VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)"

Transkript

1 VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při teplotě C. Dělení vlhkotí : Váhová (hotnotní) vlhkot - poěr hotnoti voy ve vzorku k hotnoti pevné fáze (hotnoti vyušeného vzorku).100%.100% objeová vlhkot v - poěr objeu voy vzorku k objeu pevné fáze horniny v. ke je celková hotnot vzorku je hotnot vyušeného vzorku je hotnot voy ve vzorku je objeová hotnot horniny po vyušení je objeová hotnot voy Rozah použití : Metoa je vhoná pro všechny typy hornin. 1

2 Technické poínky zkoušky (ezna zařízení): laboratorní váhy váživotí o 200g, citlivotí 0,01g elektrická ušárna teploěre a terotate ( 105 C ) laboratorní náobí exikátor Příprava zkušebního vzorku : příprava vzorku e prováí alepoň na třech ouběžných navážkách horniny. je nutné poznaenat, za e jená o vlhkot v přirozené tavu nebo o uělý tav Potup zkoušky pro tanovení vlhkoti : 1. o zvážené vyoušecí náoby e vloží vzorek horniny hotnot vyoušecí náoby [ g ] 2. náoba e vzorke e zváží přenotí na 0,01g 1 hotnot vyoušecí náoby e vzorke[ g ] 3. uší e při teplotě C o utálené hotnoti (při oklopené víku) 4. po vyušení e nechá vychlanout při naazené víku a opět e zváží 2 hotnot vyoušecí náoby vyušenou zeinou [ g ] (utálená hotnot je rozíl ezi věa váženíi po 24ho je enší než 0,01g) 5. výpočet vlhkoti vzorku horniny 1.100% % na tři eetinná íta ke je hotnot vyušeného vzorku je hotnot voy ve vzorku Výlená honota e uváí pro vlhkoti o < 1% přenotí 0,01% a pro 1% přenotí 0,1%. 2

3 STUPEŇ NASYCENÍ Definice : Stupeň naycení neboli aturace horniny voou je poěr objeu voy v pórech ku celkovéu objeu pórů. Jená e o bezrozěrné čílo, uává e v procentech nebo protý číle (např. 0,75 75%). Příý způobe e nezjišťuje. K jeho tanovení je třeba znát čtyři z náleujících fyzikálních veličin, jež jou nezávilé, z toho vžy je jenou z nich ěrná hotnot voy ( 1 g/c 3 ). Při označení. ěrná hotnot horniny. objeová hotnot vyušené horniny. objeová hotnot horniny. ěrná hotnot voy n. pórovitot. váhová vlhkot a při použití zvolených veličin bue tupeň naycení S r :. ( ),,, S r.( ),,, n,,, n S S r r n. ( 1 n). n...,,, r.[( 1+ ). ],, n, r n. ( 1+ ). S S.,,, S r... ( ),, n, S r. n. 1

4 ,, n, S r ( 1 n).. n. V kažé alternativě je obažena znáá objeová hotnot voy. K určení tupně naycení je tey nutno použít 3 nezávilé veličiny z pěti, jež jou k ipozici. Takových ožnotí je Z toho jou ale vě kobinace na obě závilé /,, ;,, /. Exituje pouze 8 3 ožnotí výpočtu tupně naycení, jak je uveeno. Stupeň naycení e určuje přenotí 0,5%. Stanovuje e u hornin éně čato. 2

5 KAPILARITA Definice : Kapilarita hornin je jejich chopnot rozváět a uržovat v kapilárních utinách kapaliny, jež e vyznačují tzv. kapilární elevací. Kapilární elevace je ůleke povrchového napětí kapaliny. Nejvíce e pouzuje kapilarita ve vztahu k voě. Velikot kapilarity je závilá na rozěrech a tvaru kapilár. Schopnotí rozváět kapilární vou e vyznačuje kapilarita aktivní. Zjišťuje e tak, že o náoby voou e ponoří poní konce vzorek horniny. Voa vzlíná a nejvyšší výška zavlhčení horniny na hlainou voy v náobě e nazývá aktivní kapilární výška. Paivní kapilární výška je chopnot uržet loupec voy na ouvilou hlainou v hornině. Vzorek horniny e naytí voou a těně e vloží o trubice voou, jejíž ruhý konec je ponořen o iky. Největší výška vzorku na hlainou voy, jíž e oáhne, aniž kapilárníi otvory pronikne o trubice vzuch je paivní výška. Zjišťování kapilární výšky u hornin je veli náročné a obtížné jak v laboratorní protřeí, tak i v terénních poínkách. Výleky nebývají zcela polehlivé. 1

