1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s."

Transkript

1 1

2 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní rok. Co významného nám tedy rok 2013 přinesl a čím byl pro nás významný a zajímavý? Loňský rok pro mne není vůbec jednoduché bilancovat a hodnotit. Přinesl nám okamžiky a chvíle radostné a pozitivní, ale také situace, kdy jsem jako ředitel nabyl dojmu, že se v konečném důsledku jednalo zřejmě o nejsložitější a nejkomplikovanější rok za dobu, kdy vykonávám funkci ředitele nemocnice a předsedy představenstva obchodní Společnosti BMN, a.s. Již od počátku roku bylo jasné a zřejmé, že udržet zdravou ekonomiku nemocnice bude tentokrát velmi obtížné. Objektivní vnější parametry byly nastaveny tak, že i při maximální snaze všech zaměstnanců naší nemocnice, v čele s vedením, nebylo možné udržet vyrovnané hospodaření. Jedním z klíčových a hlavních faktorů, který negativně ovlivnil vývoj hospodaření v celém českém zdravotnictví v loňském roce, byla velmi restriktivní a tvrdá úhradová vyhláška exministra zdravotnictví Hegera, která dramaticky snížila úhrady zdravotnickým zařízením. Kromě toho byla v této vyhlášce zakomponována také nesmírně přísná regulační omezení (pokuty za extramurální - vyžádanou péči, lékové regulace, krátící koeficienty,..). Tato kombinace vedla k tomu, že na straně výnosové přišla zdravotnická zařízení, naší nemocnici bohužel nevyjímaje, o milióny korun. Co se týče nákladů, tak se nám podařilo, i přes zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na léky a zdravotnické prostředky, udržet nákladové položky v rozumném rozmezí, okolo 99% finančního plánu. Za klíčové faktory, které ovlivnily hospodaření nemocnice v loňském roce, tedy považuji 2 věci: restriktivní a téměř likvidační úhradovou vyhlášku a ruku v ruce s tím jdoucí a také související chování zdravotních pojišťoven, které většinou, až na čestné výjimky, využily této situace jednoznačně a zcela pragmaticky ve svůj prospěch na úkor zdravotnických zařízení. Ve 2.polovině roku již bylo zřejmé, že rozhodnutím Ústavního soudu budou, s účinností od 1.ledna 2014, zrušeny regulační poplatky za hospitalizace pacientů. To je již ale jiný příběh, nedotýká se přímo roku 2013 a tuto záležitost a její dopady budeme podrobně probírat a hodnotit ve Výroční zprávě za rok Jsem si vědom toho, že se nyní budu opakovat, ale musím opět zmínit a zdůraznit dlouhodobou dobrou spolupráci s naším majitelem, Městem Bohumín. Ne každá nemocnice má štěstí na tak osvíceného a trpělivého partnera. Financování celého českého zdravotnictví je dlouhodobě velmi složité a u menších regionálních a soukromých nemocnic to platí dvojnásob. O to více si vážíme pozitivního a vstřícného přístupu našeho majitele a jsme za něj opravdu vděčni. Závěrem mi prosím dovolte, abych tak, jako jsem vyslovil poděkování našemu majiteli, Městu Bohumín, jsem poděkoval i všem našim zaměstnancům za pracovitost, loajalitu vůči zaměstnavateli i vstřícnost a ochotu vůči našim klientům. Myslím, že naši pacienti toto vnímají, oceňují a tím, že naši nemocnici navštěvují, to dostatečně prokazují. Vážíme si jejich důvěry, jsme a budeme tady pro ně i nadále jako spolehlivý, solidní a stabilní partner. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 2

3 2 Charakteristika a orgány společnosti 2.1. Poslání a cíle společnosti Posláním společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. je zajištění kvalitní zdravotnické lůžkové a ambulantní péče v základních oborech jako jsou interna, chirurgie, gynekologie a to ve standardním rozsahu se zaměřením na diagnostiku a léčbu akutních i chronických chorob. Na prvním místě našeho úsilí je odborně léčený, ošetřovaný a spokojený pacient. Chceme se zaměřovat na diagnostiku a komplexní léčbu akutních i chronických chorob stále rostoucí populace seniorů Moravskoslezského kraje Založení a charakteristika společnosti Obchodní firma: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Sídlo společnosti: Bohumín - Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Zápis v Obchodním rejstříku: 26. Května 2004 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče, a to ústavní, ambulantní a komplementární. Datum vzniku: 26. Května 2004 Základní kapitál společnosti: Kč (157 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě Kč). Předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní, pronájem a půjčování věcí movitých, praní, žehlení, opravy a údržba a oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská činnost, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Poskytování zdravotní péče, a to ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, která je 3

