x 60 c 8,7 x 60 c 6 c 6 c 0, x 60 c 8,7 x 60 c 0, x 60 c 8,7 x 60 c 8,7 x 60 c 8,7 x 60 c 80 x 55 c 6, x 60 c 6, c 6, c 6, c 6, c 6, c 6,9 c 6,9 c 6,6 c 60 x 55 c 6,9 c 6 x 55 c 6,9 c Předoti vybaveí Deig Druh ovládáí SartSteel dveře SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie elektroický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický SwigLie echaický Přílušetví viz. traa 0-0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06, 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 Typ přítroje - klaifikace : Kobiovaá chladička (-hvězdičková razicí čát) Nařízeí Koie (EU) č. 060/00 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. = razicí čát teplotou 8 C ebo ižší 5 Okolí teplota: SN +0 C až + C ST +6 C až +8 C N +6 C až + C T +6 C až + C 6 7

20 Kobiovaé chladičky razičkou ahoře e SartFrot Mechaické ovládáí u odelů 55c Teplotí regulace pro chladící čát Ovládáí u CT(l) 06 MagicEye, LCD diplej digitálí ukazatele teploty Teplotí regulace pro chladící čát Autoatika SuperFrot čaově řízeá Kotrolky provozu a SuperFrot Chladící čát Autoatické odrazováí Chlazeí vetilátore (u CT(l) 06) Skleěé poličky GlaLie - z ich jeda děleá a podouvatelá (u CT(l) 06) Skleěé dveří poličky -GlaLie držáky a láhve a kozervy Hladké, ado čititelé vitří těy elegatíi loupky pro variabilí uítěí kleěých deek vitří ovětleí Mika a ovoce a zeleiu Nádoba a vejce Elegatí a přeé ovládáí MagicEye e zobrazeí teploty Vá uožňuje udržovat teplotu přeě a úrovi, kterou zvolíte. Přehledot fukčích tlačítek uožňuje adé a pohodlé používáí. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey a byly tak uchováy vitaíy. Průhledá záuvka a ovoce a zeleiu á pokytuje jaý přehled a adý přítup k uložeý potraviá. S fukcí SartFrot je začě redukováa áraza vitřího protoru a ražeých potravi. Tí je odrazováí uté ohe éě čato. Vitří těy jou hladké a lze je tak ado čitit. Autoatická fukce SuperFrot rychle ižuje teplotu aby byly Vaše potraviy co ejdříve zražey a byly tak uchováy ceé vitaíy. SartFrot: Hladký a lehce čititelý vitří protor uadňuje odrazováí Mika a ledové kotky Bezpečotí kleěé police Výhody vybaveí SwigLie deig Zapuštěá rukojeť Vetilace zepředu uožňuje zauutí do výkleku ebo liky (u CT(l) 06) Výškově atavitelé ohy vpředu Traportí kolečka a adla vzadu (u CT(l) 06) Možot zěy ěru otevíráí dveří Kobiovaé chladičky razičkou ahoře e SartFrot CTl 06 CT 06 CTP 9 CTPl 5 CTPl Brutto / užitý obje chladicí čát razicí čát Eergetická třída Spotřeba eergie za rok / h Kliatická třída V / Š / H včetě odtupu od těy Regulovatelé chladící okruhy Dveře/ bočí těy / 6 l 77 / 76 l 8 / 0,775 kwh 76, / 60 / 6 tříbré / tříbré / 6 l 77 / 76 l 8 / 0,775 kwh 76, / 60 / 6 5 / 0 l 5 / 5 l 0 / 0,55 kwh 57, / 55 / 6 95 / 9 l 5 / l 88 / 0,5 kwh 0, / 55 / 6 tříbré / tříbré 57 / 5 l 5 / l 76 / 0,8 kwh, / 55 / 6 tříbré / tříbré K dipozici i jako: CTPl 9 tříbré / tříbré CTP 5 CTP 8 Aby byla doažea deklarovaá potřeba eergie, uí být použity k přítroji přiložeé ditačí prvky. Tí e zvětší hloubka přítroje ai o,5 c. Přítroj je plě fukčí i bez použití ditačích prvků, á ale epatrě větší potřebu eergie. 9