6 NASÁKAVOST Definice : Naákavot je chopnot horniny přijíat o vých pórů kapalinu (vou ). le ČSN , naákavot - poěr hotnoti voy přijaté vzorke k hotnoti vyušeného kaene (v % hotnoti ) Stanoví e jako přírůtek voy, kterou vzorek v určité obě za určitého tlaku a teploty přije. Toto nožtví je vztaženo buď k : počáteční hotě vzorku ve tavu vyušené při teplotě 105 C počáteční hotě vzorku určitou počáteční vlhkotí Měrná jenotka je bezrozěrná tejně jako vlhkot a vyjařuje e v procentech (%). Příprava : Pro zkoušku e připraví 3 až 5 vzorků horniny o hotnoti kažého kuu 50 až 200g. Zkouška e prováí buď za : a) norálního atoférického tlaku b) níženého atoférického tlaku c) varu Stanovení naákavoti a zánlivé pórovitoti příroního tavebního kaene a) Za norálního atoférického tlaku 1. Naákavot po 48 hoinách - hornina je vytavena naakování po obu 48 hoin za norálního atoférického tlaku Zkušební poůcky : Sušárna C Váhy přenotí 0,05g Náoby na vaření a naakování vzorku Tkanina na oušování Drátěný kartáč Vakuový zvon vývěvou Plynový kahan Exikátor Detilovaná voa převařená voa zbavená vzuchu Zkušební vzorek : 5 vzorků nepravielného tvaru, hotnot g, iniální obje 50c 3 1

7 otré hrany a rohy e otlučou, rátěný kartáče očití, oyjí po tekoucí voou vzorky e očílují a vyuší o utálené hotnoti při 105 C (Utálená hotnot je poku zěna hotnoti ezi věa váženíi po 24hoinách je enší než 0,1% hotnoti tělea. Káen, který vyšší teplotě ění vé vlatnoti (např. árovec) e uší při nižších teplotách tj. cca 35 C. ) Průběh zkoušení : vyušené a zvážené vzorky vložíe na 2 hoiny o ¼ výšky o kapaliny (převařené etilované voy) při teplotě 20 ± 5 C na alší 2 hoiny e kapalina olije na ½ výšky vzorku na alší 2 hoiny e kapalina olije na ¾ výšky vzorku po 8 hoinách e voa oplní na 2 c na vzorek po 48 hoinách e vzorky vyjou, ouší a zváží Stanovení naákavoti (výpočet) : Naákavot po 48 hoinách v % hotnoti vyušeného kaene : NV % ke S je hotnot vzorku vyušeného o utálené hotnoti [ g ] 48 je hotnot vzorku naáklého voou po 48 hoinách [ g ]. Za výleek je považován aritetický průěr z ěření na 5 vzorcích zaokrouhlený na 2 eetinná íta. 2. Naákavot o utálené hotnoti Zkouška probíhá tejně jako v přechozí přípaě pouze tí rozíle, že e zkoušené vzorky ponechají ve voě alších 5 nů. Potup naakování e leuje až o utálené hotnoti. Stanovení naákavoti (výpočet) : NV n.100% ke S je hotnot vzorku vyušeného o utálené hotnoti [ g ] n je hotnot naáklého vzorku o utálené hotnoti [ g ]. 2