4 poskytována jako: lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství - interní oddělení, chirurgie chirurgické oddělení, gynekologie a porodnictví - gynekologické oddělení, ošetřovatelské oddělení, oddělení následné péče léčebna dlouhodobě nemocných, ambulantní péče v oborech: vnitřní lékařství, diabetologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, praktické lékařství pro dospělé Řídící orgány společnosti k Představenstvo Předseda Místopředseda Člen MUDr. Vojtěch Balcárek Ing. Josef Stoklasa Ing. Yvona Placzková Dozorčí rada Předseda Členové MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Roman Honysz Marie Neudertová Mgr. Zina Nováčková Mgr. Věra Palková Světluše Teasařová Management společnosti Ředitel Náměstek pro správu a techniku Ekonomický náměstek Náměstek pro ošetřovatelskou péči MUDr. Vojtěch Balcárek Ing. Josef Stoklasa Ing. Yvona Placzková Mgr. Zina Nováčková 4

5 Ředitel 2.4. Organizační řád Asistentka ředitele Manažer kvality Primář chirurgického oddělení Náměstek pro správu a techniku Ekonomický náměstek Náměstek pro ošetřovatelskou péči Primář interního odd. Primář gynekologie a miniinvazivní chirurgie Primář CLS Primář OaARO Prim RDG oddělení Operátor inform. a telekom. technologií Vedoucí stravovacího provozu Vedoucí prádelny Vedoucí provozního úseku Vrátnice Doprava Vedoucí finanční účtárny Všeobecná účetní Materiálová účetní Majetková účetní Pokladní Asistent hyg. služby Sestra pro soc. služby Sestra pro onkologii a zdravotní výchovu Vrchní s. odd. CHIR Vrchní s. odd. INT Vrchní s. odd. GYN Primář OKB Primář rehabilitačního oddělení Vedoucí údržby Nákup a technik Energetik Vedoucí personální a mzdové agendy Mzdová účetní a referentka pro personalistiku Staniční sestry CLS Vrchní sestra OaARO Vedoucí laborant OKB Vedoucí laborant RDG Vedoucí lékař ambul. TRN a kalmetizace Lékař alergologickoimunologické amb. Technik pro nakládání s nebezpečnými látkami Referent pro ZP Vedoucí reh. pracovník Vedoucí sestra TRN Sestra aler.-imuno. amb. Lékař dietolog Vedoucí ús. úklid.služby Ref.přijímací kancelář 5 Ref. arch.a spis.služby Nutriční terapeutky

6 3 Všeobecné údaje 3.1. Všeobecné údaje BMN, a.s. léčebná péče Lůžkový fond Lůžka akutní péče z toho lůžka JIP Lůžka následné péče z toho lůžka zdravotně - sociální Lůžka BMN celkem Využití lůžkového fondu srovnání 2012 / 2013 Oddělení Hospitalizace Průměrná ošetřovací doba Ošetřovací dny 911 / ,88 / 5, / Interní lůžka I 981 / ,45 / 6, / Interní lůžka II z toho JIP 348 / 325 4,71 / 5, / / ,34 / 3, / Chirurgická lůžka z toho JIP 401 / 393 3,79 / 3, / /1297 2,85 / 3, / Gynekologie lůžka 140 / ,85 /44, / Ošetřovatelské odd. I 162 / ,77 / 41, / Ošetřovatelské odd. II 14 / ,35 / 86,88 xxx Sociální lůžka I 15 / ,6 / 209,52 xxx Sociální lůžka II 158 / ,07 / 52, / LDN BMN celkem / xxx /

