1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s."

Transkript

1 1

2 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní rok. Co významného nám tedy rok 2013 přinesl a čím byl pro nás významný a zajímavý? Loňský rok pro mne není vůbec jednoduché bilancovat a hodnotit. Přinesl nám okamžiky a chvíle radostné a pozitivní, ale také situace, kdy jsem jako ředitel nabyl dojmu, že se v konečném důsledku jednalo zřejmě o nejsložitější a nejkomplikovanější rok za dobu, kdy vykonávám funkci ředitele nemocnice a předsedy představenstva obchodní Společnosti BMN, a.s. Již od počátku roku bylo jasné a zřejmé, že udržet zdravou ekonomiku nemocnice bude tentokrát velmi obtížné. Objektivní vnější parametry byly nastaveny tak, že i při maximální snaze všech zaměstnanců naší nemocnice, v čele s vedením, nebylo možné udržet vyrovnané hospodaření. Jedním z klíčových a hlavních faktorů, který negativně ovlivnil vývoj hospodaření v celém českém zdravotnictví v loňském roce, byla velmi restriktivní a tvrdá úhradová vyhláška exministra zdravotnictví Hegera, která dramaticky snížila úhrady zdravotnickým zařízením. Kromě toho byla v této vyhlášce zakomponována také nesmírně přísná regulační omezení (pokuty za extramurální - vyžádanou péči, lékové regulace, krátící koeficienty,..). Tato kombinace vedla k tomu, že na straně výnosové přišla zdravotnická zařízení, naší nemocnici bohužel nevyjímaje, o milióny korun. Co se týče nákladů, tak se nám podařilo, i přes zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na léky a zdravotnické prostředky, udržet nákladové položky v rozumném rozmezí, okolo 99% finančního plánu. Za klíčové faktory, které ovlivnily hospodaření nemocnice v loňském roce, tedy považuji 2 věci: restriktivní a téměř likvidační úhradovou vyhlášku a ruku v ruce s tím jdoucí a také související chování zdravotních pojišťoven, které většinou, až na čestné výjimky, využily této situace jednoznačně a zcela pragmaticky ve svůj prospěch na úkor zdravotnických zařízení. Ve 2.polovině roku již bylo zřejmé, že rozhodnutím Ústavního soudu budou, s účinností od 1.ledna 2014, zrušeny regulační poplatky za hospitalizace pacientů. To je již ale jiný příběh, nedotýká se přímo roku 2013 a tuto záležitost a její dopady budeme podrobně probírat a hodnotit ve Výroční zprávě za rok Jsem si vědom toho, že se nyní budu opakovat, ale musím opět zmínit a zdůraznit dlouhodobou dobrou spolupráci s naším majitelem, Městem Bohumín. Ne každá nemocnice má štěstí na tak osvíceného a trpělivého partnera. Financování celého českého zdravotnictví je dlouhodobě velmi složité a u menších regionálních a soukromých nemocnic to platí dvojnásob. O to více si vážíme pozitivního a vstřícného přístupu našeho majitele a jsme za něj opravdu vděčni. Závěrem mi prosím dovolte, abych tak, jako jsem vyslovil poděkování našemu majiteli, Městu Bohumín, jsem poděkoval i všem našim zaměstnancům za pracovitost, loajalitu vůči zaměstnavateli i vstřícnost a ochotu vůči našim klientům. Myslím, že naši pacienti toto vnímají, oceňují a tím, že naši nemocnici navštěvují, to dostatečně prokazují. Vážíme si jejich důvěry, jsme a budeme tady pro ně i nadále jako spolehlivý, solidní a stabilní partner. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 2

3 2 Charakteristika a orgány společnosti 2.1. Poslání a cíle společnosti Posláním společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. je zajištění kvalitní zdravotnické lůžkové a ambulantní péče v základních oborech jako jsou interna, chirurgie, gynekologie a to ve standardním rozsahu se zaměřením na diagnostiku a léčbu akutních i chronických chorob. Na prvním místě našeho úsilí je odborně léčený, ošetřovaný a spokojený pacient. Chceme se zaměřovat na diagnostiku a komplexní léčbu akutních i chronických chorob stále rostoucí populace seniorů Moravskoslezského kraje Založení a charakteristika společnosti Obchodní firma: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Sídlo společnosti: Bohumín - Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Zápis v Obchodním rejstříku: 26. Května 2004 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče, a to ústavní, ambulantní a komplementární. Datum vzniku: 26. Května 2004 Základní kapitál společnosti: Kč (157 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě Kč). Předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní, pronájem a půjčování věcí movitých, praní, žehlení, opravy a údržba a oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská činnost, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Poskytování zdravotní péče, a to ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, která je 3