8 Za výleek je považován aritetický průěr z ěření na 5 vzorcích zaokrouhlený na 2 eetinná íta. b) Naákavot za níženého atoférického tlaku Průběh zkoušení : Vyušené a zvážené vzorky e vloží o vakuového zvonu ponořeného ve voě Ve vývěvě e uržuje potlak 3kPa po obu než přetanou unikat v vzuchové bublinky Vzorky e poto nechají ponechají 2 hoiny ve voě Vzorky vyjee, oušíe a zvážíe Stanovení naákavoti (výpočet) : NV at at.100% ke S je hotnot vzorku vyušeného o utálené hotnoti [ g ] at je hotnot naáklého vzorku za níženého atoférického tlaku [ g ]. Za výleek je považován aritetický průěr z ěření na 5 vzorcích zaokrouhlený na 2 eetinná íta. c) Naákavot za varu Průběh zkoušení : Vyušené a zvážené vzorky e v náobě na vaření zalijí voou o ½ výšky Po 2 hoinách e voa olije na 2c na vzorek Vaří e 3 hoiny a po celou obu e uržuje hlaina 2c na vzorek Náoba polu e vzorke e nechají 24 hoin chlanout Vzorek e vyje, ouší a zváží Stanovení naákavoti (výpočet) : NV % ke S je hotnot vzorku vyušeného o utálené hotnoti [ g ] 100 je hotnot naáklého vzorku za varu [ g ]. Za výleek je považován aritetický průěr z ěření na 5 vzorcích zaokrouhlený na 2 eetinná íta. Lze také tanovit tzv. naákavot objeovou nebo-li zánlivou pórovitot. 3

9 Objeová naákavot Objeová naákavot e tanovuje výpočte pole vzorce : NV NV. V V ke NV je naákavot o utálené hotnoti [ % ] V je objeová hotnot zkoušeného vzorku kaene [ g/c 3 ]. 4

10 Zkušební etoy příroního kaene Stanovení oučinitele naákavoti voou půobení vzlínavoti ČSN EN Přeět nory : Tato evropká nora určuje etou pro tanovení oučinitele naákavoti voou příroního kaene půobení vzlínavoti. Potata zkoušky : Po vyušení na kontantní hotnot (utálená hotnot) je zkušební těleo ponořeno jenou vojí tranou (niky ne opracovanou tranou) o (3±1) voy a poté je ěřen nárůt hotnoti v záviloti na čae. Značky : hotnot vyušeného zkušebního tělea, v graech i náleující hotnoti zkušebního tělea běhe zkoušení, v graech A plocha trany ponořené ve voě, ve čtverečních etrech t i oby, uplynulé o počátku zkoušky bez prolev, při nichž byly ěřeny náleující hotnoti i, v ekunách C 1 oučinitel naákavoti voou půobení vzlínavoti kolo k plochá aniotropie kaene, g/ 2. 0,5 C 2 oučinitel naákavoti voou půobení vzlínavoti rovnoběžně plochai aniotropie kaene, g/ 2. 0,5 Přítroje a poůcky : Zakrytá náoba plochý ne, obahující neoxiující a nenaákavé položky zkušebních těle. Zařízení, uožňující uržet tálou výšku hlain voy v náobě. Sušárna ventilací, uožňující uržet teplotu (70±5) C. Čaoěřič přenotí 1. Váhy přenotí 0,01 g. Měřilo přenotí 0,05. Kliatizovaná ítnot na teplotu (20±5) C. Příprava zkušebních těle : Vzorkování : Zkušební laboratoř neopovíá za vzorkování, poku o to není výlovně požáána. Z hoogenních vzorků e vybere nejéně šet těle a zkouší e na vzetup voy v kažé ěru ve vztahu k orientaci jakýchkoliv ploch aniotropie (např. vrtevní plochy at.), jež ají být označeny ve všech zkušebních těleech nejéně věa rovnoběžnýi čarai. 1