7 Výkony Počet hospitalizovaných Počet operací z toho laparoskopické operace Počet ambulantních ošetření Charakteristika oddělení Interní oddělení MUDr. Martin Jakubják, primář Soňa Adamčíková, vrchní sestra Interní oddělení poskytuje standardní zdravotní péči v oboru vnitřního lékařství se zaměřením na kardiologii a gastroenterologii. Pracoviště taktéž zajišťuje intenzívní péči u akutních stavů, které vyžadují včasnou diagnostiku a urgentní a neodkladnou léčbu. Na oddělení JIP je zaznamenána velmi dobrá spolupráce s Kardiocentrem Třinec Podlesí či s kardiologií Fakultní nemocnice Ostrava. Na tato specializovaná pracoviště jsou převáženi pacienti s akutním infarktem myokardu k časné akutní koronografii. V oblasti urgentního řešení akutních stavů centrální mozkové příhody se stává prioritou úzká spolupráce s CT pracovištěm a neurologickým oddělením nemocnice v Karviné 6 a Iktovým centrem Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Součástí interního oddělení je i pohotovostní služba, která je poskytována občanům 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Interní ambulance v areálu nemocnice, včetně endoskopického sálku, se zaměřuje na péči o pacienty s chorobami srdce a zažívacího traktu. Kardiologická ambulance eviduje za minulý rok léčených pacientů a provedla celkem vyšetření/ošetření. V gastroenterologické ambulanci bylo evidováno 445 léčených pacientů a 1574 vyšetření/ošetření za rok. Diabetologická ambulance, která se nachází ve Středisku zdravotních služeb na Čáslavské ul. v Bohumíně, registruje léčených pacientů a provedla vyšetření/ošetření za rok. Velkou předností diagnostického traktu jsou krátké čekací lhůty, které se pohybují kolem sedmi dnů a v případě urgence zdravotního stavu klienta i dříve. 7

8 r r Výkony: echokardiografie ergometrie gastroskopie polypektomie endo. stavění krvácení kolonoskopie biopsie punkce břišní punkce hrudní 19 3 punkce sternální 4 15 Ambulance zajišťuje také závodní preventivní péči zaměstnancům firmy BONATRANS GROUP a.s., BOSPOR spol. s.r.o., Centra sociálních služeb Bohumín, p.o., ŽDB DRÁTOVNA a.s., MS UTILITIES SERVICES a.s., VIADRUS a.s., Santé s.r.o, Kardia s.r.o Chirurgické oddělení MUDr. Tomáš Sobalík, primář PhDr. Andrea Vilímková, vrchní sestra Chirurgické oddělení poskytuje standardní péči v oblasti všeobecné chirurgie a traumatologie. V souladu s moderními trendy v medicíně preferuje naše pracoviště při operacích v dutině břišní miniinvazivní přístupy a postupy a to i v případě operací pro nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku. V oblasti traumatologie standardně ošetřujeme monotraumata dlouhých kostí, i zde uplatňujeme metody miniinvazivního ošetření s využitím moderních osteosyntetických implantátů. Stále častěji ošetřujeme skeletální poranění drobných kostí ruky vzhledem ke zvyšující se frekvenci těchto úrazů. V předchozím roce jsme zakoupili pro tato poranění speciální operační instrumentárium a letos opět s využitím sponzorského daru jsme pořídili novou vrtačku na operační sály. Naše oddělení a JIP je kompletně vybaveno novými polohovatelnými postelemi a nočními stolky. Některé postele navíc disponují nafukovacími matracemi pro vysoce rizikové a dlouhodobě ležící pacienty. Nadstandartní pokoje jsou nově vybaveny nábytkem a audiovizuální technikou. Samozřejmostí je v dnešní době přístup na internet pomocí Wifi. 8