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky Chladičky a razičky od Liebherru ajdete všude, kde je klade velký důraz a služby a poradeství. V odboré obchodě! Chladičky a razičky 00/0 Váš odborý prodejce Vá rád a odborě poradí při výbĕru správého

Více

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky Skupia Liebherr Široký sortiet výrobků Skupia Liebherr je jedí z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr á vysoce hodoté výrobky a služby a dobrou pověst také v oha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr Skupia Liebherr Široký sortimet výrobků Skupia Liebherr je jedím z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr má vysoce hodoté výrobky, služby a dobrou pověst i v moha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

Prodejní příručka pro obchody prodávající kuchyně a nábytek 2014

Prodejní příručka pro obchody prodávající kuchyně a nábytek 2014 Skupia Liebherr Široký sortimet výrobků Skupia Liebherr je jedím z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr má vysoce hodoté výrobky, služby a dobrou pověst i v moha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

Chladničky a mrazničky 2011/2012

Chladničky a mrazničky 2011/2012 Skupina Liebherr Široký sortient výrobků Skupina Liebherr je jední z největších výrobců stavebních strojů na světě. Liebherr á vysoce hodnotné výrobky a služby a dobrou pověst také v noha jiných oblastech.

Více

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití optipoit 150 S Zkráceý ávod k použití optipoit 150 S Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Motáž a připojeí 15 16 17 18 19 20 Pohled zleva 2 Pohled zdola Možoti ovládáí a připojeí Vašeho telefou?

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Protředky automatického řízeí Měřící a řídící řetězec Vypracoval: Petr Oadík Akademický rok: 006/007 Semetr: letí Zadáí Navrhěte měřicí

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě!

Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě! Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě! Chladničky a mrazničky 006 007 Chladící technika pro komerční účely Váš

Více

âerstvé nápady z oblasti chlazení a mraïení 2008

âerstvé nápady z oblasti chlazení a mraïení 2008 âerstvé nápady z oblasti chlazení a raïení 2008 Liebherr nabízí unikátní fiadu kobinovan ch chladniãek a razniãek s funkcí Již nikdy více neusíte odrazovat! a noha dal íi pfiednosti 39.999,- Vnější rozěry

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Čerstvé nápady z oblasti chlazení a mražení

Čerstvé nápady z oblasti chlazení a mražení Čerstvé nápady z oblasti chlazení a ražení Liebherr nabízí unikátní řadu kobinovaných chladniček a razniček s funkcí NoFrost Již nikdy více neusíte odrazovat! a noha dalšíi přednosti Více radosti ze svěžích

Více

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Mc TREE a.s. Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň tel: 286 854 368-70, fax: 286 850 101 info@mctree.cz www.mctree.cz CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na

Více

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Mc TREE a.s. Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň tel: 286 854 368-70, fax: 286 850 101 info@mctree.cz www.mctree.cz CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na

Více

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče

CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na doutníky Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Mc TREE a.s. Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň tel: 286 854 368-70, fax: 286 850 101 info@mctree.cz www.mctree.cz CENÍK PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Side-by-Side Chladnička na

Více

značka kvality exkluzivně v

značka kvality exkluzivně v začka kvality exkluzivě v availlo 2 availlo availlo, jediečá svým desigem a mimořádá půvabem. Moderí a přesto adčasová, tvarovaá tak, že a vás udělá dojem, ale evtíravá. ktuálí desig pro aši dobu. Životí

Více

Chladničky a mrazničky 2013

Chladničky a mrazničky 2013 Skupina Liebherr Široký sortient výrobků Skupina Liebherr je jední z největších výrobců stavebních strojů na světě. Liebherr á vysoce hodnotné výrobky a služby a dobrou pověst také v noha jiných oblastech.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala:

Více

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Katalog výrobků Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Obah Obah Katalog Rozvoy voy PE 100.......................... 5 SafeTech RC...................... 9 Wavin TS........................