4 poskytována jako: lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství - interní oddělení, chirurgie chirurgické oddělení, gynekologie a porodnictví - gynekologické oddělení, ošetřovatelské oddělení, oddělení následné péče léčebna dlouhodobě nemocných, ambulantní péče v oborech: vnitřní lékařství, diabetologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, praktické lékařství pro dospělé Řídící orgány společnosti k Představenstvo Předseda Místopředseda Člen MUDr. Vojtěch Balcárek Ing. Josef Stoklasa Ing. Yvona Placzková Dozorčí rada Předseda Členové MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Roman Honysz Marie Neudertová Mgr. Zina Nováčková Mgr. Věra Palková Světluše Teasařová Management společnosti Ředitel Náměstek pro správu a techniku Ekonomický náměstek Náměstek pro ošetřovatelskou péči MUDr. Vojtěch Balcárek Ing. Josef Stoklasa Ing. Yvona Placzková Mgr. Zina Nováčková 4

5 Ředitel 2.4. Organizační řád Asistentka ředitele Manažer kvality Primář chirurgického oddělení Náměstek pro správu a techniku Ekonomický náměstek Náměstek pro ošetřovatelskou péči Primář interního odd. Primář gynekologie a miniinvazivní chirurgie Primář CLS Primář OaARO Prim RDG oddělení Operátor inform. a telekom. technologií Vedoucí stravovacího provozu Vedoucí prádelny Vedoucí provozního úseku Vrátnice Doprava Vedoucí finanční účtárny Všeobecná účetní Materiálová účetní Majetková účetní Pokladní Asistent hyg. služby Sestra pro soc. služby Sestra pro onkologii a zdravotní výchovu Vrchní s. odd. CHIR Vrchní s. odd. INT Vrchní s. odd. GYN Primář OKB Primář rehabilitačního oddělení Vedoucí údržby Nákup a technik Energetik Vedoucí personální a mzdové agendy Mzdová účetní a referentka pro personalistiku Staniční sestry CLS Vrchní sestra OaARO Vedoucí laborant OKB Vedoucí laborant RDG Vedoucí lékař ambul. TRN a kalmetizace Lékař alergologickoimunologické amb. Technik pro nakládání s nebezpečnými látkami Referent pro ZP Vedoucí reh. pracovník Vedoucí sestra TRN Sestra aler.-imuno. amb. Lékař dietolog Vedoucí ús. úklid.služby Ref.přijímací kancelář 5 Ref. arch.a spis.služby Nutriční terapeutky

6 3 Všeobecné údaje 3.1. Všeobecné údaje BMN, a.s. léčebná péče Lůžkový fond Lůžka akutní péče z toho lůžka JIP Lůžka následné péče z toho lůžka zdravotně - sociální Lůžka BMN celkem Využití lůžkového fondu srovnání 2012 / 2013 Oddělení Hospitalizace Průměrná ošetřovací doba Ošetřovací dny 911 / ,88 / 5, / Interní lůžka I 981 / ,45 / 6, / Interní lůžka II z toho JIP 348 / 325 4,71 / 5, / / ,34 / 3, / Chirurgická lůžka z toho JIP 401 / 393 3,79 / 3, / /1297 2,85 / 3, / Gynekologie lůžka 140 / ,85 /44, / Ošetřovatelské odd. I 162 / ,77 / 41, / Ošetřovatelské odd. II 14 / ,35 / 86,88 xxx Sociální lůžka I 15 / ,6 / 209,52 xxx Sociální lůžka II 158 / ,07 / 52, / LDN BMN celkem / xxx /