9 Trvalou součástí našeho týmu se stal nutriční lékař a nutriční terapeut, jejichž odborný dohled přispívá k prevenci a především k řešení problémů s výživou pacientů. Ambulantní péče je zajištěna ve dvou ambulancích a infuzním stacionáři. V rámci ambulancí je také provozována i traumatologická, mamologická, kýlní a dispenzární poradna pro naše pacienty po operacích onkologických onemocnění či s potencionálně maligními onemocněními tak, aby byla zajištěna komplexnost jejich terapie. Stále více se zabýváme problematikou vlhkého hojení ran. Aktivně se vybraný lékařský i sesterský personál věnuje této problematice a poskytuje odbornou pomoc a dohled při léčení chronických ran v rámci celé nemocnice. Novinkou je zařazení systému podtlakové terapie do léčby těchto defektů.s Ošetřovatelská péče na chirurgickém pracovišti je nepostradatelnou složkou multidisciplinární péče o pacienty. Cílem zdravotnického personálu je zajistit kvalitní péči na profesionální úrovni. Tak jako v předešlých letech je odborná erudice nelékařských pracovníků chirurgického pracoviště zajištěna v rámci celoživotního vzdělávání. Všeobecné sestry se vzdělávají v bakalářském studiu, v oboru všeobecná sestra na Slezské univerzitě v Opavě a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Vzdělávání bylo rovněž realizováno formou odborných seminářů, kurzů a projektů. Vzhledem k tomu, že Bohumínská městská nemocnice, a.s. je jedním z partnerů zapojených do projektu Jesenius z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměstnanci absolvovali certifikované kurzy, např. imobilizace a transport nemocných s traumatem, komunikační techniky v problematických situacích, duševní hygiena pro pracovníky ve zdravotnictví. Zároveň aktivní prezentace konkrétních sdělení na odborných konferencích a v publikacích, umožnila expertní veřejnosti vhled do problematiky chirurgie a intenzivní péče. Chirurgické pracoviště se rovněž podílelo na vzdělávání budoucích lékařů a nelékařských pracovníků, kdy odborné stáže na chirurgickém oddělení a jednotce intenzivní péče absolvovali studenti všeobecného lékařství, bakalářského a vyššího odborného studia oboru všeobecná sestra a zdravotnický záchranář. Chirurgické pracoviště pokračuje v modernizaci jednotlivých prostor, zařízení a pomůcek. Za zmínku určitě stojí vyčlenění a vybavení pokoje určeného jako čekárna pro pacienty, kteří podstupují výkon v lokální anestezii, rekonstrukce nábytku v pracovně sester na chir. ambulanci I a II, vybavení čekárny novými lavicemi a zřízení dětského koutku. Pokoje na chirurgickém oddělení byly vybaveny novými jídelními stoly. Na chirurgickou ambulanci byl pořízen nový polohovatelný a elektricky ovladatelný vyšetřovací stůl na operační sálek. 9

10 Oddělení gynekologie a miniinvazivní chirurgie MUDr. Pavel Holub, primář Bohuslava Woznicová, vrchní sestra Na oddělení gynekologie bylo v roce 2013 přijato žen, z toho 499 klientek k operativnímu řešení a 548 k malým zákrokům v krátkodobé anestezii, tj. hysteroskopii, abrazi, revizi nebo ukončení těhotenství na vlastní žádost. Operace se provádí převážně miniinvazivně, endoskopicky, jen u 9 klientek probíhala operace klasicky přes stěnu břišní a u 14 žen cestou vaginální bez pomocí laparoskopu. Oddělení gynekologie se též zabývá onkologickými zákroky. V minulém roce 11 žen podstoupilo radikální operaci pro zhoubné onemocnění. Tyto ženy jsou pak sledovány v naší ambulanci, kde je jim poskytnuta komplexní péče. Roční statistika gynekologické ambulance vykazuje ošetřených žen. Ve výkazu o činnosti odborných ambulancí se mimo jiné evidují preventivní prohlídky, sledování žen v těhotenské poradně, konziliární a indikační vyšetření. Na ultrazvukovém přístroji zn. Thosiba bylo provedeno UZ vyšetření, jak u žen z gynekologie, tak přicházejících z jiných oddělení nebo z terénu Centrum léčby seniorů MUDr. Václav Sosna, primář Jana Rakowská, staniční sestra LDN chronické geriatrie Jarmila Krajčová, staniční sestra ošetřovatelského oddělení 1 Lada Vincková, staniční sestra ošetřovatelského oddělení 2 Kolarčíková Tamara DiS., zdravotně - sociální pracovník Jednotlivá oddělení centra léčby seniorů poskytují komplexní péči klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje ať už primárně, či po provedení nezbytných diagnostických a léčebných výkonů další lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační či jinou specifickou péči (např. dohled nutričního terapeuta, rehabilitační ošetřovatelství nácvik všedních denních činností apod.) s cílem stabilizace zdravotního stavu, obnovy určitého stupně soběstačnosti a umožnění návratu do domácího prostředí. Klientům, jejichž zdravotní stav nedovoluje plnou obnovu soběstačnosti, nabízíme prostřednictvím sociální pracovnice možnost zajištění asistence 10