11 Zkušební tělea e nahrubo oříznou nebo ohou ít jenu nebo vě zabroušené trany. Tyto trany ají být orientovány kolo. (opracovaná trana neá niky být ponořenou záklanou) Rozěry zkušebních těle : Zkušební tělea ají tvar krychle o hraně (70 ± 5) či ( 50 ± 5 ) nebo válce kruhový průřeze, jejichž průěr a výška e rovnají (70 ± 5) či (50 ±5). Vyoušení zkušebních těle : Zkušební tělea e vyouší na utálenou hotnot v ušárně ventilací při teplotě (70 ±5) C. Utálené hotnoti je oaženo, kyž rozíl ezi věa náleujícíi váženíi v intervalu (24 ±2) hoin není větší než 0,1% hotnoti zkušebního tělea. Potup zkoušky : 1. Vyoušení a zvážení zkušebních těle přenotí na 0,01 g [ g ] 2. Výpočet plochy ponořené záklany přenotí na 0,1 A [ 2 ] 3. Tělea e vloží o náobky na připravené položky, tak aby z nich počívala jen čátí vé záklany. Zajití e, aby orientace ploch aniotropie ve vztahu k vzlínající voě opovíala požaavků. 4. Záklana e ponoří o hloubky (3 ±1). 5. Sputí e čaoěřič. 6. Uržuje e utálená hlaina voy. 7. Náoba po obu zkoušky uí být uzavřená (opar voy) 8. V čaových intervalech e vyje těleo, ouší a zváží 9. Tento potup e opakuje o utálené hotnoti Pozn.: Výběr čaů závií na ruhu kaene. Pro vyoce naákavé kaeny je vhoná oba ti : 1,3,5,10,15,30,60,480 (tj. 8 h) a 1440 (tj. 24 h) inut. Pro álo naákavé kaeny jou vhoné čay : 30,60,180,480,140,2880 (48 h) a 4320 (3 ny) inut. 2

12 Tyto čay ají být ěřeny přenotí 5%. Miniálně je zapotřebí 7 ěření. Vyjáření výleků : Hotnot naáklé voy v graech, ělená plochou ponořené záklany zkušebního tělea ve čtverečních etrech jako funkce ruhé oocniny čau vyjářeného v ekunách, e vyjáří poocí grafu. Grafy e kontruují viz. Obrázek Poku korelační oučinitel ezi ěřenýi boy v první čáti grafu a regrení příka této první čáti jou větší než 0,90 (v přípaě proveené 5ti ěření) nebo než 0,95 (4 ěření), oučinitel naákavoti voou půobení vzlínavoti C 1 a C 2 je vyjářen jako klon regrení příky C 1 či C 2. Může být vypočten jako poěr ezi pořanicí a ouřanicí kteréhokoliv bou na této příce poocí náleující rovnice : C1. nebo. C2 i A. t i Zíkané honoty C 1 a C 2 jou zaokrouhleny na tři platné čílice. Legena : X naákavot voou g/ 2 Y ruhá oocnina čau 0,5 Graf 1 : Naákavot voou půobení vzlínavoti kolo k roviná aniotropie jako funkce ruhé oocniny čau pro zkušební těleo nízký oučinitele naákavoti ( C 1 86,0 g/ 2. 0,5 ) Výpočet oučinitele naákavoti voou půobení vzlínavoti poocí nelineární regrení funkce : 3

13 Znaky : y i A i - hotnot voy vztažená na plochu povrchu ponořené záklany a naáklá o čau t i g/ 2. f - konečná hotnot zkušebního tělea na konci zkoušky [g] a f A ponořené záklany a naáklá o čau t i g/ 2. - axiální hotnot voy vztažená na plochu povrchu b - oučinitel penetrace voou vztažený k élce, opovíá ruhé oocnině čau t i v [ ] Vyjáření výleků : Níže uveená rovnice e použije tehy, kyž graf, ukazující hotnot naáklé voy vztažené k ploše povrchu zkušebního tělea jako funkce ruhé oocniny čau zjištěné při zkoušce, neůže být upokojivě aproxiován věa příkai. Pro graf 2. je vhonější náleující rovnice : y i a.1 ( ) b. e t i Linearizací exponenciální funkce ( pro nízké honoty ti je e -b. ti (1-b. ti ) e rovnice (1) ění na : y a. b. i t i a C 1 nebo C 2 a.b Zíkané honoty C 1 nebo C 2 jou zaokrouhleny na tři platné čílice. 4

14 Legena : X naákavot voou g/ 2 Y ča Graf 2 : Naákavot voou půobení vzlínavoti kolo k roviná aniotropie pole regrení funkce (rovnice (2)) pro zkušební těleo nízký oučinitele naákavoti ( C 1 38,9 g/ 2. 0,5 ) 5

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Katalog výrobků Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Obah Obah Katalog Rozvoy voy PE 100.......................... 5 SafeTech RC...................... 9 Wavin TS........................