7 Výkony Počet hospitalizovaných Počet operací z toho laparoskopické operace Počet ambulantních ošetření Charakteristika oddělení Interní oddělení MUDr. Martin Jakubják, primář Soňa Adamčíková, vrchní sestra Interní oddělení poskytuje standardní zdravotní péči v oboru vnitřního lékařství se zaměřením na kardiologii a gastroenterologii. Pracoviště taktéž zajišťuje intenzívní péči u akutních stavů, které vyžadují včasnou diagnostiku a urgentní a neodkladnou léčbu. Na oddělení JIP je zaznamenána velmi dobrá spolupráce s Kardiocentrem Třinec Podlesí či s kardiologií Fakultní nemocnice Ostrava. Na tato specializovaná pracoviště jsou převáženi pacienti s akutním infarktem myokardu k časné akutní koronografii. V oblasti urgentního řešení akutních stavů centrální mozkové příhody se stává prioritou úzká spolupráce s CT pracovištěm a neurologickým oddělením nemocnice v Karviné 6 a Iktovým centrem Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Součástí interního oddělení je i pohotovostní služba, která je poskytována občanům 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Interní ambulance v areálu nemocnice, včetně endoskopického sálku, se zaměřuje na péči o pacienty s chorobami srdce a zažívacího traktu. Kardiologická ambulance eviduje za minulý rok léčených pacientů a provedla celkem vyšetření/ošetření. V gastroenterologické ambulanci bylo evidováno 445 léčených pacientů a 1574 vyšetření/ošetření za rok. Diabetologická ambulance, která se nachází ve Středisku zdravotních služeb na Čáslavské ul. v Bohumíně, registruje léčených pacientů a provedla vyšetření/ošetření za rok. Velkou předností diagnostického traktu jsou krátké čekací lhůty, které se pohybují kolem sedmi dnů a v případě urgence zdravotního stavu klienta i dříve. 7

8 r r Výkony: echokardiografie ergometrie gastroskopie polypektomie endo. stavění krvácení kolonoskopie biopsie punkce břišní punkce hrudní 19 3 punkce sternální 4 15 Ambulance zajišťuje také závodní preventivní péči zaměstnancům firmy BONATRANS GROUP a.s., BOSPOR spol. s.r.o., Centra sociálních služeb Bohumín, p.o., ŽDB DRÁTOVNA a.s., MS UTILITIES SERVICES a.s., VIADRUS a.s., Santé s.r.o, Kardia s.r.o Chirurgické oddělení MUDr. Tomáš Sobalík, primář PhDr. Andrea Vilímková, vrchní sestra Chirurgické oddělení poskytuje standardní péči v oblasti všeobecné chirurgie a traumatologie. V souladu s moderními trendy v medicíně preferuje naše pracoviště při operacích v dutině břišní miniinvazivní přístupy a postupy a to i v případě operací pro nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku. V oblasti traumatologie standardně ošetřujeme monotraumata dlouhých kostí, i zde uplatňujeme metody miniinvazivního ošetření s využitím moderních osteosyntetických implantátů. Stále častěji ošetřujeme skeletální poranění drobných kostí ruky vzhledem ke zvyšující se frekvenci těchto úrazů. V předchozím roce jsme zakoupili pro tato poranění speciální operační instrumentárium a letos opět s využitím sponzorského daru jsme pořídili novou vrtačku na operační sály. Naše oddělení a JIP je kompletně vybaveno novými polohovatelnými postelemi a nočními stolky. Některé postele navíc disponují nafukovacími matracemi pro vysoce rizikové a dlouhodobě ležící pacienty. Nadstandartní pokoje jsou nově vybaveny nábytkem a audiovizuální technikou. Samozřejmostí je v dnešní době přístup na internet pomocí Wifi. 8