11 pracovníků domácí péče při pobytu doma, případně pomoc při zajištění pobytu v zařízeních sociální péče. I naše zdravotnické zařízení je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tyto služby jsou zajišťovány klientům s neuspokojivým nebo nevyřešeným sociálním zázemím, a to na 20 zdravotně-sociálních lůžkách v rámci ošetřovatelského oddělení Anesteziologicko resuscitační oddělení, operační sály MUDr. Ivo Pospíšil, primář Naděžda Vavříčková, vrchní sestra Personál tohoto oddělení má na starosti veškerý servis pro operační výkony. Lékaři ARO se podílí na předoperační přípravě pacientů, zabezpečují podání celkové nebo regionální anestézie během operačních výkonů. ROZBOR OPERACÍ Mezosept.oper Septické oper Kostní operace Urologické oper Chirurgie-celk Chirurgie-lok Chirurgie celkem Gynekologické op Operace celkem z toho LCHCE L App L He L Dg L střeva Laparo chirurgie Laparo gynekol Laparo celkem

12 Rehabilitační oddělení MUDr. Martin Žiak, primář Jana Sedláčková, vedoucí fyzioterapeut Pracoviště nabízí standardní portfolio služeb rehabilitační a fyzikální terapie. V rámci péče oddělení poskytuje řadu metodik zahrnující, kromě individuálního tělocviku, také mobilizační a měkké techniky, reflexní masáže a u specifických skupin onemocnění, jako např.u neurologických, speciální terapeutické metody (Bobath pro dospělé, Kabatova metoda). Při rehabilitační léčbě dětí je využíván koncept manželů Bobathových a Vojtova metoda. Jako součást léčby sterility u žen je uplatňována metoda Mojžíšové, u cévních a lymfatických otoků manuální lymfodrenáže. Ke zlepšení funkce kloubů, svalů, zmírnění otoků a tlumení bolesti se využívá metoda tejpování lepení fixačních pásků na postižený kloub. Za rok 2013 bylo na rehabilitačním oddělení nově přijato k léčbě pacientů, z toho 762 hospitalizovaných. V minulém roce naše fyzioterapeutky provedly výkonů fyzikální terapie a výkonů léčebné tělesné výchovy. 27 dětí s vývojovými vadami bylo rehabilitováno speciální metodou Vojty nebo manželů Bobathových Radiodiagnostické oddělení MUDr. Pavel Kantor, primář Ivo Kott, vedoucí radiologický asistent Náplní činnosti RDG oddělení je diagnostika chorob pomocí zobrazovacích metod s využitím ionizačního záření - rentgenu a ultrazvuku. Oddělení poskytuje služby lůžkovým oddělením nemocnice, jejím ambulancím a také praktickým lékařům z širokého okolí. RDG oddělení, nacházející se v budově pavilonu A, disponuje 1 skiagrafickou vyšetřovnou s přístrojem MP-15B a l skiaskopicko-skiagrafickou vyšetřovnou s přístrojem Chiralux 2 se skiaskopickou sklopnou stěnou Chirospekta 2. Ke snímkování pacientů ve vážném zdravotním stavu využíváme 2 pojízdné rtg přístroje Movus 2/4, se kterými můžeme rentgenové snímky zhotovit přímo na pokojích pacientů. V průběhu kostních operací na operačním sále využíváme tzv. rtg C-rameno značky OEC Series

13 Snímkovna RDG oddělení umístěná v pavilonu D je vybavena přístrojem MP-15B a k diagnostice onemocnění prsů využíváme mamografický přístroj Planmed Sophie. V únoru 2013 byl na toto RDG pracoviště zakoupen od firmy Foma nový automatický vyvolávací automat Colenta MEDIPHOT 900E. Veškerá naše přístrojová technika prochází každoročně důkladným technickým prověřením a musí splňovat ty nejpřísnější zákonné bezpečnostní normy. Sonografická vyšetření provádíme moderním ultrazvukovým přístrojem Philips MD15 s barevným mapováním. Zaměřujeme se na vyšetření v oblasti břicha, štítné žlázy, prsů, varlat, struktury měkkých tkání, dále pak na vyšetření žil a tepen s barevným zobrazením. Pod ultrazvukovou kontrolou provádíme také malé intervenční výkony (punkce, biopsie, drenáže). Ortoped zde provádí preventivní ultrazvukové vyšetření kyčlí u novorozenců. V roce 2013 bylo provedeno celkem: z toho: vyšetření 264 skiaskopických vyšetření 590 provedených vyšetření na operačním sále 715 mamografických vyšetření ultrazvukových vyšetření Oddělení klinické biochemie a hematologie Ing. Viktor Tůma, primář Mgr. Jana Lovásová, vedoucí laborant Režim provozu laboratoře je nepřetržitý. Pracovní doba laboratoře v denním režimu je od 6 do 14 hodin. Nepřetržitý provoz oddělení po 14.hodině a během dní volna je zajištěn formou pohotovostních služeb. Oddělení je evidováno v registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V říjnu 2013 splnilo oddělení úspěšně všechny podmínky Auditu II NASKL zásad systému kvality práce dle normy ISO pro odbornost 801. Oddělení se rovněž dlouhodobě úspěšně zúčastňuje celostátního hodnocení 13