Více

Vestavné spotřebiče 2015 /1 VÍTEJTE V NOVÉM FAGORU. dárky ZDARMA. www.fagorcnagroup.cz

Vestavné spotřebiče 2015 /1 VÍTEJTE V NOVÉM FAGORU. dárky ZDARMA. www.fagorcnagroup.cz Vestavé spotřebiče 2015 /1 VÍTEJTE V NOVÉM FAGORU dárky ZDARMA www.fagorcagroup.cz 6H-876A TC X Pyrolytická multifukčí trouba s parí fukcí, 58l, 15 programů 6H-760B X Pyrolytická multifukčí trouba, 58l

Více

Chladničky a mrazničky 2007 2008

Chladničky a mrazničky 2007 2008 Chladničky a razničky od Liebherru najdete všude, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborné obchodě! WINE-SPECIL Perfektní klia pro ušlechtilá vína BIOFRESH SPECIL Více radosti z čerstvých

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka TAC Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů Uživaelká příručka Telefonická pomoc: +20 777 62 970 E-mail: halesro@hale.cz Verze dokuetu: 2.0 číslo dokuetu 6939-173 straa 1

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

BioFresh Special 2008

BioFresh Special 2008 Chladničky a razničky Liebherr najdete všude ta, kde se klade důraz na servis a poradenství: v odborné obchodě! Vše o volně stojících a vestavných přístrojích Liebherr najdete v aktuální hlavní katalogu.

Více

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa yzikálí praktiku I Úloha č10 Měřeí oporu prouícího zuchu (erze 0/01) Úloha č 10 Měřeí rychloti prouu zuchu Měřeí záiloti íly oporu protřeí a taru tělea 1) Poůcky: Aeroyaický tuel, ikroaoetr, Pratloa trubice,

Více

10 - Přímá vazba, Feedforward

10 - Přímá vazba, Feedforward 0 - Přímá vazba, Feedforward Michael Šebek Automatické řízeí 03 4--3 Motivace (FF podle Atroma) Automatické řízeí - Kberetika a robotika Už máme avržeu zpětovazebí čát Chceme zajitit přeo referece rový

Více

CENÍK Side-by-Side Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče

CENÍK Side-by-Side Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče Vestavné spotřebiče ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Mc TREE a.s. Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň tel: 286 854 368-70, fax: 286 850 101 info@mctree.cz www.mctree.cz CENÍK Side-by-Side Chladničky na víno Volně stojící spotřebiče

Více

ŠkodaOctavia Scout 1/5

ŠkodaOctavia Scout 1/5 Bezpečnot Airbag řidiče přitahovači předních bezpečnotních páů Airbag polujezdce Boční airbagy Deaktivace airbagu polujezdce Hlavové airbagy + tříbodové bezpečnotní páy vzadu přitahovači na vnějších ítech

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M Multifukčíměřícípřístroje NA-45P / NA-45L VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

Volně stojící chladničky

Volně stojící chladničky Volně stojící chladničky Amica poskytuje na výrobky v této kategorii záruku 4 roky. Více o podmíkách 4 leté záruky na www.amica-spotrebice.cz. A+ anti-bacteria system Úspora peněz, ochrana životního prostředí

Více

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití Výkoý frekvečí měič pro všeobecé použití APLIKACE Možství zabudovaých fukcí frekvečího měiče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravíky (řízeí dopravíku) - Zlepšeí účiosti alezeím optimálího

Více

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá Statitická šetřeí a zpracováí dat Statitika e věda o metodách běru, zpracováí a vyhodocováí tatitických údaů. Statitika zkoumá polečeké, přírodí, techické a. evy vždy a dotatečě rozáhlém ouboru údaů. Matematická

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Porovnání modelů a novinky 2007