9 Trvalou součástí našeho týmu se stal nutriční lékař a nutriční terapeut, jejichž odborný dohled přispívá k prevenci a především k řešení problémů s výživou pacientů. Ambulantní péče je zajištěna ve dvou ambulancích a infuzním stacionáři. V rámci ambulancí je také provozována i traumatologická, mamologická, kýlní a dispenzární poradna pro naše pacienty po operacích onkologických onemocnění či s potencionálně maligními onemocněními tak, aby byla zajištěna komplexnost jejich terapie. Stále více se zabýváme problematikou vlhkého hojení ran. Aktivně se vybraný lékařský i sesterský personál věnuje této problematice a poskytuje odbornou pomoc a dohled při léčení chronických ran v rámci celé nemocnice. Novinkou je zařazení systému podtlakové terapie do léčby těchto defektů.s Ošetřovatelská péče na chirurgickém pracovišti je nepostradatelnou složkou multidisciplinární péče o pacienty. Cílem zdravotnického personálu je zajistit kvalitní péči na profesionální úrovni. Tak jako v předešlých letech je odborná erudice nelékařských pracovníků chirurgického pracoviště zajištěna v rámci celoživotního vzdělávání. Všeobecné sestry se vzdělávají v bakalářském studiu, v oboru všeobecná sestra na Slezské univerzitě v Opavě a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Vzdělávání bylo rovněž realizováno formou odborných seminářů, kurzů a projektů. Vzhledem k tomu, že Bohumínská městská nemocnice, a.s. je jedním z partnerů zapojených do projektu Jesenius z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměstnanci absolvovali certifikované kurzy, např. imobilizace a transport nemocných s traumatem, komunikační techniky v problematických situacích, duševní hygiena pro pracovníky ve zdravotnictví. Zároveň aktivní prezentace konkrétních sdělení na odborných konferencích a v publikacích, umožnila expertní veřejnosti vhled do problematiky chirurgie a intenzivní péče. Chirurgické pracoviště se rovněž podílelo na vzdělávání budoucích lékařů a nelékařských pracovníků, kdy odborné stáže na chirurgickém oddělení a jednotce intenzivní péče absolvovali studenti všeobecného lékařství, bakalářského a vyššího odborného studia oboru všeobecná sestra a zdravotnický záchranář. Chirurgické pracoviště pokračuje v modernizaci jednotlivých prostor, zařízení a pomůcek. Za zmínku určitě stojí vyčlenění a vybavení pokoje určeného jako čekárna pro pacienty, kteří podstupují výkon v lokální anestezii, rekonstrukce nábytku v pracovně sester na chir. ambulanci I a II, vybavení čekárny novými lavicemi a zřízení dětského koutku. Pokoje na chirurgickém oddělení byly vybaveny novými jídelními stoly. Na chirurgickou ambulanci byl pořízen nový polohovatelný a elektricky ovladatelný vyšetřovací stůl na operační sálek. 9

10 Oddělení gynekologie a miniinvazivní chirurgie MUDr. Pavel Holub, primář Bohuslava Woznicová, vrchní sestra Na oddělení gynekologie bylo v roce 2013 přijato žen, z toho 499 klientek k operativnímu řešení a 548 k malým zákrokům v krátkodobé anestezii, tj. hysteroskopii, abrazi, revizi nebo ukončení těhotenství na vlastní žádost. Operace se provádí převážně miniinvazivně, endoskopicky, jen u 9 klientek probíhala operace klasicky přes stěnu břišní a u 14 žen cestou vaginální bez pomocí laparoskopu. Oddělení gynekologie se též zabývá onkologickými zákroky. V minulém roce 11 žen podstoupilo radikální operaci pro zhoubné onemocnění. Tyto ženy jsou pak sledovány v naší ambulanci, kde je jim poskytnuta komplexní péče. Roční statistika gynekologické ambulance vykazuje ošetřených žen. Ve výkazu o činnosti odborných ambulancí se mimo jiné evidují preventivní prohlídky, sledování žen v těhotenské poradně, konziliární a indikační vyšetření. Na ultrazvukovém přístroji zn. Thosiba bylo provedeno UZ vyšetření, jak u žen z gynekologie, tak přicházejících z jiných oddělení nebo z terénu Centrum léčby seniorů MUDr. Václav Sosna, primář Jana Rakowská, staniční sestra LDN chronické geriatrie Jarmila Krajčová, staniční sestra ošetřovatelského oddělení 1 Lada Vincková, staniční sestra ošetřovatelského oddělení 2 Kolarčíková Tamara DiS., zdravotně - sociální pracovník Jednotlivá oddělení centra léčby seniorů poskytují komplexní péči klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje ať už primárně, či po provedení nezbytných diagnostických a léčebných výkonů další lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační či jinou specifickou péči (např. dohled nutričního terapeuta, rehabilitační ošetřovatelství nácvik všedních denních činností apod.) s cílem stabilizace zdravotního stavu, obnovy určitého stupně soběstačnosti a umožnění návratu do domácího prostředí. Klientům, jejichž zdravotní stav nedovoluje plnou obnovu soběstačnosti, nabízíme prostřednictvím sociální pracovnice možnost zajištění asistence 10