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ , PŘUV lektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle 50085-1 ( 37 0010) a dalších souvisejících nore, technických podínek a schválené dokuentace. išty a kanály vyhovují zkoušce odolnosti

Více

Chem. patrona R / kotva s vnitřním záv. RG MI Beznapěťové upevnění v tlačené zóně betonu.

Chem. patrona R / kotva s vnitřním záv. RG MI Beznapěťové upevnění v tlačené zóně betonu. 46 Chem. patrona R / kotva vnitřním záv. RG MI přehled R M hemiká patrona RG M*, RG M A4**, RG M C*** kotevní vorník RG MI*, RG MI ** kotva vnitřním závitem * galvaniky pozinkovaná oel ** nerez oel třídy

Více

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA 1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA V této kpitole se ozvíte: co rozumíme lgebrickým výrzem; jk jsou efinovány zlomky jké záklní operce s nimi prováíme; jk je

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

26.1 UŽITÍ KONDENZÁTORŮ 26.2 KAPACITA

26.1 UŽITÍ KONDENZÁTORŮ 26.2 KAPACITA 26 Kapacita SreËnÌ p Ìhoa BÏhem komorovè fibrilace, ËastÈho typu sreënìho z chvatu, p estanou sreënì komory pumpovat krev, protoûe stahy a uvolnïnì jejich svalov ch vl ken p estanou b t koorinov ny. Pacienta

Více

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa yzikálí praktiku I Úloha č10 Měřeí oporu prouícího zuchu (erze 0/01) Úloha č 10 Měřeí rychloti prouu zuchu Měřeí záiloti íly oporu protřeí a taru tělea 1) Poůcky: Aeroyaický tuel, ikroaoetr, Pratloa trubice,

Více

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU NEREZ KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU Obsah, řazeno le norem DIN DIN 84 Šroub s válcovou hlavou a průběžnou rážkou str. 3 DIN 94 Závlačka str. 4 DIN 125 Položka plochá pro šroub se šestihrannou hlavou str.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY TECHNIKY návoy o cvičení prof. Ing. Bořivoj Groa, DrSc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. Ing. Petr Trávníček 0 I. Rekuperační výměník tepla... 3 0. Zaání cvičení...

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b. KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola

Více

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz 2015 CENÍK Tranportbetonu a značkových produktů Provoz Kladno www.tranportbeton.cz Základní informace Čekomoravký beton, a.. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 PROVOZ KLADNO Milady

Více

Kovové vlnovce a kompenzátory

Kovové vlnovce a kompenzátory Kovové vnovce a kopenzátory 87cz//0/0/0 Witzenann Opava po. r.o. Nákadní u. č. 7 7 0 Opava Teefon: +4 6 8 Teefax: +4 6 opava@witzenann.cz www.witzenann.cz OBSAH Witzenann Opava Předtavení firy Witzenann

Více

2.2.6 Tepelné izolace

2.2.6 Tepelné izolace ..6 Tepelné izolace Přepoklay: 5 Pomůcky: le, talířek, va mikrotenové pytlíky, Opakování z minulé hoiny: Vnitřní energie se přenáší třemi způsoby: veení prouění záření Př. 1: Máme va stejné kousky leu.

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z ušlechtilé oceli

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Třetí Dušan Hložanka 30. 4. 2014. Název zpracovaného celku: MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU ŠROUBOVÉ MECHANISMY

Třetí Dušan Hložanka 30. 4. 2014. Název zpracovaného celku: MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU ŠROUBOVÉ MECHANISMY řeět: Roční: Vytvoři: Datu: tavba a provoz strojů Třetí Dušan Hožana 0. 4. 014 Název zpracovaného ceu: ECHANIY OBECNÉHO OHYBU ŠROUBOVÉ ECHANIY A. Charateristia Šroubový echanisus tvoří ineaticá vojice

Více

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T 35 Úvod / kontakty 3 Trouby 5-11 Kanalizaèní program 12-23 Vodomìrné šachty 24-25 Vputi ulièní a horké 26-29 Jímky kruhové 30-31 Silnièní panely / opìrné tìny 32-33 Rámové proputi

Více

Kompresory pístové. Další dělení je možné podle počtu stupňů, pohonu, dopravované látky, způsobu chlazení atd.