14 systému externí kontroly kvality (SEKK), kde v roce 2013 získalo všechny certifikáty pro provádění nabízených vyšetření. Rozsah nabízených služeb, včetně informací k jednotlivým vyšetřením a další praktické informace jsou přehledně zpracovány v Laboratorní příručce, která je dostupná na webových stránkách nemocnice Případné rozšíření portfolia nabízených vyšetření a potenciál dalšího růstu je omezen celkovou situací ve zdravotnictví a restrikční politikou zdravotních pojišťoven. Přesto oddělení dlouhodobě vykazuje vysokou stabilní výkonnost. V roce 2013 provedlo oddělení celkem vyšetření v celkové hodnotě bodů. Meziroční nárůst počtu bodů za provedená vyšetření je 10,28 %. Podrobnější údaje o výkonnosti oddělení jsou uvedeny v tabulce. rok 2013 rok 2012 ústavní ambulantní ústavní ambulantní počet vyšetření rok 2013 rok 2012 počet bodů ,28 % % Alergologická ambulance pro děti a dospělé MUDr. Vojtěch Balcárek Bc. Lucie Banasová, všeobecná sestra Ambulance alergologie a klinické imunologie dispenzarizuje a léčí pacienty s bronchiálním astmatem, alergickou rýmou, dermatitidou a pacienty s imunodeficiencí s převahou poruch protilátek. Pracoviště v minulém roce provedlo celkem vyšetření/ošetření (+ 257 vyš. ve srovnání s r. 2012), kožních testů ( ), spirometrií (+ 89) a 168 léčebných inhalací (+ 92). Roční výkaz o činnosti uvádí, že bylo léčeno celkem pacientů z toho 809 dětí do 19 let Plicní ambulance a kalmetizace MUDr. Helena Klimšová Jana Kotová, všeobecná sestra 14

15 Tato ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a také preventivní péči u všech onemocnění dýchacího ústrojí včetně nádorů dolních dýchacích cest a tuberkulózy. V roce 2013 bylo provedeno celkem vyšetření/ošetření (- 79 ve srovnání s r. 2012), diagnostických spirometrií (- 126 ve srovnání s r. 2012) a 190 léčebných inhalací (- 114 ve srovnání s r. 2012). Po změně zákonem stanovených podmínek pro očkování proti TBC u novorozenců a dětí ve věku 6 -ti měsíců a 11- ti let poklesl za minulý rok počet naočkovaných dětí z 52 na Ochrana a podpora veřejného zdraví Jana Kocurková, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví V rámci úseku ochrany a podpory veřejného zdraví bylo v roce 2012 provedeno, na vytipovaných pracovištích naší nemocnice, celkem 10 kontrol pracovníky Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, územního pracoviště Karviná. Kontroly byly opět zaměřeny zejména na dodržování aseptických postupů při ošetřování pacientů, na přípravu dezinfekčních prostředků včetně jejich správného ředění a dodržování účinné koncentrace, na hygienickou dezinfekci rukou zdravotnického personálu. Ze strany hygienické stanice nebyly při těchto kontrolách zjištěny žádné závažné nedostatky. V našem zdravotnickém zařízení je kladen velký důraz na dodržování veškerých hygienicko-epidemiologických předpisů. Nemocniční nákazy činily v loňském roce 0,20 % (v r ,21 ) a bylo hlášeno celkem 28 případů (v r případů) s výskytem MRSA (Methicilin Rezistentní Staphylococcus Aureus), kdy většina pacientů již s tímto onemocněním do nemocnice přišla. V roce 2013 se v našem zdravotnickém zařízení nestala žádná mimořádná událost. 15