11 pracovníků domácí péče při pobytu doma, případně pomoc při zajištění pobytu v zařízeních sociální péče. I naše zdravotnické zařízení je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tyto služby jsou zajišťovány klientům s neuspokojivým nebo nevyřešeným sociálním zázemím, a to na 20 zdravotně-sociálních lůžkách v rámci ošetřovatelského oddělení Anesteziologicko resuscitační oddělení, operační sály MUDr. Ivo Pospíšil, primář Naděžda Vavříčková, vrchní sestra Personál tohoto oddělení má na starosti veškerý servis pro operační výkony. Lékaři ARO se podílí na předoperační přípravě pacientů, zabezpečují podání celkové nebo regionální anestézie během operačních výkonů. ROZBOR OPERACÍ Mezosept.oper Septické oper Kostní operace Urologické oper Chirurgie-celk Chirurgie-lok Chirurgie celkem Gynekologické op Operace celkem z toho LCHCE L App L He L Dg L střeva Laparo chirurgie Laparo gynekol Laparo celkem

12 Rehabilitační oddělení MUDr. Martin Žiak, primář Jana Sedláčková, vedoucí fyzioterapeut Pracoviště nabízí standardní portfolio služeb rehabilitační a fyzikální terapie. V rámci péče oddělení poskytuje řadu metodik zahrnující, kromě individuálního tělocviku, také mobilizační a měkké techniky, reflexní masáže a u specifických skupin onemocnění, jako např.u neurologických, speciální terapeutické metody (Bobath pro dospělé, Kabatova metoda). Při rehabilitační léčbě dětí je využíván koncept manželů Bobathových a Vojtova metoda. Jako součást léčby sterility u žen je uplatňována metoda Mojžíšové, u cévních a lymfatických otoků manuální lymfodrenáže. Ke zlepšení funkce kloubů, svalů, zmírnění otoků a tlumení bolesti se využívá metoda tejpování lepení fixačních pásků na postižený kloub. Za rok 2013 bylo na rehabilitačním oddělení nově přijato k léčbě pacientů, z toho 762 hospitalizovaných. V minulém roce naše fyzioterapeutky provedly výkonů fyzikální terapie a výkonů léčebné tělesné výchovy. 27 dětí s vývojovými vadami bylo rehabilitováno speciální metodou Vojty nebo manželů Bobathových Radiodiagnostické oddělení MUDr. Pavel Kantor, primář Ivo Kott, vedoucí radiologický asistent Náplní činnosti RDG oddělení je diagnostika chorob pomocí zobrazovacích metod s využitím ionizačního záření - rentgenu a ultrazvuku. Oddělení poskytuje služby lůžkovým oddělením nemocnice, jejím ambulancím a také praktickým lékařům z širokého okolí. RDG oddělení, nacházející se v budově pavilonu A, disponuje 1 skiagrafickou vyšetřovnou s přístrojem MP-15B a l skiaskopicko-skiagrafickou vyšetřovnou s přístrojem Chiralux 2 se skiaskopickou sklopnou stěnou Chirospekta 2. Ke snímkování pacientů ve vážném zdravotním stavu využíváme 2 pojízdné rtg přístroje Movus 2/4, se kterými můžeme rentgenové snímky zhotovit přímo na pokojích pacientů. V průběhu kostních operací na operačním sále využíváme tzv. rtg C-rameno značky OEC Series

13 Snímkovna RDG oddělení umístěná v pavilonu D je vybavena přístrojem MP-15B a k diagnostice onemocnění prsů využíváme mamografický přístroj Planmed Sophie. V únoru 2013 byl na toto RDG pracoviště zakoupen od firmy Foma nový automatický vyvolávací automat Colenta MEDIPHOT 900E. Veškerá naše přístrojová technika prochází každoročně důkladným technickým prověřením a musí splňovat ty nejpřísnější zákonné bezpečnostní normy. Sonografická vyšetření provádíme moderním ultrazvukovým přístrojem Philips MD15 s barevným mapováním. Zaměřujeme se na vyšetření v oblasti břicha, štítné žlázy, prsů, varlat, struktury měkkých tkání, dále pak na vyšetření žil a tepen s barevným zobrazením. Pod ultrazvukovou kontrolou provádíme také malé intervenční výkony (punkce, biopsie, drenáže). Ortoped zde provádí preventivní ultrazvukové vyšetření kyčlí u novorozenců. V roce 2013 bylo provedeno celkem: z toho: vyšetření 264 skiaskopických vyšetření 590 provedených vyšetření na operačním sále 715 mamografických vyšetření ultrazvukových vyšetření Oddělení klinické biochemie a hematologie Ing. Viktor Tůma, primář Mgr. Jana Lovásová, vedoucí laborant Režim provozu laboratoře je nepřetržitý. Pracovní doba laboratoře v denním režimu je od 6 do 14 hodin. Nepřetržitý provoz oddělení po 14.hodině a během dní volna je zajištěn formou pohotovostních služeb. Oddělení je evidováno v registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V říjnu 2013 splnilo oddělení úspěšně všechny podmínky Auditu II NASKL zásad systému kvality práce dle normy ISO pro odbornost 801. Oddělení se rovněž dlouhodobě úspěšně zúčastňuje celostátního hodnocení 13