Kompresory pístové. Další dělení je možné podle počtu stupňů, pohonu, dopravované látky, způsobu chlazení atd. Kopreory pítové Rozdělení Hlavní čáti Pracovní oběhy p.k.-princip činnoti Základní výpočty pro jednotupňový kopreor Několikatupňová kopree Základní výpočty pro dvoutupňový kopreor Upořádání vícetupňových

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo ateriálu Název školy Autor Teatický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_11 Zkoušky kaeniva Střední průyslová škola a Vyšší odborná škola,

Více

iglidur "Clips" pouzdra iglidur

iglidur Clips pouzdra iglidur iglidur Produktová řada Snadná montáž Dvě příruby Dobrá odolnot proti opotřebení Samomazné předvídatelnou životnotí Speciální rozměry jou možné HENNLICH.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval. Produktová řada pro aplikace vytápění, chlazení a klimatizace

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval. Produktová řada pro aplikace vytápění, chlazení a klimatizace Pájené eskové výměníky tepla Alfa Laval Prouktová řaa pro aplikace vytápění, chlazení a klimatizace Technické úaje a rozměry Pájené eskové výměníky tepla Alfa Laval CB14 CBH18 CB20 CB27 CB52 CB76 CB77

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

W 36 Příčky Knauf Vidiwall

W 36 Příčky Knauf Vidiwall W 36 08/2009 W 36 Příčky W 361 W 362 W 365 W 366 Příčka - jednoduchá příčka jednoduché opláštění Příčka - jednoduchá příčka dvojité opláštění Příčka - dvojitá příčka dvojité opláštění Příčka - instalační

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška Prvky betonových kontrukcí BL01 8 přednáška Schodiště chody vyložené chody oboutranně podporované chodnice podetová deka podetový noníky chody dekové Prvky chodiště chodišťový tupeň chodišťové rameno chodnice

Více

Generátor s IO 555 101-3R

Generátor s IO 555 101-3R Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Čílo úlohy Generátor IO 555 101-3R Zadání 1. Pomocí IO 555 navrhněte

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9. Voda a vodní pára Při výpočtech příkladů, které jsou zaěřeny na výpočty vody a vodní páry je důležité si paatovat veličiny, které jsou kritické a z hlediska výpočtu i nezbytné. Jedná se o hodnoty teploty

Více

13 Analytická geometrie v prostoru

13 Analytická geometrie v prostoru Anlytická geometrie v rostoru Nyní se změříme n tříimenzionální rostor využijeme vlstností, které ze ltí ozor v rovině neltí.. Poznámk: Okování u = (u,u,u ), v = (v,v,v ) - vektory sklární součin vektorů

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230 Kabelové vlečky pojezem v C-profilu Obah Sytém kabelových vleček - program 0230 C-profily a upevňovací materiál 3 Kabelová vlečka pro ploché kabely 3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely 3 C-profily a přílušentví

Více

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB Analýza arametrů měřených řive aomoace a vergence oa v rogramu MATLAB Václav Baxa*, Jarolav Duše*, Mirolav Dotále** *Katera raioeletroniy, FEL ČVUT Praha **Oční oělení, Nemocnice, Litomyšl Abtrat Práce

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento stuijní materiál vznikl za finanční popory Evropského

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gynáziu, Otrava-Poruba, Č. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH ANTONÍN BALNAR Otrava 005 Recenze: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Publikace byla vytvořena v ráci projektu

Více

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží název zatížení víko odvětrání hmotnot výška (v) průměr zboží Řez poklopem v kn provedení kg mm mm A 1 BETON - LITINA PARK A 15 bet/litin ne 69,5 75 625 Zb A 2 LITINA A 15 litina ne 53 75 625 Zb B 2 BETON

Více

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Druha kameniva podle objemové hmotnosti: Kamenivo - je přírodní nebo umělý zrnitý materiál, anorganického původu určený pro stavební účely, jehož zrna projdou kontrolním sítem sčtvercovými otvory o velikosti 25 mm Kamenivo Druhy kameniva podle

Více

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů Zbyněk Svoboa, FSv ČVUT Praha Půvoní text ze skript Stavební fyzika 3 z roku 004. Částečně aktualizováno v roce 04 přeevším s ohleem na změny v normách.