16 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 4.1. Výkaz zisků a ztrát STRUKTURA VZZ BMN, a.s. (v tis. Kč) Tržby z prodeje služeb Tržby za prodej zboží Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého NEHM a HM Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost z toho daň splatná daň odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Daň z příjmů za mimořádnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zúčtováním daňových položek

17 4.2. Rozvaha (v tis. Kč) Stav k Stav k Stav k Stav k Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oběžný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Dohadné účty aktivní Ostatní aktiva Časové rozlišení AKTIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Nerozdělený zisk minulých let HV běžného období Cizí zdroje Krátkodobé závazky z obchodních vztahů Krátkodobé přijaté zálohy Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Závazky za zaměstnanci Stát - daňové závazky Dohadné účty pasivní Jiné krátkodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky - odložená daň Dlouhodobé závazky Ostatní pasiva Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

18 4.3. Srovnání s plánem a meziroční srovnání nákladů a výnosů v tis. Kč PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU 2013 a srovnání 2012 (v tis. Kč) NÁKLADY Skutečnost 2012 Schválená II. verze FP 2013 Skutečnost 2013 čerpání FP 2013 skut.13 / skut Spotřeba materiálu ,8% 103,9% 502 Spotřeba energie ,6% 103,1% 511 Opravy a udržování ,6% 89,8% 511 Opravy nemovitostí ve výpůjčce ,7% 45,2% 512 Cestovné ,0% 91,9% 513 Náklady na reprezentaci ,0% 117,0% 518 Ostatní služby ,9% 105,1% 521 Mzdové náklady ,0% 99,4% 523 Odměny členům orgánů společnosti ,0% 100,0% 527 Sociální náklady ,9% 129,5% 53* Daně, poplatky, kolky ,5% 166,1% 54* Ostatní provozní, finanční a mimořádné náklady ,3% 28,3% 551 Odpisy DHNM ,2% 88,7% Celkem ,7% 99,4% VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb ,5% 95,2% 602 Regulační poplatky ,2% 101,9% 602 Tržby zdravotních pojišťoven ,2% 94,3% 6** Ostatní provozní a mimořádné výnosy ,6% 101,6% 648 Dotace, příspěvky MSK ,6% 108,3% 648 Provozní dotace města ,0% 100,0% 648 Dotace na služby sociální péče ,0% 81,0% Celkem ,4% 95,0% HV

19 4.4. Vývoj hospodaření, pohledávek a závazků Rok HV pohledávky k z toho pohledávky po lhůtě splatnosti k závazky k z toho závazky po lhůtě splatnosti k Vývoj pohledávek a závazků tis. Kč rok pohledávky závazky 19

20 4.5. Struktura tržeb od zdravotních pojišťoven Přehled objemu úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven v letech rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % ZP VZP ,8% ,2% ,9% ,9% ,3% ,4% ZP HZP- ČPZP ,9% ,5% ,7% ,8% ,4% ,7% ZP RBP ,3% ,5% ,1% ,4% ,1% ,0% ZP MV ,2% ,3% ,1% ,7% ,3% ,0% ZP Oborová 951 0,7% ,7% 704 0,5% 856 0,6% 566 0,4% 503 0,4% ZP Vojenská 687 0,5% 707 0,5% 819 0,6% 926 0,6% 792 0,5% 742 0,5% ČNZP 164 0,1% 186 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP Agel 688 0,5% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP Média 0 0,0% 80 0,0% 434 0,0% 89 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ZP - ostatní 71 0,0% 23 0,0% 0 0,0% 57 0,0% 25 0,0% 20 0,0% Celkem tržby Vývoj tržeb za poskytnutou zdravotní péči v letech v tisících Kč

21 4.6. Změna vlastního kapitálu

22 4.7. Návrh na vykrytí ztráty za rok

23 4.8. Personální oblast Počty zaměstnanců k dle kategorií Lékaři 36 10,3% Jiný odborný pracovník 2 0,6% Střední zdravotnický pracovník ,1% Nižší a pomocný zdravotnický pracovník 56 16,0% Technicko - hospodářský pracovník 23 6,6% Dělníci 82 23,4% Celkem zaměstnanců ,0% 24% 10% 1% 6% 16% 43% Lékaři Jiný odborný pracovník Střední zdravotnický pracovník Technicko - hospodářský pracovník Nižší a pomocný zdravotnický pracovník Dělníci 4.9. Sponzoři BMN, a.s. v roce 2013 BONATRANS GROUP a.s. ŽDB DRÁTOVNA a.s. VANESTA reklama s.r.o Kč Kč Kč 23