14 systému externí kontroly kvality (SEKK), kde v roce 2013 získalo všechny certifikáty pro provádění nabízených vyšetření. Rozsah nabízených služeb, včetně informací k jednotlivým vyšetřením a další praktické informace jsou přehledně zpracovány v Laboratorní příručce, která je dostupná na webových stránkách nemocnice Případné rozšíření portfolia nabízených vyšetření a potenciál dalšího růstu je omezen celkovou situací ve zdravotnictví a restrikční politikou zdravotních pojišťoven. Přesto oddělení dlouhodobě vykazuje vysokou stabilní výkonnost. V roce 2013 provedlo oddělení celkem vyšetření v celkové hodnotě bodů. Meziroční nárůst počtu bodů za provedená vyšetření je 10,28 %. Podrobnější údaje o výkonnosti oddělení jsou uvedeny v tabulce. rok 2013 rok 2012 ústavní ambulantní ústavní ambulantní počet vyšetření rok 2013 rok 2012 počet bodů ,28 % % Alergologická ambulance pro děti a dospělé MUDr. Vojtěch Balcárek Bc. Lucie Banasová, všeobecná sestra Ambulance alergologie a klinické imunologie dispenzarizuje a léčí pacienty s bronchiálním astmatem, alergickou rýmou, dermatitidou a pacienty s imunodeficiencí s převahou poruch protilátek. Pracoviště v minulém roce provedlo celkem vyšetření/ošetření (+ 257 vyš. ve srovnání s r. 2012), kožních testů ( ), spirometrií (+ 89) a 168 léčebných inhalací (+ 92). Roční výkaz o činnosti uvádí, že bylo léčeno celkem pacientů z toho 809 dětí do 19 let Plicní ambulance a kalmetizace MUDr. Helena Klimšová Jana Kotová, všeobecná sestra 14

15 Tato ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a také preventivní péči u všech onemocnění dýchacího ústrojí včetně nádorů dolních dýchacích cest a tuberkulózy. V roce 2013 bylo provedeno celkem vyšetření/ošetření (- 79 ve srovnání s r. 2012), diagnostických spirometrií (- 126 ve srovnání s r. 2012) a 190 léčebných inhalací (- 114 ve srovnání s r. 2012). Po změně zákonem stanovených podmínek pro očkování proti TBC u novorozenců a dětí ve věku 6 -ti měsíců a 11- ti let poklesl za minulý rok počet naočkovaných dětí z 52 na Ochrana a podpora veřejného zdraví Jana Kocurková, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví V rámci úseku ochrany a podpory veřejného zdraví bylo v roce 2012 provedeno, na vytipovaných pracovištích naší nemocnice, celkem 10 kontrol pracovníky Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, územního pracoviště Karviná. Kontroly byly opět zaměřeny zejména na dodržování aseptických postupů při ošetřování pacientů, na přípravu dezinfekčních prostředků včetně jejich správného ředění a dodržování účinné koncentrace, na hygienickou dezinfekci rukou zdravotnického personálu. Ze strany hygienické stanice nebyly při těchto kontrolách zjištěny žádné závažné nedostatky. V našem zdravotnickém zařízení je kladen velký důraz na dodržování veškerých hygienicko-epidemiologických předpisů. Nemocniční nákazy činily v loňském roce 0,20 % (v r ,21 ) a bylo hlášeno celkem 28 případů (v r případů) s výskytem MRSA (Methicilin Rezistentní Staphylococcus Aureus), kdy většina pacientů již s tímto onemocněním do nemocnice přišla. V roce 2013 se v našem zdravotnickém zařízení nestala žádná mimořádná událost. 15

16 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 4.1. Výkaz zisků a ztrát STRUKTURA VZZ BMN, a.s. (v tis. Kč) Tržby z prodeje služeb Tržby za prodej zboží Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého NEHM a HM Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost z toho daň splatná daň odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Daň z příjmů za mimořádnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zúčtováním daňových položek