Porovnání modelů a novinky 2007 NOVINKA 2007 NOVINKA 2007 SAFEFIX plus 9-18 kg KIDFIX 15-36 kg www.britax-roemer.de Porováí modelů a oviky 2007 PARTSPOINT k.s. Bucharova 16/1186, 155 00 Praha 5 tel. 251 025 600, fax. 251 025 615 mobil:

Více

Ruční zvedací zařízení

Ruční zvedací zařízení slouží ke zvedáí, tažeí, popřípadě tlačeí břeme v podmíkách, kde je jediým zdrojem hací síly člověk. Vyikají provozí spolehlivostí a jedoduchostí asazeí. Široké spektrum vyráběých rozměrových a osostích

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Chladničky a mrazničky 2014

Chladničky a mrazničky 2014 Chladničky a mrazničky 204 LHG_BsG_CZ_204_U_U4_04.indd 2.02.4 3:08 SBSes 8283 LHG_BsG_CZ_204_02-23_04.indd 2 2.02.4 2:56 0 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr BioFresh prokazatelně Zkušenosti, které

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky

obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky O společnosti Historický růst obratu společnosti Haier

Více

PETR HOLEČEK U Trati 24, 36004 Karlovy Vary Tel. : +420731576015. Projekt : Teco-Zubadan V2 3f. Petr Holeček

PETR HOLEČEK U Trati 24, 36004 Karlovy Vary Tel. : +420731576015. Projekt : Teco-Zubadan V2 3f. Petr Holeček 0 TR OEČEK U Trati, 00 Karlovy Vary Tel. : 00 Zákazík : Techtras PT s.r.o. ábř.jaa Palacha A, Karlovy Vary 00 TecoZubada V f. apájeí : 00 V AC Přívod : dle kofigurace viz str. Ovládací apětí : 0 VAC /

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

Chladničky a mrazničky pro komerční použití 2009

Chladničky a mrazničky pro komerční použití 2009 Pro každou potřebu správnou informaci Víno speciál prezentuje rozsáhlou nabídku přístrojů Vinidor, temperovaných a klimatizovaných chladniček na víno. Chladničky a mrazničky pro komerční použití 29 Víno

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

5důvodů proč vsadit na

5důvodů proč vsadit na 5důvodů proč vsadit a 1 Jsme součástí velké meziárodí skupiy, působící ve více ež 85 zemích CNA Group je světovou špičkou ve světě domácích spotřebičů, s továrami ve Špaělsku, Brazílii a Číě. Toto spojeí

Více

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB-EC teplovzdušé vytápěí a větraí jedotky pro bytové ízkoeergetiké objekty a pasiví rodié domy REGULÁTOR CP 8 RD display provozíh stavů kabelové propojeí slaboproudé otočý ovladač vestavěé čidlo

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Váš istrovský Plá a. úspěch

Váš istrovský Plá a. úspěch Váš istrovský Plá a úspěch Kopezačí plá 1 Váš istrovský plá a úspěh/)ačíáe )da si hete přivdělat pár stovek dolarů ěsíčě eo si přejete velký, 7 ístý reziduálí příje, který avžd zěí váš život, SevePoit

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

Technické detaily easy chain

Technické detaily easy chain Techické detaiy eay chai Vyvětivky Stadard Oezeá vhodot Možoti Obzvášť vhodé Pricip otvíráí Vitří výška hi + ax. ø kabeu Vitří šířka hi ø ax. ha Vější výška ha Vější šířka eay chai - vei adé pěí, jedoduše

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Chladničky a mrazničky pro komerční použití. Pro každou potřebu správnou informaci. Kvalita pro profesionály

Chladničky a mrazničky pro komerční použití. Pro každou potřebu správnou informaci. Kvalita pro profesionály Pro každou potřebu správnou informaci Chladničky a mrazničky pro komerční použití Víno speciál prezentuje rozsáhlý program přístrojů Vinidor, temperovaných a klimatizovaných chladniček na víno. DRINKS