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

1.8.5 Archimédův zákon I

1.8.5 Archimédův zákon I 185 Archiméů zákon I Přepoklay: 1803 Peagogická poznámka: Archiméů zákon je jením z nejlepších lakmusoých papírků ýuky fyziky Z mně nejasných ůoů zná jeho znění téměř kažý, ale jen zlomek stuentů í, co

Více

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE (kovová vazba) DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE (kovová vazba) DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Ojenávky: VI GlassParner s.r.o. U náraží 1297, 511 01 Turnov Bezplaný poraenský servis: Eva Brunclíková M: +4 604 272 5 E-mail: info@vi-glassparner.com www.vi-glassparner.com IAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE

Více

DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky

DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky Technická specifikace: Nebroušená, vlhku odolná mikroštěpková deska s velmi tvrdým povrchem určená pro dřevěné konstrukce ve vlhkém prostředí. Deska s vysokou hustotou

Více

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ 215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším

Více

330C L 330C LN. Hydraulická rýpadla. Vznětový motor Cat C-9 ATAAC

330C L 330C LN. Hydraulická rýpadla. Vznětový motor Cat C-9 ATAAC 330C L 330C L Hydraulická rýpadla Vznětový otor Cat C-9 ATAAC Celkový výkon Čistý výkon Rozsah provozních hotností Rychlosti pojezdu Tažná síla 197 kw/264 k 181 kw/243 k 34 300 až 37 300 kg 5,0/3,3 k/hod

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

Scintilační gama spektrometrie

Scintilační gama spektrometrie 1 Scintilační gama pektrometrie Úkolem cintilační pektrometrie záření γ může být - tanovení energií fotonů interagujících e cintilačním detektorem a - analýzou energetického pektra určení radionuklidů

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Lukáš Vejelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2.2.23

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100) a dalších souvisejících nore, TP a schválené dokuentace. Použitý

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z měi a červeného bronzu testovaný pole DVGW pracovního

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Mosazné kulové kohouty Optibal plnoprůtočné

Mosazné kulové kohouty Optibal plnoprůtočné Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován pole DIN-EN-ISO 9001. Mosazné kulové kohouty Optibal plnoprůtočné Datový list Rozsah pouití: Kulové kohouty Oventrop Optibal z mosazi s plným průtokem se

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií Útav Strojírené technologie Zadání: Speciální technologie č. zadání: Cvičení Zhotovení trojní oučáti poocí oderních technologií Poznáy: Pro zadanou trojní oučát (hotový výrobe) dle pořadového číla viz

Více

VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička

VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU Ing. Aleš Hrdlička Katedra technické kybernetiky a vojenké robotiky Vojenká akademie v Brně E-mail: hrdlicka@c.vabo.cz Úvod Tento článek popiuje jednoduchou

Více

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2 i I i II... i F i..k Binární mě, ideální kaalina, ideální lyn x y y 2 Křivka bodů varu: Křivka roných bodů: Pákové ravidlo: x y y 2 n I n x I z II II z x Henryho zákon: 28-2 U měi hexan() + hetan(2) ři

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky

ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky +GF+ 123 MATICE ze utáhnout jením otočením ICOBĚŽNÍKOVÉ TĚSNĚNÍ pro perfektní těsnící výsleky ZAÁŽKA efi nující koncovou pozici matice při utažení ZÁMEK

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA TÜV Süddeutchland Holding AG Lihovarká 12, 180 68 Praha 9 www.uvmv.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Metodika pro hodnocení vozidel v jízdních manévrech na základě počítačových imulací a jízdních zkoušek. Simulační

Více

Regulátor tlakové diference 2005.04. Technický popis

Regulátor tlakové diference 2005.04. Technický popis STAP (DN 15 50) 6 5 5 CZ Regulátor tlakové iference 2005.04 Technický popis Oblast použití: Systémy vytápění a chlazení. Funkce: Regulace tlakové iference Nastavitelné Dp Vsuvka pro měření Uzavírání Vypouštění