17 4.2. Rozvaha (v tis. Kč) Stav k Stav k Stav k Stav k Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oběžný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Dohadné účty aktivní Ostatní aktiva Časové rozlišení AKTIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Nerozdělený zisk minulých let HV běžného období Cizí zdroje Krátkodobé závazky z obchodních vztahů Krátkodobé přijaté zálohy Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Závazky za zaměstnanci Stát - daňové závazky Dohadné účty pasivní Jiné krátkodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky - odložená daň Dlouhodobé závazky Ostatní pasiva Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

18 4.3. Srovnání s plánem a meziroční srovnání nákladů a výnosů v tis. Kč PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU 2013 a srovnání 2012 (v tis. Kč) NÁKLADY Skutečnost 2012 Schválená II. verze FP 2013 Skutečnost 2013 čerpání FP 2013 skut.13 / skut Spotřeba materiálu ,8% 103,9% 502 Spotřeba energie ,6% 103,1% 511 Opravy a udržování ,6% 89,8% 511 Opravy nemovitostí ve výpůjčce ,7% 45,2% 512 Cestovné ,0% 91,9% 513 Náklady na reprezentaci ,0% 117,0% 518 Ostatní služby ,9% 105,1% 521 Mzdové náklady ,0% 99,4% 523 Odměny členům orgánů společnosti ,0% 100,0% 527 Sociální náklady ,9% 129,5% 53* Daně, poplatky, kolky ,5% 166,1% 54* Ostatní provozní, finanční a mimořádné náklady ,3% 28,3% 551 Odpisy DHNM ,2% 88,7% Celkem ,7% 99,4% VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb ,5% 95,2% 602 Regulační poplatky ,2% 101,9% 602 Tržby zdravotních pojišťoven ,2% 94,3% 6** Ostatní provozní a mimořádné výnosy ,6% 101,6% 648 Dotace, příspěvky MSK ,6% 108,3% 648 Provozní dotace města ,0% 100,0% 648 Dotace na služby sociální péče ,0% 81,0% Celkem ,4% 95,0% HV

19 4.4. Vývoj hospodaření, pohledávek a závazků Rok HV pohledávky k z toho pohledávky po lhůtě splatnosti k závazky k z toho závazky po lhůtě splatnosti k Vývoj pohledávek a závazků tis. Kč rok pohledávky závazky 19

20 4.5. Struktura tržeb od zdravotních pojišťoven Přehled objemu úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven v letech rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % ZP VZP ,8% ,2% ,9% ,9% ,3% ,4% ZP HZP- ČPZP ,9% ,5% ,7% ,8% ,4% ,7% ZP RBP ,3% ,5% ,1% ,4% ,1% ,0% ZP MV ,2% ,3% ,1% ,7% ,3% ,0% ZP Oborová 951 0,7% ,7% 704 0,5% 856 0,6% 566 0,4% 503 0,4% ZP Vojenská 687 0,5% 707 0,5% 819 0,6% 926 0,6% 792 0,5% 742 0,5% ČNZP 164 0,1% 186 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP Agel 688 0,5% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP Média 0 0,0% 80 0,0% 434 0,0% 89 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP - ostatní 71 0,0% 23 0,0% 0 0,0% 57 0,0% 25 0,0% 20 0,0% Celkem tržby Vývoj tržeb za poskytnutou zdravotní péči v letech v tisících Kč

21 4.6. Změna vlastního kapitálu

22 4.7. Návrh na vykrytí ztráty za rok

23 4.8. Personální oblast Počty zaměstnanců k dle kategorií Lékaři 36 10,3% Jiný odborný pracovník 2 0,6% Střední zdravotnický pracovník ,1% Nižší a pomocný zdravotnický pracovník 56 16,0% Technicko - hospodářský pracovník 23 6,6% Dělníci 82 23,4% Celkem zaměstnanců ,0% 24% 10% 1% 6% 16% 43% Lékaři Jiný odborný pracovník Střední zdravotnický pracovník Technicko - hospodářský pracovník Nižší a pomocný zdravotnický pracovník Dělníci 4.9. Sponzoři BMN, a.s. v roce 2013 BONATRANS GROUP a.s. ŽDB DRÁTOVNA a.s. VANESTA reklama s.r.o Kč Kč Kč 23