Více

Kovové vlnovce a kompenzátory

Kovové vlnovce a kompenzátory Kovové vnovce a kopenzátory 87cz//0/0/0 Witzenann Opava po. r.o. Nákadní u. č. 7 7 0 Opava Teefon: +4 6 8 Teefax: +4 6 opava@witzenann.cz www.witzenann.cz OBSAH Witzenann Opava Předtavení firy Witzenann

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4-5 Dálkové ovládáí 6-7 Hlaví meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Nastaveí 14-25 Meu ekvalizéru

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Chladničky, mrazničky 2008

Chladničky, mrazničky 2008 Chladničky, mrazničky 2008 PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE 2 Pohodlí od AEG-Electrolux Rychlé zchlazení a zmražení nových zásob Poho Výsuvná přihrádka na zeleninu Výsuvná přihrádka na zeleninu nabízí jak dostatek

Více

Efektivita v trakčním provozu.

Efektivita v trakčním provozu. Efektivita v trakčím provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. TRAKCE SE POČÍTÁ. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ROZHODUJE EFEKTIVITA. Nezáleží, v

Více

(způsobený emisí nových peněz). To znamená, že stát na aukci přichází s

(způsobený emisí nových peněz). To znamená, že stát na aukci přichází s ažebé ve pojité čae Petr ach, yoá šola eooicá Toáš Hazá, ateatico-fyziálí faulta Uiverzity Karlovy Úvod Jedí ze způobů zíáí veřejého příju je eie ově vytištěých peěz Protože eií peěz edochází tvorbě bohattví,

Více

CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015

CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 66 Chlazení Inovativní technologie 6. smysl FreshControl je navržena tak, aby se rychle přizpůsobila teplotě a vlhkosti každé z vašich oblíbených potravin. Díky tomu si

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Základy optického zobrazení

Základy optického zobrazení Základy optickéo zobazeí. Zákoy geometické optiky Záko odazu větla (ob. ) ři dopadu věteléo papku a ozaí dvou ůzýc potředí dojde k jejic čátečému ebo úplému odazu. dažeý papek zůtává v oviě dopadu (oviě

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Efektivita v rozvážkovém provozu.

Efektivita v rozvážkovém provozu. Efektivita v rozvážkovém provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. NEZÁLEŽÍ, CO PŘEPRAVUJETE. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ZÁLEŽÍ NA EFEKTIVITĚ.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů Určeo tudetům tředího vzděláváí maturití zkouškou, druhý ročík, kotrukce a pricip čioti aychroích trojů Pracoví lit - příklad vytvořil: Ig. Lubomír Koříek Období vytvořeí VM: září 2013 Klíčová lova: aychroí

Více

Pro každou potřebu správnou informaci

Pro každou potřebu správnou informaci Pro každou potřebu správnou informaci Víno speciál prezentuje rozsáhlou nabídku přístrojů Vinidor, temperovaných a klimatizovaných chladniček na víno. Chladničky a mrazničky pro komerční použití 201 /

Více

218 www.sigmasport.com

218 www.sigmasport.com OBSAH OBSAH 1 Předmluva a obsah baleí... 219 2 Motáž... 220 2.1 Motáž 2. kola... 221 3 Uvedeí do provozu... 221 4 Změa zobrazeí/obsazeí tlačítek/přehled fukcí... 222 5 Sychroizace... 222 6 Základí astaveí...

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BALISTICKÝCH TĚLES DO BLOKU NÁHRADNÍHO MATERIÁLU BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V BALISTICKÉM EXPERIMENTU

PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BALISTICKÝCH TĚLES DO BLOKU NÁHRADNÍHO MATERIÁLU BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V BALISTICKÉM EXPERIMENTU Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I V Ž I L I N E F K U L B E Z P E Č N O S N É H O I N Ž I N I E R S V KRÍZOVÝ MNŽMEN - /15 PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BLISICKÝCH ĚLES DO BLOKU NÁHRDNÍHO MERIÁLU BIOLOGICKÝCH KÁNÍ