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 003 004 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO M 0030 Vyjádřete jedním desetinným číslem (4 ½ 4 ¼ ) (4 ½ + 4 ¼ ) Správné řešení: 0,5 Zjednodušte výraz : ( 4)

Více

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo B. Vyavení laoratoře Záklaním pracovním prostorem při laoratorních cvičeních je pracovní stůl. Osahuje všechny záklaní pomůcky potřené pro zpracování jenotlivých úkolů. Pracovní stoly jsou očíslované a

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Uiverzita Tomáše Bati ve Zlíě LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Název úlohy: Iterferece a teké vrstvě Jméo: Petr Luzar Skupia: IT II/ Datum měřeí: 3.říja 007 Obor: Iformačí techologie Hooceí: Přílohy: 0

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí 3. úloha EZ1 Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí Cíl úlohy Orientační stanovení účinnosti tepelného zdroje na biomasu pomocí elektrochemické analýzy kouřových plynů respektive pomocí zjednodušeného

Více

5.4.6 Objemy a povrchy rotačních těles I

5.4.6 Objemy a povrchy rotačních těles I 5.4.6 Objey a povchy otačních těle I Předpoklady: 050405 Pedagogická poznáka: Stejně jako u nohotěnů i u otačních těle e vzoce po objey a obahy e neodvozují, žáci ohou využívat tabulky a cíle hodin je,

Více

Membránové oddělovače pro tlakoměry

Membránové oddělovače pro tlakoměry PressureGauges08 cz2kor1 13.2.12 21:02 Stránka 79 ěření kontrola analýza Meránové oddělovače pro tlakoěry Měřicí rozsay: 0...1 ar to 0...00 ar tax: 350 C Ocrana ěřicío zařízení vůči agresivní, vysoce viskózní,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Tvorba technické dokumentace Fáze projektové dokumentace z hlediska stavebního řízení Průběh stavebního řízení

Více

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí 4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí Předpoklady: 4102, 4104, mechanická práce Př. 1: Spočítej ílu, která půobí náboj o velikoti 2 10 5 C, který e nachází v elektrickém poli o intenzitě 2500 N C 1. Nejjednodušší

Více

Teplem smršťovací hadice Izolace, identifikace a ochrana vašich vodičů a kabelů

Teplem smršťovací hadice Izolace, identifikace a ochrana vašich vodičů a kabelů Teplem smršťovací haice Izolace, ientifikace a ochrana vašich voičů a kabelů Shrink-Kon Pro izolaci a ochranu kabelů Poku je o izolaci spoléhejte na ABB! snano použitelné teplem smrštitelné tlustostěnné,

Více

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ EN CZ SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ Tria TM NAKLADAČ PRO NIŽŠÍ VÝKONOVOU ŘADU TRAKTORŮ P P 4P 6P 8P N N 4N 6N POLEH Tria: Spolehlivý a překvapivě dostupný. Opravdu spolehlivý, produktivní a ergonoický

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS P 80-06-14 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

KATALOG A CENÍK 2012. Platnost od 1.1.2012 Ceny jsou uvedeny bez DPH. N e r e z o v ý k o m í n o v ý s y s t é m

KATALOG A CENÍK 2012. Platnost od 1.1.2012 Ceny jsou uvedeny bez DPH. N e r e z o v ý k o m í n o v ý s y s t é m CZ SK KTOG CENÍK 2012 Platnost o 1.1.2012 Ceny jsou uveeny bez PH N e r e z o v ý k o m í n o v ý s y s t é m N e r e z o v ý k o m í n o v ý s y s t é m OSH Přehle komínových systémů (proveení spoje)...

Více

PŘÍTECH. Smykové tření

PŘÍTECH. Smykové tření PŘÍTECH Smykové tření Gymnázium Cheb Nerudova 7 Tomáš Tomek, 4.E 2014/2015 Prohlášení Prohlašuji, že jem maturitní práci vypracoval amotatně pod vedením Mgr. Vítězlava Kubína a uvedl v eznamu literatury

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více