24 4.10. Investiční činnost a opravy V roce 2013 byly do pořízení investic, oprav a nákupu dlouhodobého majetku vynaloženy finanční prostředky v celkovém objemu 9.248,5 tis. Kč. Město Bohumín uhradilo celkem 5.066,0 tis. Kč, sponzoři se podíleli částkou 547,2 tis. Kč a 3.635,3 tis. Kč bylo kryto vlastními zdroji nemocnice. Investice do nemovitého majetku, celkem 5.066,0 tis. Kč: zateplení budovy polikliniky na adrese Čáslavská ,0 tis. Kč Oprava a zateplení střechy, pláště budovy, výměna oken a vstupních dveří. K nejvýznamnějším opravám, celkem 2.959,0 tis. Kč, patřily akce: pavilon C generální oprava WC muži na OŠ2 122,0 tis. Kč zpevněná odstavná plocha u pavilonu B 135,0 tis. Kč servis a opravy výtahů 284,1 tis. Kč opravy výpočetní techniky 144,2 tis. Kč malby a nátěry 329,9 tis. Kč opravy zdravotnické přístrojové techniky 1.072,3 tis. Kč K nejvýznamnějším nákupům dlouhodobého majetku, celkem 1.223,5 tis. Kč, patřilo pořízení: vrtačka na operační sály 297,6 tis. Kč sonda k USG přístroji 176,2 tis. Kč vyvolávací automat na rtg pracoviště 147,0 tis. Kč antidekubitní matrace 139,5 tis. Kč 2 ks EKG 100,0 tis. Kč elektropřístroj pro rehabilitaci 79,9 tis. Kč převodník k harmonickému skalpelu na operační sály 67,6 tis. Kč lednice na krevní vaky 62,9 tis. Kč 2 ks infuzní pumpa 50,0 tis. Kč ThunderBeat systém (harmonický skalpel a koagulátor) 46,2 tis. Kč 24

25 5 Zpráva dozorčí rady 25

26 6 Výrok auditora 26

27 27

28 7 Zpráva o vztazích Identifikace osob Ovládaná osoba: Obchodní firma: Bohumínská městská nemocnice, a.s. IČ: Sídlo: Slezská Bohumín - Starý Bohumín Ovládající osoba: Subjekt: Město Bohumín IČ: Sídlo: Masarykova Bohumín Uzavřené smlouvy Smlouvy o půjčce: Nebyly uzavřeny Jiné obchodní smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí včetně příslušenství - Město Bohumín Smlouva o nájmu movitostí (1 x videokolonoskop CF Q145) - Město Bohumín Smlouva o dodávce a odběru tepelné energie (SZS Čáslavská) BM servis, a.s. Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadu BM servis, a.s. Smlouva o obstarávání zimní údržby komunikací BM servis, a.s. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče BOSPOR spol. s r.o. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. Ostatní smlouvy Smlouva o poskytnutí provozní dotace na rok 2013 Město Bohumín Jiná opatření Nedošlo k žádným opatřením, která by omezila provoz či vzájemné závazkové vztahy. 28

29 Újma ze smluv a opatření K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ovládající osobou nedochází. Závěr Je možné konstatovat, že uzavřené smluvní vztahy jsou na standardní úrovni, respektující platné zákonné normy a tudíž, že žádné ze stran nevzniká ani nevznikla újma ovlivněná ekonomickým a personálním propojením, či vlivem ovládající osoby. Rozhodování a přijatá opatření ovládající i ovládané osoby ve vzájemných vztazích je možno považovat za rozhodnutí, jež by učinila i nezávislá osoba jednající s péči řádného hospodáře. V Bohumíně dne Ostatní údaje týkající se BMN, a.s., neuvedené ve výroční zprávě, jsou součástí samostatných příloh k účetní závěrce za rok 2013, kterou tvoří: VZZ Rozvaha Příloha účetní závěrky Změna vlastního kapitálu 29

30 Bohumínská městská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Název společnosti: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Sídlo: Bohumín - Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

1 Úvodní slovo ředitele.1. 2 Charakteristika a orgány společnosti..2 2.1. Poslání a cíle společnosti...2

1 Úvodní slovo ředitele.1. 2 Charakteristika a orgány společnosti..2 2.1. Poslání a cíle společnosti...2 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele.1 2 Charakteristika a orgány společnosti..2 2.1. Poslání a cíle společnosti...2 2.2. Identifikační údaje včetně předmětu podnikání 2 2.3. Řídící orgány.3 2.3.1 Členové představenstva...3

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více