Více

Mazda BT-50. Váš osobní konfigurátor Mazda BT-50. Váš dealer Mazda: Internet: www.mazda.cz

Mazda BT-50. Váš osobní konfigurátor Mazda BT-50. Váš dealer Mazda: Internet: www.mazda.cz Mazda BT-50 Váš dealer Mazda: Váš osobí kofigurátor Mazda BT-50 Nyí, když jste si přečetli vše o ové Mazdě BT-50, máte jediečou příležitost sestavit si teto vůz přesě podle svých přáí a požadavků. Na druhé

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

Testery elektrických instalací

Testery elektrických instalací Řada 1800 multifukčí istalace Iovativí ová série multifukčích istalací abízí všechy testy, které vyžadují lokáli stadardy a to v odolém, lehkém baleí, včetě kompletí palety měřeí uzeměí. Řada PAT400 přeosý

Více

Metoda datových obalů DEA

Metoda datových obalů DEA Metoda datoých obalů DEA Model datoých obalů složí ro hodoceí techické efektiit rodkčích jedotek ssté a základě elosti stů a ýstů. Protože stů a ýstů ůže být íce drhů, řadí se DEA ezi etod icekriteriálího

Více

ACZ 3704 ZP NEW. Vestavná chladnička výšky 177,2 cm. AK311i A+ Pro prodejce Specialisty! MOC doporučená 16 990 Kč

ACZ 3704 ZP NEW. Vestavná chladnička výšky 177,2 cm. AK311i A+ Pro prodejce Specialisty! MOC doporučená 16 990 Kč Vestavná chladnička výšky 177,2 cm ACZ 3704 ZP AK311i A+ Pro prodejce Specialisty! MOC doporučená 16 990 Kč Spotřeba (kwh / rok) 298, (kwh / den) 0,82 Hladina hluku (db) 41 Rozměry (v x š x h) cm 177,2

Více

Dokonalé klima pro u lechtilá vína

Dokonalé klima pro u lechtilá vína Dokonalé klima pro u lechtilá vína www.mctree.cz Vût í radost z ãerstv ch potravin Klimatizované vinotéky GrandCru Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína jsou klimatizované vinotéky tou ideální volbou.

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady ODRAZ A LOM SVTLA Odraz svtla lo svtla idex lou úplý odraz svtla píklady Každý z Vás se urit kdy díval do vody. Na klidé vodí hladi vidl kro svého obrazu také kaey ebo písek a d. Na základí škole jste

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

KELine ŠTRUKTUROVANÝ KABELÁŽNY SYSTÉM

KELine ŠTRUKTUROVANÝ KABELÁŽNY SYSTÉM KELie 2013 ŠTRUKTUROVANÝ KABELÁŽNY SYSTÉM 1 6 12 16 20 24 30 36 38 45 48 Obsah Metalická kabeláž Cat.6 A iteroperabilí kompoety Cat.6A/Class E A systémové kompoety Cat.6 stíěé kompoety Cat.6 estíěé kompoety

Více

Skupina Liebherr. Volně stojící chladničky a mrazničky 2015

Skupina Liebherr. Volně stojící chladničky a mrazničky 2015 Skupina Liebherr Široký sortiment výrobků Skupina Liebherr je jedním z největších výrobců stavebních strojů na světě. Liebherr má vysoce hodnotné výrobky, služby a dobrou pověst i v mnoha jiných oblastech.

Více

Excel 50 - Panther DDC REGULÁTOR VLASTNOSTI ÚVOD POPIS TECHNICKÉ INFORMACE

Excel 50 - Panther DDC REGULÁTOR VLASTNOSTI ÚVOD POPIS TECHNICKÉ INFORMACE ÚVOD Regulátor Excel je DDC regulátor s vestavěý koukačí rozhraí pro tegrac do systéu Hoeywell EXCEL XL, XL8 - Lo, XL) ebo do sítě LONWORKS pro koukac s regulátory XL-Tger, regulátory dvduálí regulace

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více