24 4.10. Investiční činnost a opravy V roce 2013 byly do pořízení investic, oprav a nákupu dlouhodobého majetku vynaloženy finanční prostředky v celkovém objemu 9.248,5 tis. Kč. Město Bohumín uhradilo celkem 5.066,0 tis. Kč, sponzoři se podíleli částkou 547,2 tis. Kč a 3.635,3 tis. Kč bylo kryto vlastními zdroji nemocnice. Investice do nemovitého majetku, celkem 5.066,0 tis. Kč: zateplení budovy polikliniky na adrese Čáslavská ,0 tis. Kč Oprava a zateplení střechy, pláště budovy, výměna oken a vstupních dveří. K nejvýznamnějším opravám, celkem 2.959,0 tis. Kč, patřily akce: pavilon C generální oprava WC muži na OŠ2 122,0 tis. Kč zpevněná odstavná plocha u pavilonu B 135,0 tis. Kč servis a opravy výtahů 284,1 tis. Kč opravy výpočetní techniky 144,2 tis. Kč malby a nátěry 329,9 tis. Kč opravy zdravotnické přístrojové techniky 1.072,3 tis. Kč K nejvýznamnějším nákupům dlouhodobého majetku, celkem 1.223,5 tis. Kč, patřilo pořízení: vrtačka na operační sály 297,6 tis. Kč sonda k USG přístroji 176,2 tis. Kč vyvolávací automat na rtg pracoviště 147,0 tis. Kč antidekubitní matrace 139,5 tis. Kč 2 ks EKG 100,0 tis. Kč elektropřístroj pro rehabilitaci 79,9 tis. Kč převodník k harmonickému skalpelu na operační sály 67,6 tis. Kč lednice na krevní vaky 62,9 tis. Kč 2 ks infuzní pumpa 50,0 tis. Kč ThunderBeat systém (harmonický skalpel a koagulátor) 46,2 tis. Kč 24

25 5 Zpráva dozorčí rady 25

26 6 Výrok auditora 26

27 27

28 7 Zpráva o vztazích Identifikace osob Ovládaná osoba: Obchodní firma: Bohumínská městská nemocnice, a.s. IČ: Sídlo: Slezská Bohumín - Starý Bohumín Ovládající osoba: Subjekt: Město Bohumín IČ: Sídlo: Masarykova Bohumín Uzavřené smlouvy Smlouvy o půjčce: Nebyly uzavřeny Jiné obchodní smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí včetně příslušenství - Město Bohumín Smlouva o nájmu movitostí (1 x videokolonoskop CF Q145) - Město Bohumín Smlouva o dodávce a odběru tepelné energie (SZS Čáslavská) BM servis, a.s. Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadu BM servis, a.s. Smlouva o obstarávání zimní údržby komunikací BM servis, a.s. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče BOSPOR spol. s r.o. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. Ostatní smlouvy Smlouva o poskytnutí provozní dotace na rok 2013 Město Bohumín Jiná opatření Nedošlo k žádným opatřením, která by omezila provoz či vzájemné závazkové vztahy. 28

29 Újma ze smluv a opatření K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ovládající osobou nedochází. Závěr Je možné konstatovat, že uzavřené smluvní vztahy jsou na standardní úrovni, respektující platné zákonné normy a tudíž, že žádné ze stran nevzniká ani nevznikla újma ovlivněná ekonomickým a personálním propojením, či vlivem ovládající osoby. Rozhodování a přijatá opatření ovládající i ovládané osoby ve vzájemných vztazích je možno považovat za rozhodnutí, jež by učinila i nezávislá osoba jednající s péči řádného hospodáře. V Bohumíně dne Ostatní údaje týkající se BMN, a.s., neuvedené ve výroční zprávě, jsou součástí samostatných příloh k účetní závěrce za rok 2013, kterou tvoří: VZZ Rozvaha Příloha účetní závěrky Změna vlastního kapitálu 29

30 Bohumínská městská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Název společnosti: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Sídlo: Bohumín - Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více